Page 1

EXTRA

i siget Mange nye kunder oppdaget Coop Extra og Coop Extra Bygg pĂĽ Moan i 2011. Det viser tallene Extra godt!

2011 Ă…rsmelding | Regnskap www.coopinntrondelag.no


Innhold Hold deg oppdatert på www.coop.no På «Min side» på coop.no kommer det stadig nye tjenester som skal gjøre det enklere for deg å bruke dine medlemsfordeler og medlemskonto. HER KAN DU: • Se saldo, oppdatert fordelsregnskap og transaksjoner på din medlemskonto. • Se hvor mye kjøpeutbytte du har opptjent og hvor stor medlemsrabatten er fordelt pr. måned i løpet av året. • Sette inn eller ta ut penger på din medlemskonto. • Enkelt dra nytte av dine medlemsfordeler: For eksempel bestille hotellovernatting, telefoni eller søke om betalingskort og lån. • Oppdatere din kontaktinformasjon, som telefon, mail og postadresse. • Bestille deg nytt medlemskort. • Gi samtykke til å få informasjon om tilbud, medlemsfordeler og andre sider ved medlemsprogrammet via e-post eller SMS. • Du finner svar på ofte stilte spørsmål hos Medlemsservice.

Layout/Grafisk Design: WOW Reklame AS Coverfoto: Banjo media/Espen Storhaug Foto der annet ikke er nevnt: Coop Inn-Trøndelag SA Tekst: Coop Inn-Trøndelag SA

HOVEDDOKUMENT Styrets beretning Årsmøtet i Coop Inn-Trøndelag SA Resultatregnskap Balanseregnskap Noter til regnskap og balanse Revisjonsberetning 2011 Kontrollkomiteens melding REDAKSJONELT En MEGAgod fagprøve Coop Mega: Oppskrift i butikk IA-pris til solstråle i Snåsa Kundeundersøkelsen 2011 Valg i butikk 2011 Feiret asfalt i Mosvik Takk til saniteten Et lass med leker til sykehuset Et ekte barneskirenn Tusenvis på tusenårsgave Domus Levanger 10 år Coop IT feirer 120 år Mote for barn Medalje for lang og tro tjeneste

4-15 16 18 20 22-28 30 31 4 6 8 10 12 14 17 19 22 24 26 27 28 29

Trykk: Grøset Trykk AS

RENTE PÅ MEDLEMsKONTO fra 1. april 2012 innskudd - under kr. 50.000,- kr. 50.000,- til kr. 100.000,- over kr. 100.000,-

1,25 % 2,75 % 3,50 %

Ubegrenset antall innskudd/uttak, og alle uttak er gebyrfrie. Rentesatsene gjelder fra første krone. Uttak og innskudd gjøres enkelt på coop.no/minside,, eventuelt i Domus Verdal, Mega Levanger, Marked Snåsa, Marked Brede, Marked Mosvik, Marked Ytterøy, filialen på Ekne, Extra Levanger, Prix Inderøy og Prix Skogn. Oppdaterte sparebetingelser finner du til enhver tid på www.coopinntrondelag.no eller ved å ringe 74 07 18 00.

2 Årsmelding | Regnskap 2011

Sparepengene hos Coop Mange medlemmer ser fordelene med å spare i Coop Inn-Trøndelag. Fra 1. april 2012 bedrer vi rentebetingelsene ytterligere. Coop Inn-Trøndelag har et klart mål om å være et attraktivt sted for medlemmenes sparepenger: – Vi følger hele tiden med på markedet og ønsker å tilby våre medlemmer gode betingelser for å bruke medlemskontoen til sparing, sier økonomisjef Sigbjørn Dalen. Fra 1. april 2012 heves renta for innskudd over 100.000 kroner og alle rentesatser blir gjeldende fra første krone.

– Coop Inn-Trøndelag står foran store investeringer og når mange medlemmer sparer hos oss trenger ikke samvirkelaget ta opp like mye i lån hos bankene. Vi ønsker heller å tilby medlemmene våre god rente, forklarer Dalen. Medlemmenes innskudd inntil 2 millioner kroner er sikret i Samvirkelagenes garantifond.


Velkommen til kretsårsmøtene Coop Inn-Trøndelag SA er inndelt i fire kretser og hver vår arrangeres det kretsårsmøter i den enkelte krets. Møtet er åpent for alle våre medlemmer, og er en flott arena både for å stille spørsmål og få informasjon om laget. PROGRAM 1. 2. 3. 4. 5.

Åpning ved kretsleder og valg av møtesekretær Styrets årsberetning og regnskap 2011 Aktuelt om driften av Coop Inn-Trøndelag SA Presentasjon av valgresultatet i kretsene Kaffe

KRETSÅRSMØTENE 2012 Krets SNÅSA INDERØY/MOSVIK VERDAL LEVANGER

Dato 7. mars 13. mars 14. mars 15. mars

Møtested Kafé Midtpunktet Mosvang Minsaas Café Backlund

i DETTE HEFTET finner du styrets årsberetning og hoveddokumentene i bedriftens regnskap for 2011. I tillegg har vi supplert med en del små og store redaksjonelle saker. Målet er at dette til sammen skal gi deg som leser et bilde av det som har skjedd i Coop Inn-Trøndelag SA i løpet av året som har gått. Årsmelding og regnskap er styrets årlige rapport til årsmøtet og medlemmene i laget, om resultater og ressursbruk i året som gikk. Årsmeldingen gjelder for 2011, men vesentlige hendelser i begynnelsen av 2012 nevnes også der det er naturlig.

Møtene starter kl. 19.00

Velkommen! 3


En MEGAgod fagprøve Nadia Nytrø (20) ved Coop Mega Verdal fikk beste karakter da hun tok fagprøven i butikkslakterfaget.

Styrets beretning

Styrets beretning I 2011 fortsatte Coop Inn-Trøndelags Extra-satsing på Moan den gode utviklingen. Laget styrket for tredje år på rad sin posisjon i Levanger og tok markedsandeler innen både bygg og dagligvarer. (Tall for 2010 i parentes)

Coop Inn-Trøndelag SA hadde i beretningsåret 27 butikker med til sammen 45 resultatenheter. Samlet netto omsetning i 2011 ble 816 mill. kroner (797 mill.) som er en økning på 2,4 % sammenlignet med året før. Årsresultatet ble 4.062.886,- kroner (336.327 kr) eller 0,5 % (0 %).

DAGLIGVARE I 2011 oppnådde våre dagligvareavdelinger 500,3 mill. kroner (487,6 mill.) i netto omsetning. Dette er en økning på 2,6 %. Omsetningsveksten er størst i Levanger der både Coop Extra Levanger og Coop Prix Skogn hadde en god utvikling. Skogn fikk post i butikk fra mai, noe som har bidratt til den fine omsetningsveksten.

4 Årsmelding | Regnskap 2011


I desember 2009 startet Nadia Nytrø som lærling i butikkslakterfaget ved Coop Mega Verdal. – Tida har gått så fort, jeg har stortrivdes. Dette er en kjempefin butikk å jobbe i og plutselig var fagprøven her, sier Nytrø. Og selv om tiden har fløyet har hun brukt tida godt. På fagprøvedagen 8. september gjorde hun like godt storeslem og hentet hjem best mulig karakter, nemlig "meget godt bestått". "Meget godt bestått" har bare blitt utdelt to ganger tidligere innen butikkslakterfaget i Nord-Trøndelag. Nestleder ved ferskvareavdelingen Thomas Krokstad sier dette om resultatet: – Det er ekstremt vanskelig å få "meget godt bestått", så dette kan både Nadia og kollegene være svært fornøyde med. Dessuten er det ekstra artig at det faktisk er andre gang vi har en læring som får denne karakteren hos oss. Det forteller mye om både lærlingene våre og opplæringskvaliteten, sier Krokstad.

FERsK BUTiKKsLAKTER I løpet av fagprøven som butikkslakter viste Nadia Nytrø sine kunstner innen fisk, kjøtt, ost og brød - med stort hell.

I tråd med trenden de siste årene er det lavprismarkedet som har hatt størst vekst, men våre supermarked Coop Mega har greid å opprettholde omsetningen. Samlet driftsresultat for dagligvareavdelingene ble betydelig bedre enn i 2010. Mange avdelinger legger frem gode resultater, særlig gjelder dette Coop Extra som har et positivt driftsresultat til tross for at de fortsatt er i etableringsfasen og har store avskrivninger.

KUL sYKKEL 11 år gamle Aurora Fagerkind Brenne fra Ekne vant høstens sjokoladekonkurranse hos Mega Levanger og sikret seg denne knallgule Freia-sykkelen. Bildet er tatt av Marte Skjesol i Levanger-Avisa.

OMSETNINGSUTVIKLING Dagligvare pr. kjede 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000

Gledelig er også utviklingen på Ekne, med et driftsresultat som er snudd fra negative tall i flere år til tilnærmet null. En betydelig forbedring som både lokalsamfunn og de ansatte fortjener honnør for. Det er å håpe at den positive trenden fortsetter også i 2012.

og vi skal i løpet av senhøsten 2012 være klar for åpning.

Ny butikk i Vuku ble dessverre forsinket, men ved årsskiftet er ting i godt gjenge,

I løpet av året er uteområdet i Mosvik ferdigstilt. Det er gjennom året jobbet

2010 2011

Extra

Mega

Prix

Marked Filial

med løsninger for ny butikk i Inderøy og renovering/utbygging av Coop Mega Verdal og Levanger. Dette er et omfattende arbeid som vil fortsette i 2012.

5


Oppskrift i butikk Med de nye infokioskene hos Coop Mega kan kundene enkelt finne sin oppskrift og komplett handleliste. Fra før har Coops Mega-kjede investert mye tid og penger på middagsområdet ved å lage en oppskriftsbase, oppskriftskort, GourMega og ukesmenyer. – Med denne infokiosken har vi muligheten til å dele dette med våre kunder på en veldig effektiv måte. Vi tror og håper at dette blir et tilbud kundene vil sette pris på, fordi det både er radig og inspirerende, sier butikksjef Ørnulf Kvello ved Coop Mega Verdal.

RIKTIG ANTALL Infokioskene finner du i Mega Verdal og Mega Levanger. Med noen enkle trykk på skjermen kan man velge seg sin middagsmeny. Og når valget er tatt skrives både oppskrift og handleliste ut, skreddersydd for det antallet personer man har tastet inn. Her finner man også spennende menyforslag med utgangspunkt i Megas ukestilbud. TRYKK i VEi Inger Lise Vandvik (til venstre) og Ann Karin Berg ved Coop Mega Verdal viser hvor enkelt det er å bruke den nye maskina.

– Dette er et kjempefint tilbud til våre kunder. Og så er det så enkelt å bruke. Dessuten er det flott at man kan se hvilke varer som er på tilbud denne uken, sier Inger Lise Vandvik og trykker i vei på skjermen.

OMSETNINGSUTVIKLING Faghandel pr. område 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000

Styrets beretning

2010 2011

6

Bygg

Elektro

Bensinstasjon

Annet

FAGHANDEL Faghandel hadde i 2011 en samlet omsetning på 269,5 mill. kroner (256,5 mill.). Dette tilsvarer en vekst på 5,1 %. Våre byggvareavdelinger i Levanger, Verdal, Inderøy og Snåsa oppnådde til sammen en netto omsetning på 115,2 mill. kroner (101,8 mill.), en vekst på 13 %. Markedsveksten i 2011 ble 4,9 % for hele landet og i Nord-Trøndelag 8,0 %. Den sterke veksten i Nord-Trøndelag skyldes en stor økning innen proffmarkedet med hele 16,8 %. Privatmarkedet hadde en vekst på 2,8 %. Dette viser at vi økte vår markedsandel betydelig i 2011.

Årsmelding | Regnskap 2011

Spesielt skyldes dette en fortsatt sterk vekst ved Coop Extra Bygg Levanger med en vekst på hele 26 %. Samlet fikk vi en betydelig resultatforbedring fra 2010. Våre to bensinstasjoner, YX Verdal og YX Gråmyra i Levanger, oppnådde i 2011 en omsetning på 76,7 mill. kroner (75,4 mill.), en vekst på 1,7 %. Verksteddriften ved Gråmyra ble avviklet i 2010, og uten avviklingskostnader i 2011 er driftsresultatet betydelig bedret.

Styret vedtok i november 2010 bygging av ny bensinstasjon på Gråmyra. Dagens beliggenhet er ikke lenger gunstig nå når Statens Vegvesen har gjennomført omlegging av vei og avkjørsler. Nye avkjørsler ble etablert i november 2011, og vi ser allerede at dette påvirker omsetningen betydelig i negativ retning. Bygging av ny bensinstasjon er heldigvis godt i gang, og målet er å åpne en ny og flott bensinstasjon i mai 2012. Dette blir et særdeles komplett tilbud til veifarende. Coop Elektro Levanger fikk en liten vekst i omsetningen i 2011, noe som er bedre enn markedet forøvrig som hadde en nedgang på 5,4 %. Resultatet ble også betydelig bedre enn foregående år. Gledelig er det også at avdelingen i 2011 (som i 2010), ble kåret til årets beste Coop Elektro-butikk i kundeundersøkelsen. Butikken ble også nummer to av alle Coops butikker uansett profil, et resultat vi kan være stolte over!


Extra godt år Foto: WOW Foto/Merete Haseth

t! e h Ny

FISKESUPPE A LA BENTE – Her kan du velge hvilken kategori du ønsker, antall personer og om du ønsker den utskrevet som oppskrift eller som oppskrift satt opp i handleliste, forklarer Vandvik i det en lapp med «Bentes fiskesuppe» skrives ut fra maskinen. – Sånn. Her ser du både hva du trenger og hvordan du skal gjøre det. God middag! PS: Bentes fiskesuppe finner du også på http://coop.no/9125

Lagets storsatsing på Moan i Levanger fortsatte den flotte utviklingen i 2011.

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000

Des

Nov

Okt

sept

Aug

Juli

Juni

2010 2011

Mai

2.000

April

Domus-sentret i Levanger hadde i 2011 en liten omsetningsvekst. Omsetningsvinneren ble Coop Kjøkken & Hjem med en vekst på 10 %.

OMSETNINGSUTVIKLING Coop Extra 0g Coop Extra Bygg

Mars

I Domus Verdal har Arena Herre hatt den beste omsetningsmessige utviklingen i 2011, med en vekst i omsetning på 7 %.

Fra venstre: Marte Holmli, Nina Plahn og Knut Nevermo.

Feb

I 2011 har vi også ryddet og verdivurdert i flere lagerbeholdninger ved sentret, noe som bidrar negativt til driftsresultatet. Målet er at dette vil bidra til riktigere vareutvalg for kundene i tiden fremover. I oktober erstattet vi Hjem & Tekstil avdelingen med Hansen & Dysvik som er en lavpriskjede innenfor hjemmetekstiler. I tillegg overførte vi noe av sortimentet til Coop Kjøkken & Hjem, eksempelvis garn som ikke inngår i Hansen & Dysvik sitt sortiment.

Dagligvarebutikken Coop Extra hadde en omsetningsøkning på 15 prosent, mens Coop Extra Bygg kunne skilte med nesten 26 prosent.

Jan

Domus Verdal omsatte i egne butikker for 49,3 mill. kroner, som er en liten nedgang sammenlignet med året før.

7


IA-pris til solstråle NY BUTiKK i VERDAL I oktober hadde driftsleder Oddbjørn Kjenstadbakk gleden av å klippe snora for Coops nyeste butikk i Domus senter Verdal. Hansen & Dysvik finner du i andre etasje og avdelingen er kjedens andre butikk i Nord-Trøndelag. Kjeden er kjent for et stort utvalg av tekstiler og utstyr til hjemmet, enten kunden ønsker å kjøpe kjente merkevarer til en god pris eller rimeligere hjemmetekstiler.

Styrets beretning

Begge våre Domus-senter sliter med svake resultater. Styret har stor oppmerksomhet på denne utfordringen og tiltak som skal sikre en bedre resultatutvikling i tiden fremover. Det er i løpet av året lagt ned betydelig arbeid med planer for utvikling av lagets virksomhet i Verdal sentrum, som Domus er en del av. Laget har innhentet ekstern bistand i arbeidet. Gull-Funn Moan i Magneten kjøpesenter hadde en stor omsetningsmessig framgang i 2011 med en vekst på 30 %. Dette medførte også en betydelig bedring i driftsresultatet.

S-RØR Håndverksavdelingen S-Rør, med avdelinger i Verdal og Steinkjer, oppnådde en omsetning på til sammen 46,2 mill.

8 Årsmelding | Regnskap 2011

Coop Inn-Trøndelags første IA-pris gikk til Ann Karin Nilsen ved Coop Marked Snåsa.

FAKTA OM iA • IA står for inkluderende arbeidsliv og stammer fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, som er inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. • Når en virksomhet signerer en samarbeidsavtale med NAV, blir de en IA-virksomhet. • Coop Inn-Trøndelag SA (CIT) er en IA-bedrift. • Som IA-bedrift er CITs overordnede mål «å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet».

(52,9 mill.) kroner. Aktiviteten i S-Rør er prosjektbasert, og omsetningen svinger ut fra dette. I 2011 var S-Rør involvert i færre store prosjekter enn året før. Det har vært et tøft år med en krevende vår, og det var i perioden februar til mai permitteringer pga. manglende oppdrag. På tross av dette fikk vi et positivt driftsresultat også dette året, og ordrereserven for 2012 er god. Markedsområdet for avdelingen strekker seg fra Stjørdal i sør til Namsos/ Grong i Nord og S-Rør har i 2011 hatt rør-entrepriser i følgende prosjekter: Steinkjer videregående skole trinn 2, Renovering AMFI Steinkjer, Kiwi/ Majoren, Jæktbyn 5, Felleskjøpet Steinkjer, Krogbakken Sannan, YX Gråmyra,

Kaefer Aker, Inderøy kulturhus, Energisentraler Inderøy, Gamle Berggården Levanger, Stokkberget boliger, Nossumhyllan boligfelt og Røra fabrikker.

MEDARBEIDERE Ved årsskiftet var det 450 (450) medarbeidere i fast stilling. Av disse er 163 (162) i hel stilling og 155 (179) i fast deltid, resten er ferie- og ekstrahjelp. Totalt er det utført 264 (269) årsverk i 2011. Coop Inn-Trøndelag SA er opptatt av at våre medarbeidere skal representere et mangfold i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kjønnsfordelingen i laget er 59,4 % kvinner og 40,6 % menn. Styret har som mål at Coop Inn-Trøndelag SA skal rekruttere begge kjønn til lederstillinger i laget. I 2011 er fordelingen 25 menn og 16 kvinner.


i Snåsa Coop Inn-Trøndelags IA-pris ble delt ut for første gang i 2011. IA står for inkluderende arbeidsliv. - Vi er en IA-bedrift og med prisen ønsker vi å fokusere på noe som er svært viktig i arbeidshverdagen, nemlig hvordan vi omgås hverandre, sier administrerende direktør Unni Storstad.

EN SUPER KANDIDAT Alle medarbeidere i Coop Inn-Trøndelag ble oppfordret til å komme med forslag på kandidater. Da fristen gikk ut hadde juryen en flott bunke med kandidater å velge mellom. - Ann Karin er en super kandidat til å være første vinner av denne prisen. Hun er en medarbeider som både kolleger og kunder setter svært høyt, sa hovedtillitsvalgt Arnodd Dalum på vegne av juryen da prisen ble overrakt. I juryens begrunnelse var arbeidsglede, omtanke for de rundt seg, engasjement og godt humør egenskaper som ble trukket fram:

- Ann Karin er et godt eksempel på hvordan vår nedskrevne bedriftskultur oppfordrer oss til å være. Hun gir jernet for bedriften - med et smil. Samtidig er hun ikke redd for å si hva hun mener, men hun kan kunsten å snakke med folk, ikke om, sa Dalum.

GLEDER SEG TIL Å JOBBE Prisvinneren fikk blomster, diplom og et Coop-gavekort på 1000 kroner. I tillegg ble det kake på kollegene og avdelingen fikk en kurv med godsaker til jul.

HEDER 28. november var hovedtillitsvalgt Arnodd Dalum og administrerende direktør Unni Storstad på personalmøte hos Coop Marked Snåsa for å overraske både prisvinneren og kollegene med å kunngjøre nyheten.

- Dette var veldig overraskende og veldig trivelig, sa Ann Karin med et smil like etter at hun fikk prisen. Den spreke dama som fyller 62 år i februar 2012, har jobbet i Coop siden 1970. Oppskriften på hvorfor hun er som hun er henger kanskje sammen med følgende: - Jeg gleder meg alltid til å gå på jobb.

JUBEL Prisvinner Ann Karin Nilsen omkranset av kollegene ved Coop Marked Snåsa, hovedtillitsvalgt Arnodd Dalum og adm. dir Unni Storstad.

FAKTA OM CiTs iA-PRis • Med CITs IA-pris ønsker bedriften å rette en stor takk til alle som går foran og bidrar positivt. • Juryen er forhandlingsutvalget, som består av tillitsvalgte og ledere. • Kriterier for prisen: Har en inkluderende adferd. Formidler gode holdninger. Bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å vise omtanke for sine kolleger og kunder. Sprer glede og godt humør. • Prisen ble delt ut for første gang i 2011.

9


Coops kundeundersøkelse:

Flere svar enn noen gang Takket være en kjempeinnsats fra både medlemstillitsvalgte og ansatte fikk Coop Inn-Trøndelag flere svar enn noen gang i Coops årlige kundeundersøkelse.

Styrets beretning

HURRA Her er noen av ansiktene som utgjør Coop Elektro Levanger, som gikk til topps i sin kjede for andre år på rad. Fra venstre Henrik Lund , Jan Arild Eggen, avdelingsleder Hege Hammeren og Knut Balgaard.

Sykefraværet ble i 2011 på 8,7 % (7,6 %). Vi har hatt vekst i langtidsfraværet, mens fravær kortere enn 16 dager har gått ned. I juni skrev representanter for ledelsen og tillitsvalgte i laget under ny IA-avtale. Arbeidet for å bidra til et inkluderende arbeidsliv pågår kontinuerlig, og vi har i løpet av året implementert lovendring som gjelder fra 1. juli vedrørende tidligere oppfølging av sykmeldte. Styret vil fortsatt ha stor oppmerksomhet på sykefraværsarbeidet og tiltak for å redusere sykefraværet. Over 200 medarbeidere har i 2011 deltatt på kompetansehevende tiltak innen Helse, Miljø, Sikkerhet og kundeservice. Fem medarbeidere har avlagt eksamen i grunnleggende butikkøkonomi, i regi av Coop Norge. Det er gjennomført opplæring i bruk av nye IT-verktøy.

10 Årsmelding | Regnskap 2011

Laget har også samarbeidet med videregående skoler om opplæringsprogrammer for ansatte. Coop Inn-Trøndelag SA har lærlinger innen områdene VVS, butikkfag og butikkslakter. Vi har ved årsskiftet 10 løpende lærlingekontrakter, og 18 av våre butikker er godkjent som lærlingebedrift. I tillegg er avdeling S-Rør godkjent som lærebedrift. 18 av Coop Inn-Trøndelag SAs medarbeidere ble høsten 2011 tildelt gullklokke fra bedriften og Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Personalpolitikken er nedfelt i lagets «Personalpolitiske retningslinjer». Vi har valgt Innherred HMS som vår samarbeidspartner innen Helse, Miljø og Sikkerhet. I samvirkelaget har det ikke skjedd alvorlige ulykker i løpet av 2011.

Styret er ikke kjent med at bedriftens virksomhet medfører forurensing av det ytre miljø.

MEDLEMMER OG EIERE Medlemstallet økte gjennom året og 31.12.2011 hadde laget 19.670 medlemmer (19.531). Også i 2011 ble valg av lokale medlemstillitsvalgte til kretsutvalg og årsmøtet avholdt i dagligvarebutikkene, i tillegg til at det var mulighet til å gi sin stemme via internett på Coops hjemmeside. God innsats fra tillitsvalgte og medarbeidere sørget for at vi fikk god valgdeltakelse. 2.479 (3.324) medlemmer benyttet seg av stemmeretten, av disse brukte 150 anledningen til å gi sin stemme på nett. 2011 var siste år i pilotprosjektet med å holde valget i butikk, og i høst-årsmøtet valgte årsmøtet å endre vedtektene slik at Coop Inn-Trøndelag SA også framover


Samtlige tilbakemeldinger overleveres til den enkelte butikk. – En stor takk til alle kunder som gir oss verdifulle innspill. Dette er et svært viktig verktøy for oss, både med tanke på å styrke våre sterke sider og jobbe med områder kundene ønsker forbedret, sier kommunikasjonsrådgiver Berit Fikse.

GA DATAHJELP Coops kundeundersøkelse gjennomføres i sin helhet på internett. Verdal pensjonistlag skrev i 2010 et brev til Coop Inn-Trøndelag hvor de pekte på at kunder som ikke bruker data føler seg ekskludert fra undersøkelsen. Kretsutvalget i Verdal, Snåsa og Levanger hadde derfor datastand for å hjelpe kunder som ikke har tilgang til data med å legge inn sine svar.

TIL TOPPS FOR ANDRE GANG Coop Elektro Levanger var den avdelingen som fikk aller best karakter av Coop InnTrøndelags butikker. Avdelingen gikk til topps i sin kjede for andre år på rad. I tillegg kan avdelingen i 2011 skilte med å være den Coop-butikken i landet med nestbest resultat. – Det er kjempeartig at kundene gir oss en så god tilbakemelding. Vi lover å fortsette det gode arbeidet, sier avdelingsleder Hege Hammeren.

COOPs KUNDEUNDERsØKELsE har vært gjennomført årlig siden 2006. Her en oversikt som viser Coop Inn-Trøndelags totale antall svar i året: 2006: 636 svar 2007: 1.092 svar 2008: 1.365 svar 2009: 1.176 svar 2010: 1.117 svar 2011: 1.599 svar

- Det er flott å se at det skjer noe når man sender inn sitt innspill, sa leder Alf Stiklestad som var en av dem som benyttet tilbudet om datahjelp.

TAsTET sELV Audun Andersen benyttet anledning til å legge inn sine svar da Tom Fuglår i krets Snåsa hadde rigget opp stand med PC.

HJELPENDE HÅND Ronald Inndal i krets Verdal hjalp blant andre Alf Stiklestad med å legge inn sine svar.

11


2479 av lagets medlemmer brukte stemmeretten da det i februar 2011 ble arrangert valg på medlemstillitsvalgte.

Valg i våre kretser Som i 2010 foregikk valget i lagets 15 dagligvarebutikker. Valget ble gjennomført fredag 11. februar og lørdag 12. februar. I tillegg kunne medlemmene gå inn på Min side på coop.no for å gi sin stemme. 154 personer benyttet den digitale muligheten. Gjennom valget får lagets medlemmer mulighet til å stemme på de kandidatene de ønsker skal sitte i de fire kretsutvalgene, kretsenes valgkomiteer og årsmøtet som er Coop Inn-Trøndelag SA øverste organ. I tillegg kan alle foreslå egne kandidater som valgkomiteene vil vurdere til neste valg. Stemmerett har alle medlemmer som er over 18 år.

2479 stemmer utgjør 12,7 % av medlemsmassen som har stemmerett. Dette er en nedgang fra 2010, da laget hadde en valgdeltakelse på hele 16,6 prosent. Årsaken til nedgangen skyldes trolig svakere mobilisering i 2011 enn i oppstartsåret, samt at det var en del tekniske utfordringer i forbindelse med oppstart av valget lørdag 12. februar. Til tross for nedgangen er vi godt fornøyd med oppslutningen, og Coop InnTrøndelag SA er det laget i landet som hadde størst prosentvis deltakelse i 2011.

FAKTA • MEDLEMMENE Våre 19.670 medlemmer er bosatt slik: Levanger: 7.200 (7.072) Verdal: 6.822 (6.756) Inderøy/Mosvik: 2.267 (2.256) Snåsa: 1.214 (1.221) Andre kommuner: 2.167 (2.226)

Styrets beretning

vil gjennomføre valget i butikkene. I tillegg ble vedtektene endret slik at valget skal gjennomføres annethvert år. Valg i kretsene blir dermed i 2012, 2014, osv.

har bidratt med stort engasjement både knyttet til valg i butikk, kundeundersøkelsen og annet samarbeid med butikkene. Dette er svært verdifullt for laget og styret ønsker å takke kretsenes medlemstillitsvalgte for det gode arbeidet.

I løpet av 2011 er det gjennomført 11 styremøter. Fra 1. oktober 2011 ba styreleder Kristian Eldnes om fritak fra sitt verv på grunn av flytting ut av lagets område. Årsmøtets valgkomité arbeidet med saken og anbefalte årsmøtet at nestleder Svein I. Larsen overtok rollen som styreleder fram til ordinært valg ved årsmøtet våren 2012, noe høst-årsmøtet sluttet seg til i november.

I 2011 var kjøpebonus i Coop InnTrøndelag SA på 1 %. Totalt får lagets medlemmer utbetalt ca. 11 mill. kroner i kjøpebonus, og av dette er 6,4 mill. kroner fra eget lag. Øvrig bonus kommer fra samarbeidende selskaper og andre samvirkelag. Nytt i 2011 var Coop Mastercard, et kredittkorttilbud for medlemmer i Coop som gir 2 % ekstra rabatt på handel i Coops butikker. Dette er tatt i bruk av mange av våre medlemmer, og disse har fått 750.000,- i bonus gjennom bruk av kortet.

Det er i 2011 gjennomført to årsmøter i laget. I tillegg har det vært god møteaktivitet i kretsutvalgene, og kretsene

Samvirkelagets innskuddsrente på medlemskonti er konkurransedyktig, og laget tilbyr nettbaserte tjenester for

12 Årsmelding | Regnskap 2011

uttak og innskudd. Innskudd er sikret i Samvirkelagenes Garantifond. I 2011 ble denne sikringen styrket gjennom økt pantstillelse til garantifondet fra S-lagene i Norge. Hovedregelen er at det ikke selges varer på kreditt uten godkjent avtale på forhånd. Etter styrets vurdering foreligger det ingen finansiell risiko av betydning for å bedømme eiendom, gjeld, finansiell stilling og resultat.

UTSIKTER FREMOVER Til tross for at vi opererer i svært konkurranseutsatte markeder, forsvarer Coop Inn-Trøndelag SA sin høye markedsandel i regionen meget godt. Spesielt har vi en sterk posisjon innenfor dagligvare, og det er derfor gledelig at vi for Levangers vedkommende klarer å styrke denne ytterligere gjennom utviklingen på Coop Extra. Dette er i tråd med våre strategier.


VALG i BUTiKK: Også i 2011 ble valg i kretsene arrangert i dagligvarebutikkene. Her er det Magne Norum som gir sin stemme hos Marit Lundgren Olsen ved Coop Mega Verdal.

FRA 2012 BLiR DET VALG i BUTiKK HVERT ANDRE ÅR Årsmøtet i Coop Inn-Trøndelag bestemte 24. november 2011 to ting i forbindelse med valg til våre organer. For det første at CIT også framover skal arrangere valg i kretsene i butikkene. I tillegg endret årsmøtet vedtektene slik at valg på representanter til årsmøte, kretsutvalgene og kretsenes valgkomiteer skal arrangeres annethvert år, og da skal alle velges for den kommende toårsperioden. Tidligere har det vært arrangert hvert år, og da på det halve antallet representanter hvert år. Årsakene til at ordningen nå endres er flere. På denne måten oppnår man en lengre samarbeidsperiode for kretsutvalgene. I tillegg sparer man kostnader med tanke på valgmateriell og gjennomføring, og man unngår at medlemmene som skal stemme «går lei» av valg. Ulempen med den nye ordningen er at man i ytterste konsekvens kan risikere at samtlige representanter blir nyvalgte. Dette kan forebygges med at valgkomiteene bruker sin mulighet til å kumulere, samt at det lages et skikkelig opplegg for opplæring og overlevering mellom periodene.

Styret har i 2011 jobbet aktivt med lagets strategier, og behovet for videre utvikling av sentrale deler av lagets virksomhet har vært i fokus gjennom hele året. Det er gjennomført flere mulighetsstudier i samarbeid med arkitekter og andre rådgivere, for å komme frem til løsninger som skal gi grunnlaget for lønnsom og fremtidsrettet utvikling for laget. I Levanger er det gjennomført planarbeid for å finne løsning for nødvendig oppgradering av Mega-butikken. Riksantikvarens vedtak vedrørende fredning av Levanger sentrum omfatter bygården vi har kjøpt for å få utvidelsesmuligheter for Mega. Dette gir oss utfordringer med å dekke våre behov, men planleggingen med Riksantikvarens vedtak som utgangspunkt vil bli ferdigstilt i 2012. Styrets mål er å velge en løsning som gir gode rammevilkår for butikkdriften, samtidig som intensjonene i fredningsvedtaket ivaretas.

I Verdal er det utarbeidet flere løsningsforslag for videre utvikling av sentrum, der både vår Mega-butikk og Domus senter er sentrale. Selv om det foreligger spennende forslag om videreutvikling, har vi så langt ikke besluttet fremtidig løsning for vår virksomhet i Verdal sentrum. Dette vil få prioritet i 2012. I beretningsåret vedtok styret å ruste opp en etasje i Fram-gården i Verdal til nytt hovedkontor. Styret er godt tilfreds med at administrasjonen i laget endelig skal få nye og tidsmessige lokaler. Disse skal tas i bruk i 2012. Eksisterende lokaler har behov for renovering, men dette vil vurderes sammen med utvikling av eiendommene i Verdal sentrum for øvrig. I Inderøy er det konkretisert planer for etablering av næringsarealer på Nessjordet, et resultat av Inderøy kommunes engasjement for å legge til rette for videre utvikling av sentrum på Straumen.

Vi er tilbudt nye arealer for vår virksomhet, og det arbeides videre for at en løsning med et “mini kjøpesenter” skal kunne realiseres. Hvis dette lykkes, vil bygging kunne komme i gang i løpet av 2012. Et omfattende investeringsbehov gjør det krevende å oppnå økonomisk gode resultater. Styret er opptatt av at investeringer som nå gjøres vil være avgjørende for lagets fremtidige muligheter for lønnsom og bærekraftig utvikling. Vedtatt strategiplan for laget slår fast krav om lønnsomhet i alle avdelinger. Positive driftsresultater i våre avdelinger over tid er et grunnlag for virksomheten som står fast. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og i strategiarbeidet i 2011 har styret satt kompetanse- og medarbeiderutvikling ytterligere på dagsorden. Det er en vedtatt strategi å utvikle medarbeidere på alle

13


Feiret asfalt i Mosvik Endelig har Coop Inn-Trøndelags butikk i Mosvik fått et uteområde som står i stil til den flotte butikken.

GLEDE i MOsViK Fra venstre: Ordfører Carl Ivar von Køppen, rådmann Lars Harald Daling, adm. dir Unni Storstad, Knut Sandnes i kretsutvalget og butikksjef Erik Tangstad.

KAKEFEsT Rådmann i Mosvik Lars Harald Daling forsyner seg av bløtkaka med den treffende tittelen HURRA.

Styrets beretning

nivå i bedriften, med spesiell fokus på kundeservice og målrettet kompetanseutvikling. Styret håper våre medlemmer ser viktigheten av lagets satsinger for å beholde og øke konkurranseevnen i fremtiden. Målsetningen er at lagets resultater igjen skal bli så gode at vi kan belønne våre medlemmer med en god kjøpebonus. Coop Inn-Trøndelag SA har opp gjennom årene gitt betydelige bidrag til ulike

former for samfunnsbyggende arbeid. Lag og foreninger har også i året som har gått fått små og større bidrag fra Coop Inn-Trøndelag SA til frivillig aktivitet og lokale arrangementer. Styret har et ønske om å videreføre denne samfunnsrollen, men omfanget av disse bidragene må tilpasses i perioder med krevende økonomiske prioriteringer. Coop Inn-Trøndelag SA er en solid bedrift, og likviditeten er tilfredsstillende.

Årsmelding og regnskap gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av resultat og utvikling av virksomheten. Styret har god tro på at Coop Inn-Trøndelag SA skal beholde og styrke sin sterke posisjon i sitt markedsområde, og regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret takker medarbeidere, medlemmer og tillitsvalgte for interesse og engasjement for lagets virksomhet, og for godt utført arbeid i 2011.

Verdal 23.2.2012

Svein I. Larsen

Randi Tessem

Svein Arne Flyum

Anne-Brit Skjetne

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Anne Grete Valbekmo

Tone Mette F. Lilleeng

Ivar Hognestad

Ole Gunnar Hallager

Unni Storstad

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Adm. direktør

14 Årsmelding | Regnskap 2011


Det var høgtidstemning i Mosvik 25. november. Rundt butikken er det lagt nytt asfaltdekke og dermed starter en ny hverdag for både kunder, ansatte og for sjåførene som leverer varer. – I dag feirer vi med gode tilbud, kake og gratis loddtrekking for alle våre kunder. Dette har vi sett fram til lenge, sa en fornøyd butikksjef Erik Tangstad.

ASFALT OG TAK

sPADEN i JORDA I 2011 gikk startskuddet for lagets nye bensinstasjon på Gråmyra i Levanger. Stasjonen skal stå ferdig i mai 2012, og her vil både den vanlige bilist og yrkessjåfører finne et flott anlegg med mange fasiliteter. På bildet er driftsleder Oddbjørn Kjenstadbakk (til venstre) og stasjonssjef Robert Jensen på tomta med tegning som viser hvordan anlegget blir.

To år har gått siden Coop Marked Mosvik åpnet i nye lokaler. Tilbake i 2009 var planen at uteområdet skulle opparbeides med både parkeringsplasser og parkområde, men planene var store og kostbare. Løsningen ville også bydd på utfordringer for den som skulle holdt uteområdet snøfritt vinterstid.

SERVERTE KAKE

– Vi har tatt med oss noen element fra disse planene og lagt brostein foran inngangspartiet og langs forsiden på butikken. Resultatet er en løsning som vi tror blir veldig bra for både butikken og Mosvik. Samtidig har vi fått bygd tak over lagermottaket for å bedre arbeidsforholdene for våre ansatte som skal ta inn varene, sier adm. direktør Unni Storstad.

– Det er bestandig trivelig å stille opp for butikken. Dette er en stor dag for oss i Mosvik. Butikken betyr mye og dette var det veldig viktig å få på plass, sa Sandnes.

Knut Sandnes i kretsutvalget var på plass i butikken for å feire det oppgraderte uteområdet. Han tok oppgaven med å servere kake og kaffe til alle gjester med et bredt smil.

28 sTYRET i COOP iNN-TRØNDELAG sA Bak fra venstre: Ivar Hognestad, Tone Mette F. Lilleeng, Svein Arne Flyum, Anne-Brit Skjetne og Randi Tessem. Foran| Regnskap fra venstre: Anne Grete Valbekmo, styreleder Svein I. Larsen, administrerende direktør Unni Storstad og Ole Gunnar Hallager. Årsmelding 2011

15


Årsmøtet i Coop Inn-Trøndelag SA • 2011/2012 Etter valgene i kretsene i 2011 har Årsmøtet, kretsutvalgene og valgkomiteene i kretsene følgende medlemmer:

(De som er på valg i 2012 er merket med *)

MEDLEMMENES REPRESENTANTER KRETs 1 - VERDAL Kretsutvalget

KRETs 2 - LEVANGER Kretsutvalget

KRETs 3 - sNÅsA **

Andor Jermstad * leder Randi Wist * nestleder Marit Anita Skrove* Kristin Storhaug * Ola A. Sagvold Grethe Norum Fornes Ronald Inndal Espen Rønning

Ole Aksel Forberg * leder Kristin Bratseth * nestleder Marit Kjønstad Buran * Jon L. Gjemble * Siv By Anne Rundhaug John Arne Nøst Tor Salater

Tom Fuglår * leder

Vara 1. Øystein Vist * 2. Ingvor Ørdal *

Vara 1. Jostein Flatgård * 2. Alf Dagfinn Ringstad *

Tillitsvalgte. Årsmøtet

ANSATTES REPRESENTANTER I ÅRSMØTET REPREsENTANTER

VARAREPREsENTANTER

Ole Andreas Westerfjell * Kjersti Fredin * Inger Lise Bragstad * Magne Granås * Bente M. Aksnes * Terje Svendsen Johnny Benjaminsen Anne Grete Hongseth Ragnar Sivertsen Nina Plahn

1. Eva Johnsen 2. Inger Åse Evenmo * 3. Hanna Green 4. Brit Gåsmo 5. Hilde Bjartan * 6. Bente Solsem 7. Anita Norum * 8. Tove Vollan * 9. Lisbeth Stamnes 10. Marna Bye *

KRETs 4 - iNDERØY/MOsViK Kretsutvalget

Vara 1. Robert Øyen * 2. Bodil Klev Urstad *

Jonny Melting leder Gudmund Staberg Knut Sandnes Vara 1. Jan Sakshaug * 2. Kari Segtnan *

** Fuglår, Øyen og Klev Urstad utgjør kretsutvalget i Snåsa.

ÅRSMØTETS LEDELSE Ordfører Ole Aksel Forberg * Levanger Varaordfører Randi Wist * Verdal

VALGKOMITEENE KRETs 1 - VERDAL

KRETs 2 - LEVANGER

KRETs 3 - sNÅsA

KRETs 4 - iNDERØY/MOsViK

Ole Myhre Vigdis Irene Eng Trygve Hofstad *

Bjørg Augdal * Anna Marie Laugsand Knut Vodal

Karianna Kosmo Hegland * Inger Lundheim Kvitvang Paul Andersson

Bodil Alstad Frode Sakshaug * Per Ørjan Hansen *

Vararepresentanter Magnar Bakken * Magne Ørtugen *

Vararepresentanter Rita Johnsen * Asle Granås *

Vararepresentanter Jo L. Mona * Tor M. Tyldum *

Vararepresentanter Rune Langfjæran * Gerd Sissel Selseth *

16 Årsmelding | Regnskap 2011


** sKiFTE AV sTYRELEDER Fra 1. oktober 2011 fikk Kristian Eldnes fritak fra sitt verv som styreleder pga flytting. Nestleder Svein I. Larsen overtok rollen fram til ordinært valg våren 2012.

STYRET Kristian Eldnes** leder * Svein I. Larsen nestleder Randi Tessem Anne-Brit Skjetne * Svein Arne Flyum Tone Mette F. Lilleeng Ivar Hognestad * Ole Gunnar Hallager * VARAREPREsENTANTER Anne Grete Valbekmo * Torstein Grande * Anne-Marie Røyert *

Takk til saniteten I Inderøy ble Coop Uka i juni brukt til å gi en velfortjent takk til Inderøy sanitetslag. I vår har en minikafé sett dagens lys i Coop sine lokaler på Straumen. Kafeen, som drives av Inderøy sanitetslag, startet i mars etter initiativ fra Vibeke Arntzen ved Frivillig Inderøy. Målet var å opprette et kafétilbud i forbindelse med kommunens skysstransport. I begynnelsen var det kafé en dag i uka, men den ble raskt utvidet til to dager. Over 50 sanitetskvinner deltar i turnusen for å få bemannet kafeen som holder åpent tirsdag og fredag fra 10:30-13:00. Fredag 11. juni benyttet adm. dir Unni Storstad og butikksjef Øystein Aune ved Coop Prix Inderøy muligheten til å overrekke en velfortjent takk i form av en dobbel Moccamaster fra Coop Elektro. – Dette er et kjempepositivt bidrag til trivsel for våre kunder. Derfor synes vi det er flott å kunne gi dere denne som en takk for innsatsen så langt og lykke til med videre arbeid, sa Unni Storstad da hun overrakte takkegaven på vegne av Coop Inn-Trøndelag.

MEDARBEiDERNEs VARAREPREsENTANTER Terje Barkhald * Ørnulf Kvello * Jorid Fossum * Dag Gøran Lyng *

KONTROLLKOMITÉ Arnstein Lundsvoll, leder Eli Lisbeth Åsvold Berg Odd Erik Årstadvold * VARAREPREsENTANTER Annikken Kjær Haraldsen Mette Rostad*

KAFFEMAsKiN Adm. dir Unni Storstad og butikksjef Øystein Aune overrakte sanitetsleder Brit Kjelvik en dobbel Moccamaster som blir kjekk å ha til kafédriften. Aune stilte også med kake så kafégjestene fikk Gomankake til kaffen i anledning Coop Uka.

VALGKOMITÉ FOR ÅRSMØTET Marit Voll skrove * leder Lars Petter Holan * Ingunn Parnas Bruvoll * Frode Sakshaug Sigbjørn Matberg VARAREPREsENTANTER Hallgeir Hynne Jorunn I. Slapgård *

17


Resultatregnskap 2011

% av

2010

% av

Note

1 000 kr

total sum

1 000 kr

total sum

Salgsinntekter

1

815.991

100,0 %

797.192

100,0 %

Kjøpebonus

10

6.396

0,8 %

11.475

1,4 %

Varekostnad

2

623.550

76,4 %

613.287

76,9 %

186.045

22,8 %

172.430

21,6 %

7.101

0,9 %

6.898

0,9 %

15.050

1,8 %

18.921

2,4 %

208.196

25,5 %

198.249

24,9 %

131.150

16,1 %

127.061

15,9 %

-1.518

-0,2 %

-4.805

-0,6 %

Ordinære avskrivninger/nedskrivning 3

16.213

2,0 %

18.294

2,3 %

Husleie, lys, brensel

12.338

1,5 %

13.458

1,7 %

Butikk- og adm. kostnader

44.898

5,5 %

44.228

5,5 %

203.081

24,9 %

198.235

24,9 %

DRiFTsREsULTAT

5.114

0,6 %

14

0,0 %

Finansinntekter

2.808

0,3 %

2.713

0,3 %

Finanskostnader

3.885

0,5 %

4.570

0,6 %

-1.856

0,9 %

Bruttofortjeneste Leieinntekter Andre driftsinntekter sUM DRiFTsiNNTEKTER Lønnskostnader Avvikling gml AFP

7 7, 9

sUM DRiFTsKOsTNADER

FiNANsREsULTAT

-1.077

Ordinært resultat før skattekostnad

4.037

0,5 %

-1.842

-0,2 %

-25

0,0 %

-2.178

-0,3 %

Ordinært resultat

4.063

0,5 %

336

0,0 %

ÅRsREsULTAT

4.063

0,5 %

336

0,0 %

Resultatregnskap

Skattekostnad på ordinært resultat

5

Overføringer Rente ansvarsinnskudd

71

65

Overført annen egenkapital

3.992

271

sUM DisPONERT

4.063

336

Avsatt reservefond Avsatt utbyttefond

18 Årsmelding | Regnskap 2011


Et lass med leker til sykehuset Takket være de mange fine tegningene Coop Inn-Trøndelag fikk i løpet av Coop Uka ble det sommeren 2011 en haug med nye leker til sykehuset Levanger sin barneavdeling. Inspirert av lagets verdi omtanke inviterte Coop Inn-Trøndelag i Coop Uka 2011 alle barn til å gi sin tegning. For hver tegning ga Coop Inn-Trøndelag 5 kroner som sykehuset fikk kjøpe leker til barneavdelingen for. Og aktiviteten fenget barna: 623 tegninger kom inn i løpet av ei lita uke i juni. Når tallet ble ganget med 5 kroner ble det hele 3115,kroner. På toppen av det hele valgte Coop Inn-Trøndelag å runde tallet opp til 5000 kroner.

FYLTE KURVEN Bente Limandvik fra Sykehuset Levanger kunne fylle handlekurven til randen. – Dette vil gjøre at mange syke barn får et lyspunkt i sykehushverdagen, sa en strålende fornøyd Limandvik da hun var på besøk hos Coop Inn-Trøndelags lekebutikk BRIO Verdal for å velge ut gavene.

- På vegne av Sykehuset Levanger ønsker jeg å si tusen hjertelig takk til Coop og alle dere som har tegnet. Ved barneavdelingen har vi ikke egne penger som kan brukes på innkjøp av leker så dersom barna som er innom oss skal ha noe å gjøre er vi helt avhengig av slike gaver som dette. Tusen, tusen takk, sa Bente Limandvik.

Så en fredag i juli var Bente Limandvik fra Sykehuset Levanger på besøk ved BRIO i Domus senter Verdal og plukket ut leker til 5000 kroner. I tillegg til mange, mange leker fikk hun med seg tre permer med flotte tegninger.

VisTE OMTANKE Hos BRIO Verdal i Domus senter ble butikken dekorert av små kunstnere med stort hjerte.

19


Balanse EiENDELER

Note

2011

% av

2010

% av

1 000 kr

total sum

1 000 kr

total sum

EGENKAPiTAL OG GJELD

ANLEGGsMiDLER

EGENKAPiTAL

immaterielle eiendeler

innskutt egenkapital

Utsatt skattefordel

5

sum immaterielle eiendeler

20.045

19.210

Medlemmenes ansvarsinnskudd

20.045

19.210

sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital

Varige driftsmidler Tomter og annen fast eiendom Driftsløsøre, Inventar og maskiner sum Varige driftsmidler

3

Felleseid ansvarsinnskudd

207.012

180.528

20.565

25.24

Reservefond

227.578

205.768

Utbyttefond Annen egenkapital sum opptjent egenkapital

Finansielle anleggsmidler Andelsinnskudd i Coop Norge

14.516

Andre innskudd og aksjer sum finansielle anleggsmidler

8

14.516

14.026

30.165

28.542

44.681

sum egenkapital GJELD

sum anleggsmidler

276.164

60,5 %

269.659

60,3 %

Langsiktig gjeld Pantelån

Omløpsmidler Varebeholdning

Pensjonsforpliktelser 2

86.133

77.773

Medlemmenes låneinnskudd sum langsiktig gjeld

Fordringer 21.199

21.474

Kortsiktig gjeld

Andre fordringer

10.338

18.268

Varegjeld Coop Norge

sum fordringer

31.537

39.741

Varegjeld andre

Kundefordringer

4

Betalbar skatt Kontanter

Skyldig kjøpeutbytte

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Skyldig offentlige avgifter

Balanseregnskap

Innskudd i Coop Norge Bankinnskudd og kontanter sum bankinnskudd og kontanter

3.751 6

Annen korts. gjeld

521

58.620

59.482

62.370

54.469

sum kortsiktig gjeld sum gjeld

sum omløpsmidler

180.040

39,5 %

177.517

39,7 %

sUM EiENDELER

456.205

100,0 %

447.176

100,0 %

sUM EGENKAPiTAL OG GJELD

Svein I. Larsen Styreleder

20 Årsmelding | Regnskap 2011

Anne Grete Valbekmo

Tone Mette F. Lilleeng

Styremedlem

Styremedlem


SAMFUNNSREGNSKAP Medlemmer/ Långivere 6%

Note

2011

% av

2010

% av

1 000 kr

total sum

1 000 kr

total sum

Ansatte 51% samfunnet 41% Bedriften 2%

10

5.789

5.720

5.789

5.720

36.850

36.850

93.836

93.836

35.927

35.927

40.141

38.937

206.754

205.550

212.542

46,6 %

FAKTA OM sAMFUNNsREGNsKAP Årets samlede verdiskapning i Coop Inn-Trøndelag utgjør 173,4 millioner kroner og i denne oversikten ser du hvordan beløpet er fordelt på de enkelte interessegruppene. Det vil si ansatte, medlemmer/eiere, lånegivere, avgifter og skatter til det offentlige og bedriften selv.

211.269

47,2 %

TILBAKEBETALING til medlemmene 11

3.045

0

30

9

10.454

9.462

25

159.139

158.415

172.638

167.878

20 15 10

5

10.534

7.203

18.005

13.064

603

638

12.044

17.425

15.747

15.289

14.092

14.410

71.025

68.029

5 År

2007 21,3

2008 21,6

2009 17,0

2010 17,4

2011 11,0

2009 154,6 (9,0%)

2010 164,1 (6,1%)

2011 164,9 (0,5%)

MEDLEMSINNSKUDD 160

243.663

53,4 %

235.906

52,8 %

456.205

100,0 %

447.176

100,0 %

150

130 120 110

Randi Tessem

Svein Arne Flyum

Anne-Brit Skjetne

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Ivar Hognestad

Ole Gunnar Hallager

Unni Storstad

Styremedlem

Styremedlem

Adm. direktør

År

2007 137,0 (10,5%)

2008 141,8 (3,5%)

Innskudd/mill (Endring i %)

140

21


Et ekte barneskirenn 12. februar utspant det seg et aldri så lite vintereventyr på Minsaas plass i Verdal sentrum.

MEDALJE Fontenen på Minsaas plass var som skapt for ekte medaljeseremoni. Her er det Rune Reinaas fra Intersport som deler ut medaljer.

Noter til regnskap og balanse

sPEAKER Lars Børre Hallem fra Leksdal IL sørget for at løperne fikk skikkelig oppbacking på vei mot målstreken. I tillegg delte han ut boller og juice fra Coop Mega til alle deltakerne.

Note 0 • Noter til regnskapet

Note 1 • Omsetning

Alle tall er oppgitt i tusen. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, Coop Norge SA sine anbefalinger og er utarbeidet etter norsk regnskapsstandard og anbefalinger til god regnskapsskikk. Øvrige eiendeler som forventes innbetalt innen 1 år, herunder knyttet til varekretsløpet, er klassifisert som omløpsmidler. Den samme regelen gjelder for kortsiktig gjeld. Øvrige eiendeler er klassifisert som immaterielle verdier og anleggsmidler, og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet.

Omsetningsoversikt Nærkjøp/Coop Marked Coop Prix Mega / Extra Domus Senter Levanger Domus Senter Verdal Coop Byggmix/Extra Bygg YX S-Rør Annen faghandel

2011 104 943 189 923 287 587 13 893 58 208 143 933 94 443 57 628 24 738

Omsetning med avgift Merverdiavgift Netto omsetning

975 296 159 305 815 991

2010 950 221 153 029 797 192

18 799

2,4 %

Netto omsetningsendring:

22 Årsmelding | Regnskap 2011


Nordgata var stengt for trafikk og fylt med snø. Overalt myldret det av små, superivrige skiløpere i sin beste alder. På startstreken sto totalt 170 skiløpere i alderen null til ti år. Løypa gikk fra Minsaas plass, til Palmen, ned til Betelkirken før det ble målgang tilbake på Minsaas plass. Vel framme ble det premiering og medaljer til alle deltakerne.

MED LEKSDAL IL Leksdal IL var arrangør og stilte som forhåndslovet med snø, grillmat og blide værguder. – Det skal være skikkelig selv om det er snakk om barneskirenn, sa Lars Børre Hallem i Leksdal IL i forkant av arrangementet. – Man skal jo egentlig ikke lage konkurranser for de som er så små, men skikretsen var kjempepositiv til måten vi velger å markedsføre idretten på. Dette er ren breddesatsing som ikke krever noe av deltakeren, sa Hallem.

ARTIG MED MEDALJE Intersport stilte med smørebod for de minste, alle fikk medaljer og det var ekstra fine uttrekkspremier på startnumrene. For mange av deltakerne var det aller første gang man gikk skirenn. – Det ble en fantastisk happening med mange blide barn. Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger og jeg hører rykter om at det er mange medaljer som med stolthet er hengt opp på barnerommene rundt omkring, forteller Rune Reinaas, leder ved Intersport. I tillegg til Intersport var Domus senter Verdal og Coop Mega Verdal sponsorer av arrangementet.

GULL TiL ALLE Rune Reinaas delte ut edelt metall til alle som deltok.

Note 2 • Vareforbruk Inngående beholdning Varekjøp Bonus og rabatter Utgående beholdning Vareforbruk

2011 77 773 650 689 (18 779) (86 133) 623 550

2010 77 977 629 504 (16 421) (77 773) 613 287

Varebeholdningen er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Behovet for reserver blir løpende vurdert.

Note 3 • Varige driftsmidler og avskrivninger Eiendommer 289 563 12 685 29 552

Anskaffelseskost 1.1.2011 Tilgang i året Tilgang fusjon Avgang i året Totale Avskrivninger (124 788) Nedskrivninger i 2011 Bokført verdi 31.12.2011 207 012 Årets ordinære avskrivninger (8 544) Avskrivningssats

0-7%

TransportData- og Maskiner og midler kontorutstyr inventar 4 374 8 635 59 882 288 496 2 211

(4 181)

(7 750)

(306) (43 084)

481 (183)

1 381 (942)

18 703 (6 544)

20 %

30 %

20 %

Totalt 362 454 15 680

COOP CUP Også i 2011 har Coop Inn-Trøndelag støttet mange lokale idrettslag og foreninger. Idun Elvira Svartaas Borgen var en av mange fotballspillere som fikk glede av lagets bidrag da hun deltok på Coop Cup i Verdal i september.

(306) (179 803) 227 577 (16 213)

23


Noter til regnskap og balanse

Tusenvis på Tusenårsgave

Det ble både hyling, allsang og rosa BH da Coop Inn-Trøndelag, Magneten og TrønderAvisa overleverte sin 1000-årsgave til Levanger 25. august på Moan.

Ifølge Trønder-Avisas utsendte fant rundt 3000 personer veien til gratiskonserten som ble arrangert med Levanger ungdomsråd i spissen. Arrangementet hadde værgudene på sin side, og da går det an å gi bort jubileumsgave! For over 20 grader og sol er langt fra selvsagt så sent på sommeren.

Headlinerne Atle Pettersen fra X-Factor og Erik&Kriss innfridde som trekkplaster. I tillegg fikk lokale krefter prøve seg på den store scenen i forkant. Arrangementet var fullstendig fritt for alkohol, og resultatet ble en av de største rusfrie ungdomskonsertene på Innherred på lange tider.

Folk som tok turen så ut til å kose seg. Med hyling, klapping og synging, og Atle Pettersen ble en knallrosa BH rikere. Mange benyttet anledningen til å ta med hele familien, og flere fra foreldregenerasjonen ga tydelig uttrykk for at det var så herlig med et skikkelig arrangement som ikke tok nuven av lommeboka.

Dette var selvfølgelig ikke gratis for gavegiverne, og totalt punget Coop Inn-Trøndelag ut med 150.000 kroner. Målet var å bidra med en gave som fenget ungdommene. I tillegg var det kjempefint å kunne tilby spennende utfordringer for lokale ungdommer. Coop Inn-Trøndelag takker ungdomsrådet, Magneten og Trønder-Avisa for et givende samarbeid, og Levanger: Gratulerer hjerteligst med 1000-årsjubileet!

Note 4 • Utestående fordringer Til gode for varer - Delkredereavsetning Bokført med:

2011 21 574 (375) 21 199

2010 21 849 (375) 21 474

Note 5 • Skatter Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidig forskjeller Rentekostnad på restskatt Avsatt utbytte

4 037 (399) 3 535 5 -

Ikke skattefradrag for utbytte

-

skattegrunnlag for året

24 Årsmelding | Regnskap 2011

7 178

Midlertidige forskjeller 2011 2010 Pensjonsforpliktelser (10 454) (9 462) Omløpsmidler (17 461) (15 463) Anleggsmidler (40 942) (42 457) Avsetning for forpliktelser (4 350) (4 400) Gevinst og tapskonto 8 408 10 415 Utestående fordring 79 182 Sum midl.forskjeller (64 720) (61 185) Fremførbart underskudd (6 867) (14 045) Grunnlag utsatt skattefordel (71 587) (75 230) Skattekostnad i regnskapet består av følgende poster: Betalbar inntektsskatt Beregnet formueskatt Sum betalbar skatt Endring utsatt skattefordel Årets skattekostnad

Endring 992 1 998 (1 515) (50) 2 007 103 3 535

602 602 (628) (25)


Note 6 • Regnskapsopplysninger

Note 7 • Lønnskostnad, godtgjørelser, mm.

Etter krav fra skattemyndighetene er det opprettet en sperret konto for skattetrekk på 5,14 millioner kroner.

Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum

2011 2010 106 016 104 827 15 343 15 236 7 742 5 813 2 049 1 185 131 150 127 061

Avvikling gml AFP SUM

(1 518) 129 632

(4 805) 122 256

Pensjonskostnader inneholder ikke avvikling av gml AFP ordning, ligger på egen linje. Samlet honorar til tillitsvalgte utgjør kr. 524.648,-. Revisors honorar utgjør kr. 290.000,- + kr. 51.293,- for bistand. Direktørens godtgjørelse utgjør kr. 1.083.017,-. Det er i tillegg egen pensjonsavtale for adm.dir.

25


Levanger

Casper (6) fant ringen Casper Svebakk ble den heldige finner og vinner av gullring da Domus Levanger feiret 10-årsdag 1. november.

Noter til regnskap og balanse

COOP-CAKEs Casper Svebakk stoppet plutselig å spise og fortalte mamma Irene at det var noe galt med kaka han hadde fått. Det viste seg å være gullringen.

Ringen fra Gull & Vesker var innbakt i en av de flotte Coop-cakes som Café Domus hadde laget til jubileet. – Det var kjempeartig at det var en 6-åring som fikk kaka med ringen, sier Målfrid Pedersen ved Domus senter Levanger.

FIKK MEDLEMSKAP I tillegg til ringen sørget senteret for at Casper også fikk tegnet medlemskap i Coop InnTrøndelag SA. – Mamma’n hans er jo medlem, men vi synes det var veldig artig å kunne gi en ekstragave til Casper også. Derfor fikk han medlemskap i gave fra senteret, forteller Pedersen.

Levanger

BURSDAGSFEST HELE UKA Selve bursdagen til senteret var tirsdag 1. november. Feiringen varte hele uka til ende med masse gode tilbud, moteshow og konkurranser. Alle som handlet i løpet av uka var med i trekningen av daglige premier og en hovedpremie til verdi av 3.000 kroner. – Jubileum er positivt for omsetningen så nå gleder vi oss til Coop Inn-Trøndelag sitt jubileumsår i 2012, sier Pedersen.

Note 8 • Aksjer og andeler selskapets navn Møbelhuset Levanger AS Tindved Kulturhage AS Brede Servicebygg AS Snåsa Vekst AS Stiklestad Hotell Eiendom Ur-Fe AS Ismenningen Fjellstuggu AS Andre aksjeposter og andeler

Total aksjekapital 5 625 10 700 1 500 755 8 000 2 500

Antall aksjer 248 5 000 750 60 667 58 753

Pålydende 7 946 1 000 1 000 1 000 1 000 6 1 000

Bokført verdi 1 970 5 000 757 60 1 334 350 753 165

sum aksjer / innskudd i hele tusen

10 389

Andelsinnskudd Coop

14 516

Datterselskap Levanger Parkering AS og Moan fagbygg AS er i 2011 fusjonert inn i Coop Inn-Trøndelag SA. Samvirkelaget har pr 31.12.2011 følgende datterselskap: Brede servicebygg As Driftsinntekter Driftsresultater Årsresultat

462 132 7

Anleggsmidler Omløpsmidler

3 608 165

Aksjekapital Udekket tap Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld

1 500 (206) 2 447 31

Samvirkelaget har ytet et ansvarlig lån til Brede servicebygg på kr. 430.000,-.

26 Årsmelding | Regnskap 2011


I 2012 feirer vi at det er 120 år siden Coop Inn-Trøndelag SA ble stiftet.

Feirer 120 år i 2012

189

2-2

012

14. februar 1892 ble det som i dag er Coop Inn-Trøndelag SA stiftet. Dette skal vi feire og markere med jubileumskupp og aktiviteter. Vi har tatt et blikk bakover i tid og latt den gamle S-en inspirere oss, og dette vil følge jubileet som en oransje tråd. NOsTALGi Avdelingsleder Monica Westrum ved Hansen & Dysvik i Domus Verdal med den oransje t-skjorta som alle ansatte bruker i våre jubileumsuker.

FROKOsT Den første jubileumsuka gikk av stabelen i februar 2012 med blant annet frokost i Domus senter Verdal. Disse spreke damene kom rett fra morgentrening til frokostbuffeen.

Note 9 • Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Bedriften har innført obligatorisk tjenestepensjon som tilfredsstiller lovens minstekrav. Bedriften er også med på ordninger som gir de ansatte muligheter til avtalefestet pensjon. 27 ansatte er med i beregningsgrunnlaget til pensjonsforpliktelsen. Pga avvikling av gammel AFP ordning er de fremtidige forpliktelsene redusert. CIT har inntektsført denne endringen.

AFP Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Endring andre pensjonsforpliktelser Avvikling gml AFP Pensjonskostnad (netto) etter arbeidsgiveravgift

2011 97 97 14 230 341

2010 66 135 201 28 2 910 (6 509) (3 370)

Total Beregnede pensjonsforpliktelser Ikke resultatførte estimatendringer og avvik Periodisert arbeidsgiveravgift Pensjonsforpliktelser (netto) etter avgift

10 431 (983) 1 006 10 454

8 842 (507) 1 127 9 462

Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente Forventet lønnsregulering/G-regulering Forventet vekst i løpende pensjoner Forventet årlig avgang

3,80 % 3,50 % 3,25 % 2,50 %

3,80 % 4,00 % 3,75 % 2,50 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring lagt til grunn.

27


MOTE for barn Lagets klesbutikker har hatt et aktivt år med mange moteshow. Her er noen stjerner fra moteshowet i Ulvilla i april.

Selma Stokke Grande og Merita Lilleeng Grande. Lena Grande kler på modellen Jakob Stokke Grande.

Noter til regnskap og balanse

Selma Stokke Grande og Ane Nikolaisen.

28

Note 10 • Egenkapital Egenkapital 1.1.2011 iB CiT Økning medl. ansvarsinnskudd Årsresultat Renter på ansvarsinnskudd Moan fagbygg Udekket tap fusjon Levanger Parkering Udekket tap fusjon Egenkapital 31.12.2011

211 269 69 4 063 (71) (2 572) (216) 212 542

Årets kjøpebonus (6 396) Kjøpebonus er ført som en inntektsreduksjon i resultatet.

Note 11 • Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt: 2011 Gjeld til kredittinstitusjoner 3 045 Pantstillelser og lignende: Gjeld sikret ved pant Eiendeler stillet som sikkerhet Gjeld til kredittinstitusjoner 3 046 Bygninger Garantiansvar Laget har samlet garanti- og kausjonsansvar pr. 31.12.2011: 17 362

Balanseført verdi pant 10 617

Varelageret er pantsatt for kr. 102.972.000,- og i utestående fordringer foreligger det factoringavtale. Videre er næringsbygget (Extra) på Moan pantsatt. Alle til fordel for Samvirkelagenes Garantifond AL som sikkerhet for medlemmenes låneinnskudd.

Årsmelding | Regnskap 2011


Medalje for lang og tro tjeneste 29. september ble 18 medarbeidere i Coop Inn-Trøndelag tildelt Norges Vels medalje. Totalt var 86 personer samlet på Stiklestad Nasjonale Kultursenter for å feire at 18 av Coop Inn-Trøndelag SAs medarbeidere er tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.

Medaljemottakerne fikk også gullklokke fra bedriften som takk for god og mangeårig innsats. Utdelingen var kombinert med blomsterheder til alle som har blitt pensjonister siden forrige utdeling som var i 2008.

Foto: Trond Hattrem

Norges Vels medalje kan gis til den som har bidratt med 30 års innsats for samme arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som søker om tildeling av medaljen for sine ansatte, og som står for overrekkelsen.

– Det ble en veldig fin kveld hvor vi fikk overrakt velfortjente medaljer som et fysisk bevis på mottakernes viktige innsats og betydning for Coop Inn-Trøndelag, sier adm. dir Unni Storstad som sto for utdelingen sammen med fungerende styreleder Svein I. Larsen.

NORGEs VEL-MEDALJER TiL ANsATTE i COOP iNN-TRØNDELAG sA Bakerst fra venstre: Fungerende styreleder Svein I. Larsen, Geir Magne Julnes, Ketil Svartås, Torfinn Schjødt, Terje Høyem, Oddbjørn Kjenstadbakk, Arne Roel og Rolf Velde. Andre rekke fra venstre: Oddbjørg Bratli, Anne Karin Haugen, Åse Skjerve, Inger Kristine Matberg, Liv Borgan og administrerende direktør Unni Storstad. Første rekke fra venstre: Kjellrid Landsem, Åse Mari Isaksen, Anne P. Husby, Bjørg Baglo og Ann Iren Indgjerd. Medaljemottaker Randi Formo Eidsvåg var ikke til stede da bildet ble tatt.

29


Medlemsturen 2012:

BERLIN som et symbol på gjenforeningen av Tyskland. Brandenburger Tor var i dagene etter gjenforeningen scene for feiring av den historiske begivenheten, og i dag ligger det et museum ved det legendariske Checkpoint Charlie. Berlins historie går tilbake til 1200-tallet. På 1400-tallet ble den residensby for kurfyrstene av Brandenburg, i 1701 ble den

hovedstad i Kongeriket Preussen, og med den tyske rikssamlingen i 1871 var Berlin blitt rikshovedstad i nasjonalstaten Tyskland. Byens historie i det 20. århundre var turbulent. Etter å ha vært delt under den kalde krigen ble byen gjenforent og gjort til hovedstad igjen i 1989 - 90. Berlin er kanskje den mest spennende storbyen i Europa for tiden - en moderne metropol med historiens sus over seg.

Revisjon. Kontrollkomité

Berlin er igjen en av de mest spennende storbyene i Europa, og i løpet av de siste årene er det brukt mangfoldige milliarder på oppussing. Det er mer enn tjue år siden muren falt og utviklingen skjer fortsatt med stormskritt. Det er etter hvert vanskelig å se hvor den beryktede Berlinmuren skilte øst fra vest. Potsdamer Platz har reist seg fra asken etter å ha ligget øde fra 1945 og frem til murens fall i 1989. I dag står plassen

- med Norwegians direkterute fra

REVisJONsBERETNiNG

30 Årsmelding | Regnskap 2011


Værnes

FAKTA • MEDLEMSTUREN Avreise 5. september. Varighet 5 dager Pris og øvrige detaljer finner du i brosjyre som er ute i butikkene i midten av mars.

KONTROLLKOMiTEENs MELDiNG

31


Velkommen til våre butikker

nfo MedleMsi

Design: WOW Reklame

Medlemstilbud

. Foto: Marius Rua AS • wow-medialab.com

1892 - 2012

VERDAL so m me dle m i de lag Co op inn -Tr øn får du nå

120,-

• • • • •

i rabatt ved kjøp av 2 Stiklestadkortet 201 stadk

orte20t12 WOW

me AS Rekla

Stikle t

kor MILIE

FA

,kr. 700

ON

PERS

Mange fordeler ortet med stiklestadk

2012 stiklestadkortet på n på onen sjone sepsj s i resep selges i re nale onale Nasjo Stiklestad Nasj Kultursenter

g og ing og guidin er, guid nger, stilling alle utstilli g til alle ut ang til adgan Fri adg Fri regi av snK nt på stiklestad i museumsarrangeme ikk kjøp i museumsbut på kjøp i batt på 10% rabatt 10% ra ant estaurrant i restau batt i r 10% rabatt 10% ra egi ts regi erets r entere ursent kulturs i t i kult ement gemen arrang å arran på abatt p Rabatt R tell tad Hotell Stiklestad Ho om på Stikles hotellrrom på på hotell batt på 10% rabatt 10% ra pris) ende pris) dende gjenld tidss gjenl ver tid til en hver (på den til en h (på den

Medlemspris: -) 700,-) r. 700, (ord kr. 580,- (ord k familiekort Kr. -) 450,-) r. 450, kr. (ord k 330,- (ord Personkort kr. Husk å ta med medlemskortet for å få rabatten.

,kr. 450

mesider:

delag.no

www.coopinntron

Brede ..............................................74 15 21 43

BRIO ................................................74 07 18 46

Mosvik ...........................................74 06 46 06

Coop Elektro ................................74 07 18 73

Snåsa ..............................................74 13 84 00

Coop Kiosk ...................................74 07 18 04

Utøy ................................................74 15 56 42

Coop Kjøkken & Hjem .............. 74 07 18 47

Vuku ...............................................74 07 07 31

Gull-Funn/Beauty Bag .............74 07 18 80

Ytterøy ...........................................74 08 90 25

Hansen & Dysvik ........................74 07 18 52 Intersport...................................... 74 07 18 48

kort

Mer info på våre hjem

Arena Barn/Dame/ Herre ........74 07 18 54

www.stiklestad.no

Minsaas Cafe ...............................74 07 18 60 Ekne ................................................74 01 54 58 LEVANGER

Lokale medlemsrabatter sTiKLEsTADKORTET 2012 Vi feirer 120 år - og gir 120 kroner avslag på Stiklestadkortet 2012! Kortet selges hos Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Husk å ta med medlemskortet ved kjøp!

Arena Dame.................................74 08 53 29 Arena Sko .....................................74 08 53 30 Cafe Domus .................................74 08 53 11 Coop Kjøkken & Hjem .............. 74 08 53 22

Inderøy ..........................................74 15 40 50

Gull & Vesker ............................... 74 08 53 20

Snåsa ..............................................74 13 84 13 Verdal .............................................74 07 53 00

YX ENERGi Medlemsrabatt ved YX Verdal og YX Gråmyra: 30 øre pr. liter drivstoff. TRONDHEiM ØYELEGEsENTER Her har Coop Inn-Trøndelag sine medlemmer 10% rabatt på alle varer og tjenester.

Levanger .......................................74 08 53 17 Verdal .............................................74 07 18 66

Levanger, Moan..........................74 08 53 50

Inderøy ..........................................74 15 40 40

Levanger, Moan..........................74 08 53 80

sKO Hos Skoringen i Domus senter Verdal får medlemmer 1% rabatt på kontant kjøp. MØBLER Hos Møbelhuset (Møbelringen) Moan får medlemmer 1% rabatt ved kontant kjøp.

Levangernesset ..........................74 08 10 04 Skogn .............................................74 09 55 70 Vinne ..............................................74 07 21 22 Ørmelen ........................................74 07 19 00

Steinkjer ........................................74 13 44 30 Verdal .............................................74 01 99 00

Coop MasterCard Nå har du mulighet til å skaffe deg Coop MasterCard. Kortet fungerer både som betalings- og medlemskort, og du kan spare mye penger. Du får 2% medlemsbonus på toppen av kjøpebonus hver gang du betaler med kortet hos Coop. I tillegg får du 1% på handel alle andre steder i verden*. Du får rentefri betalingsutsettelse i 45 dager. Rente: Effektiv rente er 25,84 % (basert på et eksempel på kr 15.000 nedbetalt over 12 måneder. Samlet kredittbeløp er på kr 16.571,32). *) Gjelder ikke konkurrerende dagligvarebutikker i Norge.

Gråmyra ................. 74 09 53 66 Verdal ..................... 74 04 10 95

HOVEDKONTOR Coop Inn-Trøndelag SA Nordgata 14 7650 Verdal Telefon 74 07 18 00 E-post: hk@cit.coop.no

Magneten .....................................74 08 29 00

www.coopinntrondelag.no

Coop Inn-Trondelag Aarsmelding  
Coop Inn-Trondelag Aarsmelding  

Coop Inn-Trondelag Aarsmelding 2011