Page 1

POLIKLINIKA ZA BAROMEDICINU OXY


Što je hiperbarična

HBOT Hiperbarična oksigenoterapija

oksigenoterapija HBOT?

Kisik, O2, predstavlja jedan od osnova života na našem planetu. Bez njega ne može funkcionirati niti jedna stanica složenih živih organizama, ne mogu se odvijati biokemijski procesi niti stvoriti neophodna energija za život stanica, organa, cijelog organizma. Nedostatak kisika u tkivima, koji označavamo terminom hipoksija, jedan je od najvažnijih uzroka ili posljedica ogromnog broja bolesti. Samim time, dovođenjem dovoljne količine kisika u periferna tkiva i stanice osiguravamo njihovo preživljavanje, oporavak i uredno funkcioniranje. Cijelo proteklo stoljeće razvijala se primjena hiperbaričnog kisika za

liječenje ili ublažavanje posljedica brojnih bolesti i povreda, a od kraja 50-ih godina hiperbarična medicina je postala nova klinička grana medicine. Farmaceutska znanost do sada nije uspjela stvoriti učinkoviti pripravak koji povećava količinu raspoloživog kisika u krvi. Jedini za sada poznati način je primjena samog kisika, a najučinkovitija metoda je hiperbarična oksigenoterapija (HBOT).

Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) znanstveno je utemeljena metoda liječenja udisanjem čistog medicinskog (100 %) kisika kod pacijenata sa spontanim ili potpomognutim disanjem, na tlaku okoline većem od jednog bara (normalan tlak na razini mora). Provodi se u za to posebno namijenjenim uređajima – hiperbaričnim komorama (barokomorama), koje omogućavaju


boravak na povećanom tlaku. Liječenje u hiperbaričnoj komori, ovisno o bolesti, provodi se najčešće na tlaku od 2 do 3 bara, te u trajanju od 60 do 90 minuta, jednom do dva puta dnevno u periodu od dva do šest tjedana. Ta se metoda kombinira s drugim načinima liječenja poboljšavajući im učinke, a pomaže i zdravim ljudima kod povećanih psihofizičkih napora (sportaši, menadžeri, itd.)

Kisik je molekula koja je promijenila svijet. Već danas može promijeniti Vaš život!


Na koji način HBOT djeluje na organizam Udisanjem hiperbaričnog kisika dobije se do 20 puta (> 2000 %) više kisika otopljenog u krvi nego udisanjem normalnog zraka. Difuzijom iz ovako kisikom bogate plazme, ispravlja se nedostatak kisika velikom brzinom. Primjenom HBOT-a povećava se doprema kisika u stanice, potiče stvaranje novih krvnih žila tamo gdje su stare, bolesne ili začepljene, povećava stvaranje i iskorištenje

Korist od primjene HBOT u modernoj medicini danas je nedvojbena


energije, poboljšava imunološki odgovor organizma na napad mikroorganizama, potiče ubrzano cijeljenje rana, ometa stvaranje toksina i poboljšava detoksikaciju organizma, pojačava obranu od slobodnih kisikovih radikala, osnažuje djelovanje nekih lijekova (antibiotika, diuretika, antiaritmika), poboljšava učinkovitost radioterapije na tumore istodobno umanjujući njene štetne efekte, smanjuje otoke

u ekstremitetima, organima i mozgu, bitno reducira mišićne spazme različitog porijekla… Korist od primjene HBOT u modernoj medicini danas je nedvojbena. U kombinaciji s drugim prihvaćenim metodama liječenja hiperbarični kisik je izuzetno moćan lijek kojim se efikasno liječe ili ublažavaju simptomi mnogih bolesti u kojima je nedostatak kisika uzrok ili posljedica zdravstvenih poteškoća.


Da li je HBOT rizična i ima li neželjenih učinaka?

BOLESTI I STANJA KOJA SE LIJEČE U BAROKOMO

lista indikacija koje se liječe u barokomori na uputnicu Hrvatskog zavoda INDIKACIJE INDIKACIJE I. VRSTE

Ne postoji liječenje koje je univerzalno za sve pacijente i bez ikakvih neželjenih učinaka. Ipak, HBOT je jedna od najsigurnijih terapijskih procedura, a moguće poteškoće iznimno su rijetke i bez trajnih posljedica.

Dekompresijska bolest Akutno otrovanje s CO ili COHb > 20%, cijanidima, pesticidima, nitritima i CCl4 Plinska (zračna) embolija Plinska gangrena (klostridijska infekcija) Akutne traumatske ishemije (posebno crush i compartment sy) Iznenadna gluhoća Iznenadna sljepoća vaskularne etiologije Disbarična osteonekroza Bellova pareza Glaukom otvorenog kuta Nakon neuspješnog liječenja drugim metodama najmanje 3 mjeseca

Kronični refraktorni osteomijelitis

HBOT je kod mnogih bolesti i stanja lijek izbora, jer spašava život ili značajno utječe na ishod liječenja


ORI

Upućivanje na liječenje putem uputnice HZZO-a

a za zdravstveno osiguranje *

INDIKACIJE II. VRSTE Prema kriterijima i procjeni kliničara

Dijabetičko stopalo i dijabetička gangrena (gradus 2 po Wagneru) uz TCpO2 u normobaričnim uvjetima a po potrebi i na 2.5 bara; druge rane koje sporo zacjeljuju, trofički i ishemijski ulkusi Ugroženi kožni režnjevi, smrzotine, druge subakutne ishemije

Ukoliko ne postoji mogućnost transfuzije

Anemija zbog akutnog teškog iskrvarenja Nekrotizirajuće i anaerobne infekcije Radionekroza tkiva

INDIKACIJE III. VRSTE Ulcerozni kolitis i Mb. Crohn Mb. Burger i Mb. Raynaud Cerebralni apsces Postoperacijski paralitički ileus

Upućivanje na liječenje putem uputnice HZZO-a provodi se na slijedeći način: Pacijent koji ima indikaciju za liječenje u barokomori mora dobiti preporuku za liječenje od specijaliste iz bolničke zdravstvene ustanove, nakon čega se pacijent javlja svom liječniku primarne zdravstvene zaštite koji izdaje uputnicu za liječenje u barokomori, koju na poleđini potpisuje i ovjerava specijalist koji je preporuku dao. Pri prvom dolasku u Polikliniku OXY, pacijenta pregledava liječnik hiperbarične i podvodne medicine, koji definitivno utvrđuje sposobnost pacijenta za ulazak u barokomoru.


Hiperbaričnom oksigenoterapijom moguće je povoljno djelovati i na slijedeće bolesti i stanja • sve vrste kroničnih sporocijelećih rana, • komplikacije šećerne bolesti (dijabetička slabovidost - retinopatija i makulopatija, angiopatija - bolest krvnih žila, polineuropatija - oštećenje perifernih živaca), • bolesti cirkulacije (arterijskog i venskog podrijetla u vidu klaudikacija - grč u mišićima pri hodu), • sistemske autoimune bolesti (sklerodermija, lupus, vaskulitisi, reumatoidni artritis), • aseptička nekroza kosti bilo kojeg porijekla, Sudeckova bolest • vaskularna impotencija i sterilitet,

HBOT - spasonosno za mnoge bolesti uzrokovane slabom cirkulacijom


Liječenje kroničnih rana podrška ugradnji umjetnih zglobova (komplikacije su manje učestale, a rehabilitacija je puno brža), • optikoretinopatije, makulopatije, • nagluhost i šum u uhu, • određene ozljede kralježnice, leđne moždine i mozga, • vrtoglavice vaskularnog podrijetla, • moždani inzulti u akutnoj i kroničnoj fazi, • posljedice oštećenja mozga izazvana trovanjima plinovima, dimovima i parama, • vaskularna moždana oštećenja, • multipla skleroza, • cerebralna paraliza, • spastička stanja kod invalidnih osoba (poboljšava efekte fizikalne rehabilitacije), • psihofizičko kondicioniranje, • priprema sportaša za zahtjevna natjecanja, prevencija i liječenje brojnih sportskih povreda.

Problematične rane, rane koje teško i/ili sporo cijele, su one rane koje ne reagiraju na postojeće klasične metode medicinskog/kirurškog zbrinjavanja. Hiperbarična oksigenacija snažno potiče brže i kvalitetnije zarastanje kroničnih rana, čak i onih starih više godina. Uspjesi Poliklinike OXY u liječenju kroničnih rana iznimno su dobri, upravo zbog primjene svih raspoloživih postupaka, među kojima se osobito ističe hiperbarična oksigenacija. Nedavna studija potvrdila je uspješnost liječenja od 85% kod pacijenata s kroničnim ranama.

Poliklinika OXY u svoj program liječenja kroničnih rana uključuje sve što suvremena medicina danas nudi u njihovom liječenju: • individualni pristup pacijentu • suvremene obloge za rane, • posebno pažljivo i bezbolno previjanje, • educirano osoblje • vođenje povijesti bolesti zbrinjavanja rana kroz cijeli tijek terapije • kirurško čišćenje rane, • antibiotike pod nadzorom infektologa, • liječenje negativnim tlakom, • liječenje u hiperbaričnoj komori


Suvremena dijagnostika Suvremena dijagnostika mikrocirkulacije mikrocirkulacije transkutanaoksimetrija transkutanaoksimetrija i laser i laser dopler mjerenje dopler mjerenje (TCpO2/LDF) (TCpO2/LDF)

U Poliklinici OXY moguće je precizno U Poliklinicikoliko OXY moguće je precizno izmjeriti krvi stiže u najmanje izmjeriti koliko(prokrvljenost krvi stiže u najmanje krvne krvne žile tkiva), te žile (prokrvljenost tkiva), te koliko kisika ona koliko kisika ona predaje perifernim predaje perifernim tkivima (kisik otopljen u tkivima (kisik otopljen u plazmi). plazmi). Time se olakšava izbor vrsta terapije, uz objektivnu prognozu i precizno praćenje

Time se olakšava izbor vrsta tijeka liječenja kod bolesti oslabljene cirkulacije terapije, uz objektivnu prognozu i kao što: komplikacije dijabetesa, ateroskleroza precizno praćenje tijeka liječenja svih stupnjeva, gangrene, Bürgerova ili „bolest kod bolesti oslabljene cirkulacije pušačkih nogu“, kronične rane bilo kojeg kao što: komplikacije dijabetesa, podrijetla, sistemske bolesti (vaskulitisi i dr.), kožne promjene, sportske i druge povrede ...

Kisik za zdrav život!


Poliklinika za baromedicinu i medicinu rada OXY ateroskleroza svih stupnjeva, gangrene, Bürgerova ili „bolest pušačkih nogu“, kronične rane bilo kojeg podrijetla, sistemske bolesti (vaskulitisi i dr.), kožne promjene, sportske i druge povrede ...

Započela je s radom 1996. u Puli, kao prva

OXY educiraju i učenike medicinskih škola,

zdravstvena ustanova te djelatnosti u RH,

studente medicinskih fakulteta u dodiplomskoj

nastavljajući višedesetljetnu tradiciju primjene

i postdiplomskoj nastavi. Djelatnici su

hiperbarične oksigenoterapije u Hrvatskoj.

kontinuirano prisutni na brojnim stručnim

Od utemeljenja do danas, Poliklinika OXY

skupovima.

je prošla bogat put rasta, razvoja, promjena,

Poliklinika OXY Pula u svom sastavu ima tri

usavršavanja, prilagodbi i učenja.

podružnice: Podružnicu Zagreb, u prostoru

Osnovna djelatnost je primjena hiperbaričnog

Kliničke bolnice Dubrava, Podružnicu

kisika za liječenje velikog broja bolesti i stanja.

Dubrovnik u prostoru Opće bolnice Dubrovnik,

Profesionalnošću, odgovornošću i kvalitetom

te Podružnicu Crikvenica u prostoru Specijalne

rada, te primjenom preporuka Europskog

bolnice Thalassotherapia u Crikvenici.

komiteta za hiperbaričnu medicinu (ECHM) i

Poliklinika OXY radi na razvoju metode i

Europske udruge za rane (EWMA), Poliklinika

primjeni novih indikacija, čemu pridonosi

OXY je postala važan dio hrvatskog zdravstva.

veliko iskustvo stečeno radeći upravo na

Njeni liječnici sa svojim timom i brojnim

velikom broju pacijenata tijekom posljednja dva

vanjskim suradnicima postavili su nove kriterije,

desetljeća.

nimalo ne zaostajući za Europom i svijetom u

Poliklinika OXY ima ustrojen sustav upravljanja

kojoj su poznati i poštovani.

kvalitetom, po međunarodnoj normi ISO

Poliklinika OXY suradna je ustanova brojnih

9001:2008, čime se opredijelila za sustavno i

kliničkih i znanstvenih ustanova unutar

trajno poboljšavanje kvalitete svojih djelatnosti.

Hrvatske kao i u inozemstvu. Kadar za vlastite

Cilj Poliklinike je kontinuirano podizanje

potrebe školuje u inozemstvu i vlastitim

zadovoljstva pacijenata, uz pružanje vrhunske

hiperbaričnim centrima, a liječnici Poliklinike

usluge prema najvišim standardima struke.


Sjedište PULA Kochova 1a, (Mornarička bolnica) 52100 Pula, Hrvatska tel: +385 (0)52 215 663 tel/fax: +385 (0)52 217 877 e-mail: poliklinika@oxy.hr web: www.oxy.hr

Poliklinika za baromedicinu OXY

Za hitne intervencije izvan radnog vremena mob: +385 (0)98 219 225

Podružnica ZAGREB

Poslovna jedinica CRIKVENICA

Poslovna jedinica DUBROVNIK

Avenija G. Šuška 6, KB Dubrava 10000 Zagreb

Gajevo šetalište 21, 51260 Crikvenica

Dr. Roka Mišetića 2 20000 Dubrovnik

tel: +385 (0)1 290 23 00 fax: +385 (0)1 290 37 23 e-mail: poliklinika.zg@oxy.hr

tel/fax: +385 (0)51 785 229

tel/fax.: +385 (0)20 431-687

e-mail: poliklinika.ck@oxy.hr

e-mail: poliklinika.du@oxy.hr

Za hitne intervencije izvan radnog vremena mob: +385 (0)99 2627 705

Za hitne intervencije izvan radnog vremena mob: +385 (0)99 2407 481

Za hitne intervencije izvan radnog vremena mob: +385 (0)98 381 685

Oxy brosura 3  
Oxy brosura 3  
Advertisement