Page 1

POLSKA I ANGIELSKA EDYCJA,          

            

Golec uOrkiestra wkrótce w New Britain Polish folk stars come to New Britain KORESPONDENT

NEW BRITAIN — „7 pażdziernika, w niedzielę w audytorium NBHS o godzinie 5 po południu odbędzie się długo oczekiwany koncert „Golec uOrkiestry”, 9 osobowej grupy muzycznej założonej przez braci bliżniaków Pawła i Łukasza Golców w rodzinnej miejscowości Milówka w Beskidzie Żywieckim. Fani i miłośnicy grupy wiedzą, że czeka ich niezwykle ekspresyjny występ, pełen oryginalnych kompozycji i utworów opartych na muzyce korzeni czyli muzyce góralskiej. Entuzjazmu na scenie i na widowni nie będzie brakowało. Ewa Wołkowycka, mieszkająca w New Jersey stwierdziła - „Na pewno przyjadę do New Britain na koncert braci Golców. Przy ich muzyce można świetnie się bawić, śpiewać, klaskać a nawet tupać nogami do taktu góralskich dżwięków.”Od 1998 roku czyli od początku

istnienia grupa cieszy się ogromnym powodzeniem. Dowodem na to są liczne nagrody, tysiące sprzedanych płyt, udział w wielu najważniejszych wydarzeniach muzycznych, a przede wszystkim tłumy wielbicieli zaliczających się do wszystkich pokoleń Polaków.Bracia Golcowie zgodnie stwierdzają, że sukces zespołu zawdzieczają rodzinie

i że muzykalność mają w genach. Mama Irena tańczyła i śpiewała w zespole folklorystycznym, a ojciec Stefan grał na klarnecie. Bracia zdobyli wykształcenie muzyczne i są muzykami popowymi i jazzowymi. Zajmują się kompozycją     

By EWA MIELICKA CORRESPONDENT

NEW BRITAIN — New Britain High School will host the much anticipated Golec uOrkiestra concert Oct. 7 at 5 p.m. in the auditorium. The nine-person music ensemble was started by twin brothers, Pawel and Lukasz, of the Golec family in the village of Milowka in the

Above, Golec uOrkiestra

   Wysoko wykwalifikowani, nowi lekarze. Zaawansowana technologia. Mniej czasu w poczekalni. Centrum Pogotowia Szpitala w Bristol - teraz jest lepsze niż kiedykolwiek. Dla Ciebie i Twojej rodziny jesteśmy gotowi nieść najbardziej kompetentną i pełną oddania opiekę w czasie, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Wszystko jest częścią tego, co sprawia, że Bristol Hospital jest nadzwyczajny każdego dnia. Szczegółowe informacje można znaleźć bristolhospital.org.

Beskid Żywiecki region. Fans of the group know that they will be faced with a very expressive performance, saturated with original compositions and songs based on the music of the roots that are of the highland region. Enthusiasm on stage and in the audience will not be missed. Ewa Wołkowycka who lives in New Jersey, said, “Surely I come to New Britain for the Golec brothers’ concert. In their music you can have fun, sing, clap and stomp your feet to the bar highland sounds. “ Since 1998, that is, from the beginning of its existance, the group has been very popular. Thisisevidenced by numerous awards and thousands of sold albums, participation in several major musical events, and above all, crowds of admirers amongst all generations of Poles. Thye Golec brothers agree that the band’s success is due to family and musical    

Centrum Ratunkowe Szpitala w Bristol 027804

EWA MIELICKA


  

    

 

                                                                                                       

         

                                                                                                            

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Informacje o planowanych wy         darzeniach wyślij emailem:           lnewberg@newbritainherald.com,      faxem: (860) 225-2611 lub pocztą:     New Britain Herald, One Court St. New Britain, CT 06051.    

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                          Send calendar items on up coming events to lnewberg@newbritainherald.com,      fax: (860) 225-4601, ext. 243, or mail     to New Britain Herald, One Court St.,      New Britain, CT 06051.


         

  

    

Podstawą nauki jest obecność w szkole

Budowanie kultury i nawyku uczęszczania do szkoły; dlaczego powinno to być priorytetem szkół publicznych w New Britain KELT COOPER

SUPERINTENDENT REJONU SZKÓŁ W NEW BRITAIN

NEW BRITAIN — Kiedy objąłem stanowisko superintendenta szkół publicznych w New Britain, zaskoczyły mnie dwie liczby: wskaźnik tych, którzy porzucili szkołę wynosił prawie 50 procent i wskaźniki chronicznej absencji w szkołach podstawowych 10 procent i w szkołach średnich 42 procent. Nie trzeba doktoratu w edukacji, żeby widzieć tutaj zależności. Wniosek jest prosty, dziecko może odnieść sukces jeśli uczęszcza do szkoły. I taki cel przyświeca mojej propozycji karania mandatami $75 za każdy dzień nieobecności i przyłapania ucznia na wagarach. Jeśli chodzi o poprawę frekwencji, nie jest to jednak tylko jedyna strategia, nad którą pracujemy. Prawda jest taka, że problem absencji wykracza poza szkołę i poza wagary. W zeszłym roku w naszych szkołach nieobecnych było prawie 2500 uczniów, z czego jedna trzecia to uczniowie szkół podstawowych. W rzeczywistości, najwyższy wskaźnikabsencjitonieobecnośćw szkołach nauczania początkowego, gdzie chronicznie nieobecnych było 29 procent dzieci.Oczywiście, absencja,szczególnie w pierwszych klasach i czasami wśród starszych uczniów, nie świadczy o wagarach.

Choroba, rodzinne wakacje i inne usprawiedliwione nieobecności nakładają się na stracone lekcje. Usprawiedliwione, czy nie, pogłębiają braki w nauce u tych dzieci, które najbardziej jej potrzebują. Krajowe badania wykazały, że dzieci, które opuszczą 10 procent dni w przedszkolu i w pierwszej klasie, będą miały kłopoty z opanowaniem czytania przed ukończeniem klasy trzeciej, a to spowoduje spowolnienie lub zatrzymanie się ich rozwoju. Jak można się spodziewać, braki w nauce ostatecznie przyczyniają się do porzucania szkoły. Przyjrzeliśmy się również ilości       tych uczniów i podjąć szkoły średniej i nieuzyskania szkół podsta     odpowiednie matury u uczniów, którzy nie wowych, którzy       mieli tak zwany działania. osiągną wymaganego pozi       zadawalającypozNastępnym omu czytania, jest czterorkotnie  iom obecności, to krokiem jest wyższe. znaczy maksyto, jak mogę Kampania ustaliła, że ustawicmalnie dziewięć w y k o r z y s t a ć zna nieobecność w pierwszych lub mniej nieobecnych dni w roku mój megafon jako superintendent, klasach jest jedną z podstawowszkolnym. Otóż tylko mniej niż 50 do zapewnienia, że nasz rejon ych przyczyn problemów w nauce procent uczniów mogło pochwalić szkolny traktuje niską frekwencję i stara się pracować nad poprawą się taką frekwencją. bardzo poważnie. Dlatego frekwencji. To jest także moim Więc co możemy z tym przyłączam się do organizacji celem. Aby to zrobić, planujemy zrobić? Attendace Works i ich krajowej Zrobiliśmy już pierwszy krok, kampanii czytania na poziomach zaangażowanie całej społeczności. którym była analiza danych, ocena zgodnych z rocznikami, jako wcz- Jest to cel, nad którym rejon wielkości naszego przewlekłego esnego wezwania władz szkolnych szkół pracuje razem z: „Fundacją Wspólnoty New Britain i problemu niskiej frekwencji i szu- do działania. Kampania współpracuje Okolic“, organizacją „Kolaboracja kanie sposobów, które mogłyby go w koalicji w 124 miastach, w we Wczesnej Edukacji w New rozwiązać. W s p ó ł p r ac u j e m y z tym w naszym New Britain i Britain“, liderami biznesu i ogólnokrajową organizacją ma na celu zwiększenie liczby organizacji społecznych, którzy Attendance Works w ewalu- dzieci z uboższych rodzin, które są silnymi partnerami w tych acji naszych danych i w umiałyby biegle czytać przed działaniach. szkoleniu dyrektorów i nauczycieli, ukończeniem trzeciej klasy. Bardzo kusząco brzmi twijak interpretować trendy absencji Prawdopodobieństwo porzucenia erdzenie, że nasze ręce są

związane, ponieważ frekwencja jest odpowiedzialnością rodziców. W rzeczywistości jednak społeczeństwo New Britain może bardzo dużo zrobić dla rodziców i dla dzieci, żeby codziennie docierały do szkoły. W Baltimore, na przykład pracownicy socjalni stwierdzili, że co trzeci nieobecny przedszkolak, aż do drugiej klasy szkoły podstawowej, miał problemy z astmą. Służba zdrowia pomogła w rozwiązaniu problemu nieobecności. W Providence, nauczyciele zauważyli, że rodzice, którzy pracowali na nocne zmiany, zasypiali przed odprowadzeniem dzieci do szkoły. Program wcześniejszej opieki przedszkolnej załatwił sprawę. U nas w New Britain, też mamy odpowiednie działania. Vance Elementary School, na przykład, była uznana w zeszłym roku za szkołę o najlepszej frekwencji. Administratorzy wprowadzili proste i tanie sposoby, aby osiągnąć pożądane wyniki. Rozmawiają z rodzicami każdego dziecka i podkreślają znaczenie jego obecności w szkole, a kiedy pojawi się problem telefonują do rodziców. Wyróżniają uczniów na apelach i ci z najmniejszą ilością nieobecności, mogą wylosować skutery. Nauczyciele jadą nawet odebrać z domu te dzieci, które spóźniły się na autobus. Co najważniejsze, szkoła stwarza ujmujące i angażujące warunki do nauki w taki sposób, że dzieci nie mogą się doczekać, żeby pojść do     

Jeden numer. Setki wspaniałych lekarzy 1-800-321-6244. Znalezienie świetnego lekarza jest tak łatwe, jak jeden telefon do naszego szpitala, The Hospital of Central Connecticut, na linię “Szukam Doktora.” Pomożemy znaleźć dla Ciebie i Twojej rodziny czy to specjalistę, czy kogoś prowadzącego praktykę ogólną. Szukaj Doktora również na naszej stronie internetowej pod adresem: www.thocc.org. Listę lekarzy mówiących po polsku uzyskasz pod numerem telefonu: 1-800-321-6244

Izabela Krakowiak Colasacco, D.O.; Derek W. Kozlowski, M.D.; Wanda Kirejczyk, M.D. and Stanislaw Chorzepa, D.O.

Zostań naszym fanem na Facebook! www.facebook.com/hospofcentralct


  

    

         

Polski Folk-Rock zagra dla nas w NB Golec to rock NB

     aranżacją i wokalem. Paweł znakomicie gra na puzonie, a Łukasz z nie mniejszą wirtuozerią gra na trąbce. Z żoną Olgą piszą teksty piosenek. Żona Łukasza, Edytka (jak czule nazywa ją mąż) gra na altówce i śpiewa. Najstarszy brat Stanisław przygotowywuje wizualizację koncertów. Paweł czuwa nad koordynacją całości i księgowością. Kasia, żona Pawła zajmuje się stworzoną przez Golców fundacją wspierajacą młode talenty na Podbeskidziu. Wszyscy traktują góralski dom Łukasza jako serce zespołu. Mieści się tam profesjonalne studio ale toczy się tam także normalne życie rodzinne pełne rozgardiaszu, dzieci (pojawiło się już natępne pokolenie Golców) i wzajemnej serdeczności. Sława nie zmieniła góralskich charakterów Golców. Nadal uważają,że ich największym sukcesem są dobre relacje z bliskimi. Marek Wilk, mieszkaniec Kensington powiedział – „Moja siostra przysłała mi z Polski płytę Golców. Uśmiałem się słuchając jak to na kretowisku można zbudować bank i z tego, że nie tylko ja (mam spory brzuszek) kwiczę, gdy widzę słodycze. Chcę ich posłuchaćna żywo i myśląc o moim rodzinnym domu razem z nimi zaśpiewać ‘Do Milówki wróć”.

      

   ability that is in their genes. Mom, Irena, danced and sang in a folk band, and father, Stefan, played the clarinet. The brothers have been educated in music specializing in pop and jazz. They compose, arrange and sing their music. Pawel brilliantly plays the trombone, and Lukasz with no less virtuosity plays trumpet. Together with his wife, Olga, they write lyrics.                 Luke’s wife, Edytka (affectionately called by her husband), plays Twin City Plaza OTWARTE 7 DNI: the viola and sings.       The oldest brother, Stanislaw, Newington, CT 06111     prepares visualization of concerts. Pawel watches over all coordina- Tel.:     tion and does accounting. Kasia, the wife of Pawel ,takes care of a Fax: 860-665-1458     foundation created by the Golec    OTWAR family supporting young talents     TE in Podbeskidzie region. They all 7 DNI W    treat Lukasz’s highland home as the    TYGODN heart of the band.   I U It houses a professional studio but there is also a normal life, with playful children (there is already       another generation of Golec) and        mutual affection. Fame has not    ...................................... 5.00............ 4.00      ................................................ 2.99 changed the Golec’ personalities.  ............................................... 5.00............ 4.00     ............................................. 2.99 They still believe that their greatest .............................................. 5.00............ 4.00     ........................................................... 2.25 success is their good relationship     ........................ 5.00............ 4.00 with the family.  ............................................ 5.00............ 4.00    Marek Wilk, a resident of ................................................. 5.00............ 4.00     Kensington said, “My sister sent   ................................. 5.99............ 4.99   .....................................5.99 .......4.99   ................................. 5.99............ 4.99 me a CD from Poland of ’“Golec   .................................................5.99 .......4.99   ........................... 5.99............ 4.99 uOrchestra.’    ......................................5.99 .......4.99     ...................... 5.99............ 4.99 “I laughed listening to how you BLT    ..................................................5.00 .......4.00        ... 5.99............ 4.99    ..........................................6.99 .......5.99 can ‘build a bank on the molehill’   .................................. 5.00............ 4.00          and ‘that it is not just me who  ................................... 5.99............ 4.99      squeals (I have a big belly) when  .......................................... 5.99............ 4.99         ................5.99 .......4.99 seeing a candy.’ I want to hear them ............................................. 5.99............ 4.99     ...........................5.99 .......4.99 perform live and think about my  ............................................... 5.00............ 4.00       ..6.99 .......5.99   family at home and sing together ..................................... 5.00............ 4.00          .5.99 .......4.99 with them their song ‘Come back                ....5.99  ......................................... 6.99............ 5.99 to Milówka.’”

860-665-8288

      

 

przy zakupie kompletnej pary okularów dla osób do lat 18

                                            NBH0905

# .EW "RITAIN 2OAD +ENSINGTON #4  s   

027085

Visual Perceptions Eyecare %

 

    

  .............................................................   .......................................................  .......................................................   ...........................................................   ...........................................................    ................................................   .............................................................   ..............................................................      ....................3.99       ...............3.99

    ................. 6.99............ 5.99     .......... 6.99............ 5.99

   :

      

 :

                              

  

       

      

    

  


         

  

    

“Chcę żyć

tak długo jak można dla tych, którzy mnie kochają”

  

Program Chirurgii Bariatrycznej w szpitalu >> Bristol Hospital << jest programem                                                                                                                   860.585.3339       

Patricia           Dzisiaj 55 kg

bristolhospital.org


  

    

OGŁOSZENIA DROBNE                                                                                                                                                                                      

          

         

Dlaczego obecność w szkole powinna być priorytetem

     szkoły. W tym roku zatrudnimy dwie osoby do pomocy naszym 10 szkołom podstawowym w poprawie frekwencji. Będą współpracować z personelem szkół w angażowaniu rodziców w edukacji ich dzieci i będą pomagać w rozwijaniu u dzieci nawyku uczęszczania do szkoły.   Nawyki te poprowadzą je poprzez szkołę średnią,     potem wyższą i pomogą w odniesieniu sukcesu w       karierze zawdowej.  Ostatecznie wiemy, co trzeba zrobić, aby rozwiązać problem nieobecności i sprostać naszym                             

                                                       

                                                                               

By zamieścić OGŁOSZENIE DROBNE, prosimy dzwonić 860-229-8687 (po angielsku) lub 860-225-4601 x200

akademickim wyzwaniom. Musimy oferować zajęcia angażujące uczniów w zajęcia szkolne i nauczycieli, którzy motywują ich do codziennej obecności. Żeby dzieci znalazły się w szkole na czas potrzeba nam pomocy rodziców, duchownych, przedsiębiorstwa i organizacje. Musimy mieć pewność, że zrobiliśmy wszystko, co możemy, żeby wszystkie dzieci zjawiały się w szkole i miały równe szanse nauki i równe szanse na sukces. Kelt Cooper jest superintendentem Skonsolidowanego Rejonu Szkół w New Britain.

Prezydent Komorowski w West Point |West Point hosts Polish pres.

WESTPOINT, NY, — Polski Prezydent, Bronisław Komorowski odwiedzi Akademię Wojskową USA w West Point, we wtorek, 25 września 2012. Będzie to pierwsza wizyta polskiego prezydenta w tej placówce. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich, a przede wszystkim członków Polonii do udziału w tym historycznym wydarzeniu, które obejmie złożenie wieńca pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki o godzinie 1:15 popołudniu. Na uroczystość składać się będzie wiele imprez sponsorowanch przez Akademię Wojskową USA i Amerykańskie Towarz ystwo Prz yjaciół Kościuszki w West Point, które każdego roku oddają honory na cześć Kościuszki, wielkiego wojskowego inżyniera, bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych, za jego poświęcenie dla sprawy wolności i niezależności obu krajów. Dołącz do członków Kongresu Polonii Amerykańskiej, Polish Singers Alliance of America, Fundacji Kościuszkowskiej, Związku Harcerstwa Polskiego i innych organizacji, które biorą udział w nadchodzącym hołdzie dla Kościuszki. Im bardziej my, jako Polonia jesteśmy widoczni, głosząc

                     

AP

chwałę Tadeuszowi Kościuszko za to co zrobił dla zdobycia niepodległości, tym bardziej widoczni i silni politycznie możemy stać się na terenie Stanów Zjednoczonych. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zadzwoń tel: (718) 852-6812, (917) 913-3133 lub (603) 718-1351.

             

WESTPOINT, NY, — President Bronislaw Komorowski of Poland will be at the U.S. Military Academy Tuesday. This will be the first visit of a Polish president to West Point. The Polish Embassy invites the public, especially members of Polonia, to be part of this event by attending the wreath-laying ceremony at the Kociuszko Monument at 1:15 p.m. The ceremony will include many features of that sponsored by the U. S. Military Academy and the American Association of the Friends of Kociuszko at West Point in the spring of each year when Tadeusz Kościuszko, military engineer and hero of Poland and the United States, is honored for his dedication to the cause of freedom and independence for both those countries. Join the Polish American Congress, Polish Singers Alliance of America, Kosciuszko Foundation and Polish Scouting in this tribute to Kosciuszko. The more visible Polonia is on this military campus as we laud Kościuszko for what he did to help the colonies, the more visible and important we become politically throughout the United States. For details, call (718) 8526812, (917) 913-3133.


         

  

    

Polskie Wieczory Filmowe – eksytująca szansa dla widzów NB | Polish movies hit the city Erica SCHMITT REDAKTORA

pozostawią widzom po ich obejrzeniu, pewną wiedzę o Polsce i o polskim społeczeństwie – dodała Vickrey nie ukrywając, że chciałaby, aby wieczory filmowe cieszyły się dużym zainteresowaniem opinii publicznej, co umożliwiłoby w przyszłości sprowadzenie kolejnych filmów. W pierwszy wieczór, w czwartek 20 września, zostanie pokazany film Sala Samobójców, o którym Renata Vickrey wyraża się z uznaniem i określa jako „smutny, ale bardzo głęboki“. – Film opowiada o młodych ludziach korzystających z mediów socjalnych i o problemach, które wszędzie są podobne – wyjaśniła, dodając: – Myślę, że studenci będą mogli znaleźć tu analogie; żyjemy na różnych kontynentach, ale wciąż napotykamy te same problemy. Każdy pokaz rozpocznie się krótkim wprowadzeniem na temat powodów dla których ten a nie inny film został wybrany, a po pokazie organizatorzy mają nadzieję, film wywoła dyskusję wśród widzów. Każdy film jest nagrany w języku polskim z napisami w języku angielskim. Pewną rolę w wysiłkach pozyskania filmów na pokaz odegrał również Dr Mieczysław Biskupski, profesor Studiów Polskich i Polsko-Amerykańskich katedry ufundowanej przez SA Blejwasa na CCSU. – Byłem zachwycony, kiedy usłyszeliśmy o możliwości pozyskania filmów, ponieważ szansa na prezentacje około sześciu nowych filmów była ekscytująca. To nie tylko wzbogaci nasz program, ale dopełni te rzeczy, które już robimy – powiedział.

NEW BRITAIN — Dzięki staraniom Central Connecticut State University społeczność New Britain ma teraz wyjątkową okazję obejrzenia kilku znakomitych polskich filmów. Archiwistka i bibliotekarka Zbiorów Specjalnych uniwersytetu, Renata Vickrey wynegocjowała z polskim rządem prawa do pokazu siedmiu filmów w cyklu „Polskie wieczory filmowe“, który potrwa do grudnia, jest bezpłatny i otwarty dla publiczności. – Myślę, że obecne filmy są środkiem wyrazu, który apeluje do młodszych odbiorców, służy celom edukacyjnym, nie tylko na temat przemysłu filmowego w Polsce, ale na temat tego, co jest ważne dla społeczeństwa, zarówno polskiego, jak i amerykańskiego – powiedziała Vickrey, która wraz z Fundacją Semper Polonia, Polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i agencja rządu federalnego pracowała nad zabezpieczeniem finansowym i uzyskaniem praw do pokazu. Vickrey szukała najlepszych nowych filmów prezentowanych na trzech polskich festiwalach i dokonała wyboru siedmiu ważnych filmów, które skupiają najwięcej uwagi i obejmują szeroki zasięg problemów bieżących i historycznych. Reanta Vickrey negocjowała nie tylko sprawy opłat licencyjnych uprawniających do ich pokazania, ale dzięki niej filmy przeszły przez skomplikowany proces technologiczny, który pozwolił odpowiednio dostosować dyski DVD, wyprodukowane do użytku w systemach wschodnio- Erica Schmitt tel. 860-225-4601, europejskich tak, aby mogły być wew. 210, lub eschmitt@newbritwyświetlane na naszych ekranach ainherald.com w CCSU. – Polski rząd ma teraz więcej   funduszy na rzecz wspierania polskiej kultury w różnych krajach i w    New Britain i całym stanie mamy   bardzo dużą polsko-amerykańską populację – wyjaśniła Vickrey na    temat chęci rządu do pokrycia    2.000 dolarów na rzecz prezentacji filmów na CCSU.  – W wyborze filmów kierowaliśmy się nadzieją, że

By ERICA SCHMITT STAFF WRITER

NEW BRITAIN — The New Britain area now has a rare opportunity to view a series of award-winning Polish films, thanks to the efforts of Central Connecticut State University. University Archivist, Special Collections and Community Outreach Librarian Renata Vickrey negotiated with the Polish government to obtain rights to seven films for “Polish Movie Nights” - a program happening now through December that is free and open to the public. “I think that movies are the medium now that calls for the attention of the younger audience; they serve an educational purpose not only about the movie industry in Poland but what is important to both Polish and American societies,” said Vickrey, who worked with the Semper Polonia Foundation and Poland’s Ministry of Foreign Affairs - an agency of the federal government, to secure funding and access to the films. Vickrey inquired which were the best new picures in the country’s three Polish film festivals

and made seven important selections — those which received the most attention and cover a wide breadth of current and historical issues. Not only did she have to negotiate licensing fees for permission to acquire the movies, but because the DVDs themselves are manufactured for use in Easter European viewing systems, it was a complicated technical process to make them adaptable. “The Polish government now has more funding to promote Polish culture in different countries and we have a very large Polish-American population in New Britain and in the state,” Vickrey explained of the government’s willingness to contribute $2,000 to bring the opportunity to CCSU. “By choosing certain movies, I’m hoping people after watching them will leave with certain knowledge about Poland and Polish society,” added Vickrey, who is hoping for a large public interest in the showings, to allow more new films to be attained in the future. The first of the movie showings will be Sala samobójców (The Suicide Room) on Thursday, Sept.

20 – a film Vickrey praised as “sad but very profound.” “It is about young people using social media and the problems they face are the same,” she explained, adding, “I think it would be a nice parallel for students to draw; we live on different continents but we still face the same problems.” Every movie night will begin with a brief introduction of why the particular film was chosen and then following the viewing, the hope is that a discussion will ensue among attendees. Each movie is in Polish but has English subtitles. CCSU Professor and the S.A. Blejwas Endowed Chair of Polish Studies, Dr. Mieczyslaw Biskupski, also played a role in the efforts. “When we heard about the possibility of getting the films I was delighted because the chance to show half a dozen or so new films was exciting and will not only enrich our program but compliment the things we already do,” he said. Erica Schmitt can be reached at (860) 225-4601, ext. 210, or eschmitt@newbritainherald.com.

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                        


  

    

         

Serdecznie Zapraszamy

ROLY POLY READER’S POLL

BEST OF

2012

Piekarnia i Delikatesy

587 Main St., New Britain, CT 06051 860-229-5109 Otwarte: Od wtorku do soboty 5:30 rano - 7:00 wieczorem Niedziela od 6 - 2:00 p po p po udniu

Pilnie poszukujemy osób do pracy! Po więcej informacji prosimy zgłosić się do Roly Poly.

Our in house breads and rolls are all natural with no preservatives. Our from scratch pastry and cake products are all natural with no cake preservatives. Our fresh hot food is straight from our all natural kitchen. U nas zakupisz naturalne pieczywo, ciasta i gorące dania bez żadnych konserwantów!

Promocja

Przyprawy bez chemii

$1.49 - $3.89

Runoland pieczarki marynowane

$4.79

Power Fresh napój energetyzujący

$1.49

026997

New Britain Herald - Polish Edition - 00-00-2012  
New Britain Herald - Polish Edition - 00-00-2012  

Local Polish news from New Britain, CT

Advertisement