Page 1

Hoezo? 6 maand gratis! LID ZIJN VAN LBC-NVK NON-PROFIT VANAF VANDAAG GOEDKOPER!

LBC-NVK ZORGT VOOR SERIEUZE VERHOGING VAKBONDSPREMIE Goed nieuws voor wie in de zorgsector werkt (ziekenhuizen, psychiatrie, ouderenzorg, revalidatie). Vanaf dit jaar zet de vakbondspremie een stevige stap vooruit: 90 euro per jaar voor wie volledige ledenbijdragen betaalt, en 45 euro bij deeltijdse ledenbijdragen. Voor een volledig jaar lidmaatschap krijg je met de verhoogde vakbondspremie in feite 6 maanden volledige ledenbijdrage terugbetaald. De all-in belangenverdediging en dienstverlening van de LBC-NVK is vanaf dit jaar dus heel wat goedkoper.

ZIEKENHUIZEN, PSYCHIATRIE, OUDERENZORG, REVALIDATIE De jaarlijkse premie bedraagt 90 euro voor wie volledige ledenbijdragen betaalt en 45 euro voor wie deeltijdse ledenbijdragen betaalt. De premie wordt in 2014 aan de LBCNVK leden uitbetaald tussen 1 september en 30 november. Je moet lid zijn van LBC-NVK ten laatste vanaf de maand oktober 2013, alsook op de dag van uitbetaling van de premie.

Wat is een vakbondspremie? De werking van de LBC-NVK als actieve vakbond in de non-profit wordt Leden krijgen door de LBC-NVK een mogelijk gemaakt dank zij het solidaire lidmaatschap attest bezorgd waarmee je de premie van onze leden. Zo kunnen we samen opkomen voor kan ontvangen als je aan de toekende werknemersbelangen, stappen vooruit zetten in ningsvoorwaarden voldoet. goede loon- en arbeidsvoorwaarden, zorgen voor meer jobs. De resultaten van onze vakbondswerking en de akkoorden die we sluiten zijn in het voordeel van alle werknemers van de sector. Een deel van de ledenbijdrage van wie die resultaten mogelijk maakt betalen we terug in de vorm van een vakbondspremie. De LBC-NVK non-profit is van meet af aan een vakbond met een hart voor zorg en welzijn. Kwaliteitsvolle zorg op mensenmaat kan niet zonder zorg en welzijn voor de werknemers die er zich dagelijks voor inzetten. Ben je nog geen lid van de LBC-NVK non-profit? Stel het niet uit, want nu wordt het wel heel aantrekkelijk! Zo zorg je ervoor dat de LBC-NVK non-profit, met de kracht van velen, recht van spreken heeft en verdere stappen vooruit realiseert. Niet alleen in de sector of op je werk behartigen we de belangen van de non-profit werknemers, ook in je individuele werksituatie. Dat je voluit op de LBC-NVK kan rekenen als het op je werk of met je werkgever wat moeilijker gaat, dat wist je waarschijnlijk al lang. Maar je hoeft echt niet eerst in problemen te zitten om heel wat te hebben aan onze dienstverlening. Je kan bij ons terecht voor informatie, advies, begeleiding, berekeningen en heel wat meer. Wil je graag meer weten of heb je nog vragen? Hartelijk welkom bij de LBC-NVK afgevaardigden in je instelling, of in ĂŠĂŠn van onze LBC-NVK secretariaten. Het adres van het secretariaat bij jou in de buurt vind je op de achterkant van dit pamflet.


AALST-OUDENAARDE lbc-nvk.aalst@acv-csc.be Hopmarkt 45 - 9300 Aalst 053 73 45 20

KEMPEN lbc-nvk.turnhout@acv-csc.be Korte Begijnenstraat 20 - 2300 Turnhout 014 44 61 55

ANTWERPEN lbc-nvk.antwerpen@acv-csc.be Nationalestraat 111-113 - 2000 Antwerpen 03 222 70 00

KORTRIJK-ROESELARE-IEPER lbc-nvk.kir@acv-csc.be President Kennedypark 16D - 8500 Kortrijk 056 23 55 61

BRUGGE-OOSTENDE lbc-nvk.brugge-oostende@acv-csc.be Kan. Dr. L. Colensstraat 7 - 8400 Oostende 059 55 25 54

LEUVEN lbc-nvk.leuven@acv-csc.be Martelarenlaan 8 - 3010 Kessel-Lo 016 21 94 30

BRUSSEL lbc-nvk.brussel@acv-csc.be Pletinckxstraat 19 - 1000 Brussel 02 557 86 40

MECHELEN-RUPEL lbc-nvk.mechelen@acv-csc.be Onder Den Toren 5 - 2800 Mechelen-Rupel 015 71 85 00

GENT lbc-nvk.gent@acv-csc.be Poel 7 - 9000 Gent 09 265 43 00

VILVOORDE lbc-nvk.vilvoorde@acv-csc.be Toekomststraat 17 - 1800 Vilvoorde 02 557 86 80

HALLE lbc-nvk.halle@acv-csc.be Vanden Eeckhoudtstraat 11 - 1500 Halle 02 557 86 70

WAAS & DENDER lbc-nvk.waasendender@acv-csc.be H. Heymanplein 7 - 9100 Sint-Niklaas 03 765 23 70

HASSELT lbc-nvk.hasselt@acv-csc.be Mgr. Broekxplein 6 - 3500 Hasselt 011 29 09 61

Je werkt in de zorg, welzijn of cultuur? De LBC-NVK is jouw vakbond. WORD LID.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…..................................................................................................... Naam: …………………………………………………………………………………………… ………………...................................................................................... Adres: …………………………………………………………………………………………… ............................................................................. Mailadres: ....................................................................................@........................ ……............................................................................ …………… …………… …………… Tewerkstellingsplaats en sector: …….…………………… .......................................................................................... Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………… van de LBC-NVK. Ik kan rekenen op de informatie, dienstverlening en ondersteuning Datum en handtekening, ........................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………….............. g aan mijzelf mijn persoonlijke gegevens op Ik geef het ACV toestemming om in het kader van dienstverlenin toestemming op elk moment intrekken: die de kruispuntbank sociale zekerheid te raadplegen. Ik kan O akkoord / O niet akkoord (aankruisen wat past) de LBC-NVK op je werk of terugzenden naar onderstaand Strookje terugbezorgen aan de vakbondsafgevaardigde van en op www.lbc-nvk.be aansluit adres. Je kan ook online levenssfeer. Recht op inzage en correctie van de bewaarde Wij respecteren de wet tot bescherming van de persoonlijke tie. informa Antwerpen / www.lbc-nvk.be www.wittewoede.be Ver.Uitg. LBC-NVK, Mark Selleslach, Sudermanstraat 5 2000

20140618 pamflet vakbondspremie federale sectoren  

Goed nieuws voor wie in de zorgsector werkt (ziekenhuizen, psychiatrie, ouderenzorg, revalidatie). Vanaf dit jaar zet de vakbondspremie een...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you