WinNova - Hakijan opas perustutkintoihin 2024

Page 1

ammatillisiin perustutkintoihin 2024

YHTEISHAKU 2024 - JATKUVA HAKU - OPPISOPIMUS

HAKIJAN OPAS

1


TÄRKEÄÄ TIETOA AMMATILLISESTA OPISKELUSTA VÄYLÄOPINNOILLA AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuud en ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Voit opiskella AMK-​opintoja jo WinNovan opintojen aikana. WinNovan erilaiset väyläopinnot helpottavat pääsyä korkeakouluopintoihin. Lisätiedot winnova.fi/jatko-opinnot Suorittamalla SAMKin Nopsa-väyläopinnot sekä ammatillisen perustutkinnon opiskelijalla on mahdollisuus päästä tutkinto-opiskelijaksi SAMKin tietyille aloille ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Nopsa-​väyläopintoja voivat suorittaa kaikki WinNovan tutkinto-​opiskelijat. Merenkulun opintoja SAMKissa voi jatkaa merenkulun insinööriksi tai merikapteeniksi. Väylä on avoin kaikille merenkulun perustutkinto-​opiskelijoille. Ajoneuvoalan, elintarvikealan, kone- ja tuotantotekniikan tai logistiikan opiskelija voi lähteä opiskelemaan ammattikorkeakouluopintoja SAMKiin Teollisuusväylän kautta ja saada tutkinto-​ opiskelupaikan logistiikan insinööritutkintoon tai tuotantotekniikan ja tuotantotalouden insinööritutkintoon, josta voit erikoistua elintarviketuotannon insinööriksi. Lisätiedot s.samk.fi/nopsa Metsä- ja luontoalan opiskelijoille on tarjolla väyläopintoja Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK). Ammatillisen perustutkinnon opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua TAMKin väyläopintoihin. Väyläopinnoilla voit helpottaa pääsyäsi

2

alan opintoihin TAMKiin ja nopeuttaa AMK-​ opintojasi. Lisätiedot tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/avoimet-korkeakouluopinnot/avoin-amk/tamkin-vaylaopinnot

KANSAINVÄLISYYS WinNovan opiskelijoilla on mahd ollisuus hankkia osaamista myös ulkomailla sisällyttämällä opintoihinsa Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen -tutkinnon osa. Opiskella voi yksilöllisesti ja joustavasti joko yhteistyöoppilaitoksessa tai oppia työelämässä. WinNovan kansainvälisen toiminnan kokonaisuus on laaja sisältäen opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuustoiminnot, EU-rahoitteiset ja kansallisella rahoituksella toteutettavat kehittämishankkeet sekä kotikansainvälisyyden. Lisätiedot winnova.fi/kansainvalisyys


YHDISTÄ URHEILU JA OPISKELU

OPPIVELVOLLISUUS JA MAKSUTTOMUUS

WinNovassa ammatillisen koulutuksen opintojen ohessa on mahdollisuus kilpaurheilla Satakunta Sports Academyn (SSA) kautta. Valinnat SSA:han tekee lajiliitot ja Porin kaupungin sivistystoimi yhteistyössä WinNovan kanssa. Tällä hetkellä mahdollisuus SSA:n kautta urheilun liittämiseen ammatillisiin opintoihin on Porin opiskelijoilla.

Nuoret, jotka keväällä 2021 tai sen jälkeen ovat perusopetuksen 9.-luokalla (pääosin vuonna 2005 ja sitä myöhemmin syntyneet), ovat oppivelvollisia ja velvollisia hakeutumaan jatko-opintoihin toiselle asteelle perusopetuksen jälkeen. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

ESPORTS-OPINNOT WinNovassa on yhteishaun kautta hakeneilla mahdollisuus hakeutua opiskelemaan myös eSports-opintoja, jotka järjestetään yhteistyössä Incoach Esport Oy:n kanssa. eSports-opintoihin hakeudutaan suoraan WinNovaan yhteishaun jälkeen erillisellä haulla. Varaamme 12 opiskelijalle mahdollisuuden osallistua kilpapelaamiseen. Lisätiedot winnova.fi/esports

OPINTOJEN RAHOITUS Voit saada opintoihin taloudellista tukea, kun sinut on hyväksytty oppilaitokseen ja opiskelet siellä päätoimisesti. Tukea voi saada peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Tuen saaminen riippuu omasta elämäntilanteestasi. Selvitä opintojen rahoitus ennen opiskelun aloittamista. Erilaisia tukimuotoja ovat mm. opintotuki, opintoraha, valtion takaama opintolaina, yleinen asumislisä, koulumatkatuki ja työttömyysetuudella opiskelu. Lisätiedot kela.fi ja tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/koulutus

Oppivelvollisille opiskelijoille maksuttomia: • opetus • päivittäinen ruokailu • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja –aineet • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat korvaa Kelan koulumatkatuki Myös muilla perustutkinto-opiskelijoilla kouluruokailu on maksuton (lukuun ottamatta työvoima-, oppisopimus- ja henkilöstökoulutusta). Oikeus maksuttomaan ruokailuun tarkistetaan aina jokaisessa toimipisteessä.

OPISKELIJATOIMINTA WINNOVASSA WinNovassa on panostettu viime vuosina erityisesti opiskelijoiden hyvinvointiin. Opiskelijatoiminnan koordinaattori vetää aktiivista tutor-toimintaa ja opiskelijayhdistys Wino ry on kaikkien opiskelijoidemme asialla. WinNovan opiskelijatoiminnan tarkoituksena on opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisääminen. Lisätiedot winnova.fi/opiskelijatoiminta

3


LÖYDÄ OMA ALASI Ammatillinen tutkinto parantaa kilpailukykyäsi työmarkkinoilla. Monet työnantajat edellyttävät työntekijöiltään koko tutkinnon tai sen osien suorittamista. WinNovan perustutkintokoulutuksia järjestetään Porissa, Raumalla, Laitilassa ja Ulvilassa. Tässä esitteessä on tietoa perustutkinnoista, opiskelupaikan hakemisesta, opiskelijavalinnasta sekä tärkeitä yhteystietoja. Koulutusesittelyistä näet mm. missä haluamaasi tutkintoa järjestetään. - Ota suunta WinNovaan! PERUSTUTKINTO - YHTEISHAKU 20.2.-19.3.2024 / JATKUVA HAKU Perustutkinnon suorittanut saa perusvalmiudet alan työtehtäviin. Alalle tuleva uusi opiskelija suorittaa yleensä tämän tutkinnon.

Opintopolun sähköisen hakulomakkeen on oltava tallennettuna viimeisenä hakupäivänä klo 15.00 mennessä osoitteessa opintopolku.fi. Paperihakulomakkeen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeisenä hakupäivänä klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

AMMATTITUTKINTO - JATKUVA HAKU Antaa alan ammattityöntekijöiltä edellytettävät taidot. Ammattitutkinnon suorittajalla täytyy olla perustutkinto ja/tai työkokemusta alalta. ERIKOISAMMATTITUTKINTO - JATKUVA HAKU Antaa valmiudet alan vaativimpien työtehtävien hallintaan. Yleensä taustalla on hyvä olla vähintään viisi vuotta alan työkokemusta.

Huom. Ammatilliset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

JATKUVA HAKU WINNOVA.FI Sähköisen hakulomakkeen on oltava tallennettuna viimeisenä ilmoitettuna hakupäivänä. Hakuja on vaihtelevasti eri tutkintoihin ympäri vuoden. OPINTOJEN ALKAMINEN Seuraa opintojen alkamista koskevia tietoa nettisivuiltamme. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myös valintakirjeessä. Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen suunnitelma HOKS.

KOKO TUTKINTO TAI TUTKINNON OSA OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutuksessa merkittävä osa koulutuksesta suoritetaan tekemällä käytännön töitä työpaikalla. WinNovassa voi suorittaa lähes kaikkia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai tutkinnon osia oppisopimuksella. Oppisopimuksen voit solmia myös jo alkaneen koulutuksen aikana. Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen työsopimukseen, joka solmitaan määräajaksi (oppisopimus). Oppisopimuksen edellytyksenä on työpaikka, jossa on töitä vähintään 25 tuntia viikossa, nimetty työpaikkaohjaaja, TES:in mukainen palkkaus sekä tutkinnon/tutkinnon osan mukaiset työtehtävät. Oppisopimusopiskelijan tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Ammatillisen tutkinnon suoritettuaan saa myös yleisen jatko-​opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisätietoja winnova.fi/oppisopimus Oppisopimuspalvelut palvelee arkisin klo 9 – 15, oppisopimus@winnova.fi, 044 455 7500

4


TUKEA JA OHJAUSTA OPISKELUUN

OPISKELIJOIDEN KANAVAT

WinNovan opiskelijapalvelut vastaa opiskelijoiden oppimista tukevista hyvinvointipalveluista sekä opiskelijahuoltoon liittyvästä moniammatillisesta verkostotyöstä. Opiskelijapalvelut toteutetaan yhteistyössä koulutusalojen kanssa.

Opiskelijoilla on mahdollisuus seurata ajantasaisesti omia opintosuorituksiaan, poissaoloja ja ohjausta Studenta-opintohallintojärjestelmässä (https://winnova-plus.solenovo. fi/studentgo). Kaikille opiskelijoille luodaan opiskelijatunnus automaattisesti opiskelijan aloittaessa opinnot WinNovassa.

Opinto-ohjaajat, uraohjaajat ja erityisopettajat auttavat, kun tuntuu, että kaipaat opintoihisi henkilökohtaista ohjausta. Opiskelijaterveydenhuolto auttaa, kun sairastut tai tarvitset muuta apua terveyteen liittyen. Opiskelijakuraattorin puoleen voit kääntyä, kun sinulla on esimerkiksi elämäntilanteeseen liittyviä murheita tai huolia. Lisätietoja winnova.fi/opiskelijapalvelut winnova.fi/hakijalle

Opiskelijoiden arkea helpottamaan on otettu käyttöön myös Tuudo-sovellus, jota käyttämällä opiskelija näkee mm. ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat, oman lukujärjestyksensä, suorituksia, navigoi kampuksilla ja tarkistaa opiskelijaravintoloiden ruokalistan.

HUOLTAJAYHTEISTYÖ WinNova haluaa olla aktiivinen myös kodin ja oppilaitoksen välisessä yhteistyössä. Alaikäisten opiskelijoiden huoltajat saavat myös tunnukset Studentaan, jossa voi seurata mm. nuoren opiskelujen etenemistä. Lisätietoja winnova.fi/huoltajille

KYSYTTÄVÄÄ OPISKELUSTA WINNOVASSA TAI HAKEUTUMISESTA? hakupalvelut@winnova.fi - 044 455 8500 HAKUPALVELUJEN OPINTO-OHJAAJAT

Sirpa Etolin, opinto-ohjaaja 044 455 7901, Pori

Fia Heino | Johtaja Opiskelijapalvelut 044 455 7664

Timo Lehto, opinto-ohjaaja 044 455 7819, Pori

Saija Kuusisto | Palvelupäällikkö Urapolkupalvelut 044 455 7378

Anna-Kaisa Nieminen, opinto-ohjaaja 044 455 7769, Rauma/Laitila

etunimi.sukunimi@winnova.fi

Usein käytettyjä lyhenteitä: oa = osaamisala, osp = osaamispiste, HOKS = henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

5


PERUSTUTKINNOT

HAKIJAN INFOPAKETTI WinNovaan hakeudutaan sähköisesti joko yhteishaussa Opintopolussa tai jatkuvassa haussa WinNovan verkkosivujen kautta.

ENNEN HAKEUTUMISTA Tutustu WinNovan tarjoamiin perustutkintoihin ja pyydä apua tarvittaessa opintoohjaajilta. Lisätietoja tässä oppaassa sekä verkossa mm. opintopolku.fi ja winnova.fi Yhteishaun opiskelijavalintaperusteet on määritelty laissa. Jatkuvassa haussa koulutuksenjärjestäjä päättää valintaperusteista ja hakukriteerit löytyvät koulutusten tiedoista. Tutustu huolellisesti ammatissa edellytettäviin terveydellisiin vaatimuksiin ja suosituksiin. Aloihin, joihin sisältyy tehtäviä, jotka liittyvät alaikäisten turvallisuuteen, potilas- tai asiakasturvallisuuteen tai liikenteen turvallisuuteen, voidaan soveltaa lakia, joka mahdollistaa opiskeluoikeuden peruuttamisen.

TUTUSTUMISMAHDOLLISUUDET WINNOVAAN WinNova tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia tulla tutustumaan eri koulutusaloihin ympäri lukukautta. • Ysien tutustumispäivät • TET-tutustumiset • Kuukausittaiset tutustumispäivät • Ammattien ilta • Yhteishakuilta Lisätietoja winnova.fi/hakijalle

6

ERITYISET VAATIMUKSET Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei voida kuitenkaan ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin tai työelämässä oppimiseen tai jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät tai jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Mikäli opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, voidaan opiskelijaksi hakeutuva velvoittaa antamaan koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. (SoRa-lainsäädäntö) Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 32 §:ää sovelletaan WinNovassa seuraaviin ammatillisiin perustutkintoihin johtaviin opintoihin: • lentokoneasennuksen perustutkinto, lentokoneasentaja • logistiikan perustutkinto, kuorma-auton- tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja • merenkulkualan perustutkinto • metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja


• rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, perustason ensihoitaja • turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja Terveydentilavaatimukset löydät opintopolusta sekä jatkuvan haun koulutusten tiedoista. Opiskelija voidaan velvoittaa esittämään rikostaustaote, mikäli opintoihin tai työpaikalla oppimiseen liittyy työskentelyä alaikäisten parissa. • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Muuta huomioitavaa: Lävistykset, rakenne-/geelikynnet yms. voivat olla kiellettyjä joillakin aloilla (esim. sosiaali- ja terveysala, ravitsemisala) työelämässä oppimisessa tai opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä hygienia- tai turvallisuussyistä.

ERITYISOPETUS SEKÄ ERITYINEN TUKI JA OPISKELUVALMIUKSIA TUKEVAT OPINNOT WinNovassa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat samoissa opetusryhmissä muiden kanssa. Opiskelijan erityisen tuen tarpeisiin vastataan yksilöllisillä tukitoimilla. Yhteishaussa mukana oleva TUVA-koulutus on tarkoitettu oppijoille, jolla ei ole toisen asteen tutkintoa ja jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta. (Tutustu tarkemmin oppaan s. 37) Opiskelijalla on WinNovassa oikeus erityiseen tukeen ja opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin, joiden tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Erityisen tuen tarve määritellään henkilökohtaistamisen (HOKS) yhteydessä.

Lisätietoja hakeutumisesta s. 38-39 ja oppisopimuksesta s. 4

WINNOVA ON SAVUTON OPPILAITOS!

OLETKO EPÄVARMA ALASTA? Mikäli et ole varma, mitä tutkintoa haluaisit opiskelemaan, varaa aika sivuillamme winnova.fi/hakupalvelut Opinto-ohjaajamme ottavat sinuun yhteyttä. 7


PALVELUALAT

10 10 11

MUSIIKKIALA Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus Musiikkialan perustutkinto, muusikko / musiikkiteknologi

12 12 13 13 14 15

TERVEYS JA HYVINVOINTI Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Sosiaali- ja terveysalan pt, perustason ensihoitaja (Vain jatkuva haku) Liikunnanohjauksen perustutkinto (Varala: Yhteishaku / Jatkuva haku, aikuiset)

16 16 16 17

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALA Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, kampaaja (parturi) / kosmetologi (kosmetiikkaneuvoja)

18

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALA Jatkuva haku - Oppisopimus Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kodinhuoltaja / toimitilahuoltaja / kiinteistönhoitaja

19

TURVALLISUUSALA Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

20 20

18

19

MUUT KOULUTUKSET OHJAAVA JA VALMENTAVA KOULUTUS Yhteishaku - Jatkuva haku TUVA - Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 8

37 37


TEKNIIKAN ALAT LENTOKONETEKNIIKKA Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus Lentokoneasennuksen perustutkinto, lentokoneasentaja

21 21

METSÄALA Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja / puutavara-autonkuljettaja

22 22

RAKENTAMINEN Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja / ilmanvaihtoasentaja Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari / lattianpäällystäjä / pintakäsittelijä

23 23 24 25 27

SÄHKÖAUTOMAATIO JA TIETOTEKNIIKKA Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja / automaatioasentaja Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ohjelmistokehittäjä / tietoverkkoasentaja / IT-tukihenkilö

28

PROSESSI- JA LABORATORIOALA Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja

30 30 31

AJONEUVOALA JA KULJETUSLOGISTIIKKA Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus Ajoneuvoalan perustutkinto, automekaanikko / hyötyajoneuvomekaanikko / autokorimekaanikko Logistiikan perustutkinto, kuorma-auton- tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja / palvelulogistiikkatyöntekijä

32

28 29

32 33

MERENKULKUALA Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus Merenkulkualan perustutkinto, matruusi / konemies / vahtiperämies / vahtikonemestari

34

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja / levyseppähitsaaja / koneasentaja / koneautomaatioasentaja

36 36

HUOM. Tämän oppaan koulutustietoihin voi tulla muutoksia! Tarkista uusimmat tiedot aina ennen hakua winnova.fi ja opintopolku.fi 9


LIIKETOIMINTA JA MEDIA-ALA Liiketoiminnan perustutkinto

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

MERKONOMI

Pori, Tiedepuisto 3 Rauma, Satamakatu 19

Liiketoiminnan alalla tarvitaan yleistä asiakaspalvelu- ja talousosaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tietoteknistä osaamista digitaalisissa ympäristöissä. Liiketoiminnan opinnot suoritetaan nykyaikaisissa oppimisympäristöissä ja niissä korostuvat oma-aloitteisuus sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisyys. Liiketoiminnan ammattilaisena voit työskennellä • • • • • •

kaupan alan eri työtehtävissä palveluja tuottavien, myyvien ja välittävien yritysten palveluksessa erilaisten organisaatioiden toimistoissa tilitoimistoissa pankeissa ja vakuutusyhtiöissä omassa yrityksessä

Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Alan sisällä on usein mahdollista siirtyä työtehtävistä toiseen. Tutkinto antaa hyvät tietotekniikkataidot ja mahdollistaa erilaisten opintopolkujen rakentamisen esim. yrittäjyydestä digiosaajaan. Työ edellyttää - hyviä vuorovaikutustaitoja - asiakaspalveluhenkisyyttä - järjestelykykyä ja vastuuntuntoista asennetta Muuta Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2. Liiketoiminnan perustutkinnon voi WinNovassa suorittaa Porissa ja Raumalla yhteishaun lisäksi omaehtoisena (työelämäpainotteisena tai päivätoteutuksena), oppisopimuksella tai verkko-opintoina.

10


LIIKETOIMINTA JA MEDIA-ALA Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

Rauma, Satamakatu 19

MEDIAPALVELUJEN TOTEUTTAJA / KUVALLISEN ILMAISUN TOTEUTTAJA Tutkinnon suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristön ja omaa valmiudet tehdä monipuolisia työtehtäviä erilaisissa työympäristöissä. Koulutuksen aikana opitaan tekemällä oikeita projekteja ja asiakastöitä. Media-alalla ja kuvallisen ilmaisun alalla tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Perustutkinnon suorittanut on lähtökohtaisesti laaja-alainen oman osaamisalueen osaaja, mutta valmiudet voivat kohdentua myös johonkin oman osaamisalan erityiseen osa-alueeseen. Media-alan ammattilaisena (Julkaisutuotannon osaamisala / Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala / Kuvallisen ilmaisun osaamisala) voit työskennellä monipuolisissa työtehtävissä esim. • • • •

yritysten, organisaatioiden ja virastojen viestintä- ja markkinointiosastolla mediatalossa tai tuotantoyhtiössä, esim. TV, radio ja lehdet viestintä- ja mainostoimistossa yrittäjänä, freelancerina

Työ edellyttää - luovuutta ja visuaalista silmää - erinomaisia vuorovaikutustaitoja - yhteistyökykyä ja asiakaspalveluhenkisyyttä - tavoitteellista ja ahkeraa yrittäjähenkisyyttä - oma-aloitteisuutta - valmiutta jatkuvaan uuden oppimiseen (media-ala on jatkuvassa ja nopeatahtisessa muutoksessa) Muuta Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2. Tutkinnon voi suorittaa myös työelämäpainotteisesti oppisopimuksella.

11


MUSIIKKIALA Musiikkialan perustutkinto

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

MUUSIKKO / MUSIIKKITEKNOLOGI

Palmgren-konservatorio Pori, Rautatienpuistokatu 7

Muusikkona (Musiikin osaamisala) voit työskennellä esimerkiksi • itsenäisenä ammatinharjoittajana eli freelancer-muusikkona • orkesteri-, teatteri-, klubi-, ravintola- tai studiomuusikkona Musiikin äänentoiston ja äänittämisen (Musiikkiteknologian osaamisala) ammattilaisena voit työskennellä esimerkiksi: • teattereissa, klubeilla, ravintoloissa ja tapahtumissa • äänentoistoyrityksissä ja äänitysstudioissa • itsenäisenä ammatinharjoittajana Suosituksia alalle - aikaisemmat soitin- tai lauluopinnot - kyky ajankäytön suunnitteluun ja tavoitteiden asetteluun itsenäisesti - kyky työskennellä yhdessä toisten kanssa - kyky kestää musiikin opiskelun kuormittavuutta Muuta Hakeutumiseen liittyy pääsykoe. Lisätietoja pori.fi/kasvatus-ja-koulutus/palmgren-konservatorio/musiikkialan-ammatillinen-koulutus/ Tutkinnon suoritettuaan voi hakeutua jatko-opintoihin esim. musiikin ammattikorkeakouluopintoihin tai Taide-yliopistoon. Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2.

12


RAVITSEMIS- JA MATKAILUALA Matkailualan perustutkinto

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

MATKAILUN ASIAKASPALVELIJA

Pori, Tiedepuisto 3 Rauma, Satamakatu 19

Matkailualan ammattilaisena voit työskennellä • kuljetus-, majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalvelujen myynnissä ja niihin liittyvissä neuvonta- sekä ohjelma-, elämys- ja muiden palvelujen toteuttamistehtävissä • matkailun ohjelmapalveluyrityksissä, loma- ja matkailukeskuksissa sekä maaseutumatkailu- ja muissa majoitusyrityksissä Suomessa tai ulkomailla Suosituksia alalle - positiivinen asenne, yrittäjähenkisyys - tulet toimeen ryhmässä, olet joustava ja palveluhenkinen - terveydentilasi on hyvä - alan kansainvälisyyden vuoksi kielitaito on tärkeää Muuta Mahdollisuus suorittaa työpaikalla tapahtuva oppiminen laivalla sekä laivan hätätilannetoiminnan opintoja (edellyttää merimieslääkärintodistusta). Huom. Matkailupalvelujen myynnin osaamisala, matka-asiantuntija vain Raumalla. Lisätietoja osaamisalan valinnasta winnova.fi/osaamisalavalinnat. Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2.

13


RAVITSEMIS- JA MATKAILUALA Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

KOKKI / TARJOILIJA

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

Pori, Tiedepuisto 3 Rauma, Satamakatu 19

Majoitus- ja ravitsemisalan (Ruokapalvelun osaamisala / Asiakaspalvelun osaamisala) ammattilaisena voit työskennellä • anniskelu- ja ruokaravintoloissa, kahviloissa ja liikenneasemilla, pikaruokaravintoloissa, juhla- ja pitopalveluyrityksissä, hotelleissa ja muissa majoitusliikkeissä sekä laivatalouteen suuntautuneena matkustaja- ja rahtialuksilla • kokkina ravintolan ruoka-annosten suunnittelu-, valmistus- ja esillelaittotehtävissä sekä elintarvikkeiden hankinta- ja varastointitehtävissä • tarjoilijana anniskeluravintolan tarjoilu-, myynti-, kassa- ja muissa asiakaspalvelutehtävissä Suosituksia alalle - alalla tehdään vuorotyötä ja siksi se edellyttää työntekijältä hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa sekä paineensietokykyä - alan kansainvälisyyden vuoksi varsinkin tarjoilijan työssä kielitaito on tärkeää Muuta Mahdollisuus suorittaa valinnaisena osana Laivatalouspalvelut Raumalla (edellyttää merimieslääkärintodistusta) gOpiskelun päätyttyä voi anoa Merenkulkulaitokselta laivakokin/talousapulaisen pätevyyskirjan. Lisätietoja osaamisalan valinnasta winnova.fi/osaamisalavalinnat Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2. Alan koulutuksia järjestetään Rauman ja Porin lisäksi myös Laitilassa omaehtoisena, oppisopimuksella ja työvoimakoulutuksena.

14


RAVITSEMIS- JA MATKAILUALA Elintarvikealan perustutkinto

LEIPURI-KONDIITTORI / ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAJA / LIHATUOTTEIDEN VALMISTAJA

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

Pori, Tiedepuisto 3 Rauma, Satamakatu 19

Leipuri-kondiittorina (Leipomoalan osaamisala) voit työskennellä • pienissä ja keskisuurissa leipomoissa tai konditorioissa, teollisuusleipomoissa, paistopisteissä sekä kahvila-konditorioissa. Elintarvikkeiden valmistajana (Elintarviketeknologian osaamisala) voit työskennellä • elintarvikkeiden valmistus-, pakkaus- ja varastointitehtävissä pienyrityksissä tai suurteollisuudessa, esimerkiksi ruokavalmiste-, säilyke-, makeis- ja juomateollisuudessa. • valmistat, käsittelet ja pakkaat elintarvikkeita • perehdyt kasvisten, kalan, lihan, marjojen ja hedelmien käsittelyyn sekä jalostukseen Lihatuotteiden valmistajana (Liha-alan osaamisala) voit työskennellä • lihanleikkaamoissa, lihavalmistetuotannossa, teurastamoissa tai lihan käsittely- ja myyntitehtävissä Alan ammattilainen on luotettava, täsmällinen, hygieenisesti työskentelevä, laatutietoinen, vastuuntuntoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Muuta Lisätietoja osaamisalan valinnasta winnova.fi/osaamisalavalinnat Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin ja Teollisuusväylään oppaan s. 2.

15


TERVEYS JA HYVINVOINTI Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

LÄHIHOITAJA

Pori, Tiedepuisto 3 Rauma, Steniuksenkatu 8

PERUSTASON ENSIHOITAJA

Jatkuva haku (vain monimuoto-opintoina 2024)

Pori, Tiedepuisto 3

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Hän osaa avustaa ja ohjata asiakkaita ja potilaita voimavaralähtöisesti, yksilöllisesti ja tasavertaisesti arjen tilanteissa. Työskentely lähihoitajana Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala: työpaikkoja ovat kuntoutujan kotiympäristö, kotihoidon ja välimuotoisen asumisen ympäristöt, toiminta- ja työkeskukset, työpajat, palvelutalot ja -keskukset, kylpylät, terveyskeskusten vuodeosastot ja kuntoutumisyksiköt, muistisairaiden yksiköt, vanhainkodit ja sairaalat sekä erilaiset kolmannen sektorin työpaikat. Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala: työpaikkoja ovat erilaiset varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt esim. päiväkodit, koulut, lastensuojelun yksiköt sekä perhetyö. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala: työpaikkoja ovat terveyskeskukset, sairaalat, kotihoito, yksityinen terveydenhuolto, vanhainkodit tai palvelukeskukset. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala (vain monimuoto-opintoina): työpaikkoja ovat mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt joko julkisella tai yksityisellä sektorilla esim. kuntoutuskodeissa ja asumispalveluyksiköissä. Vammaistyön osaamisala (vain Porissa monimuoto-opintoina): työpaikkoja ovat vammaistyön toimintaympäristöt esim. erilaiset asumisyksiköt, palvelutalot ja perhetyö.

16


Osaamisaloille haetaan koulutuksen aikana. Suosituimmat osaamisalat toteutetaan. Lisätietoja osaamisalan valinnasta winnova.fi/osaamisalavalinnat Ensihoidon osaamisala vain Porissa jatkuvassa haussa monimuoto-opintoina 2024. Perustason ensihoid on osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa edistää erilaisten asiakkaiden ja potilaiden terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä. Hän osaa toimia turvallisesti ensihoitopalvelussa ja hoitaa potilasta ensihoidon ja akuuttihoidon erilaisissa ympäristöissä. Perustason ensihoitajan tutkintoon kuuluvat sairaankuljetuksen opinnot. Tutkinnon suorittanut osaa kuljettaa turvallisesti ambulanssia hälytysajossa ja tavallisissa siirtokuljetuksissa ennakoiden erilaisia liikennetilanteita. Työskentely perustason ensihoitajana Tyypillisiä tämän osaamisalan suorittaneen työpaikkoja ovat ensihoitopalvelua tarjoavat yritykset tai pelastuslaitosten ensihoitopalveluyksiköt, sairaaloiden päivystyspoliklinikat tai terveyskeskusten päivystysvastaanotot sekä yliopistollisten sairaaloiden tai akuuttihoidon osastot ja leikkausosastot. B-ajokortti tulee olla suoritettuna ennen kuin voi aloittaa tutkintoon kuuluvat sairaankuljetuksen opinnot. Muuta Kaikki sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakevat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin. Koe on maksuton. Tarkista terveydentilavaatimukset Opintopolusta. Rikostaustaote esitettävä, jos työpaikalla oppiminen tapahtuu alaikäisten parissa. Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2.

Liikunnanohjauksen perustutkinto

LIIKUNTANEUVOJA

Yhteishaku - Jatkuva haku:

Varalan Urheiluopisto

Opetus WinNovassa 2024 Pori, Tiedepuisto 3 (yhteishaku) Rauma, Steniuksenkatu 8 (jatkuva haku/aikuiset)

Lisätietoja varala.fi/liikunnanohjauksen-perustutkinto/

17


HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALA Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

KAMPAAJA (PARTURI) / KOSMETOLOGI (KOSMETIIKKANEUVOJA)

Pori, Tiedepuisto 3 Rauma, Steniuksenkatu 8

Hius- ja kauneudenhoitoalan (Kampaajatyön osaamisala / Ihon hoidon osaamisala) ammattilaisena voit työskennellä • toisen palveluksessa • itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä • erilaisissa myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä Suosituksia alalle: - positiivinen asenne työhön ja asiakkaisiin - palveluhenkisyyttä ja kyky olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa - kädentaidot - oma-aloitteisuus Vaatimuksia alalle - Ammattiin soveltuva hyvä terveys. - Hakijan pitää olla sitoutunut siihen, että koulutuksen aikana työpaikalla tapahtuva oppiminen voi olla muualla kuin kotipaikkakunnalla. Parturityön osaamisala on mahdollista suorittaa kampaajatyön osaamisalan opintojen yhteydessä. Lisäksi hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisalan voi suorittaa ihon hoidon osaamisalan yhteydessä. Muuta Lisätietoja osaamisalan valinnasta winnova.fi/osaamisalavalinnat Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2.

18


PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALA Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Jatkuva haku - Oppisopimus

KODINHUOLTAJA / TOIMITILAHUOLTAJA

Pori, Tiedepuisto 3 Rauma, Steniuksenkatu 8 Laitila, Turuntie 9

KIINTEISTÖNHOITAJA

Pori, Professorintie 5

Kodinhuoltajana (Kotityöpalvelujen osaamisala) voit työskennellä • kotityöpalveluyrityksissä, palvelukodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa tai pitopalveluyrityksissä ruokailuun, puhtaanapitoon, vaatehuoltoon ja asiakkaiden avustamiseen liittyvissä erilaisissa tehtävissä. Toimitilahuoltajana (Toimitilahuollon osaamisala) voit työskennellä • kauppaliikkeissä, toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, hotelleissa, vanhainkodeissa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa sekä erilaisissa tuotantotiloissa ja uimahalleissa tai omassa yrityksessä. Kiinteistönhoitajana (Kiinteistönhoidon osaamisala) voit työskennellä • monipuolisissa erilaisten kiinteistöjen huolto- ja käyttötehtävissä sisä- ja ulkotiloissa mm. kiinteistönhuoltoyrityksissä, asuinrakennuksissa, yritysten ja julkishallinnon kiinteistöissä. Muuta Lisätietoja osaamisalan valinnasta winnova.fi/osaamisalavalinnat Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2. Alan koulutuksia järjestetään Porissa, Raumalla ja Laitilassa omaehtoisena, oppisopimuksella sekä työvoimakoulutuksena. Ei mukana yhteishaussa.

19


TURVALLISUUSALA Turvallisuusalan perustutkinto

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

TURVALLISUUSVALVOJA

Pori, Tiedepuisto 3 Rauma, Suojantie 2 Jatkuva haku - Oppisopimus

Laitila, Turuntie 9

Turvallisuusalan ammattilaisena voit työskennellä • • • • •

turvasuojauksen ja kiinteistöhoidon suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotehtävissä vartioimisliikkeissä eri vartiointitehtävissä pelastustoiminnan tehtävissä, kuten teollisuuden palomies, vartijapalomies yms. ympäristöturvallisuuden eri tehtävissä asiakaspalvelutehtävissä esim. vastaanottopalvelut, vahtimestaripalvelut ja erilaiset henkilökohtaiset turvallisuuspalvelut

Muuta Tutkinto mahdollistaa laaja-alaisen työllistymisen moniin eri turvallisuusalan ammatteihin ja antaa hyvän pohjan hakeutumiselle turvallisuusalan amk-opintoihin, poliisin, palomiehen, tullin ym. turvallisuusalan jatkokoulutuksiin. Tarkista terveydentilavaatimukset Opintopolusta. Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2.

20


LENTOKONETEKNIIKKA Lentokoneasennuksen perustutkinto

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

LENTOKONEASENTAJA

Pori, Tallitie 14

Lentokoneasentajana (Lentokoneasennuksen osaamisala) voit työskennellä • ilma-alusten huolto-, korjaus- ja muutostehtävissä sekä muissa teknisissä huolto-, asennus- ja kunnossapitotöihin liittyvissä tehtävissä Tutkinto mahdollistaa laaja-alaisen työllistymisen moniin eri tekniikan ammatteihin ja antaa hyvän pohjan hakeutua jatkokoulutukseen esim. ammattikorkeakouluun. Muuta - Tutkinto on yhteiseurooppalaisen ilmailumääräyksen mukainen. - Tutkinnon hyväksyttävästi suorittaneelle voidaan hakemuksesta myöntää ilma-aluksen huoltomekaanikon lupakirja edellyttäen, että hakija täyttää ikänsä/työkokemuksensa osalta yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset. (Lupakirjan myöntää ilmailuviranomainen.) Valtakunnallinen pääsykoe, lisätietoa winnova.fi/paasykokeet Tarkista terveydentilavaatimukset Opintopolusta. Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2.

21


METSÄALA Metsäalan perustutkinto

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

METSÄKONEENKULJETTAJA / PUUTAVARAAUTONKULJETTAJA

Ulvila, Sahalahdentie 57

Metsäalan (Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala) ammattilaisena voit työskennellä • hakkuukoneen- tai kuormakoneenkuljettajana puunkorjuualan yrityksen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä Työtehtäviin kuuluu koneellinen puutavaran valmistus ja puutavaran lähikuljetus metsäkoneilla, koneiden huolto ja kunnossapito. Puunkorjuun ammattilaisen tärkeä tehtävä on oman työn suunnittelu ja sen tuottavuudesta huolehtiminen. Koulutus antaa hyvät valmiudet työskennellä myös muilla järeillä työkoneilla. Suosituksia alalle - hyvät kädentaidot - hyvät vuorovaikutustaidot - tarkkuus ja täsmällisyys Koulutuksessa on mahdollisuus suuntautua myös puutavara-autonkuljettajaksi. Muuta Tarkista terveydentilavaatimukset Opintopolusta. Osalla Ulvilan Kullaalle valituista on mahdollisuus saada opiskelija-asuntolapaikka. Opintoihin sisältyy kuljetusalan perustason ammattipätevyys ja C-ajokortti. Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös metsäalan väyläopintoihin ja Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2.

22


-

RAKENTAMINEN, MAARAKENNUS Rakennusalan perustutkinto

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

MAARAKENNUSKONEENKULJETTAJA

Ulvila, Sahalahdentie 57

Maarakennuksen (Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala) ammattilaisena voit työskennellä • kaivinkoneenkuljettajana • pyöräkuormaajankuljettajana • tienhoitoautonkuljettajana Erikoistumisesta riippuen voit toimia erikoiskoneiden kuljettajana tai piha- ja viherrakentamisen tehtävissä. Koulutus antaa perusteet toimia itsenäisenä yrittäjänä maarakennuksen alalla. Suosituksia alalle - hyvät kädentaidot - hyvät vuorovaikutustaidot - tarkkuus ja täsmällisyys Muuta Tarkista terveydentilavaatimukset Opintopolusta. Osalla Ulvilan Kullaalle valituista on mahdollisuus saada opiskelija-asuntolapaikka. Opintoihin sisältyy kuljetusalan perustason ammattipätevyys ja C-ajokortti. Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2. Alan koulutuksia järjestetään Ulvilan lisäksi myös Raumalla ja Porissa omaehtoisena, oppisopimuksella ja työvoimakoulutuksena.

23


RAKENTAMINEN, TALONRAKENNUS Rakennusalan perustutkinto

TALONRAKENTAJA

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

Pori, Professorintie 5 Rauma, Suojantie 2

Rakennusalan (Talonrakennuksen osaamisala) ammattilaisena voit työskennellä • rakennusalan vaihtelevissa työmaatehtävissä • erikoistumisesta riippuen kirvesmiehen, muurauksen, laatoituksen, betonoinnin tai raudoituksen tehtävissä • itsenäisenä yrittäjänä Suosituksia alalle - hyvät kädentaidot - hyvät vuorovaikutustaidot - tarkkuus ja täsmällisyys Muuta Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2.

24


RAKENTAMINEN, TALOTEKNIIKKA Talotekniikan perustutkinto

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

PUTKIASENTAJA

Pori, Professorintie 5 Rauma, Suojantie 2

ILMANVAIHTOASENTAJA

Pori, Professorintie 5

Talotekniikan (Putkiasennuksen osaamisala / Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala) ammattilaisena voit työskennellä • LVI-alan yrityksissä lämpö-, vesi-, viemäri-, jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotehtävissä • itsenäisenä yrittäjänä Talotekniikka on yhteinen nimi LVI-, sähkö-, tele- ja muille aloille, jotka palvelevat asumista sekä pidentävät kiinteistöjen elinkaarta. LVI-ala käsittää rakennusten lämmitys-, vesi-, jäähdytys- ja ilmastointilaitteet. Suosituksia alalle - hyvät kädentaidot - hyvät vuorovaikutustaidot - tarkkuus ja täsmällisyys Muuta Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2.

25


Tekninen suunnittelu, suunnitteluassistentti ei mukana yhteishaussa 2024.

26


RAKENTAMINEN, PINTAKÄSITTELY Pintakäsittelyalan perustutkinto

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

MAALARI / LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ / PINTAKÄSITTELIJÄ

Pori, Professorintie 5

Pintakäsittelyalan (Rakennusmaalauksen osaamisala / Lattianpäällystyksen osaamisala / Teollisen pintakäsittelyn osaamisala / Tuotemaalauksen osaamisala) ammattilaisena voit työskennellä • maalaus-, tapetointi-, laatoitus- ja lattianpäällystystöissä • tuotteiden sekä rakennusosien ruiskumaalaus-, lakkaus-, sivellinmaalaus-, petsausja vahaustöissä mm. puuteollisuudessa • ruisku-, jauhe- ja korroosionestomaalarina metalli- ja ajoneuvoteollisuudessa • alan myyntitehtävissä mm. maalikaupoissa Suosituksia alalle - kyky omaksua itsenäinen ja vastuullinen työskentelytapa - kyky pitkäjänteiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn - tarkkuus ja huolellisuus - hyvät kädentaidot Muuta Lisätietoja osaamisalan valinnasta winnova.fi/osaamisalavalinnat Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2.

27


SÄHKÖAUTOMAATIO JA TIETOTEKNIIKKA Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

SÄHKÖASENTAJA / AUTOMAATIOASENTAJA

Pori, Tiedepuisto 3 Rauma, Suojantie 2

Sähkö- ja automaatioalan ammattilaisena voit työskennellä mm. • • • • •

rakennusten sähköverkkoja tekevässä urakointiliikkeessä teollisuuslaitoksissa asennus- ja käynnissäpitotehtävissä huolto- ja asennustoimintaan liittyvissä asiakaspalvelutöissä ammatti- ja kulutuslaitteita myyvissä yrityksissä itsenäisenä yrittäjänä

Suosituksia alalle: - ammatin kannalta hyvä näkö (erityisesti värinäkö) - kiinnostus tekniseen alaan - hahmottamis- ja keskittymiskyky - asiakaspalveluhenkisyys - yhteistyötaidot - tarkkuus ja huolellisuus Muuta Lisätietoja osaamisalan valinnasta winnova.fi/osaamisalavalinnat Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2.

28


SÄHKÖAUTOMAATIO JA TIETOTEKNIIKKA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

OHJELMISTOKEHITTÄJÄ / TIETOVERKKOASENTAJA / IT-TUKIHENKILÖ

Pori, Tiedepuisto 3

Ohjelmistokehityksen ammattilaisena voit työskennellä netti-, mobiili-, muun sovelluksen tai laitteisiin sulautettujen ohjelmistojen suunnittelu-, toteutus- (ohjelmointi), testaus- ja ylläpitotehtävissä. Alalle hakeutuvalla henkilöllä on hyvä olla mm. loogista päättelykykyä, ongelmanratkaisutaitoja, pitkäjänteisyyttä ja kykyä sekä itsenäiseen että ryhmätyöskentelyyn. Tietoliikenneammattilaisena työskentelet monipuolisten ja yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeiden tietoliikennelaitteiden ja -järjestelmien asennustehtävissä ja niiden kunnossapidossa. Työasema- ja palvelinjärjestelmien sekä lähiverkkojen ja Internetin lisäksi työ voi kohdistua langattomien verkkojen, kulunvalvonta- ja turvalaitteiden, antennijärjestelmien, hyvinvointiteknologian kaapelointeihin sekä laite- ja järjestelmäasennuksiin. Alalle hakeutuvalla henkilöllä on hyvä olla mm. kädentaitoja, tarkkuutta, huolellisuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä halua oppia uutta. Muuta Lisätietoja osaamisalan valinnasta winnova.fi/osaamisalavalinnat Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2.

29


PROSESSI- JA LABORATORIOALA Laboratorioalan perustutkinto

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

LABORANTTI

Pori, Professorintie 5

Laboratorioalan ammattilaisena voit työskennellä • laboratorioissa, jotka toimivat teollisuuden tuotekehityksessä ja laadunvalvonnassa, yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuksessa, kuntien elintarvikevalvonnassa, maidon- ja lihantarkastamoissa sekä ympäristönsuojelun, energian tuottamisen, tullivalvonnan ja terveydenhuollon alalla • monipuolisissa työtehtävissä esim. kemialliset, fysikaaliset, biokemialliset, mikrobiologiset ja aistinvaraiset määritykset Suosituksia alalle: - kyky omaksua itsenäinen ja vastuullinen työskentelytapa - ryhmätyötaidot - valmius vuorotyöhön - ohjeiden noudattaminen ja tarkkuus Muuta Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2.

30


PROSESSI- JA LABORATORIOALA Prosessiteollisuuden perustutkinto

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

PROSESSINHOITAJA

Pori, Professorintie 5

Prosessiteollisuuden (Biotekniikan / Kemianteollisuuden / Metallien jalostuksen / Paperiteollisuuden osaamisala) ammattilaisena voit työskennellä • teollisuuden prosessien säätö-, valvonta- ja käynnissäpitotehtävissä vesi- ja voimalaitoksissa, kemian- ja metallurgisen teollisuuden yrityksissä sekä paperi- ja sellutehtaissa Suosituksia alalle - kyky omaksua itsenäinen ja vastuullinen työskentelytapa - ryhmätyötaidot - valmius vuorotyöhön - ohjeiden noudattaminen ja tarkkuus Muuta Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2.

31


AJONEUVOALA JA KULJETUSLOGISTIIKKA Ajoneuvoalan perustutkinto

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

AUTOMEKAANIKKO / Pori, Professorintie 5 Rauma, Satamakatu 19 HYÖTYAJONEUVOMEKAANIKKO AUTOKORIMEKAANIKKO

Pori, Professorintie 5

Automekaanikkona ja hyötyajoneuvomekaanikkona (Ajoneuvotekniikan osaamisala) voit työskennellä • huolto-, korjaus- ja vianhakutöihin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä korjaamoissa, huoltamoissa, erikoiskorjaamoissa ja huoltoliikkeissä Autokorimekaanikkona (Vauriokorjauksen osaamisala) voit työskennellä • autopeltikorjaamoissa korjaamassa niin pienet kuin suuret kolarivauriot kuntoon Suosituksia alalle: - säännöllinen elämäntyyli - hyvät sosiaaliset taidot - hyvät kädentaidot - valmiudet asiakaspalvelutehtäviin Muuta - Työ sisältää psyykkistä ja fyysistä kuormitusta. - Hakijan tulee täyttää ajokortin saamisen edellyttämät terveydentilavaatimukset (työllistymisen edellytys). Huom. Vauriokorjauksen osaamisala, autokorimekaanikko vain Porissa. Lisätietoja osaamisalan valinnasta winnova.fi/osaamisalavalinnat. Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin ja Teollisuusväylään oppaan s. 2.

32


AJONEUVOALA JA KULJETUSLOGISTIIKKA Logistiikan perustutkinto

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

KUORMA-AUTON- TAI YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA PALVELULOGISTIIKKATYÖNTEKIJÄ

Pori, Professorintie 5 Pori, Luuta-Kreetantie 1

Rauma, Satamakatu 19

Kuljetuspalvelujen (Kuljetuspalvelujen osaamisala) ammattilaisena voit työskennellä • kuljetusyrityksissä, terminaaleissa ja varastoissa kuljettaen autoja ja erilaisia työkoneita sekä toimien varastointitehtävissä Muuta Tarkista terveydentilavaatimukset Opintopolusta. Kuljetuspalvelujen osaamisala, kuorma-auton- tai yhdistelmäajoneuvonkuljettaja vain Porissa. Lisätietoja osaamisalan valinnasta winnova.fi/osaamisalavalinnat

Varastologistiikan (Sisälogistiikan osaamisala) ammattilaisena voit työskennellä • tavaran varastoinnin, kuljetuksen, talouden, kierrätyksen sekä tietoverkkojen tehtävissä • kaupan, teollisuuden, liikenteen ja julkisen sektorin palveluksessa Sisälogistiikan osaamisala, palvelulogistiikkatyöntekijä vain Raumalla. Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin ja Teollisuusväylään oppaan s. 2.

33


MERENKULKUALA Merenkulkualan perustutkinto

KONEMIES / MATRUUSI VAHTIPERÄMIES / VAHTIKONEMESTARI

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

Rauma, Suojantie 2 Huom. Merenkulkualan perustutkinnon ammattinimikkeisiin ja osaamisaloihin on tullut muutoksia vuonna 2024. > Katso ajantasaiset tiedot ennen hakeutumista Opintopolusta ja sivuiltamme.

Miehistötoiminnan osaamisalan suorittaneena voit työskennellä • matruusina tai konemiehenä ulkomaanliikenteen lasti- ja matkustaja-aluksissa sekä kotimaanliikenteen aluksilla Osaamisalan suorittaneella on merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (STCW), sitä vastaavan EU-direktiivin ja suomalaisen asetuksen mukainen pätevyys vahdinpitotehtäviin. Vahtiperämiehenä (Päällystötoiminnan osaamisala ) voit työskennellä • vahtiperämiehenä kansainvälisessä liikenteessä, asetuksen säätämin rajoituksin aluksen päällikkönä sekä alusliikenneohjaajana VTS-keskuksissa Osaamisalan suorittaneella on merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (STCW), sitä vastaavan EU-direktiivin ja suomalaisen asetuksen mukainen oikeus toimia vahtipäällikkönä komentosiltavahdissa. Vahtikonemestarina (Päällystötoiminnan osaamisala) voit työskennellä • asetuksen säätämin rajoituksin aluksen konepäällikkönä, konemestarina ja käytönvalvojana sekä kotimaisilla että kansainvälisillä merenkulkumarkkinoilla • aluksilla työnimikkeenä on vahtikonemestari ja yleisesti teollisuudessa (myös maissa) toimien mm. asiantuntijoina, huoltomiehinä ja huoltopäällikköinä, käyttöönottajina, suunnittelijoina sekä tarkastajina.

34


Osaamisalan suorittaneella on merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdin-pidosta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (STCW), sitä vastaavan EUdirektiivin ja suomalaisen asetuksen mukainen oikeus toimia vahtipäällikkönä konehuoneessa tai vahtiva-paana konemestarina aluksessa, jossa on miehittämätön konehuone.

Muuta Terveydentilasta vaaditaan soveltuva merimieslääkärintodistus ennen opiskelijaksi hyväksymistä. Tarkista terveydentilavaatimukset Opintopolusta. Tutkinnon yleistavoitteena on sellainen ammatillinen aluksen käytön, huollon ja kunnos-sapidon perusosaaminen, että tutkinnon suorittanut saa koulutuksen ja työkokemuksen perusteella suorittamansa osaamisalan opintoja vastaavan pätevyyskirjan (A508/2018) ja voi aloittaa työskentelyn aluksella tai muissa sellaisissa tehtävissä, joihin tarvitaan edellä mainitun asetuksen mukaista pätevyyttä tai osaamista. (https://www.traficom.fi/fi/liikenne/merenkulku/merenkulun-patevyyskirjat) Osalla valituista on mahdollisuus saada opiskelija-asuntolapaikka Raumalta. Lisätietoja osaamisalan valinnasta winnova.fi/osaamisalavalinnat Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin oppaan s. 2.

35


KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

KONEISTAJA / LEVYSEPPÄHITSAAJA

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus

Pori, Professorintie 5 Rauma, Satamakatu 19 Jatkuva haku - Oppisopimus

Laitila, Turuntie 9

Yhteishaku - Jatkuva haku - Oppisopimus KONEASENTAJA / KONEAUTOMAATIOASENTAJA Pori, Professorintie 5 Kone- ja tuotantotekniikan (Tuotantotekniikan / Asennuksen ja automaation osaamisala) ammattilaisena voit työskennellä • monipuolisissa kone-, metalli-, muovi- ja kumiteollisuuden valmistus-, kokoonpanoja asennustehtävissä myös kansainvälisesti • metalleja jalostavassa terästeollisuudessa tai valimoissa • muun teollisuuden tai yhdyskuntateknisten laitosten käyttö- ja kunnossapitotehtävissä • itsenäisenä yrittäjänä Suosituksia alalle: Hyvät kädentaidot, hahmottamis- ja keskittymiskyky, tarkkuus ja huolellisuus. Muuta Asennuksen ja automaation osaamisala, koneasentaja/koneautomaatioasentaja vain Porissa ja Raumalla. Koneautomaatioasennus sopii sinulle, joka olet kiinnostunut automaatiolaitteiden kokoonpano- ja asennustöistä sekä robotiikasta. Opit soveltamaan asennuksissa mekaniikkaa, hydrauliikkaa, pneumatiikkaa ja sähkötekniikkaa piirustusten avulla. Työssäsi osallistut laitteistojen käyttöönottoon, huoltoon ja korjauksiin. Koneautomaatio on kasvava ala ja työllistymisnäkymät ovat hyvät. Lisätietoja osaamisalan valinnasta winnova.fi/osaamisalavalinnat. Kaikki perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutustu myös Nopsa-väyläopintoihin ja Teollisuusväylään oppaan s. 2.

36


OHJAAVA JA VALMENTAVA KOULUTUS TUVA - Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Yhteishaku - Jatkuva haku

Pori, Tiedepuisto 3 Rauma, Satamakatu 19 Laitila, Turuntie 9

OMA ALA VIELÄ HARKINNASSA? PARANNA OMIA VALMIUKSIASI! Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on • antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua ammatilliseen tutkintokoulutukseen tai lukiokoulutukseen • selkeyttää opiskelijan suunnitelmia jatko-opintojen ja työelämään liittyvien toiveiden ja tavoitteiden suhteen • vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto Koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille että aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen. Erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat suomen kielen taitojen opetusta ammatillista peruskoulutusta varten. TUVA-koulutuksessa opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon voi sisältyä henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti myös lukio-opintoihin valmentavia opintoja sekä perusopetuksen arvosanojen korotuksia. Lisäksi opintoja voi suorittaa kuntien työpajoilla. TUVA-koulutuksessa on hyvä mahdollisuus lisätä omia valmiuksia jatkopoluille. Muuta TUVA-koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaun kautta Opintopolussa. Yhteishaun jälkeen vapaat paikat jatkuvassa haussa. Lisätietoja winnova.fi/tuva Kaikkiin hakijoihin otetaan yhteyttä hakuajan päättymisen jälkeen mahdollista haastattelua varten.

37


HAKEUTUMINEN - YHTEISHAKU & JATKUVA HAKU YHTEISHAKU 20.2.-19.3.2024 - OPINTOPOLKU.FI Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Opintopolussa on suunnattu peruskoulun päättäville.

• Hakijalle lähetetään erillinen kutsu kielikokeeseen. Kielikokeessa on neljä osaa: puhuminen, puheen ymmärtäminen, tekstin ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Kielitaidon voi osoittaa myös todistuksella.

JATKUVA HAKU - WINNOVA.FI

HARKINNANVARAINEN VALINTA / YHTEISHAKU

Jatkuva haku suoraan oppilaitoksiin on avoin kaikille hakijoille. WinNovan jatkuvassa haussa olevasta monipuolisesta koulutustarjonnasta löydät eri alojen perustutkintojen lisäksi ammatti- ja erikoisammattitutkintoja päivä-, ilta- ja monimuotokoulutuksina sekä osatutkintoja ja muita täydennyskoulutuksia. Koulutuksia voidaan järjestää omaehtoisina, työvoimakoulutuksina sekä oppisopimuksella. Koko tarjontamme winnova.fi/koulutukset

• Voit hakea yhteishaussa harkinnanvaraisessa valinnassa seuraavilla syillä: oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen/todistusten vertailuvaikeudet tai tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito. • Mikäli haet opiskelupaikkaa harkinnanvaraisen valinnan kautta, toimita haun perusteluna olevat lausunnot, todistukset yms. alla olevaan osoitteeseen:

PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEET • Lentokoneasennuksen perustutkinto • Musiikkialan perustutkinto • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Saat erillisen kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin. Et voi tulla valituksi koulutukseen, jos et ole osallistunut pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Lisätiedot winnova.fi/paasykokeet

KIELITAIDON OSOITTAMINEN • WinNovassa opiskelu- ja tutkintokieli on suomi. Opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito tavoitteena olevan tutkinnon suorittamiseen. • Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, riittävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito selvitetään kielikokeen avulla. • Suomalainen peruskoulun päättötodistus on osoitus riittävästä suomen kielen taidosta. Tällöin kielikoetta ei tarvita. • Lisätiedot ja kokeen ajankohdat päivitetään sivulle winnova.fi/kielitaitokuvaukset

38

WinNova/Jari Kallioinen Tiedepuisto 3, 28600 Pori

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN • Saat pääsääntöisesti sähköpostitse valintakirjeen/tiedon opiskelupaikasta yhteishaun osalta aikaisintaan 13.6.2024 ja jatkuvassa haussa hakutiedoissa määriteltynä ajankohtana. Kirjeessä on ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta. • Yhteishaussa paikka tulee ottaa vastaan 27.6.2024 klo 15 mennessä. • Mikäli et ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikan. • Varasijat ovat voimassa 16.8.2024 asti.

OPISKELUJEN ALOITTAMINEN • Ennen opiskelujen aloittamista löydät tärkeää tietoa mm. opiskelijan oppaasta ja sivulta winnova.fi/opiskelijalle • Kaikille opiskelijoille luodaan opiskelijatunnus opintohallintojärjestelmään automaattisesti opiskelijan aloittaessa opinnot WinNovassa.


MIKÄLI JÄÄT ILMAN OPISKELUPAIKKAA Mikäli jäät yhteishaussa kokonaan ilman opiskelupaikkaa, voit hakea yhteishaun jälkeen vapaille paikoille sivuillamme winnova.fi. Tutustu myös oppisopimukseen winnova.fi/oppisopimus

AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO LYHYESTI Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavien ammatillisten perustutkintojen ja niiden tutkinnon osien mitoituksen peruste on osaamispiste. Osaamispiste korostaa ammatillisten tutkintojen osaamisperusteisuutta.

OSAAMINEN Tutkinnon osien osaamispisteet ovat määräytyneet sen mukaan, mikä on niihin sisältyvän osaamisen kattavuus, vaikeusaste ja merkittävyys suhteessa koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Opiskelijalle kertyy osaamispisteitä sitä mukaa, kun hän on suorittanut tutkinnon osan eli osoittanut tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen.

RAKENNE Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Ammatillisten perustutkintojen rakenne: • Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp, joihin sisältyy työpaikalla käytännön työtehtävissä tapahtuva oppiminen sekä näytöt • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

YKSILÖLLISTÄ OPISKELUA - HOKS Henkilökohtaistamisessa jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan oma yksilöllinen koulutuspolku. Henkilökohtaistamisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen

HUOM. Tämän oppaan koulutustietoihin voi tulla muutoksia! Tarkista uusimmat tiedot aina ennen hakua winnova.fi ja opintopolku.fi

kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä mahdollisia ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. HOKSilla, tutkintoihin sisältyvillä valinnaisuuksilla ja tutkinnon osien erilaisilla suorittamismahdollisuuksilla pyritään opiskelijan yksilöllisiin ja joustaviin opintopolkuihin sekä vähentämään turhaa päällekkäisyyttä koulutuksessa.

TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMINEN Työelämässä oppiminen on tavoitteellista ja ohjattua ammatin oppimista. Työelämässä oppimisen aikana opiskelija on yksi työntekijä muiden työntekijöiden joukossa. Sinulle on nimetty työpaikkaohjaaja, joka auttaa ja neuvoo työpaikan sääntöihin sekä eri työtehtäviin liittyvissä asioissa. Työelämässä oppiminen tapahtuu koulutussopimuksilla (palkaton) tai oppisopimuksilla (palkallinen työsopimus).

ARVIOINTI Tutkinnon osien arvosana perustuu osaamisen arviointiin. Ammatillisissa tutkinnon osissa osaaminen arvioidaan näytöissä asteikolla 1-5. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Oppimisen arvioinnilla seurataan ja arvioidaan opiskelijan kehittymistä sekä tuetaan ja ohjataan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisessa, mutta oppimisen arvioinnin perusteella ei muodosteta tutkinnon osien arvosanoja.

39


KOULUTUSALAT WINNOVA.FI/KOULUTUKSET PALVELUALAT Liiketoiminta, yrittäjyys ja johtaminen / Media-ala / Musiikki / Ravintola- ja catering-ala / Matkailuala / Elintarvikeala / Sosiaali- ja terveysala / Hius- ja kauneudenhoitoala / Puhtaus- ja kiinteistöpalvelut / Turvallisuusala TEKNIIKAN ALAT Lentokoneasennus / Metsäala / Luontoala / Maarakennus / Talonrakennus / Talotekniikka / Tekninen suunnittelu / Pintakäsittelyala / Sähkö- ja automaatiotekniikka / Tieto- ja viestintätekniikka / Laboratorioala / Prosessiteollisuus / Ajoneuvoala / Kuljetuslogistiikka Merenkulkuala / Kone- ja tuotantotekniikka MUUT KOULUTUKSET Ohjaava ja valmentava koulutus Lisäksi mm. Eri alojen täydennyskoulutukset Kortti- ja pätevyyskoulutukset Lakisääteiset sertifikaatit Työpaikkaohjaajakoulutukset

Tutustu myös WINNOVA.FI/HAKEUTUMINEN WINNOVA.FI/OPPISOPIMUS WINNOVA.FI/OPISKELIJATARINAT

SUUNTA ETEENPÄIN WINNOVA.FI WinNova järjestää monipuolista ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle pääasiassa Satakunnassa ja Vakka-Suomessa. Löydät meiltä kymmeniä perustutkintoja, eri alojen ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä paljon muuta täydennyskoulutusta. WinNovassa opiskelee vuositasolla keskimäärin 5 000 opiskelijaa, virtauma on noin 10 000 opiskelijaa ja henkilökuntaa on reilu 600.

40

WINNOVAN HAKUPALVELUT

hakupalvelut@winnova.fi 044 455 8500 winnova.fi/hakupalvelut


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.