Fixa projektet Tak NP Nilsson

Page 1

FIXA PROJEKTET

TAK

Checklistor Undvik misstag Beställ takstolar Lagar och avdrag Smarta tjänster Takunderhåll

Var rädd om dig på taket!

K A T A N Ö R G d lång En växande trend me

tradition


Det är vi som hjälper dig att fixa projektet

8

Taket är det viktigaste på hela hus et!

Välkommen upp på taket Taket är paraplyet som ska hindra vädrets makter från att komma in. Det är också där, längst upp, man börjar när man renoverar hus. Ett kvalitativt takarbete kräver mycket kunskap, material och säkerhet. Vi på NP Nilsson hjälper dig från start till mål med detta. Med erfarenhet, service och ett ovanligt brett sortiment kan vi leverera en helt komplett taklösning. Detta inkluderar måttbeställda och

CE-märkta takstolar av svenskt virke, kompletterande träprodukter, undertaks- och yttertaksmaterial, isolering, tillbehör och smidig transportservice. Sist men inte minst har vi utbildningar i säkerhet. Har du frågor, vill beställa material eller handla verktyg och tillbehör, är du välkommen att kontakta oss på NP Nilsson.

Gröna tak

4

Checklista för takägare

7

Svenska takvarianter

8

Yttertaksbeklädnad

10

Avvattning och beslag

11

Underlagstak

12

Takstolar

14

Takfönster

15

Takkontroll & underhåll

16

Hållbara val

17

Före, under och efter projektet

Lycka till med ditt projekt!

Säkerhet på tak

18

Vi har verktygen

20

Och annat smart som får jobbet gjort FIXA PROJEKTET

TAK NP Nilsson är en familjeägd bygghandelskedja som verkar i södra Sverige där vi genom leveranser och butiker når kunder i hela regionen.

2

Som medlem och även delägare av den rikstäckande bygghandelskedjan Woody Bygghandel säkerställer vi bra erbjudanden till våra kunder.

17

Benders Ejendals Festool Gunnebo ITW Lindab Luna Makita Mataki Norgips NP Teknikcenter Paroc Randers Sika T-emballage Velux

Vi samarbetar med väletablerade leverantörer och fungerar gärna som bollplank, rådgivare och problemlösare i dina projekt. Välkommen!

FIX A P ROJ E K T E T

Smarta tjänster

22

Lagar och avdrag

23

TA K

20 3


Tänk på detta om du ska anlägga ett grönt tak

Gröna TAK

Vid anläggning av gröna tak är det viktigt att beräkna takets bärighet. Under växtbädden installeras ett vattentätt tätskiktssystem som skyddar mot vatteninträngning. För att förhindra ansamling av regnvatten eller riskera ökad belastning måste dränering och avvattning planeras noga.

– en växande trend

Sallad, tomater och jordgubbar – det är några av de frukter och grönsaker som frodas på världens största takodling mitt i Paris. Odlingen är ett av många exempel på de gröna tak som växer fram i strävan efter alltmer klimatvänliga byggnader.

D

en nya odlingen som öppnade förra året är stor som två fotbollsplaner och ligger på taket till utställningshallarna Paris Expo Porte de Versailles. Under högsäsong produceras här upp till ett ton frukt och grönsaker varje dag. Utöver sin storlek utmärker sig takodlingen genom att så kallad vertikal aeroponik används där. Det innebär att man med hjälp av dimma och luftfuktighet odlar helt utan jord. På taket används heller inga kemiska bekämpningsmedel och totalt har verksamheten ett mycket lågt koldioxidavtryck.

Fördelar för miljö och ekonomi Dagens klimat medför risker som kraftigt ökade temperaturer i stadskärnor, hårda påfrestningar på dagvattenhantering och att nyttodjur försvinner. Här bistår gröna tak genom att rena luften, absorbera vatten och vara ett välkommet andrum för utsatta arter. Att anlägga gröna tak har också ekonomiska fördelar. De kostar förvisso mer än traditionella tak, men när dessa till exempel kan ta skada av väderväxlingar står sig gröna tak bra. Dessutom minskar de energianvändningen genom att isolera på vintern och hålla svalt på sommaren.

En gammal svensk tradition Odlingen i Paris sällar sig till begreppet “gröna tak”. Hit räknas allt från takträdgårdar och naturtak med gräs till alla övriga sorters vegetationstäckta tak. Sverige har en tradition av gröna tak i form av de gräs- och torvtak som tack vare sina isolerande egenskaper användes förr. På 1800-talet övergavs de för andra material, men nu syns en ökning av gröna tak igen – och den här gången spelar de en viktig roll i kampen för miljön.

Allt vanligare med gröna tak En vanlig typ av grönt tak är sedumtak. Till sedumfamiljen hör tåliga suckulenter och örter som klarar sig med ett tunt lager jord. Ibland består taken också av mossa eller gräs. Sedumtak är i princip underhållsfria och går bra att lägga där lutningen är mindre än 27 grader. Även om de flesta gröna tak som anläggs inte är i närheten av jätteodlingen i Paris så har de en viktig inverkan på vårt klimat, och sannolikheten att se fler gröna tak i Sverige framöver är nog stor. Om det kommer växa några jordgubbar på dem återstår dock att se.

4

Ett system för rotskydd kan också vara bra för att hindra rötter att tränga in i skarvar och skada takkonstruktionen. Vanligtvis används en underliggande dräneringsmatta.

FIX A P ROJ E K T E T

TA K

5


KLIMATSMARTA INNOVATIONER

CHECKLISTA FÖR TAKÄGARE

Väder och vind är ett aldrig sinande samtalsämne. För byggbranschen är det dock extra intressant att veta hur vädret faktiskt blir. Till hjälp finns SMHI Byggväder, en app framtagen för bygg- och anläggningsbranschen som visar bland annat detaljerad tiodygnsprognos och utfärdade varningar. Finns att ladda ner i AppStore och GooglePlay.

Miljöappen från Sika gör det enklare att hitta rätt produkt vid miljöbedömning. Appen riktar sig till bland andra konstruktörer, hantverkare och arkitekter och svarar på alla frågor när det gäller vilka produkter som går att använda i respektive mijöbedömningssystem. Finns att ladda ner i AppStore och GooglePlay.

8

Slarvar med avrinningssystemet. Anpassa alltid avrinningen till det nya taket så det inte blir spillvatten runt huset. Dröj inte heller så länge med monteringen av rännor att det hinner bli fuktskador på fasaden. Läs mer om avvattning på sidan 11.

1

Väntar för länge med takbytet så att taket hinner få läckor. Kontrollera taket två gånger per år! Läs mer om takkontroll och underhåll på sidan 16.

genom att materialet är för tungt för den underliggande konstruktionen som riskerar gå sönder. Läs mer om val av takbeläggning på sidan 10.

2

5

Gör hela takjobbet själv för att spara pengar. Saknar du rätt kompetens kan det bli dyrt, tidskrävande och potentiellt farligt. Läs mer om säkerhet på sidan 9.

Glömmer bort att ta referenser på takläggaren. Slarva aldrig med detaljerna när det gäller taket på ett hus. Det finns många duktiga proffs att välja på. Vi på NP Nilsson kan alltid förmedla kontakten till bra och duktiga hantverkare.

3

Ventilationen blir fel så att det blir fukt på insidan av taket. Det är viktigt att välja rätt undertak, lagt på rätt sätt och till rätt yttertak. Läs mer om underlag och tätning på sidan 12.

4

Soltak kallas de solceller som integreras i taket och som ersätter det vanliga takmaterialet. Jämfört med de traditionella solpanelerna, som blir en påbyggnad på den nuvarande byggnaden, blir soltaket en konstruktionsmässig del av huset och husets design behålls. På så vis kan man fortsätta glädjas åt ett estetiskt snyggt tak men också av alla de fördelar solens energirika strålar ger.

Pannorna i rätt ordning A Börja längst ned B Fortsätt längst upp C Sedan i höger kant D Fortsätt mot vänster

10

Kollar inte om det behövs bygglov. Kontakta din kommun för att ta reda på vad som gäller där du bor.

Det här är ditt tak

1 Underlagsspont 2 Underlagstäckning 3 Takfotsläkt 4 Bärläkt 5 Ströläkt 6 Yttertaksbeklädnad 7 Taknock 8 Vindskiva 9 Vattbräda

Integrerade solceller

Missar att få garantitid på takpannorna. Många tillverkare ger upp till 30 års garanti – till den som beställt pannorna. Skriv över garantin till husägaren i kontraktet och kolla vad som ingår i garantin!

Anlitar flera entreprenörer samtidigt utan att ha koll på säkerheten. Skulle något hända under arbetet på taket faller arbetsmiljöansvaret på villaägaren vid delad entreprenad. Läs mer om lagar och regler på sidan 23.

Takbeläggningen passar inte huset. Antingen stilmässigt eller värre,

Tak som äter koldioxid

9

6

Takets delar

Tätskiktet Derbicolor Olivin från Derbigum har en yta beståendes av Olivin, en mineral som som reagerar när taket kommer i kontakt med atmosfärens koldioxid via regnvatten. Kontakten skapar en kemisk reaktion som neutraliserar koldioxiden och slutprodukten beståendes av magnesiumkarbonat och kiseldioxid är ofarlig för naturen och färdas bort med regnvattnet.

Tar första bästa offert och får betala för mycket. Ta alltid in flera offerter och läs dem noga.

Här har vi sammanställt tio vanliga misstag vid takbyte – och hur du undviker dem. Läs gärna detta innan du sätter igång med ditt takprojekt! Och app för väderkoll

App för bäst miljöval

7

7 9

B

5

D

1

C

6

4 8

A 2

3

Arkitekt EEN TIL EEN Foto Raul Franches

6

FIX A PROJ E K T E T

TA K

7


Sadeltak

Mansardtak

Den vanligaste taktypen i Sverige, där taksidornas möts i taknocken och på så sätt påminner om en ryttarsadel. Inom sadeltak finns det sedan olika lutningar och utformningar. Vanligast är en lutning på 45° eller mer för då glider snön av enklast. En bra variant på tak.

Efter franskans mansarde, vindsvåning. Även känt som brutet tak. Rent praktiskt är det ett sadeltak som bryts av och sluttar brant nedåt sista tredjedelen. Taktypen ger generös invändig takhöjd och rymlighet längst upp i huset och får smala hus att se större ut.

SÄKERHETEN FÖRST Den enes väderskydd är den andres arbetsplats. Men det är fastighetsägarens ansvar att det är säkert att ta sig upp på taket och att det är säkert att vistas och arbeta där. Det här regleras i Branschstandard – Taksäkerhet. Den bygger på Boverkets regler, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt SIS-standarder och europeiska standarder. Saknas det rätt taksäkerhetsanordningar på platsen får man ta till andra skyddsåtgärder som exempelvis byggställningar från mark, skylift, skyddsräcken, komplettering av anordningarna eller reparbete. Läs mer om reglerna på taksakerhet.se

R E T N A I R A V K A T A K S N E V S Det fyra vanligaste taktyperna i Sverige är sadeltak, mansardtak, valmat tak och pulpettak. Inom dessa typer finns det sedan olika varianter. Det finns även kreativa blandningar av olika taktyper. En sak är säker: Det finns många möjligheter med tak. 8

Ansvarsområden Tre annorlunda val! Motfallstak Två takytor som lutar inåt mot varandra. Avvattning sker oftast med invändiga avlopp.

Valmat tak En från början tysk taktyp, Walmdach, som är ett välvt tak med takfall på alla fyra sidor och gör att huset ser lägre ut. Taktypen minskar husytan som angrips av regn och vind. Men minskar även den användbara vindsytan. Finns även som halvvalmat, vanligt i Danmark och södra Sverige. Taket har då en liten valmad gavel.

FIX A P ROJ E K T E T

Pulpettak En enkel taktyp som bara lutar åt ena hållet och bara 3-10°. Förr vanligt på förråd, nu vanligt även på villor. Kombineras två pulpettak får man en modernistisk variant på ett brutet tak. Ju bredare hus, desto mindre lutning. Fungerar på hus med upp till 30 meters bredd.

TA K

Cylindriskt tak En taktyp med en cylinderkrökt takyta i husets längdriktning. Vanligt på hus med bågkonstruktion. Flackt tak Tak med väldigt liten lutning: 0,6-3,6 grader. Vanligt på högre hus, ofta med ett krön. Med så här liten lutning gäller det att vara uppmärksam på avrinning och ventilation.

Byggherrar* är ansvariga för att regler följs under byggtiden. Montörer av taksäkerhetsutrustningen ansvarar för att montaget utförs korrekt. Fastighetsägare är ansvariga för att det finns välskött taksäkerhetsutrustning. Arbetsgivare är ansvariga för att anställda har skyddsutrustning och att den används. Vid bristande fallskydd väntar dryga sanktionsavgifter. *Även en vanlig villaägare blir byggherre när den anlitar en takmontör, så här finns anledning att dela med sig av viktig säkerhetsinformation till den det berör.

9


Foto Benders

Foto Benders

Foto Lindab

Tegelpannor

Betongpannor

Takplåt

Hållbar naturprodukt som andas, blir mindre kondens. Matt yta och skarpa övergångar mellan pannorna. För tak med minst 14° lutning. Minst 70 års livslängd. Vikt 30-48 kg/m2.

Vanligast. Liknar tegel och håller tekniskt lika länge. Tyngre, tjockare, håller bättre att gå på. Exakta former som ger tätare tak. Minst 14° lutning. Minst 50 års livslängd. Vikt 34-53kg/m2.

Starkt, tåligt och lättskött, finns i flera former. Bra vid renovering av äldre hus. Lång livslängd och vissa takprofiler kan läggas ner till 8° taklutning.

Klassiskt och blir en bra investering om det görs rätt och underhålls.

Miljövänligt och ger många olika färger och ytbehandlingar att välja på.

Åldras vackert och ger en levande struktur då varje tegelpanna är unik.

Tätare tak med en enhetlig struktur då pannorna är precis lika varandra.

Guide till yttertaksbeklädnad

Yttertaket ger huset mycket av dess karaktär. Stilen på byggnaden, lutningen på taket, den geografiska snözonen och den underliggande konstruktionen avgör vilken typ av yttertak som passar bäst. Här går vi igenom de vanligaste varianterna.

Foto T-Emballage

Foto T-Emballage

Snön glider av och man kan enkelt isolera bort ljud från snöras, regn med mera.

Glaserat? Engoberat?

Shingel Självklistrande

Ytpapp av bitumen med polyesterarmeFormskuren ytpapp av bitumen med ring. Ytskydd med skiffer och sandad polyesterarmering. Finns i olika färger undersida, med eller utan självklistrande och varianter. Överlappning täcker skarkanter. Används på de flesta typer av varna. Minst 12° lutning. Livslängd 35-50 tak. Minst 3°, 6°, 7° lutning. Livslängd år. Vikt 4,3 kg/m2. 35-50 år. Vikt ca 3,8 kg/m2. Enkel, lättmonterad och robust. Smidig, enkel och hållbar. Tänk på att ytpappen ska hållas tät och att noggrann skarvning är A och O.

10

Tänk på att shingel passar välventilerade tak och att snö kan fästa i ytan.

Lätt, lättjobbat, kräver inte så kraftig takkonstruktion, tål salt kustklimat bra.

Tegelpannor är kända för sin mysigt matta yta, men det finns exklusiva undantag för den som vill ha lite mer glans på huset.

Ytpapp Självklistrande

ktigt. Vatten är vi ringse Se över drän arken m systemen i ll ti vart tionde r femtonde å

Foto Randers

! n e t å l p g å h i m o K P.S. Vi har mycket väder i vårt land och vattnet måste bort från yttertaket under ordnade former. Annars står man där med ett fint tak, men med fuktskador på hus och grund. Kanske även på taket.

Avvattning En klok idé är att byta ut alla hängrännor, stuprör med mera när man ändå byter ut taket. Rännorna håller i ungefär 30 år, så på detta sätt får man en livslängd på dem som bättre matchar taket. Dessutom kan taket ha förändrats lite vid renoveringen och rännornas utformning och placering stämmer kanske inte med de nya förutsättningarna om man inte gör något åt det. Se till att de nya rännorna får rätt och jämn lutning – minst 2,5 mm per meter, gärna 5 mm, i riktning mot stupröret. Det bästa är att markera fallet med ett spänt snöre. Rännorna ska också luta svagt utåt från fasaden.

Ta k

Rännor som design Idag går kvalitet och design hand i hand även när det gäller avvattning. Man kan till exempel välja en kulör på rännor och rör som kompletterar husets nyans eller en som blir en spännande accent. Då blir det inte bara vanliga hängrännor, utan faktiskt hela takprojektets pricken över i.

Plåtbeslag Även om man inte lägger ett plåttak, så kan det bli mycket plåtarbete ändå. Taket kan behöva till exempel nockplåt, ränndalar, vinkelrännor, vindskivebeslag, vattbrädebeslag, fotplåtar och ståndskivor. Här finns det mycket kvalitativt jobb att göra. Plåtbeslag och vatten Mycket av det här plåtmaterialet hänger också ihop med avvattningen, så det är ofta idé att byta ut det när man ändå byter ut resten av takbeläggningen. Det gäller att vara noga med tätningen i plåtkanterna vid montering.

Finns i regnbågens alla färger och lite till Lindabs takavvattningssystem i stål finns i tolv olika kulörer och ett antal "nakna" material. Det går även att specialbeställa 200 (!) kulörer.

11


Välj rätt underlag Ett hållbart tak börjar med rätt underlag. Du kan lägga hur bra takpannor som helst, skrumpnar underlagspappen efter 10 år spelar det ingen roll. Satsa alltså på livslängd och kvalitet!

Max öppett id inom två må : n bör taket va ader ra på

12

U

nderlagsprodukter fungerar som ett skyddande och vattenavledande skikt under yttertak av exempelvis takpannor, plåt eller ytpapp. De agerar också yttertak för fukt och nederbörd under byggtiden, tills det att taket är helt färdigställt. Generellt delas produkterna in i två grupper: Underlagspapp eller -duk för fast träunderlag. Uppbyggd runt polyesterstomme, ytbelagd med sand och har tjockt lager köldflexibel bitumen. Går att använda under de flesta ytskikt. Underlagsduk för frihängande konstruktioner. Släpper igenom fukt från takets insida men håller tätt utifrån. Lättarbetat då dukarna väger lite och kommer i breda rullar.

Att välja rätt takunderlag kan vara svårt. Därför har T-Emballage skapat en guide där du enkelt ser vilka alternativ som lämpar sig för olika konstruktioner och ytskikt, du hittar den på t-emballage. se. Det kan också vara bra att tänka på följande faktorer. Vilket typ av yttertak ska läggas ovanpå? För bitumen/takpapp ska YAM 2000 användas. För andra sorters yttertak, som betongpanna, profilerad plåt eller shingel, är valmöjligheterna större. Hur stor är taklutningen? Produkterna är godkända för olika lutningar. Välj produkt som klarar en lägre lutning –det ger större trygghet och flexibilitet även vid läggning på högre taklutning. Hur snabbt behöver det gå? Ju mer yta våden täcker, desto färre skarvar på taket. Det ger ett säkrare tak och sparar tid vid läggningen. Står byggnaden öppen länge – välj en produkt som klarar lång öppentid och exponering för UV-ljus. Hur är klimatförhållandena? Kustnära byggnader utsätts för en mer krävande klimatpåverkan än i ett skyddat inlandsläge. Tunnare produkter är normalt mer väderkänsliga och skadas lättare under byggskedet. Vad säger AMA? Säkerställ alltid att produkten uppfyller kraven enligt AMA Hus för aktuellt användningsområde.

Proffstips för ett lyckat resultat 1

Använd aldrig underlagstäckningar som underlag för yttertak med svetsade tätskikt. Välj istället underlagspapp.

Kom ihåg att kontrollera att klammer och spik har korrekt längd när du ska använda öppna infästningar.

5

När du använder varmgalvaniserad takpappspik är det viktigt att ha rätt dimension, minst 20x2,8 mm eller 25x2,5 mm. För klammer gäller Rapid 140/10 eller större.

6

Slarva inte med infästningar och spikning innan yttertäckningen är på plats – dåligt väder kan leda till regnläckage.

2

7

3

8

Håll koll på om din yttertakstäckning kräver brandskyddande förmåga av underlaget. Använd i så fall till exempel YEP, YAP eller allra helst YAM 2000. Se till att fästa takläkt ordentligt och centralt vid skarvar och anslutningar. Undvik att hamna för nära ytterkant eller tvärskarv och använd skruv vid tuffa behov.

Underskatta inte svårmonterade klistrade skarvar och vindutsatta lägen vid kallare väderlek. Montera med hänsyn och planera för att undvika att skarven exempelvis fläks upp.

Prefabricerade, självklistrande kanter varierar i häftförmåga, speciellt om temperaturen är låg. Vid kallare väder än 5 plusgrader kan du behöva en varmluftspistol.

Spar energi med tilläggsisolering

Att täta noga runt frånluftskanaler och andra genomföringar samt mot väggar, kanter, takfönster, övergångar och skorsten, är lika viktig som val av underlag. Se alltid till att välja produkter och system som funkar med varandra.

En stor del av bostadens värme smiter ut genom taket. Passa på att tilläggsisolera när du renoverar så kan du minska energiförbrukningen. Att isolera taket är ofta det som lönar sig bäst för att sänka värmekostnaderna, framför allt i äldre byggnader. Dessutom reducerar det risken för fuktskador, förbättrar innemiljön och bidrar till ett bättre klimat.

Kom ihåg att undersöka ventilationen

Alla tak går att isolera, även låglutande och med solceller Olika typer av isolering har olika fördelar. Vilken du ska ha avgörs bland annat av husets konstruktion och det U-värde som krävs, för tak bör det ligga under 0,12. Med PIR-skivor kan du isolera effektivt utan att påverka den totala tjockleken. Med stenull från Paroc ges en ekologisk isolering som är värme-, brand- och ljudisolerande.

Det ska finnas ventiler i varje gavel nära nock. Se även till att det finns en luftspalt på minst 25 mm mellan isolering och yttertak så att luft kan cirkulera.

FIX A P ROJ E K T E T

4

TA K

Minska ten värmeförlus t! genom take

Fönster och dörrar

35 %

SNABBA UNDERTAK Norgips Flex undertakssystem används där det önskas ett nedpendlat, ljudisolerande och stabilt tak under till exempel lägenhetsskiljande bjälklag av trä eller betong. Montaget av Flex är upp till 50% snabbare jämfört med traditionella undertakssystem. Det går lätt att montera ensam och du kan arbeta med båda händerna samtidigt.

Ventilation

15 %

Tak

15 % Väggar

20 %

Golv och källare

15 %

13


och vilken snözon det gäller. Ett korrekt underlag är det absolut säkraste sättet att skynda på produktionen och leveransen. Noggrannhet från start till mål ger ett lyckat byggnadsresultat.

3

Bekräftelse När beställningen är mottagen kommer en orderbekräftelse med bland annat mått och antal. Kontrollera att allt stämmer och återbekräfta så snart som möjligt. Är allt rätt så startar produktionen omgående. Observera att minsta lilla ändring efter detta kräver en ny projektering, nya beräkningar och ny produktionsstart. Sådant drar ut på tiden.

Ska man ändå förbättra taket är det rätt tillfälle att förbättra ljusinsläppet också. Passa på att göra ett komplett jobb när det inte ligger takpannor eller annat takmaterial i vägen.

4 Kontakta os s på NP Nilss on så hjälper v i dig med allt!

Det lönar sig att beställa takstolar Takstolar är en mycket, mycket kritisk del av husbygget så ta inga onödiga risker. Handla av en certifierad tillverkare – som NP Nilsson. Det blir dessutom ekonomiskt smartare både i tid och pengar att beställa färdiga takstolar, än att försöka själv. CEmärkta takstolar är obligatoriska och märkningen garanterar att de klarar den belastning som utlovas. 14

Leverans Takstolarna levereras ut till bygget med kranbil på överenskommen dag och tid. I nio fall av tio vill byggare också att takstolarna lyfts på plats under monteringen. Det är en liten extra kostnad i sammanhanget, som sparar väldigt mycket arbetstid och ansträngning. För en vanlig villa kräver takstolsresningen kanske ett par timmars arbete för två snickare. Vid leveransen överlämnas också all dokumentation.

Takfönster gör underverk för trivseln och det finns många smarta lösningar att välja på. Med takfönster får man också ett ökat tillskott till den befintliga ventilationen samt får in mer frisk luft på ovanvåningen. Med moderna takfönster som har inbyggd ventilation, luftfiltrering, solskydd/mörkläggning och vid behov fjärrstyrning, extra ljudreducering och insektsnät, slår man många flugor i en smäll.

Följ dessa fyra steg

Släpp in ljuset med takfönster

1

Framförhållning Planera in beställningen av takstolar tidigt i processen. Det finns inga standardprodukter som ligger och väntar på lager, utan allt måste projekteras och tillverkas efter beställning och det kräver tid. Dimensionering och konstruktion avgörs från fall till fall. Normalt tar hela tillverkningen 3-4 veckor, men det kan bli betydligt längre vid högsäsong.

2

Underlag Det måste bli rätt från början. Därför krävs ett komplett underlag för projekteringen. Det betyder att tillverkarna behöver bygglovsritningarna. Inte bara för att se måtten, utan även för att få veta taktypen som ska ligga på

Tumregeln är att takets lutning ska vara minst 15° för att det ska bli bra med takfönster. För platta och låglutande tak (0-15°) finns takfönsterkupoler. Välj mellan planglas, välvt glas eller klassisk kupol. Är taket inte lämpat för takfönster kan man leda in ljuset med en innovativ ljustunnel. Vill man få mer utrymme kan man bygga ut med en takfönsterkupa med vanliga takfönster och kanske en takbalkong. Det finns alltid ett sätt. Det finns tusentals olika takkonstruktioner, och VELUX takfönster för dem alla. Med VELUX utförliga monteringsanvisningar blir det lätt att lyckas med montaget. Du hittar deras instruktioner och monteringsanvisningar på velux.se och monteringsfilmer på YouTube. Som alltid när man förändrar husets utseende kan det krävas bygglov. Men det kan också räcka med en bygganmälan. Hör med kommunen och var ute i god tid.

FIX A P ROJ E K T E T

TA K

15


KONTROLLERA TAKET Taket drabbas hårt av naturligt slitage, inte minst på grund av väderväxlingar. Därför bör taket ses över en gång på våren och en gång på hösten.

3

Kontrollera ränndalarna Om du har ett tak med ränndalar ska dessa rensas från mossa, kvistar och rost. Se över så att ränndalsskarvarna är täta och byt ut vid behov.

4

Titta till takpappen Lyft på pannorna och leta efter bubblor eller glipor. Rensa bort skräp och byt ut skadad takpapp så det håller tätt.

5

1

Håll rent taket Mossa, kvistar och andra beläggningar samlar upp fukt och kan leda in vatten under takpannorna eller öka risken att takplåten rostar. Städa bort med mjuk borste och vanlig trädgårdsslang. Undvik högtryckstvätt då det kan skada taket. Töm också hängrännorna på skräp.

2

Se över plåtbeslagen Plåtbeslag vid taklucka, nedre skorstensbeslag och beslag runt ventilationsdon slits snabbare än resten av taket. Byt ut om det finns rosthål och kontrollera att allt håller tätt.

Undersök undertaket Gå upp på vinden och kontrollera undertaket inifrån. Nere vid takfoten och vid skorstenen är vanliga ställen för fukt och rötskador.

ktet Före proje

behandling dör alger och lav och påväxten försvinner effektivt med tiden. Metallplåt Om färgen flagnar eller krackelerar– måla om för att förhindra rostbildning. Har plåten börjat rosta går det bra att skrapa bort små fläckar och måla om för sig. Snö glider lätt av tak i metallplåt, men om det bildas is så måste den avlägsnas försiktigt.

Rätt underhåll efter taktyp Förutom det som nämns ovan kräver olika typer av takbeläggning att du är extra uppmärksam på vissa saker.

6

Skyddsbelagd papp Kontrollera skarvar och kanter. Finns skador i svetsen mellan två våder, laga med takklister eller lappa över den skadade delen. Leta efter torrsprickor och skrynklor. Syns blåsor innebär det sannolikt fuktskada. Tips! Papptak är känsliga, lägg gärna ut en skiva att gå på om du har ett nästintill platt tak att inspektera.

Pannor i tegel och betong Byt ut spruckna pannor och lägg rätt de som hamnat snett. Var uppmärksam på lavar vars rötter kan fräta sönder pannorna. Ta också bort mossa noggrant – framför allt betong drar snabbt till sig detta. Använd exempelvis Grön-Fri från Jape som enkelt späds ut med vatten och sprutas ut över taket. Redan efter en

Shingel Se över dränering och att inga plattor lossnat. Har taket tappat sin skrovliga yta? Stryk på ett lager med takmassa för att reparera och skydda. Tänk på! Snöar det mycket kan du behöva skotta taket. Skotta jämnt men inte rent, för att undvika skador av spaden.

Välj material med lång livslängd Det finns många miljövänliga takmaterial med lång livslängd och relativt låga utsläpp i tillverkningen. Tegel är ett av våra vanligaste takmaterial, där de höga utsläppen vid framställningen vägs upp av en livslängd på uppemot 100 år. På senare år har även gröna tak blivit alltmer populära. De hjälper till att binda föroreningar, blir hem för djurliv och avlastar dagvattensystemet. Vi kan även lära oss mycket genom att snegla bakåt i tiden. Skiffertak, som återfinns på många äldre byggnader, produceras med låga koldioxidutsläpp och kan hålla i nära 200 år! Andra traditionella takmaterial som trä och vass har också en låg påverkan och en relativt lång livslängd på cirka 40-50 år. Ta vara på energin Är det dags att investera i solceller? Monteringen går smidigt och solcellerna hjälper dig att producera el av energin som ändå finns i omlopp. På ett par år kan solcellerna ha betalt av både sig själva och takbytet. Ta kontakt med din kommun för att höra om det behövs bygglov för solcellerna. Ett annat sätt att tillvarata energin är att tilläggsisolera. Taket står för ungefär 15 procent av en byggnads värmeförluster, men genom att tilläggsisolera minskar du svinnet och sparar dessutom en slant på energiräkningen. Det vanligaste är att tilläggsisolera vindsbjälklaget, men det går även att isolera taket från utsidan vid ett takbyte. Välj ett miljövänligt och giftfritt material, som till exempel cellulosafiber.

jekte UNDER pro Jobbet är inte klart bara för att taket är lagt. Håll det städat och under uppsikt – ibland hittar man skador alldeles för sent

Återbruka det du kan... Många tak går att återanvända. Takpannor i tegel och betong samt skifferplattor är väl lämpade för att användas på nytt. Även yngre vass-, strå och halmtak kan återanvändas, genom att materialet rullas av taket och binds till nya kärvar. I vissa kommuner finns återbyggdepåer som tar emot material, och på sajter som

Jonas Birgersson Säljledare NP Nilsson Trävaru 16

t

FIX A P ROJ E K T E T

TA K

blocket.se eller byggigen.se kan du själv sälja vidare gammalt takmaterial. Det som inte går att återbruka lämnar du på din lokala återvinningscentral. … och återvinn resten Skiffer samt takpannor av tegel eller betong sorteras alla som jord, sten, tegel och betong. Plåttak sorteras som metall och takpapp som brännbart avfall. Vass-, strå- och halmtak samt gröna tak är komposterbara. Impregnerat virke kan ge utsläpp av miljöfarliga ämnen och ska därför lämnas till särskild förbränningsanläggning med tillstånd, kontakta kommunens miljöförvaltning för mer information. Shingeltak innehåller bitumen och lämnas därför som farligt avfall. Takpannor i eternit sorteras som asbest och eternit, dessa ska vara inplastade och förpackningen väl försluten när den placeras i insamlingsbehållaren.

ektet EFTER proj Öka livslängden på ditt tak Taket är den del av huset som utsätts för hårdast slitage på grund av väder och vind. Med rätt underhåll kan du undvika röta och fuktskador. Gå igenom taket två gånger per år för att i god tid upptäcka brister och sätta in lämpliga åtgärder.

Fixa hållbarheten steg för steg

Minska klim a påverkan ge tn att välja ett om lo producerat kalt material

#

Läs mer om hur du kontrollerar och underhåller ditt tak på sidan XX

17


klarar belastningen vid ett fall – exempelvis en skorsten eller en väl förankrad gångbrygga. Se också till att utrustningen är anpassad för vassa kanter om det behövs så att inte linor eller liknande brister. Förbered dig på säker mark. Väl uppe på ett lutande tak är det lätt att snubbla till. Selarna ser lite olika ut beroende på hur de ska användas och har förankringspunkt vid bröstet eller ryggen. Välj en sele som passar just din kropp och ditt projekt, och se till att ha en stark taklina och förankringssling med dig. Se också till att du har stabila arbetsskor med bra grepp och en säker hjälm med hakband.

Var rädd om dig på taket Den allra vanligaste orsaken till skador inom byggsektorn är fallolyckor. Därför finns det nu krav på att man ska förebygga fallrisker redan vid höjder på två meter eller mer vid byggnads- och anläggningsarbete. Takarbete på hög höjd kan vara farligt, så var alltid noga med att reda ut vem som är ansvarig och följ alltid föreskrifter och skyddsanordningar. Du kan läsa mer om vem som ansvarar för vad på sidan 9 eller i Verktygslådan på vår hemsida. Gemensamma skyddsåtgärder Det är viktigt att skapa rätt förutsättningar – innan jobbet startar. I första hand rekommenderas skyddsräcke, arbetsplattform, arbetskorg, ställning eller skyddsnät. Ska du använda

18

byggställning, välj en som är anpassad till behovet. Det är också viktigt att den monteras av professionellt utbildad personal. Om det inte går att använda gemensamma skydd eller om arbetet är så kortvarigt att det inte är rimligt att montera och använda gemensamma skydd får man använda personlig fallskyddsutrustning som skyddar varje enskild medarbetare. På Arbetsmiljöverkets webbplats hittar du bra information om hur du säkrar din arbetsplats. Där

Foto Cresto

kan du också ladda hem broschyren ”Skydda dig mot fallrisker”. Eller kom in till oss på NP Nilsson så hjälper vi dig.

Säkra dina verktyg Var rädd om dem nedanför taket också. Många projekt har takfotställning eller andra skyddsräcken runt taket som ska fånga upp både dig och verktyg. Skyddsbarriären ska vara hållfast och tillräckligt hög så att du inte faller över, under eller igenom. Men verktygen är mindre och kan slinka igenom. Små föremål kan göra stor skada om de tappas från hög höjd. Ett tvåkilos verktyg tappat från 5 meters höjd motsvarar nedslagskraften av en elefant.

Personlig fallskyddsutrustning Utöver det vanliga skyddet med bland annat rätt yrkeskläder, skor, bygghjälm med mera, har vi personlig fallskyddsutrustning. Den består av en helsele, ett kopplingssystem med falldämpande funktion och en förankringsanordning. Din personliga skyddsutrustning ska besiktigas varje år och kontrolleras innan varje användning. Det är viktigt att du har utbildning i hur utrustningen ska användas och får chans att prova den innan du börjar arbetet på taket. Lika viktigt är att du inte arbetar ensam, utan har kollegor som kan komma till undsättning om det skulle behövas. Innan du gör något annat, se till att det finns en riskanalys och räddningsplan samt avspärrning runt fastigheten så att inga obehöriga rör sig i arbetsområdet. När det gäller riskanalys finns det flera företag som har tagit fram appar så att du alltid kan ha den tillgänglig i mobilen. Förankra den personliga skyddsutrustningen i en anordning som verkligen

FIX A P ROJ E K T E T

Ett verktyg som faller från 37 meters höjd kan rikoschettera och flyga 65 meter till. Eliminera risken med verktygssäkring. Det kan liknas vid en livlina för dina verktyg så att de aldrig faller så långt. En infästningskomponent kopplas till verktyget som i sin tur kopplas till en lina eller wire som kopplas till dig eller till en fast installation. Utbildning i säkerhet Kraven på utbildning ökar och allt fler kurser blir obligatoriska för att över huvud taget få utföra vissa arbeten. Alla arbetsplatser ska bland annat ha en utbildad och ansvarig byggarbetsmiljösamordnare för projektering och utförande. Samordnaren gör riskanalys och arbetsmiljöplan. Här är några av kurserna vi erbjuder för att göra din arbetsdag säkrare. – BAS U och BAS P-utbildning – Ställningsutbildning – Liftutbildning – Fallutbildning

Om du har praktiska frågor eller vill anmäla dig till en utbildning, kontakta oss på NP Nilsson.

Använd stegen rätt! Stegar är främst avsedda för kortare och lättare arbeten. Vid tyngre eller längre arbeten är det lämpligare med exempelvis arbetsplattformar eller ställningar När stegen används yrkesmässigt gäller följande:

1 2

Stegen måste vara typkontrollerad enligt svensk standard SS 2091.

Anliggande stegar längre än 5 meter och fristående stegar högre än 3 meter måste stagas eller förankras.

3

Om fallhöjden är högre än 4 meter måste du ha sele och en förankrad kopplingslina med falldämpare.

Foto Luna

Byggbransc h högst när d en ligger et gäller fall – var femte a fallolycka fö llvarlig r händer på b män ygget

Foto Tegera

TA K

19


Proffsens HÖJDARE

3

1

4 2

Paslode Spikpistol IM45CW Slipp snubbla på slangar när du skjuter papp. Batteri- och gasdriven spikpistol för takpapp och utvändiga skivor. Optimerad för ytor upp till 250 m2. Välbalanserad och bekväm att arbeta med. Djupjustering för mångsidighet. Försedd med gummistopp på sidorna vilket gör att verktyget inte glider av taket. Cirka 1000 spik/ gaspatron och cirka 4200 spik/ laddning. Bältesclips.

Makita Plåtnibbler DJN161Z Snabba, raka och sneda kapningar i metall. Klippresterna hamnar på undersidan och lämnar ytan ren. Klipphuvud roterbart i 360° för att anpassas efter arbetsmaterial och skärriktning. Försedd med tydlig spärr i steg om 90°. Det smala motorhuset ger ett bra grepp. Stansar högprofil- och trapetsplåt med samma stans. Matris med tolkmått för säkerställande av materialtjocklek.

Prylarna som tar takbygget till en ny nivå

20

Tänk på ergonomin! Vikt, vibrationer och balans är extra viktigt om du använder handverktyg dagligen. Ju mer välbalanserade, desto skonsammare mot handled och arm. Välj helst ett ergonomiskt handtag med mjuk beläggning som ger ett stadigare grepp. Kom även ihåg att hålla armen nära kroppen när du arbetar.

5

Då är du välkommen in till oss på NP Nilsson. Vi har flera av marknadens bästa varumärken och kunniga säljare som gärna guidar dig rätt – vare sig du söker en kvalitetsmaskin för hemmaprojekt eller en proffsmodell som klarar tuffa utmaningar på daglig basis.

FIX A P ROJ E K T E T

3 7 6

TA K

Takpanneskruv

För fixering av betongpannor. Gunnebos Takpanneskruv har S-spets för att undvika att bärläkten spricker. Nockpanneskruven klarar vinden nocken utsätts för och har en gummitätning. Båda är i Rostfri A2 för att ha en livslängd som överträffar takpannornas.

4

Svårt att välja?

Skruvdragare

Minimera risken för handledsskador med en ergonomisk skruvdragare. Festool TDC 18 har kickback-stopp som motverkar vridning i handleden. Fyrväxlad och flexibel: från stark till snabb, från trä till metall. Går att anpassa för vänsterhänta med Festools Work-app.

2

Festool Diamantkap DSC-AGC 18-125 FH Kapa takpannor dammfritt och med precision. Fri sikt över snittet så att du enkelt kan följa ritsen. Inkapslad, borstlös EC-TEC-motor ger lång livslängd. Bluetooth®-batteri auto-startar en tillkopplad dammsugare samtidigt som verktyget. Över 95 % av dammet går direkt till dammsugaren för mer hälsovänligt arbete. Fri reparationsservice i 3 år, även för batterier och laddare.

1

Häfthammare

Säker fastsättning av takpapp, isoleringsmaterial, fuktspärrar m.m. Öppningen av magasinet för att ladda klammer på Rapid R311 görs med en enkel knapptryckning, utan lösa delar som kan falla ur. Har dessutom extra stor skyddsplatta för att skydda underlaget.

Cirkelsåg

Perfekt för att såga råspont och läkt. Sladdlösa Makita DHS660Z har en lätt och kompakt design. Långlivad borstfri motor, 165 mm klinga och ett sågdjup på 57 mm. Sågbord i magnesium samt LED-ljus för bra sikt på arbetsstycket.

5

Bräckjärn 109/25

Bräckjärnet från Hultafors är tillverkat av härdat, stål av mycket hög kvalitet. Breda, slipade anläggningsytor och tunna ändar gör det lätt att komma åt och minskar risken för märken. Bräckjärnet har tre olika funktioner för spikutdragning.

6

RoofSeal Takfog

En elastisk lim- och tätningsmassa från Casco. För all typ av tätning och limning på tak, t ex takplåt och runt skorsten. Fungerar oberoende av temperatur. Mjuknar ej av värme, är fukthärdande och lösningsmedelsfri.

7

Konstruktionsskruv

Gunnebo Solid. Skruvserien speciellt framtagen för tung träkonstruktion. Drar ihop virkesdelarna mer effektivt än vanlig skruv och ger ett säkert, starkt och osynligt montage utan balkskor eller andra beslag. Den självborrande spetsen gör att du slipper förborra.

21


Fixa projektet enklare med våra tjänster Du måste inte göra allt själv! Om du vill kan du lägga över vissa delar av jobbet på oss, vi har en rad tjänster som förenklar ditt projekt.

Takstolar

Att konstruera takstolar är en komplex process som tar tid. Smartast både ekonomiskt och tidsmässigt är att beställa dem färdiggjorda och godkända. Vi hjälper dig hela vägen från start till mål med detta. Du får rätt takstol, upplyft på rätt plats, i rätt tid och redo att monteras in.

#

Läs mer om färdiga takstolar på sidan 14

Certifierade träexperter

Vi har lång erfarenhet av projekt med trävirke. Som certifierade träexperter i samarbete med Svenskt Trä kan vi råda dig i allt om trä – materialval, användning, egenskaper och fuktkvot. Kompetensen finns på plats i våra butiker.

Byggrådgivning

Hur påläst man än är, kommer det hela tiden nya valmöjligheter. Våra rådgivare hjälper dig optimera leveranslogistik, materialval och byggmetoder för bästa ekonomi och hållbara val för miljön.

Rithjälp

Från idé till ritning, både för proffs och slutkund. Våra erfarna rådgivare jobbar med den senaste tekniken och tar fram ritningsförslag för kök, badrum, uterum och andra ombyggnader. Boka tid och ta med en skiss med mått. Vi gör även besök på plats.

Såg- och hyvleriservice

Det är mycket som ska klaffa på ett bygge och tiden är ofta knapp. Lägg ut kapning av träreglar, panelbrädor, gipsskivor och byggskivor på oss. Du spar tid, får rätt dimensioner och slipper spill på bygget.

Lagerhantering

Vem vet vad som händer med materialet på byggarbetsplatsen? Lagra det hos oss istället, det gäller både lageroch beställningsvaror.

Se till att din kund sätter sig in i regelverket för rot-avdrag. Det är din kund som har ansvaret för att villkoren är uppfyllda. I de flesta fall brukar det inte vara några oklarheter.

Sats/Lägenhetspackning

Leta efter grejer? Hitta dem underst på pallen? Nej, tack. Vi packar i kollin sorterade per lägenhet, rum, våning eller arbetsplats. I exakt rätt mängd. Prata med oss.

Kontrollera att uppgifterna du får från kunden är rätt för att undvika framtida krångel.

Transport och leverans

Fråga alltid kunden om du ska göra ett rot-avdrag för att säkerställa att det finns utrymme för det.

Att ödsla tid på hantering eller väntan gör ingen glad. Därför rekommenderar vi alltid våra proffskunder att lägga transport och leverans på oss. Du får rätt material, rätt emballerat, på rätt plats, i rätt tid.

Skicka fakturor i god tid innan årsskiftet så att din kund har chansen att betala på innevarande år.

Hyra släp

Har du ett mindre projekt och vill plocka och emballera ditt material själv, men saknar släp? Inga problem. Vi erbjuder både frihet och hyrsläp. Tänk på att boka i god tid bara.

ROT för dig som husägare

Uthyrning

I vissa fall kan det vara motiverat att korttidshyra utrustning istället för att köpa. Vi kan erbjuda ett stort antal maskiner och verktyg från vår verkstad i Båstad.

Vid takarbeten är arbetskostnaden den stora biten – två tredjedelar. Detta gör att privatpersoner kan göra mycket stora ROT-avdrag på arbetet.

Konsulttjänster

Räkna ut hur mycket skatt du kommer att få betala under det år bytet ska göras. Det kan du enkelt göra på skatteverket.se. Då får du en uppfattning om hur mycket avdrag du kan göra.

Vi har ett stort nätverk av konstruktörer, arkitekter, elektriker, målare, VVS-tekniker med mera. Det ger dig snyggare resultat och ofta lägre kostnader. Prata med oss.

Se till att hantverkaren du anlitar har F-skatt. På offerter och fakturor ska det tydligt framgå vad som är arbetskostnad och vilken fastighet/bostad arbetet ska utföras på.

Färgbrytning

Ge oss en färgkod, ett färgprov eller välj en kulör i vår samling. Säg var färgen ska användas och hur stor ytan är, så ordnar vi med brytning, mängdning och leverans.

22

Fakturan för arbetet måste betalas under det år som arbetet utförs.

FIX A P ROJ E K T E T

Du har väl koll ? r e l g e r h c o r a g a l på

ROT för dig som utför arbetet

TA K

Byggnadsarbete är omgärdat av lagar, regler, anvisningar och rekommendationer. Det är mycket att bita i för en upptagen entreprenör. Men regelverket gör stor nytta. Det smartaste är att hålla sig uppdaterad. Ta reda på vad som är nytt och ta hjälp om det behövs! AMA Hus AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning och fungerar som grund för tekniska beskrivningar. Verktyget hjälper dig att säkerställa kvaliteten i byggprocessen – från första förfrågningsunderlag till sista slutbesiktning. Ha koll på AMA, det finns mycket där som rör tak.

#

Läs mer på byggtjanst.se

Försäkringar Företag som utför byggarbeten behöver ansvarsförsäkring, fordonsförsäkring, försäkring för verktyg och maskiner, avbrottsförsäkring och personalförsäkring. Brandfarliga heta arbeten Se till att den som utför brandfarliga heta arbeten på plats, exempelvis uppvärmning av underlagspapp eller arbeten som medför gnistbildning, har certifierad utbildning och följer säkerhetsreglerna.

#

Läs mer på brandskyddsforeningen.se

Arbetsmiljöansvar Byggherren ansvarar för att en AMP, arbetsmiljöplan, upprättas innan byggarbetsplatsen etableras. BAS-P, byggmiljösamordnaren för projektering och planering, är den som samordnar så att arbeten kan utföras säkert och

ser till att olika arbeten inte skapar risker för varandra. BAS-U, byggmiljösamordnaren för utförandet, tar över ansvaret under det praktiska byggarbetet och ser till att AMP finns tillgänglig för alla och hålls uppdaterad. Konsumentuppdrag: Är beställaren/ byggherren en privatperson övergår ansvaret för arbetsmiljön automatiskt till entreprenören som utför det samlade arbetet. Men om privatpersonen själv tar in olika entreprenörer samtidigt på fastigheten, så kallad delad entreprenad, blir det privatpersonen som är ansvarig. Upplys vid behov.

# # #

Broschyrer finns på av.se Guide finns på sbuf.se/ampguiden Checklistor finns på prevent.se

Takläcka De flesta villahemförsäkringar täcker inte vattenläckage genom yttertaket. Det anses vara husägarens ansvar att se till att det inte kan hända. En tilläggsförsäkring kan göra skillnad. Bygglov Reglerna varierar från kommun till kommun och det lokala områdets detaljplan kan begränsa möjligheterna till förändring av byggnader och tak. Se till att allt är avstämt med kommunens byggnadsnämnd innan du påbörjar ett projekt. Konsumenttjänstlagen KTjL är en så kallad hård lag, tvingande till konsumentens förmån, om du exempelvis har en villaägare som slutkund. Ett enkelt misstag kan bli tråkigt. Bästa tipset är att läsa på och ha tydligt skrivna kontrakt. Det ger klara besked och ömsesidigt förtroende och det vinner båda parter på.

#

Läs mer på foretagarna.se

23


TILLSAMMANS FixaR VI projektet! Vi hjälper dig att välja rätt Halmstad Laholm Båstad Grevie Ängelholm Helsingborg

Besök din lokala bygghandel för att se vilka takprodukter som kan vara intressanta för ditt nästa projekt. Våra erfarna säljare kan besvara alla dina frågor!

Fixa projektet Tak är nummer tre i en serie magasin fulla av inspiration och kunskap. De två tidigare har handlat om Fönster och dörrar respektive Virke. Nästa gång fokuserar vi på Interiör. I det här numret går vi igenom det kanske viktigaste på hela huset – taket. Det finns mycket man ska ha koll på när det gäller takarbeten och vi tipsar om vad man ska tänka på för att göra ett bra och komplett jobb. Har du frågor om ditt nästa projekt, söker inspiration eller vill beställa material och verktyg? Kontakta gärna oss på NP Nilsson. Vi har ett brett sortiment av kvalitetsprodukter och det mesta finns på lager. Våra kunniga säljare är vana att fungera som bollplank och rådgivare vid både små och stora projekt. Lycka till med alla projekt!

Det är vi som hjälper dig att fixa projektet!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.