Cleaning station 1 2022

Page 1

MRT TANK SHOP

BRANDSTOF TECHNIEK

WASSEN Car&Truck

2022

01


SERVICE STATION S H O P & C A R WA S H 27-30.03.2022

15e VAKBEURS voor

BENZINESTATIONS, SHOPS EN CARWASH

9 7

PATIO

6 5

EXPO 96% Sold Out

+32 (0)2 790 27 47 | +32 (0)9 243 48 40 servicestation@i-one.be

We kijken ernaar uit u te ontmoeten in 2022!

schrijf in en begin nu met uw sales van 2022!


CS 1

13

|

maart 2022

|

INHOUDSOPGAVE

3

Start-up Leap24 breidt laadinfrastructuur bestel- en vrachtwagens uit

5

OK Breda winnaar TankshopTOP100

18

De TankshopTop100 is een ranking van tankshops die zich onderscheiden door uitstekende prestaties op het gebied van gastvrijheid, presentatie, hygiëne, productbehandeling, vakmanschap en ondernemerschap.

Carwash&Co bestaat 25 jaar

Inhoud meetsysteem voor ondergrondse tanks

6

Carwash & Co in Ede viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Tegelijk bestaan de twee vestigingen in Veenendaal en Doetinchem 10 jaar. “Dubbel feest dus eigenlijk”, aldus de broers Jordi en Imar van Riet.

29 25 Meten is Weten Het 3e thema betreft het onderwerp Meten van het voertuigen is Weten in de roll-over of de wasstraat. In editie 6 van vorig jaar las u een uiteenzetting van de firma Christ. In deze editie een uiteenzetting van WashTec en DICO.

QCP samenwerking met Bob van Eck en verhuizing naar groter magazijn

Uitgever:

Berrie Wolters

Drukkerij:

Veldhuis Media, Raalte

Postbus 6672 • 6503 GD NIJMEGEN

Opmaak:

Creatieve Gasten, Nijmegen

Telefoon:

+31 (0)6 5218 3174

Verspreiding:

PostNL

E-mail:

wppvakbladen@ziggo.nl

Oplage:

2100

verschijning:

6 x per jaar

www.cleaningstation-tankstation.nl www.cleaningstation-carwash.nl


Wij zijn dé dealer voor Nederland 1

De Fly heeft een lineair en aantrekkelijk ontwerp door de exclusieve, speciale elementen op de machine en is uitgerust met zeer geavanceerde, performancetechnologie. Het gebruik van roestvrij staal verhoogt de waarde en zorgt in de loop der jaren voor een verbetering qua prestaties omdat de machine niet wortdt aangetast door water en chemie.

1 2

3

2

Exclusief gepatenteerd ontwerp. Voert het wassen van de wielen onder hoge druk uit, zonder het gebruik van traditionele borstels. Het mondstuk kantelt om een meer directe actie op het oppervlak uit te voeren. Door het roteren van de droger komt de hoge druk ook goed aan de voorkant en achterkant van de auto. Vier roterende power HD-nozzels, gemonteerd op elke geschutskoepel, zorgen voor een totale reiniging van de onderste zijdelen van het voertuig.

3

Dit zijn wij:

Wij zijn een jong bedrijf, gespecialiseerd in de verkoop, onderhoud en reparatie van wasstraten en hefbruggen. Voor al uw vraagstukken hebben wij een passende oplossing want met meer dan 40 jaar ervaring in deze branche hebben wij een schat aan kennis opgebouwd.

Echten service, échte service! Oshaarseweg 2F // Echten // 06 11 012 112 of +31 6 53107719 // info@echtenservice.nl maandag t/m vrijdag: 9:00 - 17:00 uur // zaterdag en zondag alleen storingen


CS 1

|

maart 2022

|

SHOP & ZO

5

OK Breda winnaar verkiezing TankShopTOP 100 "De huidige tankshops transformeren in een snel tempo naar hippe

De winnaar van 2021 is OK Breda aan de Claudius Prinsenlaan. Deze

On the Go restaurants en vaak compleet met Barista. Hierbij hoort

shop was elk bezoek zeer goed. Ondanks wisselende bezettingen

ook een andere klantbenadering. De klant van nu wil beleving, gemak

was de presentatie steeds goed voor elkaar maar juist ook de aan-

en een heerlijk broodje met drankje." Wim Verschuren, Founder van

dacht voor de klant was steeds erg goed. Iets wat bij drukte als eer-

Marktonderzoekbureau Eye on Retail én founder van TankshopTop100,

ste wegvalt.

wilde graag helpen deze branche te ondersteunen als onafhankelijke partij. Bijzondere vermeldingen zijn er voor OK Son Oost en Provinciewinnaar "De TankshopTop100 is een ranking van tankshops die zich onder-

OK Duiven. Dit bewijst dat de vernieuwde formule van Shoppoint zeer

scheiden door uitstekende prestaties op het gebied van gastvrij-

goed de vraag van de klant invult. Verder zijn provinciewinnaars Auto-

heid, presentatie, hygiëne, productbehandeling, vakmanschap en

radam Amsterdam en Almere met een geweldige shop en Leus Almelo

ondernemerschap.

Turfkade, shops voor een broodje maar ook een volledige warme maaltijd. Bij iedere winnaar prijkt nu een mooie beker voor de trotse teams."

Meedoen aan de TankshopTop100 is niet alleen om het plaatsje op de lijst of een mooie overwinning. Het is juist een instrument om

Elk TankshopTeam kan zich nu alweer voor dit jaar inschrijven via de

elke dag weer het beste in uw medewerkers naar boven te halen,

website www.tankshoptop100.nl. Je vindt daar alle informatie.

ze te inspireren en te motiveren. Het hele team komt in beweging. Afgelopen jaar zag je dit mooi ontstaan bij de verschillende teams.

Beoordelingspunten waren: • Hygiëne algemeen

• Versheid

• Toiletten

• Waliteit

• Wifi, oplaadpunten

• Klantvriendelijkheid,

• Assortiment

klantgerichtheid en

• Presentatie

klantgedrevenheid

Dat is heel krachtig. Ook klanten wordt om hun mening gevraagd. Middels een QR-code krijgt de klant een korte vragenlijst op zijn/ haar telefoon. Dit zijn zeer waardevolle meningen.


6

BRANDSTOF & ZO

|

maart 2022

|

CS 1

WOLFGANG FROITZHEIM - MOBIFOX

“Ondergrondse brandstoftanks: Klanten ontzorgen met telemetrie-oplossingen” Mobifox is een klein maar zeer innovatief bedrijf, gevestigd in Velp (Noord-Brabant) dat is gespecialiseerd in telemetrie. “Telemetrie,” legt eigenaar Wolfgang Froitzheim uit, “is het op afstand uitlezen van sensoren, bijvoorbeeld temperatuur, beweging en afstand. Dat klinkt heel eenvoudig, maar er zit een enorm stuk techniek achter. Wij onderscheiden ons op deze markt doordat onze oplossingen simpel en doeltreffend zijn. ‘Ze doen wat ze moeten doen’.

Wolfgang Froitzheim

Mobifox ontstond in 2009, toen Voda-

en software zelfstand en waarborgen zodoende de betrouwbaar-

fone productmanager Wolfgang Froit-

heid en kunnen snel inspelen op nieuwe wensen en marktontwik-

zheim samen met een zakenpartner

kelingen. We zijn gespecialiseerd in het op afstand uitlezen van

besloot om voor zichzelf te beginnen.

het actuele vulniveau’s van (brandstof)tanks. We verzamelen deze

Aanvankelijk lag de focus op zogenaam-

data in de Cloud en integreren de dat met het backoffice program-

de ‘location based services’. “Denk dan

ma van onze klanten. Op deze manier ontzorgen we onze klanten,

bijvoorbeeld aan een bedrijf dat talloze

de groothandel op de brandstoffenmarkt.Met drie vaste krachten

aggregaten verspreid over heel Neder-

en evenzoveel zzp’ers is Mobifox klein in omvang maar groot in

land heeft staan. De eigenaar wil graag

service. En is het bovendien een innovatief bedrijfje in onze ‘tak

weten waar zijn bedrijfsmiddelen staan

van sport’. Daar zit ook onze kracht. We doen erg veel aan elektro-

en hoeveel brandstof er nog in de respectievelijke tanks zit. Derge-

nica-en software ontwikkeling.

lijke diensten waren mogelijk dankzij Mobiel internet en GPS (Global Positioning Systemen).

Internet of Things Toen rond 2012 mobiel internet een enorme snelle ontwikkeling doormaakte en ‘volwassen’ werd, verschoof de focus van de locatie gebaseerde dienstverlening richting het meten van brandstofniveau’s in tanks. Mede op basis van vragen uit het werkveld. Sensoren die via het mobiele internet in verbinding staan met andere systemen en daarmee gegevens uitwisselen en autonome beslissingen kunnen nemen, noemen we Internet of Things (IoT).

We onderscheiden ons in deze ‘technology driven’ sector, waarbij de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, door ervoor te

Mobifox ontwikkelde een IoT systeem waarbij een slimme niveau-

zorgen dat de klanten die bij ons een abonnement hebben afge-

sensor die de vloeistofhoogte in een opslagtank meet. Dat was de

sloten, kunnen werken met de ‘state of the art’ hard- en software.

basis voor Mobifox in zijn huidige vorm. In 2012 werd door Mobi-

Wij ontzorgen en bieden ogenschijnlijk heel simpele oplossingen

fox het eerste ‘Inhoud Meet Systeem (IMS)’ geïntroduceerd voor

met onze apparatuur en software waar een enorm stuk innovatie-

het uitlezen van brandstofniveau van brandstoftanks.

ve techniek achter zit”.

Klein in omvang, groot in service

Wanneer een klant de inhoud van de brandstoftanks van hun

Wolfgang Froitzheim: “We ontwerpen onze elektronica (hardware)

tankstations wil weten, kan hij dat via zijn mobiele telefoon afle-


CS 1

|

maart 2022

|

BRONDSTOF & ZO

7

zen of er nog voldoende voorraad is en hoeveel er nog bijgevuld kan worden. Hij logt in op ons Cloud platform om detail-informatie op te vragen . Bovendien kan hij die informatie integreren in hun bedrijfsproces. Met name dat laatste stukje, de integratie van informatie in bedrijfsprocessen is steeds belangrijker aan het worden, omdat je geen aan elkaar geknoopte verzameling van verschillende apps wilt, maar een soort supermarktoplossing, ‘one stop’. Je wilt de informatie direct integreren in bijvoorbeeld een bestelsysteem. Dat is efficiënter, betekent minder kosten voor logistiek/opslag en maakt het leven aangenamer en veiliger.

Telemetrie nader bekeken “Een complete Telemetriedienst bestaat eigenlijk uit de volgende onderdelen: • Het begint met een sensor-unit die het niveau in de tank meet • Deze is gekoppeld aan een minicomputertje (microcontroler) • Deze staat draadloos in verbinding met de Cloud-server • Het online dashboard presenteert de meetresultaten in grafieken • Tenslotte kunnen de resultaten ook worden geïntegreerd in de bedrijfssystemen van de klant

TSE: MIDAS voorkomt verkeert ondergronds vullen van brandstoffen TSE Fuelling Supplies is voornemens om de MIDAS2 vulbewakingssysteem te introduceren in Nederland. Het product bestaat al langere tijd in Europa en daarbuiten maar is nog niet bekend in Nederland. Martijn Noordink van TSE: “Dit product is de brancheleider in het voorkomen in vullen van verkeerde brandstof, en fungeert als de laatste verdedigingslinie in het brandstoftoevoerproces.

Daarnaast onderscheiden wij ons doordat wij de volledige telemetrie dienstverlening aanbieden en dus niet allerlei hard- en soft-

De MIDAS 2 is uitgerust met een groot aantal functies en is speciaal

ware van verschillende leveranciers aan elkaar hoeven te knopen

ontworpen voor draagbaar gebruik met een verhoogde focus op

met de nodige faalfactoren, die daarbij voorkomen. Tevens bieden

gebruikerservaring, waardoor MIDAS2 het meest functionele en

wij het breedste assortiment telemetrie dienstverlening, zoals

haalbare product tot nu toe is.

brandstofalarmsystemen, GPS locatie, olievaten monitoring, etc.”

Marktontwikkelingen “Met name de communicatiemarkt is op dit moment volop in beweging, onder meer door de introductie van 5G. De uitdaging voor de komende jaren is om een stabiele, toekomstbestendige draadloze communicatie te blijven leveren. We leveren al geruime tijd toekomstvaste systemen. Echter wanneer de mobiele operatoren precies hun huidige 2G netwerk zullen uitzetten, hebben we geen grip op”.

Een display op de MIDAS geeft de tankwagenchauffeur exacte informatie betreffende de voortgang van de levering

Monteren “Midas is een systeem dat wordt gemonteerd op de boven- of

Toekomst? “Dat de markt voor fossiele brandstoffen in de toekomst zal krimpen staat als een paal boven water. Ze zullen op termijn verdrongen worden door hernieuwbare energievormen, zoals HVO, biogas, waterstof, zon, wind, etc. Maar hoe en in welk tempo dat gaat gebeuren, is kijken in een glazen bol. Dit zijn best wel spannende ontwikkelingen, die we nauwlettend bijhouden. Tevens

ondergrondse vulpunten op elke bulkbrandstofopslagtank bij o.a. tankstations. De unit bestaat uit een klep met intelligente regeling die onderscheid kan maken tussen benzine- en dieselbrandstofsoorten. Het doel van de unit is om te voorkomen dat het verkeerde product de tank binnenkomt en een verkeerde brandstof veroorzaakt.”

biedt het ook kansen aangezien de nieuwe energievormen ook

Kalibreren

gemonitord en gemeten zullen moeten worden. Alleen op welke

Het apparaat wordt tijdens de installatie gekalibreerd voor diesel-

manier is nog onduidelijk..

of benzineproducten, het systeem leest dan onmiddellijk de brandstof die wordt geleverd en opent, indien correct, de klep

We lopen in Nederland in de frontlinie ten aanzien van telemetrie.

om het vullen te laten doorgaan.

We zijn verder zijn dan de omringende landen. Er liggen voor ons dus nog internationalisatiemogelijkheden en daar zijn we dan ook

Als een onjuist brandstoftype wordt gedetecteerd, blijft de klep

druk mee bezig.”

gesloten en geeft de unit zowel hoorbaar als visueel een alarm om de bestuurder op de fout te wijzen.”


AED: daar red je levens mee

Laat uw ondernemershart kloppen en zorg voor een AED binnen handbereik! KIJK OP MIJN.BOVAG.NL/AED VOOR MEER INFORMATIE

Alles voor een betere kilometer.


CS 1

|

maart 2022

|

BOVAG & ZO

9

Meld u aan voor de WinterWasWeken Hoe zorgt u ervoor dat uw klanten ook in de wintermaanden hun auto bij u komen wassen of poetsen? Eén van de manieren om klanten te trek­ ken, is deelname aan de BOVAG WinterWasWeken. Deze actie vindt jaarlijks plaats in de maand januari en meedoen is eenvoudig: gewoon voor 13 novem­ ber aanmelden op mijn.bovag.nl/winterwasweken. Tijdens de WinterWasWeken geeft u iedere klant een

kanskaart voor mee. Op elkeBOVAG kanskaart staat een unieke code Twee nieuwe bestuursleden waarmee klanten kans maken op een van de ruim zevenAutowas- en Poetsbedrijven tig prijzen en ze ontvangen altijd een bedankprijs. De bedankprijs is een gratis tweede kaartje op een dagje uit naar keuze. hoofdprijs is een auto ter waarde van • Martin Kniest vanDeMatz Carwash € 10.000 uit te zoeken op viaBOVAG.nl. • Imar van Riet van Carwash & Co

Martin Kniest (Matz Carwash) en Imar van Riet (Carwash & Co) zijn tijdens de algemene ledenvergadering op 3 februari door de aanwezige leden benoemd tot afdelingsbestuurslid. Zij nemen het stokjeDeelname over Tijdens de ALV hebben de leden ingestemd met hun Aan deelname is een eenmalige bijdrage per vestiging verbonden waar van Edward Verdoold en Timo van Riet. Met deze benoeming als bestuurslid van BOVAG Autowas- en tegenover staat dat u meelift op landelijke communicatie die BOVAG benoemingen is het bestuur van BOVAG Autowas- Poetsbedrijven. Edward Verdoold en Timo van Riet organiseert. Net als voorgaande jaren stelt BOVAG communicatie-uitingen en Poetsbedrijven weer op volle sterkte.Vanwege de zijn hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet in aan u beschikbaar. Een wasstraat met kettingbaan betaalt € 600 een coronamaatregelen was het nog niet mogelijk om het bestuur. 

 roll-over € 300 en een autopoetsbedrijf € 200. Een klein bedrag als je elkaar te ontmoeten tijdens een fysieke bijeenkomst. het vergelijkt met een advertentie in de plaatselijke krant of een flyer bij Mark de Graaf van Bob Autowas is tijdens Daarom werd de uitgestelde online gehouden Nieuw ledenraadslid Daarnaast was er hoe vanwege het wekelijkse folderpakket. Hoe meer leden deelnemen, groter de de algemene ledenvergadering vanALV BOVAG op donderdag 3 februari. Het was belangrijk dat deze dekking de nieuwe bestuursstructuur binnen een Autowasen Poetsbedrijven per acclamatie landelijke en natuurlijk de communicatie naar BOVAG de consument. vergaderingtot werd gehouden, omdat herbenoemd voorzitter van deze afde- de termijn van vacature ontstaan in de BOVAG Ledenraad, die twee inmiddels was Edward opgevuld mocht worden door een lid van BOVAG ling. Zijnbestuursleden eerste zittingstermijn liep af en verlopen: hij Eigen prijzen of bedankje Verdoold (One2Wash) en een Timo van Riet (Carwash Poetsbedrijven. den Boogaard stelde zich herkiesbaar voor tweede Naast&een Autowasvastgesteldenprijzenpakket, is hetRob ookvan mogelijk om zelf prijzen Co). Twee enthousiaste ondernemers van Autoradam zich hiervoor gesteld, termijn. De vergadering waarin hij werd her- hadden aanzich uw klanten beschikbaar had te stellen. Denk aan kandidaat een waspas, een winterset of een en interieurreiniging. Laatde bijALV uw inschrijving kozen vond gesteld plaats opvoor de Car Wash Show kandidaat deze posities: hij is ook tijdens benoemd weten welke prijzen u beschikbaar stelt, deze prijzen worden verloot onder uw eigen klanten. Europe in de Kromhouthal in Amsterdam. Het is ook mogelijk om in plaats van een prijs een bedankje mee te sturen in de bevestigingsmail die consumenten ontvangen na deelname.

Mark de Graaf herbenoemd

BOVAG-nieuws verschijnt onder de verantwoordelijkheid van BOVAG. Kijk op mijn.bovag.nl voor meer informatie over BOVAG en het lidmaatschap

 Meer weten? Kijk op www.mijn.bovag.nl/winterwasweken.

Stoppen of 53.760 deelnemers BOVAG WinterWasWeken doorgaan?

Afgelopen januari zijn in het kader van de BOVAG WinterWasWeken 53.760 van de uitgedeelde kansWist u dat een goede bedrijfsoverdracht vijf 10 procent van het totaal aantal kanskaarten dat BOVAG heeft kaarten online verzilverd. Dat is bijna jaar in beslag neemt? Denkt u erover om te verspreid onder de ruim 100 deelnemende autowas- en poetsbedrijven. stoppen met uw bedrijf? Begin dan op tijd met bekijken uitwerkenkanskaarten van de mogeHethet totaal van en verzilverde is vrijwel gelijk Hoofdprijs in Haarlem lijkheden. BOVAG kan u hierbij helpen met heeft met input vandie BOVAG een online programma aan het resultaat van de WinterWasWeken-actie inMKB-Nederland 2020. De 105 BOVAG-leden dit jaar meededen aan ontinformatie en advies. Meer weten? Kom naar wikkeld dat helpt bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Destijds was corona nog het meest bekend als merknaam de actie, bestelden bijna 575.000 kanskaarten de laatste workshop ‘Stoppen of doorgaan?’ Per maatregel krijgt u uitleg, kosteninschattingen en adviezen. Ook kunt van een Mexicaans biertje, was van lockdowns geen om aan hun klanten uit te delen. BOVAG stelde van dit jaar op 13 november in Dodewaard. u eenvoudig alle maatregelen inplannen en uw totaaloverzicht uitprinten, sprake en werden in de eerste maand van het jaar ruim 117 prijzen beschikbaar en deelnemende handig bij controle door de Omgevingsdienst. BOVAG-leden krijgen kor57.000 codes ingevoerd op de actiewebsite. Iedereen ondernemers konden daar voor hun eigen klanten ting op dit Milieubeheerprogramma.  Kijk voor meer informatie en aanmelden die tijdens de BOVAG WinterWasWeken zijn auto liet ook nog een prijzenpakket aan toevoegen. De op mijn.bovag.nl. wassen of poetsen, ontving een kraskaart met daarop hoofdprijs was een cheque van maar liefst 10.000  Kijk op milieubeheerprogramma.nl. een code. Online werden dit jaar in totaal dus bijna euro voor een auto naar keuze op het platform 54.000 codes ingevoerd, waarmee de consument niet viaBOVAG.nl. De winnaar van deze cheque is de alleen kans maakte op mooie prijzen, maar sowieso een heer Ozzy Laan en hij liet zijn auto wassen bij cadeau kreeg in de vorm van een korting op dagjes uit. CarwashPlus in Haarlem.

Online hulp bij energie besparen

2019.BVG.034 BOVAG - Cleaning & Station 10-2019 v02b.indd 1

18/10/2019 15:13


Monteur Carwash techniek Ben jij monteur en op zoek naar een leuke baan in de techniek ? Wil je werken in een gezellig team? En werk jij nauwkeurig en efficiënt? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als monteur bij ACE Carwash Systems ben je samen met het team verantwoordelijk voor de bouw, verbouw en service van de mooiste wasstraten.

Wat ga je doen? Samen met het monteurs team ben je verantwoordelijk voor de bouw, verbouw of service van autowasstraten door heel Nederland en enkele locaties in het buitenland Je sleutelt aan wasstraten met zeer veelzijdige techniek zoals: pneumatiek, hydrauliek, elektrotechniek en veel mechanische onderdelen

Wat bieden wij jou? Een fulltime functie in een jong team met enthousiaste collega’s Een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden Diverse opleidingsmogelijkheden Een werkomgeving waarin collegialiteit en humor belangrijk is Een volledig ingerichte werkbus met het beste gereedschap

Wat vragen wij van jou? Je bent een volwaardig monteur en bereid om in heel Nederland te werken Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als elektromonteur, servicemonteur of projectmonteur Een aanpakkersmentaliteit In bezit van rijbewijs B Goede kennis en beheersing van de Nederlandse taal Je bent stressbestendig, collegiaal en representatief

Interesse?

Mail je motivatie en CV naar Xamira van der Burg xamira@ace-europe.nl ACE CARWASH SYSTEMS Gouwzeestraat 11 1382 KD Weesp T 085 071 83 65 info@ace-europe.nl www.ace-europe.nl


CS 1

|

maart 2022

|

BOVAG & ZO

11

Meld u aan voor de WinterWasWeken Hoe zorgt u ervoor dat uw klanten ook in de wintermaanden hun auto bij u komen wassen of poetsen? Eén van de manieren om klanten te trek­ ken, is deelname aan de BOVAG WinterWasWeken. Deze actie vindt jaarlijks plaats in de maand januari en meedoen is eenvoudig: gewoon voor 13 novem­ ber aanmelden op mijn.bovag.nl/winterwasweken. Tijdens de WinterWasWeken geeft u iedere klant een

BOVAG pleit voor verder uitstel Omgevingswet kanskaart mee. Op elke kanskaart staat een unieke code

waarmee klanten kans maken op een van de ruim zevenBOVAG en andere mkb-organisaties hebben er afgelopen maand voor gepleit om de invoering van de Omtig prijzen en ze ontvangen altijd een bedankprijs. gevingswet die op 1 juli 2022 in zou moeten gaan, opnieuwDe uitbedankprijs te stellen. Reden is dattweede er onvoldoende is een gratis kaartje op tijd een is dagje om het online loket (DSO) waarmee ondernemers straks hun bouwaanvragenen meldingen moeten gaanvan uit naar keuze. De hoofdprijs is een auto ter waarde regelen goed werkend te krijgen. € 10.000 uit te zoeken op viaBOVAG.nl.

Deelname De organisaties willen dat er meer tijd komt om Omgevingswet Aan deelname is een eenmalige bijdrage per vestiging verbonden waar ermee proef te draaien en erover te communiceren, Het DSO is echter sinds het wetgevingsproces een tegenover staat dat u meelift op landelijke communicatie die BOVAG en dat meer branches die mogelijkheid krijgen. De punt van zorg van mkb-organisaties, gemeenten organiseert. Net als voorgaande jaren stelt BOVAG communicatie-uitingen nieuwe Omgevingswet bundelt alle wetten en regels en provincies omdat het niet goed werkt. Zonder aan u beschikbaar. Een wasstraat met kettingbaan betaalt € 600 een voor ruimte, bouw, infrastructuur, milieu, natuur een goedwerkend ondernemersloket dreigen roll-over € 300 en een autopoetsbedrijf € 200. Een klein bedrag als je en water. Doel is dat aanvragen van ondernemers ondernemers opgezadeld te worden met extra het vergelijkt met een advertentie in de plaatselijke krant of een flyer bij Mark de Graaf van Bob Autowas is tijdens eenvoudiger, sneller en vangoedkoper worden. werk, kosten en BOVAG. Dat de het wekelijkse folderpakket. Hoefrustratie, meer ledenvreest deelnemen, hoe groter de algemene ledenvergadering BOVAG Ondernemers zouden ditper dan vanaf 1 juli 2022 via dekking staat haaks op de uitgangspunten dieconsument. BOVAG Autowasen Poetsbedrijven acclamatie landelijke en natuurlijk de communicatie naar de één online tot ondernemersloket herbenoemd voorzitter van dezekunnen afde- regelen: het hanteert bij alle mkb-wet- en regelgeving: die moet Digitaal Stelselzittingstermijn Omgevingswet Zij moetenEigen hierin prijzen eerlijk,ofhaalbaar en betaalbaar zijn. Standpunt van ling. Zijn eerste liep(DSO). af en hij bedankje eenvoudig en zondervoor hulpeen vantweede derden hun eigen wegeen BOVAG is daarom: zonder goedwerkend geen stelde zich herkiesbaar Naast vastgesteld prijzenpakket, is het ook mogelijkDSO om zelf prijzen kunnenDevinden. 

Zonder geen Omgevingswet. termijn. vergadering waaringoedwerkend hij werd her- DSOaan uw klanten beschikbaar te stellen. Denk aan een waspas, een winterset of een interieurreiniging. Laat bij uw inschrijving weten welke prijzen kozen vond plaats op de Car Wash Show u beschikbaar stelt, deze prijzen worden verloot onder uw eigen klanten. Europe in de Kromhouthal in Amsterdam. Het is ook mogelijk om in plaats van een prijs een bedankje mee te sturen in de bevestigingsmail die consumenten ontvangen na deelname.

Mark de Graaf herbenoemd

BOVAG-nieuws verschijnt onder de verantwoordelijkheid van BOVAG. Kijk op mijn.bovag.nl voor meer informatie over BOVAG en het lidmaatschap

 Meer weten? Kijk op www.mijn.bovag.nl/winterwasweken.

Akkoord over cao voor tankstations en wasbedrijven

Stoppen of doorgaan?

BOVAG en BETA hebben onlangs een principeakkoord bereikt met vakbonden FNV, De Unie, CNV en LBV over een nieuwe cao van tankstations en wasbedrijven. De besturen aan de werkgeverskant waren al akkoord en de achterban van vakbonden heeft inmiddels ook groen licht gegeven.

Wist u dat eenstap goede bedrijfsoverdracht vijf De volgende in het proces is het voorleggen van het afgesproken dat partijen met een werkgroep starten die jaar in beslag neemt? Denkt u erover om te Sociale Zaken gaat kijken of en hoe vervroegd pensioen voor zware gehele cao-voorstel aan de minister van stoppen met uw bedrijf? Begin op tijd en Werkgelegenheid met het dan verzoek de cao algemeen beroepen kan worden ingepast. De RVU-regeling zou het met het bekijken en uitwerken van de mogeverbindend te verklaren. BOVAG houdt de leden hiervan mogelijk maken dat werknemers drie jaar voorafgaand lijkheden. u hierbij helpen met MKB-Nederland met input van leeftijd BOVAGkunnen een online programma ontuiteraardBOVAG op de kan hoogte en verzoekt alvast rekening te aan deheeft AOW-gerechtigde uittreden. informatie en advies. Meer weten? Kom naar wikkeld dat helpt bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen. houden met een loonsverhoging met terugwerkende de laatste workshop ‘Stoppen of doorgaan?’ Per maatregel krijgt u uitleg, kosteninschattingen en adviezen. Ook kunt kracht per 1 februari 2022. Opleidingen van dit jaar op 13 november in Dodewaard. u eenvoudig alle maatregelen inplannen en uw totaaloverzicht uitprinten, Over de pilot rond het generatiepact zijn de partijen handig bij controle door de Omgevingsdienst. BOVAG-leden krijgen korTwee jaar looptijd positief. In de nieuwe cao voor Tank en Was wordt dit dat ting op dit Milieubeheerprogramma.  Kijk voor meer informatie en aanmelden De looptijd van deze cao is eveneens met terugwerkende ook opgenomen als vaste cao-regeling. Per kalenderjaar op mijn.bovag.nl. kracht van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 kunnen werknemers die onder de cao Tank en Was  Kijk op milieubeheerprogramma.nl. en bevat een loonsverhoging van 90 euro per 1 februari vallen een dag krijgen om te besteden aan bijvoorbeeld 2022. Een tweede loonsverhoging van 90 euro gaat in een opleiding , loopbaancoaching of -ontwikkeling of aan op 1 maart 2023. Deze verhogingen worden berekend gezondheid. Deze dag komt naast het al bestaande recht

Online hulp bij energie besparen

over het feitelijke salaris en de salaristabellen. Ook is 2019.BVG.034 BOVAG - Cleaning & Station 10-2019 v02b.indd 1

in de cao op een opleidingsdag 18/10/2019 15:13


INGENIOUS CAR CARE

Products for professionals

Wie zijn wij? Cartec World BV te Benthuizen is een vooraanstaande fabrikant van hoogwaardige Car Care en Car Wash toepassingen. De in eigen huis ontwikkelde ‘ingenious’ producten worden in de Benelux, door middel van een eigen dealernetwerk, verkocht aan professionele eindgebruikers zoals poetsbedrijven, wasstraten en schadeherstel bedrijven. Internationaal is een netwerk van importeurs, distribiteurs en agenten opgebouwd die de producten wereldwijd vermarkten onder het Cartec™ merk. De laatste jaren is de onderneming snel gegroeid en inmiddels zijn de eerste schetsen gemaakt voor een nieuwe fabriek. Cartec World is een succesvol familiebedrijf waarbij inmiddels de 2e generatie aan boord is die de missie “giving people all over the world the best car care experience possible” met hun team dagelijks waar willen maken. In verband met de groei en de behoefte aan verdere professionalisering zijn we op zoek naar een

TECHNISCH PRODUCT ADVISEUR CARWASH Ben jij… klant- en servicegericht, en heb je affiniteit met techniek… Dan is dit wellicht iets voor jou! Wat ga je doen als Technisch Product Adviseur Carwash? Wanneer je bij ons komt werken zullen jouw dagelijkse werkzaamheden bestaan uit: • Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van service- en installatiewerkzaamheden op het gebied van chemicaliën t.b.v. carwash installaties • Je gaat op pad om huidige én nieuwe klanten te voorzien en ontzorgen op het gebied van onderhouden, storingen zoeken, herstellen en inspecteren van de chemie gerelateerde zaken op de was- en waterbehandelingssystemen • In nauw contact staan met een groot en enthousiast verkoopteam over heel Nederland, waar je samen mee optrekt om de markt te bewerken • Het organiseren van productdemonstraties • Het verwerken van alle activiteiten in het CRM- systeem Wie zoeken wij? Wij zijn op zoek naar een enthousiast persoon met technisch inzicht, goede contactuele eigenschappen, inzet en motivatie. Verder beschik je over de volgende eigenschappen en competenties: • Je bent flexibel, nauwkeurig en je kan zelfstandig werken • Je hebt twee rechterhanden en een positieve werkinstelling • Het bieden van maatwerkoplossingen is waar je voor gaat • Je bent communicatief vaardig en collegiaal • Je hebt affiniteit met techniek en beschikt over een resultaatgerichte instelling • Beschikking over productkennis in de carwash branche inzake chemie en installaties is een pré • Een goede beheersing van de Engelse en Duitse taal is ook een pré • Oh ja, en het zou wel leuk zijn als je iets met auto’s hebt…! Wat mag je van ons verwachten? Je krijgt vertrouwen, ruimte en de vrijheid om het op jouw manier te doen. Je gaat deel uitmaken van een ambitieus en jong team, waarbij de lijnen kort zijn en ondernemerschap & samenhorigheid de cultuur kenmerken. We beleven plezier aan de ontwikkeling van mensen en teams, en realiseren ons dat naast met ons vak bezig zijn, persoonlijke groei en ontwikkeling zeker zo belangrijk zijn. Onder de arbeidsvoorwaarden vallen onder andere een telefoon, laptop en een auto van de zaak. Kijk op www.cartecworld.com voor een compleet beeld van onze company. Wil je eerst wat meer weten over de functie, bel dan met Mariëlle Verweij (HRM). Zij is bereikbaar op 079-3410100. Stuur je sollicitatie naar HRM t.a.v. Mariëlle Verweij op HRM@cartecworld.com.


CS 1

|

maart 2022

|

LAADSTATIONS & ZO

13

Start-up Leap24 ontvangt investering van €4,25 miljoen voor laadinfrastructuur bestel- en vrachtwagens Start-up Leap24 haalt in haar eerste jaar ruim € 4,25 miljoen op om snellaadstations te bouwen met een focus op zakelijk verkeer, in het bijzonder bestel- en vrachtwagens. Met het groeikapitaal wil Leap24 in 2022 op 40 locaties in Nederland 240 laadplekken openen. De ambitie van Leap24 is het verzorgen van een netwerk in heel Noordwest-Europa met goed bereikbare, ruime opstelplaatsen en ruim opgezette laadstations voor elektrische voertuigen.

Ben Heemskerk, Partner van Waardemakers: “De activiteiten van Leap24 liggen in het hart van de energietransitie en duurzame mobiliteit die de interesse heeft van de bij ons aangesloten investeerders.”

Groeikapitaal wordt gebruikt voor locaties Sinds de start van Leap24 in 2021 hebben oprichters Pelle Schlichting en Ferry Bosgra maar één doel voor ogen: de elektrische rijder makkelijk vooruit helpen. Volgens Leap24 moet schone mobiliteit voor iedereen beschikbaar zijn. Dat kan voor ondernemers alleen als de overstap naar elektrisch rijden voor Snellaadstations voor bestel- en vrachtwagens.

bestel- en vrachtwagens succesvol gemaakt kan worden.

Laadnetwerk versneld realiseren De financieringsronde is begeleid door de corporate finance

Oprichter Pelle Schlichting stelt dat deze investering Leap24

boutique Waardemakers. Waardemakers heeft uitgebreide er-

in staat stelt om het laadnetwerk versneld te realiseren. “Met

varing met fundraising in de duurzame mobiliteitssector en was

de financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld, is het mo-

eerder betrokken bij de fundraising van andere duurzame mo-

gelijk om meerdere locaties vast te leggen in Noordwest-Eu-

biliteitspartijen zoals het Cargobike merk Urban Arrow en het

ropa.” De eerste locaties zullen in het tweede kwartaal van

fietsmerk VanMoof. Yard Energy Investments is de grootste in-

2022 open gaan.

vesteerder in deze investeringsronde.

 Lex Roukens (CEO) van Yard Energy Investments: “Het doel om

Goed bereikbaar, ruime laadvakken en meerdere snelladers

elektrisch vervoer exponentieel te laten groeien is in grote mate

Wat de snellaadstations bijzonder maakt, is dat ze ontworpen

afhankelijk van de beschikbaarheid van laadinfrastructuur. Het

worden met het oog op bestel- en vrachtwagens. Dit zijn

ervaren managementteam van Leap24 en de goed onderbouwde

voertuigen die altijd door moeten en willen rijden. De

strategie passen naadloos bij Yard’s ambitie om met het beschik-

laadplaatsen zullen daarom ruim ingericht worden, op een

baar stellen van groeikapitaal de energietransitie te realiseren.”

goed bereikbare locatie en met meerdere snelladers zodat de chauffeur niet hoeft te wachten om te kunnen laden. De snellaadstations zijn daarnaast ingericht om veiligheid en ruimte te waarborgen.

Zero-emissiezones worden bediend In 2025 gaan 20 grote Nederlandse steden een zeroemissiestadsdistributiezone

invoeren

waardoor

bedrijven

bedrijfsmatige gebruikers locaties nodig hebben om hun voertuigen snel te kunnen opladen. De ambitie zorgt ervoor dat bedrijven uitgedaagd worden om hun vervoer en logistiek duurzamer te maken. Leap24 helpt het proces te versnellen door eerst de zero-emissiezones te voorzien van snelladers. Links Pelle Schlichting en rechts Ferry Bosgra.


Specialist in het repareren, onderhouden en reviseren van autowasmachines

Arkeneel 8 (De Batterijen) 3905 NS Veenendaal Telefoon: 0318 55 08 83 info@carwashservice.nl www.carwashservice.nl

Huur van machines behoort tot de mogelijkheden

Aandacht

maakt het verschil Geen wasstraat is hetzelfde Geen ondernemer is hetzelfde Wij leveren met onze chemie maatwerk voor iedere wasstraat Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vandaag nog contact op!

Sireon Carwash Products B.V. +31 (0)252-626699 T: M: chemie@sireon.nl W: www.sireoncarwash.com


CS 1

|

maart 2022

|

VARIA

15

Superhoofdprijs WinterWasWeken valt bij CarwashPlus Haarlem Ozzy Laan uit Haarlem liet in januari zijn auto wassen bij CarwashPlus in Haarlem en daar ontving hij in het kader van de BOVAG WinterWasWeken een kanskaart. Door de unieke code online te verzilveren won Ozzy een cheque van maar liefst 10.000 euro, te besteden aan een auto naar keuze op viaBOVAG.nl. Op 21 februari nam hij zijn prijs in ontvangst bij CarwashPlus. Bij meer dan 100 autowas- en poetsbedrijven in het hele land ontvingen klanten de hele maand januari een kanskaart na een was- of poetsbeurt. Van bijna 54.000 kaarten werd de unieke code op de actiewebsite verzilverd om zodoende kans te maken op de hoofdprijs en heel veel andere mooie prijzen. In totaal werden 117 prijzen uitgereikt.

Op de foto van links naar rechts: hoofdprijswinnaar Ozzy Laan, Kevin Sargentini van CarwashPlus Haarlem en BOVAG-branchemanager Erik Stern.

BP zet met partner in op groene waterstof HyCC en bp hebben een joint development

industrieën in het havengebied verder te

agreement gesloten voor de verdere ontwikkeling

verduurzamen door de vervanging van fossiele

van H2-Fifty, een 250-megawatt installatie voor

grondstoffen. Hiermee kan jaarlijks tot 350.000

de productie van groene waterstof uit water en

ton CO2 aan emissies worden bespaard – gelijk

hernieuwbare energie. H2-Fifty zal significant

aan de gemiddelde uitstoot van circa 40.000

bijdragen aan de vergroening van de industrie

Nederlanders. H2-Fifty levert daarmee een

en mobiliteit in het havengebied van Rotterdam.

belangrijke bijdrage aan de Nederlandse en Europese doelstelling voor verduurzaming van

De groene waterstof van H2-Fifty zal worden

de industrie en de ontwikkeling van groene

ingezet om de raffinaderij van bp en andere

waterstoftechnologie.

bij Perfect Carwash Bij Perfect Carwash vestigingen kunnen wasklanten hun waspassen

gratis worstenbroodje voor de persoon die auto komt wassen.

met extra voordeel opladen. “Een foxwilde actie voor onze

Hatseflats wat een feest! De actie wordt ondersteund door een

klanten. Des te meer je oplaadt des te meer bonustegoed!

Wassa=Kassa video met een parodie op Peter Gillis en Nicole.”

Daarnaast is er elke woensdag gedurende de actieperiode een

Uniek en erg leuk gemaakt, aldus de redactie.


Bij Washnet hoeft een monteur geen slangenmens te zijn. 100% online bediening

» verbruik en waterdruk Washnet innoveert. Onze compacte installatie

» temperaturen

voor vier wasboxen past op slechts 3m2.

» shampoo-dosering

Volledig ontworpen door een ervaren

» osmose-water

monteur, dus je kunt overal gemakkelijk bij.

» prijzen en happy hour

De wasboxen van Washnet zijn storingsarm

» omzet per dag en per box

en leveren gemiddeld 17% méér rendement.

Bekijk en regel alles, thuis of onderweg!

www.washnet.nl

IJzeren Veldweg 1–B

1272 PZ Huizen

michael@washnet.nl


CS 1

|

maart 2022

|

VARIA

17

Nieuwe kettingbaan en LED verlichting bij MacCarwash Isselt Bij Mac Carwash te Isselt heeft ACE Carwash

Daarnaast heeft ACE beide wasstraten voor-

Systems de oude PECO kettingbaan vervangen

zien van in totaal 32 LED lampen ‘’ Wij hebben

voor een HOLZ kettingbaan. Ruby Kamerbeek

beide wasstraten voorzien van een comple-

van ACE: “De Peco kettingbaan heeft er ruim

te led kleuren show, hierdoor is de beleving

12 jaar ingezeten en was aan vervanging toe.

voor de klanten nog unieker en lijkt het op een

Na wat kleine aanpassingen aan het beton

compleet andere wasstraat.”

past een Holz kettingbaan perfect in de put. Het voordeel bij een vestiging als Mac Carwash Isselt is dat ze 2 banen hebben en ze daardoor konden doorwassen op een baan. De eerste week hebben wij binnen 4 dagen de eerste kettingbaan gedemonteerd en de HOLZ kettingbaan gemonteerd, en de week er op de volgende. MAC Carwash Isselt heeft gekozen voor een brede HOLZ Kettingbaan zodat alle type auto’s er moeiteloos doorheen gaan.”

Nieuw THE CARSPRAY met een gratis Nationale Autowasbon THE CARSPRAY is op de mark gebracht

door de organisatie van de Nationale Autowasbon. Shailen: “ Niet alleen het

elegante glazen sculptuur met houten dop met ingebrand logo. •

summum van de autoparfum, maar ook de enige autoparfum die de buitenkant

Duurzaan: geen plastic flacon, geen plastic dop, maar een luxe en De special edition "Amsterdam to Paris" nu inclusief Nationale Autowasbon voor de buitenkant van de auto.

van de auto niet vergeet. Immers

Speciale luxe cadeau verpakking maakt dit waardevol en ultiem geschenk voor iedere autobezitter.

bij elke cadeauverpakking van The

De enige autoparfum die de buitenkant van de auto niet vergeet.

Carspray Amsterdam en Paris, zit een

De cadeau verpakking bestaat uit 2 geuren: Amsterdam en Paris.

Nationale Autowasbon!” The Carspray, luxe autoparfum voor het interieur van de auto, maar waarbij ook de buitenkant niet wordt vergeten!”

 “Een rijke geurbeleving voor het interieur van de auto. Één à twee keer sprayen op de automat is voldoende om langdurig, een aangename en discrete geurbeleving te creëren. De ultieme carspray's worden geleverd in een prachtige, dubbel verstevigde, glazen sculptuur. Duurzaam en niet zomaar in een plastic flesje met plastic dopje. The Carspray kan na gebruik eenvoudig worden opgeborgen in het dashboard kastje en hoeft niet aan de binnenspiegel te bungelen of op het ventilatie rooster gemonteerd te worden. 

 “The Carspary is de absolute koning van de autoparfums en bevindt zich in het hoger segment van de autoparfums.

Bovendien ontvangt de klant ook een Nationale Autowasbon”CS 1

|

maart 2022

|

CARWASH & ZO

19

Vestigingen in Veenendaal en Doetinchem bestaan 10 jaar

Carwash & Co in Ede viert 25-jarig jubileum Door Court-Jan Verbeek

Carwash & Co in Ede viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Tegelijk bestaan de twee vestigingen in Veenendaal en Doetinchem 10 jaar. “Dubbel feest dus eigenlijk”, aldus de broers Jordi en Imar van Riet. Speciaal voor Cleaning Station praten wij over de bijzondere manier waarop zij het bedrijf tot een succes hebben gemaakt en nog steeds maken. Het gesprek vindt plaats op de eerste etage, boven de wasstraat

Vader van Riet startte in 1997 met een 35 meter lange Christ

in Ede. Het gebouw oogt als een vooruitstrevende wasstraat,

machine: “In die tijd een grote stap. Het inweken gebeurde bui-

geheel overdekt en ruim opgezet. “Wij hebben onze locatie in

ten, en er werd nog met de hand voorgewassen. Bij de start

Ede in 2018 ingrijpend verbouwd en uitgebreid”, aldus Imar

heeft Robbert van Boven (van Bas Autowas) ons de fijne keep-

van Riet. “Na de verbouwing kreeg

deze vestiging naast de

jes van het autowassen bijgebracht. Ons bedrijf was toen een

wasstraat ook de functie van hoofdkantoor. Van hieruit sturen

gezichtsbepaler voor de wijk, buiten stond een opvallende

we nu ons bedrijf aan.”

Amerikaanse pick-up in de felle kleur rood. Die was kenmerkend voor ons bedrijf.”

Weilanden

Eén van de langste

locatie van start ging. In dat jaar heeft hij de grond aangekocht

De Christ-machine werd in 2006 verruild voor een volautoma-

voor de bouw van zijn toen splinternieuwe wasstraat. “Toen was

tische machine van het Duitse merk Holz. “Vanwege de grotere

het hier nog allemaal weiland”, aldus Van Riet. “Er waren grote

aantallen auto’s was hij op zoek naar een nieuwe wasstraat en

plannen om het gebied te gaan ontwikkelen en onze vader zag

kwam op een vakbeurs in Duitsland deze Holz tegen. Het was

goede kansen.” Er zou een belangrijke uitbreiding van de ge-

een volautomatische wasstraat met een kettingbaan van 55 me-

meente Ede komen met huizen en ook een autoboulevard, vult

ter, op dat moment de langste in Nederland. Ook was bij deze

Jordi van Riet aan: “Later is ook de A30 in de buurt aangelegd,

Holz geen aparte voorwas meer nodig, waarmee hij toen kon be-

een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst van ons bedrijf.”

sparen op tijd en personeel. Onze klanten moesten wel wennen

MIJLPALEN CARWASH&CO

Hoe anders was het toen vader Andre van Riet in 1996 op deze

Foto: Rode Amerikaanse bedrijfsauto en foto van eerste waslocatie

1996/1997

2006

Grond voor wasstraat aangekocht in Ede op de huidige locactie. gestart met de bouw toen nog midden in de weilanden en gestart als MacCarwash Ede met een 50 meter lange Christ wasstraat. Robbert van Boven heeft ons de kneepjes van het autowassen bijgebracht. Er werd nog met de hand voorgewassen.

Door de grote aantallen auto’s een nieuwe volautomatische wasstaat van Holz gekocht met een kettingbaan van 55 meter op dat moment een vaan de langste van Nederland. Ook het gebouw aangepast met een ruime ontvangsthal. Aantal stofzuigerplekken verdubbelt.


20

CARWASH & ZO

|

maart 2022

|

CS 1

omdat ze eerst bij de handmatige voorwas het resultaat zagen,

50 meter lang. “Beide vestigingen waren als het ware een kopie

maar dat zag je ineens niet meer.”

van de vestiging in Ede.”

Naamsverandering

Aanvankelijk werden de drie vestigingen elk bestuurd door één

Het bedrijf had sinds de oprichting de naam MacCARWASH

van de drie broers Van Riet. ”We waren toen met drie broers in

Ede, een naam die toen geleend is van Gerrit Goedhart van

de zaak; elk van ons had de leiding over een vestiging.” Maar bij

MacCARWASH Amersfoort. In 2011 wijzigde Van Riet de naam

de verbouwing in 2018 werd besloten van Ede een hoofdkan-

in Carwash & Co. In dat jaar zijn ook de zonen Timo, Jordi en

toor te maken. “Om de drie zaken goed te kunnen aansturen,

Imar in de zaak gekomen. Daarmee werden er ook plannen

wilden we bij elkaar zitten. We vullen elkaar aan en kunnen goed

gemaakt voor expansie, aldus Van Riet: “In dat jaar werd Car-

in teamverband werken.” In 2020 werd het managementteam

wash & Co ook genomineerd voor de titel Ondernemer van

uitgebreid met Bouke Brinksma, een bekende van de familie

het jaar in de regio Ede. Die titel hebben we uiteindelijk ook

waarmee al langer zakelijke contacten bestonden.”

gewonnen en daarmee waren we toen de ‘Beste ondernemer van de Gemeente Ede’.” Een jaar later kreeg de expansie vorm

Interieurstraat

met de opening van de nieuwe vestigingen in Veenendaal en

De vestiging in Ede werd in 2018 stevig verbouwd, waarbij de

Doetinchem, beide met een Holz machine met kettingbaan van

wasstraat was aangepast aan de nieuwste stand van techniek. Ook werd een nieuwe overdekte stofzuigerhal in gebruik genomen en – als eerste in de regio – een interieurstraat van ACE Carwash Systems waar de auto’s op een lopende band van binnen worden gereinigd. “Deze interieurstraat is in Ede een goede keuze geweest. In onze vestiging in Doetinchem gaan we op korte termijn ook interieurreiniging aanbieden onder de naam ‘Interieurservice’. Als dat werkt, dan doen we dat ook in Veenendaal.” De vestigingen in Ede, Veenendaal en Doetinchem beschikken elk over een Holz wasstraat van 50 meter. Sinds deze maand zijn, vanwege het 25-jarig bestaan, de wasstraten in Doetinchem en Veenendaal uitgebreid met een lichtbesturing show. Ede volgt z.s.m: “Deze lichtshow zie je als je de wasstraat in rijdt. Het is een prachtig showelement wat het wassen van de autowassen tot een beleving maakt.”

Lockdown Volgens Jordi en Imar van Riet heeft Carwash & Co weinig last gehad van de lockdown. “Bij de Corona-uitbraak in 2020 hadden wij een lichte terugval. Gelukkig konden wij als carwash – mede door het lobbywerk van Bovag Autowasbedrijven - open blijven. Om de angst bij consumenten op besmetting weg te nemen hebben wij

Vestiging Veenendaal

Vestiging Doetichem

2011

2012

2016

Naam aangepast in Carwash & Co Ede + nieuw Logo. Ondernemersprijs gewonnen: Beste ondernemer van de Gemeente Ede. Intrede 3 zonen in het familiebedrijf opgericht door van André van Riet.

Opening nieuwe vestigingen in Veenendaal en Doetinchem. Beide met een Holz machine, kettingbaan 50 meter.

Jarig bestaan met een grote verloting van een auto waar wij de eerste mee waren in Nederland..


CS 1

|

maart 2022

|

CARWASH & ZO

21

Uitstraling Ook de uitstraling van het bedrijf heeft de aandacht: Op dit moment wordt gewerkt aan het vervangen van de bedrijfskleding van de medewerkers: “Hiermee willen we onze wasstraten upgraden naar een hoger niveau. Deze stijlvolle bedrijfskleding vinden wij passen bij de uitstraling van ons bedrijf. “ Voor het 25-jarig bestaan staan er nog verschillende acties op stapel: “Dit doen we vooral om onze klanten te bedanken. We gaan tot eind dit jaar mooie prijzen weggeven zoals reischeques, bbq’s, iPads, fietsen en Playstations. Daarnaast gaan wij ook lokale goede doelen ondersteunen en organiseren een groot feest voor onze medewerkers en relaties. Verder hebben wij voor het jubileumjaar ons logo aangepast met de toevoeging ’25 jaar’.”

Op naar de 50 jaar

een webshop opgezet waar mensen een QR-code kunnen kopen

Het ondernemersbloed blijft stromen, want er wordt voor de

voor het wassen van hun auto. Die kunnen ze hier bij het naar

komende jaren gedacht aan verdere uitbreiding. De broers Van

binnen rijden laten scannen zodat er geen menselijk contact nodig

Riet zijn dan ook positief over de toekomst. “We willen nog 1

is. Dit maakte de drempel om hun auto te wassen klein.”

á 2 vestigingen openen, met dezelfde grootte en ook met een regiofunctie. Maar we hebben niet de ambitie om een erg

Trends

grote speler te worden. We willen onze medewerkers blijven

Volgens Van Riet was er in de afgelopen 25 jaar al een trend

kennen.” Ook zijn de broers positief over de branche: “We

zichtbaar dat mensen meer flexibel gaan werken: “Daardoor

hebben goede contacten met branchegenoten. De sfeer in de

werd het in onze wasstraat ook drukker op doordeweekse

branche is goed, ook omdat er weinig directe concurrentie is.

dagen. Deze trend is tijdens de Corona lockdown versterkt:

Wij doen soms een rondje langs branchegenoten, je kunt altijd

“Vooral tijdens deze periode zagen we het gedrag van mensen

van elkaar leren. Iedereen zit er voor de lange termijn, dus er is

sterk veranderen omdat er meer mensen thuis bleven werken.”

tijd om elkaar te leren kennen. We zitten dan ook in een branche met veel toekomst. Vandaar dat we positief naar de volgende 25

Een andere belangrijke trend die de Van Riet’s sterker zagen

jaar kijken.”

worden is die van verduurzaming: “We wassen inmiddels op groene stroom en gaan dit jaar over op het plaatsen van zonnepanelen.

Vertegenwoordigd in Bovag-bestuur

Dit doen we niet alleen vanwege het milieu, maar ook om de

De betrokkenheid bij de autowasbranche van de familie Van Riet blijkt ook uit de activiteiten in het bestuur van Bovag Autowasbedrijven. Oprichter André van Riet nam als eerste zitting in het bestuur. Daarna werd hij opgevolgd door zijn zoon Timo, die op zijn beurt ook weer is opgevolgd door zijn broer Imar.

uitstraling en de kosten. Verder werken we met gerecycled water en hebben we de verlichting door TL-balken vervangen door LED verlichting. Ook hebben we frequentie omvormers gemonteerd om energie te besparen. Verder werken we al sinds 2017 met biologisch afbreekbare shampoo van Sireon.”

2022: Jubileum 25 jaar!

25

2018 Grote verbouwing met aanpassing van de wasstaat naar de nieuwste stand van techniek, het bouwen van een overdekte stofzuigerhal en als eerste in de regio een interieur baan waar de auto’s op een lopende band van binnen worden gereinigd. Interieurstraat is een heel goede keuze geweest. Wij zijn aan het oriënteren voor onze vestigingen in Veenendaal en Doetinchem.

2022

Dit jaar gaan wij veel winacties organiseren voor onze klanten om ze te bedanken voor het vertrouwen. Denk aan mooie prijzen zoals ipads, reischeques, Green Egg bbq’s, fietsen etc. Uitbreiding wasstraten met een lichtshow voor extra beleving in de wasstraat. Doetinchem al gereed. De andere vestigingen volgen later dit jaar (zie info op pagina 37). Nieuwe kleding voor personeel van het merk Mascot. Schilderij aangeboden door personeel ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan. 10 jarig bestaan vestiging Veenendaal en Doetinchem, maar wij vieren dit jaar vooral ons 25 jarig bestaan.


HYDRAFLEX ROTERENDE TURBO NOZZLES BLAST-TEC PRO Meer impact Minder water Heavy duty Lange levensduur

Het beste uit Italië op het gebied van borstels en accessoires

Watermagic BV Klompenmakerstraat 135 3194 DD Hoogvliet Rotterdam

Tel: 0180 239 509 Email: sales@watermagic.nl Web: www.watermagic.nl

Whatsapp ons op 06 828 949 95


CS 1

|

maart 2022

|

VARIA

23

2e waslocatie ABS Graaf Spuiterij Tijdens het 50-jarig bestaan van ABS Autoherstel Graaf Spuiterij in januari 2014 opende men een nieuw carwash aan de Slingerweg te Den Burg (Texel): een roll-over Varius 1+1 van Christ werd er geplaatst. “Een extra hoge roll-over waarmee we ook busjes kunnen wassen. Dit bleek een schot in de roos, het was en is een groot succes! Daarom is nu, na een lange voorbereiding, besloten om op steenworp afstand van onze

ongeveer 6 auto's per uur en deze wordt overigens door Christ ingenomen. In de huidige washal maken we een speciale wasbox-unit voor het wassen van campers en caravans. Daar kregen we steeds meer vraag naar.”

huidige locatie aan de Wezenlaan 11A een 2e waslocatie te laten bouwen met daarin oa een 30 meter wasstraat met een capaciteit van 30+ auto's per uur. Deze wasstraat wordt wederom door Christ geleverd. De huidige roll-over Varius wast

poetsafdeling. “Op dit moment poetsen we op de huidige locatie naast het schadeherstel, maar we willen deze dienst verder uitbreiden. We hopen medio juni op de nieuwe waslocatie te kunnen starten met wassen en poetsen.”

Op de nieuwe waslocatie komen tevens 3 wasboxen, eveneens door Christ geplaatst. Ook komt er een uitgebreide

The Sign Creator voorziet wasboxen van LED contourlijnen Marc Hallie van The Sign Creator: “Al enkele decennia plaatsen we dergelijke verlichting op luifels van tankstations, maar ook binnen de carwashbranche is verlichting een hot item en we krijgen steeds vaker vragen hierover. Recent hebben we bij 2 waslocaties de wasboxen van LED contourlijnen voorzien. Deze plaatsen we op of onder het bestaande boeiboard.” Op de foto boven zie je de locatie. De LED verlichting is aangesloten op hun lichtsysteem en het blauwe LED verlichting staat de gehele dag aan. Vooral ’s avonds geeft deze verlichting een opvallende uitstraling.” “Een ander project te Soest waarboven 10 wasboxen een LED contourlijn is geplaatst. Deze is geschakeld aan een schemer sensor.

 Men kan kiezen uit verschillende kleuren zodat de Led contourlijn altijd bij de uitstraling van de wasboxen en of carwash past. Bij de 2 in dit artikel beschreven projecten is gekozen voor de kleur blauw, maar de klant kan ook niet kiezen uit rood / geel / groen / oranje. Er zijn ook verschillende uitvoeringen mogelijk: • Colorline: een smalle uitvoering van 15 mm breed en diepte

De Arsenaal te Veenendaal.

van 25 mm. • LedStripe: een bredere uitvoering van 25 mm breed en diepte van 43 mm. • FlexBrite: een flexibele uitvoering van 15 mm breed en een diepte van 25 mm en geschikt voor gebogen accenten en/ of logo’s. • Eigen productie in verschillende vaste kleuren en zelfs met de mogelijkheid overdag een witte uitstraling te hebben en ‘s avonds kleur naar keuze.

SPECIFICATIES Soort/type LED : Uitvoering : Levensduur : garantie : Kosten indicatie :

Wascentrum Wiggerts

SloanLED Bij Arsenaal ColorLine Bij Wiggerts LedStripe Is afhankelijk van kleur en tijd dat het aanstaat. 
 10 jaar (bij gebruik Sloan trafo’s). Afh van uitvoering, meters, kleur ed.


Gezocht Fulltime Technisch product adviseur carwash

Ter uitbreiding van ons team zijn wij opzoek naar enthousiaste technisch product adviseurs voor de carwash- truckbranche.

Sireon is sinds 2004 specialist en één van de marktleiders op het gebied van reinigingschemie voor de carwash- en truckwashbranche. Met zowel de ontwikkeling en productie binnen eigen huis kunnen wij snel schakelen en houden we de lijnen kort voor de klant. Met onze hoogwaardige en complete productlijn hebben wij voor elke klant de perfecte was oplossing in huis.

Wie zoeken wij?

Wat bieden wij?

Wat ga je doen?

Je hebt toonbare ervaring

Je onderhoudt contact met huidige

Competititeve arbeids-

in de Carwash- en of

klanten en pleegt acquisitie voor het

voorwaarden

Truckwasbranche.

uitbreiden van de klantenkring.

Informele werksfeer binnen en

Je bent resultaatgericht en hebt

Je ondersteund klanten met deskundig

team enthousiaste collega’s.

een commerciële instelling.

advies over het product assortiment.

Een auto van de zaak.

Je bent flexibel, nauwkeurig en

Je ontzorg klanten door het instellen

Wekelijkse vrijdagmiddag

kunt zelfstandig werken.

van machines en installaties en pleegt

borrel.

Je bent communicatief vaardig

technisch onderhoud wanneer nodig.

en collegiaal.

Je verwerkt orders en activiteiten

Je hebt affiniteit met techniek.

in het CRM- systeem en staat in nauwcontact met je collega’s.

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken? Stuur dan je sollicitatie en CV naar: chemie@sireon.nl.

We kijken ernaar uit!


CS 1

|

maart 2022

|

VARIA

25

QCP samenwerking met Bob van Eck en verhuizing naar groter magazijn Door Berrie Wolters Ruim 3 jaar geleden hebben Marcel van Veen en Johan Verschoor de autowasgroothandel Quality Carwash Products (QCP) opgericht. Al snel stapte ook Bas de Rooij als mede-eigenaar in het bedrijf. Begin vorig jaar is de naam QCP richting de branche veranderd naar Autozeep.nl. Doel van de heren is het aanbieden van een reeks carwashproducten van goede kwaliteit tegen een acceptabele (lees lagere) prijs. Marcel van

waslocaties helpen oplossen. Hij heeft ruime ervaring in het afstellen van alle soorten wasinstallaties (wasboxen, roll-overs, wasstraten en truckwashes) van nagenoeg alle merken.

Nieuw magazijn Toen men 3 jaar geleden begon met de groothandel werd er in de bestaande waslocatie De Walvis te Papendrecht magazijnruimte vrijgemaakt. “Dit heeft een lange tijd kunnen volstaan, maar de laatste tijd werd de ruimte te klein. Enerzijds door de groei van klanten, maar ook willen we meer producten, en grotere voorraden kunnen aanleggen zodat we producten ook direct kunnen leveren. Ook onze uitgebreide autopoetslijn van de merken Dr Beasly en AutoMagic gaan we meer onder de aandacht brengen, en dan je hiervoor ook meer opslag nodig.”

Matteklopper

Veen: “We zien dat Autozeep en ons prijs-kwaliteit concept bij steeds meer ondernemers bekend is en ons aantal klanten groeit dan ook. Omdat we zelf carwashondernemers zijn en dus druk met de dagelijkse bedrijfsvoering hiervan, maken we onvoldoende gebruik van de groeimogelijkheden. Ik ken Bob van Eck al een tijdje en ben erg blij dat hij ons team komt versterken.” Bob heeft meer dan 30 jaar ervaring in de carwash branche, waarvan 15 jaar bij een grote Duitse chemie-producent. “Gezien zijn brede rol die hij had in de Benelux, zal Bob een goede bekende zijn voor veel carwash-ondernemers. Hij heeft in al die jaren een eigen klantenkring opgebouwd en dat biedt voor ons ook mogelijkheden. Hij heeft jaren ondernemers geadviseerd over chemieproducten en verscheidene problemen bij

“we zijn continue op zoek naar nieuwe producten. We leveren al langer stofzuigunits en sinds kort ook RVS mattekloppers voor op het stofzuigplein. Deze laat ik in Engeland maken en kan ik tegen een interessante prijs aanbieden. De matteklopper kan ook van slangbuizen worden voorzien (zie foto). Ik heb uiteraard enkele mattekloppers bij mijn eigen waslocatie laten plaatsen. Momenteel heb ik meerdere mattekloppers op voorraad. De prijs van een matteklopper is ook erg interessant. Een mooie toevoeging dus voor iedere carwash-, tankstationen/of autopoetsbedrijf.”

RAIN-X "Een noviteit hebben we bij Autozeep! U kent het vast nog wel. RAIN-X is de naam, uit de USA. Binnenkort bij ons te bestellen, nu al te reserveren. We hebben voor RAIN-X de alleenverkoop voor Nederland, België en Duitsland. Het is te gebruiken in de wasstraten. Het is inderdaad even geleden dat dit hier te koop was, maar het komt weer originele RAIN-X"CS 1

|

maart 2022

|

VARIA

27

Nieuwe hogedrukkleppen in wasboxen van Mos Carwash Door Berrie Wolters De firma Watermagic heeft bij MOS carwash Vlaardingen in enkele van de 7 wasboxen (van een bekend Duits merk) de hogedrukkleppen vervangen. Eric Zwartbol van Watermagic: “De oude blokken/hogedrukkleppen hebben de in de markt bekende problemen, ze klappen nogal eens uit elkaar. In het geval van MOS zijn de oude kleppen per 2 gekoppeld middels een relatief klein RVS plaatje. Door de hogedruk van zeg 100 Bar breekt dit plaatje op den duur, met lekkage als gevolg. Wat we in praktijk zien is dat de druk wordt teruggevoerd tot zeg 70 Bar, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling en dit komt het wasresultaat ook niet ten goede. Werkzaamheden aan de kleppen is gezien de plek in de technische ruimte relatief lastig en het vervangen van normale slijtage onderdelen is ook relatief kostbaar. Dat is eveneens een reden om dan maar de druk te verlagen.” Een detailfoto van de technische zuil in de wasbox. Eric Zwartbol: “Eén zuil is uitgericht met techniek voor de bediening van 2 wasboxen. Links op de foto is die van wasbox 1 met daarin verwerkt onze nieuwe plaat met nieuwe hogedrukkleppen en ventielen. Rechts nog de oud situatie. Mocht deze in de toekomst ook geheel uitvallen dan wordt deze ook vervangen door een nieuwe set.”

Kleppen op RVS plaat “Wij hebben voor MOS een hogedrukkleppen-set samengesteld

bestaande uit KOTHAR hogedrukkleppen en Camozzi luchtventielen. Wij monteren het geheel met aansluitingen en al op een RVS plaat. De oude kleppen worden verwijderd en de plaat wordt eenvoudig op de bestaande plek gemonteerd. Na montage is het een kwestie is van de stekkers omzetten en aansluiten. Het systeem is volledig compatible met de bestaande techniek inclusief vorstbeveiliging. In geval van toekomstige service kunnen we de plaat met daarop de techniek losschroeven en zo eenvoudiger bij de onderdelen.” Mos Carwash heeft op het 2 locaties te Vlaardingen en Rotterdam 12 wasboxen. Op dit moment zijn 4 wasboxen van nieuwe kleppen voorzien, en de andere zullen volgen. “In vele van dit type wasboxen is al meer dan eens gesleuteld, maar we kunnen voor alle merken en typen wasboxen kleppen/ ventiel-platen maken en deze 1 op 1 vervangen.”

Een foto van de hogedrukkleppen-set zoals wij deze in de werkplaats monteren en aanleveren. 2 hogedruk kleppen met elkaar verbonden en gemonteerd op een RVS montageplaat. In dit specifieke geval de hogedruk water ingang onder, aansluiting voor de zogeheten booster boven en de uitgangen boven op de kleppen. De Camozzi luchtventielen zijn onder een hoek gemonteerd zodat deze precies passen.

Sireon: Een autoparfum met uw eigen logo erop? Zo geregeld! De Sireon autoparfums zijn al jaar en dag te vinden bij veel carwashlocaties, tankshops en autopoetsbedrijven. Maar niet alleen onder het Sireon label, ook onder vele andere merken en namen in private label concept. “Een leuke verassing voor elke klant. Ideaal voor een promotionele actie, als give away of verkoop product.”

 De investering in een dergelijk product verdient zich binnen mum van tijd dubbel en dwars terug. Het is eigenlijk geen investering te noemen want bij Sireon is een Private Label

batch al verkrijgbaar vanaf 192 stuks. 

 “Waarom reclame maken voor een ander merk als het ook voor je eigen merk kan?”

 Dat is wat wij de laatste tijd steeds vaker horen in de markt. Wij hebben hier gehoor aangegeven door een concept uit te rollen waarin wij binnen 3 tot 4 weken een private label parfum bij de klant op de stoep hebben staan. In sommige gevallen voor een eenmalige actie en in andere gevallen voor merken en bedrijven waarvan het product hun assortiment betreft. Bron: Sireon


Carwash- & Truckwashvloeren van Huijbregts Floorsystems, in 1 dag vakkundig gelegd!

chts e l s n i 2 Tot 350m legd! 1 dag ge

Daarom kiest u voor onze professionele vloersystemen: • Naadloos

• Duurzaam

• Alle ralkleuren mogelijk

• Slijtvast

• Scheur overbruggend

• Zwaar mechanisch en chemisch belastbaar

• Vloei- en afvalstofdicht • Uitermate resistent tegen zuren, logen en warm water

• Iedere gewenste antislip graad mogelijk

n zijn Onze vloere plicatie 2 uur na aplaar weer k ik! Huijbregts Floorsystems... “voor professionals, door professionals” voor gebru • Voldoet aan alle HACCP eisen

Huijbregts Floorsystems | Vlucht 2 | 5133 AW Riel | +31 (0)13 - 203 24 69

WWW.HUIJBREGTSFLOORSYSTEMS.COM


CS 1

|

maart 2022

|

METEN & ZO

29

Meten is Weten Tijdens wasproces

Van het voertuig

In de vorige edities van dit vakblad zijn de thema’s ‘voor- en velgenreiniging’ en in ‘de kettingbaan’ uitgebreid beschreven. Het 3e thema betreft het onderwerp Meten van het voertuigen is Weten in de roll-over en de wasstraat. In editie 6 van vorig jaar las u een uiteenzetting van de firma Christ. In deze editie een uiteenzetting van firma WashTec en DICO.

Op foto zijn meerdere fotocellen te zien (de zwarte uitstekende punten) gemonteerd op een dakblaasmond van een wasstraat-blaasdroger.

Wasstraat Peter van der Veen: “In een wasstraat wordt de lengte en hoogte van de auto ingemeten in het inrijportaal. De auto heeft dan al een constante snelheid op de kettingbaan/transportband en d.m.v. een taktenteller op de kettingbaan weten we waar de auto zich bevind

Vooruit-Stop-Achteruit

en welk component wanneer in- of uitgeschakeld moet worden. De

Dezelfde fotocellen worden tevens gebruikt om de juiste positie

zij- en dakborstels werken op stroomafname en “zoeken” de auto

van de wielborstels te bepalen.

op met altijd de ideale borsteldruk en draairichting. Op de dak-

over gebruiken we ook taktentellers om zo nauwkeurig en snel

blaasmond(en) van de blaasdroger zijn als veiligheid fotocellen en

mogelijk chemie aan te brengen, bij het hogedruk voorwassen

veiligheidsbeugels aanwezig waarmee altijd de contouren van de

en borstelwassen. De dakblaasmond kan afhankelijk van de

auto perfect gevolgd worden voor het beste droogresultaat.”

uitvoering

voorwaschemie

Op de rijwerken van de roll-

opbrengen,

contourvolgend

met

hogedruk de auto afspuiten, Lava-schuim aanbrengen etc. De contouren worden dan gevolgd m.b.v. fotocellen. Een taktenteller is een schijf met tanden die meedraait op een as, een eindschakelaar (het groene onderdeel op bijgaande foto van een MaxiWash) telt het aantal tanden tijdens het draaien (takten) en weet zo waar een component zich bevindt.

Roll-over In een roll-over wordt de juiste positionering van de auto bepaald m.b.v. fotocellen in het portaal en via een LED-positioneringslicht aangegeven of de auto juist gepositioneerd is.

De dakblaasmond gebruikt bij het drogen de contouren van de auto die opgeslagen zijn tijdens het wassen met de dakborstel. Ook hier zijn als veiligheid fotocellen en veiligheidsbeugels aanwezig aan de dakblaasmond waarmee altijd de contouren van de auto perfect gevolgd worden voor het beste droogresultaat.


DIRTY IN

CLEAN OUT -

Hoog volume autowasstraten geheel in RVS; Hydraulisch, elektrisch of hybride aandrijving; 100% made in Germany, ruim 25 jaar ervaring; Alles uit eigen huis: wasstraat, besturing en kassa; - Innovatief, betrouwbaar, easy maintenance, top rendement; - Wij werken uw complete businessplan in detail uit.

DICO Carwash BV Goudwerf 12 6641 TG Beuningen Telefoon Email Website

085 - 0653 299 info@dicocarwash.nl www.dicocarwash.nl

DICO: made in Germany

www.dicocarwash.nl & www.dico.de

Next Generation Cleaning Solutions

HOOGWAARDIGE REINIGINGSMIDDELEN Beter Op het gebied van kwaliteit en prijs per wasbeurt Makkelijk Door een duidelijke kleurcodering Duurzaam Hernieuwbare ingrediënten en productie Betere ingrediënten, slimmere recepturen, efficiëntere processen … bij Spectro werken we elke dag aan de reinigingsconcepten van de toekomst. Deze ontwikkelen we in ons laboratorium, maar testen we ook intensief in de dagelijkse praktijk van onze klanten. Zo beginnen we elke dag aan een nieuwe toekomst voor de carwashbranche.

www.spectro.nl

Neem contact met ons op voor een advies hoe we uw carwash resultaat kunnen verbeteren!

+31 412-631956 | info@spectro.nl


CS 1

|

maart 2022

|

METEN & ZO

31

De tunnel-computer weet exact waar welk voertuig zich bevindt op de kettingbaan en kan dan met de opgeslagen voertuigmetingen de borstels en waterkleppen tot op de centimeter precies aansturen. Hierdoor staat een borstel of douche nooit langer aan dan exact nodig, super efficiënt en veilig.”

Wasstraat

Dit is een van de sensoren in de inrij showboog die het voertuig opmeet. Doordat de zenderstraal onderbroken wordt, registreert de tunnelsturing het moment van doorrijden t.o.v. de positie van de auto op de kettingbaan.

Jeroen Visser: “De inrij showboog van DICO is een multifunctioneel onderdeel van de wasstraat. Niet enkel kan daarop het gekozen programma aangelicht worden of andere zaken waar de klant op moet letten, zoals niet sturen of remmen, maar deze intelligente boog zorgt ook voor het opmeten van het voertuig.

De tunnel-computer weet exact waar welk voertuig zich bevindt op de kettingbaan en kan dan met de opgeslagen voertuigmetingen de borstels en waterkleppen tot op de centimeter precies aansturen. Hierdoor staat een borstel of douche nooit langer aan dan exact nodig, super efficiënt en veilig.”

Op het moment dat het kassasysteem of de medewerker het gekochte programma heeft ingegeven, gaat de DICO inrijshowboog knipperen zodat de medewerker weet dat het programma erin staat. De auto kan dan onder de boog door. Hierbij wordt door sensoren de lengte van de auto gemeten, de hoogte, de positie van de wielen t.o.v. de neus van de auto en als laatste de positie van de spiegels t.o.v. de neus. Deze informatie wordt gekoppeld aan de positie waar de auto op dat moment staat op de kettingbaan. Hierdoor hoeven we verderop in de wasstraat geen metingen meer te doen.

Deze zachte flap is gemaakt van foam. Enkel de spiegel van de auto tikt hier zachtjes tegenaan waardoor een sensor bekrachtigt wordt. Op dat moment weet de tunnel sturing exact waar de spiegel zit t.o.v. de neus van de auto en kunnen de zijborstels keurig om de spiegel heen sturen zodat deze niet omklappen.

advertentie

Save time, save money, save the future T 0032 471 922 879 | T 0031 6 101 479 43 | E info@gogreenandclean.be

gogreenandclean.eu


32

ONDERNEMEN & ZO

|

maart 2022

|

CS 1

Een wascentrum met een vriendelijke uitstraling Berrie Wolters Alweer 5 jaar bevindt Dirk Autowas Malden zich op de hoek van het drukke kruispunt A73, Malden, Heumen- Molenhoek richting Limburg. Ik ben er eerlijk gezegd al vaak langsgereden en vond het aan de buitenkant, met dat hout en zo, een vriendelijk ogende waslocatie. Telkens zei ik tegen mezelf dat ik ‘daar eens

Bert Stiemsma doet zijn 5-jarig bestaand Dirk Autowas een ‘update’ cadeau Bert Stiemsma is als eigenaar van Dirk Autowas zelf aanwezig en actief in de wasstraat.

langs moest gaan’. Dat roep ik dus al blijkbaar 5 jaar. Tot een goede relatie van me, Maurice Piket, me begin februari vertelde dat hij druk bezig was met het upgraden van een wasstraat in Malden en dat hij me wel wat info en foto’s hiervan zou mailen. Nou, zei ik, daar ga ik zelf wel heen en plande een afspraak met de eigenaar Bert Stiemsma. Na 5 jaar was het volgens hem tijd dat de wasstraat werd geüpgraded op het gebied van klantbeleving en ook het voorwassen mocht voor zijn medewerkers wel minder arbeidsintensief worden. “Op een drukke zaterdag is het immers flink aanpoten,” aldus Stiemsma.

VOLUME PLUS BOVENKANT Dirk heeft ook de bestaande hoge druk rondom vervangen voor de zeer effectieve volume plus. Deze versie is gebouwd met ons modulair hoge druk systeem eronder. Hiermee wordt de auto

DIRK UPGRADE PIKET Om

de

klantenbeleving,

het

wasproces en de doorstroom van auto’s te verbeteren heeft Bert Stiemsma van Dirk Autowas Maurice Piket gevraagd hierover mee te denken. Uiteindelijk zijn binnen een tijdsbestek van 2 dagen de volgende aanpassingen/ modificaties verricht

goed afgespoeld alvorens hij met borstels in contact komt.

VELGEN INWEEK UNIT Al eerder had Maurice Pikt een stand-alone velgen innevelunit bij Dirk Autowas geplaatst. “Gezien het feit dat de innevelunit de velgenchemie op de ‘droge’ velgen sproeit is het reinigingsresultaat eveneens groter. De unit is geheel van RVS gemaakt, werkt geheel stand-alone, heeft een eigen besturingssysteem en regelt zelf de mengverhouding. Het scheelt immers veel arbeid tijdens de handmatige voorwas en daarbij valt er extra tijdwinst te behalen.”


CS 1

|

maart 2022

|

ONDERNEMEN & ZO

33

service. Dat er jaarlijks grote hoeveelheden doekjes verdwijnen neem ik voor lief. In de washal heb ik enkele doorzichtige rolluiken laten plaatsen met als doel: daglicht op het stofzuigplein en bij mooi zonnig weer open ik de rolluiken en dan lijkt het net of men buiten Mijn eerste vraag aan Bert Stiemsma was ‘hoe het idee van

aan het stofzuigen is. Tevens wordt hierdoor het geluid in de

een waslocatie is ontstaan’. Bert Stiemsma: “Ik ben van oor-

hal ietwat gedempt.” Qua demping van het geluid heeft Dirk

sprong jurist en zo’n 20 jaar geleden ben ik van Den Haag naar de gemeente Malden verhuist. Voor mijn huis bevond zich een braakliggend terrein dat ik ook had aangekocht maar van de gemeente mocht ik daar heel lang niks op bouwen. Een kennis van me had in een andere plaats getracht een carwash op te zetten, maar dat lukte niet. Ik dacht, dat moet toch niet zo moeilijk zijn. Toen ben ik me in de carwashbranche gaan oriënteren en heb ik medio 2014 de gemeente een plan voor een wasstraat op het braakliggend terrein voorgelegd. Dat idee stond hen wel aan. Een toplocatie, want elke dag passeren zo’n 20.000 auto’s mijn waslocatie. Ik heb uiteraard enkele leveranciers een offerte laten maken. Sommige waren gezien de wascapaciteit op deze locatie simpelweg te kostbaar en uiteindelijk heb ik gekozen voor een Istobal 4TC wasstraat van 40 meter lang. Op 13 oktober zijn we geopend en begonnen met wassen.

Klantvriendelijk De waslocatie heeft buiten als ook binnen een gezellige sfeer. “We willen graag vriendelijkheid uitstralen. Beetje huislijk. We zien graag ‘blije mensen’, dat staat dan ook op de display van het eerste wasportaal. Elke wasklant krijgt van ons per wassing een droogdoekje om de auto te drogen, kosteloos. Een stukje

MODULAIRE HOGEDRUKSYSTEEM Ook bij Dirk Autowas heeft Maurice Piket een modulaire hogedruksysteem

geplaatst.

Maurice Piket: “Veel wasstraten hebben standaard een hogedruksysteem wat de bestaan-

Afspoeling voor het polish station, een goede spoeling zorgt voor een diepere inwerking van de polish wax en uiteindelijk dan weer meer glans.

de pompcapaciteit onvoldoende benut. Hierdoor worden in praktijk de wielen en eventueel de dorpels van de auto niet zo schoon als zou moeten. Ook hebben veel bestaande hogedruksystemen

bewegende

delen die zeer slijtage gevoelig zijn. Bij Dirk Autowas hebben we een extra sproeier bovenop gemonteerd die specifiek richt op spiegels.”

Deze nieuwe schuimers worden ingezet voor het opbrengen van de polishwax, ze geven een mooi verdeeld schuimbeeld en met wat LED verlichting ziet het er feestelijk uit.


Schoon en glanzend! Met Caramba X Line

De factor voor meer efficiency in uw carwash!

www.caramba.eu

DE NIEUWE GENERATIE STOFZUIGSYSTEMEN VOOR UW CARWASH OF INDUSTRIE TEL: 0032 (0)89 244 529 info@ergox.com www.ergox.com

Krachtig, onderhoudsvrij en duurzaam Aantrekkelijk voor de gebruikers Hoog efficiënt en energiezuinig Op maat gemaakt MADE IN BELGIUM


CS 1

|

maart 2022

|

ONDERNEMEN & ZO

meerdere voorzieningen getroffen, zo bevinden zich achter de canvas reclamedoeken geluiddempend materiaal en ook aan de onderzijde van de wanden zijn geluiddempende panelen geplaatst. “Deze lijken van veraf op gewoon beton.” De klantvriendelijkheid gaat ver. De stofzuigslangen zijn met zachte stoffen sokken overtrokken. “Ja, door mijn vrouw zelf gemaakt. Dan voorkom je krassen op de auto.”

Verdubbeld Nu 5 jaar later levert het bedrijfsbeleid van Dirk Autowas duidelijk geen windeieren op. Bert Stiemsma: “Nu 5 jaar later hebben we ten opzichte van het eerste jaar het aantal wassingen bijna weten te verdubbelen. Klanten komen van heinde en ver, zelfs uit Boxmeer en ook uit Nijmegen. Een vaste klant woont in Nijmegen naast een groot wascentrum, maar rijdt speciaal naar ons toe. Dan doe je toch iets goed. Vorig jaar januari hadden we een record van 59 aantal wassingen in 1 uur!” De huidige hoge wasaantallen hebben ook nadelen. “Ja klopt. Zo ken ik natuurlijk niet alle klanten persoonlijk en ook zit de wasstraat qua technische wascapaciteit bijna aan z’n max. Vandaar dat er zojuist enkele technische aanpassingen in de wasstraat zijn verricht door Maurice Piket. Dus we kunnen nog even vooruit.”

Nieuwe waxleiding, deze verdeelt de wax beter over de auto met verlichting voor extra onderscheid in de pakketten en een nieuwe afspoeldouche.

2 NIEUWE HOGEDRUK POMPEN Dirk heeft ook de bestaande hoge druk rondom vervangen voor de zeer effectieve volume plus. Deze versie is gebouwd met ons modulair hoge druk systeem eronder. Hiermee wordt de auto goed afgespoeld alvorens hij met borstels in contact komt.

35


36

WATER & ZO

|

maart 2022

|

CS 1

GOGREEN&CLEAN

Eén vaste chemiecontainer in plaats van 60 losse cans Tim Matyn is al ruim 25 jaar adviseur van onder andere een

Conclusie: het gebruik maken van gekeurde opslagcontainers.

carwashondernemer uit het Zuiden van Nederland.

Deze opslagcontainers worden middels een tankwagen periodiek gevuld afhankelijk van het chemie gebruik van de

Tim Matyn: “Op zijn verschillende locaties verbruikt hij jaarlijks

wasstraat. Dit heeft tevens een aanzienlijke CO2 reductie tot

duizenden liters chemie en dus honderden jerrycans. Tijdens

gevolg door het mindere transport en gebruik verpakkingen!

één van hun meetings werd de problematiek van de dure handling, de lichamelijke risico’s en het afvalprobleem van

Ontzorgen

de chemie aangehaald. Daar zou iets op gevonden moeten

Tim Matyn vervolgt: “GoGreenandClean heeft een unieke

worden, verzuchtte zijn huidige vennoot. Daarenboven werden

lostechniek ontwikkelt om de shampoo en voorreiniger

er tijdens een gemeentelijke milieucontrole vaststellingen

efficiënt te leveren. Hierdoor is de lostijd bij een gemiddelde

gedaan omtrent de traditionele opslag van de chemische

carwash gereduceerd tot +/- 30 minuten.” GoGreenandClean

producten. Na een uitgebreide probleemanalyse werd er tot

gaat nog verder in het ontzorgen van de carwashondernemer

een constructieve oplossing gevonden voor al deze uitdagingen.

door het toepassen van een digitaal voorraadsysteem.

Milieu-inspecteur is zeer enthousiast Milieu-inspecteur Ing Van der Linden is zeer enthousiast over dit concept. “Dat klopt! En wel om de volgende reden: Er wordt gebruik gemaakt van dubbelwandige tanks. Het voordeel hiervan is geen verlies van product en minder risico. Bij jerrycans blijft altijd een restdeel achter. Arbo technisch voor het personeel veel veiliger en minder belasting (lees schouwen). Vanuit veiligheid zij twee dingen hier essentieel: • Risico van besmetting (contact met de chemicaliën) • Risico onverenigbare combinaties. Voorstaande heb je niet met het concept van GoGreen&Clean. Ook heb je geen afval (lege cans) – behoorlijke reductie van grondstoffen gebruik. Belangrijk is dat tanks moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer en de daaraan gelieerde regeling. Door een goede installatie is een ondernemer ook beter verzekerd.


CS 1

Hierdoor kan deze nog beter zijn real-time chemie gebruik

|

maart 2022

|

VARIA

37

Lightshow in de wasstraten van Carwash&Co

beheersen. GoGreenandClean heeft op haar website een overzicht van alle 17 voordelen van het concept maar daarnaast ook een calculator ontwikkelt waarbij de carwashondernemer heel simpel zijn eigen winst kan berekenen. GoGreenandClean garandeert altijd voordeel, reken uit uw winst, voor het milieu en uw portemonnee!! De huidige prijsstijgingen zijn vooral een gevolg van de kost van de verpakking en het transport.

Locaties

Zoals u eerder kon lezen bestaat Carwash&Co momenteel 25-jaar. Mede daarom hebben de eigenaren Van Riet aan Maurice Piket en Mike Hoffs gevraagd voor dit jubileum een dikke LED-show te maken in hun 3 wasstraten! Mike Hoffs: “In overleg met Jordi van Riet van Carwash en Co is er een plan gemaakt waarbij de wasstraten opgedeeld zijn in verschillende secties. Deze secties kunnen gebruikt worden om per pakket een andere beleving te kunnen geven.

Inmiddels is het concept bij meerdere carwashes toegepast. Ook

Hiermee creëren ze nieuwe handvatten voor de up-selling

zijn er reeds aanvragen vanuit België en Duitsland. “We richten ons

van de duurdere was pakketten. Het vergroot niet alleen het

met de containers in eerste instantie op de grotere wasstraten en

was-plezier, maar voor de ondernemer ook de eventuele

de hoge volume producten zoals voorreinigers en shampoo.

extra inkomsten.

GoGreenandClean heeft vrijblijvende oplossingen voor een

Na de oplevering kunnen ze bij Carwash&Co hun lichtshow

langdurige samenwerking. Door samenwerking met diverse

zelf desgewenst aanpassen. Zo is

chemie leveranciers is de onafhankelijkheid en kwaliteit

show ‘thematisch’ aan te passen. Denk aan EK en WK voetbal,

gegarandeerd.

kerstmis, lokale acties met supermarkten, Mac Donalds etc, etc.

Duurzaamheid GoGreen&Clean maakt zich sterk dat mits het inzetten van dit concept er door de carwash industrie meer wordt bij gedragen aan een duurzame toekomst. Wij gaan graag langs bij geïnteresseerde bedrijven om een op maat gemaakt voorstel te presenteren. Meer informatie en alle 17 voordelen hieromtrent kan u vinden op www.GoGreenandClean.eu waar u ook zelf een winstcalculatie kan maken.

advertentie

het mogelijk om de led-


www.4carwash.nl info@4carwash.nl +31(0)6 - 53 171 272

4CARWASH, de CARWASH SPECIALIST voor Nederland en België. Bij 4CARWASH kunt u terecht voor: • Carwashchemie, NTA vrij, voor wasstraten, truckwash, roll-overs en wasboxen • Advies en ondersteuning • Uw online bestellingen


CS 1

|

maart 2022

|

ADVERTORIAL

39

Na 3 jaar wassen nog dik tevreden met de carwash vloer van Mesa Coatings We spreken Mike Vermeij, van Mikey’s Carwash in Zwijndrecht, na 3 jaar om de ervaring te bespreken met de carwash vloer van Mesa Coatings. Hij liet het Mesa Fast Systeem aanbrengen in zijn gehele carwash en het stofzuigerplein, wat bij elkaar goed was voor zo’n 1300 m2. Mesa Coatings heeft zich in verschillende branches gespecialiseerd, waarvan de automotive sector toch wel de grootste is. Elk jaar, met uitzondering van de afgelopen 2 jaar, is Mesa Coatings aanwezig op verschillende beurzen. Zo ook de Tankstation Vakbeurs 3 jaar geleden. Hier is op dat moment ook Mike Vermeij aanwezig. Hij had al eerder van Mesa Coatings gehoord en had interesse om de vloer in zijn carwash aan te pakken. Als beginnend ondernemer had hij de ambitie zijn wasplaats van top tot teen in orde te maken, te beginnen met de vloer. Hij sprak met een van Mesa’s vertegenwoordigers en maakte meteen een afspraak op locatie Zwijndrecht.

Veiligheid voorop

Er zijn vele redenen te benoemen waarom een carwash een goede vloer dient te hebben. Zo ziet een coatingvloer er mooi en strak uit, is het zeer hygiënisch en is het makkelijk schoon te maken én schoon te houden. Al was er voor Mike Vermeij één punt dat er uit sprong: veiligheid. “Er lag een betonvloer die erg glad was en ik wilde dat de carwash en het stofzuigerplein er netjes uit zouden zien. Het belangrijkste was dat de vloer niet meer zo glad zou zijn, zodat er geen ongelukken konden gebeuren, mensen zouden vallen en geen auto’s zouden wegglijden”, aldus Vermeij. “Als iemand zich ernstig bezeerd, wordt je als bedrijf aansprakelijk gesteld, en dat wilde ik totaal niet hebben”. Bij Mikey’s Carwash is daarom ook het Mesa Fast Vloersysteem antislip afgewerkt, wat gebruikelijk is in wasstraten.

Strakke planning en uitvoering

Sommige bedrijven nemen een jaar van tevoren contact op met Mesa Coatings om een offerte aan te vragen en anderen hebben weer een project dat op korte termijn uitgevoerd moet worden. Nadat Vermeij de offerte had geaccepteerd, ging het erg snel, vertelde hij. “Na bevestiging van de offerte wisten we al goed waar we rekening mee konden houden. De planning en facturen kwamen op tijd en toen begon Arts Straalbedrijf, partner van Mesa Coatings, al met het stralen van de vloer. Administratief was alles goed geregeld, waardoor ik er geen omkijken naar had”

Verwachtingen en het resultaat

Omdat Vermeij al eerder had gehoord van Mesa Coatings, had hij er wel vertrouwen in dat het goed zou komen. Toch had hij niet verwacht dat het zó vlekkeloos ging. “We werden goed op de hoogte gehouden van alles en op korte termijn lag de vloer er al in. “Ik kreeg zeker de indruk dat ze wisten waar ze mee bezig waren”. De vloer is alweer 3 jaar geleden, in 2019, gelegd. Vermeij vertelt dat de vloer nog steeds erg makkelijk is schoon te maken en er nog steeds strak bij ligt. Daarmee sloot hij ook af: “Heel simpel, eens Mesa Coatings, altijd Mesa Coatings”.

Wilt u meer informatie? +31 (0)85-4018271 www.mesa-coatings.eu sales@mesa-coatings.eu


VAN HOLLAND Centrale stofzuigersystemen

Pompsystemen · Frequentie-en besturingsystemen · Voorafscheiders · Mattenzuigers · Slanghouders · Felxibele slangen, spleetzuigers & slang koppelingen · Interieurreinigingsbanen · Meer informatie: www.vanholland.nu · Maatwerk van o.a. waterbakken lavabogen etc.

Aardvletterweg 2 3417 XL Montfoort +31 (0) 348-447030


CS 1

|

maart 2022

|

VARIA

41

Door grondstoffenschaarste dreigt ’nee-verkoop’ en ‘minder effectieve’ reinigingsmiddelen Bron NVZ: dé Nederlandse branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van was-, reinigings-, onderhouds- en desinfectiemiddelen en schoonmaakmachines De problemen in de levering van grondstoffen blijven aanhouden. Voorraden raken op en tijdelijke oplossingen bieden geen verlichting meer. Tekorten aan schoonmaakproducten (carwash chemie ed), prijsstijgingen en herformuleren met minder geschikte (of minder duurzame) grondstoffen is in veel gevallen de enige optie. Gebruikers van reinigingsmiddelen, zowel consumenten als professionele gebruikers, gaan steeds meer de effecten van deze problemen merken. Ondertussen wordt er nog nauwelijks prioriteit gegeven aan het stimuleren van duurzame productie van grondstoffen binnen de EU.

De oorzaken van de aanhoudende problemen zijn voor veel levering-

is echter de vraag of de huidige ontwikkelingen in de regelgeving, on-

sketens herkenbaar: enerzijds de grote afhankelijkheid van Azië en

der andere de ontwikkelingen uit de Europese Green Deal, proporti-

de productie- en logistieke problemen aldaar. Anderzijds de continue

oneel zijn met de mogelijke risico’s voor mens en milieu. Het onnodig

stijgende energie- en transportkosten. Beide oorzaken zijn helaas de

verzwaren van regelgeving werkt de verplaatsing van productie naar

rekening van tientallen jaren te veel focus op kostenbesparing waar-

goedkopere plekken zoals Azië alleen maar in de hand.

door productie naar Azië werd verplaatst, en te weinig investering in duurzame, Europese productieketens.

Er zou prioriteit gegeven moeten worden aan het stimuleren van duurzame productie van veilige grondstoffen in de EU. Alle inspanningen in verduurzaming zouden niet tot gevolg moeten hebben dat nog meer productie naar buiten de EU verplaatst, waarbij de grip op

Geen oplossing in zicht en grotere problemen verwacht voor de toekomst

de mate van duurzame productie totaal verloren gaat. Het wordt tijd dat de politiek op holistische en realistische wijze gaat kijken naar een veilig en duurzaam Europa dat minder afhankelijk is van import.

Voor de korte termijn is er geen zicht op verbetering van deze situatie.

van de redactie:

Sterker: nog steeds lijkt meer productie van grondstoffen en eindpro-

De Carwash branche

ducten naar Azië te verhuizen. Vraag je aan importeurs wanneer de

“Het probleem speelt al een langere tijd. In juli 2021 hebben we

problemen zijn opgelost, dan krijg je steevast het antwoord: we weten

omtrent stijging van grondstofprijzen al ruim aandacht besteed

het niet. Net als bij de tekorten van computerchips is de afhankelijkheid van Azië niet op korte termijn op te lossen. Het probleem dreigt voor grondstoffen bovendien alleen maar groter te worden. De EU is continu in beweging om regelgeving rond de productie en het gebruik van chemische stoffen aan te passen. Veelal met goede redenen: we willen zo veilig en duurzaam mogelijk zijn. Het

en enkele leveranciers van reinigingsmiddelen om een reactie gevraagd. Nu de prijsstijging voor grondstoffen zich structureel verder doorzet zullen leveranciers hun prijzen richting de carwashbranche wel moeten verhogen. Dat geldt overigens niet alleen voor chemie, maar wat dacht u van carwash-equipment (staal/rvs prijzen eveneens gigantisch gestegen).”advertentie

ERGOX geeft stofzuigplein in EDE metamorfose! Het is 2012 en de eigenaar van Sunny Carwash aan de Klaphekweg in Ede vraagt aan Ergox een centraal stofzuigsysteem met standaard leidingdragers te plaatsen. Dit werd uitgevoerd en het systeem is medio september 2012 operationeel.

Historie Henk Wildeman van Ergox: “Het is 2020 en de wasstraat wordt verkocht en de nieuwe eigenaar doopt de naam om in Sunny carwash Ede. Hij wil een update geven aan het stofzuigplein om meer comfort aan te bieden om zo meer wasstraatklanten aan te trekken. Hij nodigt Ergox uit om erover te praten, samen wordt een opzet gemaakt. Het voorstel is om de bestaande betonfundamenten van de leidingdragers uit te breiden en de boogconstructie welke wordt voorgesteld met overkapping hierop te plaatsen. Ergox maakt de tekeningen en het plan van aanpak. Na opdracht worden de verschillende partijen samengebracht en het werk wordt uitgevoerd.

Ergox en de aannemer starten met het demonteren van het bestaande stofzuigsysteem. Dit demonteren wordt zorgvuldig gedaan om zoveel mogelijk van het bestaande systeem te kunnen hergebruiken. De aannemer graaft de bestaande fundamenten vrij om deze te vergroten en te verzwaren voor de nieuw te plaatsen boogconstructie welke een zwaardere fundatie vraagt. Nadat de bewapening is aangebracht wordt het beton gestort en de bestrating wordt afgewerkt. De benodigde ankers om de boogconstructie mee te verankeren is direct mee gestort in deze betonfundering. Vanaf nu bouwt ERGOX het stofzuigsysteem weer op.

POLISH IS

your passion WE GET YOU. You’re part customer experience visionary, part chemical engineer. Join your community in Nashville at the event where the art and science of car washing combine and find what you need to navigate the changing complexities of our industry, with the support of your people.

Compleet Nu is het ERGOX stofzuigsysteem compleet en uitgebreid met 2 extra plaatsen en de bandenpomp, mattenklemmen, LED lijn verlichting en persluchtpistolen. Er is een aantrekkelijk stofzuigplein voor de wasstraatklant gerealiseerd. Sunny carwash is erg tevreden over de metamorfose welke door Ergox is uitgevoerd. Het ombouwproces werd gerealiseerd en begeleid door Ergox vanaf het ontwerp t/m de realisatie.

Register today at TheCarWashShow.comCS 1

|

maart 2022

|

VARIA

45

Hansa Service is verhuisd naar Mijdrecht Hansa Service, al enkele decennia verankert in Amsterdam, is re-

nog steeds en ook daarvoor hebben we meer ruimte nodig. In het

cent verhuisd naar de Tienboerenweg 26A in de plaats Mijdrecht.

nieuwe pand hebben we een nieuwe oven geplaatst zodat we zelf

Bas van Oldenmark: “We kampten op onze locatie in Amsterdam

op locatie componenten kunnen poeder coaten.”

al een langere tijd met ruimtegebrek. Wanneer zoals recent bijvoorbeeld 2 zeecontainers met doekjes arriveren, dan moeten

De nieuwe adres gegevens zijn:

deze wel te stallen zijn in het magazijn. Dat kan nu op de locatie

Tienboerenweg 26a

Mijdrecht waar we over 1200 m2 ruimte beschikken. De afzet van

3641 RA Mijdrecht

randapparatuur binnen de carwash- en tankstationbranche groeit

+31 (0) 20 6177067

SPECTRO:

Aantoonbaar minder milieu-impact! Minder verpakking, CO2 ed 'Bij Spectro werken we elke dag aan de reinigingsconcepten van

form het Charter for Sustainable Cleaning. Dit is een bedrijfscer-

de toekomst. We ontwikkelen en produceren niet alleen de bes-

tificering die door de Europese branchevereniging AISE is opge-

te reinigingsmiddelen, maar we kijken ook hoe we met innova-

richt. Enerzijds helpt deze certificering bedrijven zoals Spectro

tieve totaalconcepten de markt kunnen veranderen. Kwaliteit,

bij het in kaart brengen van onze duurzame prestaties en hier

kostenbesparing en duurzaamheid gaan bij Spectro hand-in-

actie op te ondernemen.

hand. Van het gebruik van grondstoffen met een hernieuwbare oorsprong tot onze volledig energieneutrale productie en

De resultaten hiervan worden gerapporteerd aan de AISE en

van onze superconcentraten tot ons complete recyclingbeleid.

nog belangrijker: zij maken een branchegemiddelde waarmee wij

Daardoor hebben we aantoonbaar minder milieu-impact, maar

onszelf kunnen vergelijken met branchegenoten. Iets wat uniek

hoe toon je dat aan?

is voor een complete bedrijfstak! Anderzijds is het ‘Charter’ voor klanten makkelijk te herkennen aan het logo dat op de verpakkin-

Naast ISO9001 en ISO14001 is Spectro ook gecertificeerd con-

gen gevoerd mag worden.'

Oke... en nu in cijfers! Spectro werkt met een aantal indicatoren op het gebied van duurzaamheid. Hiermee onderbouwen we dat we aantoonbaar minder milieu-impact realiseren. U kunt ze hiernaast aflezen en altijd actueel terugvinden op ons MVO-dashboard: www.spectro.nl/mvo


Wie levert Wat

AFVALWATER EQUIPMENT

DOE-HET-ZELF-BOXEN

HONDENWASSTRAAT

RANDAPPRATUUR

LAKBEHANDELING

RECLAME EN UITSTRALING

ACE Carwash Systems Gouwzeestraat 11 1382 KD Weesp T 0294 491 567 info@ace-europe.nl www.ace-europe.nl

Wasboxen voor elke locatie Flexibele techniek en gebouwen voor elke doe-het-zelf waslocatie.

www.washtec.nl - 079 - 36 83 720

Ontwikkeling, ontwerp, bouw én onderhoud van wasboxen

BORSTELSYSTEMEN

www.washnet.nl

HIER ADVERTEREN? mail naar: wppvakbladen@ziggo.nl

ONDERDELEN & ZO

Leverancier autowasinstallaties, wasborstels, wasboxen en reinigingsmiddelen. Onderhoud, revisie en onderdelen van WashTec installaties www.hoogendijkcarwash.nl

Ontwikkeling, ontwerp, bouw én onderhoud van wasboxen

www.washnet.nl advertentie

POETSMACHINES & REINIGINGSPRODUCTEN

Voor al uw Carwash Marketing 3 Axibonnen - Flyers 3 Social Media Beheer 3 E-mail Marketing 3 Social Advertising 3 Video’s 3 Waspassen 3 Handdoekjes www.axipoint.com - 0251- 70 02 02

ROLL-OVERS

Leverancier autowasinstallaties, wasborstels, wasboxen en reinigingsmiddelen. Onderhoud, revisie en onderdelen van WashTec installaties www.hoogendijkcarwash.nl

SoftCare2 Pro De roll-over machine voor autowassen op het hoogste niveau.

www.washtec.nl - 079 - 36 83 720


VLOEISTOFDICHTE VLOER

WATERRECYCLING

Carwashvloeren tot 350m2 in slechts 1 dag gelegd! En 2 uur na applicatie weer klaar voor gebruik!

Tel. 06-512 666 23 | info@vlietwash.nl

www.vlietwash.nl

013 - 203 24 69 HUIJBREGTSFLOORSYSTEMS.COM

WASSTRATEN

SoftLine2 kettingwasstraten Modulair en flexibel concept voor elke gewenste capaciteit en beschikbare ruimte.

Transport Cleaning

www.washtec.nl - 079 - 36 83 720

Hoog volume RVS

AquaPUR2 waterterugwinning Innovatieve waterbehandeling voor roll-overs.

AUTOWASSTRATEN tel: 085 - 0653 299 www.dicocarwash.nl

www.washtec.nl - 079 - 36 83 720

STOFZUIGERS

proudly made in Germany

4Carwash B.V.

Venlosesteenweg 149 3680 MAASEIK - België Tel: +32 89 244 529 info@ergox.com www.ergox.com

tel. 06-53171272 ACE Carwash Systems Gouwzeestraat 11 1382 KD Weesp T 0294 491 567 info@ace-europe.nl

VERLICHTING LED

CARWASH CHEMIE

www.ace-europe.nl

E: info@4carwash.nl www.4carwash.nl www.blob-ps.com

WASSTRAAT AUTOMATISERING

Wie levert Wat

TRUCKWASH


SmartCare Ontdek de nieuwe excellente wasinstallatie. De slimste in alle dimensies.

Informeer nu: www.washtec.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.