Page 1

2018

PORTFOLIO

inz. arch W O J C I E C H S N I E G O W S K I

| ARCHITEKTURA | URBANISTYKA |

DESIGN |


Recognizing the need is the primary condition for design. Charles Eames


MUZEUM poDRODZE APARTamenty

08

pixel WORKS

DOM zWARTY

06

05

ogród SZTUKI

MORAWSKIE meteory

JEŻYCE odNOWA

03

QLUE hotel remiza STRAŻACKA WILLA śródMIEJSKA

01

02

04

07

09

10


01

WILLA ล›rรณdMIEJSKA

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY


CZŁOWIEK

EKOLOGIA

KONTEKST

DLACZEGO śródMIEJSKA? #śródmiejska Localizacja: Poznań-Śródka Projekt: Wojciech Śniegowski & Kinga Kowalczyk Powierzchnia: 646 m2 Czas: 2015 Programy: Autocad, Archicad

DLACZEGO śródMIEJSKA-?

boom! migracja

ZMIENIAJĄCA SIĘ LICZBA MIESZKAŃCÓW POZNANIA NA PRZESTRZENI LAT 2002-577 tys. 2012-552 tys. 2050-402 tys.

Wiodącym założeniem projektowym jest osadzenie współczesnej willi w zwartej zabudowie miejskiej. Wskazana działka znajduję się w odległości kilku kilometrów od starówki miasta a jednocześnie posiada wszystkie aspekty pozwalające człowiekowi na komfortowe życie, unikając gwaru i hałasu centrum. Śródka jest cichą, zieloną i klimatyczną przestrzenią. Bardzo dobrze skomunikowana z miastem oraz tętniąca różnorodnością funkcji. Cel jakim jest projekt willi, odpowiada na potrzeby współczesnego człowieka. Jest odpowiedzią na masową migrację mieszkańców Poznania poza granice miasta i tym samym większa ilość zabudowy podmiejskiej. Problematyczny jest również brak własnej zielonej przestrzeni. W zaprojektowanej koncepcji wykorzystano zarówno puste ściany przyległej działki, jak i zadaszenie projektowanego garażu na wertykalne ogrody- farmy, zapewniające zdrowe, ekologiczne produkty zarówno dla domowników jak i mieszkańców dzielnicy , wprowadzono ich także do żywej przestrzeni pół publicznej frontową elewacją budynku. W ten sposób otwiera się na sąsiadów oraz wzbogacamy ofertę rekreacyjną Śródki, Kształtowanie formy rozpoczęto od analizy linii zabudowy sąsiednich kamienic oraz ich wysokości. Proporcje budynku oparte są na złotym podziale. W projekcie ważna jest również ekologia oraz energooszczędność, dlatego w projekcie można znaleźć rozwiązania typowe dla tej architektury. Po przeprowadzonej analizie materiałów, faktur oraz kolorów wybrano elewację z blachy kortenowej oraz ażur nawiązujący do wątku muru architektury zastanej Śródki. Funkcję zaprojektowano z myślą o indywidualności, zróżnicowanych potrzebach oraz komforcie życia użytkowników. Piętrowo podzielono budynek na część dzienną z kuchnią, jadalnią, salonem oraz dwupoziomową, nocną, zawierającą sypialnie dla rodziców z gabinetem i otwartą biblioteką, pokoje dla dzieci przystosowane do różnych grup wiekowych, przedszkolaka, ucznia szkoły podstawowej czy licealisty. Na rozmieszczenie funkcji wpływa przede wszystkim doświetlenie południowo-wschodnie oraz otwarcie widokowe na rzekę Wartę i tereny do niej przyległe.

KONTEKST

źródło: GUS

suburbanizacja ucieczka mieszkańców na przedmieścia

problemy komunikacyjne degradacja śródmieścia

REWITALIZACJA DZIELNICY SZTUKA/MURAL

ŚRÓDKA

reurbanizacja powrót mieszkańców do centrum

REKREACJA PRZESTRZENIE PUBLICZNE KINO LETNIE

KULTURA, HISTORIA ICHOT/OSTRÓW TUMSKI/ TRAKT KRÓLEWSKO-CESARSKI

ożywienie śródmieścia rozwiązanie problemów komunikacyjnych

nowoczesność technologia design estetyka

komfortowe miejsce do życia bezpieczeństwo indywidualność

WILLA MIEJSKA

człowiek potrzeby

zieleń ekologia GASTRONOMIA RESTAURACJE/KAWIARNIE/PUBY KUCHNIE ŚWIATA


NOC

PROCES POWSTAWANIA BRYŁY

ZIELEŃ

ZŁOTY PODZIAŁ

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

ELEWACJA

DZIEŃ

ZŁOTY PODZIAŁ

ZAARANŻOWANIE ZIELONEGO PATIO DLA MIESZKAŃCÓW WILLI

KONTEKST PODZIAŁY WYSOKOŚCI

ARCHETYP-MIESZCZAŃSKA ŚRÓDMIEJSKA HISTORYCZNA JEDNORODZINNA KAMIENNICA

KSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCI PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY ORAZ PROPORCJI PODZIAŁU ELEWACJI W RELACJI DO OTACZAJĄCYCH KAMIENIC

STREFA PRYWATNA MIESZKAŃCY WILLI

URBANISTYCZNE UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI DOMKNIĘCIE CZĘŚCIOWO ZABUDOWANEGO KWARTAŁU

SPRZĘŻENIE Z PRZESTRZENIĄ PUBLICZNĄ DZIELNICY- PARTER PRZEJŚCIE + GARAŻ ROWEROWY DOSTĘPNY OD STRONY ULICY

STREFA PUBLICZNA OTWARTA

STREFA NOCNA

STREFA DZIENNA

STWORZENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DOPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEGO DZIEDZIŃCA

WPROWADZENIE ZIELENI -UPRAWA ROŚLIN EKOLOGICZNYCH DACH -STWORZENIE ZIELEŃCÓW NA PUBLICZNYM I PRYWATNYM DZIEDZIŃCU

STREFA PUBLICZNA OTWARTA TYLKO W DZIEŃ

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

-publiczny

ogólnodostępny

garaż

rowerowy -część mieszkalna -prywatne zamknięte patio

dachem z zielonym -garaż uprawy żywności ekologicznej -otwarty publiczny plac zamykany nocą

do


MIESZKANIA

GASTRONOMIA

EDUKACJA

KOŚCIÓŁ

KULTURA

ANALIZY

SEKWENCJA SEKWENCJA PRZESTRZENI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH PUBLICZNYCH skala 1:5000

N

ZABUDOWA MIESZKALNA WINOGRADY

CZŁOWIEK

W P R YKR ZE EO ST WA PU RZ N BL E A IC ZN Ń A

KOMUNIKACJA

=

N

wiek, płeć

styl życia/tryb życia sposób odżywiania stan zdrowia

zainteresowania/sposób spędzania wolnego czasu

ANALIZA URBANISTYCZNA

2+2/2+3

religia

2 aktywność fizyczna

charakter/indywidualność 2

m świadomość architekoniczna od najmłodszych lat 800 m

rozwijanie inteligencji, kreatywności rozwój emocjonalny, ruchowy, werbalny

CENTRUM STARY RYNEK

OBIE

KTY

PLA

NOW

ANE

rozwój percepcji zmysłowej (wzrok, słuch, węch, smak)

A

N WARSZAWA KIERUNEK

PR ZE PR STRZ OJ EK EŃ TO WA N

PROCES POWSTAWANIA BRYŁY

FUNKCJA

N


3

5 3 4 2

1

2

2 1

4 5

1 3

RZUTY | PRZEKROJE

4

5

1

5

2

4

3

6

płyta mdf

POZIOM +2

POZIOM +1

POZIOM 0

POZIOM +3

1

strefa wejściowa

1

salon

1

bawialnia

1

łazienka

2

garderoba

2

jadalnia

2

sypialnia

2

sypialnia

3

pomieszczenie techniczne

3

kuchnia

3

sypialnia

3

biblioteka

4

zimowy ogród

4

WC

4

pomieszczenie gospodarcze

4

gabinet

5

garaż

5

spiżarnia

5

łazienka

5 5

garderoba

6

publiczny garaż rowerowy


02

REMIZA STRARZACKA

CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ


DOSTĘPNOŚĆ

TYLKO remiza?

WSPÓLNOTA

EKOLOGIA

N

MIESZKANIA

GASTRONOMIA

EDUKACJA

KOŚCIÓŁ

KULTURA

Lokalizacja: Pogrzybów Projekt: Wojciech Śniegowski Powierzchnia: 858.25 m2 Czas: 2014 Programy: Autocad, Archicad

-stojaki

na rowery

8.2

W p r o p o n o w a n e j ko n c e p c j i z a g o s p o d a r o w a n i a t e r e n u j a ko n a d r z ę d n e z a ł o ż e n i e p r z y j ę t o zaprojektowanie remizy strażackiej jako obiektu otwartego, wielofunkcyjnego o atrakcyjnej a jednocześnie prostej i czytelnej formie. W niedosłowny sposób nawiązujący do otaczającej architektury. Położona w bliskim sąsiedztwie Ostrowa Wielkopolskiego, w południowe Wielkopolsce wieś Pogrzybów, to malownicza miejscowość o bogatej historii z zabytkowym pałacem, karczma i barokowym kościołem otoczonym okazałym parkiem. Projekt stanowi próbę wkomponowania modernistycznej bryły, tak aby stała się ona spójnym elementem układu urbanistycznego, a przestrzeń wokół niej stanowiła centrum kulturalne miejscowości. Obiekt umiejscowiony jest w północnej części działki, składa się z dwóch przylegających do siebie brył parterowej wertykalnej i piętrowej wycofanej zamykającej przestrzeń aranżowanego placu. Bryła budynku zorganizowana jest w taki sposób, że część służbowa strażaków została oddzielona od strefy ogólnodostępnej. W niższej części znajdować się będzie część bankietowo restauracyjna, na która swoją kontynuację ma w postaci częściowo zadaszonego ażurowego dziedzińca. Wyższa część to projektowany budynek remizy strażackiej, który ma około 300 mkw, powierzchni użytkowej, z czego niecała połowa zostanie przeznaczona na przestrzeń garażową dla czterech samochodów bojowych. Siedziba strażaków pomieści również: siłownie, sale świetlicowe z aneksem kuchennym oraz pomieszczenia noclegowe.

-otwarty planc -zaaranżowanie tereny zielone

-parking samochodowy

-zielona łąka


RZUTY

RZUTY

nowoczesna regionalność!

POZIOM +1

POZIOM 0

ELEWACJE

POZIOM 0 1

przestrzeń restauracyjna

POZIOM 1 16

pomieszczenie na odpady

1

garaż na wozy bojowe

2

przedsionek

17

magazyn produktów spożywczych

2

sypialnia strażacka

3

recepcja

18

pom. do zmywania naczyń

3

WC

4

pom. ochrony

19

garaż na wozy bojowe

4

pom. soc. z aneksem kuch.

5

przedsionek WC

20

komunikacja remiza

5

komunikacja

6

umywalnia WC męskie

21

recepcja remiza

6

siłownia

7

umywalnia WC damskie

22

pom. socjalne

7

schody

8

WC męske

23

schody

WC damskie

24

toalety remiza

10

toaleta dla niepełnosprawnych

25

szatnia

11

komunikacja kuchnia

26

pom. tech. remiza

12

pomieszczenie techniczne

27

kotłownia

13

biuro

14

kuchnia WC

15

wiatrołap

19

PRZEKRÓJ


03

QLUE HOTEL BUTIKOWY HOTEL NAD JEZIOREM


POZNAŃ

140km

tylko NATURA! #hotel butikowy nad jeziorem Lokalizacja: Antonin Projekt: Wojciech Śniegowski Powierzchnia: 4581m2 Projekt: 2015 Programy: Autocad, Revit, Photoshop

Antonin jest położony w samym centrum rozległego kompleksu leśnego otoczony przez rezerwat przyrodniczy „Wydymacz". Hotel wyróżnia nietuzinkowa architektura o dynamicznym charakterze i designerskie wnętrza. Nowoczesna awangardowa fasada w nie dosłowny sposób nawiązuje do ducha architektury Carla Friedrich Schinkela wybitnego architekta XIX wiecznych Prus znanego z realizacji klasycystycznych obiektów Berlińskich, autora pobliskiego pałacu myśliwskiego książąt Radziwiłłów. Nowatorska jak na swój czasy forma pałacu na planie ortogonalnym była inspiracją przy tworzeniu unikalnej geometrycznej fasady. Materiał jakim obłożona została elewacja odpowiada pałacowej pomalowanej na kolor żółci cesarskiej . Bryła budynku składa się z dwóch wyższych części pobytowych osadzonych na parterowym ł ą c z n i k u z o g ó l n i e d o s t ę p n ą p r z e s t r z e n i ą g a s t r o n o m i c z n ą . Ws z y s t k i e p o k o j e h o t e l o w e s ą zaprojektowane w taki sposób bybardziej przypominały apartamenty mieszkalne niż standardowe pokoje hotelowe . Każdemu apartamentowi ze strony południowej i zachodniej przyporządkowana jest przestronna loggia. Na przestrzeni parteru znajduję się również basen wraz z centrum odnowy biologicznej spa&wellness. Obiekt posiad wszelką niezbędną przestrzeń konferencyjną z możliwością aranżacji do różnych wymogów i potrzeb. Stanowiące integralną część zagospodarowania terenu pomosty dają możliwość uprawiania sportów wodnych. Pałac w Antoninie był miejscem wielokrotnego pobytu Fryderyka Chopina po dziś dzień odbywają się w nim liczne koncerty, w odpowiedzi na zapotrzebowanie przestrzenie koncertowe, zaprojektowano scenę na wodzie, która doskonale sprawdzi się przy organizacji koncernów i towarzyszących im wydarzeń kulturalnych. Od strony ulicy ulokowane zostały funkcje mające obsługiwać ruch kołowy, zaprojektowano parking dla gości hotelowych. Sylwetka hotelu zwrócona jest w stronę jeziora. tak aby goście mogli cieszyć się widokiem. Na parterze hotelu mieści się basen z centrum spa&wellness.

ŁÓDZ

120km

Antonin

Karl Shinkiel

WROCŁAW 90km


termy SPA wellness

+

PROGRAM MUZYCZNY

spa wellness

centrum sportów wodnych

program konferencyjn y

? program muzyczny

? Fryderyk Chopin

centrum sportów wodnych

scena na wodzie

?

pomysł na elewacje

przełamać schemat!

program konferencyjny


04

JEŻYCE ODNOWA KONCEPCJA URBANISTYCZNA

URBANISTYKA


JEŻYCE GENNIUS LOCI?

klimat miejsca?

kondycja przestrzeni?

OBECNI E

JEŻYCE odNOWA! #koncepcja kierunków rozwoju dzielnicy Localizacja Poznań-Jeżyce Projekt: Wojciech Śniegowski, Witold Filarowski & Lidia Ratecka Powieszchnia: ok. 58 ha Project: 2015 Programy: Autocad, Illustrator, Photoshop, ScetchUp

Przedmiotem opracowania jest poprzemysłowy obszar zlokalizowany w północnej części Jeżyc w Poznaniu. Przewodnia ideą proponowanej koncepcji jest przekształcenie funkcji przemysłowej na mieszkalna usługową. Założenia programowo przestrzenne- kompozycja aranżowanej przestrzeni polega na uzupełnieniu historycznej części Jeżyc, której środkiem jest rynek Jeżycki, poprzez domknięcie istniejącego układu przestrzennego podprowadzając półkolisty trakt łączący ul. Polna z ul Norwida . Uzupełniając tkankę miejską wzięto pod uwagę zarówno skalę jak i charakter istniejącej zabudowy , przebieg ulic jak i układ przestrzenny zastałe kompozycji urbanistycznej. Po przeprowadzeniu półkolistej ulicy, kolejne ulice rozchodzą się promieniście w stronę centrum Jeżyc. Całość założenia rozcięto osia poprowadzoną na przedłużeniu ulicy Wawrzyniaka, na jej osi zlokalizowano plac będący sercem projektowanej przestrzeni. W jego narożnikach swój początek mają ulice promieniści rozchodzące się do granic założenia projektowego. Plac wieńczy sekwencje istniejących przestrzeni publicznych , rozpoczynających się na placu Asnyka z centrum na rynku Jeżyckim. Wschodnia część założenia jest podzielona na cztery kwartały o charakterze mieszkalnym, przedzielona ulicami zwróconymi prostopadle do ulicy Kościelnej. Nowe zagospodarowanie jest uzupełnieniem istniejącej zabudowy wielorodzinnej znajdującej się na trenie. Część biurowo usługowa jest dopełnieniem istniejącej zabudowy usługowej znajdującej się od strony ul. Dąbrowskiego. Projektowanie przestrzenie harmonijnie współgrają z obecnymi elementami dzielnicy. Przestrzeń o wskazanej funkcji będzie całkowicie wyłączona z ruchu samochodowego. Możliwe będzie to dzięki zlokalizowanemu pod strefą biurową garażowi podziemnemu i umożliwi swobodne użytkowanie wnętrz urbanistycznych. Strefa pełni także rolę bufora akustycznego dl mieszkańców dzielnicy mieszkaniowej. Znajdującej się w głębi projektowanego założenia, chroniąc przed hałasem ruchliwej ulicy Dąbrowskiego. Część mieszkalna stanowi największą część opracowywanego obszaru. Skalą jest dopasowania do istniejącej zabudowy o tym samy przeznaczeniu funkcjonalnym. Budynki wchodzące w jej skład będą cztero-pięciokondygnacyjne. Zabudowania wielorodzinne twoja kwartały zabudowy z półprywatną przestrzenią pośrodku. Obiekty wokół centralnego placu w parterach projektowanej zabudowy mieścić będą lokale usługowe.

Obecny stan - chaos przestrzenny

Obecny kondycja przestrzeni historycznej dzielnicy cechuję się dużą przypadkowością. Z a b u d o w a mieszkaniowa przenika się w przypadkowy s p o s ó b z te re n a m i przemysłowymi.

KROK 1

Wprowadzenie - ortogonalnej siatki ulic Założenie projektowe z a k ł a d a uporządkowanie istniejącej przestrzeni poprzez eliminacje zbędnych obiektów i przede wszystkim wprowadzenie czytelnej ortogonalnej siatki ulic.

KROK 2

Domknięcie przestrzenne dzielnicy Zauważenie granic historycznej części ulic i dokończenie tego założenie poprzez poprowadzenie granicznej arterii domykającej cały układ p r z e s t r z e n n y projektowanej dzielnicy.


Natężenie ruchu kołowego, zatory komunikacyjne

a

ow

d bu

Za

ANALIZY

PROCES POWSTAWANIA BRYŁY

N ANALIZA kondycji zabudowy

Budynki przeznaczone do wyburzenia za względu na stan techniczny oraz funkcję.

Zieleń istniejąca

Zabudowa istniejąca przeznaczona do zachowania.

Natężenie komunikacji pieszej

ANALIZA funkcji zabudowy

Zapis systemów przestrzeni publicznych

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z funkcją usługową Zabudowa usługowa Zabudowa przemysłowa Zabudowa gospodarcza Zabudowa sakralna Oświata

Dominanty przestrzenne


NOWA KONCEPCJA PRZESTRZENNA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

N

POŁĄCZENIE ZAŁOŻENIA Z TERENAMI ZIELONYMI W DZIELNICY SOŁACZ KŁADKI PRZEJŚCIA PODZIEMNE

PARABOLICZNA OŚ KOMPOZYCYJNA ZAMYKAJĄCA PROJEKTOWANE ZAŁOŻENIE - trakt łączący ul.Polną z ul.Norwida

Synteza komunikacji i funkcji zabudowy

1:5000

KONTYNUACJA ISTNIEJĄCYCH ULIC Z ZACHOWANIEM ICH GABARYTÓW I PRZEBIEGU

FUNKCJA USŁUGOWA

SCHEMAT KOMUNIKACJI

FUNKCJA MIESZKANIOWA KOM. NADRZĘDNA KOM. GŁÓWNA WEWNĘTRZNA KOM. WEWNĘTRZNA DOJAZDOWA

SEKWENCJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH USYTUOWANYCH NA JEDNEJ OSI -rozpoczyna się na placu Asnyka z centrum na rynku Jeżyckim kończy projektowany plac

TERENY ZIELONE Nowe kwartały zabudowy KWARTAŁY NOWEJ ZABUDOWY

SCHEMAT UKŁAD-WYTYCZNE DO MPZP

ZABUDOWA ISTNIEJĄCA

DOMINANTY URBANISTYCZNE PROJEKTOWANIE I ISTNIEJĄCE

NADRZĘDNA KOMUNIKACJA KOŁOWA OBSŁUGUJĄCA CAŁE ZAŁOŻENIE

ANALIZA wysokości zieleni ZIELEŃ WYSOKA ZIELEŃ ŚREDNIOWYSOKA

SCHEMAT ZIELENI

PLAC/SKWER/ZIELENIEC MIEJSKI


05

MORAWSKIE METEORY CENTRUM EDUKACYJNE


rezerwat meteory

PROGRAM PRZYRODNICZY

+

+

PROGRAM REKREACYJNY

PROGRAM EDUKACYJNY

interaktywna wystawa miejsce spotkań + skatepark

EWOLUCJA BRYŁY

spadające GWIAZDY! #muzeum& centrum edukacyjne Lokalizacja: Morasko Projektant: Wojciech Śniegowski Powierzchnia: 693m2 Czas: 2014 Programy: Autocad, Revit

ny

cz ty

ys

ur kt

la

sz

Projektowana przestrzeń znajduje się na pograniczu miejscowości Morawsko i rezerwatu Meteory pod Poznaniem. Nadrzędnym pomysłem na zagospodarowanie terenu było połączenie miejscowości z lasem, w którym znajduje się większość jeziorek-meteorów, powstały one w wyniku deszczu meteorów. Liczne kratery wypełniła z czasem woda trwożą malownicze jeziorka. Z uwagi n a fakt, że teren jest pod ochroną zdecydowano się nie ingerować znacząco w krajobraz miejscowości, dlatego bryła kompleksu jest bardzo horyzontalna, co wiece jest umieszczona w głębi działki, żeby nie przytłaczać mniejszej okolicznej zabudowy. Dodatkowo za „wtapianie” programu w otoczenie odpowiedzialna jest liczna zieleń- wyłącznie rodzime gatunki. Teren rozcina ścieżka, którą można dostać się z centrum miejscowości do wszystkich większych meteorów podziwiając po drodze pagórkowaty krajobraz. Bryła budynku składa się z dwóch części w głównej wyższej znajduję się program rekreacyjno edukacyjny. W otwartej przestrzeni muzeum wstawione są mniejsze pawiloniki, których kształt nawiązuję do kształtu meteorów. Niższa cześć mieści funkcje towarzyszące i zaplecze techniczne. Jest ona oddzielona od głównej bryły budynku przez podcień, który stanowi swoista bramę do rezerwatu. W kolejnych podcieniach budynku przewidziano przestrzeń do przechowywania rowerów.

e okow

id osie w rcie otwa kowe wido


RZUT RZUT BUDYNKU

PROCES POWSTAWANIA BRYŁY

rzut parteru 1

przestrzeń wystawiennicza

2

kawiarnia

3

kuchnia

4

zmywalnia

5

pom. na zywność

6

pom. do pracy WORKSHOP

7

recepcja pom. socjalne

8

szatnia

9

WC damskie

10

WC meskie /niepełnosprawni

11

komunikacja

12

pom. techniczne

13 5

magazyn

14

warsztaty rowerowe

15

pom. na odpady

16

toaleta dla pracowników

17

pom. ochrony socjalne

6

2

1

EDUKACJA

SALA WARSZTATOWA -Miejsce gdzie z w i e d z a j ą c y z y s ku j ą wiedzę o kompleksie biorąc udział w p r a k t y c z n y c h warsztatach

PROJEKTOR - Miejsce gdzie znajduje się projektor i wyświetlane są materiały edukacyjne związane z tematyką rezerwatu

We wnętrze „wstawione” są przeszkalane pawilony kształtem odwołujące się do istniejących na terenie rezerwatu meteorówniewielkich zbiorników wodnych

AKTYWIZACJA

NATURA

Skąd się wzięły jeziorka?

METERORY

Znajdują się w przestrzeni kosmicznej

14 13

12

GRAWITACJA

KRATER

Pod jej wpływem wchodzą w atmosferę ziemi

Zderzając się z ziemią trwożą kratery

JEZIORKA

Z czasem krater wypełnia się wodą

15 przekrój AA

11

+5,90

16

17

+4,80

+3,20

+0,00

1

3 2

9

4

+1,80

10

Zagospodarowanie terenu

5

PRZEKRÓJ AA

INSPIRACJA Z NATURY 6

7 8

KSZTAŁT NIEREGURALNYCH JEZIOREK

KSZTAŁT PAWILONÓW WENNETRZNYCH

We wnętrze „wstawione” są przeszkal ane pawilony kształtem odwołujące się do istniejących na terenie rezerwatu meteorówniewielkich zbiorników wodnych

We wnętrze „wstawione” są przeszkal ane pawilony kształtem odwołujące się do istniejących na terenie rezerwatu meteorówniewielkich zbiorników wodnych

-zadaszona wiata rowerowa - otwarty plac dla mieszkańców i turystów -odtworzone jeziorko-meteor -tereny zielone -parking samochodowy


06

OGRÓD SZTUKI PAWILON WYSTAWIENNICZY


-1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 +2

na ŁĄKĘ! #pawilon wystawienniczy na placu Asnyka PAWILON WYSTAWIENNICZY

Localizacja: Poznań-Jeżyce Projektant: Wojciech Śniegowski Powierzchnia: 176m2 Czas: 2012/13 Programy: Autocad Archicad Artlantis

Plac był prywatnym ogrodem Kosińskich. W 1930 r. został przekazany miastu . W testamencie zostało zastrzeżone, że już na zawsze plac ma pełnić rolę miejsca odpoczynku dla mieszkańców i nigdy nie zostać zabudowany. Plac jest otoczony zwartą XIX XX wieczną zabudową. Można z niego podziwiać zarówno przedwojenne modernistyczne i secesyjne kamienice. Pomysł na formę budynku powstał poprzez modyfikacje płaszczyzny placu. Teren został podzielony na mniejsze powierzchnie, jeden narożnik placu został wyniesiony ponad poziom ulicy przeciwległy został zagłębiony w terenie. Wyniesiona część placu skrywa kubaturę pawilonu wystawienniczego jest zielonym dachem. Wykreowano dodatkowe przestrzenie schowanie pod zielonym zadaszeniem znajdujące się pod poziomem gruntu- mieszczą one otwartą podziemną galerię doświetloną poprzez szereg otworów, z których wyrastają pnie drzew. Poprzez umożliwieniu dostępu na dach jak i stworzenie podziemnej galerii powierzchnia użytkowa placu została zachowania a nawet poprzez stworzenie znacznie powiększona. W wyniku wprowadzenia wyżej wymienionych zmian powstał nowoczesny obiekt, odpowiednio wpisującego się w zastany kontekst urbanistyczny. Całkowita zmiana aranżacji placu, wykreowanie nowych f unkcje odpowiadających potrzebom mieszkańców. Nowy plac to przede wszystkim przestrzeń wystawiennicza dla jednak doskonale może sprawdzić się przy organizacji wielu imprez kulturalnych to doskonałe miejsce, w którym będą odbywać się wystawy wernisaże, warsztaty konferencje. Dodatkowo przestrzeń pawilonu będzie wzbogacona o funkcje handlową i gastronomiczną znajdującą się na antresoli w przestrzeni pawilonu wystawienniczego.

+

ZIELONY DACH

+

PODZIEMNA SZTUKA

=

miejsce spotkań OTWARTE wystawy sztuka


zagospodarowanme terenu i mała architektura

PROCES POWSTAWANIA BRYŁY

DEDYKOWANA MAŁA ARCHITEKTURA

1. ogrodzenia zieleńców

2. kontrola wjazdu-słupki

nowoczesność + tradycja Mała architektura

3.

czerpie z niezachowanych do obecnych czasów, rozwiązań charakterystycznych dla tej ekskluzywnej dzielnicy z minionych wieków. Zastosowanie rozwiązania w prostej syntetycznej formie mają poprawić komfort użytkowników tej przestrzeni. Wprowadzone rozwiązania sprzyjają komunikacji pieszej zbiorowej. Mają za zadanie uporządkować powierzchnie placu i poprawić jego estetykę.

historyczne latarnie

4.

2. 3. drzewa o sredniej wysokości

1.

ławki +kosze na smieci

1.

5.

wysokie drzewa wyrastające z podziemniej galerii

7.

zielony dach- trawnik

6.

zieleniec : /trawa/krzewy/drzewa

5. stojaki na rowery

6. donice na zieleń

7. słupki parkingowe


SPOTYKAJ SIĘ

JEDZ

DOŚWIADCZAJ SZTUKI

kubik Transparentna elewacja pawilonu skrywa rozrzeźbiony kubik wokół, którego zaaranżowana jest przestrzeń wystawiennicza, a on sam przypomina sporych rozmiarów eksponat. W jego podcieniach ukryte są funkcje towarzyszące. Na piętrze znajduję się część gastronomiczna.

jak uatrakcyjnic przestrzeń?

założenia koncepcji

ODPOCZYWAJ

PODZIEMNA SZTUKA TO JEST SZTUKA

Oprócz zamkniętej części pawilonu znajdującej się pod pochyłym dachem. Pod pozostałą zielona częścią placu mieści się podziemna na wpółotwarta przestrzeń, powiększając przy tym znacznie przestrzeń użytkową placu. Stwarzając możliwości do organizacji wydarzeń zwłaszcza w sezonie letnim.

PAWILON NOCĄ W DZIEŃ PAWILON ZNIKA

W NOCY PAWILON ROZŚWIETLA W przeciwieństwie do dnia. Po z m i e r zc h u p a w i l o n p e ł n i i n n ą funkcję. Wzbogaca zatapianą w mroku scenerię w świetlisty blask, który ma niczym magnes przyciągać przechodniów i zachęcać ich do skorzystania z szerokiej oferty programowej.

KONTEKST MIEJSCA OTOCZENIE

MIESZKANIA

GASTRONOMIA

EDUKACJA

KULTURA

NOC

Poprzez orientację względem ulicy podczas dnia pawilon jest od strony głównego traktu komunikacyjnego prawie niewidoczny. Jest to celowy zabieg obiekt ma kojarzyć się z terenem zielonym a nie kubaturą.

DZIEŃ


1

2

45

75

PARTER

330

45

9

4

25 10

208

150

5

5 restauracja

42

4

3 pomieszczenie socjalne 4 szatnia dla publiczności 5 stanowisko recepcji

91

81

4

4 pom. dla przyg. potraw

1 przestrzeń wystawiennicza 2 winda

208

8

2 korytarz 3 schody

6

100

125

6

150

6 WC damski

5

45

1 winda

285

5

POZIOM +1

4

7

45

25

3

5

25 45

3

10

A

25

8

1

91

150

6

190

17x17

25

4

4

5

29

7

A

7 WC męski i dla os. z niepełnos.

45

77 200

1

3

3 A

A

81

208

150

3

2

65

2

3

10

A

2

10 25 125

1

1

25

10

2

50

1

50

1

8 komunikacja pozioma 9 holl wejsciowy

0

A

B 400

50

150

10

463

10

150

10

A

B

200

400 45

C

150

50

250

D 315

25

25

E

5m

1m

0

200 25

45

5 RZUT Piętra RZUT Parteru

1

2 7

200

360

264

160

8

300

259

1m

60

5m

PODZIEMNA GALERIA

ELEWACJA ZACHODNIA

10m

10m

5m

5m

1m

0 1m

0


07

DOM zWARTY BUDYNEK PASYWNY


+ STOMATOLOG

=

DOM ZWARTY

DOM

wiek, płeć

sposób odżywiania stan zdrowia zainteresowania/sposób spędzania wolnego czasu światopogląd aktywność fizyczna

DOM zeroENERGETYCZNY! #budynek w standardzie pasywnym

strefa nocna

charakter/indywidualność

2

przyjazna nie stesogena przestrzeń komfort i wygoda urzytkowników oddzielenie przestrzenne od programu mieszkaniowego

gabinet stomatologiczny

otwartość transparentność duże przeszklenia

strefa dzienna

Lokalisatizacja: Poznań-Winogrady Projektant: Wojciech Śniegowski Powierzchnia: 339,84 m2 Projekt: 2013 Programy: Autocad, Revit Inwestycja zlokalizowana jest w historycznej dzielnicy Winogrady w Poznaniu. Jest to willowa dzielnica w bezpośrednim sąsiedztwie parku miejskiego cytadela, b będącego jednym z największych założeń parkowych w mieście. Priorytetem w kształtowaniu bryły budynku był szacunek do zastanego kontekstu miejsca, stąd nawiązania do zabytkowej zabudowy modernistycznej. Prosta zwarta bryła ma harmonijnie uzupełniać istniejącą zabudowę. W celu pełnego wykorzystania potencjału działki podzielono funkcjonalnie obiekt na większą część mieszkalną dla pięcioosobowej rodziny oraz usługę- gabinet stomatologiczny do, którego prowadzi osobne wejście . Strefy publiczne i prywatne pomimo, że występują obok siebie są od siebie wyrażanie oddzielone. Co pozwala mieszkańcom spokojnie funkcjonować w przestrzeni budynku. Na terenie działki zlokalizowane są też miejsca dla klientów gabinetu stomatologicznego. Sam budynek jest tak pomyślany, żeby spełniał najbardziej wyśrubowane wymogi dla architektury ekologicznej. Dzięki zastosowaniu licznych rozwiązań ekologicznych koszty u€żytkowania budynku są nieporównywalnie niższe niż w przypadku standardowej zabudowy. Budynek został zaprojektowany w ten sposób, aby wykorzystywać pasywnie energię słoneczną w miesiącach zimowych poprzez duże przeszklenia od strony południowej, płaski dach umożliwiający lokalizację na nim kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych ,ale również zadbano o to aby budynek nie przegrzewał się latem. W tym celu zbadano nasłonecznienie latem i zimą oraz zaprojektowano optymalne zadaszenia nad oknami południowymi oraz najbardziej korzystne usytuowanie okien względem stron świata, z uwzględnieniem zastanej sytuacji przestrzennej na działce.

m RODZINA 2+2/2+3

340m2

garaż /piwnica

strefa ZAMKNIĘTA dom

strefa OTWARTA stomatolog


zagospodarowanie terenu ekologia

EKOLOGIA N ZASTOSOWANE URZĄDZENIA EKOLOGICZNE 1

ZIELEŃ Zasadzenie drzew liściastych przed elewacją południową gwarantuje zacienianie w sezonie letnim, kiedy istotna jest ochrona przed wysokimi temperaturami. W okresie zimowym, kiedy rośliny gubią liście, przez niezacieniane okna wpada promieniowanie słoneczne, które stanowi istotne źródło ciepła w bilansie energetycznym budynku.

ogniwa fotowoltaiczne

5 UŻĄDLENIA ELEKTRYCZNE

potrójne przeszklenia U <0,8 W/m2

kolektory słoneczne

I OŚWIETLENIE

Oś w i e t l e n i e e n e rg o o s zc zę d n e ; fl u o re s c e n c y j n e i oświetlenie LED . Zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną jest zmniejszone poprzez wybór efektywnych urządzeń z minimalizacją zapotrzebowania na energię. W budynku znajdują się specjalne niskoenergetyczne urządzenia AGD np. zmywarka podłączona do obiegu ciepłej wody, wykorzystująca tańszą w przygotowaniu wodę z kolektorów słonecznych. Ponadto urządzenia elektryczne sterowane są centralnie w celu optymalizacji zużycia prądu.

przegrody zewnętrzne U=0,015 kW/m2

2

wywiew

wywiew

nawiew

4

wlot świeżego powietrza

3 6

zysk energii z promieniowania słonecznego

nawiew

rekuperator

gruntowy wymiennik ciepła

6 GRUNTOWY

WYMIENNIK CIEPŁA

2

SOLARY SŁONECZNE Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest w solarach znajdujące się na dachu. Ponadto ciepło z kolektorów słonecznych może być wykorzystane do ogrzewania powietrza nawiewanego w systemie wentylacji budynku

3 CENTRALA GRZEWCZA

I REKUPERATOR

Kompaktowa centrala grzewcza sprzęga do pracy wentylatory, filtry powietrza, oraz nagrzewnicę zamykając wszystkie te elementy wydajności w jednym urządzeniu. Zawiera ponadto rekuperator- element systemu wentylacji, służy do odzysku ciepła.

Gruntowy wymiennik ciepła to proste urządzenie, które ma na celu wstępne ogrzanie powietrza zasilającego wentylację poprzez pozyskanie ciepła zawartego w gruncie. Jego działanie opiera się na wykorzystaniu faktu, że w okresie zimowym temperatura gruntu na głębokości poniżej 1.5 m w naszych warunkach klimatycznych oscyluję na stałym poziomie ok. 3-6 °C i zazwyczaj jest wyższa od temperatury powietrza atmosferycznego zimą. Powietrze z czerpni zanim zostaje wprowadzone do wentylatora jest przepuszczane przez instalację GWC, gdzie zostaje ogrzane do tem. Gruntu. GWC znajduję zastosowanie latem kiedy temperatura gruntu jest dużo niższa niż temp. Powietrza, co pozwala na zasilanie schłodzonym powietrzem budynku bez konieczności wyposażania go w dodatkową instalację chłodzenia.

6

7 AKUMULOWANIE

2

ENERGII

Nadwyżki energii cieplnej wytworzonej w kolektorach są akumulowane w gruntowym zbiorniku energii cieplnej.

4 KOMINEK Dodatkowe źródło ciepła wspomaga system ogrzewania wyłącznie w okresach silnych mrozów. Jego główna funkcja to w zg l ę d y e s te t yc z n e i d e ko ra cy j n e. Ko m i n e k w przeciwieństwie do tradycyjnego kominka, posiada zamkniętą komorę spalania. Powietrze potrzebne do procesu spalania pobierane jest z zewnątrz i odprowadzane na zewnątrz W celu uniknięcia mostków termicznych komora spalania i i komin są dodatkowo zaizolowania.

8 POZYSKIWANIE

I MAGAZYNOWANIE WODY Budynek jest wyposażony w instalację zbierania wody deszczowej z dachu ponadto pozyskiwania wody gruntowej ze studni i jej wykorzystywania do spłukiwania toalet prania i podlewania roślin.

stom atolo g

ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE -ciągi piesze -część mieszkalna -prywatny zamknięty ogród

-część mieszkalna

-garaż właścicieli

-część prywatna-dla domowników -miejsca postojowe dla klientów dentysty

-wysoka zieleń

-część publiczna-dla klientów gab. stomatolog.

lokalizacja względem stron świata

N

zacienienieochrona przed przegrzaniem

izolacja termiczna fundamentów, ścian i dachu

wentylacja mechaniczna z rekuperacją

eliminacja mostków termicznych

zastosowanie pasywnych drzwi i okien

szczelność budynku


RZUTY PRZEKROJE

1

6

7

2

3 4

2 9 5

5 5

5 5

4

18x17.5 26

3 5 5

11

1 1

8

10

4 6 7 5

12 5

PIWNICA

5 6 5

PARTER

PIĘTRO

1

pom . gospodarcze

1

gabinet stomatologiczny

7

jadalnia

1

komunikacja i schody

2

pom. techniczne

2

poczekalnia

8

salon

2

sypialnia chłopców

3

sypialnia rodziców

3

toaleta stomatolog

9 5

schody

3

łazienka chłopców

4

pralnia

4

recepcja

10

komunikacja

4

łazienka dziewczynki

5 5

garaż

5 5

pom. socjalne

11

toaleta

5 5

sypialnia dziewczynki

6

kuchnia

12 5

wiatrołap

5 6 5

sypialnia właścicieli

6 7 5

łazienka właścicieli

altana ogród

przekrój AA

przekrój BB


08

PIXEL WORKS STOISKO TARGOWE

DESIGN


3 dostępność

poxel WORKS? #stoisko targowe

pixel WORKS? #stoisko targowe Lokalizacja: Poznań Projektant: Wojciech Śniegowski Powierzchnia całkowita : 30,84m Projekt: 2015 Programy: Archicad ,Artlantis

Problemem projektowym było pogodzenia ze sobą potrzeby stworzenia w pełni otwartego na gości targowych pawilonu, który jednocześnie zapewni prywatność podczas biznesowych rozmów. Odpowiedzią na to stały się dynamiczne podziały stoiska, które pozwoliły na stworzenie przestrzeni idealnych do rozmów. Projekt rozbito, dzieląc bryłę na mniejsze części, zaprojektowano przejście, dzięki któremu pawilon zachował swoją otwartą formę. Stoisko jest przeznaczone do przestrzeni targowych, dzięki kompaktowej formie może służyć promocji designu nawet w plenerze. Motywem przewodnim projektu s ą sześciany -piksele, z których z różnej skali zbudowane jest stoisko. Stoisko jest wykonane z kłyty wiórowej przez co jest stosunkowo niedrogie w realizacji ni tracić przy tym walorów estetycznych. piksele umieszczono w taki sposób by umożliwić dobrą ekspozycję eksponatów z jak największej ilości stron. W kubaturze obiektu znajduję się oprócz przestrzeni wystawienniczej niewielkie zaplecze, i zaaranżowane strefy spotkań z klientem, którę oczywiście składają się z designerskich mebli. Vitra to firma zajmująca się produkcją mebli od 1950 roku. Skupia się na tworzeniu zdrowych, inteligentnych, inspirujących i trwałych rozwiązań dla biura, domu czy miejsc publicznych. Siła tej Szwajcarskiej firmy tkwi w połączeniu najlepszych technologii produkcji z geniuszem współpracujących z nią projektantów. Do grona największych zaliczyć można: , Ronana i Erwana Bouroullec, Antonio Citterio, Franka Gehrego, Jaspera Morrisona, Georga Nelsona czy Isamu Noguch i oczywiście Charlesa i Ray Eamsówi, których słynne krzesła zostały wyeksponowane w projekcie stoiska. Niepowtarzalny design i trudna do doścignięcia jakość, z którą Ray i Charlesa Eamsówych słynie Vitra są efektem wieloletnich działań, których celem było i jest tworzenie najbardziej funkcjonalnych i estetycznych mebli.

design

6m 5,14m

kompozycja


powierzchnia wystawiennicza

strefa gastronomiczna

przejście pomiędzy strefami

powierzchnia handlowa

zaplecze

płyta wiórowa

aluminium szczotkowane

pleksi

płyta mdf

#krzesła #wzornictwo


09

APART amenty BUD. MIESZKALNY WIELORODZINNY


dobre PERSPEKTYWY ! #budynek mieszkalny wielorodzinny Lokalizacja: Poznań-Stare miasto Projektant: Wojciech Śniegowski Powierzchnia całkowita: 502 m2 Projekt: 2014 Programy: Autocad, Revit

POLSKA

Projekt kamiennicy powstał na narożnej działce przy placu Bernardyńskim w Poznaniu. Budynek jest współczesną interpretacją XIX wiecznej czynszowej kamiennicy, która znajdowała się w przeszłości na opracowanym terenie. Jednak uległa zniszczeniu podczas II wojny światowej. Bryła budynku została dopasowana skalą do sąsiedniej zabudowy. Budynek ma pięć kondygnacji. Podziały fasady są pomyślane w taki sposób by korespondować z wysokością sąsiednich historycznych kamienic, dlatego od strony ulicy Za bramką, została obniżona do czterech kondygnacji a ostatnia z nich nieznacznie wycofana. Budynek pełni funkcje głównie mieszkalne jednak na parterze zlokalizowane są lokale handlowe i gastronomiczne, które otwierają się na płytę placu. Elewację budynku tworzą uszeregowane na przemian prostokątne okna i ażurowe elementy. , ich rytm wprowadza dynamikę do statycznej bryły budowli. Wysokość poszczególnych kondygnacji odwołuje się do wysokości podziałów elewacyjnych sąsiednich kamienic. Otwory okienne zostały wycofane, a uzyskana w ten sposób przestrzeń przeznaczona została na obszerne loggie. W wyniku roztrzebienia i wielopłaszczyznowości elewacji jak i wycofania parteru bryła budynku zyskała wrażenie lekkości.

Poznań

WIELKOPOLSKA

POWIAT POZNAŃSKI

MIASTO POZNAŃ

SKALA


ELEWACJE | przekroje | ANALIZY |

1 - barwiony w masie beton architektoniczny 2 - ażurowa perforowana płyta blaszana 3 - nie heblowane drewno-dąb

21.12

21.06

-południowe usytuowanie obiektu względem całego kwartału -możliwość lokalizacji obiektu w granicach działki bez ryzyka zacienienia obiektów sąsiadujących -lokalizacja strefy dziennej mieszkań od strony południowej i zachodniej-znaczące przestrzenie przeszklone -lokalizacja strefy nocnej od podwórza niewielkie okna


5

4. 01 14 4 03 03 10. 4.

mieszkania trzypokojowe

3

mieszkania dwupokojowe

4. 02

10

kawalerki

3 4

2

7

GARAŻ PODZIEMNY

1

3

Szatnia

2

Winda Rampa wjazdowa garaż

4

Pom. do skł. odpadów

5 5

Hala garażowa

9

14 4 02 03 10. 6.

6. 03

10. 04

6

3

5.2 02

5.1 01 2

1

14 4 05 03 10. 4. 5

14 4 04 4. 03 10. 5

8. 03 14 4 06 03 10. 6.

8

1

3

14 4 02 03 10. 7.

14 4 04 03 10. 6.

14 4 04 03 10. 7.

8. 05

14 4 02 03 10. 8.

6. 01

RZUTY

PARTER 11

11. 01

Schody

10

11. 03

LOKAL USŁUGOWY L 1

22

Schody do piwnicy

10. 01

33

Foyer

10. 02

Powierzchnia ekspozycyjna

4 4

Wiatrołap

14 4 03 03 10.

Toaleta damska

5 5 5 5

Rampa zjazdowa garaż

14 4 04 03 10. 5

Magazyn

5 6 5 6 5 5

Komunikacja

6 4 7 6 4 75 5

Winda

11

5 8 5 8 5 5

Pomieszczenie ochrony

11. 01

Powierzchnia ekspozycyjna

5 6 5 6 9 9 5 5

Toaleta

11. 02

Toaleta. dla o. z niepeł. i męska

14 4 03 03 10. 11.

Toaleta damska

11. 02

10. 01

7. 01

10. 03

8. 01

6. 05 7. 03

10. 02

14 4 04 03 10. 8.

LOKAL USŁUGOWY L 2 PAROPRZEPUSZCZALNA TAŚMA OKIENNA

Parter

Kondygnacja

Powtarzalna IZOLACJA TERMICZNA-20cm

KONDYGNACJA POWTARZALNA 1

Schody

6

2

Winda

6. 01

Kuchnia

3

Komunikacja pozioma

14 4 02 03 10. 6.

Łazienka

6. 03

Sypialnia 1

14 4 04 03 10. 6.

Sypialnia 2

6. 05

Pokój dzienny

14 4 06 03 10. 6.

Komunikacja

4

MIESZKANIE M1

4. 01

Kuchnia

4. 02

Łazienka

14 4 03 03 10. 4.

Sypialnia

14 4 04 4. 03 10. 5

Pokój dzienny

14 4 05 03 10. 4. 5

Komunikacja

5

MIESZKANIE M2

5.1 01

Kuchnia

5.2 02

Łazienka

14 4 03 03 10. 5.3

Pokój dzienny

7

MIESZKANIE M3

4

MIESZKANIE M4

7. 01

Kuchnia

14 4 02 03 10. 7.

Łazienka

7. 03

Pokój dzienny

14 4 04 03 10. 7.

Komunikacja

14 4 04 03 10. 7.

Sypialnia

8

3

1

2

5.2 02 14 4 03 03 10. 5.3

2

5 5 1

MIESZKANIE M5

8. 01

Kuchnia

14 4 02 03 10. 8.

Łazienka

8. 03

Sypialnia 1

8. 04

Pokój dzienny

14 4 05 03 10. 8.

Komunikacja

14 4 04 03 10. 5.3 5.4 5

14 4 05 03 10. 5.4 5

5.1 01

3

IWYPEŁNIENIE PIANKĄ MONTAŻOWO-USZCZELNIAJĄCĄ

4. 02 14 4 06 03 10. 4. 5

KONDYGNACJA PENTHOUSE 1

Schody

5

2

Winda

5.1 01

Komunikacja pozioma

5.2 02

Łazienka

14 4 03 03 10. 5.3

Sypialnia 1

4

MIESZKANIE M1

14 4 04 03 10. 5.3 05 5.4 5

MIESZKANIE M2

3

OKNO-RAL7010

14 4 03 03 10. 4.

4. 01 14 4 04 4. 03 10. 5

Kuchnia

14 4 04 03 10. 5.3 5.4 5

Sypialnia 2

4. 01

Kuchnia

14 4 04 03 10. 5.3 05 5.4 5

Pokój dzianny

4. 02

Łazienka

14 4 05 03 10. 5.4 5

Komunikacja

14 4 03 03 10. 4.

Sypialnia

14 4 04 4. 03 10. 5

Pokój dzienny

14 4 05 03 10. 4. 5

Schowanko

Garaż

Podziemny

Kondygnacja

Penthause


10

11. dyplom

MUZEUM poDRODZE PAWILON WYSTAWIENNICZY


CZŁOWIEK

poDRODZE? #pawilon wystawienniczy na palcu Wiosny Ludów Lokalizacja: Poznań-Stare miasto Projektował: Wojciech Śniegowski Powierzchna całkowita : 982 m2 Projekt: 2015/2016 Programy: Autocad, Archicad

Wybrana lokalizacja ma ogromny potencjał. O atrakcyjności lokalizacji przesadza przede wszystkim położenie - ścisłe centrum Poznania. W bliskim sąsiedztwie projektowanego obiektu znajdują się historyczna starówka, zielone parki miejskie, obiekty użyteczności publicznej , liczne punkty handlowe. Co sprawia jest teren jest wysoce uczęszczany zarówno poprzez turystów jak i mieszkańców odwiedzających ścisłe śródmieście miasta Poznania. Niestety omawiany teren charakteryzuję niska jakość przestrzeni, dlatego nie jest to destynacja sama w sobie, a jedynie zdegradowana chaotyczna przestrzeń służąca jedynie do komunikacji. W celu powstrzymania degradacji tego miejsca, należy zaprojektować przestrzeń placu na nowo. Lokalizacja projektu pawilonu została wyznaczona na podstawie analiz i obserwacji terenu jak i zachowania ludzi. Aranżacja terenu jest tak pomyślana, żeby użytkownicy zmierzający od strony ulicy Półwiejskiej-Starego Browaru w stronę Zamku Cesarskiego- ulicy św. Marcin wybrali najkrótszą drogę przemierzając plac wytyczoną w poprzek terenu trasą. Na owej trasie zlokalizowany jest pawilon i żeby ją pokonać trzeba przejść przez podcień stanowiący integralną część pawilonu. Celem projektu jest strwożenie nowoczesnego obiektu, odpowiednio wpisującego się w zastany kontekst urbanistyczny. Mieszczącego funkcje odpowiadające potrzebom mieszkańców i wszystkich potencjalnych przyszłych użytkowników tej lokalizacji. Zostanie to osiągnięte poprzez całkowitą zmianę aranżacji placu. Dominującym elementem nowego zagospodarowanie placu będzie stworzenie przestrzeni wystawienniczej. Miejsce, w którym będą odbywać się wystawy wernisaże, warsztaty konferencje. Dodatkowo przestrzeń pawilonu będzie wzbogacona o funkcje handlową i gastronomiczną. Sposób przeprowadzenia ścieżki ma zachęcić przechodniów do „zahaczenia" o przestrzeń pawilonu znajdującego na trasie przemarszu i skorzystanie z bogatej oferty programowej, która skrywa się w przestrzeni pawilonu sztuki.

Strefy funkcjonalne na planie koła. układ przestrzeni „wciągający” do przestrzeni wystawienniczej

KONTEKST

EKOLOGIA

Doświetlenie wewnętrzne patio, w którym przewidziano miejsce na zieleń i miejskie ule.

REWITALIZACJA

Koncentryczny układ

model pokazujący

wejścia od głównych szlaków

spójność pawilonu i

komunikacyjnych.

zagospodarowania terenu


+5,60

+5,60

Obiekt, tworzy p e w n e g o rodzaju magnes, który zasysa użytkownika, przeprowadza przez wnętrze i wypuszcza.

KIERUNEK UL. PÓŁW IEJSKA

RZUTY

0,00

+5,60

KIERUNEK STARY RYNEK

+5,60

0,00

PLAC- ma przenikać, się z pawilonem, ma stanowić o jego sile, otwartości, a jednocześnie być multifunkcjonalny i dostosowywać się do potrzeb funkcji pawilonu, mieszkańców i przechodniów.

GŁÓWNY TRAKT PIESZY- Analizy otoczenia wykazały, że p r z e s t r z e ń g ł ó w n e g o t r a k t u pieszego ma charakter silnie przepływający. Brakuje elementów programowych pozwalających na chwilę odpoczynku dla przechodniów i korzystających z pobliskich usług.

Głównymi założeniami są; EK IN UN RC A ER KI . M ŚW

PAWILON- to budynek niewielkich rozmiarów, wpisujący się w otaczającą przestrzeń, jednak nie przytłaczający jej. Powstały obiekt będzie uzupełnieniem otaczającej architektury, o obłych kształtach, miękkiej formie uzupełniając zróżnicowaną stylistykę pobliskich budynków. Usytuowany został w na trasie naturalnie powstałego szlaku pieszego rozcinającego przestrzeń placu umożliwiającego swobodną komunikacje na relacji Półwiejska- Święty Marcin.

N

PRZESTRZEŃ PARKOWA-Zachowano zatem korytarz przepływowy i wyróżniono strefy swobodnego przepływu o ra z s t ref y re l a k s u . P r ze s t r ze ń p a r k u u m oż l i w i a organizowanie na jej obszarze; imprez plenerowych wystaw koncertów pikników kiermaszów festynów itp.

- podniesienie jakości istniejącej przestrzeni - wydobycie niewykorzystanych atutów miejsca - uporządkowanie komunikacji kołowej - stworzenie nowego układu komunikacji pieszej i rowerowej -wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni przyciągającej nowych użytkowników - założenie zielonej enklawy, łąki miejskiej miejsca wypoczynku spotkań interakcji międzyludzkich


A

RZUTY / PRZEKROJE

1

1 2.5 2.6 2.7

2 2.9 2.4 2.10 2.1 2.8

3

2.11

2.12 2.3

C 4

2.17 2.13

2.2 2.14 2.16

2.15

45

5

D

C

B

ELEWACJE | przekroje | ANALIZY |

B

C

B

POZIOM -1

+5,60

+5,60

4%

PIĘTRO

1

Przestrz. wystawiennicza

11

Toaleta dla niepełnospr.

1

Szatnia

11

Przestrzeń handlowa pod wynajem

2

Schody

12

Toaleta męska

2

Recepcja

12

Winda

3

Wewnętrzne patio

13

Przedsionek do t. męskiej

3

Pom. soc. pom. ochrony

13

Schody

4

Komunikacja

14 4

Toaleta damska

4

Toaleta pracownicza

14 4

Komunik. w przestrzeni technicznej

5 5

Pom. warsztatowe

5 15 5

Przedsionet do t. damskiej

5 5

Prze. multimedia. dydakt.

5 15 5

sypialnia dziewczynki

5 6 5

Magazyn

5 6 16 5

Kom. w toaletach

5 6 5

Przestrzeń kawiarni

5 6 16 5

Zaplecze sklepu

6 7 4

Pom. technicze

6 4 7 5

Zaplecze kawiarni

6 7 17 4 5

Pom. techniczne

5 8 5

Pom socjalne

5 8 5

sypialnia dziewczynki

5 18 5

Magazyn

5 6 9 5

Toaleta pracownicza

5 6 9 5

sypialnia właścicieli

5 6 19 5

Zaplecze warsztatu

10 6 5

Winda

10 6 5

Komunikacja

20 6 5

Pomieszczenie warsztatowe

5

+5,60

+5,60

4%

+4,20

+0,00 -

4%

+0,00 -

+0,00

0,00

-4,40

-4,40

-4,40

-4,40


Dziękuję za uwagę ;) sniegowski.wojciech@gmail.com +48 516 083 810

Portfolio wersja polska 2018  
Portfolio wersja polska 2018  
Advertisement