Page 1

Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland

015 - 761 81 28

13e jaargang 8 november 2018

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

Gemeentenieuws

2,3

STIJF, MOE OF PIJN? Bel Annette van Dorp DC.

CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66

W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

Opbrengst Collecte Diabetes Fonds 2018 De jaarlijkse collecteweek van 29 oktober t/m 3 november 2018 voor het Diabetes Fonds, heeft dit jaar in Maasland € 2.450,53 opgeleverd. 25 vrijwilligers gingen in de eerste week van wintertijd in Maasland op pad. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek om diabetes beter te behandelen en te genezen. Inwoners van Maasland die geen collectant aan de deur hebben gehad, kunnen alsnog geld overmaken op IBAN NL58 INGB 0000 0057 66 t.n.v. het Diabetes Fonds in Amersfoort. Voor meer informatie: bel 033-4622055 of kijk op www.diabetesfonds.nl.

Feestelijk afscheid en lintje voor voorzitter gymnastiekvereniging Ze moest netjes gekleed klaarstaan om opgehaald te worden want een bevriend echtpaar kreeg een verjaardagsverrassingsfeestje aangeboden. Zo was de boodschap. En ze stónd klaar. Echter, de auto die haar ophaalde reed niet naar Schiedam maar naar De Dorpshoeve in Schipluiden en daar was iedereen van de gym aanwezig die ook in de afgelopen 27 jaar maar iets met Lidy Berbée-Straathof te maken had gehad. Bij haar afscheid als voorzitter van de gymnastiekvereniging Schipluiden wachtte Lidy een knalfeest met een extra feestelijk tintje, eh… lintje. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Zelfs de slingers, de servetten en de tafelkleedjes waren in de clubkleuren. Het kon niet missen, hier gebeurde iets speciaals. Lidy was totaal overrompeld toen zij met haar echtgenoot de hal van De Dorpshoeve inkwam en daar haar volledige gezin, medebestuursleden, oud-bestuursleden en allerlei mensen van de gymvereniging aantrof. Na 27 jaar gaat Lidy de bestuurskamer verlaten, maar dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Al die jaren verzorgde Lidy allerlei verrassingen en menig afscheid

Lidy Berbée-Straathof omringd door de burgemeester en haar hele gezin.

van vrijwilligers maar nu was ze zélf het middelpunt. En dat was best even slikken. Aanpakken Lidy is een mens van niet kletsen maar aanpakken. En dat deed ze. Minimaal 27 jaar lang. Mouwen opstropen, soms tot diep in de nacht, en gáán. Besturen, organiseren, jureren, fotograferen, enthousiasmeren, bloembollenen Sinterklaasactie, werven van vrijwilligers en sponsors, EHBO, schoonmaken, naaien, kamp voorbereiden, ach eigenlijk is de lijst te lang om te benoemen. Ze

hield alle ballen in de lucht. Als Lidy iets deed, dan deed ze het goed. En eigenlijk het liefst zélf want dan ging het zoals zij dacht dat het moest. Maar een vereniging van ruim 190 leden leiden, kun je uiteraard niet alleen. Daarom had zij een hele club enthousiaste vrijwilligers om zich heen die samen de gymnastiekvereniging tot een bloeiende vereniging maken. Of het nu om de 50+ gym gaat, de peuters en de kleuters of de selectie, alles werd geregeld met een goed technisch kader en gecertifieerde docenten.

Foto: GvW-T

Lintje Maar ook aan dit voorzitterschap is nu een einde gekomen. Haar medebestuursleden lieten Lidy niet met lege handen gaan. Naast tal van persoonlijke cadeaus en herinneringen mocht zij uit handen van burgemeester Rodenburg een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen. Dat had zij never nooit verwacht! Te midden van haar dierbaren speldde de burgemeester haar de versierselen op. Lidy Berbée-Straathof gaat verder door het leven als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Positieve gezondheid Woensdagochtend 28 november organiseert Stichting Welzijn Midden Delfland in samenwerking met Careyn in Schipluiden een bijeenkomst over positieve gezondheid. In deze themabijeenkomst neemt Vera Verhoeven (van de vitaliteitsorganisatie ‘ Veerkracht, Lifestyle coaching’) de deelnemers mee hoe je zelf kunt zorgen voor een vitaler leven. Deze themabijeenkomst inspireert, confronteert en heeft ook humor, want lachen is belangrijk voor de vitaliteit. De bijeenkomst is vooral ingestoken op praktische tips en ontmoeting. De bijeenkomst vindt plaats in het Windrecht 10A in Schipluiden en begint om 10.00 uur.

Uw regiomakelaar en taxateur voor Midden-Delfland, Westland, Delft en omstreken. Een gevestigde naam sinds 1998. 015-2573898 www.vanleerdammakelaardij.nl Fluitekruid 64 te Den Hoorn

Mooie cheque voor Corsoboot Schipluiden U herinnert zich vast nog wel de fantastische boten van het Varend Corso. Wekenlang zijn vrijwilligers bezig geweest om de meest mooie creaties te bedenken én te realiseren. Dat werd al of niet beloond met prijzen. Maar er was nog meer mogelijk. Via de Clubkasactie van de Rabobank konden leden van de bank een stem uitbrengen op een vereniging of stich-

ting. Dat leverde de Corsoboot Schipluiden nog een fantastisch bedrag op! Door Gemma van Winden-Tetteroo

De Rabobank draagt het verenigingsleven en stichtingen een warm hart toe en stelt maar liefst € 75.000,- beschikbaar. Leden van de bank mochten stemmen op hun favoriete vereniging of stichting en daarmee kon er dus geld verdiend worden. Ieder lid van de bank kon vijf stemmen weggeven, maximaal twee per vereniging of stichting. Veertien dagen kreeg men de tijd om hier gehoor aan te geven. In die tussentijd gingen de leden van de vereniging natuurlijk flink lobbyen bij familie, vrienden en kennissen om juist op dié vereniging of stichting te stemmen. Blij De organisatie van Corsoboot Schipluiden zag die uitdaging ook wel zitten. Zij hadden afgelopen augustus een fantastische Formule 1 wagen van Max Verstappen gemaakt. En dat werd gewaardeerd.

Via Facebook had de organisatie een oproep gedaan. En zo gebeurde het dat Remy van Geene en Marloes van den Berg-Groenewegen afgelopen week aan de koffie zaten met twee mensen van de Rabobank. Die overhandigden de vrijwilligers van de corsoboot

een geweldig cheque. “Daar zijn we ontzettend blij mee. Dat is alvast weer een mooi opstapje voor volgend jaar!” Wat er precies met het geld gedaan wordt, horen we tegen die tijd wel. Als er weer een nieuwe boot gerealiseerd moet worden.

Leden van de Rabobank en rechts Remy van Geene en Marloes van den Berg-Groenewegen van de Corsoboot Schipluiden.

Foto: GvW-T


2

|

De Schakel MiddenDelfland 8 november 2018

Gemeenteberichten Donderdag 8 november 2018

week 45

Papierinzameling in Schipluiden

RAADSINFORMATIE

Op vrijdag 9 november kunnen de inwoners van Schipluiden hun oud papier weer aan de weg zetten. ‘t Vooronder zamelt deze keer uw papier in.

Raadsvergadering

Aangepaste openingstijden burgerzaken

Op dinsdag 13 november 2018 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis van Midden-Delland, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Aanvang 16.00 uur.

Op woensdag 14 november hebben de medewerkers van het gemeentehuis een gezamenlijke bijeenkomst. Het gemeentehuis is daarom tot 10.00 uur telefonisch niet bereikbaar en gesloten voor bezoek.

Snel uw melding doorgeven over de buitenruimte? Losliggende stoeptegels, slechte regenwaterafvoer, losgeraakte putdeksels, zwerfvuil, overhangende takken, vernielingen, grafiti, overlast van wespen... U als inwoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt. Het kan zijn dat u een gevaarlijke of hinderlijke situatie onder onze aandacht wilt brengen, zodat die tijdig verholpen kan worden. Dat kunt u op meerdere manieren doen. Hoe geeft u uw melding eenvoudig door? 1. Telefonisch via het Klant Contact Centrum, telefoon (015) 380 41 11 2. Met uw smartphone via de gratis MijnGemeente app (Google Play of AppStore) 3. Via internet met het formulier www.middendelland.nl/melding

E-mailservice: ontvang automatisch alle bekendmakingen in uw mailbox Op de website https://zoek.overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op de bekendmakingen van de gemeente Midden-Delland, bijvoorbeeld op postcode of op onderwerp. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

Aanvragen en Besluiten

U kunt de raadsvergadering ook volgen via Internet TV. De uitzending begint enkele minuten voor aanvang van de vergadering. U kunt de vergadering live bekijken maar u kunt ook de uitzending terugkijken. De link naar de internetuitzending vindt u op www.middendelland.nl/webcast. Agenda - Beraadslagingen over programmabegroting 2019-2022 • 16.10 – 17.30 uur: 2e termijn raadsfracties (per fractie maximaal tien minuten) Mogelijkheid tot het indienen van moties/amendementen) • 17.30 – 19.15 uur: Schorsing • 19.15 – 20.15 uur: Reactie van het college (per portefeuillehouder vijftien minuten) • 20.15 – 20.45 uur: Schorsing (indicatief) • 20.45 – 21.30 uur: Debat gemeenteraad over standpunten en ingediende moties/ amendementen • 21.30 – 22.00 uur: Reactie van het college (facultatief) - Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2019-2022 De vergaderstukken zijn in te zien • Op het Klant Contact Centrum Gemeentehuis Midden-Delland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden • Via www.middendelland.nl > Actueel > Vergaderkalender en vergaderstukken Spreekrecht Aan het begin van de vergadering wordt de mogelijkheid tot inspreken geboden. Hiervoor gelden wel enige spelregels, zoals vooraf aanmelden bij de Raadsgrifier, maximaal 5 minuten spreektijd, alleen inspreken over agendapunten. Voor aanmelding en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de grifier, Arjan de Vos, tel. (015) 380 41 08 of e-mail: grifie@middendelland.nl. Mailservice U kunt zich abonneren op een gratis mailservice, waarbij u automatisch een mailbericht ontvangt op het moment dat vergaderstukken zijn geplaatst op de gemeentelijke website. Hiervoor kunt u terecht op www.middendelland.nl/mailservice.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn AANVRAGEN (APV)vergunningen - Evenementenvergunning is aangevraagd voor het houden van een kerstmarkt en lichtjesoptocht in en rond de Dijkshoornseweg, Hoornsekade en Kon. Julianaplein in Den Hoorn op 22 december 2018 tussen 16.00 en 21.00 uur. BESLUITEN (APV)vergunningen - Evenementenvergunning is verleend voor de Sinterklaasintocht in Den Hoorn op 24 november 2018.

Maasland AANVRAGEN (APV)vergunningen - Evenementenvergunning is aangevraagd voor de Sinterklaasintocht in Maasland op 24 november 2018. VOORNEMEN TOT BESLUITEN Voorlopig aanwijsbesluit - Voorlopige aanwijzing van één inzamellocatie in Maasland. Op 30 oktober 2018 besloot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delland, om inzamellocatie TE-15 (nabij Langetaam 15) in Maasland voorlopig aan te wijzen. Voordat een deinitief aanwijzingsbesluit wordt

www.middendelfland.nl

genomen, passen we voorbereidingsprocedure toe, volgens het bepaalde in artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De nieuwe voorlopige inzamellocatie (zie foto) wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd, van 9 november tot 21 december 2018. Tijdens deze termijn kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze op de inzamellocatie indienen. Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van MiddenDelland, Postbus 1, 2636 ZG, Schipluiden. Of u maakt gebruik van het online formulier ‘zienswijze indienen’. Dit formulier vindt u op www.middendelland.nl. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Cok van Bergen Henegouw van de afdeling Openbare Werken. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (015) 380 41 11 of via het e-mailadres CvanBergenHenegouw@middendelland.nl.

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelfland.nl > Actueel > Officiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

BESLUITEN Exploitatievergunningen - Exploitatievergunning is verleend voor de openbare inrichting Bakkerij van den Berg Maasland, Veldesteijn 27, 3155 SR Maasland (29 oktober 2018). Deze vergunning is verleend op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Midden-Delland 2010. De vergunning en bijbehorende stukken, liggen vanaf 9 november 2018 voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het Klant Contact Centrum, in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van de hiervoor genoemde ter visie ligging een beroepschrift indienen bij de rechtbank sector bestuursrecht. Kijk op de website voor de precieze voorwaarden.


8 november 2018 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 8 november 2018

Vervolg Aanvragen en Besluiten

|

3

week 45

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

- Exploitatievergunning is verleend voor de openbare inrichting CityDoner Maasland, Kerkweg 1, 3155 EC Maasland (29 oktober 2018). Deze vergunning is verleend op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Midden-Delfland 2010. De vergunning en bijbehorende stukken, liggen vanaf 9 november 2018 voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het Klant

Contact Centrum, in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van de hiervoor genoemde ter visie ligging een beroepschrift indienen bij de rechtbank sector bestuursrecht. Kijk op de website voor de precieze voorwaarden.

www.middendelfland.nl

Schipluiden BESLUITEN (APV)vergunningen - Evenementenvergunning is verleend voor de Sinterklaasintocht in Schipluiden op 24 november 2018.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

Orgelconcert Jan van Westenbrugge in ‘t Woudt De Stichting Vrienden van de Woudtse Kerk organiseert samen met Jan van Westenbrugge een sfeervol orgelconcert in het Woudtse kerkje. Het concert begint om 19:30 uur, de kerk is open vanaf 19:00 uur. De entree bedraagt 15 euro, inclusief een consumptie na afloop in het naastgelegen koffiehuis De Hooiberg. Bent u al Vriend van de Woudtse Kerk, dan is de toegang tot het concert € 5,-. Kaartverkoop bij De Hooi-

berg of voor aanvang aan de deur. U kunt alleen contant betalen. Als kerkorganist is Jan van Westenbrugge verbonden aan de Hervormde Gemeente van Wateringen, waar hij al vele jaren de erediensten begeleidt op een manier die elke keer weer uniek is. Ook geeft Jan van Westenbrugge jaarlijks vele concerten in het hele land en is regelmatig begeleider van koren en solisten. Hij heeft

diverse CD’s uitgegeven en legt zich de laatste jaren vooral toe op het maken van koraalbewerkingen, waarvan er inmiddels al een aantal is verschenen. Voor deze gelegenheid heeft Jan van Westenbrugge een programma samengesteld voor ieder wat wils met herkenbare thema’s. Daarbij zal hij het orgel van de Woudtse Kerk zoveel mogelijk tot zijn recht laten komen. Het orgel van de Woudtse

Kerk is in 1970 gebouwd door de fa. de Koff. In 1987 is het volledig gerenoveerd en uitgebreid. De dispositie bestaat uit 9 stemmen verdeeld over 2 klavieren en een vrij pedaal

De stichting Vrienden van de Woudtse Kerk werft fondsen voor het onderhoud van het kerkgebouw in ‘t Woudt door de organisatie van culturele en maatschappelijke activiteiten.

Boeken- en Rommelmarkt in Oude Kerk Maasland Vrijdag 9 november van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 10 november van 10.00 tot 12.30 uur wordt de jaar-

lijkse rommel- en boekenmarkt gehouden in de Oude Kerk aan het Kerkplein in Maasland. Ook dit jaar heeft

17 november a.s.: Kom proeven van de sfeer én de wijn!

Bas Berkhout beveelt heerlijke wijnen aan.

Het is al voor de 23e keer dat Topslijterij Berkhout een wijnproeverij organiseert in Den Hoorn. Schrijf dus zaterdag 17 november met grote letters in de agenda want dan gaat het weer gebeuren. In De Hoornbloem aan het Koningin Julianaplein.

Door Gemma van Winden-Tetteroo Vaak volgt de NajaarsWijnproeverij op de intocht van Sinterklaas, maar dit jaar komt Bas Berkhout een weekje eerder met allerlei verrassende wijnen. Op zaterdag 17 november 2018 is iedereen van 15.00 tot 18.00 uur van harte welkom om de meest spannende wijnen te komen proeven. “We serveren uiteraard de vertrouwde merken maar we hebben ook nieuwe en veelbelovende wijnen uit Chili, Sicilië, Frankrijk natuurlijk en Spanje. Een paar heerlijke dessertwijnen mogen straks tijdens de feestdagen uiteraard niet ontbreken!”

Foto: GvW-T

Proeven Bas heeft er al helemaal zin in. “We doen dit met medewerking van Neerlands Wijnhuis, Kwast Wijnkopers, Verbunt Wijnkoperij en De Monnik Dranken die overigens vorige maand hun 100 jarig bestaan vierden. De Hoornbloem wordt weer gezellig aangekleed en we presenteren de wijnen zo, dat iedereen er mooi zicht op heeft. Dus ik zou zeggen: Proef de wijn én de sfeer!” En als u besluit dat u zo’n verrukkelijke of mooie wijn meteen wilt aanschaffen, dan krijgt u nog korting ook, zeker bij grotere afname. Kortom: op de 17e naar Den Hoorn om de wijnen, die met zorg gekozen zijn, eens uitgebreid te proeven. Met vakkennis geselecteerd en ook nog voor een redelijke prijs. Wat wilt u nog meer? Proost! PS: In de winkel kunt u natuurlijk altijd terecht!

De Woudtse kerk is te vinden aan ‘t Woudt 25, 2636 HD Schipluiden. Kijk voor meer informatie: www.vriendenwoudtsekerk.nl/activiteiten

Komend weekend is er de jaarlijkse boeken- en rommelmarkt in de Oude Kerk. Foto: PR

een team van vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Maasland zijn best gedaan om de koopjes zo mooi mogelijk te presenteren. Er is een gevarieerd aanbod voor de liefhebber; brocante, prachtig servies, divers aanbod aan boeken, verscheidenheid aan electra, speelgoed en klein huishoudelijk materiaal. De boekenmarkt is net als vorig jaar in de Oude Kerk, zodat u alle koopjes overzichtelijk bij elkaar aantreft. Uiteraard wordt na vrijdagavond de voorraad voor beide markten weer aangevuld, zodat er ook op zaterdagochtend weer allerlei aantrekkelijke waar te koop liggen. Ook de bloemenhoek ontbreekt niet en u kunt op de markt terecht voor een kopje koffie met een lekkere oliebol. De opbrengst van beide markten is bestemd voor het onderhoud van de historische en monumentale Oude Kerk.

Goud- en zilverinkoop in Hoek van Holland Chris van Waes, Juwelier en Antiquair uit Poeldijk, is gespecialiseerd in oude sieraden. Hij koopt regelmatig oude sieraden van particulieren. Hij was al vaak eerder in De Hoekstee in Hoek van Holland. Vanwege de positieve reacties komt hij terug op maandag 12 en dinsdag 13 november. Als gediplomeerd juwelier onderwerpt hij de aangeboden sieraden en gebruiksvoorwerpen van edelmetaal aan een professionele beoor-

deling. Hij kijkt niet alleen naar het gewicht, maar stelt de waarde ook vast op basis van de schoonheid van het ontwerp. Zo betaalt hij een reële prijs. Van Waes ontvangt iedere bezoeker individueel met inachtneming van de privacy. De opkomst van de bezoekers is goed, maar er zijn zelden lange wachttijden. Van Waes is beide avonden van 18.00 tot 22.00 uur nn LCC De Hoekstee aan de Mercatorweg 50 in Hoek van Holland.

Foto: Rolf van Koppen


4

|

De Schakel MiddenDelfland 8 november 2018

familieberichten ‘Gij doorgrondt en kent mij’

Samen Nooit meer samen genieten Nooit meer samen schieten Nooit meer samen achter de bar Nooit meer samen met de camper op stap Nooit meer samen terrasjes pakken Nooit meer samen gezellig uit eten Nooit meer samen, ja zoveel Ik mis je nu al opa, xx

Met veel verdriet, maar vol warme en dankbare herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Gerrit Cornelis Harteveld * 17 mei 1945

Gert - Opa

† 3 november 2018

Leny Harteveld-Dijkshoorn Marck en Marion Demi Luke Erwin en Mariëlle Daphne Justin Marina en John Gert is thuis, waar wij deze dagen als familie bij hem willen zijn. Correspondentieadres: Uitvaartbegeleiding Samen T.a.v. familie Harteveld Kasteelweg 11, 2678 SB De Lier

Psalm 139

Na een lang en bewogen leven hebben wij afscheid genomen van onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Pietertje Vreugdenhil van ’t Wout echtgenote van Pieter Vreugdenhil † 1 december 1921

6 november 2018

Huib en Riet Nienke en Martijn, Elsa, Timme Susan en Michiel, Tijn, Feike, Oscar Marise en Harald, Dani, Mila

Persoonlijk en respectvol

www.senz.nu

Marjolein Haalmeijer en team Dag en nacht bereikbaar op 06 510 525 64

Kees en Gerda Peet Aart en Alise, Sil, Isa Paula en Piet, Lieke, Ilse Piet in liefdevolle herinnering en Aafke Marcel Pieter en Mandy, Mirte Janine en Carlo, Sancho, Milou Jan en Barrie Lisette en Henk, Sten, Linn Remko en Lysette, Ziva, Vada Janine in liefdevolle herinnering

We nemen afscheid van Gert - Opa vrijdag 9 november om 13.00 uur in de grote aula van crematorium Ockenburgh, Ockenburghstraat 21 te Den Haag. Aansluitend is er gelegenheid de familie te condoleren en elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.  Onze dank gaat uit naar iedereen die heet bijgedragen aan de liefdevolle zorg en aandacht, gegeven aan mijn man, onze vader en opa.

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen...

Correspondentieadres: Dhr. C. P. Vreugdenhil Burgerweg 4 3155 DB Maasland De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden maandag 12 november om 10.30 uur in de Oude Kerk, Kerkplein 1 in Maasland. Lopend begeleiden wij moeder naar de Algemene Begraafplaats, Hofsingel 1 in Maasland waar de bijzetting in het familiegraf plaatsvindt.

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

HONDERD JAAR KWALITEIT IN GRAFMONUMENTEN

Laan van Overvest 64-70 2613 DN Delft Tel: 015-212.28.81 www.scholsenthart.nl info@scholsenthart.nl

Vanuit het hart met oog voor detail

Na de begrafenis is er in bovenstaande kerk gelegenheid tot condoleren. John en Margret van Kleef

06-128 222 22 (dag & nacht)

w w w.regenboog u it va a r t.n l Leg nu uw wensen vast bij De Laatste Eer.

Al

30

Gratis inloopspreekuur: donderdag 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

jaar!

WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

Wij, tandartsenpraktijk Lie gevestigd in Maassluis en Maasland, hebben nog plaats voor

nieuwe patiënten! begrafenisverzorging

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23

Den Hollander • Alleen begrafenissen • Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling • Dag en nacht bereikbaar Mozartlaan 13 3131ES Vlaardingen 010 - 460 05 09 info@tdenh.nl www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

Wilt u goud of zilver verkopen? Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een

Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

Maandag t/m donderdag: 8.30u-12.00 uur en 13.00 uur-17.00 uur Vrijdag: 8.30 uur-12.00 uur

vakkundige taxatie een goede prijs.

Maassluis: Lorentzdreef 40 3146 BK Maassluis Tel: 010-5916451 maassluis@tandartsenpraktijklie.nl

Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent.

Ook zijn er twee mondhygiënisten werkzaam in de praktijk. Nieuwe patiënten kunnen zich via onze website of telefonisch inschrijven.

Uw vertrouwen waard Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak. Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland

Maasland: Pynasplein 3 3155 VX Maasland Tel: 010-5920330 Maasland@tandartsenpraktijklie.nl


8 november 2018 De Schakel MiddenDelfland

W ij g a a n v e r h u iz e n ! H e t l o k e t v an de Stichting Gevonden & Verloren Voorwerpen gaat verhuizen. Vanaf 8 november 2018 is het nieuwe adres van het loket: Slot de Houvelaan 28A te Maasland (kantoorpand Van Stenis Notarishuis) Maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer: 010-592 01 11 E-mailadres: info@gevondeninmaasland.nl

Heeft u iets gevonden of verloren? Laat het ons weten. Draagt u onze stichting een warm hart toe en wilt u donateur worden? Maak uw vrijwillige bijdrage dan over op: NL 42 RABO 0180 7490 99 t.n.v. Stg. Gevonden & Verloren Voorwerpen Maasland

Hartelijk dank!

Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654 • Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000

5

Oratorium Paulus in de Nieuwe Kerk van Maasland Op 9 november 2018 gaan de deuren van de Nieuwe Kerk van Maasland nog één keer open voor een concert van ‘Hosanna’, onder leiding van Hans Cok. Die fijne akoestiek, waarin koor, solisten, orkest en orgel altijd uitstekend tot hun recht kwamen, kunt u nog een keer horen in het oratorium Paulus van componist Felix Mendelssohn Bartholdy. ‘Hosanna’ werkt altijd met uitstekende solisten. Zo ook de sopraan Kaiyi Min, een Taiwanese, die na haar opleiding in Taiwan in 2005 naar Europa kwam om hier verder te studeren: solozang en koordirectie. Daarmee haalde zij verschillende prijzen op concoursen. De alt Klarijn Verkaart stond al eerder bij ‘Hosanna’ op het podium, in de ‘Elias’ van Mendels-

sohn. Zij begon na haar studie Nederlandse Taal en Cultuur nog aan de opleiding klassieke zang, treedt overal op als soliste en verzorgt met enkele studiegenoten ook theatervoorstellingen. De tenor Arco Mandemaker studeerde zang aan het Rotterdams Conservatorium, waarna hij zich ontwikkelde tot een zeer veelzijdig zanger. De bas-bariton Sinan Vural Hij is een veelgevraagd solist bij verschillende operagezelschappen, maar kent ook al het oratoriumrepertoire. Hij was solist in de première van het oratorium ‘Samson’ van Hans Cok. Het Dordrechts Kamerorkest verzorgt de begeleiding, met organist Leo Hans Koornneef aan zijn ‘eigen’ orgel. Het koor wordt versterkt met een aantal leden van de Christelijke Oratoriumvereniging Ridderkerk, een ander oratoriumkoor van dirigent Hans Cok, en een flinke delegatie van de Westlandse COV ‘Excelsior’ te Naaldwijk, die vorig jaar de Paulus uitvoerde. Dirigent Hans Cok.

Jubileumuitvoering Chr. Zangvereniging Te Deum Laudamus Ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van Chr. Zangvereniging Te Deum Laudamus wordt op vrijdag 16 november een jubileumuitvoering gehouden in de Oude Kerk, Kerkplein 1, te Maasland. De avond begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de kerk open. De toegang is gratis. Na afloop van de avond kunt u onder het genot van een aangeboden drankje nog wat

napraten. Tijdens het programma wordt muziek gezongen die al eerder bij vorige concerten is uitgevoerd en wordt aangevuld met muziek uit het nieuwe repertoire. Het Ave Verum van W.A.Mozart en van Edward Elgar worden afgewisseld met muziek van Joh. Brahms en A. Bruckner, daarnaast zingt het koor enkele negrospirituals, dat geeft een welkome afwisse-

IJsclub Vlietland is er weer klaar voor

• Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

ling. Tenslotte zorgen moderne liederen voor een verrassende afsluiting. De begeleiding wordt verzorgd door een, voor deze gelegenheid samengesteld, combo. De algehele muzikale leiding van de avond is in handen van dirigent Toon van den Ende. Aan het eind van de avond zal een collecte gehouden worden.

Trekschuit terug? Oude tijden moeten op de wateren tussen Maassluis en Delft gaan herleven. De Historische scheepswerf Zorg en Vlijt (in oprichting) gaat een trekschuit van het model Snik bouwen en wil deze in de loop van 2019 in gebruik nemen. Mensen zouden dan volgens een dienstregeling vanaf de Veerstraat in Maasluis in kunnen stappen. Vanavond, tijdens een historische avond, donderdag 8 november, in de Koningshof, worden de plannen toegelicht.

Klaverjasvereniging On.Me.Ka. Op vrijdag 2 november werd er aan 7 tafels geklaverjast. De hoogste score werd behaald door Kees de Koning met 5913 pt. gevolgd door Kees v.d Eyk 5756 pt. Op plaats 3 Theo de Koning 5671 pt, 4 de Sjaak Verhorik 5330 pt en 5 de Paul Vermeulen met 5271 pt. De poedelprijs was deze week voor Arie van Nierop met 3914 pt. De volgende kaartavond is 16 november in het gebouw van de Maaslandse Vogelvereniging aan het Doelpad 5 te Maasland. U bent van harte welkom, aanvang om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur.

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.575 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23

Dorcas inzameling

Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

|

Vlak voor de Algemene Ledenvergadering afgelopen dinsdagavond hebben vrijwilligers van IJsclub Vlietland in Schipluiden het terrein en de baan weer klaar voor de winter gemaakt. De sloten zijn schoongemaakt, het gras van de baan is gemaaid en opgeruimd en het voorterrein is opgeknapt. Het hek kreeg een nieuw kleurtje en alles bij elkaar ligt het geheel er weer keurig bij. Laat de winter maar komen! Foto: GvW-T

Zaterdag 10 november tussen 10 en 12 uur staat de Dorcas aanhangwagen aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland. Iedere 2e zaterdag van de maand staan ze daar en ontvangen ze graag alle textiel, schoenen, brillen, en afgedankte mobieltjes. Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede. Voor meer informatie: tel.nr. 5919492

Foto: J.v.d.Heuvel

Kerken Midden Delfland Protestantse gemeente Maasland Zondag 11 november 10.00 uur Oude Kerk: ds. S. Tj. van der Hauw. 10.00 uur Oude Kerk: ds. R. Noordzij, Maassluis. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 11 november 09.30 uur: eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia. Voorgangers: pastor D. Verbakel. Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland Samenkomst in de aula van scholengemeenschap Lentiz in Maasland Zondag 11 november 10.00 uur: Taco Koster, Nieuw Vennep. Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 11 november 10.00 uur: ds. H. L. van ‘t Maalpad, Halsteren. 19.00 uur: praise. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 10 november 19.00 uur: geen viering. Zondag 11 november 9.30 uur: gezinsviering met de Notenkrakers. Voorganger: parochiaan. Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 11 november 10.00 uur Woudtse kerk: ds. T. Meijer, Puttershoek. 19.00 uur Rijstuin: ds. A. L. A. den Besten, Nieuwekerk a/d IJssel. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 10 november 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. ‘AnCor’. Voorganger: pastor E. Stok. Zondag 11 november 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang. Voorganger: pastor D. Verbakel.


6

|

De Schakel MiddenDelfland 8 november 2018

Fotowedstrijd: nieuwe regels, nieuwe kansen

Word jij mijn nieuwe collega? Bij Avalex zijn we op zoek naar een chaufeur! Rijbewijs C en code 95 op zak? Dan zoeken we jou! Lachen met je collega’s in de wagen, buiten werken, vroeg opstaan en op tijd thuis zijn – ook niet onbelangrijk! Bij Avalex zoeken we mannen en vrouwen (!) die ons komen versterken en ervoor zorgen dat de straten schoon worden. Hard werken waar iets voor tegenover staat. We bieden trainingen, opleidingen en goede arbeidsvoorwaarden, zodat je je persoonlijk kunt ontwikkelen. Daarbij werk je in een leuk team met genoeg afwisseling.

Woonzorgcentrum Akkerleven krijgt binnenkort foto’s gepresenteerd van vier bruggen in Schipluiden. Reden daarvan is dat de afdelingen van het verzorgingshuis de namen hebben gekregen van de Paardenbrug, de Valbrug, de Trambrug en de Hodenpijlbrug. Er werd een fotowedstrijd georganiseerd om de betrokkenheid met de omgeving te stimuleren. Er zijn al heel mooie foto’s bij de organisatie binnengekomen. Maar ook een verzoek! Door Gemma van Winden-Tetteroo

Aanvankelijk was er ge­ steld dat men per persoon slechts één foto van één van de vier bruggen mocht inleveren. En het moest een actuele foto zijn. Maar er waren mensen die zeggen ongelooflijk mooie foto’s in hun archief te hebben. Het

Maak een mooie foto en stuur ‘m in!

zou jammer zijn als die niet mogen meedingen naar de prijs en de eer. De winnende foto’s worden namelijk heel groot afgedrukt en tegen­ over de lift op de desbetref­ fende afdeling opgehangen. Zo kunnen de bewoners zich beter oriënteren op welke verdieping zij zijn. Kansen De voorzitter van de jury, fotograaf Ronald Bakker, begrijpt het verzoek. Na overleg is besloten om de

Foto: GvW-T

teugels iets te laten vieren. U mag nu meerdere foto’s inleveren van meerdere bruggen. Zo krijgen uw ta­ lenten ongekende kansen! Ook is de inleverperiode iets verruimd. U kunt uw foto’s insturen tot en met 19 no­ vember. Kijk even op de site www.fotografieronaldbak­ ker.nl voor de juiste voor­ waarden en de aanbevelin­ gen! Ze zien uw foto’s heel graag tegemoet! De uitslag en de feestelijke prijsuitrei­ king is half december.

Benieuwd? Kijk op https://werkenbij.avalex.nl

Kringloopmarkt avalex

zonwering | terrasoverkappingen | vitrona.nl

Op zaterdag 10 november is er een kringloopmarkt in Schipluiden. U kunt heerlijk rondsnuffelen tussen aller­ lei tweedehands spullen en boeken. De kringloopmarkt is van alle markten thuis. Er zijn heel veel gesorteerde boeken, elektrische appara­ ten, fotolijsten, lampen, tas­ sen, mandjes, kleine meu­ beltjes enz. Voor elk wat wils. Ook zijn er CD’s, Dvd’s, lp’s, puzzels of een leuk ge­ zelschapsspel. De kerst, sin­ terklaasspullen en schoen­

cadeautjes staan ook voor u klaar. De markt wordt gehouden in het Jeugdhuis, Kasteellaan, 2636 HW in Schipluiden van 10.00­14.00 uur. De Kasteellaan kunt u vinden achter de AH, daar is ook gelegenheid om te parkeren. Deze markt is ie­ dere 2e en 4e zaterdag van de maand. De opbrengst is voor het onderhoud van de dorpskerk! Voor meer informatie: toneijk@live.nl, tel. 06­47286290.

Grote vogelshow in Maasland

herfst actie: €100,- korting op elk rolluik Deze actie loopt t/m 30 november 2018. Vraag naar de voorwaarden of kijk op vitrona.nl

kom voor advies en een demonstratie naar onze

showroom!

Wist u dat rolluiken zowel inbraakvertragend als isolerend werken? Met rolluiken bespaart u tot wel 40% op uw energieverbruik en schrikt u potentiele inbrekers af! Daarnaast werken rolluiken ook verduisterend en hebben ze de beste zonwerende eigenschappen.

showroom naaldwijk grote woerdlaan 36c t 0174 - 631 125 ma/vr. 09:00 - 17:00 uur za. 10:00 - 15:00 uur vitrona.nl

De Maaslandse Vogelvere­ niging zal van 8 t/m 10 no­ vember haar inmiddels 54ste jaarlijkse vogelshow organiseren. Tijdens deze vogelshow brengen de leden van de vereniging hun mooiste vogels te­ zamen om deze aan het publiek te presenteren. Jaarlijks trachten de kwe­ kers die zijn aangesloten bij de vereniging goede kweekresultaten te boe­ ken met hun vogels. De vogelshow aan het eind van het jaar is de uitgele­ zen mogelijkheid om de mooiste vogels die er ge­ kweekt zijn aan andere vogelliefhebbers te tonen. De Maaslandse Vogelvere­ niging kent een leden­ bestand met een brede interesse. Deze brede interesse zorgt tijdens de vogelshow dan ook voor een zeer uiteenlopend scala aan vogelsoorten. Dit jaar hebben de leden 504 vogels geselecteerd om aan het publiek te to­ nen. Met een totaal van 83 verschillende soorten zal er voor iedere liefhebber wel iets interessants te bewonderen zijn waar­ donder de gebruikelijke

kanaries, zebravinken en grasparkieten. Ook zijn er een aantal indrukwek­ kende vogelsoorten zoals o.a. ijsvogels, bontge­ kleurde lori’s en enkele enorme duivensoorten. De vrijwilligers van de ver­ eniging maken veel werk van de aankleding van de showzaal. Met behulp van veel bloemen en planten wordt gezorgd voor een natuurlijk ogende omge­ ving voor de gepresen­ teerde vogels. Daarnaast is over de te bezichtigen vogelsoorten voldoende informatie beschikbaar, zoals dat in dierenparken gewoon is. De vogelshow zal worden geopend op donderdag­ avond 8 november vanaf 20.30 uur. Op vrijdag 9 november is de show te bezichtigen van 14.00 tot 22.00 uur. Zaterdag 10 no­ vember is de show open van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Er zal een verkoopklasse aan­ wezig zijn. Het verenigingsgebouw van de Maaslandse Vogel­ vereniging staat aan het Doelpad 5 te Maasland.

Schrijvende lezers Verschuilen achter de privacywet Kom je op maandagmiddag terug in de fietsenstalling onder Delft CS, heeft een of andere onverlaat je prachtige Ortlieb tassen van je fiets gejat. Dag familiecadeau. Sta je daar als zakelijk fietser met je veel te zware laptoptas vol ongeloof naar je fiets te staren. Bij navraag blijken er overal camera’s te hangen, maar … “wij mogen de beelden niet bekijken vanwege de privacy, hé” is de reactie. Even kijken of ik het nog begrijp. Er hangen camera’s. Tijdsblok en plaats zijn bekend, maar als beheerder van een bewaakte fietsenstalling wil je niet weten wie er een handeltje begint met de eigendommen van je klanten? Er wordt geadviseerd om vooral aangifte te doen. Zonde van de tijd natuurlijk voor zo’n licht vergrijp. Zit je niet alleen jezelf maar ook een allervriendelijkste politieagente een uur van het werk te houden. Wie pakt nu de verantwoordelijkheid? Zou het niet zo moeten zijn dat de beheerder van de fietsenstalling ongeregeldheden in kaart brengt als ze gemeld worden? Met één doel: veelplegers buiten de deur te houden. Waarom zou je anders investeren in een duur camerasysteem als je toch niet van plan bent om te waken over jouw en andermans eigendommen? Mijn fiets staat voortaan weer keurig geparkeerd buiten het station in de wijk. Daar is de sociale controle tot nu toe beduidend hoger gebleken dan in de fietsenstalling. Ben benieuwd wie een soortgelijke ervaring heeft. p.s. ik hoop dat degene die mijn fietstassen verpatst heeft, voortaan ook even de hond uitlaat. Of had je andere spannende plannen met de hondenriem? Een gefrustreerde fietsforens, Wally Keijzer


8 november 2018 De Schakel MiddenDelfland

in

|

Schipluiden

Al twee jaar lang iedere dinsdag op de koffie bij AH Buckers Schipluiden Ze zijn er iedere week weer dankbaar voor, de ouderen van Schipluiden en Den Hoorn die zelfs thuis opgehaald worden met een comfortabel busje om boodschappen te gaan doen bij Albert Heijn Buckers Schipluiden. Maar ook voor de heerlijke koffie en de traktatie! Het is gewoon een uitje dat ze niet meer willen missen. Door Gemma van Winden-Tetteroo Iedere dinsdag rijdt het busje van AH voor en stappen de dames en heren in. “Ik had het in De Schakel gelezen en toen heb ik meteen mevrouw Trudy gebeld of deze service ook geldig is voor mensen uit Den Hoorn. En sindsdien doe ik gezellig mee. Ik ben er ontzettend blij mee,” zegt Irene Quitz uit het buurdorp. Kennelijk reikt de geur van de verse koffie ver want Kees Verroen komt zelfs uit Delft! Hij is met zijn 73 jaar het jonkie onder de groep. “Maar dit is dus wel de leukste AH!” Ada Pluister (82) is er vanaf het begin al bij. Voor deze gelegenheid is haar zus Tiny van Duijn (77) uit Schagen er ook. Zij geniet net zo goed van de koffie en de appeltaart met slagroom. “We worden

hier altijd verwend,” zeggen Henk Schenkel (92) en zijn vrouw Riet (88). Ze vinden het prachtig. Na de koffie rijden ze met hun rollator door de winkel om hun boodschappen te doen. “En als we thuisgebracht worden, zet Ries of Sven (de chauffeur) alles nog op het aanrecht ook.” Geweldig 22 november is het twee jaar geleden dat Trudy en René Buckers voor het eerst de koffiepot en de koekschaal vulden en de senioren met een busje thuis ophaalden. “We hebben er nog geen seconde spijt van gehad. Moet je eens zien hoe gezellig het is!” Bep Haring (90) is vol lof, net als Bep Spoelder. Ook Ien Snijders (86) maakt graag gebruik van deze service. “Ik heb nog twee zoons thuis dus ik heb best wel veel boodschappen nodig. En op deze wijze doe ik dat natuurlijk heel gemakkelijk.” Corrie Snijders (84), Gerrie van den Engel en Nel Boks (90) beamen dat. “Het is ons uitje. Op dinsdag maken we geen andere afspraken want we vinden dit veel te leuk.” Loes Huster (88) schuift ook aan. “We plagen elkaar graag. Geweldig wat Trudy en René doen he. Bij de Avondvierdaagse stonden ze ook vier avonden in de nog brandende zon klaar om iedereen van iets lekkers te voorzien. We zijn er heel blij mee.”

Het is altijd gezellig tijdens de koffie op dinsdag bij AH. Foto’s: GvW-T

Bent u opzoek naar een leuk, betaalbaar en in het bijzonder origineel cadeau…? Ambachtelijk Zuivelboerderij Van Winden heeft voor u het zogenoemde ‘Midden Delfland pakket’ verkrijgbaar in elke prijsklasse.

RUIMERE OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN Dinsdagmiddag van 12.30 - 17.30 uur Vrijdagmiddag van 12.30 - 17.30 uur Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur

Sommige mensen komen al twee jaar lang bij Trudy op bezoek

De sfeer is optimaal! De koffie met speculaas, heerlijk !

Gaagweg 36 - Schipluiden • Tel. 015 - 380 91 34 info@zuivelvanwinden.nl • www.zuivelvanwinden.nl

Voor informatie, bezoek onze winkel of bel ons telefoon: 015 - 3809134

Spaar mee voor prachtig tijdloos servies. Van echt porselein!

Denk op tijd aan uw winterbanden! Uw veiligheid is immers het belangrijkste! Kom naar Autoservice Schenkeveld en vraag naar de mogelijkheden.

In de theeschenkerij van Bakker Hoek. Bij iedere € 10,- krijgt u een spaarzegel. Bij 40 zegels is uw spaarkaart vol en met een bescheiden bijbetaling kunt u een sfeervol servies bij elkaar sparen. Mooi voor elk moment! Bakkerij - Theeschenkerij

THEO HOEK Dorpsstraat 29, 2636 CE SCHIPLUIDEN Tel.: 015 - 380 81 19 e-mail: t.hoek4@kpnplanet.nl • www.bakkerijtheohoek.nl

Wij kunnen uw zomerbanden ook voor u opslaan. Gemakkelijker kunnen we het niet maken!

De actie geldt tot en met 24 februari 2019. Iedere zondag open van 12.00 - 18.00 uur15, 2636 GK Schipluiden Keenenburgweg

Albert Heijn Buckers Schipluiden

Dorpstraat 55 2636 CJ Schipluiden

015 380 8240 www.autoserviceschenkeveld.nl

7


8

|

De Schakel MiddenDelfland 8 november 2018

GVS 7-klapper op regio/district

MVV ‘27 verdient langs Verburch: 1-0 Na afloop waren er louter vrolijke gezichten te zien in het Maaslandse kamp. Met de tweede overwinning van het seizoen kon men opgelucht adem halen en op de ranglijst passeerde het team van Peter Broekman de nodige concurrenten. Na een matige eerste helft van beide kanten werd na de thee-onderbreking ‘n aantrekkelijk potje voorgeschoteld. Dat MVV ‘27 uiteindelijk de zege greep was op basis van de meeste mogelijkheden dan ook verdiend. De thuisploeg had zomaar na enkele minuten al een voorsprong kunnen koesteren. De nu in de basis gestarte Michael Berrevoets vond op links de geheel vrijstaande Dennis Louter, maar diens inzet kon gepareerd worden door doelman Benito Stijger en de rebound was te lastig voor de inkomende Huib van Barneveldt. MVV ‘27 speelde voor de rust iets beter dan ‘n week eerder tegen Maasdijk, maar de tegenstander was nu ook zeker van ‘n beter kaliber. Ondanks die verbetering oogde het spel van de Maaslanders met regelmaat rommelig en onrustig met veel balverlies tot gevolg. Alsof de ziekenboeg van de thuisploeg nog niet vol genoeg was moest Bret Rhijnsburger zich in de 26e minuut na een pittig duel met Ryan Harteveld laten vervangen door Quint van Stuivenberg Tegen de rust aan vond Huib van Barneveldt nog het zijnet na een voorzet van Aad Siranarasit. Het was opvallend dat het op de tweede stek staande Verburch niet één grote kans creëerde in dat tijdsbestek. Wat ‘n kwartiertje bijpraten voor effect heeft, werd aangetoond in het tweede bedrijf. MVV ‘27 bloeide op en creëerde kans na kans. In minuut

55 kwam weer zo’n mooie gelegenheid voor om de score te openen. Aad Siranarasit zag zijn schot half gekeerd worden door Benito Stijger, maar die laatste redde alsnog fraai op de inzet van dichtbij van Michael Berrevoets. De Verburch-keeper moest vervolgens nog eens redding brengen nadat Jaco Buynink hard met rechts uithaalde, maar in de 79e minuut was hij kansloos bij een woeste uithaal van Michael Berrevoets (1-0). Harm Voogt moest met nog drie minuten te gaan op de doellijn redding brengen bij een levensgrote kans van Ricardo van der Knaap. Die slotfase was zenuwslopend en na drie minuten extra tijd vond arbiter Jeroen Achterberg het genoeg. Opstelling: Tom van der Broek, Harm Voogt, Lars Kloet, Jaco Buynink, Bret Rhijnsburger (Quint van Stuivenberg), Leon van Kersbergen, Michael Berrevoets, Jordi Lems, Aad Siranarasit, Huib van Barneveldt (Haysam Aradelaziz) en Dennis Louter.

Ook dit jaar zullen weer enkele turnsters van GV Schipluiden deelnemen aan de wedstrijden van regio/district Zuid-Holland. Vorig jaar waren er zes turnsters, dit seizoen zijn het er zeven, een record-deelname voor GVS. Alle turnsters komen uit in de 4e divisie. Tevens zijn er wat wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. Per dit seizoen zijn regio Zuid-Holland Zuid en Zuid-Holland Noord samengevoegd tot één district. De meisjes met voorgeschreven oefenstof turnen één plaatsingswedstrijd. Bij de keuze oefenstof turnen de dames nu twee plaatsingswedstrijden, waarbij de ranking van de beste wedstrijd bepaalt of een turnster wel of niet doorstroomt naar de districtsfinale, afhankelijk van de doorstroomcriteria. Deze worden pas bepaald als de totaal-deelname van alle plaatsingswedstrijden bekend is. Ook kunnen alle turnsters in de 4e divisie zich nu plaatsen voor toestelfinales. De GV Schipluiden turnsters die dit seizoen GVS zullen vertegenwoordigen op de regio-/districtswedstrijden, zijn: Lissa Hoek, Elise de

Weekoverzicht Benieuwd wat er deze week allemaal is gebeurd in de regio? Kijk vanaf vrijdagavond 19.00 uur naar een nieuw Weekoverzicht.

WOS Sport Komend weekend spelen de dames van Quintus een Europees tweeluik in de Challenge Cup. Bekijk de beelden van deze wedstrijd a.s. maandag vanaf 19.00 uur in WOS Sport. KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, T-Mobile 709 Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

Foto: GV Schipluiden

Schipper en Angelique Herbert bij de dames senior D; Anna Peters bij de dames junior E; Loïs Volkering

en Yelina Dijkxhoorn bij de dames jeugd-2 F en Maartje Peters bij de meisjes pupil-2 D1.

P.C.O.B. Maasland - Schipluiden

Matchwinnaar Michael Berrevoets. Foto: MVV Maasland

Op woensdag 14 november is er een ontmoetingsmiddag, georganiseerd door PCOB, afdeling Schipluiden. Twee sprekers zullen op gedreven wijze een invulling aan deze middag geven. De lezing vindt plaats in Zaal Korpershoek, Windrecht 10A te Schipluiden van 14.00 tot ca. 16.30 uur, zaal open: 13.30 uur

Herexamen Gardien tot tien Van maandag tot vrijdag verzorgt Jim Gardien jouw ochtendritueel. Hij presenteert tussen 07.00 uur en 10.00 uur de Gardien tot tien. De ochtendshow die je moet luisteren.

De zeven turnsters die deelnemen aan de regio/districts wedstrijden.

We zijn alweer aangekomen bij de laatste aflevering van herexamen…. Het programma waarbij de rijvaardigheid van bekende regiogenoten getest en beoordeeld word door topinstructeur René Arnoutse. De deelnemers zijn misschien wel in de tegenovergestelde rol te zien dan hoe jullie deze persoon kennen. Het WOS-programma word gepresenteerd door Jeroen Toet. In deze afsluiter van dit spannende seizoen ‘Herexamen’ gebeurd er iets heel bijzonders. Terwijl Jeroen ‘deelnemer’ Marco van Veen voorstelt, vind er iets heel onverwachts plaats…. Marco gaat helemaal geen herexamen doen, en vertelt dat

Jeroen zelf achter het stuur mag gaan zweten en het herexamen gaat doen. Dit zag Jeroen even niet aankomen. Zal hij zijn rijbewijs terug krijgen of zal hij fietsend het leven door moeten? Het examen word getoetst op theorie-examen, praktijk en bestaat uit de spekgladde slibbaan. Hier raakte Jeroen een beetje in paniek, en moest even de mouwen opstropen. Ook instructeur René had weer een listig parcours op de plank liggen. Het geheugen moest ook weer even worden opgefrist voor het theorie-examen Ben je benieuwd of Mr. Toet dit avontuur overleefd? kijk dan woensdag 19.30 uur naar Herexamen op WOS TV.

De sprekers zijn: dhr. C. Verkade uit Gouda met als lezing: “Godfried Bomans als profeet”. Over de schrijver Bomans valt meer te ontdekken dan de koddige humoristische verpakking, waarin hij zijn gedachtegoed geniaal wist te verpakken. en dorpsgenoot dhr. A. van Meurs met: “Aad vertelt verhalen”. Het is een bloemlezing over 52 jaar vrijwilligerswerk bij zeer

uiteenlopende verenigingen en organisaties, een selectie van humoristische belevenissen. Voor aanvang en in de pauze is er koffie en thee; kosten € 0,70 per kopje. Aan het eind van de middag kunt u een bijdrage geven voor het lief- en leedpotje. Iedereen is welkom, dus neem gerust iemand mee.

MKB Westland Partners Ondernemersprijs 2 0 1 8 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Personeel en Ondernemen, dat is waar de jury van de MKB Westland Partners Ondernemers prijs op gaat letten in de tweede aflevering van de jurybezoeken. Onder leiding van Lars Boellaard zijn zij langsgegaan bij de genomineerden van dit jaar; tuinbouwautomatiseerder WPS uit De Lier en Van Daalen

Optiek en Internet Service Provider Worldstream uit Naaldwijk. Zij mochten zich presenteren aan de jury en gaven een rondleiding door het pand van hun onderneming. Benieuwd wat de jury van de genomineerde bedrijven vond? Kijk dan vanaf vrijdagavond 19:30 naar een nieuwe aflevering van de MKB Westlandpartners Ondernemersprijs op WOS TV.

Plus Radio Iedere zondag tussen 07:00 en 12:00 uur hoor je Ton Kolmeijer op WOS Radio in het programma ‘Plus Radio’. Hij brengt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in de regio en geeft tips voor leuke bezoekjes. Daarnaast krijg je een overzicht van de exposities en concerten in de

BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL

regio voorgeschoteld. Ook gaat Ton terug in de tijd en neemt hij je mee naar het nieuws van toen. Het weer mag uiteraard niet ontbreken. Tussendoor kun je meezingen met de muziek van nu en vroeger. Kortom: een luchtig, maar informatief ochtendprogramma om je zondag mee te beginnen!


8 november 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

Rustig praten en helpen om regels te begrijpen ervaring van een Sociaal Maatje Ria Däpp is al meer dan twee jaar een sociaal maatje van een gezin in Schipluiden. Wie is ze eigenlijk en wat houdt het vrijwilligerswerk in? Ria is getrouwd met Willy en woont sinds 2014 in Schipluiden. Ze is opgegroeid in Heemstede. Na diverse banen in binnen- en buitenland heeft ze samen met haar man een internationale groothandel in CD’s en DVD’sin Utrecht gehad. Veel van de producten die zij verkochten, hebben ze zelf samengesteld en vormgegeven. Toen ze uitgewerkt waren, wilden ze graag dichter bij dochter en schoonzoon en kleinkinderen wonen en hebben zij dat gerealiseerd. Zij vonden hun plekje langs de Gaag. Ria las in juni 2016 een bericht in de Schakel Midden Delfland dat er vrijwilligers gezocht werden voor statushouders door Stichting Welzijn Midden-Delfland (SWMD). Ze meldde zich aan en al snel kwam de vraag of zij een Koerdisch gezin uit Syrië zou willen begeleiden. Het was een gezin met vader, moeder en vijf opgroeiende kinderen dat sinds 2015 in Schipluiden woont. Ria maakte kennis en het voelde voor haar als een mooie uitdaging. Zo kon ze meemaken wat er allemaal bij komt kijken voor een statushouder met gezin als zij willen aarden in een nieuwe omgeving. En hoe dat dan moest met de taalbarrière. In het eerste jaar krijgt een statushouder in Midden-Delfland maatschappelijke begeleiding van Participe. Na dat jaar moet de statushouder alle administratie zelfstandig doen. Toch is dat in praktijk niet eenvoudig. Ria hielp in het begin vooral bij het lezen van de post. Ze belde met instanties als er iets geregeld moest worden of ze ging mee op gesprek bij de gemeente.Want de taal was nog best lastig. In het begin werden vooral de jongste kinderen gevraagd te helpen bij het vertalen. Inmiddels kan Ria vrij goed met de ouders praten. Een tip van Ria is om niet de moeilijkste woorden te gebruiken en rustig praten. Ria vertelt dat zij ervaring heeft en plezier heeft in het oplossen van problemen. Zij kan dat goed gebruiken bij het begeleiden van het gezin . “Het is ook gewoon nodig dat er iemand als een soort vraagbaak beschik-

baar is”, zegt ze. “Het is niet eenvoudig de weg te vinden in de bureaucratie. Zeker als je uit een land komt waar zaken heel anders geregeld zijn dan bij ons”. In het begin heeft Ria dan ook veel tijd geïnvesteerd om zaken geregeld te krijgen. Vorig jaar is er meer ondersteuning vanuit de gemeente gekomen. Er wordt meer aandacht besteed aan de familie als geheel, de kinderen, de studievoortgang en de weg naar de arbeidsmarkt.

Publicatie melding Activiteitenbesluit milieubeheer Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Midden-Delfland bekend dat op 12 oktober 2018 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het oprichten een kwekerij met glasopstanden, bedrijfsgebouw, watersilo en een warmteopslagtank. De locatie betreft Burgerweg 6, 3155 DB te Maasland (zaaknummer 00532570). Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl. De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

Mooi aan dit vrijwilligerswerk vindt Ria dat het je zoveel geeft.” Je investeert je tijd, je kennis en empathie en daar krijg je veel voor terug. Dankbare gezichten, opgeluchte mensen en het mooiste is als er stappen voorwaarts gemaakt worden in de ontwikkeling. Dat het gezin zich steeds beter zélf staande kan houden.” Dat er cultuurverschillen zijn, weet Ria ook. Ze noemt als voorbeeld dat wij als Nederlanders soms bedeesd zijn. Mensen uit zuidelijker landen kunnen nogal eens te luidruchtig zijn en zich minder inhouden. En doordat zij ook nog een andere taal spreken, klinkt dit vaak intimiderend. Dat kan misverstanden opleveren. Ria genoot van de gezamenlijke maaltijd die ze afgelopen Kerstperiode hadden met nog meer statushouders uit Midden-Delfland. Op initiatief van de kerk werd de Tafel van Hoop georganiseerd. Iedereen was welkom in ‘Het Baken’. Ria had ‘haar’ gezin uitgenodigd en ze kwamen allemaal. Ria voelde zich trots en blij toen ze daar met elkaar naar toe liepen. Ria vertelt dat ze in de afgelopen periode heeft geleerd dat statushouders met heel veel problemen en vragen te maken krijgen. Het is niet altijd eenvoudig alle regeltjes te doorgronden. Gaandeweg leer je steeds beter waar je hulp kunt krijgen. Al met al is een sociaal maatje een waardevolle ondersteuning voor een statushouder! Meer weten? Meedoen? Op dit moment zoekt Stichting Welzijn Midden-Delfland meerdere maatjes voor zowel mannen als vrouwen. Stichting Welzijn Midden-Delfland (SWMD): tel. 010-59 180 52 of mail naar info@swmd.nl

HOERA! IN NOVEMBER BESTAAT GRIEKS RESTAURANT ALFA ALWEER 10 JAAR!

2008 2018

Dit moet natuurljk samen met u gevierd worden. Daarom krjgt u van ons

10 WEKEN LANG 10% KORTING OP DE GEHELE REKENING. Bovendien krjgt elk gezelschap een presentje mee als aandenken aan ALFA. De actie loopt van dinsdag 6 november 2018 t/m zondag 13 januari 2019 (met uitzondering van de feestdagen). Op vrjdag 18 januari sluiten we deze feesteljke weken af met een Griekse Live Muziek avond. Reserveer tjdig. TEAM ALFA

Markt 17-19

www.restaurantalfa.nl

3142 GE Maassluis Telefoon 010 - 591 09 01

grieks restaurant maassluis

Ik zoek een eerlijke, betrouwbare

TOURCARAVAN te koop bel: 06-52278529

De Hooipolder Diervoeders Rijksstraatweg 9a, Den Hoorn tel. 015 - 256 5366

Huisdiervoeders, klompen, ruitersport, computerborduren en nog veel meer.

Loop eens binnen!

Hovenier / Voorman aanleg Funcie omschrijving Al ruim 30 jaar staat Diemel groenvoorzieningen voor kwaliteit & service. Met passie en vakmanschap vertalen wij tuinwensen naar sijlvolle groene tuinen, ieder met een eigen uitstraling en karakter. Ook klimaatbestendigheid van de tuinen is voor ons erg belangrijk, wij proberen onze klanten daarin mee te nemen. Naast de aanleg van grond gebonden tuinen realiseren wij ook veel daktuinen. Als aanleghovenier ben je zowel zelfstandig als in teamverband verantwoordelijk voor de uitvoering, planning en de kwaliteit van het werk. Ben je: • Communicaief vaardig, klantgericht en punctueel • Proacief met een aanpakkersmentaliteit • Oplossingsgericht • In het bezit van rijbewijs B, BE is een pre • MBO-kennis niveau door vakopleidingen en of werkervaring • Relevante werkervaring; grond en straatwerk, immerwerk en plantwerk • Woonachig in de regio Westland-Delt of nabije omgeving En heb je groene vingers, liefde voor het aanleg vak, een voorliefde voor groene tuinen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Geboden wordt • Een veelzijdige, fullimefuncie met veel zelfstandigheid • Een collegiale werksfeer in een vakkundig team • Uitdagende en vernieuwende projecten • Mogelijkheden om je kennis te vergroten en je zelf te ontwikkelen • Uitstekend salaris • Arbeidsvoorwaarden conform cao met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

Voor meer informatie: www.hooipolder.nl

Ben jij diegene die we zoeken? Stuur dan je moivaie met CV naar cock@ diemelgroenvoorzieningen.nl of bel 06-24260857

9


10

|

De Schakel MiddenDelfland 8 november 2018

Helder - Dutch Design

De Hippe Engel

Jéh Jewels

Liene & Co

Sfeerdagen Vrijdag 23 november Mary Scholtes

9:00 - 21:00

Zaterdag 24 november 10:00 - 17:00

Liene & Co

Liene & Co - Jéh Jewels Koningin Julianaweg 4a - 3155 XC - Maasland

PINK en LOT

Marion Suijker

Tija

Wij zijn een dienstverlenend en erkend bedrijf op het gebied van electro- en watertechniek, gespecialiseerd de tuinbouw zijn een dienstverlenend eninerkend bedrijf op het gebied van elektro-

Wij en watertechniek, in de modernezijn tuinbouw. Wij zijn uitgegroeid tot Wegens grotegespecialiseerd vraag naar onze werkzaamheden wij op zoek naar: een krachtig bedrijf in klimaat- en watertechnologie. De nieuwste ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

Elektromonteur

Mede door deze nieuwe ontwikkelingen en met het oog om in de toekomst die Wij bieden: service te kunnen blijven geven die onze klanten van werktijden ons gewend zijn, zoeken wij:  een goed salaris  flexibele  

8% vakantiegeld goede opleidingsfaciliteiten

 

leuke en afwisselende baan uitstekende arbeidsvoorwaarden

Wij vragen:  affiniteit met de tuinbouw  collegiale en flexibele instelling

 

geen 9 tot 5 mentaliteit relevante opleiding(en)

– WATERMONTEUR – – ELEKTROMONTEUR –

Als u belangstelling heeft voor deze functie dan verzoeken wij u ons een sollicitatiebrief voorzien van een CV toe te sturen. Als u nog verdere inlichtingen wilt, kunt u ons bellen op onderstaand nummer en vragen naar Piet of Jannie de Hoog. U kunt ook via e-mail solliciteren.

De Hoog Techniek B.V.

Water- en elektrotechniek Nobelstraat 22 2693 BC ‘s-gravenzande telefoon: (0174) 243784 fax: (0174) 247238 bieden: e-mail: hoogtechniek@kabelfoon.nl

Wij · een goed salaris · 8% vakantiegeld · goede opleidingsfaciliteiten · flexibele werktijden · leuke en afwisselende baan · uitstekende arbeidsvoorwaarden

Wij vragen: · affiniteit met de tuinbouw · collegiale en flexibele instelling · geen 9 tot 5 mentaliteit · relevante opleiding(en)

Als u belangstelling heeft voor deze functie dan verzoeken wij u ons een sollicitatiebrief voorzien van een CV toe te sturen. Als u nog verdere inlichtingen wilt, kunt u ons bellen op onderstaand nummer en vragen naar Arjan of Jannie de Hoog. U kunt ook via e-mail solliciteren.

De Hoog Techniek B.V. De Nobelstraat 22 • 2693 BC ‘s-Gravenzande • 0174-243784 • adehoog@hoogtechniek.nl


8 november 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

11

Noble-event bij Chardon Record aantal deelneemsters ringzwaaidag NTO Op zaterdag 10 november opent Manege Chardon van 10.30 tot 17.00 uur de deuren met een programma vol met bijzondere clinics en kennismakingen. Een kans om te zien hoe topsport en een bedrijf samen gaan. Nu de familie Chardon heeft laten weten dat oudste dochter Jeannette en zoon Bram het bedrijf gaan overnemen, wordt deze door Noble aangeboden dag nog specialer voor iedereen. Alle vragen naar het ‘hoe en waarom’ en de invulling van de toekomstplannen kunnen worden gesteld. Jeannette: “Topsport is eigenlijk onze ‘professionele hobby’. Wij willen grip houden op de ontwikkelingen en onze aandacht

daarnaast gaan besteden aan professionele trainingen. Trainingen die Bram de afgelopen jaren al veel gegeven heeft over de hele wereld, waaronder in de USA en Australië. Nu in onze toekomstplannen de manege-activiteiten worden aangepast, is er de mogelijkheid om dergelijke trainingen thuis te geven en menners/ruiters te ontvangen op ons eigen bedrijf.”Naast een rondleiding, Meet & Greet en kennismakingen verzorgt IJsbrand Chardon op 10 november een lezing met filmbeelden over topsport en zal hij zijn vierspan-menkunsten uiteraard in de praktijk demonstreren. Jeannette brengt haar trainersvaardigheid in praktijk bij een eventing-clinic. Ook de samenwerking met de Lentiz MBO-opleiding Paardensport zal terug te vinden zijn in het programma. De toegang is gratis.

Zaterdag 3 november vond de ringzwaaidag plaats. NTO Maasland was vertegenwoordigd met 49 deelneemsters. In ronde 1 was het de beurt aan: Maud Abresch, Femke Boekestijn, Sterre Dekker, Isabella Hains, Manou vd Hoeven, Nolah de Keijzer, Sanne Kroes, Liza v.d. Marel, Roos v.d. Meer, Jente Meijers, Marieke de Pagter, Roos van Pelt, Julia van Son, Ysah Streumer, Anneroos Wijnstrekers & Kirsten Zeeuw. Brons was er voor: Ysah, Maud, Roos v.d. Meer & Kirsten. Liza is als tweede geëindigd. Julia staat voorlopig derde. In ronde 2 kwamen: Zara Aydin, Noortje & Kirsten Benard, Anouk & Charlotte Broos, Maxime & Dominique van Buuren, Jolien van Buuren, Demi v.d. Gaag, Sterre & Lieve de Groot, Esmée Ham, Isa Jansen, Dieke de Jong, Romae Kammeron, Bo Lagraauw,

Esmée. Femke Haagsma, Marloes Hoonhoud, Sophie ten Hoorn, Silke Leichtenberg & Leonoor de Wit lieten in de laatste ronde hun oefening zien. Femke heeft een tijdje niet kunnen turnen en is toch knap tweede geworden. Silke nam trots haar bronzen medaille in ontvangst. Sophie staat voorlopig tweede. Leonoor & Marloes staan voorlopig eerste.

Hanna v.d. Marel, Amalie van Nes, Myrthe v.d. Ploeg, Tahnee Rodenrijs, Sasha van Roon, Féline Soekarman, Yenthe Streumer, Megan & Dyonne v.d. Ven, Marie-Claire Vermeer, Jet Verzijden & Annabelle de Wit in actie. Amalie is knap eerste geworden! Verder was er goud voor: Hanna, Annabelle, Megan, Myrthe & Noortje. Brons was er voor: Dieke, Demi, Kirsten &

Nieuw in Midden-Delfland:

Landelijke kleinschalige dagbesteding voor ouderen met dementie. En hun mantelzorger! Midden in de groene polders van Midden-Delfland, aan de Oostveenseweg 7 in Schipluiden, ligt boerderij Weidelicht. Een prachtig monumentaal pand dat op 2 januari a.s. de deuren opent als zorgboerderij. Een zorgboerderij waar zelfs de mantelzorgers de hele dag welkom zijn. Zij kunnen zich heerlijk ontspannen in de wetenschap dat er voor hun dierbare oudere met dementie gezorgd wordt. Door Gemma van Winden-Tetteroo

De dikke kippen en de haan kuieren in het gras. De ezel komt ook een kijkje nemen. Maar verder is het stil aan de Oostveenseweg. In

de mooi gerestaureerde boerderij heerst echter een aangename drukte. Gastvrouw Inez Pereira maakt samen met een aantal vrijwilligers alles in orde om binnenkort de eerste ouderen met dementie te kunnen ontvangen. Heerlijk in de sfeer van het platteland. Maar niet alleen de gasten die gebruik gaan maken van de kleinschalige dagopvang zijn welkom op deze boerderij; ook de mantelzorgers kunnen van de gastvrijheid van Inez en haar team genieten. Er is altijd een verpleegkundige aanwezig. Samen “Mantelzorg is zwaar, heel zwaar,” zegt Inez. “Sommige mantelzorgers vinden het fijn als zij de zorg voor hun dierbare uit handen kunnen geven en even een paar uur voor zichzelf hebben. Maar als het bijvoorbeeld een oud echtpaar betreft dat al

Vanaf 2 januari opent Inez de deur open voor gasten en hun mantelzorgers. Foto: GvW-T

De prachtige zorgboerderij in de polder van Midden-Delfland

zestig jaar getrouwd is, dan doet het ontzettend veel pijn als je je partner ‘weg moet brengen’. Blijf je dan thuis in je eentje achter aan de keukentafel, dan voelt dat eigenlijk helemaal niet prettig. Daarom bieden wij niet alleen kleinschalige dagopvang voor de dementerenden maar hebben we ook alle voorzieningen voor hun mantelzorger. Die kan bij zijn of haar dierbare zijn maar zich ook lekker even terugtrekken op de biljartzolder of in de bibliotheek. We hebben de zomerkamer van onze boerderij helemaal ingericht voor mantelzorgers. Die kunnen daar samen praten, wat lezen of wellicht een spelletje doen.” Liefdevol Inez weet waar zij over praat. Haar eigen moeder van 78 jaar is al jaren ernstig aan het dementeren. Haar 87-jarige vader kan het eigenlijk thuis niet meer aan. “Hij is zo verouderd de laatste tijd. De zorg voor mijn moeder valt hem veel te zwaar.” Het is een verdrietige situatie en noodopvang is dringend gewenst. Inez was tot voor kort decoratieschilder van beroep. Begin dit jaar vertelde zij twee geriatrische psychiaters over de boerderij aan de Oostveenseweg. “Die stonden binnen een paar dagen op de stoep. Zij zagen hier een fantastische zorgboerderij voor zich in een landelijke, warme, veilige en liefdevolle setting.” Toen kwamen de plannen in een stroomversnelling. “Wij kunnen hier tot 10 gasten met dementie opvangen. Er zijn zoveel mogelijkheden. We hebben dieren, er is een moestuin, een buitenterras, een bibliotheek met regionale (platen)boeken. In de winter draait het leven

vooral om de gezellige keuken en de gastvrije en huiselijke woonstal. Daar brandt de open haard en kunnen mensen heerlijk wegduiken in een van de geriefelijke fauteuils. Ze kunnen vanuit de luie stoel desgewenst via de grote ramen schaapjes tellen in de wei. Zo kunnen ze ook ongestoord een middagdutje doen.” Zorg “Mantelzorgers zitten vaak met zoveel vragen. Ze zijn hun maatje van vroeger kwijt. Hun wereld is door de ziekte van hun dierbare heel klein geworden. Meestal is er geen andere keus dan hun partner, vader of moeder weg te brengen. Daar word je heel verdrietig van. Hier kunnen ze de zorg aan ons overlaten en zelf gebruik maken van alle faciliteiten die de boerderij biedt. Dat kost niets extra’s. We zijn er ook voor hen. Als ze willen, kunnen ze helpen met het bereiden van de warme maaltijd die we gezamenlijk nuttigen. Of iets doen in de moestuin, de dieren voeren of zich lekker terugtrekken. Aan het eind van de dag kunnen de mensen een broodmaaltijd voor ’s avonds mee krijgen, dan hoeven ze ook geen boodschappen meer te doen.” Zorg op maat In de woonstal staat een babyvleugel. “Muziek doet wonderen. Wie wil mag hier pianospelen,

dat is gezellig. Ook zijn er mogelijkheden om te knutselen of te schilderen.” Dankzij de authentieke en nostalgische elementen van de boerderij zullen de gasten zich snel thuis voelen. Het mooie landschap om de boerderij is heel rustgevend. Het gaat hier dus om zorg op maat. 51 weken per jaar, vijf dagen in de week. “Ook ons buitenterrein wordt nu aangepakt zodat er in de zomer overal planten groeien en bloeien. Echte ouderwetse dahlia’s, hortensia’s en wilde geraniums. Planten die herinneringen oproepen.” Informatie De financiering is mogelijk via Wlz Persoons Gebonden Budget. Ook wordt de stichting ‘Vrienden van Weidelicht’ in het leven geroepen zodat kleine uitstapjes in de toekomst mogelijk zijn. “Bijvoorbeeld met een duofiets of een bezoekje aan de schaapskudde van Midden-Delfland. Niet ver weg maar lekker dicht bij huis.” De gasten kunnen per dag intekenen, dat is van 10.00 tot 16.00 uur. Voor informatie kunt u kijken op de website: www.boerderijweidelicht.nl of bellen met Inez Pereira via 06- 1390 3121. Mailen kan ook: info@boerderijweidelicht.nl Men mag vanaf nu altijd vrijblijvend een afspraak maken om een kijkje te komen nemen, waarna desgewenst een intakegesprek kan volgen.

zorg om te ontzorgen


12

|

De Schakel MiddenDelfland 8 november 2018

Zorg Wonen Welzijn Behandeling

Als mantelzorger sta je niet alleen Stel dat je partner ernstig ziek wordt en volledige zorg nodig heeft, je vader of moeder kan niet meer voor zichzelf zorgen en je eenzame buurman is in de war en steeds meer hulp aan jou vraagt. Alle zorg komt op jouw schouders terecht, want je wilt niemand teleurstellen en aan zijn/haar lot overlaten. Je hebt er niet echt bij stilgestaan maar (ineens) ben je mantelzorger. Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevend persoon uit hun omgeving. Voor iemand zorgen om wie je geeft is voor velen

vanzelfsprekend, maar langdurig voor iemand zorgen kan zowel lichamelijk als geestelijk erg zwaar zijn. Strandgoed Ter Heijde Logies & Respijt is een plek waar uw naaste het heerlijk heeft, net als thuis, omring door lieve zorgzame mensen. Zodat u als mantelzorger even de ruimte krijgt voor een adempauze. Strandgoed Ter Heijde Logies & Respijt Ons team van betrokken en geschoolde vrijwilligers en zorgmedewerkers is er om de taken even over te nemen. De zorg van thuis wordt zo voortgezet in onze logies & respijt, 24 uur per dag, zeven dagen per week. U kunt als mantelzorger daardoor even tot rust komen, thuis of samen met uw naaste in Strandgoed Ter Heijde. Voor wie? Wij verwelkomen thuiswonende

volwassenen, met een lichamelijke beperking en/of een lichte vorm van dementie, die rekenen op de hulp en ondersteuning van hun mantelzorger(s). Vier de feestdagen aan de kust De feestdagen vieren in een warme sfeervolle omgeving? Ook dan bent u van harte welkom! Zorgmedewerkers en vrijwilligers zorgen voor een huiselijke en feestelijke sfeer zodat u samen of alleen kan genieten van een onbezorgd verblijf in Strandgoed Ter Heijde. Aanmelden voor een verblijf in die periode is mogelijk tot 1 december.

Strandgoed Ter Heijde nu ook voor inwoners Leidschendam-Voorburg Inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg die mantelzorg ontvangen, kunnen nu ook gebruikmaken van Strandgoed Ter Heijde.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal en directeur Thuis Jeanette van Laarhoven tekenden daarvoor op 23 oktober 2018 een overeenkomst.

Contact Neem voor meer informatie of aanmelden vrijblijvend contact op via strandgoed@pietervanforeest.nl of bel naar 015 – 515 5000 / 06 - 5391 0101.

Kom eens langs bij Ontmoetingscentrum Singelhof Steeds meer ouderen willen langer thuis blijven wonen. Het brengt echter wel uitdagingen met zich mee, voor de persoon met dementie maar ook voor de mantelzorger. Om ondersteuning te bieden en om de mantelzorger te ontlasten heeft Pieter van Foreest meerdere ontmoetingscentra. In Midden-Delfland is er Ontmoetingscentrum Singelhof. De ontmoetingscentra zijn er voor mensen met een lichte tot matig ernstige vorm van dementie en hun mantelzorgers. Ouderen en mantelzorgers kunnen bij het ontmoetingscentrum aankloppen voor hulp, informatie, advies en

contact met lotgenoten. Dagelijks kunnen bezoekers gebruik maken van een activiteitenprogramma. Vaste onderdelen hierin zijn geheugentraining, verwerkingsgroepen en bewegingsactiviteiten. De sfeer tijdens de activiteiten is ongedwongen, alles mag en niets moet. Ook mantelzorgers zijn van harte welkom Mantelzorg kan emotioneel en lichamelijk zwaar zijn. Daarom is het belangrijk dat niet alleen de cliënt, maar ook de mantelzorger ondersteund wordt. Het Ontmoetings-

10-jarig jubileum Kleinschalig Wonen Singelhof Zondag 11 november bestaat Kleinschalig Wonen Singelhof in Maasland 10 jaar en dat laten we uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan. Vanaf 11.11 uur op 11 november tot en met vrijdagmiddag 16 november vindt de feestweek plaats met allerlei leuke activiteiten voor de cliënten. Feestweek Bij een feest hoort natuurlijk ook taart en lekker eten. Albert Heijn Maasland zal voor een heerlijke lunch zorgen. Er zullen muzikale optredens zijn met een eigen versie van ‘Nederland zingt’ en een optreden van Peet Vermeulen. Ook Jaap de Groot zorgt voor vrolijke noten in beide huiskamers wat ongetwijfeld herkend wordt en waarbij gezongen mag worden. Het grote verjaardagsfeest is op

donderdag 15 november samen met de cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. Tien jaar kleinschalig wonen is iets waar je trots op mag zijn en wat in beeld is gebracht in de vorm van een boekje. Op deze dag zal het eerste exemplaar overhandigd worden aan de burgemeester. Op vrijdag wordt de feestweek afgesloten met een bezoekje aan restaurant Op Hodenpijl in Schipluiden waar genoten kan worden van een lekker kopje koffie met natuurlijk iets lekkers erbij. Het belooft een leuke feestweek te worden waar we met elkaar naar uitkijken.

centrum snapt dit en is er ook voor de mantelzorgers. Met enige regelmaat organiseren zij dan ook informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen voor mantelzorgers, familieleden en andere betrokkenen. Kijk voor een overzicht van deze bijeenkomsten op www.pietervanforeest.nl.

opnemen met Pieter van Foreest door te bellen met 015 515-5000 of een mail te sturen naar

contact@pietervanforeest.nl. U vindt meer informatie op de website www.pietervanforeest.nl.

Meer informatie Wilt u meer informatie over de ontmoetingscentra of over de mogelijkheden? U kunt altijd vrijblijvend één van de centra binnenlopen. U kunt ook contact

Stichting Vrienden

Werken in de zorg

Soms wil je de bewoners nog iets meer bieden. We zijn trots op Stichting Vrienden van Akkerleven/Singelhof die als doel hebben voor de bewoners extraatjes te realiseren die niet uit het reguliere budget betaald kunnen worden. Zo is er een jeu de boules baan aangelegd, recreatieve avonden, uitstapjes en zijn ze bezig met de tuin die omgetoverd gaat worden tot een vitale tuin voor jong en oud. Iedereen heeft vrienden nodig, mensen op wie je kunt bouwen. Wij ook. Wilt u Stichting Vrienden van Akkerleven/ Singelhof steunen of als lid van Stichting Vrienden een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Jolanda Berkhout via j.berkhout@pietervanforeest.nl.

Werken in de ouderenzorg is leuk. Iedere dag is weer anders en je krijgt er veel voldoening van. Ben jij op zoek naar een stabiele baan met eventuele

Pieter van Foreest Wonen, zorg, behandeling en welzijn in het Westland, Delft, Midden-Delfland en Pijnacker- Nootdorp

Meer informatie? 015-515 5000 contact@pietervanforeest.nl Meer informatie over werk en vrijwilligerswerk? 015 515 50 50 werken@pietervanforeest.nl

WWW.PIETERVANFOREEST.NL

opleidingsmogelijkheden én leuke collega’s? Start dan je carrière bij Pieter van Foreest. Kijk op www.werkenbijpieter.nl voor actuele vacatures.

Deze pagina is tot stand gekomen onder redactionele verantwoordelijkheid van Pieter van Foreest.

Profile for WL Media

Md 2018 11 08  

Md 2018 11 08  

Profile for wlmedia