Page 1

www.sits.org.pl

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Sezon 2016–2017


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Spis treści

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Cennik opłat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Dane teleadresowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Oferty zajęć fakultatywnych . . . . . . . . . . . . . 52

Struktura Stowarzyszenia . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Regulamin MPI 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Zarząd 2016–2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

System szkolenia SITS – podstawa prawna . . . . 59

Bezpiecznie z instruktorem SITS . . . . . . . . . . 12

System szkolenia SITS – schemat . . . . . . . . . . 60

Przygotowanie do sezonu . . . . . . . . . . . . . . 14

System szkolenia SITS – stopnie sprawności . . . 61

Dekalog FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

System szkolenia SITS – specjalizacja sportowa . . 62

Instruktor amator IVSI/ISIA . . . . . . . . . . . . . . 20

System szkolenia SITS – stopnie szkoleniowe . . 63

OC instruktorów snowboardu SITS . . . . . . . . . 21

Wykaz kadry szkoleniowej SITS . . . . . . . . . . . 68

Ubezpieczenie snowboardera . . . . . . . . . . . . 22

Instruktor Wykładowca . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Jak zostać członkiem SITS . . . . . . . . . . . . . . . 26

Wzór licencji instruktora . . . . . . . . . . . . . . . 71

Program nauczania snowboardu SITS . . . . . . . 27

Komisja Szkół Snowboardu . . . . . . . . . . . . . 73

Przygoda w Chamonix . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Zlecane wydawnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Czeski sen, czyli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Konferencja Naukowa w Szklarskiej Porębie . . . 76

Relacja z MPI 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Regulamin Szkół Snowboardu SITS . . . . . . . . . 80

Kursokonferencja 2015 – Kaprun . . . . . . . . . . 46

Wykaz szkół z licencją / patronatem SITS . . . . . 84

strukto ró e In ni

w

3

i Trenerów

owboardu Sn

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za pliki (teksty, zdjęcia, grafiki) nadesłane przez osoby trzecie.

warzysz e Sto

Nominacja dr Piotra Kunysza . . . . . . . . . . . . . 50


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Wstęp, co nowego w sezonie 2016–2017

Aż trudno uwierzyć, iż nadchodzący sezon (2016/2017) będzie już 9 sezonem działalności SITS. Zgodnie ze statutem SITS, w czerwcu zakończyła się kolejna już, czteroletnia kadencja dotychczasowych władz a rozpoczyna kolejna, 4-letnia kadencja nowego Zarządu, który w zasadzie uległ niewielkim zmianom. Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze SITS odbyło się 18 czerwca 2016 roku we Wrocławiu. Wybory władz na kadencję 2012–2016 wyłoniły następujący skład: Zarząd: dr Piotr Kunysz – prezes SITS dr Jędrzej Jerzmanowski – v-ce prezes SITS Jarosław Bączyk – v-ce prezes SITS dr Ewa Wyszkowska – skarbnik Andrzej Kornaś – sekretarz Komisja Rewizyjna: Szczepanik Urszula – przewodniczący Michał Goły – członek Arkadiusz Świętalski – członek Nowo wybrane władze to w przeważającej części osoby, które zasiadały w poprzednim Zarządzie, co oznacza, że delegaci bardzo dobrze ocenili ostatnie 4 lata działalności prowadzonej przez SITS. Z czekających nas w najbliższym sezonie zadań, największą wagę przybiera dokończenie prac nad Programem Nauczania Dzieci i Młodzieży, a najbliższej przyszłości (marzec 2017) udział przedstawicieli SITS na kongresie IVSI, który odbędzie się na początku w Hakubie (Japonia). Kolejny raz, tradycyjnie już w drugi weekend marca 2017, wszystkie nasze siły skupimy na Mistrzostwach Polski Instruktorów SITS, które stały się już obowiązkową „imprezą” sezonu. Zachęcam do zapoznania się z treścią całego informatora a w imieniu nowego Zarządu, chciałbym życzyć wszystkim bardzo, bardzo śnieżnej zimy!

w

4

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Dr Piotr Kunysz Prezes SITS strukto ró e In ni


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Dane teleadresowe – Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu Siedziba Stowarzyszenia: ul. Wysockiego 6 51-692 Wrocław e-mail: biuro@sits.org.pl tel. 604 615 856 NIP 8992672875 Konto bankowe:

Aliorbank 67 2490 0005 0000 4520 9640 9732 Strona internetowa:

www.sits.org.pl

strukto ró e In ni

w

5

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

– www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Instruktorow-i-Trenerow-Snowboardu-SITS-PZS/181241449308


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Struktura Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Wiceprezes Zarządu Jarosław Bączyk

Biuro SITS e-mail: biuro@sits.org.pl

Andrzej Kornaś – przewodniczący Arkadiusz Świętalski – członek Katarzyna Pokój – członek

Komisja MPI

Katarzyna Pokój – przewodniczący Arkadiusz Świętalski – członek Katarzyna Pokój – członek Tomasz Żarnowski – członek Lucyna Górczyk – członek

w i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Osoby współpracujące

6

Księgowość

Komisja Szkół Snowboardu

Komisja Wydawnictw

strukto ró e In ni

Wiceprezes Zarządu dr Jędrzej Jerzmanowski

dr Urszula Szczepanik – przewodniczący osoby współpracujące

Paweł Deżakowski, Lech Powolny Maciej Niebudek, Tomasz Żarnowski Mikołaj Marciniak, Krzysztof Traczyk


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Sekretarz Andrzej Kornaś

strukto ró e In ni

w

7

i Trenerów

warzysz e Sto

Skarbnik dr Ewa Wyszkowska

Komisja rewizyjna Urszula Szczepanik Michał Goły Arkadiusz Świętalski

owboardu Sn

Prezes zarządu dr Piotr Kunysz


Zarząd 2016–2020 Kim są członkowie zarządu?

Znacie ich ze stoków, ze szkoleń i zawodów, ale czy wiecie kim są i dlaczego są w zarządzie SITS? W składzie obecnego Zarządu jest 3 doktorów a 4 osoba po doktoracie zasiada w Komisji Rewizyjnej. Znacie takie władze w innym związku / stowarzyszeniu?

Dr Piotr Kunysz – prezes zarządu Pracę magisterską pod tytułem „Zmęczenie jako czynnik determinujący skuteczność uczenia się jazdy na nartach” obronił w 1996 roku. W roku 2002, po ukończeniu studiów doktoranckich, obronił pracę doktorską, pod tytułem „Asymetria funkcjonalna i dynamiczna ucznia a wyniki uczenia się symetrycznych czynności ruchowych”. W latach 2005–2013 sprawował funkcję kierownika Zespołu Sportów Zimowych AWF Wrocław. W latach 2011–2013 podjął i ukończył w Wyższej Szkoła Trenerów Sportu w Warszawie studia podyplomowe. Tytuł trenera II klasy w snowboardzie uzyskał po obronie pracy dyplomowej 18 lutego 2013 roku. Od roku 1995 jest instruktorem Polskiego Związku Narciarskiego, a od 1998 roku Instruktorem Wykładowcą Polskiego Związku Snowboardu. 

strukto ró e In ni

w

8

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

W swojej dotychczasowej karierze ma na swoim koncie m.in. takie osiągnięcia: – redaktor naczelny czasopisma „FREE&STYLE” – członek komitetu redakcyjnego czasopisma „SNOWBOARD” W latach 2002–2008 był członkiem zarządu Polskiego Związku Snowboardu. 26.03.1999 roku objął funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Szkolenia PZS (kierownika ds. szkolenia w Polsce). W 2006 roku objął funkcję Przewodniczącego Komisji Szkolenia PZS a następnie w roku 2008 Prezesa Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu, który to urząd sprawuje do dziś. Czynny członek World Snowboard Federation – udział czynny w Konferencjach metodycznych World Snowboard Federation – Praga – czerwiec 2005; Oslo – wrzesień 2005 Od 2011 roku do dziś jest również Prezesem Polskiej Organizacji Instruktorów Kitesurfingu. Ponadto dr Piotr Kunysz jest głównym autorem podręczników o zasięgu ogólnopolskim: 1) Snowboard – śladami instruktora – 6 wydań, ponad 12 tys. sprzedanych egzemplarzy 2) Kitesurfing – łatwy i bezpieczny – 4 wydania, ponad 4 tys. sprzedanych egzemplarzy, a także współautorem podręczników i programów: 1) Snowboard – technika, metodyka, szkolenie 2) Teoretyczne podstawy wybranych dyscyplin zimowych 3) Snowboard – gry, zabawy i ćwiczenia


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

4) Program nauczania snowboardu SITS Dodatkowo w roku 1998 był głównym konsultantem tłumaczenia książki ”Snowboard”, autorstwa Piusa Dieslera, wydanej przez wydawnictwo BK z Wrocławia. Ponadto w ramach dodatkowych obowiązków określonych odrębnymi Zarządzeniami Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego został powołany na opiekuna sekcji snowboardowej AZS AWF Wrocław. W 2011 roku reprezentował polskie środowisko instruktorów snowboardu na Międzynarodowym Kongresie INTERSKI w ST. Anton a w 2013 w Alpe D Huez na IVSI Congress. Prezentowana przez dr Piotra Kunysza praca pt. „Selection test for beginners groups in snowboard” spotkała się z dużym uznaniem a prezes światowej organizacji wystąpił o wyróżnienie prezentowanego referatu. Od roku 2002 wypromował ponad 45 magistrantów a za swoje zasługi na w roku 2014 został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dr Jędrzej Jerzmanowski – wiceprezes zarządu

strukto ró e In ni

w

9

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

– ze snowboardem związany od 1993 r., – od 2001 r. Instruktor PZS, od 2007 r. Instruktor Wykładowca, – od 2004 r. Level III Instructor amerykańskiej AASI (Rocky Mountain Division), – swego czasu Członek Komisji Szkolenia PZS, później współzałożyciel SITS, w latach 20082016 członek zarządu Stowarzyszenia, obecnie Wiceprezes, – delegat KS PZS i SITS na międzynarodowych kongresach IVSI i ISIA (2005 – Lech am Arlberg, 2011 – St. Anton am Arlberg, 2013 – Alpe d’Huez), – multimedalista licznych zawodów regionalnych i ogólnopolskich w snowboardzie, dwukrotny złoty medalista Mistrzostw Polski Instruktorów (2003 i 2005), w 2006 r. Wicemistrz Polski Instruktorów, – doktor nauk prawnych, radca prawny, pięciokrotny i aktualny Mistrz Polski Radców Prawnych w snowboardzie (2012–2016).


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Jarosław Bączyk – wiceprezes zarządu – asystent w Zakładzie Prawa Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, – doktorant w katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, – prawnik Kancelarii Radcy Prawnego prof. UŚ dr hab. Mirosława Pawełczyka, – członek stałej komisji dialogu społecznego Polskiego Związku Piłki Nożnej,  – były pełnomocnik do spraw prawnych Ministra Sportu i Turystyki, – Prezes Zarządu SEG SA, – prawnik Rady Nadzorczej Wisła Kraków SA,  – specjalista z zakresu prawa sportowego, w szczególności dla dyscyplin gier zespołowych, w tym piłki nożnej.

Dr Ewa Wyszkowska – sekretarz

strukto ró e In ni

w

10

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Od 1992 praca w firmie Szkoła Zdrowia działającej na rynku usług turystyki aktywnej i turystyczno-rekreacyjnym w Polsce i zagranicą. Nazwa Szkoła Zdrowia nie jest przypadkowa. Szkoła dlatego, że nawiązuje do kulturowych wartości edukacyjnych, które mają swoje znaczenie w każdym wieku i na każdym poziomie motorycznego zaawansowania. Zdrowia zaś dlatego, że szeroko pojmowane zdrowie jest wartością uniwersalną, najlepiej chyba uzasadniającą potrzebę dbałości o własną sprawność, zdrowie, urodę i funkcjonalność. Firma propaguje całożyciowe formy aktywności fizycznej: narciarstwo, snowboard i windsurfing. Dr nauk o Kulturze Fizycznej, specjalność Antropomotoryka. Szef wyszkolenia Szkoły Zdrowia, instruktor wykładowca (najwyższe uprawnienia szkoleniowe w Polsce) SITN i SITS. Posiada dodatkowo międzynarodowe uprawnienia profesjonalnych (zawodowych) instruktorów ISIA oraz IVSI. Była zawodniczka Pucharu Polski w narciarstwie alpejskim. Prowadzenie zajęć na różnym poziomie zaawansowania w zakresie narciarstwa alpejskiego, prowadzenie kursów kadrowych SITN.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Prowadzenie zajęć na różnym poziomie zaawansowania w zakresie snowboardu prowadzenie kursów kadrowych SITS. Jest vice prezesem SITS, osobą odpowiedzialną za tworzenie programu szkoleniowego z zakresu snowboardu w Polsce. Reprezentuje kraj na międzynarodowych konferencjach metodyczno – szkoleniowych w sportach zimowych. Jest współautorem snowboardowego filmu szkoleniowego wykorzystywanego w licencjonowanych i patronackich szkołach snowboardu. W sezonie letnim pracuje w Jastarni na stanowisku menagera Szkoły Windsurfingu. Od 1994 roku prowadzi zajęcia fitness w klubach i podnoszę kwalifikacje w obszarze całożyciowej troski o ciało.

Andrzej Kornaś (Sztywny) – skarbnik

strukto ró e In ni

w

11

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

– Instruktor Wykładowca, Instruktor Międzynarodowy IVSI, – Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Snowboardu,  – Szef Licencjonowanej Szkoły Snowboardu KSS,  – Przewodniczący Komisji Szkół Snowboardu SITS,  – przedstawiciel SITS w SITN do spraw Legitymacji Miedzynarodowych IVSI/ISIA – wieloletni działacz i propagator snowboardu w Małopolsce,  – zapalony biegacz, kolarz i triathlonista.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Aktualności Bezpiecznie z instruktorem SITS

Pomimo braku sprzyjającej aury szkoła GOOFY SPORT nie zawiodła i zgodnie z zapowiedziami dnia 20 grudnia 2015 roku udało się odnaleźć śnieg i przeprowadzić akcję „Bezpiecznie z instruktorem SITS”. Nie zabrakło chęci do nauki i dobrego humoru zarówno siedmioletniemu Wojtkowi jak i innym uczniom podczas snowboardowych zmagań . Instruktor dbał by podczas pierwszego kontaktu ze snowboardem każdy czuł się bezpiecznie i równocześnie dobrze się bawił.

strukto ró e In ni

w

12

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Szczegóły akcji będą na bieżąco promowane, publikowane i ogłaszane przez SITS oraz szkoły snowboardu biorące w niej udział. Zgłoszenia szkół prosimy wysyłać na biuro@sits.org.pl, w zgłoszeniu prosimy podać nazwę szkoły, listę instruktorów prowadzących zajęcia, miejscówkę gdzie będą prowadzone zajęcia. Po przeprowadzonej akcji prosimy podesłać zdjęcia i krótką relacje na adres biura.


Bezpiecznie Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

z Instruktorem Data:

15.01.2017 r. w dniu WORLD SNOW DAY!

:w

fo

In ch

ie

ojc

.si w

:W

kt

oje

Pr

w

sk w ło

z Ko w w

i Trenerów

warzysz e Sto

w

sk w

zlo

ko l

i.p

l

.p

rg

ch ie

ojc

.w

w

.o

13 owboardu Sn

i•

ts

strukto ró e In ni


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Przygotowanie do sezonu Arkadiusz Świętalski

Pomysł był iście genialny, a zarazem bardzo prosty – po spotkaniu przedsezonowym dla kierowników szkół SITS, zabrać wszystkich do Freestyle Parku w Chorzowie. Obiekty tego typu zdobywają coraz większą popularność w naszym kraju, a Freestyle Park jest pierwszym, w którym zainstalowano skocznie. Co więcej jest jedynym gdzie ze skoczni lądujemy do basenu z gąbkami, więc ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia i lądowania na głowę nie stanowią żadnego problemu. Takie drobiazgi jak batuty gimnastycznie (nie jakieś tam trampolinki), mata gimnastyczna czy mini skate park były tylko dodatkami do całej zabawy. My chcieliśmy polatać do tych gąbek.

Nie było chwili do stracenia. Zaraz po jak zawsze niezwykle ciekawym, obfitującym w moc informacji i emocji spotkaniu przedsezonowym ruszyliśmy na podbój tego obiektu i tych gąbek. No dobra najpierw wszyscy pojechali jeszcze coś zjeść. Kiedy wybiegliśmy z szatni

i rzuciliśmy się do desek w celu skoczenia do tych gąbek dostaliśmy zimny prysznic. No tak, jakże mogłoby być inaczej – rozgrzewka. No dobra nie będzie tak źle, w końcu rozgrzewkę poprowadzi urocza pani trener gimnastyki Agnieszka. Nawet nie wiedzieliśmy jak bardzo


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

się myliliśmy. Większość z nas dowiedziała się o istnieniu mięśni, z których istnienia wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy i tym że nie są one tak bardzo rozciągnięte jakbyśmy tego chcieli. Ciekawe jak zakwasy dnia następnego? Kiedy jakimś cudem przeżyliśmy rozgrzewkę nadszedł czas na to co tygryski lubią najbardziej… czyli podział na grupy – a więc takie to uczucie… Połowa z nas udała się na batuty aby pod okiem Kenego polatać do nieba, a przynajmniej do sufitu. Jak wszyscy wiemy trening w takim wydaniu niesamowicie przyspiesza proces nauki skomplikowanych ewolucji. Korzystaliśmy z okazji i rotacjom, flipom oraz innym wygłupom nie było końca. No dobra był, bo Kenold kazał nam założyć, specjalnie do tego celu przygotowane deski, i wszystko to powtórzyć z dechami na nogach. Tutaj już nie było tak różowo, jednak wrażenia dużo bardziej zbliżone do tego co dzieje się w snowparku. Jakby tego było mało z batutów można bezpośrednio ładować skoki do basenu z gąbkami. To daje jeszcze większe pole do popisu jeśli chodzi o całkowicie bezbolesne próbowanie nowych bardziej skomplikowanych ewolucji – czyli ”co tylko głupiego przyjdzie mi do głowy”. Swoją drogą dobra sesyjka na batutach potrafi zmęczyć lepiej niż niejedne aeroby, a jaka zajawka. Po-

lecam każdemu jako wszechstronne przygotowanie do sezonu snowboardowego. Oczywiście baczne oko dobrego trenera potrafi znacznie przyspieszyć proces nauki nowych trików i wyeliminować błędy że o iluzji bezpieczeństwa nie wspomne. Druga połowa udała się do mini skate parku aby przygotować się, z pomocą Michała, do jazdy po skoczniach. Okazało się, że nie jest to takie proste i wymaga pewnej wprawy. Proporcje się diametralnie odwracają. Na śniegu najazd na skocznię to luzik a w locie lekki stresik. Tutaj najazd początkowo to niezłe wyzwanie i adrenalina ale po wyjściu z progu już wiadomo że nić Ci nie grozi, gdyż na dole czekają na Ciebie te gąbki. Na początku oczywiście oswojenie z deskami i ich prowadzeniem po coraz stromszych zjazdach i podjazdach. Pełna profeska metodyczna. Przyszedł czas na skocznie. Trzy rozmiary. Który wybrać na początek? Oczywiście największą. Niestety albo na szczęście Michał czuwa i hamuje naszą fantazję. Zaczynamy od najmniejszej pierwsze skoki i rotacje. Dalej średnia i na koniec największa, która z góry robi już konkretne wrażenie. Czasu w locie jest dużo. Można bardzo dobrze poćwiczyć rotacje, gdyż trzeba najeżdżać na płaskiej desce. Pomoc w postaci łuku najazdowego nie wchodzi w grę. Nawet niedokrę-


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

cone flipy nie robią na nas wrażenia, gdyż zapikowanie głową w gąbki pozostaje całkowicie bez konsekwencji. No dobrze, może nie całkowicie, trudniej z nich się wtedy wygrzebać. Podobno w innych parkach montują materace z uwagi na to, że łatwiej się z nich wydostać niż z gąbek. Może to i prawda, ale średnio sprawna osoba bez większego problemu sobie z tym poradzi, a komfort psychiczny i bezpieczeństwo w przypadku gąbek są nieocenione. W końcu chodzi o to żeby próbować i trenować bezpiecznie coś z czym nie czujemy się komfortowo na śniegu.

A potem była zmiana tak żeby każdy spróbował komfortowo i bez tłoku wszystkiego – genialnie pomyślane. Niestety te dwie godziny minęły za szybko i trzeba było się zwijać. Wniosków i spostrzeżeń jest kilka. Przede wszystkim 1h na raz i raz w tygodniu to zdecydowanie za mało. Trening w obiekcie tego typu niesamowicie rozwija i zdobyte w nim umiejętności można bardzo szybko przenieść na śnieg. Po kolejnych kilku wizytach we Freestyle Parku nawet taki dziadek jak ja był w stanie jeszcze zrobić progres na śniegu.


strukto r贸 e In ni

w

17

i Trener贸w

owboardu Sn

warzysz e Sto

Stowarzyszenie Instruktor贸w i Trener贸w Snowboardu


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Dekalog FIS Dekalog snowboardera

Dekalog narciarski/snowboardowy stanowi 10 najważniejszych zasad których przestrzeganie zapewnić ma użytkownikom stoków całego świata maksymalne bezpieczeństwo. Został opracowany przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS), jego zasady obowiązują niezależnie od miejsca w jakim jeździmy na desce i należy im się bezwzględnie podporządkować i przestrzegać. 1. WZGLĄD NA INNE OSOBY Każdy narciarz i snowboardzista powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla innej osoby. 2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY Narciarze i snowboardziści powinni zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu 3. WYBÓR KIERUNKU JAZDY Zjeżdżając należy wybrać taki tor jazdy , aby uniknąć zderzenia z osobą znajdującą się przed nami. 4. WYPRZEDZANIE Wyprzedzać można z góry i z dołu, z prawej i z lewej, ale tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu narciarzowi/snowboardziście wystarczającą przestrzeń dla wszelkich jego manewrów. 5. RUSZANIE Z MIEJSCA I WJAZD NA DROGĘ ZJAZDU Narciarz lub snowboardzista, który wjeżdża na drogę zjazdu lub po zatrzymaniu się chce znów ruszyć, ma obowiązek sprawdzić, czy może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych. 6. ZATRZYMANIE SIĘ Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku trzeba usunąć się z trasy jak najszybciej. 7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE Powinno się podchodzić i schodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności należy ją opuścić. 8. PRZESTRZEGANIE ZNAKÓW Wszyscy użytkownicy stoku powinni przestrzegać znaków ustawionych na trasach. 9. WYPADKI W razie wypadku każdy, kto znajduje się w pobliżu, powinien służyć pomocą poszkodowanemu.

strukto ró e In ni

w

18

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

10. OBOWIĄZEK UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI Zarówno sprawca wypadku jak i poszkodowany oraz świadkowie muszą podać swoje dane osobowe.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Decydując się na uprawianie sportów zimowych, należy pamiętać o przygotowaniu merytorycznym. Znajomość dekalogu FIS to jeden z najważniejszych elementów edukacji do bezpieczeństwa w snowboardzie.

Oprócz dekalogu FIS, snowboardziści muszą pamiętać dodatkowo o tym aby:

19

i Trenerów

warzysz e Sto

w

strukto ró e In ni

owboardu Sn

– na wyciągach narciarskich (krzesełkowych, orczykowych, talerzykowych) tylna noga była zawsze odpięta – przed każdym skrętem, zwłaszcza “backside” spojrzeć za siebie i obserwować otoczenie – odpiętą deskę kłaść zawsze wiązaniami na śniegu


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Aktualności Instruktor amator IVSI Instruktor zawodowy ISIA Miło nam poinformować, iż dnia 27 października 2016 r. SITS kolejny raz podpisał Porozumienie dotyczące współdziałania oraz promowania kadry szkoleniowej SITS w międzynarodowych strukturach organizacji nauczycieli, instruktorów i trenerów sportów śnieżnych INTERSKI. Najważniejsze jego zapisy zamieszczamy poniżej, zachęcając do składania wniosków o wydanie legitymacji międzynarodowych, na podstawie których można m.i.n otrzymać do 40% zniżki na zakup karnetów instruktorskich poza granicami PL. “4. Za kryteria uprawniające kadrę szkoleniową SITS do przynależności do IVSI, strony porozumienia uznały: a) posiadanie przez zainteresowaną osobę ważnej licencji szkoleniowej SITS (Instruktora SITS, instruktora Sportu SITS lub Trenera SITS) b) wypełnienie deklaracji członkowskiej IVSI, która zostanie potwierdzona przez SITS

c) opłacenie legitymacji IVSI w wysokości 100 PLN oraz rocznego znaczka prolongaty legitymacji IVSI w wysokości 100 PLN 5. Za kryteria uprawniające kadrę szkoleniową SITS do przynależności do ISIA strony porozumienia uznały: a) posiadanie przez zainteresowaną osobę ważnej licencji szkoleniowej SITS (Instruktora Sportu SITS lub Trenera SITS) b) osoba starająca się o leg. ISIA spełnia kryteria wyszkolenia Instruktora Narciarstwa Zjazdowego SITN oraz dodatkowe szkolenia: – kurs lawinowy organizowany przez SITN-PZN – kurs ski-tourowy organizowany przez SITN-PZN – uzyskanie wyniku (czas na Mistrzostwach Polski Instruktorów SITS–112,5% średniej czasów 2 najlepszych Instruktorów Wykładowców) c) wypełnienie deklaracji członkowskiej ISIA d) opłacenie leg. ISIA w wysokości 150 PLN oraz rocznego znaczka prolongaty ISIA w wysokości 200 zł”

Instrukcja składania wniosków o wydanie legitymacji IVSI. Krok 1. Ściągnij ze strony www.sits.org.pl druk wniosku o wydanie lub prolongatę legitymacji; wypełnij go czytelnie drukowanymi literami. Krok 2. Zrób skan wymaganych dokumentów (wykaz we wniosku).

strukto ró e In ni

w

20

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Krok 3. Dokonaj wpłaty na konto SITN PZN w kwocie: 100 pln za wydanie legitymacji – płatne tylko przy pierwszym wydaniu legitymacji 100 pln za roczny znaczek prolongaty legitymacji – płatne przy pierwszym wydaniu legitymacji oraz w każdym kolejnym roku 100 pln; za wydanie duplikatu legitymacji 100 pln SITN, ul. Dębowa 6/1, 30-308 Kraków

Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie Rynek Główny 47, nr konta 58 1240 4650 1111 0000 5152 2902 Krok 4. Wypełniony wniosek, skan dokumentów + zdjecia + dowodu wpłaty wraz z podanym adresem korespondencyjnym (dla poczty zwrotnej) prześlij mailem na adres: e-mail: kssnow@wp.pl Krok 5. Czekaj na listonosza z legitymacją lub znaczkiem prolongaty! Instrukcja składania wniosków o wydanie i prolongatę legitymacji ISIA – osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kssnow@wp.pl


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Aktualności OC instruktorów snowboardu SITS

Już od 6 lat (od dnia 1 grudnia 2010 roku), każdy czynny instruktor SITS posiada ubezpieczenie OC, którego ważność zgodna jest z ważnością uprawnień instruktorskich. Zarząd SITS podjął wtedy decyzję o ubezpieczeniu wszystkich swoich instruktorów w ramach wpłacanych składek członkowskich. W sezonie 2016–2017 wszyscy instruktorzy SITS ubezpieczeni są w Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczający: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu ul. Wysockiego 6 51-692 Wrocław Ubezpieczyciel: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Suma ubezpieczenia: 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód osobowych i rzeczowych w okresie ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia: Ustawowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim, w zakresie ubezpieczonych ryzyk. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone z winy nieumyślnej, jak również wskutek rażącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za podwykonawców oraz szkody spowodowane przez pojazdy wolnobieżne. OWU par. 3 ust. 2. Ubezpieczona działalność: Działalność sportowa, szkoleniowa. Wykonywanie czynności instruktora i trenera snowboardu. Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska. Rozszerzenie Klauzulą Nr 1 zakresu terytorialnego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem USA, Kanady i terenów pozostających pod ich jurysdykcją. Zarząd SITS

strukto ró e In ni

w

21

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

P.S. W przypadku konieczności skorzystania z polisy OC prosimy o bezpośredni kontakt z biurem SITS.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Ubezpieczenie snowboardera Urszula Szczepanik

wypadku. Aby skorzystać z ubezpieczenia należy powiadomić centrum alarmowe Towarzystwa Ubezpieczeniowego i zastosować się do podanych wskazówek. Często rozliczenie za usługę odbywa się bezgotówkowo, w przypadku zapłaty należy koszty leczenia udokumentować. Należy pamiętać, że suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do miejsca, w które wyjeżdżamy. Assistance (ass) – często zawiera się w ramach kosztów leczenia. Ubezpieczenie to ma za zadanie objąć opieką osobę ubezpieczoną i jej rodzinę w razie jakiegokolwiek wypadku, czy awarii podczas wyjazdu. Zapewnia pomoc informacyjną, pokrycie kosztów noclegu, opieki, wcześniejszego powrotu do kraju, przyjazdu osoby bliskiej do poszkodowanego i wiele innych. Ważne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, jednak zawsze trzeba sprawdzić, czy dane assistance zapewnia opiekę nad nieletnimi w razie gdy ich opiekunowie zostali poszkodowani. Suma ubezpieczenia na ogół jest równa sumie ubezpieczenia kosztów leczenia.

Na rynku spośród szerokiego wyboru należy skupić się na ubezpieczeniach: - kosztów leczenia, - następstw nieszczęśliwych wypadków, - assistance, - kosztów ratownictwa i akcji poszukiwawczej, - odpowiedzialności cywilnej, - ubezpieczeniach bagażu, - ubezpieczeniach sprzętu sportowego.

Koszty ratownictwa i poszukiwania – zazwyczaj występują w ramach kosztów leczenia lub assistance. Za granicą element polisy niezbędny, gdyż w wielu krajach akcje ratownicze są płatne (jak w Czechach, na Słowacji, we Włoszech, Austrii, czy Francji). Bez tej opcji zostaniemy obciążeni wszystkimi kosztami związanymi z udzieleniem pomocy w górach – poczynając od zwiezienia ze stoku, poprzez wyjście ekipy poszukiwawczej, kończąc na użyciu śmigłowca.

Koszty leczenia (KL) – jest to podstawowa, a zarazem obowiązkowa pozycja w ubezpieczeniu. Obejmuje niezbędne koszty leczenia podczas pobytu za granicą. Zabezpiecza przed niespodziewanymi wydatkami w razie nagłego zachorowania lub

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NW lub NNW) – ubezpieczenie, z którego zostaje wypłacone odszkodowanie w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Są to między innymi wszelkiego rodzaju złamania, utraty kończyn, trwałe oszpece-

strukto ró e In ni

w

22

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Każdy snowboardzista, zarówno jeżdżący w Polsce jak i za granicą powinien wykupić stosowne ubezpieczenie. Zapewnia ono ochronę w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia na stoku. Ubezpieczenia skierowane są zarówno do instruktorów prowadzących szkolenia, jaki i do kursantów na każdym poziomie zaawansowania. Obok pojedynczych ubezpieczeń, firmy obecne na rynku oferują najczęściej pakiety kilku usług, przygotowany z myślą o osobach uprawiających sporty zimowe. Rodzaje ubezpieczeń są bardzo różnorodne, dlatego przed podpisaniem umowy należy rozważyć indywidualne potrzeby. Ubezpieczenia mogą być sprzedawane indywidualnie lub w formie ubezpieczenia grupowego (drużyny, stowarzyszenia, związki sportowe). Uprawianie amatorsko niektórych sportów, udział w zawodach czy treningach sportowych i powstałe na ich skutek nieszczęśliwe zdarzenia mogą nie wchodzić w zakres objętej zwyczajną polisą turystyczną ochrony. Należy również pamiętać, że ubezpieczyciele bardzo rygorystycznie podchodzą do snowboardzistów i narciarzy, którzy szusują pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu nia bliznami, uszkodzenia słuchu, wzroku itp. Niestety wiele towarzystw ubezpieczeniowych nie uznaje bardzo częstych u snowboardzistów kontuzji, takich jak zwichnięcia, naderwania, urazy kolana dlatego warto przed wykupieniem polisy zapoznać się z warunkami i sumami ubezpieczenia.

szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w skutek winy nieumyślnej bądź w skutek rażącego niedbalstwa osobą trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem. Polisa działa zarówno w Polsce, jak i za granicą. Szczegóły dostępne są w biurze SITS.

Odpowiedzialność cywilna (OC) – niezwykle ważny element polisy. Służy ono ochronie interesów majątkowych osób fizycznych uprawiających profesjonalnie lub amatorsko sport, a także trenerów sportowych, instruktorów oraz pracowników obsługi sportu. Stanowi rekompensatę straty, jaką może ponieść ubezpieczony w wyniku wypadku, w sytuacji wyrządzenia szkody osobom trzecim (na przykład w wyniku wypadku). Ubezpieczyciel może pokryć uzasadnione koszty ewentualnego procesu sądowego oraz koszty mające zapobiec dalszemu poszerzaniu się szkody. Instruktor, ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, może być zwolniony z płacenia odszkodowania, ale nie jest w stanie ubezpieczyć się od odpowiedzialności moralnej. Należy pamiętać, że za granicą świadomość ubezpieczeniowa jest o większa niż w Polsce. Poszkodowani znają swoje prawa i wiedzą, że za każdą szkodę mogą domagać się zadośćuczynienia. Poczynając od zniszczonej odzieży i sprzętu, poprzez uszczerbek na zdrowiu, kończąc na zwrocie kosztów niewykorzystanego urlopu, niemożności powrotu do pracy, a nawet renty. Snowboardziści zrzeszeni w SITS posiadają ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym GOTHAER. Zakres ubezpieczenia obejmuje ustawową odpowiedzialność cywilną (z tytułu czynu niedozwolonego lub nienależytego wykonania zobowiązania), za

Ubezpieczenie bagażu – z założenia ma chronić nasz dobytek przed kradzieżą lub zniszczeniem. W rzeczywistości ubezpieczenie posiada liczne wyłączenia i ograniczenia. Odszkodowanie dostaniemy wyłącznie wtedy, gdy np. zginie z zamkniętej przechowalni bagażu lub bagażnika autokaru, a my mamy na to kwit lub gdy zginie z zamkniętego bagażnika samochodu lub pokoju hotelowego i potrafimy to udowodnić. Dodatkowo prawie zawsze sprzęt elektroniczny, gotówka i inne cenne rzeczy są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej – a więc laptopy, aparaty fotograficzne, tablety, telefony komórkowe i inne.

strukto ró e In ni

w

23

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Ubezpieczenie sprzętu sportowego - pozwala na uzyskanie odszkodowania w przypadku zniszczenia lub kradzieży sprzętu deski snowboardowej bądź innego sprzętu (w zależności od oferty ubezpieczyciela np. butów). Należy jednak pamiętać, że w polisie mogą być liczne wyłączenia, często zwrot kosztów sprzętu może następować dopiero gdy uległ on uszkodzeniu w wyniku wypadku, czy zaginął z przechowalni bagażu, a nie w wypadku deski, która zginęła nam na stoku, czy z pensjonatu. Dodatkowe warianty polisy mogą zagwarantować np. pokrycie kosztów wypożyczenia sprzętu w zamian za utracony, a także wypłacenie odszkodowania za niewykorzystany karnet czy nawet zamknięcia wszystkich tras zjazdowych z powodu złych warunków atmosferycznych.


Kupuj sprzęt online Kiedyś nie do pomyślenia było, żeby kupić deskę, czy tym bardziej buty snowboardowe i wiązania w internecie. Jak dobrać rozmiar? Która deska będzie odpowiednia? Wybierając profesjonalny sklep snowboardowy, możesz liczyć na fachowe doradztwo i niskie ceny, dzięki czemu zakupy online będą przyjemnością. Nawet początkujący entuzjaści jazdy na desce potrzebują dobrze dobranego sprzętu snowboardowego. Bez niego nie uda Ci się poprawić stylu jazdy i wykorzystać możliwości deski. Sklep snowboardowy.pl oferuje deski najlepszych i najbardziej znanych producentów. To gwarancja doskonałej jakości. Jednak jak wybrać sprzęt odpowiedni do umiejętności, wzrostu, wagi czy preferowanego stylu jazdy? W snowboardowy.pl pracują tylko pasjonaci, którzy pomogą Ci dobrać najlepszą dla Ciebie deskę, wiązania i buty. Wystarczy, że zadzwonisz lub napiszesz e-mail, a doradcy przedstawią Ci swoje rekomendacje.


- Właściwie dobrana deska snowboardowa sprawi, że - Właściwie dobrana deska snowboardowa sprawi, że na stoku poczujesz się pewniej i jednocześnie ogranina stoku poczujesz się pewniej i jednocześnie ograniczysz potencjalne niebezpieczeństwa związane ze źle czysz potencjalne niebezpieczeństwa związane ze źle dopasowanym sprzętem - mówi Dariusz Mazur, władopasowanym sprzętem - mówi Dariusz Mazur, właściciel sklepu. ściciel sklepu. - Z naszej oferty klienci najchętniej wybierają modele - Z naszej oferty klienci najchętniej wybierają modele znanych marek, takich jak: Capita, Burton, Salomon, znanych marek, takich jak: Capita, Burton, Salomon, Stepchild czy Bataleon. Ale mamy też deski Lobster, Stepchild czy Bataleon. Ale mamy też deski Lobster, Lib Tech, GNU, DC, Head, Endeavor, Ride czy Roxy Lib Tech, GNU, DC, Head, Endeavor, Ride czy Roxy - dodaje. Snowboardowy.pl to nie tylko deski snow- dodaje. Snowboardowy.pl to nie tylko deski snowboardowe. Znajdziesz tu pełną ofertę butów snowboboardowe. Znajdziesz tu pełną ofertę butów snowboardowych, najlepszych na rynku wiązań i wszelkich ardowych, najlepszych na rynku wiązań i wszelkich akcesoriów niezbędnych na stoku. akcesoriów niezbędnych na stoku.

Podstawowa przewaga tego sklepu to ceny, które są Podstawowa przewaga tego sklepu to ceny, które są niskie przez cały rok! Wejdź i przekonaj się, że w niskie przez cały rok! Wejdź i przekonaj się, że w snowboardowy.pl nie ma ani jednego produktu, któsnowboardowy.pl nie ma ani jednego produktu, który nie byłby przeceniony. ry nie byłby przeceniony. Sklep z roku na rok buduje coraz bardziej wyraźną Sklep z roku na rok buduje coraz bardziej wyraźną pozycję lidera sprzedaży sprzętu snowboardowego pozycję lidera sprzedaży sprzętu snowboardowego online. Ma m.in. tytuł e-Gazeli Biznesu 2015 i 2016. online. Ma m.in. tytuł e-Gazeli Biznesu 2015 i 2016. - Dzięki ciężkiej pracy zdobyliśmy zaufanie wielu klien- Dzięki ciężkiej pracy zdobyliśmy zaufanie wielu klientów i cieszymy się bardzo dobrą opinią. Każdego dnia tów i cieszymy się bardzo dobrą opinią. Każdego dnia klienci doceniają nas za to, że mogą liczyć na fachową klienci doceniają nas za to, że mogą liczyć na fachową pomoc i najlepsze ceny - tłumaczy Dariusz Mazur ze pomoc i najlepsze ceny - tłumaczy Dariusz Mazur ze snowboardowy.pl. snowboardowy.pl.

SPECJALNA PROMOCJA

DLA DLA CZYTELNIKÓW CZYTELNIKÓW INFORMATORA INFORMATORA SITS SITS

5% 5%

Otrzymujesz na Otrzymujesz rabat rabat na zakupy zakupy sprzętu sprzętu snowboardowego. snowboardowego. Wystarczy, że przy składaniu zamówienia w Wystarczy, że przy składaniu zamówienia w koszyku koszyku w w miejscu miejscu KOD RABATOWY wpiszesz: S I T S 5 . KOD RABATOWY wpiszesz: S I T S 5 . Pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje, aby Pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje, aby dostarczać klientom profesjonalnych porad i dbać o dostarczać klientom profesjonalnych porad i dbać o doskonałą jakość obsługi. W teamie snowboardowy. doskonałą jakość obsługi. W teamie snowboardowy. pl znajdują się instruktorzy snowboardu, aktualni pl znajdują się instruktorzy snowboardu, aktualni oraz byli zawodnicy, pasjonaci, a przede wszystkim oraz byli zawodnicy, pasjonaci, a przede wszystkim serwisanci i znawcy sprzętu. serwisanci i znawcy sprzętu. Inne atuty? Bezpieczne płatności elektroniczne, wyInne atuty? Bezpieczne płatności elektroniczne, wysyłka w ciągu 24 godzin, zwrot towaru w ciągu 14 syłka w ciągu 24 godzin, zwrot towaru w ciągu 14 dni, bezpłatna dostawa sprzętu już od 300 zł. Zadni, bezpłatna dostawa sprzętu już od 300 zł. Zamówienie możesz też odebrać osobiście w sklepie mówienie możesz też odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym we Wrocławiu - w Centrum Narciarstacjonarnym we Wrocławiu - w Centrum Narciarsko-Snowboardowym GIEŁDA PAŁACYK przy ul. sko-Snowboardowym GIEŁDA PAŁACYK przy ul. Kościuszki 34 (www.gieldapalacyk.pl). Kościuszki 34 (www.gieldapalacyk.pl). Wejdź na stronę sklepu snowboardowy.pl, złóż swoje Wejdź na stronę sklepu snowboardowy.pl, złóż swoje pierwsze zamówienie i sprawdź, dlaczego warto kupierwsze zamówienie i sprawdź, dlaczego warto kupować sprzęt online. Przekonaj się, że to najprostszy i pować sprzęt online. Przekonaj się, że to najprostszy i najszybszy sposób. najszybszy sposób.

Jeśli Jeśli masz masz jakiekolwiek jakiekolwiek pytania, pytania, zadzwoń zadzwoń do do nas nas lub lub napisz! napisz! Dobierzemy Dobierzemy odpowiedni odpowiedni dla dla Ciebie Ciebie sprzęt: sprzęt: tel. tel. 509 509 707 707 950 950 e-mail: info@snowboardowy.pl e-mail: info@snowboardowy.pl facebook.com/snowboardowypl facebook.com/snowboardowypl


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Aktualności Jak zostać członkiem SITS

Aby zostać członkiem SITS należy: – złożyć pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto: a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada), numer faxu (jeżeli posiada), numer PESEL (jeżeli posiada), b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada), numer faxu (jeżeli posiada) numer REGON, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlega wpisowi do rejestru. O przyjęciu w poczet członków SITS decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu. Uwaga! 1. Wszystkich pragnących zostać członkiem SITS prosimy o zapoznanie się z całym tekstem jednolitym Statutu (zobacz) oraz z wysokością składek czlonkowskich. 2. Deklaracja znajdują się na stronie www.sits.org.pl oraz w biurze SITS. 3. Odbycie szkolenia na stopnie SITS (I, II, III, SITS, IS) nie jest jednoznaczne z przyjęciem w poczet członków SITS. Należy WYPEŁNIĆ deklarację!

strukto ró e In ni

w

26

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Szczgóły i druki na stronie www.sits.org.pl


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Aktualności Program nauczania snowboardu SITS

Program nauczania snowboardu jest zbiorem zasad i wskazówek dotyczących szkolenia snowboardowego, mającym ambicje być drogowskazem metodycznym w nauczaniu snowboardu. Opracowany został na bazie doświadczeń zgromadzonych przez wiele lat podczas szkoleń i kursów. Jego zadaniem jest w sposób jasny, zwięzły i przejrzysty zapoznać z podstawowymi zasadami prowadzenia szkoleń snowboardowych i drogą metodyczna nauczania jazdy na desce gwarantującą wszechstronne, szybkie, skuteczne i co najważniejsze bezpieczne nauczanie szeroko pojętego snowboardu. Prezentowany materiał ukazuje drogę opanowania poszczególnych technik poruszania się na snowboardzie stanowiących bazę do dalszego, wnikliwego, rozwoju snowboardowego w wybranym przez siebie kierunku – freestyle, freeride, jibbing. Film „Technika jazdy” jest pierwszą od wielu lat produkcją ukazującą aktualną technikę jazdy opisaną i nauczaną w Polsce. Będzie on stale udoskonalany a więc pojawiać się będą kolejne wersje, które zalecamy śledzić. Mamy nadzieje, że zarówno „Program nauczania snowboardu” jak i jego uzupełnienie w postaci filmu „Technika jazdy” będą pomocne instruktorom w prowadzeniu zajęć na najwyższym poziomie oraz przyczyni sie do zadowolenia kursantów oraz sukcesu metodycznego na wszystkich szczeblach szkolenia snowboardowego. Wrocław 2012

WWW.SIT S.ORG.PL

Książka dostępna jest w księgarniach w całej Polsce oraz w biurze SITS. strukto ró e In ni

w

27

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Film dostępny jest za darmo na stronie sits.org.pl oraz na profilu na Facebooku.


Przygoda Chamo


nix – mekka dla „Seasonnaires” Daniel Piotrowski

Chamonix – to położone u podnóża Mont Blanc 10-cio tysięczne górskie miasteczko gdzie w 1924 roku odbyły się pierwsze Zimowe Igrzyska Olimpijskie. To tyle z teorii bo dla mnie to prawdziwa mekka dla „Seasonnaires” (Sezonowców), którzy co roku w zimę licznie „bombardują” ten resort w poszukiwaniu przygód w śniegu i doświadczeń które pozostaną na długo w pamięci. Byłem i mogę stwierdzić jedno: że udaję się im to i to z nawiązką!

> więcej na stronie 30


Kiedy w marcu 2012 roku zaliczyłem jazdę techniczną na MPI, wiedziałem że to tak naprawdę początek mojej podróży w świat dzielenia się swoją pasją z innymi. Po paru tygodniach legitymacja znalazła się w mojej skrzynce i powstało pytanie: co dalej? Mając wielu znajomych instruktorów SITS, wszyscy twierdzili zgodnie: prawdziwy sezon uraczysz w Alpach. Alpy…pomyślałem: czemu nie? Język angielski znam bardzo dobrze więc nie powinno być problemu. Nie rozmyślając długo rozpocząłem poszukiwania fajnej miejscówki na następny zimowy sezon. Z pomocą przyszedł Wujek Google i po paru dniach intensywnej lektury dowiedziałem się że z samym angielskim pozostaje mi na mapie Alpejskich Rajów tylko…Francja, która to jest co sezon licznie odwiedzana przez turystów z krajów anglojęzycznych. Zacząłem więc rozsyłać zapytania o pracę jako instruktor snowboardu w lokalnych szkółkach i tu spotkało mnie pierwsze i – jak się okazało później – jedyne rozczarowanie.

Francuzi bardzo chronią swoje szkółki i niechętnie zatrudniają obcokrajowców z uprawnieniami inne niż francuskie. Trudno, skoro nie udało się drzwiami postanowiłem spróbować oknem :-) Rozpocząłem poszukiwania jakiejkolwiek pracy oferowanej na sezon zimowy we Francji. Stron i ofert pracy w zimowych resortach jest naprawdę wiele a mój wybór nieprzypadkowo padł na kierowcę busa pomiędzy lotniskiem w Genevie a właśnie Chamonix. Praca jest lekka i przyjemna a przy okazji daje świetną okazję na nawiązanie kontaktu z potencjalnymi klientami. Firma tutaj są naprawdę elastyczne jeśli chodzi o liczbę dni pracy i można sobie wybrać czy chce się pracować: 2, 3, 4 lub 5 dni w tygodniu. Jak się pewnie domyślacie ja wybrałem 2, tak aby resztę tygodnia przeznaczyć na robienie tego co naprawdę kocham! Zakwaterowanie w Chamonix udało mi się znaleźć poprzez lokalną stronę internetową z ogłoszeniami gdzie ogłaszał się Nowozelandczyk z którym


dzieliłem mieszkanie „na spółkę”. Praca jest, meta też i tak oto na początku września byłem gotowy aby ruszać w Alpy. Pracodawcy wymagają aby w resorcie zjawić się najpóźniej na początku Grudnia. Tak też się stało, chociaż prawdziwa praca zaczęła się dopiero pod koniec miesiąca w okresie świąteczno – noworocznym. Śnieg pojawił się już 30 listopada - zaraz po moim przyjeździe – i nie przestał padać do 21 grudnia w związku z czym całe 3 tygodnie byłem zajęty szaleństwem w głębokim na 2 metry puchu. Przeżycie którego nie zapomnę nigdy bo takiego freeride’u nie udało mi się już nigdzie później doświadczyć. Pierwsze wyciągi zostały otwarte 9 grudnia a wszystko ruszyło na całego tuż przed świętami. Szkolić pierwszych kursantów zacząłem wraz z otwarciem pierwszych stoków i na początku byli to inni sezonowcy którzy chcieli po prostu nauczyć się jeździć na desce. Była to świetna okazja aby „sprawdzić się” jako instruktor w obcym języku oraz podszlifować ewentualne niedociągnięcia. Szkolenia „pełną parą” zacząłem pod koniec grudnia i ze względu na sprzyjające warunki pogodowe trwały do połowy kwietnia :-) W sumie to sam nie wiem skąd wzięli się Ci wszyscy kursanci. Po części pewnie z wizytówek rozdawanych w busie, ale w większości dotarli „pocztą pantoflową” i z polecenia! Warto więc było udzielić

kilku lekcji pro bono na początku sezonu bo zwróciło się to wszystko i to w bardzo krótkim okresie czasu. I przy tym wszystkim pomimo pobytu na terenie Francji, jedynym językiem jakim się posługiwałem był angielski. Na tym polega fenomen Chamonix że zjeżdżają się tu zajawkowicze z całego świata. I tak oto mamy: Brytyjczyków, Irlandczyków, Amerykan, Australijczyków i Nowozelandczyków z krajów mówiących urzędowo po angielsku. Ale nie brak tu i obywateli krajów Skandynawskich, zwłaszcza Szwedów, oraz innych krajów UE. Oczywiście nie można zapomnieć o Rosjanach i gościach z krajów Dalekiego Wschodu. Obecność tylu różnych nacji sprawia że jedyną formą komunikacji jest właśnie angielski! Dokładnie tak samo było ze szkoleniami i udało mi się szkolić osoby z różnych zakątków Świata. Napawa optymizmem fakt że pracy na śniegu nie brakowało a wszyscy byli pod wrażeniem jakości szkolenia i różnorodności dobieranych ćwiczeń. Mogę śmiało stwierdzić fakt, że jako SITS nie gonimy standardów szkolenia z innych krajów tylko sami je wyznaczamy i fajnie że spotyka się to z tak pozytywnym odbiorem w świecie. Byłem dumny że byłem jedynym Polakiem który szkolił i to z takim rezultatem! Podsumowując sezon, ryzyko się opłaciło a bycie instruktorem –freelancerem nie koniecznie jest skazane na porażkę…


O Chamonix Górskie miasteczko z kosmopolitycznym klimatem które w sezonie zimowym rozrasta się 10-krotnie. Mamy tu 3 główne stacje: Brevent – Flagere (najbliżej Centrum, 10 min pieszo pod stromą górkę – niezła rozgrzewka) oraz Les Grand Montets i Domaine de Balme (lokalnie znane jako Le Tour) do których dojeżdżamy Skubisem. Stoków jest tu „zaledwie” 110km ale w Chamonix nigdy nie chodziło o stoki ale o to co poza nimi. Freeride rules i pewnie dlatego nie przypadkowo co roku na końcu Stycznia odbywają się tu zawody z serii Swatch Freeride World Tour. Jest tu również najwyższa w Europie kolejka linowa na szczyt Aiguille du Midi (3842m.n.p.m), z którego Mont Blanc jest na „wyciągnięcie” ręki. Stąd również startuje słynna 20 km trasa off-piste doliną Vallee Blanche. Nie lada atrakcją jest nocleg w schronisku Cosmiques Hut (3613m.n.p.m) aby wstać z rana i uraczyć widoku wschodzącego słońca. Kolejną atrakcją jest przejażdżka tramwajem( koleją linowo –terenową) do Montevers, gdzie możemy wejść w tunele wykute w lodowcu i podziwiać go od środka!!! Chamonix to jednak nie tylko góry ale także miasto z charakterem, pełno pubów z muzyką graną na żywo i to nie byle jaką tylko kawałki znane wszystkim z klipów! To także apres ski, gdzie moja ulubiona miejscówka to Chambre Neuf :-) Wieczorem kluby a za dnia high street z topowymi markami zimowych ubrań i sprzętu! To wciąż miasto we Francji, gdzie

bagietki z lokalnej piekarni pachną na pół ulicy a restauracje serwują przepyszne jedzenie o które nawet ciężko w Polsce! Czy taki wyjazd się opłaca??? Mierząc opłacalność wartościami: niezapomnianych wrażeń, międzynarodowych znajomości i przyjaźni, możliwości podniesienia swoich umiejętności to ja osobiście po sezonie spędzonym w Chamonix czuję się milionerem!!! W wartościach bardziej materialnych też wyszło nie najgorzej więc jeśli zastanawiasz się nad takim wyjazdem to nie zwlekaj, bo Świat jest tam i czeka!!! Z legitką instruktora SITS – IVSI wszystko jest możliwe! Serdeczne pozdro i do zobaczenia na stoku.


Czeski sen, czyli Zima w Szpindlerowym MÅ‚ynie Adam Bogucki


Jedną z esencji Snowboardingu jest podróż. Zarówno w sensiem fizycznym, jak i duchowym. Poszukiwanie nowych linów, miejscówek, ale też umiejętności, tricków, kultury czy języków Bycie instruktorem ułatwia tą podróż, gdyż otwiera przed nami wiele nowych możliwości. Połączenie pasji z możliwością zarabiania na niej, jest marzeniem, które możemy realizować.

Pierwszy raz założyłem snowboard 18 sezonów temu, na górze Pradziad w Czechach. Później dość często jeździłem zarówno w Czechach, jak i na Słowacji. Zawsze mnie ciągnęło, w tamte góry. Są podobne do naszych, ale jakby wyższe, śniegu więcej i ogólnie klimat trochę inny. Pochodzę z pogranicza, więc mówiłem trochę po czesku, chciałem jednak nauczyć się tego języka do porządku. W tym sezonie uznałem iż jestem gotowy na to wyzwanie i zacząłem szukać pracy na zimę w Karkonoszach. Wsród wielu atrakcyjnych ośrodków, wybrałem ostatecznie Szpindlerowy Młyn. Jest to zdecydowanie miejsce w którym warto pojeździć i pouczyć. Szpindlerowy Młyn, jak usłyszałem już w pierwszych dniach pobytu, to „Czeskie Aspen”. Rzeczywiście, to malownicze górskie miasteczko jest perłą w karkonoskiej koronie. Położone tuż przy granicy z Polską, praktycznie po drugiej stronie Śnieżki. Spindl, jak zwą go lokalsi, leży na wysokości ponad 700m n.p.m. i otoczony ze wszystkich stron górami, z drugim najwyższym szczytem Czech (Lucni Hora 1550m). Usytuowanie w dolinie, na tej wysokości, stwarza doskonałe warunki śniegowe, jest więc doskonałe do freeridu. W połączeniu z dobrą infrastrukturą i organizacją, Spindl to miejsce bardzo popularne nie tylko wśród Polaków czy Czechów, ale i Niemców, Holendrów, Brytyjczyków, Izraelczyków, Duńczyków i Rosjan. Bardzo łatwo wyczuć, kto akurat ma ferie. Panuje więc bardzo kosmopolityczna atmosfera i na każdym kroku miesza się wiele języków. Tak więc, jeśli ktoś dysponuje znajomością jakichkolwiek dwóch z powyższych języków, swobodnie znajdzie tam pracę. Większość szkół oferuje sezonowy skipass, sensowne wynagrodzenie, kupony na jedzenie i zakwaterowanie. To ostatnie, w Czechach często bywa na różnym poziomie i nie można tego porównać z alpejskimi warunkami. Większość obiektów w Spindlu pamięta inną epokę, albo dwie, więc nie należy się spodziewać luksusów. Zarobki w dużej mierze zależą od uprawnień i umiejętności i wahają się między 200kc a 500kc. Nie jest to więc kierunek szczególnie dochodowy, zwłaszcza, że w Spindlu jest drogo, ale w pakiecie z innymi korzyściami nie jest źle. Atmosfera jest przyjazna i wielonarodowa. Zarówno instruktorzy, jak i kursanci pochodzą z całej Europy, Stanów i Izraela. Chociaż w tym roku byłem jedynym na cały Spindl instruktorem z Polski. Poziom instruktorów jest bardzo zróżnicowany i na tym tle system szkolenia

> więcej na stronie 36


strukto ró e In ni

w

36

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

SITS wypada bardzo dobrze. Jest zdecydowanie bardziej komplementarny i daje lepsze podstawy dydaktyczne oraz stawia wyżej poprzeczkę umiejętności. W Czechach szkoleniem instruktorów zajmuje się APUL czyli Stowarzyszenie Profesjonalnych Instruktorów… Narciarstwa. Snowboard jest więc traktowany trochę po macoszemu, a system szkolenia odzwierciedla system narciarski, ale zdaje się być nastawiony głównie na bardzo początkujące osoby. Więc pierwszy poziom instruktora w Czechach odpowiada naszej 2–3 klasie sprawności technicznej. Zdarza się, że ślizgowy switch jest dla niektórych instruktorów sporym wyzwaniem, nie mówiąc o prowadzeniu zajęć switch. Ale z drugiej strony jest też masa dobrych szkoleniowców, od których można się wiele nauczyć. Regularnie odbywają się tzw. „doszkolka”, czyli cotygodniowa wieczorna jazda/ zawody i dodatkowe szkolenia, tylko dla instruktorów. Miałem okazję zarówno uczestniczyć, jak i prowadzić zajęcia, co było ciekawym dydaktycznym doświadczeniem. Ogólny klimat miejsca jest ciekawszy i bardziej spektakularny od polskich ośrodków. Przede wszystkim w Spindlu mamy 25 km przygotowanych tras zjazdowych i 90km biegowych, w dwóch ośrodkach Medvedin i Svaty Petr. Tatra Obie części znajdują się naprzeciwko siebie, oddalone o około 3 kilometry, ale różnią się od siebie diametralnie. Ocieniony przez większość dnia

Svaty Petr, to główna, nowoczesna część kurortu, z długimi trasami zjazdowymi, funtrackiem, half-pipem i snowparkiem. Medvedin z kolei jest dzikszy, nasłoneczniony, bardziej śnieżny, ma szerokie i długie trasy, a przede wszystkim jest doskonały na freeride. Pokrywa śniegu jest średnio 20–40 centymetrów grubsza niż na Svatym Petrze, więc po każdym opadzie, są kolejki do pierwszego krzesełka. Cały Spindl działa na jednym karnecie, więc każdy znajdzie coś dla siebie po obu stronach. Ze względu na totalny terror opłat parkingowych i mandatów, wskazane jest poruszać się darmowymi skibusami lub piechotą. Miasteczko oferuje wiele typowych kurortowych atrakcji typu restauracje, bary apres ski i kluby, a także kilka ukrytych miejscówek dla lokalsów. Na sam koniec zostawiłem największą obok freeride`u atrakcję Spindla, czyli freestyle. To tutaj od zawsze skupiały się najważniejsze imprezy snowboardowe Czech, gdzie swojego czasu wygywał Torstein Horgmo. W tym roku słaba zima i nowy zarząd ośrodka nieco zaszkodził temu wizerunkowi, zaniedbując snowpark i wycofując się z organizacji Burton Spring Sessions. Jednak nie znaczy to że się nie działo. Doskonała ekipa shaperska Snowpark Design, przygotowała wiele ciekawych setupów na imprezy Freeride. Cz i Audi SnowJam, czyli Finału Pucharu Świata. Dodatkowo, z zajawki i dzięki kooperacji z lokalnymi riderami i instruktorami, odbyło się kilka


nieoficjalnych Jamów na specjalnie przygotowanych lokacjach m.in. w halfpipie. Zdarzały się też bardziej streetowe eventy. Mieszkając w Spindlu, można wygospodarować nieco czasu i udać się do jednej z dwóch niesamowitych miejscówek. Pierwszą są Vitkovice, znajdujące się po drugiej stronie Medvedina. Jest to największy snowpark w Czechach, gdzie zawsze znajdzie się kilka line`ów jibbowych i skoczni. Absolutnym zaś creme de la creme jest prywatny snowpark Moravska Bouda. Położony na wysokości 1250 m. jest chyba najwyżej położonym parkiem w Czechach. Żeby tam się dostać, trzeba najpierw jechać busem a później ratrakiem bądź na piechotę. Jednak jest warto, gdyż na górze czeka nas Zima

totalna i bardzo progresywny snowpark z około 30 przeszkodami jibbowymi i hopami. Widok na Spindl w dolinie, a później 10km freeride`u jest genialnym doświadczeniem. We wszystkich tych miejscówkach można pojeździć z naprawdę dobrymi riderami, zwiększyć swoje umiejętności i po prostu dobrze się bawić. Cieszę się, że miałem możliwość pracować w Szpindlerowym Młynie, gdyż jest to bardzo ciekawa miejscówka i pomimo, że nie są to Alpy, to jest tam co robić. Ilość tras, ogromne możliwości Freeride i Freestyle, niezłe warunki pracy powodują iż warto rozważyć spędzenie tam sezonu, bądź jego części. Ja na pewno do Spindla będę wracał co rok, przynajmniej na wiosenny shred.


DODATKOWA PARA OCZU Kamery sportowe zyskują co raz większe uznanie w oczach instruktorów, którzy używają ich również do pracy…

Popularne małe kamerki sportowe bardzo szybko znalazły swoje miejsce również na stokach. Co raz więcej osób nagrywa swoje poczynania na desce chcąc zachować dodatkową pamiątkę z urlopu. Jednak nie tylko amatorzy korzystają z zalet małych i łatwych w obsłudze urządzeń. Bardzo szybko powiększa się grupa instruktorów, którzy nagrywają nie tylko swoje umiejętności ale dzięki zgromadzonemu na kamerze materiałowi, mogą w prosty sposób wskazać swoim uczniom błędy czy postawę do skorygowania.

Więcej szczegółów i regulamin promocji na www.yi.pl

Specjalna promocja dla czytelników informatora SITS!


Wygoda użytkowania Stosując różnego rodzaju mocowania możemy uzyskać wiele ciekawych ujęć. Teraz nie jesteśmy już skazani na mocowanie kamery na stałe do kasku (co w niektórych przypadkach powoduje utratę jego gwarancji). Na polskim rynku pojawiła się marka YI.pl, która oferuje zarówno kamery jak i akcesoria, a najlepsza jakość nagrań nie jest jej największym atutem… Niska cena sprawia, że kamery są wreszcie dostępne dla każdego! W ofercie znajdziecie dwa modele kamer: YI Action oraz YI 4K. Obie kamery nagrywają obraz w jakości full HD (1080p) oraz 2K, a kamera YI 4K dodatkowo rejestruje obraz w najwyższej możliwej dla kamer sportowych rozdzielczości – 4K (3840 × 2160, w formacie 16:9). Każdy kto kupi kamerę YI Action z dowolnym akcesorium w sklepie yi.pl dostanie rabat w wysokości 50 zł! Każda osoba, która zdecyduje się na kamerę YI 4K dostanie aż 100 zł rabatu!

Kod promocyjny:

#SITS2016


Relacja z XV Mistrz Zieleniec 12–13.03.2016 r.


zostw Polski Instruktorów Jak każdego roku (od 15 lat) w weekend 12–13 marca 2016 roku ponownie na stokach Winterpol w Zieleńcu rozegrane zostały XV Mistrzostwa Polski Instruktorów SITS. Na stracie stanęło 121 zawodników (89 mężczyzn i 32 kobiety). Ze względu na zbyt małą ilość śniegu, zawody odbyły się w całości na stoku nr 5 a więc nie tak jak planowano (na stoku nr 6). Zgodnie z regulaminem zawodnicy powinni rywalizować w trójboju na który składał się slalomu giganta, jazdy technicznej – 4 wylosowane przez komisję ewolucje oraz freestylu – skok i box. Jednak z powodu bardzo gęstej mgły, mimo, że skocznie były gotowe, jury zdecydowało się odwołać skoki aby nie narażać zawodników na wypadki. Mistrzem Polski Instruktorów Snowboardu SITS na 2016 rok, w kategorii kobiet została Julia Piasecka, natomiast w kategorii mężczyzn – Paweł Firlewicz. Zwycięzcom gratulujemy! Dziękujemy sponsorom, którzy ufundowali bardzo cenne nagrody, zarówno dla zwycięzców jak i publiczności zgromadzonej na zakończeniu, wśród której rozlosowano kilka wartościowych nagród. Dziękujemy firmom: WINTERPOL ZIELENIEC, VOLKL, 3STYLE, RED BULL, RAVEN, PATHRON, FREESTYLE PARK, SWANS, TOKO, NEON, NOBILE, SERIGRAFIA, STOWARZYSZENIE ZIELENIEC! Do zobaczenia w 2017 roku! Klasyfikacje końcowe KOBIETY Julia Piasecka Anna Górka Magdalena Łątka Karolina Odrobińska Ewelina Paprota Katarzyna Gienia Pokój

MĘŻCZYŹNI Paweł Firlewicz Emilian Sulicz Tomasz Zbiciak Jacek Adamski Michał Ostrzycki Dawid Skupień

> więcej na stronie 42


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Relacja XV Mistrzostwa Polski Instruktorów

Oczami Magdaleny Łątki

strukto ró e In ni

w

42

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

MPI to piękne uwieńczenie sezonu snowboardowego, na które zjeżdżają się sami zapaleni snowboardziści z Polski. Dla niektórych zawody to zwykła formalność. Inni skrupulatnie zbierają siły przez cały sezon, ponieważ dla nich to ostatni etap otrzymaniem uprawnień instruktorskich. W tym roku i ja musiałam zmierzyć się z egzaminem, co sprawiło, że znany mi na wylot Zieleniec przyniósł powiew świeżych emocji. Aby dokończyć ostatnie szlify nad stylem jazdy i po raz ostatni przed startem poczuć śnieg pod deską, postanowiłam zawitać do zimowej stolicy już w piątek. Jak się później okazało, taki plan miało wielu, jednak gęsta mgła sprawiła, że zamiast na stoku wszyscy spotkali się w owianej legendą piątce. Zważywszy na to, że dla wielu kolejny dzień miał przesądzić o dalszej karierze w snowboardingu, towarzystwo rozeszło się o przyzwoitej porze. Poranek rozpoczął się w żwawym tempie. Szybkie formalności, rozdanie koszulek startowych i stok przy piątym wyciągu zapełnił się czołówką polskiego snowboardingu. Slalom gigant i technika- taki był plan na sobotę. Najpierw uważne rozpoznanie trasy, aby gotowym stanąć na start. Czekanie na swoją kolej przysporzyło uczestnikom trochę stresu, ale po dwóch zjazdach skupili już swoje myśli na jeździe technicznej. Po krótkiej przerwie, trenerzy wylosowali- skręt ślizgowy rotacyjny, cięty, śmig ślizgowy i switch NW. Każda z technik miała zostać wykonana tak, aby średnia ocen wynosiła min. 7,25. Po wszelkich niezbędnych instrukcjach zawodnicy rozproszyli się na stanowiska, gdzie czekali już na nich sędziowie. Parę zjazdów i wszelkie wątpliwości zostały rozwiane, kto jeszcze w tym sezonie dołączy do grona Instruktorów SITS. Na tych, którzy o włos

otarli się o magiczną granicę, czeka drugie podejście w listopadzie. Niewątpliwie najwięcej emocji wzbudziła, wydawałoby się najprostsza, technika, jaką jest skręt ślizgowy rotacyjny. Wieczorem rozpoczęło się świętowanie i zapijanie smutków w słynnej już „piątce”, a najwięksi zapaleńcy i żółtodzioby (w tym ja) udali się na pobliski stok ćwiczyć ewolucje na niedzielne zawody freestyle. Blask księżyca przyćmiewały dwa bajerancko przystrojone światłem ledowym boksy, na których następnego dnia miała rozegrać się konkurencja. Muzyka przy „piątce” długo nie cichła. W niedzielę o godzinie 10 rozpoczynały się zawody freestylowe. Niektórzy już od 9 rozgrzewali się, by dać z siebie wszystko, inni wpadli na start rzutem na taśmę. Mgła była tak gęsta, że, stojąc przy najeździe, ledwo było widać sędziów. Stąd też zapadła decyzja o przeprowadzeniu zawodów jedynie na boksach z pominięciem dobrze odpicowanych skoczni. Na tę wiadomość część startujących odetchnęła z ulgą. Zakończywszy ostatnią konkurencję, komisja przeszła do podliczania punktów i po krótkiej przerwie wyłoniła zwycięzców. Udekorowanie mistrzów, kilka ostatnich słów od organizatorów i MPI 2016 dobiegły końca. Zawody przebiegły w znakomitej atmosferze i bez żadnych kontuzji! Pamiętam, że, pierwsze, o czym pomyślałam, wracając do Wrocławia to to, że za rok nie może mnie na tej imprezie zabraknąć! MPI to nie tylko okazja do sprawdzenia swoich umiejętności i dokonania formalności, ale również wspaniała okazja do spotkania się ze znajomymi i poznania innych zapaleńców, których łączy miłość do deski :) Organizatorom należą się wielkie podziękowania!


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Relacja XV Mistrzostwa Polski Instruktorów

Oczami Michała Brony

strukto ró e In ni

w

43

i Trenerów

warzysz e Sto

5,5?). Ostatecznie jednak wszystkie skargi zostały odrzucone, a w ramach zadośćuczynienia obiżony został próg z 7,75 na 7,5pkt. Pierwszy dzień rywalizacji za nami, można odetchnąć i szykować się na wieczór, a wieczorem..! W moim przypadku bifor dość niespotykany. Okazało się, że Pawełek Szulc wjechał do Zieleńca z perkusją, ktoś wyciąga z bagażnika gitary i po 5 minutach gramy rocknrolla w ASNie! Muzyka przyciągnęła jeszcze więcej ludzi, żeby kilka godzin później nawiedzić równie pękającą w szwach „Piątkę”. Następnego dnia po śniadaniu mgła na stoku jest tak gęsta, że do miejsca rozgrywania zawodów dostajemy się metodą echolokacji. Na miejscu słychać komunikat, że jeśli widoczność się nie poprawi, to skocznie w ogóle nie zostaną puszczone, a do końca treningu na jibach zostało 10min. Wystarczyło, żeby zrobić dwa podejścia na dłuższego boksa. Do samej konkurencji freestyle podszedłem na pełnym luzie, bo nigdy nie uważałem się za freestylowca. Zawsze gdy miałem wybór wolałem ciąć stoki na pełnej prędkości, niż trenować ewolucje w parku. Stąd moje zaskoczenie gdy po odczekaniu na swoją kolej, udanej fs 540stce z tailgrabem na zejściu komisja wydaje werdykt 10pkt. W drugim przejeździe chciałem dokręcić do 720, ale skończyło się na zwykłej 540stce wycenionej na 9 pkt. Po rozegraniu freestylu dostaliśmy pół godzinki i najedzeni stawiliśmy się na ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród. Dużo gratulacji, braw, uśmiechów i żalu, że tak szybko się cała impreza skończyła. Dla mnie jako „świeżaka” MPI 2016 były zawodami z niepowtarzalną atmosferą, na które z pewnością będę wracał. Mega pozytywna energia, szerzenie zajawki i przede wszystkim ludzie z pasją! Krótko mówiąc: Do zobaczenia w marcu!

owboardu Sn

12–13 Marca 2016, czyli XV Mistrzostwa Polski Instruktorów. W Zieleńcu pod koniec sezonu czułem się już jak u siebie – kilka tygodni spędzonych na szkoleniach i integracjach instruktorskich na nocnej jeździe, do tego praca przy Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Snowboardzie bezpośrednio przed Mistrzostwami ułożyły mi w głowie hasło „Zawody w domu!” Dla mnie osobiście miała to być też pierwsza unifikacja, więc kilka ostatnich dni spędziłem raczej na szlifowaniu technik, niż luźnej jeździe. Do rzeczy! Jedenasty marca, bliżej nieokreślone godziny wieczorne – losowanie numerów startowych. Atmosfera i kolejka do biura sugeruje piwko w okrąglaku – dużo uśmiechów, dużo okrzyków radości i powitań „po latach” w tle. Już w przeddzień zawodów dało się poczuć fajny, luźny klimat tworzony przez ludzi z pasją i zajawką. Krótki komunikat od komisji i tym samym składem widzimy się na drugi dzień rano na odprawie. Tego roku niestety warunki dyktowała pogoda, więc na pierwszy strzał poszedł slalom gigant, by techniki rozegrać po południu, kiedy mgła miała wziąć górę. Pierwszy przejazd odbył się bezproblemowo, a w drugim pozytywnie zaskoczyła mnie atmosfera na starcie (dyskusje i wymiana wskazówek dotyczących trasy i przejazdu). Slalom rozegrany, przerwa na kiełbe i piwko i startujemy z technikami. Komisja rozlosowała, jeśli mnie pamięć nie myli, rotacyjny, NW i klasyczny cięty, oraz ślizgowy na switchu. Ludzie rozproszyli się po stoku i w szybkim tempie pojechali wszystkie skręty. Do historii przejdzie chyba ocenianie skrętu rotacyjnego i związane z tym rozmowy. O uszy obijały się domagania o powtórzenie przejazdu tej techniki ze względu na mocno mierne oceny (sam dostałem bodajże


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Relacja XV Mistrzostwa Polski Instruktorów

Oczami Paweł Firlewicza

strukto ró e In ni

w

44

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

To już chyba tradycja, że po raz kolejny MPI odbyły się w Zieleńcu. Z racji tego,że mieszkam bardzo blisko, to właśnie Zieleniec jest jedną z najczęściej odwiedzanych przeze mnie miejscóweczek. Pamiętam to miejsce jeszcze z dzieciństwa, gdzie stawiałem swoje pierwsze kroki na nartach, jak i poźniej stał się najbliższą bazą wypadową na deskę. Panujący tu specyficzny mikroklimat alpejski sprawia, że jak już ktoś tu przyjedzie, później wraca. Często jest też jednym z nielicznych miejsc w Polsce gdzie w ogóle można pojeżdzić ze wzgledu na brak odpowiednich warunków śniegowych. Jak co roku zaplanowałem sobie start w moich ulubionych zawodach. W tygodniu poprzedzającym zawody szybki wypad na trening do Skipark Cervena Voda, u naszych sąsiadów-Czechów z Wrocławskim Klubem Snowboardowym pod okiem Maćka Niebudka. Zawody są przygotowywane przez organiztorów parę dni wcześniej, budowa skoczni i przygotowanie przeszkód budzi zawsze zainteresowanie, gdzie będzie, a jaka jest itd.. W piatek pod wieczór otwarcie biura zawodów, można już odebrać numerek startowy i spotkać znajomych. Jest i sobota, pierwszy dzień zawodów. Niestety panująca od paru dni gęsta mgła ciągle się utrzymuje. Z „krzesła” słabo co widać slalom. Muza gra przecież to do-

piero rano, może przejdzie. Ale nie, warun jest jaki jest no i zaczynamy zabawę. Jak zwykle pierwszą konkurencją jest slalom, po nocnych przymrozkach był twardy a tarka na końcowych tyczka utrudniała utrzymanie dobrego toru jazdy. Poszło nieźle. Przyszedł czas na część techniczną, po kolei objechanie stacji z daną techniką i szybka podwózka karty z wynikami do biura zawodów. Dzień pierwszy rywalizacji zakończony, pozostał czas na sprawdzenie skoczni i boxa. Cały czas gęste mleko, parę szybkich strzałow i zawijam do domu. Dzień drugi, czas na freestyle-Niedziela rano pobudka, wsiadam w dyliżans i pędzę na górę z nadzieją na lepszą pogodę, ale bez zmian i co najgorsze nie zapowiada się na poprawę. Z racji o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników decyzją organizatorów skoki się nie odbyły, tylko boxy. Pomimo nieprzyjającej pogody była super atmosfera nakręcana przez Dj-a z Red Bulla. Po wszystkich konkurencjach udało się zdobyć to pierwsze miejsce z czego się bardzo ucieszyłem. Duże gratulacje dla wszystkich uczestników,podziękowania dla organizatorów i sponsorów i wysoka piona dla kolegi Jacka Adamskiego-mieszkańca Zieleńca za piękny debiut w MPI i wysokie 4 miejsce. Do zobaczenia wkrótce.


Kursokonferencja Karpun 19.11.2015 r. dr Jędrzej Jerzmanowski


2015 – relacja z Karpun Kursokonferencja – nikt już pewnie nie pamięta skąd się wzięła ta dziwna nazwa ale swego czasu był to „pewniak” w kalendarzu każdego instruktora wykładowcy i nikt się nie zastanawiał, co to w ogóle jest. Z rocznym wyprzedzeniem można było planować wspólny wyjazd na snowboard (i nie tylko), odbywający się najczęściej w październiku lub listopadzie na którymś z austriackich lodowców. Niestety od kilku lat nie jeździliśmy na kursokonferencje (poprzednia odbyła się w 2011 r.), ale nie dlatego, że nie chcieliśmy, ale z wielu różnych, innych względów (w szczególności dlatego, że wspólne wyjazdy przedsezonowe zastąpiliśmy wyjazdami na kongresy IVSI i ISIA). W 2015 r. postanowiliśmy wrócić do starej formuły. I tak wylądowaliśmy na kursokonferencji w Kaprun.

> więcej na stronie 48


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

strukto ró e In ni

w

48

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

19.11.2015 r. mocna (a jakże!) grupa ok. 20 czołowych polskich instruktorów snowboardu opanowała rewelacyjną willę w Kaprun. Kolejnego dnia opanowaliśmy także stoki Kitzsteinhornu, gdzie rządziliśmy przez trzy kolejne dni. Pogoda była iście lodowcowa, czytaj: przez trzy dni widzieliśmy tylko śnieg i mgłę ale o dziwo nie było to problemem. Mimo tego, że bardziej nas ciągnęło do Alpincenter niż na śnieg, zrealizowaliśmy wszystkie punkty programu. Po krótkim rozjeżdżeniu wzięliśmy się za wspólne przejeżdżenie większości najważniejszych technik. Andrzej Kornaś poprowadził zajęcia z technik ślizgowych, Paweł Deżakowski z technik switch, Arkadiusz Świętalski z technik ciętych a ja ze śmigów. Nie da się ukryć, że po tych kilku latach od ostatniej kursokonferencji nieco się różniliśmy w postrzeganiu tego, jak to wszystko powinno wyglądać, ale udało nam się, jak sądzę, ujednolicić nasze wizje. I taki był cel. Wspólnie sobie powiedzieć jak mamy jeździć, jak oceniać, jak szkolić. Tak aby wszyscy instruktorzy mogli powiedzieć swoim kursantom co i jak będzie oceniane na MPI.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

strukto ró e In ni

w

49

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Ciekawostką były zajęcia na poskracanych deskach. Maciej Stanisz aka „Morgan” zdecydował się na dramatyczny krok i obciął taile (tuż za wiązaniami) kilku swoich desek. Okazało się, że jazda na tak okaleczonych deskach jest jak najbardziej możliwa i można poodkrywać różne mechanizmy, z których istnienia często nie zdajemy sobie sprawy. Wieczorami, oprócz części typowo „artystycznych” dyskutowaliśmy o tym, w którym kierunku powinniśmy iść. Jeden z wieczorów uświetniło szkolenie na temat zasad ustawiania wiązań snowboardowych przeprowadzone przez wspomnianego już Morgana. Co dalej? W 2016 r., jak już wiemy, niestety kursokonferencja się nie odbędzie. Myślimy o wspólnym wyjeździe na kongres IVSI do Japonii. Ale w kolejnych latach na pewno wrócimy do idei wspólnego, lodowcowego, przedsezonowego rozjeżdżenia. Szansa pojeżdżenia z najlepszymi instruktorami w Polsce jest bezcenna, podobnie jak możliwość spotkania się z tą całą snowboardową ekipą, którą tak trudno zebrać w jednym miejscu!


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Nominacja dr Piotra Kunysza prezesa SITS do Społecznej Rady Sportu MSiT

Jest nam niezmiernie miło poinformować całe grono instruktorów SITS, iż ZARZĄDZENIEM NR 1 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania i trybu działania Społecznej Rady Sportu, dr Piotr Kunysz został jej członkiem i 21 grudnia 2015 roku odebrał nominację z rąk Ministra Sportu i Turystyki, Witolda Bańki. Społeczna Rada Sportu będzie opierała swoją działalność na trzech filarach: 1. Sport dzieci i młodzieży 2. Sport wyczynowy 3. Sport osób niepełnosprawnych

strukto ró e In ni

w

50

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Podczas spotkania głos zabrali także członkowie Rady. Anna Tymińska zwróciła uwagę na potrzebę zmiany w nauczaniu wychowania fizycznego w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. Profesor Krzysztof Ficek zaapelował, by sportowcy, którzy zakończyli już swoje kariery wspomagali swoim doświadczeniem środowiska sportowe i trenerskie. Z kolei prof. Adam Zając podniósł kwestię wsparcia akademickich centrów szkolenia sportowego, szkolenia dzieci i młodzieży oraz reaktywacji szkolnych klubów sportowych. W skład Społecznej Rady Sportu weszli m.in. byli sportowcy, trenerzy, menedżerowie, lekarze, prawnicy oraz samorządowcy. Wg ministra Bańki, to „ Ludzie doświadczeni, którzy będą służyć radą i wyznaczać kierunki strategii rozwoju sportu na najbliższe lata”: Dr Piotr Kunysz, prezes SITS znalazł się tym samym wśród doradców Ministra, obok takich znakomitości jak prof. dr hab. Stefan Bielański, Marek Citko, prof. dr hab. Krzysztof Ficek, Krzysztof Kaliszewski trener Anity Włodarczyk), Czesław Lang, Stefan Majewski, Ireneusz Mazur, Piotr Nowacki (doradca prezydenta RP ds. sportu), Alicja Pęczak, Monika Pyrek, Michał Pol (redaktor naczelny Przeglądu Sportowego), Robert Radwański (ojciec Agnieszki Radwańskiej), Paweł Skrzecz, Tomasz Sikora, Artur Siódmiak, prof. dr hab. Adam Zając (rektor AWF Katowice).


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Opłaty w sezonie 2016–2017 2017–2018

PRODUKT/ USŁUGA

OPŁATA 2016–2017

OPŁATA 2017–2018

Licencja/patronat dla szkoły na sezon 2016–2017

500 pln

600 pln

Duplikat legitymacji (wraz z naklejką)

50 pln

70 pln

Składka członkowska SITS dla IW, IR, IS, I SITS, Trener SITS (3 letnia – obowiązkowa; w cenie kursu I SITS i Trener SITS)

150 pln

210 pln

Kurs na II stopień sprawności (w tym egzamin, legitymacja, naklejka) min.

550 pln

600 pln

Kurs na III stopień sprawności (w tym egzamin, legitymacja, naklejka) Min.

650 pln

700 pln

Kurs instruktora SITS w tym egzamin wewnętrzny, licencja, naklejka, 3 letnia składka członkowska

1300 pln

1500 pln

Kurs Trenera SITS w tym egzamin wewnętrzny, licencja, naklejka, 3 letnia składka członkowska

1500 pln

1800 pln

Indywidualna opłata szkoleniowa za unifikację (bez 3-letniej składki – płatna osobno na konto SITS PRZED przystąpieniem do unifikacji)

200 pln

250 pln

Wpisowe do MPI

50 pln

70 pln

Licencja Instruktora SITS dla studentów AWF po ukończeniu specjalizacji instruktorskiej na stopień Instruktora AWF (w tym egzamin, licencja, naklejka)

200 pln

250 pln

Kurs na I stopień sprawności – wg kalkulacji organizatora

Kurs lawinowy Wg cennika organizatora

strukto ró e In ni

w

51

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Uwaga! *zaliczka podlega zwrotowi jedynie w przypadku uzasadnionej (zaświadczenie lekarskie) rezygnacji z uczestnictwa w kursie, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu wraz ze stosownym zaświadczeniem PRZED dniem rozpoczęcia kursu!


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Oferta zajęć fakultatywnych – SZKOLENIE LAWINOWE Suma godzin

Całość: 20 godzin W tym: teoria 6 godzin Praktyka: 14 godzin

Koszt dla 1 uczestnika

330 zł W cenę wliczone jest wypożyczenie sprzętu lawinowego (ABC) na czas trwania szkolenia. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia w trakcie trwania kursu oraz dojazdu.

Minimalna/ maksymalna liczba uczestników

Max: 12 osób W przypadku większej liczby chętnych możliwe utworzenie 2 terminu zajęć

Miejsce realizacji

Masyw Śnieżnika – Kotlina Kłodzka (zakwaterowanie w schronisku na Śnieżniku)

Termin

17–19 lutego 2017 (3 dni)

Wymagania wstępne

Sprzęt: Sprzęt do poruszania się w terenie górskim zimą: narty skitourowe, split board, ew. rakiety śnieżne (możliwość wypożyczenia za dodatkową opłatą). Wskazane jest posiadanie odzieży zimowej: bielizna termoaktywna, kurtka i spodnie wodoodporne, czapka, rękawiczki, okulary przeciw słoneczne lub gogle, ciepłe skarpety, buty skitourowe lub inne zimowe, czołówka. Inne: Ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu. W przypadku posiadania własnego zestawu ABC lawinowego wskazane jest aby zabrać go na szkolenie.

Podmiot prowadzący

SITS – informacje i zgłoszenia: biuro@sits.org.pl

Osoba Patryk Czermak odpowiedzialna Kwalifikacje: Ratownik GOPR, Trener SITS, Instruktor SITN, Instruktor Wspinaczki PZA, Członek za program Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego. tel.: (+48) 692 35 45 00 e-mail: patrykczermak@alpcrew.pl Osoby prowadzące zajęcia

Mariusz Grudzień Kwalifikacje: Instruktor Ratownictwa Górskiego, Ratownik Zawodowy GOPR w grupie Wałbrzysko-Kłodziej, Szef Wyszkolenia grupy Wałbrzysko- Kłodzkiej GOPR, Członek Służby Lawinowej działającej przy GOPR, Przewodnik Górski Sudecki, Ratownik Medyczny, Instruktor SITN, Uczestnik wyprawy na Broad Peak w 2014 roku w ramach programu Polski Himalaizm Zimowy.

Cele i zadania zajęć

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą im świadomie poruszać się w terenie zagrożonym lawinami oraz nauczą się prawidłowego korzystania ze sprzętu lawinowego oraz szybkiego poszukiwania i udzielania pomocy osobom zasypanym przez lawiny.

Warunki zaliczenia zajęć

Zaliczenie egzaminu pisemnego oraz sprawdzianu praktycznego Obecność na 100% zajęć

Uzyskane kwalifikacje

Wiedza i umiejętności w zakresie bezpiecznego przebywania w terenie zagrożonym lawinami oraz podstawowe umiejętności udzielania pomocy ofiarom lawin. Certyfikat ukończenia doszkolenia instruktora SITS.

strukto ró e In ni

w

52

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Patryk Czermak Kwalifikacje: Ratownik GOPR, Trener SITS, Instruktor SITN, Instruktor wspinaczki PZA, Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego. Tel: (+48) 692 35 45 00 e-mail: patrykczermak@alpcrew.pl


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Oferta zajęć fakultatywnych – KURS SĘDZIEGO FREESTYLE

Suma godzin

Całość: 2 dni po 8 godzin

Koszt dla 1 uczestnika

300 zł

Minimalna / Maksymalna liczba uczestników

Max. 15

Miejsce realizacji

Wrocław, park trampolin GoJump

Sugerowany termin

26-27.11.2016 (2 dni)

Wymagania wstępnie

Umiejętności: zainteresowanie freestyle’ em Sprzęt: Inne (np. ubezpieczenie, …):

Podmiot prowadzący

SITS – informacje i zgłoszenia: biuro@sits.org.pl

Osoba odpowiedzialna za program

Jacek Milas Kwalifikacje: Wiceprzewodniczący komisji sędziowskiej snowboardu w PZN. Doświadczenie: Sędzia Pucharów Europy i Świata FIS, Uniwersjady, imprez z cyklu TTR World Snowboard Tour International i Elite. Licencja A TTR i FIS , uprawniającą do sędziowania wszystkich imprez na świecie łącznie z Igrzyskami Olimpijskimi oraz TTR WST Elite. Komentator ekspert snowboardu w Eurosport, TVP Sport, Polsat Sport i Sport klub. tel.: 609 455 728 e-mail: jacek.milas@gmail.com

Osoba(by prowadząca(ce) zajęcia

Jacek Milas Kwalifikacje: Wiceprzewodniczący komisji sędziowskiej snowboardu w PZN. Doświadczenie: Sędzia Pucharów Europy i Świata FIS, Uniwersjady, imprez z cyklu TTR World Snowboard Tour International i Elite. Licencja A TTR i FIS , uprawniającą do sędziowania wszystkich imprez na świecie łącznie z Igrzyskami Olimpijskimi oraz TTR WST Elite. Komentator ekspert snowboardu w Eurosport, TVP Sport, Polsat Sport i Sport klub. tel.: 609 455 728 e-mail: jacek.milas@gmail.com

Cele i zadania zajęć

Nabycie wiedzy i trening umiejętności potrzebnych sędziowania snowboardu. Po zdaniu egzaminu możliwe jest uzyskanie licencji sędziowskiej.

Warunki zaliczenia zajęć

Uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminu końcowego.

Uzyskane kwalifikacje

Licencja sędziowska PZN (snowboard). Certyfikat ukończenia doszkolenia instruktora SITS

strukto ró e In ni

w

53

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia w trakcie trwania kursu oraz dojazdu.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Oferta zajęć fakultatywnych – DOSZKOLENIE FREESTYLE – JIBBING Suma godzin

Całość: 2 dni po 8 godzin (teoria + praktyka).

Koszt dla 1 uczestnika

300 zł

Minimalna / Maksymalna liczba uczestników

Max. 10 Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia w trakcie trwania kursu oraz dojazdu i karnetu.

Sugerowany termin

7-8.01.2017 (2 dni)

Wymagania wstępnie

Umiejętności: podstawowe umiejętności freestyleowe na boxach i poręczach. Sprzęt: sprzęt snowboardowy do jazdy po przeszkodach Inne (np. ubezpieczenie, …):ubezpieczenie NNW na czas trwania zajęć

Podmiot prowadzący

SITS – informacje i zgłoszenia: biuro@sits.org.pl

Osoba odpowiedzialna za program

Wojtek „Gniazdo” Pawlusiak Kwalifikacje: Najlepszy polski zawodnik jibbowy, jeżdżący dla Red Bull i Burton (od sezonu 2016–2017 dla Nobile). Rider w wielu dobrych filmach snowboardowych.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

Wojtek „Gniazdo” Pawlusiak, Piotr Kunysz

Cele i zadania zajęć

Nabycie wiedzy na temat bezpiecznego i poprawnego: przygotowania przeszkód w snowparku do jazdy, przeprowadzenia nauki i doskonalenia podstawowych tricków jibbingowych. Trening własnych umiejętności jazdy po przeszkodach.

Warunki zaliczenia zajęć

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Uzyskane kwalifikacje

Certyfikat ukończenia doszkolenia instruktora SITS

strukto ró e In ni

w

54

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Miejsce realizacji Zieleniec lub inne miejsce posiadające aktualnie dobre warunki snowparkowe


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Oferta zajęć fakultatywnych – KURS PODSTAW SNOWBOARDU NA TRAMPOLINACH + WARSZTATY TECHNOLOGII VIDEO W SPORCIE SUMA GODZIN

CAŁOŚĆ: 1 dzień – ok. 10 godzin.

Koszt dla 1 uczestnika

150 zł

Minimalna / Maksymalna liczba uczestników

Max. 20 osób Cena nie obejmuje kosztów dojazdu.

Miejsce realizacji Wrocław, Park Trampolin GoJump

Wymagania wstępnie

Umiejętności: podstawowe umiejętności freestylowe, podstawowe umiejętności akrobatyczne Sprzęt: własne buty snowboardowe + kask na potrzeby części zajęć na skoczniach Inne (np. ubezpieczenie, …): ubezpieczenie NNW na czas zajęć

Podmiot prowadzący

SITS – informacje i zgłoszenia: biuro@sits.org.pl

Osoba odpowiedzialna za program

dr Piotr Kunysz Kwalifikacje: Prezes SITS, dr nauk o kulturze fizycznej, kierownik Zespołu Zimowych Form Rekreacji AWF Wrocław, instruktor wykładowca SITS

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr Piotr Kunysz, Jan Zajdel + przedstawiciel firmy Xiaoyi (www.yi.pl). Kwalifikacje: Jan Zajdel – trener gimnastyki w AZS AWF, trener w GoJump, posiada klasę mistrzowską, 7-krotny medalista Mistrzostw Polski

Cele i zadania zajęć

Nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia zajęć snowboardowych na trampolinach oraz skoczniach w parkach trampolin. Nabycie wiedzy i umiejętności pracy z kamerą – nagrywanie, montaż, video analiza materiałów sportowych.

Warunki zaliczenia zajęć

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Uzyskane kwalifikacje

Certyfikat ukończenia doszkolenia instruktora SITS

strukto ró e In ni

w

55

i Trenerów

warzysz e Sto

21.11.2016

owboardu Sn

Sugerowany termin


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Regulamin Mistrzostw Polski Instruktorów SITS

1. Cel Zawody służą doskonaleniu poziomu technicznego, integracji kadry szkoleniowej SITS, wyłonieniu najlepszych technicznie instruktorów. 2. Organizator Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu. 3. Termin i miejsce 12–13 marca 2017 r., Zieleniec otwarcie zawodów – sobota, godziny poranne slalom gigant – sobota, godziny przedpołudniowe jazda techniczna – sobota, godziny popołudniowe freestyle – niedziela, godziny przedpołudniowe zakończenie zawodów – niedziela, godziny popołudniowe

strukto ró e In ni

w

56

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

4. Konkurencje Jazda sportowa - slalom gigant – trasa przejazdu składająca się przynajmniej z 15 bramek – czas mierzony elektronicznie (fotokomórka) – na tej samej trasie przejazdu rywalizują kobiety i mężczyźni w osobnych kategoriach – wynikiem końcowym rywalizacji jazdy sportowej jest suma czasów z dwóch przejazdów lub czas po pierwszym przejeździe (zależnie od warunków pogodowych) – w pierwszym przejeździe kolejność startowa wg wcześniej rozlosowanych nr startowych, najpierw kobiety następnie mężczyźni – do drugiego przejazdu kwalifikuje się 25 mężczyzn i 15 kobiet z najlepszymi czasami z pierwszego przejazdu – w drugim przejeździe kolejność startowa zostaje odwrócona po uwzględnieniu wyników z pierwszego przejazdu – najpierw startują kobiety od 15 do 1 miejsca, następnie mężczyźni od 25 do 1 miejsca – zawodnicy, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego przejazdu zajmują miejsca wg czasów z 1go przejazdu (mężczyźni powyżej 25 miejsca, natomiast kobiety powyżej 15 miejsca)

Jazda techniczna (techniki zostaną wylosowane w trakcie ceremonii otwarcia zawodów i podane do wiadomości startujących) Losowanie dokonane zostanie wg klucza: Techniki ślizgowe przodem – jedna z technik z I-III stopnia systematyki Techniki cięte przodem – jedna z technik z I-III stopnia systematyki śmig – jedna z technik: śmig ślizgowy lub śmig cięty jazda tyłem (switch) – jedna z technik: skręt ślizgowy lub cięty tyłęm Wynikiem końcowym jazdy technicznej jest suma uzyskanych punktów za demonstracje wybranych technik. Skala punktacji zawiera się w przedziale 0-10 pkt. za każdą technikę. Komisje oceniające składają się z 3 sędziów w tym przewodniczągo komisji oraz sekretarza komisji, którego zadaniem jest zapisywanie uzyskanych punktów na protokole zbiorczym i indywidualnym protokole każdego zawodnika. Indywidualny protokół zawodnik otrzymuje w biurze zawodów wraz z numerem startowym i po zakończeniu jazdy technicznej winien go oddać do biura zawodów pod groźbą dyskwalifikacji. Każdy zawodnik po przejeździe wybranej techniki otrzymuje wpis z uzyskanym wynikiem do swojego indywidualnego protokołu przez sekretarza komisji oceniającej daną technikę. Oceny uzyskane za przejazd będą ogłaszane na bieżąco przy pomocy kart z ocenami (duże znaczniki z ocenami) lub megafonu, zależnie od warunków pogodowych. Freestyle Skok na średniej wielkości skoczni dla kobiet tj. 2-4m odcinka płaskiego za progiem dla mężczyzn tj. 4-8m odcinka płaskiego za progiem Dopuszcza się wykonanie 2 skoków w dowolnym odstępie czasowym. Dopuszcza się wykonanie skoku przez kobiety na większej skoczni, wówczas prezentowana ewolucja zyskuje dodatkowo jeden punkt (+1 pkt). Dopuszcza się wykonanie skoku przez męż-


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Regulamin Mistrzostw Polski Instruktorów SITS

Skala punktacji zawiera się w przedziale 0-10 pkt. Komisje oceniające składają się z 3 sędziów w tym przewodniczący komisji oraz sekretarza komisji, którego zadaniem jest zapisywanie uzyskanych punktów na protokole zbiorczym i indywidualnym protokole każdego zawodnika. Indywidualny protokół zawodnik otrzymuje w biurze zawodów i po zakończeniu rywalizacji freestyle winien go oddać do biura zawodów pod groźbą dyskwalifikacji. Każdy zawodnik po wykonaniu ewolucji otrzymuje wpis z uzyskany wynikiem do swojego indywidualnego protokołu przez sekretarza komisji oceniającej daną ewolucję. Oceny uzyskane za przejazd lub skok będą ogłaszane na bieżąco przy pomocy kart z ocenami (duże znaczniki z ocenami) lub megafonu, zależnie od warunków pogodowych. 5. Zasady uczestnictwa W zawodach mają prawo uczestniczyć instruktorzy SITS, trenerzy SITS/instruktorzy sportu SITS i trenerzy master SITS, oraz absolwenci kursów in-

6. Zgłoszenia Przyjmujemy zgłoszenia wyłącznie droga elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy na www.sits. org.pl Lista zgłoszonych zawodników, spośród których zostaną rozlosowane nr startowe zostanie zamknięta na 3 dni przed planowanymi zawodami. Każdemu zawodnikowi zgłaszającemu się po tym terminie zostanie przydzielony kolejny nr startowy (bez losowania) wg kolejności zgłoszenia. Odbiór nr startowych w godzinach porannych w dniu rozpoczęcia zawodów w biurze zawodów. 7. Program zawodów – punktacja Na program zawodów składa się trójbój: jazda techniczna – 4 ewolucje – rezultatem jest suma punktów uzyskanych za poszczególne ewolucje freestyle – 2 ewolucje - rezultatem jest suma punktów uzyskanych za poszczególne ewolucje jazda sportowa – slalom gigant – rezultatem jest czas jednego lub dwóch przejazdów zależnie od warunków pogodowych. Wynikiem trójboju jest suma miejsc. W przypadku równej sumy miejsc o kolejności decyduje lepszy rezultat jazdy technicznej. Obowiązuje podział zawodników na dwie grupy: kobiety i mężczyźni. Kolejność startu: jazdy technicznej – kolejność dowolna freestyle – kolejność dowolna

strukto ró e In ni

w

57

i Trenerów

warzysz e Sto

Przejazd po przeszkodzie jibbowej (box) o średniej wielkości - dla kobiet tj. długość 3-6m; szerokość do 0,5m; wysokość do 1m - dla mężczyzn tj. długość 4-8m; szerokość do 0,5; wysokość do 1m Dopuszcza się wykonanie 2 przejazdów w dowolnym odstępie czasowym. Dopuszcza się wykonanie tricku przez kobiety na większej przeszkodzie, wówczas prezentowana ewolucja zyskuje dodatkowo jeden punkt (+1 pkt). Dopuszcza się wykonanie tricku przez mężczyzn na mniejszej przeszkodzie, wówczas prezentowanej ewolucji ujmowany jest jeden punkt (-1 pkt). Dopuszcza się wykonanie 2 przejazdów po 1 na każdej z przeszkód, z czego wynik najlepszego przejazdu zostanie uwzględniony w rywalizacji.

struktorskich organizowanych przez SITS, dla których start w MPI jest egzaminem. Do zawodów przystąpić mogą tylko w/w, posiadający AKTUALNE uprawnienia oraz opłacone składki. Uczestnicy zawodów dojeżdżają i mieszkają na własny koszt, startują na własne ryzyko. Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia NW we własnym zakresie. Opłata startowa – 50pln (start w zawodach, ciepły posiłek) Kaucja za wydanie numeru startowego – 50 pln lub dokument tożsamości. Zawodnik startujący bez kasku oraz stwarzający niebezpieczne sytuacje będzie bezwzględnie DYSKWALIFIKOWANY.

owboardu Sn

czyzn na mniejszej skoczni, wówczas prezentowanej ewolucji ujmowany jest jeden punkt (-1 pkt). Dopuszcza się wykonanie 2 skoków po 1 na każdej skoczni, z czego wynik najlepszego skoku zostanie uwzględniony w rywalizacji.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Regulamin Mistrzostw Polski Instruktorów SITS

jazda sportowa – kolejność w pierwszym przejeździe wg numerów startowych; w pierwszej kolejności startują kobiety następnie mężczyźni, w drugim przejeździe kolejność odwrócona wg miejsc uzyskanych w pierwszym przejeździe (15 najlepszych kobiet i 25 najlepszych mężczyzn). 8. Nagrody Dyplomy i nagrody zależne od ponsoringu. Nagrody uzyskują zwycięzcy grup w końcowej klasyfikacji. Zwycięzcy trójboju w każdej kategorii (kobiety i mężczyźni) przysługuje tytuł Mistrza Polski Instruktorów danego roku. Dodatkowo, w łączonej kategorii kobiet i mężczyzn wyłoniony zostaje: Najlepszy technik, Najlepszy freestylowiec, Najlepszy alpejczyk.

i Trenerów

58

11. Organizator Organizacja zawodów bazuje na pracy społecznej. Niezbędne koszty organizacji pokrywane są ze środków własnych SITS. Zwracamy uwagę wszystkich instruktorów, że uzyskanie 7,5 pkt. z jazdy technicznej MPI zaliczane będzie po opłaceniu składek, jako unifikacja instruktorska, na wniosek zainteresowanego złożony przed zawodami (opłatę za unifikacje należy uiścić na konto SITS przed zawodami i okazać dowód wpłaty w biurze zawodów). Wyniki zawodów stanowią także kryterium kwalifikacyjną na stopień Wykładowcy SITS.

ul. Wysockiego 6, 51-692 Wrocław, e-mail: biuro@sits.org.pl, tel. 604 615 856

strukto ró e In ni

w

owboardu Sn

warzysz e Sto

9. Sędziowanie Zawody sędziują Wykładowcy SITS bądź inne osoby powołane przez SITS (instruktorzy SITS, trenerzy i trenerzy master SITS)

10. Protesty Można zgłaszać zaraz po zakończeniu konkurencji w biurze zawodów. Warunkiem rozpatrzenia protestu będzie wniesienie kaucji w wysokości 100pln. Kaucja zostanie zwrócona po uznaniu protestu.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

System szkolenia kadry instruktorskiej SITS

Stopnie sprawności snowboardowej, stopnie instruktorskie i trenerskie – podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 07.04.1989 Prawo o stowarzyszeniach (dziennik ustaw z 10.04.1989 nr 20 pozycja 104 z późniejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia 25.06.2010 o sporcie (dziennik ustaw z 15.07.2010 nr 124 pozycja 857 z późniejszymi zmianami). 3. Ustawa z dnia 13.06.2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (dziennik ustaw z 23.07.2013 pozycja 829). 4. Statut Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu. 5. Przedmiotowe Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Snowboardu.

nież odbyć wyłącznie w PSS i LSS Pomyślne ukończenie kursu na III stopień oraz uzyskanie licencji III stopnia sprawności umożliwia wzięcie udziału w kursie na Instruktora SITS. Wymogi, które należy spełnić, aby przystąpić do kursu na Instruktora SITS zostały opisane w niniejszym Informatorze.

strukto ró e In ni

w

59

i Trenerów

warzysz e Sto

Po zakończeniu szkolenia instruktorskiego można kontynuować swój rozwój na polu sportowym – zostać Trenerem SITS. Kurs i stopień Trenera SITS jest pochodną dawnego Instruktora Sportu.

owboardu Sn

Każdą osobę, która zamierza zostać w przyszłości instruktorem SITS („związkowym”), czeka pracowita, aczkolwiek konieczna do przejścia droga. Początkujący w zdobywaniu uprawnień instruktorskich snowboardzista musi zacząć od uzyskania (w zależności od zakresu jego umiejętności) bezpośrednio I bądź II stopnia sprawności. Kursy na I i II stopień realizowane są we wszystkich PSS i LSS (wykaz aktualnych szkół w Komunikacie) Ukończenie kursu na II stopień i zaliczenie egzaminu końcowego uprawnia do wzięcia udziału w kursie na III stopień, który można rów-


Stowarzyszenie Instruktor贸w i Trener贸w Snowboardu

strukto r贸 e In ni

w

60

i Trener贸w

owboardu Sn

warzysz e Sto

System szkolenia kadry instruktorskiej SITS


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

System szkolenia kadry instruktorskiej SITS Stopnie sprawności technicznej

Oswojenie ze sprzętem i środowiskiem – zakładanie sprzętu – podnoszenie się i upadanie – pozycja podstawowa i równowaga – poruszanie się (płaski teren, stok) – zwroty Techniki podstawowe – ześlizg (prosty, skośny) z zatrzymaniem – jazda w skos stoku (przodem, tyłem) – jazda w linii spadku stoku – jazda wyciągiem – skręt ślizgowy rotacyjny

– skręt ślizgowy – skręt ślizgowy NW Podstawowe elementy freestylu – półobrót i obrót płaski FS i BS – ollie, nollie – nosepress, tailpress – skok prosty na skoczni **

Techniki średniozaawansowane – skręt ślizgowy tyłem – śmig ślizgowy – skręt cięty – skręt cięty NW – śmig cięty – przejazd różnych form terenowych (różnorodne warunki śniegowe, różne ukształtowanie i przygotowanie stoku)

Średniozaawansowane elementy freestylu – skok 180 na stoku w czasie jazdy FS i BS – noseroll, tailroll – skok z grabem na skoczni – skok shifty na skoczni – 50/50 – BS boardslide – nosepress, tailpress na boxie ***

strukto ró e In ni

w

61

i Trenerów

** – II stopień zawiera wszystkie elementy I i II stopnia sprawności technicznej *** – III stopień zawiera wszystkie elementy I, II, III stopnia sprawności technicznej

warzysz e Sto

Zaawansowane elementy freestylu – skok 180 na skoczni FS i BS – skok 180 z grabem na skoczni FS i BS – skok 360 na skoczni – FS boardslide na boxie

owboardu Sn

Techniki zaawansowane – skręt cięty tyłem – skręt cięty WN – skręt cięty kompensacyjny


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

System szkolenia kadry instruktorskiej SITS Specjalizacje sportowe

strukto ró e In ni

w

62

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Alpejskie techniki sportowe – slalom (SL) – slalom gigant (GSL) – slalomy równoległe (SL i GSL) – snowboard cross – freeride – przejazd trudnych form terenowych

SPECJALIZACJA SPORTOWA Freestylowe techniki sportowe – skocznia – halfpipe – jibbing – slopestyle


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

System szkolenia kadry instruktorskiej SITS Stopnie szkoleniowe

KURS METODYCZNY z zakresu nauki i doskonalenia snowboardu na bazie technik i elementów I, II i III stopnia

AWANS ZAWODOWY w strefie szkolenia sportowego na podstawie pozytywnie zakończonego przewodu nobilitacyjnego, na podstawie kryteriów dotyczących osiągnięć zawodowych w szkoleniu sportowym oraz sformalizowanego doskonalenia zawodowego w zakresie teorii sportu i teorii treningu sportowego

SITS

INSTRUKTOR

WYKŁADOWCA SITS

TRENER

MASTER SITS

strukto ró e In ni

w

63

i Trenerów

warzysz e Sto

AWANS ZAWODOWY w strefie szkolenia rekreacyjnego na podstawie pozytywnie zakończonego przewodu nobilitacyjnego, na podstawie kryteriów dotyczących zaawansowania technicznego, sprawności sportowej, praktyki szkoleniowej, formalnego statusu zawodowego SITS oraz poprawności (akceptacji) społecznej i kultury osobistej

TRENER

owboardu Sn

KURS METODYCZNO-SZKOLENIOWY teoretycznych i praktycznych podstaw treningu sportowego dzieci i młodzieży z doskonaleniem bazowych elementów techniki sportowej IV stopnia


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

System szkolenia kadry instruktorskiej SITS Stopnie sprawności technicznej

Stopnie sprawności technicznej SITS stanowią potwierdzenie umiejętności technicznej jazdy na snowboardzie oraz są etapem pośrednim umożliwiającym przystąpienie do kursu na Instruktora SITS a dalej Ternera SITS. Jest potwierdzeniem umiejętności technicznych w zakresie podstawowych ewolucji snowboardowych (wykaz ewolucji na str. 51). • Prawo do organizowania kursów na 1 stopień posiadają Licencjonowane oraz Patronackie Szkoły Snowboardu. • Kurs powinien trwać nie mniej niż 56 godzin [7 dni] zajęć pratycznych na śniegu. • Kurs na 1 stopień kończy się egzaminem praktycznym, którego zdanie uwarunkowane jest uzyskaniem minimum 5.0 pkt. (w skali ocen 0–10) • Ważność stopnia jest bezterminowa. • Na kursie realizowany jest program nauki i doskonalenia ewolucji I stopnia. Cena kursu: wg kalkulacji organizatora Jest potwierdzeniem umiejętności technicznych w zakresie podstawowych i średniozaawansowanych ewolucji snowboardowych (wykaz ewolucji na str. 51) • Stopień uprawnia do przystąpienia do kursu na 3 stopień sprawności technicznej. • Prawo do organizowania kursów na 2 stopień posiadają Licencjonowane oraz Patronackie Szkoły Snowboardu. • Kurs powinien trwać nie mniej niż 56 godzin [7 dni] zajęć pratycznych na śniegu. • Kurs na 2 stopień kończy się egzaminem praktycznym, którego zdanie uwarunkowane jest uzyskaniem minimum 6.0 pkt. (w skali ocen 0–10) • Ważność stopnia jest bezterminowa. • Na kursie realizowany jest program doskonalenia ewolucji II stopnia. Cena kursu: 550 PLN

strukto ró e In ni

w

64

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

• Jest potwierdzeniem umiejętności technicznych w zakresie podstawowych, średniozaawansowanych i zaawansowanych ewolucji snowboardowych (wykaz ewolucji na str: 35) • Stopień uprawnia do przystąpienia do kursu na Instruktora SITS. • Prawo do organizowania kursów na 3 stopień posiadają Licencjonowane oraz Patronackie Szkoły Snowboardu. • Kurs powinien trwać nie mniej niż 56 godzin [7 dni] zajęć pratycznych na śniegu. • Kurs na 3 stopień kończy się egzaminem praktycznym, którego zdanie uwarunkowane jest uzyskaniem minimum 7.0 pkt. (w skali 0–10) • Ważność stopnia jest bezterminowa. • Na kursie realizowany jest program doskonalenia ewolucji III stopnia. Cena kursu: 650 PLN


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

System szkolenia kadry instruktorskiej SITS Stopnie szkoleniowe – licencje instruktorskie

Jest stopniem uprawniającym do samodzielnego szkolenia w zakresie nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie (na poziomie rekreacyjnym). Jest kursem metodycznym z zakresu nauki i doskonalenia snowboardu na bazie technik i elementów I, II i III stopnia • Prawo do organizowania kursów posiadają Licencjonowane Szkoły Snowboardu. • Kurs powinien trwać nie mniej niż 56 godzin [7 dni] zajęć pratycznych na śniegu. Cena kursu: 1300 PLN Uprawnienia: • prawo do samodzielnego szkolenia w zakresie nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie (na poziomie rekreacyjnym) • prawo startu w MP Instruktorów SITS • prawo do uczestnictwa w kursie Trenera SITS • korzystanie z OC instruktora gwarantowanego przez SITS • zniżki na zakup sprzętu firm współpracujących z SITS • nie może świadczyć usług sprzecznych z interesami SITS • możliwośc otwarcia patronackiej szkoły snowboardu • możliwość otrzymania instruktora międzynarodowego IVSI Kryteria kwalifikacyjne na kurs Instruktora SITS: • ukończony 18 rok życia (w dniu rozpoczęcia kursu) • III stopień sprawności technicznej • posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW na czas trwania kursu i egzaminu • dobry stan zdrowia Warunki otrzymania uprawnień: • uczestnictwo w kursie • pozytywne zaliczenie egzaminu teoretycznego i wewnętrznego egzaminu praktycznego • pozytywne zaliczenie egzaminu praktycznego (z jazdy technicznej minimum 7,25 pkt.) podczas Mistrzostw Polski Instruktorów SITS (max. 3 sezony po kursie), (dotyczy również studentów AWF) Kursy organizowane są przez SITS oraz AWF-y współpracujące z SITS. Weryfikacja uprawnień Instruktora SITS: a) zaliczenie 2 dniowego kursu unifikacyjnego w trakcie kursów na stopień Instruktora SITS w Licencjonowanej Szkole Snowboardu, wraz z wewnętrznym egzaminem praktycznym z jazdy technicznej (ewolucje jak na MPI). Opłata składki 3 letniej. Minimum raz na 3 lata. b) zaliczenie MPI z jazdy technicznej minimum 7,25 pkt. Opłata składki 3 letniej. Minimum raz na 3 lata. c) na Kursokonferencji przedsezonowej – tylko dla kierowników szkół. Opłata składki 3 letniej. Minimum raz na 3 lata.

strukto ró e In ni

w

65

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

O chęci unifikowania uprawnień na MPI i KK należy wcześniej poinformować organizatorów oraz PRZED unifikacją dokonać stosownych opłat (wg cennika SITS) na konto SITS, okazując dowód wpłaty w biurze zawodów. Biuro zawodów NIE PRZYJMUJE opłat za unifikację!


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

System szkolenia kadry instruktorskiej SITS Stopnie szkoleniowe – licencje instruktorskie

Jest kursem metodyczno-szkoleniowym teoretycznych i praktycznych podstaw treningu sportowego dzieci i młodzieży z doskonaleniem bazowych emelentów techniki sportowej IV stopnia.

TRENER

SITS

• Prawo do organizowania kursów posiada SITS. • Kurs powinien trwać 90 godzin – 56 godzin [7 dni] zajęć praktycznych na śniegu + 34 godziny [4 dni] zajęć teoretycznych Cena kursu: 1500 PLN

Uprawnienia: • prawo do samodzielnego szkolenia w zakresie sportu • prawo do ubiegania się o stopień funkcyjny Instruktora Wykładowcy • prawo do ubiegania się o stopień instruktora międzynarodowego IVSI + ISIA • prawo startu w MP Instruktorów SITS • możliwość otwarcia patronackiej szkoły snowboardu • korzystanie z OC instruktora gwarantowanego przez SITS • zniżki na zakup sprzętu firm współpracujących z SITS • nie może świadczyć usług sprzecznych z interesami SITS Kryteria kwalifikacyjne na kurs instruktora sportu: • średnie wykształcenie • ukończenie kursu teoretycznego – część ogólna kursu IS • stopień instruktora SITS lub instruktora rekreacji SITS • posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW na czas trwania kursu i egzaminu • dobry stan zdrowia Warunki otrzymania uprawnień: • uczestnictwo w kursie • pozytywne zaliczenie egzaminu teoretycznego oraz praktycznego Weryfikacja uprawnień Trenera SITS: a) zaliczenie 2 dniowego kursu unifikacyjnego w trakcie kursów na stopień Instruktora SITS w Licencjonowanej Szkole Snowboardu, wraz z wewnętrznym egzaminem praktycznym z jazdy technicznej (ewolucje jak na MPI). Opłata składki 3 letniej. Minimum raz na 3 lata. b) zaliczenie MPI ze średnią z jazdy technicznej 7,5 pkt. Opłata składki 3 letniej. Minimum raz na 3 lata. c) na Kursokonferencji przedsezonowej - tylko dla kierowników szkół. Opłata składki 3 letniej. Minimum raz na 3 lata.

w

66

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

O chęci unifikowania uprawnień na MPI należy wcześniej poinformować organizatorów! strukto ró e In ni


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Jest stopniem funkcyjnym SITS uprawniającym do prowadzenia zajęć na kursach kadrowych oraz kierowania Licencjonowaną oraz Patronacką Szkołą Snowboardu. Uprawnienia: • jest uprawniony do prowadzenia zajęć na kursach kadrowych • prawo do pełnienia funkcji kierownika wyszkolenia w LSS • prawo sędziowania w MP Instruktorów SITS-PZS • nie może świadczyć usług sprzecznych z interesami SITS-PZS Kryteria kwalifikacyjne: • posiadanie 5-letniego stażu instruktora SITS-PZS • posiada stopnia instruktora sportu SITS-PZS • udokumentowany staż w LSS lub w AWF podczas kursów na I, II i III stopień sprawności • zgłoszenie kandydata przez LSS lub AWF • uzyskanie w MPI średniej minimum 8,5 pkt i czasu minimum 110% (mężczyźni) lub 115% (kobiety) od czasu wzorcowego. Po spełnieniu kryteriów i uchwale Zarządu SITS, kandydat otrzymuje: • status asystenta IW • przydział opiekuna stażu asystenckiego • temat pracy kandydackiej • plan stażu na kursach instruktorskich – min. 1 tydzień na kursie Instruktora SITS oraz 1 tydzień na kursie IS Staż asystencki nie powinien trwać dłużej niż 3 lata. Zakończeniem stażu asystenckiego jest pozytywny wynik obrony pracy i podjęcie przez SITS uchwały o nadaniu stopnia IW SITS-PZS. Weryfikacja uprawnień instruktora wykładowcy: a) coroczne uczestnictwo w Kursokonferencji przedsezonowej. Opłata składki 3 letniej.

TRENER

strukto ró e In ni

w

67

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

AWANS ZAWODOWY w strefie szkolenia sportowego na podstawie pozyMASTER SITS tywnie zakończonego przewodu nobilitacyjnego, na podstawie kryteriów dotyczących osiągnięć zawodowych w szkoleniu sportowym oraz sformalizowanego doskonalenia zawodowego w zakresie teorii sportu i teorii treningu sportowego.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

System szkolenia kadry instruktorskiej Wykaz osób posiadających uprawnienia szkoleniowe SITS [Stan na dzień 30.09.2016 r.]

Instruktor wykładowca Deżakowski Paweł Jerzmanowski Jędrzej Klepacka Anna Kornaś Andrzej

Kuklik Krzysztof Kunysz Piotr Marciniak Mikołaj Niebudek Maciej

Świętalski Arkadiusz Traczyk Krzysztof Wojtak Januard Wyszkowska Ewa

Trener SITS: Bień Szymon Caban Mateusz Czermak Patryk Dyakowski Rafał Firlewicz Paweł

Szuba Roman Pilch Jakub Guzowska Agnieszka Ackermann Michał Gąska Tomasz

Skorupa Marcin Sulicz Emilian Pokój Katarzyna Paszkiewicz Grzegorz Mikunda Łukasz

Instruktor sportu Ciok Michał Gajtkowski Grzegorz Goły Michał Jarkiewicz Jarosław

Kowalski Jakub Koniuszewski Łukasz Olejniczak Remigiusz Orzeł Nina

Tomaszewski Sebastian Zbiciak Tomasz Żarnowski Tomasz

Lista posiadających legitymacje ISIA [Stan na dzień 30.09.2016 r.] Jonkisz Magdalena Lista posiadających legitymacje IVSI [Stan na dzień 30.09.2016 r.]

strukto ró e In ni

w

68

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Caban Edward Jarząbek Ewa Kunysz Piotr Kornaś Andrzej Szymański Marek Niebudek Maciej Kostera Radosław Deżakowski Paweł Koch Jacek Podbielska Maria- Luiza Sidor Alicja Gurdak Jakub Misztal Marcin Kiela Michał Marek Patrycja Pisuk Krzysztof Miśkowiec Mateusz Iwańczyk Mateusz

Dobrowolski Jakub Powolna Ewa Ackermann Michał Jarkiewicz Łukasz Łukasz Kobyliński Michał Pakulski Agata Cieślar Mariusz Socha Jakub Sitak Michał Nowak Michał Ratyński Wiktoria Filipczak Rozalia Barabas Marcin Maślanka Wojciech Krystosiak Paweł Jedrzejewski


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Langer Krzysztof Knoll Monika Kijowska Dominika Romanowski Grzegorz Dyakowski Rafał Karoń-Jarzyńska Iwona Świętalski Arkadiusz Duda Daniel Wiktorczyk Mateusz

Kostera Kasper Szyniszewska Weronika Ostrzycki Michał Chowaniec Michał Cypcer Michał Sznajder Maria Chęciński Piotr Wyszecka Blanka

strukto ró e In ni

w

69

i Trenerów

warzysz e Sto

Wykaz czynnych instruktorów SITS znajduje się (i jest stale uaktualniany) na stronie www.sits.org.pl

owboardu Sn

Małgorzata Kacperczyk Anna Łodygowska Maciej Trzciński Dariusz Engel Romuald Rynkiewicz Tomasz Wozniak Magdalena Jonkisz Eliza Eliasz Maciej Mirosław Szymon Bień Krzysztof Konopacki Karol Marcinkiewicz Anna Horyża Piotr Socha Adam Kudelski Nina Orzeł Krzysztof Warzecha Piotr Konarski Wieczorek Wojciech Adam Kudelski Grzegorz Paszkiewicz Brożek Bartosz Kasza Aleksandra Kołacz Małgorzata Kurpierz Karol Remigiusz Olejniczak Piotrowski Daniel Siwiec Paulina Skorupa Marcin Szczepanik Tomasz Wejman Paweł Szulawa Wiktor Górny Michał Cebula Katarzyna Guzowska Agnieszka Pilch Jakub Lang Mieszko Leszczyński Piotr Sabak Izabela Szarpak Krzysztof Wengrzyńska Julia Stanisz Maciej Sabak Izabela Szarpak Krzysztof Świercz Piotr Szymkowiak Szymon Filipek Filip Rusznicki Paweł Jurowicz Wojciech


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Instruktor wykładowca SITS Stopień szkoleniowy, zaszczyt czy zobowiązania?

strukto ró e In ni

w

70

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

W praktyce działalności Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu, część wyróżniających się instruktorów zostaje awansowanych na stopień funkcyjny Instruktora Wykładowcy. Czym jest, więc w strukturze naszego szkolenia ten stopnień, jakie przesłanki spowodowały jego ustanowienie i jakie oczekiwania stawia się wobec osób, które go posiadają? Wracając do początków snowboardu w Polsce, pierwsza grupa instruktorów wykładowców została mianowana przez Zarząd Polskiego Związku Snowboardu. Chodziło o to, aby powstał zespół skupiony na realizacji spraw szkoleniowych, aby sprawnie i w miarę w krótkim czasie, snowboard obudował się niezbędnym opisaniem merytorycznych treści szkolenia i sformalizowaniem jego organizacji. Z perspektywy czasu oceniamy, że podjęcie tych działań było bardzo trafionym posunięciem strategicznym. Grupa tych osób wykonała celująco ogrom zarysowanych zadań. W ostatnich pięciu latach ubiegłego wieku, w wyniku tej działalności powstały pierwsze opisy techniki, jej systematyka, programy nauczania oraz organizacyjne zręby dzisiejszego Stowarzyszenia, w postaci Komisji Szkolenia PZS i współpracujących z nią osób. Aktualnie, z grona tych osób, w działalności naszego Stowarzyszenia pozostały aktywne cztery osoby. To zrozumiałe, że musiała z czasem nastąpić zmiana pokoleniowa i powinni pojawić się naturalni następcy, wyłonieni spośród najbardziej zaangażowanych i chętnych do pracy nie tylko dla siebie. Stopień Instruktora Wykładowcy zaczął, więc być nadawany w wyniku zrealizowanego i pozytywnie ocenionego przewodu kwalifikacyjnego. Pierwszym, który otworzył listę nowego pokolenia Instruktorów Wykładowców mianowanych na podstawie pozytywnie zakończonego przewodu kwalifikacyjnego, jest dzisiej-

szy Prezes SITS dr Piotr Kunysz. Od tego czasu, jako Stowarzyszenie, odnotowaliśmy wiele udanych, ale również nieudanych starań, aby uzyskać ten stopień. Gratulujemy wszystkim, którzy zdołali spełnić wymogi stawiane przed kandydatami na instruktorów wykładowców. Liczymy, że uzyskanie go, nie zakończy procesu zaspokajania własnych ambicji, ale przede wszystkim długo będzie służyć snowboardowi i snowboarderom, gdyż potwierdza osiągnięcie wysokiego stopnia osiągniętej specjalizacji i tym samym uprawnienie do wyrażania merytorycznego stanowiska. Napisanie powyższego, sugeruje dość wyraziście, że od osób, które uzyskały stopień funkcyjny instruktora wykładowcy, Stowarzyszenie oczekuje określonej więzi, lojalności i pracy. Pracy na jego rzecz, zgodnie z priorytetami wytyczonymi przez to Stowarzyszenie. Instruktor Wykładowca SITS, to instruktor i członek naszego Stowarzyszenia, który podobnie jak w innych stowarzyszeniach posługujących się takim stopniem, z racji swoich predyspozycji dydaktycznych, wysokich umiejętności jazdy na snowboardzie i kompleksowej wiedzy z zakresu sportów śnieżnych, jest uprawniony do przygotowania i nauki przyszłych instruktorów, stanowiąc swoją postawą wzór godny i polecany do naśladowania. Instruktor Wykładowca jest, stopniem funkcyjnym, co oznacza, że działalność szkoleniową wykonuje na potrzeby oraz zgodnie z zasadami, przepisami i wytycznymi Stowarzyszenia. Funkcja wykładowcy podlega weryfikacji i jest zależna od aktywności w SITS oraz innych sformalizowanych wymogów określonych przez Stowarzyszenie. Polecamy powyższy tekst wszystkim aspirującym do funkcji Instruktora Wykładowcy Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu z przesłaniem, że Wykładowca to znacznie więcej niż tylko poziom dobrego technicznie snowboardera na poziomie eksperckim.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

System szkolenia kadry instruktorskiej SITS Wzór licencji (legitymacji instruktorskiej) SITS

> Awers legitymacji

Rewers legitymacji >

UWAGA Przypominamy, że umieszczenie na liście korespondencyjnej SITS, możliwe jest pod warunkiem dokonania opłaty rocznej (składki) w wysokości 50 zł (3 letnia – 150 zł). Kserokopie wszelkich opłat wraz z korespondencją należy przesyłać pod adres SITS. Zwracamy uwagę na konieczność poddania się unifi kacji instruktorów rekreacji i sportu, którzy zdobywali uprawnienia w sezonie 2013–2014 i wcześniej.

strukto ró e In ni

w

71

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Intruktorzy Rekreacji z licencją SITS, którzy poddawać się będą unifkacji, po jej pozytywnym zaliczeniu otrzymywać będą licencję Instruktora SITS


ktorów i Trenerów Snowboardu yszenie Instru Stowarz

CERTYFIKAT

zaświadcza się, że

Wrocław,

INSTRUKTORA SNOWBOARDU SITS

ukończył kurs, pozytywnie zdał egzaminy i otrzymał stopień

......................................................................................

Prezes SITS

w

i Trenerów

72

Piotr Kunysz

Wzór licencji obowiązujący w sezonie 2016/2017.

strukto ró e In ni

owboardu Sn

warzysz e Sto

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Komisja Szkół Snowboardu

Sezon 2013/2014 rozpoczął 6 rok działalności naszego Stowarzyszenia. Z sezonu na sezon stajemy się potężniejsi i bardziej rozpoznawalni na arenie polskiej i międzynarodowej, obserwujemy stały przyrost kandydatów zdobywających stopnie instruktorskie a także spore zainteresowanie powstawaniem nowych szkół na rynku, co nas bardzo cieszy. W związku z corocznie rosnącą liczbą szkół ubiegających się o licencje i patronat SITS a co za tym idzie zwiększeniem pracy i obowiązków z tym związanych, Zarząd SITS postanowił powołać do życia od sezonu 2013/2014 Komisję Szkół Snowboardu, której zadaniem będzie opieka nad wszystkimi szkołami będącymi członkami naszego Stowarzyszenia. Komisję współtworzyć będą Instruktor SITS Katarzyna Pokój, Instruktor Wykładowca Arkadiusz Świętalski a przewodniczył jej będzie Instruktor Wykładowca Andrzej Kornaś. Skład komisji nie jest przypadkowy - tworząc ją chcieliśmy zebrać w swoich szeregach przedstawicieli każdego z większych regionów, z których wywodzi się najliczniejsza liczba naszych szkół snowboardu. Do obowiązków Komisji Szkół Snowboardu należeć będzie stały monitoring nad prawidłową działalnością wszystkich szkół i przestrzeganiem przez nie regulaminu, zbieranie i rozpatrywanie wniosków licencyjnych, przyznawanie i zawieszanie licencji oraz patronatów, rozwiązywaniem powstałych sporów i problemów wynikających w działalności szkół. W kolejnym sezonie działalności Komisji Szkół Snowboardu życzyłbym sobie i całej komisji jak najmniej sporów i problemów do rozwiazywania a jeżeli się już takowe trafią szybkiego, bezbolesnego i jak najbardziej to możliwe profesjonalnego rozwiązywania wszelkich trafiających do nas spraw. Ze snowboardowym pozdrowieniem Przewodniczący Komisji Szkół Snowboardu – IW Andrzej Kornaś

Wzór licencji i patronatu w sezonie 2016–2017


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Zalecane wydawnictwa

Snowboard – Poradnik Autor: Mikołaj Marciniak Wyd.: Pascal, Bielsko-Biała, 2007

Snowboard – śladami instruktora Autor: Piotr Kunysz Wyd.: Almapress, Warszawa, 2002 wydanie V

strukto ró e In ni

w

74

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Teoretyczne podstawy wybranych dyscyplin zimowych. Pod red. Piotr Kunysz Wyd.: AWF Wrocław, 2006

Snowboard Podstawy Freestylu Autor: Krzysztof Traczyk Wyd.: SITS, 2010

Snowboard – technika, metodyka, szkolenie; Autor : Powolny Lech , Kunysz Piotr, Wyszkowska Ewa Wyd.: Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa, 1999

Snowboard. Gry, zabawy i ćwiczenia. Autor: Piotr Kunysz, Urszula Sabat Wyd.: AWF Wrocław, 2011


Sporty Śnieżne. Stan i perspektywy badań. Pod red. Ślężyński Jan, Juras Grzegorz Wyd.: AWF Katowice, 2008

Program nauczania snowboardu SITS. Wyd.: Almapress, 2012

Wrocław 2012

WWW.SITS.ORG.PL

Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, nr 31 Pod red. Piotr Kunysz Wyd.: AWF Wrocław, 2011


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

zaprasza na

SESJĘ I WARSZTATY TEMATYCZNE SPORTY ŚNIEŻNE - PRAKTYCZNE ASPEKTY (24-25 LISTOPADA 2016) W RAMACH III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA NA OBSZARACH GÓRSKICH POLSKI I ŚWIATA ORGANIZOWANEJ PRZEZ

KATEDRĘ REKREACJI AWF WROCŁAW KS AZS AWF WROCŁAW POD PATRONATEM HONOROWYM

J.M. REKTORA AWF WROCŁAW DR HAB. ANDRZEJA ROKITY, PROF. AWF WROCŁAW ORAZ

strukto ró e In ni

w

77

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO CEZAREGO PRZYBYLSKIEGO


KOMUNIKAT

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

SZANOWNI PAŃSTWO! W imieniu Organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa na sesję tematyczną organizowaną w ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej aktywności ruchowej (rekreacyjnej, turystycznej, sportowej) podejmowanej na obszarach górskich Polski i świata. Założeniem Sesji jest stworzenie wieloaspektowej platformy prezentacji najnowszych wyników prac badawczych i naukowych realizowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie oraz ma być okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy jak i poglądów prezentowanych przez przedstawicieli praktyki (stowarzyszenia, kluby i inne podmioty) w zakresie podejmowania sportów zimowych.

ZAGADNIENIA PODEJMOWANE W SESJI TEMATYCZNEJ „Kierunki i perspektywy rozwoju sportów śnieżnych w Polsce” mgr Piotr Nowacki, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudy

„Sporty śnieżne w nauczaniu – wyczyn, edukacja czy rekreacja” prof. dr hab. Jacek Gracz, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polska „Analiza konkurencyjności polskich, czeskich i słowackich ośrodków narciarskich” dr hab. Marek Nowacki, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska „Kształcenie kadr instruktorskich, trenerskich oraz kadry zarządzającej w stacjach sportów zimowych” dr Piotr Kunysz – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Polska Ponadto w programie III Międzynarodowej Konferencji Naukowej znajdą się następujące wystąpienia poruszające problematykę związaną z szeroko rozumianymi sportami śnieżnymi: 1. prof. dr hab. Andrzej Klimek – „Wykorzystanie treningu wysokościowego w sporcie wyczynowym” 2. dr hab. Szymon Krasicki – „Czy sport zimowy i massmedia (TV) to udane małżeństwo?” 3. dr hab. Danuta Umiastowska – „Zimowe wędrowanie po górach wyzwaniem dla aktywnego seniora” 4. dr Rafał Wołk – „Wykorzystanie przyborów w celu usprawnienia procesu nauczania jazdy na nartach dzieci” 5. dr Beata Blachura – „Kompetencje zawodowe instruktorów rekreacji na przykładzie sportów zimowych” 6. dr Piotr Kunysz – „Analiza wykorzystania ośrodków sportów zimowych na potrzeby kursów szkoleniowych SITS w latach 2011–2016” 7. dr Piotr Kunysz – „Wyniki sportowe Mistrzostw Polski Instruktorów Snowboardu SITS na tle dymorfizmu płciowego” 8. dr Renata Filipowska – „Rozwój skoków narciarskich na terenie Beskidów” 9. dr Izabella Gruszka, mgr Agata Różaniecka – „Potencjał recepcyjny Czarnej Góry i możliwości jego wykorzystania dla potrzeb turystyki rodzinnej” 10. mgr Mikołaj Marciniak – „Analiza wyników Mistrzostw Polski Instruktorów Snowboardu – wpływ poszczególnych konkurencji trójboju na wynik kocowy”. 11. mgr Katarzyna Jakubik – „Analiza intensywności wysiłku i wydatku energetycznego uczestników turystyki aktywnej podczas trekkingu wysokogórskiego w Himalajach” 12. mgr Joanna Hibner, mgr Paweł Krąż – „Dyspersja ruchu turystycznego w rejonie górnej stacji kolei linowej przy Łomnickim Stawie (Słowacja)”

GOŚĆ SPECJALNY KONFERENCJI

„Rola pracy zespołowej w alpinizmie” Piotr Pustelnik, himalaista, zdobywca Korony Himalajów i Karakorum W imieniu Organizatorów dr Piotr Zarzycki

strukto ró e In ni

w

78

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

ORGANIZATORZY SESJI

dr Piotr Kunysz – tel. 604 615 856, e-mail: piotr.kunysz@awf.wroc.pl dr Beata Blachura – tel. 601 956 919, e-mail: beata.blachura@awf.wroc.pl

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce Konferencji oraz zbiórki uczestników sesji tematycznej Hotel Kryształ**** Conference&Spa, ul. 1-ego Maja 19, Szklarska Poręba 58-580 www.hotelkrysztal.pl, tel. +48 757 303 650, e-mail: recepcja@hotelkrysztal.pl

Dzień 1 (24 listopada 2016 – czwartek)

RAMOWY PROGRAM

8:30 – 10:00

– rejestracja uczestników Konferencji

10:00 – 10:40

– uroczyste otwarcie III Międzynarodowej Konferencji Naukowej

10:40 – 12:10

– sesja planarna – część 1

12:10 – 12:30

– przerwa kawowa

12:30 – 14:40

– sesja planarna – część 2

15:00 – 15:30

– przerwa obiadowa

16:00 – 18:15

– uczestnictwo w panelach dyskusyjnych

18:15 – 20:00

– przerwa wypoczynkowa w części rekreacyjnej hotelu (Weelnes&Spa i inne)

20:15 …

– wieczorna biesiada

Dzień 2 (25 listopada 2016 – piątek) 8:00 – 9:00

– rejestracja uczestników sesji tematycznej

9:00 – 10:30

– sesja planarna – część 1

10:30 – 13:45

SESJA TEMATYCZNA „SPORTY ŚNIEŻNE – PRAKTYCZNE ASPEKTY”

14:00 – 14:30

– podsumowanie II Międzynarodowej Konferencji Naukowej

14:30 – 15:00

– przerwa obiadowa

do 15:15

– wykwaterowanie uczestników Konferencji

WAŻNY TERMIN

07.11.2016 r.

zgłoszenie uczestnictwa na e:mail pod adres: biuro@sits.org.pl Zgłoszenia na warsztaty i sesję tematyczną LICZBA MIEJSC OGRANICZONA e-mail: piotr.kunysz@awf.wroc.pl

OPŁATY

Opłata konferencyjna w pełnym wymiarze wynosi 495 PLN i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, nocleg z wyżywieniem (obiady x 2, śniadanie oraz przerwy kawowe) oraz uroczystą kolację. Opłata za uczestnictwo w konferencji osób zgłaszających się do sesji tematycznej wynosi 310 PLN (w przypadku dopłat przez SITS i SITN) i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne (bez publikacji), certyfikat uczestnictwa, nocleg z wyżywieniem (obiady x 2, śniadanie oraz przerwy kawowe) oraz uroczystą kolację.

strukto ró e In ni

w

79

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Konto BZ WBK – 13 1090 1522 0000 0001 2996 2074 z dopiskiem: „Góry – imię i nazwisko/sporty śnieżne”


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Regulamin Szkół Snowboardu SITS

Regulamin licencjonowanych/patronackich szkół • Licencjonowana/Patronacka Szkoła Snowboardu jest samodzielnym podmiotem gospodarczym lub stowarzyszeniem zajmującym się nauczaniem i doskonaleniem snowboardu. • Licencja/Patronat jest nadawana przez SITS na wniosek Komisji Szkół SITS. Licencja/Patronat może być zawieszona lub cofnięta po stwierdzeniu nieprawidłowości, tj. naruszenia niniejszego REGULAMINU. • Licencja/Patronat jest nadawana odpłatnie, na bieżący sezon, na podstawie wniosku złożonego w terminie do 31 maja przez Szkoły. • Licencja/Patronat potwierdza posiadanie określonych warunków w realizacji szkolenia zapewniających prawidłowy poziom tego szkolenia. • Prawo do merytorycznej kontroli działalności Szkoły, ma Komisja Szkół Snowboardu w imieniu SITS.

Prawa licencjonowanych/patronackich szkół snowboardu Prowadzenie zajęć w zorganizowanych formach oraz kursów indywidualnych zgodnie z uzyskaną zgodą. Po zgłoszeniu do SITS i zrealizowaniu odpowiedniego kursu, Szkoła z Licencją może nadawać, w imieniu SITS, I, II, III stopień sprawności oraz przeprowadzać kurs na stopień instruktora SITS wydając zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu wewnętrznego. Szkoła z Patronatem A, po zgłoszeniu do SITS i zrealizowaniu odpowiedniego kursu może nadawać, w imieniu SITS, I, II, III stopień sprawności. Szkoła z Patronatem B po zgłoszeniu do SITS i zrealizowaniu odpowiedniego kursu może nadawać, w imieniu SITS I stopień sprawności. Używanie w nazwie szkoły: Licencja/Patronat SITS oraz logotypów. Dostęp do materiałów szkoleniowych i dydaktycznych SITS. Promowanie działalności Szkoły w wydawnictwach SITS na specjalnych warunkach ustalonych przez SITS. Udział w akcjach promocyjnych współorganizowanych przez SITS lub firmy wspierające. Możliwość drużynowego udziału w Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów SITS

Obowiązki licencjonowanych/patronackich szkół snowboardu Za formalną całość działalności szkoły snowboardu odpowiedzialny jest właściciel – kierownik szkoły. Za merytoryczną całość jakości szkolenia prowadzonego przez daną szkołę odpowiedzialny jest kierownik wyszkolenia szkoły. Sposób organizacji jego pracy (np. miejsce zamieszkania, dyspozycyjność) gwarantuje prawidłową realizację zadań w danym sezonie. Kierownik wyszkolenia jest odpowiedzialny wobec SITS za przestrzeganie obowiązujących ustaleń, zapisów, regulaminów i reprezentowania SITS. Kierownik szkoły zobowiązany jest w przypadku: • kursów na stopnie sprawności SITS – zgłosić kurs do SITS oraz wypełnić protokół po odbytym kursie,

strukto ró e In ni

w

80

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

• kursu Instruktorskiego SITS lub unifikacji – zgłosić kurs do SITS, wypełnić protokół po odbytym kursie, zebrać od uczestników zdjęcia potrzebne do druku legitymacji, deklaracje członkowskie SITS


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

oraz przesłać zdjęcia do biura SITS w jednym mailu. Deklaracje członkowskie SITS powinny być wysłane pocztą na adres SITS. Kierownik szkoły Licencjonowanej/Patronackiej zobowiązany jest przez SITS do czytelnego i schludnego wypisywania wydawanych legitymacji uczestnikom szkoleń SITS. Kierownik szkoły zobowiązany jest przez SITS do odpowiedniego doboru kadry prowadzącej dane szkolenia • kursy na stopnie sprawności SITS prowadzone mogą być przez instruktorów SITS, Trenerów SITS i Instruktorów Wykładowców, • kursy na stopnie instruktorskie prowadzone mogą być, z zastrzeżeniem lit. „c” poniżej, przez Trenerów SITS na zasadach asysty lub przez Instruktorów Wykładowców samodzielnie. • dopuszcza się prowadzenie kursu na stopnie instruktorskie przez Trenera SITS pod warunkiem zapewnienia przez Instruktora Wykładowcę stałego nadzoru nad kursem przy faktycznej obecności tego Instruktora Wykładowcy w ośrodku narciarskim, w którym odbywa się kurs w trakcie całego kursu. Szkoła nie może świadczyć usług sprzecznych z interesami SITS. Szkoła Licencjonowana może angażować się w charakterze podwykonawcy szkół, biur i innych instytucji pod warunkiem że nie mają one w swojej ofercie innych kursów na stopnie/ instruktora niż kursy SITS. Właściciel – kierownik Szkoły Licencjonowanej zobowiązany jest dopilnować by we wszelkich materiałach promocyjnych i ofertach podwykonawców było jasno i czytelnie zawarte kto jest organizatorem szkolenia kto dokonuje naboru i jaka szkoła licencjonowana przeprowadza szkolenie specjalistyczne. Oferta elektroniczna powinna odsyłać na stronę szkoły licencjonowanej prowadzącej szkolenia a oferta papierowa winna być opatrzona jej logotypem. Oferta winna być wysłana do KSS SITS w celach informacyjnych o danej współpracy. Kierownik wyszkolenia obowiązkowo zobowiązany jest brać udział w corocznym przedsezonowym spotkaniu SS SITS lub wyznaczyć swojego zastępcę. Szkoła ma obowiązek przestrzegania ustaleń SITS na dany sezon a w szczególności: systemu szkolenia, wytycznych nauczania, opłat i innych, zawartych w Komunikacie Przedsezonowym oraz przekazywanych szkołom na Kursokonferencjach. Szkoła ma obowiązek zgłosić kurs przez system szkoły SITS, wypełniając formularz zgłoszeniowy najpóźniej na tydzień przed kursem i najpóźniej dwa tygodnie po kursie wypełnić protokół egzaminu i dokonać wymaganych opłat. Szkoła Snowboardu zobowiązana jest do zapewnienia odpowiedniej bazy terenowej i zaplecza techniczno-sprzętowego. Szkoła ma obowiązek zatrudniania wyłącznie instruktorów z ważnymi uprawnieniami SITS. Kierownik oraz cała kadra instruktorska szkół licencjonowanych/patronackich ma obowiązek stałej jazdy podczas prowadzonego szkolenia w kaskach. Szkoła ma obowiązek dokształcania zatrudnionych przez siebie instruktorów. Kierownik wyszkolenia ma obowiązek kontroli instruktorów zatrudnianych w szkole. Kierownik wyszkolenia ma obowiązek wydawania opinii i wystawiania zaświadczeń z tytułu odbytej w szkole praktyki. Szkoła zgłaszając/wypełniając protokół w systemie SITS musi zadbać aby wszystkie potrzebne dane były aktualne i uzupełnione.

strukto ró e In ni

w

81

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

Szkoła zobowiązana jest przez system SITS do sporządzenia sprawozdania z działalności szkoły za sezon w którym posiadała Licencję/Patronat, rozliczenia wszystkich protokołów oraz złożenia wniosku o nową licencję/ patronat w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Warunki otrzymania licencji/patronatu SITS Kierownikiem wyszkolenia szkoły ubiegającej się o licencję jest instruktor-wykładowca SITS a szkoły ubiegającej się o patronat – instruktor wykładowca, trener SITS lub instruktor SITS z aktualnie ważnymi uprawnieniami. Kierownik wyszkolenia może pełnić tę funkcję wyłącznie w jednej szkole snowboardu. Wyjątek obejmuje Akademie Wychowania Fizycznego. Szkoła powinna zatrudniać wyłącznie kadrę szkoleniową posiadającą aktualne uprawnienia SITS do szkolenia. Szkoła dysponuje technicznymi możliwościami do przeprowadzania szkolenia podstawowego (tyczki, kamera, odpowiednio zabezpieczony teren itp.). Z chwilą zawieszenia szkole Licencji/Patronatu wszelkie poniesione opłaty przez szkołę za jego przyznanie nie będą zwracane. Po zrealizowaniu odpowiedniego kursu, szkoła może nadać, w imieniu SITS, odpowiednie stopnie sprawności oraz stopnie szkoleniowe SITS. Patronat SITS sprawowany jest za pośrednictwem Komisji Szkół Snowboardu. Warunkiem otrzymania Licencji/Patronatu przez szkołę jest uregulowanie do dnia 31 maja (ostatniego dnia składania wniosków) wszelkich płatności wobec SITS. Wnioski o udzielenie Licencji/Patronatu składa się do 31 mają przez system SITS na stosownym formularzu z załączeniem niezbędnych dokumentów. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia wniosku jest pkt 8. Po wypełnieniu wszelkich formalności w systemie SITS widnieje status WNIOSEK ZAAKCEPTOWANY. Opłatę za Licencję/ Patronat na przyszły sezon Szkoła zobowiązana jest uiścić do 30 września. Po tym terminie nieopłacone wnioski nie zostaną rozpatrzone, ponowne rozpatrzenie złożonego wniosku będzie się wiązało z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł doliczaną do kwoty licencji/patronatu. Po opłaceniu wszelkich formalności w systemie SITS widnieje status WNIOSEK ZAAKCEPTOWANY I ROZLICZONY.

Obowiązki licencjonowanych/patronackich szkol snowboardu Szkoła nie może świadczyć usług sprzecznych z intencjami SITS. Szkoła Licencjonowana może angażować się w charakterze podwykonawcy szkół, biur i innych instytucji wyłącznie w szkoleniach na stopnie sprawności pod warunkiem że nie mają one w swojej ofercie innych kursów na stopnie/instruktora snowboardu niż kursy SITS. Szkoła nie może świadczyć usług sprzecznych z intencjami SITS. Szkoła Patronacka może polecać w swoich materiałach reklamowych zaprzyjaznione szkoły Licencjonowane pod warunkiem że nie jest to reklama ani nabór na kursy instruktorskie i stopnie sprawności realizowane przez LSS. Własciciel – kierownik Szkoły Patronackiej zobowiązany jest dopilnować by we wszystkich materiałach promocyjnych i ofertach znajdowała się wylącznie nazwa polecanej szkoły licencjonowanej oraz link przekierowujący na strone tej szkoły na ktorej znajduje się szczegółowa ofera szkolenia na stopień instruktora. Kierownik wyszkolenia obowiązkowo zobowiązany jest brać udział w corocznym przedsezonowym spotkaniu SS SITS lub wyznaczyć swojego zastąpce. Zastępstwa nie może pełnić kierownik lub właściciel innej czynnej szkoły licencjonowanej/patronackiej.

Sankcje związane z naruszeniem niniejszego Regulaminu i innych wytycznych wewnątrzorganizacyjnych SITS oraz zasady postępowania w takim przypadku

strukto ró e In ni

w

82

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

§1 Za nieprzestrzeganie przez Licencjonowane/Patronackie Szkoły Snowboardu niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek innych wytycznych wewnątrzorganizacyjnych SITS, Komisja Szkół Snowboardu SITS, może w imieniu SITS stosować: • karę pisemnego upomnienia, • karę czasowego zawieszenia Licencji/Patronatu, • karę cofnięcia Licencji/Patronatu.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu §2 Kara może zostać zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu Licencjonowanej/Patronackiej Szkoły Snowboardu, która dopuściła się naruszenia regulacji SITS. Wysłuchania (rozpoczynanego skierowaniem przez Komisję Szkół Snowboardu SITS do Szkoły żądania wyjaśnienia okoliczności związanych z dokonanym naruszeniem regulacji SITS) dokonuje się od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu. Wraz z żądaniem wyjaśnienia okoliczności związanych z dokonanym naruszeniem, Komisja Szkół Snowboardu SITS wzywa Szkołę do zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków. §3 O zastosowanej karze Komisja Szkół Snowboardu SITS zawiadamia Licencjonowaną/Patronacką Szkołę Snowboardu na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia regulacji SITS, datę dopuszczenia się tego naruszenia i uzasadniając nałożenie kary, a także informując Szkołę o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt Szkoły. Kara nie może być zastosowana po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu regulacji SITS i po upływie 12 miesięcy od dnia dopuszczenia się tego naruszenia. §4 Decyzję na temat zastosowania i rodzaju zastosowanej kary podejmuje Komisja Szkół Snowboardu SITS, mając na uwadze w szczególności rodzaj naruszenia regulacji SITS, stopień winy Szkoły i jej dotychczasową postawę, w tym stosunek do SITS. O ile Komisja Szkół Snowboardu SITS nie postanowi, z uzasadnionych względów, inaczej, za: • naruszenie pkt 4, 9, 10, 11, 14 „Obowiązków licencjonowanych/patronackich szkół snowboardu” będzie stosowana kara pisemnego upomnienia, • naruszenie pkt 6, 7,8, 13 „Obowiązków licencjonowanych/patronackich szkół snowboardu” będzie stosowana kara czasowego zawieszenia lub cofnięcia Licencji/Patronatu. Wskazaniem do zastosowania przez Komisję Szkół Snowboardu SITS łagodniejszej kary lub odstąpienia od jej wymierzenia może być to, że Szkoła, niezwłocznie po otrzymaniu od SITS żądania zaprzestania naruszeń lub usunięcia skutków dokonanego naruszenia, zaprzestanie naruszeń lub usunie ich skutki. Wskazaniem do zastosowania przez Komisję Szkół Snowboardu SITS surowszej może być wyjątkowo negatywny stosunek Szkoły do SITS lub to, że dane naruszenie jest kolejnym naruszeniem regulacji SITS. §5 Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem regulacji SITS lub jest nieuzasadnione albo rodzaj zastosowanej kary jest niewspółmierny do charakteru naruszenia, Szkoła może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia jej o ukaraniu wnieść umotywowany sprzeciw. Sprzeciw wnosi się do Komisji Rewizyjnej SITS za pośrednictwem Komisji Szkół Snowboardu SITS. Komisja Szkół Snowboardu SITS przekazuje sprzeciw do Komisji Rewizyjnej SITS w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, chyba że w tym czasie uzna go za uzasadniony i uwzględni. Nieprzekazanie przez Komisję Szkół Snowboardu SITS sprzeciwu do Komisji Rewizyjnej SITS w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. Komisja Rewizyjna SITS rozpoznaje sprzeciw w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i w tym czasie wydaje decyzję w przedmiocie jego uwzględnienia lub oddalenia oraz przekazuje ją do Szkoły. Niewydanie przez Komisję Rewizyjną SITS decyzji, o której mowa w ust. 4 lub nieprzekazanie jej do Szkoły w terminie jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

strukto ró e In ni

w

83

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

§6 Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt Szkoły po dwóch latach nienagannego funkcjonowania w strukturze SITS. Komisja Szkół Snowboardu SITS może, z własnej inicjatywy, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Szkoły snowboardu Wykaz szkół z licencją SITS

AWF WROCŁAW 51-612 Wrocław ul. Paderewskiego 35 tel. 71 347 32 21 piotr.kunysz@awf.wroc.pl

awf.wroc.pl Kierownik szkoły: Piotr Kunysz Kierownik szkolenia: Piotr Kunysz

AWF KATOWICE 40-065 Katowice ul. Mikołowska 72a tel./faks 32 207 51 10 powolna@wp.pl keny@sits.org.pl

awf.katowice.pl Kierownik szkoły: dr Katarzyna Górska Kierownik szkolenia: Ewa Wyszkowska, Krzysztof Traczyk

BOARDRIDER MACIEJ NIEBUDEK 53-133 Wrocław ul. Kampinoska 9 tel. 609 299 298 info@board-rider.pl

board-rider.pl Kierownik szkoły: Maciej Niebudek Kierownik szkolenia: Maciej Niebudek

HURTOWNIA ADRENALINY EXTREME SPORTS

strukto ró e In ni

w

84

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

44-105 Gliwice ul. Łowicka 9E tel. 32 291 74 97 tel. 601 955 715 biuro@hurtownia-adrenaliny.pl

hurtownia-adrenaliny.pl Kierownik szkoły: Paweł Deżakowski Kierownik szkolenia: Paweł Deżakowski


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Szkoły snowboardu Wykaz szkół z licencją SITS

KENYONBOARD SILESIA SNOW&WIND ACADEMY 41-810 Zabrze ul. Paderewskiego 103/3 tel./faks 32 2750121 tel. 508 146 103 keny@kenyonboard.com

kenyonboard.com Kierownik szkoły: Krzysztof Traczyk Kierownik szkolenia: Krzysztof Traczyk

KLEPACKA-SPORT 34-500 Zakopane ul.Strążyska 30 tel. 604 615 967 klepacka.sport@gmail.com

snowboard.zakopane.pl Kierownik szkoły: Anna Klepacka Kierownik szkolenia: Anna Klepacka

CENTRUM SZKOLENIA SIGN-X 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Czereśniowa 6 tel. 604 615 856 biuro@signx.pl pedro@signx.pl

signx.pl Kierownik szkoły: Piotr Kunysz Kierownik szkolenia: Piotr Kunysz

CENTRUM NARCIARSTWA I SNOWBOARDU SZKOŁA ZDROWIA

szkolazdrowia.com.pl

strukto ró e In ni

w

85

i Trenerów

warzysz e Sto

Kierownik szkoły: Lech Powolny Kierownik szkolenia: Ewa Wyszkowska

owboardu Sn

40-881 Katowice ul. Chrobrego 43/138 tel./faks 32 254 72 39 tel. 602 178 208 lech@szkolazdrowia.com.pl


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

AWF WARSZAWA awf.edu.pl 01-968 Warszawa Kierownik szkoły: ul. Marymoncka 34 Michał Staniszewski tel. 22 834 04 31 wew. 227 Kierownik szkolenia: michal.staniszewski@awf.edu.pl Januard Wojtak

UWAGA! 1. Szkoły (osoby) zainteresowane uzyskaniem licencji SITS, mogą zwrócić się do biura SITS o szczegółowe informacje i warunki uzyskania licencji. 2. Termin przyjmowania wniosków o udzielenie licencji na następny sezon – do 31 maja 2017

strukto ró e In ni

w

86

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

3. Po przekroczeniu terminu zgłoszenia cena patronatu lub licencji wzrasta o 100 zł. Szkoła nie jest również uwzględniana w wykazie znajdującym sie w Komunikacie przedsezonowym.


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Szkoły snowboardu Wykaz szkół z patronatem SITS

AKADEMIA SPORTU GRYGLÓWKA 57-340 Duszniki-Zdrój ul. Zieleniec 67 tel. 722 30 68 51 snowin@interia.pl

wypozyczalnia-szkola-zieleniec.pl

Kierownik szkoły: Michał Szerszeń Kierownik szkolenia: Michał Szerszeń

NOVA MAJA MAŃKOWSKA ul. Grzybowa 1 43-370 Szczyrk tel. 609 501 601 biuro@nova.szczyrk.pl

nova.szczyrk.pl Kierownik szkoły: Maja Mańkowska Kierownik szkolenia:

RESONANCEPRO ul. Sarmacka 1a / 103 02-972 Warszawa tel. 669 801 251 marcinresonance@gmail.com

Kierownik szkoły: Marcin Charubin Kierownik szkolenia:

AKADEMICKA SZKOŁA NARCIARSTWA I SNOWBOARDU

asn.zieleniec.pl

strukto ró e In ni

w

87

i Trenerów

warzysz e Sto

Kierownik szkoły: Jakub Kowalski Kierownik szkolenia: Jakub Kowalski

owboardu Sn

54-317 Wroclaw ul. Sarbinowska tel. 693 185 378 asnakademicka@gmail.com


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

BIURO PODRÓŻY DOLOMITY TOUR WŁADYSŁAWA JURA

40-014 Katowice ul. Stanisława 8, tel. 32 259 82 03 dolomity@dolomity.com.pl

dolomity.com.pl Kierownik szkoły: Kierownik szkolenia:

SNOW CLUB REMIGIUSZ OLEJNICZAK ul. Szeligowskiego 85/2 71-051 Szczecin tel. 502 315 298 biuro@snow-club.pl

now-club.pl Kierownik szkoły: Remigiusz Olejniczak Kierownik szkolenia:

MAMMILLA AGNIESZKA PŁONKA ul. Pelikana 7/3 71-698 Szczecin tel. 609 259 903 szkola.thecore@gmail.com

seniorzywruchu.pl Kierownik szkoły: Mateusz Płonka Kierownik szkolenia: Mateusz Płonka

CENTRUM SZKOLENIA SKI&SNOW “BARTUŚ” ul. Zieleniec 61 57-340 Zieleniec tel. 600 138 890 atlopez@interia.pl

bartus-zieleniec.com Kierownik szkoły: Tomasz Żarnowski Kierownik szkolenia: Tomasz Żarnowski

CHRIS TURYSTYKA I REKREACJA MAGDALENA ALCHIMOWICZ

strukto ró e In ni

w

88

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

05-500 Piaseczno ul. Kilińskiego tel. 22 737 05 01 chris@chris.com.pl

chris.com.pl Kierownik szkoły: Paweł Błażowski Kierownik szkolenia:


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

EH SCHOOL ul. Wielka Skotnica 84/2 41-400 Mysłowice tel. 509 511 181 acker@ehschool.pl

ehschool.pl Kierownik szkoły: Michał Ackermann Kierownik szkolenia: Michał Ackermann

FEEL GOOD 33-101 Tarnów Św. Brata Alberta7 tel. 696 267 872 info@snieg.eu

snieg.eu Kierownik szkoły: Szymon Bień Kierownik szkolenia: Szymon Bień

FHU BEMA – Marek Kosiba 30-244 Kraków ul. Bielańskiego 15, tel. 12 429 91 37 tel. 602 213 183 bema@bema.krakow.pl

bema.krakow.pl Kierownik szkoły: Kierownik szkolenia:

SZKOŁA SPORTÓW EXTREMALNYCH “LIFE’S EXTREME” PIOTR KONARSKI

42-700 Lubliniec ul. Piłsudskiego tel. 791 090 114 kontakt.szkolalex@gmail.com

sportyextremalne.com Kierownik szkoły: Piotr Konarski Kierownik szkolenia: Piotr Konarski

GO4RIDE JACEK KRAUSEL go4ride.pl

strukto ró e In ni

w

89

i Trenerów

warzysz e Sto

Kierownik szkoły: Jacek Krausel Kierownik szkolenia: Jacek Krausel

owboardu Sn

ul. Starobielska 1/14 43-300 Bielsko-Biała tel. 889 002 637 jacek@go4ride.pl


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

GOOFY SPORT MACIEJ OPIELA 34-460 Szczawnica ul. Samorody 31 tel. 888 095 377

goofysport.pl Kierownik szkoły: Kierownik szkolenia:

HODOROWICZ-SPORT 34-530 Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Olczański 56 tel. 604 649 723 grzesiek@hodorowicz-sport.pl biuro@hodorowicz-sport.pl

hodorowicz-sport.pl Kierownik szkoły: Grzegorz Hodorowicz Kierownik szkolenia: Grzegorz Hodorowicz

LEVELUP 34-700 Rabka-Zdrój ul. Krakowska.8. tel. 694725376

levelupsport.pl Kierownik szkoły: Kierownik szkolenia: Łukasz Piekarczyk

RONIN 44-100 Gliwice ul. Berbeckiego 3/4a Tel. 501 794 569 ronin@roninsnowboards.com

roninsnowboards.com Kierownik szkoły: Rafał Dyakowski Kierownik szkolenia: Rafał Dyakowski

SZKOŁA BIWAK

strukto ró e In ni

w

90

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

97-360 Góra Kamieńsk ul. Ozga tel. 509 661 005 sklepbiwak@interia.pl

sklepbiwak.pl Kierownik szkoły: Andrzej Muszyński Kierownik szkolenia: Andrzej Muszyński


Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

SNOW4LIFE 40-584 Katowice ul. Brynowska 76 tel. 696 077 994 biuro@snow4life.pl siwex@snow4life.pl

snow4life.pl Kierownik szkoły: Krzysztof Warzecha Kierownik szkolenia: Krzysztof Warzecha

SNOWSPORTS 31-158 Kraków ul. Krowoderska 58/13 tel. 12 357 13 45 tel. 696 486 869 biuro@snowsports.p

snowsports.pl Kierownik szkoły: Piotr Ozaist Kierownik szkolenia: Piotr Ozaist

SZKOŁA NARCIARSKO – SNOWBOARDOWA T&T ZIELENIEC

57-340 Zieleniec ul. Zieleniec 72 tel. 603 23 66 72 tandt@tandt.pl

tandt.pl Kierownik szkoły: Marcin Michalski Kierownik szkolenia:

SZKOŁA SNOWBOARDU HOPA Istebna 1440 43-470 Istebna tel. 601 618 338 biuro@hopasnowboards.pl

hopasnowboards.pl Kierownik szkoły: Jakub Gawlik Kierownik szkolenia: Jakub Gawlik

strukto ró e In ni

w

91

i Trenerów

owboardu Sn

warzysz e Sto

UWAGA! 1. Szkoły (osoby) zainteresowane uzyskaniem patronatu SITS, mogą zwrócić się do biura SITS o szczegółowe informacje i warunki uzyskania patronatu. 2. Termin przyjmowania wniosków o udzielenie licencji na następny sezon – do 31 maja 2016 r. 3. Po przekroczeniu terminu zgłoszenia cena patronatu lub licencji wzrasta o 100 zł. Szkoła nie jest również uwzględniana w wykazie znajdującym sie w Komunikacie przedsezonowym.


www.sits.org.pl www.wojciechkozlowski.pl

Zapraszamy do regularnego odwiedzania adresu

www.sits.org.pl celem śledzenia bieżących informacji szkoleniowych!

Informator SITS 2016/2017  

Wersja online, ver. 01/01 Data aktualizacji 19.10.2016 r. Realizacja: Wojciech Kozłowski www.wojciechkozlowski.pl

Informator SITS 2016/2017  

Wersja online, ver. 01/01 Data aktualizacji 19.10.2016 r. Realizacja: Wojciech Kozłowski www.wojciechkozlowski.pl

Advertisement