Kjønstadmarka 3

Page 1

Prospekt

Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

STORE TOMTER

GOD UTSIKT

BARNEVENNLIG

NYE LEKEPLASSER

NÆRHET TIL SJØ OG FRILUFTS­ OMRÅDER

boilevanger.no


Levanger

Velkommen til trehusbyen Levanger LEVANGER Levanger ligger midt i Trøndelag fylke. Administrasjonssenteret Levanger har 10 189 innbyggere per 1. januar 2018 og vedtak om bystatus fra 1997, men har også tidligere hatt slik status med kjøpstadsprivilegium fra 1836 til 1961. Kommunen som helhet hadde 20.254 innbyggere per 31.12.2018, og har hatt en jevn vekst i folketallet de siste 40 årene. NÆRING Kommunen er et av Trøndelags beste jordbruksdistrikter, og nær halvparten av jordbruksarealet går til kornproduksjon. Kommunen har også fylkets største melkeproduks­ jon og nest største svineproduksjon.

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

Industrien er omfattende og variert, og domineres av treforedlings­ fabrikken Norske Skog Skogn. Andre viktige i­ndustribransjer er verksted-, nærings­middel-, trevare- og gummiog plastvareindustri. I kommunen finnes også Nord universitet og Sykehuset Levanger. Varehandelen er sterkt voksende, og Magneten er fylkets nest største kjøpesenter. SENTRALT Byen ligger sentralt med tilgang til sjøen, vei til Jämtland i Sverige og med Trondheim i sør. Levanger har derfor langt tilbake i historien vært et møtest­ ed, og Marsimartnan kan spores til­ bake til middelalderen. Levanger feiret sitt tusenårsjubileum i 2011. Andre kulturminner i kommunen er fornmin­ ner­som helleristninger, bygdeborger

2

og gravhauger, middelalderkirken Alstadhaug kirke, Falstad fangeleir på Ekne samt ruinene av Munkeby kloster. Levanger har vært medlemsby i bevegelsen Cittaslow siden 2003. I forbindelse med dette har byen blant annet fått anlagt miljøgate og blitt tilknyttet Bondens marked. Kommunen grenser til Verdal i ­nordøst, Stjørdal i sør og Frosta i vest. Over Trondheimsfjorden ligger Inderøy kommune. Levanger kommune består av de tidligere kommunene Levanger, Frol, Skogn, Ytterøy og Åsen, som ble slått sammen i 1960-årene. ­Kommunen er en del av Midt-Trøn­ delag interkommunale politiske råd.


TA KONTAKT PÅ MAIL kf@aktiv.no NÅ FOR Å AVTALE VISNING 19. JUNI TREKKING AV TOMTER 30. JUNI • BYGGEKLAR HØSTEN 2020

Fakta om Levanger Innbyggere: 20.254 (per 31.12.2018) Areal: 646 km2 Større tettsteder i Levanger: Ekne, Markabygda, Mule, Foto: Espen Storhaug

Okkenhaug, Skogn, Ytterøy og Åsen Viktigste næringsveier: Handelog servicenæring, landbruk og industri. Høyeste fjell: Hårskallen 735 m.o.h. Største innsjø: Movatnet (6,880 km2)

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

3


TA KONTAKT PÅ MAIL kf@aktiv.no NÅ FOR Å AVTALE VISNING 19. JUNI TREKKING AV TOMTER 30. JUNI • BYGGEKLAR HØSTEN 2020

Foto: WOW Medialab as

Avstanden fra bysenteret til Trondheim er 8 mil, og fra Trondheim lufthavn Værnes er avstanden i underkant av 5 mil. Både jernbane og E6 går gjennom kommunen.

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

4


En perle med historie

Levanger sentrum

Sentrum består per i dag av rundt 50 butikker, et drøyt titall serveringsst­ eder, servicenæring og 243 fredede bygninger. I tilknytning til sentrum finner du også pent opparbeidede parker, og aktiviteter for familien – slik som Stadionparken med sine lekeapparater, skateboardanlegg og idrettsmuligheter. Levanger ligger bare tre kilometer fra Kjønstadmarka, og det jobbes med sammenhengende gang- og sykkelvei fra boligfeltet inn til byen. Levanger fikk kjøpstadsrettigheter allerede i 1836, og byens handelsdriv­

ende kunne søke om borgerskap ved et eget magistratembede i Levanger. Før den tid hørte den til Trondhjems privilegieområde som kjøpstad. Året etter fikk byen eget tollkammer. Forbudet mot handel utenfor byene var både uhensiktmessig, vanskelig å håndheve og heller ikke absolutt. Levangers kjøpstadsrettigheter mistet også sin betydning med liberaliserin­ gen av handelen ved lovendringer i 1866, 1869 og 1882. Statusen tiltrakk imidlertid endel typiske byfenomener, som ellers var uvanlige i Nordre Trondhjems Amt, fra 1919 kjent som Nord-Trøndelag fylke. Til byen kom blant annet Nordre Trondhjems Amts Sygehus på E ­ idesøren i 1843, avisen Nordre Trondhjems Amtstidende i 1848, ­borgerskolen i 1851, Levanger ­offentlige lærerskole i 1892 og

­ evanger stasjon i 1902. Levanger L kirke, en langkirke bygd i stein, ble oppført i 1902. LEVANGER 2020 I dag framstår Levanger som en moderne by med det man trenger av servicetilbud. De siste årene har det kommet mange nye restauranter, noe som gjør Levanger sentrum og handelsområdet på Moan til et eldorado for matelskere. Med bysykkelstasjon og busstopper i Kjønstadmarka, er det enkelt å ta seg til sentrum på få minutter – også om man ikke disponerer eget transport­ middel.

Foto t.v: Espen Storhaug. Foto: WOW Medialab as

HISTORIE Levanger sentrum, med sin unike trehusbebyggelse, er i manges øyne en skikkelig perle. En stor del av bebyg­ gelsen er fredet, og det legges ned et stort arbeid i å bevare byens særpreg.

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

5


Levanger byr på mye for barn og unge

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

6


Foto, Stadiumparken: Espen Storhaug. Foto, Trønderhallen: WOW Medialab as

I Levanger er det bygd mye for familiehygge og barnelek, noe som gjør kommunen til et godt valg også for de små. Stadionparken med skate-pool og lekeapparater er et av mange slike steder. Det samme er Trønderhallen, med sine badebassenger, klatrevegg, buldrerom og flerbrukshall. I kommunen finnes det også flere godt etablerte og gode idrettslag.

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

7


Foto: Levanger kommune

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

8


Kjønstadmarka har alt

Store nye lekeplasser og turområder rett i nærheten BARNEVENNLIG OMRÅDE I alle utbyggingstrinn i Kjønstadmarka blir barna prioritert. Store lekeplasser er anlagt, og fire nye lekeplasser kom­ mer som en del av Kjønstadmarka 3.

TUR OG FRILUFT Levanger byr på en rekke tur- og friluftsområder. Mange av disse er i umiddelbar nærhet til Kjønstadmarka, og flere er under etablering.

I tillegg er det bygd for familiehygge og barnelek andre steder i Levanger, noe som gjør kommunen til et godt valg også for de små.

Sportsklubben Nessegutten har blant annet lagt opp kart for en del av turst­ iene i området. Levanger kommune fikk i 2016 utarbei­ det en egen folder for turstier i kom­ munen. Disse stiene er også skiltet i samme stil som brosjyren. Kommunen vant en nasjonal utmerkelse for dette arbeidet.

BUA Levanger er et partnerskap mel­ lom Levanger kommune, LevaFro AS, NAV Levanger, Levanger Frivilligsen­ tral og Levanger Idrettsråd. BUAs mål er å få innbyggere i alle aldre ut i mer variert aktivitet – og de har spesielt fokus på barn og unge! Levanger har også mange andre fritidsaktiviteter å by på.

Foto: WOW Medialab as

Stadionparken med skate-pool og lekeapparater er et av mange slike steder. Det samme er Trønderhallen, med sine badebassenger, klatrevegg, buldrerom og flerbrukshall.

Levanger har også lagt godt til rette for at alle skal kunne ta del i aktiviteter og friluft, ved etablering av BUA.

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

9


Kjønstadmarka

Skole og barnehage i umiddelbar nærhet Små- og mellomtrinnet sogner til Nesheim skole, en moderne skole – med godt tilrettelagt uteområde. Skolen sto ferdig i 2016, og har mellom 380 og 390 elever. Ved Nesheim skole er det også skolefritidsordning for de minste barna. Fra åttende klassetrinn flytter elevene til Levanger ungdomsskole på Røstad. Også det er en ny og topp moderne skole, ferdigstilt til skolestart i 2015.

Over: Nesheim skole Til venstre: Levanger ungdomsskole

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

10


God kommunikasjon Fra Kjønstadmarka er det en enkel sykkelvei inn til Levanger sentrum, som ligger 2,3 kilometer unna. Fra togstasjonen i Levanger kan du enkelt komme deg nordover eller sørover på Trønderbanen, og med VY sin rutetabell kan du enkelt planlegge din reise. Skal du lengre av sted, ligger Trondheim Lufthavn Værnes – med sine direkteruter til inn- og utland – bare 50 kilometer unna.

Namsos Steinkjer Verdal Levanger

Trondheim Airport

Foto: WOW Medialab as

Bergen

Oslo

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

11


Utsikt mot fjorden i flere retninger Velkommen på visning! Her har du muligheten til å bygge drømmehuset på drømmetomta. Den flotte sjøutsikten har du fra alle tomtene.

BBB 1

BBB 3

1955 m2

1554 m2

Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

Bo i Levanger

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

NYE BOLIGTOMTER I

boilevanger.no

KJØNSTADMARKA 3

BBB 2

Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

1916 m2 KJØNSTADMARKA 3

3

boilevanger.no

Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

10

boilevanger.no

boilevanger.no

11

Bo i Levanger

KJØNSTADMARKA 3

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

561 m2 Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

20

Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3

boilevanger.no

21

22

731 m2 Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3

743 m2

Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

643 m2

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3

boilevanger.no

24

23

608 m2

744 m2

Bo i Levanger

Bo i Levanger

NYE BOLIGTOMTER I

NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

570 m2

9

Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

13

606 m2

531 m2

543 m2 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

12

KJØNSTADMARKA 3

NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3

KJØNSTADMARKA 3

Bo i Levanger

1957 m2

Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

NYE BOLIGTOMTER I

BFS 2

591 m2

648 m2

795 m2 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

5

4

Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

KJØNSTADMARKA 3

boilevanger.no

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

SIDE

12

boilevanger.no

boilevanger.no

boilevanger.no

boilevanger.no


Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

BBB 4 2055 m2 Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

6

729 m2

7

Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

14

Bo i Levanger

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

989 m2

8

NYE BOLIGTOMTER I

boilevanger.no

469 m2

Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3

668 m2

Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

Bo i Levanger

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

BFS 1

804 m2

NYE BOLIGTOMTER I

boilevanger.no

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

15

16

537 m2 Bo i Levanger

683 m2

NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

Bo i Levanger

BKS 2

NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

1504 m2 Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3

BKS 3 1721 m2 Bo i Levanger

19

695 m2 Bo i Levanger

NYE BOLIGTOMTER I

NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3

boilevanger.no

Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

18

644 m2 Bo i Levanger

NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

Foto: WOW Medialab as

Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

KJØNSTADMARKA 3

boilevanger.no

Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

13


BBB 9 1903 m2 Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

BBB 8

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

1588 m2 Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

BBB 7 1410 m2 Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

Velkommen til Kjønstadmarka 3

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

14

BBB 6 1566 m2 Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no


BBB 5 1616 m2 Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3

boilevanger.no

24 608 m2 Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

boilevanger.no

23 744 m2 Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

boilevanger.no

SIDE

15

Foto: WOW Medialab as

Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no


Vi har bygget flere flotte nye lekeplasser

Lekeplass BLK1

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

16


Foto: WOW Medialab as. Foto, lekeplasser: Levanger kommune

Lekeplass BLK2

Lekeplass BLK3

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

17


BBB1

BBB2

BFS2

3

11

10

9

BFS9

2

21

22

BFS8

BBB6 BBB8 BBB9

B1

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

18

BBB7

BBB5

24

23


BBB4 BG1 SVG BKS1 4

12

5

13

6

BFS1

7 8

14 15 BFS6

BKS2

16 BFS7

BKS3

19

18

BBB: Boligbebyggelse - blokkbebyggelse BKS: Boligbebyggelse - konsentrert BFS 1-24: Boligbebyggelse - frittliggende BG1: Parkering SVG: Renovasjon/Trafo Lekeplass Friareal

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

Foto: WOW Medialab as

20

BBB3

SIDE

19


Areal og priser

TOMTER AREAL

PRIS MARKEDSPRIS

1 /BFS1

989 m2

kr 833 508

kr 1 083 508

3

795 m2

kr 670 262

4

648 m2

5

TOMTER AREAL

MARKEDSPRIS PRIS

20

731 m2

kr 616 155

kr 866 155

kr 920 262

21

743 m2

kr 625 763

kr 875 763

kr 545 783

kr 795 783

22

643 m2

kr 542 075

kr 792 325

591 m2

kr 498 082

kr 748 082

23

744 m2

kr 627 027

kr 877 027

6

729 m2

kr 614 723

kr 864 723

24

608 m2

kr 512 409

kr 762 409

7

804 m2

kr 677 257

kr 927 257

BBB1

1955 m2

kr 4 105 500

8

668 m2

kr 563 060

kr 813 060

BBB2

1916 m2 kr 4 023 600

9

543 m2

kr 457 376

kr 707 376

BBB3

1554 m2

10

570 m2

kr 479 962

kr 729 962

BBB4

2055 m2 kr 4 315 500

11

561 m2

kr 472 883

kr 722 883

BBB5

1616 m2 kr 3 393 600

12

531 m2

kr 447 515

kr 697 515

BBB6

1566 m2 kr 3 288 600

13

606 m2

kr 510 387

kr 760 387

BBB7

1410 m2

14

469 m2

kr 395 179

kr 645 179

BBB8

1588 m2 kr 3 334 800

15

537 m2

kr 452 572

kr 702 572

BBB9

1903 m2 kr 3 996 300

16

683 m2

kr 575 618

kr 825 618

2/BFS2

1957 m2

kr 2 348 400

18

644 m2

kr 543 002

kr 793 002

BKS1

1935 m2

kr 4 063 500

19

695 m2

kr 585 731

kr 835 731

BKS2

1504 m2

kr 3 158 400

BKS3

1721 m2

kr 3 614 100

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

20

kr 3 263 400

kr 2 961 000


Info om tomtene Levanger kommune bygger nye tomter i ett av Levangers mest attraktive områder. Byggetrinn 1 og 2 ble fullsolgt raskt. Nå legger vi til rette for nye familievennlige eneboliger, rekker og blokkbebyggelse i Kjønstadmarka 3.

BELIGGENHET Kjønstadmarka boligfelt ligger i naturskjønne omgivelser på nord­ siden ­av Levangernesset, ca 3,2 km fra ­Levanger sentrum. Dette nye boligfeltet har nærhet til sjø og fri­ luftsområder, og det er lagt ned store ressurser fra kommunens side, for å skape et helhetlig «nybyggefelt».

BKS1 til BKS3 vil være utbyggingsom­ råder med høyere krav til utnyttelse/ fortetting, samt områder benevnt som BBB1 til BBB9 vil være for blokkbebyg­ gelse.

arealer avviker fra oppgitte areal, enten arealet er større eller mindre enn oppgitt areal, kan partene ikke kreve høyere eller lavere kjøpesum.

ADKOMST Se vedlagte veikart for kjørebeskriv­ else til feltet.

Levanger kommune legger nå ut for salg et nytt og etterlengtet boligfelt, hvor 23 boligtomter straks er klare for spennede husprosjekt, hvor du og din familie kan realisere boligdrømmen.

TOMT/TOMTEAREAL Eiet tomt. Tomtene selges som “råtomter” med ferdig opparbei­ det infrastruktur (vei, vann/avløp, elektristet, bredbånd) til tomtens yttergrense i.h.t. reguleringskart. Tomtenes stikk er også synlig i terreng på hver enkelt tomt. Kjøper må selv påregne opparbeidelse av tomten, samt dekke alle kostnadet forbundet med å gjøre tomten byggeklar. Dette gjelder følgelig også videreføring av infrastruktur inn i tomten/boligen.

KOMMUNALE AVGIFTER Det må påregnes eiendomss­ katt for tomt. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Det gis fritak for eiendomsskatt på nybygd bolig. Dette fritaket gjelder i 3 hele kalenderår, regnet fra utgangen av året boligen var ferdig. Eiendomsskatt, vann og avløpsavgift, samt feiegebyr betales i 3 terminer pr. år, med forfall 20. mars, 20. juni og 20. september. Når det gjelder kommunale avgifter på bolighus, gjelder følgende priser:

Tomteareal fremkommer av egen ­vedlagt ptisliste i salgsoppgave. Tomtenes størrelser varierer fra 450 ­til 2 055 kvm

Alle beløp nedenfor gjelder år 2020. Årsgebyrene vedtas av Kommunestyret hvert år. Vannmåler må monteres for beregning av forbruk.

Det tas forbehold om endelig tomte­ areal, da matrikkelbrev p.t. ikke er ut­ stedt. Skulle det vise seg at tomtenes

Det betales årsgebyr med et fastledd i tillegg til en mengdeavhengig del (forbruk).

Her er det flere attraktive, romslige tomter, med flott utsikt, nærhet til sjø- og friluftsområder. Alt dette i barnevennlige omgivelser- hvor det er lagt store ressurser i 3 lekeplasser som allerede er opparbeidet. Fra Kjønstadmarka er det gangavstand til barneskolen på Levangenesset og Nesseguttens idrettsanlegg. Avstanden til Levanger sentrum er ca 3,2 km. Kjønstadmarka, etappe 3 (BFS1 BFS9) vil bli bebygd med frittliggende småhusbebyggelse. Tilliggende områder (jfr. reguleringskart), benevnt

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

21


Årsgebyr faktureres pr i dag i tre terminer. Alle beløp nedenfor pr år pr eiendom inkl moms: Fastledd vann kr 875,Fastledd avløp kr 1.500,Målt forbruk vann pr kubikk kr 14,13 Målt forbruk avløp pr kubikk kr 23,56 Det betales årsgebyr med et fastledd (abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhen­ gig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk.

Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerk­ som på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer. OPPGJØR Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkost­ ninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

Renovasjonsavgift betales i 2 ter­ miner pr år og gebyrene avhenger av størrelse på abbonement. Årlig renovasjonsgebyr ligger i størrelsesorden ca. kr.3.534,70,pr husstand pr.2020.

OMKOSTNINGER Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi. Se prisliste ved­ lagt prospekt for eksakt sum. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,Tinglysingsgebyr og attestgebyr for

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

hvert pantedokument kr. 525,Gebyr for pantattest kr. 172,-

SIDE

BUDGIVNING Innen Torsdag 25.06.20 kl.12 må skriftlig bindende kjøpsbekreftelse med finansieringsbevis og legitimasjon være levert til megler. Det vil bli foretatt loddtrekning av innleverte bud i regi av Levanger Kom­ mune 30.06.2020 Trekningen vil kunne strømmes, konf megler. Bindende kjøpsbekreftelse levert etter kl.12 tirsdag 25.06.20 vil ikke bli med­ tatt i trekningen.

22

VELFORENING Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere vel­ forening eller lignende som kjøper og/ eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvalt­ ning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene. VEI/VANN/AVLØP Offentlig. Det må påregnes tinglyste erklæringer vedr. rettigheter for drift og vedlikehold av ledningsnett (vann, avløp, elektriskeledninger, trafostas­ joner, mv). Tilknytningsavgifter for vann og avløp, kommunen opplyser følgende priser: I Kjønstadmarka er det kommunalt vann og avløp. Tilknytningsgebyr skal faktureres etter gjeldende lav sats som godkjennes av Kommunestyret hvert år. Faktura blir sendt i etterkant av godkjenning og/ eller oppstart. Gebyret beregnes etter bygningenes bruksareal. Alle beløp nedenfor gjelder for boliger i Kjønstadmarka år 2020 og er inkl moms.


Bolig mellom 100 og 220 kvm fast kr 14.750,Tillegg for hver kvadrat utover 220 kvm kr 55,Eks bolig 250 kvm kr 16.400,Eks bolig 300 kvm kr 19.150,-

Alle tilkoblingsavgifter og byggesaks­ gebyrer dekkes av kjøper i sin helhet.

HEFTELSER/RETTIGHETER/ FORPLIKTELSER Kjøper må påregne at det skal tin­ glyses avtaler/servitutter på tomtene som sikret at kommunen har ret­ tigheter til vedlikehold av infrastruktur, vei vann- og ledningsnett, renovasjon­ sløsninger, mv. I tillegg vil kjøper også måtte godta at det tinglyses avtaler som angår rettigheter ift elektriske ledningsnett, plassering av transform­ atoranlegg, kabler, mv. Levanger kommune har forkjøpsrett ved salg av ubebygd tomt til netto tomtekostnad. Levanger kommune har også gjenk­ jøpsrett til netto tomtekostnad dersom tomten står ubebygd i mer enn 2 år, regnet fra tidspunkt for tinglysing av skjøte. Til enhver tid eier av dette gnr./bnr. er pliktig til å være medlem i områdets velforening.

Det er kun mulig å kjøpe en tomt pr kunde. FORMUESVERDI Det er p.t. ikke fastsatt ligningsverdi på tomtene. Dette vil bli fastsatt av ligningsmyndighetene etter gjeldende regler/forskrifter. Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsver­ dien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og ­sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter ­forskjellige brøker. For mer informas­ jon se www.skatteetaten.no. REGULERINGSMESSIGE FORHOLD Reguleringsbestemmelser for: Om­ råderegulering for Kjønstadmarka 3, forslag til detlajregulering. Arealplan - ID:5037_L2017011. Dato for vedtak i kommunestyret: 20.06.2018. Utdrag fra reguleringsbestemmelsene: Vi har valgt å gjengi noen av punktene i reguleringsplanen, men henviser følgelig til planen i sin helhet, da ikke alle detaljer er gjengitt i nettannonsen.

«Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse, BFS» Innenfor felt BFS1 og BFS3-9 tillates oppført frittliggende eneboliger. Innenfor felt BFS2 skal det eta­ bleres 2 tomannsboliger. Tillatt utnyttingsgrad: % BYA = 35 %. For eneboliger med saltak tillates gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil 9,2 meter. For bebyggelse med pulttak tillates gesimshøyde inntil 8 meter, laveste gesims inntil 6,5 meter. For bebyggelse med flate tak tillates gesim­ shøyde inntil 7,0 meter. Alle høy­ der skal måles på høyeste fasade over planert terreng. Det tillates oppført takterrasser. Maks areal for frittstående garasje/ carport er 50 m2 BYA. Frittstående garasjer kan plasseres med portvegg minimum 5,0 m fra vegkant eller sidevegg med minimum 2,0 m fra vegkant. Garasjer med pulttak kan ha gesimshøyde maks 4,5 meter og ga­ rasjer med saltak kan ha mønehøyde maks 5,0 meter. Ved flatt tak tillates maks gesims 4 meter. Høyden måles fra ferdig planert terreng foran høyeste fasade på garasjen. Tomter vist med regulert tomtegrense på plankartet kan ikke slås sammen.

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

23


tillates bebyggelse i inntil 3 etasjer. Innenfor felt BBB2 tillates bebyggelse i inntil 3 etasjer + parkering i sokkel. Innenfor felt BBBS-BBB9 tillates be­ byggelse i inntil 4 etasjer + parkering i sokkel.

«Boligbebyggelse- konsentrert småhusbebyggelse, BKS» Innenfor felt BKS 1-3 tillates kon­ sentrert småhusbebyggelse; Flermannsbolig, kjedehus og rekkehus. Tillatt utnyttingsgrad: % BYA = 40 %.

Maks tillate høyde (koter) og krav om min. antall boliger for hvert felt: feltnavn Maks høyde Min. antall boliger BBB1 Kote + 26 10 BBB2 Kote + 29 12 BBB3 Kote + 26 14 BBB4 Kote + 26 10 BBB5 Kote + 59 14 BBB6 Kote + 61 10 BBB7 Kote + 61 14 BBB8 Kote + 59 14 BBB9 Kote + 56 14

For kjedahus, rekkehus og tomannsboliger med saltak tillates gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil 9,2 meter. For bebyggelse med pulttak tillates gesimshøyde inntil 8,0 meter. For bebyggelse med flate tak tillates gesim­ shøyde inntil 7,0 meter. Alle høy­ der skal måles på høyeste fasade over planert terreng. Det tillates oppført takterrasser. Krav om min. antall boliger for hvert felt: BKS1 6 BKS2 4 BKS3 5 «Boligbebyggelse- blokkbebgyggelse, BBB»: BYA 40% Innenfor felt BBB 1 - BBB9 tillates op­ pført lavblokker. Tillatt utnyttingsgrad % BYA = 40 %. Det tillates ikke boliger med ensidig orientering. I felt BBB1, BBB2 og BBB4 skal alle boliger være gjennom­ gående. Innenfor felt BBB1, BBB3 og BBB4

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

Det skal avsettes uteoppholdsareal på minimum 35 m2 pr enhet. Minste sammenhengende uteoppholdsareal (MUA) skal være 200 m2, med bredde på minimum 5 meter, og stigning på terreng på maks 1:20. Med uteoppholdsareal menes areal som er egnet til lek, opphold og rekreasjon, og som ikke er avsatt til atkomst og parkering. Uteoppholdsa­ realet skal ligge godt tilgjengelig for boligen, ha en mest mulig solrik belig­ genhet og være skjermet mot trafikk. Felles uteoppholdsareal skal møbleres med sitteplasser og opparbeides med sandlekeplass på areal med gode

24

solforhold. Det tillates etablert terrasser på tak, med gjerde maks 1,2 meter over maks tillatt høyde. Det tillates at tekniske installasjoner oppføres 1 meter over maks tillatt høyde. Takoppbygg med grunnflate mindre enn 10 m2 kan oppføres inntil 2 m over maks tillatt høyde, og skal trekkes min. 2 meter inn fra fasaden. Fjernvirkning av bygg skal dempes og bruk av reflekterende flater skal unngås. Lange fasader skal brytes opp visuelt. Ny bebyggelse innenfor felt BBB1 9 skal tilrettelegges for vannbåren varme. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra krav til tilretteleg­ ging, der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilret­ telegging for vannbåren varme. Geoteknisk vurdering og anbefaling: For BBB1 - BBB9 stilles det krav om supplerende grunnundersøkelser før tillatelse til igangsetting kan gis. For BFS1-9 og BKS1-3 kan det bygges uten ytterligere grunnundersøkelser, så fremt anbefalinger med tanke på fundamenteringsmetode, grunntrykk og graveskråning i Geoteknisk notat utarbeidet av ÅF Engineering datert 16.02.2018 overholdes.


KONSESJON/ODEL Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar (2000 kvm.) og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet og at tomten må bebygges innen 2 år.

finansieringsbekreftelse fra godkjent finansinstitusjon (bank). Bindende kjøpetilbud uten finansieringsbevis blir forkastet og vil dermed ikke bli med på loddtrekning.

En tomt over 2 dekar. Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Skjøtet vil bli tinglyst på kjøper (den personen som får tilslaget på tomten), og det vil ikke bli godtatt skjøte “ in blanco”.

SALGSBETINGELSER Tomtene selges ved salgsstart, etter prinsippet om loddtrekning. Etter dette vil tomtene selges etter prinsippet førstemann til mølla og etter faste priser (jfr. prisliste og viktige datoer).

Den som blir trukket ved loddtrekning, har gjort et bindende kjøp og avtalen er derfor bindende for vedkommende.

Tomtene er lagt ut med Selvkostpriser for privatperson og markedspriser for næringsdrivende. Loddtrekning er forbeholdt privatpersoner, men etter denne er gjennomført er det mulig for næringsdrivende å kjøpe tomt til markedspris. Dersom kjøper av tomt selger ­eiendommen innen det er gått 1 år etter ferdigattest er gitt, må eieren betale ­kr 250 000,- ekstra for tomt(markedspris) til Levanger kom­ mune.

Budgiver kan velge å legge inn bind­ ende kjøpetilbud, på inntil 3 stk. tomter i prioritert rekkefølge.

Administrasjonen gis fullmakt til å supplere med regler ved behov.

Tomten med best prioritet blir tomten du har kjøpt dersom du/ dere blir truk­ ket på flere tomter. Det gjøres også oppmerksom på at det skal vedlegges

Det tas forbehold om at illustrasjoner brukt i markedsføring («påmontert» områdekart i bilder, tomtenummer satt inn i bilder, etc) kan ha detaljer og

eller være plassert på en slik måte at det ikke stemmer helt overens med planmateriale, kart, etc. FORBEHOLD Selger forbeholder seg også ret­ ten til å offentliggjøre kjøper (e). Kjøper må påregne at det skal tinglyses avtaler/servitutter på tomtene som sikret at kommunen har rettigheter til vedlikehold av infrastruktur, vei vann- og ledningsnett, renovas­ jonsløsninger, mv. I tillegg vil kjøper også måtte godta at det tinglyses avtaler som angår ret­ tigheter ift elektriske ledningsnett, plassering av transformatoranlegg, kabler, mv. SKJØTET Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for ting­ lysing i etterkant av overtagelse. Det vil ikke bli godtatt “skjøte in blanco”. Skjøtet blir tinglyst på den personen(e) som vinner loddtrekning.

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

25


Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3 Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

SALG AV KONTRAKTSPOSISJON Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får do­ kumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreft­ else. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjons­ gebyr med kr 25 000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjek­ tets markedsmateriell i ev. markeds­

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

føring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke. KJØPERS ­U NDERSØKELSESPLIKT Boligen skal være i samsvar med krav stilt i lov eller i medhold av lov og som er gjeldende på tidspunktet for søknad om rammetillatelse. Boligen kan ha mangel dersom kjøper ikke får opplysning om forhold som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Tilsvarende gjelder dersom boligen ikke svarer til opplysning som

26

er gitt i annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring på vegne av sel­ ger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningen har innvirket på avtalen og at opplysningen ikke er rettet i tide på en tydelig måte. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel, forhold kjøper kjente eller burde blitt kjent med før avtalein­ ngåelsen. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg, reguleringsplaner, øvrig beskrivelse


og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel, forhold ved boligen kjøper kjente eller burde blitt kjent med før avtaleinngåelsen. Det vises for øvrig til bustadoppføringslova kap. IV.

LOV OM HVITVASKING Meglerforetaket er underlagt lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrifter. Det følger av hvitvaskingsloven at meglerfore­ taket er forpliktet til å foreta kunde­ kontroll av begge partene i handelen. Dette innebærer at både selger og kjøper forplikter seg til å fremlegge gyldig legitimasjon slik at identitet kan bekreftes før handelen gjennomføres. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av

oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket. SELGE BOLIG Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i ­prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en ­befaring.

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

27


258

6/64

6/72

6/5

260 264 6/66

6/48 224

6/128 252

6/65

6/142

262 6/36 6/6/6 6/6 266

250 268

6/1

6/142 272 6/6 6/6/2

6/15 270 6/15

6/39

6/52 274

220

222

6/24

218

6/24 636/1

BBB1

Nord

sive6/40 gen

6/61

2,0 daa

o_SV2 Nordvik

276

1,6 daa

0,2 daa

1,9 daa

#1

19

6/6

o_BLK1

BBB2

o_GT1

6/155

o_BG1

H140_1 o_BRE2

6/154 17 6/57

BBB3

6/156

o_SH

6/153 15

12 6/162

6/152 13

o_SF1

BFS2

4

3

5

BFS3

2,0 daa

10 6/161

o H370

6

4,2 daa

6/164 8

6/151 11

6/173

6/160 6/172

6 6/159

6/150

5

3 6/157 2

6/158

6/16

4

6/169

BFS4

6/163 1

261

6/146

6/147

6

1 6/145

3

5

7 6/148

4

2

22

6/168

2,1 daa

20

21

6/166

H140_3

---o_SV6

o_G6

6/143

BFS8

23

1,4 daa

7

BBB6

6/175

BKS2 1,5 daa

BRE3 o_SV5 BKS3 1,7 daa

24

o_GT2

F2

o_S

0,2 daa

#2

265

14

BFS9

6/171

6/144 9 6/33

13

o_BLK3

6/167

6/170

BFS5 1,6 daa

o_G3

6/149

6/17

12

1,7 daa

10 8

o_GT3

11

10 9

9

6/53 257

o_G2

6/165

9 636/1

o_SV3

7

BBB5 1,6 daa

1,6 daa

3

o_BLK4

267 6/71

0,3 daa

BBB7

o_SF3

1,4 daa

6/71

BBB9

SVG

o_GT4

BBB8

6/57

1,6 daa

o_BRE4

1,9 daa

6/174 1

B2

BKT2 GF2 H370_2

o_SV1

B1

Ø=612200

28

Ø=612100

SIDE

Ø=612000

Ø=611900

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /


1

226 BBB4 6/54 2,1 daa

o_BKT1 H370_1

202

o_BRE1 200

6/62

SVG BKS1

BFS1

1,9 daa

1,0 daa

6

N=7072700Reguleringsplan PBL 2008

6/43

6/44

193

6/21 8

14

189 6/27

o_GF1

6/124

o_SV4

F2

6/25214

191

15

6/2

BFS6 o_BLK2

BKS2

5 daa

6/1

16

210

18

6/14

BFS7

6/9

6/56

212

6/46

208

1,3 daa

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (1111)

BKS

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (1112)

BBB

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (1113)

BG

Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (1119)

H140

Frisikt (140)

H370

Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) (370)

§12-7 - Bestemmelseområder Krav om arkeologisk utgravning #1 og #2 (6) Anlegg- og riggområde (91)

Linjesymbol

BRE

Renovasjonsanlegg (1550)

BKT

Øvrige kommunaltekniske anlegg (1560)

BLK

Lekeplass (1610)

RpGrense RpFormålGrense Regulert tomtegrense (1203) Anlegg- og riggområde RpBestemmelseGrense

SV

Veg (2010)

SF

Fortau (2012)

Byggegrense (1211) Regulert senterlinje (1221) Frisiktlinje (1222) RpSikringGrense

Annen veggrunn - tekniske anlegg (2018)

N=7072600 N=7072400

179

206

19

S3

BFS

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

o_G4

0,4 daa

§12-6 - Hensynssoner

Boligbebyggelse (1110)

B

N=7072500

1976/42

Friområde (3040)

GF

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

6/45

6/22 6/13,19,22 195

o_G1 7

12

Tegnforklaring

1

RpFareGrense

Punktsymboler Avkjørsel - både inn og utkjøring (1242)

Annen veggrunn - grøntareal (2019)

SVG

Holdeplass/plattform (2025)

SH

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

daa

6/37

o_BRE1 6/62

1,0 daa

7 6/21

6/45

Dato

23.01.2019

BBB

(1113)

BG

Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (1119)

Anlegg- og riggområde (91)

Ø=612400

Ø=612300

PS 24/18 11.04.2018 RpGrense 30.06.2017 RpFormålGrense

20.06.2017 Regulert tomtegrense TEGNNR. DATO SIGN.

PS 45/18

SV

Veg (2010)

SF

Fortau (2012)

Dato

N=7072400

Byggegrense (1211) Frisiktlinje (1222) RpSikringGrense RpFareGrense

Punktsymboler Avkjørsel - både inn og utkjøring (1242)

Annen veggrunn - grøntareal (2019)

SVG

19

RpBestemmelseGrense

Plansjef

Regulert senterlinje (1221)

Annen veggrunn - tekniske anlegg (2018)

179

(1203)

Anlegg- og 21.02.2018 HH riggområde

Lekeplass (1610)

18 1,3 daa

arkeologisk utgravning #1 og #2 (6)

PS 39/18 13.06.2018

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

BFS7

Krav om 20.06.2018

Linjesymbol

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

6/9

Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) (370)

PS 45/18

Øvrige kommunaltekniske anlegg

BLK

SIGN.

Frisikt (140)

H370

Kunngjøring av oppstart av planarbeid

BKT Oppstartsmøte (1560) PLANEN ER UTARBEIDET AV:

(3040)

§12-7 - Bestemmelseområder

Renovasjonsanlegg (1550)

1. gangs behandling BRE

16

DATO

NR. H140

Fjerning av to renovasjonsanlegg og etablering av et nytt renovasjonanlegg RevisjonBoligbebyggelse-konsentrert

Offentlig ettersyn fra 14.04.2018 til 28.05.2018

o_G4

0,4 daa

SAKS-

Boligbebyggelse (1110)

Dato

2. gangs behandling

BFS6 o_BLK2

Forslagstiller: Friområde GF Levanger kommune

02.10.2019. Utvidelse av planområdet og (1112) innplassering av trafo Revisjon småhusbebyggelse Kommunestyret sitt vedtak Boligbebyggelse-blokkbebyggelse

7 6/26

50m

§12-6 - Hensynssoner

Boligbebyggelse-frittliggende BFS innsetting av renov.anlegg iht.(1111) PUKs vedtak 11.04.2018 11.04.2018 Revisjon småhusbebyggelse BKS

37.5

Arealplan-ID: 5037_L2017011

Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

B

Dato

191

25.0

N=7072500SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

1976/42

193

6/25

12.5

Med tilhørende reguleringsbestemmelser Reguleringsplan PBL 2008

Levanger kommune §12-5.

N=7072300

6/44

0

Detaljregulering

6/20

189 6/27

15

NN1954

Tegnforklaring

8

o_SV4

UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84

Høydegrunnlag:

1m

Kartmålestokk: 1:1000 m (A1)

Kjønstadmarka etappe 3

6/43

6/13,19,22 6/22 195

o_G1

o_GF1

Koordinatsystem:

175

1

BFS1

Ekvidistanse

Dato for basiskart:

200

1,9 daa

21.06.2017

Kilde for basiskart:

202

2,1 daa

BKS1

N

Kartopplysninger

BBB4

SVG

Turveg (3031)

GT

6/32

204

o_BKT1 0_1

Grønnstruktur (3001)

G

6/31

Holdeplass/plattform (2025)

SH

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Grønnstruktur (3001)

G

Turveg (3031)

GT

N

Kartopplysninger Kilde for basiskart:

6/37

21.06.2017

Ekvidistanse

Dato for basiskart: Koordinatsystem:

UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84

Høydegrunnlag:

NN1954

1m

Kartmålestokk: 1:1000 m (A1) 0

12.5

25.0

Detaljregulering

175

N=7072300

Levanger kommune

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

Forslagstiller: Levanger kommune

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato

11.04.2018

Revisjon

innsetting av renov.anlegg iht. PUKs vedtak 11.04.2018

Dato

23.01.2019

Revisjon

Fjerning av to renovasjonsanlegg og etablering av et nytt renovasjonanlegg

02.10.2019. Revisjon Kommunestyret sitt vedtak

Dato

7 6/26

50m

Arealplan-ID: 5037_L2017011

Kjønstadmarka etappe 3

6/20

37.5

SAKSNR.

DATO

PS 45/18

20.06.2018

SIGN.

Utvidelse av planområdet og innplassering av trafo

PS 39/18 13.06.2018

2. gangs behandling

Ø=612400

Ø=612300

Offentlig ettersyn fra 14.04.2018 til 28.05.2018 1. gangs behandling

PS 24/18 11.04.2018

Kunngjøring av oppstart av planarbeid Oppstartsmøte PLANEN ER UTARBEIDET AV:

30.06.2017 20.06.2017 TEGNNR. DATO SIGN. SIDE 21.02.2018 HH

BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 / PS 45/18

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

Dato

Plansjef

29


BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

30


BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

31


BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

32


BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

33


BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

34


BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

35


BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

36


BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

37


BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

38


BOLIGTOMTER I KJØNSTADMARKA 3 /

SIDE

39


Bo i Levanger NYE BOLIGTOMTER I

KJØNSTADMARKA 3

DESIGN OG DRONEFOTO: WOW MEDIALAB AS • TRYKK: SATS & TRYKK AS

Velkommen til Levanger – midt i Trøndelag! boilevanger.no

Kontakt: Aktiv Innherred AS

Teknisk enhet

boilevanger.no

934 36 300 levanger@aktiv.no

– vi megler dine verdier


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.