Page 1

13e jaargang 6 juli 2017

2,3

Gemeentenieuws

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

Boeren: “Niet met twee maten meten!” Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

DEZE WEEK:

WestlandToen maandelijks bij deze krant. WESTLAND TOEN JAAR 3 - EDITIE 6 - DINSDAG

4 JULI 2017

VERSCHIJNING MAANDELIJ

KS OP DINSDAG - OPLAGE

82.600

WESTLAND TOEN DE KRANT PLUS NIEUWS

WESTLAND MIDDEN-DELFLAND

MAASSLUIS & HOEK VAN

HOLLAND

50PlusCafé

2

3

7

11 13

VOLG ONS OP

Coen Verspeek bouwde

‘t Kwekerijtje vanaf de grond

& DEEL MET ONS

toe op:

‘Ik ging gewoon m’n gan g’

WestlandToen:

nu huis-aan-huis; oplage 82.600; in Westland, Midden-Delfland, Maassluis en Hoek van Holland!

Als adverteerder ook profiteren van deze enorme oplage? Informeer naar de mogelijkheden:

Uitgeverij West Media 0174 advertentie@uitgeverijwestm- 62 42 12 edia.nl

KEES TALEN

WONINGONTR

UIMING

In- en verkoop inboedel s. Antiek, klokken, oude Indonesische schilderijen, verzamelingen, winkel- en restantpartije n enz. Bij verhuizing overlijden wordt de of Foto: Joyce Huis woning veegschoon opgeleverd. Margaretha van Hennebergw HONSELERSDIJK- De Een rustiek plekje, Vogelaer 5 in Honselersdijk. “Het 06-53621962 / 070-3238eg 63 helemaal vooraan “Een Zuid-Holland omgeven door hoge bomen. bij dehuisverkeerslichten Ik was bedrijfsleider 260 1973 s Landschap project”, bij Van had Paassen in een smalle kwekerij Verspeek. Aangevraagd aldus Wateringen, tot aan op in 1996, toen zijn Coen mijn houtwal”, gegeven momentmaar gevestigde kwekerij omschrijft ren een aldaar Verspeek. waer al twee in het “In kapiteins laatste stadium van ging de oorlog schip, op één opbouw verkeerde. Kuijvenhoven aan en werkt niet. Ik de was toen 37dat afkomstige Verspeek,De oorspronkelijk uit Kethel Middelbroekweg failliet en dacht: ik moet en het nu proberen Ontvang aan het werk is, begondie al vanaf zijn tiende jaar Meijburg met een tuin. Maar kopen in 1987 met het huren bouwde op het was duur, men de kwekerij. Daar wilde gratis in je mail postbus! van weitje een kasje 2 meter deze de hoogste prijs. Maar vooraf. En eenmaalging een bepaald traject aan poothoogte. Veelvan verschillen- hoofd kwekerij bleef in m’n Vul je gegevens in de huurders hebben zitten. Ik dacht: “Dat om je gratis aan te niet zonder slag of gevestigd, ging het daar ook geluk daar hun toch een is melden voor WestlandToe plekkie”. maar zonder Verspeek hem het licht in de stoot. Veelal omdat “collega’s” succes.beproefd, n Digitaal. Te noncha stapte naar Meogen niet gunden. Ga nu naar www.westlan Ik ijburg met de verhaal over de woelige Dit is zijn zocht al jaren naaretcetera. mededeling dat dtoen.nl of onze historie van ‘t Kwekerijtje. kerij. Ben er met een kwe- hij de tuin wilde pagina www.faceboo Barthen/Vollebregt makelaar had drie kinderen huren. “Ik k.com/westlandtoen/ en er moest op uit geld op en meld je aan! geweest om tuinen de plank komen”, te

WWW.KEESTALEN.NL

WestlandToen Digitaal

kijken.

Foto: Joyce Huis

aldus Coen. “Meijburg’s eerste reactie was: “Wie ben jij?”, maar daarna ik toestemming om kreeg het te proberen. Ik kwam thuis met: “Ik heb een tuin”. Het eerste jaar had Verspeek veel aanloop van aasgieren die hem graag den zien gaan. onderuit wildat helaas in Want zo was “Maar ik ging die branche. gang, ik wist hoegewoon m’n de”, zo vertelt hij. ik het wil“In de 3300 meter lange kas heb ik plastic wandjes gezet en het luchtmechaniek veranderd. Het was allemaal oud vanging toe. Het en aan verstormen, want danmoest niet vlogen de ramen van het dak. De gevels had ik in noppenfolie zitten om het windvrij Het nadeel daarvante maken. is, dat je VERVOLG ZIE PAGINA

2

Volg ons

PCOB – Den Hoorn Geen Ontmoetingsmiddag, maar toch een Ontmoeting! Traditiegetrouw bengen de leden van de PCOB op 12 juli weer een bezoek aan de “Chinese Muur”. Inloop vanaf 17.30 uur. Om 18.00 uur kan er weer genoten worden van een goed verzorgde en smakelijke maaltijd. Leden en bijna-leden van PCOB – Den Hoorn kunnen zich opgeven bij Gert, tel. 015-261538 of bij Annie, tel. 015-2560756.

“De gemeente wil Midden Delfland voor iedereen toegankelijk maken en spreekt samen met andere overheden en organisaties uit dat de boeren en lokale bedrijven de dragers van het open gebied zijn. Dat kunnen we alleen blijven als er een boterham verdiend kan worden,” zegt één van de boeren die pleit voor een stabiele N468. Door Gemma van Winden-Tetteroo

De N468 tussen Schipluiden en Maasland kent een beperking van 20 ton. Veel te weinig, menen de boeren die van de weg afhankelijk zijn. Toeleveringsbedrijven en FrieslandCampina krijgen forse bekeuringen. “Het lijkt dat de gemeente nog wel haar best doet voor ons maar de provincie wil geen geld in groot onderhoud van de N468 steken. In de jaren ‘70 is de geasfalteerde weg overgedragen aan de provincie. Inclusief beschoeiingen van hardhout. Voor die tijd was het een B-weg. Beperking: 20 ton. Maar het verkeer werd zwaarder. Die N468 kan niet eeuwig stabiel blijven, daar is groot onderhoud voor nodig. De provincie wil de weg overdragen aan de gemeente maar wie gaat dat onderhoud betalen? Wij als bewoners en ondernemers van Midden Delfland zijn van dit politieke spel de dupe!” Groot onderhoud Sinds de A4 in gebruik is genomen, is de controle op de 20 ton toegenomen. “Als we voor die tijd bij de gemeente verzochten zwaarder verkeer toe te laten werd er gezegd geen slapende honden wakker te maken bij

Gemeenlandshuis geopend Op maandag 3 juli jl. heeft drs. J. Smit, Commissaris van de Koning in de Provincie Zuid-Holland het ingrijpend en duurzaam verbouwde hoofdkantoor aan de Oude Delft/Phoenixstraat te Delft geopend. Het Gemeenlandshuis is de afgelopen anderhalf jaar ingrijpend verbouwd. Het eeuwenoude gedeelte is gerestaureerd waar nodig, duurzaam gerenoveerd en verbouwd om straks plaats te kunnen bieden aan moderne werkplekken. Het bestuur van het Hoogheemraadschap heeft in 2012 gekozen voor optimalisatie van de hoofdlocatie. “De locatie kent een goede ligging, is goed bereikbaar met alle vormen van vervoer en voor de eigen medewerkers is dit een

aantrekkelijke werklocatie door de combinatie van de cultuurhistorische uitstraling en de directe ligging van de hoofdzetel in het centrum van Delft”, aldus Michiel van Haersma Buma, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap. Dit cultuurhistorische aspect beoordeelt ook het publiek als waardevol, gezien de vele groepen die een bezoek brengen aan deze locatie. Sinds 26 juni is het Hoogheemraadschap weer terugverhuisd naar het oorspronkelijke hoofdkantoor.

De boeren willen een stabiele weg, geen bekeuringen!

de provincie. Later werd er gesuggereerd dat na realisatie van de nieuwe A4 een en ander bespreekbaar zou worden. Met de aanleg van de A4 zijn ter compensatie tientallen miljoenen het gebied in gekomen. Waarom werd daar de N468 niet mee opgeknapt? De provincie vindt 20 ton toegestane belasting voldoende maar dan moet moeten wij voor de melk of het voer van onze koeien tweemaal laten rijden. Dat is niet alleen duurder maar ook slecht voor het milieu en de veiligheid van fietsers en andere verkeersdeelnemers. Niet erg Cittaslow dus.”

Proef? Sinds de jaren ‘70 is er nauwelijks groot onderhoud gepleegd. Bestemmingsverkeer kwam en ging. “Het is heel vreemd dat het de overheden nu kennelijk uitkomt om plots een stukje weg tussen de Westgaag en het bouwproject Maaslandse Dam om te toveren tot bouwweg. Medegedeeld in De Schakel. Maar de provincie gaat toch over de N468? De gemeente kon toch geen ontheffing verlenen aan bedrijven aan de N468? Er wordt gesproken over een proef, maar een dieplader (vrachtauto) met heistelling gaat richting 80 ton of meer. Dit stukje

 De Schakel MiddenDelfland

weg is bovendien bijzonder omdat het een 30-km zone is waardoor het verkeer de dijk minder belast (minder trillingen). Dit stukje dijk is dus niet representatief. Het dempen van de teensloot onderaan de dijk over een lengte van twintig meter lijkt niet echt nieuw, de N468 heeft tussen Westgaag en Kwakelweg ook geen teensloot. De ene wethouder kan geen ontheffing voor de boeren geven en de andere wethouder wel voor bouwverkeer als dat zo uitkomt.” Volgende week een reactie van de gemeente!

Brandweermannen en -vrouwen in het nieuw Alle brandweermannen- en vrouwen van Brandweer Haaglanden zijn sinds vorige week voorzien van nieuwe uitrukkleding. Meest opvallende is de nieuwe kleur van het uitrukpak. Bij het samenstellen van de nieuwe uitrukkleding zijn de laatste wensen en eisen voor het schoon werken (arbeidshygiëne) meegenomen. Zo is de nieuwe kleding bijvoorbeeld uitgevoerd in een lichte kaki kleur. Het nieuwe pak van de brandweermannen en -vrouwen.

STIJF, MOE OF PIJN? RUG-, NEK- EN/OF SCHOUDERKLACHTEN?

Vind ons leuk!

Foto: GvW-T

BEL DR. OF CHIROPRACTIC ANNETTE VAN DORP HOOFDSTRAAT 29 DE LIER • T. 06 - 317 499 66 • WWW.CHIROPRACTIEDELIER.NL

Foto: PR

Hierop is eventuele vervuiling goed te zien. Zakken en klittenband zijn zo op de kleding gemaakt dat vuil minimaal kan hechten en dit bij het afspoelen makkelijker verdwijnt. De nieuwe uitrukkleding van Brandweer Haaglanden bestaat uit jas en een broek met bretels en kniestukken.

Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland

CHIRO PRACTIE

D E L IER

015 - 761 81 28


2

|

De Schakel MiddenDelfland 6 juli 2017

Gemeenteberichten Donderdag 6 juli 2017

week 27

Openingstijden Burgerzaken Bij burgerzaken kunt u terecht op: • maandagavond van 17:30 tot 20:00 uur • woensdag, donderdag en vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur Tot en met 15 augustus is het gemeentehuis in verband met de zomervakantie gesloten op dinsdagavond. Bij burgerzaken kunt u terecht voor: • de aanvraag en het ophalen van een nieuw paspoort • de aanvraag en het ophalen van een nieuwe identiteitskaart • de aanvraag en het ophalen van een nieuw rijbewijs • een eigen verklaring • een uittreksel uit de basisregistratie personen • een Attestatie de Vita (internationaal bewijs van in leven zijn) • een bewijs van in leven zijn

Papierinzameling in Maasland Op vrijdag 7 juli kunnen de inwoners van Maasland hun oud papier weer aan de weg zetten. In Maasland zamelen MVV ’27 en CKC ODO (om de beurt) uw papier in.

Aanvragen en Besluiten

• • • •

een afschrift van de burgerlijke stand een verklaring omtrent gedrag een erkenning ongeboren vrucht een geboorteaangifte

Afspraak maken Als u uzelf wilt verzekeren van een minimale wachttijd kunt u een afspraak maken. U kunt uw afspraak online inplannen op de website van de gemeente: www.middendelfland.nl > Afspraak maken. Als u vragen heeft of de afspraak liever telefonisch inplant, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (015) 380 41 11. Het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar en geopend voor bezoekers van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.

E-mailservice: ontvang automatisch alle bekendmakingen in uw mailbox Op de website https://zoek.overheid.nl kunt u zich gratis abonneren op de bekendmakingen van de gemeente Midden-Delland, bijvoorbeeld op postcode of op onderwerp. Vervolgens ontvangt u de bekendmakingen vanzelf via e-mail.

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn

OVERIGE

Bestemmingsplannen

AANVRAGEN

Meldingen

(APV)vergunningen

- Melding van feestavonden door tennisvereniging TC Hodenpijl in de accommodatie aan de Zuidhoornseweg 6, 2635 DJ Den Hoorn op 10, 11 en 12 augustus 2017 van 21:00 tot 01:30 uur.

- Het (gewijzigde) vastgestelde bestemmingsplan “Herontwikkeling voormalige Kistenfabriek in Maasland” met bijbehorende stukken ligt met ingang van 7 juli 2017 gedurende zes weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende die een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan heeft ingediend, beroep instellen bij de Raad van State. Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien als PDF op de gemeentelijke website: www.middendelland. nl in de rubriek bestuur en beleid > stukken ter inzage of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het vaststellingsbesluit kunt oproepen door het invullen van de locatie of het planid-nummer: NL.IMRO.1842.bp17MA01-va01.

- Evenementenvergunning aangevraagd door stichting evenementen Midden-Delland voor het houden van de culturele markt Mont Martre op 9 september 2017 op het Koningin Julianaplein in Den Hoorn.

Maasland

BESLUITEN

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen

- Vergunning aangevraagd voor het bouwen van een opslagloods en het plaatsen van een perceelafscheiding aan de Vrij-Harnasch 120f, 2635 BZ Den Hoorn. - Vergunning aangevraagd voor het oprichten van een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Prinses Beatrixstraat 9, 2635 HC Den Hoorn.

- Vergunning aangevraagd voor het wijzigen van de omgevingsvergunning Z-HZ_WABO02014-0196 voor het aanleggen van een warmtenet vanaf de Westgaag langs de Herenlaan en de Herenwerf in Maasland. - Vergunning aangevraagd voor het oprichten van een WKK-ruimte en het aanpassen van de gevel aan de Herenwerf 21, 3155 DK Maasland.

Bestemmingsplannen

(APV)vergunningen

Meldingen

- Het opnieuw vastgestelde bestemmingsplan Harnaschpolder-Zuid 2014 (met het planidentiicatienummer NL.IMRO.1842.bp15HP01-va02) en exploitatieplan Harnaschpolder-Zuid 2014 met bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 juli 2017 gedurende 6 weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. Genoemde documenten zijn tijdens de termijn van ter inzage ligging digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u voor “bestemmingsplannen” onder de kop “Een plan BEKIJKEN”, waarna u de mogelijkheid heeft het vastgestelde bestemmingsplannen op te roepen op het scherm. Dit kan bijvoorbeeld door de naam van het bestemmingsplan in te typen of in te zoomen op de kaart. De documenten zijn als PDF ook te raadplegen op www.middendelland.nl > Bestuur & Beleid > Actueel > Stukken ter inzage. Belanghebbenden kunnen met ingang van 7 juli 2017 gedurende zes weken tegen de aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

- Evenementenvergunning aangevraagd door studentenvereniging Leeghwater voor het houden van een kampeerweekend voor de eerstejaars studenten van 17 tot en met 21 augustus 2017 op de locatie Kraaiennest in Maasland.

- Melding gedaan door Brandweer Maasland van het houden van de jaarlijkse Schoolbrandweerwedstrijden op 9 september 2017 van 09:30 uur tot 12:30 uur in de Slot de Houvelaan tussen de Huis te Veldelaan en de Diepenburchstraat in Maasland. Tijdens de wedstrijden is de weg afgesloten. - Melding gedaan van het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een schuur/stal aan de Oostgaag 1, 3155 CD Maasland.

BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Vergunning verleend voor het oprichten van een carport aan de Oostgaag 49, 3155 CE Maasland. - Vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel dakvlak aan de Warande 29, 3155 BS Maasland. - Vergunning verleend voor het verrichten van onderhoud van een dak en een zijgevel aan de ’s-Herenstraat 60, 3155 SL Maasland.

OVERIGE

Schipluiden BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Vergunning verleend voor het realiseren van 9 appartementen in een voormalig kerkgebouw aan de Dr. J. de Koninglaan 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h en 2j, 2636 BZ Schipluiden. OVERIGE Meldingen

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelfland.nl > Actueel > Officiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

www.middendelfland.nl

- Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende materialen aan de Otto van Zevenderstraat 29, 2636 HN Schipluiden.


6 juli 2017 De Schakel MiddenDelfland

Gemeenteberichten

Donderdag 6 juli 2017

week 27

RAADSINFORMATIE Besluiten gemeenteraad Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste besluiten die de gemeenteraad van Midden-Delfland op dinsdag 27 juni en woensdag 28 juni 2017 genomen heeft.

Voorstel Investeringssubsidie Scouting Den Hoorn De scouting Den Hoorn moet de locatie van hun huidige clubgebouw verlaten. Als vervangende locatie is ruimte op het sportcomplex Den Hoorn beschikbaar. Om nieuwbouw mogelijk te maken ontvangt de Scouting een investeringssubsidie te verlenen van € 100.000,-.

Voorstel beleidskader ontwikkeling vm gemeentehuis Maasland en initiatiefvoorstel “Maasland onder de loep” van fracties Snethlage, PvdA en VVD Het voormalige gemeentehuis te Maasland is leeg komen te staan. Diverse plannen zijn ingediend om het pand of de locatie te herontwikkelen. Het college heeft de raad een voorstel aangeboden waarin aandacht wordt geschonken aan: • De uitgewerkte beleidskaders voor de invulling van het voormalige gemeentehuis en de directe omgeving; • Een visie op de centrumontwikkeling van Maasland; • De voorstellen van de initiatiefnemers en ruimteaanbieders; • Tussentijdse constateringen en bevindingen; • Scenario’s voor verdere uitwerking; • Een voorstel voor de verdere aanpak. Door de fracties Snethlage, PvdA en VVD is een initiatiefvoorstel “Maasland onder de loep” opgesteld, waarin steun wordt gegeven aan het plan “Maeslanthuis” alsmede een nadere uitwerking is beschreven van andere (ruimtelijke) elementen.

Voorstel begrotingen Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H 10 Met het Inkoopbureau H10 kopen tien gemeenten in regio Haaglanden gezamenlijk jeugdhulp in. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H10 heeft een begrotingswijziging 2017 en conceptbegroting 2018 aangeleverd. Op voorstel van het college wordt besloten om een positieve reactie te versturen.

Beide voorstellen zijn tegelijkertijd besproken. De gemeenteraad heeft besloten om het college-voorstel te steunen en per motie is aan het college verzocht om ook het plan Maeslanthuis en wijze van exploitatie te onderzoeken. Over enkele maanden (oktober-november) worden de resultaten aan de raad voorgelegd.

Voorstel wijziging bestemmingsplan & exploitatieplan Harnaschpolder-Zuid 2014 De raad heeft op 17 november 2015 het bestemmingsplan “Harnaschpolder-Zuid 2014” met bijbehorend exploitatieplan “Harnaschpolder-Zuid 2014” vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein. Tegen het bestemmingsplan en het exploitatieplan is beroep ingesteld. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de zaak ter zitting behandeld op 24 januari 2017 en op 26 april 2017 uitspraak gedaan in de vorm van een tussenuitspraak (uitspraak 201600888/1/R3). Een tussenuitspraak staat ook wel bekend als “bestuurlijke lus”. De Algemene wet bestuursrecht biedt de bestuursrechter de gelegenheid om in een situatie die zich daartoe leent het bestuursorgaan in staat te stellen een gebrek aan een besluit te herstellen. Daarmee kan voorkomen worden dat het gehele besluit wordt vernietigd en opnieuw de procedure moet worden doorlopen. De raad stemt in met het juridisch repareren van de besluiten.

Voorstel ontwikkeling woonwijk De Kreek te Den Hoorn De Kreekzone in Den Hoorn is de laatste grotere locatie voor woningbouwontwikkeling in de gemeente. In de periode vanaf zomer 2016 is gewerkt aan de plannen voor dit gebied. Dit is gedaan met omwonenden, geïnteresseerde nieuwe bewoners, onze partners ABB en Wonen Midden Delland, Bureau Wissing en het gemeentelijk projectteam. Beoogd effect is de realisatie van een eerste ‘Cittaslow’-wijk in onze gemeente. Streven is om eind van dit jaar een bestemmingsplan door de raad te laten vaststellen. Afhankelijk van de doorlooptijd van de ruimtelijke procedure volgt de start bouw medio 2018. De raad heeft ingestemd, doch heeft wel besloten om het appartementengebouw in de noordpunt te situeren, de doelgroepen te bepalen op empty-nesters, senioren en starters en de koopprijs te laten vallen in de prijsklasse € 200.000,-- tot € 300.000,--. Voorstel bouwplan Koningskerk te Schipluiden Ten behoeve van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van 9 appartementen in de Koningskerk in Schipluiden heeft de raad op 27 januari een zg “Verklaring van geen bedenkingen” afgegeven, onder voorwaarde dat er een door de woonomgeving gedragen parkeeroplossing dient te komen. De diverse parkeeralternatieven zijn onderzocht, waaruit bleek dat niet alle opties technisch haalbaar of wenselijk bleken. Vervolgens is de wettelijke zienswijzenprocedure gestart. Tegen het ontwerpbesluit zijn zes zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben voornamelijk betrekking op de herinrichting van het groenplantsoen, het behoud van groen en onderdelen van het parkeren. Een enkele zienswijze gaat over privacyschending, uitzicht, lichtoverlast en het aantal appartementen. De zienswijzen zijn becommentarieerd in een Nota afdoening zienswijzen. De zienswijzen leiden niet tot aanpassingen van het bouwplan. De raad stemt in met voorliggende plan en parkeeroplossing. Voorstel vrijstelling bestemmingsplan Willemoordseweg 5 te Schipluiden De pruikenmakerij aan de Willemsoordseweg 5 te Schipluiden heeft aangegeven dat zij ruimtegebrek heeft. Om die reden wil de pruikenmakerij uitbreiden in een bestaand bijgebouw op hetzelfde perceel. Daarvoor is een vergroting van het bijgebouw nodig, hetgeen strijdig is met het bestemmingsplan. Bij raadsbesluit d.d. 25 mei 2015 heeft de raad een voorlopige verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Vanwege een ingediende zienswijze wordt de raad opnieuw om een uitspraak gevraagd. De raad besluit om haar oorspronkelijke positieve besluit te handhaven.

Voorstel vaststellen bestemmingsplan Herontwikkeling voormalige kistenfabriek Maasland Het ontwerp bestemmingsplan “Herontwikkeling voormalige kistenfabriek in Maasland” is ter inzage gelegd in het kader van de zienswijzenprocedure. Tijdens deze periode is één zienswijze ontvangen. De ingediende zienswijze is verwerkt in de “Nota van beantwoording zienswijzen” en geeft aanleiding de toelichting en regels van het bestemmingsplan ten aanzien van de omvang en aard van de detailhandel aan te passen. Met inachtneming hiervan stelt de raad het bestemmingsplan vast.

Voorstel oprichten Coöperatieve vereniging Groene gebieden MiddenDelfland Voor het oprichten van een nieuwe organisatie voor het beheer van de groengebieden in Midden-Delland is het voornemen een coöperatieve vereniging op te richten. De oprichtende partijen zijn de huidige gemeentelijke deelnemers van het Recreatieschap Midden-Delland. De toekomstige deelnemers krijgen nu het verzoek om in te stemmen met de statuten en de inanciële overeenkomst. De raad stemt hiermee in. De planning is om 1 januari 2018 van start te gaan. Voorstel inzake Vastgoedzone Harnaschpolder - reclamemast Aan de rijksweg A4, op de locatie Vastgoedzone, gaat een reclamemast gebouwd worden. Het bedrijvenschap nam daartoe het initiatief vanuit het perspectief van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Harnaschpolder. De locatie van de mast is gemeentelijk eigendom. Het verkopen van de grond is niet gewenst. Er is overeenstemming over de verdeling van de opbrengsten. De uitwerking hiervan gebeurt door het geven van een recht van opstal en het op later moment door de gemeente overnemen van de contractspositie van het bedrijvenschap. De raad stemt hiermee in. Voorstel Voorjaarsnota 2017 De Voorjaarsnota 2017-2021 is opgebouwd uit twee hoofdbestanddelen. Het eerste is het kaderstellende gedeelte (ontwikkelingen en uitgangspunten voor de komende begroting). In het tweede deel zijn de mutaties (per saldo € 303.063) in het lopende begrotingsjaar 2017 weergegeven en toegelicht. Door deze mutaties stijgt het negatieve saldo van de begroting van € 278.366 tot € 581.429. De raad stemt in met de Voorjaarsnota. Wisseling in raad en commissie In de fractie Mijn Partij is mevrouw E.P. Nolden-Welters afgetreden. De heer J.P. van der Spek, die haar de afgelopen 4 maanden tijdelijk verving, heeft nu deinitief zitting in de raad. In de fractie VVD is de heer G.J.P.J. van Dooremaal afgetreden als raadslid, doch hij blijft wel actief als commissielid. De opengevallen plaats in de raad is ingenomen door de heer J. van der Eijk, die tevens fractievoorzitter is geworden.

www.middendelfland.nl

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

ECHT GROENE STROOM? Vergelijk het zelf en stap over via www.wise-energievergelijker.nl Dit is een campagne van WISE ondersteund door Stichting DOEN en Batavus.

|

3


4

|

De Schakel MiddenDelfland 6 juli 2017

familieberichten

HONDERD JAAR KWALITEIT IN GRAFMONUMENTEN

Draagt zorg voor begrafenis of crematie, dag en nacht.

Laan van Overvest 64-70 2613 DN Delft Tel: 015-212.28.81 www.scholsenthart.nl info@scholsenthart.nl

06-128 222 22 (dag & nacht)

Al meer dan 25 jaar! Fresiastraat 12 | 2671 KS Naaldwijk | M 06 54277626 T 0174 629946 | www.eijk-uitvaartverzorging.nl

Tijd en aandacht voor elke uitvaart Unieke locatie in Maassluis Gunstige tarieven Eigentijds

...omdat het leven verder gaat.

...omdat het leven verder gaat.

Wa

www.regenbooguitvaart.nl

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen... Familieberichten Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk dinsdag 12.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23 Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent.

www.senz.nu

Persoonlijk en respectvol

Marjolein Haalmeijer en team

Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

Dag en nacht bereikbaar op 06 510 525 64

Hooge Zeedijk 100 | 3143 LT Maassluis 010 - 30 73 437 info@crematoriumdedijk.nl 06 - 142 75 867 www.crematoriumdedijk.nl

begrafenisverzorging

Den Hollander • Alleen begrafenissen • Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling • Dag en nacht bereikbaar Mozartlaan 13 3131ES Vlaardingen 010 - 460 05 09 info@tdenh.nl www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

Financiering GeoPower Oudcamp rond

Marja van Bijsterveldt zal Schipluiden missen

Onlangs werd de definitieve financieringsovereenkomst voor GeoPower Oudcamp getekend, het eerste geothermieproject in Midden-Delfland. Momenteel wordt een boortoren geplaatst ter hoogte van de kruising Westgaag/A20. Hiermee wordt in juli, augustus en september naar warm water geboord op een diepte van zo’n 3000 meter. Dit water van ongeveer 95 graden wordt via warmtewisselaars benut door de tuinders van Oudcampsepolder om hun bedrijven op een duurzame manier te verwarmen. Als de warmte maximaal is benut, dan is het water afgekoeld tot ongeveer 35 graden. Dit afgekoelde water wordt weer

Marja van Bijsterveldt gaat de Schipluidenaren missen!

“Na 23 jaar weg uit Schipluiden, over enkele dagen staat de verhuiswagen voor en verlaten mijn man Antoine en ik ons zo geliefde dorp; de warme gemeenschap, de mensen, de mooie verenigingen, de vele prachtige initiatieven, de groene ruimte van het mooie Midden-Delfland, de koeien, de weidse wolkenluchten, al die vele, vele dingen die maken dat ik zoveel van Schipluiden houd. Ik was 33 jaar toen we hier kwamen te wonen, onze kinderen waren nog klein en voor mij lag de

Foto: GvW-T

prachtige uitdaging van het burgemeesterschap van Schipluiden, Den Hoorn en ‘t Woudt. Hoewel Schipluiden een kleine gemeente was bevond het zich in de jaren die volgden in grote dynamiek. Er waren grote uitdagingen, zoals het op de kaart houden van Midden-Delfland, de ontwikkeling van de Harnaschpolder, de gemeentelijk herindeling. Uitdagingen die dankzij eensgezinde inzet van velen tot goede resultaten leidden. De afgelopen jaren, tijdens mijn staatsecretariaat en ministerschap,

CAMPING ZOEKT

TOURCARAVANS TE KOOP VOOR DE VERHUUR.

Bel: 06-21819821

teruggepompt naar dezelfde diepte. De deelnemende tuinders besparen met het project 15 miljoen m3 aardgas per jaar, gelijk aan het verbruik van 10.500 huishoudens. Wethouder Hans Horlings is enthousiast en ondersteunt het initiatief graag: “GeoPower Oudcamp sluit naadloos aan bij de Cittaslow filosofie van Midden-Delfland waarbij duurzaamheid, dus het zuinig en doelmatig omgaan met grondstoffen, centraal staat. GeoPower Oudcamp levert een mooie bijdrage aan de doelstellingen van de Energievisie van Midden-Delfland en de doelstellingen vanuit de Covenant of Mayors (Burgemeestersconvenant).”

was Schipluiden voor Antoine en mij vooral de rustige basis waar we onszelf konden zijn, ons altijd welkom wisten en waar velen met ons meeleefden als het er in Den Haag soms pittig aan toe ging. Nu op naar Delft, waar ik als burgemeester Delftenaar onder de Delftenaren wil zijn. Maar niet nadat ik alle warme, leuke en betrokken Schipluidenaren bedankt heb voor de vele goede jaren die mijn gezin en ik hier hebben gehad. Ik wens Schipluiden, ons mooie dorp, alle goeds!”

Bewaar de mooiste verhalen voor later … Levensverhaal in boekvorm of op film Meer informatie: Bel 06 172 284 37 of kijk op www.retrovision.nl

De definitieve financieringsovereenkomst werd getekend door de directie van GeoPower, bestaande uit Edwin Ruigrok, Joop Overgaag en Léon Lankester, en de financiers, bestaande uit de Rabobank (Ivan Das en Frank Midavaine), Meewind (Willem Smelik en Johan Swager) en in aanwezigheid van de aandeelhouders. Foto: PR

CAMPING ZOEKT

TOURCARAVAN

TE KOOP. Bel: 06-52278529


6 juli 2017 De Schakel MiddenDelfland

Politieberichten Maandag 26 t/m zondag 2 juli 2017 Den Hoorn

• Op maandag 26 juni is tussen 10.45 uur en 11.00 uur aan de Leeuwenberg ter hoogte van nummer 1 een accu van een elektrische fiets gestolen. • Tussen dinsdag 27 juni 22.00 uur en woensdag 28 juni 05.15 uur is aan de Tanthofkade een rubberboot van het merk Zodiac gestolen. Bij de scouting zijn verschillende spullen gestolen. Maasland

• Op dinsdag 27 juni tussen 07.00 en 12.30 uur is er in een woning aan de Baanderheer geprobeerd in te breken.

Vorige week vierde voetbalvereniging VV Schipluiden een jubileum. 60 jaar lief en leed. Behalve heel veel mooie herinneringen waren er ook intens verdrietige momenten in de historie van de voetbal. Willem Pieter van der Spek zou 8 juli a.s. 56 jaar zijn geworden, ware het niet dat hij op 15-jarige leeftijd verdronk na een partijtje voetbal. Achter de kantine van ASSO.

• Geen bijzonderheden.

Vind ons leuk!  De Schakel MiddenDelland Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur

“We hebben heel veel steun ondervonden toen van ASSO en ook van Steeds Voorwaarts,” herinnert René van der Spek zich. Zijn gedachten gaan terug naar 6 juli 1976. Zijn broertje Willem Pieter was een fervent voetballertje. “Men zei dat dat kleine, snelle ventje het nog heel ver kon schoppen in zijn geliefde sport,” weet René. Op die bewuste zomerdag was Willem Pieter, zoals zo vaak, een balletje aan het trappen ach-

ter de ASSO kantine. In die tijd had Schipluiden twee voetbalverenigingen: ASSO, de protestante en Steeds Voorwaarts, de katholieke vereniging die later samen opgingen in het huidige VV Schipluiden.

fereerd. Men was Willem Pieter nog niet vergeten. René toont een fotootje uit 1975. Een blij voetbalteam dat net kampioen geworden was, getuige de stralende koppies en de beker die de aanvoerder trots in zijn handen geklemd heeft.

Naast hem zit Willem Pieter van der Spek: een veelbelovend rap mannetje wiens voetbalcarrière helaas eindigde naast het voetbalveld. Hij werd op zijn verjaardag begraven, begeleid door zijn geliefde elftal.

Betrokkenheid “Mijn zusje was er ook bij. Spelenderwijs kwam Willem Pieter in het water terecht en op de een of andere vreemde manier kwam hij niet meer boven. Hij kon prima zwemmen dus de kinderen hadden eerst niet door dat het foute boel was.” Toen de gewaarschuwde moeder Van der Spek op het veldje kwam, bleek haar zoon verdronken. “Het maakte diepe indruk in Schipluiden. Willem Pieter liep de Delftse Post dus iedereen kende hem. We hebben heel veel steun en medeleven ondervonden van de voetbalclubs. Bij de uitvaart was een grote delegatie vanuit de sport aanwezig. We hebben de kaarten die we kregen nog bewaard want daarmee voel je nog steeds de betrokkenheid van het dorp.” Eerbetoon Tijdens de reünie van het 60-jarig bestaan van de voetbal werd er nog aan dit bizarre ongeval gere-

Een eerbetoon aan het verdronken broertje van René.

Foto: GvW-T

Gouden bruidegom wist niet waar hij in terecht kwam Henny (75) en Trudy (71) Bots van Leeuwen vierden vorige week hun gouden bruiloft. Burgemeester Rodenburg ging op bezoek om te feliciteren.

• Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040

Door Gemma van Winden-Tetteroo

• Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654

Trudy komt uit een gezin van maar liefst 14 kinderen. Zij denkt met warmte terug aan haar jeugd aan de Rijksstraatweg in Schipluiden. Amper 17 jaar ging zij naar een ‘jeugdkroegje’ in Delft en zag daar bij de jukebox een knappe jongeman. De aandacht was duidelijk wederzijds want Henny, die zelf in Delft geboren en getogen was, dacht meteen: “Die is voor mij”, toen hij die schone jonkvrouw zag.

• Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

5

Lief èn leed bij de jubilerende voetbalvereniging

Door Gemma van Winden-Tetteroo

Schipluiden

|

Een mooie zonnige foto van een zonnig bruidspaar

Foto: GvW-T

Discotheek Toen Henny voor het eerst kennismaakte met de talrijke familie Van Leeuwen, werd hij eigenlijk onbedoeld wel voor de ‘leeuwen’ gegooid want niet alleen het com-

plete gezin was aanwezig maar ook nog allerlei ooms en tantes want er werd een communiefeest gevierd. Henny doorstond de test glansrijk en na vier jaar verkering trouwde hij zijn grote liefde. Ze begonnen samen in een bovenhuisje maar na twee jaar konden ze een leuk huis in Delft bemachtigen. Trudy was onder andere werkzaam geweest als verkoopster in een schoenenzaak maar samen met Henny werd er van alles ondernomen. “We hebben zelfs een discotheek gehad!” zegt de gouden bruid. Haar man zat in het vastgoed en eerlijk is eerlijk, hij kan het nu nog steeds niet laten om hier en daar zijn expertise voor aan te wenden. Genieten Henny en Trudy kregen een zoon en een dochter en hebben inmiddels vier kleinkinderen. Ze zijn heel actief, sporten veel en genieten van het leven. Hun gouden bruiloft hebben zij met vrienden en kennissen gevierd.

Cello-duo Infinito in Op Hodenpijl Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.500 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór maandagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

Op vrijdag 7 juli a.s. vindt een bijzonder, Oost met West verbindend concert plaats waar het celloduo Infinito uit Turkije de concertpianiste Hülya Keser en violiste PeiPei Zhu ontmoet in het kerkje van het

idyllische Op Hodenpijl te Schipluiden . Datum: vrijdag 7 juli. Aanvangstijd: 19.00 uur. Prijs: € 15,- volwassenen, kinderen tot 12 jaar 7,50. Kaartjes kunnen gereserveerd

Kerken Midden Delfland Protestantse gemeente Maasland Zondag 9 juli Nieuwe kerk 10.00 uur: ds. B. W. J. de Ruyter. Geen avonddienst. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 9 juli 9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang Voorganger Pater D. v.d. Akker Prot. Chr. Geloofsgemeenschap De Magneet te Maasland. Zondag 9 juli 10.00 uur: Samenkomst in de

aula van Scholengemeenschap Lentiz. Spreker: Marjolein Anema uit Den Haag Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 9 juli 10.00 uur: ds. J. Aarnoudse, Dordrecht R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 8 juli 19.00 uur: eucharistieviering met mannencantorij. Voorganger: pater D. v.d. Akker.

worden door een mailtje te sturen naar info.astartemusic@gmail. com Voor meer info: www.ophodenpijl. nl/activiteiten/6637/Klassiek_concert_Duo_Infinito_Friends/

Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 9 juli 10.00 uur Woudtse kerk: ds. A. H. Groen, Rijsoord. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zondag 9 juli 11.00 uur: Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Pater D. v.d. Akker.

Hersenstichting zoekt collectanten De Hersenstichting zoekt collectanten voor de 21e Hersenstichting collecte die van 29 januari t/m 3 februari 2018 wordt gehouden. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Met de jaarlijkse collecteopbrengst laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit. In het hele land zijn er vacatures voor collectanten Van de collectant wordt gevraagd om een uurtje of twee in de collecteweek in eigen wijk of buurt te collecteren. Alle hulp is welkom. Het is maar 1 week per jaar mogelijk om voor de Hersenstichting te collecteren. In 2018 is dat de week van 29 januari t/m 3 februari. Heeft u interesse, neem dan contact op met de Hersenstichting via collecte@hersenstichting.nl of 070-3604816.


6

|

De Schakel MiddenDelfland 6 juli 2017

WATERPOP 1 1 & 1 2 AUG UST U S 2 0 17 HO FPARK WATER INGEN V R I J D A G 1 9 - 2 3 U U R Z A T E R D A G 1 2- 2 3 U U R

VRIJDAG 11

DEWOLFF

B A ND OF FR I ENDS IE/NL BOOG I E BEASTS B E / DAR LYN ZATERDAG 12

ADMIRAL FRE EB EE

BE

LUC A S H A MM IN G

KNARSETAND ONLY SHADOWS UK /HOWL U K W ARHOL A B E / EVI L I NVA DERS BE T HI J S BO ONTJES DANS- & S H O W O R K E S T

PIP BL OM/ T H E GR A N D E A S T VOF DE KUNST/THE LIGHTHOUSE BE D A D’S AM A RY L L O / H O ST: GI D E O N R O Z E NDAAL WWW.WATERPOP.NL

GRATIS ENTREE


6 juli 2017 De Schakel MiddenDelfland

|

7

Zomeravondconcert in ‘t Woudt

We bouwen dagelijks aan Careyn. Daar hebben we de juiste mensen voor nodig. Mensen die mee willen bouwen, terwijl ze gelijk ook zichzelf ontwikkelen. Wij bieden volop mogelijkheden voor verzorgenden en verpleegkundigen die samen met ons willen aanpakken om vernieuwende ideeën vorm te geven. Daar wordt niet alleen Careyn beter van.

Ga naar werkenbijcareyn.nl en vind de baan die bij je past

In Maassluis zijn wij voor onze locatie De Vloot op zoek naar: Verzorgenden IG Je draagt met je team zorg voor een goed woonklimaat voor de bewoners.

MBO/HBO-verpleegkundigen Je levert, samen met je team, complexe zorg in een intramurale setting.

Kwaliteitsverpleegkundigen Je bent verantwoordelijk voor het bevorderen en realiseren van kwaliteit van zorg.

Op zaterdag 15 juli a.s. om 20.00 uur geeft het prachtige jonge ensemble Radio Antiqua een Zomeravondconcert in het kerkje van het dorpje ‘t Woudt. Radio Antiqua bestaat uit Lucia Giraudo, viool, Yongcheon Shin, hobo, Isabel Favilla, fagot en blokfluit, Peter Hamouz, violoncello, Giulio Quirici, theorbe en Claudio Ribeiro, klavecimbel Radio Antiqua is opgericht in 2012 in Den Haag door een groep jonge internationale muzikanten. Allen hebben zich gespecialiseerd in de uitvoeringspraktijk van ‘oude muziek’ en op instrumenten uit die periode. Het ensemble was winnaar van zowel de juryals de publiek’s prijs van de International Händel-Fest-

spiele Göttingen Competition 2014. In 2016 was Radio Antiqua prijswinnaar en publieksprijswinnaar van het Internationale Van Wassenaer Concours! Het programma ‘Giovanni Benedetto Platti & tijdgenoten’ vermeldt werken van Platti, Joh. Fr. Fasch, Vivaldi en Telemann. Giovanni Benedetto Platti groeide op binnen de ‘music scene’ van de San Marco Basiliek in Venetië, waar zijn vader werkte als orkestmusicus. Daar maakte hij kennis met bekende componisten zoals Vivaldi, Lotti, Albinoni. Hij ontwikkelde zich als een veelzijdig en productief componist in veel muzikale genres. Hij componeerde wereldlijke, geestelijke, vo-

cale en instrumentale werken. Wat het meest opvalt aan Platti’s composities is zijn vooruitstrevende stijl. Dit programma wordt een bijzondere kennismaking en belevenis voor het publiek met één van de grootste componisten van de Barok. Gereserveerde kaarten kunnen vanaf 19.00 uur, op de avond van het concert, opgehaald worden in de hal van de kerk. De toegangsprijs voor dit avondconcert is € 18,50,- inclusief een drankje voor of na het concert in het nabijgelegen koffiehuis ‘De Hooiberg’. Meer informatie over alle concerten, programma’s en het reserveren zie www.concertentwoudt.nl

Voor de Wijkteams in Maasland, Maassluis, Schiedam en Vlaardingen zijn wij op zoek naar: Verzorgenden IG Je maakt onderdeel uit van een team, dus samenwerken is jouw kracht.

Ook zoeken we in de regio Den Haag en Rotterdam:

MBO-verpleegkundigen

Kraamverzorgenden

Je neemt vaak zelfstandig beslissingen en deelt je ervaringen in het team.

Creëer je met enthousiasme, deskundigheid en empathie een fijne kraamweek?

Wijkverpleegkundigen Je bent samen met je wijkteam verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg.

werkenbijcareyn.nl

Wilt u goud of zilver verkopen?

AUTOBEDRIJF

v.d. Voort B.V.

Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

Uw vertrouwen waard Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak. Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

Opel Vivaro GB L1H1 1.6 CDTi

12000 km 2015

Opel Combo L1H1 1.3 CDTi

64000 km 2014

Ford B-Max 1.0 Ecoboost Tit. Navi + Cam. 19000 km 2014 VW Up! 1.0 5-drs Airco

48000 km 2013

Suzuki SX4 1.6 Executive

75000 km 2013

Peugeot 107 Active 1.0 5-drs

94000 km 2013

Opel Agila 1.0 ecoFlex Berlin 5-drs

48000 km 2013

Fiat 500 1.2 Special + Airco

60000 km 2012

VW Golf 1.2 TSI Comf.Line 5-drs + Nav.

68000 km 2012

Opel Astra 1.4 EcoFlex Edition 5-drs

97000 km 2012

Mitsubishi ASX 1.6 Intense

96000 km 2012

Peugeot 207 1.6 16V Climate Control Nav. 41000 km 2012 73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland

Ford Focus 1.6 16V

71000 km 2011

Hyundai IX35 2.0 Eye Catcher

56000 km 2010

VW Passat Variant 1.4 TSI Automaat

126000 km 2010

Nissan Note 1.6 16V 5-drs Acenta

86000 km 2009

Opel Astra 1.4 16V 5-drs Edition

82000 km 2009

Renault Koleos 2.5

124000 km 2009

Alfa Romeo 159 1.8 16V

90000 km 2008

Het Ambacht 7, Maasland OVERSCHRIJVEN nu ook bij Primera Den Hoorn, Dijkhoornseweg 31 • Tel. 015 - 261 47 60 www.primera.nl

...even naar Primera

Tel. 010-5911094. Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur. Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur. Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.

Kijk voor de actuele voorraad op onze site:

www.vandervoortautos.nl

Puur en Heerlijk nieuwe Cittaslow supporter Op maandag 3 juli heeft Puur & (H)eerlijk, het supporterscertificaat Cittaslow ontvangen. Deze werd door wethouder Hans Horlings uitgereikt aan Peter Zwaard. Het supporterschap Cittaslow Midden-Delfland draagt bij aan de gemeentelijke erkenning van ondernemers en organisaties en draagt bij aan de bewustwording van de Cittaslow waarden bij ondernemers en organisaties. Puur & (H)eerlijk verzorgt maaltijden in het verzorgingshuis de Singelhof en levert thuismaaltijden. Een tiental tiental vrijwilligers leveren dagelijks de maaltijden. ‘Wel met de fiets… want dat is wel zo duurzaam’ aldus directeur Peter Zwaard. ‘Net als het beleid dat er geen restafval mag zijn. Alles gaat op!’ In samenwerking met een team aan gastvrouwen van de Stichting Welzijn Midden-Delfland verzorgen ze maandelijks themadiners voorzien van een muzikale noot. Op het gebied van streekproducten ondersteunt Puur & (H)eerlijk de Cittaslow waarden door gebruik te maken van plaatselijke en seizoensgebonden producten. ‘Verse en nostalgische maaltijden; daar staan we voor!’ Ook vertelt Peter trots dat een stagiaire van het Lentiz Maasland colle-

‘Foute’ prijswinnaars bekend

ge een receptenboek heeft gemaakt met Oudhollandse gerechten uit de streek zoals; biet en courgette. De gemeente Midden-Delfland is in 2008 uitgeroepen tot de eerste Nederlandse Cittaslow. Cittaslow is een wereldwijde beweging met circa 150 gemeenten. Het netwerk streeft naar de hoogste kwaliteit op het gebied van landschap, infrastructuur, instandhouding van streekproducten, milieu, cultuurhistorie, kwaliteit van leven, bewustzijn en gastvrijheid. De gemeente nodigt andere ondernemers en gebiedsorganisaties uit, die de kwaliteiten van Cittaslow ondersteunen en versterken, om supporter van Cittalsow Midden-Delfland te worden. Supporters kunnen via diverse communicatieve uitingen zoals foldermateriaal, certificaat en de mogelijkheid om het beeldmerk van Cittaslow in combinatie met het logo van de gemeente Midden-Delfland te plaatsen op bijvoorbeeld de eigen folders en de website, hun supporterschap actief uitdragen. Ondernemers en gebiedsorganisaties met interesse in het supporterschap kunnen voor meer informatie en een aanvraagformulier terecht op www. cittaslow-nederland.nl/supporter.

Fenny de Pagter

De redactie kreeg heel wat foute foto’s binnen van lezers die kans wilden maken op de gratis kaarten voor de Q-Music Foute Party in het Fletcher Hotel-Restaurant Carlton in Naaldwijk. Lilian de Jager uit Poeldijk en Fenny de Pagter uit Maasland zagen er wel erg fout uit en daarom hebben zij kaartjes gewonnen voor het foute feest op zaterdag 7 oktober. De dames hebben hun prijs inmiddels gekregen.

Lilian de Jager


8

|

De Schakel MiddenDelfland 6 juli 2017


6 juli 2017 De Schakel MiddenDelfland

gewoon even vragen !

Mag ik bij het PMD of ga ik bij de rest?

/Avalexnieuws

|

9


10

|

De Schakel MiddenDelfland 6 juli 2017


6 juli 2017 De Schakel MiddenDelfland

200 kinderen renden richting medaille

|

11

Perfecte Kadeloop Onder perfecte weersomstandigheden is zaterdag de Kadeloop gehouden. Wel een stevig windje maar verder had het eigenlijk niet mooier gekund voor zowel de lopers als de vele vrijwilligers. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Samen met Jan Groenewegen die maar liefst 105.000 km heeft hard gelopen.

Ook dit jaar waren er weer heel veel kinderen die met de beroemde Kadeloop meededen. 200 jongens en meisjes meldden zich aan de start van de 1 of de 2 kilometer. Vooraf hadden ze een serieuze training gekregen dus voor de meesten was het parcours al een beetje bekend. Bij de 1 kilometer wonnen Vidor de Kok, Noah

Foto: GvW-T

Uwland en Stan Groenewegen. Bij de meisjes waren dit Noa Boutkan, Sarah van Roon en Noor van den Bosch. Bij de 2 kilometer mochten Sven Teekens, Jelke Bijsterbosch en Boyd van Beek op het schavotje komen, gevolgd door Tess Hofman, Marije Kneijber en Fleur Dijkshoorn. Van harte gefeliciteerd!

Hooibalen in brand

Op de 12 kilometer won Issak Berhane van AV Sparta met een tijd van 40.06 netto. “Jawel, je hoort het goed, een netto tijd! Na een voorzichtige proef in 2016 hebben we dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van de Kadeloop met officieel netto-tijden kunnen werken door de goedwerkende startfuik,” zegt Michel Ridder van de Kadeloop. “Ook het extra rondje van 300 meter door de Molenwijk werkte goed en veilig. Er waren geen ongelukjes tijdens de loop, al werd iedereen wel even opgeschrikt door de ambulance die langs kwam op ‘t parkoers richting Akkerleven. EHBO’ers bedankt!” Tevreden Tijdens het hardloopfeest waren er 975 inschrijvingen voor de 12 en de 5 kilometer samen. Mede door dit grote aantal deelnemers, was de organisatie extra blij met de vele vrijwilligers. “Wat zouden we zijn zonder al die vrijwilligers op het parkoers, om het verkeer te regelen, hekken uitrijden en ophalen, de waterposten, de gym, de scouting, fietsers, motorrijders, schippers, Drumpack en de DJ die de lopers opzweepten, de fruitsnijders, de tijdwaarneming, het in elkaar zetten van de flyer, de fotografen, de ijscoman/vrouw, etc? Daarnaast natuurlijk al onze sponsors, financieel of in natura met auto’s, aanhangwagens, toiletten, startfinishwagen, elektriciteit, bloe-

Honderden deelnemers aan de Kadeloop in Schipluiden.

men, cakejes, etc. Kortom, wij van de organisatie zijn dik tevreden!” Uitslagen Bij de 5 kilometer finishten bij de heren Yoram Polak, Sjoerd van Marrewijk en Joost de Klerk als eersten. Bij de dames waren dat

Foto: GvW-T

Birgit Vanson, Isa Leen en Ingrid Le Comte. Op de 12 kilometer triomfeerden Issak Berhane, Bram van Dongen en René de Lange en Marlies Jongerius, Carla Ophorst en Janna van Dijk bij de dames.

MS Fonds zoekt collectanten

De brandweer was geruime tijd bezig de zaak te blussen

Afgelopen maandag moest de Maaslandse brandweer uitrukken naar de Kortebuurt in Maasland. Langs de weg bleken een aantal hooibalen in brand te staan. Meerdere mensen hadden gebeld naar de meldkamer brandweer. Omdat het een grensgebied tussen Maassluis en Maasland is, werden er door twee meldkamers, twee brandweerwagens gestuurd, zowel die van Maassluis als die van Vlaardingen. Laatstgenomede werd al snel weer teruggehaald

Foto: 112Maassluis

naar de kazerne. Bij aankomst van de brandweer bleek er een grote rookontwikkeling te zijn en kwamne de vlammen boven de balen uit. De brandweer heeft met meerdere stralen de brand langzaam weten te blussen. Een kraan heeft de balen uiteindelijk uit elkaar getrokken en ook deels in de sloot laten onderdompelen. Naastgelegen hooibalen, die nog niet in brand stonden, zijn verplaatst.

Spelmiddag bij schapenboerderij In samenwerking met Wiebe Hillebrand van Lexthoen Events organiseert de Stichting Schaapskudde Vockestaert op zaterdag 8 juli van 12.00 tot ongeveer 16.00 uur een avontuurlijke polderspelmiddag voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Op het erf en de weilanden van schapenboerderij Adrianushoeve kun je kanovaren, boogschieten survivallen en boerengolf spelen. Aanmelden voor deelname kan via n.praagman@gmail.com. Deelname bedraagt € 2,-. Je wordt dan zaterdag 8 juli om 11.45 uur bij de schapenboerderij verwacht. Ouders kunnen meekomen om van een afstandje toe te kijken. Er is weinig parkeergelegenheid, dus kom zoveel mogelijk lopen of met de fiets. Stichting Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland, is aan

de Woudweg 26, Schiedam, op de grens met Midden-Delfland.

Maaslander langer vast De 48-jarige man uit Maasland die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 45-jarige Maaslandse vrouw, blijft nog een maand vastzitten.. Eerder werd zijn voorarrest al met twee weken verlengd. In een woning aan het Ingeland in Maasland trof de politie in de nacht van zondag 11 juni en zwaargewonde vrouw aan. Zij overleed enige tijd later in een ziekenhuis. Niet lang na het aantreffen van de vrouw werd de man aangehouden.

Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose. Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog

niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou?

Word collectant. Help MS-patiënten. Collecteren is niet moeilijk en kost maar 2 uur van je tijd. En het is nog leuk ook. Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen staan we sterker tegen MS.

Frisse start nieuw seizoen Met de vakantie nog voor de deur sta je misschien niet zo snel stil bij september, als een nieuw seizoen start. Maar stel je voor: je bent weer helemaal opgeladen en kunt ‘de hele wereld’ aan, dan heb je mogelijk zin om je vaardigheden om vrijwilligers te begeleiden verder te ontwikkelen. In drie avonden gaan we aan de hand van jullie praktijk oefenen in het voeren van gesprekken o.l.v. twee ervaren coaches en daarbij komen allerlei onderwerpen voorbij. Overal waar mensen werken is wel eens iets aan de hand. Hoe draag je zorg voor een goede sfeer onder je vrijwilligers? Hoe ga je om met ontevredenheid, minder goed functioneren, met lastige vragen? Maar ook: Hoe herken je kwaliteiten en hoe motiveer je? Begeleiding is een vaardigheid op zich. Als je betrokken bent bij een vereniging/stichting of school/ bibliotheek/zorg, buurtinitiatief, dan ben je hartelijk welkom op 5, 13, 19 september in De Dorpshoeve van Schipluiden van 19.30-22 uur. Graag aanmelden via St. Welzijn Midden-Delfland (SWMD), Annette den Ouden, a.denouden@ swmd.nl. De trainingsavonden zijn onder lei-

ding van Liesbeth Zoetmulder en Juul Veenker, die beiden hun sporen reeds verdienden in diverse functies in het vrijwilligersveld in Vlaardingen/Schiedam/Hoogvliet en bij Vitis Westland. Voor meer

informatie kun je kijken op www. vrijwilligerswerkmiddendelfland. nl of bellen met SWMD tel. 010 5918052 Betrokken begeleider? Betrokken vrijwilligers! Meld jij je aan?


12

|

De Schakel MiddenDelfland 6 juli 2017

Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland

Eerlijk voedsel voor de stad De gemeente Midden-Delfland werkt met ondernemers

Steeds meer streekproducten: na zuivel ook vlees

aan het programma Duurzaam Boer Blijven. Doel is het veenweidelandschap open en groen houden en agrariërs nieuwe kansen bieden daarin duurzaam te produceren. Dit is een vervolg op de special die op donderdag 8 juni in De Schakel verscheen.

Streekproducten zijn populair. Ook in Midden-Delfland zien lokale ondernemers kansen voor verantwoord voedsel met lokaal karakter. Na streekzuivel is nu ook vlees van Delflandse melkkoeien verkrijgbaar.

steeds meer waarde aan hechten.

Eerlijk product

Streekproducten zijn dan ook booming.

Het idee van de jonge boeren werd opgenomen in het programma Duurzaam

Vleesmeesters

Boer Blijven en krijgt steun van de gemeente.

In Midden-Delfland zien ondernemers volop

In maart gingen de eerste koeien van de

kansen. Melk en yoghurt van de lokale zuivel-

Delflandse Vleesmeesters naar de slacht.

coöperatie Delflandshof is al sinds maart

Het vlees is nu onder meer verkrijgbaar in

2016 op diverse adressen verkrijgbaar. Sinds

Delft bij Keurslager Evert en Susan van

kort is er nu ook vlees van de Delflandse

Winden. Nina is intussen druk met het

Vleesmeesters. De negen jonge boeren achter

samenstellen van vleespakketten, die mogelijk

dit nieuwe product, betrekken hun vlees van

ook online worden aangeboden. Nina gelooft

Booming

Midden-Delflandse koeien. Nina Poot: ‘Een koe

in het idee: ‘Er lopen veel melkkoeien rond

De trend is al jaren zichtbaar: op de achterkant

die klaar is met melken gaat naar de slacht.

die vanwege nieuwe wet- en regelgeving de

van melkpakken en flessen natuurzuivere

Maar daar brengt een melkkoe minder op

komende tijd gedwongen naar de slacht

appelsap vertellen boeren en tuinders over de

dan een vleeskoe. Terwijl veel melkkoeien

moeten. Wij kiezen de beste uit en maken

koe in de wei en met zorg geteeld streekfruit.

uit Midden-Delfland met weidegang en mals

er een eerlijk product van.’ Voor Nina en de

Bij reclameacties in de supermarkt staan de

gras een mooi en gezond leven hebben

boeren van het Jonge Boerennetwerk (zie

makers zelf achter de stand om u te laten

gehad. Wat minder waard is, zou eigenlijk

het interview ‘5 vragen aan’) is Delflandse

proeven. Hun producten zijn streekgebonden,

meer waard moeten zijn. Met collega-jonge

Vleesmeesters een bijzonder leerproject:

herkenbaar en traceerbaar. Vaak duurzaam

boeren bedachten wij: als we de melkkoeien

‘We creëren zelf nieuwe kansen in een tijd

geproduceerd, vers en gezond. Het zijn

nu eens zestig dagen rust geven op een

waarin een goed toekomstperspectief voor

producteigenschappen waar consumenten

vetmestrantsoen met eersteklas veevoer?’

jonge Delflandse boeren een interessante en complexe uitdaging is.’

Midden-Delfland produceert voor de stad ‘Het is een zegen voor deze stad om buren te hebben die goed voedsel produceren’, zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb dit voorjaar bij de opening van de pop-up store Gersvers in Markthal Rotterdam.

schaarser worden in de

rooien’, zei wethouder

aangeboden masterclass

wereld. Wat is er dan mooier

Govert van Oord in 2015 bij

Stad-Platteland, een initiatief

als je buren hebt die zeggen:

de verlenging van het pro-

van Food Cluster regio

‘We gaan niet voor de massa,

gramma. Als stadsbewoners

Rotterdam en Wageningen

maar voor kwaliteit. Goed spul

regioproducten waarderen en

University and Research.

kweken voor de stedeling

kopen, steunen ze daarmee

Lokale ondernemers leerden

die daar belangstelling voor

de boeren die het landschap

tijdens de masterclass over

heeft.’

beheren. Korte voedselketens

presentatie, marketing en

sluiten ook prima aan bij

het leggen van contacten

Korte voedselketens

maatschappelijke en econo-

met consumenten en andere

Verbindingen leggen tussen

mische ontwikkelingen

partijen. Melkveehouder

platteland en stad is één van

waarin duurzaamheid een

Jan van der Kooij ziet het

In de pop-up store waren

aangeboden in de stad.

de doelstellingen van het

bindende factor is.

belang er wel van in:

groenten en zuivel verkrijg-

Korte voedselketens, wordt

programma Duurzaam Boer

baar van Midden-Delflandse

dit wel genoemd en de

Blijven. ‘Als onze gemeente

Binding

product kopen is belangrijk.

streekproducenten. Regionaal

Rotterdamse burgemeester

een groen en open landschap

De pop-up store in Markthal

Zo kun je je product of de

geproduceerd voedsel: vers,

beseft het belang ervan.

wil behouden, moeten we

Rotterdam was de afsluiting

presentatie ervan verbeteren.’

dichtbij en dus duurzaam

Voedsel kan wel eens

het met de steden zien te

van een door de gemeente

Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland juli 2017

‘Binding met mensen die ons


6 juli 2017 De Schakel MiddenDelfland

|

Pionier Kaas- en Zuivelboerderij Van Winden De laatste jaren spuiten de verkooppunten voor ambachtelijke streekproducten uit de grond. Kaas- en Zuivelboerderij Van Winden was één van de pioniers. Al sinds de start, zeventien jaar geleden, werken de eigenaren John en Nelly van Winden volgens de principes van kringlooplandbouw. Een gezond landschap en een goed welzijn van de dieren staan daarbij voorop. Ook de klanten profiteren daarvan: ‘De producten zijn veel gezonder en lekkerder!’

Gro eien d e vraag Nelly merkt de laatste jaren een flinke groei van de vraag naar ambachtelijke streekproducten: ‘Op drukke dagen werken we met z’n vijven in de winkel. Het leuke is dat we

Nelly, de motor achter de winkel, gelooft met

tussen voer, koe, mest en bodem. We gebrui-

steeds meer drukke dagen beleven. De klanten

hart en ziel in de kracht van pure boerderij-

ken zo min mogelijk kunstmest en minder

komen van heinde en verre, maar vooral uit

producten: ‘Door intensieve landbouw en

krachtvoer. Dat is goed voor het landschap en

de steden rondom Midden-Delfland.’

veeteelt ontbreekt het zuivel, groenten, fruit

goed voor het dier.’

Behalve zuivelproducten, waaronder het eigen merk Gaeghlander kaas, verkoopt

en vlees uit de supermarkt vaak aan essentiële Van Winden spuit haar koeien niet preventief

Van Winden ook seizoengroenten, fruit,

voeding die arm is aan vitaminen en minera-

in met antibiotica. John: ‘Met de juiste voeding,

brood en koek. En met de zomer in aantocht

len.’ De streekproducten van Van Winden

aandacht en zorg is homeopathie in de

maakte Van Winden het ijsassortiment weer

komen op een duurzame wijze tot stand:

meeste gevallen voldoende.’ Van april tot en

helemaal up-to-date: ‘Het ijs wordt door een

‘Veel gezonder. Je proeft echt het verschil.

met november mogen de koeien naar buiten.

ijsmaker in Leiden bereid van onze melk en

De producten hebben een vollere smaak’.

In de koudere maanden verblijven ze in een

onze yoghurt. Alle ingrediënten zijn eerlijk.

grote ligboxenstal. Hier kunnen ze los rond-

Ze gebruiken ook écht fruit en échte chocola.’

voedingsstoffen. Consumenten eten daardoor

Go ed vo o r h et d ier

lopen en hebben de koeien volop ruimte

John bestiert de melkveehouderij en zorgt

om te liggen, te eten en te herkauwen.

Kaas- en Zuivelboerderij Van Winden is te

voor de bereiding van melk, karnemelk, kwark

John: ‘Een koe die zich goed voelt, produceert

vinden aan de Gaagweg 36 in Schipluiden,

en yoghurt. Hij werkt volgens de principes

melk met meer smaak.’

www.zuivelvanwinden.nl.

van kringlooplandbouw: ‘Alles draait daarbij om de beste afstemming van de kringloop

5 v r a g e n a a n b o eren zo o n C o rn é van Leeu wen Midden-Delfland heeft een Netwerk Jonge Boeren. Deze leerschool voor jonge agrariërs wil ideeën uitwisselen en kansen stimuleren. Boerenzoon Corné van Leeuwen vertelt. ‘We snuffelen aan allerlei onderwerpen.’

bedrijf van hun ouders over-

jonge boeren met interesse

vlees van Delflandse

door het Veenweide

nemen of van plan zijn hun

in korte ketens direct mee

Vleesmeesters, dat nu al in

Innovatiecentrum (VIC).

W a t d o e t d it n e t w e r k v o o r

brood te verdienen in de

aan de slag zijn gegaan.’

Delft wordt verkocht.’

Zo snuffelen we aan tal van

jo n g e b o e r e n ?

sector. Ons netwerk geeft

‘Met zo’n 35 deelnemers

hen de gelegenheid zich te

I s d e s t a d b e l a n g r ij k v o o r

K r ij g e n j u lli e p r o f e s s i o n e l e

wisselen we ideeën uit over

oriënteren op actuele onder-

Mid d e n - D elfla n d ?

o n d e r ste u n in g ?

hoe wij onze toekomst zien

werpen. Daarnaast is het

‘De Paardenstal van mijn

‘Met steun van de gemeente

Aansluiten bij het Netwerk

als boer in Midden-Delfland.

natuurlijk ook gewoon leuk

ouders draait grotendeels op

Midden-Delfland worden

Jonge Boeren?

We zijn gestart met een serie

en handig dat jonge boeren

stadse interesse. Verder is er

experts ingehuurd die work-

Meer informatie:

bijeenkomsten. Over bijvoor-

elkaar leren kennen.’

het prille succes van éch te

shops verzorgen, bijvoorbeeld

lieke@boerenverstand.nl

Mid d en -Delfla n d en

Z ij n e r a l i d e e ë n i n p r a k tij k

Delflandshof. En het brede

Prod u ceren voor d e sta d

g e b r a c h t?

bedrijf Hoeve Bouwlust, van

via korte voed selketen s. ’

‘Sneller dan gedacht. Voor de

de familie De Vette, is ook

Du u rza a m Boer Blijven wordt financieel mogelijk

themabijeenkomst Ka n sen in

volledig op de stad georiën-

gemaakt door samenwerkingsverband IODS, een

N u ttig ?

d e sta d bezocht een delegatie

teerd. In die richting moeten

gebiedsgericht programma verbonden aan de aanleg

‘Absoluut. Deze regio kent al

een Rotterdams restaurant.

we het als jonge boeren toch

van de A4 Delft-Schiedam (www.iods.nl).

jaren geen jongerenvereniging

De eigenaar vertelde dat hij

zoeken. In dit dichtbevolkte

voor agrariërs. Toch zijn er

graag vlees van melkkoeien

gebied moeten we verder

nog genoeg Delflandse

op de kaart zet. Dat is zo’n

kijken dan melken alleen.

jongeren die het boeren-

gouden tip waar we als

Daarom is er nu dus ook

inzichten.’

d elfla n d se b oeren zu ivel van

beeld De op tima le koe voor

Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland juli 2017

onderwerpen en nieuwe

13


14

|

De Schakel MiddenDelfland 6 juli 2017

IN DEN HOORN Groeten van het Summerfood Festival in Den Hoorn

Het Midden-Delfland orkest dat binnenkort weer optreedt bij Cultuur in de Schuur!

Foto’s: GvW-T

Volop activiteiten in Den Hoorn! Het gaat goed in Den Hoorn, zeker op cultureel en sociaal gebied. Het Summerfoodfestival is weer achter de rug. Het was nòg leuker en nòg drukker dan vorig jaar en de organisatie heeft al laten doorschemeren dat ze volgend jaar weer van de partij zijn. Maar eerst zijn er nog allerlei andere leuke en uitdagende activiteiten! Door Gemma van Winden-Tetteroo Cultuurstek heeft het er maar druk mee. Deze organisatie ondersteunt allerlei initiatieven. Zo is er een grote groep enthousiastelingen die op 26 augustus ‘Look-West Beweegt’ op de planken zet. Van 12.00 tot 17.30 uur zijn er op het speel- en grasveld aan de Mirabel in de wijk Look-West uitdagende activiteiten die de bewoners met elkaar zullen verbinden. Look-West is de grootste en snelst groeiende wijk in Den Hoorn dus dan wordt het tijd dat oude en nieuwe buurtgenoten kennis maken met elkaar. En dat gaat lukken! Sport verbroedert dus daarom worden er sportieve clinics gehouden. Verder kan men een blik in het verleden werpen, er is muziek en natuurlijk ontbreken eten en drinken

niet. Ook de statushouders zijn van harte welkom. Montmartre Op 9 september is er weer Montmartre. Dit keer in een ander jasje gestoken. De amateurkunstenaars betrekken het publiek bij schilderen, tekenen, boetseren, fotograferen, glasblazen etc. Er is een kindercircus, jeu de boules ontbreekt natuurlijk niet, muziek, lekker eten en drinken, kortom: van alle ‘Martres’ thuis. Noteren en die middag vrijhouden!

Cultuur in de Schuur Schrijf ook 30 september in de agenda: ‘Cultuur in de Schuur’ bij Kleijweg Hoveniers. Een swingende avond met het Midden-Delfland orkest, het jeugdorkest, de Boerin en de Burgemeester, Delft Blue en nog veel meer. Vanaf 7 september zijn de kaarten à €10,verkrijgbaar bij Slagerij van Geest. Natuurlijk zal De Schakel MiddenDelfland op tijd meer informatie verstrekken dus houd ons in de gaten!

Het is prachtig weer

Geniet van ons heerlijk ambachtelijk boeren-ijs. Wij hebben ruim 20 verschillende soorten!

Plaza De Pitstop Hoornsewal 6 Een heel enthousiast organisatieteam zorgt er straks voor dat ‘Look-West Beweegt’. Geldig van maandag 10 juli t/m zaterdag 15 juli

Wessels Kaas & Noten

Meest

Ervaar nu bij Oog voor Ogen:

VERANTWOORDE

hoortoestel Widex Beyond

BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK

Uw favoriete Hollandse kaas mee op vakantie? Wij vacuümeren deze gratis voor u …en zo lang de voorraad strekt, EEN KOELTASJE CADEAU!!! Dijkshoornseweg 17 Den Hoorn Tel.: 015-2577379

Het lekkerste vlees natuurlijk bij Van Geest

Uw eigen Keurslager! Van Geest, keurslager Dijkshoornseweg 21, Den Hoorn Tel. 015-2614771 www.vangeest.keurslager.nl

Verse slagroomschnitte uit eigen bakkerij

per stuk

met het meest mogelijk heldere geluid te bedienen met uw smartphone!

5.49

3.99

Dijkhoornseweg 35, 2635 EJ Den Hoorn tel. 015 - 711 26 46, info@oogvoorogen.nl

magazine Proef. Boordevol lekkere Ope peni ni ngs tji jde n: m ge sl00 ote-n20. |di a 00 -e 20. 00 |zo ge sloten Boordevol lekkere ngs ti de n: m aa -z a8. 00-|zz o8. ge slot n magazine plus.nl Proef.

Van Leeuwen|Leeuwenberg 1 |Den Hoorn (Z-H)|

pjes Er zijn Hollandse Opal pruim

Special: Special:

Zomervakantie!

Dat wordt smullen!

Ik ga op reis en ik neem mee ... Lekker BBQ spiesje Lekker frisfris BBQ spiesje vanvan kip kip

We hebben een handige vakantiechecklist, zodat je niets vergeet!

• 4• stokjes saté 4 stokjes saté • 4• hamburgers 4 hamburgers • 4• BBQ-worstjes 4 BBQ-worstjes DROGISTERIJ | PARFUMERIE

met daarin bijvoorbeeld kruiden, met daarin bijvoorbeeld kruiden, Ze zijn te bereiden, Zeeenvoudig zijn eenvoudig te bereiden,

Dijkshoornseweg 6 Openingstijden: 2635 EP Den Hoorn ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur za. 9.00 - 17.00 uur 015 - 257 35 47

Dijkhoornseweg 33 • Den Hoorn • Tel.: 015 - 261 72 97 • www.fruitschaal.nu • www.kleinwestland.nl •


6 juli 2017 De Schakel MiddenDelfland

(T)Op survival in Den Hoorn

Zingen! 2016, thema ‘Aan tafel’

De eerste week van de schoolvakantie gaan kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf (T) op Survival in Den Hoorn! In De Rijstuin gaat dinsdag 11 juli de vakantiebijbelweek van de Protestantse Gemeente ‘t Woudt-Den Hoorn weer van start. Dit kinderfeest beleeft deze zomer haar vijftiende editie. Hoewel er jaarlijks aanpassingen zijn aan het programma is de kern van de week een estafette van Bijbelverhalen met bijpassende activiteiten. Rondom een thema, dit jaar is dat (T)Op Survival, staan drie of vier Bijbelverhalen centraal. Dit zijn altijd laagdrempelige verhalen die geschikt zijn voor iedereen vanaf een jaar of vier. Daarbij gaan de kinderen actief aan de slag: knutselen, zingen, op pad door het dorp en bewegen. Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen 11-13 juli van 10.00 tot 12.00 uur staan bijbelverhalen, muziek, actie en plezier op het pro-

Vrijwilligers Een deel van het succes ontstaat al

Tienjarige Dimi Stoyanov zwemt in top 10 van Nederland Bij de Speedo Jaargangfinales strijden de beste 24 zwemmers van Nederland in de leeftijd van 8 tot en met 11 jaar om het eremetaal. Afgelopen weekend stond ZV Westland zwemmer Dimi Stoyanov twee keer aan de start in het Dortse zwembad. De zwemmer eindigde op de 50 m vlinderslag op een zeer verdienstelijke achtste plaats in 37.95 en op de 200 m wisselslag op de negende plaats in 3:04.80. ZV Westland heeft een speciale actie om kennis te maken met master / wedstrijdzwemmen, waterpolo en synchroonzwemmen. Kijk op de website www.zv-westland.nl voor meer informatie.

in de weken voorafgaand aan de vakantiebijbelweek. Vanaf februari zijn tientallen vrijwilligers, zowel uit de organiserende Protestantse Gemeente ‘t Woudt-Den Hoorn als via-via-erbij-gekomen, druk met de voorbereidingen. Dat doen ze met veel enthousiasme en voorpret. Kijkend naar de al genoemde elementen,inhoud, jeugd en vrijwilligers, lijken er dus meerdere oorzaken te zijn voor het succes van dit concept. Alhoewel, jeugdouderling Renate Collée, tegelijk de voorzitter van het organiserend comité heeft wel een samenvattende verklaring: “Al het goede komt van boven”. En van dat vertrouwen maken ze bij de vakantiebijbelweek graag gewag. Volgende week dus, 11-13 juli 2017, de 15e Vakantiebijbelweek in Den Hoorn. Deze week is voor alle kinderen uit de buurt en hun vriendjes toegankelijk, vrije entree. Gewoon ‘s ochtends vanaf 9.45 uur naar De Rijstuin komen is genoeg, dan begint het feest om 10.00 uur! Meer informatie op www.woudtsekerk.nl.

GVS springt zich ruim in de prijzen Zaterdag 24 juni 2017 stonden de laatste wedstrijden van dit seizoen van rayon Delfland op het programma, namelijk de Westlandse kampioenschappen springen voor ploegen. Deze werden volgens traditie gehouden in sporthal “De Pijl” te Naaldwijk. Ook GV Schipluiden nam deel aan deze kampioenschappen en wel met 6 ploegen, die in totaal uitkwamen op 23 verschillende springonderdelen. De springonderdelen waren lange

mat, airtumblingbaan, minitramp, minitramp-toestel en plank(oline)toestel en er werd gesprongen in verschillende niveaus. Alle GVS-ploegen gingen goed voorbereid deze wedstrijd in. De laatste weken was er hard getraind om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Niet alleen sprongtechnisch, maar vooral ook qua presentatie en uitvoering wisten de ploegen van GV Schipluiden indruk te maken op publiek en jury.

15

Wedstrijdzwemmen

Foto: Mariët Mostert Fotografie

gramma voor de kinderen. Op dinsdag en woensdag in De Rijstuin en op de donderdag op het scoutingterrein. De ochtend bij de scouting zelfs tot 13.00 uur! Op donderdagavond om 19.00 uur sluit de vakantiebijbelweek in De Rijstuin met een laagdrempelige viering voor alle kinderen en hun (groot)ouders en verzorgers. Dat de activiteiten en verhalen ieder jaar weer aantrekkelijk zijn, blijkt wel uit de deelnemersaantallen. Al jaren verheugt de organisatie zich op de komst van meer dan honderd verschillende kinderen, waarvan er dagelijks zo’n negentig het programma bijwonen. Niet alleen aantrekkelijk voor kinderen uit de kerkelijke gezinnen, zo blijkt. Een deel van de jeugd die aansluit heeft juist niets met de kerk. Na een gezamenlijke start met álle kinderen, volgen de oudste kinderen en de jongere garde een programma dat bij hun leeftijd aansluit: zo is er natuurlijk volop ruimte voor de toenemende zelfstandigheid en kritisch denken van de bovenbouwers.

|

Daarnaast werden de sprongseries in enorm hoog tempo gesprongen en ook netjes, waardoor we het de jury nog moeilijker maakten om alle aftrekpunten te zien. Zowel de recreatie jeugdploegen, (voor)selectieploegen als de ervaren recreatieploegen wisten op één of meer toestellen goed in de top mee te draaien. De meisjes van de voorselectie waren goed op dreef: 3e op minitramp, 2e op tumblingbaan en 1e op lange mat en plankoline-kast. De zéér jonge ploeg jongens/meisjes groep 4 wist op hun eerste grote wedstrijd heel knap zilver te halen op plankoline-kast. De mix-ploeg tieners en 18+ was goed voor brons op minitramp-pegasus en goud op minitramp. De mix-ploeg dames-/herenselectie wist in het hoge C-niveau een 3e plaats te behalen op minitramp en prolongeerde haar titel knap op minitramp-pegasus. De meest succesvolle ploeg was verreweg ploeg GVS-3 (damesselectie): 3e op minitramp, 2e op tumblingbaan en zij pakten de kampioenstitels op de onderdelen lange mat, plank-kast en minitramp-pegasus. Zo werd een voor GV Schipluiden al heel succesvol turnseizoen in stijl afgesloten met 7x goud, 3x zilver en 4x brons.

Maaslandse fietscrosser naar EK

De Maaslandse Kees Wildeboer (10 jaar) heeft afgelopen weekend het NK fietscross gereden in Assen. Hij heeft het tot de halve finale geschopt door in de 1e manche te eindigen als 4e, in de 2e manche als 5e en in de derde manche als

3e. In de halve finale eindigde hij op de 7e plaats. Op 15 juli zal Kees mee doen aan het EK in Bordeaux. De 16 beste fietscrossers (per leeftijdscategorie) van Nederland mogen daar naar toe.

Leerlingenraad actief op CBS Het Talent

Op CBS Het Talent in Den Hoorn is sinds april een leerlingenraad actief die mee kan denken en beslissen over activiteiten op school. Vanuit deze leerlingenraad kwam het initiatief voor bak- en kooklessen in de klas. Naast vakken als ‘techniek’ en ‘culturele vorming’ was er nog niet eerder aandacht voor bakken en koken in het les-

pakket. De school heeft dit idee opgepakt en in verschillende klassen zijn de leerlingen al aan het kokkerellen geslagen. Deze keer was groep 5 aan de beurt, zij hebben taarten, wraps, broodjes hamburgers, wafels en nog veel meer gemaakt. Groep 8 heeft hierbij geholpen.


16

|

De Schakel MiddenDelfland 6 juli 2017

ZONDER BOEREN GEEN MIDDEN-DELFLAND!

WAAROM KRIJGT ALLEEN BOUWVERKEER EEN ONTHEFFING?

Profile for WL Media

Md 2017 07 06  

Md 2017 07 06  

Profile for wlmedia