Page 1

ΑΔΑ: ΒΛ177Λ7-Η4Ο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πειραιάς 08-11-2013 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Πειραιάς 31 -10 - 2013 Αρ. Πρωτ. οικ.: 211895/3922

ΘΕΜΑ: «Ορισμός περιοχών στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πέραν των αναφερομένων στην παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το άρθρο 16 του Ν.4177/2013(ΦΕΚ 173/Α’/8-8-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 3. Τις τοπικές ιδιαιτερότητες της περιοχής ευθύνης μας όπως αυτές αποτυπώθηκαν από τη διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς που προηγήθηκε, σχετικά με τη λειτουργία ή όχι των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013. 4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Στους Δήμους Αίγινας, Αγκιστρίου, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων, επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 και όλες τις άλλες Κυριακές πλέον εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου. 2. Στο Δήμο Τροιζηνίας δεν επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων καμία άλλη Κυριακή πλέον εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013.


ΑΔΑ: ΒΛ177Λ7-Η4Ο

Εξαιρείται η λουτρόπολη των Μεθάνων, στην οποία επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 και όλες τις άλλες Κυριακές πλέον εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου 3. Στο Δήμο Σαλαμίνας δεν επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων καμία άλλη Κυριακή πλέον εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ

Απόφαση λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές - Π.Ε. Νήσων  

Απόφαση λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές - Π.Ε. Νήσων

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you