Page 1

KIJK OP DE ACHTERPAGINA! Kerkplein 12 | 2681 BB MONSTER 0174 - 28 60 80 monster@borgdorf.nl

1 geslaagd? vier het met een hapjespan!

tijd voor www.dehapjespan.nl BARBECUE

Monsterse Courant SINDS 1931 HUIS AAN HUIS

DONDERDAG 14 juni 2018

redactie.moc@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.moc@uitgeverijwestmedia.nl VERSPREIDINGSGEBIED • MONSTER • POELDIJK • TER HEIJDE AAN ZEE

Westlandse politiek bezoekt reddingsbrigades Afgelopen zaterdag heeft een grote delegatie uit de Westlandse politiek een bezoek gebracht aan de Westlandse Reddingsbrigades. Burgemeester Van Ardenne, wethouders Snijders en Zwinkels en ruim twintig (steun) raadsleden van diverse partijen waren aanwezig. De bijeenkomst vindt elke vier jaar plaats wanneer een nieuwe gemeenteraad is gekozen en een nieuw college is geïnstalleerd. Voorzitter Marc Bakema van de ‘s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade: “Als brigades hebben we een Dienstverleningsovereenkomst met gemeente Westland afgesloten. Daarin is onder andere vastgelegd wanneer en hoe wij het strand bewaken. We laten de beleidsmakers graag zien hoe wij praktisch invulling geven aan die overeengekomen taken en welke belangrijke rol onze enthousiaste vrijwilligers daarin spelen.” Roel Batelaan, voorzitter van de Monsterse Reddingsbrigade, vult aan: “Het is belangrijk dat de politiek een goed beeld heeft van wat we als brigades precies doen. Een dag als deze is niet alleen leuk en goed

Na iedere verkiezingen brengt de (nieuwe) Westlandse politiek een bezoek aan de reddingsbrigade.

voor de onderlinge banden, maar is zeker ook inhoudelijk belangrijk als het gaat om toekomstige besluiten rond de kust en strandveiligheid.” Na een korte presentatie en en-

kele vragen van de aanwezigen werden er rondleidingen in de strandposten verzorgd. Ook bestond de mogelijkheid om mee te varen op zee of mee te rijden met een strandpatrouille in de auto.

Foto: PR

Op deze manier hebben de politici echt kunnen ervaren hoe een werkdag van een strandwacht eruit ziet.

Veertig brievenbussen verdwijnen Vrijdag en zaterdag Westland Kros Zondag 17 juni Vaderdag Verras je vader met een heerlijke biefstuk Kogelbiefstuk

tijd voor BARBECUE e 695

250 gram slechts voor

Vanaf eind juni verdwijnen veertig brievenbussen in Westland. Ook komen er vijf nieuwe brievenbussen bij en zullen 62 brievenbussen blijven staan. Dat kondigt PostNL aan. Het postbedrijf past het netwerk van brievenbussen aan omdat er steeds minder post verstuurd wordt. Brievenbussen die weinig worden gebruikt, verdwijnen of worden verplaatst naar plekken waar veel mensen komen zoals winkelcentra, supermarkten of locaties aan het begin van een woonwijk. Bij het bepalen van de locaties is rekening gehouden met de afstandseis voor brievenbussen die de Postwet voorschrijft. Daarnaast hebben belangenorganisaties zoals ANBO, Unie KBO, PCOB,

I(e)derin en LvKK advies mogen uitbrengen. Gezamenlijk is gekeken om brievenbussen voor iedereen bereikbaar te houden, ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn. Brievenbussen bij zorginstellingen en ziekenhuizen blijven om die reden staan. Ook het aantal verlaagde brievenbussen blijft ongewijzigd. Als er een brievenbus vervalt, wordt dit minimaal drie weken van tevoren op de betreffende brievenbus zelf aangegeven. Ook ontvangen bewoners op het huisadres een brief met informatie. De aanpassingen zijn begin augustus 2018 gerealiseerd. Informatie is ook te vinden op post.nl/brievenbus.

Vrijdag 15 en zaterdag 16 juni vindt de vijfde editie van de Westland Kros plaatst op Sportpark De Hoge Bomen in Naaldwijk. Op het programma staan de Kromme Jongens Mee-lal musical, het laatste optreden van De Bloes Brodders, DJ Bombastic, The Kik, Nielson,

Miss Montreal en Kensington. Naast optredens zijn er foodbussen, een vipdeck, een festivalcamping, goede doelen, streekproducten, speciaalbier en een ciderbar en kan men in de hoogste kas van Europa klimmen. Zie www.dewestlandkros.nl voor meer informatie en kaarten.

Uw huis verkopen? Vraag ons vrijblijvend advies!

Monique van Eendenburg Uw persoonlijke makelaar

Herenstraat 5 Monster Telefoon 0174 - 213 014

www.vanbaar.nl Telefoon (0174) 638750

Welke makelaar maakt méér van uw huis? Op zoek naar een makelaar die alles uit uw woning haalt wat erin zit? Kies voor Van Baar Makelaars. Kies voor een laagdrempelige en slagvaardige makelaar die ook de markt in Monster en Poeldijk goed kent. Met onze succesaanpak is uw woning sneller verkocht voor een hogere prijs. Informeer vrijblijvend!


2

|

Monsterse Courant 14 juni 2018

familieberichten En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Afscheid met hart en ziel

1 Korinthe 13:13

Bedroefd en dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, delen wij u mee dat van ons is heengegaan onze lieve en zorgzame vader, schoonvader en opa

Kees de Nijs

Sjef Noordermeer Natascha van Zeijl-Vis Havenstraat 27, Monster

Tel.: 0174-257474 info@embrasseuitvaart.nl

0174 - 29 29 26 www.silene-uitvaart.nl

-Cornelis Gelijn-

Familieberichten

sinds 19 juli 1976 weduwnaar van Antonia Jenke Koene in de leeftijd van 94 jaar Draagt zorg

Corry en Roel Ingrid en John Bianca en René

voor begrafenis of crematie, dag en nacht. Al meer dan 25 jaar!

Eljo en Jochem Roy en Karin Wendy en Michiel Frank

Fresiastraat 12 | 2671 KS Naaldwijk | M 06 54277626 T 0174 629946 | www.eijk-uitvaartverzorging.nl

Hans en Joke Michel en Katja Mireille en Gert-Jan Esther en Mark Nick

Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.moc@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (0174) 62 42 12 Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

en achterkleinkinderen

SPORTACCOMMODATIE TE HUUR

Ter Heijde, 9 juni 2018 Correspondentieadres: Silene Uitvaart, t.a.v. familie De Nijs Havenstraat 27, 2681 LB Monster We nodigen u uit voor de afscheidsdienst D.V. op donderdag 14 juni om 13.30 uur in de aula van Rustplaats Molenlande, Molenstraat 141e in Monster. Hierna zullen wij onze vader en opa bijzetten in het familiegraf op de begraafplaats. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de aula. ****

Onze hartelijke dank gaat uit naar de verzorgenden en vrijwilligers van woonzorgcentrum Duinhof, huisarts dr. Kip en geestelijk verzorger Rafaël Maria heuvenet voor de liefdevolle zorg en begeleiding die zij aan onze vader en opa hebben gegeven.

Uitvaartverzorging

”Zoals jullie me kennen”

van der

eer

De accommodatie van tafeltennisvereniging Smash (Rinus Nederpelzaal) aan de Jan Steenstraat in Monster wordt overdag (m.u.v. de maandag) en op donderdagavond aangeboden voor verhuur ten behoeve van sportbeoefening. Ook voor naschoolse opvang is de accommodatie uitermate geschikt. De accommodatie wordt goed onderhouden en bestaat uit: • Gymzaal met een afmeting van 21 x 12 meter • Praktijkruimte • Kantine • Kleedkamers en douches De gymzaal heeft een functionele houten vloer. De praktijkruimte is zeer geschikt voor een therapeut en kan wel of niet in combinatie met de gymzaal worden gebruikt. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de penningmeester van t.t.v. Smash: Aad van de Laar (avdlaar@kabelfoon.nl)

Dag en nacht bereikbaar

0174412230 Persoonlijke begeleiding Zandeveltweg 75 - 2692 AS ’s-Gravenzande - gmeer@caiway.nl

www.uitvaartverzorgingvandermeer.nl

Marja van Dijk Willeke den Hollander Lilly ter Laak Karlijn de Niet info@horizonuitvaart.nl www.horizonuitvaart.nl

(0174) 623 456

Middel Broekweg 5a, Naaldwijk • Sweelincklaan 75, ‘s-Gravenzande

Voor al uw moderne & klassieke rouwarrangementen

Bloemen- en plantencentrum

Doe méér voor

MOLENS

”Omdat ’t gewoon goed moet zijn” Madeweg 1 bis, Monster, Tel. 0174-247713, www.flower-art.nl

‘Maak van uw afscheid een dierbare herinnering.’ Ik ben er voor u, ook als u niet of elders verzekerd bent. Voor informatie of het melden van een overlijden: 0174 248 763. yarden.nl/heskes ’s-Gravenzandseweg 18 2681 RJ Monster

John Heskes

Lupine uitvaartverzorging Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

0174 - 27.00.90

molenfonds.nl


14 juni 2018 Monsterse Courant

Concert met high tea Het dameskoor Focalicious trakteert zondag 8 juli op een smakelijk concert onder het motto ‘Focalicious goes delicious’. Behalve zang, dans en muziek zijn er namelijk ook lekkere hapjes tijdens een high tea. Kyra en Joan zullen dansen, een (dwars)fluitkwartet zorgt voor een muzikaal intermezzo en het koor zingt een selectie uit het uitgebreide repertoire. Het concert is van 13.30 tot 17.00 uur in Fata Morgana aan de Choorstraat 99 in Monster. Kaarten à € 10,- inclusief hapjes zijn te reserveren bij Nico Meijer via 06-30125205.

‘Overleg met bewoners Choorstraat’ Westland Verstandig wil dat de gemeente de direct omwonenden rondom het oude gemeentehuis meeneemt in de plannen voor het pand. Volgens de fractie is er onrust ontstaan onder bewoners in de Choorstraat omdat er plannen zouden zijn voor het omzetten van het gemeentekantoor naar woonappartementen. De omwonenden maken zich er zorgen over dat zij nog niets vernomen hebben van wie dan ook, aldus de fractie.

Belangrijke nummers

112

◗ Alarmnummer Als elke seconde telt ◗ Telefoon politie 0900 - 8844 ◗ Misdaad anoniem: 0800-7000 Aangifte kan ook via www.politie.nl ◗ Centrale huisartsenpost Westland Uitsluitend op afspraak, Middelbroekweg 2a, Naaldwijk, tel. 0174-638738 ◗ Apotheek Monster/Poeldijk Molenweg 47: 0174-213242 Kerkplein 8: 0174-247386 Dahliastraat 71: 0174-280808 ◗ Pieter van Foreest team Monster Thuis Voor verzorging en verpleging Van Goghlaan 2, 2681 KA Monster Telefoon 015 515 5000 ◗ Slachtofferhulp Haaglanden, bureau Westland: 0174-645958 of 0900-8844. ◗ Careyn wijkverpleging Monster, voor verzorging en verpleging thuis. Schubert 2, 2681 KJ in Monster Telefonisch bereikbaar op 06 30 77 44 29 dagelijks van 7:00 -22:30 uur.

Colofon

Monsterse Courant Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag. Oplage: 9.700 Deadline redactie: Maandag 17.00 uur. Deadline advertenties: Dinsdag 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.moc@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.moc@uitgeverijwestmedia.nl. Voor algemene vragen: advertentie.moc@uitgeverijwestmedia.nl. Uitgeverij West Media bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

‘Sommige leidinggevenden gaven wel veertig jaar les!’ Zondagsschool ‘Zaait aan alle wateren’ van de Hervormde gemeente in Monster bestaat dit jaar honderd jaar. Reden genoeg om dit feestelijk te gedenken. Leidinggevende Pauline Vedder: “Niet omdat wíj dit als kerk bereikt hebben, maar omdat we dankbaar zijn dat we al die jaren onze kinderen zo uit Gods Woord mochten onderwijzen.” door W.A. Veldhuizen-Boogert

Zondagsschool ‘Zaait aan alle wateren’ werd honderd jaar geleden opgericht met het doel de kinderen uit de gemeente, maar óók uit de omgeving, op een laagdrempelige manier bij de kerk te betrekken. Pauline: “Het evangelisatieaspect is van lieverlee verdwenen, de praktijk leerde namelijk dat eigenlijk alleen de kinderen uit de gemeente zelf de zondagsschool bezochten. Overigens zijn wel alle kinderen welkom.” Dat de zondagsschool een belangrijke plaats binnen de eredienst innam, blijkt wel uit het grote aantal kinderen dat wekelijks aanwezig was. “Er zaten toen ook veel meer kinderen in de Grote Kerk. Het was toen heel gewoon dat er zo’n driehonderdvijftig tot vierhonderd kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar aanwezig waren. Tegenwoordig zijn dat er zo’n vijfenveertig.” Methode De kinderen krijgen op zondagmiddag Bijbels onderwijs in verenigingsgebouw ‘De Haven’. Pauline: “We geven ze les uit de methode van de hervormde zondagsscholenbond. Elke groep op zijn eigen niveau. We hebben meestal vier groepen, met twee leidinggevenden per groep. Vroeger was dit trouwens heel anders. Toen had de kerk nog geen vere-

Zondagsschool ‘Zaait aan alle wateren’ betrekt al 100 jaar kinderen op een laagdrempelige manier bij de kerk.

kan blijven worden en er ruimte blijft voor de vragen die bij hen leven. Dat is belangrijk, want kinderen zijn als ze jong zijn nog zo ontvankelijk voor het Woord van God!”

nigingsgebouw en zaten alle kinderen bij elkaar in de kerk!” De leidinggevenden zijn vrijwilligers uit de gemeente. “Soms met een onderwijsachtergrond, maar dat is niet per se noodzakelijk. Sommige juffen en meesters hebben dit werk in het verleden wel veertig jaar achtereen gedaan. Ook nu zijn er die het al twintig jaar doen.” Toekomstverwachting Het huidige team kijkt dankbaar terug en is vol vertrouwen voor de toekomst. “Natuurlijk hopen we altijd op meer kinderen, maar de dankbaarheid overheerst. Het is zo fijn dat dit mooie werk al zo lang bestaat. Veel ouderen uit de gemeente weten nu nog precies te vertellen dat ze met Kerst een versje op mochten zeggen en dat er na afloop een speciaal koekje werd uitgedeeld. Iets dat we overigens nog steeds doen! Daarnaast zijn we vol vertrouwen voor de toekomst. We geloven dat God een plan heeft met de kinderen van onze gemeente. We hopen en bidden dat het Evangelie op hun eigen kinderlijke niveau verteld

Op zaterdagmiddag 23 juni organiseert de Historische Vereniging Naaldwijk-Honselersdijk een heel bijzondere bijeenkomst over de oorlog. Veel verhalen over de oorlog zijn namelijk nog niet verteld. Er werd geoordeeld en gezwegen. Het land moest worden opgebouwd en de draad weer opgepakt. Maar de oorlog is anno 2018 niet vergeten. Er komt geleidelijk ruimte voor de verhalen die afwijken van de schoolboekjes. Toch is er veel moed nodig om je familiegeschiedenis met het publiek te delen. Twee mensen zijn bereid gevonden om te vertellen over hun betrokkenheid met de oorlog. De van oorsprong Monsterse Wil van Elswijk had een Nederlandse moeder en een Duitse vader. Haar vader werd in 1943 opgeroepen voor de Duitse dienst. Direct na de oorlog ondervonden Wil en haar

Jaarlijkse fietstocht KVG Monster

Hoogwater Laagwater 04.22 16.47 09.29 21.56 05.07 17.32 10.15 22.39 05.55 18.20 13.55 23.36 06.40 19.19 14.54 ---.--07.35 20.14 00.25 15.54 08.45 21.30 01.45 16.53 09.55 22.36 02.33 18.16

Zondagsschool ‘Zaait aan alle wateren’ nodigt alle belangstellenden van harte uit om het jubileum mee te vieren op zaterdag 16 juni van 15.00 tot 18.00 uur in gebouw ‘de Haven’.

moeder de gevolgen hiervan. Van Elswijk vertelt hoe zij die tijd ervaren heeft en hoe deze geschiedenis nog steeds impact op haar heeft. In de Westlandse familie van Marjonne Maan is het NSB-verleden van haar opa nooit verzwegen, en toch heeft ze veel vragen. Dat haar opa fout was, is duidelijk. Maar wat heeft hem ertoe gebracht? En wat zegt dat over haar? In een blog onderzoekt ze openlijk dit gevoelige verleden van haar familie. Deze middag neemt ze u mee in haar zoektocht. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 23 juni, van 15.00 tot 17.00 uur. De locatie is Careyn Woerdblok, Schiereiland 51 in Naaldwijk. Iedereen is welkom en de toegang en koffie zijn gratis. Wel wordt u verzocht zich vooraf aan te melden via info@hvnh.nl.

(advertorial)

Westland Verstandig wil verbetering fietspaden langs de Westlandse wegen. Ook in Monster en Poeldijk veiligere en minder overlastgevende verkeersdoorstroming

De dames genoten van een fijne fietstocht.

Op maandag 4 juni vertrokken 32 dames van KVG Monster voor hun jaarlijkse fietstocht door het Westland als afsluiting van het seizoen. Het weer zat mee. Vanaf de Machutuskerk ging de route naar Naaldwijk en Honselersdijk via de De Lier en de Burgerdijkseweg naar de Hoefweg. Hier was de koffiestop bij het tuinbouwbedrijf van de familie Overgaag waar de dames in de kantine genoten van een

Foto: PR

lekker bakkie. De route ging verder langs Naaldwijk en via het Boomgaardsepad richting ‘s-Gravenzande. Hier werd de tocht afgesloten met een drankje bij Café De Witte op het Marktplein aldaar. Weer terug in Monster stond er 30 km op de teller. De route van de fietstocht werd uitgezet door Ada Slaman, die daarvoor uitvoerig werd bedankt.

Monsterse Courant

vr. 15 juni za. 16 juni zo. 17 juni ma. 18 juni di 19 juni wo. 20 juni do. 21 juni

Foto: PR

Storytelling: Een gevoelig oorlogsverleden

BROOS VERSPREIDINGEN

Waterstanden

3

Zondagsschool Hervormde gemeente Monster bestaat 100 jaar

Niet ontvangen?

info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

|

Onze fietspaden zijn vaak slecht onderhouden en onveilig. Hier moet wat aan gebeuren. De gemeente en Provincie moeten op korte termijn daarmee een start maken. Ook de bewegwijzering laat te wensen over. Willen we een fietsgemeente worden, dan zal er heel wat verbeterd moeten worden, zeker op de doorgaande routes. Ook moet er nu op korte termijn een nieuw wegen- en vervoerplan komen. We werken nu met een plan uit 2004. Sindsdien is er veel veranderd. Bij onze fractie komen uit heel Westland -ook uit Monster en Poeldijk- veel klachten binnen

over te veel, te zwaar en te snel verkeer door bepaalde straten. Dit moet structureel worden aangepakt en wel zo dat we problemen -in overleg met betrokken omwonenden- oplossen en niet enkel verplaatsen! Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@ duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

Zie ook: www.westlandverstandig.nl


4

|

Monsterse Courant 14 juni 2018


14 juni 2018 Monsterse Courant

|

5

Bruinvissen aangespoeld Ter Heijde

De dode bruinvissen.

BROOS VERSPREIDINGEN

Ben je 13 jaar of ouder? Wil je graag een zakcentje bijverdienen? Ben je betrouwbaar en zet jij je voor 100% in? Meld je dan vandaag nog aan voor één van onze kranten- / folderwijken bij jou in de buurt! Vul op onze website het inschrijfformulier in of mail je gegevens naar: info@broosverspreidingen.nl

Condens tussen uw dubbelglas ? Glasschade ?

Tel. 0174 - 21 27 22 Kloosterlaan 33 Monster Tel. 0174 - 280311

Bel voor een vrijblijvende prijsopgaaf.

Agenda Donderdag 14 juni Werelddansen (plesati) Werelddansen (avanti) Bridge Zangkoor Excelsior info: 0174761449

08.45-10.15 10.30-12.00 vanaf 13.15 20.00-22.00

Vrijdag 15 juni Senioren Computer Inloop

09.00-12.00

Zaterdag 16 juni HANG AUT (Bowlen) Maandag 18 juni Bewegen ouderen

vanaf 19.30 www.klimkoord.nl

Tevens levering van o.a. dekoratief glas isolatieglas glas in lood / koper en brons

J. van den Ende

Glas- en Schildersbedrijf Vlotlaan 103, 2681 TW Monster Tel. 0174 - 212722

09.15-10.00 www.vitiswelzijn.nl

Dit is Hang Aut Hang Aut is een plek voor jongeren met autisme waar zij mensen kunnen ontmoeten die op een vergelijkbare manier in het leven staan als zij en die een vergelijkbare behoefte hebben. Het is een uitgaansgelegenheid waarbij rekening gehouden wordt met de behoefte die voortkomt vanuit het autisme: er is een duidelijke structuur in de avond, communicatie is aangepast op de jongeren, er wordt rekening gehouden met prikkelverwerking en er is begeleiding voor het leggen van contact met anderen. Jongeren worden gestimuleerd om op een prettige manier (onder begeleiding) contact te leggen met leeftijdsgenoten, waardoor het sociale netwerk mogelijk uitgebreid wordt. Het contact leggen gebeurt op natuurlijke wijze gedurende de avond tijdens activiteiten. Er zijn activiteiten die vrij gekozen kunnen worden, zoals spelletjes spelen, chillen, kletsen, dansen met DJ Danny of creatief aan de slag. Daarnaast biedt Hang Aut ook een thema-activiteit of workshop aan waar de jongeren aan mee mogen doen. Dit is een activiteit in groepsverband, waarvan jongeren mogen aangeven of ze willen deelnemen of niet. Soms wordt deze activiteit gegeven door een van de vrijwilligers, maar het komt ook voor dat er iemand van buitenaf wordt ingehuurd. De activiteiten zijn heel divers en jongeren mogen meedenken over wat zij leuk vinden om te doen bij Hang Aut. Ook als je zelf een hobby of interesse hebt, kan daar plaats voor gemaakt worden! Heb jij al leuke ideeën?

Camping zoekt TOURCARAVANS TE KOOP Bel: 06-21819821 Laat het verhaal van het bedrijf verteld worden … Wij maken uw bedrijfsbiografie in boekvorm of op film Meer informatie: Bel 06 172 284 37 of kijk op www.retrovision.nl

Twee dode bruinvissen zijn zondagochtend gevonden op het strand bij Ter Heijde. Een van de twee zeedieren bleek drachtig te zijn. Rond tien uur ‘s ochtends ontving het Reddingsteam Zeedieren Nederland (RTZ) afdeling Haaglanden een melding van de politie Den Haag dat er een dode bruinvis was gevonden. Tijdens het opruimen van dat kadaver,

Geen luchtmeetbuisjes in Westland Het college voelt niets voor het plan van Westland Verstandig om met honderden meetbuisjes de luchtkwaliteit in Westland te meten. De fractie had voorgesteld voor een periode van 4 tot 8 weken de buisjes op te hangen aan de gevels van het gemeentehuis, basisscholen en bij woningen van Westlanders die mee willen werken. Volgens het college geeft zo’n korte meting geen bruikbare gegevens op. “Het RIVM toetst de luchtkwaliteit aan de gemiddelde concentratie van een heel jaar. Hierdoor wordt verantwoord omgegaan met schommelingen in luchtconcentraties als gevolg van meteorologische omstandigheden en diverse tijdgebonden factoren. Het meten gedurende slechts vier tot acht weken op min of meer willekeurige plaatsen voldoet in kwalitatief opzicht niet aan de vereisten en zal een vertekend beeld opleveren. Dergelijke resultaten zijn niet vergelijkbaar met de hoge standaarden van de monitoringgegevens van het RIVM, en leiden dan ook niet tot betrouwbare conclusies over de gezondheidssituatie ter plaatse”, aldus het college.

Optreden smartlappenkoor Smartlappenkoor De Westlanders treedt maandagmiddag 9 juli op in Pieter van Foreest, locatie De Terwebloem in Poeldijk in het kader van Welzijn met Muziek. Iedereen is van harte welkom bij dit gratis optreden. Kom genieten van de mooie muziek. Aanmelden vooraf is niet noodzakelijk.

Foto: Reddingsteam Zeedieren Nederland RTZ

“floepte er onverwachts een ongeboren bruinviskalfje uit de moeder bruinvis”, schrijft het RTZ op Facebook. Het kalfje was 40 centimeter lang, terwijl gezonde, pasgeboren bruinvissen zo’n 67 tot 90 centimeter groot zijn. “Dit kalfje was dus duidelijk nog niet klaar met haar 40 centimeter”, concludeert het RTZ. Een half uur later werd er

een tweede melding gedaan over een dode bruinvis. Die werd gevonden op de Zandmotor. Dit keer bleek het om een jonge bruinvis zonder kop te gaan. Volgens het RTZ waren alledrie de dieren in dusdanige staat van ontbinding dat een doodsoorzaak niet meer te achterhalen is. De vissen zijn afgevoerd om vernietigd te worden.

Cesar Westland opent locatie in Monster Begin deze maand is de nieuwe praktijk voor Oefentherapie Cesar geopend in sportcentrum De Wielepet in Monster. Cesar Westland neemt het werk over van Margot van Vliet (Oefentherapeut Mensendieck) en Henriette Rutten (Oefentherapeut Cesar). Beide praktijken worden samengevoegd en verhuizen naar een nieuwe gerenoveerde ruimte in Sportcentrum de Wielepet. Naast Honselersdijk en Naaldwijk wordt Monster de derde vestiging van Cesar Westland. Cesar Westland is een praktijk voor Oefenthera-

pie Cesar, een houdingsen bewegingsoefentherapie. Met individuele adviezen en oefeningen leren cliënten hun lichaam op de optimale manier te gebruiken. Zo kunnen ze zelf klachten verhelpen en voorkómen. Oefentherapie Cesar is er voor iedereen die onder persoonlijke begeleiding bewust aan zijn lichaam wil werken. Inwoners van onder andere Monster en Ter Heijde kunnen bij Cesar Westland niet alleen terecht voor Cesartherapie maar tevens voor fysiotherapie, bekkentherapie, stressgerelateerde klachten, massages, medisch tapen, yoga en groepslessen gezond bewegen voor ouderen.

Kerken Monster R.K. Kerk H. Machutus, Monster Zaterdag 16 juni 19.00 uur: geen viering. Zondag 17 juni 11.00 uur: eucharsitieviering met koor Laus Deo. Voorganger: pastor Kwee. St. Bartholomeuskerk, Poeldijk Zaterdag 16 juni 19.00 uur: woord- en communieviering. Voorganger: mevr. E. M. Geelen p.w. Zondag 17 juni 09.30 uur: eucharistieviering. Voorganger: pater K. Janssen. Hervormde gemeente Monster Zondag 17 juni 10.00 uur: ds. C. H. Bijl. 16.30 uur: ds. P. Nobel. Hervormde gemeente Ter Heijde aan Zee Zondag 17 juni 10.00 uur: ds. R. Noordzijijweege, Maassluis.

Protestantse Gemeente Monster Zondag 17 juni 09.30 uur: ds. C. Donner Hersteld Hervormde Gemeente Monster Zuiderkerk Zondag 17 juni 10.00 uur eb 16.30 uur: ds. G. J. van Asperen Hervormde gemeente Poeldijk Zondag 17 juni 10.00 uur: ds. G. M. Bijkerk, Moordrecht. 19.00 uur: ds. A. J. Molenaar. Gereformeerde Kerk, (Vrijgem.) Monster Zondag 10 juni 09.30 uur: ds. W. B. van der Wal. 16.30 uur: ds. A. Jansen Oud Geref. Gemeente Monster Zondag 17 juni 09.45 en 15.45 uur: Leesdienst.


6

|

Monsterse Courant 14 juni 2018

BALANS

Praktijk voor lichaamsverzorging 0174-242329 Kerkpad 2F, 2681 BK Monster

Al jaren uw vertrouwde adres • Schoonheidsbehandelingen • Pedicure - ook diabetici • Steunzolen - ook kinderen sporters • Voetreflexologie - Reiki • Acupunctuur - ook anti-rook

Professionele opvang in een huiselijke sfeer

Professionele opvang in een huiselijke sfeer

Daar voelt uw Professionele opvang in een kind Professionele opvang zich in een huiselijke sfeer huiselijke sfeer thuis!

MulimateWestland Westlandinin’s-Gravenzande ’s-Gravenzande isiseen Mulimate eendynamische dynamischeservice-bouwmarkt, service-bouwmarkt, met eigen klussendienst, waarbij kwaliteit, service en goed advies centraal staat. In combinaie met onze meubelafdeling OTAK vind je, op bijna 4000m2, bij ons alles voor combinaie met onze meubelafdeling OTAK vind je, op bijna 4000 m2, bij ons alles voor binnen-en buitenshuis. Ter Versterking van ons team zoeken wij een:

Ter Versterking van ons team zoeken wij een:

Verkoopmedewerker m/v full-ime

Verkoopmedewerker m/v full-ime

Wat ga je doen als verkoopmedewerker? Alsga verkoopmedewerker adviseer je op een deskundige wijze onze klanten over Wat je doen als verkoopmedewerker? producten, de toepassing ervan inje deop prakijk en werk je oplossingsgericht bij de Als verkoopmedewerker adviseer een deskundige wijze onze klanten over verkoop van deze producten. Je wordt daarnaast verantwoordelijk voor een producten, de toepassing ervan in de prakijk en werk je oplossingsgerichtofbij de meerdere binnen de bouwmarkt. Denk hierbij aan het contact verkoop vanproductgroepen deze producten. Je wordt daarnaast verantwoordelijk voor een of met de leverancier, het plaatsen van bestellingen en het up todate houden van meerdere productgroepen binnen de bouwmarkt. Denk hierbij aan het contact het schappenplan. De belangrijkste afdelingen waar je mee te maken krijgt met de leverancier, het plaatsen van bestellingen en het up todate houden van het zijn: Verf, Behang, Gereedschap, IJzerwaren, Electra, Verhuur-en Infobalie. Als schappenplan. De belangrijkste afdelingen waar je mee te maken krijgt zijn: zagerij, verkoopmedewerker heb je naast kennis van het eigen assoriment ook kennis/ bouw, (tuin)hout, en magazijn. Alsandere verkoopmedewerker heb je naast kennis interesse voor detuin producten van onze afdelingen.

van het eigen assoriment ook kennis/interesse voor de producten van onze andere afdelingen. Wij vragen Om deze uitdagende funcie juist in te kunnen vullen bezit je een MBO/HBO werk-

Wij envragen denkniveau. Je hebt relevante ervaring opgedaan in soortgelijke funcies. Om deze uitdagende funcie juist in te kunnen vullenlexibel, bezit jecommunicaief een VMBO/MBO Klantgerichtheid, asseriviteit, commerciële instelling, werken denkniveau. Jezijn hebt relevantedie ervaring opgedaan in soortgelijke funcies. vaardig en nauwkeurig kenmerken nadrukkelijk van toepassing zijn.Ben je die teamspeler die ons bedrijf commerciële wil versterken instelling, reageer dan direct door middel van een Klantgerichtheid, asseriviteit, lexibel, communicaief schritelijke sollicitaie.zijn kenmerken die nadrukkelijk van toepassing zijn.Ben je vaardig en nauwkeurig die teamspeler die ons bedrijf wil versterken reageer dan direct door middel van een Mulimatesollicitaie. Westland biedt schritelijke Wij bieden je plaats in een gezellig team, goede beloning, afwisselend werk in een

Daar voelt uw kind Daar voelt uwDaar kindvoelt uw kind zich thuis! zich thuis! zich thuis! Dagopvang & buitenschoolse opvang Dagopvang & buitenschoolse opvang Dagopvang & buitenschoolse opvang in Monster en enPoeldijk. in Monster en Poeldijk. in Monster Poeldijk. Bel 0174-243104 of Bel kijk op0174 www.kdvsimba.nl Bel 0174-243104 of kijk op www.kdvsimba.nl - 24 31 04 of kijk op www.kdvsimba.nl

informele Westland sfeer. Doorbiedt onze ruime openingsijden worden de werkijden in overleg Mulimate Wij bieden je plaats in een gezellig team, goede beloning, afwisselend werk in een informele sfeer. Door onze ruime openingsijden worden de werkijden in overleg Solliciteren op deze funcie vastgesteld.

Is deze baan iets voor jou en voldoe je aan bovenstaand proiel? Stuur dan jouw CV met moivaie naar: johan.boom@mulimate.nl of per post naar Postbus 76, 2690 AB, Solliciteren op deze funcie ’s-Gravenzande t.a.v. Hr. J. v.d. Boom.

Is deze baan iets voor jou en voldoe je aan bovenstaand proiel? Stuur dan jouw CV met moivaie naar: johan.boom@mulimate.nl of per post naar Postbus 76, 2690 AB, ’s-Gravenzande t.a.v. Hr. J. v.d. Boom.

KIES & MIX BARBECUE 4 bakjes vlees, vis of vega met kies & mix sticker

4 VOOR

10

00

Geldig t/m di 2 oktober 2018

Jumbo, Monster, Molenstraat 9C


14 juni 2018 Monsterse Courant

|

7

SolarNRG levert zonneKangoeroewedstrijd 2018 panelen voor 1.800 woningen op WSKO Verburch-hof

De kinderen laten trots hun certificaten zien.

In het magazijn van SolarNRG werden donderdag 7 juni 300 klanten verwelkomd bij een informatieavond. Foto: PR

SolarNRG uit Poeldijk gaat voor het eind van het jaar weer circa 1.800 woningen in Westland en Den Haag voorzien van zonnepanelen. Het bedrijf uit Poeldijk heeft namelijk de veiling van de groepsaankoop zonnepa­ nelen van Vereniging Eigen Huis gewonnen. De deelnemende gemeen­ ten en Vereniging Eigen Huis, die samen de groeps­ aankoop zijn gestart, zijn en­ thousiast over de winnende leverancier en de aangebo­ den pakketten. Lars Engels,

projectmanager van Vereni­ ging Eigen Huis: “Het grote aantal deelnemers aan deze groepsaankoop heeft ervoor gezorgd dat de deelnemen­ de leveranciers, die vooraf­ gaand zijn geselecteerd op kwaliteit, erg scherp heb­ ben geboden. Kortom: het ‘voordeel van veel’. Wij heb­ ben veel vertrouwen dat dit weer een succesvol project wordt met een hoge klant­ tevredenheid.” Met dit project komen er in het komende half jaar onge­ veer 20.000 zonnepanelen

‘s Heeren Loo zoekt gezinshuisouders

Dit jaar wil ‘s Heeren Loo twee gezinshuizen openen in deze regio. Foto: PR

‘s Heeren Loo heeft naast de woonzorgparken, zoals Het Westerhonk, ook een groot aantal gezinshuizen waar kinderen met een be­ perking op kunnen groeien in een gezinssituatie. Dit jaar wil de zorgorganisa­ tie er twee openen in de regio Westland/Haaglan­ den/Delft/Midden­Delfland en zoekt hiervoor gezins­ huisouders. Dinsdag 26 juni om 19.30 uur organiseert Het Westerhonk een infor­ matiebijeenkomst over het hoe en waarom van gezins­ huizen. Als gezinshuisouders bied je een warme omgeving waar kinderen zich zelf kunnen zijn en zich kunnen ontwik­ kelen. Gezinshuisouders

zijn bij ‘s Heeren Loo in vaste dienst en krijgen pro­ fessionele ondersteuning vanuit de organisatie. Heb jij minimaal een mbo­4 di­ ploma in de zorg en wil jij meer informatie? Dinsdag­ avond 26 juni om 19.30 uur organiseert Het Westerhonk een informatiebijeenkomst in Restaurant Samen, Vij­ verweg 11 in Monster. Tij­ dens deze avond kunnen de aanwezigen zich laten informeren en inspireren en horen of deze vorm van hulpverlening bij hen past. Aanmelden voor de bij­ eenkomst kan via adriana. noort@sheerenloo.nl. Zie voor meer informatie: www. hetwesterhonk.nl/gezins­ huizen.

bij. Op jaarbasis zorgt dit voor een reductie van bijna 4.000 ton aan CO2­uitstoot en besparen de deelnemers per jaar gezamenlijk een miljoen euro op hun ener­ giekosten.

Kandidaten gezocht voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2019 Vanaf vorige week kunnen innovatieve ondernemers in de tuinbouw zich aanmel­ den voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2019. De organisatie roept kandida­ ten op die de groei en bloei van hun ondernememing weten te combineren met een duurzame toekomst. Bedrijven in de primaire ke­ ten, van veredeling, teelt tot afzet van bloemen, bloem­ bollen, planten, groenten, fruit, bomen en padden­ stoelen komen in aanmer­ king voor een nominatie. De schaalgrootte van het bedrijf is daarbij niet belangrijk. Vorig jaar won Royal Lem­ kes uit Bleiswijk de prijs. Kandidaten kunnen zichzelf uiterlijk tot 21 september aanmelden of door een ander bedrijf of organisatie worden voorgedragen. Eind oktober maakt de organisatie bekend welke bedrijven een nominatie ontvangen. Tijdens de feestelijke nieuwjaarsbij­ eenkomst op 9 januari 2019 volgt de bekendmaking van de winnaar. Alle informatie over de prijs en de aanmel­ ding is terug te vinden op de website tuinbouwonderne­ mersprijs.nl.

Boekenmarkt en platenmarkt Op zaterdag 16 juni van 10.00 tot 11.30 uur is er ver­ koop van boeken, DVD’s, CD’s en grammofoonplaten in de Hervormde Kerk in de Fonteinstraat in Poel­ dijk. Op de Platenzolder vind u meer dan duizend LP’s, veel singletjes en bijna honderd 78 toeren platen en alle soorten CD’s. Muziek en boeken van alle tijden en voor alle smaken voor een kleine prijs. De opbrengst is bestemd voor renovatie van het dak van de kerk. In juli en augustus is er geen verkoop.

Op 15 maart deden dit jaar 20 leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 van de WSKO Verburch­hof mee aan de Kangoeroewedstrijd. De kangoeroewedstrijd is een landelijke rekenwedstrijd voor goede rekenaars. Bryan de Vos, Jacky van Kester, Servais van Markwijk, Finn van Leeu­ wen, Rens Grootscholten, Stan Barendse, Indy Volke­ ring, Maud Zwirs, Justen, Gijs Verbeek, Sem Schip­ per, Isabel den Dulk, Ramon Westeijn, Luuk Boers, Demi

Niemantsverdriet, Wout van Ruijven, Lieke Stijger, Thom Boogers, Sjoerd van Holste­ ijn en Robin de Brabander kwamen bij de voorrondes als de beste rekenaars van hun groep naar voren en mochten met de wedstrijd meedoen. Vorige week kwam de uit­ slag binnen. De kinderen hadden mooie scores op de verschillende niveaus be­ haald en werden in het zon­ netje gezet en gefeliciteerd. Iedereen kreeg een prach­ tig certificaat waarop hun

Tegels ruilen voor planten

Samen met Intratuin orga­ niseert Groei & Bloei de lan­ delijke inwisselactie ‘Tegel eruit, plant erin’. Iedereen die op zaterdag 23 juni tus­ sen 10.00 en 15.00 uur een tegel uit eigen tuin inlevert ontvangt twee gratis plan­

ten. Intratuin ‘s­Gravenzan­ de aan de Monsterseweg 129 doet mee aan deze actie. Op deze manier wil­ len Groei & Bloei en Intra­ tuin met elkaar een groene­ re omgeving creëren.

Monsternaar in finale Gouden Hamer-verkiezing Jack van Nes uit Monster is in de race om de ‘Beste klusvader van Nederland’ te worden. Tijdens de regio­ nale voorronde bij Horn­ bach in Den Haag boorde, zaagde en schroefde hij zich een weg naar de landelijke finale op de dag vóór Vader­ dag. Aangemoedigd door zijn zoon Twan van 8 jaar gaat hij op zaterdag 16 juni de strijd aan met de andere finalisten. Landelijk namen duizenden klusvaders deel aan de kwa­ lificaties die plaatsvonden in de veertien vestigingen van Hornbach. De 48­jarige IT­specialist Jack van Nes bleek de beste te zijn in Den Haag. Hij mag zich nu opmaken voor de grote fi­ nale op zaterdag 16 juni bij Hornbach Nieuwegein. En hij staat er niet alleen voor, want het hele gezin zal Jack

aanmoedigen tijdens de eindstrijd. “Mijn zoon heeft me overgehaald om mee te doen. Niet te geloven dat ik nu in de finale sta! We heb­ ben er zin in.” Tijdens de feestelijke finale, op de zaterdag vóór Vader­ dag, strijden alle regionale winnaars om een jaar lang de titel ‘Beste klusvader van Nederland’ te mogen dra­ gen. Jack zal het in ieder ge­ val moeten opnemen tegen Arie Drenth uit Wateringen. Die won de regionale voor­ ronde in die locatie. De fina­ listen moeten vier klusop­ drachten afronden en alle opdrachten worden door een jury beoordeeld. De winnaar van deze eindstrijd gaat met de Gouden Hamer aan de haal en vergaart lan­ delijke faam, via billboards door het hele land en adver­ tenties in kranten en bladen.

Foto: PR

score vermeld stond en een prijsje. Eén leerling van de school stak er dit jaar met kop en schouders bovenuit. Finn van Leeuwen uit groep 6b had de hoogste score van alle kinderen en won daar­ mee een abonnement op een tijdschrift, een spel en een houten puzzel.

Haarinstituut Westland gaat verhuizen Binnenkort opent Haarin­ stituut Westland de deuren van een nieuwe locatie. Het bedrijf verhuist binnen de­ zelfde straat; van Voorstraat 143 gaan Kitty Verhagen met haar team naar Voorstraat nummer 96. Met de ver­ huizing krijgt Haarinstituut Westland de kans om uit te breiden. Zo zal er in het nieu­ we pand meer aandacht zijn voor beauty en care. Haarinstituut Westland heeft meer dan tien jaar ervaring in het verzorgen van mooie kapsels voor iedereen die te maken heeft met haar­ ziekten, haarproblemen, haaruitval en dun haar. Zo is Haarinstituut Westland onder meer gespecialiseerd in natuurlijke haartoevoegin­ gen in dun haar, haarstukjes, een ‘ongeziene’ overgang naar (tijdelijke) kaalheid en pruiken (confectie­ haarwerk). Ook kan men bij Haarinstituut Westland terecht voor borstprotheses, medische lingerie, badkle­ ding en huidverbetering in de breedste zin van het woord. Omdat de drempel voor sommige mensen heel hoog is, werkt Haarinstituut alleen op afspraak zodat privacy gewaarborgd is. Ook bezoek aan huis en ziekenhuis is mogelijk en dankzij contracten met zorg­ verzekeraars komt u vaak in aanmerking voor een vergoeding. Haarinstituut Westland opent haar deuren voor iedereen met een open dag op zaterdag 30 juni van 10.00 uur tot 18.00 uur. Zie www.haarinstituutwestland voor meer informatie.nl.

Bingomiddag Heeft u zin in een gezellige bingomiddag? Elke zaterdag kunt u in de even weken bingo spelen in wijkcen­ trum De Backerhof. De aanvang is om 14.00 uur en de kosten bedragen € 4,50 inclusief een kop koffie of thee. Vooraf aanmelden is niet nodig.


|

Monsterse Courant 14 juni 2018

Pinpas nodig op de middelbare school?

* Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl.

8

De Vries Verzekeringen

Mesdag 2 2681 MX MONSTER T (0174) 24 45 54 E info@devriesverzekeringen.nl I www.devriesverzekeringen.nl


|

14 juni 2018 Monsterse Courant

Omloop van Ter Heijde ging voor de wind Voor het eerst is 12 jaar hadden de deelnemers aan de Omloop van Ter Heijde wind mee op het strand. Bij de 5 kilometer mannen was Arthur van Dijk uit Monster binnen de 18 minuten weer terug in het dorp, gevolgd door René van der Stap en Vincent Tas. Maarten Bakker van Olympus’70 kon het podium net niet realiseren. Bij de dames kwam Birgit Vanson als eerste aan in de Trompstraat. Marina Voronina en Cindy Barendse stonden naast haar op het podium. Om 20.15 uur werd de 10 kilometer weggeschoten. Na 37 minuten had Wynfrith Meijwes al twee rondjes van 5km gelopen. Door de ‘voor-de-wind’ op het strand was hij zo snel thuis. Tweede en derde werden respectievelijk Issak Berjane en Dominic Bersee. Hendrike Oosterhof stond na haar 10 km boven op het ereschavot bij de dames, met rechts van haar Vanessa Hartman en links Jil de Gier. Bij de jeugd deden zo’n 120 lopertjes mee aan de Piet Looije 600 meter door het knusse Ter Heijde. Ouders en grootouders langs het parcours om hun kroost aan te moedigen. Menig lopertje begon huilend aan deze afstand van de spanning. De eerste die over de finish kwam was Dra-

Monster wint Oude Glorie Toernooi De zesde editie van het Westlands Oude Glorie Toernooi is afgelopen zaterdag gewonnen door vv Monster. Op het Juliana Sportpark in ‘sGravenzande namen 12 teams het tegen elkaar op. De veelal oud eerste elftal spelers speelden om de wisseltrofee, beschikbaar gesteld dor Leo de Haan. Verenigingen, die door fusies niet meer bestaan, namen ook deel aan dit toernooi en speelden in hun oorspronkelijke clubkleuren van toen. In poule A eindigde Quintus als eerste gevolgd door ‘s-Gravenzandse SV, Lyra, RKSVM, Verburch en Hoek van Holland. In poule B was vv Monster de sterkste, gevolgd door GDA, Velo, Maasdijk, ‘s-Gravenzandse VV en Hoekse Boys. De finalewedstrijd tussen Quintus en vv Monster werd door laatstgenoemde met 0-3 gewonnen. Net als vorig jaar

Zo’n 190 kinderen deden mee aan de Omloop van Ter Heijde.

zic Rondhuis, gevold door Owan van Beek en Kristiaan van Leeuwen. Bij de meisjes ook bekende hardloopsters die om de prijzen vochten. Boven op het ereschavot stond Noor vd Kruk, met naast zich Floor van Haaster en Eliza van Velthoven. Aan de 1300 meter deden 60 deelnemers mee. Bij de meisjes eindigden Tess Homan en Floortje Lusthof op één en twee (waren vo-

9

kregen de Monsternaren wisseltrofee weer uitgereikt.

de

Sportief De organisatie kan terugkijken op een prima en sportief verlopen toernooi. De ‘oude mannen’ hadden er zin in, al ging het, zeker de laatste wedstrijden, wat moeizamer. De snelheid was er niet altijd meer, maar de techniek hebben zij zeker nog niet verleerd. Na afloop bedankte de organisatie iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het toernooi. Jan Hordijk, oud-speler van Maasdijk werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Met zijn 71-jaar was hij de oudste speler die meedeed en hij ontving een fraai aandenken. Na afloop van het toernooi stond er een heerlijk buffet klaar voor alle deelnemers en werd er buiten in het zonnetje nog lang nagepraat over de tijden van weleer.

Foto: Astrid Zoutman

rig jaar twee en drie) gevolgd door Stella Binka. De jongens hadden als winnaar Milan van Holstein, die Joshua Adriaanse en Constantijn Klomp achter zich liet. De organisatie en al hun medewerkers kunnen terug zien op een zeer geslaagd hardloopfestijn met ongeveer 190 kinderen en 465 volwassen deelnemers.

Yuan en Cheyenne winnen NK

Duo’s Yuan van Velden & Cheyenne van der Berg (l.) en Veerle ten Braak & Nina Foto: PR Habets, geflankeerd door hun trainers.

Zaterdag 9 juni was de landelijke finale van het D en E niveau in Oss. Maar liefst drie teams van DOS

Monster hadden deze felbegeerde finale gehaald. De ochtend startte erg goed. Yuan

van Velden en Cheyenne van der Berg lieten een superstrakke oefening zien met een goed passende choreografie. Zij werden ruim eerste, waardoor ze zich kampioen van Nederland mogen noemen in de categorie E junior damesparen. Zij behaalden dit jaar alleen maar gouden medailles, een ongelofelijke goede prestatie. Het E jeugd damespaar Veerle ten Braak en Nina Habets zijn met een mooie oefening negende geworden. Ook een plek om trots op te zijn. En het D junior trio Kyara Koppert, Dionne van Dijk en Britt Witzier heeft ‘s middags een top oefening neergezet en alles uit de kast gehaald. Met een verschil op nummer drie van 0,25 punten zijn ze op de vierde plek geëindigd. DOS Monster is trots dat er op het D en E niveau zo goed gepresteerd is.

VV Monster won de wisselbeker.

Foto: PR

Dames SC Monster uitgeschakeld

Tweemaal goud voor jong talent

Zaterdag 9 juni speelde Dames 1 van SC Monster de uitwedstrijd bij CSW voor promotie naar de 1e klasse zaterdag. Helaas wist CSW uit Wilnis binnen een kwartier op 3-0 voorsprong te komen. Pas twee minuten voor rust werd de 3-1 gemaakt. Helaas werd dat doelpunt afgekeurd door de grensrechter. De tweede helft speelde Monster beter, maar verder dan een 3-1, tien minuten voor het einde gemaakt, kwamen de dames niet. Door nieuwe indelingen van de hogere klassen door de KNVB maakt Monster overigens nog steeds kans op promotie, via de verliezersknockout. Dan zullen de dames op 16 en 23 juni moeten winnen.

Op het Westlandtoernooi van Mahorokan Topjudo Instituut dat afgelopen zaterdag plaatsvond heeft de 8-jarige Tijany Muller goud gewonnen. Een dag eerder won hij ook al goud op het Yawara lentetoernooi in Den Haag. Het jonge talent traint bij Seishin Budo te Poeldijk. Zijn leermeester, Rody Zuidgeest, behaalde dit weekend de vierde dan.

Daryl Janmaat bezoekt SC Monster

Tijany Muller werd eerste op het Foto: PR Westlandtoernooi.

Kaartuitslag het Vrondel

De clinic werd gevolgd door 45 voetballertjes.

Op 9 juni stonden 45 kinderen bij SC Monster te trappelen om de voetbalclinic met Nederlands Elftal speler Daryl Janmaat te volgen.

Sommigen waren zenuwachtig om hem te ontmoeten, maar toen eenmaal de warming-up begon hadden de kinderen maar één

Foto: PR

doel: leren door voetbalplezier. Ouders waren aanwezig om de kinderen aan te moedigen, vrijwilligers en trainers begeleidden het

geheel en Starbalm stelde goodiebags beschikbaar. De kinderen genoten van de dag.

Klaverjassen vrijdagmiddag 8 juni 1. J. v.d. Berg .......................... 5487 2. C. de Brabander ................. 5205 3. C. de Ree ............................ 5111 4. de Gier ................................ 5102 5. L. Olsthoorn........................ 5053 6. R. v. Eijk .............................. 5039 7. R. v.d. Beek ......................... 5017 8. R. v.d. Laan ........................ 4992 9. N. v.d. Embden .................. 4961 10. R. Blankemeijer .............. 4837


10

|

Monsterse Courant 14 juni 2018

PUZZELplezier 1

2

3

4

13

14

15

20

21

22

24

25

30

7

10

11

17

27

28

33

12 18

19

29

34

37

35

38

39

43

44

45

48

49

50

51

46

47

56

57

65

71

54 59

66 72

78

67 73

79

84

55

58

74

60

68 75

80 85

61

86

87

62

69

63

70

76

77 81

HOR HORIZONTAAL: 2 2Aanbev Aanbeveling; 7 Oorlogsvloot; 13 Naar wezen; 15 17Naaldboom; K 16 Hert; 17 Krijgsgod; 20 Gevaarlijk; 22 Afvalbak; 23 Inwendig orgaan; 24 Pausennaam; 26 naam Overdreven; 27 Verbruikt; 29 Bloeiwijze; 30 Modern; vertre 31 Klein vertrek; 32 Gordijnrail; 34 Hemellichaam; 35 gereed Achter; 40 Metselaarsgereedschap; 44 Een enkele part keer; 48 Onmeetbaar getal; 49 Vroegere partner; 51 nem Bewoner van Groenland; 52 Middel; 53 Lidwoord; 55 56 Telwoord; 60 Kinderziekte; 64 67Ondernemingsraad; In Bordspel; 66 Zangstem; 67 Insect; 69 Turkse titel; 70 En (afk.) dergelijke; 71 Stomp; 74 Par exemple (afk.); 75 Daar; 77 82 N Groot water; 78 Lichaamsplooi; 80 De hand ophouden; 82 88Naastwonende; K 84 Dakbedekking (Ind.); 85 tennisterm; 87 Kunsttaal; 88 Kapitein; 89 Beroep.

52 53

64

9

23

32

42

8

16

31

41

6

26

36 40

5

82

83

VER 1 VERTICAAL: M 1 Muzikant; 2 Rivier in Italië; 3 Scheepsvloer; 4 Berg op vloer Kreta; 5 Droogvloer; 6 Schimpscheut; 7 Schamel bezit; tage; 8 Strook; 9 Milieueffectrapportage; 10 Waterkering; 11 Zangstuk; 12 De sterren betreffend; 14 Telwoord; 18 woor 25 Filter; 28 Liefkozing; 33 Vreemde munt; in Geestdrift; Ital 36 Rivier in Italië; 37 Profeet; 38 Afslagplaats bij golf; spot; 39 Zonnegod; 41 Mikpunt van spot; 42 Hofmakerij; 43 ter; 47 Slotstrofe; 45 Bijkomend; 46 Franse burgemeester; 5847SLaan met bomen; 54 Nauw; 55 Grootmoeder; 56 Krant; 57 Sliert; 58 Sneeuwhut; 59 Mannelijk dier; 61 aant Overwinning; 62 Schuifbak; 63 In aantocht zijn; 65 Eens; perk 7767 WMythologische wrede vrouw; 68 Rij; 70 Tijdperk; 72 Tropische houtsoort; 74 Tegenspoed; 76 Ligplaats voor

88

schepen; 77 Wrang; 79 Bronwater; 80 Zangstem; 81 Zandheuvel; 82 Halsbont. 43

50

86

5

62

19

21

73

89 PEJOVI

MSCPP036

Vaderdag bij Hop GEEF VADER EENS ZO’N LEKKERE

SIKKENS VOOR EEN PROFESSIONEEL RESULTAAT

APPELTAART VAN HOP Elke dag geopend vanaf 07.00 tot 17.00 uur zondag gesloten Zeestraat 5 Monster, 0174-244819

De winkel staat weer propvol met de leukste cadeaus voor vader, cadeaus die hij ECHT leuk vindt: whiskies, speciaalbieren etc….

Dus gaan we je zien? Slijterij wijnhandel Mitra Westdijk Zeestraat 23, 2681 CK Monster 0174-213366

20 % KORTING Op Sikkens muurverf & lakken bij uw verfspeciaalzaak

Dinsdag tot en met zaterdag vanaf 08.00 uur open.

Decorette Woonatelier van Rest Choorstraat 87 2681 AR Monster

Herenstraat 30 Monster | Telefoon 0174-289612 | www.vanderlugttweewielersservice.nl

Zondag 17 juni Vaderdag Geef vader een E-smoker cadeau Bij aankoop van een elektrische sigaret een flesje vloeistof gratis.

Tel. 0174 - 213138

ÚW E-SMOKING SPECIALIST

VADERDAGTIP! ow, Het vervolg op Topsh nu in de winkel.

Molenstraat 41 • Monster • 0174-280235

83


|

14 juni 2018 Monsterse Courant

AUTORIJSCHOOL

A. VAN ONSELEN Jubilarissen bij Postzegel-

Rijnweg 59-61 | 2681 SC Monster | Tel. (0174) 21 29 62 | www.autorijschoolvanonselen.nl

L

60

Kijk hier nou!

Sinds19

11

vereniging Monster

Lessen in BMW Theorieles dinsdag 19.30 uur. Bel of mail voor onze jubileum aanbieding.

AL 55 JAAR EEN BEGRIP IN HET WESTLAND

Koornneef Versmarkt, uw asperge-specialist!!!

Geniet van deze lekkernij!!! Het seizoen duurt nog maar enkele weken. Nieuwe aardappelen, Frieslanders, 5 kilo 3,99 Hollandse jonge tuinbonen, 2 kilo .......................... 2,99 Hollandse jonge tuinbonen, kist 8 kilo ........ 9,99 Heerlijk met ons ambachtelijk slagers rookspek! Hollandse aardbeien, honingzoet! 500 gram ... 2,50 Hollandse kersen, fantastisch!, 500 gram ....................... 2,50 Hollandse kasframbozen, doosjes ...... 3,99

2

Westlandse kasbonen, kaspostelein, kasraapstelen, kersen, bramen, frambozen, wilde perziken, nectarines!!!

Rondo’s, 5 stuks van 4,00 voor 2,99 Portulaca, bloeiplezier! megaschaal 7,99 Wandbloeiers, alle soorten 2 zakken 15,00 Hortensia’s, alleen de allermooiste 6,99 MAANDAG + DINSDAG Vers gesneden snijbonen, 500 gram 1,99 Hollandse bloemkool, vanaf 0,99 Roodenrijs

.......

................................. .....

.........................

De vier jubilarissen: v.l.n.r. Theo van der Caaij met partner, Piet van der Kaaden, Carin van de Peppel en Jan Rooney met partner. Op de achtergrond de voorzitter Klaas Keijzer. De foto is gemaakt door Lia Vieveen. Foto: PR

...........................

....................................................

24 uur per dag 7 dagen per week: Hollandse aardbeien, kersen, frambozen in onze verkoopautomaat Kon. Wilhelminastraat 1 D. v.d. Kasteeleplein 2

’s-GRAVENZANDE

Postzegelvereniging Monster heeft vijf jubilarissen gehuldigd vanwege hun langdurige lidmaatschap bij de georganiseerde filatelie. Jan Rooney en Eric de Ridder uit Hoek van Holland zijn beiden 25 jaar lid, Theo van der Caaij uit Monster is 40 jaar lid en Carin van de

Peppel en Piet van der Kaaden uit Hoek van Holland zijn beiden 50 jaar lid. Voorzitter Klaas Keijzer sprak hen toe en overhandigde hen een plaquette, een certificaat van waardering, een jubileum stockboek en een boeket rozen. Deze rozen ‘Myrna’ hebben hun

eigen postzegel in de serie ‘Westlands Mooiste’. Eric de Ridder was verhinderd bij de huldiging en krijgt de plaquette op een later moment. Meer informatie: www.postzegelverenigingmoster.nl.

Opti-flor viert 90 jarig jubileum Wildenberg Recycling B.V. is een onderneming die zich ruim 50 jaar bezighoudt met het inzamelen en verwerken van oud papier, karton, metalen en plasticfolie in Den Haag en maakt deel uit van de Van Scherpenzeel Groep. Het vertrouwelijk vernietigen van archieven is een specialistisch onderdeel van onze activiteiten. Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Belader (fulltime) Als belader vertrek je dagelijks om 06.30 uur en assisteer je de chauffeur bij het inzamelen en afvoeren van papier/karton en vertrouwelijk papier. Als belader ben je gemotiveerd, lexibel, fysiek sterk, klantgericht en beheers je de Nederlandse taal goed in woord en geschrift. Tevens heb je geen 9 tot 5 mentaliteit. Wat bieden wij? • Een zelfstandige functie binnen een klein en enthousiast team • Een open en informele werkomgeving met leuke collega’s • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden • Doorgroeimogelijkheden naar de functie van chauffeur Vanwege de werkzaamheden met vertrouwelijk materiaal, zal er voor deze functie een Verklaring Omtrent Gedrag door ons worden aangevraagd. Herken jij jezelf in deze omschrijving en heb je interesse? Reageer dan uiterlijk 27 april 2018! Loop even binnen voor meer informatie of mail je cv en motivatie naar: Wildenberg Recycling, De Werf 50, 2544 EK Den Haag personeel@wildenbergrecycling.nl t.a.v. mevr. W. Lamphen. Voor vragen kun je bellen: 070 - 511 36 62.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Wildenberg Recycling De Werf 50 2544 EK Den Haag T +31 70 511 36 62 E info@wildenbergrecycling.nl

maakt deel uit van de Van Scherpenzeel Groep

Op zaterdag 9 juni vond het Vrienden van Opti-flor Festival plaats aan de Orberlaan in Monster. Het 90-jarig jubileum van de familie Hendriks in de tuinbouw werd gevierd met alle elementen die een goed festival bevat; muziek, eten, drinken en vooral heel veel gezelligheid. Meer dan 800 genodigden woonden het Vrienden van Opti-flor festival bij. Tijdens het festival werd er stil gestaan bij de rijke geschiedenis van het bedrijf. Een speciale ‘Hendriks bite’ werd geserveerd, bestaande uit alle soorten groente die de familie in het verleden gekweekt heeft. Er werd rekening gehouden

met bezoekers van alle leeftijden; er was een Seniorensalon en een heuse Silent Disco. Aan de inwendige mens werd goed gedacht; van ijs tot smokey goodness van de BBQ en van poffertjes tot flammkuchen en pokebowls, er was voor iets wat wils. Coverband Valium en DJ Tabass-co zorgden voor de muzikale omlijsting van het festival. Een limonadefontein, schmink, een goochelaar, springkussen en zweefmolen deed de allerkleinste bezoekers lachen van plezier. De komst van de genodigden was het grootste cadeau voor Opti-flor, maar

College wil geen islamitische school Het college heeft de gemeenteraad geadviseerd de aanvraag van Stichting Yunus Emre om een islamitische basisschool in Westland te openen niet goed te keuren. Volgens het college is de belangstelling voor islamitisch onderwijs in Westland onvoldoende bewezen. Onlangs oordeelde minister Slob van Onderwijs, net als daarvoor staatssecretaris Sander Dekker dat in 2016 al deed, dat er in Westland te weinig moslimkinderen in de basisschoolleeftijd wonen. Daardoor zou de stichtingsnorm van 257 leerlingen niet gehaald worden. Beide bewindslieden waren van mening dat de situatie in Westland te veel verschilt van Maastricht, de gemeente die Yunus Emre in de eerste aanvraag als referentie had opgevoerd om de belangstelling voor islamitisch onderwijs aan te tonen. In een nieuwe aanvraag ge-

bruikt Yunus Emre Heerlen als referentiegemeente. Het college is echter van mening dat Westland en Heerlen te veel van elkaar verschillen. Leerlingen van een islamitische school in Westland krijgen te maken met grotere reisafstanden dan in het meer compacte Heerlen. Dit kan voor sommige ouders reden zijn om toch voor een school dicht bij huis te kiezen, wat niet zal bijdragen aan het halen van de stichtingsnorm. De aanvraag voldoet daardoor niet aan de wettelijke eisen en moet daarom worden afgewezen, meent het college. De gemeenteraad moet voor 1 augustus 2018 besluiten op de aanvraag van Yunus Emre. Dat betekent dat behandeling van de aanvraag in de commissie MO van 18 juni en de gemeenteraad van 3 juli wordt verwacht. Uiteindelijk heeft de minister het laatste woord over de aanvraag.

indien men toch iets wenste te geven, werd aangeraden een schenking te doen. Dit geschonken bedrag zal Opti-flor gebruiken om de samenwerking met REAKT en Patijnenburg uit te breiden.

Gemeente houdt 5,6 miljoen over De gemeente Westland sluit het jaar 2017 af met een voordelig resultaat van 8,6 euro miljoen. Van dit bedrag betreft 3 miljoen werkzaamheden die naar 2018 zijn doorgeschoven. Westland houdt dus op een totale begroting van 329 miljoen een netto-bedrag van 5,6 miljoen over. Het saldo wordt vooral veroorzaakt door incidentele meevallers op de grondexploitatie. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld het overschot toe te voegen aan de algemene reserve. Uit de jaarrekening blijkt verder dat zowel de reservepositie als de schuldpositie van de gemeente Westland zich in 2017 positiever ontwikkelden dan aanvankelijk was verwacht. Eind 2017 zat er in totaal 259,8 miljoen in de reserves, terwijl 234,7 miljoen was geprognotiseerd. Dat kwam onder andere door het jaarrekeningresultaat 2017 en vertraging van enkele geraamde uitgaven uit de reserves. De schuldpositie kwam lager uit dan de verwachte 374 miljoen en bedroeg eind 2017 336,4 miljoen. Belangrijkste oorzaak hiervan was een ontvangst van 24 miljoen vanuit de verkoop van gronden. Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad. Behandeling door de gemeenteraad is gepland op 10 juli 2018.


12

|

Monsterse Courant 14 juni 2018

‘since 1962’

nster o M in n e g in n o w e ll a n Meer dan de helft va nster o M s r a la e k a M f f r o d g r wordt verkocht door Bo

Burg. Kampschoerstraat 48

Verburghlaan 35

Wateringseweg 10

MONSTER

POELDIJK

POELDIJK

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Vraagprijs € 300.000,- k.k.

Vraagprijs € 297.500,- k.k.

Helmstraat 9

Herenstraat 44

MONSTER

MONSTER

MAKELAARS

VERKOCHT

FAVORIET Ericastraat 38 MONSTER

Vraagprijs € 257.500,- k.k.

Vraagprijs € 625.000,- k.k.

Hoefslag 35

Monsterseweg 27

HOEK VAN HOLLAND

‘S-GRAVENZANDE

In kindvriendelijke woonwijk gelegen, royale tussenwoning met aanbouw en zonnige achtertuin. De woning ligt op steenworp afstand van het centrum en op korte afstand van het strand en duinen! Bijzonderheden: - Bouwjaar circa 1962. - Perceel 173 m² eigen grond.

VERKOCHT

Vraagprijs € 300.000,- k.k.

Vraagprijs € 800.000,- k.k.

- Woonoppervlakte circa 141 m².

Pieter Heusstraat 32

Tuindersweg 65

- De woning is voorzien van dubbel glas.

‘S-GRAVENZANDE

MAASDIJK

- Voldoende parkeergelegenheid nabij de woning. - In de nabijheid van de woning zijn het gezellige centrum en alle denkbare voorzieningen aanwezig. - Op steenworp afstand gelegen van het strand en de duinen. - Uitvalswegen liggen op korte afstand.

Vraagprijs € 500.000,- k.k.

VERKOCHT

Vraagprijs € 297.500,- k.k.

Vraagprijs € 300.000,- k.k.

BEKIJK ONS ACTUELE AANBOD OP WWW.BORGDORFF.NL | KERKPLEIN 12 | 2681 BB MONSTER | 0174 - 28 60 80 | MONSTER@BORGDORFF.NL

Moc 2018 06 14  
Moc 2018 06 14