Levanger kommune: Kjønstadmarka 3 Prospekt

Page 1

Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

Prospekt

KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE GOD UTSIKT

BARNEVENNLIG

NYE LEKEPLASSER

boilevanger.no

NÆRHET TIL SJØ OG FRILUFTS­ OMRÅDER


Levanger

Velkommen til trehusbyen Levanger LEVANGER Levanger ligger midt i Trøndelag fylke. Levanger by har omlag 10.000 innbyggere, kommunen som helhet har i overkant 20.000 innbyggere, og har hatt en jevn vekst i folketallet de siste 40 årene. NÆRING Kommunen er et av Trøndelags beste jordbruksdistrikter, og nær halvparten av jordbruks­ arealet går til kornproduksjon. Levanger har også fylkets største melkeproduksjon og nest største svineproduks­ jon. Industrien er omfattende og variert, og domineres av treforedlingsfabrikken Norske Skog Skogn. Andre viktige indus­ tribransjer er verksted-, næring­ smiddel-, trevare- og gummi- og plastvareindustri. I kommunen finnes også Nord universitet og Sykehuset Levanger. Varehandelen er sterkt voksende, og Magneten er fylkets nest største kjøpesenter.

SENTRALT Byen ligger sentralt med tilgang til sjø og fjell, kort vei til Trondheim i sør og til Sverige med blant annet alpine Åre. Levanger har lang historie som møteog handelssted, og Marsimartnan som arrangeres hver vinter kan spores til­ bake til middelalderen. Levanger feiret sitt tusenårsjubileum i 2011. Andre kulturminner i kommunen er formin­ ner som helleristninger, bygdeborger og gravhauger, middelalderkirken Alstadhaug kirke, Falstad fangeleir på Ekne samt ruinene av Munkeby kloster. Levanger har vært medlemsby i bevegelsen Cittaslow siden 2003. I forbindelse med dette har byen blant annet fått anlagt miljøgate og blitt tilknyttet Bondens marked. Kommunen grenser til Verdal i nordøst, Stjørdal i sør og Frosta i vest. Over Trondheimsfjorden ligger Inderøy kommune.

KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

2

HISTORIE Levanger sentrum, med sin unike trehusbebyggelse, er i manges øyne en skikkelig perle. En stor del av bebyg­ gelsen er fredet, og det legges ned et stort arbeid i å bevare byens særpreg. Sentrum består av rundt 50 butikker, et drøyt titall serveringssteder, servicenæring og 243 fredede byg­ ninger. I tilknytning til sentrum finner du også pent opparbeidede parker, og aktiviteter for familien – slik som Stadionparken med sine leke­ apparater, skateboardanlegg og idrettsmuligheter. LEVANGER 2020 Levanger framstår som en moderne by med det man trenger av servicetilbud. De siste årene har det kommet mange nye restauranter, noe som gjør Levanger sentrum og handelsområdet på Moan til et eldorado for matelskere.


TA KONTAKT PÅ MAIL kf@aktiv.no FOR Å AVTALE VISNING BYGGEKLARE TOMTER

Fakta om Levanger Innbyggere: 20.254 (per 31.12.2018) Areal: 646 km2 Større tettsteder i Levanger: Ekne, Markabygda, Mule, Foto: Espen Storhaug

Okkenhaug, Skogn, Ytterøy og Åsen Viktigste næringsveier: Handelog servicenæring, landbruk og industri. Høyeste fjell: Hårskallen 735 m.o.h. Største innsjø: Movatnet (6,880 km2)

SENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

3


Foto: WOW Medialab as

Avstanden fra bysenteret til Trondheim er 8 mil, og fra Trondheim lufthavn Værnes er avstanden i underkant av 5 mil. Både jernbane og E6 går gjennom kommunen.

KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

4


Levanger byr på mye for barn og unge

Foto, Stadiumparken: Espen Storhaug Foto, Trønderhallen: WOW Medialab as

I Levanger er det bygd mye for familiehygge og barnelek, noe som gjør kommunen til et godt valg også for de små. Stadionparken med skate-pool og lekeapparater er et av mange slike steder. Det samme er Trønderhallen, med sine badebassenger, klatrevegg, buldrerom og flerbrukshall. I kommunen finnes det også flere godt etablerte og gode idrettslag.

SENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

5


Foto: Levanger kommune

KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

6


Kjønstadmarka har alt

Store nye lekeplasser og turområder rett i nærheten BARNEVENNLIG OMRÅDE I alle utbyggingstrinn i Kjønstadmarka blir barna prioritert. Store lekeplasser er anlagt, og fire nye lekeplasser kom­ mer som en del av Kjønstadmarka 3.

TUR OG FRILUFT Levanger byr på en rekke tur- og friluftsområder. Mange av disse er i umiddelbar nærhet til Kjønstadmarka, og flere er under etablering.

I tillegg er det bygd for familiehygge og barnelek andre steder i Levanger, noe som gjør kommunen til et godt valg også for de små.

Sportsklubben Nessegutten har blant annet lagt opp kart for en del av turst­ iene i området. Levanger kommune fikk i 2016 utarbei­ det en egen folder for turstier i kom­ munen. Disse stiene er også skiltet i samme stil som brosjyren. Kommunen vant en nasjonal utmerkelse for dette arbeidet.

BUA Levanger er et partnerskap mel­ lom Levanger kommune, LevaFro AS, NAV Levanger, Levanger Frivilligsen­ tral og Levanger Idrettsråd. BUAs mål er å få innbyggere i alle aldre ut i mer variert aktivitet – og de har spesielt fokus på barn og unge! Levanger har også mange andre fritidsaktiviteter å by på.

Foto: WOW Medialab as

Stadionparken med skate-pool og lekeapparater er et av mange slike steder. Det samme er Trønderhallen, med sine badebassenger, klatrevegg, buldrerom og flerbrukshall.

Levanger har også lagt godt til rette for at alle skal kunne ta del i aktiviteter og friluft, ved etablering av BUA.

SENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

7


Kjønstadmarka

Skole og barnehage i umiddelbar nærhet Små- og mellomtrinnet sogner til Nesheim skole, en moderne skole – med godt tilrettelagt uteområde. Skolen sto ferdig i 2016, og har mellom 380 og 390 elever. Ved Nesheim skole er det også skolefritidsordning for de minste barna. Fra åttende klassetrinn flytter elevene til Levanger ungdomsskole på Røstad. Også det er en ny og topp moderne skole, ferdigstilt til skolestart i 2015.

Over: Nesheim skole Til venstre: Levanger ungdomsskole

KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

8


God kommunikasjon Fra Kjønstadmarka er det en enkel sykkelvei inn til Levanger sentrum, som ligger 2,3 kilometer unna. Fra togstasjonen i Levanger kan du enkelt komme deg nordover eller sørover på Trønderbanen, og med VY sin rutetabell kan du enkelt planlegge din reise. Skal du lengre av sted, ligger Trondheim Lufthavn Værnes – med sine direkteruter til inn- og utland – bare 50 kilometer unna.

Namsos Steinkjer Verdal Levanger

Trondheim Airport

Foto: WOW Medialab as

Bergen

Oslo

SENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

9


Utsikt mot fjorden i flere retninger BBB 9 1903 m2 Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

BBB 8 1588 m2 Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

BBB 7 1410 m2 Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

BBB 6 1566 m2 Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

10

boilevanger.no


BBB 5 1616 m2 Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3

boilevanger.no

Foto: WOW Medialab as

Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

SENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

11


BBB1 BBB3 BBB2

BBB4 BG1 SVG BKS1

BFS2

3

12

11

10

9

4

5

13

6

7 8

14 15

BFS9 20

21

22

BFS1

BFS6

BKS2

16 BFS7

BFS8

BBB6 BBB8

BBB5

24

23

19

BKS3

18

BBB7 BBB: Boligbebyggelse - blokkbebyggelse BKS: Boligbebyggelse - konsentrert BFS 1-24: Boligbebyggelse - frittliggende

BBB9

BG1: Parkering SVG: Renovasjon/Trafo Lekeplass Friareal

B1

Areal og priser TOMTER AREAL

TOMTER AREAL

MARKEDSPRIS PRIS

PRIS MARKEDSPRIS

BBB1

1955 m2

kr 2 998 000

BBB8

1588 m2 kr 4 128 800

BBB2

1916 m2 kr 3 640 400

BBB9

1903 m2 kr 4 200 000

BBB3

1554 m2

2/BFS2

1957 m2

kr 2 348 400

BBB4

2055 m2 kr 3 152 000

BKS1

1935 m2

kr 3 289 500

BBB5

1616 m2 kr 4 200 000

BKS2

1504 m2

kr 2 496 000

BBB6

1566 m2 kr 3 053 700

BKS3

1721 m2

kr 3 097 800

BBB7

1410 m2

kr 4 195 800

kr 4 200 000

KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

12


Info om tomtene Levanger kommune har bygget nye tomter i ett av Levangers mest attraktive områder. Byggetrinn 1 og 2 ble fullsolgt raskt. Nå legger vi til rette for nye familievennlige eneboliger, rekker og blokkbebyggelse i Kjønstadmarka 3.

BELIGGENHET Kjønstadmarka boligfelt ligger i naturskjønne omgivelser på nord­ siden ­av Levangernesset, ca 3,2 km fra ­Levanger sentrum. Dette nye boligfeltet har nærhet til sjø og fri­ luftsområder, og det er lagt ned store ressurser fra kommunens side, for å skape et helhetlig «nybyggefelt».

BKS1 til BKS3 vil være utbyggingsom­ råder med høyere krav til utnyttelse/ fortetting, samt områder benevnt som BBB1 til BBB9 vil være for blokkbebyg­ gelse.

arealer avviker fra oppgitte areal, enten arealet er større eller mindre enn oppgitt areal, kan partene ikke kreve høyere eller lavere kjøpesum.

ADKOMST Se vedlagte veikart for kjørebeskriv­ else til feltet.

Levanger kommune legger nå ut for salg et nytt og etterlengtet boligfelt, hvor 23 boligtomter straks er klare for spennede husprosjekt, hvor du og din familie kan realisere boligdrømmen.

TOMT/TOMTEAREAL Eiet tomt. Tomtene selges som “råtomter” med ferdig opparbei­ det infrastruktur (vei, vann/avløp, elektristet, bredbånd) til tomtens yttergrense i.h.t. reguleringskart. Tomtenes stikk er også synlig i terreng på hver enkelt tomt. Kjøper må selv påregne opparbeidelse av tomten, samt dekke alle kostnadet forbundet med å gjøre tomten byggeklar. Dette gjelder følgelig også videreføring av infrastruktur inn i tomten/boligen.

KOMMUNALE AVGIFTER Det må påregnes eiendoms­ skatt for tomt. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Det gis fritak for eiendomsskatt på nybygd bolig. Dette fritaket gjelder i 3 hele kalenderår, reg­ net fra utgangen av året boligen var ferdig. Eiendomsskatt, vann og avløpsavgift, samt feiegebyr betales i 3 terminer pr. år, med forfall 20. mars, 20. juni og 20. september. Når det gjelder kommunale avgifter på bolighus, gjelder følgende priser:

Her er det flere attraktive, romslige tomter, med flott utsikt, nærhet til sjø- og friluftsområder. Alt dette i barnevennlige omgivelser- hvor det er lagt store ressurser i 3 lekeplasser som allerede er opparbeidet. Fra Kjønstadmarka er det gangavstand til barneskolen på Levangenesset og Nesseguttens idrettsanlegg. Avstanden til Levanger sentrum er ca 3,2 km. Kjønstadmarka, etappe 3 (BFS1 BFS9) vil bli bebygd med frittliggende småhusbebyggelse. Tilliggende områder (jfr. reguleringskart), benevnt

Tomteareal fremkommer av egen ­vedlagt ptisliste i salgsoppgave. Tomtenes størrelser varierer fra 450 ­til 2 055 kvm Det tas forbehold om endelig tomte­ areal, da matrikkelbrev p.t. ikke er ut­ stedt. Skulle det vise seg at tomtenes

Alle beløp nedenfor gjelder år 2020. Årsgebyrene vedtas av Kommunestyret hvert år. Vannmåler må monteres for beregning av forbruk. Det betales årsgebyr med et fastledd i tillegg til en mengdeavhengig del (forbruk). Årsgebyr faktureres pr i dag i tre

SENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

13


Lekeplass BLK1

terminer. Alle beløp nedenfor pr år pr eiendom inkl moms: Fastledd vann kr 875,Fastledd avløp kr 1.500,Målt forbruk vann pr kubikk kr 14,13 Målt forbruk avløp pr kubikk kr 23,56 Det betales årsgebyr med et fastledd (abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhen­ gig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk. Renovasjonsavgift betales i 2 ter­ miner pr år og gebyrene avhenger av størrelse på abbonement.

Lekeplass BLK3

hvert pantedokument kr. 525,Gebyr for pantattest kr. 172,-

ning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerk­ som på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

VEI/VANN/AVLØP Offentlig. Det må påregnes tinglyste erklæringer vedr. rettigheter for drift og vedlikehold av ledningsnett (vann, avløp, elektriskeledninger, trafostas­ joner, mv).

OPPGJØR Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkost­ ninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

Årlig renovasjonsgebyr ligger i størrelsesorden ca. kr.3.534,70,pr husstand pr.2020.

OMKOSTNINGER Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi. Se prisliste ved­ lagt prospekt for eksakt sum. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,Tinglysingsgebyr og attestgebyr for

Lekeplass BLK2

BUDGIVNING Ved budgivning må skriftlig bindende kjøpsbekreftelse med finansierings­ bevis og legitimasjon være levert til megler. VELFORENING Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere vel­ forening eller lignende som kjøper og/ eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvalt­

KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

14

Tilknytningsavgifter for vann og avløp, kommunen opplyser følgende priser: I Kjønstadmarka er det kommunalt vann og avløp. Tilknytningsgebyr skal faktureres etter gjeldende lav sats som godkjennes av Kommunestyret hvert år. Faktura blir sendt i etterkant av godkjenning og/ eller oppstart. Gebyret beregnes etter bygningenes bruksareal. Alle beløp nedenfor gjelder for boliger i Kjønstadmarka år 2020 og er inkl moms. Bolig mellom 100 og 220 kvm fast kr 14.750,Tillegg for hver kvadrat utover 220 kvm kr 55,Eks bolig 250 kvm kr 16.400,Eks bolig 300 kvm kr 19.150,Alle tilkoblingsavgifter og byggesaks­ gebyrer dekkes av kjøper i sin helhet.


HEFTELSER/RETTIGHETER/ FORPLIKTELSER Kjøper må påregne at det skal tin­ glyses avtaler/servitutter på tomtene som sikret at kommunen har ret­ tigheter til vedlikehold av infrastruktur, vei vann- og ledningsnett, renovasjon­ sløsninger, mv. I tillegg vil kjøper også måtte godta at det tinglyses avtaler som angår rettigheter ift elektriske ledningsnett, plassering av transform­ atoranlegg, kabler, mv. Levanger kommune har forkjøpsrett ved salg av ubebygd tomt til netto tomtekostnad. Levanger kommune har også gjenk­ jøpsrett til netto tomtekostnad dersom tomten står ubebygd i mer enn 2 år, regnet fra tidspunkt for tinglysing av skjøte. Til enhver tid eier av dette gnr./bnr. er pliktig til å være medlem i områdets velforening. Det er kun mulig å kjøpe en tomt pr kunde. FORMUESVERDI Det er p.t. ikke fastsatt ligningsverdi på tomtene. Dette vil bli fastsatt av ligningsmyndighetene etter gjeldende regler/forskrifter. Likningsverdi fast­ settes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør.

Likningsverdien fastsettes med ut­ gangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentral­ byrå. Likningsverdien for primærbol­ iger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og ­sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter ­forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten. no. REGULERINGSMESSIGE FORHOLD Reguleringsbestemmelser for: Om­ råderegulering for Kjønstadmarka 3, forslag til detlajregulering. Arealplan - ID:5037_L2017011. Dato for vedtak i kommunestyret: 20.06.2018. Utdrag fra reguleringsbestemmelsene: Vi har valgt å gjengi noen av punktene i reguleringsplanen, men henviser følgelig til planen i sin helhet, da ikke alle detaljer er gjengitt i nettannon­ sen. «Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse, BFS» Innenfor felt BFS1 og BFS3-9 tillates oppført frittliggende eneboliger. Innenfor felt BFS2 skal det etableres 2 tomannsboliger. Tillatt utnyttingsgrad: % BYA = 35 %. For eneboliger med saltak tillates gesimshøyde inntil 6,5 meter og møne­ høyde inntil 9,2 meter. For bebyggelse med pulttak tillates gesimshøyde

inntil 8 meter, laveste gesims inntil 6,5 meter. For bebyggelse med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter. Alle høyder skal måles på høyeste fasade over planert terreng. Det tillates oppført takterrasser. Maks areal for frittstående garasje/carport er 50 m2 BYA. Frittstående garasjer kan plasseres med portvegg min­ imum 5,0 m fra vegkant eller sidevegg med minimum 2,0 m fra vegkant. Garasjer med pult­ tak kan ha gesimshøyde maks 4,5 meter og garasjer med sal­ tak kan ha mønehøyde maks 5,0 meter. Ved flatt tak tillates maks gesims 4 meter. Høyden måles fra ferdig planert terreng foran høyeste fasade på garasjen. Tomter vist med regulert tomtegrense på plankartet kan ikke slås sammen. «Boligbebyggelse- konsentrert småhusbebyggelse, BKS» Innenfor felt BKS 1-3 tillates konsen­ trert småhusbebyggelse; Flermannsbolig, kjedehus og rekke­ hus. Tillatt utnyttingsgrad: % BYA = 40 %.

SENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

15


For kjedahus, rekkehus og to­ mannsboliger med saltak tillates gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil 9,2 meter. For bebyggelse med pulttak tillates gesimshøyde inntil 8,0 meter. For bebyggelse med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter. Alle høyder skal måles på høyeste fasade over planert terreng. Det tillates oppført takterrasser. Krav om min. antall boliger for hvert felt: BKS1 6 BKS2 4 BKS3 5 «Boligbebyggelse- blokkbebgyg­ gelse, BBB»: BYA 40% Innenfor felt BBB 1 - BBB9 tillates op­ pført lavblokker. Tillatt utnyttingsgrad % BYA = 40 %. Det tillates ikke boliger med ensidig orientering. I felt BBB1, BBB2 og BBB4 skal alle boliger være gjennom­ gående. Innenfor felt BBB1, BBB3 og BBB4 tillates bebyggelse i inntil 3 etasjer. Innenfor felt BBB2 tillates bebyggelse i inntil 3 etasjer + parkering i sokkel. Innenfor felt BBBS-BBB9 tillates be­ byggelse i inntil 4 etasjer + parkering i sokkel.

Maks tillate høyde (koter) og krav om min. antall boliger for hvert felt: feltnavn Maks høyde Min. antall boliger BBB1 Kote + 26 10 BBB2 Kote + 29 12 BBB3 Kote + 26 14 BBB4 Kote + 26 10 BBB5 Kote + 59 14 BBB6 Kote + 61 10 BBB7 Kote + 61 14 BBB8 Kote + 59 14 BBB9 Kote + 56 14 Det skal avsettes uteoppholdsareal på minimum 35 m2 pr enhet. Minste sammenhengende uteoppholdsareal (MUA) skal være 200 m2, med bredde på minimum 5 meter, og stigning på terreng på maks 1:20. Med uteoppholdsareal menes areal som er egnet til lek, opphold og rekreasjon, og som ikke er avsatt til atkomst og parkering. Uteoppholdsa­ realet skal ligge godt tilgjengelig for boligen, ha en mest mulig solrik belig­ genhet og være skjermet mot trafikk. Felles uteoppholdsareal skal møbleres med sitteplasser og opparbeides med sandlekeplass på areal med gode solforhold. Det tillates etablert terrasser på tak, med gjerde maks 1,2 meter over maks tillatt høyde. Det tillates at tekniske installasjoner oppføres 1 meter over maks tillatt høyde. Takoppbygg med

KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

16

grunnflate mindre enn 10 m2 kan oppføres inntil 2 m over maks tillatt høyde, og skal trekkes min. 2 meter inn fra fasaden. Fjernvirkning av bygg skal dempes og bruk av reflekterende flater skal unngås. Lange fasader skal brytes opp visuelt. Ny bebyggelse innenfor felt BBB1 9 skal tilrettelegges for vannbåren varme. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra krav til tilretteleg­ ging, der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilret­ telegging for vannbåren varme. Geoteknisk vurdering og anbefaling: For BBB1 - BBB9 stilles det krav om supplerende grunnundersøkelser før tillatelse til igangsetting kan gis. For BFS1-9 og BKS1-3 kan det bygges uten ytterligere grunnundersøkelser, så fremt anbefalinger med tanke på fundamenteringsmetode, grunntrykk og graveskråning i Geoteknisk notat utarbeidet av ÅF Engineering datert 16.02.2018 overholdes.


KONSESJON/ODEL Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar (2000 kvm.) og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet og at tomten må bebygges innen 2 år. En tomt over 2 dekar. Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet. SALGSBETINGELSER Tomtene selges ved salgsstart, etter prinsippet om loddtrekning. Etter dette vil tomtene selges etter prinsippet førstemann til mølla og etter faste priser (jfr. prisliste og viktige datoer). Budgiver kan velge å legge inn bind­ ende kjøpetilbud, på inntil 3 stk. tomter i prioritert rekkefølge. Tomten med best prioritet blir tomten du har kjøpt dersom du/ dere blir truk­ ket på flere tomter. Det gjøres også

oppmerksom på at det skal vedlegges finansieringsbekreftelse fra godkjent finansinstitusjon (bank). Bindende kjøpetilbud uten finansieringsbevis blir forkastet og vil dermed ikke bli med på loddtrekning. Den som blir trukket ved loddtrekning, har gjort et bindende kjøp og avtalen er derfor bindende for vedkommende. Skjøtet vil bli tinglyst på kjøper (den personen som får tilslaget på tomten), og det vil ikke bli godtatt skjøte “ in blanco”. Tomtene er lagt ut med Selvkostpriser for privatperson og markedspriser for næringsdrivende. Loddtrekning er forbeholdt privatpersoner, men etter denne er gjennomført er det mulig for næringsdrivende å kjøpe tomt til markedspris. Dersom kjøper av tomt selger ­eiendommen innen det er gått 1 år etter ferdigattest er gitt, må eieren betale ­kr 250 000,- ekstra for tomt(markedspris) til Levanger kom­ mune.

områdekart i bilder, tomtenummer satt inn i bilder, etc) kan ha detaljer og eller være plassert på en slik måte at det ikke stemmer helt ove­ rens med planmateriale, kart, etc. FORBEHOLD Selger forbeholder seg også retten til å offentliggjøre kjøper (e). Kjøper må påregne at det skal tinglyses avtaler/servi­ tutter på tomtene som sikret at kommunen har rettigheter til vedlikehold av infrastruktur, vei vann- og ledningsnett, reno­ vasjonsløsninger, mv. I tillegg vil kjøper også måtte godta at det tin­ glyses avtaler som angår rettigheter ift elektriske ledningsnett, plassering av transformatoranlegg, kabler, mv. SKJØTET Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for ting­ lysing i etterkant av overtagelse. Det vil ikke bli godtatt “skjøte in blanco”. Skjøtet blir tinglyst på den personen(e) som vinner loddtrekning.

Administrasjonen gis fullmakt til å supplere med regler ved behov. Det tas forbehold om at illustrasjoner brukt i markedsføring («påmontert»

SENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

17


Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

KJØPERS ­U NDERSØKELSESPLIKT Boligen skal være i samsvar med krav stilt i lov eller i medhold av lov og som er gjeldende på tidspunktet for søknad om rammetillatelse. Boligen kan ha mangel dersom kjøper ikke får opplysning om forhold som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Tilsvarende gjelder dersom boligen ikke svarer til opplysning som

er gitt i annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring på vegne av sel­ ger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningen har innvirket på avtalen og at opplysningen ikke er rettet i tide på en tydelig måte. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel, forhold kjøper kjente eller burde blitt kjent med før avtalein­ ngåelsen.

KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

18

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg, reguleringsplaner, øvrig beskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.


Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel, forhold ved boligen kjøper kjente eller burde blitt kjent med før avtaleinngåelsen. Det vises for øvrig til bustadoppføringslova kap. IV. LOV OM HVITVASKING Meglerforetaket er underlagt lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrifter. Det følger

av hvitvaskingsloven at meglerfore­ taket er forpliktet til å foreta kunde­ kontroll av begge partene i handelen. Dette innebærer at både selger og kjøper forplikter seg til å fremlegge gyldig legitimasjon slik at identitet kan bekreftes før handelen gjennomføres. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for

eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket. SELGE BOLIG Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i ­prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en ­befaring.

SENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

19


258

6/64

6/72

6/5

260 264 6/66

6/48 224

6/128 252

6/65

6/142

262 6/36 6/6/6 6/6 266

250 268

6/1

6/142 272 6/6 6/6/2

6/15 270 6/15

6/39

6/52 274

220

222

6/24

218

6/24 636/1

BBB1

Nord

sive6/40 gen

6/61

2,0 daa

o_SV2 Nordvik

276

1,6 daa

0,2 daa

1,9 daa

#1

19

6/6

o_BLK1

BBB2

o_GT1

6/155

o_BG1

H140_1 o_BRE2

6/154 17 6/57

BBB3

6/156

o_SH

6/153 15

12 6/162

6/152 13

o_SF1

BFS2

4

3

5

BFS3

2,0 daa

10 6/161

o H370

6

4,2 daa

6/164 8

6/151 11

6/173

6/160 6/172

6 6/159

6/150

5

3 6/157 2

6/158

6/16

4

6/169

BFS4

6/163 1

261

6/146

6/147

6

1 6/145

3

5

7 6/148

4

2

22

2,1 daa

20

21

6/166

H140_3

---o_SV6 #2 o_G6

6/143

BFS8

23

1,4 daa

7

BBB6

6/175

BKS2 1,5 daa

BRE3 o_SV5 BKS3 1,7 daa

24

o_GT2

F2

o_S

0,2 daa

6/168

265

14

BFS9

6/171

6/144 9 6/33

13

o_BLK3

6/167

6/170

BFS5 1,6 daa

o_G3

6/149

6/17

12

1,7 daa

10 8

o_GT3

11

10 9

9

6/53 257

o_G2

6/165

9 636/1

o_SV3

7

BBB5 1,6 daa

1,6 daa

3

o_BLK4

267 6/71

0,3 daa

BBB7

o_SF3

1,4 daa

6/71

BBB8 BBB9

SVG

o_GT4

6/57

1,6 daa

o_BRE4

1,9 daa

6/174 1

B2

BKT2 GF2 H370_2

o_SV1

B1

20

Ø=612200

SIDE

Ø=612100

Ø=612000

Ø=611900

KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /


1

226 BBB4 6/54 2,1 daa

o_BKT1 H370_1

202

o_BRE1 200

6/62

SVG BKS1

BFS1

1,9 daa

1,0 daa

6

N=7072700Reguleringsplan PBL 2008

6/43

6/44

193

6/21 8

14

189 6/27

o_GF1

6/124

o_SV4

F2

6/25214

191

15

6/2

BFS6 o_BLK2

BKS2

5 daa

6/1

16

210

18

6/14

BFS7

6/9

6/56

212

6/46

208

1,3 daa

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (1111)

BKS

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (1112)

BBB

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (1113)

BG

Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (1119)

H140

Frisikt (140)

H370

Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) (370)

§12-7 - Bestemmelseområder Krav om arkeologisk utgravning #1 og #2 (6) Anlegg- og riggområde (91)

Linjesymbol

BRE

Renovasjonsanlegg (1550)

BKT

Øvrige kommunaltekniske anlegg (1560)

BLK

Lekeplass (1610)

RpGrense RpFormålGrense Regulert tomtegrense (1203) Anlegg- og riggområde RpBestemmelseGrense

SV

Veg (2010)

SF

Fortau (2012)

Byggegrense (1211) Regulert senterlinje (1221) Frisiktlinje (1222) RpSikringGrense

Annen veggrunn - tekniske anlegg (2018)

N=7072600 N=7072400

179

206

19

S3

BFS

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

o_G4

0,4 daa

§12-6 - Hensynssoner

Boligbebyggelse (1110)

B

N=7072500

1976/42

Friområde (3040)

GF

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

6/45

6/22 6/13,19,22 195

o_G1 7

12

Tegnforklaring

1

RpFareGrense

Punktsymboler Avkjørsel - både inn og utkjøring (1242)

Annen veggrunn - grøntareal (2019)

SVG

Holdeplass/plattform (2025)

SH

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

daa

6/37

o_BRE1 6/62

1,0 daa

7 6/21

6/45

Dato

23.01.2019

BBB

(1113)

BG

Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (1119)

Anlegg- og riggområde (91)

Ø=612400

Ø=612300

PS 24/18 11.04.2018 RpGrense 30.06.2017 RpFormålGrense

20.06.2017 Regulert tomtegrense TEGNNR. DATO SIGN.

PS 45/18

SV

Veg (2010)

SF

Fortau (2012)

Dato

N=7072400

Byggegrense (1211) Frisiktlinje (1222) RpSikringGrense RpFareGrense

Punktsymboler Avkjørsel - både inn og utkjøring (1242)

Annen veggrunn - grøntareal (2019)

SVG

19

RpBestemmelseGrense

Plansjef

Regulert senterlinje (1221)

Annen veggrunn - tekniske anlegg (2018)

179

(1203)

Anlegg- og 21.02.2018 HH riggområde

Lekeplass (1610)

18 1,3 daa

arkeologisk utgravning #1 og #2 (6)

PS 39/18 13.06.2018

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

BFS7

Krav om 20.06.2018

Linjesymbol

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

6/9

Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) (370)

PS 45/18

Øvrige kommunaltekniske anlegg

BLK

SIGN.

Frisikt (140)

H370

Kunngjøring av oppstart av planarbeid

BKT Oppstartsmøte (1560) PLANEN ER UTARBEIDET AV:

(3040)

§12-7 - Bestemmelseområder

Renovasjonsanlegg (1550)

1. gangs behandling BRE

16

DATO

NR. H140

Fjerning av to renovasjonsanlegg og etablering av et nytt renovasjonanlegg RevisjonBoligbebyggelse-konsentrert

Offentlig ettersyn fra 14.04.2018 til 28.05.2018

o_G4

0,4 daa

SAKS-

Boligbebyggelse (1110)

Dato

2. gangs behandling

BFS6 o_BLK2

Forslagstiller: Friområde GF Levanger kommune

02.10.2019. Utvidelse av planområdet og (1112) innplassering av trafo Revisjon småhusbebyggelse Kommunestyret sitt vedtak Boligbebyggelse-blokkbebyggelse

7 6/26

50m

§12-6 - Hensynssoner

Boligbebyggelse-frittliggende BFS innsetting av renov.anlegg iht.(1111) PUKs vedtak 11.04.2018 11.04.2018 Revisjon småhusbebyggelse BKS

37.5

Arealplan-ID: 5037_L2017011

Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

B

Dato

191

25.0

N=7072500SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

1976/42

193

6/25

12.5

Med tilhørende reguleringsbestemmelser Reguleringsplan PBL 2008

Levanger kommune §12-5.

N=7072300

6/44

0

Detaljregulering

6/20

189 6/27

15

NN1954

Tegnforklaring

8

o_SV4

UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84

Høydegrunnlag:

1m

Kartmålestokk: 1:1000 m (A1)

Kjønstadmarka etappe 3

6/43

6/13,19,22 6/22 195

o_G1

o_GF1

Koordinatsystem:

175

1

BFS1

Ekvidistanse

Dato for basiskart:

200

1,9 daa

21.06.2017

Kilde for basiskart:

202

2,1 daa

BKS1

N

Kartopplysninger

BBB4

SVG

Turveg (3031)

GT

6/32

204

o_BKT1 0_1

Grønnstruktur (3001)

G

6/31

Holdeplass/plattform (2025)

SH

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Grønnstruktur (3001)

G

Turveg (3031)

GT

N

Kartopplysninger Kilde for basiskart:

6/37

21.06.2017

Ekvidistanse

Dato for basiskart: Koordinatsystem:

UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84

Høydegrunnlag:

NN1954

1m

Kartmålestokk: 1:1000 m (A1) 0

12.5

25.0

Detaljregulering

175

N=7072300

Levanger kommune

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

Forslagstiller: Levanger kommune

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato

11.04.2018

Revisjon

innsetting av renov.anlegg iht. PUKs vedtak 11.04.2018

Dato

23.01.2019

Revisjon

Fjerning av to renovasjonsanlegg og etablering av et nytt renovasjonanlegg

02.10.2019. Revisjon Kommunestyret sitt vedtak

Dato

7 6/26

50m

Arealplan-ID: 5037_L2017011

Kjønstadmarka etappe 3

6/20

37.5

SAKSNR.

DATO

PS 45/18

20.06.2018

SIGN.

Utvidelse av planområdet og innplassering av trafo

PS 39/18 13.06.2018

2. gangs behandling

Ø=612400

Ø=612300

Offentlig ettersyn fra 14.04.2018 til 28.05.2018 1. gangs behandling

PS 24/18 11.04.2018

Kunngjøring av oppstart av planarbeid Oppstartsmøte PLANEN ER UTARBEIDET AV:

30.06.2017 20.06.2017 TEGNNR. DATO SIGN. SIDE 21.02.2018 HH

SENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 / PS 45/18

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

Dato

Plansjef

21


KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

22


SENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

23


KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

24


SENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

25


KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

26


SENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

27


KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

28


SENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

29


KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

30


SENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

31


Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 DESIGN OG DRONEFOTO: WOW MEDIALAB AS • TRYKK: SATS & TRYKK AS

Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

Kontakt: Aktiv Innherred AS

Teknisk enhet

boilevanger.no

934 36 300 levanger@aktiv.no

– vi megler dine verdier