WinNova - Matkailualan esite (2024)

Page 1

MATKAILUN ASIAKASPALVELIJA Oma ala matkailualalta! Matkailun asiakaspalvelijana työllistyt yrityksiin, esimerkiksi opastus- ja matkailukeskuksiin, hotelleihin ja kylpylöihin. Matkailun asiakaspalvelijana voit toimia matkailualan myynnin, majoituksen tai ohjelmapalvelujen toteuttamisen asiakaspalvelutehtävissä, voit suunnitella, tuotteistaa, markkinoida ja myydä matkatuotteita ja ­ohjelmapalveluja, esitellä ja myydä tuotteita ja palveluja, neuvoa ja opastaa asiakkaita erilaisten matkapalvelujen ostamisessa ja paikallisten matkailupalveluiden käytössä, palvella kotimaisia ja ulkomaisia asiakkaita asiakaslähtöisesti, hyödyntää hyviä vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta, toimia vastuullisesti ja uudistavan toimintatavan mukaisesti, toimia myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti. Matkailualalla kansainvälisyys on tärkeä osa alaa ja koulutuksesta on mahdollisuus työllistyä kansainvälisiin työtehtäviin. Tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi WinNovassa järjestetään hygieniapassi-, anniskelupassi- ja työturvallisuuskorttikoulutusta, ensiapu- sekä muita erilaisia lyhytkursseja ja yrityskoulutusta.

löityjä koulutuksia asiakkaan tarpeiden ja toivomusten mukaan myös asiakkaan omissa tiloissa.

Opiskelijalle WinNovan laaja-alaisuus on etu, sillä se mahdollistaa joustavan ja henkilökohtaisen koulutussuunnittelun. Jokaiselle opiskelijalle luodaan oma henkilökohtainen opintopolku.

Tulevaisuutesi on matkailualalla, jos sinulla on positiivinen asenne työhön ja muuttuviin asiakaspalvelutilanteisiin. Osaat toimia ryhmässä ja tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja olet kiinnostunut kielten opiskelusta. Olet joustava, vastuullinen ja palveluhenkinen.

Opiskelu WinNovan matkailualalla on työelämälähtöistä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista on jokaisessa tutkinnonosassa. Opiskelun aikana on mahdollisuus lähteä ulkomaille kansainväliseen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Winnovassa on myös mahdollisuus opiskella pätevyys työskentelyyn matkustajalaivalla. Matkailualan koulutusta järjestetään sekä Porissa että Raumalla. Tutkintokoulutuksen lisäksi tuotamme räätä-

KENELLE MATKAILUALA SOPII?

Matkailun asiakaspalvelija työskentelee hotelleissa tai muissa majoitusliikkeissä, valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontaorganisaatioissa, matka- tai matkailutoimistoissa, myyntipalveluissa, matkailukeskuksissa, myynti- ja neuvontapisteissä, keskusvaraamoissa, liikenneyhtiöissä tai ohjelmapalveluyrityksissä.

WINNOVA.FI/MATKAILU


MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailualan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Tutkintoon sisältyy yksi pakollinen tutkinnon osa, matkailualan asiakaspalvelu (40 osaamispistettä), ja valinnaisia tutkinnon osia 105 osaamispistettä. Perustutkinto-opiskelu on päiväopiskelua, johon hakeudutaan joko yhteishaun tai jatkuvan haun kautta. Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville sekä muille vailla ammatillista tutkintoa oleville, kun taas jatkuvan kautta voi hakeutua, jos on jo aiempia opintoja tai peruskoulun päättymisestä on kulunut aikaa.

LYHYTKOULUTUKSIA

Perustutkinnossa on ammatillisten opintojen lisäksi yhteisten tutkinnon osien opintoja, jotka takaavat tutkinnon suorittajille jatko-opintokelpoisuuden seuraaviin koulutusasteisiin. Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aiempi osaaminen.

• • • •

MATKAILUPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO

Koulutuksiin hakeudutaan jatkuvassa haussa suoraan oppilaitokseen tai kevään valtakunnallisessa yhteishaussa. Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville sekä muille vailla ammatillista tutkintoa oleville. Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Koulutuksen tiedoissa näkyvät valintaperusteet sekä koulutuksen haku- ja alkamisaika. Koulutuksiin voi tutustua ja hakea sivuillamme winnova.fi/koulutustarjonta.

Ammattitutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta, Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen (50 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä). Matkailupalvelujen ammattitutkinnon suorittanut voi toimia matkailuyrityksessä, matkailuorganisaatiossa, kokous- ja kongressipalveluissa, hotellissa, ohjelmapalveluyrityksessä, yrityksessä, joka järjestää tapahtumia ja kongresseja tai lentoyhtiön asiakaspalvelutehtävissä.

OTA SUUNNAKSI MATKAILUALA! YHTEYSTIEDOT

Hygieniapassikoulutus Anniskelupaikan vastaavan hoitajan pätevyyskoulutus Työturvallisuuskorttikoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus

HAKEUTUMINEN

Lisätietoja koulutuksista, opintojen rahoituksesta ja muista sosiaalisista eduista sekä oppisopimuskoulutuksesta saat opinto-ohjaajilta, alan opettajilta, työ- ja elinkeinotoimistoista sekä WinNovan verkkosivuilta winnova.fi.

WinNovan Hakupalvelut - hakupalvelut@winnova.fi - p. 044 455 8500

Tiedepuisto 3, 28600 Pori Satamakatu 19, 26100 Rauma winnova.fi/matkailu

#SuuntaEteenpäin #WinNova

WinNova Palvelualat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.