Olsokdagene på Stiklestad 2023

Page 1

ÅRETS TEMA KRAFT 25.- 30. juli 2023

Velkommen til Olsokdagene på Stiklestad 2023

Endelig er den her igjen, den fineste tiden på året. Det er klart for olsok på Stiklestad.

Temaet for årets festival er KRAFT. Hovedgrunnen til det er Nasjonaljubileet 2030. En viktig del av jubileet er en stafett frem mot 2030 som involverer hele landet og hvor hvert år har et eget tema. Temaet for 2023 er RESSURSER OG RIKDOM. KRAFT er vår vinkling på det.

Kraft kan bety så mangt. Det kan handle om fysisk og psykisk styrke, tro og natur, makt og kamp, det mest personlige og de store samfunnsstrukturene. «Gje meg kraft til å bera alle bører du gjev meg» synger Gudrun i vakre Takkesong i Spelet om Heilag Olav. Det er noe sårt og gjenkjennelig i tekstlinjen. Hvem har ikke på et tidspunkt spurt: hvor skal jeg finne kreftene til å stå i alt livet byr på?

Fosen-saken setter et sterkt preg på årets festival. Høyesterett slo i 2021 fast at det skjedde et menneskerettighetsbrudd i vårt eget nabolag da det ble gitt konsesjon til vindkraftanleggene på Fosen. Når denne teksten skrives, i mai 2023, er situasjonen fortsatt ikke løst. Som et museum i Trøndelag og Sør-Saepmie, med mål om å bidra til et livskraftig demokrati, er det viktig for oss å belyse Fosen-saken fra et urfolks- og menneskerettighetsperspektiv.

Vi i Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Museene

Arven har stor tro på kraften i at fortellinger møtes. Olsokdagene er et bilde på nettopp det. Her møtes fortid og nåtid og et mylder av mennesker. Resultatet er en opp levelse du bærer med deg lenge. Hjertelig velkommen til Stiklestad!

2
Heidi Anett Øvergård Beistad Direktør, Museene Arven
Foto:
Malum,
Medialab Heidi Anett: Jens Kristian Vang
Framside: Øyvind
WOW
3

26. 28. 29. 30. juli 19.00

ODIN WAAGE

HANNE SKILLE REITAN

IREN REPPEN

GARD SKAGESTAD

SVEIN TINDBERG

JON BLEIKLIE DEVIK

TORE B. GRANÅS

ROGER STORM

BILLETTER

Voksen 610 / 510

Barn (4 – 14 år) 310 / 260

Honnør/student 550 / 450

Stiklestadkort 550 / 450

RULLESTOLBRUKERE

Deler av felt A og B er

tilpasset rullestolbrukere

KONTAKT / GRUPPEBESTILLING

74 04 42 00

stiklestad@snk.no

FAMILIEBILLETT

Rødt felt: 2 voksen og 2 barn totalt 1.020,- (spar 520,-)

A

Inngang 2 Inngang 1 H ORKEST E RGRAV

4
FRILUFTSSC E N E N PÅ STIKLESTAD G F E D C B
Gult felt: 2 voksen og 2 barn totalt 1.220,- (spar 620,-) I H
Spelet om Heilag Olav

HISTORIEFORTELLING, OPPLEVELSE OG ENGASJEMENT!

I spelet opplever vi livet på en gård i Verdal kvelden før og natta til 29. juli 1030. Storpolitikk griper inn i dagligliv, tro møter tvil, det mest sårbare enkeltindividet møter kongen. Hvordan reagerer mennesker på forestående krig og pålegg om å forkaste egne verdier og egen kultur?

Forfatter Olav Gullvåg og komponist Paul Okkenhaug har skapt en teaterforestilling der vi kommer tett på disse spørsmålene som er høyst aktuelle også i dag. På den storslåtte friluftscenen levendegjøres en av de viktigste enkelthendelsene i norsk historie. Det er rundt 250 aktører på scenen! Her er profesjonelle skuespillere og musikere i samspill med dyktige amatører og engasjerte frivillige. Peer Perez Øian har regi, Belinda Braza koreografi og musikken blir framført av kor og orkester under Simon Revholts ledelse.

Velkommen til Spelet om Heilag Olav, «alle spels mor» som siden 1954 har hatt et magisk grep om publikum!

SPELSNAKK – INTRODUKSJON TIL SPELET

Vil du vite mer om hva som møter deg i Spelet om Heilag Olav før forestillingen starter? Velkommen til en kort introduksjon til historien med Hildur Norum, produksjonsleder for spelet.

Alle speldager 18.00

Oppmøte på plenen foran kulturhuset. Gratis

5

MÁRET ÁNNE SARA

Olsokutstillingen skal løfte kunstens rolle som ytring og bidra til at Stiklestad er et sted hvor du møter mangfoldet i fortellingene om Norge. I et år hvor temaet menneskerettigheter og forholdet mellom majoritet og minoritet har blitt voldsomt reaktualisert gjennom Fosen-saken, er det en stor ære at Máret Ánne Sara er årets Olsokkunstner. Få har som henne vist kraften som ligger i kunsten som ytring.

ÅRETS
OLSOKKUNSTNER

TALERSTOLEN STIKLESTAD

Máret Ánne Sara er en av Saepmies og Norges fremste kunstnere. Hun har utmerket seg gjennom sitt sterke samfunnsengasjement.

Gjennom sine verk retter

Sara søkelys mot den stadig brennaktuelle kampen for urfolksrettigheter. Mest kjent er kanskje Pile o’Sápmi som har blitt vist foran Stortinget og som nå er hovedverket i mottaks sonen på det nye Nasjonalmuseet. I 2022 var Sara en av tre utvalgte kunstnere da den nordiske paviljongen ble forvandlet til den samiske paviljongen under Veneziabiennalen.

Sara sier selv følgende om rollen som Olsokkunstner og årets tema:

«Kraft er et veldig ladet ord på Stiklestad. Ikke bare i historisk sammenheng, men også med tanke på at vi er i Sør Sápmi, et steinkast unna Fosen og det enorme ulovlige, statseide vindindustrianlegget som daglig kverner i stykker demokratiets prinsipper i dette landet og blåser oss lenger og lenger bort fra en rettstat basert på menneskerettigheter og tillit.»

OPPLEV

25. JULI 18.00

Åpning av Olsokutstillingen 2023

Offisiell åpning ved sametingsråd Maja Kristine Jåma.

Konferansesalen

Gratis

25. JULI 19.00

Kraft, kultur og kamp – en samtale med utgangspunkt i Olsokutstillingen 2023 Med Olsokkunstner Máret Ánne Sara og sametingsråd Maja Kristine Jåma. Auditoriet. Gratis

7
Utstillingen åpnes av sametingsråd Maja Kristine Jåma 25. juli klokken 18.00 og blir stående ut september. «State on Steroids» 2023

TALERSTOLEN STIKLESTAD

KRISTIN GUNLEIKSRUD RAAUM

STIKLESTADPROFILEN 2023

I et år hvor Olsokdagenes tema er KRAFT og Nasjonal jubileet 2030 har fått forsterket nasjonal forankring, er det en stor glede at kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum er årets Stiklestadprofil.

Kirkerådslederen er øverste folkevalgte leder i Den norske kirke. Raaum har fylt denne rollen siden 2016. Hun representerer organisasjonen Åpen folkekirke, som jobber for å fremme menneskeverd og motarbeide diskriminering.

Raaum har som kirkerådsleder markert seg som en sterk og modig samfunnsstemme. Hun har et sterkt fokus på kirkens samfunns ansvar, spesielt arbeidet for mangfold, likestilling og skeives rettigheter. I 2022 bidro hun til talerstolprogrammet i forbindelse med Olsokutstillingen Queer Spirit. Hun har også engasjert seg sterkt i Nasjonaljubileet 2030 og løftet frem verdien av jubileumsplattformen både for kirken spesielt og samfunnet generelt. Raaum er i tillegg generalsekretær i Norske kirkeakademier. De jobber for å styrke dialogen mellom kirken og grupper innen kultur og samfunnsliv og deler blant annet ut Brobyggerprisen til personer «som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse.»

Under Olsokdagene blir vi bedre kjent med Raaum og hennes forhold til begrepet KRAFT i Kraften i Nasjonaljubileet og den store samtalen om Norge. Her har hun blant annet invitert Barne- og familieminister Kjersti Toppe til en samtale. Toppe har ansvaret for Nasjonaljubileet 2030 på vegne av regjeringen.

26. JULI 16.00

Kraften i Nasjonaljubileet og den store samtalen om Norge

OPPLEV

Foredrag og samtale med Stiklestadprofil Kristin

Gunleiksrud Raaum og minister Kjersti Toppe. Borggården. Bill. 190 / 170 / 80

8

Slaget på Stiklestad i 1030 er en av de mest symbolsterke hendelsene i norsk historie. Olav Haraldssons fall og helgenkåring fikk dyptgripende betydning for fremveksten av det norske riket. Stiklestad Nasjonale Kultursenter har derfor i mange år, sammen med aktører fra hele landet, arbeidet for å skape et storslagent, inkluderende og relevant jubileum med overskriften Nasjonaljubileet 2030. Norge i tusen år. Høsten 2021 ble jubileet fremhevet som en viktig satsning i Hurdalsplattformen og i 2023 fikk jubileet en nasjonal jubileumskomité!

Tusen år med historie gir tusen historier å fortelle og mange steder og aktører vil være med og dele sine historier i en jubileumsstafett frem mot 2030. I år står Tore Hunds rike og Valdres i fokus og temaet for stafetten i 2023 er RESSURSER OG RIKDOM. Les gjerne mer på norgeitusenaar.no

Olsokdagen 2020 markerte vi 10 år igjen til 2030 ved å tenne et olsokbål. En flamme fra bålet ble tatt vare på. Den har fått navnet Olavsflammen og skal brenne natt og dag på Stiklestad til 2030. I tillegg reiser avleggere av flammen rundt til andre jubileumsteder i hele Norge.

29. juli kl. 17.00 tenner vi årets olsokbål. I tråd med jubileets fokus i 2023, tennes bålet av Nina Dons, prosjektleder for Tore Hunds rike. Verdal trommekorps, aktører fra spelproduksjonen og Torstein Fosmo bidrar. Arrangementet er gratis. I etterkant tas Olavsflammen med på en pilegrimsvandring til Trondheim.

9
BLI MED PÅ FEIRINGEN AV «NASJONALJUBILEET 2030 – NORGE I TUSEN ÅR»

TALERSTOLEN STIKLESTAD

Stiklestad har vært en arena for meningsbrytninger i snart tusen år. Talerstolen Stiklestad gir denne arven et nåtidig innhold gjennom å invitere et bredt spekter av samfunnsstemmer til å rette søkelys mot viktige temaer i fortid, samtid og fremtid. Slik skal Stiklestad videreutvikles som en viktig arena for samfunnsdialog frem mot Nasjonaljubileet i 2030.

27. JULI 18.00

Kraften i tilstedeværelse – samisk synlighet og museenes ansvar med Karen Espelund, Tone Elvebakk, Kai-Rune Hætta og Heidi Anett Øvergård Beistad. Langhuset på Stiklastadir. Bill. 150 / 120 / 75

«Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk: den norske og den samiske.» Det sa Kong Harald V i sin åpningstale til Sametinget i 1997. Likevel har de samiske sidene av Norges historie ofte blitt utelatt og allmennkunnskapen om urbefolkningen er begrenset. Det påvirker også dagens samfunn. Hvilket ansvar har museene for å bidra til økt samisk synlighet? Hvordan bør kulturinstitusjoner jobbe med urfolkstematikk? Og kan arbeidet med kulturarv bidra positivt til den samiske befolkningens situasjon i dag?

Karen Espelund er direktør for Museene i Sør-Trøndelag og styremedlem i Norges museumsforbund. Hun har svært bred erfaring fra kulturfeltet. MiST, Museene Arven, Museet Midt og Saemien Sijte samarbeider for å styrke formidlingen av sørsamisk kultur og historie i Trøndelag.

Tone Elvebakk er ansatt ved Várdobáiki museum. Hun er veileder i duodji og har vært prosjektleder for gjenskapingen av Tore Hunds č ehporis som en del av Nasjonaljubileet 2030.

Kai-Rune Hætta er nestleder ved Saemien Sijte, museet med ansvar for det sørsamiske området som strekker seg fra Saltfjellet/Rana til Elgå i Hedemark. Hætta er også leder for samisk museumslag og vararepresentant på Sametinget.

Heidi Anett Øvergård Beistad er historiker og direktør for Museene Arven, som blant annet har en satsning på samisk i historie i vikingtid i tilknytning til middelaldergården Stiklastadir.

10

27. JULI 16.00

Veien er målet med Thorbjørn Brandt Auditoriet. Bill. 150 / 120 / 75

Thorbjørn Brandt fra Verdal var i 2009 et av landets største kombinerttalenter. 19 år gammel havnet han i en treningsulykke hvor han pådro seg alvorlige hode- og bruddskader og havnet i koma. Under mottoet «Veien er målet» har han kjempet seg tilbake. Langs veien har han blitt en ettertraktet foredragsholder gjennom å dele sin rehabiliteringshistorie til både inspirasjon og kunnskapsbygging for andre. Nå forteller han sin kraftfulle historie på Stiklestad.

28. JULI 17.00

Kraften fra nord – Tore Hund sett i lys av kunnskapsbasert fantasi med Bergsvein Birgisson Auditoriet. Bill. 150 / 120 / 75

Tore Hund, høvding fra Bjarkøy, var en av landets rikeste og mektigste på Olav Haraldssons tid. Han gjorde seg bemerket gjennom å gå fra å være kongens lendmann til å bli hans drapsmann. Tore har ofte blitt fremstilt som den store skurken i 1030. Samtidig har enkelte hevdet at han var en helt. I Nasjonaljubileets stafett er Tore Hunds rike hovedsted i 2023. I den anledning spør Bergsvein Birgisson: hvem var egentlig høvdingen fra Bjarkøy?

Bergsvein Birgisson er forfatter med doktorgrad i norrøn filologi. I 2012 ble han nominert til Nordisk råds litteraturpris for romanen Svar på brev frå Helga og i 2013 ble han nominert til Brageprisen for fagboken Den svarte vikingen. Han arbeider med manus til en tv-serie om Tore Hund.

Utstilling: Tore Hunds čehporis

Snorre Sturlason skriver at Tore Hund gikk til samene for å få laget en kofte som skulle gi ham beskyttelse i kampen mot Olav Haraldsson. Várdobáiki museum har, som en del av Tore Hunds rike 2023 og Nasjonal jubileet 2030, gjennomført et forsknings prosjekt knyttet til dette. De kom fram til at det nok heller var snakk om en č ehporis, en krage. Denne er gjenskapt og vises frem i foajeen under Olsokdagene.

28. JULI 15.00

Kraft og krise

med Maja Kristine Jåma, Astrid Svarva og Snorre Valen Auditoriet. Bill. 150 / 120 / 75

Begrepet «kraftkrise» preger samfunnet. Hva gjør dette fenomenet med oss? Hvordan gjennomføre det grønne skiftet parallelt med at kraftbehovet øker? Hva skjer når sosial bærekraft utfordres i jakten på energikilder? Dette danner bakteppet for samtalen «Kraft og krise» hvor Snorre Valen møter Astrid Svarva og Maja Kristine Jåma. Samtalen er et samarbeid mellom SNK/ Museene Arven og Trønderdebatt.

Snorre Valen er ansvarlig redaktør i Trønderdebatt. Han er leder for Kringkastningsrådet og medlem av Ekstremismekommisjonen, samt tidligere stortingsrepresentant.

Maja Kristine Jåma er sametingsråd. Hun er sterkt engasjert i kampen mot vindkraftutbygging i sørsamiske reinbeiteområder og ble i 2021 nominert til «Årets ledestjerne» av Dagens Næringsliv.

Astrid Svarva er konserndirektør for teknologi og digitalisering i NTE. Hun har en master/sivilingeniør i energi og miljø fra NTNU og er styremedlem i Tensio AS.

27. JULI 19.00

Bærekraft, redesign og Fæbrik

Foredrag med Ingrid Vik Lysne Auditoriet. Bill. 190 / 170 / 80

Ingrid Vik Lysne har et brennende engasjement for gjenbruk og redesign. Hun ble først kjent da hun deltok i tv-serien Symesterskapet og Farmen. I 2020 var hun med på å grunnlegge Fæbrik, som har mål om å engasjere flere til et grønnere klesforbruk og de jobber for å bygge opp en landsomfattende sy-om-bevegelse. Lysne har gitt ut flere bøker om redesign og har en stor følgerskare på sosiale medier. Under Olsokdagene blir vi bedre kjent både med Fæbrik og med Lysnes engasjement for en mer bærekraftig livsstil. Arrangementet er et samarbeid mellom SNK/ Museene Arven og NTE.

12 Foto Snorre Valen: Geir Mogen

Tyske soldater som marsjerer inn i Kristiansand under andre verdenskrig. Utlånt av Endre Wrånes, Vest-Agder-museet.

Utstilling: Det snakker vi ikke om.

Familiehemmeligheter etter krigen

Blackbox. Dagsbillett

Knapt noen annen femårsperiode i norsk historie har satt så dype spor i folks bevissthet som den tyske okkupasjonen 1940-1945. Utstillingen handler om hvordan andre verdenskrig fremdeles er med på å forme folks oppfatning av seg selv, sin familiehistorie og identitet, snart 80 år etter krigens slutt. Utstillingen presenterer 21 personlige beretninger som handler om skam, ensomhet og – kanskje mest av alt – om hemmelighold. Utstillingen er produsert av Vest-Agder- museet og står på Stiklestad ut september.

30. JULI 17.00

Min fars kamp under og etter krigen

med Jan Jørg Tomstad Auditoriet. Bill. 150 / 120 / 75

Jan Jørg Tomstad har jobbet 40 år i NRK og er bidragsyter til utstillingen Det snakker vi ikke om. Familiehemmeligheter etter krigen som vises på Stiklestad i sommer. Hans far Gunvald Tomstad var aktiv i motstandsarbeidet under andre verdenskrig som dobbeltagent i Nasjonal Samling. Dobbeltrollen kostet både ham og familien mye under og etter krigsårene. Jan Jørg Tomstad deler nå denne historien, for å gi en økt forståelse både av hans far og av krigens ringvirkninger og senvirkninger.

Jan Jørg Tomstad og hans far Gunvald Tomstad.

13
TALERSTOLPROGRAMMET kunInkl.500,-
PAKKETILBUD
PÅ HELE
alle foredrag!8

OLSOKSAMTALEN 2023

29. JULI 15.00

Kraften i en stemme

Stiklestad kirke. Bill. 190 / 170 / 80

Romanifolket, også kjent som reisende eller tater, er en av fem nasjonale minoriteter i Norge. Frem til 1980-tallet var de utsatt for omfattende og statlig finansierte overgrep med mål om total fjerning av egenartet kultur og identitet. Hvordan overlever en kultur et slikt møte med en majoritetsmakt? Hva skjer med troen når den utfordres av slike samfunnskrefter? Hvilken kraft kan musikken ha som kontinuitetsbærer i møtet med utslettelse? Og hva koster det å være minoritetens stemme?

Disse spørsmålene utgjør rammen for Olsoksamtalen 2023

Kraften i en stemme hvor biskop Herborg Finnset møter Elias Akselsen i Stiklestad kirke. Akselen er musiker og lekpredikant og regnes som den fremste representanten for romanifolkets musikk i Norge. Han har gitt ut en rekke plater, blitt nominert til Spellemannsprisen flere ganger og har mottatt priser som NRK P2s folkemusikkpris og Blanche Majors forsoningspris. Møtet på Stiklestad vil inneholde både samtale og sang.

Olsoksamtalen er et samarbeid mellom SNK/Museene Arven og Nidaros biskop.

Utstilling:

De reisendes håndverk

Teaterfoajéen. Gratis

De reisende har vært en del av Norge siden 1500-tallet. I århundrer livnærte de seg av ekspertise innen blant annet produksjon og handel med metallarbeider. Utstillingen viser visper og kniver fra en trøndersk privat samling. Den gir et verdifullt innblikk i hvordan de reisendes kunnskap var med å prege hverdagslivet til majoritetsbefolkningen. Utstillingen er produsert av Stjørdal museum Værnes som også er en del av Museene Arven.

Foto Elias Akselsen: Dagmar Lovise Ånerud

KRAFT

Velkommen til en stemningsfull konsert med fokus på kulturens kraft. Vi møter den ukrainske trekkspilleren Vasyl Bendas, KOR 2030 under ledelse av Ola Ludvig Bosnes og Staffan Plantin, skuespiller Roger Storm samt Årets medspiller Johanna Hermann Selseth. De vil utforske årets tema gjennom både tekst og musikk. Offisiell åpning av Olsokdagene på Stiklestad 2023 ved Arne Fagerholt, teatersjef ved Turnéteatret i Trøndelag.

25. juli 16.00. Stiklestad kirke. Bill. 200 / 180

JOHANNA HERMANN SELSETH

Johanna er oppvokst i Leksdal og er dramaelev på Inderøy vgs. 19-åringen har allerede mye sceneerfaring. Hun gjorde sterkt inntrykk på mange i tittelrollen i Verdal Teaterlags oppsetning av Anne Frank og hun var også med i Optimist – bli bra igjen. Johanna har i tillegg bred spelerfaring. I sommer er hun med for sjuende gang i Veresspelet og hun har vært med i Spelet om Heilag Olav som gårdsbarn, danser – og i år som Helga! Vi får møte Årets medspiller under åpningen i Stiklestad kirke og Olavsvake.

ÅRETS MEDSPILLER

Hvert år presenterer

Olsokdagene et ungt

kunstnerisk talent som årets medspiller.

15
Foto: Kasia Huxley

VERDAL TEATERLAGS VISEKVELD

Det er igjen duket for årets triveligste sommerkveld! Med lokale artister og et prima orkester, ønsker Verdal Teaterlag i samarbeid med SNK/Museene Arven velkommen til Visekveld 30. juli.

Vi lover en stemningsfull kveld i Borggården og på et olsokpyntet Stiklestad. Før konserten blir det mulighet for god drikke og mat for den som ønsker det.

29. juli 22.00. Borggården. Bill. 300 Arr. Verdal Teaterlag

TRE KIRKER, TRE OLAVER?

På Stiklestad står det tre vakre kirker fra tre kirkesamfunn: Den lutherske Stiklestad kirke, det katolske St. Olavs kapell og det russisk-ortodokse Hellige Olav kapell. Bli med seksjonsleder publikum Arnstein Indahl på en vandring mellom kirkene. Forteller de den samme olavshistorien, eller møter vi tre ulike olaver?

27. juli 13.00. Oppmøte i kulturhusets foajé. Bill. 150 / 120 / 75

STIKLESTADSOLSIKKEN

Bli med på en tankevekkende, morsom og kreativ workshop med blomsterdekoratør og fjorårets Stiklestadprisvinner Nils Norman Iversen og frivillige i pyntenemnda. Du lærer å lage solsikke dekorasjoner og får dyrkingstips. Til slutt blir det en vandring som viser bruken av solsikken på hele Stiklestad.

27. juli 17.00. Oppmøte i resepsjonen Bill. 590 / 520 inkl. enkel servering og 2 dekorasjoner

SILYA med & THE SAILORS

Åpningskonsert med Silya & The Sailors

Silya er en av Norges beste live-artister og kommer til Stiklestad

25. juli. Gjennom årene har hun spilt hundrevis av konserter med bandet sitt Silya & The Sailors.

Velkommen til en flott konsertopplevelse i Borggården!

25. juli 21.30

Borggården

Bill. 490 / 460

17
Foto: Pernille Sandberg

LIVSKRAFT, LATTER OG LOVE

MED CHRISTINE KOHT OG PERNILLE RYGG

Christine Koht er tilbake! Hva har hun lært av sin beinharde kamp mot kreften? Hvor fant hun livskraft når livet var på sitt vondeste? Kan latter og omsorg skape lys selv i det dypeste mørket? På Stiklestad får vi være med når hun og kona Pernille Rygg snakker seg gjennom møtet med og lærdommen av den store livskrisen. Det blir alvor, latter og skråblikk på både livet og kjærligheten.

28. juli 21.30. Borggården Bill. 390 / 360

HAUGTUSSAN

I HALLEMSMARKA

Søstrene Marte og Line Heie Hallem kjører comeback med Haugtussan i Hallemsmarka og inviterer til utendørs visekonsert ved Leksdalsvannet! Repertoaret spenner fra kjente og kjære låtskatter fra nordiske artister, til eget materiale – og kanskje noen overraskelser...

Med seg i bandet har søstrene musikerne Sverre Bjarne Inndal, Lars Erik Fisknes, Ronni Garli og Espen Olaf Vestvik. Arnes Kulturkro er åpen 20-02 og byr på lett mat og drikke.

30. juli 21.30 Hallemsmarka (2 km fra Stiklestad) Bill. 300. Arr. Scene Midt

18

OLAVSMONOLOGEN MED SVEIN TINDBERG

«Olav talte lenge og vel og fikk stort bifall». Dette skriver Snorre om Olav Haraldssons møte med fylkeskongene på Opplandenes allting i 1016. De fleste tilstede var imot tanken på en overkonge. Likevel bestemte de at Olav skulle bli Norges konge. Hvordan var det mulig? Snorre gir en detaljert beskrivelse av det viktige møtet, men: han sier ingenting om hva Olav sa for å overbevise de mektige mennene.

Sven Tindberg har nå skrevet talen han tror Olav holdt i 1016. I Olavsmonologen formidler han talen samtidig som han drøfter religion, samfunn og politikk.

27. juli 20.00

Stiklestad kirke

Bill. 200 / 180

OLAVSVAKE

Olavsvake, markeringen natten før olsok, har alltid vært en viktig del av olavsarven. Natt til olsokdagen ønsker vi velkommen til en vakker konsert i Stiklestad kirke med bandet Røverdatter med Ola Wist Holmen, Sandra Paulsen Storhaug, Synne Ørsleie, Andreas Helland, Espen Olaf Vestvik og Fredrik Johansen Haugen.

Her blir det alt fra nyere viser til tradisjonsmusikk i ny drakt med nøkkelharpe, saksofon, fele, piano, tromme og gitarer, samt tre vokalister som byr på flotte harmonier og flerstemt sang.

28. juli 23.00. Stiklestad kirke. Bill. 300 / 280

19

V IKINGSOMMER på Stiklestad

24. juni – 6. august

Tirsdag – søndag 11 – 16

Dagsbillett:

Voksen: 200

Barn under 18 år

i følge med voksen: GRATIS

20

VIKINGLEIK

Lær deg å skyte med pil og bue, kjør Tors vogna, og leik med vikinginspirerte leker. Lån vikingklær, hjelm, sverd og skjold til fotografering.

LEIKE SLAGET

Bli med på bondehæren eller kongshæren sin side og kjemp som viking med sverd og skjo ld!

RIG-STURLA OG DEN MYSTISKE MEDALJONGEN

Spennende fortellerstund med trellen Rig-Sturla som ordner klart til fest i gildehallen. Han er ille ute når svartalven lokker ham til å prøve høvdingens medaljong.

HAUGLEGGING

Gravhauger er en viktig kilde til kunnskap om vikingtiden. Men hvordan foregikk en begravelse og hva finner vi i haugene? Vi gjenskaper en begravelse av en rik person i vikingtid. Kanskje trenger vi frivillige, tør du å hauglegges?

VI MATER DYRENE

Vi har mange søte dyr, både sau, gris og høns. Bli med og mat dyrene ved fjøset.

OMVISNINGER OG UTSTILLINGER

Bli med guidene våre når de forteller historiene om Olav og viser deg rundt på slagstedet og symbolstedet Stiklestad og inn i Stiklestad kirke. Egen omvisning tilpasset barn. Guiding på engelsk og tysk er også tilgjengelig, bestilles på 74 04 42 00. Besøk gjerne våre utstillinger: kongens historier. Tusen år i Olavs fotspor, samt vår utstilling om Verdalsraset.

VIKINGSOMMER PÅ STIKLESTAD

FOLKEMUSEET

Folkemuseet på Stiklestad består av over 30 bygninger i et stemningsfullt kulturlandskap med smale, idylliske stier langs bekkefar og kulturminner.

LEIKEFJØSET OG LEIKEBUTIKKEN

Vegvoktertunet er favorittstedet til de minste barna. Her er det tredyr som venter på å bli stelt, fôret og leika med. Prøv deg på stylter og med hoppetau! I stabburet på Molåntunet kan barna leke i Leikebutikken.

KAFÉ MOLÅNA

I finstuene i den ærverdige trønderlåna kan du kjøpe kaffe, kaker, vaffel, saft og is av vertsfolket kledd i tidsriktige klær.

BAKERIET

I krambua i det gamle bakeriet kan du kjøpe gammeldagse leker eller drops i nostalgiske kremmerhus.

INGVALDSENGÅRDEN

Ingvaldsengården

I snekkerverkstedet finner du den digitale utstillingen Krakken. De gamle maskinene fungerer fortsatt, og filmen viser hvordan vår museums håndverker Håvard lager en kopi av den orginale Ingvaldsen-krakken fra 1914.

22
Krambua i bakeriet Kafé Molåna

FOR

BARNA BARNAS OLSOKKAFÉ

MED PIPPI

OG BJØRNIS

Koselig stund for hele familien med Pippi og brannbamsen Bjørnis. Barna får være med og synge på scenen. Til slutt går alle barna med ved kubber og bygger årets olsokbål. Med Hildur Norum og musiker Fredrik Vildgren.

29. juli 16.00

Borggården

Bill. 100 / 50

GUTTEN SOM BLE HELE NORGES OLAV DEN HELLIGE

Humoristisk fortellerstund for barn om Olav Haraldsson. Vi får høre om da han ble født, oppveksten hans, kroningen, da han giftet seg med en svensk prinsesse, slaget på Stiklestad og om alt det mystiske som skjedde etterpå. Fra 5 år og oppover. Med Lars Børre Hallem og Sandra P. Storhaug.

27. juli 17.00. Oppmøte i resepsjonen

Bill. 100 / 50 eller dagsbillett

Tirsdag 25. juli

11.00 Vikingsommer på Stiklestad

Åpent til 16.00. Stiklastadir, Kafé Molåna og folkemuseet. Dagsbillett

11.00 Omvisning tilpasset barn

Oppmøte i resepsjonen. Dagsbillett

11.00 – 15.00 Omvisning på Stiklestad hver hele time

Oppmøte i resepsjonen. Dagsbillett

11.45 – 15.45 Omvisning på Middelaldergården Stiklastadir hver time Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

11.45 Lys-stund Stiklestad kirke. Arr. Den norske kirke

12.00 Vi mater dyrene Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

12.30 Hauglegging Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

13.00 Rig-Sturla og den mystiske medaljongen

Fortellerstund i gildehallen

Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

13.30 Leike slaget Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

14.00 Hauglegging Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

14.30 Rig-Sturla og den mystiske medaljongen

Fortellerstund i gildehallen Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

15.00 Leike slaget Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

15.30 Vi mater dyrene Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

16.00 Åpning av Olsokdagene 2023 – KRAFT

med Vasyl Bendas, Kor 2030, Olsokkoret, Roger Storm og Årets medspiller Johanna Hermann Selseth

Offisiell åpning av Olsokdagene v/Arne Fagerholt

Stiklestad kirke. Bill. 200 / 180

18.00 Åpning av Olsokutstillingen 2023

med olsokkunstner Máret Ánne Sara.

Offisiell åpning ved sametingsråd Maja Kristine Jåma

Leidangsgalleriet. Gratis

19.00 Kraft, kultur og kamp – en samtale med utgangspunkt i Olsokutstillingen 2023

Med olsokkunstner Máret Ánne Sara og sametingsråd Maja Kristine Jåma

Auditoriet. Gratis

21.30 Åpningskonsert med Silya & The Sailors

Borggården. Bill. 490 / 460

22.00 Olsokkro med Kine Kleveland og Tor Håkon Hanssen

Restaurant Skalden. Gratis

24

Onsdag 26. juli

11.00 Vikingsommer på Stiklestad

Åpent til 18.00. Stiklastadir og folkemuseet

Kafé Molåna er åpen til 17.00. Dagsbillett

11.00 Omvisning tilpasset barn Oppmøte i resepsjonen. Dagsbillett

11.00 – 15.00 Omvisning på Stiklestad hver hele time

Oppmøte i resepsjonen. Dagsbillett

11.45 – 17.45 Omvisning på Middelaldergården Stiklastadir hver time Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

11.45 Lys-stund Stiklestad kirke. Arr. Den norske kirke

12.00 Vi mater dyrene Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

12.30 Hauglegging Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

13.00 Rig-Sturla og den mystiske medaljongen

Fortellerstund i gildehallen

Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

13.30 Leike slaget Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

14.00 Hauglegging Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

14.30 Rig-Sturla og den mystiske medaljongen

Fortellerstund i gildehallen Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

14.45 Lys-stund Stiklestad kirke. Arr. Den norske kirke

15.00 Leike slaget Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

15.30 Vi mater dyrene Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

16.00 Kraften i Nasjonaljubileet og den store samtalen om Norge

Foredrag og samtale med Stiklestadprofil Kristin Gunleiksrud

Raaum og barne- og familieminister Kjersti Toppe

Borggården. Bill. 190 / 170 / 80

17.00 Rig-Sturla og den mystiske medaljongen

Fortellerstund i gildehallen

Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

17.30 Leike slaget Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

18.00 Introduksjon til Spelet om Heilag Olav

Oppmøte på plenen foran kulturhuset. Gratis

19.00 Premiere Spelet om Heilag Olav

av Olav Gullvåg og Paul Okkenhaug. Regi: Peer Perez Øian

Offisiell åpning ved Barne- og familieminister Kjersti Toppe

Spelamfiet. Bill. 610 / 550 / 310

21.00 Olsokkro med Avbrekk

med Bernt Smestad og Vegar Håpnes

Restaurant Skalden. Gratis

25

Torsdag 27. juli

11.00 Vikingsommer på Stiklestad

Åpent til 16.00. Stiklastadir, Kafé Molåna og folkemuseet. Dagsbillett

11.00 Katolsk messe med prosesjon fra Tegleverket Arr. Den Katolske kirke

11.00 Omvisning tilpasset barn Oppmøte i resepsjonen. Dagsbillett

11.00 – 15.00 Omvisning på Stiklestad hver hele time

Oppmøte i resepsjonen. Dagsbillett

11.45 – 15.45 Omvisning på Middelaldergården Stiklastadir

hver time Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

11.45 Lys-stund Stiklestad kirke. Arr. Den norske kirke

12.00 Vi mater dyrene Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

12.30 Hauglegging Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

13.00 Tre kirker, tre olaver?

Vandring med Arnstein Indahl

Oppmøte i resepsjonen. Bill. 150 / 120 / 75

13.00 Rig-Sturla og den mystiske medaljongen

Fortellerstund i gildehallen Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

13.30 Leike slaget Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

14.30 Rig-Sturla og den mystiske medaljongen

Fortellerstund i gildehallen Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

14.00 Hauglegging Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

14.45 Lys-stund Stiklestad kirke. Arr. Den norske kirke

15.00 Leike slaget Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

15.30 Vi mater dyrene Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

16.00 Veien er målet

Foredrag med Thorbjørn Brandt

Auditoriet. Bill. 150 / 120 / 75

17.00 Gutten som ble hele Norges Olav den Hellige

Familieforestilling

Oppmøte i resepsjonen. Bill. 100 / 50 eller dagsbillett

17.00 Stiklestadsolsikken

Workshop med Nils Norman Iversen

Oppmøte i resepsjonen. Bill. 590 / 520

18.00 Kraften i tilstedeværelse – samisk synlighet og museenes

ansvar med Karen Espelund, Tone Elvebakk, Kai-Rune Hætta og Heidi Anett Øvergård Beistad

Langhuset på Stiklastadir. Bill. 150 / 120 / 75

19.00 Bærekraft, redesign og Fæbrik med Ingrid Vik Lysne

Samarbeid med NTE. Auditoriet. Bill. 190 / 170 / 80

20.00 Olavsmonologen med Svein Tindberg

Stiklestad kirke. Bill. 200 / 180

21.00 Olsokkro med En dans på nevroser med Torbjørn Solstad, Lars Ole Olsen, Lars Øyvinn Helden og Børge Rindsem

Restaurant Skalden. Gratis

26

Fredag 28. juli

11.00 Vikingsommer på Stiklestad

Åpent til 18.00. Stiklastadir og folkemuseet

Kafé Molåna er åpen til 17.00. Dagsbillett

11.00 Omvisning tilpasset barn Oppmøte i resepsjonen. Dagsbillett

11.00 – 15.00 Omvisning på Stiklestad hver hele time

Oppmøte i resepsjonen. Dagsbillett

11.45 – 16.45 Omvisning på Middelaldergården Stiklastadir hver time Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

11.45 Lys-stund Stiklestad kirke. Arr. Den norske kirke

12.00 Vi mater dyrene Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

12.30 Hauglegging Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

13.00 Rig-Sturla og den mystiske medaljongen

Fortellerstund i gildehallen Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

13.30 Leike slaget Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

14.00 Hauglegging Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

14.30 Rig-Sturla og den mystiske medaljongen

Fortellerstund i gildehallen Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

14.45 Lys-stund Stiklestad kirke. Arr. Den norske kirke

15.00 Kraft og krise med Maja Kristine Jåma, Astrid Svarva og Snorre Valen

Samarbeid med Trønderdebatt. Auditoriet. Bill. 150 / 120 / 75

15.00 Leike slaget Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

15.30 Vi mater dyrene Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

17.00 Kraften fra nord – Tore Hund sett i lys av kunnskapsbasert fantasi med Bergsveinn Birgisson Auditoriet. Bill. 150 / 120 / 75

17.00 Rig-Sturla og den mystiske medaljongen

Fortellerstund i gildehallen Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

17.30 Leike slaget Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

18.00 Introduksjon til Spelet om Heilag Olav Oppmøte på plenen foran kulturhuset. Gratis

19.00 Spelet om Heilag Olav av Olav Gullvåg og Paul Okkenhaug. Regi: Peer Perez Øian Spelamfiet. Bill. 610 / 550 / 310

21.00 Olsokkro med Sander Steinsli Restaurant Skalden. Gratis

21.30 Livskraft, latter og love med Christine Koht og Pernille Rygg Borggården. Bill. 390 / 360

23.00 Olavsvake med Røverdatter med Ola Wist Holmen, Andreas Helland, Fredrik Johansen Haugen, Espen Olav Vestvik, Synne Ørsleie og Sandra Paulsen Storhaug

Årets medspiller Johanna Hermann Selseth bidrar også

Stiklestad kirke. Bill. 300 / 280

27

Lørdag 29. juli

11.00 Ortodoks gudstjeneste i Hellige Olavs Kapell. Den guddommelige liturgi og påfølgende prosesjon Arr. Den ortodokse kirke

11.00 Vikingsommer på Stiklestad Åpent til 18.00. Stiklastadir og folkemuseet. Kafé Molåna er åpen til 17.00. Dagsbillett

11.00 Omvisning tilpasset barn Oppmøte i resepsjonen. Dagsbillett

11.00 Høytidsgudstjeneste Stiklestad kirke. Arr. Den norske kirke

11.00 – 15.00 Omvisning på Stiklestad hver hele time

Oppmøte i resepsjonen. Dagsbillett

11.45 – 17.45 Omvisning på Middelaldergården Stiklastadir

hver time Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

12.00 Vi mater dyrene Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

12.30 Hauglegging Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

13.00 Rig-Sturla og den mystiske medaljongen

Fortellerstund i gildehallen Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

13.00 Utendørs Olsokhøymesse Preken ved biskop Herborg Finnset

Olsokkoret deltar Spelamfiet. Arr. Den norske kirke

13.30 Leike slaget Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

14.00 Hauglegging Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

14.30 Rig-Sturla og den mystiske medaljongen

Fortellerstund i gildehallen Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

14.30 Allsang med Olsokkoret Bli med og syng spelsangene! Spelamfiet. Gratis

15.00 Olsoksamtalen 2023: Kraften i en stemme med biskop Herborg Finnset og Elias Akselsen

Samarbeid med Nidaros biskop. Stiklestad kirke. Bill. 190 / 170 / 80

15.00 Leike slaget Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

15.30 Vi mater dyrene Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

16.00 Barnas olsokkafé med Pippi og Bjørnis Borggården. Bill. 100 / 50

17.00 Vi tenner Olsokbålet 2023: Sju år igjen! med Nina Dons, Verdal trommekorps og Torstein Fosmo

Samarbeid med Verdal kommune. Foran kulturhuset. Gratis

17.00 Rig-Sturla og den mystiske medaljongen Fortellerstund i gildehallen Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

17.30 Leike slaget Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

18.00 Vandring med Olavsflammen Info og påmelding: Pilegrimsleden.no

18.00 Introduksjon til Spelet om Heilag Olav

Oppmøte på plenen foran kulturhuset. Gratis

19.00 Spelet om Heilag Olav av Olav Gullvåg og Paul Okkenhaug

Regi: Peer Perez Øian Spelamfiet. Bill. 610 / 550 / 310

21.00 Olsokkro med Robert Hofstad Restaurant Skalden. Gratis

22.00 Visekveld Borggården. Bill. 300. Arr. Verdal Teaterlag

28

Søndag 30. juli

11.00 Vikingsommer på Stiklestad

Åpent til 18.00. Stiklastadir og folkemuseet. Kafé Molåna er åpen til 17.00. Dagsbillett

11.00 Gudstjeneste Arr. Den norske kirke. Stiklestad kirke

11.00 Omvisning tilpasset barn Oppmøte i resepsjonen. Dagsbillett

11.00 – 15.00 Omvisning på Stiklestad hver hele time

Oppmøte i resepsjonen. Dagsbillett

11.45 – 17.45 Omvisning på Middelaldergården Stiklastadir

hver time Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

12.00 Vi mater dyrene Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

12.30 Hauglegging Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

13.00 Rig-Sturla og den mystiske medaljongen

Fortellerstund i gildehallen

Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

13.30 Leike slaget Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

14.30 Rig-Sturla og den mystiske medaljongen

Fortellerstund i gildehallen

Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

14.00 Hauglegging Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

15.00 Leike slaget Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

15.30 Vi mater dyrene Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

17.00 Rig-Sturla og den mystiske medaljongen

Fortellerstund i gildehallen Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

17.00 Min fars kamp under og etter krigen med Jan Jørg Tomstad

Auditoriet. Bill. 150 / 120 / 75

17.30 Leike slaget Oppmøte foran langhuset. Dagsbillett

18.00 Introduksjon til Spelet om Heilag Olav

Oppmøte på plenen foran kulturhuset. Gratis

19.00 Spelet om Heilag Olav

av Olav Gullvåg og Paul Okkenhaug. Regi: Peer Perez Øian Spelamfiet. Bill. 610 / 550 / 310

21.30 Haugtussan i Hallemsmarka

med Marte Hallem, Line Heie Hallem og musikere

Hallemsmarka (2 km fra Stiklestad). Bill. 300. Arr. Scene Midt

29

I den lyse julikvelden møtes gamle og nye venner. Med god musikk og forfriskninger skapes flere fine olsokminner!

25. juli 22.00 Kine Kleveland og Tor Håkon Hanssen

26. juli 21.00 Avbrekk med Bernt Smestad og Vegar Håpnes

27. juli 21.00 En dans på nevroser med Torbjørn Solstad, Lars Ole Olsen, Lars Øyvinn Helden og Børge Rindsem

28. juli 21.00 Sander Steinsli

29. juli 21.00 Robert Hofstad

Restaurant Skalden. Gratis

30

Vi

11.00 – 23.00

BAR TIL 02.00. ALLE RETTIGHETER

Sitteplasser både ute og inne.

God boltreplass for hele familien!

ÅPNINGSTIDER
31
byr på gode og varierte matopplevelser under Olsokdagene Scandic Stiklestad

VELKOMMEN TIL STIKLESTAD

BILLETTINFO

www.stiklestad.no / 74 04 42 00

STIKLESTADKORTET 2023

Rabatt på alle arrangement i SNKs regi. Kan kjøpes i resepsjonen.

DAGSBILLETT Inngang på middelaldergården Stiklastadir, folkemuseet, omvisninger og utstillinger. Voksen 200. Barn under 18 år gratis i følge med voksen.

TILBUD KJØP 5 BETAL FOR 4

Kjøper du billett til 5 ulike arrangement får du den billigste gratis. NB! Kan kun kjøpes i resepsjonen

TILBUD TALERSTOLPASS

Pakketilbud på hele talerstolprogrammet: 500. Se side 13.

BESØK FLERE AV VÅRE MUSEER

Museene Arven består av Stjørdal museum Værnes, Levanger fotomuseum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nils Aas Kunstverksted og Egge museum. Vi tilbyr et mangfold av fortellinger fra fjern fortid til nåtid og flotte

kunst- og kulturopplevelser både utendørs og innendørs for store og små. Hjertelig velkommen!

32/32 SIDE OLSOKDAGENE PÅ STIKLESTAD WOW Medialab • Trykk: Fagtrykk Med forbehold om trykkfeil og endringer programmet. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS Stiklestad allé 350, 7656 Verdal 74 04 42 00 stiklestad@snk.no stiklestad.no
LAST NED VÅR APP: SØKEORD @stiklestad1030 Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.