Page 1

Tecnologia-3 ESTRUCTURES. CONSTRUCCIÓ D’UNA ESTRUCTURA DE PAPER OBJECTIUS

  

Fer una introducció al món de les estructures. Posar en pràctica el mètode de projectes. Treballar en equip per resoldre un problema.

PRÀCTICA  El treball s’ha de fer en grup.  Durant la pràctica està permès el mòbil per fer fotos o buscar informació.  En grups heu de fer una estructura amb paper de diari i cinta adhesiva.  L’objectiu és fer l’estructura estable més alta possible.

OBJECTIU  En grups de quatre, heu de ser els millors enginyers.

NORMES

MATERIAL  Paper de diari.  Cinta adhesiva. ESTÀ PROHIBIT

 Teniu 30 minuts per construir l'estructura més alta possible amb base a la taula.

 Subjectar l'estructura a qualsevol altre

 Passat aquest temps, les estructures han de resistir durant 1 minut sense caure.

 Fer servir altres materials que paper i

punt que a la taula.

 Aguantar-la amb les mans. cinta adhesiva.

 Desprès analitzarem les solucions adoptades.

 Després de la pràctica s’ha de fer un informe tècnic i lliurar-lo abans d’una setmana d’haver fet el joc.

Pedro Lorenzo banustec@gmail.com

Pag 1/2


Tecnologia 3 ESTRUCTURES

INFORME TÈCNIC Només cal un informe per grup, ha d’estar fet a ordinador i tenir aquestes parts:

 Memòria. Descripció i justificació de la solució adoptada. Afegir els comentaris positius i negatius de tots els grups de classe.

 Gràfics. Esbós, croquis o plànols.  Llistat d’eines i materials. El format dels treballs ha de ser el que s’indica a Normes de redacció

AVALUACIÓ

  

20% Resultat. Per ordre d’altura: 10, 7 i 5 punts. Si l’estructura cau: 0.

20% Raonament i innovació. Descripció dels elements i solucions que heu fet servir.

20% Bona presentació i respecte a les normes de format (Normes de redacció).

Pag 2/2

20% Gràfics. Seguint les normes de presentació. 20% Memòria. Descripció de la construcció que heu fet. És interessant incloure fotografies.

Ptk EstructPaper 1617

Estructura de paper  

Com construir una estructura senzilla amb pocs materials, temps limitat i pocs coneixements. Tecnologia ESO3 Pedro Lorenzo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you