WWS Stierencatalogus – Melkkracht december 2022

Page 1

HAAL ERUIT, WAT ERIN ZIT!
JAARGANG 14 I EDITIE 03 I DECEMBER 2022
MELKKRACHT

De belangrijkste pagina

Aan het eind van het jaar maken velen de balans op over wat er allemaal is gebeurd het afgelopen jaar. Voor melkveehouders is het een veelbewogen jaar geweest. Wanneer je het gaat samenvatten kom je uit op onbetrouwbare politiek, stikstof, Natura 2000 en meer van dit soort termen die u ondertussen wel de keel zullen uithangen.

Laten we dan eens een positieve invalshoek kiezen: de melkprijs. Wat als eerste indruk een revolutionair hoge melkprijs lijkt is eigenlijk vooral een prijs die is wat ze zou moeten zijn, passend bij het pakket aan kosten en de inbreng van arbeid en kapitaal. Eindelijk.

Ook binnen WWS maken we de balans op van het afgelopen jaar. We maken plannen voor het komende jaar en ook voor de langere termijn. Daarbij beginnen we altijd bij de basis van ons bedrijf: onze mensen die allemaal werken aan

hetzelfde gezamenlijke doel. Die groep mensen – ik kan het niet vaak genoeg herhalen – is cruciaal om iets te bereiken. Binnen ons team is dit jaar deze groep mensen ook weer behoorlijk uitgebreid. Op de belangrijkste pagina van deze catalogus, de laatste, kunt u zien wie dit zijn. Ook zijn er collega’s die afscheid nemen van ons bedrijf, zoals Rienk Jonkers, onze paringsadviseur vanaf het eerste uur. Velen van u zullen hem kennen omdat hij 14 jaar binnen WWS heeft gewerkt en zich onuitputtelijk heeft ingezet om het WMS te brengen tot waar het nu is. Rienk gaat zich samen met zijn familie volledig inzetten op het thuisbedrijf Koeweide Holsteins. Atze Lieuwes – met bijna 70 levensjaren en het enthousiasme van een 20 jarige –gaat genieten van zijn welverdiende pensioen.

In deze editie van MELKKRACHT natuurlijk ook weer een aantal toonaangevende stieren. Van bewezen fokstieren, die al een hele lange

tijd meegaan, tot en met de jongste, ook weer grensverleggende, genomic stieren. Voor ieder fokdoel hebben we passende stieren, die overigens niet allemaal in deze catalogus staan. Vraag onze mensen dan ook gerust naar een stier die u graag wilt gebruiken, maar die u niet in deze selectie kunt vinden.

Binnen ULTIMATE, het ‘6 stappen plan’ om gestructureerd genetische vooruitgang te boeken, komt het allemaal samen: fokdoel, stieren en resultaat. Uiteindelijk is het doel om te zorgen dat we met de juiste kennis + het beste product + de meeste passie het verschil maken en zo te zorgen voor resultaat.

Wij kijken uit naar 2023 om samen de gestelde doelen te behalen.

Bart Soetebier bart.soetebier@wwsires.nl

Op de cover, Duke dochter Lucy van de familie Depuydt. 01 De betekenis van fokwaarden 03

Ultimate 04 Melkkracht in de praktijk 14

CLARIFIDE Plus 22

Gesekst sperma / WMS 24

WWS website 33

Maatwerk indexen 41

Gebruikskruisingen 49

Top 10 per onderdeel 50

Prijzen en KI-codes 51

Fokstieren

Alphabet

Wiggins 21

Genomic stieren

Jersey/BS stieren

Gebruikskruisingen

DECEMBER 2022
INHOUD MELKKRACHT
Team
WWS
52
5 Barclay 5 Copycat 6 Crown­Red 6 Eisaku 7 Frazzled 7 Handsome 8 Hardrock 8 Harlow 9 Helix 9 Highlite 10 Husky 10 King Doc 11 Lionel 11 Luster­P 12 Milford 12 Millington 13 Myles 13 Pepper 16 Phantom 16 Rager­Red 17 Reeve­Red 17 Renegade 18 Rocketfire 18 Ronald 19 Sertoli 19 Totem 20 Tropic 20 Vertex 21
Aladdin­P 25 Amen PP 25 Bedrock PP 26 Candy­PP 26 Capone 27 Captivating 27 Choices 28 Cirrus­P 28 Conway 29 Daredevil 29 Elvin 30 Freon 30 Hardy 31 Harrrisenna 31 Heart 32 Homecoming 32 Hullabaloo 34 Jaffa 34 Malone 35 Mashak 35 Mellencamp 36 Parfect 36 Parsly 37 Partake 37 Payload 38 Pyler 39 Rainy­Red 39
Raiton 40 Rebel­Red 40 Remedy 42 Resonate­Red 42 Revelation 43 Revolution 43 Ricochet 44 Roman 44 Rompen­Red 45 Taos 45 Truxton 46 Ulysses 46
Alcan 47 Caliban 47 Fringe 47 Iroquois­P 47 Overalls 48 Stoney 48 Paparazzi (BS) 48 Skyhigh (BS) 48
2 | MELKKRACHT DECEMBER 2022
Ensor 49 Castor 49 Augustus 49 Holmes 49

De betekenis van fokwaarden:

Bosside

Cysteuze eierstok/% Betr

Melkziekte/% Betr

Ketose/% Betr

Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr

101/23% 99/43% 105/39% 105/37% 107/38% 102/35% 100/41% 91/42%

PTA: De fokwaarden in de USA worden weergegeven als PTA fokwaarden, wat staat voor Predicted Transmitting Ability. Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van de Nederlandse / Vlaamse fokwaarden waar de genetische aanleg van een stier wordt weergegeven. Het verschil is dat van deze genetische aanleg de helft door de vader vererft wordt, de andere helft is de moeder. In het geval van een PTA waarde is dit een verschil ten opzichte van de referentiepopulatie, en geeft het puur het aandeel van de stier aan, en is het dus 50% van de genetische aanleg van een stier. Wat betreft de melk betekent dit in het geval van Rebel­Red dat de dochters van deze stier gemiddeld 920 ponden meer melk zullen geven dan de dochters van een stier met 0 voor melkaanleg, waarbij 0 het gemiddelde van de basispopulatie is, en de basispopulatie een productie heeft van 12.760 kg. De productie van de basispopulatie is een geprojecteerde productie op basis van volwassen dieren.

Melk: Weergegeven in ponden.

Eiwit: Percentage eiwit / ponden eiwit.

% Betr: Percentage betrouwbaarheid van de productie index, in het geval van Rebel­Red is dit 81%.

Voer efficiëntie: Voer efficiëntie is de opbrengst van geproduceerde melk, gecorrigeerd voor de kilogrammen vet en eiwit, minus de voerkosten voor extra lichaamsonderhoud.

Besparing voerkosten: Dit houdt in dat dochters van een stier met +100 voor besparing voerkosten 100 ponden droge stof per lactatie minder opnemen dan de gemiddelde koe.

Levensduur: Dit getal is weergegeven in maanden. In het geval van Rebel­Red houdt het in dat zijn dochters gemiddeld een 3,9 maanden hogere levensduur zullen hebben dan een stier die gemiddeld (0) voor dit kenmerk scoort. 0 is hierbij 27,4 maanden productieve levensduur, en dus 2,74 lactaties. In de levensduur fokwaarde worden alleen de eerste 10 maanden van een lactatie meegenomen, dus de 305 dagen productie. Melksnelheid: 100 is hier het gemiddelde. Lager als 100 is minder snel, en boven de 100 is een hogere melksnelheid.

CDCB Genetic Eval. 12-22 920 0.07/49 0.14/76 81 195 -75 3.9 2.80 101 -0.4 -0.4 1.4 2.8/73 7.2 2831 745

0 dochters 0 bedrijven

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr

Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 826 105/53% 100/49% 97/52% 107/50% 96/37% 98/48% 106/28% 102/49% 108/43% 103/41% 97/42% 95/36% 99/37% 92/43%

1222_Netherlands_Catalog_2BullsTemplate-1.indd 30 12/14/22 9:13 AM

Dochtervruchtbaarheid: Dit wordt gemeten aan de hand van de Amerikaanse kengetallen: insemination rate, conception rate en pregnancy rate. 1 punt dochtervruchtbaarheid betekent een verschil van 4 dagen kortere tussenkalftijd van de dochters van deze stier ten opzichte van een stier met 0.

Vruchtbaarheidsindex: Dit is een samengestelde index waarin de HCR / dochtervruchtbaarheid pinken, en CCR dochtervruchtbaarheid bij melkkoeien wordt weergegeven.

Bevruchting: Dit is het bevruchtend vermogen van de stier zelf. Het getal is een percentage wat een stier scoort ten opzichte van de gemiddelde conception rate op een bedrijf. Met +1,4 is Rebel­Red een bovengemiddelde bevruchter.

Geboortegemak: Dit is het percentage moeilijke geboortes, gemeten bij vaarzen. 2.2% is gemiddeld voor dit getal, stieren lager als 2.2% worden gezien als pinkenstier.

L.v. Geboorte: Dit is het percentage dood geboren kalveren, en kalveren die sterven binnen 48 uur na geboorte. Het gemiddelde hier is 8%, een lager percentage is hier gewenst.

PTAT: Dit is de totaal score voor het exterieur, wat weer is onderverdeeld in de onder­ en bovenbalk kenmerken. In het geval van Rebel­Red betekent dit dat zijn dochters gemiddeld 1,97 standaard afwijking punt boven het gemiddelde van 0 scoren.

MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 3

Rubel Rebel-Red-ET REBEL-RED
TP
HH3T HH4T HH5T HH6T RUBELS
Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr BB REBEL-RED 7HO15825 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 80% Betr Totaal exterieur 1.97 Lichaamscapaciteit 0.08 type 0.40 uier 2.03 beenwerk 0.82
7HO15825 BOSSIDE RUBEL REBEL-RED-ET
TC TY TV TL TD HH1T HH2T
RED X SEASAW X GATEDANCER aAa: 345 A2A2 Kappa-caseine:
Moeder: BOSSIDE SEASAW ABBY VG-85 Grootmoeder: BOSSIDE GATEDANCER 1190-ET VG-86
melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$
NIEUW
DWP$: De Dairy Wellness Profit Index is een totaal fokwaarde waarmee de economische levensduur wordt uitgedrukt. In deze fokwaarde zit naast productie, exterieur en vruchtbaarheid 11 Wellness kenmerken voor melk koeien, en 3 voor kalveren, die de gezondheid en dus duurzaamheid van uw veestapel kunnen verbeteren. Lees meer over deze Wellness indexen en CLARIFIDE Plus, en hoe het binnen ons ULTIMATE plan wordt gebruikt op pagina’s 22 en 23.

Hét genetisch ondernemingsplan voor uw bedrijf

MONITORING
BEPAAL UW MAKEN VAN EEN GENETISCHE STRATEGIE: 1 BEPAAL UW STAP 2 STAP 3 STAP 4 AANPAREN VAN STAP 5 STAP 6 STAP RANGSCHIK UW SELECTEER HET
W ORLD WIDE SIRES UW SUCCES... IS ONZE PASSIE! Product of the USA 4 | MELKKRACHT DECEMBER 2022
Met ULTIMATE heeft WWS een antwoord op de vraag: hoe fok ik een betere veestapel? In ULTIMATE wordt deze vraag teruggebracht naar zes duidelijke keuzemomenten die met elkaar samenhangen voor het beste resultaat. Uiteindelijk komt er een genetisch ondernemingsplan met een doel, een duidelijk plan en een evaluatie. Om eruit te halen wat erin zit!

Moeder: OCD YODER AVERY 4119-ET GP-83

Grootmoeder: HMM DAY AVERY-ET VG-86

1087 dochters 186 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 2578 -0.04/67 -0.01/97 99 280 107 3.7 2.95 106 -0.8 -0.4 0.3 2.2/99 5.3 2886 917

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr

Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 864 94/63% 96/60% 102/74% 103/61% 100/50% 104/70% 100/42% 100/60% 103/56% 101/66% 97/55% 96/75% 101/87% 97/78%

ENGLAND-AMMON

RICHMOND-FD S BARBARA-ET

532 dochters 111 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1498 0.04/58 0.17/107 97 291 218 2.6 3.03 102 -1.1 -0.2 1.4 1.5/99 5.8 2915 932

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr

Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 1026 98/59% 96/56% 100/59% 106/59% 107/43% 107/55% 101/37% 94/54% 101/54% 98/50% 100/51% 100/65% 101/48% 95/73%

Ladys-Manor Alphabt Tuba-ET ALPHABET 7HO14320 OCD HELIX ALPHABET-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T HELIX X YODER X DAY aAa: 423 A1A2 Kappa-caseine: AB ALPHABET 7HO14320 CDCB/HA Exterieur 12-22 165 dochters 37 bedrijven 94% Betr Totaal exterieur 1.32 Lichaamscapaciteit -0.54 type 0.14 uier 1.44 beenwerk -0.05
Synergy Barclay Pizella BARCLAY 7HO14804 PENN-ENGLAND BARCLAY-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T BUBBA X RUBICON X SUPER aAa: 342 A1A2 Kappa-caseine: BE BARCLAY 7HO14804 CDCB/HA Exterieur 12-22 109 dochters 30 bedrijven 92% Betr Totaal exterieur 1.41 Lichaamscapaciteit -1.31 type 0.61 uier 1.52 beenwerk 0.35
Moeder:
RCN BIANCA-ET EX-91 Grootmoeder:
EX-90
MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 5

Moeder: SANDY-VALLEY CONFETICAKE-ET VG-85

Grootmoeder: LARCREST CAKE-ET VG-87

2937 dochters 619 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 1191 0.03/46 0.12/81 99 186 -181 3.0 2.70 98 -0.3 -0.3 -0.8 2.0/99 5.9 2726 654

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr

Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr

Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 967 107/86% 104/82% 98/91% 109/91% 103/60% 100/90% 104/57% 89/89% 102/90% 94/86% 104/82% 105/89% 106/89% 101/91%

1599 dochters 830 bedrijven

Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 509 0.07/35 0.13/56 97 140 -75 3.4 2.72 99 -1.7 -1.4 -3.5 3.1/97 6.4 2581 522

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 457 104/50% 95/47% 98/50% 95/48% 97/36% 93/47% 101/27% 99/46% 102/43% 92/41% 90/42% 108/43% 98/49% 98/49%

Kings-Ransom Copy Dream COPYCAT 7HO12974 SANDY-VALLEY COPYCAT-TW-ET TR TP TC TY TV TL TD HH5C HH1T HH2T HH3T HH4T HH6T JEDI X JACEY X SUPER aAa: 315 A1A1 Kappa-caseine: BB COPYCAT 7HO12974 CDCB/HA Exterieur 12-22 1007 dochters 293 bedrijven 99% Betr Totaal exterieur 1.46 Lichaamscapaciteit 1.52 type 0.58 uier 1.53 beenwerk 0.22
Marie CROWN-RED 7HO14460 KENMORE TRIPLE CROWN-RED-ET TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T APPRENTICE*RC X DELTA X MCCUTCHEN aAa: 354 A1A2 Kappa-caseine: AA CROWN-RED 7HO14460 CDCB/HA Exterieur 12-22 673 dochters 408 bedrijven 96% Betr Totaal exterieur 1.99 Lichaamscapaciteit 0.89 type 1.18 uier 1.22 beenwerk 1.41 Moeder: RI-VAL-RE LIL APPLE-ETS EX-91 Grootmoeder: MS APPLES MC VALENTINE-ET EX-90
melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/%
6 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

Moeder: SANDY-VALLEY ETERNITY-ET EX-92

Grootmoeder: SANDY-VALLEY MORGAN ERA-ET GP-83

988 dochters 142 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1245 0.03/46 0.10/78 99 214 117 4.1 3.13 103 0.3 0.8 0.8 2.8/99 6.1 2789 785

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr

Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 666 102/59% 98/57% 96/65% 97/65% 94/47% 97/62% 97/38% 99/58% 103/63% 99/54% 100/53% 95/79% 94/85% 86/82%

31308 dochters 2425 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 1448 -0.03/36 0.03/64 99 166 35 6.0 2.50 96 -3.2 -1.7 -1.1 2.4/99 5.3 2546 729

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr

Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 753 105/98% 103/98% 95/99% 99/98% 87/93% 98/98% 104/91% 94/98% 108/98% 105/98% 102/97% 103/98% 101/98% 98/98%

AOT Eisaku Habitan 9106-ET EISAKU 7HO14364 SANDY-VALLEY EISAKU-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T SAMURI X RUBICON X MORGAN aAa: 423 A2A2 Kappa-caseine: AB EISAKU 7HO14364CDCB/HA Exterieur 12-22 372 dochters 74 bedrijven 97% Betr Totaal exterieur 1.99 Lichaamscapaciteit 0.33 type 1.72 uier 0.77 beenwerk
0.90
Pine-Tree 9839 Fraz 7613-ET FRAZZLED 7HO12788 MELARRY JOSUPER FRAZZLED-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T JOSUPER X SHOTGLASS X ROBUST aAa: 426 A2A2 Kappa-caseine: AA FRAZZLED 7HO12788 CDCB/HA Exterieur 12-22 7791 dochters 1057 bedrijven 99% Betr Totaal exterieur -0.06 Lichaamscapaciteit -0.57 type -1.45 uier 0.78 beenwerk -0.95 Moeder: MELARRY SHOTGLASS FRAZZLE EX-90 Grootmoeder: MELARRY
VG-85
ROBUST FUTURE-ET
MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 7

Moeder: SIEMERS MONTEREY HANAN-ET VG-85

Grootmoeder: COOKIECUTTER MOG HANKER-ET EX-94

276 dochters 119 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 973 0.03/39 0.08/62 95 162 -22 1.3 3.15 100 -3.1 -2.4 0.1 2.5/96 5.9 2607 472

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr

Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr

Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr

Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 362 99/56% 95/53% 92/56% 100/53% 96/41% 96/52% 98/31% 101/51% 100/47% 98/47% 94/47% 97/45% 100/46% 97/50%

5078 dochters 1114 bedrijven

Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 2510 -0.06/61 -0.10/66 99 221 103 0.2 2.98 103 -2.3 -1.7 N/A 1.6/99 4.7 2619 606

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 733 101/74% 96/71% 101/80% 106/74% 100/53% 98/76% 105/54% 100/79% 106/75% 102/66% 104/64% 97/66% 105/74% 87/81%

Mabel Handsome Alleluia HANDSOME 7HO14734 SIEMERS DOC HANDSOME-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T DOC X MONTEREY X MOGUL aAa: 234 A1A2 Kappa-caseine: AB HANDSOME 7HO14734 CDCB/HA Exterieur 12-22 81 dochters 51 bedrijven 90% Betr Totaal exterieur 3.11 Lichaamscapaciteit 0.36 type 2.03 uier 2.43 beenwerk
1.50
RJR Hardrock 6263 HARDROCK 250HO13736 COOKIECUTTER MD HARDROCK-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T MODESTY X CAPITAL GAIN X MOGUL aAa: 432 A1A2 Kappa-caseine: AE HARDROCK 250HO13736 CDCB/HA Exterieur 12-22 1865 dochters 617 bedrijven 99% Betr Totaal exterieur 1.40 Lichaamscapaciteit -0.61 type 1.30 uier 1.02 beenwerk 0.17 Moeder: COOKIECUTTER C HANDCAPS-ET VG-87 Grootmoeder: COOKIECUTTER MOGUL HANDY-ET EX-94
melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/%
8 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

Moeder: SEAGULL-BAY SLVR HOLLY-ET

Grootmoeder: EDG HALLIE UNO HEATHER-ET EX-90

861 dochters 107 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1147 -0.01/32 0.20/101 98 237 218 4.5 2.76 104 -2.1 -1.8 2.5 1.6/98 5.0 2791 898

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr

Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 994 100/62% 103/59% 104/68% 108/62% 97/47% 108/65% 100/43% 102/59% 104/57% 104/54% 101/54% 95/73% 99/66% 103/75%

6000 dochters 1180 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 1754 0.02/61 0.15/111 99 291 105 0.9 3.04 101 -2.0 -1.7 -0.2 2.3/99 6.0 2735 770

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 679 91/86% 91/85% 100/88% 105/88% 95/73% 104/86% 103/63% 99/80% 106/86% 101/83% 93/83% 104/89% 104/91% 98/93%

Lars-Acres Harlow Marge HARLOW 14HO14587 C-HAVEN HARLOW-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T ACHIEVER X SILVER X NUMERO UNO aAa: 432 A1A2 Kappa-caseine: AB HARLOW 14HO14587 CDCB/HA Exterieur 12-22 120 dochters 25 bedrijven 92% Betr Totaal exterieur 0.82 Lichaamscapaciteit -1.57 type -0.83 uier 1.46 beenwerk 1.01
Fertile-Ridge Helix 8962-Grade HELIX 14HO07770 AOT SILVER HELIX-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T SILVER X SUPERSIRE X MAN-O-MAN aAa: 432 A1A2 Kappa-caseine: AB HELIX 14HO07770CDCB/HA Exterieur 12-22 1723 dochters 507 bedrijven 99% Betr Totaal exterieur 1.05 Lichaamscapaciteit 0.16 type 0.93 uier 0.79 beenwerk -0.24
Moeder: COOKIECUTTER SSIRE HAS-ET VG-88 Grootmoeder: COOKIECUTTER MOM HALO-ET VG-88
MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 9

Moeder: COOKIECUTTER DTA HABITAN-ET EX-90

Grootmoeder: COOKIECUTTER DAY HALEY-ET VG-88

130 dochters 41 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1301 0.01/44 0.12/85 94 222 120 3.6 2.71 106 0.3 0.5 -0.2 2.4/95 5.5 2795 802

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 982 110/58% 100/55% 90/59% 98/57% 97/43% 95/55% 103/36% 95/56% 103/52% 100/51% 101/51% 99/62% 101/66% 100/66%

HADES-ET

COOKIECUTTER

HAZEL-ET

3846 dochters 509 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 1852 -0.05/44 -0.09/44 99 157 103 6.8 2.68 95 2.5 3.0 N/A 2.1/99 5.4 2811 823

DWP$ Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 874 107/60% 102/58% 100/79% 106/74% 101/48% 97/80% 105/38% 97/71% 107/76% 102/59% 102/54% 86/87% 96/90% 89/91%

Feenstra Dairy Highlite 20226-Grade HIGHLITE 14HO14690 COOKIECUTTER HIGHLITE-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T COPYCAT X DELTA X DAY aAa: 516 A1A1 Kappa-caseine: AB HIGHLITE 14HO14690 CDCB/HA Exterieur 12-22 65 dochters 20 bedrijven 90% Betr Totaal exterieur 1.59 Lichaamscapaciteit -0.08 type 0.97 uier 1.51 beenwerk
-0.44
Plain-Knoll Husky 2473-ET HUSKY 14HO14138 COOKIECUTTER LGND HUSKY-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T LEGENDARY X DRACO X EPIC aAa: 243 A2A2 Kappa-caseine: AB HUSKY 14HO14138CDCB/HA Exterieur 12-22 1016 dochters 198 bedrijven 98% Betr Totaal exterieur 1.61 Lichaamscapaciteit -0.40 type -0.17 uier 1.36 beenwerk 0.15 Moeder:
COOKIECUTTER DRCO
EX-90 Grootmoeder:
EPIC
EX-92
10 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

Moeder: WCD-ZBW MACK DADDY-ET VG-88

Grootmoeder: MS HOVDEN DOLLY-RAE-ET EX-91

19479 dochters 4797 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 1581 0.01/53 0.02/67 99 175 -197 3.9 3.11 99 -1.4 -1.1 -1.2 2.7/99 7.4 2794 631

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 481 95/72% 96/71% 96/78% 101/66% 97/53% 102/74% 104/41% 103/63% 102/61% 102/65% 96/62% 102/75% 97/76% 98/78%

3707 dochters 173 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 3565 -0.04/99 0.06/155 99 428 122 3.4 2.83 99 -4.7 -2.6 1.2 2.1/98 5.6 3132 1257

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 1297 93/67% 100/61% 102/78% 103/78% 94/50% 97/74% 111/45% 94/60% 104/69% 105/60% 93/60% 101/89% 99/72% 89/88%

S-S-I Doc Have Not 8784-ET KING DOC 250HO12961 WOODCREST KING DOC TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T KINGBOY X MACK X SNOWMAN aAa: 234 A1A2 Kappa-caseine: BB DOC 250HO12961CDCB/HA Exterieur 12-22 10119 dochters 2888 bedrijven 99% Betr Totaal exterieur 3.19 Lichaamscapaciteit 0.93 type 2.60 uier 2.15 beenwerk
1.95
Synergy SSI Dixie 10672-ET LIONEL 7HO14454 MR T-SPRUCE FRAZZ LIONEL-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T FRAZZLED X MONTROSS X SUPERSIRE aAa: 423 A2A2 Kappa-caseine: AA LIONEL 7HO14454CDCB/HA Exterieur 12-22 364 dochters 45 bedrijven 98% Betr Totaal exterieur 0.60 Lichaamscapaciteit -0.51 type 1.35 uier 0.81 beenwerk -0.62 Moeder: NO-FLA MONTROSS 42446-ET Grootmoeder: NO-FLA SUPERSIRE 36090-ET VG-85
MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 11

Moeder: CHERRY-LOR KBOY LOMA-ET VG-85

Grootmoeder: TIGER-LILY SS LIQUID-ET

7576 dochters 1643 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 1558 -0.01/46 0.05/76 99 212 126 2.2 2.75 105 -0.3 -0.2 0.8 2.6/99 5.3 2850 727

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr

Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 674 95/60% 101/53% 103/68% 103/65% 100/42% 99/59% 104/32% 97/58% 92/57% 95/53% 100/48% 99/54% 100/52% 92/60%

835 dochters 154 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1135 0.07/55 0.19/98 98 278 275 2.7 2.87 101 -2.5 -1.9 -0.1 2.5/99 5.8 2738 847

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 827 99/62% 90/56% 101/71% 102/68% 99/46% 102/67% 104/37% 97/55% 104/65% 101/57% 94/51% 102/69% 104/67% 93/74%

Claynook Luster Cale SG LUSTER-P 7HO14160 CHERRY-LILY ZIP LUSTER-P-ET TR PC PO TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T ZIPIT-P X KINGBOY X SUPERSIRE aAa: 432516 A2A2 Kappa-caseine: AB LUSTER-P 7HO14160 CDCB/HA Exterieur 12-22 2305 dochters 802 bedrijven 98% Betr Totaal exterieur 2.82 Lichaamscapaciteit -0.28 type 1.79 uier 2.28 beenwerk 1.59
Triple Row Milford 1662 MILFORD 14HO14315 OCD HELIX MILFORD-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T HELIX X DELTA X SNOWMOBIL aAa: 432 A1A2 Kappa-caseine: BB MILFORD 14HO14315 CDCB/HA Exterieur 12-22 104 dochters 38 bedrijven 92% Betr Totaal exterieur 0.97 Lichaamscapaciteit -0.27 type 0.84 uier 0.49 beenwerk 0.56 Moeder: OCD DELTA MENNA
VG-85 Grootmoeder:
SNOWMB MENNA
34187-ET
S-S-I
10054-ET EX-93
12 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

Moeder: DE-SU 1438-ET EX-90

Grootmoeder: CLEAR-ECHO M-O-M 2150-ET VG-87

8360 dochters 1260 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 1150 0.03/45 0.18/96 99 255 250 2.3 2.71 104 -0.9 -0.6 -0.6 2.4/99 6.0 2761 793

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 870 99/96% 107/95% 96/95% 100/95% 102/89% 102/94% 95/62% 103/95% 99/93% 103/94% 92/94% 85/93% 103/93% 83/95%

2581 dochters 349 bedrijven

geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 1390 0.01/47 -0.06/36 99 145 63 3.1 2.76 98 -0.6 0.1 N/A 1.5/99 5.7 2630 584

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 678 106/78% 101/71% 94/81% 101/76% 101/59% 90/75% 105/54% 102/72% 104/61% 105/60% 104/60% 104/68% 94/61% 93/72%

S-S-I Mlngtn 10398 11588-ET MILLINGTON 7HO12421 DE-SU MILLINGTON 12074-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T MILES X SHAMROCK X MAN-O-MAN aAa: 435126 A1A2 Kappa-caseine: AB MILLINGTON 7HO12421 CDCB/HA Exterieur 12-22 2042 dochters 381 bedrijven 99% Betr Totaal exterieur 1.03 Lichaamscapaciteit -0.56 type 1.11 uier 1.02 beenwerk 0.36
Fertile-Ridge Myles 9092-Grade MYLES 14HO07804 WET RODGERS MYLES TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T RODGERS X MOGUL X ROBUST aAa: 234 A2A2 Kappa-caseine: AB MYLES 14HO07804CDCB/HA Exterieur 12-22 329 dochters 81 bedrijven 96% Betr Totaal exterieur 1.21 Lichaamscapaciteit 0.00 type -0.29 uier 1.96 beenwerk 0.78 Moeder: MS DELICIOUS MOJO-ET EX-90 Grootmoeder: MISS OCD ROBST DELICIOUS-ET VG-87
melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting
MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 13

Melkkracht in de praktijk ...

Fokkerij Depuydt: ‘Waar koefamilies belangrijk zijn!’

De geschiedenis van de boerderij Dominique en Marleen Depuydt, oorspronkelijk afkomstig uit Waals­Brabant, verhuisden in 1985 naar Estinnes­Au­Val in Henegouwen.

In het begin bestond de basis van de fokkerij uit roodbonten en witblauwe dubbeldoelkoeien. Om de rendabiliteit van het bedrijf te verhogen werden, na de invoering van de melkquota, zwartbonte Holsteins aangekocht. Op advies van de toenmalige Holsteinvereniging werd gekozen voor raszuivere Holsteins. Van deze beslissing heeft men nog geen seconde

spijt gehad. De nafok van deze dieren is tot op heden nog steeds duidelijk zichtbaar in de veestapel.

Oorspronkelijk werden in 1985 de 40 koeien gehuisvest in een schuur. Vijf jaar later werd er extra ruimte bijgebouwd onder vorm van een ingestrooide potstal van 600 m². Als tweede tak is de familie Depuydt in 1995 gestart met aardbeien telen. In 2004 volgde de bouw van een nieuwe ligboxenstal met roostervoer en een melkstal 2x8 rapid exit. Een jaar later werd op een andere locatie een boerderij overgenomen. In 2010 bleef de zoon Laurent na zijn studies thuis op het bedrijf. Door zijn toedoen worden in 2016 twee Lely robots geïnstalleerd. Dit jaar volgde nog een uitbreiding van de stal om de overbezetting op te lossen en het comfort van de koeien te verbeteren.

Sinds enkele jaren worden ook frambozen en bosbessen geproduceerd en verkocht in het verkooppunt op de boerderij. Het gamma aan aardbeivarieteiten is ondertussen gegroeid naar 10 verschillende soorten.

De situatie van het landbouwbedrijf

Het bedrijf van de familie Depuydt bevindt zich in een kleikalkgebied dat de productie van luzerne vergemakkelijkt. De

Luster P dochter April en Duke dochter Lucy
Aprilv.Luster-P,1elactatieTB87,10.155kg, 4,99MG,3,37MP 14 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

Als `echte' fokkers hecht de familie Depuydt veel belang aan diepe koefamilies.

teelten van het bedrijf zijn tarwe, maïs, luzerne, grasland en koolzaad. Voederautonomie blijft het belangrijkste doel voor deze ondernemers.

Koefamilies

Als ‘echte’ fokkers hecht de familie Depuydt veel belang aan diepe koefamilies. Twee families die de voorkeur wegdragen zijn die van Jaquette en de familie van Madonna Jaquette is een dochter van de stier Tiger Cat en werd in Ath en Libramont tot kampioen gekroond en heeft met haar nakomelingen de kudde getekend. Eén van haar dochters van Mtoto

produceerde 100.000 kg melk en werd VG89 geklasseerd. In de stal produceert een Beemer dochter van de Mtoto in haar 5e lactatie EX92 meer dan 50 kg melk per dag.

Madonna op haar beurt is een dochter van de stier Mardi Gras (v. Mogul) momenteel in 6de lactatie. Haar dochter van Brewmaster in 3de lactatie heeft 15.000 kg melk geproduceerd en is EX90 gepunt. Haar dochter met vader Luster­P (zie foto) is voorspeld met een prachtige vaarzenlijst van 10.155 kg melk met 4,99% vet en 3,37% eiwit.

Bedrijfsgegevens:

140 melkkoeien

107 stuks jongvee

Gemiddelde dagproductie: 38,1 kg/dag 4,11% vet ­ 3,31% eiwit (robotcijfers)

Gemiddelde productie 305 dagen : 12.009 kg melk

Tussenkalftijd: 387 dagen Afkalfleeftijd vaarzen: 24 maanden

Gemiddelde classificatie: 85,7

Actuele stieren: Parfect, Conway

Dochters aan de melk van: Luster P, King Doc, Frazzled, Diamondback, Henley en Gold Chip

Gekalfde vaarzen van: Ronald en Excalibur Rantsoen voor de koeien: 30kg maïs, 15kg luzerne, 10kg bietenpulp, 6kg maïsmeel, 1,5kg eiwitkern + vetten + mineralen, krachtvoer in de robot.

Andere stalfavorieten van Laurent zijn: een derde kalfs Gold Chip EX 91 met 70 kg melk/dag, een King Doc vaars met de maximale exterieurscore in Wallonie van 88 ptn, voorspeld op 11.500 kg melk met 4,11% vet en 3,37% eiwit op 305 dagen. Ook de stier Henley heeft het in de stal goed gedaan: één van zijn dochters heeft momenteel een dagproductie van 70 kg en heeft een algemeen voorkomen van 89 punten. Bij de vers afgekalfde vaarzen vallen vooral de Excalibur­dochters op. Het zijn fel uitgezwaarde dieren die beduidend meer melk geven dan ze laten uitschijnen.

Genomic testen

Het afgelopen jaar zijn alle kalveren genomic getest via het CLARIFIDE Plus programma van Zoetis. De voornaamste doelstelling is om verder te fokken met de beste dieren en daarop de juiste combinatie te maken. De hoogste pink (v. King Doc) van het bedrijf heeft bijna 2617GTPI met 2,45 PTAT. De bedrijfsleider ziet graag goed gebouwde dieren die veel ruwvoeder kunnen verwerken en omzetten tot veel melk.

MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 15
Teamwork!

Moeder: DELABERGE PLANET LOUISA VG-88

Grootmoeder: DELABERGE JUSTICE LUCIA VG-88

9219 dochters 2301 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 -405 0.09/12 0.17/32 99 61 -81 2.2 2.97 101 -2.0 -1.5 N/A 1.8/98 4.8 2370 310

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr

Kalverdiarree/% Betr

Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 283 105/71% 97/68% 100/71% 104/69% 97/61% 106/68% 97/49% 104/64% 107/64% 104/64% 104/64% 96/56% 101/54% 90/62%

S-S-I

8828-ET

S-S-I SNOW MALENA 7514-ET GP-80 melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

2465 dochters 565 bedrijven

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 1907 0.03/68 0.02/80 99 221 -197 -0.2 2.92 101 -4.0 -3.4 N/A 2.2/99 6.8 2566 534

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr

Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 487 96/86% 99/85% 104/90% 98/89% 96/73% 85/88% 102/60% 101/79% 101/80% 99/80% 93/81% 96/80% 97/79% 86/88%

Mapelwood Pepper Lucinda PEPPER 250HO01118 DELABERGE PEPPER TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T MOGUL X PLANET X O MAN aAa: 351426 A2A2 Kappa-caseine: AA PEPPER 250HO01118 CDCB/HA Exterieur 12-22 4516 dochters 1316 bedrijven 96% Betr Totaal exterieur 1.71 Lichaamscapaciteit 0.67 type 0.73 uier 1.82 beenwerk
1.13
Webb-Vue Phantom 8332 PHANTOM 7HO13334 S-S-I KINGPIN PHANTOM-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T KINGPIN X SUPERSIRE X SNOWMAN aAa: 132546 A1A2 Kappa-caseine: AB PHANTOM 7HO13334 CDCB/HA Exterieur 12-22 432 dochters 157 bedrijven 97% Betr Totaal exterieur 1.15 Lichaamscapaciteit 1.13 type 1.50 uier 0.72 beenwerk -0.66 Moeder:
SPRSIRE MABEL
VG-85 Grootmoeder:
16 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

Moeder: RI-VAL-RE OBSRVR SALSA-ET VG-88 Grootmoeder: RI-VAL-RE ADV WIN-GO-RED-ET EX-90

19686 dochters 5310 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 835 0.02/33 0.05/47 99 125 -54 4.9 2.84 92 -0.5 -0.3 -1.3 2.4/99 4.9 2568 573

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr

Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr

Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 611 103/88% 104/86% 102/90% 98/86% 95/77% 100/88% 105/64% 96/84% 95/86% 93/84% 100/81% 105/82% 100/84% 107/89%

1051 dochters 401 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 544 0.06/34 0.10/49 98 85 -452 3.5 2.75 99 1.2 1.5 1.9 2.3/99 7.0 2594 455

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr

Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 396 102/56% 91/52% 103/56% 105/54% 100/41% 106/52% 102/32% 105/51% 108/48% 104/46% 100/47% 89/44% 108/50% 94/52%

Groves-Vu Rager Tabbey-Red RAGER-RED 7HO12344 RI-VAL-RE RAGER-RED-ET TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T RELIEF P X OBSERVER X ADVENT-RED aAa: 342516
Kappa-caseine: AB RAGER-RED 7HO12344 CDCB/HA Exterieur 12-22 6183 dochters 2364 bedrijven 99% Betr Totaal exterieur 1.60 Lichaamscapaciteit 0.95 type 1.26 uier 0.78 beenwerk
A2A2
1.33
Car-Mer Reevered Bixy-Red REEVE-RED 14HO14464 MR STONE-FRONT REEVE-RED-ET TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T SALVATORE RC X SILVER X NUMERO UNO aAa: 234 A1A2 Kappa-caseine: AE REEVE-RED 14HO14464 CDCB/HA Exterieur 12-22 377 dochters 145 bedrijven 97% Betr Totaal exterieur 1.32 Lichaamscapaciteit 2.86 type -0.28 uier 1.02 beenwerk -0.05
Moeder: Y-WHISPER SILVER REGAL-ET VG-87 Grootmoeder: MORNINGVIEW UNO REGINA-ET EX-91
MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 17

Moeder: S-S-I MLNGTN 10398 11588-ET VG-85

Grootmoeder: S-S-I DAVINCI 7514 10398-ET G-77

1307 dochters 161 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 909 0.09/55 0.18/87 99 215 -140 3.4 2.92 93 1.3 1.3 0.1 2.8/99 7.8 2946 783

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr

Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 631 93/63% 97/55% 100/65% 102/66% 100/39% 98/60% 101/33% 100/48% 99/63% 100/54% 98/53% 100/82% 103/87% 91/87%

579 dochters 136 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 2468 -0.01/73 -0.14/52 98 203 -53 4.6 2.93 102 -0.8 -0.4 -1.1 3.0/99 6.6 2693 771

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr

Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 793 100/83% 96/84% 96/85% 104/76% 102/70% 102/82% 99/57% 100/59% 109/74% 107/80% 105/81% 105/74% 94/87% 93/78%

AOT Renegade Letchworth RENEGADE 250HO14134 S-S-I PR RENEGADE-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T JALTAOAK X MILLINGTON X DAVINCI aAa: 213 A1A2 Kappa-caseine: BB RENEGADE 250HO14134 CDCB/HA Exterieur 12-22 415 dochters 87 bedrijven 97% Betr Totaal exterieur 1.88 Lichaamscapaciteit 1.26 type 0.55 uier 1.71 beenwerk 1.81
Jenny-Lou Rocketfire 4624 ROCKETFIRE 7HO13454 S-S-I JOSUPER ROCKETFIRE-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T JOSUPER X STERLING X ROBUST aAa: 234165 A2A2 Kappa-caseine: AB ROCKETFIRE 7HO13454 CDCB/HA Exterieur 12-22 170 dochters 54 bedrijven 94% Betr Totaal exterieur 0.51 Lichaamscapaciteit 0.40 type 0.55 uier 0.79 beenwerk -0.85 Moeder:
S-S-I STRLNG TAYLOR 8728-ET Grootmoeder: S-S-I ROBUST TULARE 7259-ET GP-84
18 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

Moeder: Y-WHISPER SILVER ROYALTY-ET EX-94

Grootmoeder: MORNINGVIEW UNO REGINA-ET EX-91

NIEUW

1600 dochters 635 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 616 0.03/28 -0.01/21 97 86 43 6.4 2.68 104 1.2 1.0 0.5 1.7/99 5.9 2613 598

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 526 100/53% 104/49% 105/56% 104/51% 95/37% 104/51% 100/28% 103/49% 110/44% 102/42% 96/42% 96/56% 102/63% 98/64%

156 dochters 36 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1401 0.04/54 0.08/77 94 205 -79 3.6 2.77 102 1.2 1.8 2.1 2.8/98 6.4 2867 787

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr

Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 804 99/59% 99/56% 103/58% 105/57% 95/44% 101/54% 108/36% 103/55% 102/51% 104/48% 106/50% 101/50% 105/68% 94/59%

Jeffrey-Way Spunky-Red-ET RONALD*RC 250HO14465 TRENT-WAY-JS RONALD-ET RC TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T SALVATORE RC X SILVER X NUMERO UNO aAa: 243 A1A1 Kappa-caseine: BB RONALD*RC 250HO14465 CDCB/HA Exterieur 12-22 628 dochters 321 bedrijven 96% Betr Totaal exterieur 1.56 Lichaamscapaciteit -0.35 type -0.17 uier 1.91 beenwerk 1.36
Feenstra Dairy Sertoli 4414-Grade SERTOLI 14HO14629 S-S-I BG FESTIVS SERTOLI-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T FESTIVUS X RUBICON X JACEY aAa: 243 A1A2 Kappa-caseine: BB SERTOLI 14HO14629 CDCB/HA Exterieur 12-22 31 dochters 9 bedrijven 86% Betr Totaal exterieur 1.20 Lichaamscapaciteit 1.07 type 0.82 uier 1.54 beenwerk 0.40
Moeder: EILDON-TWEED RUB CHATEAU 1 VG-86 Grootmoeder: EILDON-TWEED J CHATEAU-ET VG-86
MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 19

Moeder: JOSEY-LLC JCY SKYE 8948-ET GP-84

Grootmoeder: DYMENTHOLM SUNVIEW SKYE VG-85

375 dochters 169 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 679 0.04/34 0.17/75 94 188 111 3.0 2.67 107 0.0 0.3 -0.6 2.7/98 7.0 2752 678

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr

Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr

Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr

Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr

Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 840 104/63% 104/61% 102/64% 104/62% 101/50% 104/60% 107/37% 101/57% 97/58% 103/54% 101/57% 92/52% 101/51% 95/57%

1208 dochters 366 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 284 0.07/30 0.14/51 99 97 -308 0.2 2.87 102 -1.1 -0.6 0.0 2.0/99 6.8 2570 321

DWP$ Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr

Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 452 104/56% 95/53% 102/57% 107/54% 99/41% 94/52% 98/33% 102/51% 104/48% 103/46% 96/47% 103/47% 111/66% 104/60%

Totem Daughter Group TOTEM 250HO13531 S-S-I MILLINGTON TOTEM-ET TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T MILLINGTON X JACEY X SUDAN aAa: 423 A1A2 Kappa-caseine: BB TOTEM 250HO13531CDCB/HA Exterieur 12-22 193 dochters 99 bedrijven 89% Betr Totaal exterieur 1.88 Lichaamscapaciteit -0.10 type 1.02 uier 1.85 beenwerk
0.75
Comestar Latasha Tropic TROPIC 250HO14605 PEAK TROPIC-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T HOTLINE X RUBICON X EPIC aAa: 324 A1A2 Kappa-caseine: AE TROPIC 250HO14605CDCB/HA Exterieur 12-22 418 dochters 151 bedrijven 97% Betr Totaal exterieur 2.48 Lichaamscapaciteit 2.23 type 1.00 uier 1.88 beenwerk 1.82
VG-85
LOOKOUT
Moeder: BGP HAWAII-ET
Grootmoeder:
PESCE EPIC HUE VG-86
20 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

Moeder: S-S-I MCC GABRIEL 8328-ET VG-89

Grootmoeder: VISION-GEN SUP GUVA-C037-ET VG-88

4488 dochters 843 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 1914 -0.09/32 -0.04/61 99 166 136 1.8 2.89 103 -1.6 -0.9 N/A 1.9/99 6.2 2563 543

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr

Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 707 102/85% 101/84% 99/86% 106/75% 102/67% 105/83% 98/43% 103/83% 103/70% 100/83% 95/77% 96/79% 107/86% 97/86%

866 dochters 237 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

IB/MACE-USA Genetic Eval. 12-22 1564 0.06/66 -0.10/32 98 141 -222 0.1 3.05 99 -1.3 -1.3 N/A 2.4/96 6.2 2527 382

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 246 95/85% 95/84% 103/86% 105/81% 98/68% 103/83% 102/65% 98/75% 104/82% 88/77% 100/78% 90/74% 97/68% 89/78%

Palla Vertex 53377-Grade VERTEX 7HO13253 S-S-I TETRIS VERTEX-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T TETRIS X MCCUTCHEN X SUPER aAa: 234156 A2A2 Kappa-caseine: AB VERTEX 7HO13253 CDCB/HA Exterieur 12-22 453 dochters 125 bedrijven 95% Betr Totaal exterieur 1.77 Lichaamscapaciteit -0.82 type 1.20 uier 1.22 beenwerk 0.89
Jobo Wiggins 8248 WIGGINS 7HO12724 T-SPRUCE SUPRSHT WIGGINS-ET TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T SUPERSHOT X GALAXY X ROBUST aAa: 423 A2A2 Kappa-caseine: BB WIGGINS 7HO12724 CDCB/HA Exterieur 12-22 351 dochters 118 bedrijven 96% Betr Totaal exterieur 2.01 Lichaamscapaciteit 1.11 type 1.90 uier 1.65 beenwerk 0.06
Moeder: EDG RILEY GALAXY 2364-ET VG-85 Grootmoeder: CO-VISTA ROBUST RILEY EX-90
MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 21

“Met genomics de productie verhogen

Omschakelen naar Jerseys

Mts. Bebseler-Snuverink in Ambt-Delden

• 200 Jersey­melkkoeien met bijbehorend jongvee

• Jongvee gehuisvest op een opfoklocatie

• 6300 kg met 6,72% vet en 4,75% eiwit

• 3 DeLaval melkrobots

• 70 hectare in gebruik

Met de merkerfokwaarden uit CLARIFIDE® Plus selecteert Jersey-melkveehouder Niek Bebseler zijn beste pinken. “Genetische vooruitgang komt van twee kanten. Mijn fokdoel is een hogere productie, zonder dat de melk dunner wordt en tegelijk de gezondheid verbeteren, zodat mijn koeien langer meegaan. Dat zit allemaal in de DWP$.”

Niek Bebseler (38) melkt 200 Jersey’s in het Overijsselse Ambt­Delden. Toen hij op 20­jarige leeftijd in de maatschap ging met zijn ouders Jan en Trudie wilden ze hun Holstein­veestapel graag uitbreiden. Er kwamen plannen voor een nieuwe stal en ze hielden zo veel mogelijk jongvee aan. Dat bleek een goede zet toen de fosfaatrechten hun intrede deden. Ze konden 170 Holsteins melken. Dertig koeien minder dan ze graag wilden. Niek ging aan het rekenen en het Jersey­ras kwam in beeld. Hij had er al vaker over gelezen en het ras sprak hem al langere tijd aan. Dat Jerseys voor 0,7 vee­eenheden meetellen in de boekhouding in plaats van 1,0, zoals een Holstein koe, was een bijkomend voordeel wat uiteindelijk de doorslag gaf om Jerseys te gaan melken.

In 2016 schakelden ze om van een roodbonte Holstein­veestapel naar Jersey. Het jongvee werd verkocht en Deense Jersey pinken werden aangekocht. De stal werd aangepast en de boxen verkleind. Dat bood ruimte voor twee extra boxenrijen. Aan de zijkant werd de stal verbreed met nog een extra rij boxen en voergang. Zo bood de bestaande stal zonder een enorme verbouwing ruimte aan 200 melkkoeien. In 2020 werd de melkstal vervangen en er kwamen drie DeLaval melkrobots. Dat bevalt tot op heden heel goed.

Makkelijke koeien met hoge gehaltes Over de vraag waarom Jerseys, kan Niek kort zijn: “Het ras sprak me gewoon aan. Je vindt het wat of niet. Ze staan bekend als makkelijke koeien en als je gaat rekenen produceren ze met hetzelfde voer en op dezelfde oppervlakte zeker zoveel melk als een gemiddelde Holstein­veestapel. De gehaltes zijn een stuk hoger, momenteel 6,24% vet en 4,45% eiwit en dat betaalt zich met de huidige melkprijs heel goed uit.”

1. Lionel 1297 2. Barclay 1026 3. Harlow 994 4. Highlite 982 5. Copycat 967 6. Husky 874 7. Millington 870 8. Alphabet 864 9. Totem 840 10. Milford 827 TOP 10 DWP$ FOKSTIEREN 1. Perpetual 1265 2. Malone 1181 3. Mashak 1120 4. Elvin 1111 5. Choices 1100 6. Jaffa 1011 7. Harisenna 997 8. Revolution 990 9. Raiton 958 10. Pyler 921 TOP 10 DWP$ GENOMIC STIEREN 22 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

zonder in te leveren op gehaltes”

Fokprogramma op basis van data “Qua fokkerij moest ik aan het begin wel veel zelf uitvogelen. Bij verschillende KI­organisaties vond ik het stierenaanbod van Jersey beperkt en in het fokkerij­advies kreeg ik het gevoel dat Jersey’s niet overal evenveel prioriteit hadden. Terwijl ik mijn veestapel ook wil verbeteren, net als andere melkveehouders. Niels Spekreijse van WWS kwam hier een paar keer over de vloer. Het stierenpakket en het WWS­paringsprogramma spraken mij aan. Het programma is goed onderbouwd op basis van data, daar kan ik tenminste wat mee.”

Met CLARIFIDE Plus een vaarskalf fokken uit de beste koeien “De calculator van WWS rekent precies uit hoeveel vaarzen je op jaarbasis nodig hebt voor vervanging. Jersey­stierkalveren leveren weinig op, maar kruisingen zijn prima te verkopen. Daarom is de combinatie van deels gesekst sperma deels vleesstieren, zoals BWB of Angus extra interessant. Maar welke insemineer je met gesekst sperma en welke met een vleesstier? Toen kwam CLARIFIDE Plus in beeld. Ik selecteer daarmee de beste pinken en koeien om een vaarskalf uit te fokken. Daarnaast gebruik ik de genomics om passende stieren uit te zoeken. Helaas hadden we wat tegenvallende drachtpercentages door mineralentekort en omdat het jongvee op een aparte locatie staat waar minder zicht op is. Er loopt tijdelijk een pinkenstier tussen, maar ik hoop snel weer gesekst sperma in te kunnen zetten.”

Haarmonster nemen voor de merkertest Niek werkt sinds begin 2021 met CLARIFIDE Plus, nu bijna twee jaar. “Ik neem van alle vaarskalveren die hier op het bedrijf blijven een haarmonster voor de merkertest. Meestal wacht ik tot

ik er een stuk of tien bij elkaar heb. Het duurt dan een paar weken voordat je de uitslag krijgt. Daar ben ik altijd wel benieuwd naar. Als het zover is, bel ik even met fokkerij­adviseur Niels om de uitslagen en eventuele bijzonderheden te bespreken.”

Meer liters melken en de gehaltes op peil

houden

In de selectie van de pinken, kijk ik naar de DWP$ (Dairy Wellness Profit­index). Ik wil graag meer liters onder de koeien, zonder in te leveren op gehaltes. Ook vind ik een goede gezondheid belangrijk, omdat gezonde koeien ouder worden. De DWP$ bevat dat allemaal.

500 DWP$

“Ik kijk ook naar individuele kenmerken, vooral bij de hoge en lage uitschieters in de DWP$, vind ik het interessant om te zien waar dat vandaan komt. Laatst hadden we een pink met 500 DWP$, die kwam in aanmerking voor embryospoeling. Het is leuk als je zo’n goeie in je stal hebt lopen. ”

Precies uitrekenen hoeveel vaarzen er nodig zijn “Met de calculator van WWS weet ik hoeveel vaarskalveren er op jaarbasis geboren moeten worden. Ik kijk dan welke pinken de hoogste DWP$ hebben. Van de oudere koeien heb ik niet allemaal merkerfokwaarden, omdat we twee jaar geleden begonnen zijn. Die hebben we gescoord op exterieur en productiecijfers. Na verloop van tijd komen er steeds meer vaarzen aan de melk met genomics. De eerste hebben inmiddels afgekalfd en melken we nu. Het is nog net te vroeg om te kunnen vertellen hoe ze het doen.”

Hoger rendement door productie en gezondheid “Het duurt een paar jaar voordat je echt resultaten ziet, maar ik heb vertrouwen in de data. Die knop moet je gewoon omzetten. Ik heb goed nagedacht voor ik ermee begon en nu ga ik er mee door. Het voordeel van CLARIFIDE Plus vind ik dat ik bij zowel mijn eigen koeien als de stieren selecteer op dezelfde fokwaarden. Je gaat genetisch sneller vooruit dan wanneer het vooral van de stierenkant moet komen. Mijn fokdoel is meer liters melk met behoud van de hoge gehaltes en een goede gezondheid. Ik reken erop dat die doelen samen uiteindelijk een hoger rendement gaan opleveren.”

Wilt u meer weten over CLARIFIDE Plus? www.clarifideplus.nl Alle handelsmerken zijn eigendom van Zoetis Services LLC of een verwante onderneming of licentiegever.
Productie 43% Levensduur 14% Koegezondheid (WT$) 18% Kalfgezondheid (CW$) 11% Exterieur 5% Vruchtbaarheid 9% MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 23
Jersey Dairy Wellness Profit-index (DWP$)

versnelde genetische vooruitgang van uw veestapel • 98% van onze stieren zijn gesekst beschikbaar

W ORLD WIDE SIRES UW SUCCES... IS ONZE PASSIE! Product of the USA GENETISCH NIVEAU CONVENTIONEEL SPERMA GESEKST SPERMA GESEKST SPERMA GEBRUIKEN ALS ONDERDEEL VAN UW GENETISCHE STRATEGIE LEIDT TOT:
ERVAAR HET VERSCHIL ..... GESEKST SPERMA + WMS PARINGSADVIES = MAXIMAAL GENETISCHE VOORUITGANG Breng je veestapel naar een hoger niveau met gesekst sperma van WWS! Iedere koe is een micro business en verdient een individuele paring WORLD WIDE SIRES WMS 24 | MELKKRACHT DECEMBER 2022
• Meer vaarskalveren uit de beste dieren op uw bedrijf • Een

Moeder: AR-JOY CU DRAST APPLE-P-ET VG-85

Grootmoeder: GUIDED-PATH JEDI ARUBA VG-88

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1306 0.06/57 0.08/73 80 196 -150 4.3 2.94 102 0.8 1.0 N/A 2.1/63 6.0 2858 772

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 700 104/52% 92/48% 97/52% 97/49% 97/36% 103/47% 101/27% 94/48% 94/42% 95/41% 98/42% 104/37% 99/46% 99/44%

0 dochters 0 bedrijven

bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1386 0.03/52 0.02/60 81 192 72 4.7 2.58 101 -0.2 0.0 N/A 2.5/63 5.7 2818 789

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 702 100/54% 99/50% 98/56% 102/53% 96/38% 101/50% 109/29% 96/51% 93/46% 97/44% 103/44% 99/40% 94/41% 95/47%

MGD: Guided-Path Jedi Aruba ALADDIN-P 250HO15963 AR-JOY CU PARI ALADDIN-P-ET TR PC TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T PARFECT X DRASTIC-P X JEDI aAa: 432 A1A2 Kappa-caseine: BB ALADDIN-P 250HO15963 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 78% Betr Totaal exterieur 1.68 Lichaamscapaciteit 1.27 type 0.82 uier 1.86 beenwerk 0.22
MGD: Guided-Path Jedi Aruba AMEN-PP 7HO16099 AR-JOY CU LP AMEN-PP-ET TR PP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T LUSTER-P X DRASTIC-P X JEDI aAa: 342 A2A2 Kappa-caseine: AB AMEN-PP 7HO16099 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 80% Betr Totaal exterieur 1.92 Lichaamscapaciteit 0.54 type 1.28 uier 1.57 beenwerk 0.82 Moeder:
AR-JOY CU DRAST APPLE-P-ET VG-85 Grootmoeder: GUIDED-PATH JEDI ARUBA VG-88 melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex
MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 25

Moeder: WEIGELINE FRAZZLED 2994-ET GP-81 Grootmoeder: WEIGELINE MONTROSS 2543 VG-85

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr

voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1864 -0.02/53 -0.01/68 82 212 119 5.0 2.74 99 -1.7 -0.9 0.2 1.9/93 5.8 2748 811

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 841 104/51% 97/47% 98/51% 105/48% 89/36% 98/46% 107/28% 94/47% 103/41% 96/40% 97/41% 105/45% 97/48% 108/50%

0 dochters 0 bedrijven

melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1146 0.02/41 0.01/48 80 153 59 4.6 2.78 102 1.8 1.6 N/A 2.2/62 5.9 2690 686

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr

Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 687 102/54% 100/50% 107/55% 107/52% 98/38% 105/50% 100/29% 99/50% 99/45% 97/43% 104/44% 93/40% 98/44% 91/46%

Dam: Weigeline Frazzled 2994-ET BEDROCK-PP 14HO15289 S-S-I LIMLGHT BEDROCK-PP-ET TR PP PO TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T LIMELIGHT-P X FRAZZLED X MONTROSS aAa: 234 A2A2 Kappa-caseine: AB BEDROCK-PP 14HO15289 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 80% Betr Totaal exterieur 1.57 Lichaamscapaciteit -0.57 type 0.51 uier 1.61 beenwerk -0.35
Sire: TTM SS Renegade Extra-P-ET CANDY-PP 14HO16102 PENN-ENGLAND CANDY-PP-ET TR PP PO TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T EXTRA-P X LUSTER-P X ANSWER PO aAa: 345 A2A2 Kappa-caseine: BB CANDY-PP 14HO16102 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 78% Betr Totaal exterieur 1.32 Lichaamscapaciteit 0.04 type 0.28 uier 1.30 beenwerk 0.26
Moeder: PENN-ENGLAND CANDY 15944P GP-81 Grootmoeder: PENN-ENGLAND CANDY13895P-ET GP-83 melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal
26 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

Moeder: REGAN-DANHOF M CRIMSON-ET VG-86

Grootmoeder: REGAN-DANHOF JEDI CASHMERE VG-88

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1300 0.06/59 0.05/64 82 213 101 3.8 2.95 96 -0.4 -0.1 N/A 2.1/88 6.1 2811 783

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 882 102/57% 102/52% 97/57% 106/55% 99/40% 97/52% 100/33% 96/51% 104/49% 104/47% 96/47% 98/48% 107/49% 92/53%

0 dochters 0 bedrijven

geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1018 0.06/48 0.14/79 82 199 -62 2.8 2.83 100 0.5 1.1 1.1 2.2/99 6.2 2821 734

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr

Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 812 103/56% 101/52% 104/58% 106/56% 92/41% 99/53% 101/33% 100/52% 102/50% 100/47% 99/47% 105/47% 103/62% 92/53%

MGD: Regan-Danhof Jedi Cashmere CAPONE 250HO15217 REGAN-DANHOF CAPONE-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T RENEGADE X MODESTY X JEDI aAa: 234 A2A2 Kappa-caseine: BB CAPONE 250HO15217 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 80% Betr Totaal exterieur 1.80 Lichaamscapaciteit -0.08 type 1.06 uier 1.59 beenwerk
0.82
6th Dam: Larcrest Oside Champagne-TW CAPTIVATING 250HO15156 LARCREST CAPTIVATING-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T RIVETING X HOTLINE X OCTOBERFEST aAa: 324 A2A2 Kappa-caseine: AA CAPTIVATING 250HO15156 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr Totaal exterieur 1.52 Lichaamscapaciteit 0.74 type 1.52 uier 1.27 beenwerk 0.60 Moeder: LARCREST CIA-ET VG-88 Grootmoeder: LARCREST OCT FEST 3136-ET GP-83
NIEUW
melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting
MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 27

Moeder: MORNINGVIEW 6681-ET

Grootmoeder: MORNINGVIEW RESOLVE 5753-ET EX-90

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 821 0.13/64 0.21/93 79 260 40 5.0 2.74 96 1.2 1.4 N/A 2.1/63 6.4 3064 987

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr

Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 1100 106/52% 100/47% 100/51% 101/49% 104/35% 101/47% 101/26% 92/47% 100/42% 97/40% 92/41% 100/38% 99/45% 93/45%

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 729 0.10/51 0.19/84 79 213 -53 5.3 2.95 101 0.6 0.9 2.5 1.9/74 5.3 2895 869

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 877 104/50% 98/46% 101/50% 105/48% 98/34% 101/45% 105/26% 94/46% 99/41% 101/39% 93/40% 97/36% 100/44% 91/43%

MGD: Morningview Resolve 5753-ET CHOICES 250HO16304 MORNINGVIEW CHOICES-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T CONWAY X ALTUVE*RC X RESOLVE aAa: 324 A1A2 Kappa-caseine: BB CHOICES 250HO16304 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 77% Betr Totaal exterieur 1.91 Lichaamscapaciteit 0.43 type 1.18 uier 1.90 beenwerk
0.73
Winstar Parfect Cirrus-P-ET CIRRUS-P 14HO15929 WINSTAR PARFECT CIRRUS-P-ET TR PC TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T PARFECT X KENOBI X DELTA aAa: 423 A2A2 Kappa-caseine: BB CIRRUS-P 14HO15929 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 79% Betr Totaal exterieur 1.42 Lichaamscapaciteit 0.79 type 0.60 uier 1.54 beenwerk 0.78 Moeder: WINSTAR KENOBI 5932 P-ET Grootmoeder: SEAGULL-BAY KARAMAE P VG-86
NIEUW
28 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

Moeder: SANDY-VALLEY COTTON-ET

Grootmoeder: SANDY-VALLEY CALICO-ET EX-90

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 505 0.11/48 0.29/101 82 246 53 3.7 2.89 96 0.6 0.8 -1.8 2.5/99 7.5 2919 867

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 892 100/57% 97/53% 98/57% 103/55% 100/40% 103/53% 104/32% 99/51% 102/49% 96/46% 96/47% 100/53% 105/86% 97/59%

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1237 0.02/44 0.10/78 82 204 53 4.4 2.73 105 -1.1 -0.2 N/A 2.4/75 5.7 2802 807

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 887 100/56% 104/52% 100/57% 107/55% 96/41% 99/53% 101/32% 102/51% 109/50% 105/46% 98/47% 108/46% 94/47% 106/52%

5th Dam: Larcrest Comet-ETS CONWAY 14HO15223 SANDY-VALLEY R CONWAY-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T RENEGADE X GRANITE X DRACO aAa: 243 A2A2 Kappa-caseine: BB CONWAY 14HO15223 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr Totaal exterieur 1.54 Lichaamscapaciteit 0.19 type 0.53 uier 1.49 beenwerk
0.94
Dam: Sheland Duke Daylily-ET DAREDEVIL 250HO15253 SHELAND RIVET DAREDEVIL-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T RIVETING X DUKE X LAWMAN aAa: 243 A1A2 Kappa-caseine: AA DAREDEVIL 250HO15253 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr Totaal exterieur 1.46 Lichaamscapaciteit 0.25 type 0.70 uier 1.69 beenwerk 0.30 Moeder: SHELAND DUKE DAYLILY-ET VG-85 Grootmoeder:
SHELAND LAWMAN DAFFODIL VG-86
MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 29

Moeder: S-S-I RMD 7613 4044-ET

Grootmoeder: PINE-TREE 9839 FRAZ 7613-ET EX-90

NIEUW

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr

voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 968 0.12/66 0.30/125 79 306 -27 4.4 2.81 103 -1.3 -0.8 N/A 1.8/63 5.7 3029 1044

Wellness: Zoetis - 12-22 1111 100/51% 99/47% 100/51% 106/48% 98/35% 95/46% 104/26% 98/47% 105/41% 105/40% 105/41% 104/36% 96/37% 93/42%

DWP$ Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

0 dochters 0 bedrijven

dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1523 0.02/54 0.03/68 80 194 -54 5.1 2.68 94 -0.3 0.7 N/A 2.5/71 6.5 2871 797

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr

Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 638 100/53% 96/49% 82/53% 96/51% 95/37% 89/49% 101/28% 100/49% 96/44% 94/42% 103/43% 103/40% 106/46% 96/46%

MGD: Pine-Tree 9839 Fraz 7613-ET ELVIN 7HO15862 RMD-DOTTERER SSI R ELVIN-ET TR TP TC TY TV TL TD HH6C HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T RAYSHEN X BARCELONA X FRAZZLED aAa: 432 A2A2 Kappa-caseine: AB ELVIN 7HO15862CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 78% Betr Totaal exterieur 1.44 Lichaamscapaciteit 0.61 type 1.42 uier 0.85 beenwerk 0.46
Dam: S-S-I Renegade Ash 10276-ET FREON 250HO15674 S-S-I REVELATION FREON-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T REVELATION X RENEGADE X FRAZZLED aAa: 432 A2A2 Kappa-caseine: BB FREON 250HO15674CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 78% Betr Totaal exterieur 2.18 Lichaamscapaciteit 0.29 type 0.53 uier 2.09 beenwerk 0.26 Moeder: S-S-I RENEGADE ASH
GP-82 Grootmoeder: DOUBLE-EAGLE FRAZZLE ASH-ET GP-80
10276-ET
melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid
30 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

Moeder: SIEMERS ALVZ HANAN 31406-ET EX-90

Grootmoeder: SIEMERS DOC HANAN 28286-ET EX-92

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 909 0.07/48 0.14/74 80 169 -269 3.5 2.84 98 -1.2 -0.7 N/A 2.3/63 5.8 2911 678

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 628 99/52% 96/48% 98/52% 102/49% 103/36% 100/47% 108/27% 101/48% 104/42% 104/41% 96/42% 97/37% 99/45% 103/44%

0 dochters 0 bedrijven

bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1010 0.07/51 0.18/91 82 238 72 4.6 2.74 99 -0.9 -0.4 0.5 1.5/93 6.4 2914 892

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 997 103/50% 100/46% 100/50% 106/48% 104/34% 103/46% 98/26% 96/46% 104/42% 102/40% 99/41% 99/40% 99/44% 93/46%

MGD: Siemers Doc Hanan 28286-ET HARDY 7HO16116 SIEMERS PFCT HARDY 35126-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T PARFECT X ALVAREZ X DOC aAa: 312 A1A2 Kappa-caseine: BB HARDY 7HO16116CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 78% Betr Totaal exterieur 3.13 Lichaamscapaciteit 2.20 type 1.62 uier 3.03 beenwerk
1.91
MGD: Cookiecutter Rubi Homey-ET HARRISENNA 7HO15721 COOKIECUTTER HARRISENNA-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T MAXIMUS X REASON X RUBICON aAa: 261 A1A2 Kappa-caseine: AA HARRISENNA 7HO15721 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr Totaal exterieur 1.95 Lichaamscapaciteit -0.17 type 1.16 uier 1.85 beenwerk 0.61 Moeder:
EX-90 Grootmoeder:
COOKIECUTTER HOPELYNN-ET
COOKIECUTTER RUBI HOMEY-ET EX-91 melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex
MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 31

Moeder: WELCOME-TEL FRZZLD HEART-ET VG-85

Grootmoeder: COOKIECUTTER MONT HADLEY-ET VG-88

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1085 0.05/48 0.10/72 82 161 -318 4.5 2.64 97 0.9 1.3 N/A 2.4/86 7.2 2826 698

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 911 105/58% 103/54% 97/59% 110/57% 101/42% 100/54% 106/35% 101/53% 108/51% 104/49% 100/49% 103/49% 104/51% 102/55%

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 684 0.05/37 0.16/72 83 196 178 2.5 3.11 115 1.1 1.8 0.2 1.7/97 5.5 2831 707

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 660 99/47% 99/44% 94/47% 97/46% 99/33% 99/43% 101/24% 93/43% 98/40% 91/37% 95/38% 103/38% 104/38% 105/44%

Dam: Welcome-Tel Frzzld Heart-ET HEART 250HO15240 WELCOME-TEL HEART 85635-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T RENEGADE X FRAZZLED X MONTROSS aAa: 432 A1A1 Kappa-caseine: BB HEART 250HO15240CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr Totaal exterieur 1.37 Lichaamscapaciteit 1.89 type 0.00 uier 1.45 beenwerk
0.72
Dam: Cookiecutter DTA Habitan-ET HOMECOMING 250HO15397 AOT HOMECOMING-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T SPARTACUS X DELTA X DAY aAa: 351 A2A2 Kappa-caseine: BB HOMECOMING 250HO15397 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 82% Betr Totaal exterieur 2.92 Lichaamscapaciteit 0.25 type 1.57 uier 2.61 beenwerk 0.73 Moeder: COOKIECUTTER DTA HABITAN-ET EX-90 Grootmoeder: COOKIECUTTER DAY HALEY-ET VG-88
32 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

- Plan eenvoudig een afspraak met uw fokkerijspecialist en laat u informeren over ULTIMATE voor uw bedrijf.

- Uitgebreide stierzoekfunctie

- Lees over ervaringen van collega melkveehouders - Achtergrondinformatie over onze services

WWW.WWSIRES.NL MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 33

Moeder: AOT POSITIVE HALLMARK-ET Grootmoeder: COOKIECUTTER DTA HABITAN-ET EX-90

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 651 0.03/28 0.17/73 82 131 -280 3.7 2.70 104 0.3 0.9 3.3 2.5/70 6.4 2798 606

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr

Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 596 103/54% 98/50% 107/54% 97/52% 98/39% 104/50% 104/30% 96/51% 105/45% 98/44% 94/44% 102/45% 101/46% 101/51%

840003205251513-ET

SSI-BADGER 15411 VG-86 melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

0 dochters 0 bedrijven

CDCB Genetic Eval. 12-22 849 0.14/66 0.25/104 80 276 1 4.7 2.67 95 -0.7 0.0 N/A 2.8/63 7.0 3020 981

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 1011 102/53% 93/49% 98/52% 97/51% 99/37% 95/48% 107/28% 96/48% 103/44% 105/41% 100/43% 105/39% 106/47% 100/45%

Dam: AOT Positive Hallmark-ET HULLABALOO 250HO15713 AOT HULLABALOO-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T MAGNITUDE X POSITIVE X DELTA aAa: 243 A1A1 Kappa-caseine: AB HULLABALOO 250HO15713 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr Totaal exterieur 2.91 Lichaamscapaciteit 1.57 type 1.98 uier 2.61 beenwerk 0.16
5th Dam: S-S-I Supersire Miri 8679-ET JAFFA 250HO15875 BADGER SSI AHEAD JAFFA-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T AHEAD X BIG AL X MAYFLOWER aAa: 432 A2A2 Kappa-caseine: BB JAFFA 250HO15875CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 77% Betr Totaal exterieur 1.52 Lichaamscapaciteit 0.63 type 0.91 uier 1.25 beenwerk 1.15
Moeder:
Grootmoeder:
34 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

NIEUW

Moeder: WET PURSUIT MAEVA-ET

Grootmoeder: WET MATTERS MARGIE-ET VG-86

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1195 0.05/53 0.20/104 80 265 101 6.6 2.60 107 0.3 1.0 N/A 1.7/63 5.6 3057 1095

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr

Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 1181 103/54% 105/50% 96/54% 107/52% 98/39% 93/50% 97/30% 97/50% 104/45% 102/43% 98/44% 107/40% 93/44% 100/46%

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1809 0.00/57 0.06/87 81 267 288 5.6 2.88 101 0.1 0.6 2.0 1.9/90 5.5 2967 1025

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 1120 107/54% 101/51% 90/55% 101/53% 94/39% 96/51% 98/31% 97/51% 105/46% 102/44% 102/45% 106/44% 103/48% 91/50%

WET Gameday Malone-ET MALONE 7HO16263 WET GAMEDAY MALONE-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T GAMEDAY X PURSUIT X MATTERS aAa: 423 A1A2 Kappa-caseine: AA MALONE 7HO16263 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 78% Betr Totaal exterieur 1.28 Lichaamscapaciteit 0.36 type 0.66 uier 1.38 beenwerk
0.69
MGGD: Clear-Echo Tatum 3326-ET MASHAK 14HO15582 CLEAR-ECHO MAX MASHAK-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T MAXIMUS X TAHITI X JEDI aAa: 234 A1A2 Kappa-caseine: AA MASHAK 14HO15582 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 80% Betr Totaal exterieur 1.43 Lichaamscapaciteit -1.44 type -0.02 uier 2.20 beenwerk 0.15
Moeder: CLEAR-ECHO TAHITI 4639-ET VG-86 Grootmoeder: CLEAR-ECHO JEDI 3876-ET
MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 35

Moeder: FLY-HIGHER SAMURI MEDRIA-ET GP-82

Grootmoeder: FLY-HIGHER SHOT MISTRESS-ET EX-90

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1016 0.09/58 0.09/65 82 198 -37 4.2 3.00 95 0.7 1.3 N/A 2.2/89 6.5 2838 769

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 610 97/58% 97/53% 102/58% 105/56% 96/41% 98/53% 104/33% 99/53% 106/50% 99/47% 96/48% 87/48% 96/49% 92/53%

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1068 0.08/56 0.17/91 82 221 -163 4.0 2.98 100 0.3 0.7 0.1 2.3/99 6.2 3017 835

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr

Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 781 101/51% 94/47% 94/52% 98/50% 99/34% 102/47% 103/26% 98/45% 99/44% 101/41% 99/42% 103/43% 104/83% 98/48%

MGGD: EDG Mace Mogul Maddi MELLENCAMP 7HO15204 FLY-HIGHER MELLENCAMP-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T RENEGADE X SAMURI X SUPERSHOT aAa: 432 A2A2 Kappa-caseine: BB MELLENCAMP 7HO15204 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr Totaal exterieur 1.52 Lichaamscapaciteit 0.68 type 0.47 uier 1.41 beenwerk
1.12
MGD: Siemers Denver Paris-ET PARFECT 7HO15085 SIEMERS RENGD PARFECT-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T RENEGADE X DELTA-LAMBDA X DENVER aAa: 324 A2A2 Kappa-caseine: BB PARFECT 7HO15085 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr Totaal exterieur 2.48 Lichaamscapaciteit 1.29 type 1.70 uier 2.38 beenwerk 1.90 Moeder: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91 Grootmoeder: SIEMERS DENVER PARIS-ET EX-91
36 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

NIEUW

Moeder: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91

Grootmoeder: SIEMERS DENVER PARIS-ET EX-91

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1485 0.05/62 0.06/74 82 216 -61 4.9 2.88 96 0.2 0.6 0.4 2.5/98 7.0 2889 834

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr

Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 893 101/52% 102/48% 96/52% 101/49% 104/36% 98/47% 106/27% 98/48% 96/42% 101/41% 97/42% 98/37% 102/40% 95/43%

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1131 0.06/54 0.03/52 80 184 87 3.3 3.00 102 -0.5 -0.1 N/A 2.1/63 5.6 2807 686

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 603 98/47% 99/44% 96/48% 104/45% 101/32% 102/43% 104/23% 102/44% 98/38% 100/37% 91/37% 96/33% 102/37% 87/40%

Dam: Siemers Lmda Paris 27856-ET PARSLY 7HO15523 SIEMERS TWN PARSLY 32480-ET TR TP TC TY TV TL TD HH5C HH1T HH2T HH3T HH4T HH6T TOWN X DELTA-LAMBDA X DENVER aAa: 324 A2A2 Kappa-caseine: BB PARSLY 7HO15523CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 79% Betr Totaal exterieur 1.53 Lichaamscapaciteit 0.60 type 1.42 uier 1.98 beenwerk 0.55
MGD: Siemers Denver Paris-ET PARTAKE 250HO16121 SIEMERS H PARTAKE 35318-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T HANANS X DELTA-LAMBDA X DENVER aAa: 156 A2A2 Kappa-caseine: BB PARTAKE 250HO16121 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 79% Betr Totaal exterieur 2.72 Lichaamscapaciteit 0.18 type 1.92 uier 2.60 beenwerk 1.47 Moeder: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91 Grootmoeder: SIEMERS DENVER
EX-91
PARIS-ET
MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 37

Moeder: SEAGULL-BAY AN ALEXANDRA-ET VG-87

Grootmoeder: NO-FLA STOIC ANNE 40873-ET VG-86

NIEUW

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 2002 0.03/72 0.03/87 82 272 99 4.4 3.01 102 -1.1 -0.6 -3.3 2.3/96 6.0 2931 952

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr

Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 867 98/54% 96/51% 102/55% 102/53% 98/39% 96/51% 94/30% 101/50% 106/47% 104/44% 99/45% 99/46% 94/49% 89/51%

0 dochters 0 bedrijven

geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 2144 0.02/74 0.17/134 82 334 -28 4.6 2.68 96 -2.7 -1.6 -1.4 1.8/90 5.9 3035 1096

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr

Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 1265 99/59% 101/55% 103/61% 107/59% 100/44% 101/57% 104/36% 101/55% 106/52% 105/49% 100/50% 106/49% 96/54% 99/55%

Dam: SeagullBay AN Alexandra-ET PAYLOAD 7HO15348 S-S-I EISAKU PAYLOAD-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T EISAKU X MATTERS X STOIC aAa: 432 A1A2 Kappa-caseine: BE PAYLOAD 7HO15348 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr Totaal exterieur 1.59 Lichaamscapaciteit 0.15 type 1.18 uier 1.08 beenwerk
1.16
MGGD: S-S-I Moonry Myesha 9071-ET PERPETUAL 7HO15245 WINSTAR LIONEL PERPETUAL-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T LIONEL X MEDLEY X OCTOBERFEST aAa: 432 A1A2 Kappa-caseine: AB PERPETUAL 7HO15245 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr Totaal exterieur 0.87 Lichaamscapaciteit 0.08 type 0.91 uier 0.62 beenwerk 0.17 Moeder: WINSTAR MEDLEY 4365-ET VG-85 Grootmoeder: TRIPLECROWN JW OFEST 142-ET
melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting
38 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

Moeder: SIEMERS LGCY PARIS 31379-ET VG-85

Grootmoeder: SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET EX-91

NIEUW

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1392 0.06/61 0.08/77 80 227 10 5.4 2.68 95 -0.6 0.3 N/A 1.9/61 5.9 2944 903

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 921 104/48% 94/44% 99/49% 104/46% 103/33% 100/44% 107/24% 96/44% 99/39% 99/38% 90/38% 102/34% 98/37% 96/41%

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs)

Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 962 0.05/44 0.05/52 82 141 -153 3.0 2.85 97 -0.4 -0.3 N/A 2.0/81 6.2 2608 549

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 604 102/47% 95/43% 104/47% 109/44% 97/31% 100/42% 103/22% 103/43% 107/38% 99/36% 96/37% 103/32% 103/33% 103/39%

Dam: Siemers Lgcy Paris 31379-ET PYLER 7HO16119 SIEMERS ASTD PYLER 34943-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T AUSTAD X LEGACY X DELTA-LAMBDA aAa: 432 A2A2 Kappa-caseine: AB PYLER 7HO16119CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 78% Betr Totaal exterieur 2.02 Lichaamscapaciteit 0.10 type 1.57 uier 1.78 beenwerk 0.65
SA-Dawn Alt RD Rainy-Red-ET RAINY-RED 250HO15316 SA-DAWN ALT RD RAINY-RED-ET TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T ALTUVE*RC X APPRENTICE*RC X SILVER aAa: 234 A1A2 Kappa-caseine: AB RAINY-RED 250HO15316 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr Totaal exterieur 1.50 Lichaamscapaciteit 1.10 type 1.57 uier 1.03 beenwerk 0.70 Moeder: TRENTWAY-JS RAINDROP-RED-ET EX-90 Grootmoeder: Y-WHISPER SILVER ROYALTY-ET EX-94
%
MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 39

NIEUW

Moeder: PRESTON S-S-I 5716 23054-ET VG-85

Grootmoeder: S-S-I PR 9494 5716-ET VG-87

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1266 0.05/53 0.15/93 80 233 -39 6.1 2.58 98 0.0 0.6 N/A 2.5/63 6.3 2975 947

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr

Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 958 105/48% 98/44% 97/48% 104/46% 91/31% 100/43% 101/23% 99/43% 105/39% 105/37% 107/38% 102/35% 100/41% 91/42%

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 920 0.07/49 0.14/76 81 195 -75 3.9 2.80 101 -0.4 -0.4 1.4 2.8/73 7.2 2831 745

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 826 105/53% 100/49% 97/52% 107/50% 96/37% 98/48% 106/28% 102/49% 108/43% 103/41% 97/42% 95/36% 99/37% 92/43%

Dam: Preston S-S-I 5716 23054-ET RAITON 7HO16174 LARS-ACRES SSI GD RAITON-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T GAMEDAY X RENEGADE X SLAMDUNK aAa: 324 A1A2 Kappa-caseine: AB RAITON 7HO16174 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 78% Betr Totaal exterieur 1.71 Lichaamscapaciteit 1.01 type 0.68 uier 0.96 beenwerk 1.25
Bosside Rubel Rebel-Red-ET REBEL-RED 7HO15825 BOSSIDE RUBEL REBEL-RED-ET TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T RUBELS RED X SEASAW X GATEDANCER aAa: 345 A2A2 Kappa-caseine: BB REBEL-RED 7HO15825 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 80% Betr Totaal exterieur 1.97 Lichaamscapaciteit 0.08 type 0.40 uier 2.03 beenwerk 0.82 Moeder: BOSSIDE SEASAW ABBY VG-85 Grootmoeder: BOSSIDE GATEDANCER 1190-ET VG-86
40 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

Maatwerk indexen

Stieren voorzien van het FeedPro logo hebben een gewenste combinatie van productie kenmerken en fokwaarden voor lichaamsconditie en vruchtbaarheid, dit alles met het doel om het voersaldo te verhogen zonder hierbij de gezondheids­ en vruchtbaarheidskenmerken uit het oog te verliezen.

Dochters van RobotPro stieren zijn zeer geschikt voor bedrijven waar met een melkrobot wordt gemolken. RobotPro focust op stieren met goede productie kenmerken, goede uiergezondheid en dus laag celgetal en de functionele uierkenmerken waaronder speenplaatsing.

Maatwerk indexen

Stieren voorzien van het GrazingPro logo zijn naast de selectie op de functionele exterieurkenmerken, productie kenmerken, en fitness kenmerken als dochtervruchtbaarheid en celgetal ook geselecteerd op de Zoetis Wellness traits.

Stieren voorzien van dit logo zijn tevens beschikbaar in gesext sperma. Gender SELECTED is een trademark van Select Sires Inc. Al het gender SELECTED sperma is geproduceerd volgens de Ultraplus technologie. Ultraplus is een trademark van STGen LLC. Dit is de benaming voor onze jonge genomic stieren, deze groep stieren heeft nog geen dochter data in hun index.

Stieren worden voorzien van het Showcase logo wanneer ze grensverleggende fokwaarden voor totaal exterieur hebben en hiermee kandidaat zijn om de volgende generatie show winnaars te fokken.

Stieren voorzien van dit logo excelleren in fokwaarden voor uiergezondheid. MastitisResistantPRO maakt gebruik van een combinatie van de fokwaarden: CDCB Mastitis resistentie, celgetal en Zoetis Mastitis resistentie.

Binnen WWS hebben wij sinds een aantal jaren onze eigen indexen en logo’s gecreëerd waarmee u eenvoudig kunt zien welke stieren binnen uw bedrijfsvoering passen. De afgelopen fokwaardedraai hebben al onze logo’s een facelift gehad waardoor wereldwijd binnen het hele World Wide Sires en Select Sires netwerk dezelfde logo’s worden gebruikt. Dit om met deze indexen een eenvoudig hulpmiddel te hebben om in het grote aantal beschikbare stieren eenvoudig een selectie te kunnen maken. Bij al onze stieren zijn de van toepassing zijnde logo’s weergegeven.

Deze groep stieren heeft net als de groep GForce stieren een genomic fokwaarde en hebben nog geen dochter informatie in hun index. Het verschil is dat van deze stieren wel al kalveren geboren zijn waardoor ze officiële cijfers voor zowel geboortegemak als bevruchting hebben. Deze stieren hebben als vader stieren met fokwaarden waardoor ze een hogere betrouwbaarheid hebben.

MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 41

Moeder: W-R-L SLAMDUNK N 8836-ET EX-90 Grootmoeder: RI-VAL-RE DELTA 1536-ET EX-91

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1032 0.07/53 0.16/85 82 224 2 3.3 2.91 97 -0.2 0.4 N/A 2.3/81 6.4 2911 786

Wellness: Zoetis - 12-22 694 98/53% 94/49% 100/54% 102/52% 99/37% 97/49% 102/29% 98/48% 105/46% 103/43% 95/44% 97/45% 101/46% 94/50%

DWP$ Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

0 dochters 0 bedrijven

besparing voerkosten

melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 924 0.02/34 0.13/72 82 194 211 5.1 2.84 101 -0.5 -0.1 0.8 1.5/82 5.1 2742 802

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 801 96/53% 105/49% 101/53% 106/51% 96/37% 104/48% 107/28% 101/49% 106/44% 107/42% 102/43% 97/38% 103/39% 100/45%

4th Dam: Ri-Val-Re Obsrvr Salsa-ET REMEDY 250HO15040 W-R-L SSI RENEGAD REMEDY-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T RENEGADE X SLAMDUNK X DELTA aAa: 345 A1A1 Kappa-caseine: AB REMEDY 250HO15040 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr Totaal exterieur 2.24 Lichaamscapaciteit 0.69 type 0.55 uier 2.29 beenwerk
1.32
Dam: Bacon-Hill Slvtr Ria-Red-ET RESONATE-RED 7HO15636 BACON-HILL RESONATE-RED-ET TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T WATSON *RC X SALVATORE RC X ALL DAY*RC aAa: 315 A1A2 Kappa-caseine: AB RESONATE-RED 7HO15636 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 80% Betr Totaal exterieur 1.41 Lichaamscapaciteit -0.27 type -0.14 uier 1.99 beenwerk 0.63 Moeder: BACON-HILL SLVTR RIA-RED-ET VG-88 Grootmoeder: MS MINSU SUPERSIRE RAVEN-ET melk
%
(lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs)
Betr voerefficiëntie
levensduur celgetal
42 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

Moeder: TRIPLECROWN-AL JED 23546-ET

Grootmoeder: TRIPLECROWN-AL MONTY 929-ET VG-88

18 dochters 11 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1019 0.02/37 0.03/48 87 153 127 5.5 2.60 98 -0.7 0.3 0.8 2.0/99 5.5 2655 730

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 783 107/59% 102/55% 90/61% 99/59% 96/44% 100/58% 93/37% 92/58% 99/54% 98/51% 97/50% 105/51% 103/77% 100/56%

0 dochters 0 bedrijven

geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1135 0.06/53 0.15/87 80 229 14 5.7 2.76 96 -0.6 -0.3 1.7 2.2/71 5.9 2977 937

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 990 107/52% 102/48% 91/53% 99/51% 94/36% 102/48% 101/28% 90/49% 96/44% 97/42% 99/42% 104/39% 99/46% 99/45%

MGD: Triplecrown-AL Monty 929-ET REVELATION 7HO15094 TWIN-RIDGE REVELATION-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T SOLUTION X JEDI X MONTEREY aAa: 432 A2A2 Kappa-caseine: AB REVELATION 7HO15094 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr Totaal exterieur 1.25 Lichaamscapaciteit 0.06 type -0.12 uier 1.18
-0.38
beenwerk
Dam: Plain-Knoll Mae 2535-ET REVOLUTION 250HO15664 PLAIN-KNOLL REVOLUTION-ET TR TP TC TY TV TL TD HH5C HH1T HH2T HH3T HH4T HH6T REVELATION X RENEGADE X RESOLVE aAa: 354 A1A2 Kappa-caseine: AB REVOLUTION 250HO15664 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 78% Betr Totaal exterieur 2.07 Lichaamscapaciteit 0.31 type 0.00 uier 2.17 beenwerk 1.10 Moeder: PLAIN-KNOLL MAE 2535-ET VG-85 Grootmoeder: PLAIN-KNOLL RESOLVE 1893-ET EX-90
melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting
MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 43

Moeder: PLAIN-KNOLL RESOLVE 1893-ET EX-90

Grootmoeder: PLAIN-KNOLL JOSUPER 794-ET VG-85

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1731 0.06/73 0.07/86 83 240 -188 4.3 2.96 97 0.4 0.9 N/A 2.5/85 6.6 2952 888

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 750 94/55% 94/50% 99/55% 99/53% 102/38% 99/51% 106/30% 103/49% 109/48% 101/45% 95/45% 98/46% 104/48% 91/52%

0 dochters 0 bedrijven

bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 856 0.08/50 0.21/93 80 225 -56 5.7 2.66 98 0.0 0.7 N/A 2.2/63 6.5 2935 932

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 920 103/53% 98/50% 86/53% 103/51% 96/38% 100/49% 100/30% 102/49% 106/45% 103/43% 102/44% 102/41% 102/49% 95/47%

Dam: Plain-Knoll Resolve 1893-ET RICOCHET 250HO15321 PLAIN-KNOLL REN RICOCHET-ET TR TP TC TY TV TL TD HH5C HH1T HH2T HH3T HH4T HH6T RENEGADE X RESOLVE X JOSUPER aAa: 234 A1A1 Kappa-caseine: BB RICOCHET 250HO15321 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr Totaal exterieur 1.42 Lichaamscapaciteit 1.43 type 1.47 uier 0.98 beenwerk 0.61
MGGD: Co-Op Blumen Day 4292-ET ROMAN 250HO15935 BLUMENFELD CONWAY ROMAN-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T CONWAY X FRAZZLED X RUBICON aAa: 432 A2A2 Kappa-caseine: AB ROMAN 250HO15935CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 78% Betr Totaal exterieur 0.98 Lichaamscapaciteit 0.83 type -0.08 uier 1.41 beenwerk 0.68 Moeder:
BLUMENFELD FRAZZLED 6378 GP-81 Grootmoeder: BLUMENFELD RUBICON 4852 VG-86 melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex
44 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

Moeder: TRENT-WAY-JS REDGIRL-RED-ET VG-88

Grootmoeder: Y-WHISPER SILVER RIVAL-ET VG-87

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1542 -0.02/41 -0.06/43 82 141 18 3.0 2.81 102 -1.7 -0.7 -1.7 1.6/95 5.6 2670 577

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 627 106/56% 95/52% 101/56% 105/53% 96/40% 105/51% 100/31% 99/52% 107/47% 97/45% 97/46% 95/40% 103/41% 101/47%

13 dochters 4 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1218 0.07/57 0.08/71 86 189 -187 5.8 2.78 98 2.5 2.3 0.0 2.4/97 6.5 2930 848

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 830 99/57% 101/52% 108/57% 107/55% 101/41% 96/52% 99/33% 95/51% 102/49% 97/47% 101/47% 99/53% 98/56% 97/57%

Dam: Trent-Way-JS Redgirl-Red-ET ROMPEN-RED 7HO15427 TRENT-WAY-JS ROMPEN-RED-ET TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T ALTUVE*RC X SPLENDID-P*RC X SILVER aAa: 234 A1A2 Kappa-caseine: BB ROMPEN-RED 7HO15427 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr Totaal exterieur 2.31 Lichaamscapaciteit 0.23 type 1.21 uier 2.36 beenwerk
1.21
Lars-Acres SSI 25290-ET TAOS 7HO15112 LEANINGHOUSE TAOS-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T RENEGADE X JEDI X TATUM aAa: 324 A1A2 Kappa-caseine: BB TAOS 7HO15112CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr Totaal exterieur 1.38 Lichaamscapaciteit 1.28 type -0.13 uier 1.57 beenwerk 0.65
Moeder: LEANINGHOUSE JEDI 22480-ET Grootmoeder: WEBB-VUE TATUM 7533-ET VG-88
MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 45

Moeder: CLEAR-ECHO BANDARES 4011-ET

Grootmoeder: CLEAR-ECHO MISSOURI 3541-ET EX-92

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 1354 0.03/51 0.14/93 82 229 -38 3.8 2.97 106 -0.4 0.4 -0.2 1.9/86 5.2 2880 833

DWP$

Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr

Lebmaagverplaatsing/% Betr Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 841 100/60% 97/57% 101/62% 104/60% 98/46% 97/58% 105/38% 97/57% 107/53% 105/50% 100/51% 103/51% 93/52% 100/56%

0 dochters 0 bedrijven

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr voerefficiëntie besparing voerkosten levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid vruchtbaarheidsindex bevruchting geboortegemak/% Betr Lv. Geboorte TPI NM$

CDCB Genetic Eval. 12-22 748 0.10/51 0.25/102 80 234 -114 5.4 2.73 99 -0.2 0.4 N/A 2.4/63 6.2 2938 914

DWP$ Mastitis/% Betr Kreupelheid/% Betr Aan de nageboorte blijven staan/% Betr Baarmoederontsteking/% Betr Abortus/% Betr Tweelingen/% Betr Cysteuze eierstok/% Betr Melkziekte/% Betr Ketose/% Betr Lebmaagverplaatsing/% Betr

Luchtwegaandoeningen koe/% Betr Luchtwegaandoeningen kalf/% Betr Kalverdiarree/% Betr Levensvatbaarheid kalf/% Betr

Wellness: Zoetis - 12-22 890 96/52% 100/48% 104/53% 107/51% 99/37% 102/49% 105/28% 96/48% 106/45% 100/43% 101/43% 100/41% 103/45% 94/47%

MGD: Clear-Echo Missouri 3451-ET TRUXTON 250HO15117 CLEAR-ECHO TAHTI TRUXTON-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T TAHITI X BANDARES X MISSOURI aAa: 561 A2A2 Kappa-caseine: BB TRUXTON 250HO15117 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 81% Betr Totaal exterieur 1.86 Lichaamscapaciteit -0.12 type 0.04 uier 2.10 beenwerk -0.12
4th Dam: Melarry Mogul Freck-ET ULYSSES 7HO15770 S-S-I BR TAOS ULYSSES-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T TAOS X LEGACY X FRAZZLED aAa: A1A2 Kappa-caseine: AB ULYSSES 7HO15770 CDCB/HA Exterieur 12-22 0 dochters 0 bedrijven 78% Betr Totaal exterieur 1.26 Lichaamscapaciteit 0.20 type 0.00 uier 1.51 beenwerk 0.60 Moeder: MELARRY S-S-I 2948
G-78 Grootmoeder: MELARRY FRAZZLD FANDANGO-ET
12427-ET
46 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

CDCB/AJCA EXTERIEUR 12-22 0 dochters 0 bedrijven 78% Betr

Totaal exterieur 0.10 uier 2.30 JPI 134 NM$ 587

Hoogtemaat Voorhand Openheid

Kruisbreedte

Kruisligging Benenzijaanzicht Klauwhoek

Vooruieraanhechting Achteruierhoogte Achteruierbreedte Ophangband

Uierdiepte

Moeder: RIVER VALLEY LEMONHEAD CARNIVAL-ET Grootmoeder: GOFF PHAROAH CIRCUS ACT-ET EX-90 CDCB/AJCA

12-22 65

EXTERIEUR

-0.80 -0.30 0.30 -0.20 -0.10 0.20 -0.40 0.50 0.60 -0.50 -0.90 0.50 -0.60 -1.00 -0.40 -0.50 133 dochters 29 bedrijven

14 bedrijven 91% Betr

dochters

Totaal exterieur 0.70 uier 8.20 JPI 105 NM$ 404

Hoogtemaat Voorhand

Openheid Kruisbreedte Kruisligging Benenzijaanzicht Klauwhoek Vooruieraanhechting Achteruierhoogte Achteruierbreedte Ophangband Uierdiepte Voorspeenplaatsing Achterspeenplaatsing Achteraanzicht Achterspeenplaatsing Zijaanzicht Speenlengte

Moeder: RVVF MACKENZIE 44800

Grootmoeder: HEARTLAND DIVIDEND ANTONIA

CDCB/AJCA EXTERIEUR 12-22 0 dochters 0 bedrijven 80% Betr

Totaal exterieur 1.30 uier 9.90 JPI 89 NM$ 358

0 dochters 0 bedrijven

1.90 0.40 -0.10 1.00 1.00 0.50 0.40 2.20 1.30 -0.90 -0.70 2.10 -0.50 -1.20 -0.50 1.00 FRINGE 5th Dam: Heartland Jace Addison melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid bevruchting JPI DWP$ (Zoetis 12/22)

klein smal weinig smal oplopend steil weinig los laag smal zwak diep wijd wijd nauw kart 14JE01675 TOG LISTOWEL IROQUOIS-P-ET PC JH1F JHPF JNSF LISTOWEL-P X AXIS X DENZEL aAa: A2A2 Kappa-caseine:BB

73 dochters 23 bedrijven

Hoogtemaat Voorhand Openheid Kruisbreedte Kruisligging Benenzijaanzicht Klauwhoek

Vooruieraanhechting Achteruierhoogte Achteruierbreedte Ophangband Uierdiepte Voorspeenplaatsing Achterspeenplaatsing Achteraanzicht Achterspeenplaatsing Zijaanzicht Speenlengte

Moeder: TOG TRACEY R237 7638-ET GP-84 Grootmoedere: SUGAR GROVE VALENTINO AZIS CDCB/AJCA EXTERIEUR 12-22 57 dochters 18 bedrijven 90% Betr

Hoogtemaat

Benenzijaanzicht Klauwhoek Vooruieraanhechting Achteruierhoogte Achteruierbreedte Ophangband Uierdiepte

smal weinig smal

oplopend steil

weinig los

0.40 0.90 0.60 1.30 -1.10 0.30 0.90 2.10 1.70 0.30 0.40 1.40 -0.30 -0.60 0.00 0.70 CDCB Genetic Eval. 12-22 634 0.05/35 0.02/34 93 5.2 2.79 95 -2.3 N/A 92 601

Voorspeenplaatsing Achterspeenplaatsing Achteraanzicht Achterspeenplaatsing Zijaanzicht Speenlengte klein

smal

groat breed open breed hellend krom veel vast hoog breed sterk ondiep nauw nauw wijd lang

groat breed open breed hellend krom veel vast hoog breed sterk ondiep nauw nauw wijd lang IROQUOIS-P Dam: TOG Tracey R237 7638-ET melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid bevruchting JPI DWP$ (Zoetis 12/22)

MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 47

7JE01913 TOG ALCAN 38306-ET JH1F JHPF JNSF VJ HEAVY X VICEROY X BLITZ aAa:432 A2A2 Kappa-caseine:BB ALCAN
melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid bevruchting JPI DWP$ (Zoetis 12/22) CDCB Genetic Eval. 12-22 384 0.10/36 0.20/61 77 3.0 2.89 96 0.5 N/A 134 600 0 dochters 0 bedrijven Moeder: TOG TEAL 36676-ET VG-86 Grootmoeder: TOG JENHEIFER S918 8150-ET VG-85
Voorspeenplaatsing Achterspeenplaatsing Achteraanzicht Achterspeenplaatsing Zijaanzicht Speenlengte 7JE01787 PRIMUS VICEROY CALIBAN-ET JH1F JHPF JNSF VICEROY X LEMONHEAD X PHAROAH aAa:342 A2A2 Kappa-caseine:BB
klein smal weinig smal oplopend steil weinig los laag smal zwak diep wijd wijd nauw kart CALIBAN JX S-S-I Victory Caliban 59274 {5}-P-ET melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid bevruchting JPI DWP$ (Zoetis 12/22)
groat breed open breed hellend krom veel vast hoog breed sterk ondiep nauw nauw wijd lang CDCB Genetic Eval. 12-22 578 0.04/30 0.01/30 94 4.0 2.94 94 1.5 1.8 105 491
klein smal weinig smal oplopend steil weinig los laag smal zwak diep wijd wijd nauw kart
groat breed open breed hellend krom veel vast hoog breed sterk ondiep nauw nauw wijd lang 7JE01822 VICTORY S-S-I MIAMI FRINGE-ET JH1F JHPF JNSF MIAMI X MACKENZIE X DIVIDEND aAa: A2A2 Kappa-caseine:BB
CDCB Genetic Eval. 12-22 387 0.06/27 0.05/29 78 3.0 2.99 99 0.2 1.7 89 350
Totaal exterieur 0.40 uier -1.80 JPI 92 NM$ 503
Voorhand Openheid Kruisbreedte Kruisligging
laag
zwak diep wijd wijd nauw kart
-1.10 0.50 0.30 0.20 -0.20 -0.60 0.30 -0.30 0.10 1.00 -0.20 -1.70 -0.30 -0.70 0.50 -1.20

Hoogtemaat Voorhand Openheid

Kruisbreedte Kruisligging

Benenzijaanzicht Klauwhoek

Moeder: PRO-HART CHROME LORETTA {6} EX-90 Grootmoedere: PRO-HART VALSON LETITIA {5}-ET VG-85 CDCB/AJCA

12-22 0

EXTERIEUR

-0.20 0.70 1.20 1.30 -2.30 0.10 0.70 2.00 1.70 0.30 -0.50 2.00 -0.70 -1.70 0.30 1.20 0 dochters 0 bedrijven

0 bedrijven 79% Betr

dochters

Totaal exterieur 1.70 uier 15.20 JPI 128 NM$ 497

klein smal weinig smal oplopend steil weinig los laag smal zwak diep wijd wijd nauw kart PAPARAZZI Dam: Hilltop Acres Cad Paula melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid bevruchting PPR

Hoogtemaat Voorhand Openheid Kruisbreedte Kruisligging Benenzijaanzicht Klauwhoek Vooruieraanhechting Achteruierhoogte Achteruierbreedte Ophangband Uierdiepte Voorspeenplaatsing Achterspeenplaatsing Achteraanzicht Achterspeenplaatsing Zijaanzicht Speenlengte 9BS00916 HILLTOP ACRES PAPARAZZI ETV BHPT BH2T BHMT BHWT BHDT TOBY X CADENCE X BUSH aAa: A1A2 Kappa-caseine:BB

0 dochters 0 bedrijven 69% Betr Totaal exterieur 0.70 uier 0.67 PPR 108 NM$ 358

Moeder:

Dam:

LA Rainbow Bfly Skylight-ET

melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid bevruchting PPR CDCB Genetic Eval. 12-22 1128 -0.01/35 -0.06/31 67 0.6 2.79 93 -0.6 6.0 107 0 dochters 0 bedrijven

LA RAINBOW BFLY SKYLIGHT ET VG-88

Grootmoeder: LA RAINBOW BFLY

DELIGHT

ET EX-91

14JE00769 JX SPRING CREEK MARLO STONEY {3}-ET JH1F JHPF JNSF JX MARLO {2} X ALLSTAR X Q IMPULS aAa:462 A2A2 Kappa-caseine:AB JX STONEY {3} JX Victory 48525 Stoney 54516 {4} melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid bevruchting JPI DWP$ (Zoetis 12/22) CDCB Genetic Eval. 12-22 112 0.12/29 0.33/75 99 5.4 2.85 101 -0.4 1.7 151 109 3802 dochters 104 bedrijven Moeder: SPRING-CREEK ALLSTAR SPIRT EX-90 Grootmoeder: SPRING CREEK IMPULS LIBERTY-ET VG-88
CDCB/AJCA EXTERIEUR 12-22 1517 dochters 57 bedrijven 99% Betr Totaal exterieur 1.40 uier 9.80 JPI 151 NM$ 679
Vooruieraanhechting Achteruierhoogte Achteruierbreedte Ophangband Uierdiepte Voorspeenplaatsing Achterspeenplaatsing Achteraanzicht Achterspeenplaatsing Zijaanzicht Speenlengte 7JE02022 ROWLEYS 80 CALIBAN OVERALLS-ET JH1F JHPF JNSF CALIBAN X CHROME X VALSON aAa:342 A2A2 Kappa-caseine:BB
klein smal weinig smal oplopend steil weinig los laag smal zwak diep wijd wijd nauw kart OVERALLS Dam: Pro-Hart Chrome Loretta {6} melk (lbs) eiwit %/eiwit (lbs) vet %/vet (lbs) % Betr levensduur celgetal melksnelheid dochtervruchtbaarheid bevruchting JPI DWP$ (Zoetis 12/22)
groat breed open breed hellend krom veel vast hoog breed sterk ondiep nauw nauw wijd lang CDCB Genetic Eval. 12-22 390 0.05/25 0.14/50 77 4.2 2.82 99 1.3 -1.0 128 500
groat breed open breed hellend krom veel vast hoog breed sterk ondiep nauw nauw wijd lang CDCB Genetic Eval. 12-22 655 0.02/27 -0.02/23 68 3.1 2.84 109 0.2 -0.1 108
2.10 0.20 1.50 1.00 -0.40 0.40 0.40 2.50 2.20 1.20 1.10 2.10 1.50 1.20 0.00 0.50 0 dochters 0 bedrijven
Moeder: HILLTOP ACRES CAD PAULA VG-87 Grootmoeder: HILLTOP ACRES BUSH DENVER GP-83 PAPARAZZI 9BS00916 CDCB/BSBA EXTERIEUR 12-22
7BS00914 LA RAINBOW BFLY SKYHIGH ET BHPT BH2T BHMT BHWT BHDT LUCKY CARL X CADENCE X DURHAM aAa: A2A2 Kappa-caseine:BB
SKYHIGH
48 | MELKKRACHT DECEMBER 2022
SKYHIGH 7BS00914 CDCB/BSBA EXTERIEUR 12-22 0 dochters 0 bedrijven 69% Betr Totaal exterieur 0.50 uier 0.46 PPR 107 NM$ 310

Gebruikskruisingen

ENSOR VAN DE PLASHOEVE

Belgisch Witblauw

• Geboortegemak van 121 • Fokwaarde drachtduur 95 • Compleet witte stier • Goede bespiering

AUGUSTUS

Angus

• Geboortegemak van +11 het ras gemiddelde is 6, een hogere score is lichter dan gemiddeld

• Geboortegewicht van ­0,6 het ras gemiddelde is +1.3, een lagere score betekent een geboortegewicht wat gemiddeld 700 gram lager ligt dan het gemiddelde.

• Vlotte groeiers

• Goede bevruchter (Deze cijfers zijn op basis van gebruik op Holstein koeien).

CASTOR VAN DE BREMBERG

Belgisch Witblauw

Geboortegemak van 116

Fokwaarde drachtduur 93

Vlotte afkalving

Zeer luxe kalveren

HOLMES

Angus •

Ook beschikbaar in mannelijk gesekst

Zeer goed geboortegemak

Korte drachtduur

Goede bespiering

MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 49
1. Lionel 3565 2. Alphabet 2578 3. Hardrock 2510 4. Rocketfire 2468 5. Vertex 1914 6. Phantom 1907 7. Huskey 1852 8. Helix 1754 9. King Doc 1581 10. Luster-P 1643 TOP 10 MELK 1. Perpetual 2144 2. Payload 2002 3. Bedrock-PP 1864 4. Mashak 1809 5. Ricochet 1731 6. Rompen-Red 1542 7. Freon 1523 8. Parsly 1485 9. Pyler 1392 10. Amen-PP 1386 TOP 10 MELK 1. Husky 6.8 2. Ronald 6.4 3. Frazzled 6.0 4. Rager-Red 4.9 5. Rocketfire 4.6 6. Harlow 4.5 7. Eisaku 4.1 8. King Doc 3.9 9. Alphabet 3.7 10. Sertoli 3.6 TOP 10 PL 1. Malone 6.6 2. Raiton 6.1 3. Taos 5.8 4. Revolution 5.7 5. Mashak 5.6 6. Revelation 5.5 7. Pyler 5.4 8. Ulysses 5.4 9. Cirrus-P 5.3 10. Freon 5.1 TOP 10 PL 1. Lionel 254 2. Helix 172 3. Barclay 165 4. Alphabet 164 5. Milford 153 6. Phantom 148 7. Renegade 142 8. Millington 141 9. Harlow 133 10. Sertoli 131 TOP 10 PONDEN VET & EIWIT 1. Perpetual 208 2. Elvin 191 3. Jaffa 170 4. Payload 159 5. Ricochet 159 6. Malone 157 7. Ulysses 153 8. Conway 149 9. Parfect 147 10. Raiton 146 TOP 10 PONDEN VET & EIWIT 1. Lionel 3132 2. Renegade 2946 3. Barclay 2915 4. Alphabet 2886 5. Sertoli 2867 6. Luster-P 2850 7. Husky 2811 8. Highlite 2795 9. King Doc 2794 10. Harlow 2791 TOP 10TPI 1. Choices 3064 2. Malone 3057 3. Perpetual 3035 4. Elvin 3029 5. Jaffa 3020 6. Parfect 3017 7. Revolution 2977 8. Raiton 2975 9. Mashak 2967 10. Ricochet 2952 TOP 10TPI 1. King Doc 3.19 2. Handsome 3.11 3. Luster-P 2.82 4. Tropic 2.48 5. Pharo 2.38 6. Wiggins 2.01 7. Crown-Red 1.99 8. Eisaku 1.99 9. Renegade 1.88 10. Totem 1.88 TOP 10 EXTERIEUR 1. Hardy 3.13 2. Homecoming 2.92 3. Hullabaloo 2.91 4. Partake 2.72 5. Parfect 2.48 6. Rompen-Red 2.31 7. Remedy 2.24 8. Freon 2.18 9. Revolution 2.07 10. Pyler 2.02 TOP 10 EXTERIEUR 1. Frazzled 2.50 2. Totem 2.67 3. Husky 2.68 4. Ronald RC 2.68 5. Copycat 2.70 6. Highlite 2.71 7. Millington 2.71 8. Crown-Red 2.72 9. Luster-P 2.75 10. Reeve-Red 2.75 TOP 10 CELGETAL 1. Amen-PP 2.58 2. Raiton 2.58 3. Malone 2.60 4. Heart 2.64 5. Roman 2.66 6. Jaffa 2.67 7. Pyler 2.68 8. Freon 2.68 9. Perpetual 2.68 10. Hullabaloo 2.70 TOP 10 CELGETAL FOKSTIEREN GENOMICS 50 | MELKKRACHT DECEMBER 2022

783708 782389 783965 783480 781963 783598 782530 784229 783261 782546 57278 784530 783967 782733 781146 781338 783568 781581 784534 57275 769825 783722 783031 782294 780937 784227 783969 783723 783131 769531 781861 781861 783362 783579 783724 783946 784145 780603 783971 781095

783725 782654 782406 780938 782391 784255 783727 782543 783136 784522 783324 767562 784302 780142 784521 768616 782905 784224 784396 781460 782830 782212 783917 782348 783910 783038 782146 784228 783032 781601 784520 782906 783197 783041 782343 781860 782531 783974 782653 782407

PRIJSLIJST STIEREN WWS * Beperkt beschikbaar Prijzen onder voorbehoud; excl. BTW. Roepnaam Ki Code Prijs Prijs Roepnaam Ki Code Prijs Prijs Aladdin-P Alcan Alphabet Amen PP Augustus Barclay Bedrock PP Caliban Candy-PP Capone Captivating Castor Choices Cirrus-P Conway Copycat Crown-Red Daredevil Eisaku Elvin Ensor Frazzled Freon Fringe Handsome Hardrock Hardy Harlow Harrrisenna Heart Helix Highlite Holmes Homecoming Hullabaloo Husky Iroquois-P Jaffa King Doc Lionel Luster-P 25 29 30 12 35 25 29 25 29 12 35 29 30 25 25 25 25 27 12 19 25 22 25 25 29 25 29 25 29 25 12 29 25 25 22 29 29 75 45 49 52 59 59 65 49 49 52 49 59 65 59 65 49 49 49 49 59 49 55 45 49 42 59 49 59 49 59 49 39 55 59 49 45 59 59 95 75 Malone Mashak Mellencamp Milford Millington Myles Overalls Paparazzi (BS) Parfect Parsly Partake Payload Pepper Perpetual Phantom Pyler Rager-Red Rainy-Red Raiton Rebel-Red Reeve-Red Remedy Renegade Resonate-Red Revelation Revolution Ricochet Rocketfire Roman Rompen-Red Ronald Sertoli Skyhigh (BS) Stoney Taos Totem Tropic Truxton Ulysses Vertex Wiggins 29 34 25 25 25 25 27 22 59 32 25 29 22 30 22 29 22 22 29 29 25 25 55 25 25 29 25 25 29 25 25 25 25 22 37 25 25 25 25 17 19 65 65 49 49 49 49 55 85 59 59 59 39 65 45 59 42 45 59 59 45 49 75 49 49 50 49 49 50 49 49 49 45 45 65 45 49 45 49 39 39 783964
MELKKRACHT DECEMBER 2022 | 51
784526
ONS TEAM SPECIALIST IN FOKKERIJ Postbus 4 | 7950 AA Staphorst | Nederland Tel: +31 513 672 200 | E-mail: info@wwsires.nl | W: www.wwsires.nl world wide sires B-NL B.V. NEDERLAND VLAANDEREN KANTOOR BEZORGSERVICE Matthias Devreese 0497 816292 West Vlaanderen / Zeeland NL Bart Depelseneer 0472 687775 Meetjesland / Z-O Vlaanderen Eddy Tierens 0477 239882 Oost Vld. / Noord West Br. Sales Manager België Wilfried Volkaerts 0477 616845 Antw. / Limb. / Oost Br. Bart Soetebier +31 (0)6 13650496 General Manager Gerry Mellema +31 (0)513 672200 Logistiek Dean Wennemars 06 10990660 Bezorgservice NLD Jan Bosch +31(0)513 672200 Bezorgser. NLD / logistiek Jens van Boxstael 0493 675110 Antw. / Limb. / Oost Br. Filip Vincke 0470 021905 Bezorgservice BE Demi van Benthem +31 (0)513 672200 Office / financieel manager Herre Kuiper 06 20746972 Zuid-Fr. / Noord-Holland Gidion Hoorn 06 11804274 Flevoland / Overijssel Robert Neppelenbroek 06 13905867 Drenthe / Overijssel Niels Spekreijse 06 10485662 Overijssel / Gelderland Rob Schouten 06 10617109 Utrecht / Zuid-holland Gerrit de Groot 06 25035973 Zuid-Holland / Utrecht Daniël Terrijn 0476 889144 West Vld. / Pajottenland Patricia Derks +31 (0)513 672200 Operationeel manager Mark Timmerman +31 (0)513 672200 ULTIMATE Support Hessel van den Bergh 06 14945822 Groningen Niels Janssen 06 83535541 Friesland Product of the U.S.A.