Development News 4/2017 + FOCUS & DN

Page 1

 , , Ě,     /  , , ,    

Ročník / Issue XIX — C ena / Price 89 Kč / 3,40 €

Téma: MIPIM 2017 Topic: MIPIM 2017 /8

Nemovitosti a změny v novém občanském zákoníku Changes to the new Civil Code regarding real estate / 52

Příloha FOCUS & DN o parkování Supplement FOCUS & DN about parking

4 2017

DEVELOPM ENT NEWS

CZ&EN EDITION

Tecomat Foxtrot skutečná automatizace

www.tecomat.cz 01 Obalka.indd 1

5.4.17 11:2203-4_Editorial + Obsah_Layout 1 5.4.17 13:52 Stránka 3

development news editorial

Jaro se ohlašuje větším stavebním ruchem Spring came with building hustle and bustle

P

odle statistiky se letos postaví v Praze kolem 6 600 nových bytů, což představuje pokles oproti minulému roku. Naopak ceny se zvedly řádově o 5–10 %. Nedostatek pracovníků se v návrhu ministerských úředníků řeší – nejen ve stavebnictví – zjednodušeným procesem náboru cizinců. Ti se budou rekrutovat především z Ukrajiny. Předběžný odhad činí okolo 10 000, což je malá náplast při potřebě zaplnit téměř 150 000 míst. V ČR se sice snižuje počet nezaměstnaných, ale jejich věk se zvýšil průměrně na 42,1 roku; nad 50 let je to téměř třetina z celkového počtu. Otázka brexitu, která plní již nějaký čas stránky novin a časopisů, začíná pozvolna nabývat reálné podoby a mnohé firmy se podle toho snaží reagovat na prognózy. Velká Británie, která byla členem Evropské unie, resp. původně EHS, od roku 1973, odchází po více než 40 letech. Dvouleté období vyjednávání má specifikovat pravidla vzájemné spolupráce a obchodních vztahů zbylých 27 zemí EU a Spojeného království. Podle vyjádření představitelů EU je prioritou minimalizovat nejistoty pro občany, firmy a instituce EU. Nakolik se nás brexit dotkne, se ukáže po ukončení bilaterárních rozhovorů představitelů EU a Londýna. Předběžný termín oficiálního odchodu Velké Británie z Evropské unie je stanoven na 30. března 2019. Tehdy obě strany poznají, o jak velký krok do neznáma půjde… ARNOŠT WAGNER

B

Foto na obálce: HAIDY a. s. Cover photo: HAIDY a. s.

ased on the statistics, there will be approximately 6,600 new apartments built this year in Prague, which represents a drop in comparison with last year. The prices have, on the other hand, increased by 5–10%. The lack of workers is in the proposal of ministerial officials – and this does not only apply to building industry – dealt with in a simplified process of recruitment of foreigners. Those will mainly be recruited from Ukraine. Preliminary estimate is about 10,000, what is only a small patch with the need to fill almost 150,000 positions. The number of the unemployed keeps reducing in the Czech Republic but their age has increased on average to 42,1 years of age; it is almost one third of the overall number with regards to those aged over 50. The Brexit issue, which has been, for some time, filling newspapers’ and magazines’ pages, is slowly starting to gain some realistic shape and form and many companies are trying to respond to the prognoses accordingly. Great Britain, which has been an EU member or previously the EEC, since 1973, is leaving after more than 40 years. The two-year negotiation period is supposed to specify the rules for mutual co-operation and business relations between the remaining 27 EU countries and the United Kingdom. According to the statement given by the EU representatives, the priority is to minimize insecurity for the citizens, companies and EU institutions. To which extent is Brexit to affect us will show once the bilateral discussions between the EU representatives and London are over. Preliminary date for Great Britain’s official exit from the European Union has been set for 30th March, 2019. That is when the two parties are to see what a big step in the unknown it is to be… ARNOŠT WAGNER

Předplatné www.developmentnews.cz

Partneři Partners


03-4_Editorial + Obsah_Layout 1 5.4.17 13:52 Stránka 4

development news obsah / contents

Obsah Contents 8 12 14

TÉMA / TOPIC

EKONOMIKA / ECONOMY

Expozice „Czech Cities“ lákala investory The ‘Czech Cities’ exposition attracted investors Zeptali jsme se za vás… We asked on behalf of you… MIPIM Awards 2017

40

Změníme kulturu zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy? Can we change the culture of assigning public procurements for green buildings?

42

Zličín se IKEA Centres nehodí do krámu Zličín doesn’t seem to suit IKEA Centres plan Bezkontaktní samoobslužné automyčky EHRLE Contactless self-service car wash EHRLE GREEN Center nabízí klientům vybavení parkoviště na klíč GREEN Center offers clients car park made to suit Nová fasáda s aplikací QUIDO Vzorky New façade with QUIDO Vzorky application Změny v novém občanském zákoníku týkající se nemovitostí Changes to the new Civil Code regarding real estate Nejúspornější budou bezdomovci The homeless will be the most economical PPP nevynáší, ale vyplatí se PPP is not profitěable but does pay off

44 16

Distribuční centrum NIKE NIKE distribution center

PROJEKTY / PROJECTS

18 20 22

Věnujeme mimořádný důraz designu a kvalitě We pay special attention to design and quality Čokoládové Velikonoce odstartovaly z parku P3 Prague D1 Easter chocolate galore at P3 Prague D1 Žďár nad Sázavou je zajímavým místem pro developerské projekty Žďár nad Sázavou is an interesting place for development projects

48 51 52

55 58

ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE

62

64 68 26 28 30 33 34 36 38

4

Důležitá je spolupráce s vedením města Co-operation with the town council is important Kampus Palace – studentská rezidence v Ostravě Kampus Palace – Student residence project in Ostrava Central Group ovládne (nejen) Žižkov Central Group will take control over (not only) Žižkov Smíchovské nábřeží čekají změny Smíchov embankment awaits changes Stavební výrobky se ZNÁMKOU KVALITY Building products with QUALITY CERTIFICATE 2017 Uložení betonu EASYCRETE pod vodou Laying EASYCRETE concrete under water Novinka Schindler Digital Plan usnadní projektování budov s výtahy The new Schindler Digital Plan will make designing of buildings with lifts easier

dn 4/2017

reSITE 2017: In/visible City přiveze do Prahy světové hvězdy Global stars of city making to speak at reSITE 2017: In/visible City Tradice a moderní rozvoj ve Freiburgu Traditions and modern development in Freiburg Oceněné kanceláře Kiwi.com od KAPLAN ARCHITEKTI Awarded offices Kiwi.com by KAPLAN ARCHITEKTI

KALEIDOSKOP / KALEIDOSCOPE

72 74 77

Nádherná Panorama v Kácově Beautiful Panorama in Kácov Jak chutná pivo na vodě What does beer taste like on the water Aktuality News


KLAFAR III ŽĎÁR NAD SÁZAVOU LOKALITA PRO VÝSTAVBU 120 BYTŮ POZEMKY PŘIPRAVENÉ K PRODEJI VYBUDOVANÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Město Žďár nad Sázavou v srdci Vysočiny se může pochlubit malebnou přírodou i bohatou historií. Největší dominantou a turistickou atrakcí je poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je součástí světového dědictví UNESCO. Nová rozvojová lokalita Klafar III patří do nejmladšího a velmi progresivního obytného souboru města. Klafar kromě jedinečného výhledu nabízí perfektní dostupnost celého města, přilehlého

parku s řekou, ale také volnou přírodu doslova na dosah ruky. Lokalita Klafar III je vybavena technickou infrastrukturou včetně komunikací pro výstavbu bytových domů. Pozemky pro výstavbu nových bytových domů jsou připraveny k prodeji. Výběrové řízení na prodej bude vyhlášeno v červnu 2017. V rámci přihlášky do záměru zájemce předloží koncept hmotového a dopravního řešení objektu a dále řešení souvisejících ploch. Více info na http://www.zdarns.cz/


BRILANTNÍ UK KÉHO INŽENÝ Moderní potrubní systém z ušlechtilé oceli, kt I technický náskok lze realizovat jen s partnerem, který na kvalitu klade stejné nároky. Téměř 10 000 metrů nerezových trubek Viega Sanpress a zhruba 50 000 spojek z červeného bronzu zásobuje více než 15 000 specialistů ve firmě Audi každý den bezvadnou pitnou vodou a celému závodu umožňuje odevzdávat bezvadnou práci dotaženou i do těch nejmenších detailů. Viega. Connected in quality.

Audi AG, závod Böllinger Höfe, Německo

viega.cz/O-nas


ÁZKA NĚMECRSTVÍ. erý splňuje ty nejvyšší nároky na kvalitu.


08-15 MIPIM 2017_Layout 1 5.4.17 14:48 Stránka 8

téma / topic MIPIM 2017 / MIPIM 2017

Expozice „Czech Cities“ lákala investory The ‘Czech Cities’ exposition attracted investors V pátek 17. března skončil ve Festivalovém paláci francouzského Cannes. 28. ročník veletrhu MIPIM. Světoví investoři zde naznačili zájem o celou. střední Evropu, z něhož bude profitovat i Česko..

O

bjem investic na tuzemském realitním trhu dosáhl loni rekordu přes 100 mld. Kč a obdobně tomu má být i letos, protože zahraniční investoři vnímají Českou republiku jako bezpečnou zemi pro investice, což může být důležité zejména v případě nárůstu úrokových sazeb snižujících kapitálovou hodnotu investice. Pak budou investoři pro dlouhodobé investice a jejich zhodnocení ještě častěji vyhledávat země s nízkou mírou rizika. Michal Soták, associate v investičním týmu Cushman & Wakefield, veletrh zhodnotil: „Na MIPIM se ukázalo, že zájem o reality stále roste. Investoři ze západní Evropy nemají co kupovat a přesouvají se do střední Evropy. Jenom CW má v rámci CEE prodejní mandáty za více než 2 mld. eur.“ Česká republika je navíc i atraktivní zemí pro práci: V žebříčku The Global Talent Competitiveness Index (GTCI) hodnotícím atraktivitu 118 zemí světa z hlediska pracovních podmínek a příležitostí, patří Česku 23. příčka. Silnější investiční aktivita může podpořit dynamiku růstu HDP, který loni zpomalil růst na 2,3 % (letos očekává ministerstvo financí růst HDP o 2,6 %). Města Praha, Brno a Ostrava na MIPIM představila široké spektrum konkrétních projektů pro různorodé investiční záměry. Vůbec poprvé v historii veletrhu se podařilo spojit prezentace českých měst do jedné velké expozice s názvem Czech Cities o ploše přes 250 m2. Potenciální investoři tak měli příležitost jednat s nejvyššími představiteli jednotlivých měst na jednom místě. Obraz tuzemského realitního trhu dotvářeli i spoluvystavovatelé – hlavními partnery byli česká Asociace developerů, Central Group, P3 Logistic Parks, Penta Investments a Technologický Park Brno. Partnery byli AFI Europe Czech Republic, Crestyl, Residomo a Unibail-Rodamco. Návštěvnost expozice byla vysoká a recepce pro stávající i potenciální obchodní partnery a investory se ve středu 15. března se zúčastnilo na 150 hostů. PRAHA: PROJEKTY SVĚTOVÉ ARCHITEKTURY I ROZVOJOVÁ ÚZEMÍ

Hlavní město se snaží udržet si pozici jednoho z 10 nejbohatších regionů EU., Proto je třeba, aby mělo dostatek ploch pro svůj územní rozvoj, protože se zde do roku 2050 očekává nárůst počtu obyvatel zhruba o 250 000. Nové

8

dn 4/2017

městské čtvrti mohou v příštích desetiletích vzniknout na nyní opuštěných či nevyužívaných územích, např. v areálech bývalých průmyslových závodů či nákladových nádraží (Smíchovské nádraží, nádraží Bubny, nákladové nádraží Žižkov, různé části Vysočan aj.). Pražská primátorka Adriana Krnáčová mj. uvedla: „Chceme z hlavního města znovu vytvořit centrum světové architektury a mít zde stavby od ikon v oboru. První vlaštovkou může být budoucí revitalizace Masarykova nádraží, kde pod taktovkou společnosti Penta Investments vzniká Central Business District podle vize uznávané architektky Zahy Hadid. Projekty tohoto typu mohou vznikat na celkem 15 velkých rozvojových územích, která má Praha aktuálně k dispozici.“ Modelovým příkladem byla na MIPIM tzv. Kreativní čtvrť v Praze 9, která je velmi dobrou ukázkou spolupráce mnoha subjektů – města, příslušné městské části, architektů, soukromého investora, developera a dalších zájmových skupin.


08-15 MIPIM 2017_Layout 1 5.4.17 14:48 Stránka 9

BRNO: SILICON VALLEY STŘEDNÍ EVROPY

Brno se letos na veletrhu rozhodlo představit svůj vědecko-výzkumný potenciál. Město dosud s přispěním evropských fondů do vědecko-výzkumné infrastruktury investovalo 1 mld. USD a každoročně dává na podporu vědy a výzkumu 50 mil. Kč ze svého rozpočtu, např. podporuje zahraniční doktorandy. První náměstek primátora Petr Hladík, který vedl delegaci Brna na MIPIM, řekl: „Svou letošní prezentací na MIPIM chceme vyslat investorům signál, že Brno je Silicon Valey střední Evropy. Univerzitní město s 85 000 vysokoškolskými studenty, již realizované projekty světové úrovně v oblasti informačních technologií, vědy a výzkumu, biomedicíně a dalších perspektivních oborech s vysokou přidanou hodnotou (Technologický park Brno, CEITEC, FNUSA-ICRC, CzechGlobe, šest center excelence a řada dalších) – to vše potvrzuje, že pro toto tvrzení máme důvod.“ Jednou z priorit města se stává bydlení. S ohledem na rostoucí poptávku se připravuje změna územního plánu, takže se do dvou let uvolní v docházkové vzdálenosti od centra nové plochy původně určené pro lehkou průmyslovou výrobu, např. v okolí Bratislavské ulice, ale také v rozvojové zóně tzv. Jižního centra. Město se chystá investovat nejen do technické infrastruktury, ale i do stovek až tisíců bytů pro nájemní bydlení, což se neobejde bez spolupráce se soukromými investory. Dalším tématem diskusí s potenciálními investory byl i rozvoj sportovní infrastruktury: hokejové arény pro 13 000 diváků, fotbalového stadionu s kapacitou 30 000 míst, velodromu i atletického stadionu.

OSTRAVA: ŽIVÉ A KREATIVNÍ MĚSTO, PODPORUJÍCÍ INOVACE

Ostrava přijela na MIPIM s novou nabídku atraktivních lokalit v historickém centru města, pro něž hledala investory a developery. Jde o lokalitu Karolina, areál Černá louka a o proluku u západní strany Masarykova náměstí, kde může vzniknout až 336 100 m2 pro novou výstavbu. Dalším prezentovaným projektem v okolí centra města byla rekonstrukce historické budovy městských jatek. Tu Ostrava vykoupila od soukromého vlastníka a nyní probíhá mezinárodní soutěž architektů pro výstavbu centra pro kulturní a společenské účely, především pro galerii moderního umění Plato. Primátor Ostravy Tomáš Macura k prezentaci na MIPIM uvedl: „Ostrava se nadále rozvíjí směrem k dynamickému modernímu městu: Vznikají zde centra excelence, kde se daří inovacím a kde se realizují nové projekty ve všech segmentech realitního trhu.“ K tomu přispívá nejen jasně stanovený územní plán, jenž je pro investory jasným pozitivním signálem, ale také třeba memorandum o spolupráci s Moravskoslezským krajem při rozvoji inovačního podnikání. Společným cílem je revitalizovat centrum města a obohatit je především o rezidenční funkci, aby se stalo příjemným místem pro život. „NOVÝ ÚDĚL“ JAKO CESTA DALŠÍHO VÝVOJE

MIPIM patří k nejvýznamnějším globálním evropským fórům v oboru. Podle statistik se zúčastnilo na 24 200 odborníků ze stovky zemí; 5 000 z nich byli investoři a představitelé finančních institucí; z České republiky přijelo do Cannes na 50 společností.

dn 4/2017

9


08-15 MIPIM 2017_Layout 1 5.4.17 14:48 Stránka 10

téma / topic MIPIM 2017 / MIPIM 2017

MIPIM byl tradičně ukazatelem globálních trendů. Ústředním tématem byla myšlenka „Nového údělu“ jako parafráze Rooseveltových meziválečných ekonomických a sociálních reforem New Deal. Problematiku otevřel svým příspěvkem celosvětově uznávaný globální stratég Parag Khanna a na něj navázalo dalších 16 konferencí a workshopů. Realitní experti se shodli, že „Nový úděl“ staví před současný světový trh s nemovitostmi čtyři velká témata: 1. nutnost systematického urbanistického plánování, 2. efektivnější využívání zdrojů; 3. ekonomické a geopolitické změny a 4. digitalizace a s ni související problematika tzv. Big Data, Smart Data včetně chytrých domácností. MIPIM AWARDS PRO NEJLEPŠÍ STAVBY

Vyvrcholením veletrhu se jako každoročně stalo vyhlášení MIPIM Awards, nejlepších staveb uplynulého roku. Tyto prestižní ceny byly letos u příležitosti veletrhu předány vítězným projektům v 11 kategoriích: Administrativní centra, Rekonstruované budovy, Rezidenční projekty, Obchodní centra, Hotely a turistické resorty, Průmyslové a logistické nemovitosti, Nemocnice a další projekty zdravotní péče, Zelené budovy, Městské projekty regenerace, Projekty budoucnosti a Projekty budoucnosti velkého rozsahu (přesahující 150 000 m2 plochy). 29. ročník veletrhu MIPIM se v Cannes uskuteční od 13. do 16. března 2018. RED

The 28th MIPIM trade fair held at the. Festival Palace in Cannes, France, ended. on Friday 17th March. Global investors. showed significant interest in the whole. of Central Europe from which the. Czech Republic will also benefit..

T

he volume of investment in the local real estate market achieved a record breaking number of CZK 100 billion last year and the same situation is due to occur this year as foreign investors view the Czech Republic as a safe country for investment, which can, for instance, be interesting in the case of increased interest rates that reduce an investment’s capital value. In such cases, investors who are participants of long term investments, and their return will continue looking for countries with low risk levels even more. Michal Soták, an Associate at the investment team of Cushman & Wakefield, assessed the trade fair as follows: “MIPIM demonstrated that interest in real estate continues growing. Investors from Western Europe have nothing to buy and have moved into Central Europe. Only CW has sales mandates for more than EUR 2 billion within the framework of the CEE.” Moreover, the Czech Republic is also an attractive country for work: In The Global Talent Competitiveness Index (GTCI) benchmarking report, which measures the attractiveness of 118 countries according to the point of work conditions and job opportunities, the Czech Republic holds 23rd place. Stronger investment activity can support the dy-

10

dn 4/2017

namics of GDP growth, which slowed last year to 2.3% (the ministry expects financial growth in GDP of 2.6% this year). Prague, Brno and Ostrava introduced a broad spectre of particular projects for varied investment projects at MIPIM. For the very first time in the history of the trade fair, they managed to join presentations of Czech cities into one large exhibit called Czech Cities laid out in an area of more than 250 sq m. Potential investors therefore had the opportunity to negotiate with the most senior representatives of the individual cities in one place. The picture of the local real estate market was also complemented with co-exhibitors – the main partners were the Czech Association of Developers, Central Group, P3 Logistic Parks, Penta Investments and the Technology Park Brno. Other partners included AFI Europe Czech Republic, Crestyl, Residomo and Unibail-Rodamco. Attendance was high and the banquet function for existing as well as potential business partners and investors held on Wednesday, 15th March, was attended by some 150 guests. PRAGUE: PROJECTS OF GLOBAL ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT AREAS

In order to retain the position as one of the 10 richest EU regions, it is necessary for the capital to have enough land for its regional development as there is an expected increase in the volume of population by approximately 250,000 before 2050. New city districts can be built over the next decades in the now abandoned, desolate and unutilized areas, for instance within the complexes of former industrial plants or freight stations (Smíchov Station, Bubny Station, the freight station Žižkov, different parts of Vysočany and others). Prague’s Mayor Adriana Krnáčová also said: “We want to turn the capital into the centre of global architecture again and for the city to have buildings by the icons from within this segment. The first ‘swallow’ can be represented by the future revitalization of Masaryk Station where the Central


08-15 MIPIM 2017_Layout 1 5.4.17 14:48 Stránka 11

téma / topic / MIPIM 2017

MIPIM 2017

Business District by the vision of the recognized architect Zaha Hadid under the baton of Penta Investment. Such projects can be developed in the 15 large development areas that are currently available in Prague.” A model example displayed at MIPIM was the Creative District in Prague 9, which is a very good demonstration of co-operation of many entities – the city, relevant city districts, architects, private investors, developer and other interest groups. BRNO: SILICON VALLEY OF CENTRAL EUROPE

Brno decided this year to introduce their science and research potential at the trade fair. With a contribution from European Funds, Brno invested in science and research infrastructure the sum of USD 1 billion and annually they invest CZK 50 million from their own budget in support of science and research. They provide support to foreign postgraduates. The first Deputy Mayor, Petr Hladík, who led Brno’s del-

egation at MIPIM said: “With this year’s presentation at MIPIM, we want to send a signal to investors that Brno is the Silicon Valley of Central Europe. The university city with 85,000 university students already realized projects of a global level from the area of information technologies, science and research, bio-medicine and other perspective segments with added value (Technology Park Brno, CEITEC, FNUSA-ICRC, CzechGlobe, six centres of excellence and many others) – all this confirms that we have excellent reasons for such a statement.” One of the city’s main priorities is housing. With regards to increasing demand, there is to be a change to the master plan which will allow for new land originally intended for light industrial production for example around Bratislavská Street as well as in the development zone, the so entitled Southern Centre, to be released within walking distance from the centre. The city is prepared to invest in technical infrastructure as well as hundreds to thousands of apartments for rental, which won’t happen without co-operation with private investors. Another discussion topic for potential investors was the development of sports infrastructure: a hockey arena for 13,000 spectators, a football stadium with a 30,000-seat capacity, a velodrome and an athletic stadium. OSTRAVA: LIVELY AND CREATIVE CITY SUPPORTING INNOVATION

Ostrava came to MIPIM with a new offer of attractive locations within the historical city centre for which they were seeking investors and developers. It is the location of Karolina, the complex of Černá louka and the gap site by the western side of Masaryk Station, where there is maybe up to 336,100 sq m for new development. Another of the presented projects from within the city centre was the reconstruction of the historical building of the city’s slaughter house. Ostrava purchased that from a private owner with an international tender of architects for the construction of a centre for cultural and social purposes, specifically for the Modern Art Gallery Plato, which is currently being held. Ostrava Mayor, Tomáš Macura, said with regards to the presentation at MIPIM: “Ostrava continues developing as a dynamic modern city: There are centres of excellence which happen to be in an excellent place for innovation and where new projects from all segments of the real estate market are being realized.” This is contributed to by a clearly set master plan, which represents a positive signal for investors, as well as the memorandum regarding cooperation with the Moravian-Silesian Region associated with the development of innovative entrepreneurship. The mutual aim is to revitalize the city centre and to enrich it with primarily a residential function so that it would become a wonderful place for living. ‘NEW DEAL’ AS THE WAY TO FURTHER DEVELOPMENT

MIPIM belongs amongst the most significant global European forums within the segment. Based on statistics, it was attended by 24,200 specialists from hundreds of countries; around 5,000 of whom were investors and rep-

dn 4/2017

11


08-15 MIPIM 2017_Layout 1 5.4.17 14:48 Stránka 12

téma / topic MIPIM 2017 / MIPIM 2017

resentatives from financial institutions; there were some 50 companies from the Czech Republic. MIPIM is traditionally an indicator of global trends. The main topic was the idea of ‘New Deal’ as a paraphrase of Roosevelt’s inter-war economic and social reforms. The issue was commenced by recognized global strategist Parag Khanna with his presentation, which was followed by a further 16 conferences and workshops. Real estate experts agreed that ‘New Deal’ places four big topics before the present global real estate market: 1. the necessity of systematic urban planning, 2. a more effective utilization of resources, 3. economic and geopolitical changes and 4. digitalization and issues associated with it, these being the so called Big Data, Smart Data, including smart households.

MIPIM AWARDS FOR THE BEST BUILDINGS

The highlight of the trade fair was, as every year, the announcement of the MIPIM Awards, that being the best buildings of the previous year. These prestigious awards were, this year, presented to winning projects from 11 categories: Administrative Centres, Refurbished Buildings, Residential Development, Shopping Centres, Hotel and Tourism Resorts, Industrial and Logistics Development, Healthcare Development, Innovative Green Building, Urban Regeneration Project, Futura Project, Futura Mega Project (exceeding an area of 150,000 sq m). The 29th year of the MIPIM trade fair in Cannes will be held from 13th to 16th March 2018 RED

Zeptali jsme se za vás… We asked on behalf of you… Hlavním tématem letošního MIPIM byl „New Deal for Real Estate“. Jak podle vás ovlivní realitní trh v dalších letech? Glyn Evans, managing director, Tetris Design & Build: Myslím, že investoři se snaží využít situace, že posiluje realitní trh v kontinentální Evropě, než v několika klíčových evropských zemích nastane období potenciální politické nejistoty. Ben Maudling, výkonný ředitel Savills Česká republika & Slovensko: Je zajímavé, že koncept New Deal byl na MIPIM uveden právě letos. Ve skutečnosti jde o směs témat, která už nějakou dobu bublají. Geopolitické vlivy tu byly vždy. Ve světle událostí roku 2016 se však zdají být vice kontroverzní, než možná byly v poslední dekádě. Skutečně změní způsob, jímž realitní firmy řídí svůj byznys? Nemusí to tak nutně být. Prostě se přizpůsobí jako pokaždé, stejně jako se to děje i v dalších oborech, když dojde k posunům v politice a ekonomice. Co považujeme za mimořádně zajímavé, jsou technologie a to, jak proměňují společnost. Jak mění nároky nájemců (lidí!) na fungování nemovitostí z hlediska provozu, životního stylu a ekonomiky. To ale znamená, že způsob navržení a využití budov musíme zvažovat v embryonálním stadiu – s ohledem na zvýšenou efektivitu, technologické možnosti a životní styl. To se přirozeně odráží v urbanismu, designu a v integraci života ve městě. Inovace v technologiích a konektivitě nyní hýbou realitním světem. Nejen ve způsobu, jak optimalizujeme a užíváme budovy, ale i ve způsobu, jak realitní trh funguje z hlediska investic, vyhledávání kapitálových zdrojů a jejich přelévání ve světě. Alexander Rafajlovič, associate v investičním týmu Cushman & Wakefield: Zatímco témata jako technologie, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, návrat do

12

dn 4/2017

centra měst, pokračující urbanizace jsou i přes potenciálně dramatické dopady vnímána spíše pozitivně, politická nejistota a její rozšiřující se geografický záběr je určitě nejvýraznějším negativním faktorem. Hana Kollmannová, associate director, JLL Capital Markets: Technologie, udržitelnost a propojenost patřily k ústředním tématům diskusí na letošním MIPIM. Budovy jsou stále více a více vnímány jako smartphony, které by umožnily jejich snadnou aktualizaci a schopnost komunikace s uživateli a jejich sousedy. Umělá inteligence, jíž jsou protkány obálky budov, je budoucností realitního průmyslu. Jaké další novinky MIPIM přinesl? Došlo k nějakému výraznému posunu ve srovnání s minulými ročníky? Glyn Evans, managing director, Tetris Design & Build: Pozitivita na letošním veletrhu MIPIM přetrvala, ale myslím, že události jako brexit, Trumpovo zvolení a nadcházející klíčové evropské volby přispěly k trochu opatrnější náladě než v předchozích letech. Ben Maudling, výkonný ředitel Savills Česká republika & Slovensko: Nezaznamenali jsme žádné výrazné změny investičního klimatu nebo názorů investorů. Všeobecný konsenzus byl, že i přes nepatrné zvýšení úrokových sazeb očekávané v roce 2017, bude příliv peněz do realit pokračovat, ne-li se zvyšovat. Investoři jsou proto stále prozíravě optimisticky naladěni. Sektor alternativních investic je velmi dynamický a přitahuje zájem skupin, které tradičně do realit neinvestují. Vládla pozitivní nálada a všechno se točilo kolem byznysu. I přes silný trh jsem nezaznamenal žádné náznaky, že by se chtěl někdo vracet k okázalosti z dob před světovou finanční krizí.

GLYN EVANS

A. RAFAJLOVIČ


08-15 MIPIM 2017_Layout 1 5.4.17 14:48 Stránka 13

téma / topic / MIPIM 2017

MIPIM 2017

Hana Kollmannová, associate director, JLL Capital Markets: Společný koncept se ukázal jako úspěšný. Tři města prokázala svou schopnost vzájemně spolupracovat a spojit se se soukromým sektorem, což bylo podle mého názoru velmi dobře chápáno. RED

The MIPIM main topic is ‘New Deal for Real Estate’ – how does it influence property market in the years to come? Glyn Evans, Managing Director, Tetris Design & Build: I think as the real estate market continues to strengthen in mainland Europe, investors are looking to take advantage of this situation before we head into times of potential political uncertainty in more key European nations.

Alexander Rafajlovič, associate v investičním týmu Cushman & Wakefield: Oproti minulosti bylo výraznější zastoupení, resp. viditelnost regionů Velké Británie, což patrně souvisí s pozitivní kampaní v reakci na brexit. Tradičně silná účast Polska a Turecka byla naopak zastíněna politickým vývojem v těchto zemích. Hana Kollmannová, associate director, JLL Capital Markets: MIPIM potvrdil, že se celosvětově přesouvá do nemovitostí stále víc kapitálu. Tudíž současný cyklus by mohl na trhu ještě nějakou dobu pokračovat, což platí i pro Českou republiku. Noví investoři čekají na ty správné produkty, aby vstoupili na český trh. Očekávané zvýšení úrokových sazeb by mohlo vést k pádu kapitálové hodnoty, ale to se zatím se neprojevilo jako hlavní obava mezi investory, kteří jsou dlouhodobými hráči.

H. KOLLMANNOVÁ

BEN MAUDLING

Česká města spolu s partnerskými firmami se letos představila s novým konceptem společného stánku. Co vás zde zaujalo? Ben Maudling, výkonný ředitel Savills Česká republika & Slovensko: Spojení měst do jednoho stánku ukázalo, nakolik v ČR pokračuje development mezinárodní kvality – nejen v Praze, Brně a Ostravě, ale i v dalších městech – formou otevírání nových retailových center a menších víceúčelových konceptů. Stánek se prezentoval velmi profesionálně a bodoval např. ve srovnání se stánkem polských měst. Na druhou stranu polský stánek se nacházel v lepší lokalitě. Alexander Rafajlovič, associate v investičním týmu Cushman & Wakefield: Zaznamenal jsem pozitivní reakce na skutečnost, že oproti minulosti došlo ke sjednocení roztříštěné prezentace.

Ben Maudling, CEO at Savills Czech Republic and Slovakia: It was interesting that MIPIM brought forward the New Deal concept this year, when in reality it is an amalgamation of some of the key themes which have been bubbling for some time now. Geopolitical influences are always there, it is just that post 2016 events, they appear to be more divisive and polemic than they maybe have been over the last decade. Will these influences really change the way property professionals drive their businesses? I don’t think so necessarily, they will just adapt as they always do, as do all businesses when shifts to politics and economics occur. What we do see as very interesting is how technology is of course changing the way society works and therefore how occupiers (people!) of buildings expect real estate to work from an operational, lifestyle and economic perspective. This of course means that the way buildings are designed and used – with a focus on improved efficiency, technological capabilities and lifestyle has to be assessed from an embryonic stage and therefore has a natural effect on the way we approach urban planning, design and integrated increasingly urban living. Innovation in technology and connectivity is a huge factor now in real estate, but not only in the way we optimize and use buildings but in the way the property market functions in terms of investment, identifying capital sources and global capital flows. Alexander Rafajlovič, Associate in the investment team Cushman & Wakefield: Whilst topics such as technologies, are balanced between work and private life, a return to city centres and continuing urbanization are, despite potentially dramatic impacts, viewed positively, political insecurity and its expanding geographic scope is certainly the most significant negative factor. Hana Kollmannová, Associate Director, JLL Capital Markets: At this year’s MIPIM technology, sustainability and connectedness have been amongst the key topics of discussion. Buildings are more and more perceived as smartphones, which would allow for their easy update and ability to communicate with their users and their neighbours. Artificial intelligence interwoven into a buildings’ envelope is the future of the real estate industry.

dn 4/2017

13


08-15 MIPIM 2017_Layout 1 5.4.17 14:48 Stránka 14

téma / topic MIPIM 2017 / MIPIM 2017

What is the hot news that MIPIM has brought this year? Is there any change compared with the previous years? Glyn Evans, Managing Director, Tetris Design & Build: The positivity remained at this year’s MIPIM, however i think the events of Brexit, the Trump election and upcoming key European elections has created a little more cautious mood than previous years. Ben Maudling, CEO at Savills Czech Republic and Slovakia: We didn’t see any major changes to the investment climate or what investors were saying. The general consensus was that although some marginal increases will be seen in interest rates throughout 2017, the weight of debt and equity capital forcing itself in to real estate continues to hold, if not grow, and hence investors are still in prudently bullish mood. Alternatives is an increasingly dynamic sector and continues to attract interest from traditionally non-RE focused groups and ‘new’ regions investing in to some of the more developed Western property markets. The mood was positive and business was very much the focus of the conference; even in these strong markets there was little to suggest a return to some of the lavishness which was evident pre-GFC. Alexander Rafajlovič, Associate in the investment team Cushman & Wakefield: Compared with the past, representation, or more precisely British regions’ visibility, was more significant, which is evidently associated with the positive campaign in response to Brexit. Traditionally strong participation from Poland and Turkey was, on the other hand, overshadowed by political developments within these countries.

Hana Kollmannová, Associate Director, JLL Capital Markets: MIPIM has confirmed that globally, there is still more capital to move into real estate. Thus current market cycle could continue for some time, which also applies for the Czech Republic. There are new investors waiting for the right products to enter the Czech market. The expected raising of interest rates could cause capital values to fall however it did not emerge as a main concern among investors who are long-term holders. Czech cities present their joint stand with commercial companies? What has caught your attention there? What was interesting for you? Ben Maudling, CEO at Savills Czech Republic and Slovakia: By putting the cities together is showcased just how much international quality development is going on in the Czech Republic – not just in Prague, Brno and Ostrava – but also in secondary cities with development of new retail centres and smaller polyfunctional concepts. The stand looked professionally presented and on a par with the stand on which the Polish cities were presenting but the Polish stand was in a better location. Alexander Rafajlovič, Associate in the investment team Cushman & Wakefield: I have noticed a positive reaction regarding the fact that the fragmented presentation was, in comparison with the past, unified. Hana Kollmannová, Associate Director, JLL Capital Markets: The joint concept has proven to be successful. The three cities have demonstrated their ability to cooperate with one another and liaise with the private sector, which I beRED lieve has been very well perceived.

MIPIM Awards 2017 yhlášení vítězů 28. ročníku MIPIM Awards se uskutečnilo ve čtvrtek 16. března. Výsledky byly oznámeny na galavečeru ve velkém sále Festivalového paláce v Cannes.

T

he 28th MIPIM Awards took place on Thursday, 16th March. The results were announced at a gala ceremony held in the main auditorium of the Palais des Festivals in Cannes. Administrativní centra Office & Business Development Warsaw Spire, Varšava, Polsko / Warsaw, Poland

Rezidenční projekty Residential Development li01, Berlín, Německo / Berlin, Germany Rekonstruované budovy Refurbished Building Chambon, Brusel, Belgie / Brussels, Belgium

14

dn 4/2017

FOTO / PHOTO: CREST COMMUNICATION, MIPIM 2017

V


08-15 MIPIM 2017_Layout 1 5.4.17 14:48 Stránka 15

téma / topic / MIPIM 2017

MIPIM 2017

Obchodní centrum Shopping Centre Victoria Gate, Leeds, Velká Británie / United Kingdom

Hotel & turistický resort Hotel & Tourist Resort Maison Albar Hotel Paris Céline, Paříž, Francie / Paris, France

Projekt zdravotní péče Healthcare Development GAPS – Nová psychiatrická nemocnice, Slagelse, Dánsko / GAPS – New psychiatric hospital, Slagelse, Denmark

Průmyslová & logistická nemovitost Industrial & Logistic Development Nike European Logistic Campus, Ham, Belgie / Belgium

Inovativní zelená budova Innovative Green Building Nike European Museum do Amanhã, Rio de Janeiro, Brazílie / Brasil

Projekt městské regenerace Urban Regenaration Project Be-MINE, Beringen, Belgie / Belgium Projekt budoucnosti Futura project China World Trade Center Phase 3C Development, Peking, Čína / Beijing, China

Megaprojekt budoucnosti Futura Mega Project Kashiwa City, Čiba, Japonsko / Chiba, Japan

dn 4/2017

15


16-17 PR Arcadis_2.0_Layout 1 5.4.17 14:49 Stránka 16

téma / topic MIPIM 2017 / MIPIM 2017

Distribuční centrum NIKE NIKE distribution center Cenu MIPIM za Nejlepší průmyslový a logistický projekt získalo. distribuční centrum oděvů a sportovních potřeb společnosti NIKE. v belgickém městě Ham, které bylo oficiálně otevřeno v roce 2016..

O

cenění za práci na tomto projektu převzali architekti společnosti Jaspers-Eyers Architects, architektonická a poradenská společnost Arcadis a architektonická společnost Pauwels. Společnost NIKE vybudovala v průmyslové zóně NIKE European Logistics Campus (ELC) v Hamu moderní distribuční centrum splňující požadavky udržitelného rozvoje. Projekt navrhla belgická architektonická společnost Jaspers-Eyers Architects a mezinárodní architektonická a poradenská společnost Arcadis. Ekologickou infrastrukturu a terénní úpravy navrhla agentura Pauwels se sídlem v belgické Lovani, která se zabývá navrhováním krajinných úprav. UDRŽITELNÉ LOGISTICKÉ CENTRUM

Díky nedávným investicím do moderní centralizované distribuční sítě v srdci Evropy dokáže nyní společnost Nike poskytovat své služby rozsáhlé síti maloobchodních prodejců a spotřebitelů z kontinentální Evropy i ze zbytku světa. V belgickém kampusu pracuje pro Nike více než 3 000 zaměstnanců. Pro oblast architektury a projektů existují tři klíčová témata: spotřeba nefosilní energie, znovuvyužití energií a primárních zdrojů a vytváření životního prostředí zaměřeného na zdraví a biodiverzitu. FAKTA A ČÍSLA

m Přes 95 % kontejnerů je přepravováno přes Albertův kanál, čímž se ročně ušetří 14 000 jízd kamionů po silnicích. Místo má ideální dopravní spojení s kanály, železnicí i s dálnicemi. m Budova využívá ze 100 % obnovitelnou energii, přičemž jako energetické zdroje využívá vítr, solární energii, geotermální energii, hydroenergetiku a biomasu. m Díky použití velkého množství skla a automatizovaného LED osvětlení se podařilo zásadním způsobem snížit spotřebu a dopady na životní prostředí. Další výhodou, kterou tento přístup přinesl, je příjemné pracovní prostředí. m Fasáda distribučního centra je pokrytá zelení v celkové délce 1,3 km. Ta odráží sluneční záření a skrývá také nouzové východy pro případ potřeby. Zároveň díky ní budova také lépe vypadá. m Díky realizaci doporučení společnosti Arcadis ohledně přírodního prostředí obklopujícího distribuční centrum

16

dn 4/2017

BUDOVA

Plocha: 40 000 m2 Dokončení: 2016 Architektonický a projektový tým: Jaspers-Eyers Architects (architektura), Arcadis (studie udržitelné výstavby, stability, speciální technologie, biodiverzita, certifikace LEED), Pauwels (ekologická infrastruktura včetně zelené fasády, terénní úpravy) Místo: Ham, Limburg, Belgie (NIKE ELC, European Logistics Campus) THE BUILDING

Footprint: 40,000 sq m Completion: 2016 Design team: Jaspers-Eyers Architects (architecture), Arcadis (sustainable construction studies, stability, special technologies, biodiversity, LEED certification), Pauwels (ecological infrastructure, including green facade, landscaping) Location: Ham, Limburg, Belgium (NIKE ELC, European Logistics Campus)

došlo v oblasti ke zvýšení biodiverzity. Ovce zde spásají a udržují krajinu; biodiverzitu zvyšují také včely v instalovaných včelích úlech, opylující květiny přímo v areálu i v blízkém okolí. ING. PAVEL ČERMÁK, ARCADIS CZECH REPUBLIC S.R.O. / FOTO © NIKE, INC.


16-17 PR Arcadis_2.0_Layout 1 5.4.17 14:49 Stránka 17

téma / topic / MIPIM 2017

MIPIM 2017

FACTS AND FIGURES

The MIPIM award for Best Industrial and Logistics. Development won the NIKE sports and clothing distribution. center in Ham, Belgium, which was officially opened in 2016..

D

esigners of Jaspers-Eyers Architects, design and consulting company Arcadis, and design agency Pauwels have received award for their work. NIKE built a progressive sustainable distribution center on the NIKE European Logistics Campus (ELC) in Ham. It was designed by Belgian architect firm Jaspers-Eyers Architects, and international design and consulting company Arcadis. Pauwels, the landscape design agency based in Leuven, designed the ecological infrastructure and landscaping. A SUSTAINABLE LOGISTIC HUB

Thanks to this latest investment in a state-of-the-art centralized distribution network at the heart of Europe, Nike can now serve a large network of retailers and consumers both in continental Europe and the rest of the world. More than 3,000 employees work for Nike on the Belgian campus. There were three key themes to the design: non-fossil energy consumption, making the use of energy and resources circular, and creating an environment centered around health and biodiversity.

m Over 95% of containers are transported via the Albert Canal, saving 14,000 trips by trucks over the road network per year. The site has excellent transport links thanks to canals, railways and motorways. m The building uses 100% renewable energy obtained from wind, solar, geothermal, hydroelectric, and biomass sources. m Electricity consumption and environmental impact have been drastically reduced by incorporating lots of glass and automated LED lighting. As an added benefit, this has resulted in a pleasant workplace. m The distribution center’s facade is covered in greenery over a total length of 1.3 kilometres. This repels the sun, contains emergency routes should the need arise, and improves the building’s appearance. m Thanks to Arcadis’ recommendations about the natural environment surrounding the distribution center, there was an increase in biodiversity in the area after the construction. Sheep graze and maintain the landscape, while beehives contribute to biodiversity by pollinating flowers both on the site and in the local area. ING. PAVEL ČERMÁK, ARCADIS CZECH REPUBLIC S.R.O. / FOTO © NIKE, INC.

www.arcadis.com


18-19 LD Seating_2.0_Layout 1 5.4.17 12:03 Stránka 18

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

Věnujeme mimořádný důraz designu a kvalitě We pay special attention to design and quality Společnost LD seating je nyní již známá rodinná firma,. která vyrábí kancelářské židle pro zákazníky nejen v ČR..

M

ajitelce společnosti Jitce Hurábové jsme položili několik otázek.

Jaký sortiment v současné době je mezi zákazníky tzv. v kurzu? Posledních pár let je trendem polidšťovat kancelářské prostory. Často tedy vznikají pobočky bank a pojišťoven, které vypadají jako něco mezi obývákem a kavárnou. Tento trend se pak promítá i do sedacího nábytku – poptávka po kancelářském sezení, které nepůsobí moc kancelářsky, je stále častější, příkladem může být naše nová série Melody. Zájem je také o relaxační sezení. Novinkou jsou v poslední době také výškově nastavitelné stoly, k nimž jsou často poptávány barové výškově nastavitelné židle. O design a architektonický koncept kanceláří je dnes nebývalý zájem. Co pro vás znamená udržet krok? Stále sledujeme trendy nejen v sedacím, ale v kancelářském nábytku jako celku – a tomu se snažíme přizpůsobit. Krok se snažíme držet nejen v nových produktech, ale i v technologiích jejich výroby. Hodně se třeba dbá na ekologicky nezávadné výrobky – pro nás to znamená například to, že už skoro neděláme židle, na nichž bychom lepili čalounění na pěnu, ale vše řešíme přesnými švy a čalouněním. Jak jsou procentuálně rozděleny dodávky na domácí a zahraniční trh? Trochu převažuje zahraniční trh, ale dá se říci, že zatím dlouhodobě 50 na 50. Spolupracujete i se zahraničními designéry, abyste vyšli vstříc poptávce ze zahraničí? Ano, ale nejen z tohoto důvodu. Je to především kvůli jejich zkušenostem, které mají se sedacím nábytkem. Váš výrobní areál je v Boskovicích. Máte kanceláře nebo obchodní zastoupení i jinde? Máme obchodní zastoupení v Praze a Bratislavě a showroom máme i v Německu. Současné výrobní kapacity závodu nestačí poptávce. Jak budete situaci řešit? Připravujeme rozšíření výrobních prostor. V současné době bouráme prostory staré cihelny a chystáme se stavět tři nové haly.

18

dn 4/2017

Rozšíření výrobních kapacit je pro rodinnou firmu celkem náročný projekt: pozemky, stavba, nové zařízení… Je pravda, že náročnost projektu v poslední době všichni cítíme. Pracujeme ve firmě celá rodina, tedy já, manžel a oba synové. Potřebovali bychom, aby nás byl dvojnásobek. Manžel je vystudovaný stavař a v podstatě všechny haly by měl na starost on, což je pro nás velká výhoda. Naštěstí jsme už měli pozemky, stála na nich původní cihelna. Kdy plánujete otevření celého komplexu? Přibližně za rok a půl. Nyní bouráme prostory staré cihelny a připravujeme pozemky ke stavbě. Současně plánujeme výhledově budování nového showroomu v Boskovicích – buď budeme rekonstruovat ten současný, nebo postavíme nový jako součást nových hal. Budou nové objekty zahrnovat i moderní prvky, které budou odpovídat požadavkům na ekologicky šetrné a energeticky úsporné stavby? Haly budou naprosto běžné a klasické, ale samozřejmě tímto směrem postupujeme… Na fakt, že to jsou běžné haly, tam bude hodně tepelné izolace. Současně rekonstruujeme vlastní trafo a haly budou připraveny pro budoucí instalaci solárních panelů pro výrobu elektrické energie.

JITKA HURÁBOVÁ


18-19 LD Seating_2.0_Layout 1 5.4.17 12:03 Stránka 19

projekty / projects PROFIL / PROFILE

Rozšíření výroby bude znamenat i nábor nových odborných pracovníků. Nebojíte se, že to bude v regionu komplikace? Za poslední měsíc jsme nabrali asi 20 lidí a stále nabíráme čalouníky. Obecně jsme se v poslední době více věnovali firemní personalistice a náboru lidí. Strach nemáme, i když čalouníků je pořád málo, ale zaučujeme si je sami. Jaký model z vaší dílny vám udělal největší radost? Určitě celá série Flexi. Dělali jsme ji ve spolupráci s italským profesorem designu Paolem Orlandinim a od začátku byla radost na tomto projektu pracovat. S panem profesorem se pracuje jedna radost a všechny modely Flexi mají úspěch, jaký jsme ani nečekali. ARNOŠT WAGNER / FOTO: LD SEATING

The company LD Seating is already a well-known family. company which produces office chairs for their clients. in the Czech Republic as well as abroad..

W

e asked the owner of the company, Jitka Hurábová, for her answers to certain questions.

What assortment is currently ‘in’ amongst clients? It has, in the past few years, been common to humanize administrative premises. That is why there are often bank and insurance company branches which tend to look something between a living room and café. This trend is also reflected in seating furniture – demand for office seating, which does not give a too office like impression, is more and more frequent, an example being our new series called Melody. There is also an interest in relaxation seating. Other new items have lately also included height adjustable desks that are often required together with height adjustable bar stools. There is unusual interest in the design and architectural concept of offices today. What is it like for you to keep up with the trend? We constantly monitor trends in seating as well as office furniture as a whole – and we are trying to adjust to that. We try to keep up with new products as well as the technology of their production. Attention is, for instance, paid to ecologically harmless products considerably – this means, that we hardly ever make chairs whereby we would glue the upholstery onto foam anymore but we ensure everything has precise seams and upholstery. How are the supplies distributed, from a percentage point of view, between the local and foreign markets? Foreign markets prevail a little but we can say that so far it has been 50/50 over the long term. Do you also co-operate with foreign designers in order to accommodate demand from abroad? Yes, we do, but this is not the only reason. It is mainly due to the experience they have with seating furniture. Your production complex is in Boskovice. Do you also have offices or business representation elsewhere?

We have business representation in Prague and Bratislava and also a showroom in Germany. Present production capacity of the production plant cannot cope with demand. How will you deal with the situation? We are preparing an expansion to our production premises. We are currently demolishing the premises of old brickwork and are planning to construct three new halls. Expanding production capacity is quite a demanding project for a family company: land, construction, new equipment… It is certainly true that we have lately all felt the demanding nature of the project. The whole family works in the company. That being me, my husband and both our sons. We need there to be twice as many. My husband is a qualified civil engineer and was basically responsible for all the halls, which was a great advantage for us. Fortunately, we already owned the land where the original brickworks were located. When are you planning to open the whole complex? In about a year and a half. We are now demolishing the premises of the old brickworks and are preparing the land for construction. At the same time, we are, in the near future, planning construction of a new showroom in Boskovice – we will either reconstruct the existing one or build a new one as a part of the new halls. Will the new buildings also include modern features that would comply with requirements for ecologically friendly and energy efficient buildings? The halls will be entirely common and classic halls but we are naturally heading in this direction… Regarding the fact that they are common halls, there will be a lot of thermal insulation. We are, at the same time, reconstructing our own transformer and the halls will be prepared for the future installation of solar panels for the production of electricity. Expanding production will also represent the recruitment of new specialist staff. Don’t you fear this to be a complication within the region? We have, in the past month, recruited about 20 people and still need to hire upholsters. Lately we have generally attended to company personnel management and personnel recruitment. We are not that concerned even though we still don’t have enough upholsters but we are training them in house. Which model from your workshop pleased you most? It was without doubt the whole Flexi series. We produced it in co-operation with Italian design professor, Paolo Orlandini, and it was a pleasure to work on this project from the very beginning. It is a real pleasure to work with the professor and all Flexi models have enjoyed the great success that we really had not expected. ARNOŠT WAGNER / PHOTO: LD SEATING

dn 4/2017

19


20-21 P3_2.0_Layout 1 5.4.17 14:50 Stránka 20

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

Čokoládové Velikonoce odstartovaly z parku P3 Prague D11 Easter chocolate galore at P3 Prague D11 Pravděpodobně největší výskyt čokoládových zajíců a dalších sezonních cukrovinek. v Česku zaznamenala v březnu nová velkokapacitní hala na východním okraji Prahy..

N

a míru a za rekordních 171 dní ji pro FM Logistic postavila developerská společnost P3. Celková skladovací a distribuční plocha, již si FM Logistic pronajala pro aktivity Nestlé, přesáhla 15 000 m2. To jasně potvrzuje trend, že firmy upřednostňují průmyslové parky, které jim díky své strategické poloze přinášejí synergii v oblasti skladování, distribuce a případně i prodeje na jednom místě. Celková rozloha nové haly je 39 282 m2. Více než třetinu kapacity využívá FM Logistic pro skladování potravin. Proto se již při plánování a následně i při výstavbě pamatovalo na nutnost udržování stabilní teploty 16 °C uvnitř části haly. „Náklady na vytápění a chlazení nám pomáhá šetřit zesílení fasádních panelů a izolované nakládací a vykládací můstky a rampy. Osvětlení v budově, jak je v našich nově stavěných halách zvykem, zajišťuje nejmodernější LED technologie. Budova má atraktivní světlou výšku 12 m, pro nájemce to znamená větší skladovací kapacitu. Hala splňuje ekologické požadavky, včetně managementu dešťové vody. Voda ze střech a i pročištěná odpadová vody z parkovišť je díky vhodně navrženým rozvodům svedena do retenčních nádrží, kde se postupně vsakuje do zeminy,“ shrnul výhody zvoleného technologického řešení ředitel P3 pro Českou republiku Tomáš Míček. Za zmínku stojí velkoryse pojaté technologicko-logistické zázemí s celkovou kapacitou přes 80 stání pro kamiony a 150 parkovacích míst pro automobily. Neocenitelnou výhodou pro zaměstnance je pouze tři minuty chůze vzdálená vlaková zastávka Mstětice s rychlým, pravidelným a pohodlným spojením do centra Prahy nebo na Kolín a Kutnou Horu. BLÍŽE K ZÁKAZNÍKŮM ZÁKAZNÍKŮ

S nárůstem počtu nových klientů i růstem objemů stávajících zákazníků byl pro FM Logistic nový sklad nutností. Jen v P3 Prague D11 vyloží FM Logistic každý den 20 kamionů a dalších 25 naloží. Celkem za měsíc vyexpeduje až 24 000 palet. S touto novou skladovou plochou se provoz v České republice rozšířil na celkových 75 000 m2 s možností další expanze. FM Logistic sleduje potřeby svých klientů – a také z tohoto důvodu byl východ Prahy jasnou volbou. Nyní má společnost zastoupení na východním i západním okraji Prahy a přiblížila se strategicky retailu, tedy zákazníkům svých zákazníků. Nová hala v lokalitě Prague D11 se stavěla rychlostí 230 m2/den, a tak už se 171 dní od zahájení výstavby

20

dn 4/2017

(13. června 2016) mohl nastěhovat první nájemník. FM Logistic přitom patří k těm nejstabilnějším partnerům – svůj úspěch společnost spojila hned s pěti P3 logistickými parky v České republice, Polsku a Rumunsku, v nichž využívá celkovou plochu přes 80 000 m2. Dalších 7 200 m2 přibude v řádech několika týdnů v polské Poznani. V Česku měla až doposud pronajaté prostory pouze v parku P3 Prague D1. Společnost Nestlé jako zákazník FM Logistic využívá centrum pro distribuci veškerých výrobků pro Českou republiku. Skladuje se tu v průměru 23 000 palet cukrovinek, kulinářských výrobků, kávy a nápojů, cereálií, potravy pro domácí zvířata i dětské a klinické výživy, které sem dovážejí ze závodů Zora Olomouc a Sfinx Holešov, ale i z dalších podniků po celé Evropě. P3 PLÁNUJE DALŠÍ VÝSTAVBU

Vedle společnosti FM Logistic našel v hale 1 provozní zázemí pro své prodejny také obchodní řetězec LIDL s 5 000 m2; o málo menší prostory (4 700 m2) má v pronájmu turecká logistická společnost Ekol Logistics. Potenciální zájemci mají v budově 1 aktuálně k dispozici ještě přibližně 13 000 m2. Ambice lokality a celého parku P3 Prague D11 pravděpodobně ještě v tomto roce potvrdí další výstavba distribučních a výrobních prostor. Díky strategické poloze na okraji Prahy ve směru na severovýchod Čech a dále do Polska (nebo pouze 8 km od obchodního centra Černý Most a jen o kousek dál od parku P3 Prague Horní Počernice) je tato lokalita předurčená stát se jedním z nejvýznamnějších moderních logistických center, které nabídnou optimální poměr dostupnosti a poskytovaných služeb. RED

A large new warehouse on the eastern outskirts. of Prague is currently home to what appears to be. the highest number of chocolate bunnies and. seasonal treats in the Czech Republic..

T

he facility has been developed by P3, on a Build-to-Suit basis, for one of its long-term customers, FM Logistic. And, it was delivered in record-time, just 171 days after construction began. Overall, FM Logistic leases in excess of 15,000 sq m


20-21 P3_2.0_Layout 1 5.4.17 14:51 Stránka 21

evitable that FM Logistic would need a new building. At P3 Prague D11, FM Logistic loads and unloads 45 trucks every day. Overall, the company ships 24,000 pallets a month. The new warehouse space has increased FM Logistic’s operations to a total of 75,000 sq m, with the possibility of further expansion. FM Logistic monitors its clients’ needs on a continual basis, which is one of the reasons for choosing Prague’s eastern outskirts. The company now has strategically placed facilities in both eastern and western parts of the Czech capital, and has moved closer to the retail operations of its customers. The new warehouse at P3 Prague D11 was built at an above-average speed of 230 sq m/day, allowing the first customer to move in within 171 days (construction began on 13th June 2016). FM Logistic is one of P3’s biggest partners, with facilities at as many as five P3 logistics parks in the Czech Republic, Poland, and Romania, where the company occupies a total of over 80,000 sq m of space. An additional

of storage and distribution space cater to the needs of its client Nestlé, is. The project clearly underscores the current trend of companies preferring strategically located logistics parks that provide synergies with storage, distribution and, where appropriate, sales in the same place. FM Logistic’s new warehouse features a total floor area of 39,282 sq m. The company uses more than a third of the space to store foods, so the facility has been designed and built specifically for this purpose, with the ability to maintain a stable temperature of 16 °C in certain parts of the warehouse. “Heating and cooling costs are reduced by extra-thick façade panels and insulated loading and unloading bays and ramps. As is the case with all our new warehouses, internal lighting is provided by state-of-the-art LED technology. The building has an attractive roof clearance of 12 m, which creates additional storage capacity. Moreover, the warehouse meets strict ecological requirements, including rainwater management. Thanks to an ingenious drainage system, water from the roof and treated wastewater from the parking lots is drained into retention tanks, where it is gradually absorbed into the ground,” said Tomáš Míček, P3’s Country Head for the Czech Republic, summarizing the advantages of warehouse design. The building provides generous space for logistical operations and features over 80 truck and 150 car parking spaces. An invaluable benefit for employees and visitors alike is the fact that the complex is only a three-minute walk from the Mstětice train station, which offers fast and regular services to downtown Prague as well as to Kolín and Kutná Hora. CLOSER TO OUR CUSTOMERS’ CUSTOMERS

With a growing number of new customers and increased volume of services provided to existing clients, it was in-

7,200 sq m will be added to the company’s portfolio at P3 Poznan Park in Poland in the coming weeks. In the Czech Republic, FM Logistic has previously only leased space at P3 Prague D1. The firm’s client, Nestlé, is pleased with the superior ecological credentials of the new facility, which it uses for the storage of some 23,000 products from factories in Zora Olomouc, Sfinx Holešov and across Europe including confectionery and culinary goods, coffee and beverages, cereals, pet and baby food and nutritional products which are then distributed to customers throughout the Czech Republic. P3 RESPONDS TO GROWING POPULARITY OF PARK WITH PLANS FURTHER DEVELOPMENT

Apart from FM Logistic, Warehouse 1 at P3 Prague D11 park houses 5,000 sq m of facilities that are home to LIDL retail chain and a slightly smaller space (4,700 sq m) leased to the Turkish logistics company Ekol Logistics. Approximately 13,000 sq m of additional floor area is available in the building for other prospective customers. It is expected that local economy as a whole, and P3 Prague D11 Park in particular, will see the construction of more distribution and production facilities this year. Further development in the local area is logical – thanks to its strategic position on the outskirts of Prague in the direction of North East Bohemia and Poland on one side, and its proximity to, less than 8 km, the Černý Most shopping district and the nearby retail-oriented P3 Prague Horní Počernice Park on the other. P3 Prague D11 is predestined to become one of the most important modern logistics centres that will offer an optimal ratio of accessibility and range of services. RED

dn 4/2017

21


22-26 Zdar_starosta + architekt_5.0_Layout 1 5.4.17 14:54 Stránka 22

projekty / projects / TOWN

MĚSTO

Žďár nad Sázavou je zajímavým místem pro developerské projekty Žďár nad Sázavou is an interesting place for development projects Na česko-moravském pomezí, na řece Sázavě, leží město Žďár s 22 000 obyvateli.. První známá zmínka je z roku 1252 v souvislosti s cisterciáckým klášterem..

R

egion je znám především nesčetnými historickými památkami a romantickou, i když drsnou přírodou Vysočiny, protknutou mnoha rybníky. Nicméně představitelé minulého režimu došli k závěru, že je třeba zde vybudovat pulzující socialistické průmyslové město. Na současnou situaci a na plány jsme se zeptali starosty Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila. Převažuje trend, že mladí lidé odcházejí do větších měst kvůli studiu či za větší nabídkou pracovních příležitostí. Jakou máte strategii, aby se odliv minimalizoval? V našem městě je dostatek zajímavých pracovních příležitostí, pestrá nabídka bydlení a dobré podmínky pro život rodin s dětmi. Žďár nad Sázavou je město zasazené v srdci překrásné přírody, v nejčistším koutě Kraje Vysočina, a může se pochlubit bohatou historií. Další velkou výhodou je, že Žďár leží přímo na jižní větvi železniční tratě Praha – Brno a je vzdálen jen pár desítek minut od dálnice D1. Díky těmto skutečnostem je město dobře dostupné z různých míst v České republice. Jednou z priorit musí být promyšlená politika bydlení. Co jste schopni nabídnout? Žďár žije. V současné době je tu velká poptávka po kvalitních zaměstnancích, úměrně tomu se zvyšují mzdy a lidé opravdu mají zájem v našem městě žít a pracovat. Je tedy nezbytné pro ně zajistit kvalitní možnosti bydlení. Město se snaží připravovat rozvoj zón pro bydlení, a to jak pro individuální zástavbu, tak i pro bytové domy. Ale rozpočtové možnosti města jsou omezené. Cítíme zásadní problém v nedostatku soukromých investic v oblasti bydlení. Také proto nyní nabízíme pozemky pro bytové domy. Hledáme partnery především mezi developery, jimž nejde jen o rychlé zhodnocení investice, ale třeba i o dlouhodobou spolupráci při rozvoji našeho města. Které projekty v současné době realizujete a co máte v plánu v krátkodobém horizontu? V krátkodobém horizontu se soustředíme hlavně na lokalitu „Hrnčířská“ v obytném souboru Klafar. Zde připravu-

22

dn 4/2017

jeme parcely pro osm bytových domů a dále pak rodinné domy, řadovky a dvojdomky v celkovém počtu 61. Tato etapa by měla být hotova v horizontu let 2020–22. Vedle obytného souboru Klafar a jeho technické infrastruktury hledáme rovněž další developersky vhodné lokality ve městě i ve čtyřech místních částech. Žďár totiž může nabídnout bydlení „ve městě“ i „ na vesnici“. Město samozřejmě realizuje i další rozvojové projekty. Aktuálně probíhá modernizace vnitřních prostor kina Vysočina, které patří mezi nejnavštěvovanější jednosálová kina. Jaká je představa vedení města pro spolupráci a výběr investora – developera projektu Viladomy Klafar, fáze III.? Nosnou myšlenkou je fakt, že město hledá partnera. Do června letošního roku proto chceme nezávazně oslovit co nejvíce investorů. Chceme je informovat o možnosti stavět v této velice zajímavé lokalitě. Klafar je na dohled památky UNESCO – poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, tedy na velice unikátním místě. Od investorů do června očekáváme zpětnou vazbu a na jejím základě se chystáme připravit a vyhlásit záměr na prodej pozemků. Ten poběží přibližně do září 2017. V této chvíli zvažujeme vyhlásit záměr na všech osm bytových domů s tím, že ještě upřesníme pravidla pro investory. Lákadlem pro budoucího investora může být i to, že zde nabízíme napojení na centrální horkovod. Investor může velmi ušetřit nejen ve fázi realizace, ale následně i v provozní fázi projektu. Projekt Klafar je částečně již realizován. Jaké podmínky město má – či připravuje – pro uchazeče o další fáze? Jak bylo řečeno, v této chvíli se zaměřujeme převážně na lokalitu Hrnčířské ulice a snažíme se o výkupy pozemků pro další etapy. Město může vykupovat pozemky pouze za ceny rovnající se kvalifikovanému odhadu; tržní ceny jsou však často mnohem vyšší. Také proto bychom byli rádi, kdyby do zmiňované lokality vstoupili i další zájemci o individuální či bytovou výstavbu. Město má potenciál, ale bohužel prozatím chybějí komerční projekty rozvoje oblasti bydlení. Zde vidíme obrovský prostor právě pro nové investory.

ZDENĚK NAVRÁTIL


22-26 Zdar_starosta + architekt_5.0_Layout 1 5.4.17 14:54 Stránka 23

projekty / projects MĚSTO / TOWN

mohl hodnotit. Nicméně pevně věříme, že firma bude stabilním zaměstnavatelem a bude ve městě i nadále působit jako partner při rozvoji sportovních, kulturních či společenských aktivit. Město chce jednat s firmou i o jejím průmyslovém areálu, kde se nachází řada rozvojových ploch, které by mohly sloužit i dalším investorům. Vedle podniku ŽĎAS však v současné době působí ve Žďáru i další rychle se rozvíjející firmy, jako jsou CooperStandard, Tokoz, Hettich, Vamafil a další. Město chce ve spolupráci s investory hledat vhodné lokality i pro rozvojové plány dalších investorů. Průmyslová zóna poblíž výpadovky na Brno má již naplněnou kapacitu. Plánujete její další rozšíření, nebo nabízíte zájemcům jiné vhodné lokality? Již máme zpracovanou studii rozšíření průmyslové zóny, kterou nazýváme Jamská II. Tato zóna je stabilizována v územním plánu. Nyní se snažíme získat pozemky alespoň pro první etapu, tedy pro výstavbu infrastruktury nové průmyslové zóny. Snažíme se ale uvažovat i o dalších lokalitách – nejen pro velké investory, ale i pro malé a střední firmy, kteří potřebují rovněž prostor pro svůj rozvoj.

Ve Žďáru vzniká i kvalitní architektura, o čemž svědčí i nově opravené Městské divadlo, které v roce 2016 získalo titul Fasáda roku. There is a quality architecture in Žďár; it confirms newly reconstructed Municipal Theatre which was awarded Facade of the Year in 2016.

Přistoupili jste k zásadnímu rozhodnutí, k zřízení funkce městského architekta. Kdy vznikla potřeba zvolit tuto variantu? Od prosince roku 2015 působí v našem městě městský architekt. O zřízení této pozice jsme začali uvažovat ihned po volbách v roce 2014. Žďár nad Sázavou se rozprostírá pod historickou perlou nejen Vysočiny či České republiky. Kostel geniálního stavitele Jana Blažeje Santiniho Eichla je svou posvátnou geometrií unikátní i v celosvětovém srovnání. K dalšímu architektonickému rozvoji se snažíme přistupovat natolik zodpovědně, jak jen to je možné. Diskuse o tom, jakou formu architektonického dohledu zvolíme, trvala přibližně rok. Nakonec jsme se inspirovali ve městech, která již tuto funkci zřídila. Zvážili jsme všechna pro a proti a rozhodli se pro zřízení pozice městského architekta, který je nám v tuto chvíli oporou v oblasti architektury a urbanismu. A to nejen pro městské projekty, ale je partnerem i pro soukromé investory, kteří hodlají v našem městě začít s výstavbou. Díky městskému architektovi město postupně buduje koncepci dalšího rozvoje. Jde samozřejmě o běh na dlouhou trať, která by měla být zakončena zcela novým územním plánem Žďáru. Koupí největšího podniku Žďas vstoupil do města zahraniční investor. V jakých oblastech se v budoucnu může spolupráce rozvíjet? Firma ŽĎAS zaměstnává přibližně 2 300 lidí, je tedy pro město velmi důležitým partnerem. Strategii nového zahraničního investora prozatím neznáme tak detailně, abych ji

Dopravní obslužnost a parkovací možnosti jsou alfou a omegou při rozhodování nájemců při výběru lokality. Máte v plánu některé dopravní úpravy vzhledem k tomu, že kapacita páteřní komunikace při průjezdu městem je již dnes v ranních a odpoledních časech omezená? Žďár má problém s tím, že středem města procházejí v souběhu dvě silnice I. třídy a jedna silnice II. třídy. Snažíme se usilovně jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic, aby pokračovala výstavba plánovaného obchvatu města. Myslím si, že jsme na dobré cestě k vybudování propojení ulic Jihlavská – Brněnská, čímž by byla dokončena jihovýchodní část obchvatu. V případě, že půjde vše tak jak má, věřím, že v roce 2021 by mohla být tato investice, která alespoň částečně uleví dopravě při průjezdu městem realizována. Řešíte i využití brownfieldů po zkrachovalých firmách? Žďár má to štěstí, že většina takzvaných brownfieldů byla v minulosti již zainvestována. Tyto plochy se změnily buď v průmyslovou zónu, nebo v obchodní centra. Nemusíme tedy ve městě opuštěné areály, až na drobné výjimky, řešit. Jaká je nabídka pro místní občany a návštěvníky v oblasti kulturního, společenského a sportovního vyžití? Naše město nabízí kulturní, sportovní a společenské vyžití, jaké nabízejí mnohem větší města. Žďár vše navíc nabízí na mnohem menším prostoru, tedy dostupnější a v příjemném prostředí krásné přírody. Žďár je tedy naprosto soběstačný v oblasti sportu (včetně bazénu či zimního stadionu) kultury (kino, divadlo, plesy a klubové programy) či jiných možností pro trávení volného času. Ze Žďáru vyrazilo do světa mnoho významných sportovců či umělců, např. Martina Sáblíková, běžec na lyžích Martin Koukal, mistři světa v hokeji Koukal, Vampola a Rolinek. Z umělců je to herečka Gabriela Filippi či operní pěvec Jakub Pustina. Svůj ples V Žitě tu každoročně připravuje módní návrhářka Beata Rajská… ARNOŠT WAGNER

dn 4/2017

23


22-26 Zdar_starosta + architekt_5.0_Layout 1 5.4.17 14:54 Stránka 24

projekty / projects / TOWN

MĚSTO

The town of Žďár, with a population. of 22,000 people, is situated on the. Czech-Moravian boundary, on the Sázava. River. The first known mention of this. town is from 1252 in connection with. the Cistercian Monastery..

T

he region is mainly known for its numerous historical sites and romanticism as well as the rough nature of Vysočina interwoven with many lakes. However, the representatives of the previous regime arrived at the conclusion that it is necessary to build a pulsating socialist industrial town here. We asked the mayor of Žďár nad Sázavou, Zdeněk Navrátil, about the current situation and plans. The prevailing trend is that young people are leaving for larger towns and cities due to their studies and larger offer of vacancies. What is your strategy in order to minimize the outflow? Our town has enough interesting vacancies with versatile housing offers and good conditions for the lives of families with children. Žďár nad Sázavou is a town set in the heart of beautiful nature, in the cleanest nook of the Vysočina Region and can also pride itself on a rich history. Another advantage is the fact that Žďár is situated directly on the southern branch of the Prague – Brno railway line and is only some dozens of minutes from the D1 motorway. Thanks to this, the town is well accessible from various parts of the Czech Republic. One of the priorities must be a well thought through housing policy. What can you offer? Žďár is alive. Currently there is a real demand for quality staff. Salaries have increased in proportion to that and people really are interested in living and working in our town. So, it is necessary to secure quality housing options for them. The town is trying to prepare a development of housing zones, this being for individual development as well as housing blocks. However, the town’s budget is restricted. We see the main problem in a lack of private investment in the housing area. That is also why we are now offering land for housing blocks. We are mainly looking for partners amongst developers who are not only interested in a speedy investment return but perhaps also in longterm co-operation during our town’s development. What projects are you currently realizing and what are you planning over a short-term horizon? In the short-term horizon field, we are mainly focusing on the location ‘Hrnčířská’ within the residential complex Klafar. There we are preparing plots for eight housing blocks with a total of 61 buildings including family houses, link-detached houses and semi-detached houses. This stage should be completed within the horizon period of 2020–22. Apart from the Klafar residential complex and its technical infrastructure, we are also looking for other locations in town as well as within the four local town districts that

24

dn 4/2017

would be suitable for further development. Žďár can actually offer housing within the ‘town’ as well as in a ‘village’. The town is also realizing other development projects. Modernization of the interior premises of the Vysočina Cinema, which belongs amongst the most frequently visited single screen cinemas, is currently in progress. What is the town council’s idea regarding co-operation and choice of investor – developer of the project Viladomy Klafar, phase III? The principal idea is the fact that the town is looking for a partner. That is why we would like to approach, nonobligatorily, as many investors as possible before June this year. We would like to inform them about the possibility of building in this very interesting location. Klafar is within the views of a UNESCO historical site – the pilgrimage church of St. John of Nepomuk at Zelená hora that is in a very unique place. As of June, we expect investors to provide us with feedback and based on that, we are prepared to arrange and announce the intention to sell the plots. This will progress approximately till September 2017. We are currently considering the announcement of the intent for all eight housing blocks with the fact that the rules for investors would still be clarified. What can also be attractive for future investors is the fact that we are offering connection to a central warm-water pipeline. The investor can save considerably in the realization phase as well as subsequently in the operational part of the project.

Bydlení na Klafaru nabízí jedinečný výhled na dominantu města – poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Housing at Klafar offers unique view of the town landmark – the pilgrimage church of St. John of Nepomuk at Zelená hora.


22-26 Zdar_starosta + architekt_5.0_Layout 1 5.4.17 14:54 Stránka 25

projekty / projects MĚSTO / TOWN

The Klafar project has already been partially realized. What conditions have the town prepared – or are preparing – for applicants of the next phases? As I have already said, we currently are mainly focusing on the location of Hrnčířská Street and are trying to purchase land for the next stages. The town can only buy the land for prices that equate to quantified valuations; market prices are, however, often much higher. That is also why we would like other parties interested in individual or residential development to enter the aforementioned location. The town has considerable potential but there are no commercial development projects in the housing area just yet. That is where we see significant potential for new investors. You have acceded to a fundamental decision, to the introducing of the post of city architect. When did the need for this option emerge? The city architect has been operational in our town since December 2015. We started considering the introduction of this post straight after the election in 2014. Žďár nad Sázavou is situated under the historical gem of the Vysočina Region as well as the Czech Republic. The church, by the brilliant master builder Jan Blažej Santini Eichl, is also unique in global comparison with its sacred geometry. We are attempting to approach further architectural developments as responsibly as possible. Discussions regarding the method of architectural supervision took about a year. Eventually we found inspiration in those towns which had already established this post. We considered all the pros and cons and decided to introduce the position of city architect, which is currently our support in the area of architecture and urban planning, this not only being with regard to the town’s projects but he is also a partner to private investors who intend to commence development in our town. The city architect has allowed the town to gradually build on the concept of further development. Naturally, it is a long-distance run that will end up with an entirely new outline plan for Žďár. A foreign investor has entered the town thanks to the purchase of the large ŽĎAS company. Where can co-operation develop in the future? ŽĎAS employs approximately 2,300 people and is therefore a very important partner for the town. We don’t know the new foreign investor’s strategy in detail just yet in order to assess it. Nevertheless, we believe that the company will remain a stable employer and will continue operating in town as a partner during the development of sports, cultural and social activities. The town also wants to negotiate with the company about their industrial complex, where there are many development areas that might also serve other investors. Apart from ŽĎAS, there are currently other fast developing companies in Žďár, for instance CooperStandard, Tokoz, Hettich, Vamafil and others. In co-operation with investors, the town also wants to look for suitable locations for other investors’ development plans. The capacity of the industrial zone situated near the exit road to Brno is already saturated. Are you planning further

expansion or are your offering other suitable locations to interested parties? We already have a study for the expansion of the industrial zone and call it Jamská II. This zone is stabilised within the outline plan. We are now trying to acquire land for at least the first stage being the construction of infrastructure for the new industrial zone. However, we are also considering other locations – not only for large investors but also for small and medium-size companies who also need a place for their development. Transport services and parking possibilities are alpha and omega when deciding on the choice of location. Are you planning any transport modifications with regards to the fact that the capacity of the backbone road is often restricted or limited when driving through in both morning and afternoon hours? Žďár faces a problem with the fact that the town centre is intersected by two parallel A roads and one B road. We are trying to negotiate intensively with the Road and Motorway Directorate so that the construction of the planned ring road can proceed. I believe we are heading in the right direction with regards to the construction of the interconnection of Jihlavská – Brněnská Streets, which would complete the south-eastern part of the ring road. Providing everything works as it should, I believe that this investment, which is to partially relieve traffic when driving through the town, will be realized by 2021. Are you also dealing with the utilization of brownfields that are left after the vacating of liquidated companies? Žďár is lucky in that most of the brownfields have already been developed in the past. These areas were either transformed into industrial zones or shopping centres. That means that we do not need to deal with the issue of dilapidated complexes aside from some small exceptions. What does the town offer local residents with regards to cultural, social and sports entertainment? Our town offers cultural, sports and social entertainment that is usually offered by much larger towns. Moreover, Žďár offers all that in a smaller area, being better accessible and in the pleasant environment of beautiful nature. That means that Žďár is entirely self-sufficient in the areas of sport (with all establishments including a swimming pool and winter stadium), leisure activities (an abundant offer of sports grounds, interest groups for children and activities organized by non-profitable organizations) as well as culture (from cinema through theatre, to Balls and club programmes). Many significant sportsmen and artists went out into the world from žďár’s interest groups and sports grounds, for instance Martina Sáblíková, the cross-country skier Martin Koukal and ice hockey world champions, Koukal, Vampola and Rolinek. As for artists, it is the actress Gabriela Filippi and the opera singer Jakub Pustina. The V Žitě Ball is annually organised by fashion designer Beata Rajská… ARNOŠT WAGNER

dn 4/2017

25


22-26 Zdar_starosta + architekt_5.0_Layout 1 5.4.17 14:54 Stránka 26

projekty / projects / TOWN

MĚSTO

Důležitá je spolupráce s vedením města Co-operation with the town council is important Několik otázek jsme položili. městskému architektovi Žďáru. nad Sázavou Ing. arch. Zbyňku. Ryškovi..

vojovou lokalitou. Moje vize je spojit stávající i navržené parky do krajinného skeletu, který jednotlivé části města spojuje. Součástí parků jsou samozřejmě komunikace pro pěší a cyklisty. Tento skelet by měl být alternativou pro dopravní skelet města. AW

S jakou představou jste šel do výběrového řízení na městského architekta ve Žďáru nad Sázavou? Funkce městského architekta je již známá z dalších měst a možná se stane i částí stavebního zákona. Nějakou představu jsem měl – a představy se vždy liší od reality. Vedení města i odbory, s nimiž spolupracuji, naslouchají mně a já zase jim, diskutujeme, což je správné. Samozřejmě vznikají i třecí plochy, ale to součástí každé spolupráce. Byla to pro vás nová výzva, nebo již máte z této oblasti určité zkušenosti? Do doby, než jsem sem nastoupil, jsem byl vždy na straně projektanta. Práce pro mne začínala v podstatě od půlky projektu, kdy už bylo mnoho věcí rozhodnuto. Zajímala mě hlavně část celkové vize a přípravy projektů. První vlaštovkou je urbanistická soutěž na spojení nádraží a centra města. Podařilo se nám dát dohromady kvalitní porotu a zadání, což se odrazilo v počtu účastníků soutěže a jejich výborné kvalitě. Inspirovali jste se při přípravě územního plánu města příklady z jiných měst doma či v zahraničí? Když jsem ve funkci začínal, byl územní plán už hotový, ve fázi schvalování. Nebylo účelné, abych do tohoto procesu výrazně vstupoval. V současné době připravujeme zadání dopravního generelu jako jednoho z podkladů nového územního plánu a vedeme diskusi, jakým způsobem územní plán zpracovat. Myslím, že současná doba potřebuje jinou metodu než v minulosti. Skvělý územní plán má např. Vídeň a rádi bychom šli tímto směrem, i když v mnohem drobnějším měřítku. Jaká je vaše představa koncepce propojení jádra města s nově vznikající či plánovanou výstavbou? Na hranici centra je několik parků a je naplánovaný park na Klafaru, který je největší roz-

26

dn 4/2017

We asked several questions city. architect of Žďár nad Sázavou,. Ing. arch. Zbyněk Ryška.. What were your ideas regarding the position of the city architect in Žďár nad Sázavou when becoming involved with the tender? The city architect’s function is already well known from other towns and may even become a corporate part of the building law. I had certain ideas – and ideas always differ from reality. The town council and the departments I co-operate with listen to me and I listen to them, which is the way it should be. There are also times of friction but these are part of every co-operation. Was it a new challenge for you or do you already have experience from this area? Until I assumed the function, I always sided with the planning engineer. My work basically did not begin until the project was half way through when many things were already decided. I was mainly interested in the overall vision and project preparation. The first ‘swallow’ is the urban competition tender for the interconnecting of the station and the

town centre. We managed to put together a quality committee and assignment which reflected in the number of tender participants and their excellent quality. Were you inspired during the preparation of the master plan by examples from other towns here or abroad? When I commenced this function, the master plan was already finished and at the approval phase. It wouldn’t have been effective for me to significantly enter this process. We are currently preparing an assignment for a comprehensive transportation project as one material section of the new master plan and we are also discussing how to process the master plan. I think that the present time needs different method than past times. Vienna, for instance, has an excellent master plan and we would like to head in this direction though in a much more detailed scale. What is your idea regarding the concept of the interconnecting of the town centre and the newly originating and planned development? At the town’s boundary there are several parks and there is a proposed plan for a park at Klafar, which is the largest development location. My vision is to interconnect existing and proposed parks into the landscape framework, which connects individual parts of the town. The parks will have a pedestrian zone and cycleway. This framework should be the alternative for the town’s transportation framework. AW

Zbyněk Ryška se narodil v roce 1980 v Brně. Vystudoval Školu uměleckých řemesel a je absolventem brněnské Fakulty architektury VUT. V roce 2006 se přestěhoval do Prahy, kde spolupracoval s Romanem Kouckým na několika projektech a působil také na pražské fakultě architektury. V roce 2011 založil spolu s Janem Skoupým studio Refuel. V roce 2012 obdržel prestižní stipendium na Akademie der Künste a rok žil a pracoval v Berlíně. V současné době je praktikujícím autorizovaným architektem a od roku 2015 městským architektem Žďáru nad Sázavou. Zbyněk Ryška was born in 1980 in Brno. He graduated from the College of Arts and Crafts and is a graduate of the Faculty of Architecture at the Brno University of Technology. In 2006, he moved to Prague where he co-operated with Roman Koucký on several projects and also worked at the Faculty of Architecture in Prague. In 2011, he founded the Refuel studio with Jan Skoupý. In 2012, he received a prestigious scholarship at the Akademie der Künste and lived and worked in Berlin for a year. Currently, he is an authorised architect and since 2015 also the city architect for Žďár nad Sázavou.


RL-inz_KAMPUS_PALACE_do_DN-215x280_new.indd 2

27. 3. 2017 11:26:43


28 PR RL - Kampus_1.0_Layout 1 5.4.17 12:14 Stránka 28

projekty / projects / PROFILE

PROFIL

Kampus Palace – studentská rezidence v Ostravě Kampus Palace – Student residence project in Ostrava Odvaha někdy hraničí s bláznovstvím. – a někdy pouze výsledek určí, která. z těchto vlastností zvítězila..

P

odobně tomu bylo s naším zcela mimořádným projektem, studentskou rezidencí v centru Ostravy. Ale po zahájení provozu na podzim loňského roku (se 100% obsazeností) s úsměvem říkáme, že je Kampus Palace dílem odvahy. Výchozí pozicí byl vybydlený hotel Palace s velmi špatnou prostorovou využitelností, ale na skvělém místě v centru Ostravy. Volba studentské rezidence přirozeně vyplynula ze situace na trhu a ze skutečnosti, že do 10 minut dojdete ke všem fakultám v centru Ostravy. Výzva byla následující: Jak přeměnit nefunkční prostor na kvalitní rezidenci – při dodržení návratnosti investic. Klíčovou částí přípravy byly návštěvy studentských rezidencí a kolejí (je v tom rozdíl!) v Drážďanech, Berlíně, Paříži a Londýně. Hledali jsme koncept, který by měl šanci na úspěch v našich českých podmínkách. Pak následovala práce s architekty, realizace a neustálé hlídání kvality a ceny. Potvrdili jsme si, že je možné zajistit kvalitní design a kultivované prostředí bez nutnosti vysokých investic – díky za to patří skvělému realizačnímu týmu vedenému Marií Škrlovou, stavebnímu dozoru Rostislavu Macečkovi a Petrovi Janů (Stavba Praha) a kooperujícímu generálnímu dodavateli S-O-D Holding. Výsledky na www.kampuspalace.cz mluví samy za sebe. Samozřejmě úspěch není pouze o konceptu a kvalitní realizaci. Máme tu čest, že jsme financování společností Raiffeisen - Leasing, která na začátku projektu rovněž projevila odvahu. Dále jsme vybudovali skvělý provozní tým, pečlivě vybrali komerční nájemce (kteří mají synergii se studentským životem), vytvořili kreativní program pro studenty a pokračujeme s aktivním marketingem. Nyní jsme se vrátili zpět do Prahy, kde hledáme vhodnou lokalitu na realizaci podobného projektu; buď opět jako zásadní proměnu

28

dn 4/2017

stávajícího souboru budov, nebo novostavbu přesně podle našich provozních představ. Děkujeme našim studentům za jejich volbu a důvěru! PETR SKRLA

Courage sometimes borders. with insanity, and at times only. the outcome determines. the characteristic..

W

e felt the same when we started our extraordinary Student Residence project in Ostrava. When we opened in the fall 2016, however, with 100% occupancy, then with a slight smile we like to say courage won the day. Our point of departure was the derelict Hotel Palace with very poor space utilization, but with an excellent location in the centre of Ostrava. Market conditions supported the choice of a Student Residence, together with the fact that key faculties are within 10 min walking distance. The challenge, then, was how to transform this space into a quality residence while meeting a reasonable return on investment. A critical part of the preparations was visiting student residences and dorms (there is a difference) in Dresden, Berlin, Paris and Lon-

don in order to create a concept that could work in the Czech market. Then the usual work with architects, renovation and a continuous focus on quality and cost management. We confirmed that good design and quality does not always require an extensive budget – big thanks to the management team made up of Marie Škrlová, construction management by Rostislav Maceček and Petr Janů (Stavba Praha) and our cooperative general contractor S-O-D Holding. The results speak for themselves on www.kampuspalace.cz. Of course, success is not only based on concept and implementation. We have the honour of being financed by Raiffeisen - Leasing, who also exhibited courage at the start. Apart from this we have built a great operating team, carefully selected commercial tenants (that offer synergies with student life), have an ongoing creative program for students, and continue with proactive marketing. Our current focus is back in Prague, where we are looking for an appropriate location for a similar project, either a fundamental transformation of an existing group of buildings, or a new-build based on our operating experience. We thank our students for their choice and trust! PETR SKRLA


ZÚČASTNĚTE SE I LETOS PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE O TITUL STAVBA ROKU 2017!

HLAVNÍM MEDIÁLNÍM PARTNEREM CENY ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU JE

PRO VÍCE INFORMACÍ O SOUTĚŽI NAVŠTIVTE STRÁNKU WWW.STAVBAROKU.CZ NEBO NÁS KONTAKTUJTE NA MISKEJOVA@ABF-NADACE.CZ


30-32 Telecom Zizkov_3.0_Layout 1 5.4.17 12:15 Stránka 30

projekty / projects / REVITALIZATION

REVITALIZACE

Central Group ovládne (nejen) Žižkov Central Group will take control over (not only) Žižkov Telekomunikační centrálu v Olšanské ulici na pražském Žižkově koupila. developerská společnost Central Group, která už na sousedním pozemku. vybudovala Residenci Garden Towers o bezmála 700 bytech..

F

irma developera Dušana Kunovského získala telekomunikační věž od společnosti Česká telekomunikační infrastruktura ze skupiny PPF, když přebila konkurenční nabídku skupiny Penta Investments. TELEKOMUNIKAČNÍ VĚŽ NAHRADÍ NOVÁ DOMINANTA

Objekt Ústřední telekomunikační budovy patřil za éry socialismu k nejmodernějším a největším telekomunikačním stavbám v Evropě. Budova byla dokončena v roce 1980 a stála tehdy 1,5 mld. Kčs. V areálu aktuálně sídlí společnost Cetin. Stěhování však není na pořadu dne, protože nový majitel zatím nerozhodl, jak by měl nový projekt na čtyřhektarovém pozemku vypadat. Technologická budova nemá v současnosti využití, protože byla navržena pro účely, které už dnes neexistují. „Nepospícháme, jsme dlouhodobý investor. Nemovitosti jsme nyní koupili, zaplatili a ještě alespoň sedm let je budeme pronajímat. Je možné, že by zde místo 78 m vysoké nevyužívané telekomunikační věže vznikla nějaká stejně vysoká ikonická moderní stavba, která by se mohla stát soudobou architektonickou dominantou této části Prahy,“ uvedl Dušan Kunovský. Central Group nemá kam pospíchat. Nedaleko odtud na bývalém nákladovém nádraží Žižkov právě chystá projekt s pracovním názvem Parková čtvrť. V jeho severní části, kterou koupila před rokem od britské firmy Discovery Group, plánuje postavit na téměř 13 ha zhruba 2 600 bytů. „Připravujeme zde ve spolupráci s ateliérem Jakub Cigler Architekti celou novou městskou čtvrť s veřejným parkem, vybudujeme zde šestitřídní mateřskou školu, kterou převedeme do vlastnictví obce, počítáme s velkým množstvím obchodů a restaurací a další veřejné vybavenosti, hodnotným veřejným prostorem, náměstíčkem a podobně. Konkrétní architektonická podoba čtvrti vzejde z architektonického workshopu, který nyní probíhá,“ popsala mluvčí Central Group Marcela Fialková. NOVÉ ČTVRTI Z BROWNFIELDŮ…

Největší tuzemský rezidenční developer si v posledních letech brownfieldy oblíbil. Jejich potenciál vidí zejména v centrálních lokalitách metropole. „Po letech by se developeři mohli postupně vracet k původním tradičním hodnotám architektury a rozvoje městských celků. Právě brownfieldy k tomu poskytují příležitost,“ prohlásil D. Kunovský.

30

dn 4/2017

Největším brownfieldem, který Central Group vlastní, je areál skladů Westpoint Distribution Park na pomezí Ruzyně a Liboce v Praze 6 o rozloze 15 ha. Koupila ho před třemi lety od rakouské realitní skupiny Immofinanz. Zatím objekty pronajímá, nicméně v horizontu 10 let plánuje vybudovat na místě Westpointu celou novou městskou čtvrť. O krok dál je Kunovského firma s přípravou Rezidence Park Kavčí hory na Pankrácké pláni v Praze 4, a to na místě stávajícího parkoviště, garáží a menších technických provozů. Návrh pochází z dílny AP atelieru renomovaného architekta Josefa Pleskota, který zvítězil před dvěma lety v architektonické soutěži. „Projekt umožňuje výstavbu ve dvou etapách. Dohromady se jedná o zhruba 550 bytových a nebytových jednotek a přibližně 800 garážových a parkovacích stání. Celková podlahová plocha bytů přesahuje 32 000 m2, dalších přibližně 5 500 m2 připadá na komerční plochy, a to zejména obchodní prostory v přízemí a kanceláře v nižších podlažích,“ představil vítězný záměr D. Kunovský. Pět tenkých věží o 22 patrech vyrůstá z nižšího šestipodlažního soklu, který spoluvytváří uzavřený blok. V průběhu zhruba


30-32 Telecom Zizkov_3.0_Layout 1 5.4.17 12:15 Stránka 31

projekty / projects / REVITALIZATION

REVITALIZACE

roku Central Group vítězný záměr rozpracovala do podoby první etapy, pro niž nyní finišuje podklady pro žádost o změnu územního rozhodnutí. To musí projekt teprve získat, protože Central Group koupil pozemek před čtyřmi lety od firmy Hochtief Development s platným stavebním povolením pro komornější projekt osmipodlažních domů. V první etapě Rezidence Park Kavčí hory má vzniknout stavba se třemi věžemi s masivními podnožemi a pět nižších, šestipodlažních domů tzv. výšky první republiky. … PO CELÉ PRAZE

Před rokem Central Group pořídil brownfield bývalé továrny na barvy a laky Tebas v pražských Vysočanech rozkládající se mezi ulicemi Poděbradská, Pod Harfou a Kabešova. „Po získání všech povolení by na pozemku mohlo vzniknout zhruba 700 nových bytů a směrem do ulice Poděbradská také komerční jednotky vhodné pro maloobchod nebo provozování služeb. Investiční hodnota tohoto plánovaného projektu převyšuje dvě miliardy korun.“ informovala M. Fialková. Dalším brownfieldem je tříhektarové území po někdejší továrně Tatra nedaleko stanice metra Zličín.„Plánujeme zde rezidenční projekt s vnitřní parkovou úpravou a hřištěm a řadou obchodů, jež oživí ulici K Metru, kterou využívá většina obyvatel starého Zličína k cestám na metro a dnes je velmi zanedbaná,“ přiblížila M. Fialková. Zatím byla provedena demolice původních objektů, dekontaminace a pozemek je připraven k výstavbě. Zatím poslední oznámenou akvizicí, byť nejde o typický brownfield, je starší kancelářský a ubytovací soubor naproti Tho-

mayerově nemocnici v Praze 4. Jeho největší předností je umístění v těsném sousedství budoucí stanice metra linky D. Pozemek se stávající ubytovnou a kancelářemi o rozloze více než 37 000 m2 Central Group koupil od Pražské správy nemovitostí. Ještě předtím jej vlastnila Sekyra Group. „ Areál budeme ještě několik let provozovat a v budoucnu zvažujeme náhradu novým zařízením hotelového typu pro dlouhodobější ubytování, které odpovídá požadavkům dnešní doby,“ dodala M. Fialková. HOD / FOTO: ŠJŮ, WIKIMEDIA.ORG

The telecommunication switchboard. in Olšanská Street in Žižkov, Prague, was. purchased by the development company. Central Group, which has already built. the Residence Garden Tower with almost. 700 apartments on a neighbouring plot..

T

he company, owned by developer Dušan Kunovský, acquired the telecommunication tower of Česká telekomunikační infrastruktura from the PPF Group by overbidding the competitive offer by Penta Investments. THE TELECOMMUNICATION TOWER WILL BE REPLACED BY A NEW DOMINANT SIGHT

The building of the Central Telecommunication Building belonged to the state-of-the-art and largest telecommunica-

SOUTH POINT Vyskočilova/Hanusova ul. Praha 4

administrativní plochy k pronájmu: 5 000 m2 AMA development s. r. o. tel.: +420 27 27 02 500 e-mail: ama@ama-development.cz


30-32 Telecom Zizkov_3.0_Layout 1 5.4.17 12:15 Stránka 32

projekty / projects / REVITALIZATION

REVITALIZACE

tion building in Europe at the times of socialism. The building was completed in 1980 and then cost 1.5 billion Czechoslovakian crowns. The complex is currently occupied by the Cetin company. However, the move is not on as the new owner has not yet decided what a project in a four-hectare area should look like. The technology building is currently of no use as it was designed for purposes that do not exist anymore. “We are not in any hurry, we are a long term investor. We have purchased the properties and will lease them for at least seven years. It is possible that instead of the 78 m high unutilized telecommunication tower, there may be some high iconic modern building of the same height which might well become a contemporary architectural dominant sight of this part of Prague,” said Dušan Kunovský. Central Group has nowhere to hurry to. A project with the working title of Park District is currently being built nearby at the former freight station Žižkov. They are planning to build approximately 2,600 apartments in an area of almost 13 ha at its northern part, which they purchased a year ago from the British company Discovery Group. “In co-operation with Jakub Cigler Architekti studio, we are preparing a whole new city district with a public park and we will build a six-class nursery school which will be transferred into the hands of the municipality and are also accounting with a number of shops and restaurants and other civic amenities, a public area, a square and so on. A particular architectural image will stem from an architectural workshop, which is currently in progress,” described Marcela Fialková, the spokesperson of Central Group. NEW DISTRICTS OUT OF BROWNFIELDS…

The largest local residential developer has taken a liking to brownfields over the past few years. He can see their potential in the central locations of the metropolis. “The developers might return years later to the original traditional values of architecture and development of a city complex. And it is the brownfields that allow for this opportunity,” said D. Kunovský. The largest brownfield that Central Group owns is the 15 ha complex of warehouses Westpoint Distribution Park situated on the boundary of Ruzyně and Liboce in Prague 6. They purchased it three years ago from the Austrian real estate group Immofinanz. They have so far been leasing the buildings but are planning the development of a whole new city district in the place of Westpoint with a horizon of some 10 years. They are a step further with the preparation of Rezidence Park Kavčí Hory at Pankrác Plain in Prague 4, this being in place of an existing car park, garages and smaller technical operations. The design comes from the AP studio by the renowned architect Josef Pleskot, who won the architectural tender two years ago. “The project allows for construction in two stages. In total it will be approximately 550 residential and non-residential units and approximately 800 garages and parking places. The total floor area of the apartments exceeds 32,000 sq m and the other area of approximately 5,500 sq m is for commercial areas, especially retail premises on the ground floor and offices on the lower storeys,” said Mr. Kunovský, introducing the winning project. Five slender towers with 22 floors are rising on a lower six-storey plinth, which forms an enclosed block. Central Group began

32

dn 4/2017

working on the appearance of the first stage during a period of approximately one year and is now completing the materials for the application regarding a change in the planning permit process. The project must first acquire that as Central Group purchased the land four years ago from Hochtief Development with a valid building permit for a more refined project of eight-storey buildings. The first stage of the Rezidence Park Kavčí Hory is to comprise a building with three towers with a massive base and five lower ones and sixstorey buildings of the height of the First Republic. … ALL OVER PRAGUE

A year ago, Central Group acquired the brownfield of a former factory for paints, Tebas, in Vysočany, Prague, situated between Poděbradská, Pod Harfou and Kabešova Streets. “After receiving all the relevant permits, there will be approximately 700 new apartments and towards Poděbradská Street, there will also be commercial units suitable for retail and/or service operations. The investment value of this planned project exceeds two billion Czech crowns,” said Marcela Fialková. Another brownfield is the three-hectare area left after the former Tatra plant near Zličín underground station. “We are planning a residential project with inner park landscaping and a playground and number of shops that are to revive K Metru Street, which is being used by most residents of old Zličín when going to the underground and is now relatively insignificant,” specified Marcela Fialková. So far, the original buildings have been demolished, the area decontaminated and the land prepared for construction. So far the last announced acquisition, though it is not your typical brownfield, is an older administrative and accommodation complex opposite Thomayerova Hospital in Prague 4. The biggest asset of the project is being located within the immediate vicinity of the future underground station on the D line. Central Group purchased the land with existing lodging house and offices of more than 37,000 sq m from Prague Asset Administration. Before, it was owned by the Sekyra Group. “We will continue managing the complex for a few more years and are considering replacing it in future with a hotel type establishment for long term accommodation, which corresponds with today’s requirements,” added Marcela Fialková. HOD


33 Smichov studie_1.0_Layout 1 5.4.17 12:17 Stránka 33

projekty / projects / REVITALIZATION

REVITALIZACE

Smíchovské nábřeží čekají změny Smíchov embankment awaits changes Na objednávku páté městské části vznikla ojedinělá, zaměřením a rozsahem. převratná objemová studie smíchovské náplavky a navazujícího území..

S

tudie plánuje strategický rozvoj této části Smíchova včetně záměrů a vizí na další desítky let. Týká se nábřeží i části navazujícího, vnitřního území. Podle bývalého starosty Prahy 5 Radka Klímy by bylo dobré, aby se svým záměrem rozvoje přišlo také hlavní město, protože zde chybí celopražská koncepce. Městská část nyní studii připomínkuje, shromažďují se např. podněty a podklady k následnému řešení dopravy. Po dopracování bude studie zveřejněna v konečné podobě. Objemová studie zahrnuje levobřežní úsek od mostu Legií až po Zlíchov. Do šířky pracuje s korytem Vltavy, náplavkou i s ulicemi Smíchova, které zpracovává až k ulicím Nádražní, Štefánikově a Na Zatlance. Studie koncepčně řeší nejen revitalizaci náplavky a její budoucí vzhled a funkci, ale i pěší propojení s oblastí Na Knížecí, parkování a dopravní obslužnost, vazby a propustnost podél náplavky i ve vnitřním území Smíchova, dále objemové řešení budoucí zástavby, veřejného prostoru či parterů vybraných ulic. S prostředím pracuje nejen z urbanisticko-architektonického hlediska, ale i z pohledu sociologického kvůli citlivému propojení turistiky s životním prostorem obyvatel a s podnikatelskou sférou, což je základ fungujícího města.

Zpracovatel, jímž je Atelier 8000 pod vedením architekta Martina Krupauera, zároveň jedná se všemi zásadními organizacemi, které v místě působí a mají zde aktivity, i s investory, kteří zde připravují své projekty. Na objemovou studii postupně naváže řada dílčích architektonicko-urbanistických studií. Ty budou samostatně a detailně řešit jednotlivé oblasti a lokality, jichž se studie týká. V další fázi by se jednotlivé studie měly stát předmětem diskusí o jednotlivých studiích, přípravě rozpočtů a samotným realizacím. RED

A unique and, with its specialisa-. tion and extent, revolutionary. volumetric study for Smíchov. towpath and connecting areas. was created to order by the city. district of Prague 5..

T

he study plans strategic development for this part of Smíchov, including projects and visions, for the next decades. It applies to the embankment as well as a part of the connecting inner areas. According to the former

Mayor of Prague 5, Radek Klíma, it would be also good for the capital city to come up with a development project as there is no Praguewide concept. The city district of Prague 5 is now commenting on the study, gathering incentives and materials for subsequent transport solution. Once completed, the study will be published in its finalised format. The volumetric study includes the left-bank section from the Legií Bridge all the way to Zlíchov. As for its width, it works with the Vltava riverbed, the towpath as well as Smíchov streets, which it processes all the way to Nádražní, Štefánikova and Na Zatlance Streets. From a conceptual point of view, the study deals with the flood bank’s revitalisation and its future appearance and function as well as a pedestrian connection to the area of Na Knížecí, parking, transport services, connections and permeability along the flood bank as well as within the inner area of Smíchov. Further along, it includes volumetric design for future development, public areas and parterres of selected streets. It works with the environment from an urban-architectural point of view as well as a sociological point of view due to a sensitive interconnection of the tourist trade with the living environment of local residents and entrepreneurial sphere, which is the basis of a functioning city. The executor, this being Atelier 8000, led by architect Martin Krupauer, is also negotiating with all fundamental organisations that operate within the area and have their activities there as well as with investors who are preparing their projects. The volumetric study will be gradually followed by a number of partial architectural-urban studies. These will be dealing with individual areas and locations that the study applies to individually and also to detail. In the next phase, the individual studies should become a subject for discussion regarding individual studies, budget preparation and realization. RED

dn 4/2017

33


34-35 Znamky kvality_2.0+1/3_Layout 1 5.4.17 14:52 Stránka 34

projekty / projects / TECHNOLOGY

TECHNOLOGIE

Stavební výrobky se ZNÁMKOU KVALITY 2017 Building products with QUALITY CERTIFICATE 2017 První březnový týden získaly čtyři stavební výrobky. ZNÁMKY KVALITY 2017 pro VÝROBEK-TECHNOLOGII..

V

ýrobci byli oceněni v sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci konference „Cesta k budovám s téměř nulovou spotřebou energie“. Součástí akce bylo i slavnostní otevření školicího centra a výstavy vzorových technických řešení a materiálů. Vypisovatelé soutěže jsou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební, Český svaz stavebních inženýrů, Design Cabinet CZ, Hospodářská komora ČR, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz zkušeben pro výstavbu a Odborná rada pro BIM. INOVATIVNÍ A EKONOMICKÉ

„Dobrá stavba může být realizována jen z kvalitních výrobků a technologií“, komentuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR – Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady programu Stavba roku a dodává: „Oceněním usilujeme o podporu kvalitních, inovativních produktů ve stavebnictví.“ Výrobci a dodavatelé, kteří se programu letos zúčastnili, jsou automaticky zahrnuti i do celostátního hodnocení kvality ratingem RABF (www.rabf.cz). Kritéria posuzování produktů jsou inovativní a ekonomický přínos, úroveň technické dokumentace, způsob aplikace produktů do staveb, podporu výrobků pro BIM katalogy, energetická efektivnost, ekologické důsledky v průběhu životního cyklu a také uplatnění produktu v soutěži Stavba roku v minulých třech letech. Známky kvality upozorňují stavebníky, projektanty a zhotovitele na konkrétní zajímavé produkty.

Zlatá medaile: Bezpečnostní sklo pro památky, Petr Švamberg Třívrstvé bezpečnostní sklo pro památky složené z běžného okenního skla Float a nerovného, tvz. historizujícího skla vlastní výroby. Mezi skla je umístěna polymerová fólie, která při rozbití skla udrží všechny vrstvy pohromadě a zabraňuje násilnému vniknutí do objektu. Výrok poroty: Navýšení funkčních parametrů historizujícího skla zajišťující zlepšení zabezpečení památkově chráněných objektů. Stříbrná medaile: Vysprávková malta Weber.rep surface, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Weber Vysprávková polymercementová malta na beton 3v1 s antikorozními účinky, zajišťující zvýšenou ochranu opravovaných železobetonových konstrukcí a vyrovnání i vyhlazení povrchu. Výrok poroty: Zjednodušení technologického postupu při úpravách železobetonových konstrukcí s nutností ošetření korodované výztuže.

OCENĚNÍ ZNÁMKY KVALITY 2017

Zlatá medaile: Fasádní systém Baumit StarSystem Resolution, BAUMIT, spol. s r. o. Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou na bázi desek z fenolické pěny (PF) oboustranně kašírované šedým polystyrenem s mimořádnou paropropustností. Díky vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem dosahuje menších tlouštěk celkové skladby zateplovacího systému. Výrok poroty: Inovativní přístup vedoucí ke zjednodušení postupu provádění při současném navýšení bezpečnosti a spolehlivosti systému s možností využití tuzemských komponentů.

34

dn 4/2017

Bronzová medaile: Litý cementový potěr CEMFLOW, Českomoravský beton, a. s. Litý cementový samonivelační potěr s obsahem polypropylenových vláken pro vnitřní použití ve stavbách. Vytváří dokonale rovnou a pevnou plochu podlahy pod finální nášlapnou vrstvou nebo i samotné konečné řešení architektonické podlahy. Výrok poroty: Možnost využití přímé dodávky a zpracování do požadované tloušťky zjednodušeným postupem, což zefektivnění pokládku velkých ploch v jedné pracovní směně. RED

Fasádní systém Baumit StarSystem Resolution Façade system, Baumit StarSystem Resolution


34-35 Znamky kvality_2.0+1/3_Layout 1 5.4.17 14:52 Stránka 35

Four building products received the QUALITY CERTIFICATE. 2017 for PRODUCT-TECHNOLOGY in the first week of March..

T

he producers were awarded at the headquarters of the Foundation for Architecture and Building Engineering Development within the framework of the ‘Way to Buildings with Almost Zero Energy Consumption’ conference. The event also included the inauguration of a schooling centre and exhibition of sample technical solutions and materials. The tender was announced by the Foundation for the Development of Architecture and Building Industry, the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Association of Innovative Entrepreneurship ČR, the Czech Chamber of Certified Engineers and Technicians Active in Construction, the Czech Technical University Prague – Faculty of Civil Engineering, the Czech Association of Building Engineers, Design Cabinet CZ, the Chamber of Economics of the Czech Republic, the Road Constructions Association Prague, the Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic, Association of Testing Laboratories for Construction and the Czech BIM Council. INNOVATIVE AND ECONOMICAL

“Quality construction can only be realised from good quality products and technologies,” says Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., President of the SIA ČR – Construction Council and Chairman of the Managing Board at the Foundation for Development of Architecture and Building Industry and the council for the Building of the Year programme, and adds: “We are, with the award, aiming for the support of quality innovative products in the building industry.” Producers and suppliers who participated in the programme this year are automatically included within the nationwide quality assessment by the RABF rating (www.rabf.cz). The criteria for product assessment are innovative and have economic benefits, a significant level of technical documentation, and method of product application in construction, support of products for BIM catalogues, energy efficiency, and ecological impacts during a life cycle as well as the product use in the Building of the Year competition over the past three years. Quality certificates notify builders, planning engineers and contractors about particularly interesting products. QUALITY CERTIFICATE 2017 AWARDS

Gold Medal: Façade system, Baumit StarSystem Resolution, BAUMIT, spol. s.r.o.

The external thermal insulating composite material with render based on panels from phenolic foam (PF) bonded on both sides with grey polystyrene with exceptional vapour permeability. Thanks to excellent thermal insulating properties, it achieves a smaller thickness from the total composition of the insulating system. Jury’s verdict: An innovative approach leading to a simplified process of performance with current increased safety and security and reliability of the system with the possibility to utilise local components. Gold medal: Safety glass for historic buildings, Petr Švamberg Three-layer safety glass for historic buildings comprising the common window glass Float and uneven so called historicizing glass being from his own production. Between the glazed panes is a polymer foil which keeps all the layers together in case the glass breaks and subsequently prevents forced entry into the building. Jury’s verdict: Increasing functional parameters of the historicizing glass ensuring the security of listed buildings. Silver medal: Repair mortar Weber.rep surface, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Weber Division 3 in 1 repair polymer-cement mortar for concrete with anti-corrosion effect, ensuring the increased protection of repaired reinforced concrete structures and the levelling and smoothing of the surface. Jury’s verdict: Simplifying of the technology process when modifying reinforced concrete structures with a need to treat corroded trussing. Bronze medal: Cast cement coating CEMFLOW, Českomoravský beton, a. s. Cast cement self-levelling coating containing polypropylene fibre for interior use in constructions. It forms a perfectly even and strong floor area under the final tread layer or final architectural flooring. Jury’s verdict: Possibility of utilizing direct supply and processing to a required thickness via a simplified process, which is to make the laying of flooring in larger areas within one work shift more effective. RED


36-37 PR TBG Beton_2.0_Layout 1 5.4.17 14:52 Stránka 36

projekty / projects / TECHNOLOGY

TECHNOLOGIE

Uložení betonu EASYCRETE pod vodou Laying EASYCRETE concrete under water Speciální samozhutnitelný beton EASYCRETE od společnosti TBG Metrostav. byl po Vltavě dopraven lodí k jednomu z pražských mostů, kde byl použit. k zaplnění průzkumné jímky..

L

ibeňský most spojující pražské čtvrti Holešovice a Libeň byl uveden do provozu roku 1928 a od té doby neprošel jedinou podstatnější rekonstrukcí. V současné době je v havarijním stavu, je zde omezen provoz a zvažuje se, zda bude most rekonstruován, či nahrazen. DIAGNOSTIKA MOSTU

Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací zahájilo celou sérii diagnostických prací ke zjištění aktuálního stavu Libeňského mostu. V rámci těchto prací byla mimo jiné provedena průzkumná jímka ke zjištění geologických poměrů pod základem pilíře č. 3. Tento vyhloubený prostor bylo nutné po provedení průzkumných vrtů opět zaplnit. Jímka byla částečně zaplavena vodou a z okolních komunikací byla obtížně dostupná. Pro její zaplnění byl vyroben speciální samozhutnitelný beton s prodlouženou dobou zpracovatelnosti, který lze snadno čerpat a jehož složení je uzpůsobeno pro betonáž pod vodou. Beton byl vyroben v blízké betonárně Rohanský ostrov a byl převezen autodomíchávačem PUMI se zabudovanou betonpumpou. V tomto případě šlo o velice efektivní řešení díky sdružené funkci dopravy a ukládky betonu byly ušetřeny místo, čas i náklady spojené s transportem dvou vozidel. PO SILNICI I LODÍ

Autodomíchávač PUMI tedy nejprve dojel s betonem do přístavu, kde najel na loď, na níž pak doplul k pilíři Libeňského mostu. Transport betonu z betonárny až k místu ukládky byl časově velmi náročný, nicméně díky prodloužené době zpracovatelnosti nedošlo během převozu ke změně konzistence betonu. Pod hladinu Vltavy byl beton ukládán vyškolenými potápěči pomocí hadice autodomíchávače PUMI. Vzhledem ke konzistenci betonu, která zajistila jeho samovolné rozlití a vyplnění prostoru jímky, proběhla ukládka rychle a bez jediné zastávky čerpadla. V tomto případě bylo možné provádět ukládku kontrolovatelně pomocí hadic a nehrozilo rozplavení betonu vlivem proudící vody. Nicméně společnost TBG Metrostav má zkušenosti i se složitějšími betonážemi pod vodou. ING. KRISTÝNA VINKLEROVÁ, TBG METROSTAV / FOTO: ARCHIV TBG METROSTAV

36

dn 4/2017

The special self-compacting concrete. EASYCRETE by TBG Metrostav was. transported to one of Prague’s bridges. via boat on the Vltava River where it. was utilized for filling an exploratory well..

L

ibeňský Bridge, which connects the Prague districts of Holešovice and Libeň, was put into operation in 1928 and since then hasn’t undergone any further significant reconstructions. It is currently in a dire condition, its operation is restricted and the question is as to whether it is to be reconstructed or replaced. BRIDGE DIAGNOSTICS

Transport automíchače PUMI lodí Transport of PUMI mixer truck by boat

The capital city of Prague represented by the Technical Road Administration commenced a whole series of diagnostic work in order to ascertain the current condition of Libeňský Bridge. Within the framework of these

Betonáž Concreting


36-37 PR TBG Beton_2.0_Layout 1 5.4.17 14:52 Stránka 37

works there was also realized an exploratory well with the aim to ascertain geological conditions under the foundation of pillar number 3. This dug out area needed to be refilled once the exploratory wells were realized. The well was partly flooded with water and was difficult to access from the surrounding roads. A special selfcompacting concrete with extended processability, which can be easily pumped and where its composition

is modified for concreting under water, was produced for the refilling. The concrete was produced in the nearby plant of Rohanský ostrov and transferred via a PUMI mixer truck fitted with a concrete pump. In this instance, it was a very effective solution thanks to the unified function of transport and the laying of concrete, saving space, time and costs associated with the transportation of both vehicles. ON THE ROAD AS WELL AS BY BOAT

Potápěč vstupuje do vody v průzkumnéjím ce Diver goes under water in the exploratory well

The PUMI mixer truck first brought the concrete to the port where it boarded a craft which then proceeded to the pillar of the Libeňský Bridge. The transporting of the concrete from the concrete plant all the way to the place of application was very time demanding but the consistency of the concrete did not change during the transport thanks to its extended processability. The concrete was laid under the water by trained divers via a hose fitted onto the PUMI mixer truck. With regards to the consistency of the concrete, which ensured its spontaneous spreading and filling of the well area, the laying of the concrete proceeded quickly without turning off the pump at all. In this case, it was possible to monitor the laying of the concrete via hose and there was no threat of the concrete being washed away due to the running water. Nevertheless, TBG Metrostav is fully experienced with difficult concrete work under water. ING. KRISTÝNA VINKLEROVÁ, TBG METROSTAV PHOTO: ARCHIVE TBG METROSTAV

dn 4/2017

37


38-39 PR Schindler_2.0_Layout 1 5.4.17 12:24 Stránka 38

projekty / projects / TECHNOLOGY

TECHNOLOGIE

Novinka Schindler Digital Plan usnadní projektování budov s výtahy The new Schindler Digital Plan will make the designing of buildings with lifts easier Nový nástroj Schindler Digital Plan, který se stane užitečným pomocníkem. architektů a projektantů, představila společnost Schindler CZ..

J

de o on-line konfigurátor, který po zadání základních parametrů zpracuje jednoduchou přepravní analýzu, navrhne nejlepší řešení a vypracuje tendrovou specifikaci i detailní výkresovou dokumentaci. „U systému Schindler Digital Plan jsme se zaměřili na to, co je pro architekty a projektanty důležité, tedy dostatečné množství relevantních informací o produktech, kvalitní kapacitní výpočty, možnost získání zadávací projektové dokumentace s parametry zařízení, detailní dispoziční výkresy a nad rámec toho výjimečné vizualizace kabin. Neméně důležité je také přehledné prostředí pro uživatele,“ přibližuje novinku Petr Chovanec, obchodní manažer nových instalací ve společnosti Schindler CZ, a.s., který zajišťoval implementaci novinky v České republice a na Slovensku. VÝTAH ZA PÁR MINUT

Nový plánovací nástroj je určen pro projektování novostaveb a jeho využití je velmi snadné. Stačí zadat základní parametry plánované budovy a vybrat požadovaný typ výtahu (osobní, nákladní, servisní či lůžkový). Systém zpracuje jednoduchou přepravní analýzu a navrhne optimální řešení, které můžete v dalším kroku blíže specifikovat a upravit podle vlastních požadavků, ať už se týkají technických parametrů, vlastností výtahu, či dekorace. V závěrečné fázi systém umožní vypracovat tendrovou specifikaci a také detailní výkresovou dokumentaci ke stažení. Schindler Digital Plan je v současné době vedle České a Slovenské republiky spuštěn také ve Švýcarsku, Rakousku a Velké Británii. Přibývat budou jak další země, v nichž bude tento nástroj využíván, tak i další funkce, které nabídne. V blízké budoucnosti je v plánu např. možnost vizualizace kabin a jednotlivých doplňků výtahu a také integrace modulu pro plánování eskalátorů. Novinka je zdarma k dispozici na stránkách digitalplan.schindler.com. V plné verzi ji mohou využívat uživatelé, kteří se zaregistrují. PR

digitalplan.schindler.com

38

dn 4/2017

H

U systému Schindler Digital Plan jsme se zaměřili na to, co je pro architekty a projektanty důležité…


38-39 PR Schindler_2.0_Layout 1 5.4.17 12:24 Stránka 39

projekty / projects TECHNOLOGIE / TECHNOLOGY

The company Schindler CZ introduced their new tool, Schindler. Digital Plan, which will become a useful assistant to both architects. and planning engineers.. t is an on-line configurator which is to elaborate a simple passenger transport analysis, propose the best solution and prepare a tender specification as well as a detailed drawing documentation once the basic parameters are inserted. “With the Schindler Digital Plan system we focused on what is important for architects and planning engineers, that being an efficient amount of relevant information about the products, quality capacity calculations, the possibility of acquiring project documentation with parameters of the apparatus, detailed layout drawings and beyond that the exceptional visualisation of cabins. The well-arranged environment for users is of no less importance,” describes Petr Chovanec, business manager for new installations at Schindler CZ, a.s., who was arranging the implementation of the new tool in the Czech Republic and Slovakia.

I

LIFT IN A FEW MINUTES

The new planning tool is designed for the designing of new buildings and its utilization is very simple. One just needs to put in the basic parameters for the planned buildings and choose the required type of lift (passenger, freight, service and hospital bed lift). The system is to elaborate a simple passenger transport analysis and propose the optimal solution that can be specified more accurately in the next step and modified in accordance to one’s requirements whether these apply to technical parameters, properties of the lift or decoration. In the final stage, the system will allow for the elaboration of a tender specification as well as detailed drawing documentation being available for downloading.

H

Schindler Digital Plan is, apart from the Czech and Slovak Republics, currently also being launched in Switzerland, Austria and Great Britain. The number of countries, where this tool is to be utilized, will keep increasing as well as with the other functions it is to offer. In the near future, there is, for instance, a plan for the possibility of visualisation of cabins and those individual accessories for the lift as well as the integration of the module for the planning of escalators. The new product is available free of charge at digitalplan.schindler.com. A full version can be utilized by PR users who become registered. digitalplan.schindler.com

With the Schindler Digital Plan system we focused on what is important for architects and planning engineers…

dn 4/2017

39


40-41 CZGBC_2.0_Layout 1 5.4.17 12:27 Stránka 40

ekonomika / economy VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / PUBLIC PROCUREMENTS

Změníme kulturu zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy? Can we change the culture of assigning public procurements for green buildings? Z dosavadních zkušeností zadavatelů veřejných zakázek na šetrné budovy. i potenciálních uchazečů vyplývá, že nejčastější komplikací jsou přijaté nabídky. s podezřením na nepřiměřeně nízkou nabídkovou cenu..

T

o je obvykle způsobeno kombinací soutěže na dodavatele díla, kdy je cena jediným hodnoticím kritériem, a podceněné projektové přípravy. Z praxe vyplývá, že zadavatelé i dodavatelé by uvítali vedle nabídkové ceny i další kvalitativní hodnoticí kritéria. Cílem je změna celkové kultury zadávání veřejných zakázek tak, aby byly atraktivní pro kvalitní uchazeče. VĚTŠÍ VOLNOST, ALE SOUČASNĚ I ODPOVĚDNOST

Od loňského roku platí novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Nový zákon poskytuje zadavateli na jednu stranu větší volnost při přípravě a průběhu zakázky, na druhou stranu má ale zadavatel větší odpovědnost. Zadavatelé z řad municipalit, kteří mají obvykle s výstavbou šetrných budov málo zkušeností, mohou mít proto právem obavy, jak vypsat veřejnou zakázku, aby budova byla nejen kvalitní, ale splňovala i požadavky na energetickou úspornost. Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) proto pro zájemce uspořádala semináře, na nichž představila způsoby a možnosti, jak nejlépe zadávat veřejné zakázky na stavby, a diskutovala s nimi také jejich každodenní komplikace a obavy při vypisování tendrů v této oblasti. Semináře ukázaly, že současná kultura zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy je nízká a plná praktických problémů. CENA JAKO JEDINÉ KRITÉRIUM + PODCENĚNÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA = ČASTÉ RUŠENÍ ZAKÁZEK

Kvalitní příprava veřejných zakázek má přímý vliv na efektivní využívání veřejných prostředků a na kvalitu díla. O to víc to platí o zakázkách na nové a rekonstruované budovy, které jsou dlouhodobou investicí. Zkušenosti z praxe ukazují, že nejčastějším problémem jsou přijaté nabídky s nepřiměřeně nízkou nabídkovou cenou. To je obvykle způsobeno kombinací soutěže na dodavatele díla pouze „na cenu“ a tendrové projektové dokumentace pořízené obvykle také „na cenu“. Důvodem pro ponechání tohoto jediného kritéria jsou obavy z diskriminujícího definování požadavků nebo obava z kritiky z nehledání investičně nejlevnějšího řešení. Důsledkem a velkým problémem podceněné nekvalitní přípravy zadávací dokumentace je také časté rušení zakázek. Uchazeči pak často ztrácejí chuť se dalších zakázek účastnit.

40

dn 4/2017


40-41 CZGBC_2.0_Layout 1 5.4.17 12:27 Stránka 41

ekonomika / economy / PUBLIC PROCUREMENTS

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

JAK VEN Z PROBLÉMŮ?

ZŠ Dobřichovice (Šafer Hájek Architekti) ZŠ Dobřichovice (Šafer Hájek Architekti)

Nejen zadavatelé, ale i dodavatelé, se při diskusích na seminářích shodli, že by vedle nabídkové ceny uvítali další kvalitativní hodnoticí kritéria ze sociální, environmentální, architektonické i ekonomické oblasti. „Česká rada pro šetrné budovy dokáže zadavatelům při přípravě vhodných podmínek a kritérií pomoci. Pro tyto účely má vytvořen široký tým odborníků z řad svých členských společností, jichž je aktuálně téměř 80,“ doplňuje Petr Zahradník, projektový manažer CZGBC. Zadavatelům veřejných zakázek na stavby může být užitečná speciální příručka, již CZGBC připravila ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem pro místní rozvoj. Ta obsahuje mj. detailní postupy procesu zadávání zakázek. BÝT DOBRÝM HOSPODÁŘEM ZNAMENÁ ZMĚNIT KULTURU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Pokud chceme mít opravdu kvalitní, zdravé a energeticky úsporné budovy, které přetrvají desetiletí, měla by se změnit celková kultura zadávání veřejných zakázek. Tak, aby se staly zajímavé pro další kvalitní uchazeče, kteří logicky rezignovali na lacinou, často nekvalitní konkurenci. Právě využití kvalitativních hodnoticích kritérií spolu s hodnocením referenčních staveb uchazeče může zadavatelům pomoci snížit riziko přijetí nekvalitní nabídky. Zadavatelé zároveň musejí být připraveni investovat do přípravy více peněz i času, což se jim ale v dalších fázích mnohonásobně vrátí.

troduced ways and possibilities as to how to assign public procurements for buildings as well as possible and also to discuss their everyday problems and concerns regarding the assigning of tenders within this area. The seminaries showed that the current culture in the assigning of public procurements for green buildings is of a low standard and full of practical problems. PRICE AS THE ONLY CRITERIA + UNDERESTIMATED PROJECT PREPARATION = FREQUENT CANCELLATION OF PROCUREMENTS

Quality preparation of public procurements has a direct influence on the effective utilisation of public means and quality of work. This applies even more to procurements for new and reconstructed buildings that represent a long-term investment. Practical experience shows that the most frequent problem is in the accepted offers with an inadequate and disproportionate low offer price. This is usually caused by a combination of the tender for the contractor for work based only ‘on price’ and tender project documentation, which was also usually acquired ‘at a price’. The reason for retaining only these criteria is fear from a discriminative definition of the requirements or fear of criticism for not seeking the best possible investment solution. The result and big problem of underestimated poor-quality of preparation of the assignment documentation is also in the frequent cancellation of procurements. Applicants then often lose their appetite to participate in other procurements.

CZGBC.ORG

HOW TO GET OUT OF THE PROBLEMS?

Resulting from the current experiences of those. parties ordering public procurements for green. buildings as well as potential applicants is the fact. that the most frequent complications represent. accepted offers with a suspicion of an inadequately. low offer price..

T

his is usually the result of the combination of a tender for the contractor when the price is the only assessing criteria and an underestimated project preparation. Resulting from this practice is that the ordering party and suppliers would also appreciate other qualitative assessing criteria apart from the offer price. The aim is to change the overall culture in the assigning of public procurements so that they are attractive for quality applicants. MORE FREEDOM BUT ALSO RESPONSIBILITY

As of last year, there has been a new amendment to the law on assigning public procurements. The new law provides the ordering party with more freedom during preparation and processing of the procurement but on the other hand, the ordering party has more responsibility. Municipal ordering parties, who are often little experienced with the construction of green buildings, are rightfully entitled to be concerned with the issue of assigning public procurement so that the building is of quality as well as meeting the requirements for energy efficiency. The Czech Green Building Council (CZGBC) has therefore organized seminars for interested parties whereby there they in-

Not only ordering parties but also suppliers agreed during the discussions at the seminaries that they would welcome and appreciate further qualitative assessment criteria from the social, environmental, architectural and economic area aside from the offer price. “The Czech Green Building Council can help those ordering parties with the preparation of suitable conditions and criteria. They have, for this purpose, a broad team of specialists from their member companies of which there are currently 80,” adds Petr Zahradník, project manager at CZGBC. Parties ordering public procurements for buildings can find the special handbook, prepared by the CZGBC in co-operation with the Ministry of Industry and Trade and the Ministry for Regional Development, really useful. The handbook also contains detailed procedures on the process of assigning procurements. BEING A GOOD STEWARD MEANS CHANGING THE CULTURE OF ASSIGNING PUBLIC PROCUREMENTS

If we really want to have quality, healthy and energy efficient buildings that are to remain in existence for decades, the overall culture in assigning public procurements should change so that they also become interesting for other quality applicants who have logically resigned the issue of cheap and often poor-quality competition. And it is the utilization of qualitative assessment criteria together with an assessment of reference buildings of the applicant that can help the ordering party reduce the risk of accepting a bad quality offer. The ordering parties must also be prepared to invest more time and money in preparation but the investment will return multiply to them in other phases. CZGBC.OR

dn 4/2017

41


42-43 IKEA_Fer_2.0_Layout 1 5.4.17 12:30 Stránka 42

ekonomika / economy TRH / MARKET

Zličín se IKEA Centres nehodí do krámu Zličín doesn’t seem to suit IKEA Centres’ plans Realitní společnost IKEA Centres, člen skupiny IKEA, prodala. 25 nákupních center nizozemskému fondu Pradera..

M

aloobchodní sítě IKEA se obchod netýká, jde při něm o záměry na realitním trhu. Zpráva společnosti IKEA Centres uvádí hodnotu transakce 900 mil. eur (24,32 mld. Kč). Prodeje se zúčastní 25 nákupních parků v osmi evropských zemích, jejichž součástí jsou také obchodní domy IKEA. V České republice k nim patří nákupní park Avion v pražském Zličíně. 25 LET NA ČESKÉM TRHU

„Transakci podepsala společnost Pradera s IKEA Centres, což je samostatná, nezávislá společnost v rámci globální skupiny IKEA Group. Proto tento krok nemá spojitost s každodenním provozem obchodních domů IKEA našimi maloobchodními aktivitami v ČR,“ vysvětlila Zdeňka Pecková, tisková mluvčí společnosti IKEA Česká republika. Této společnosti za minulý finanční rok (září 2015 – srpen 2016) vzrostl meziročně obrat o 9 % na 9,3 mld. Kč. ČR tak patří mezi nejrychleji rostoucí trhy, které obsluhuje IKEA Group. Čtyři zdejší obchodní domy navštívilo přes 11,2 mil. zákazníků, kteří v průměru za jeden utratili nákup 1 535 Kč. Další 3 000 zákazníků nakoupily v IKEA přes internet. Podle informací společnosti tento způsob prodeje velmi rychle získává na oblibě. Na tuzemském trhu s nábytkem IKEA působí 25 let. NĚKTERÁ CENTRA NEVYHOVUJÍ

Prodej nákupních center nebude mít na provoz obchodních domů IKEA v ČR žádný dopad. „Cílem IKEA Centres je vytvářet spolu s obchodními domy IKEA a dalšími nájemci nákupních parků příjemná místa pro setkávání, kde lidé rádi tráví svůj volný čas a inspirují se,“ říká Z. Pecková a dodává: „Na vytváření takových míst se chce IKEA Centres zaměřit a bude je odrážet i jejich vlastnické portfolio. V důsledku toho bylo identifikováno 25 nákupních parků včetně Avion Shopping Parku v Praze Zličíně, které této obchodní myšlence nevyhovují, a rozhodli se je prodat.“ Investiční společnost Pradera byla založena v roce 1999 Paulem Whitem v Lucembursku. Ten později celý svůj podíl prodal firmě Colin Campbell Family Trust. V dubnu loňského roku významný menšinový podíl v Pradeře koupila společnost Private Wealth Partnership. V současné době Pradera spravuje čtyři realitní fondy zaměřené na obchodní centra a maloobchodní a skladovací nemovitosti, obchody v rekreačních centrech a na hlavních třídách ve městech

42

dn 4/2017

(high street retail). Spravuje 44 nemovitostí v hodnotě 2,7 mld. eur (73 mld. Kč). Jeden z fondů, Pradera Central & Eastern Fund založený v létě 2006, se zaměřuje na obchodní centra a maloobchodní parky v Polsku a České republice, kde vlastní pět nemovitostí. Je koncipován jako uzavřený desetiletý fond. Ohlášená transakce se uskuteční ve dvou fázích. V první Pradera převezme 17 aktiv v Polsku, Německu a Francii, realizace je plánována na 4. dubna. Druhá etapa plánovaná na srpen zahrnuje osm nákupních center v ČR, Dánsku, Finsku, Německu a Švédsku. Společnost IKEA Group za rok 2016 zvýšila své tržby téměř o 8 % na 35,1 mld. eur (po zohlednění kurzových změn). IKEA provozuje 340 obchodních domů, 41 nákupních center, 38 distribučních center a 22 výdejních míst ve 28 zemích. Prodeje on-line nabízí na 14 trzích a tržby z nich dosáhly 1,4 mld. eur. JAN FERENC

The real estate company IKEA Centres, a member. of the IKEA Group, sold 25 of their shopping. centres to the Dutch fund Pradera..

T

his transaction does not apply to the retail network as it is about the intention within the real estate market. A report by IKEA Centres states a transaction value of EUR


42-43 IKEA_Fer_2.0_Layout 1 5.4.17 12:30 Stránka 43

900 million (CZK 24.32 billion). The sale will be participated by 25 shopping parks in eight European countries, which also include IKEA stores. As for the Czech Republic, this includes the Avion Shopping Park in Zličín, Prague. 25 YEARS IN THE CZECH MARKET

“The transaction was signed between the IKEA Centres and the company Pradera, an independent company, from within the global operating IKEA Group. That is why this step has no connection with the everyday operations of the IKEA department stores with our retail activities in the Czech Republic,” explained Zdeňka Pecková, spokesperson at IKEA Czech Republic. This company’s turnover increased in the last financial year by 9% on a year-on-year basis, to CZK 9.3 billion. Therefore, the Czech Republic belongs amongst the fastest developing markets in which the IKEA Group operates. More than 11.2 million customers, who spent on average CZK 1,535 per one shop, visited four of the local department stores. Another 3,000 customers shopped with IKEA online. This way of shopping is, according to the company, becoming very popular. IKEA has been operating in the local furniture market for 25 years. SOME CENTRES ARE UNSUITABLE

The sale of the shopping centres will not have any impact on the operations of IKEA department stores in the Czech Republic. “The aim of IKEA Centres is to create, in combination with IKEA department stores and other tenants in the shopping parks, a pleasant place for gathering. Places where people would like to spend their free time and become inspired,” says Ms. Pecková and adds: “IKEA Centres would like to focus on the creating of such places and they will also be reflected in their proprietary portfolio. This resulted in the identification of the 25 shopping parks, including the Avion Shopping Park in Zličín, Prague, that do not suit this business concept and they have therefore decided to sell them.” The investment company Pradera was founded in 1999 by Paul White in Luxemburg. Later, he sold his total share to the Colin Campbell Family Trust. Last April, a smaller significant share in Pradera was purchased by the Private Wealth Partnership. Pradera is currently administrating and managing four real estate funds that specialize in shopping centres and retail and storage real estate, stores in recreational centres and high street retail. They administer and manage 44 properties with a value of EUR 2.7 billion (CZK 73 billion). One of the funds, Pradera Central & Eastern Fund, founded in the summer of 2006, focuses on shopping centres and retail parks in Poland and the Czech Republic where they own five properties. It is designated a closed-end fund. The announced transaction will take place in two phases. In the first one, Pradera is to take over 17 assets in Poland, Germany and France with realization planned for the 4th April. The second stage, which is proposed for August, includes eight shopping centres in the Czech Republic, Finland, Germany and Sweden. In 2016, IKEA Group increased their turnover by almost 8% to EUR 35.1 billion (following currency swaps). IKEA operates 340 department stores, 41 shopping centres, 38 distribution centres and 22 dispensing centres in 28 countries. On-line sales are offered within 14 markets and turnovers from these totalled EUR 1.4 billion. JAN FERENC


44-46 PR EHRLE automycky_3.0_Layout 1 5.4.17 12:32 Stránka 44

ekonomika / economy TRENDY / TRENDS

Bezkontaktní samoobslužné automyčky EHRLE Contactless self-service car wash EHRLE Stovky Mycích center EHRLE v celé Evropě. navštěvují denně statisíce spokojených řidičů,. kteří si chtějí umýt svůj vůz bez poškrábání. kartáči, v příjemném prostředí, bez čekání. a podle svých vlastních představ..

N

adčasový design a moderní technologie mytí osobních automobilů, to je německá značka EHRLE, která představuje ideální doplněk developerských projektů, obchodních a průmyslových center. MYTÍ BEZ POŠKOZENÍ LAKU

Česká investiční společnost BDQ Invest s.r.o. využila překvapivou skutečnost, že naši republiku tato vlna nově vznikajících automyček zatím minula a od roku 2016 začala cíleně budovat síť Mycích center EHRLE. Již po roce fungování několika nově otevřených automyček se ukázalo, že jde o službu, která zde chyběla, řidiči ji uvítali a začali ji masově využívat. Oceňují především to, že si mohou velmi jednoduše a pohodlně umýt auto podle vlastní úvahy a v kteroukoli denní i noční hodinu. Zákazníky jsou běžní automobilisté, kteří si důkladně myjí auto jednou měsíčně, a také profesionální řidiči taxi i jiných osobních vozů či zásobovacích a kurýrních služeb, kteří potřebují každý den automobil opláchnout – v létě od prachu, v zimě od zbytků sněhu se solí. Za jedno umytí osobního vozu, kdy zákazník využije všechny možnosti technologie EHRLE včetně laku a vosku je cena okolo 120 Kč. Může také zvolit jen jednoduchý oplach a potom je částka třetinová. Výsledky očisty vozu za využití všech programů samoobslužné bezkontaktní automyčky EHRLE předčí umytí klasickými kartáči. Nedochází k poškození laku automobilu, mytí se uskutečňuje pouze soustředěným tlakem změkčené vody zbavené minerálů a ohřáté na 60 °C s přídavkem patentovaného mikro prášku EHRLE a navíc je mytí plně pod kontrolou zákazníka. Pomocí tlakové pistole a panelu, na němž zvolí příslušný program, totiž řídí celý proces sám a může soustředit vodní proud na místa, která jsou nejvíce znečištěná, včetně těch zákoutí nárazníků, vnějších zrcátek a podběhů, kam se kartáče nikdy nedostanou. SNADNÁ OBSLUHA

Provoz automyčky je zcela automatický, intuitivní a bez potřeby obsluhy, která je nutná jen k pravidelnému úklidu, ne-

44

dn 4/2017

boť čistotu prostředí považuje společnost BDQ Invest za důležitou pro spokojenost zákazníků, a to nejenom řidičůmužů, ale i žen, které celý proces bez problémů zvládnou s příjemným pocitem čistého vozu s přirozenou vůní, která je součástí mycího procesu. Samotné mycí centrum není náročné na prostor. Typická verze čtyř samostatných mycích boxů a kontejneru, v němž se nachází veškerá technologie, zabere plochu 200 m2; k tomu je třeba připočítat prostor pro příjezd a výjezd vozidel. Při rozhodování o výstavbě je nutné počítat s připojením na inženýrské sítě, především vodu, kanalizaci, elektřinu a plyn, který však není nezbytně nutný; vytápění systému může zajistit i kotel elektrický. Samotné zařízení je konstruováno tak, aby byl možný provoz 24 hodin denně a 12 měsíců v roce. V zimním období je zajištěno podlahové vytápění všech boxů a cirkulace vody v systému, takže nedochází k jejímu zamrznutí.


44-46 PR EHRLE automycky_3.0_Layout 1 5.4.17 12:32 Stránka 45

ekonomika / economy TRENDY / TRENDS

I když je technologie EHRLE stejná, nabízí společnost několik verzí samotné konstrukce myčky. Zákazník-investor si může vybrat mezi technickým, nebo designovým vzhledem celého zařízení. Je také možné si vybrat, zda technologie zajišťující správné dávkování prášku, vosku, ohřevu, úpravy vody a jejího tlaku bude umístěna centrálně ve speciálním kontejneru, včetně platebního systému, či bude samostatná pro každý mycí box.

PLATBA MINCEMI I KARTOU

Platba se realizuje prostřednictvím mincí vhazovaných do stojanu s ovládacím panelem, na němž si zákazník podle svých požadavků zvolí jednotlivé programy mytí. Maximální pozornost je věnována ochraně hotových peněz, takže EHRLE využívá vakuový systém přepravy mincí, které jsou dopravovány od jednotlivých stojanů do centrálního trezoru umístěného v technickém kontejneru. Řidiči, kteří čistí svá auta na konkrétní myčce pravidelně, si mohou v instalovaném automatu koupit tzv. elektronický klíč, což je malé zařízení ve tvaru klíčenky, kterou mohou kdykoli nabít na určitou částku a potom již platit bezhotovostně, vložením klíče do stojanu. Tato služba je zvýhodněna 10% slevou a oproti zákazníkům platícím hotově získá řidič používající tuto kartu delší čas mytí za stejné peníze. Nově instalovaná Mycí centra EHRLE mají nyní zabudovanou i možnost placení bezkontaktní platební kartou. Společnost BDQ Invest nabízí majitelům vhodných pozemků, developerům či obchodním centrům umístění Mycího centra EHRLE, které přitáhne množství automobilistů, včetně přípravy, vybudování a zajištění provozu, jako vlastní investici; v případě dlouhodobého, minimálně desetiletého nájemního vztahu lze s majitelem nemovitosti, kde bude automyčka provozována, uzavřít oboustranně výPR hodnou nájemní smlouvu.

Hundreds of EHRLE car wash centres throughout Europe. are daily visited by hundreds of thousands of satisfied. drivers who want to wash their car without having them. scratched by brushes, in a pleasant environment,. without waiting and according to their own demands..

T

imeless design and modern technologies for car washing, that is the German EHRLE brand, which represents an ideal addition to development projects and shopping and industrial centres. WASHING WITHOUT DAMAGING THE PAINTWORK

The Czech investment company BDQ Invest s.r.o. took advantage of the surprising fact that this wave of newly established car washes has so far by-passed our country and since 2016 have started purposefully building a network of EHRLE car wash centres. After the first year’s operation of some of the newly opened car washes, it became apparent that it is the kind of service that has been missing and that drivers really appreciated it and started to use it en masse. They appreciate the fact that they can wash their cars easily and comfortably according to their own requirements and at any time day or night. Customers are those motorists who wash their car thoroughly once a month as well as professional drivers of taxi cars and other passenger vehicles or vehicles for catering and courier services who need to wash their cars every day – in summer from dust and in winter from the remains of road salt. The price for one passenger car wash, when the customer uses all possible EHRLE technologies including body cleaning

dn 4/2017

45


44-46 PR EHRLE automycky_3.0_Layout 1 5.4.17 12:32 Stránka 46

and wax, is approximately CZK 120. We can also choose just a simple wash whereby the price is about one third. The results of the cleaning, when utilising all programmes of the EHRLE self-service contactless car wash, outways cleaning with classic brushes. The paintwork does not get damaged, the cleaning is only done with a concentrated pressure of softened mineral free water heated to 60 °C with the addition of the patented EHRLE micro washing powder and also is fully under the customer’s control as he/she controls the whole process with a pressure gun and panel on which he/she selects the relevant programme and can focus the water jet on places that are mostly fouled, including those in the bumpers’ nooks and crannies, external mirrors and wheel wells where brushes cannot go. SIMPLE ATTENDANCE

Operation of the car wash is completely automated, intuitive and with no need attendance, which is only necessary for regular cleaning as the company BDQ Invest considers the cleanliness of the environment to be important for customer satisfaction, not only for men but also for women drivers, who can manage the whole process without any problem and with satisfaction from having a clean car with natural scent, which is part of the washing process. The washing centre alone is not demanding with regards to space. A typical version of four individual wash boxes and containers with all relevant technology takes up an area of 200 sq m; this needs to be added to with the area necessary to enter and exit. When making the decision about construction, it is necessary to account for the connection to utility services, primarily water, sewerage, electricity and gas, which is not entirely necessary though; heating of the system can also be secured via an electric boiler. The mechanism is designed in such a way as to allow for a 24-hour operation twelve months a year. Floor heating in all boxes and water circulation within the system is secured for winter periods so the water does not freeze. Even though EHRLE technology is the same, the company offers several versions of the car wash design. A cus-

46

dn 4/2017

tomer-investor can choose between a technical or design image of the total equipment. It is also possible to choose whether the technologies that are to secure the correct dosage of washing powder, wax, heating, water treatment and modification of water pressure, are to be placed centrally in a special container, including the payment system, or whether there is to be an individual one for every box. PAYING BY COINS AS WELL AS BY CARD

Payment is realized via coins inserted in the stand with a control panel whereby the customer chooses the individual wash programmes according to his/her requirements. Maximum attention is paid to cash protection so EHRLE uses the vacuum system for coin transfers, which are then transferred from the individual stands to the central safe located in a technical container. Drivers who clean their cars regularly at a particular car wash can purchase an electronic key to be used in the installed machine, which is a small device in the form of a key case which can be topped up any time with a particular sum of money enabling the user to pay without the need for cash by placing the key within the stand. This service is made more favourable by giving a 10% discount compared with those customers paying cash and the driver using this card also receives a longer wash time for the same money. The newly installed EHRLE car wash centres are now also fitted with the facility of paying with a contactless card. BDQ Invest provides those owners of suitable land, developers and/or shopping centres a location for the EHRLE car wash centre, which will attract a significant number of cars, including the preparation, realization and securing of the operation as their own investment; in the case of a long term, at least a ten-year relationship with the property owner, where the car wash is to be operated, they will conclude a tenancy agreement that is advantageous for both contracting parties. PR


STAVEBNÍ VELETRHY BRNO Stavte s námi!

26.–29. 4. 2017 Brno-Výstaviště Veletrh chytrých řešení pro města a obce Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu

Veletrh PTÁČEK TOPENÍ-SANITA K UPELNY

Dřevo a stavby Brno

Tento veletrh otevřen pro veřejnost 28.–29. 4. 2017

www.bvv.cz/svb www.mobitex.cz

Stavební centrum EDEN 3000


48-50 PR Green center_3.0_Layout 1 5.4.17 12:34 Stránka 48

ekonomika / economy TRENDY / TRENDS

GREEN Center nabízí klientům vybavení parkoviště na klíč GREEN Center offers clients car park made to suit Firma GREEN Center s.r.o. byla založena již v roce 1992 v Praze.. Z distributora pokladních systémů jsme se postupně vyvinuli. ve výrobce technologického vybavení parkovišť, parkovacích. domů, garáží a městských parkovacích zón..

S

oustředění výrobního programu na tuto úzkou oblast nám umožnilo stát se skutečnými profesionály a specialisty v oboru. PŘESNĚ PODLE POŽADAVKŮ KLIENTA

Postupem času jsme se odklonili od produkce jednotných výrobků a standardních parkovacích setů totožných pro všechna parkoviště. V současné době klademe důraz především na individualizaci výrobků, širokou variabilitu produktů a modularitu systémů. Výsledný produkt lze sestavit, upravit na míru a nakonfigurovat přesně podle specifických představ a přání. Díky tomu jsme schopni vyhovět veškerým požadavkům našich partnerů. Každá objednávka je řešena individuálně, vždy navrhujeme nejvhodnější řešení s ohledem na podmínky dané instalace a finanční možnosti zákazníka. Klientům ze soukromého i veřejného sektoru poskytujeme komplexní služby – zařídíme vše od poradenské činnosti, návrhu optimálního řešení, zpracování elektrické a stavební připravenosti přes vývoj a výrobu speciálních zákaznických aplikací, fyzické dodání, montáž a instalaci parkovacích technologií až po servisní služby, modernizaci opotřebeného zařízení a flexibilní rozšiřování. ZÁKLADEM JE ZÁVORA

Základním vybavením každého moderního parkoviště je závorový parkovací systém. Systém GP4P představuje adaptabilní řešení pro řízení každého parkoviště. Mohou jím být vybavena i ta nejmenší parkoviště s manuálním výběrem parkovného, jedním vjezdovým a jedním výjezdovým pruhem, stejně jako složitá parkoviště s řadou parkovacích zón, množstvím automatických platebních stanic, desítkami vjezdových a výjezdových terminálů. Nehledě na velikost, systém vždy zajistí základní zabezpečení prostoru a efektivní automatický provoz celého parkoviště. Motivací pro instalaci parkovacího systému však často bývá zamezení finančním únikům v důsledku nepoctivého jednání pracovníků zajišťujících výběr parkovného. Automa-

48

dn 4/2017

tický výběr poplatků za parkování dokáže odstranit pochybení lidského faktoru. Platební stanice podporuje různé platební možnosti. Samozřejmostí je možnost platby hotovostí, ať už mincemi, či bankovkami různých nominálních hodnot. V současné době však uživatelé parkovišť ocení spíše komfortní realizaci platby prostřednictvím bezkontaktní platební karty, popř. starším kontaktním způsobem. Ve městech lze implementovat rovněž platbu tzv. městskou kartou. Provozovatelé mohou zákazníkům poskytnout také komfortní možnost úhrady parkovného prostřednictvím SMS zprávy. CHYTRÉ PARKOVACÍ SYSTÉMY

Parkovací systém lze volitelně rozšířit o automatické rozpoznávání registračních značek, které s sebou přináší pokročilé funkce. Speciální kamera rozpozná a zaznamená registrační značku každého automobilu vjíždějícího na


48-50 PR Green center_3.0_Layout 1 5.4.17 12:34 Stránka 49

ekonomika / economy TRENDY / TRENDS

parkoviště. Značka je zanesena do databáze a přiřazena parkovací kartě. Evidované údaje mohou provozovateli posloužit pro statistické i bezpečnostní účely. Jelikož je registrační značka svázána s parkovací kartou, lze řidičům umožnit výjezd pouze na základě rozpoznání značky, bez nutnosti přiložit parkovací kartu ke čtečce na výjezdovém terminálu. Dochází tak ke zvýšení plynulosti provozu a rychlejšímu odbavení. Dlouhodobým uživatelům parkoviště umožňuje systém komfortní vjezd i výjezd pouze na základě rozpoznání registrační značky. Vhodným doplňkem především pro parkovací objekty s vysokou hustotou provozu je naváděcí systém. Systém pomáhá řidičům jednoduše nalézt nejbližší volné parkovací stání, čímž dokáže významně zkrátit dobu hledání neobsazeného parkovacího místa. Základem systému jsou ultrazvukové senzory, které detekují přítomnost vozidla na parkovacím místě. Informace o obsazenosti jednotlivých parkovacích míst jsou prezentovány řidičům pomocí barevných LED indikátorů nad každým parkovacím stáním a navigačních displejů informujících o volných místech v jednotlivých zónách parkoviště. Naváděcí systém efektivně snižuje provozní náklady řidičů, spotřebu času i emise produkované automobilovou dopravou. Parkovací systémy kontinuálně zaznamenávají data o provozních událostech. Sběr dat umožňuje získat provozovateli i uživatelům z instalovaných parkovacích systémů maximální užitek. Na základě evidovaných dat lze vytvářet podrobné statistiky o činnosti jednotlivých komponentů i systému jako celku. Zpracované statistické zprávy mohou provozovatelé parkovišť využít ke stanovení vhodné tarifní politiky, optimalizaci provozu, zefektivnění využití parkovacích míst nebo plánování dalšího rozvoje. Aktuální informace o vytíženosti parkovacích ploch lze řidičům prezentovat on-line na webových stránkách nebo prostřednictvím mobilní aplikace s přístupem k internetu. Mobilní aplikace pro chytré telefony lze využít také k poskytování dalších pokročilých služeb – získávání a porovnávání informací o parkovištích ze seznamu lokalit, nalezení volného parkoviště na mapě, rezervace parkovacích míst, on-line platbu parkovného na základě registrační značky či navigování na vybrané parkoviště. PRO CHYTRÁ MĚSTA

Důležitou předností parkovacích systémů je připravenost pro začlenění do konceptu chytrých měst. Kvůli rozmachu osobní dopravy trápí problémy s parkováním mnoho obcí, subjektů podnikajících na jejich území, místních obyvatel i návštěvníků. Zájem o inteligentní parkování, které přispívá ke zkvalitnění života řidičů, proto neustále roste. Díky otevřenému komunikačnímu rozhraní lze předávat parkovací data informačním systémům třetích stran, které s nimi mohou dále pracovat. Díky tomu lze systémy jednoduše integrovat do městských dopravních systémů, které shromažďují data z jednotlivých subsystémů. Rozsáhlejší báze dat umožňuje vytvářet komplexnější a spolehlivější dopravní statistiky a poskytovat rozšířené služby, např. prezentovat řidičům volná parkovací stání, včetně předpokládané dojezdové doby na dané parkoviště z místa jejich současné polohy.

Aktuální informace o obsazenosti parkoviště a jeho provozu mohou být k dispozici také dalším zájemcům ze soukromé sféry – programátorům aplikací, provozovatelům asistenčního softwaru, poskytovatelům navigačních služeb či dopravních dat. Ti je mohou využít při vývoji služeb pro cestující veřejnost, které povedou k dalšímu zkvalitňování života řidičů. PETR FEJFÁREK, WWW.GREEN.CZ

GREEN Center s.r.o. was founded in 1992. in Prague. From being a distributor of. cashier systems, we have gradually. developed as a producer of technology. equipment for standard car parks,. multi-storey car parks, garages and city. parking zones..

F

ocusing our production programme on this narrow field allowed us to become both professionals and specialists from within this segment. TOTALLY IN COMPLIANCE WITH A CLIENT’S NEEDS AND REQUIREMENTS

Over the course of time, we have diverged from the production of unified products and standard parking sets identical for all car parks. We currently put the emphasis on the individualization of products, the broad variability of products and modularity of systems. The resulting product can be assembled, modified to suit and configured exactly in compliance to the client’s specific needs and wishes. That is why we are able to accommodate all our partners’ requirements. Every order is approached individually and we always propose the most suitable solution with regards to consideration taken about the condition of a particular installation and the clients’ financial probabilities. We provide clients from both the private and public sectors with comprehensive services – we are able to arrange everything from consultancy services, proposal of an optimal solution, execution of electrical and building readiness through development and production of special customer applications, physical delivery, assembly and installation of parking technologies to services, modernization of worn out equipment and flexible expansion. BARRIER IS THE BASE

The basic equipment of every modern car park is the barrier parking system. The GP4P system represents an adaptable solution for the management of every car park. It can also be fitted at the smaller car parks with a manual choice of parking fee and one entrance and one exit lane as are complex car parks with a number of parking zones, number of automated payment stations and dozens of entrance and exit terminals. Regardless of size, the system always secures the basic security and efficient automated operation of the whole car park. Nevertheless, the installation of parking systems often tends to be motivated by the preventing of financial avoidance as a result of dishonest conduct by workers collecting parking fees. The

dn 4/2017

49


48-50 PR Green center_3.0_Layout 1 5.4.17 12:34 Stránka 50

automated collection of parking payment fees can eliminate human error. Pay stations support different types of payment options. Cash payments, whether in coins or bank notes of different nominal values, comes as standard. However, car park users will presently appreciate the comfortable payment option via contactless card or even via the old contact method. As for towns, it is also possible to implement the payment via the ‘city card’. Operators can also provide their clients with comfortable payment of the parking fee via text message. SMART PARKING SYSTEMS

Parking systems can be expanded via the automated recognition of number plates, which comes with advanced functions. Special cameras can recognize the number plate of every car entering the car park. The number plate becomes logged in a database and assigned to a parking card. The recorded data can help the operator with statistics and security purposes. As the number plate is bound to a parking card, the drivers can only be allowed to enter on basis of recognition of the number plate without the need to apply the parking card to the scanner at the exit terminal. This allows for increased traffic fluency and faster clearance time. Long term users are provided with comfortable and well appointed entrances and exits based on the recognition and distinguishing of the number plate. A suitable addition to the parking systems with high capacity is primarily the park guiding system. The system helps drivers find the nearest vacant parking space easily; this can reduce the time of seeking a vacant parking space significantly. The basic part of the system is in ultrasound sensors which detect the presence of a vehicle in a parking space. Information regarding the occupancy status of individual parking spaces is signalized via indicating LED lights above each parking space and guidance displays stating the information regarding vacant places in individual parking zones. The guiding system considerably reduces customers’ operational costs, time consumption as well as emissions of exhaust gases. The parking systems continually record data regarding the operation. Data collection allows for maximal benefit from the installed parking systems for both the operators and users. Based on recorded data, it is possible to create detailed statis-

50

dn 4/2017

tics about the individual elements’ activities and the system as a whole. The operators of car parks can utilise the processed statistical reports for setting an appropriate tariff policy, optimizing the traffic capacity, making the utilization of parking spaces more efficient and planning further development. Current information regarding the occupancy of parking spaces can be presented to the drivers on-line on a website or via a mobile application with internet access. Mobile applications for smart phones can also be utilised for other advanced services – acquiring and comparing information about car parks from a list of locations, finding a vacant car park with map, booking parking spaces, on-line payment of a parking fee on the basis of a number plate or guiding the drivers to a selected car park. FOR SMART CITIES

Preparedness for integration within the concept of smart cities is an important quality of the parking systems. The boom of personal transportation brought parking issues to many municipalities, entities operating within their territory, local residents and visitors. That is why interest in intelligent parking, which contributes to a drivers’ improved quality of life, is constantly increasing. Thanks to the open communication border, it is possible to transfer the parking data from the information systems of third parties who can then work with them further. This allows for the systems to be easily integrated within an urban transport system, which collects data from the individual sub-systems. A more extensive data base allows for the creating of more comprehensive and reliable transport statistics and provides extended services, for instance, to present vacant parking spaces to drivers, including a presumed arrival time to a particular car park from their current location. Current information regarding the occupancy of the car park and its operation can also be available for other clients from the private sphere – application programmers, operators of assistance software, providers of guidance services and transportation data. They can utilise them when developing services for the travelling and commuting public, which will lead to further improvement in a drivers’ life. PETR FEJFÁREK, WWW.GREEN.CZ


Focus DN 2_1-4 obalka_Sestava 1 6.4.17 12:39 Stránka 1

2/2017

FOCUS & DN V březnu v Řeznu In March in Regensburg 8 Autem, nebo…? By car or…? 12 Perfektní parkoviště The perfect parking space 16 Designové doplňky Design accessories 20

GARÁŽOVÉ SYSTÉMY GARAGE SYSTEMS


Focus DN 2_1-4 obalka_Sestava 1 6.4.17 12:39 Stránka 2

KOMPAKTNÍ AUTOMATICKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM Z ČR www.taranisinvest.com


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:33 Stránka 3

ÚVODNÍK V souvislosti s příchodem zábavnějšího počasí se nám paralelně otevřela výstavní sezona a s ní největší akce jako ISH, Salon Del Mobile, Interzum a mnoho dalších, ve větší i menší míře spojených se stavebnictvím. Absolvovat veletrh, který stojí za to, je vždy poměrně náročná otázka jak z hlediska času, tak zejména logistiky. Pokud chcete z veletrhu opravdu něco mít a nezbláznit se, je třeba zajistit dostupný nocleh, rozumnou dopravu na místo a ideální dopravu v místě (z hotelu na veletrh). Vše je tak trochu na nervy, takže vás každá nepodařená maličkost poměrně významně rozhodí, a proto jsem si vzpomněl na pár užitečných rad, které jsou „léty praxe“ ověřené a o něž bych se rád podělil: Až si budete rezervovat ubytování, zvolte místo, které bude dostupné, pokud to půjde, hromadnou dopravou. Dost se vám uleví, když nebudete muset absolvovat v lokalitě ranní a odpolední dopravní kolaps. Ideální načasování pro volbu dne je navštívit veletrh ne hned po zahájení, ani ne až ke konci, ale optimálně někdy v polovině. Z většiny vystavovatelů v té době totiž spadne počáteční nervozita a jsou mnohem komunikativnější; kvůli náporu lidí jsou zas v závěru trochu netrpěliví a vyčerpaní. Vezměte si s sebou na veletrh kufr/tašku na kolečkách, přijde vám výrazně vhod, když nebudete muset vláčet po celý den 20 kg informačních brožur a letáků. Přeji příjemné veletržní jaro! Za kolektiv spolupracovníků Martin Klejna | focus@wpevent.cz

EDITORIAL In connection with the arrival of more pleasant weather, there opens the exhibitory season with the largest events such as ISH, Salon Del Mobile, Interzum and many others, to a larger as well as smaller extent connected with the building industry. Participation in a trade fair that is worth it, is always a relatively demanding issue from a time point of view and also primarily from a logistics point of view. If you really want to enjoy the trade fair and not go crazy, it is necessary to arrange available overnight accommodation, general transport, and specifically transport from the hotel to the trade fair. Everything is slightly annoying, which means that every unsuccessful triviality throws you significantly off balance, so I remembered some useful advice that has been tried and tested over the years and that I would like to share with you: When booking your accommodation, choose a place that is to be accessible by public transportation, if possible. You will be quite relieved if you don’t have to undergo both morning and afternoon traffic jams within the location. Ideal timing for the choice of day for visiting the trade fair is not straight after it starts nor towards the end but ideally somewhere towards the middle. The reason is that most exhibitors will, at that time, be free from initial nervousness and will be more communicative; towards the end of the trade fair, they become a little impatient and definitely exhausted due to the onslaught of people. Bring a suitcase or bag on wheels. It will come in handy when you need to drag along 20 kg of informative brochures and leaflets all day long. Have a lovely trade fair spring! On behalf of our team of fellow colleagues, Martin Klejna | focus@wpevent.cz EDITORIAL FOCUS & DN 2

3


WE THINK GLOBAL WE STAND LOCAL An architectural studio since 2003 www.p6pa.cz


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:33 Stránka 5

obsah Úvodník…3

Parkování v Praze 1…6

Autem, nebo…?…12

Jak řešit nedostatek parkovacích kapacit…14

Perfektní parkoviště…15 Parkování a paragrafy…22

V březnu v Řeznu: Parkovací domy…8

Akustika a APS…18

Designové doplňky…20

Kaleidoskop…25

contents Editorial…3

Parking in Prague 1…6

By car or…?…12

In March in Regensburg: Multi-storey parking…8

How to deal with a lack of parking places…14

The perfect parking space…16 Parking and paragraphs…22

Acoustics and APS…18

Design accessories…20

Kaleidoscope…25

Na příloze FOCUS & DN spolupracovali: Ing. arch. Martin Klejna, Intl. Assoc. AIA, Bc. Ludvík Czital, Ing. arch. Karel Koutský, Ing. arch. Zuzana Kotlářová, Dipl. Ing. Jan Tröber, Arnošt Wagner Neoznačené foto zdroj: Pixabay, HomeDesigning.com, Dezeen.com, Stephen Coles, Behance, Rawcut Design Studio, Julkun, Pinterest, Nattle Architekten, Diaz & Diaz, zdroje Kaleidoskopu uvedeny. Příloha vychází 5x ročně. Webová verze: ISSUU.COM FocusDN. Příloha je součástí Development News a je samostatně neprodejná. Vydává WPremium event, s.r.o.

CONTENTS FOCUS & DN 2

5


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:33 Stránka 6

PARKOVÁNÍ V PRAZE 1 PARKING IN PRAGUE 1 Bc. Ludvík Czital, odbor dopravy ÚMČ Praha, Ing. arch. Karel Koutský Foto: archiv | Photo: archive Jedním z témat pro developery je organizace dopravy a parkování

One of the developers’ topics is the organization of transportation and parking

vzhledem k dalšímu rozvoji města. Na jedné straně požadavky na zklid-

per se with regards to the city’s further development. On the one hand, there

nění dopravy, jehož součástí bude např. očekávaná humanizace magi-

are requirements for calming the traffic whose part will, for instance, be the an-

strály, na druhé straně požadavky nové výstavby nejen na okraji města,

ticipated humanization of the arterial road and on the other hand, there are re-

ale i v intravilánu. Oba přístupy vyžadují nárůst nových parkovacích kapa-

quirements for new developments on the outskirts of the city as well as within

cit. Vložit do nové zástavby více stání je tedy pro investory bonusem

the inner developed area.

a výhodnou investicí. Jednou z možností je výstavba parkovacích domů,

Both approaches require an increase in the number of new parking places. Put-

ovšem pro hromadné garáže je nutné najít vhodné umístění, tj. takové,

ting more parking places in a new development is a bonus and an advantageous

které bude fungovat z hlediska poptávky, dostupnosti a návaznosti na cíle

investment for investors. One of the options is the construction of multi-storey

cest a MHD – nikoli takové, na něž zbude volné místo v plánu města.

car parks but a large scale garage need a suitable location, that is a location that

V intravilánu budou muset vzniknout parkovací domy, bu soukromé,

would work from the point of view of demand, accessibility and connection to

nebo ve spolupráci s městem, popř. hledat možnosti spolufinancování

one’s destination and also public transportation – not the kind of accessibility that

a reciprocity na úrovni magistrátní nebo příslušné městské části. Develo-

could exist in the city plan given space.

peři by měli v tomto ohledu jednat a vyvíjet tlak na součinnost Odboru

Parking buildings, that will have to be constructed within the inner developed

dopravních agend MHMP coby zástupce státní správy a garanta rozvoje

area, will either have to be private or built in co-operation with the city, or pos-

dopravy, Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP jako zástupce

sibly through co-financing and reciprocity at council level or the relevant city dis-

samosprávy a konečně s úřady příslušné městské části. Je zapotřebí sou-

trict. Developers should negotiate in this respect and exert pressure on the

činnosti provozovatelů parkovacích domů s městem, které zajistí do-

co-operation of the Department of Transport Administration of Prague City Hall

pravní omezení vjezdu do centra a parkování na komunikacích tak, aby

as representatives of state administration and guarantor of transport develop-

řidiči parkovací domy využívali, ale zavede i jednotnou naváděcí telema-

ment, the Department of Transport Development and Financing of Prague City

tiku k veřejným garážím.

Hall as the representatives of local administration and the offices of the relevant city district. There is a need for co-operation amongst the operators of parking

Na tato témata jsme debatovali s Bc. Ludvíkem Czitalem, vedoucím

buildings and the city, which will secure traffic restrictions to the city centre and

Odboru dopravy Úřadu městské části Praha 1. Závěry z diskuse jsou

parking on roads in such a way that drivers will use the parking buildings.

následující: V Praze není dopracovaná koncepce dopravy v klidu na celo-

6

městské úrovni, to je spojeno s obtížně překonatelným faktem, že za-

We discussed this topic with Bc. Ludvík Czital, head of the Transport Depart-

tímco komunikace jsou v majetku města, naprostá většina objektů je

ment of the city district of Prague 1. Results of the discussion are as follows:

FOCUS & DN 2 MĚSTO


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:33 Stránka 7

v soukromých rukou. Organizace parkování v ulicích byla navržena po-

Prague does not have a completed concept of stationary traffic on a city-wide

mocí parkovacích zón, jejichž původním smyslem je ochrana území, ač-

level. This is connected with the difficulty surmounting the fact that whilst the

koli současný stav je takový, že za poplatek jsou dostupné téměř

roads are owned by the city, an overwhelming majority of buildings is privately

všechny lokality komukoli. Pro historické centrum je zapotřebí zavést

owned. The organization of parking in streets was designed via parking zones

specifický způsob zónování, které musí zohlednit lokální potřeby, jimiž je

whose original point was to protect the area as the current situation is that al-

priorita pěších a rezidentů. Obecně lze říci, že IPR by neměl zavádět

most all locations are available for a charge. As for the historical centre, it is nec-

unifikované předpisy pro celou Prahu, protože historické centrum, ale

essary to introduce a specific way of zoning, which must take into consideration

nejen ono, si vyžaduje adekvátní přístup. Úředníci znalí lokální proble-

local needs, that being the priority of pedestrians and residents. One can gener-

matiky by měli mít větší možnost zohlednit místní podmínky. Bude

ally say that IPR should not introduce unified regulations for the whole of Prague

nutno zavést takové restrikce, aby zde mohli parkovat pouze rezidenti,

as the historical centre, and not just the historical centre, requires an adequate

nikoli abonenti; ti by měli uspokojit své požadavky v parkovacích do-

approach. It will be necessary to introduce such restrictions that would allow

mech. Parkoviště P+R nejsou funkční v rozsahu, v jakém by bylo třeba

only residents to park here. Not the subscribers. They should satisfy their re-

pro úplné zvládnutí poptávky. Problémem by byl jejich počet, plošná

quirements in parking buildings. The P+R car parks are not operational within

rozlehlost při dostatečné kapacitě a uživatelská přívětivost vzhledem

the extent that was deemed necessary. The problem lies in their vastness, taking

k tomu, že je zapotřebí dostat se pěšky od parkovacího stání k MHD.

up space and user amiability with regards to the fact that it is necessary to get

Výstavba parkovacích domů ale zaspala v přípravě, pro soukromníky má

from the parking place to public transport on foot. However, parking buildings

malou návratnost, chybí podpora ze strany města. Ekonomicky se mu-

do not have a sufficiently speedy and/or high level of investment return. It must

sejí vyplatit provozovatelům i řidičům. Na levém břehu Prahy 1 napří-

‘pay off’ for both operators and drivers from an economic point of view. In

klad citelně chybí možnost parkování na Malostranském náměstí nebo

Prague 1 for example, they lack any possibility of parking on Malostranské

Klárově, které jsou nástupními místy pro oblast Malé Strany a obou

Square at Klárov, which is at the centre of necessary commuting. Supplying is

břehů Vltavy. Zásobování je přehlíženo, v dopravně stísněných lokalitách

overlooked but seems to be increasing in importance in locations constricted by

ale nabývá na významu. Město by mohlo připravit systém veřejných zá-

traffic. The city might be able to prepare a system of public supply areas for

sobovacích ploch pro menší ucelené oblasti, dále by pokračoval rozvoz

smaller coherent areas and distribution would then be continued on handcart;

na ručních vozících; dnes tento systém částečně funguje v Praze 1. Prob-

this system currently works partially in Prague 1. The problem of its functionality

lém jeho funkčnosti nespočívá v legislativě, ale v možnostech udržet zá-

does not lie in legislation but in the possibility to keep the supply places vacant (a

sobovací stání volná (nízká vůle řidičů podřídit se dopravním předpisům).

low will from drivers to conform to transport regulations). Prague Centre de-

Centrum Prahy by si zasluhovalo řešení zcela výjimečným způsobem,

serves a solution in an exceptional way, for instance a permit of supply by cars

např. povolení zásobování pouze vozidly s elektromotorem. Jednou

with an electric motor only. One of the ideal options would be if the supply

z ideálních možností by bylo, pokud by si zásobování vzalo na starost

issue was taken over by the city or perhaps a selected carrier who knows and

město, popř. vybraný dopravce znalý místních podmínek. Tyto vize jdou

understands local conditions. These visions go hand in hand with the anticipated

společně s předpokládaným zklidněním dopravy v centru a podporou

calming down of traffic and support of e-mobility. There one needs to clear up

elektromobility. Zde je zapotřebí vyjasnit, co je z dlouhodobého hlediska

what is suitable and desired from a long term point of view. Restricted entry to

vhodné a žádoucí. Omezení vjezdu do centra nelze řešit jen restrik-

the centre cannot only be solved through restrictions but also an offer of serv-

cemi, ale i nabídkou a výchovou. Je nutné dotvořit vnější okruh, a teprve

ices and education. It is necessary to complete the outer ring road and only

poté zklidnit magistrálu. Té je možné následně např. ubrat pruh a využít

then calm down the arterial road. Then it might be possible to take one lane

pro parkování. Součástí humanizace je umožnit obyvatelům snadný přís-

away, e.g., and use it for parking. Humanization is also proposed to provide res-

tup k městskému parteru např. zavedením minibusu po magistrále

idents with easy access to the city parterre, e.g. by arranging a minibus from

z nám. I. P. Pavlova na Budějovickou, protože vzdálenosti zastávek metra

I. P. Pavlova to Budějovická as the distances between the underground stations

jsou příliš velké, obnovením tramvajového propojení Vinohrad a hlav-

are too long, and allow for a renewed tram connection between Vinohrady and

ního nádraží a rekultivací území podél magistrály v rozsahu Florenc –

the Main Railway Station and for restoration of the area along the arterial road

Muzeum, aby nebyla jen městskou bariérou. Developeři si musejí uvě-

within Florenc – Muzeum so that it does not just represent a city barrier. Devel-

domit, že transformační a rozvojové plochy ve městě je nutné zásobo-

opers must realize that transformation and development areas in the city need

vat dopravou a zajistit k nim příjezd. Není udržitelné dále zastavovat

to be supplied with transportation and provided with access. It is not sustainable

velké plochy v centru nebo na jeho okraji bez vybudování obchvatů,

to develop any more of the larger areas in the centre or its boundary without

jinak se dopravní situace bude dále zhoršovat. Např. rozvojové území

constructing ring roads. Otherwise the situation would continue worsening. An-

nákladového nádraží Žižkov původně sloužilo pro zásobování města,

other development area, the freight station Žižkov, was originally used for sup-

v případě jeho zástavby je tedy zapotřebí navrhnout ekvivalentní plochy

plying the city, so when developed, it is necessary to propose equivalent areas

pro dopravu. Stejný problém se týká Masarykova nádraží, nádraží

of transportation. The same issue applies to Masaryk Station, Bubny Station,

Bubny, nádraží Smíchov, oblastí Na slatinách, Kolbenova aj.

Smíchov Station, the area of Na slatinách, Kolbenova and others. CITY FOCUS & DN 2

7


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:34 Stránka 8

V BŘEZNU V ŘEZNU: PARKOVACÍ DOMY IN MARCH IN REGENSBURG: MULTI-STOREY PARKING Ing. arch. Martin Klejna, P6PA+Architects s.r.o. Foto: autor | Photo: author


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:34 Stránka 9

Po březnové návštěvě Alp se naskytla šance navštívit cestou bavorské Řezno a osahat si na vlastní kůži (nikoli jako turista) lokality s parkovacími domy, nasát zde atmosféru a zanalyzovat tak trochu dění kolem nich. Parkování v Řezně je obecně rozděleno do několika segmentů, z nichž velká většina byla přenesena do nově postavených obchodních domů; nemalá část je řešena v parkovacích domech a zbytek na parkovištích na veřejném prostranství.

Parkhausy jako takové jsou v historickém centru rozmístěny poměrně rovnoměrně, pokrývají dopravní zátěž automobilů lokálních i přespolních. Jsou vhodně napojené zejména na městský okruh a hlavní městské komunikace. Parkování v centru Řezna se díky dostačující kapacitě stalo strategickou položkou v systému dopravní obslužnosti města. V samotném historickém jádru města je povrchové parkování na ulicích či parkovištích v podstatě téměř vyloučeno. Z povrchových parkovacích stání se uplatní zejména krátkodobá stání pro potřeby zásobování v limitovaných časových úsecích. Z vyloučení povrchových parkingů tak těží zejména chodci, kteří dostanou více prostoru omezením vjezdu, nebo přímo vyhrazením pěších zón. Z příkladu Řezna je patrný jasný postoj municipality, který jednoznačně preferuje příjemné prostředí v ulicích a s tím spojený rozvinutý cestovní ruch. Zároveň však není omezen komfort automobilistů. To vše díky strategického plánování města Řezna.

After the March visit to the Alps, there was a chance to visit, on the way, the Bavarian city of Regensburg and to experience as them and not as a tourist those locations with multi-storey parking, absorb the atmosphere and analyse the happenings around. Parking in Regensburg is generally divided into several segments where a large majority of them was transferred to newly built multi-storey car parks; a considerable part is designed for the multi-storey parking buildings and the rest for car parks situated in public areas.

Parkhäuser (parking houses) as such are distributed relatively equally within the historical centre, covering the traffic burden of local as well as other traffic. They are suitably connected to the city ring road and main city roads. Parking in the centre of Regensburg has, thanks to sufficient capacity, become a strategic item within the system of transport services within the city. Above surface parking in streets and car parks is basically almost out of the question within the historical centre of the city per se. As for above surface parking, it will mainly be short-term stays for deliveries in limited time sections that will be exercised. The elimination of above surface parking places is beneficial for pedestrians, who will access more space due to restricted entry or directly due to the earmarking of pedestrian zones. The Regensburg example demonstrates a clear municipal approach, which certainly prefers a pleasant environment in the streets and the associated developed tourism. Still, a motorists’ comfort is not limited and this is all due to the strategic planning of the city of Regensburg.


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:34 Stránka 10

10

Proluky, které vznikly v důsledku rozsáhlého bombardování na konci

Gap sites that originated due to the extensive bombing at the end of the

2. světové války, se pro parkhausy prostorově uplatnily ideově již od

WWII have already proven useful for parking houses since the 1960s, at

60. let, v době výrazného nárůstu automobilové dopravy. K realizaci

the time of significant increase in vehicular traffic. Realization has been

docházelo kontinuálně od 80. let 20. století. Lokality se postupně re-

carried out continuously from the 1980s. Locations are being gradually

konstruují a dostavují. Dva parkovací domy se nacházejí přímo ve

reconstructed and completed. Two parking buildings are situated di-

středu Starého Města. Dachauplatz o kapacitě 700 míst se dotýká vý-

rectly within the city centre. Dachauplatz with its capacity of 700 parking

chodní části původního opevnění Castra Regina, což je poměrně pů-

places is adjacent to parts of the original fortification Castra Regina,

sobivý estetický kontrast. Velkou část volné kapacity využívají místní

which presents a relatively impressive aesthetic contrast. A significant

obyvatelé a dále pak turisté.

part of free capacity is utilized by local residents and then by tourists.

Na západním okraji historického jádra je umístěn parkovací dům Am

On the western boundary of the historical centre, there is the Am

Theater, obnovené podzemní parkoviště, které prošlo rekonstrukcí

Theater Parking House, a renewed underground car park which un-

v roce 2015. Jak název napovídá, je vhodným velkokapacitním záchy-

derwent reconstruction in 2015. As the title suggests, it is a suitable

tem pro nárazové návštěvníky divadla. Jeho velkou výhodou je v pod-

catchment car park of large capacity for singular visitors to the theatre.

statě přímé napojení na městský okruh.

Its advantage is basically in its direct connection with the city ring road.

Nově vzniklý parkovací dům Petersweg o kapacitě 560 parkovacích

The newly constructed park house Petersweg, with a capacity of 560 park-

stání se nachází na jižním cípu Starého Města (Altstadt) a prošel v ne-

ing places, is situated on the southern corner of the Old Town (Altstadt)

dávné době také rekonstrukcí s vynaložením nemalých investičních

and has recently undergone reconstruction for the considerable invest-

prostředků – 13 mil. eur. Všechna parkovací stání spravuje městská

ment of EUR 13 million. All parking places are administered by the city

organizace Stadtwerke Regensburg GmbH (SWR), která má na sta-

organization Stadtwerke Regensburg GmbH (SWR), which is responsi-

rosti obstarání veřejné dopravy a většinu budov veřejného významu.

ble for public transportation and the majority of buildings of public signifi-

Solidně fungující společnost zastřešuje všechny parkovací domy, po-

cance. The sound working company roofs over all parking buildings,

skytuje jednotný systém prezentace a podávání informací vůči veřej-

providing a unified presentation system and information to the public.

nosti.

As for parking in Regensburg, there is a very clear vision and systematic

FOCUS & DN 2 CESTOPIS


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:34 Stránka 11

Co se týká parkování v Řezně, je velmi zřetelná vize města a systema-

approach to the concept of motorization of the centre, policy of affordability

tický přístup ke konceptu motorizace centra, politika cenové dostup-

with regards to pricing and alongside that, all associated restrictions of sur-

nosti a s tím spojené omezení povrchových stání. Nemalou roli

face parking. Residents’ and visitors’ ‘discipline’ also plays a considerable role.

samozřejmě hraje i disciplinovanost obyvatel a návštěvníků města. Zají-

What is interesting is its considerable creativeness, that is the secondary uti-

mavostí je značná kreativita, chcete-li sekundární využitelnost parkova-

lization of park houses, for instance sports, music and other cultural events.

cích domů, např. ke sportovním, hudebním či jiným kulturním akcím.

The quality of park houses can be measured. ADAC has recently put

Kvalita parkovacích domů je měřitelná. ADAC v nedávné době sestavil

together a ranking chart whereby they assessed safety and security

žebříček, ve kterém hodnotil bezpečnost (40 %), sjízdnost (30 %),

(40%), passability (30%), users’ comfort (20%) and price (10%). The

uživatelský komfort (20 %) a cenovou politiku (10 %). Z posledních

best result regarding the latest available data was achieved by Dachau-

dostupných údajů vyšel nejlépe Dachauplatz, a to v kategorii TOP

platz, with this referring to the TOP from the whole of Germany.

z celého Německa.

What is evident for the parking example in Regensburg is that prover-

Na příkladu parkování v Řezně je evidentní, že příslovečná německá

bial German precision and systematic nature are not just clichés. The

preciznost a systematičnost nejsou jen klišé. Srovnání mezi němec-

comparison between German and Czech towns is clearly not happy.

kými a českými městy je neradostné.

Compared with Regensburg, the situation in our capital is bleak. The

Ve srovnání s Řeznem je situace v našem hlavním městě neutěšená.

council cries out for PPP projects but instead of connecting with part-

Magistrát volá po PPP projektech, ale místo propojení s partnery/de-

ners/developers, nothing happens. They hold meetings but without

velopery se neděje nic. Jednání se konají, ale výsledky se nedostavují –

any results – and if there are some, it is only at a medial level. There is

a pokud, tak jen v mediální míře. Chybí zde jasná a dobře komuniko-

a lack of clear and well communicated vision despite the fact that the

vaná vize. A přitom čísla napovídají, že i pro soukromé investory by

numbers suggest that such a ‘share’ of park houses might become

takovýto „share“ parkovacích domů mohl být velmi slušným byzny-

very good business for private investors. Locations such as Karlín, the

sem. Lokality jako je Karlín, oblast Masarykova nádraží, smíchovského

area of Masaryk Station and Smíchov Station are areas with typical gap

nádraží jsou celky s typickými prolukami a brownfieldy, kde se takový

sites and brownfields, which openly offer such an approach.

přístup více než nabízí.

There is no other way but to hope that the miracle regarding the

Nezbývá než doufat, že dojde k zázračnému propojení investorů a měst-

connecting of investors and city districts will happen and an already

ských částí, z něhož bude těžit zejména již tak netrpělivá veřejnost.

impatient public will benefit from that.

TRAVELOGUE FOCUS & DN 2

11


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:34 Stránka 12

AUTEM, NEBO…? BY CAR OR…? Arnošt Wagner, Development News Foto: autor | Photo: author

12

V Dráž anech jsme na téma parkování hovořili s architektem

We were talking about the parking issue in Dresden with architect Jan

Janem Tröberem ze společnosti, TSSB Architekten GmbH.

Tröber from TSSB Architekten GmbH. A medium-size team works on

Středně velký tým pracuje na zakázkách v Sasku, Berlíně a kance-

contracts in Saxony and Berlin and also has an office in Hamburg.

lář má i v Hamburku.

Jan, you are well known for your strong links to Saxony and Berlin

Jane, jste znám svým silným vztahem k Sasku a k Berlínu, kde

where you have your team of partners. I’d like to ask you what your re-

máte tým obchodních partnerů. Nabízí se otázka, jaký vztah za-

lationship is to transportation and parking with all your current projects?

ujímáte k dopravě a parkování ve svých současných projektech?

Transportation and especially parking is a big issue in all of our project doc-

Doprava a zejména parkování představují ve všech našich projek-

umentation. Usually, we have underground parking within most of our

tech velké téma. Ve většině projektů máme obvykle podzemní

projects. We are involved in total planning, from the investor’s require-

parkování. V plánech je zahrnuto vše – od požadavků investorů

ments to the necessary legal number of parking spots, dimensions and

až po nezbytný počet zákonem stanovených parkovacích míst,

technical issues.

rozměry a technické údaje.

Parking in Prague is a big issue and even developers are concerned.

V Praze je parkování velkým problémem a znepokojuje to

The number of parking spots in older development as well as new

i developery. Počty parkovacích míst musejí být důkladně kal-

projects has to be calculated correctly and then presented to Prague’s

kulovány ve staré zástavbě i v nových projektech, pak se

Department of Buildings. What’s the situation like in Saxony and other

FOCUS & DN 2 ROZHOVOR


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:34 Stránka 13

předkládají na odbor výstavby. Jaké panují poměry v tomto

German cities with regards to this issue? How do you calculate the

ohledu v Sasku a v německých městech? Jak kalkulujete počet

number of parking spots required?

parkovacích míst?

It is very different in Germany, depending on the province in which you

V Německu je to velmi odlišné, záleží na oblasti, kde stavíte.

are building. For example, in Berlin you don’t need any parking spots for

Např. v Berlíně není ze zákona nutné vytvářet parkovací místa

cars by law. This only applies to bicycles. In Saxony, you need, on the

pro automobily, ale pouze pro kola. V Sasku zase musí být ale-

other hand, at least one per apartment and depending on usage you need

spoň jedno parkovací místo na každý byt, nebo v závislosti na vy-

a different calculation depending on the law in Saxony and that’s probably

užití potřebujete odlišnou kalkulaci podle zákona platného

the same as Prague.

v Sasku, nejspíš podobně jako v Praze.

In Saxony and the rest of Germany, a typical product is a „parkhaus“,

V Sasku a ve zbytku Německa jsou pro mnohá centra měst

which is in the centre of many cities whereby in Prague there is a diffe-

typické tzv. parkovací domy, v Praze takový přístup není.

rent approach. Do you presume this is the right method to work eve-

Domníváte se, že je to správná cesta, jak se vypořádat s ne-

rything out with an insufficient number of parking spots?

dostatkem parkovacích míst?

Time will show how many parking spots we will need in future. There

Teprve čas ukáže, kolik parkovacích míst budeme v budoucnu po-

are two different points of view. The first is that you need more parking

třebovat. Objevují se dva odlišné názory. První je, že ve městech

places in the city so that people want to come to the centre and make

potřebujete víc parkovacích míst, aby lidé chtěli v centrech žít.

their living there. Otherwise people will remain outside the centre and

Jinak se budou držet mimo a jezdit nakupovat do nákupních cen-

go to suburban shopping malls. The other concept is to amend the

ter na předměstích. Druhý koncept spočívá ve změně doprav-

transportation system for bicycles and public transport. This is the con-

ního systému ve prospěch většího využití kol a městské dopravy.

cept in Copenhagen and Amsterdam. The idea is to reduce the number

Tak je to třeba v Kodani nebo Amsterdamu. Cílem je snížit počet

of cars in the centre, so you don’t build more parking sites but bike

aut v centrech měst, aby nebylo nutné budovat parkovací místa,

lanes.

ale jen jízdní pruhy pro kola.

Many places have already chosen cycle-traffic as their preferred mobi-

Mnoho míst už zvolilo jako preferovanou dopravu jízdní kola.

lity. Cities such as New York, Paris, and Lyon chose this direction. Do

Města jako New York, Paříž, Lyon šla touto cestou. Považu-

you feel this path is the right one?

jete ji za správnou?

I think it is a good choice for overcrowded cities. But if you have a lot of

Myslím si, že je to pro přelidněná města dobrá volba. Ale pokud

countryside around cities you would rather take the car to get into the city

máte kolem měst hodně volné krajiny, asi se raději budete chtít

centre.

dostat do centra autem.

What is your opinion on car-sharing, which seems to be a hot trend? Is

Co si myslíte o sdílení aut, které se zdá být aktuálním tren-

it just temporary craziness or the future route?

dem? Je to dočasný bláznivý nápad, nebo má budoucnost?

It is the future in big cities since you don’t need to park your own car. This

Ve velkých městech má budoucnost, poněvadž nepotřebujete

issue will be enforced, depending on the future of e-mobility and au-

zaparkovat vlastní auto. V závislosti na budoucnosti e-mobility

tonomous driving.

a samořízených vozidel se bude prosazovat.

You go to Prague fairly often. How do you feel about the problems of

Celkem často jezdíte do Prahy. Jak vnímáte problematiku par-

parking being a tourist and also a professional?

kování jako turista a současně jako profesionál?

It always seems difficult in Prague to park in the centre. So one spends a lot

Zdá se, že zaparkovat v centru Prahy je vždy obtížné. Strávíte

of time searching. It might be improved with paid parking sites.

spoustu času hledáním volného místa. Mohla by to vyřešit pla-

How do you feel about parking trends yourself over the short term or

cená parkoviště.

within a mid-term horizon? Should we go the green way, with more li-

Jak nahlížíte na parkovací trendy v krátkodobém a střednědo-

mitations on parking spots or should we rather accommodate the P + R

bém horizontu? Měli bychom se ubírat zelenou cestou s vět-

or K + R parking systems?

ším omezením parkovacích míst, nebo bychom měli vyhovět

In the short term, you will still need a large number of parking spaces in

více parkovacím standardům se systémem P + R nebo K + R?

the centre. Usually I would expect it to be underground parking so they

Brzy stejně budete v centru potřebovat značný počet parkovacích

will not become a dominant sight in the city.

míst. Předpokládám, že to budou podzemní parkoviště, takže by

Finally, a tougher question although a bit out of range: What’s your

se nestala dominantou měst.

opinion on the future German highway toll? It is a very frequently dis-

Na konec obtížnější otázka mimo obor. Co si myslíte o zpo-

cussed topic here…

platnění německých dálnic? U nás je to velmi častá otázka.

I don’t take much interest in this issue and I also don’t understand why it

Příliš se o to nezajímám, ale nechápu, proč je to problém. Všude

should be such a problem. Everybody in Europe is charging tolls on the

v Evropě se platí dálniční poplatky, tak proč ne v Německu?

highway, why should Germany not do it? INTERVIEW FOCUS & DN 2

13


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:34 Stránka 14

JAK ŘEŠIT NEDOSTATEK PARKOVACÍCH KAPACIT Ing. Jan Kraus, TARANIS Invest spol. s r.o. Foto: autor | Photo: author

City districts in Prague are still dealing with the issues of dynamic as well as stationary traffic, that being parking. The increase in intensive traffic and number of cars makes the living environment for residents from central

14

Městské části v Praze stále řeší otázky dynamické dopravy i té v klidu,

areas more complicated. That is why city districts in Prague introduced

tj. parkování. Nárůst intenzity dopravy a počtu vozidel silně kompli-

parking zones where they regulate potential parking options in connection

kuje životní prostředí obyvatel zejména centrálních oblastí. Proto

with the users’ financial costs from time and specifics point of view. These

městské části v Praze zavedly parkovací zóny, v nichž časově i prosto-

measures have, depending on one’s point of view, positive as well as nega-

rově regulují parkovací možnosti s vazbou na finanční náklady uživa-

tive impacts. Drivers’ possibility to park in these areas is reduced. This does

telů. Tato opatření mají – podle úhlu pohledu – pozitivní, ale

not only have negative impacts for drivers arriving in the defined zones but

i negativní dopady. Možnosti řidičů zaparkovat v těchto oblastech se

also for residents, including those who are in touch with them (family

snížily. Negativní dopady to má nejen pro řidiče přijíždějící do vyme-

members, services and others). The current system does not even guar-

zených zón, ale i pro rezidenty včetně osob, které jsou s nimi kon-

antee residents the right to park in front of their abode or within its vicinity.

taktu (rodinní příslušníci, služby apod.). Současný systém negarantuje

Simply said, parking capacity as defined in zones on roads, for instance

ani rezidentům nárok zaparkovat před bydlištěm nebo v jeho blízkosti.

in defined areas for the parking of those commuting to regulated zones

Jednoduše řečeno, parkovací kapacity vymezené v zónách na komuni-

primarily on workdays, can never be enough. This will also have an

kacích, popř. na vymezených prostorech pro potřeby parkování osob

impact on residents. An inability to park also reduces indirectly the

dojíždějících do regulovaných zón zejména v pracovních dnech, ne-

value of real estate. Or, better said: The possibility and security of

mohou nikdy stačit. To bude mít dopad i pro rezidenty. Nemožnost

parking directly inside a building or within its immediate vicinity in-

zaparkovat totiž nepřímo snižuje i hodnotu nemovitostí. Nebo lépe

creases real estate values considerably.

řečeno: Možnost a jistota parkování přímo v objektu či v jeho nejbliž-

The second issue in question is, already at the beginning, the elimina-

ším okolí hodnotu nemovitostí výrazně zvyšuje.

tion of vehicles for those people commuting to work or other reasons

FOCUS & DN 2 TECHNOLOGIE


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:34 Stránka 15

HOW TO DEAL WITH A LACK OF PARKING PLACES Druhým řešeným problémem je již v počátku eliminace vjezdu vozi-

to access the inner city. This issue is solvable via the construction of

del lidí dojíždějících za prací, popř. z jiných důvodů do vnitřního

catchment car parks, the entitled P + R, that are suitably situated in

města. Tato problematika je řešitelná vybudováním záchytných parko-

locations that are accessible by public transport.

viš , tzv. P + R, vhodně situovaných do lokalit s návazností na MHD.

The development of manipulation technology and associated technology

Vývoj manipulační techniky a s tím souvisejících technologií umožňuje,

allows very effectively for many options to solve stationary traffic, amongst

a to velmi efektivně, mnoho možností řešení dopravy v klidu, mj. in-

others the installation of automated parking systems, which are the most

stalaci automatických parkovacích systémů, které jsou technicky nej-

perfect from a technology point of view. They allow for utilizing the whole

dokonalejší. Umožňují využívat plnou kapacitu prostor určených pro

capacity of the area intended for parking. Vehicles do not enter parking

parkování. Do parkovacích prostor nevjíždějí vozidla s řidičem, ale jsou

areas with the driver but are placed and transported to the parking spots

umístěna a dopravována do parkovacích prostor na paletách a usklad-

on palettes and stacked closely next to one another or in layers above

ňována těsně vedle sebe, popř. ve vrstvách nad sebou. Oproti klasic-

each other. Compared with classic parking, it is possible to place a multiple

kému způsobu parkování lze do stejného prostoru s užitím plně

number of cars in the same area when utilising the fully automated system.

automatizovaného systému umístit několikanásobně více aut.

Many studies were executed on this issue. Taranis Invest has recently

Na toto téma bylo zpracováno mnoho studií. Společnost Taranis Invest

dealt with the realization of large capacity parking buildings utilizing park-

nedávno řešila realizaci velkokapacitních parkovacích domů s využitím par-

ing modules, which are designed on the basis of the realization of parking

kovacích modulů, které jsou navrženy na základě realizace parkovacích

buildings that our company put into operation between 2015 and 2016.

domů, které naše společnost uvedla do provozu v letech 2015 a 2016.

That means that these are not just virtual designs but a concept tried

Nejde tedy o virtuální návrhy, ale o koncepci ověřenou v provozu.

and tested in operation. An automated parking system with a capacity

V současnosti se uvádí do provozu automatický parkovací systém s ka-

of 190 vehicles is currently being opened in the newly constructed

pacitou 190 vozů v nově postaveném Českém institutu kybernetiky,

Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics at the Czech

informatiky a robotiky při ČVUT v Praze – Dejvicích.

Technical University Prague – Dejvice. TECHNOLOGY FOCUS & DN 2

15


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:34 Stránka 16

PERFEKTNÍ PARKOVIŠTĚ THE PERFECT PARKING SPACE Boris Zupančič, Philips Lighting Foto: archiv Philips Lighting | Photo: archive of Philips Lighting

16

Nikdy nebylo jednoduché efektivně osvětlit parkoviště. Potenciálně jsou ne-

Car parks have never been the easiest areas to light effectively.

bezpečná pro řidiče i pro chodce, což znamená, že dobrá viditelnost a bez-

They are, of course, a potentially hazardous environment for both

pečnost jsou vždy na prvním místě. A velmi často je nutné svítit 24 hodin

drivers and pedestrians, which means that good visibility and safety

denně, sedm dnů v týdnu, což zvyšuje spotřebu energie a náklady.

are always a top priority.

Majitelé a provozovatelé parkoviš tedy čelí dvojnásobné výzvě: Jak vy-

And very often, lighting needs to remain on 24 hours a day, seven

tvořit příjemné a klidné prostředí a zároveň ušetřit náklady a snížit údržbu.

days a week, leading to a high use of energy and increased costs.

Odpově nabízí systém GreenParking – adaptabilní a přímé řešení od

The challenge for the owners and managers of parking facilities is

Philips Lighting.

therefore twofold: how to create a warm and reassuring environ-

Pro dosažení úspor nevyžaduje tento systém kompromis v oblasti bez-

ment while also saving on costs and maintenance. The answer

pečnosti. S využitím energeticky efektivní LED technologie mohou být

comes in the shape of GreenParking – the adaptable and straight-

provozní náklady sníženy až o 80 %. Je zaručena vysoká kvalita osvětlení,

forward solution from Philips Lighting.

která zároveň pozitivně prospívá životnímu prostředí a snižuje účty za

With this system in place, there is no need to compromise on safety

energii. A co víc, LED svítidla s dlouhou životností snižují údržbu na mini-

in order to achieve savings. In fact, running costs can be reduced by

mum, což je další způsob úspory nákladů i minimalizace potíží. A se sví-

up to 80% with the use of energy-efficient LED technology. You’re

tidly, která jsou voděodolná a snadno se čistí, je systém chráněn proti

assured of high-quality light levels, but can still make a positive con-

prachu a automobilovým emisím.

tribution to the environment and cut your electricity bills. What’s

GreenParking prostě zaručuje návštěvníkům garáží bezpečnost, stejně

more, with long-life LEDs, maintenance is cut to a minimum too –

jako nízkou náročnost údržby, bezdrátový systém osvětlení a také per-

another way of saving on cost as well as reducing inconvenience.

fektně funguje jako řešení pro modernizaci, vyhovuje předpisům a posky-

And with luminaires that are waterproof and easy to clean, the sys-

tuje významné úspory energií.

tem is protected against dust and emissions from vehicles.

FOCUS & DN 2 OSVĚTLENÍ


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:34 Stránka 17

PLNÉ OSVĚTLENÍ ZA ZLOMEK CENY V minulosti muselo být parkoviště ne-

In summary, as well as providing safety and reassurance for visitors

ustále osvětlené, aby se vyhovělo bezpečnostním předpisům. To zname-

to your garage, GreenParking is a low maintenance, wireless light-

nalo platit za osvětlení, i když nebylo využíváno. Už nikdy více.

ing system that also works perfectly as a retrofit solution, complies

GreenParking využívá detektory pohybu a programovatelná LED svítidla

with regulations and delivers outstanding energy savings.

poskytují osvětlení podle potřeby – 100% osvětlení, když se dostávají auta nebo chodci do zóny, ale tlumené osvětlení, když tam nikdo není.

FULL ILLUMINATION AT AFRACTION OF THE COST In the past, you had

Takže stále máte parkoviště jasné, přívětivé a bezpečné, ale bez vysokých

to leave your car-park lighting running at full output, just to meet the

nákladů na energii.

safety requirements. Which meant paying to illuminate your parking lot, even when it wasn’t being used. Not anymore.

VŽDY O KROK NAPŘED Se senzory ve všech koutech parkoviště umožňuje

GreenParking uses presence detectors and programmable LEDs

GreenParking vytvářet „zóny“ – v podstatě skupiny propojených svítidel.

to deliver lighting on demand – 100% illumination when vehicles

Jakmile senzory zaznamenají pohyb, osvětlení se zvýší na 100 % tak, aby

or pedestrians enter a zone, dimmed lighting when no one is

lidé vždy viděli, že se pohybují kolem parkoviště.

around. So you still get a car park that feels bright, welcoming and safe, but without the huge energy bill.

OSVĚTLENÍ PODLE VÁS GreenParking poskytuje naprostou volnost. Můžete si nakonfigurovat zóny podle uspořádání parkoviště, stanovit interval sví-

ALWAYS ONE STEP AHEAD With sensors in every area of the car

cení na 100 % a rozhodnout o úrovni ztlumení světla. Výsledkem je, že

park, GreenParking lets you create ‘zones’ – essentially, groups of

systém GreenParking lze upravit na míru podle specifického prostředí

networked luminaires. When the sensors detect motion, the light

a požadavků.

increases to 100%, ensuring people can always see clearly as they move around the parking lot.

JEDNODUCHOST BEZDRÁTOVOSTI Pevná konstrukce parkoviš může značně znesnadnit instalaci kabelů. To ale není problém systému GreenParking,

LIGHT IT YOUR WAY GreenParking gives you total flexibility. You can

který je zcela bezdrátový.

configure the zones according to your car park’s layout, set how long lighting in each zone remains at 100%, and decide the dim-

SYSTÉM SENZORŮ FUNGUJE VŠUDE Senzory systému GreenParking jsou

ming level. As a result, the GreenParking system becomes tailored

vhodné do jakéhokoli prostředí. Zaznamenávají pohyb kdekoli uvnitř vy-

to your particular space and requirements.

mezené zóny bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o vjezdy, nebo výjezdy, odbočky či delší chodby. Jakmile řidič odbočí za roh, světlo

THE SIMPLICITY OF WIRELESS The rock-solid construction of car

v prostoru před ním se okamžitě rozsvítí na 100 %.

parks can make installing wiring very difficult. Not a problem with

Nabízíme dva systémy GreenParking: bezdrátový systém s externími

GreenParking – it’s completely wireless.

senzory a bezdrátový systém se senzory integrovanými ve světlech. Záleží na vás, abyste si zvolili nejlepší řešení.

SENSOR SYSTEM WORKS IN EVERY AREA The GreenParking sensors are suitable for some of the toughest environments. They detect

RYCHLÁ NÁVRATNOST INVESTICE Počáteční výdaje jsou vyšší než při tradičním

movement anywhere within a particular zone, regardless of

řešení, ale šetříte od prvního dne. Typická doba návratnosti systému Green-

whether we’re talking about entrances and exits, junctions or

Parking Philips jsou tři roky, nebo kombinace účinnosti LED svítidel plus vý-

longer corridors. As a driver turns a corner, the light is already up

sledků řízení a členění do zón přináší až 80% úspory energie a nákladů.

at 100% in the area ahead.

Konstantní světelný výstup – zamezení přesvícení ztlumením na správnou

Within GreenParking we offer two systems. A wireless system with ex-

světelnou úroveň – může uspořit dalších až 10 % nákladů na energii.

ternal sensors and a wireless system with an integrated sensor in the luminaire. Depending on your situation, you select the best option. SPEEDY RETURN ON INVESTMENT While the initial outlay is higher than a traditional solution, the savings start from day one. Typical payback time for the Philips GreenParking system is just three years, as the combined efficiency of LED plus controls and zoning results in up to 80% energy and cost savings. Constant light output – adjusting over-lighting by dimming down to the correct lumen level – from installation can create up to 10% additional energy savings. LIGHTING FOCUS & DN 2

17


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:34 Stránka 18

AKUSTIKA A APS ACOUSTICS AND APS Ing.Viktor Zwiener, PhD., Atelier DEK Foto: autor | Photo: author

18

Problematika dopravy v klidu dává developerovi prostor pro řadu ře-

The issue of stationary traffic opens for the developer space for

šení, která se jeví jako ideální, avšak jejich implementace podléhá pří-

a number of solutions that seem ideal but their implementation is sub-

sným technickým normám, o nichž je dobré nejen vědět, ale také se

ject to strict technical norms that are good to know about and also be

na ně dostatečně připravit.

sufficiently prepared for.

Hovoříme zde o systémech poloautomatických a o plně automatizo-

We are talking about systems of semi-automated and fully automated,

vaných, jinými slovy, automatických parkovacích systémech (APS).

in other words automated parking systems (APS). Both projects re-

Oba produkty vyžadují poměrně rozsáhlou předrealizační fázi, připra-

quired a relatively extensive pre-realisation phase, this including pro-

vuje se výrobní dokumentace, zpracovávají se akustické studie a kon-

duction documentation, an elaboration of acoustic studies and checking

troluje se projektované osazení APS do konstrukce budovy.

of the APS fitting within the building structure as per its design.

V praxi se setkáváme se systémy APS čím dál častěji, neustále se

We see APS systems more and more. Legislative requirements for the use

zpřísňují legislativní požadavky na užívání staveb, proto je třeba jako

of buildings are being constantly toughened, so it is necessary to not under-

investor, generální dodavatel stavby nebo i projektant toto téma ne-

estimate this issue if one is an investor, general contractor or planning engi-

podcenit. Mnozí se pak dostávají do neřešitelných situací při finalizaci

neer. Many are then faced with unsolvable situations during the realization

staveb, což vede k nebývalému plýtvání finančními prostředky, zej-

of buildings, which leads to an unprecedented waste of financial resources,

ména pokud se v dokončovací fázi „každá koruna“ hodí.

especially where ‘every penny’ comes in handy towards completion.

Z hlediska akustiky je důležité posoudit zejména:

From acoustics point of view, it is necessary to consider the following:

a) stavební neprůzvučnost R´w (dB) stěn a stropů mezi APS a obyt-

a) Building weighted apparent sound reduction R´w (dB) of walls and ceilings

nými místnostmi a maximální hladina akustického tlaku A (dB)

between the APS and residential rooms and maximal level of acoustic

v obytných nebo jiných chráněných místnostech (např. nemocniční

pressure A (dB) in residential and other protected rooms (for instance

pokoje). Hygienické limity jsou uvedeny v tabulce.

a hospital room). Hygienic restrictions are stated in the table below.

FOCUS & DN 2 TECHNOLOGIE


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:34 Stránka 19

Tabulka hygienické limity hluku (dB)

Table of healthy sound limits (dB)

Chráněný prostor Nemocniční pokoje

Doba pobytu 6.00–22.00 22.00–6.00 po dobu používání 6.00–22.00 22.00–6.00

Lékařské vyšetřovny, ordinace Obytné místnosti Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských škol a školských zařízení

1 40 25 35 40 30

po dobu používání

2 35 30 30 35 25

45

Protected area Hospital rooms

Time of stay 6.00–22.00 22.00–6.00 for time of utilization 6.00–22.00 22.00–6.00

1 40 25 35 40 30

2 35 30 30 35 25

Lecture halls, classrooms and areas of schools, infant schools, nursery schools and school establishments for time of utilization

45

40

Med. examination rooms, surgeries Residential rooms

40

1) Platí pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu. Dále platí pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu, s výjimkou hluku ze stavební činnosti, se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím. 2) Platí pro hluk s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu.

1) Applies to airborne transmitted noise and noise from building activities inside the building. Furthermore, it applies to noise created from the inside of the building. Noise created from the inside of the building, apart from noise created by building activities, is also considered noise coming from sources located outside this building, which penetrates this building in any other way but airborne, especially through structures or bedrock. 2) Applies to noise with tone components, except for noise from road and railway traffic and from air traffic.

b) základní stacionární zdroje, (APS technologie), jejich případné sou-

b) Basic fixed sources, (APS technologies), their possible concurrence with

běhy s dalšími zdroji jako je VZT, točna pro APS, vrata, výtah apod.

other sources such as AC, revolving stage for APS, gates, lifts and others.

c) kročejovou neprůzvučnost, která už ale přímo s APS nesouvisí.

c) Weighted normalized impact sound pressure level, which though is

Požadavky jsou uvedeny v ČSN 73 0532 (Akustika – Ochrana proti hluku

not directly connected with the APS.

v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Poža-

Requirements are stated in ČSN 73 0532 (Acoustics – Anti-noise protec-

davky) a v NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky

tion in buildings and assessment of acoustic properties of building products

hluku a vibrací. Měření se provádí podle ČSN ISO 1996-1 (Akustika – Popis,

– Requirements) and in NV 272/2011 Ed., about protection of health from

měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: Základní veličiny a postupy

adverse noise and vibration impacts. Measurements are carried out in ac-

pro hodnocení) a ČSN ISO 1996-2 Akustika – Popis, měření a hodnocení

cordance with ČSN ISO 1996-1 (Acoustics – Description, measuring and

hluku prostředí – Část 2: Získávání údajů souvisejících s využitím území).

assessment of noise within the environment – Part 1: Basic quantity and as-

Podle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

sessment processes) and ČSN ISO 1996-2 Acoustics – Description,

některých souvisejících zákonů, může měření provádět pouze autori-

measuring and assessment of noise within the environment – Part 2: Ac-

zovaná osoba nebo držitel osvědčení o akreditaci. V praxi měření

quiring data associated with utilization of the area). According to Act

probíhá se zvukoměrem, který se postupně umístí v přijímací míst-

258/2000 Ed., about the protection of public health and changes to cer-

nosti do tří poloh; v každé poloze se provede měření maximální hla-

tain associated regulations, measuring can only be carried out by an au-

diny akustického tlaku, následně se provede statistické vyhodnocení.

thorized person or holder of a certificate of accreditation. Measuring is in

Z výše uvedeného vyplývá, že limity pro APS (spolu se souběhem ně-

practice realized with a phonometer, which is located within the reception

kterých ostatních stacionárních zdrojů) jsou zejména v noční době (viz

room in three positions gradually; in each position we measure maximal

tab. 1) poměrně přísné. Tam, kde se nachází souvislá zástavba, je třeba

level of acoustic pressure subsequently with statistical assessment.

mít na paměti, že akustické pozadí pro měření bude cca 20 dB, a je

Limits for APS (together with a concurrence of other fixed sources)

tedy nezbytné již od počátku záměru investora, resp. projektu, toto

are relatively strict mainly at night time (see table 1). Where there is

téma posuzovat komplexně!

consistent development, it is necessary to bear in mind that an acoustic

S tím souvisí i apel na investory a generální dodavatele staveb při vý-

background will be cca 20 dB for measuring purposes, so it is necessary

5,0

tablished and with many quality realizations

jemným překvapením

0,0

behind them in order to prevent unpleasant

v závěru stavby.

16.0 kHz

aby se předešlo nepří-

10.0 kHz

emerge from the tender should be well-es-

6.3 kHz

10,0

4.0 kHz

zacemi, právě proto,

2.5 kHz

for parking systems. The company that is to

15,0

1.6 kHz

buildings when selecting the subcontractor

20,0

1.1 kHz

25,0

s mnoha kvalitními reali-

630 Hz

měla být zavedená,

400 Hz

peal to investors and general contractors of

250 Hz

30,0

160 Hz

prehensively! It is associated with the ap-

Práh slyšení

63 Hz

35,0

z výběrového řízení, by

100 Hz

project to consider this issue more com-

Hluk pozadí

40 Hz

Sledovaný zdroj

40,0

25 Hz

45,0

16 Hz

parkovacích systémů. Společnost, která vzejde

from the very beginning of the investor’s

10 Hz

50,0

6.3 Hz

běru subdodavatele

surprises towards the end of construction. TECHNOLOGY FOCUS & DN 2

19


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:35 Stránka 20

DESIGNOVÉ DOPLŇKY DESIGN ACCESSORIES Ing. arch. Zuzana Kotlářová, P6PA+Architects, s.r.o. Foto: autor, ostatní viz tiráž I Photo: author, other see imprint

20

Člověk se rád obklopuje krásnými předměty, od

One likes to surround themselves with attractive

drobností, jichž dotýkáme každý den, přes náby-

objects, from those little trinkets and trifles we

tek, interiér až po krásné scenérie z draze zapla-

come into contact with every day through furni-

cených dovolených. Auta vybíráme nejen podle

ture and interiors to gorgeous scenarios from

jejich užitných vlastností, ale musejí splňovat

expensively paid holidays. We choose cars ac-

i naše estetické požadavky. Musejí odrážet naši

cording to their usable properties as well as the

osobnost, stejně jako místo, kde žijeme, interiér,

fact that they also meet our aesthetic require-

dům nebo byt. Proč by právě místo, kam svůj

ments. They must reflect our personality as does

krásný vůz zaparkujeme, nemělo být stejně ele-

the place we live in, being the interior or house

gantní – nebo třeba punkerské – jako my? Proč

or flat. Why should not the place where we are

by garáž neměla odrážet náš životní postoj?

to park our beautiful car be just as elegant – or

Garáže jsou v domech, kancelářích a nákupních

perhaps in punk style – as we are? Why

centrech co do estetiky snad nejopomíjenější,

shouldn’t a garage reflect our approach to life?

tedy snad hned po sklepních kójích a místnosti na

Garages are found in buildings, offices and

popelnice.

shopping centres the mostly omitted ones with

Ano jsou funkční, mnohdy „nabušené“ technolo-

regards to aesthetics, that is probably after cellar

giemi za miliony, ale přesto – nebo možná právě

compartments and dustbin shelters.

proto – v nich na estetiku nezbývá místo… A přitom je garáž často

Yes, they are functional, often ‘stuffed’ with technology worth millions

hlavním vstupem do motorizovaného světa. Jde právě o ten první

of crowns, yet there doesn’t tend to be any place for aesthetics – per-

dojem, který můžete udělat jen jednou.

haps for that particular reason. But in fact, a garage is often the pri-

Stejně tak jako v domě s výtahem téměř nevíme, jak vypadá schodiště,

mary entrance to the motorized world. It is about the first impression

v domě s garáží nevíme, který klíč patří k domovnímu vstupu. A právě

you can only make once.

FOCUS & DN 2 DESIGN


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:35 Stránka 21

As in a building with a lift, where we hardly know what the staircase looks like, in a building with a garage where we don’t even know which key goes with the front door. And it is the lift that the garage can easily be compared to. Corporate lift manufactures offer glazing, an unlimited range of colours, handrails, illuminated buttons… These issues can just as well be utilized in garages and with the same success but this just doesn’t happen. Garages are the Cinderella of the world of aesthetics. They only just fulfil their purpose but are able do much more and better. k výtahu lze garáž docela snadno přirovnat. Vý-

We’ll start with entrance gates and barriers,

tahové firmy nabízejí prosklení, neomezenou

a place where we buy our parking ticket or

škálu barev, madel, podsvícená tlačítka… V gará-

attach a chip to, through traffic lights, infor-

žích lze stejně snadno a se stejným úspěchem

mation boards and navigation, navigation

využít všech těchto možností, ale neděje se tak.

systems, automatic stackers and many

Garáže jsou popelkou ve světě estetiky. Pouze

other smaller things that can make the im-

plní svůj účel, ale mohou to dělat mnohem lépe.

pression better and improve a users’ com-

Začněme u vjezdových bran a závor, stojanu,

fort.

kde si vyzvedneme parkovací lístek nebo přilo-

Do not see the aesthetics as unnecessary.

žíme čip, přes semafory, informační tabule a na-

Beautiful and functional items have an en-

vigace, orientační systémy, automatické

tirely comprehensive impact on saleability.

zakladače a mnoho dalších drobností, které

And this applies to all fields of business. it

mohou vylepšit dojem a zlepšit uživatelský

increases prestige whether it is about the

komfort.

presentation of corporate culture or hous-

Nevnímejme estetiku jako zbytnou věc. Krásné

ing standards. We care about aesthetics

a funkční věci mají naprosto zásadní vliv na pro-

when buying an apartment or renting a re-

dejnost. A to platí ve všech odvětvích. Zvyšuje

tail unit. The rules of the real estate market

prestiž, a jde o prezentaci firemní kultury,

apply everywhere.

nebo o standard bydlení. Při koupi bytu na es-

The enforcing of a higher aesthetic stan-

tetiku hledíme, při pronájmu obchodní jed-

dard can seem an economical frivolity but

notky také. Pravidla realitního trhu platí všude.

the investment that developers put into

Prosazení vyššího estetického standardu se

multi-story car parks above the framework

může zdát být ekonomickou lehkovážností, ale

of the utilitarian necessity do not need to

investice, které do parkovacích domů develo-

be foolish. It can be a long-term vision,

peři vloží nad rámec utilitární nutnosti, nemu-

which is to offer an advantage before com-

sejí být bláznovstvím. Může jít o dlouhodobou vizi, která poskytne

petition and is to secure a stable and permanently sustainable project,

výhodu před konkurencí a zajistí stabilní a trvale udržitelný projekt,

which is, moreover, to make the further productive life of such

který navíc zjednoduší další produktivní život takového projektu.

a project simpler.

DESIGN FOCUS & DN 2

21


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:35 Stránka 22

PARKOVÁNÍ A PARAGRAFY PARKING AND PARAGRAPHS Tomáš Kubala, odborný asistent, Urbášek & Partners, advokátní kancelář, s.r.o. Tomáš Kubala, Paralegal, Urbášek & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Se zvyšujícím se počtem automobilů bývá téměř nemožné najít

It is almost impossible to find a parking place within the broader Prague centre

v širším centru Prahy parkovací místo. Stejně jako jiné evropské

with the increasing number of cars. Just like other European metropolises,

metropole, má Praha problém vytvořit jich dostatečný počet.

Prague is also facing a problem regarding the creation of a sufficient amount of

Situaci se snaží vyřešit regulací pomocí tzv. parkovacích zón, ale

parking places.

i povinností zřídit stanovený počet parkovacích míst pro stavby. Od

They are trying to solve the situation with so called parking zones as well as an

začátku příštího roku se bude u některých parkovacích míst uplatňo-

obligation to prepare a determined number of parking places for buildings. As

vat předkupní právo, a to v souvislosti s nabytím účinnosti zákona

at the beginning of next year, certain parking places will exist with the right to

č. 460/2016 Sb., jímž se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zá-

pre-emption, this being in connection with the effectiveness of Act No.

koník, a další související zákony (dále jen „Novela NOZ“).

460/2016 Ed., which amends Act No. 89/2012 Ed., Civil Code, and other related acts (hereinafter referred to as the ‘NOZ Amendment’).

PARKOVACÍ ZÓNY Již od roku 1996 začalo hlavní město Praha regu-

22

lovat parkování prostřednictvím tzv. zón placených stání. Průkopní-

PARKING ZONES The capital city of Prague has been regulating parking via paid

kem byla městská část Praha 1, v roce 2007 se připojila městská

parking places since 1996. Prague 1 was the genesis and was followed in 2007

část Praha 2, následovaná v roce 2008 Prahou 3 a 7. V minulém

by the city district of Prague 2 and in 2008 by Prague 3 and 7. Last year, the

roce se k projektu připojily i městské části Praha 5, 6 a 8.

project was also joined by the city districts of Prague 5, 6 and 8.

Účelem těchto zón je regulace tzv. rezidentského parkování. Jinými

The purpose of these zones is to regulate residents’ parking. In other words: In-

slovy: Jednotlivé městské části se snaží zajistit vlastníkům nemovitostí

dividual city districts are trying to provide property owners and those with per-

nebo osobám s trvalým pobytem (dále jen „rezident“) možnost za-

manent residence (hereinafter referred to as a ‘resident’) with a possibility to

parkovat automobil v pěší dostupnosti od místa jejich bydliště. Pro

park a vehicle within walking distance from the place of their address. This is

tento účel slouží zejména modrá zóna, která je určena rezidentům

what the blue zone is primarily for, being designated for residents and entrepre-

i podnikatelským subjektům se sídlem nebo provozovnou v zóně

neurial entities with their headquarters address or operation within the zone of

placeného stání. Přitom platí, že vlastnictví parkovací karty dává

paid parking. But at the same time there applies the fact that the possession of

právní možnost zaparkovat na volném místě v určité oblasti, nikoli

a parking card entitles one legally to park on a vacant spot in a particular area but

právní nárok na konkrétní parkovací místo. Je důležité vědět, že tato

does not provide one with a legal right to a particular parking place. What is im-

úprava se může v jednotlivých městských částech mírně lišit.

portant to know is the fact that this regulation can differ in individual city districts.

S touto regulací jde logicky ruku v ruce zamezení návštěvníkům

This regulation logically goes hand in hand with a restriction for visitors to

Prahy, tedy nerezidentům, parkovat v rezidentských částech v den-

Prague, that being for non-residents, with regards to parking in residential parts

ních hodinách, které jsou rezidentně exponované. Pro návštěvníky

during day time, which are residentially significant. Visitors to the city are pro-

FOCUS & DN 2 PRÁVO


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:35 Stránka 23

města slouží zejména záchytná parkoviště P+R (z anglického

vided with P + R car parks, which are situated outside Prague’s centre, within

park+ride), která se nacházejí mimo centrum Prahy v pěší dostup-

walking distance of a bus or tram stop. Currently, there are 19 P + R car parks

nosti od zastávky veřejné dopravy. V současné době je v Praze

in Prague.

19 P+R parkoviš .

The financial side of the project is no doubt also significant. The imposition of

Nezanedbatelná je nepochybně i finanční stránka projektu. Zpo-

a charge secures an input of financial resources for the city districts budgets,

platněním je zajištěn přísun finančních prostředků do rozpočtů

which are then utilized for the maintenance of the parking zones.

městských částí, jež je využívají na správu parkovacích zón. BUILDING OBLIGATIONS IN PRAGUE Apart from the aforementioned issues, every POVINNOSTI STAVEB V PRAZE Kromě zmíněného má již od 1. ledna

building is, as of 1st January, 2000, when regulation No. 26/1999 Ed. of the

2000, kdy nabyla účinnosti vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obec-

capital city of Prague about general technical requirements for constructions

ných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, každá

within the capital city of Prague, obliged to secure a particular number of park-

stavba povinnost zabezpečit určitý počet parkovacích míst. Tímto se

ing places. This prevents a greater number of cars entering the streets of the

brání přístupu velkého počtu automobilů do ulic hlavního města.

capital city.

Od 1. srpna 2016 je účinné nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy,

Effective since 1st August, 2016, is regulation No. 10/2016 Ed. of the capital city

jímž se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické

of Prague, which determines general requirements for the utilization of an area

požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále jen „Pražské sta-

and technical requirements for buildings in the capital city of Prague (hereinafter

vební předpisy“). Obecně stanoveným účelem je vytvoření dosta-

referred to as ‘Prague Building Regulations’). A generally determined purpose is

tečného počtu parkovacích míst, který bude odpovídat lokalitě,

to create a sufficient number of parking places, with is to correspond with the

typu stavby a napojení na veřejnou hromadnou dopravu.

location, type of building and connection to public transportation. The obliga-

Povinnost zřídit stání nemají jen dočasné stavby zřízené na dobu

tion to secure parking only does not apply to temporary buildings constructed

nejvýše jednoho roku. Další výjimkou jsou stavby, pro něž by bylo

for a period with a maximum of one year. Other exceptions apply to buildings

zřízení parkovacích stání příliš technicky komplikované a náročné

that would discover the creation of parking places technically complicated and


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:35 Stránka 24

vzhledem k místním podmínkám. Může se jednat o umístění staveb

demanding with regards to local conditions. This can refer to the location of

do již vytvořené zástavby budov, kde nelze vytvořit plochu sloužící

buildings within an already constructed development where it is impossible to

k parkování nebo k odstavení osobního vozidla (dále jen „stání“)

create a parking area or to park a vehicle (hereinafter referred to as ‘parking’)

bez nepřiměřeně vysokých finančních prostředků.

without the need for disproportionally high financial resources.

Stání jsou rozdělena na vázáná a návštěvnická. Vázánými se rozumí stání

Parking is divided into secured and visitors’ parking. Secured parking refers to

vyhrazené pro jednotlivý účel užívání; zpravidla jde o zaměstnance spo-

parking defined for a single utilization purpose; this usually refers to employees of

lečnosti, která má sídlo v budově, nebo rezidenty. Návštěvnická stání

a company based within the building or to residents. Visitors’ parking is just for

slouží návštěvníkům. Novinkou je i možnost vzájemného zastoupení

visitors. A new service offers the possibility of mutual representation of visitors’

návštěvnických stání v případě polyfunkčních staveb, což vede k efektiv-

parking in the case of poly-functional buildings, which leads to a more effective

nějšímu využití parkovacích míst a zároveň dochází k motivaci develo-

utilization of parking places and also motivates developers to create more diverse

perů k vytvoření rozmanitějších staveb. Jde o situace, kdy se v budově

buildings. This applies to situations when the building comprises residential units

nacházejí bytové jednotky, ale i prostory sloužící k podnikání, a návštěv-

as well as premises for entrepreneurial activities and the visitors who go there for

níci, kteří směřují do prostor pro podnikání, mohou parkovat na ná-

business may also park in visitors’ parking places for the residential premises etc.

vštěvnických stáních pro bytové prostory apod.

The real number of parking places is calculated via the gross floor area, which

Skutečný počet stání se vypočítá pomocí tzv. hrubé podlažní plo-

represents the total of areas defined by an outline of structures of the individual

chy, jíž se rozumí součet ploch vymezených vnějším obrysem kon-

storeys of the building. Open areas and partially open areas are not included

strukcí jednotlivých podlaží budovy. Nepočítají se otevřené

within the calculations. The resulting requirements are also influenced by the

a částečně otevřené části. Na výsledné požadavky má vliv i rozdě-

city’s division into the nine zones which are already influenced by both the area

lení města do devíti zón, v nichž jsou již implementovány vlivy

and underground stations. These zones are created within a hierarchy: historical

území a stanic metra. Tyto zóny jsou vytvořeny v hierarchii: histo-

centre, central part of the city, inner city, outer city and suburban area within the

rické centrum, centrální část města, vnitřní město, vnější město

framework of administration of Prague’s boundaries.

a příměstská oblast v rámci administrativních hranic Prahy. CHARACTER OF PARKING FOR HOUSING Requirements for secured parking for

24

CHARAKTER PARKOVÁNÍ PRO BYDLENÍ Požadavek na vázaná stání pro

housing in the shape of garages was left unchanged by the Prague Building Reg-

bydlení ve formě garáží byl v Pražských stavebních předpisech pone-

ulations. It is not a common regulation within the European context but if it

chán. Nejde o běžný požadavek v evropském kontextu, ale jeho zru-

was terminated in Prague, it would have a negative impact on the quality of de-

šení v Praze by mělo negativní dopad na kvalitu výstavby, protože by se

velopment as there would be extensive car parks built within the buildings’ sur-

v okolí domů stavěla rozsáhlá parkoviště. Nově jsou garáže definovány

roundings. The garages are now defined in such a way as to allow for

tak, aby byla umožněna širší škála řešení, a zároveň byly specifikovány

a broader range of solutions and there are also specified situations where the

situace, v nichž se regulace neuplatní. Garáž může být zcela uzavřená,

regulations cannot be applied. The garage can be completely enclosed or

nebo polootevřená, čímž se rozumí exteriérový prostor, který je ale-

semi-opened, which refers to an exterior area, which is closed at least by one

spoň z jedné poloviny uzavřený. Podmínkou je zastřešení garáže.

half. Roof construction over the garage is a condition.

Stanovená regulace vázáného stání ve formě garáží se neuplatní

The set regulation for secured parking in the shape of garages will not apply to

u budov s méně než třemi podlažími a staveb individuálního bydlení,

buildings with less than three storeys and buildings of individual housing, where

kde vzhledem k menšímu počtu míst lze realizovat stání v uličním

parking can be realized, with regards to the smaller number of places, within

prostranství do docházkové vzdálenosti 300 m. Je to však pouze za

the street area and up to a pedestrian distance of 300 m. Nevertheless, this

podmínek, kdy vzhledem k místním podmínkám nelze stání zřídit na

only applies in those cases when parking cannot be arranged on the building

pozemku stavby.

site due to local conditions.

ZMĚNY V NOZ Novela NOZ, která nabude účinnosti dne 1. ledna

CHANGES IN THE NOZ The NOZ amendment, which will come into effect on

2018, vrací do zákoníku předkupní právo pro spoluvlastníky. Zmíněné

1st January, 2018, brings the right to pre-emption for co-owners back to the

se nachází v § 1124: „Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité

civil code. The aforementioned is in regulation § 1124: “If it is the interest in

věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě

common property that is being transferred, then co-owners have the right to

blízké.“ Toto ustanovení má za důsledek, že majitel při prodeji svého

pre-emption unless it is a transfer to next of kin.” This regulation results in the

bytu, bude muset společně s bytem přednostně nabídnout ke koupi

fact that together with the sale of an apartment, the owner will also offer the co-

spoluvlastníkům uvedené nemovitosti i garážové místo.

owners of the particular property the privilege of purchasing garage parking.

Závěrem lze konstatovat, že hlavní město Praha je nepochybně ve-

In conclusion, one can say that the capital city of Prague is no doubt led by the

deno snahou zabezpečit dostatek parkovacích míst a zároveň ome-

effort to secure a sufficient number of parking places and also to restrict the

zit množství motorových vozidel v centru města.

number of cars within the city centre.

FOCUS & DN 2 PRÁVO


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:35 Stránka 25

KALEIDOSKOP KALEIDOSCOPE Nové BMW řady 7 s dálkovým ovladačem na parkování. Zdroj: huffington post New BMW 7 series with parking remote control Source:huffington post

Place des Celestins v Lyonu, parking s optickou iluzí, hit roku 2000. Zdroj: la ville lyon Place des Celestins in Lyon, parking projected with a noptical illusion, hit of 2000. Source: la ville lyon

Povedený orientační systém garaží Mall of Scandinavia. Foto: jukka kaikkonen Precious garage orientation system in Mall of Scandinavia. Photo: jukka kaikkonen

Automatický parkovací robot na letišti v Düsseldorfu. Zdroj: serva t-s Automatic parking forklift at Dusseldorf airport. Source: serva t-s

KALEIDOSCOPE FOCUS & DN 2

25


Focus&DN 2_3-26 vnitrek_Sestava 1 6.4.17 13:35 Stránka 26

KALEIDOSKOP KALEIDOSCOPE Aplikace pro chytré telefony ke zjištění cen parkovného. Smart phone app for parking prices (Save-a-space).

Vkusně zhotovená lavička pro cyklisty. Zdroj: mmcité Elegant bench incl. a cyclist parking spot. Source: mmcité

Japonské skládací auto upravené pro snadné parkování. Zdroj: city cat mit Hiriko folding car for optimized parking. Source: city cat mit

Parkoviště jsou pro různé účely; zde odstavená auta „VW dieselgate“ v USA. Zdroj: euroactiv.com Slightly different style of parking, abandonded VW dieselgate stars in the USA. Source: euroactiv.com

V Singapuru se řeší parkování trochu jinak. Auto je součástí hlavního obytného prostoru. Zdroj: home designing Different style of parking in Singapore; car is a part of a master-living room. Source: home designing

26

FOCUS & DN 2 KALEIDOSKOP


Focus DN 2_1-4 obalka_Sestava 1 6.4.17 12:39 Strรกnka 3


Focus DN 2_1-4 obalka_Sestava 1 6.4.17 12:39 Strรกnka 4


51 Baumit_1.0_Layout 1 5.4.17 14:55 Stránka 51

ekonomika / economy TRENDY / TRENDS

Nová fasáda s aplikací QUIDO Vzorky New façade with QUIDO Vzorky application Výběr vzhledu nové fasády s webovou aplikací QUIDO Vzorky od. společnosti Baumit je snadný a jednoduchý. Jejím prostřednictvím si. zájemce může vybrat, objednat a dát zaslat vzorky budoucí fasády..

N

ásledně pak může výběr a cenovou kalkulaci bezplatně konzultovat s odborníkem v místě bydliště a objednat si i profesionální realizaci. VZHLED „NA MÍRU“

Výběr fasády není snadná ani levná záležitost, chce to čas a klid na správné rozhodnutí a případně i konzultaci. Nová aplikace QUIDO Vzorky nabízí obojí. Při rozhodování pomůže i zaslání vzorků, které si mohou zájemci prostřednictví aplikace vybrat a objednat. Vedle fasádní barvy a fasádní probarvené omítky si lze objednat také vzorky fasádní mozaikové omítky z 36 standardních struktur ze vzorníku Baumit Life. Další možností je individuální namíchání vlastní struktury kombinací ze 16 různých barev kamínků přesně podle představ klienta. APLIKACE QUIDO VZORKY UMOŽŇUJE UŽIVATELI OBJEDNAT:

m fasádní barvu (pro aplikaci na stávající omítku) m fasádní probarvenou omítku (omítka ve zvoleném barevném odstínu, struktuře a zrnitosti pro aplikaci na fasádu) m fasádní mozaikovou omítku (nejčastěji používaná na sokly) Cena jednoho vzorku je 350 Kč včetně poštovného, balného a DPH; každý třetí vzorek je zdarma. Zájemce si může vybrat vzorek ve formě desky o rozměrech 30 × 40 cm, či v mokrém stavu, tedy ve kbelíku. BEZPLATNÉ KONZULTACE A ODBORNÉ REALIZAČNÍ FIRMY

Po obdržení vybraných vzorků může stavebník využít možnosti bezplatné konzultace s odborníky na fasády společnosti Baumit, kteří zpracují cenovou kalkulaci. Kontakt na nejbližšího odborníka (podle adresy pro odběr vzorku) je vždy přiložen ke vzorku fasády a zaslán klientovi e-mailem spolu s rekapitulací objednávky. Baumit má po celé České repub-

lice síť spolupracujících certifikovaných realizačních firem, které se specializují na fasády rodinných a bytových domů školené. Všechny tyto firmy jsou technicky vyškoleny na použití Baumit fasádních materiálů, aby výsledný vzhled fasády odpovídal představě uživatele. RED

Aplikaci QUIDO Vzorky naleznete na webových stránkách Baumitu: https://www.baumit.cz/ podpora/quido-vzorky/

The choice of a new façade. appearance with QUIDO Vzorky. (Samples) web application by. Baumit is easy and simple.. Clients can choose, order and. have samples of their future. façade sent through..

T

hey can then consult on choice and calculate costs free of charge with a specialist in their place of residence and order a professional realisation. APPEARANCE ‘MADE TO SUIT’

Choosing a façade is not an easy nor cheap matter. It needs time and peace and quiet for making the right decision and also consultation. The new QUIDO Vzorky application offers both. What will also assist with the decision making is to have the samples, which the clients may choose and order through the application, sent. Apart from the façade colour and façade through-coloured render, they can also order façade mosaic renders from 36 standard structures from the Baumit Life sample book. Another option represents an individual mixing of one’s own structure by a combination of 16 different colours of stone precisely in accordance with a client’s requirements.

THE QUIDO VZORKY APPLICATION ALLOWS THE USER TO ORDER:

m Façade colour (for applying to existing render) m Façade via colour render (render in a chosen colour shade, structure and grain size for applying to the façade) m Façade mosaic render (generally used for plinths) The cost of one sample is CZK 350 including postage, packaging and VAT; each third sample comes free of charge. Clients may choose a sample in the form of a board being 30 × 40 cm or in wet condition that being contained in a bucket. FREE OF CHARGE CONSULTATION AND SPECIALIST REALIZATION COMPANIES

Once the investor receives the chosen samples, he/she can make use of a free of charge consultation with specialists of Baumit’s facades which would provide a cost calculation. A contact address for the nearest specialist (according to the address provided for the purchase of the sample) is always attached to the façade sample and sent to the client via e-mail together with an order recapitulation. Baumit has a network of co-operating certified realization companies, which specialize in façades for family houses as well as residential buildings, throughout the Czech Republic. All these companies staff are fully trained in the utilization of Baumit’s façade materials so that the appearance of the façade corresponds with the user’s ideas and requirements. RED

The QUIDO Vzorky application is available on Baumit’s website: https://www.baumit.cz/ podpora/quido-vzorky/

dn 4/2017

51


52-54 Pravnici - NOZ_Layout 1 5.4.17 12:36 Stránka 52

ekonomika / economy LEGISLATIVA / LEGISLATION

Změny v novém občanském zákoníku týkající se nemovitostí Changes to the new Civil Code regarding real estate Novely, které se dotýkají nemovitostí, jsou účinné již od 28. února.. Některé z nich však budou v účinnosti až od 1. ledna příštího roku..

J

edná se zejména o novely občanského zákoníku, které mimo jiné upravují předkupní právo k spoluvlastnictví a výši peněžité jistoty u nájmu. Největší změnu přináší úprava svěřenských fondů a jejich evidence. Snahou je zabránit zneužití těchto fondů k legalizaci výnosů z trestné činnosti. PENĚŽITÁ JISTOTA PŘI NÁJMU

Od 28. února je v účinnosti nová úprava § 2254, jež se zabývá úpravou jistoty při nájmu (dříve nazývanou kauce). V novém znění je stanovena maximální výše takové jistoty na trojnásobek měsíčního nájemného, což je polovina oproti úpravě dřívější. Je třeba si uvědomit, že jistota slouží zejména pronajímateli na případné hrazení nezaplaceného nájmu nebo i jiných poplatků, které souvisejí s užíváním bytu. Takto stanovená výše jistoty je hodnotou maximální. Smluvní strany nájemní smlouvy se mohou dohodnout na částce menší, nebo si ji případně vůbec nesjednají. Pokud je sjednána, pronajímatel má povinnost tuto jistotu při skončení nájmu vrátit nájemci, který má právo na úrok z jistoty od jejího poskytnutí, alespoň ve výši zákonné sazby. PŘEDKUPNÍ PRÁVO K SPOLUVLASTNICTVÍ

Ve stávající úpravě spoluvlastnictví se uvádí, že jestliže někdo převádí spoluvlastnický podíl na jiného spoluvlastníka, popř. svého manžela/manželku, sourozence nebo příbuzného v řadě přímé, ostatní spoluvlastníci nemají k tomuto dílu předkupní právo. Předkupní právo se vztahuje na případy, kdy bylo spoluvlastnictví pořízeno pro případ smrti (tedy např. závětí, dědickou smlouvou atd.) nebo i jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva od počátku ovlivnit. Když však spoluvlastník převádí svůj podíl mimo výše zmíněné osoby, spoluvlastníci předkupní právo mají. Je třeba upozornit na skutečnost, že toto právo je omezeno na dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví. Lze tvrdit, že zákonodárce si je vědom, že stanovená lhůta šesti měsíců neodpovídá realitě, kdy v důsledku časové náročnosti dědických řízení vznikaly situace, že rozhodnutí o potvrzení nabytí dědicem je vydáno až po uplynutí této lhůty.

52

dn 4/2017

Novela tohoto paragrafu (§ 1124) účinná od 1. ledna 2018 zjednodušuje tuto úpravu tak, že když chce spoluvlastník převést svůj podíl na nemovité věci, ostatní spoluvlastníci mají předkupní právo. Dochází tedy k odstranění lhůty šesti měsíců i výčtu důvodů, podle nichž muselo spoluvlastnictví vzniknout. Další novinkou je i to, že předkupní právo vůbec nevznikne, jestliže spoluvlastník převádí svůj podíl na osoby blízké. Lze vidět, že zákonodárce zvolil nové stanovení osob. Z pozitivního výčtu dřívější úpravy přešel na užití definice osoby blízké, které již v tomto zákoně definovány jsou. SVĚŘENSKÉ FONDY

Na základě transpozice směrnice Evropské unie 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu byl novelizován zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a změny se dotkly i nového občanského zákoníku. Tyto novelizace se mimo jiné věnují i svěřenským fondům. Svěřenský fond musí mít tři osoby, aby mohl vzniknout a existovat. Jde o osobu zakladatele, svěřenského správce a obmyšleného. Zakladatelem je fyzická nebo právnická osoba, která se rozhodne vyčlenit část svého majetku do svěřenského fondu. Osoba správce dohlíží na naplnění účelu a obmyšlený má právo na plnění z tohoto fondu podle podmínek a pravidel upravených ve statutu svěřenského fondu. Od 1. ledna 2018 vznikne svěřenský fond dnem zápisu do evidence svěřenských fondů. Tento zápis má konstitutivní povahu a evidence bude vedena u příslušných rejstříkových soudů. Byl-li však fond zřízen pořízením pro případ smrti, vznikne smrtí zůstavitele a do evidence se zapíše po svém vzniku. Novinkou je i zavedení tzv. skutečného majitele podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo, či nepřímo rozhodující vliv ve svěřenském fondu. Může jí být


52-54 Pravnici - NOZ_Layout 1 5.4.17 12:36 Stránka 53

ekonomika / economy LEGISLATIVA / LEGISLATION

osoba, která je v postavení zakladatele, svěřenského správce, obmyšleného, osoby, v jejímž zájmu byl založen svěřenský fond, není-li určen obmyšlený, a osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu. Společně s výše uvedenými zákony, byl novelizován i zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Ten stanoví skutečnosti, které musejí být v evidenci zapsané, aby bylo možné se vyhnout anonymitě jak zakladatelů, tak i obmyšlených, což bylo možné v dosavadní úpravě. Údaje, které se zapisují, jsou zejména označení, účel, předmět činnosti, identifikační číslo svěřenského fondu atd. Velmi důležité jsou nově údaje o správci, zakladateli a osobě obmyšleného, a to: 1. jméno; 2. adresa místa pobytu, popř. také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu. V případě skutečného majitele se navíc doplňuje datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno, státní příslušnost a údaj o skutečnosti, jíž je založeno postavení skutečného majitele. Tento rejstřík je neveřejný a údaje z něj se budou poskytovat tomu, kdo prokáže zájem v souvislosti s předcházením trestným činům (podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti a jejich zdrojovým trestným činům a trestného činu teroristického útoku) a samozřejmě svěřenskému správci. Dálkový přístup

k němu má i široký okruh státních orgánů, a to např. soudy, zpravodajské služby, Národní bezpečnostní úřad, Nejvyšší kontrolní úřad atd. Ze všech výše zmíněných novel lze za nejdůležitější změnu rozhodně považovat povinnou registraci svěřenských fondů. Zavedení jejich evidence může napomoci, aby nemovitý majetek a výnosy z něj sloužily k financování terorismu, nebo se takovýmto způsobem zlegalizovaly prostředky vzešlé z nelegální činnosti. Jde o jeden z problémů, s nimiž se dnešní demokratické právní státy snaží vypořádat. TOMÁŠ KUBALA, ODBORNÝ ASISTENT URBÁŠEK & PARTNERS, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O.

Amendments relating to real estate. are effective from the 28th February.. However, some will not come into force. until 1st January next year..

T

hose mainly refer to amendment to the Civil Code, which, amongst others, regulates the rights of preemption of co-ownership and the level of pecuniary security associated with rents. Most changes are with an amendment to trust funds and their evidence. The endeavour is to prevent misuse of these funds for the legalisation of yields from criminal activity.

dn 4/2017

53


52-54 Pravnici - NOZ_Layout 1 5.4.17 12:36 Stránka 54

ekonomika / economy LEGISLATIVA / LEGISLATION

PECUNIARY SECURITY ASSOCIATED WITH RENTS

The new amendment § 2254, which deals with regulating security associated with rents (previously called security deposits) has been effective since 28th February. The new amendment states the maximal height of such security to a triple amounting of monthly rent, which is half in comparison with the previous regulation. It is necessary to realise that security is mainly there for the lessor to pay any possible unpaid rent or other payments associated with the use of an apartment. This set security level is the maximum value. Contracting parties are also able to agree a lower amount or do not need to set it at all. If it is set, the lessor is obliged to return this security to the tenant once the lease is ended and he/she is then entitled to interest from the security the day it was provided or at least in the amount of legal rate. RIGHT OF PRE-EMPTION FOR CO-OWNERSHIP

The existing legislation of co-ownership says that if one is transferring a share in common property to another coowner or his/her husband/wife, sibling or direct relative, the other co-owners have no right of pre-emption to this share. The pre-emption right refers to cases when co-ownership was arranged in the case death (that is for instance via a will, an inheritance contract, etc.) or other legal fact in such a way as disabling the co-owners to influence their rights. However, when the co-owner transfers his share outside of the aforementioned persons, the co-owners do have the right of pre-emption. It is necessary to point out the fact that this right is limited to a period of six months from the day of the founding of the co-ownership. One can say that the legislator is aware of the fact that the set term of six months does not correspond with reality resulting, due to time difficulty associated with probate proceedings, in situations when the decision on confirmation of the acquisition of inheritance is not issued until this term expires. The amendment to this paragraph, (§ 1124) effective from 1st January 2018, simplifies this legislation in such a way that when the co-owner wants to transfer his share in real estate, the other co-owners have the right of pre-emption. Thus the six-month term and the number of reasons according to which the co-ownership had to be established is removed. Another new issue is also the fact that the right of pre-emption does not cease to exist at all if the co-owner transfers his share to the next of kin. One can see that the legislator chose a new designation of people. He moved from the positive listing of previous legislation to the use of the definition of next of kin that have already been defined by this law. TRUST FUNDS

Act No. 253/2008 Ed., refers to various measures against the legalization of yields from criminal activity and funding of terrorism was amended on the basis of transposition of EU regulation 2015/849 about the prevention of the use of exploiting a financial system for money laundering and financing terrorism and the changes also affect the new Civil Code. These amendments, amongst others, also apply to trust funds. Trust fund must have three persons in order to be both established and in existence. These include the founder,

54

dn 4/2017

a trustee and the beneficiary. The founder is a natural person who decides to set aside part of his assets to the trust. The trustee oversees the fulfilling of the status of the trust fund. As of 1st January 2018, the trust fund will be established on the day of the fund being recorded in the register of trust funds. This entry is of a constitutional nature and the register will be administrated by the relevant Commercial Courts. However, if the fund was founded via an acquisition in the case of death, it will be opened following his death and will be recorded in the register once founded. What is also new is the establishing of the real owner in accordance with Act No. 253/2008 Ed., of certain measures against the legalization of yields from criminal activities and the financing of terrorism. The real owner is, for these purposes, considered a natural person who is factually and/or legally able to execute directly or indirectly determinative influence inside the trust fund. The real owner can be a person who is in the post of founder, a trustee, a beneficiary, a person in whose interest the trust fund was established providing the beneficiary was not designated, and a person entitled to oversee the administration of the trust fund. Together with the aforementioned laws there was also amended Act No. 304/2013 Ed., about the public register of legal and natural persons. This will set those facts that must be recorded in the register in order to be able to avoid the anonymity of the founders as well as beneficiaries, being possible in the present legislation. The data that is registered mainly includes designation, purpose, subject of business activities, identification number of the trust fund, etc. What is very important is the new data about the trustee, founder and the person for the beneficiary and: 1. name; 2. address of residence or domicile if this differs from the address of residence. As for the real owner, what is mainly registered is the date of birth and birth number if assigned, nationality and data on the fact that designates the post of the real owner. This register is non-public and data there will be provided only to those who show interest associated with the prevention of criminal activities (as an accessory to the fact, a participant to negligence, legalization of yields from criminal activity, legalization of yields from criminal activity from negligence and their sourced criminal activities and criminal activity of a terrorist attack) and naturally to the trustee. Remote access is also made available to a broad range of state bodies, for instance the courts, intelligence agencies, National Security Authority, Supreme Audit Office etc. The most important amendment of all the aforementioned can be considered the compulsory registration of trust funds. The establishing of a register can help real estate and yields recorded there to help finance terrorism or legalize the means of resources emerging from illegal activities. It is just one of the problems that democratic states representing the rule of law try to cope with today. TOMÁŠ KUBALA , PARALEGAL URBÁŠEK & PARTNERS, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O.


55-57 Nejuspornejsi byty_fer_3.0_Layout 1 5.4.17 14:55 Stránka 55

ekonomika / economy / BUILDING INDUSTRY

STAVEBNICTVÍ

Nejúspornější budou bezdomovci The homeless will be the most economical Směrnice EU nařizuje, že se od roku 2020 budou smět stavět pouze domy,. jejichž spotřeba energie se blíží nule. Pro velké projekty s vytápěcí plochou. nad 1 500 m2 začnou přísnější pravidla platit o dva roky dříve. Developeři. se obávají vyšších nákladů na výstavbu..

A

ktuální analýza stavební a developerské společnosti Trigema uvádí, že v současné době splňuje nejméně 50 % bytových domů nabízených k prodeji energetickou třídu B. Bytové domy, které jsou z pohledu energetické náročnosti „vyhovující“ a spadají tedy do třídy C, tvoří zhruba desetinu všech projektů. Mimořádně úsporných domů označených jako A, je však nyní na trhu pouze 1,3 %. Za posledních pět let se přitom podle analýzy Trigemy zvýšil podíl energeticky úsporných bytů o více než 70 % a neustále se zvyšuje. Zatímco v roce 2012 jich bylo podle šetření Trigemy 6,4 %, o rok později to bylo již 8,4 %. Aktuálně jich je v nabídce 77 % z celkových zhruba 4 000, které jsou na trhu. „Díky legislativním opatřením se situace v tomto ohledu postupně zlepšuje, ale stále není optimální. Energetická náročnost budov není totiž jen o výpočtech před zahájením stavby, ale především o budoucím užívání,“ vysvětluje Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema, a dodává: „Náš koncept Chytrého bydlení počítá s energetickou třídou B, která je žádána většinou kupujících, protože přináší efektivní poměr ceny a výsledného užitku.“ ZÁJEM VYCHLÁDÁ

Vynecháme-li abnormální růst cen bytů v minulém roce, tak za předcházejících pět let (2012–15) stouply ceny bydlení (v Praze) přibližně o přibližně 13 %. Ceny stavebních prací od roku 2005 stouply přibližně o 15 % a šly proti trendu vývoje stavební produkce, která stagnovala, nebo klesala. V důsledku směrnice EU by však během několika příštích let měly úsporné domy ovládnout trh. Developeři soudí, že se tím byty prodraží zhruba o 15 %. Nejvíce se zvýšení cen projeví u nejlevnějších bytů do 3 mil. Kč pořizovacích nákladů, jichž se nyní prodává nejvíc. Novostaveb v pasivním standardu se nyní staví ročně přibližně 1 000, což je v průměru

necelých 5 % z celkového počtu postavených domů, vyčísluje Centrum pasivního domu. Pořizují je ve větší míře stavebníci rodinných domků. Něco ze standardů akceptují, něco ne, výsledky chválí, něco by po zkušenostech řešili jinak. Kupci bytů v developerských projektech naopak podle stavebních firem zatím zájem o výrazně ekologické bydlení příliš neprojevují. „Nízkoenergetický, respektive pasivní standard v tuto chvíli požaduje zanedbatelné procento lidí. Většina si uvědomuje, že zvýšené náklady na nákup takového bytu nemají v rozumné době ekonomickou návratnost,“ říká Marcela Fialková, mluvčí společnosti Central Group. Německý týdeník Der Spiegel, který má jinak k „zeleným“ hodně blízko, ve svém sedmém letošním čísle píše o neúnosně rostoucích nákladech na stavbu bytů a rodinných domů zaviněných stále přísnějšími eko-energetickými předpisy. Mnichovská firma Wohnungsbaugeselschaft Gefowag dala postavit sídliště, v němž byly v každém domě uplatněny jiné technologie úspory energie splňující zákonné požadavky. Nové předpisy o zateplení nutí architekty ke stále komplexnějším opatřením. Na hradní střílny zmenšená, trojnásobně zasklená okna, utopená v matracích styroporu. Neustále bzučící ventilátory recyklují poslední zbytečky tělesného tepla obyvatel. Všechny domy jsou prošpikované měřicími instrumenty a senzory. Vyplatily se tyto vícenáklady? Želbohu ne. „Vý-

sledek překvapil nás samé,“ říká M. Hardi, vedoucí stavebního odboru společnosti. Ukázalo se, že nejsložitější systémy přinesly méně než jednoduchá řešení. Podle prezidentky Spolkové komory architektů Barbary Ettingerové „… pokračující zpřísňování předpisů úspory energie znatelně brzdí výstavbu zaplatitelného bydlení“. Der Spiegel vypočítává, že plnění ekopředpisů prodražilo stavbu vícerodinného domu o 86 240 eur, zatímco dvacetileté úspory na topení činí pouhých 29 610 eur. Investoři zjišťují, že stavět byty pro střední třídu se nevyplácí. NULA? ANI NÁHODOU…

Co se tedy po stavebnících požaduje? „Zorientovat se v nastavení energetických standardů budov není v podmínkách českého informačního prostoru jednoduché ani pro energetického specialistu či architekta, natož pro stavebníka,“ píše se v článku autorů Michala Čejky a Jana Antonína na odborném recenzovaném webu tzbinfo.cz. Některé z pojmů není možné srovnávat, neboť jsou definovány jinými technickými kritérii. Další zase používají jiné metody výpočtu. Ve většině případů se při stanovení standardu budovy vychází z čísel vypočtených, nikoli reálně změřených při následném užívání budovy. Standardy jsou určovány ČSN. Pro ten nízkoenergetický nemá spotřeba na vytápění překračovat 50 kWh/m2 ročně, pro pasivní je to

dn 4/2017

55


55-57 Nejuspornejsi byty_fer_3.0_Layout 1 5.4.17 14:55 Stránka 56

ekonomika / economy STAVEBNICTVÍ / BUILDING INDUSTRY

15 kWh/m2. Žádná norem není právně závazná. Standardy, v nichž se objevuje slovo „nula“, často evokují představu, že takový dům nespotřebuje žádnou energii na vytápění. „Byť by to bylo zajisté krásné, takovou budovu prozatím postavit neumíme,“ konstatují autoři článku na tzbinfo.cz. Jediným legislativně závazným standardem je „budova s téměř nulovou spotřebou energie“, jak ji definuje Směrnice EU 2010/31 o energetické náročnosti budov, jež je citována v úvodu článku. „Je třeba přijmout opatření s cílem zvýšit počet budov, které nejenže splňují současné minimální požadavky na energetickou náročnost, ale jsou i energeticky účinnější, čímž dojde ke snížení spotřeby energie i emisí oxidu uhličitého,“ píše se ve směrnici. Budova tomuto předpisu vyhovující je definována jako taková, „…jejíž energetická náročnost určená podle přílohy I je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí“. Co znamená „téměř nulová spotřeba“, je v kompetenci členských zemí EU. Představa evropské komise je pro kontinentální klima, do něhož by se dala ČR zařadit, rovná spotřebě primární neobnovitelné energie budovy ve výši 20–40 kWh/m2 za rok. Legislativně definovaný požadavek na primární neobnovitelnou energii pro NZEB tak, jak si jej nastavila Česká republika, odpovídá přibližně hodnotám 100–160 kWh/m2 za rok. Pro malé nevhodně orientované objekty dokonce více než 200 kWh/m2 za rok. Je to tedy až pětkrát více, než požaduje Komise EU. Neboli v ČR se žádá snížit spotřebu primární neobnovitelné energie pro referenční budovu o 10–25 % podle typu budovy. „Současná definice budovy s téměř nulovou spotřebou (NZEB), kterou si definovala sama Česká republika, je ,nule‘ na míle vzdálená a představuje jen velmi mírné zpřísnění oproti současným požadavkům pro novostavby. Nutnost využití obnovitelných zdrojů energie je pro NZEB pouze okrajová. To dokládá i pětkrát vyšší hodnota požadavku spotřeby primární neobnovitelné energie, než doporučuje evropská komise. V neposlední řadě nenutí současná definice NZEB architekta k návrhu promyšleného a energeticky efektivního konceptu budovy, ale pouze ke kvalitnější tepelněizolační obálce.“ uzavírají M. Čejka a J. Antonín Požadavek přepočítávat spotřebovanou energii na „primární“ z „neobnovitelných zdrojů“ a zdůraznění cíle snížit produkci CO2 spolu s předpokladem, že se závazné předpisy budou zpřísňovat, může vést do budoucna k nedostatku energie, jíž, zejména elektrické,

56

dn 4/2017

i velmi úsporné domy spotřebují hodně. „Důsledky jsou nasnadě: V případě realizace nebude dost energie pro všechny a vlastně to ani není žádoucí,“ varuje Peter Zinga na stránkách internetového deníku Neviditelný pes, protože: „Nedostatek elektrické energie povede samozřejmě k nárůstu její ceny, až bude pro nízkopříjmové domácnosti luxusním zbožím.“ Tuto vizi podporuje další trend, že se za množství dodané elektřiny bude platit velmi málo, ale vysoké budou paušální poplatky za připojení, za regulaci soustavy, za dálkové řízení energetické spotřeby domácností z „dispečinku“… JAN FERENC / FOTO: AUTOR

EU regulations state that as of 2020, there will. only be the construction of buildings whose. energy consumption is close to zero. As for those. larger projects, with a heating area of more. than 1,500 sq m, then stricter regulations will. come into force two years earlier. Developers. are concerned about the high level of construction. costs..

C

urrent analysis by the building and development company Trigema states that at least 50% of housing blocks that are for sale currently meet the B class energy classification. Housing blocks, which are, from an energy demand point of view ‘satisfactory’ and fall into the C class, form approximately one tenth of all projects. But when it comes to A class buildings, there are only 1.3% of these in the market. The share of energy efficient apartments has, over the past five years, increased, according to Trigema’s analysis, by more than 70% and continues rising. Whilst there were 6.4% of them in 2012 according to Trigema’s survey, a year later it was already 8.4%. Currently, there are 77% from approximately 4,000 of those that are in the market and on offer. “Thanks to legislative measures the situation is gradually improving in this respect yet it is still not optimal. Energy efficiency of buildings is not just about calculations before the commencement of construction but mainly about future utilization,” explains Marcel Soural, Chairman of the Board at Trigema and adds: “Our concept of Smart Housing accounts with B class energy certification, which is required by most buyers as it offers an effective price and final profit ratio.” INTEREST IS COOLING

If we leave out the abnormal increase in prices of apartments last year then housing costs (in Prague) increased in the previous five years

(2012–15) by approximately 13%. Prices for building work have increased since 2005 by approximately 15% and went against the trend for the development of building production which either stagnated or was on the decline. However, energy efficient buildings should, due to EU regulations, dominate the market in a few years time. Developers believe that the price of apartments will therefore increase by approximately 15%. The price increase will mostly be demonstrated by cheaper apartments priced up to CZK 3 million, which are the fastest movers. There are currently about 1,000 buildings a year constructed in the passive standard, which is on average almost 5% from the total number of constructed houses, calculates the Centre of Passive Building. These are mostly acquired by those building family hoses. They accept certain thing from the standard yet don’t accept others. They praise the results yet would change other things having been through the experience. Buyers of apartments in development projects haven’t been, according to building companies, showing much interest in distinct ecological housing. “Low-energy, or the passive standard, is currently being required only by a negligible percentage of people. Most


55-57 Nejuspornejsi byty_fer_3.0_Layout 1 5.4.17 14:55 Stránka 57

ekonomika / economy / BUILDING INDUSTRY

STAVEBNICTVÍ

According to the President of the Federal Chamber of Architects, Barbara Ettinger: “… the ongoing hardening of regulations for energy saving slowed down construction of affordable housing considerably. “Der Spiegel calculates that meeting eco regulations increased the price of the construction of a multi-family house by EUR 86,240 whilst the twenty-year savings for heating only made EUR 29,610. Investors are realizing that it does not pay off building apartments for the middle classes. ZERO? NO WAY…

of them are aware of the fact that those increased costs that are necessary for the purchase of such an apartment have no economic return in sensible times,” says Marcela Fialková, spokesperson of Central Group. The German daily paper Der Spiegel, which is otherwise really close to the ‘greens’, writes in the seventh issue of this year about unbearably increasing costs for the construction of apartments and family houses caused by constantly stricter eco-energy regulations. Wohnungsbaugeselschaft Gefowag from Munich had a housing development built where in every building they utilised different energy saving technologies that met legal regulations. New regulations regarding insulation force architects to more and more comprehensive and complex measures. From castle loopholes reduced in size, triple glazed windows, buried in the mattresses of polystyrene. The constantly buzzing ventilators recycle the last little bits of a residents’ body heat. All buildings are ‘larded’ with measuring instruments and sensors. Did these extra costs pay off? Regrettably not. “The result surprised us as well,” says M. Hardi, head of the building department at the company. It proved that the most difficult systems have brought less than simple solutions.

What is required from investors then? “It is not an easy task to find one’s footing in the setting of energy standards for buildings under the conditions of the Czech information area for an energy specialist or an architect let alone for an investor,” states the article by Michal Čejka and Jan Antonín at the specialist reviewed website tzbinfo.cz. Some terms cannot be compared as they are defined by other technical criteria. Others are, on the other hand, using different methods for their calculations. When setting standards for the building, they are generally stemmed from calculated numbers and not realistically measured from the subsequent utilization of the building. Norms are set by the ČSN. As for the low-energy one, consumption is not to exceed 50 kWh/sq m a year, for the passive one it is 15 kWh/sq m. None of the norms is legally binding. Standards that often include the word ‘zero’ often evoke the idea that such a building does not use any energy for heating. “Whilst that would be wonderful, we still cannot construct such buildings,” say the authors of the article at tzbinfo.cz. The only legislatively binding standard is the ‘building with almost zero energy consumption’, as defined by EU Regulation 2010/31 about the energy efficiency of buildings, which is quoted at the opening of the article. “It is necessary to accept measures with an aim to increase the number of buildings that meet the current minimal requirements for energy demand and are also more energy efficient, which is to reduce the consumption of energy and carbon dioxide emissions,” states the regulations. A building that meets this regulation is defined as a building “… whose energy demands set by amendment I is very low. Almost zero or low consumption of the required energy should be covered, to a considerable extent, from renewable resources including energy from renewable resources produced within a particular place or its neighbourhood and surrounding areas.”

What ‘almost zero consumption’ means is under the banner of EU member countries. The European Commission’s idea regarding the continental climate, where the Czech Republic could also be included, equals the consumption of primary non-renewable energy of a building with 20–40 kWh/sq m a year. A legislatively defined requirement for primary nonrenewable energy for NZEB, as set by the Czech Republic, corresponds approximately with a volume of 100–160 kWh/sq m per year. And it is more than 200 kWh/sq m per year for small buildings with unsuitable orientation. That makes it five times more than the EU Commission requires. As in the Czech Republic, there is a request to reduce the consumption of primary non-renewable energy for a reference building by 10–25%, depending on the type of building. “The present definition of a building with almost zero consumption (NZEB), that the Czech Republic defined itself, is far from ‘zero’ and only represents a slight toughening of the requirements for new buildings in comparison with current ones. The necessity to utilize renewable energy resources is only marginal for the NZEB. This also shows up in the five times higher value of the requirement for the consumption of primary non-renewable energy that is recommended by the European Commission. Last but not least, the current definition of the NZEB does not force the architect to design a well thought through and energy effective concept of a building, but only a better quality thermal insulating cover,” concluded M. Čejka and J. Antonín The requirement to convert consumed energy to ‘primary’ from ‘non-renewable resources’ and emphasising the aim to reduce CO2 production with the assumption that binding regulations will be toughened can, in future, lead to a lack of energy of which energy efficient buildings use a considerable amount, especially electricity. “The impacts are evident: In the case of realization, there won’t be a sufficient amount of energy for everyone and actually it is not even required,” warns Peter Zinga on the website of the online daily paper Neviditelný pes, as: “A lack of electricity will certainly lead to increased prices for electricity until it becomes a luxury for households with low income.” This vision is supported by yet another trend that only very little money will be paid for the amount of supplied electricity but a lump sum fee for connection and the remote controlling of a households’ energy consumption from ‘a control centre’… will be high. JAN FERENC / PHOTO: AUTHOR

dn 4/2017

57


58-61 PPP_fer_4.0_Layout 1 5.4.17 14:59 Stránka 58

ekonomika / economy FINANCOVÁNÍ / FINANCING

PPP nevynáší, ale vyplatí se PPP is not profitable but does pay off Druhý slovenský projekt PPP při stavbě a provozu dálnice těží ze zkušeností. z provozu dříve realizovaného projektu dálnice Nitra – Banská Bystrica.. Obchvat Bratislavy bude pro stát výrazně levnější..

P

ětileté zkušenosti z provozu a z výstavby 52 km dlouhého dálničního úseku R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat (PR1BINA) daly slovenské vládě možnost pokračovat ve stavbě dopravní infrastruktury formou partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP). Druhá epizoda je známa jako „obchvat Bratislavy“. STÁT UŠETŘÍ, ALE…

Pravé jméno projektu je D4R7. Dálnice měří celkem 58 km. Obchvat slovenského hlavního města po dálnici D4 z toho obnáší 26,5 km. V rámci tohoto projektu jde o část obchvatu D0, a to v úsecích dálnice D4 Jarovce – Ivanka sever a Ivanka sever – Rača. U rychlostní komunikace R7 jde o vybudování úseku Bratislava Prievoz – Ketelec, Ketelec – Dunajská Lužná a Dunajská Lužná – Holice, celkem 31,5 km. Projektované úseky D4 jsou součástí systému transevropských sítí TEN-T. Část obchvatu jako projekt PPP schválila slovenská vláda v lednu 2015. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje (MDVaRR) na konci téhož měsíce vyhlásilo výběrové řízení na koncesionáře. Do konce března se do něj přihlásilo devět uchazečů. Do užšího výběru postoupila čtyři sdružení vedená nadnárodními skupinami: Strabagem, Vinci, Hochtiefem a na Slovensku dosud neznámou španělskou společností Cintra, jejíž sdružení soutěž také vyhrálo. V květnu 2016 vláda s konsorciem uzavřela koncesní smlouvu, dohodu o financování uzavřela o měsíc později. Náklady stavby se odhadovaly na 1,3 mld. eur (35,13 mld. Kč), vítěz nabídl koncesi v čisté hodnotě 997,53 mil. eur. Stavba by měla být hotova do roku 2020. Hodnota celého kontraktu je 1,89 mld. eur. Studie uskutečnitelnosti, kterou si vláda dala zpracovat, předpokládala, že vláda za 30 let provozu dálnice zaplatí koncesionáři celkem 4,18 mld. eur. Podle studie zpracované konsorciem poradců ušetří stát projektem PPP 312 mil. eur, tedy asi 18 %, oproti konvenčnímu způsobu výstavby. BOJ PROTI KORUPCI

Mohlo by se zdát, že v porovnání s Českem je na Slovensku cesta od nápadu k vládnímu rozhodnutí a realizaci kratší, snad i jednodušší. Ale tak snadné to není. Výstavbu silnic a dálnic na Slovensku prostřednictvím PPP prosazovala už

58

dn 4/2017

první vláda Roberta Fica v letech 2006–10. Tehdy byly vytipovány tři projekty: 75 km D1 mezi Martinem a Prešovem, 51 km R1 mezi Nitrou a Banskou Bystricou a 30 km D1 u Žiliny. Uskutečnil se pouze druhý z projektů (PR1BINA), a ten je již pět let v provozu. První a třetí zastavila vláda Ivety Radičové s odůvodněním, že jsou předražené. Projekt D4R1 byl definován nově, opět premiérem Ficem. Námitky proti stavbě se nesly v duchu ochrany, ale i proti financování projektu. Oba typy protestů však provázely už i první projekt Nitra – Bratislava. V roce 2010 např. redaktoři ekonomického týdeníku Trend spočítali, že PPP vyjde o 10 mld. eur dráž, než kdyby dálnici stavěl stát, a varovali před zdražením mýtného. Oborníci Institutu pro ekonomické a sociální reformy (INECO) kritizovali nedostupnost vládní studie proveditelnosti. Později, když se k jejímu obsahu dostali, vyjádřili vážné podezření, že výhodnost projektů PPP je jen iluzorní, neboť staví na rychlejší realizaci dálnice a s tím spojených úsporách na poškozování životního prostředí a urychlení dopravy. Argument „přenosu rizika“, vycházející ze skutečnosti, že výstavba dálnic byla na Slovensku v průměru o 31 % předražená a že nyní toto riziko ponese místo státu soukromý koncesionář, sice uznali, ale vyčíslenou finanční úsporu považovali za nadsazenou. Argument urychlení výstavby dálnice rozebral slovenský konzultant Světové banky Juraj Mesík. „Na Slovensku už padly i ty poslední zábrany při rozkrádání veřejného majetku,“ prohlásil o prvním realizovaném projektu D1. Projekt podle něj předražily banky, které koncesionářům půjčily peníze na sedmiprocentní úrok, stát by si údajně mohl půjčit levněji. Tím by ale toto zadlužení musel také vykázat ve státním rozpočtu. Slovensko by se tak vymklo účetním pravidlům Evropské unie o povolených deficitech. Proto by bylo nutné výstavbu rozložit do delšího časového úseku. Projekty PPP podle těchto pravidel do bilance státních financí nevstupují, proto se mohou stavět rychleji. „Ve své době šlo především o kvalitu zpracování, rychlost výstavby, ale také o dostupnost zdrojů, když Slovensko mohlo dostupné zdroje z evropských fondů a státního rozpočtu použít na jiné projekty. Projekt byl pod velkým drobnohledem médií i veřejnosti a jeho realizaci do značné míry poznamenaly i politické postoje,“ říká Peter Podstupka ze slovenského ministerstva dopravy a výstavby v rozhovoru pro Development News.


58-61 PPP_fer_4.0_Layout 1 5.4.17 14:59 Stránka 59

ekonomika / economy FINANCOVÁNÍ / FINANCING

denně. Na pravidelné roční platby státu to ale nemá vliv. „Výběr mýta je příjmem Národní dálniční společnosti, zatímco splátky za R1 platí přímo ministerstvo dopravy, takže tyto dvě věci přímo nesouvisejí a nikdy se nepočítalo s tím, že by splátky za tuto komunikaci byly hrazeny přímo z mýta vybraného na této silnici. Výnosy z pronájmu PPP projektu R1 nejsou předmětem úhrady plateb za dostupnost podle finančního modelu tohoto projektu,“ říká P. Podstupka. Projekt D4R7, tedy obchvat Bratislavy, se stejně jako projekt PR1BINA uskutečňuje jako model Vyprojektuj, postav, financuj, provozuj a udržuj (DBFOM). „Při obstarávání tohoto projektu se ve velké míře využilo získané know-how z PPP projektu R1, a proto mohl být projekt optimalizován vzhledem k současným finančním podmínkám natolik, že bylo dosaženo velmi výhodné ceny pro SR, a to ve výši 56,7 mil. eur jako základní roční platba za dostupnost. Tato platba byla při uzavírání financování projektu ještě snížena na 52,8 mil. eur jako základní roční platba za dostupnost,“ specifikuje P. Podstupka. Projekt D4R1 získal ocenění Evropský PPP projekt roku 2016. JAN FERENC / FOTO: PR1BINA A GRANVIA

CENA KLESÁ

Výhodnost projektu PPP proti státnímu financování skutečně není snadné vyčíslit a pochopit. Každý projekt je nějak specifický, ať už třeba stavebně-geologickými podmínkami, nebo finančními podmínkami státního rozpočtu, popř. situací na finančním trhu a možnostmi financování, jakými disponuje uchazeč o koncesi. Prostá rentabilita, tedy úvaha, zda se výstavba a provoz dálnice (či jiné stavby dopravní infrastruktury) zaplatí z vybraných poplatků (mýtného), se zde neuplatní. Ono se to totiž nerentuje. „Splátky z mýta v podmínkách Slovenské republiky nemají potenciál pokrýt náklady na výstavbu infrastruktury. To platí jak při PPP projektech, tak i při klasické výstavbě,“ potvrzuje P. Podstupka a upřesňuje: „Koncesionářem předmětné stavby je společnost Granvia, a.s. Zabezpečila prostřednictvím svého subdodavatele projektování a výstavbu úseku. Zároveň ode dne plynutí koncesní lhůty (od listopadu 2011) má koncesionář prostřednictvím subdodavatele pro provoz a údržbu zabezpečovat jednotlivé povinnosti vyplývající z Koncesní smlouvy po dobu 30 let. Základní roční platba za dostupnost činila 125,3 mil. eur, po refinancování je to 120,1 mil. eur bez DPH. Vývoj jednotlivých plateb závisí např. na vývoji inflace a následného výpočtu inflačního indexu, plnění povinností koncesionáře a celkové dostupnosti projektu.“ K refinancování došlo koncem roku 2013 ve spolupráci s Granvií. Úvěry byly nahrazeny projektovými dluhopisy se splatností 26 let. Zájem investorů o 10 % předčil objem emise. Celkové úspory státu po zbylou dobu trvání koncesionářské smlouvy tak mohou dosáhnout 144,5 mil. eur. Tuto operaci ocenily časopisy Projekt Finance International z vydavatelství Thomson Reuters a o málo později také odborný magazín EMEA Finance jako dluhopisový obchod roku 2013. Ministerstvo uvádí, že počet platících vozů na předmětném úseku je vyšší, než se původně počítalo, přibližně 32 500 aut

The second Slovak PPP project used. for the construction and operation. of a motorway benefits from experiences. gained from the operation of the. previously realized project of the Nitra. – Banská Bystrica motorway project.. The Bratislava Ring Road will cost. significantly less..

T

he five-year experiences from the operation and construction of the 52 km long motorway section of the R1 Nitra – Tekovské Nemce and Banská Bystrica – Northern Ring Road (PR1BINA) allowed the Slovak government the possibility to continue in the construction of transport infrastructure under the auspices of a private and public partnership (PPP). The second stage to be known as the ‘Bratislava Ring Road’. THE STATE WILL SAVE ON IT BUT…

The correct project title is the D4R7. The motorway has a total of 58 km. The ring road of the Slovak capital takes up 26.5 km of the D4 motorway. Within the framework of this project, being part of the D0 ring road, this being within the sections of the D4 motorway of Jarovce – Ivanka North and Ivanka North – Rača. As for the dual carriageway, it is to do with construction of the Bratislava Prievoz – Kete-lec, Ketelec – Dunajská Lužná and Dunajská Lužná – Holice section, a total of 31.5 km. The planned sections of the D4 motorway are part of the system of the trans-European transport network, TEN-T. Part of the ring road as a PPP project was approved by the Slovak government in January 2015. The Ministry of Transport, Construction and Regional Development (MDVaRR) an-

dn 4/2017

59


58-61 PPP_fer_4.0_Layout 1 5.4.17 14:59 Stránka 60

ekonomika / economy FINANCOVÁNÍ / FINANCING

nounced, at the end of the same month, the tender for a concessionaire. The tender was entered by nine contenders before the end of March. Four names were shortlisted, these being run by transnational groups: Strabag, Vinci, Hochtief and in Slovakia by the as yet unknown Spanish company Cintra, which won the tender. In May 2016, the government concluded a trade permit contract with the consortium and the finance agreement was concluded a month later. Construction costs were estimated at EUR 1.3 billion (CZK 35.13 billion) and the winner offered a concession in the amount of EUR 997.53 million. The construction was to be completed before 2020. The value of the total contract is EUR 1.89 billion. The feasibility study that the government had done assumed that the government was to pay the concessionaire a total of EUR 4.18 billion for the 30-year operation of the motorway. Based on the study executed by a consortium of consultants, the state is to save EUR 312 million via the PPP project, being approximately 18%, in comparison with a conventional way of construction. FIGHT AGAINST CORRUPTION

It may seem that, when compared with the Czech Republic, the journey from an idea to a governmental decision and realization in Slovakia is shorter and perhaps even simpler. But it is not as easy as that. Construction of roads and motorways via a PPP had already been enforced in Slovakia by the first government of Robert Fico between 2006 and 2010. At that time, they selected three projects: 75 km of the D1 between Martin and Prešov, 51 km of the R1 between Nitra and Banská Bystrica and 30 km of the D1 by Žilina. However, only the second of the projects (PR1BINA) was realized and has been in operation for five years. The government of Iveta Radičová terminated the first and third one claiming that they were overpriced. The D4R1 project was newly defined, once again by Prime Minister Fico. Objections against construction were ‘in the spirit’ of security as well as project finance. Both types of objections already accompanied the first project of Nitra – Bratislava. In 2010 for instance, the editor of the economic weekly magazine Trend calculated that a PPP will be EUR 10 billion more expensive than if the motorway was constructed by the state and warned about an increase in the toll price. Specialists from the Institute for Economic and Social Reforms (INECO) criticized the unavailability of the governmental feasibility study. Later, when they made their way through its content, they expressed serious suspicions that the advantageousness of PPP projects is only illusory as they build on the faster realization of a motorway and with that associated savings on damaging the environment and speeding up transportation. They did acknowledge the argument of ‘risk transfer’ stemming from the fact that the construction of motorways was overpriced on average by 31% in Slovakia and that this risk will now be borne by the concessioner instead of the state but as far as any financial saving is concerned, they considered that exaggerated. The argument regarding the speeding up of construction of the motorway was analyzed by the Slovak consultant to the World Bank, Juraj Mesík. “The last barriers had already

60

dn 4/2017

been put in place during misappropriation of public assets in Slovakia,” he said with regards to the first realized project of the D1 motorway. The project was, in his opinion, overpriced by the banks that lent the concessioners money with a seven percent interest rate whilst the state would apparently have been able to borrow the finance cheaper. But the state would also have to show this indebtedness in the state budget. This would allow Slovakia to go beyond the accounting regulations of the European Union regarding permitted deficits. That is why it would be necessary to spread construction over a longer time scale. PPP projects do not enter the balance sheets of state finance in accordance with these regulations and is why they can proceed faster. “In its time, it was mainly about the quality of processing, speed of construction as well as availability of resources when Slovakia could utilize available resources from the European funds and the state budget for other projects. The project came under the scrutiny of the media and the general public and its realization was to some extent affected by the political stance,” says Peter Podstupka from the Slovak Ministry of Transport and Construction in the interview held for Development News. PRICE ON DECLINE

The advantageousness of a PPP project in comparison with state funding cannot really be calculated and understood easily. Every project is somehow specific, whether it is for its building-geological conditions or financial conditions of the state budget, possible situations in the financial market and funding options that an applicant for the licence disposes with. Simple profitability, that is consideration as to whether the construction and operation of the motorway (or any other structure from the area of transport infrastructure) can be paid from collected charges (i.e. tolls), will not be applied here as there is no profitability.


58-61 PPP_fer_4.0_Layout 1 5.4.17 14:59 Stránka 61

ekonomika / economy FINANCOVÁNÍ / FINANCING

“Repayments from tolls have, within conditions of the Slovak Republic, no potential to cover the costs of the infrastructure construction. This also applies to PPP projects as well as classic development,” confirms Peter Podstupka and specifies: “The concessioner of the particular construction is Granvia, a.s. Via their sub-contractor, they arranged for the planning and construction of the section. From the expiry date of the concession deadline (from November 2011), the concessioner is also to have secured the individual obligations that result from the trade permit contract for the period of 30 years via the sub-contractor for both operation and maintenance. The basic annual payment for availability and accessibility was EUR 125.3 million and EUR 120.1 million excluding VAT once refinanced. The development of individual payments for instance depends on the development of inflation and subsequent calculation of the inflation index, fulfilling the concessioner’s obligations and overall availability and accessibility of the project.” The refinancing took place at the end of 2013 in co-operation with Granvia. The loans were replaced with project bonds payable in 26 years. Investors’ interest surpassed the volume of issue by 10%. Total state savings can arrive, during the remaining time for the duration of the contract, to EUR 144.5 million. This operation was acknowledged by Projekt Finance International magazine from the publishing house of Thomson Reuters and soon after that by the specialist magazine EMEA Finance as the bond transaction of 2013.

The ministry states that the number of cars paying charges on the section in question is higher than was anticipated, this being approximately 32,500 cars a day. However, this has no influence on the regular annual payments made by the state. “Toll collection is the income of the National Motorway Company whilst payments for the R1 are paid directly by the Ministry of Transport, which means that these two issues are not directly related and it has never been expected for these payments for this road to be paid directly from the toll collected on this road. The yields from the lease of the PPP project of the R1 are not the subject for the reimbursement of the payment of accessibility in accordance with the financial model of this project,” says Peter Podstupka. The D4R7 project, that is the Bratislava Ring Road, is being realized, as is the PR1BINA project as the Design, Build, Finance, Operate and Maintain (DBFOM) model. “Knowledge of the PPP project of the R1 was used during the procuring of this project considerably and that is why it was possible to optimise the project with regards to current financial conditions to such an extent that a very advantageous price for the Slovak Republic was achieved, this being the amount of EUR 56.7 million as a basic annual payment for accessibility. This payment was indeed lowered when closing the funding of the project to EUR 52.8 million as a basic annual payment for accessibility,” says Peter Podstupka. The D4R1 project received the European PPP Project of JAN FERENC / PHOTO: PR1BINA AND GRANVIA 2016 Award.


62-63 reSITE_2.0_Layout 1 5.4.17 12:44 Stránka 62

architektura / architecture KONFERENCE / CONFERENCE

reSITE 2017: In/visible City přiveze do Prahy světové hvězdy Global stars of city making to speak at reSITE 2017: In/visible City reSITE odhalil hlavní hosty mezinárodní konference In/visible City,. jež se uskuteční 22. – 23. června ve Foru Karlín v Praze..

A

kce klade důraz na posilování důvěry mezi městskými samosprávami a soukromým sektorem, bez jejichž synergie se neobejde úspěšný a udržitelný rozvoj měst. Tématem budou neviditelné i hmatatelné infrastruktury a jejich vliv na architekturu, development a ekonomické příležitosti. Zásadní téma pro Prahu, jež stojí před projektem trasy metra D a redevelopmentem několika brownfieldů, nebo pro Brno i menší města. Martin Barry, zakladatel a šéf reSITE, představuje hlavní hosty reSITE 2017. Lze v oblasti infrastruktur objevit něco nového? Jistě, a právě kreativní a jinde osvědčená inovativní řešení jsou důvodem, proč lidé na reSITE míří. Přijede nejslavnější architektka současnosti Kazujo Sedžima z tokijského studia SANAA, která je držitelkou prestižní Pritzkerovy ceny – obdoby Nobelovy ceny na poli architektury. Proslavila se takřka neviditelnou architekturou, subtilními konstrukcemi z kovu a dokonalým prolínáním budov s vnějším okolím. Mezi její obdivované stavby patří mnoho veřejných kulturních a vzdělávacích institucí, jako je New Museum v New Yorku, vzdělávací centrum Rolex v Lausanne anebo železniční terminál v Naoshimě v Japonsku. Inspirativní bude místostarosta Paříže Jean-Louis Missika. Po boku progresivní starostky Anne Hidalgo zodpovídá za městské plánování, architekturu a atraktivitu. Představí jeden z největších a nejambicióznějších urbanistických projektů světa „Réinventer Paris“, který během jediné výzvy našel nové využití a investory pro 23 lokalit pařížské metropole. Tento příklad ukazuje, jak je spolupráce se soukromým nebo i občanským sektorem pro město přínosná. Osobně se nemohu dočkat setkání s krajinnou architektkou Kathryn Gustafson (Gustafson Porter + Bowman, Londýn, a Gustafson Guthrie Nichol, Seattle), jež navrhla Památník Diany, princezny z Walesu a další zajímavé projekty. Přijede také architektka Caroline Bos z nizozemského UN Studia, jež projektovala Erasmův most v Rotterdamu, Mercedes-Benz Museum ve Stuttgartu anebo úchvatné hlavní nádraží v Arnhemu. Budete se věnovat také smart cities a technickým infrastrukturám?

62

dn 4/2017

Většina měst dnes implementuje principy smart cities – povětšinou v podobě chytrých technologií poskytujících určité služby občanům. My to vidíme komplexněji. O veškerých infrastrukturách se musí přemýšlet jako o něčem, co má zajistit udržitelný provoz města a zároveň přináší kulturní hodnoty a ekonomické příležitosti. Města, která uvažují a plánují tímto směrem, lze označit jako chytrá. Konkrétně jsme pozvali ředitelku vídeňského odboru odpadového hospodářství Martinu Ableidinger, která se podělí o nejinovativnější strategie při nakládání s komunálním odpadem. Město z nich těží energetickými úsporami, má výrazně čistější ulice, a dokonce program na opětovné využití nepotřebného, ale funkčního vybavení domácnosti. Přizveme k diskusnímu stolu také zástupce Pražských služeb a PVK. Budeme se také věnovat využití a vizualizaci dat s architekty ze studia TEKJA z Londýna. Know-how získávání a vyhodnocování dat v reálném čase je nepostradatelné pro jakéhokoli investora do nemovitostí. Nabídne letošní reSITE něco nového, čím překvapí věrné návštěvníky? Ano, budeme inovovat formát a kromě přednášek jej obohatíme o interaktivní a jasně cílené workshopy a kulaté stoly. Letos podpoříme neformální networking tematickými bar crawls pod vedením zajímavých osobností. Jsme také nadšení, že poprvé v Praze zprostředkujeme Night-Seeing™, noční komentovanou prohlídku s Leni Schwendinger z New Yorku, jež řídí globální divizi designu osvětlení ve firmě Arup. Budeme pořádat sponzorované „Happy Hours“ i VIP akce, kde bude příležitost navázat nové kontakty. Letos pozorujeme, že se na reSITE registrují celé pracovní týmy, třeba kancelář šéfa městského plánování z Abú Dhabí, kancelář šéfarchitekta Brna, IPR Praha a stovky hostů od Japonska po USA – je to tedy nejspíše i dobrý teambuilding! A pro nápady si do Prahy přijedou i špičková světová média jako Citylab a Monocle. Registrace: resite.cz Early Bird končí 30. dubna 22. – 23. června 2017 | Forum Karlín, Praha

Taikoo Place, Hongkong. © Gustafson Porter + Bowman


62-63 reSITE_2.0_Layout 1 5.4.17 12:44 Stránka 63

architektura / architecture KONFERENCE / CONFERENCE

jima from Tokyo-based practice SANAA, one of our most prestigious keynote speakers whose truly invisible architecture is based on very innovative design thinking. Paris Deputy Mayor Jean-Louis Missika will give a lecture about his and Paris Mayor Anne Hidalgo project ‘Reinvent Paris’, one of the world’s biggest and most ambitious urban development projects. Within one competition call, the city of Paris found investors and new uses for 23 city-owned sites. It was a very smart approach to rely on participation to merge bottom-up creative energy and ideas with capital and city land resources. I can’t wait for the lecture from Kathryn Gustafson, landscape architect and founding partner at Gustafson Porter + Bowman, London, and Gustafson Guthrie Nichol based in Seattle. Her work includes the Diana, Princess of Wales Memorial Fountain. We will also host the Dutch architect Caroline Bos from UN Studio who designed the Arnhem Central Station.

reSITE, the annual conference about. making the contemporary city, will be. back in Prague on 22nd and 23rd June..

W

hat has been called the ‘most interactive architecture conference in the world’ will present dozens of international speakers including globally renowned architects Kazuyo Sejima, Teddy Cruz and landscape architect Kathryn Gustafson. “We will make the connections between the invisible infrastructure that drives real estate, cultural and economic development in smarter cities.” Martin Barry, the landscape architect and chairman of reSITE explains the theme of the event that will attract over 1000 people from 30 countries.

MARTIN BARRY

Is there much room for creative thinking when it comes to infrastructures? Absolutely. And, creativity and innovation are why people come to reSITE. We will show that if thought of as vital architecture and not simply technical infrastructure, the associated buildings can become icons in a city. We will try to define what kind of green, social and technical infrastructure makes a world-class city. And, what will the impact on investment and private development be? This year we are so excited to host Pritzker Prize winner Kazuyo Se-

And what about smart cities versus pipes and city anatomy? Since we’re designers first and foremost and we have built a big network of like-minded professionals, we needed to try to merge design and city anatomy – like pipes. The City of Vienna knows how to do it. The head of Vienna’s waste management, Martina Ableidinger, will share state-of-theart sustainable strategies that result in consequent energy savings, cleaner streets or re-use of still-functional household equipment. We will bring municipal experts from different cities and countries to one table – including Prague’s waste management and the municipal water company to compare and share experiences. Many cities are still ramping-up their interest in implementing smart cities initiatives. We want to show the complexities of what “smart” really means and also allow municipal leaders to understand that ignoring sustainability, resilience, innovation or big data would be like not paying attention to the Internet 25 years ago. We will also play with city data experts from London-based visualization studio TEKJA. Knowing how to analyze real-time data is a great tool for any real estate investor. The last question is obvious – will there be anything new for reSITE’s frequent visitors? We are innovating! We will offer over a dozen workshops and intimate round tables. We want to make our event more fun than ever with tailored bar crawls led by cultural personas from Prague. We are also very excited to host Leni Schwendinger’s NightSeeing™– she is one of world’s best lighting designers from Arup and her light walks are literally an eye-opening experience. The conference guests can expect happy hours and VIP networking events. Among hundreds of international attendees whole teams are being registered, like the Abu Dhabi Urban Planning Council, the Office of the City Architect of Brno or Prague’s Institute of Planning and Development. So reSITE becomes a team building event, which is great. And, strong global media will come to Prague to source the best and brightest ideas. PHOTO: RESITE ARCHIVE

dn 4/2017

63


64-66 Freiburg_Sonka_Layout 1 5.4.17 12:46 Stránka 64

architektura / architecture ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

Tradice a moderní rozvoj ve Freiburgu Traditions and modern development in Freiburg Freiburg leží na okraji rýnského údolí s téměř subtropickými podmínkami. Právě klima. do těchto míst přitáhlo Římany, rozvinulo se zde vinohradnictví, v lesích rostou i jedlé. kaštany, v okolních vesnicích dokonce u domů často pěstují fíkovníky..

A

rchitektura a městský rozvoj reagují na požehnané klimatické prostředí dvěma způsoby: Využívají sluneční energii a osvěžují město prostřednictvím kanálků napájených vodou z nedalekého pohoří Schwarzwald. Ale slunce může také působit záludně, když svítí do očí. Ukážeme si to na třech příkladech, které by vás mohly nalákat k návštěvě tohoto jihobádenského města. OSVĚŽENÍ A ČISTOTA

Již ze 12. století existují zprávy o tzv. potůčcích (Bächle) uvnitř Starého Města. Jsou vidět i na pozdějším obrazu města od Mathäuse Meriana. A tradice pokračuje až do dnešní doby, kdy novostavba veletržní plochy nedaleko Starého Města (Altstadt) dostala také své moderně koncipované potůčky. Rafinovaně vytvořená síť tekoucí vody měla původně několik účelů: Z hor se do města, které má spodní vody velmi hluboko, dostávala velmi kvalitní, v podstatě pitná voda. Síť kanálků je nastavená tak, aby voda měla dostatečný spád a tekla. Ve středověku totiž nahrazovala kanalizaci. Pod návrším Starého Města pak byly zahrady obzvláště bujné a plodné. Užití vody se regulovalo usneseními městské rady a šlechtické vrchnosti. Existují např. historická pravidla, že se určité odpady (někdy i hezky pojmenované) nesmějí vylévat do kanálků ve dne. Také řezníci měli ve středověku snadnou práci s udržováním čistoty. Voda byla využita i k hašení požárů za bombardování v roce 1945. Moderní rozvoj města se stále znovu musel zabývat otázkou, zda se charakteristické potůčky mají zachovat. Stává se, že do nich najede auto jedním kolem a má pak potíže se dostat ven. To se stalo před lety i manželce Helmuta Kohla a diskuse v médiích dostala další impulz. Potůčky jsou však pro Freiburg tak charakteristické, že jejich zachování vždy znovu vyhrává. ENERGIE ZE SLUNCE

Ve Freiburgu sídlí architekt Rolf Disch, jehož firma se zabývá stavbou energeticky úsporných obytných domů i kancelářských budov, které nepotřebují příkon energie odjinud, a dokonce produkují energii, která plyne do sítě. Je také autorem projektu Slunečního sídliště ve freiburské čtvrti Vauban. Původně zde stála kasárna wehrmachtu, po roce 1945

64

dn 4/2017

využívaná francouzskými okupačními jednotkami. Ty své sídlo pojmenovaly podle slavného architekta barokních pevností Sébastiena Le Prestre de Vauban. Po odchodu Francouzů v roce 1992 došlo k demolici většiny budov, k odstranění ekologické zátěže z půdy a lokalita se po roce 1998 částečně změnila v solární komplex. Nejslavnější stavbou Rolfa Dische je Heliotrop na nedalekém návrší. Své sluneční články orientuje k Slunci a otáčí


64-66 Freiburg_Sonka_Layout 1 5.4.17 12:46 Stránka 65

architektura / architecture ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

se za ním stejně jako se mnohé rostliny, např. slunečnice, otáčejí za sluncem. Heliotrop se otáčí na základním sloupu s technickými instalacemi. Rafinované jsou i další prvky, jako izolační zasklení. Většinou je tento projekt prezentován jako novostavba, ale architekt na projektu pracuje od roku 1995 a dnes patří k pohledu na dům samotný i jeho okolí, např. bohatá zahrada. OSLŇUJÍCÍ SVĚTLO

Slunce může být ale v určité situaci i příliš mnoho. Novostavba Univerzitní knihovny podle návrhu firmy Degelo-Architekten z Basileje je plná fantazie, kombinuje knihovnictví v moderním stylu s provozem na periferii budovy a archivy uvnitř, zasklená a využívající ve dne optimálním způsobem vnější světlo; provozní doba je však 24 hodin denně. Stavba byla dokončena v roce 2015. V okolí a v servisních částech parkují jízdní kola, která jsou v akademickém prostředí v Německu hlavním dopravním prostředkem. Lokalita se nachází vedle divadla a – z pohledu od Starého Města – jen pár metrů za historickým příkopem, dnes parkovým pásem. Zbylo zde místo i na komplex garáží, které – stejně jako jinde v centru města – vznikají na okraji středověké zástavby. Staré Město jako takové je vyhrazeno chodcům a místy tramvajím. Vše je urbanisticky dobře ošetřeno. Knihovna vypadá opravdu dobře. A přesto tato stavba přinesla městu nečekaný problém: Část skleněné fasády totiž dvakrát do roka, v dubnu a květnu a pak opět v srpnu a září, odráží slunce směrem k projíždějícím autům a doslova oslepuje jejich řidiče. Ve městě se rozvinula diskuse o moderní architektuře, která na Facebooku nevypadá jako zdvořilá reflexe práce firmy Degelo-Architekten. Jako doplněk projektu se dnes na knihovnu dvakrát do roka instalují jakési plachty, které omezují odlesky světelné fasády. A debata pokračuje: Má na nich být reklama? Odpovídá budova stále ještě schválenému projektu, když je na ní „hadr“? JAROSLAV ŠONKA / FOTO: AUTOR A WIKIMEDIA.ORG

Freiburg is situated on the periphery of the Rhine. Valley under almost subtropical conditions. And. it was the climate that attracted the Romans. to these areas, places where viniculture developed,. where chestnuts grow in the local woods and where. they grow fig trees by houses in surrounding villages..

A

rchitecture and urban development responds to the blessed climate in two ways: They utilize the sun energy and liven up the town via canals supplied with water from the nearby Black Forest mountain range. However, the sun can also make a tricky impression when shining in one’s eyes. We will demonstrate this with three examples that might entice you to visiting this south Baden town. REFRESHING AND CLEANLINESS

The news about the so called rivulets (Bächle) inside the Old Town date back as far as the 12th century. They can also be seen in the town’s latter picture by Mathäus Merian. And

the tradition has carried on to this day when the new construction of the trade fair area near the Old Town (Altstadt) also obtained its rivulets designed in a modern fashion. The ingeniously created network of running water was originally supposed to have several purposes: of good quality, basic drinking water was getting to the town, whose ground waters are really deep down, from the mountains. The network of canals is set in such a way that the water had sufficient decline and be able to run and in the Middle Ages it was also to replace the sewage system. Below the hillocks of the Old Town there were exceptionally lush and fruitful gardens. Water utilization was regulated by decisions made by the town council and the nobility. There are, for instance, historical regulations where certain waste (sometimes even nicely entitled) cannot be emptied into the drains during the day. The butchers also had easy work with cleanliness maintenance in the Middle Ages. Water was also used for extinguishing fires during the bombing in 1945. The town modern development had to constantly deal with the issue as to whether to retain the characteristic rivulets. What happens is that a car may drive into them and then has a problem to get out. This also happened several years ago to Helmut Kohl’s wife and media discussion gained yet another impulse. However, the rivulets are so characteristic of Freiburg that retaining them always wins.

dn 4/2017

65


64-66 Freiburg_Sonka_Layout 1 5.4.17 12:46 Stránka 66

architektura / architecture ZE ZAHRANIČÍ / FROM ABROAD

roundings, for instance its abundant gardens, also belong to the image of the building. BLINDING LIGHT

Still, there can also be too much of the sun in certain situations. The new building of the University building based on the design by Degelo-Architekten from Basel is full of energy, combines library science in a modern style with an operation at the periphery of the building and archives inside, glazed, utilising external light during the day in an optimal fashion; nevertheless, there are 24-hour work hours. The construction was completed in 2015. Within its surroundings and service areas are parking places for bicycles, which happen to be the main means of transport within the academic environment in Germany. The location is situated next to a theatre – when looking from the Old Town – just a few meters beyond the historical moat, now a park zone. There was also an area for a complex of garages, which are – as elsewhere in the town centre – on the outskirts of the mediaeval development. The Old Town as such is designated for pedestrians and also in places to trams. Everything is well attended from an urban point of view. The library really looks good. Still, this building bestowed the town with an unexpected problem: Part of the glazed façade reflects the sun towards the passing cars twice a year, in April and May and then again in August and September, and literally blinds the drivers. The town was swamped with discussions about modern architecture, which does not look as being a gracious work by Degelo-Architekten on Facebook. The library is now being fitted twice a year with certain banners, which reduce the reflection of the luminous façade. And the discussion goes on and on: Is there to be advertising? Does the building still correspond with the still approved project when there is a ‘rag’ hanging over it? JAROSLAV ŠONKA / PHOTO: AUTHOR AND WIKIMEDIA.ORG

ENERGY FROM THE SUN

Freiburg is the seat of architect Rolf Disch, whose company is involved in the construction of energy efficient residential as well as administrative buildings, which do not need input power from elsewhere and may even produce energy that flows into the network. He is also the author of Solar Settlement in the Vauban district in Freiburg. This was originally the place of the Nazi military barracks which were used by French occupation forces after 1945. They named this location after the famous architect of Baroque fortresses, Sébastien Le Prestre de Vauban. After the withdrawal of the French in 1992, most of the buildings were demolished and the ecological burden from the soil removed and the location then, after 1998, became a solar complex. The best known building by Rolf Disch is the Heliotrope building situated on the nearby hillock. Its solar part faces the Sun and rotates to track the sun as do many plants such as the sunflower. The heliotrope rotates on a base pillar with technical installations. Other features, such as the glazing, are also ingenious. This project usually tends to be presented as newly constructed but the architect has been working on the project since 1995 and today, its sur-

66

dn 4/2017


Co se skrývá za šálkem kávy Nespresso? Společnost nabízí na pracovišti stejně vynikající kávu, jakou si její zaměstnanci mohou vychutnávat i doma.

BUSINESS SOLUTIONS

Dobrá káva podporuje kreativní konverzaci. Existuje snad lepší způsob, jak sdílet své myšlenky a nápady a jak pracovně trávit čas s kolegy než nad šálkem kávy Nespresso? 84 % zaměstnanců si myslí, že pokud společnost nabízí Nespresso, záleží jí na její image. Objevte Nespresso na nespresso.com/pro nebo volejte 800 26 70 70 Výzkum provedený v roce 2014 agenturou Strategic Research mezi 212 osobami s rozhodovací pravomocí a 1000 zaměstnanci více něž 50 společností v 5 evropských zemích.


68-71 arch Kaplan_3,5_Layout 1 5.4.17 12:49 Stránka 68

architektura / architecture PROFIL / PROFILE

Oceněné kanceláře Kiwi.com od KAPLAN ARCHITEKTI Awarded offices Kiwi.com by KAPLAN ARCHITEKTI Brněnská architektonická kancelář KAPLAN ARCHITEKTI se zaměřuje v podstatě na vše,. co se týká staveb, od studií, zastavovacích studií přes projekty pro územní řízení. a stavební povolení, autorský dozor až po návrhy kancelářských interiérů..

P

rávě díky realizaci interiérů dynamicky rostoucí společnosti Kiwi.com si ateliér KAPLAN ARCHITEKTI odnesl palmu vítězství v soutěži Kancelář roku v kategorii Start-up. Ing. arch. Libora Kaplana jsme se zeptali na jeho práci. Původně měla být vaším oborem matematika. Jak se stalo, že jste se přeorientoval na architekturu? Vystudoval jsem sice matematické gymnázium, ale už za studií ve mně rostl zájem o tvůrčí obory. Skládal jsem hudbu, maloval. Matematika šla postupně na vedlejší kolej. Nadchl jsem se pro deskriptivní geometrii – a od ní je to k projekci už velmi blízko. Nicméně myslím, že matematická průprava je skvělý základ pro architekturu. Logické myšlení a schopnost řešit i obsáhlejší problémy je pro naši práci zcela zásadní a nejednou se mi vyplatila. Jaké jste měl po škole představy o své profesní budoucnosti a na jakých zakázkách jste na počátku své architektonické praxe pracoval? Na škole se učíme navrhovat koncertní síně, kongresová centra, muzea či galerie. Praxe je často velmi odlišná. Jako student jsem se musel rozhodnout, jakou cestou se budu chtít vydat... Najít si práci ve velké firmě a pracovat na velkých zakázkách i s tím rizikem, že se stanu jen jedním drobným článkem velkého týmu, nebo pracovat v menší firmě a nahlédnout do všech aspektů architektonické práce, jako je sjednávání a vedení zakázek, autorský dozor, finance apod. Nakonec jsem si vybral menší firmu, a když jsem dokončil školu, byl jsem už v pozici, kdy jsem se zásadním způsobem podílel na všech důležitých zakázkách. Napřed to byly rodinné domy, později i administrativní budovy a jejich interiéry. Když jsem si v roce 2013 založil vlastní ateliér, musel jsem se smířit s tím, že chvíli potrvá, než se opět vrátím k velkým akcím. Váš ateliér navrhoval kanceláře raketově expandující společnosti Kiwi.com. Měl jste už zkušenosti v tomto segmentu? S administrativním interiérem jsem měl zkušenost už před založením svého ateliéru. Byl to ale interiér v budově, kterou jsme si sami navrhovali. První fit-out administrativní bu-

68

dn 4/2017

dovy, který jsme dělali již pod mou značkou, byly prostory pro firmu Inmite v Praze. Jednatelé a zakladatelé Inmite byli mí spolužáci z gymnázia, což celou spolupráci příjemně usnadnilo. Když se Inmite změnilo v Avast Mobile, pracovali jsme s kolegou Tomášem Horalíkem dál na jejich expanzi. Myslím si, že právě tato zakázka a naše zkušenost s IT prostředím pak sehrála důležitou roli při výběrovém řízení pro Kiwi.com Společnost Kiwi.com se stále rozšiřuje, takže si pronajímá další prostory pro nové zaměstnance. Jaký je rozdíl mezi původním zadáním a dnešním stavem? Z původních 4 400 m2 jsme se dostali na dvojnásobek.


68-71 arch Kaplan_3,5_Layout 1 5.4.17 12:49 Stránka 69

I přes neuvěřitelně hektické začátky se zadání podařilo definovat až překvapivě dobře již v samotném úvodu, jeho neustálé zpřesňování navíc probíhalo až do kolaudace první etapy. Když jsme pak navazovali s dalším rozšířením, všichni přesně věděli, co je potřeba. Zaměstnanci teď přibývají rovnoměrně ve všech částech společnosti. Kanceláře Kiwi.com získaly letos hlavní cenu v soutěži Kanceláře roku v kategorii Start-up. Dokazuje to, že se podařilo sladit představy zadavatele a architekta? Myslím si, že se zaměstnancům Kiwi.com v nových prostorách líbí. Je složité uspokojit úplně každého z tak velké firmy, zejména pak v IT sektoru. Nadstandardní interiér se již stal zcela samozřejmým prvkem při náboru kvalitních zaměstnanců.

Požadavky na kvalitu pracovního prostředí jsou velice vysoké. V ideálním případě se snažíme zaměstnance co nejvíce zapojit do samotného procesu tvorby. Tady to nebylo možné, protože v době návrhu většina lidí ještě v Kiwi.com nepracovala. Veškeré prostory se kreslily pro budoucí zaměstnance. V době nastěhování již byly plně obsazené. V době, když jsme začali na zakázce pracovat, sídlil tehdy ještě Skypicker v prvorepublikové vile v Masarykově čtvrti. V každé místnosti se tlačily týmy programátorů spolu s facility managementem, HR i finančním oddělením, vše bylo velmi rodinné a velice specifické. Některá jednání probíhala na lavičce v zahradě, některá v nádherné kruhové pracovně ve vile. Jedním z požadavků klienta pochopitelně bylo pokusit se tuto neopakovatelnou atmosféru přenést i do nových prostor, což je samozřejmě velice složité. Ocenění může být jistě odrazovým můstkem pro další zakázky. Jste připraven opustit dosavadní projektování obytných domů a raději se věnovat komerčním projektům? Byl bych rád, kdyby se mi to i nadále dařilo akce mixovat jako doposud. Nehrozí tak, že by mi jedno nebo druhé zevšednělo. Myslím si, že náš široký záběr je naší výhodou. Porota soutěže hodnotila kvalitu pracovního prostředí zaměstnanců. Jaké předpokládáte trendy v této oblasti? Nároky na pracovní prostředí se liší podle oborů. Myslím si, že kvalita pracovního prostředí se bude stále více odvíjet od štěstí lidí v práci. Dbá se na zdravý životní styl, a to formou od ovocných mís až po soukromé tělocvičny. Stále více lidí chce při práci stát či chodit, pracují z domova nebo si vodí do práce zvířata… Kanceláře budoucnosti budou vypadat stále více jako kavárna, obývací pokoj či hřiště. ARNOŠT WAGNER / FOTO: ARCHIV

dn 4/2017

69


68-71 arch Kaplan_3,5_Layout 1 5.4.17 12:49 Stránka 70

architektura / architecture PROFIL / PROFILE

The architectural office KAPLAN. ARCHITEKTI from Brno basically focuses. on everything involved with buildings. from studies, building studies through. projects for planning procedures and. building permit and the author’s. supervision to office interior designs..

A

nd it is due to the realization of interiors of the dynamically growing company Kiwi.com that the KAPLAN ARCHITEKTI studio pulled off its victory in the competition of the Office of the Year in the Start-up category. We asked Ing. arch. Libor Kaplan about his work. Your domain was originally mathematics. What happened that you moved from that to architecture? I did study at comprehensive school specializing in mathematics but my interest in creative areas already developed during my studies. I composed music and painted. Mathematics gradually moved onto the side line. I became enthusiastic about descriptive geometry – and it is very close to design and planning. Nevertheless, I think that mathematical preparation lays a fine foundation for architecture. Logical thinking and an ability to also deal with more extensive issues is essential for our work and has paid off more than once. What were your ideas regarding your professional future after leaving school and what procurements did you work on at the beginning of your architectural practice? At school, we learnt to design concert halls, congress centres, museums and galleries. Practical experience often tends to be very different. When I was a student, I had to decide which way I wanted to head… To find a job in a large company and work on big procurements, even with the risk

that I would become only a small part of a large team or work in a smaller company and look into all the aspects of architectural work such as negotiating and managing procurements, author’s supervision, finance and others. Eventually I chose a smaller company and when I completed my studies I was already in a position where I participated fundamentally on all important procurements. Firstly, there were family houses and then administrative buildings and their interiors. When in 2013 I founded my own studio, I had to reconcile myself to the fact that it would take quite a while before I would return to large operations again. Your studio designed offices for the ‘rocket like’ expanding company Kiwi.com. Did you have any such experience in this segment? I already had experience with administrative interiors before founding my own studio. But this interior was in a building that we were designing for ourselves. The first fitting out of an administrative building that we did under my banner were premises for Inmite in Prague. The company directors and founders of Inmite were my school friends from comprehensive school, which obviously made the whole co-operation easier. When Inmite changed to Avast Mobile I continued working on their expansion with my colleague Tomáš Horalík. I think it was this procurement and our experience with the IT environment that played an important role during the tender for Kiwi.com. Kiwi.com continues expanding so they are leasing more premises for new employees. What is the difference between the original assignment and today’s situation?


68-71 arch Kaplan_3,5_Layout 1 5.4.17 12:49 Stránka 71

architektura / architecture PROFIL / PROFILE

We have doubled from the original 4,400 sq m. Despite an incredibly hectic start, the assignment was defined surprisingly well at the very beginning and was constantly made even more accurate all the way to the final building approval of the first stage. When we continued with further expansion, everybody knew exactly what was necessary. The number of employees now increases at an even pace in all sections of the company. Kiwi.com offices received the main prize in the competition Office of the Year in the Start-up category this year. This proves that the ideas of the ordering party and architect were synchronized… I think Kiwi.com’s employees enjoy working in the new premises. It is difficult to satisfy everyone’s requirements in such a large company, especially in the IT sector. The above-standard interior has already become a completely natural feature when recruiting good quality employees. Requirements for the quality of the work environment are really high. Ideally, we try to include staff members in the creation process as much as possible. This wasn’t possible here because most of the people weren’t working at Kiwi.com just yet. All the premises were designed for future employees. By the time we moved in, they were already fully occupied. When we started working on the procurements, Skypicker was then still based in the villa from the First Republic in the Masaryk District. Every room was crowded with teams of programmers together with facility management, HR and the financial department. Everything felt

very family like and very specific. Some negotiations were held on a bench in the garden, some in a beautiful round office in the villa. One of the client’s requirements was to try and transfer this once-in-a-life time atmosphere to the new premises, which is, of course, very problematic. The award will certainly be a stepping stone for other procurements. Are you prepared to leave the current designing of residential buildings and pay more attention to commercial projects? I would be happy if I could continue mixing the operation as I have up to now. That way there would be no threat of one or the other becoming routine. I think our broad scope is our advantage. The committee for the competition assessed the quality of the employees’ work environment. What trends in this area do you anticipate? Demands for a work environment differ according to the type of work. I think the quality of the work environment will derive more and more from the satisfaction of people at work. Attention is paid to a healthy lifestyle, being from fruit bowls to a private gym. More and more people want to stand or walk during work time even more. People work from home and bring their pets to work… Offices of the future will look more and more like cafés or living room or sports grounds. ARNOŠT WAGNER / PHOTO: ARCHIVE

dn 4/2017

71


73-74 Golf Kacov_Layout 1 5.4.17 15:20 Stránka 72

kaleidoskop / kaleidoscope LIFESTYLE / LIFESTYLE

Nádherná Panorama v Kácově Beautiful Panorama at Kácov Krajinu lemující břehy řeky Sázavy charakterizuje výraz romantika. Od roku 2016. sem přibylo jedno velké lákadlo. Panorama Golf Resort s 27 jamkami rozdělenými. na tři devítky. Jsou odlišné, a přece mají cosi společného..

Z

brusu nový areál, který bude oficiálně otevřen veřejnosti v polovině dubna, vyrostl v sousedství městečka Kácov. Dostupnost, pokud tedy zvládnete všechny nástrahy dálnice D1, je velmi dobrá. Od Prahy dělí Kácov zhruba 50 km, z dálnice trvá cesta okolo deseti minut. Resort byl vymyšlen, vyprojektován a postaven opravdu velkoryse. Dvacet sedm jamek, to už je nějaká porce. Pro golfisty ji připravil především Libor Jirásek se spolupracovníky Michaelem Terechem a Rainerem Preissmannem. Z KOPCE DO KOPCE

Nicméně první, co návštěvníka po příjezdu na parkoviště zaujme, je vskutku podařená klubovna. Architekt této vzdušné stavby Martin Rajniš hodně pracoval s přírodními materiály, dřevem i kamenem, a výsledek je skutečně znamenitý. Jakmile se vynadíváte na interiér i exteriér budovy, můžete se seznámit s hřištěm. Nebude to dlouhá cesta, protože všechny tři devítky začínají v bezprostřední blízkosti klubovny. Jednotlivé části hřiště nesou poměrně vypovídající jména: Forest, Meadows, River (Lesní, Luční, Říční). Hned na první pohled každému dojde, že jen málokde se lze potkat s tím, aby tři rovnocenné součásti resortu měly tak výrazně odlišný charakter. První polovina devítky River vede kolem břehů Sázavy lemovanými na protější straně strmými skálami. Logicky se tedy hráči mohou těšit na mnohé vodní překážky; pracovníky resortu musí za snadný přístup k vodě těšit, protože zavlažování na Panoramě rozhodně nebude neřešitelným problémem. Druhá část devítky River pak hráče uvede spíše do světa linksového golfu. Podobně je na tom zčásti i Meadows, jenže poměrně záhy musí golfista chtivý nových zážitků stoupat do zdejších kopců a lesů. A Forest? Nomen omen. Až k odpališti šesté jamky bude hráč přemítat, pravda, poněkud zadýchaně, o životě nepálských šerpů. Ale pak už se zase půjde dolů… Pokud si golfista vybere kombinaci Meadows a Forest, měl by se připravit se na slušnou fyzickou námahu, zvlášť pokud si nosí nádobíčko na zádech. Jistě, k dispozici jsou buginy – je otázka, jestli nebudou v určitých fázích sezony povinné. Ale ke golfu patří chůze po fairwayích a roughech. Jak se jinak dá opravdu důkladně poznat hřiště se všemi jeho půvaby?

72

dn 4/2017

OD DUBNA V PLNÉM PROVOZU

Panorama byla od léta 2016 ve zkušebním provozu a nabízela velmi kvalitní fairwaye a skvěle připravené greeny. Při rychlosti nad devět stop mohou mít v budoucnu hráči dost starostí s jejich modelací, ale rozhodně se na nich nebudou nudit. Jejich stav je zřejmě dán i tím, že jsou osety výhradně psinečkem, žádnou travní směsí. Péče o hřiště je skutečnou devízou zdejšího týmu. Bunkery nejsou žádná pískoviště, v nichž se člověk okamžitě po vstupu zaboří po kotníky do písku. Je ho právě tak akorát, aby bunker sice byl překážkou, ale nikoli neřešitelnou. Resort nabízí pochopitelně i tréninkové plochy, jde o plnohodnotný areál, který bude jistě patřit k domácí špičce. I proto, že layout hřiště dokonale zapadá do okolní krajiny. Golfista nemá pocit, že by se měl v jakékoli části hřiště cítit jako vetřelec. Zároveň je ohromným pozitivem, že všechny tři devítky se od sebe liší. Každá má jiný charakter a na každé z nich je třeba hrát trochu odlišný golf. Jednotlivé části resortu se liší i délkou. Forest se pyšní délkou 3 021/2 499 m, River je natažena na 2 610/2 250 m, na Meadows budete šlapat 2 947/2 495 m. Teprve se ukáže, zda od jara už bude provoz Panoramy klasický – tedy zda půjde o hřiště otevřené pro všechny, nebo zda bude vedeno jako čistě klubové, či zda půjde o kombinaci obojího. V každém případě Kácov slibuje mnohé. A už teď je patrné, že jen u slibů nezůstane. Zdejší resort míří mezi českými hřišti hodně vysoko a není důvod, proč by do vybrané společnosti neměl patřit. JAROMÍR BOSÁK / FOTO: PANORAMAGOLF.CZ VE SPOLUPRÁCI S GOLF VACATIONS


73-74 Golf Kacov_Layout 1 5.4.17 15:20 Stránka 73

kaleidoskop / kaleidoscope LIFESTYLE / LIFESTYLE

The scenery lining the banks of the Sázava River. is characteristic for its romantic nature. In 2016,. it was complemented with one significant attraction.. The Panorama Golf Resort with 27 holes divided into. three nine-hole courses. They are different yet have. something in common..

A

n entirely new complex, which will be officially opened to the public in the middle of April, arose within the neighbourhood of the town of Kácov. Accessibility is excellent. That is if you manage to get over all the decoys of the D1 motorway. Kácov is approximately 50 km far from Prague, and the journey from the motorway takes about ten minutes. The resort was devised, designed and constructed magnanimously. Twenty-seven holes that is really something! It was prepared for golfers by Libor Jirásek together with his colleagues Michael Terech and Rainer Preissmann. DOWN THE HILL AND UP THE HILL

However, the first thing that attracts a visitor’s attention on arrival to the car park is a really well built club house. The architect of this airy building, Martin Rajniš, was working with many natural materials, i.e. wood and stone, and the result is excellent. Once you are finished with admiring the interior and exterior of the building, you can become acquainted with the course. It won’t be a long journey as all three nine-hole courses start from within the immediate vicinity of the club house. The individual parts of the golf course hold relatively reflecting names: Forest, Meadows, River. Everybody will see at first sight that it is not just anywhere where three equal

parts of the resort would be of such significantly different character. The first half of the River nine-hole course runs along the banks of the Sázava River lined on the other side with steep rocks. Golfers can then look forward to many water obstacles; staff at the resort must be pleased with the easy access to water as the irrigation at Panorama will certainly not be an unsolvable issue. The second part of the nine-hole River course will then bring golfers to the world of links golf. Meadows is partially the same but there the golfer needs to shortly ascend through the woods to local hills. And Forest? Really significant… To the tee at the sixth hole, the golfer will be ruminating breathlessly about the life of a Nepalese Sherpa. But then it goes downhill again… If the golfer chooses the combination of Meadows and Forest, he/she should be ready for physical effort, especially if carrying his/her golfing equipment on his/her back. Of course, there are buggies – the question is, whether they will be compulsory in particular seasons. Still, walking along fairways and into the rough is also aligned with golf. How else can one really experience the golf course with all its charm? IN FULL OPERATION SINCE APRIL

Panorama has been in trial operation since the summer of 2016, offering high quality fairways and beautifully prepared greens. With the speed over nine feet, golfers will have plenty of work with their design but will certainly not be bored. Their condition is demonstrated by the fact that they are seeded specifically with bentgrass and not just some mixture of grasses. Golf course maintenance relates to the quality of the local team. Bunkers are not just some sort of sandpit where one sinks in the sand up to his/her ankles as soon as he/she enters. There is just enough of it for the bunker to represent an obstacle but not an insoluble one. The resort also offers training areas. It is a fully-fledged complex, which certainly belongs amongst top places locally. This is also due to the fact that the layout of the golf course fits within surrounding nature perfectly. The golfer does not need to feel that he/she should feel like a kind of alien in a particular part of the course. What is also a positive is that all three nine-hole course are different. They all have their own character and each needs to be played a little differently. Individual parts of the resort also differ in their length. Forest prides on a length of 3,021/2,499 m, River stretches to 2,610/2,250 m and on Meadows you have 2,947/2,495 m. It will only go to demonstrate whether the operation of Panorama will be the classic now from spring – that being whether it is to be open to all or whether it will be classified as a purely private club course or operate in combination of the two. Certainly, Kácov harbours a great degree of promise. And it is already evident that it won’t just stay with a promise. This local resort is really heading high amongst other Czech golf courses and there is no reason why it should not be included within the elite golf society. JAROMÍR BOSÁK / PHOTO: PANORAMAGOLF.CZ IN CO-OPERATION WITH GOLF VACATIONS

dn 4/2017

73


74-76 Lod pivovar_3.0_Layout 1 5.4.17 15:07 Stránka 74

kaleidoskop / kaleidoscope LIFESTYLE / LIFESTYLE

Jak chutná pivo na vodě What does beer taste like on the water Prvenství mezi pivovary pohupujícími se na vodní hladině sebrala Praze svým. Dunajským pivovarem Bratislava, první pražský lodní minipivovar je však na rozdíl. od tohoto botelu schopný samostatné plavby..

T

ím se stal alespoň symbolickým konkurentem ojedinělého Red Frog Pub & Brewery sídlícího v útrobách výletního obra Carnival Vista, který se 4 000 pasažéry křižuje Karibik. Loď Pivovar kotvící na Vltavě u Štefánikova mostu, svým konceptem zaujme nejen milovníky chmelového moku. Sen o podniku, který hostům poskytne víc než gurmánské zážitky, obsáhlé portfolio řemeslně vyrobeného piva a třeba i odpočinek vleže, si jeho spolumajitel Vojtěch Ryvola začal plnit v roce 2016. Další přidanou hodnotou mají být blízkost vodní hladiny a zmíněná možnost plavby. V. Ryvola proto po ročním hledání koupil v Německu 53 m dlouhé a 10,5 m široké vysloužilé plavidlo, vyrobené začátkem 60. let minulého století v tehdejší NDR. Loď měla za sebou kariéru člena Bílé flotily na Berlínských jezerech, několik let jen stála na kotvě coby restaurant a poté opět brázdila vody Odry či hamburského přístavu. Nakonec z ní byla diskotéka. Loni, ještě pod jménem Classic Queen (ale dříve také Sanssouci a Adler Queen), doplula do loděnice v Děčíně-Křešicích, kde prošla kompletní rekonstrukcí. Během ní se obměnila téměř šestina z 350 t její oceli a interiér i zevnějšek dostaly novou podobu. METAMORFÓZA KRÁLOVNY

Vojtěch Ryvola má za sebou cennou zkušenost s výstavbou a provozem nákupního Centra Pivovar v Děčíně, jehož součástí je i skutečný pivovar. Už tehdy spolupracoval s architekty, které v případě lodního pivovaru přizval opět ke spolupráci. „Studio ACHT realizovalo mnoho zajímavých projektů, v hlavním městě například obchodní domy Van Graaf a Diamant. Za děčínské centrum jsme spolu s majitelem studia Václavem Hlaváčkem získali několik cen a od té doby o spolupráci s jinými architekty ani neuvažuji.“ A jaká byla dělba práce zákazníka a dodavatele? „Technické úpravy jsem navrhoval sám, na studiu jsem nechal celkové vyznění interiéru či jeho vybavení, je to zásluha mladého, šikovného architekta Ing. Petra Topolovského.“ PROCHÁZKA PO LODI

Naloděním vstupuje návštěvník lodi Pivovar na hlavní palubu s noblesním lokálem – restaurací propojenou s varnou pivovaru. Při úpravách doznal tento prostor největší změny zvednutím stropů; vybavení špičkovou zvukovou technikou jej posunulo k možnostem pořádat zde hudební produkce komorního charakteru. Posezení nad jídlem a pitím si návštěv-

74

dn 4/2017

níci také mohou až čtyřikrát týdně zpestřit sledováním práce sládka a opájet se vůní sladu, chmele či čerstvé mladiny. V zákulisí čelně situovaného výčepu je umístěna kuchyně. Dvounádobovou varnu o objemu 500 l a spilku (dvě kvasné kádě po 500 l a dvě po 1 000 l) stejně jako sladový šrotovník a ležácké tanky (čtyři po 500 l a 12 po 1 000 l), rozvody a další technologie lodi Pivovar dodaly Strojírny J. Hradecký z Pacova. Některá technická zařízení pro výrobu piva, zejména pro jeho zrání a ležení jsou v podpalubí, kde tvoří součást interiéru lidové pivnice. Mírný pohyb na vltavských vlnkách prý povzbuzuje pivní kvasinky na spilce k vyšší aktivitě. Sládek Tomáš Tuchyňa, jenž má za sebou proslulou průmyslovku v Podskalské ulici a pět let praxe v jednom středočeském pivovaru, připravil receptury několika piv vařených ze sladů dodávaných Sladovnou Kounice a především z českých chmelů odrůd Žatecký poloraný červeňák, Kazbek a Sládek. Odpady pivovarského i dalších provozů odváží speciální plavidlo, které slouží všem větším lodím na Vltavě a zároveň je zásobuje palivem. Odběr pivovarského mláta je součástí spolupráce s šumavským chovatelem skotu, který dodává do kuchyně výborné telecí maso.


74-76 Lod pivovar_3.0_Layout 1 5.4.17 15:07 Stránka 75

kaleidoskop / kaleidoscope LIFESTYLE / LIFESTYLE

Základem pivní nabídky jsou výčepní světlá 10° Legie, světlý ležák 12° Republika, tmavý speciál 14° Bohemie a rovněž tmavá 13° Monarchie. K nim záhy přibude za studena chmelený ležák 12° Remorkér, svrchně kvašená 13° APA New Orleans a silný stout 15° Hood. Počítá se také s pivy příležitostnými a svátečními, v plánu je irský stout, India Pale Ale či budoucí český rekordman co do síly: 34° Titanic. Pojmenování piv je promyšlené, tvoří je až na výjimky názvy kdysi slavných českých lodí, piva světových stylů nesou jména významných plavidel ze země vzniku příslušného piva. Pivo se nebude dodávat do jiných provozů, časem se ale počítá s jeho lahvováním k prodeji pro příchozí. „Chceme mít vždy šest různých piv na čepu a v lahvích 80–100 zahraničních značek od Nového Zélandu po Island, piva ruská piva i brazilská i další, jako procházku celým pivním světem,“ dodává k tomu V. Ryvola. Předpokládaný roční výstav pivovaru činí 1 500 hl. V KUCHYNI A ZA STOLEM

Menu restaurantu, pivnice i budoucího grilu je dílem kuchaře Lukáše Nechyby. Restaurant à la carte nabídne nejméně šest předkrmů, až deset hlavních chodů, dva zeleninové saláty, bezmasý pokrm, dvě dětská jídla a tři dezerty. Podle příslušné sezony je obohatí ryby či zvěřina. Každý ze tří restauračních provozů má jiný styl čepování piva a výběr pokrmů. Zatímco v restauraci a na terase bude pivo ve skle o objemu 0,4 l a 0,25 l, v pivnici najde host klasickou českou míru 0,5 l a k ní vedle sýrů, paštik, pomazánek a jiných pochoutek k pivu také guláš, polévku, taliána v hovězím vývaru či rybí karbanátky na způsob utopenců. V. Ryvola zdejší gastronomii charakterizuje jako „odlehčenou staročeskou kuchyni, bez smetany a těžkých pokrmů, avšak například s kančím na šípkové omáčce a perníkovým knedlíkem.“ PALUBA PRO LETNÍ LENOŠENÍ

V letní sezoně budou moci unavení návštěvníci relaxovat na polootevřené horní palubě v pohodlí křesel a lehátek, nebo se tu osvěžit sprchou. Především se odsud nabízí krásný vý-

hled na Hradčany a Letnou. „Právě dokončujeme úpravy horní terasy, bude se na ní podávat nabídka pokrmů ze dvou grilů a udírny, bude zde i příjemný bar, v rámci relaxační zóny také i dětské minihřiště s pískovištěm a skluzavkou,“ doplňuje V. Ryvola. Podobně se do začátku plné turistické sezony, která vypukne o letošních Velikonocích, bude dokončovat vnější vzhled Pivovaru, budou se tzv. zateplovat interiéry, což neznamená instalaci kamen, ale obrázky na stěnách, bylinky v květináčích na stolech a vůbec nastavení jakési jednotné estetické tváře prvního pražského lodního pivovaru. Tím se dovrší první etapa realizace padesátimilionové investice a začne druhá, o něco složitější, během níž by se vložené prostředky měly začít vracet. V době startu hlavní sezony se již také očekávají rezervace Pivovaru k vyhlídkovým plavbám či jiným skupinovým a firemním akcím. Až do Karibiku během nich sice nedoplujete, ale potěšení z pohledů na hlavní město a jeho okolí z vltavské hladiny bude pro domácí hosty i zahraniční návštěvníky jistě dostatečně silnou a nikdy neokoukanou atrakcí. OTAKAR GEMBALA / FOTO: LOĎ PIVOVAR

Bratislava has taken away Prague’s. primacy amongst breweries floating. on the water with their Danube Brewery.. The first of Prague marine’s mini-brewery. is, compared with this botel, capable of. individual cruising..

T

here, it has become at least a symbolical competitor to the unique Red Frog & Brewery located inside the giant cruise ship Carnival Vista, which cruises the Caribbean with space for 4,000 passengers. The design of the Pivovar boat mooring on the Vltava River by Štefánikův Bridge will attract not only hop drink lovers. Co-owner, Vojtěch Ryvola, started fulfilling his dream about an establishment that would provide guests with more than just a gourmet experience, an extensively broad portfolio of artistically produced beer and perhaps also relaxation whilst in the prone position in 2016. Further added value is to be the vicinity of water and the aforementioned possibility of sailing. That is why Mr. Ryvola purchased a 53 m length and 10.5 m width vessel from Germany built in the early 1960s in the old German Democratic Republic after a year long search. The vessel has been through its career by being a member of the White Fleet on Berlin’s lakes and for some years was stationery as a restaurant and then cruised the waters of the Odra River and the Port of Hamburg once again. Eventually being turned into a discotheque. Last year, still under the name of Classic Queen (but previously also known as Sanssouci and Adler Queen), she arrived at the dockyard in Děčín-Křešice, where she underwent a comprehensive reconstruction. The reconstruction included a replacement of almost one sixth from the 350 t of steel and both the interior and exterior gained their new image. METAMORPHOSES OF THE QUEEN

Vojtěch Ryvola has been through valuable experiences with construction and operation of the shopping centre Pivovar

dn 4/2017

75


74-76 Lod pivovar_3.0_Layout 1 5.4.17 15:07 Stránka 76

kaleidoskop / kaleidoscope LIFESTYLE / LIFESTYLE

Centre in Děčín, which also includes a brewery. There, he was already co-operating with architects who he invited for co-operation repeatedly in the case of the marine brewery. “The ACHT Studio has realized many interesting projects. As for the capital city, these include for instance the department stores Van Graaf and Diamant. As for the shopping centre in Děčín, we received several awards together with the owner of the studio, Václav Hlaváček, and since then I haven’t considered any co-operation with any other architect.” And what was the division of labour between customer and supplier? “I designed the technical modifications myself and left the impression of the interior and its equipment and furnishing to the studio, this being to the merit of the young and skilful architect, Ing. Petr Topolovský.” WALK ON A SHIP

Once entering the ship, the visitor to the Pivovar enters the main deck with a noble salon – a restaurant connected with ‘the brewhouse’. The modification primarily lifted the ceiling height; fitting it with first class audio technology made it a possible venue for the music production of a chamber like character. Visitors can also liven up their eating and drinking experience for up to four times a week by watching a ‘brewmaster’ at work and mesmerized with the scents of malt, hops and fresh hopped wart. At the back of the front situated bar room, there is a kitchen. The two-vessel Brewhouse with a volume of 500 l and fermentation room (two 500 l fermentation vats and two 1,000 l ones) as the malt crimping machines and lager tanks (four 500 l ones and 12 1,000 l ones), a distribution system and other technologies on the Pivovar ship were supplied by Strojírny J. Hradecký from Pacov. Some of the technical equipment for beer brewing, especially for maturation and mellowing are on the lower deck where it makes part of the interior of a folk tavern. The slight rippling of the waves on the Vltava River apparently encourages beer yeast cells on their fermentation to more activity. ‘Brewmaster’ Tomáš Tuchyňa, who graduated from the renowned technical college in Podskalská Street and has five-year practical experience in one Central Bohemian brewery, prepared the recipes of several beers brewed from malt supplied by the Malt House Kounice and mainly from the Czech hop varieties of Saaz, Kazbek and Sladek. Waste is removed from the brewery as well as other operations by a special vessel that serves all the larger ships on the Vltava River and also supplies fuel for them. The purchase of brewery spent grains is part of the co-operation with šumava cattle breeding, which supplies the kitchen with excellent veal. The basis of the beer portfolio includes the pale 10° Legie, pale lager 12° Republika, dark special 14° Bohemie and also the dark 13° Monarchie. These will soon be complemented with the dry-hopped lager 12° Remorkér, top fermented 13° APA New Orleans and a strong stout, the 15° Hood. There is also a plan for occasional and festive beers, including Irish stout, Indian Pale Ale as well as a future Czech record breaking beer with regards to its strength: 34° Titanic. The naming of the beers is well thought through and apart from certain exceptions, it con-

76

dn 4/2017

stitutes names of well-known Czech ships. Global style beers are named after significant vessels from the country of the beer’s origin. The beer will not be supplied to other premises but there is a future plan for bottling it for sale to incoming customers. “We always want to have six different types of beers on a tap and in bottles of around 80–100 foreign brands from New Zealand to Iceland, Russian and Brazilian beers and others as a way through the complete world of beer,” adds Mr. Ryvola. The anticipated annual volume of beer produced is 1,500 hl. IN THE KITCHEN AND AT THE TABLE

The menu of the restaurant, tavern and future grill is the work of Chef Lukáš Nechyba. The à la carte restaurant will offer at least six starters, up to ten main courses, two vegetable salads, vegetarian dishes, two children’s dishes and three desserts. Depending on the season, the menu will be complemented with fish or game. Each of the three restaurant operations comes in a different style for drawing beer and choice of dishes. Whilst the beer will be sold in the restaurant and on the terrace in 0.4 l and 0.25 l glasses, the tavern will offer the classic Czech unit of 0.5 l and apart from cheeses, pâtés, spreads and other delicacies to go with beer, there will also be goulash, soup, ‘talián’ (special non-smoked sausage) in beef stock and fish burgers àla pickled sausages. Mr. Ryvola characterises the local cuisine as ‘lightened old Czech cuisine without cream and heavy food dishes but with, for example, wild boar’s meat in rosehip sauce and gingerbread dumplings.” THE DECK FOR THIS YEAR’S IDLING

Tired visitors will be able to relax in the summer season on a semi-open top deck in the comfort of armchairs and deckchairs or get refreshed in a shower. And there is a beautiful view of Hradčany and Letná from there. “We are just completing the reconstruction of the top deck where there will be a selection of dishes from two grills and a smoke house as well as a pleasant bar. Within the relaxation zone, there will also be a children’s mini playground with sandpit and slide,” adds Mr. Ryvola. The external appearance of the Pivovar will be completed for the beginning of the full tourist season in a similar way via insulation of the interiors, which does not represent the installation of a stove but placing pictures on the walls, herbs in flowerpots on the tables and the setting of some sort of aesthetic phase of the first Prague marine brewery. This will crown the first stage of the realization of the fifty-million Czech crown investment and the second, a somewhat more complicated one, during which investment resources should commence being returned. In time for the start of the main season, they also expect reservations for Pivovar for scenic sailing and/or other group and corporate events. You will not manage to get all the way to the Caribbean but the pleasure from the views of the capital and its surroundings from the Vltava River will certainly be sufficiently strong and never failing to attract both local visitors as well as foreigners. OTAKAR GEMBALA / PHOTO: LOĎ PIVOVAR


77-82 K-Aktuality.e$S_Layout 1 5.4.17 15:08 Stránka 77

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

SPOLEČNOST DELOITTE v březnu posílila jedna z nejzkušenějších českých manažerek Senta Čermáková. Zaměří se na rozvoj strategických projektů firmy, akceleraci startupů a mentoring klíčových zaměstnanců. Zároveň bude dále napomáhat upevňování pozice Deloitte v oblasti nových technologií a inovací. Jejím dalším cílem je přilákat do společnosti Deloitte nadějné talenty z univerzit a nabídnout jim školení, programy stínování či další rozvoj pod taktovkou zkušených manažerů.

INTERNATIONAL REAL ESTATE ADVISOR SAVILLS has appointed Petr Machula to head up its property management team in the Czech Republic. He has over 15 years experience in the Czech real estate market, and for 12 of those years he has been head of property management at Knight Frank, where he built a department of 18. He has worked with some of the major clients in this region including: Invesco Real Estate; Immofinanz; GLL and Palmer Capital.

DELOITTE was reinforced in March by one of the most experienced Czech managers, Senta Čermáková. She will focus on the development of the company’s strategic projects, acceleration of start-ups and mentoring of key employees. She will also continue helping to strengthen Deloitte’s position in the area of new technologies and innovations. Her other aim is to attract talented people from university and to offer training, programmes of manager shadowing and other developments held under the batons of experienced managers.

STŘEDOEVROPSKÝ HOTELOVÝ TÝM CUSHMAN & WAKEFIELD, který sídlí v Praze a ve Varšavě, rozšířily Maria Zielińska a Alena Vlachová. Alena Vlachová nastoupila do pražské kanceláře Cushman & Wakefield jako analytička a zaměří se na oceňování a poradenství v oblasti investic do hotelových nemovitostí v regionu střední a východní Evropy. Maria Zielińska bude působit ve varšavské kanceláře jako senior analytička. Zaměří se na investiční poradenství a rozvoj obchodu.

MEZINÁRODNÍ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST HB REAVIS oznámila změny ve vedení. Generálním ředitelem německé pobočky se stal Marcel Sedlák a do představenstva holdingu byl jmenován René Popík. Marcel Sedlák bude zodpovídat za vytváření nových obchodních příležitostí v Německu s cílem učinit z HB Reavis lídra trhu v oblasti kancelářského developmentu. Jeho jmenování dokládá hluboký zájem HB Reavis o německý trh. Marcel Sedlák bude zbaven svých povinností v představenstvu skupiny, bude však mít nadále na starosti operace skupiny v Turecku. René Popík bude i ve své nové funkci dohlížet na aktivity společnosti v Polsku, zároveň ale bude odpovídat za rozvoj celé skupiny, včetně stanovování strategických cílů, podnikatelského zaměření a řízení znalostí v rámci firmy. THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY HB REAVIS announced changes to their management structure. Marcel Sedlák has been appointed Managing Director of the German office and René Popík was nominated to the Board of the holding company. Marcel Sedlák will be responsible for the creating of new business opportunities in Germany with the aim of making HB Reavis the leader in the market of administrative development. His nomination supports HB Reavis’ deep interest in the German market. Marcel Sedlák will be freed from his obligations to the group’s Board but will still be responsible for the group’s operation in Turkey. René Popík will continue supervising the company’s activities in Poland within his new function and will also be responsible for overall group development, including the setting of strategic objectives, entrepreneurial specialisation and knowledge management within the company.

V MEZINÁRODNÍ PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI SAVILLS povede oddělení správy nemovitostí Petr Machula (39), který má přes 15 let zkušeností z českého realitního trhu. Z toho 12 let řídil správu nemovitostí v Knight Frank, kde vybudoval tým 18 lidí. Pracoval pro klienty jako Invesco Real Estate, Immofinanz, GLL a Palmer Capital.

THE CEE HOSPITALITY TEAM AT CUSHMAN & WAKEFIELD, based in Prague and Warsaw, has been reinforced by Alena Vlachová and Maria Zielińska. Alena Vlachová is joining Cushman & Wakefield’s Prague offices as an analyst. She will focus on valuation and advisory services concerning investments in hospitality assets in Central and Eastern Europe. Maria Zielińska is joining the Warsaw office in the position of a senior analyst. She will focus on valuation, investment advice and development of business.

SPOLEČNOST LASALLE INVESTM E N T M A N AG E M E N T, globální správce investic do nemovitostí, oznámila, že jmenovala Chrise Zeunera ředitelem akvizic pro střední, severní a jižní Evropu. Chris Zeuner dosud zastával ve společnosti LaSalle funkci ředitele pro střední Evropu. V této funkci ponese Chris Zeuner celkovou odpovědnost za veškeré akvizice ve střední a východní Evropě, Nizozemí, Skandinávii, Itálii a Španělsku a bude těsně spolupracovat se stávajícím zkušeným týmem z oblasti akvizic. LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT, the global real estate investment manager, announced that it has appointed Chris Zeuner to Head of Acquisitions Central Europe, Northern & Southern Europe. Chris was previously Head of Central Europe at LaSalle. In his new role, he will have overall responsibility for all acquisitions in CEE, Netherlands, Nordics, Italy and Spain, working closely with the current senior acquisitions team.

dn 4/2017

77


77-82 K-Aktuality.e$S_Layout 1 5.4.17 15:08 Stránka 78

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

SPOLEČNOST ARCONA CAPITAL, správce nemovitostních fondů, jmenovala Magdalenu Ćmikiewicz novým správcem aktiv. Do Arcona Capital přichází po nedávné úspěšné akvizici portfolia RECE fondem Arcona Property Fund zapsaným na burze Euronext. Připojí se tak k týmu 25 specialistů v oblasti nemovitostí, fondů a správy aktiv, kteří působí v pobočkách Arcona Capital ve Varšavě, Praze, Mnichově a Amsterdamu.

chodů s exkluzivními módními značkami a odpočinkovými plochami. Vítané jsou služby přímo budově, kde dotazovaní pracují. Myslbek poskytuje nájemcům benefity v podobě večerních vzdělávacích seminářů či hodiny jógy a pilates zdarma. Budova Myslbek s pronajímatelnou plochou 17 000 m2 kanceláří prošla spolu s nákupní galerií v roce 2016 nákladnou rekonstrukcí, která zvýšila atraktivitu celého komplexu. Podrobněji se o uvedených – a mnoha dalších – tématech bude hovořit 25. dubna na diskusním setkání s názvem „Kancelář v centru: Výhra, nebo výzva?“, jehož pořadatelem je správa Budovy Myslbek a časopis Development News.

ARCONA CAPITAL, the real estate fund management company, has employed Magdalena Ćmikiewicz as a new asset manager. She has joined Arcona Capital following the recent successful acquisition of the RECE portfolio by the Euronext-listed Arcona Property Fund. Magdalena joins Arcona Capital’s team of 25 professionals in real estate, fund and asset management working out of offices in Warsaw, Prague, Munich and Amsterdam.

OFFICES AT PREMIUM ADDRESSES in Prague’s centre are considered to be a status symbol by many companies. This has been evidenced by the results of the survey carried out by the international consultancy company BNP Paribas Real Estate CR amongst those companies that are based in the centre of the metropolis or have showed interest in leasing there. The survey was partaken by more than 150 respondents. Tenants assess mainly the prestige of the location and its excellent accessibility by public transport; other advantages are seen by employees in quality catering and a broad spectre of shops with exclusive fashion brands and relaxation zones. Services situated directly in the building where respondents work are most welcome. Myslbek provides its tenants with benefits in the form of evening educational seminars and yoga and Pilates lessons free of charge. In 2016, the Myslbek building, with a rental area of 17,000 sq m of offices and shopping arcades, underwent a costly reconstruction which increased the attractiveness of the whole complex. More detailed information about the aforementioned and many other topics will be discussed on 25th April at the discussion meeting entitled ‘Office in the Centre: Victory or Challenge?’, which is being organized by the management of the Myslbek Building and Development News magazine.

COLLIERS INTERNATIONAL oznámila návrat Luka Dawsona do společnosti, kde s okamžitou platností nastupuje na pozici generálního ředitele a ředitele oddělení investic pro region střední a východní Evropy. S Lukem přichází do Colliers 15 let zkušeností s akvizicemi a prodejem nemovitostí, správou aktiv a vedoucími funkcemi. V nové úloze se zaměří především na rozvoj obchodu, vedení regionálních investičních oddělení a navazování vztahů s novými investory v regionu. Převezme také zodpovědnost za vedení regionu střední a východní Evropy včetně Bulharska, České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Sídlit bude v Praze. COLLIERS INTERNATIONAL announced that Luke Dawson has returned to Colliers International, effective immediately, in the role of Managing Director & Head of Capital Markets for Central & Eastern Europe (CEE). Luke brings to Colliers 15 years of property acquisitions and dispositions, asset management and leadership experience. In his new role, Luke will primarily focus on business development, leading the regional Capital Markets efforts and attracting new investors to the region. He will be based in Prague and will also be responsible for the regional management of Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Romania, and Slovakia.

KANCELÁŘE NA PRÉMIOVÝCH ADRESÁCH v centru Prahy považují mnohé firmy za tzv. statusový symbol. Dokládají do výsledky průzkumu, který uskutečnila mezinárodní poradenská společnost BNP Paribas Real Estate CR mezi firmami, které sídlí nebo projevily zájem o pronájem kanceláří v centru metropole. Průzkumu se zúčastnilo přes 150 respondentů. Nájemci nejvýše hodnotí prestiž lokality a vynikající dostupnost hromadnou dopravou; další výhody spatřují zaměstnanci v kvalitním stravování i v širokém spektru ob-

78

dn 4/2017

ARETE INVEST, rychle rostoucí fond zaměřený na investice v oblasti nemovitostí, dokončil v prvním čtvrtletí první akvizici na slovenském trhu. Jde o nákup průmyslového areálu s pronajímatelnou plochou 5 000 m2 v těsné blízkosti automobilky KIA v Žilině, který je na čtyři roky kompletně pronajat dodavateli automobilových komponent společnosti Grupo Antolin. Finanční objem transakce činil 4,7 mil. eur. Grupo Antolin je významným subdodavatelem pro automobilku KIA, které dodává stropní polstrování. Areál prodávala belgická developerská skupina ILD, od níž Arete Invest koupil již druhou nemovitost. První transakce proběhla v České republice a týkala se průmyslového areálu v hodnotě 7,5 mil. eur v Uherském Hradišti. ARETE INVEST, a fast growing fund specialising in investment in the real estate area, completed their first acquisition in the Slovak market in the first quarter. It was the purchase of an industrial complex with a rental area of 5,000 sq m sit-


77-82 K-Aktuality.e$S_Layout 1 5.4.17 15:08 Stránka 79

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

uated within the immediate vicinity of the KIA automotive plant in Žilina, which is totally leased for four years to the supplier of automobile components for Grupo Antolin. The financial level of the transaction was EUR 4.7 million. Grupo Antolin is a significant subcontractor for the KIA automotive plant, which supplies roof linings. The complex was being sold by the Belgium development group ILD, which has already sold Arete a second property. The first transaction proceeded in the Czech Republic and applied to the industrial complex in Uherské Hradiště worth EUR 7.5 million.

SKUPINA PASSERINVEST slaví letos 25 let od svého založení a naplno pokračuje v plnění své dlouhodobé strategie budování a kultivace developerského trhu v České republice. Jako první dárek k jubileu si nadělila budovu D zpětným odkupem od společnosti SachsenFonds Holding Tschechien Sechs GmbH & Co. KG. Ve svém portfoliu tak vedle budov ALPHA, BETA, A a B má zpět již pátý projekt pražského BB Centra a úspěšně pokračuje ve své strategii, kdy nechce být pouze developerem, ale také investorem a správcem nemovitostí. Skupina PASSERINVEST vydala prostřednictvím 100% dceřiné společnosti PASSERINVEST FINANCE, a.s., dluhopisy v hodnotě 1,5 mld. Kč jako samostatnou emisi v podobě zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů se splatností v březnu 2023. Jejich roční úrokový výnos 5,25 % je splatný čtvrtletně. I tentokrát skupina PASSERINVEST plánuje použít výtěžek emise primárně k nákupu investičních nemovitostí. V současné době se společnost PASSERINVEST GROUP, a.s., připravuje na revitalizaci budov A, B a D. V přípravě je také projekt na výstavbu nové budovy, apart hotelu s nájemními byty a retailovými prostory ve východní části BB Centra. PASSERINVEST GROUP celebrates their 25th founding anniversary and continues at full speed in the fulfilling of their long term strategy of building and cultivating the development market in the Czech Republic. As the first gift for their jubilee, they endowed themselves, with building D, a ‘back purchase’ from SachsenFonds Holding Tschechien Sechs GmbH & Co. KG. Apart from the ALPHA, BETTA, A and B buildings, their portfolio also includes the fifth project from Prague’s BB Centre and continues successfully within their strategy where they don’t only want to be a developer but also an investor and facility manager. Via the 100% subsidiary company PASSERINVEST FINANCE, a.s., PASSERINVEST Group issued bonds worth CZK 1.5 billion as an individual issue in the form of registered securities at the Central Securities Depository with maturity set for March 2023. Their annual interest rate yield of 5.25% is due quarterly. This time, PASSERINVEST Group plans to use the proceeds from the issue primarily for the purchase of investment real estate. PASSERINVEST GROUP, a.s., is currently preparing the revitalization

of the A, B and D buildings. The project for the construction of a new building, an apartment hotel with rental apartments and retail premises in the eastern part of the BB Centre is also in preparation.

PRO SPOLEČNOSTI RAIFFEISEN - LEASING byl rok 2016 nejúspěšnější v historii. Dosáhla celkového zisku 352 mil. Kč a drží nadpoloviční tržní podíl ve financování nemovitostí mezi nebankovními subjekty. Zvýšila podíl financování nákladních i osobních vozů, zemědělských strojů nebo zdravotnické techniky, mnohdy v řádu stovek procent. Celkový objem pořizovacích cen nově uzavřených obchodních případů společnosti Raiffeisen - Leasing loni vzrostl o 98 % a tento výrazný nárůst se pozitivně promítl i do zisku společnosti. Za uplynulý rok leasingová společnost hospodařila se ziskem ve výši 352 mil. Kč, tedy o 40 % více než za předchozí rok a vůbec nejvíce ve své historii. THE YEAR 2016 was the most expansive year in history for Raiffeisen - Leasing. They achieved a total profit of CZK 352 million and hold a 50% plus share in real estate funding amongst non-banking entities. They increased funding for lorries and passenger cars, agricultural machinery and medical technology, often to the tune of a hundred percent. The total volume of acquisition figures for newly concluded business transactions of Raiffeisen - Leasing increased last year by 98% and this significant increase also showed positively in the company’s profits. In the last year, the leasing company administrated with a profit in the amount of CZK 352 million which is 40% more than the previous year and indeed within its history per se.

DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST TRIGEMA zahájila nového bytového domu CHYTRÉ BYDLENÍ JRM@Lužiny. Současně s tím má prodanou již téměř polovinu nabízených bytových jednotek. Dům bude mít po dokončení, které se předpokládá na přelomu tohoto a příštího roku, pět podlaží s 35 byty v dispozicích od 1+kk do 4+kk. Cena začíná na 62 000 Kč/m2. K nastěhování budou byty na jaře příštího roku. V posledním podlaží domu budou prostorné terasy, v nižších patrech budou na západní straně předsazené balkony s velkými prosklenými plochami, v přízemí budou venkovní terasy a předzahrádky. Byty jsou v kategorii Chytré bydlení Plus, takže budou vybaveny vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací, přípravou pro inteligentní ovládání bytu nebo zdě-

dn 4/2017

79


77-82 K-Aktuality.e$S_Layout 1 5.4.17 15:08 Stránka 80

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

nými bytovými příčkami. K dalším standardům budou patřit okna s trojskly, silná tepelná izolace obvodových stěn, vstupní dveře bezpečnostní třídy 3 a optické rozvody. Projekt je v energetické třídě B. THE DEVELOPMENT COMPANY TRIGEMA commenced their new housing block CHYTRÉ BYDLENÍ JRM@Lužiny. They have already sold almost one half of the offered residential units. Once completed, which is assumed at the turn of this and next year, the building will have five storeys with 35 apartments with layouts ranging from bedsit + kitchenette to three-bedroom apartment + kitchenette. Prices start at 62,000 CZK/sq m. The apartments will be ready to move into next spring. On the last floor, there will be spacious terraces, on the lower floors on the western side projecting balconies with large glazed areas and outdoor terraces and front gardens on the ground floor. The apartments are built within the Smart Housing Plus category, which means that they will be equipped with an air-conditioning unit with energy recovery, preparation for intelligent control of the apartments and brick partitions. Other standards will include triple glazed windows, thermal insulation of outside walls, a front door with security class No. 3 and an optical distribution system. The project enjoys the B energy class.

SKUPINA ACCOLADE investuje do rozšíření průmyslového parku v Ostrově u Stříbra. Nová nájemní budova bude mít hodnotu 600 mil. Kč. Společnost KION v ní bude vyrábět dopravníkové systémy včetně robotizovaných zařízení, která sama uloží zboží ve skladu na příslušné místo a na vyžádání ho opět bez zásahu člověka vydají. Vysoce automatizovaná bude i jejich výroba. KION počítá se vznikem 200 pracovních míst. Je to už druhý projekt skupiny Accolade pro společnosti KION ve Stříbře. V prvním z nich od začátku minulého roku vyrábí vozy pro skladovou logistiku. ACCOLADE GROUP invested in the expansion of the industrial park in Ostrov by Stříbro. The new for rental building will be worth CZK 600 million. There, the company KION will produce conveyor systems, including robotized apparatus, which places goods in a storehouse in a relevant place itself and will release them again on request without any human involvement. Their production will also be highly automated. KION accounts with the creation of 200 vacancies. It is already the second project by Accolade Group for KION in Stříbro. In the first, they have been producing vehicles for storage logistics since the beginning of the last year.

CRESTYL představil nové bydlení v Berouně obklopené krásnou přírodou a s výbornou dostupností do Prahy – projekt Berounská brána. Ve dvou etapách zde vznikne 10 nízkopodlažních bytových domů a 34 řadových domů a dvojdomů.

80

dn 4/2017

Výstavba bude zahájena v dubnu a první etapa, která zahrnuje pět bytových domů a část řadových domů, by měla být dokončena ke konci příštího roku. Ve druhé polovině roku 2018 by se mělo začít s výstavbou druhé etapy, ale veškeré inženýrské sítě a komunikace budou dokončeny již v rámci první etapy. Celkem se v projektu Berounská brána počítá se vznikem 81 komfortních bytů v dispozicích od 1 + kk až po 4 + kk. Velikost jednotlivých dvoupodlažních domů v řadové zástavbě se bude pohybovat od 130 do 195 m2 a všechny budou v dispozici 4 + kk. Samozřejmostí je použití špičkových materiálů a nejlepších dostupných technologií. Součástí nového rezidenčního projektu je i zřízení dvou parků. CRESTYL introduced new housing in Beroun surrounded by beautiful nature and excellent access to Prague – the project of Beroun Gate. There will be 10 low-rise housing blocks and 34 link-detached and semi-detached buildings built in two stages. Construction will be commenced in April and the first stage, which will include five housing blocks and part section of the link-detached buildings, will be completed towards the end of next year. Construction of the second stage should be commenced in the second half of 2018 but all utility services and roads will have already been completed within the first stage. The Beroun Gate project accounts with a total of 81 well-appointed apartments with layouts ranging from bedsit + kitchenette to three-bedroom apartment + kitchenette. Sizes of the individual two-storey buildings in the link-detached development will range from 130 to 195 sq m and they all will be available in a layout of three-bedroom apartment + kitchenette. The utilization of first class materials and best available technologies come as a matter of course. The new residential project also includes the establishing of two parks.

DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST YIT úspěšně dokončila hrubou stavbu první etapy Espoo svého největšího rezidenčního komplexu Suomi Hloubětín. Výstavba 149 nízkoenergetických bytů nese – stejně jako zbylých sedm etap – jméno po jednom z finských měst. Společně s ní se hrubé stavby dočkala i druhá fáze Koivu Zličín, která nabídne dalších 90 nových bytů ve finském stylu. O oba projekty je ze strany kupujících velký zájem a etapa Espoo je již z 90 % vyprodaná. THE DEVELOPMENT COMPANY YIT has successfully completed the rough structure of the first stage Espoo, being their largest residential complex Suomi Hloubětín. Construction of 149 low-energy apartments shares the name of one of Finland’s towns, as do the other seven stages. The second phase of Koivu Zličín, which is to offer another 90 new apartments in the Finish style, has also lived to see its rough structure. Both projects have attracted tremendous interest from buyers and the Espoo stage is already 90% sold.


77-82 K-Aktuality.e$S_Layout 1 5.4.17 15:08 Stránka 81

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

EXPANZE CENTRA CHODOV úspěšně pokračuje. Kompletní zprovoznění centra je naplánováno až na podzim, ale již nyní se mohou návštěvníci připravovat na malou ochutnávku v podobě moderní restaurační části Grand Kitchen. Relokovaná a o poznání větší gastronomická zóna byla otevřena 29. března a Centrum Chodov nyní nabídne přes 30 restauračních jednotek a gastro obchodů. Zákazníci se vedle stávajících značek mohou těšit na zcela nové podniky, jako jsou například Spicymama, The PUB, Ryby & Chips, Makakiko, bistRAWveg, Bombay Express, Tom’s Burger a mnoho dalších. EXPANSION OF CENTRUM CHODOV continues successfully. The centre is to be put into full operation in the autumn but visitors can already be preparing for a little taste in a form of the modern restaurant section, Grand Kitchen. The relocated and noticeably larger gastronomy zone was opened on the 29th March and Centrum Chodov will now offer more than 30 restaurant units and gastro shops. Apart from existing brands, customers can also look forward to entirely new establishments such as Spicymama, The PUB, Fish & Chips, Makakiko, bistRAWveg, Bombay Express, Tom’s Burger and many others.

HOUSE 19 od britsko-české architektonické kanceláři Jestico + Whiles je ve Velké Británii je příkladem moderního udržitelného designu pro výstavbu rodinných domů v Česku. Jde o energeticky šetrný rodinný dům s nulovou uhlíkovou stopou, který se nachází v hrabství Buckinghamshire severovýchodně od Londýna. Je vynikajícím příkladem současného udržitelného designu, který může skvěle zafungovat i v kontextu starobylého historického města, jako je Old Amersham. Dům ocenil i Královský institut britských architektů (RIBA), který kanceláři Jestico + Whiles udělil ocenění RIBA South Awards 2016. House 19 reprezentuje ekologicky odpovědné stavby, které odpovídají požadavkům bydlení v 21. století. Nabízí nejen promyšlený design a maximální využití prostor, ale také nízké náklady na provoz a údržbu díky důmyslnému využívání energeticky úsporných prvků. Představuje proto dobrý vzor pro výstavbu rodinných domů v České republice. HOUSE 19, by the British-Czech architectural office Jestico + Whiles sets, in Great Britain, an example for a modern sustainable design for the construction of family houses in the Czech Republic. It is an energy efficient family building with zero carbon footprint, situated in Buckinghamshire, north of London. It represents an excellent example of current sustainable design, which can also work to perfection within the context of an historic town such as Old Amersham. The building was also awarded by the Royal Institute of British Architects, which bestowed Jestico + Whiles with the RIBA South

Awards 2016. House 19 represents ecologically responsible buildings that meet those housing requirements of the 21st century. They offer a well thought through design and maximal space utilisation as well as low operational and maintenance costs due to a sophisticated utilization of energy efficient features. It therefore represents a fine example for the construction of family houses in the Czech Republic.

MEZINÁRODNÍ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST HB REAVIS přišla v souvislosti s výstavbou nového bratislavského autobusového nádraží Stanica Nivy s návrhem ambiciózního dopravního projektu: Lanovka propojí oba břehy Dunaje, aniž by zatěžovala stávající dopravní infrastrukturu. K zahájení prací na výstavbě nového nádraží dojde letos v létě a současně bude zahájena i rekonstrukce ulice Mlynské Nivy. Jde o stavbu významnou a rozsáhlou, proto společnost HB Reavis navrhla, aby tento projekt byl zařazen mezi strategické investice státu. To znamená rychlejší začleňování těchto projektů veřejného zájmu do života občanů Bratislavy. Podle plánu by měl být nový bulvár Mlynské Nivy dokončen v roce 2018, a v roce 2020 pak nové autobusové nádraží. THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY HB REAVIS came, in connection with the construction of the new Bratislava bus station Stanica Nivy, with a proposal for an ambitious transportation project: a cable car is to connect the two banks of the Danube River without burdening existing transport infrastructure at all. Construction work on the new station will be commenced this summer together with the reconstruction of Mlynské Nivy Street. It is a significant and extensive construction and that is why HB Reavis proposed this project to be included amongst the state’s strategic investments. This means that these projects of public interest should be included within the lives of Bratislava’s residents quicker. The new boulevard of Mlynské Nivy will be completed according to schedule in 2018 and the new bus station in 2020.

HOTELY BARCELÓ prošly do konce března největším rebrandingem v dějinách tradiční rodinné firmy – změna značky i celkového vizuálního stylu. Barceló Hotel Group změnila své názvy i loga hotelů a rozdělila se do čtyř nových kategorií (Royal Hideway se zaměří na klientelu vyžadující nejvyšší luxus; hotely Allegro převážně v přímořských letoviscích budou cílit na turisty a rodiny a Barceló Hotel & Resorts zůstanou městskými a odpočinkovými hotely s prémiovou lokalitou). Proměna čeká také dva hotely

dn 4/2017

81


77-82 K-Aktuality.e$S_Layout 1 5.4.17 15:08 Stránka 82

kaleidoskop / kaleidoscope AKTUALITY / NEWS

v české metropoli. Hotely Occidental Praha a Occidental Praha Five nahradily Barceló Praha a Barceló Praha Five. Podle generálního ředitele hotelů Occidental v Praze Alejandra Martína Álvareze připomíná nové logo Occidental Hotels tyrkysové barvy se štíhlým bílým písmem Středomoří. Nová značka Occidental Hotels je orientovaná na snadnost a dostupnost nabízených služeb. Původní název i logo si ponechá na turisty zaměřený Barceló Old Town v centru Prahy a také Barceló Brno Palace. BARCELÓ HOTELS underwent, before the end of March, the largest rebranding in the history of a traditional family company – a change of brand as well as the whole visual style. Barceló Hotel Group changed their hotels’ names and logos and are divided into four new categories (Royal Hideway will focus on clientele that requires the highest luxury; Allegro Hotels, which are mainly situated in seaside resorts, will target tourists and families and Barceló Hotel & Resorts will remain town and relaxation hotels with prime locations). The change also awaits two hotels located in the Czech metropolis. The Occidental Praha and Occidental Praha Five Hotels replaced Barceló Praha and Barceló Praha Five. According to the managing director of the Occidental Hotel in Prague, Alejandr Martín Álvarez, the new logo of Occidental Hotels resembles turquoise colours with the slender white writing of the Mediterranean. The new brand of Occidental Hotels focuses on the ease and availability of provided services. The original name and logo will remain for Barceló Old Town in Prague’s centre and also the Barceló Brno Palace which focus on tourists.

GASTRONOMIE hraje v obchodních centrech stále větší úlohu a rozloha restauračních prostor se tak rok od roku zvětšuje. V současnosti průměrně zabírají 5–10 % celkové plochy. V centrech situovaných na dopravních uzlech bývá procento vyšší. Trendem je i větší rozmanitost. K zavedenému fast foodu se přidávají značky kladoucí důraz na autentičnost a původ produktů. Mnohá obchodní centra se trendu rychle přizpůsobují a vytváří nebo rozšiřují svou kapacitu stravování. Vyplývá to z průzkumu společnosti Cushman & Wakefield, která má pod správou 14 obchodních center v České republice. Quadrio v tomto duchu letos promění celé první patro. Rozšířené prostory pro stravování otevřelo na konci března také Centrum Chodov. V západní Evropě tvoří restaurační prostory 15–20 % celkové plochy obchodních center.

THE ROLE OF GASTRONOMY in shopping centres is bigger than ever before. As a result, the area of catering space has been increasing year after year. It currently takes up

82

dn 4/2017

about 5–10% of the total area. The percentage is higher in centres with a high footfall situated on major traffic hubs. Increasing variety of offerings sets another trend. Fast food is being joined by brands placing emphasis on authenticity and product origin. Many shopping centres are rapidly adapting to the trend and creating or expanding their catering capacities. The findings are based on the research conducted by Cushman & Wakefield, real estate services firm that manages 14 shopping centres across the Czech Republic. This year, Quadrio will transform its entire first floor to a food court. Centrum Chodov also opened its newly expanded food court at the end of March. In Western Europe, food courts account for 15–20% of the total area of shopping centres.

SPOLEČNOST PROLOGIS oznámila podpis dvou nových nájemních smluv na celkem 12 100 m2 v druhé spekulativní budově v Prologis Park Prague-Airport. Park je nyní plně pronajat: 9 000 m2 britskou společností působící v nákladní dopravě a 3 100 m2 společností O&M Movianto, evropskou pobočkou americké Owens & Minor Inc. působící v oblasti farmaceutiky, biotechnologií a zdravotnictví. Společnost je již zákazníkem Prologis v Prologis Park Bratislava. Prologis Park Prague-Airport se nachází v těsné blízkosti dálnice D6 na výjezdu 7, pět minut od pražského letiště. V parku se nacházejí tři budovy o celkové rozloze 73 000 m2 s potenciálem pro výstavbu dalších 48 000 m2. Park poskytuje výborné spojení s národními i mezinárodními obchodními trasami prostřednictvím Pražského okruhu D0 a dálnic D5 a D1. Zastávky veřejné dopravy, včetně stanice autobusu přímo v parku, nabízí spojení do Kladna, Prahy a rovněž na vlakové nádraží.

DEVELOPMENT NEWS Člen České rady pro šetrné budovy Member of CZGBC

Vydává/Published by WPremium event, s. r. o. Jana Masaryka 28/281 120 00 Praha 2 Tel./Phone 246 033 022 E-mail redakce@wpevent.cz www.developmentnews.cz IČO 241 448 60 Šéfredaktor/Editor-in-chief Arnošt Wagner (AW) wagner@wpevent.cz Editorka/Editor PhDr. Alena Krupauerová (AK) Redakce/Editorial staff Ján Chovanec, Jan Ferenc (JF), Petr Soukup (PS), Michal Postránecký, Jaroslav Šonka, Josef Vomáčka Jazyková redakce/ Language editor Mgr. Irena Kovářová Překlad/Translation WELLINGTON, s. r. o. Manager inzerce/ Advertising manager Eva Váňová (vedoucí inzerce/ senior manager), Nela Wagnerová Grafika/Graphic design Renata Štípková Předplatné/Subscription redakce@wpevent.cz Distribuce/Distribution Česká pošta, s.p., Postservis

PROLOGIS, announced that it has signed two new lease agreements totalling 12,100 sq m at its second speculative development at Prologis Park Prague-Airport. The park is now 100% leased: 9,000 sq m to UK-based freight transport company and 3,100 sq m to O&M Movianto, an European healthcare solutions partner for the pharmaceutical, biotech and medical device industries, part of US-based Owens & Minor Inc. that is already a Prologis customer at Prologis Park Bratislava. Prologis Park Prague-Airport is adjacent to the D6 motorway at Exit 7, five minutes from Prague Airport. The park, which comprises three buildings totalling 73,000 sq m and 48,000 sq m of potential future development, has excellent access to national and international trade routes via the D0 and on to the D5 and D1 motorways. Public transportation links, including a bus stop in the park, provide connections to Kladno and Prague, as well as to the train station.

Registrační značka/ Registration mark MK ČR 8062, ISSN 1212-348X Vydavatel neodpovídá za obsah inzertních stran. Bez souhlasu vydavatele není dovoleno materiály z časopisu dále přetiskovat či šířit v elektronické podobě. Veškerá práva vyhrazena. Publisher is not responsible for the contents of advertisements. Any material from this publication is not permitted to be reprinted or distributed in electronic form without the publisher´s prior permission. All rights reserved.


Raiffeisen - Leasing specialista na financování nemovitostních projektů the property financing specialists

www.kampuspalace.cz

RL-inz_KAMPUS_PALACE_do_DN-215x280_new.indd 1

27. 3. 2017 11:26:28


Pro lepší stavění

PERMACRETE® Pro konstrukce, kde voda nemá žádnou šanci PERMACRETE je moderní beton navržený pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí, známých pod pojmem „bílá vana“. Splňuje nejenom přísné požadavky na průsak hmotou, ale svým složením také výrazně omezuje množství a šířku trhlin v konstrukci. Podle rakouské normy ÖNORM B 4710-1:2007 se tento beton řadí do skupiny RRS – beton se silně redukovaným smrštěním a splňuje tak nejpřísnější třídu vývoje hydratačního tepla W40. Díky své velmi dobré zpracovatelnosti zároveň usnadňuje perfektní provedení dilatačních a pracovních spár s těsnicími profily. Tyto skutečnosti jsou základním předpokladem vodonepropustnosti konstrukce. Použití betonu PERMACRETE je možné i v chemicky agresivním prostředí XA1, XA2 a XA3, včetně často používané kombinace XA2 a XF2. To vše bez použití krystalizačních přísad.

Pro více informací kontaktujte: Petr Krejča tel: 222 325 815, tel.: 724 132 462 email: petr.krejca@tbg-beton.cz

TBG METROSTAV s.r.o. Rohanské nábřeží 68, 186 00 Praha 8 - Karlín www.tbgmetrostav.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.