WinNova - Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan esite (2022)

Page 1

SUUNTA ETEENPÄIN

SUUNTANA

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALA


PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN KOULUTUSTA WINNOVASTA VALITSE ALA, JOLLA ON TAHRATON MAINE JA HYVÄT TYÖLLISTYMISMAHDOLLISUUDET Puhtaus- ja kiinteistöpalvelutehtävät ovat erottamaton osa päivittäistä elämää, niin koti- kuin laitosympäristössä. Alan ammattilaisten tehtävänä on taata ihmisten ja toimintaympäristöjen hyvinvointi, turvallisuus, toimivuus ja viihtyisyys.

MONIPUOLINEN PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN KOULUTUS WinNovan tarjoamissa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutuksissa voi opiskella useaa tutkintoon johtavaa kokonaisuutta Porissa, Raumalla ja Laitilassa. WinNovalla on järjestämissopimus alan kolmeen tutkintoon: puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan laaja-alaisuus mahdollistaa todella joustavan ja opiskelijakohtaisen koulutussuunnittelun. Näiden lisäksi järjestämme erilaisia yritysten sekä laitosten toiveiden mukaan suunniteltuja täydennys- ja henkilöstökoulutuksia, konsultoimme yrityksiä alan asiantuntijatehtävissä ja mitoitamme siivoustyötä tarpeiden mukaan. Lyhytkoulutukset on mahdollista järjestää myös asiakkaan tiloissa.

Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Kodinhuoltaja osaa suunnitella ja toteuttaa monipuolisia kotityöpalveluja. Työtehtävät voivat olla ruokapalvelu- ja/tai kotisiivoustehtäviä asiakaskodeissa tai kodinomaisissa laitoksissa. Kiinteistöhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINTO Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (180 osp) on laaja-alainen ammatillinen tutkinto, joka antaa hyvät tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia alan erilaisissa työtehtävissä kodinhuoltajana, toimitilahuoltajana tai kiinteistönhoitajana, osaamisalavalinnasta riippuen. Toimitilahuollon osaamisala, toimitilahuoltaja Toimitilahuoltaja osaa suunnitella ja toteuttaa monipuolisia puhtauspalveluja erilaisten asiakaskohteiden tarpeisiin. Työ vaatii hyvää vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoa. Toimitilahuoltajan työympäristöjä ovat mm. koulut, toimistot, hotellit, myymälät ja kauppakeskukset sekä teollisuuslaitokset.

Kiinteistönhoitaja osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisten kiinteistöjen yleishoitoa ja valvontaa sisä- ja ulkoalueilla. Työtehtäviin sisältyy myös rakennusten teknisen kunnon, toimivuuden ja turvallisuuden arviointia. Kiinteistönhoitaja osaa arvioida kiinteistön sisäilman laatua, paikantaa kiinteistöteknisten järjestelmien toimintahäiriöitä ja tunnistaa niiden aiheuttajia sekä huoltaa tavanomaiset kiinteistöteknisten järjestelmien laitteet ja varusteet. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon valmistavan koulutuksen sisältö on muokattavissa monipuoliseksi ja työelämän tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Koulutukseen sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattiopintoja, yhteisiä tutkinnon osia sekä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksen sisällöt tuottavat ammatillista perustietoutta myös jatko-opintoja ajatellen ja tutkinnon suorittaminen antaa jatko-opintokelpoisuuden.

WINNOVA.FI/PUKI


PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN AMMATTITUTKINTO Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon valmistava koulutus soveltuu erinomaisesti aikuisille alanvaihtajille ja henkilölle, jolla on jo alan aiempaa osaamista. Koulutusta järjestetään WinNovassa työvoimakoulutuksena, oppisopimusopintoina (vaatii työpaikan) sekä omaehtoisena monimuotokoulutuksena. Koulutuksen sisällöt tähtäävät työelämän tarpeisiin ja tutkintoon voi sisällyttää tarpeen vaatiessa myös tutkinnon osan tai osia toisesta tutkinnosta. Koulutukseen sisältyy runsaasti työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon suorittaminen antaa jatko-opintokelpoisuuden hakeutua mm. ammattikorkeakouluopintoihin (restonomi) tai yliopistoon. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto (150 osp) on laaja-alainen ammatillinen tutkinto, joka antaa monipuoliset valmiudet toimia alan asiantuntijatehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä, osaamisalavalinnasta riippuen. Toimitilahuollon osaamisala, toimitilahuoltaja (AT)

Kiinteistönhoidon osaamisala, tekninen kiinteistönhoitaja

Toimitilahuoltaja (AT) suunnittelee ja toteuttaa monipuolisia puhtauspalvelutehtäviä erilaisissa toimintaympäristöissä kuten oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sosiaalihuollon laitoksissa, myymälöissä, urheilutiloissa, hotelleissa tai teollisuuslaitoksissa. Ylläpito- ja perussiivoustyön lisäksi työtehtäviin voi sisältyä mm. tekstiilihuoltoa, ympäristönhuoltoa ja työhön opastamista.

Tekninen kiinteistönhoitaja tekee LVI-järjestelmien käyttöön ja ylläpitoon liittyviä mittauksia ja tarkistuksia, paikantaa LVI-järjestelmistä yleisimmät toimintahäiriöt ja niiden korjaustarpeet sekä tekee normaalit LVI-järjestelmien kalusteiden vaihdot. Hän osaa ylläpitää ilmanvaihtokoneiden toimintakuntoa sekä tehdä tarvittavia säätö- ja ohjaustoimenpiteitä kiinteistön automaatiojärjestelmään.

Toimitilahuollon osaamisala, laitoshuoltaja

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Laitoshuoltaja suunnittelee ja toteuttaa tarvittavia palvelutehtäviä sairaaloissa tai terveydenhuollon yksiköissä. Työtehtävät koostuvat yleensä ylläpito- ja perussiivoustyöstä, jaksottaisten töiden toteuttamisesta sekä eristyssiivous-, huoltohuone-, vuodehuolto ja ruokahuoltotehtävistä. Lisäksi laitoshuoltaja voi toimia myös muissa alan asiakaskohteissa. Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja (AT) Kodinhuoltaja (AT) toteuttaa asiakaskodin tilojen ylläpito- ja perussiivouksia, tuottaa kodin ruokapalveluja, huoltaa huonekasveja, hoitaa piha- ja ulkoalueita sekä huoltaa tekstiilejä. Lisäksi kodinhuoltaja (AT) osaa, valintojensa mukaisesti, toimia myös muissa alan monipuolisissa työtehtävissä. Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja (AT) Kiinteistönhoitaja (AT) huolehtii kiinteistön sisätilojen käytettävyydestä, tekee ulkoalueiden ylläpitotöitä ja seuraa teknisten järjestelmien toimintaa asiakaskohteessa. Hän osaa ylläpitää ilmanvaihtokoneiden toimintakuntoa sekä tehdä tarvittavia säätö- ja ohjaustoimenpiteitä kiinteistön automaatiojärjestelmään.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta toteutetaan WinNovassa monimuoto-, oppisopimus- ja verkko-opintoina, joten koulutuksen suorittaminen sujuu joustavia opintopolkuja edeten. Koulutus soveltuu motivoituneelle henkilölle, jolla on laaja alan työkokemus, peruskoulutus ja työpaikka alan esihenkilötehtävissä. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja johtaa vastuualueensa palvelutuotantoa asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja taloudellisesti. Tutkinnon suorittanut henkilö toimii esihenkilönä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla kehittäen omaa ja työyhteisönsä osaamista. Koulutuksen aikana voi hankkia ammatillista osaamista ekotehokkuuden johtamiseen, kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointiin, monipalvelujen johtamiseen, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kehittämiseen tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittamiseen ja myyntiin.

WINNOVA.FI/PUKI


AMMATILLISTA TÄYDENNYSKOULUTUSTA MM. • • • • • •

HAKEUTUMINEN Koulutuksiin hakeudutaan pääasiassa jatkuvassa haussa suoraan oppilaitokseen ja perustutkintoihin myös kevään valtakunnallisessa yhteishaussa.

Hygieniaosaaminen päiväkodeissa Hygieniaosaaminen hoivakodeissa Infektiokoulutus Eristyssiivouskoulutus Työhön opastaminen Työturvallisuuskorttikoulutus

Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville sekä muille vailla ammatillista tutkintoa oleville. Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Koulutuksen tiedoissa näkyvät valintaperusteet sekä koulutuksen haku- ja alkamisaika. Koulutuksiin voi tutustua ja hakea sivuillamme winnova.fi/koulutustarjonta. Lisätietoja koulutuksista, opintojen rahoituksesta ja muista sosiaalisista eduista sekä oppisopimuskoulutuksesta saat opinto-ohjaajilta, alan opettajilta, työ- ja elinkeinotoimistoista sekä WinNovan verkkosivuilta winnova.fi.

OTA SUUNNAKSI PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALA

YHTEYSTIEDOT

WinNovan Hakupalvelut - hakupalvelut@winnova.fi - p. 044 455 8500

Koulutusvastaavat ja opinto-ohjaajat Sähköposti: etunimi.sukunimi@winnova.fi Tiedepuisto 3, 28600 Pori Satamakatu 19, 26100 Rauma Turuntie 9, 23800 Laitila winnova.fi/puki

#SuuntaEteenpäin #WinNova

WinNova Palvelualat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.