WinNova - Elintarvikealan yleisesite (2022)

Page 1

SUUNTA ETEENPÄIN

SUUNTANA

ELINTARVIKEALA


ELINTARVIKEALA

Valitse maistuva ammatti, jolla on hyvät työnsaantimahdollisuudet WinNovan elintarvikealalla on mahdollista opiskella useita eri tutkintoja. WinNovalla on järjestämissopimus elintarvikealan perustutkintoon, jossa osaamisalavaihtoehdot ovat elintarviketeknologia, liha-ala ja leipomoala. Ammattitutkinnoista voit opiskella leipomoalan ammattitutkinnon. Mahdollisuus on myös elintarvikejalostuksen ammattitutkinnon ja elintarviketeollisuuden ammattitutkinnon järjestämiseen. Tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi WinNovan elintarvikealalla on mahdollista suorittaa hygieniapassikoulutusta sekä muita erilaisia lyhytkursseja ja yrityskoulutusta. Opiskelijan näkökulmasta WinNovan laaja-alaisuus on etu, sillä se mahdollistaa joustavan ja opiskelijakohtaisen koulutussuunnittelun. Opiskelu WinNovan elintarvikealalla on hyvin työelämälähtöistä. Jokaiselle opiskelijalle luodaan oma henkilökohtainen opiskelupolku. Koulutuksen voi suorittaa mm. työvoimakoulutuksena, oppisopimuksella tai omaehtoisena päivä-, ilta- tai monimuotokoulutuksena. Koulutusta on tarjolla WinNovassa Porissa ja Raumalla sekä tämän lisäksi tarvittaessa myös muilla paikkakunnilla. Lisäksi tuotamme räätälöityjä koulutuksia asiakkaan tarpeiden ja toivomusten mukaan esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Elintarvikealan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Perustutkinnon osaamisaloja ovat elintarviketeknologia, leipomoteknologia sekä lihateknologia.

Perustutkinto-opiskelu on lähtökohtaisesti päiväopiskelua, johon hakeudutaan joko yhteishaun tai jatkuvan haun kautta. Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulunsa vasta päättäneille, kun taas jatkuvan kautta voi hakeutua, jos on jo aiempia opintoja tai peruskoulun päättämisestä on kulunut aikaa. Perustutkinto käsittää ammatillisten opintojen lisäksi yhteisten tutkinnon osien opintoja, jotka takaavat tutkinnon suorittajille jatko-opintokelpoisuuden seuraaville koulutusasteille. Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aiempi osaaminen.

ELINTARVIKETEKNOLOGIAN OSAAMISALA Elintarviketeknologian osaamisalan suorittanut elintarvikkeiden valmistaja työskentelee elintarvikkeiden valmistus-, pakkaus- tai varastointitehtävissä pienyrityksissä tai suurteollisuudessa, esimerkiksi kala-, liha-, ruokavalmiste-, kasvis, makeis- ja juomateollisuudessa tai elintarvikekaupassa myynti- ja esittelytehtävissä. Elintarvikkeiden valmistaja työskentelee elintarvikkeiden valmistusprosessissa yritystoiminnan periaatteiden ja kestävän toimintatavan mukaisesti myös vaihtelevissa olosuhteissa ja kansainvälisessä ympäristössä. Hän noudattaa elintarvikealan laatu- ja hygieniavaatimuksia, valmistaa, pakkaa ja varastoi elintarvikkeita kuten ruokavalmisteita, makeisia ja juomia, seuraa ja säätää valmistusprosessia sekä käyttää koneita ja laitteita. Hän toimii luotettavasti, vastuullisesti ja oma-aloitteisesti sekä työyhteisössään yhteistyökykyisesti ja

Valtaosa elintarvikealan työtehtävistä suoritetaan yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa, joten elintarvikealan ammattilaiselta edellytetään ryhmätyötaitoja. Elintarvikealan yritystoiminnassa korostuvat kuluttaja- ja asiakaskeskeisyys, kannattavuus, kestävän kehityksen mukainen toimintatapa, yrittäjyys sekä palvelujen, työn ja tuotteiden korkea laatu. Keskeisiä arvoja ja periaatteita ovat luotettavuus, täsmällisyys, rehellisyys, ammattitaidon ja työn arvostus sekä vastuu tuoteturvallisuudesta, henkilöstön työkyvystä ja hyvinvoinnista. Opiskelussa perehdytään erityisesti omavalvontaan, hygieniaan, työ- ja tuoteturvallisuuteen sekä tuotetuntemukseen ja kädentaitojen kehittämiseen. Käytännön opiskelussa valmistetaan erilaisia elintarvikkeita sekä tilauksiin että omaan myymälään.

WINNOVA.FI/ELINTARVIKEALA


asiakaspalveluhenkisesti. Hän suunnittelee omaa työtään ja tulkitsee ohjeita. Hän ottaa vastuun omista töistään, arvioi omaa työsuoritustaan ja kehittää ammattitaitoaan.

elintarviketurvallisuuden sekä koneiden ja laitteiden käytön. Lisäksi hän huolehtii työympäristön siisteydestä ja puhtaudesta noudattaen elintarvikelainsäädäntöä ja yrityksen omavalvontaohjelmaa.

LEIPOMOALAN OSAAMISALA

Tutkinnon suorittanut henkilö hallitsee työturvallisuus- ja ergonomiaohjeet. Hän pakkaa tuotteet asianmukaisiin pakkauksiin, tekee tuotteisiin tuoteselosteet, pakkaa ja lähettää tuotteet asiakkaille. Hän työskentelee taloudellisesti, tuloksellisesti ja joustavasti halliten leipomoalan työmenetelmät. Tutkinnon suorittanut hallitsee tuotelaadun toteutumisen ja tietotekniikan käytön työssään.

Leipomoalan osaamisalan suorittanut leipuri-kondiittori voi toimia leipuri-kondiittorina pienissä tai keskisuurissa leipomoissa, konditorioissa tai teollisuusleipomoissa. Työpaikkana voi olla myös kaupan paistopiste, kahvila-konditoria, suurtalous- ja ravintola-alan toimipaikka tai pitopalveluyritys. Leipuri-kondiittori työskentelee leipomoalan valmistusprosessissa yritystoiminnan periaatteiden ja kestävän toimintatavan mukaisesti myös vaihtelevissa olosuhteissa ja kansainvälisessä ympäristössä. Hän noudattaa elintarvikealan laatu- ja hygieniavaatimuksia, valmistaa, pakkaa ja varastoi leipomotuotteita, seuraa ja säätää valmistusprosessia sekä käyttää koneita ja laitteita. Hän toimii luotettavasti, vastuullisesti ja oma-aloitteisesti sekä työyhteisössään yhteistyökykyisesti ja asiakaspalveluhenkisesti. Hän suunnittelee omaa työtään ja tulkitsee ohjeita. Hän ottaa vastuun omista töistään, arvioi omaa työsuoritustaan ja kehittää ammattitaitoaan.

LIHA-ALAN OSAAMISALA Lihatuotteiden valmistaja voi työskennellä esimerkiksi lihanleikkaamoissa, lihavalmistetuotannossa tai teurastamoissa tai lihan käsittely - ja myyntitehtävissä.

Leipomoalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia leipomoissa taikinantekijänä, ylöslyöjänä, paistajana, pakkaajana tai lähettämötyöntekijänä. Leipurikisälli ja kondiittorikisälli voivat toimia myös leipomoalan itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.

ELINTARVIKEJALOSTUKSEN AMMATTITUTKINTO Elintarvikejalostuksen ammattitutkinnon laajuus on 120 osaamispistettä. Elintarvikejalostuksen ammattitutkinnon suorittanut henkilö hallitsee valmistusprosessin raaka-aineiden vastaanotosta tuotteen valmistukseen, aistinvaraiseen arviointiin ja valmiin tuotteen laadun arviointiin asti. Tutkinnon suorittanut henkilö voi toimia työntekijänä tai yrittäjänä pienimuotoisessa elintarvikkeiden jalostuksessa.

Lihatuotteiden valmistaja työskentelee lihatuotteiden valmistusprosessissa yritystoiminnan periaatteiden ja kestävän toimintatavan mukaisesti myös vaihtelevissa olosuhteissa ja kansainvälisessä ympäristössä. Hän noudattaa elintarvikealan laatu- ja hygieniavaatimuksia, valmistaa, pakkaa ja varastoi lihatuotteita, seuraa ja säätää valmistusprosessia sekä käyttää koneita ja laitteita. Hän toimii luotettavasti, vastuullisesti ja oma-aloitteisesti sekä työyhteisössään yhteistyökykyisesti ja asiakaspalveluhenkisesti. Hän suunnittelee omaa työtään ja tulkitsee ohjeita. Hän ottaa vastuun omista töistään, arvioi omaa työsuoritustaan ja kehittää ammattitaitoaan.

Hän valmistaa myyntikelpoisia elintarvikkeita, alkoholipitoisia juomia, meijerituotteita ja lihatuotteita sekä teurastaa eläimiä, leikkaa ruhon myyntikuntoisiksi lihalajitelmiksi ja kehittää uusia elintarvikkeita.

LEIPOMOALAN AMMATTITUTKINTO (LEIPURIKISÄLLI, KONDIITTORIKISÄLLI, LEIPOMOTEOLLISUUDEN KISÄLLI)

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinnon suorittanut henkilö hallitsee valmistusprosessin raaka-aineiden vastaanotosta tuotteen valmistukseen, koneiden ja laitteiden puhdistukseen sekä valmiin tuotteen laadun arviointiin asti.

Leipomoalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osp. Tutkintoon sisältyy kolme tutkintonimikettä, joita ovat kondiittorikisälli, leipomoteollisuuden kisälli ja leipurikisälli. Leipomoalan ammattitutkinnon suorittanut toimii pienissä leipomoissa (leipurikisälli) ja konditorioissa (kondiittorikisälli) sekä leipomoteollisuudessa (leipomoteollisuuden kisälli) valmistaen erilaisia leipomotuotteita taikinasta valmiiksi tuotteiksi. Tutkinnon suorittanut hallitsee leipomon raaka-aineet ja niiden käytön sekä punnitsee raaka-aineet ja valmistaa ruoka- ja kahvileipätaikinat. Tutkinnon suorittanut hallitsee

ELINTARVIKETEOLLISUUDEN AMMATTITUTKINTO Elintarviketeollisuuden ammattitutkinnon laajuus on 120 osaamispistettä.

Elintarviketeollisuuden työntekijät ovat toimialansa (elintarvike- ja liha-ala) tuotteiden ammattitaitoisia valmistajia, pakkaajia ja lähettämötyöntekijöitä. He työskentelevät tuotannon eri vaiheissa valmistus-, pakkaus-, varastointi- ja lähettämötehtävissä pienissä ja isoissa yrityksissä. Liha-alalla työntekijät toimivat lisäksi teurastajina ja lihanleikkaajina sekä virallisina avustajina lihantarkastuksessa, lihantarkastajana tai tarkastusavustajana.

WINNOVA.FI/ELINTARVIKEALA


LEIPOMOALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Leipomoalan erikoisammattitukinnon laajuus on 120 osp. Leipomoalan erikoisammattitutkintoon sisältyy kolme tutkintonimikettä, joita ovat kondiittorimestari, leipomoteollisuuden mestari ja leipurimestari.

b) Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Työpaikkaohjaajakoulutus on tarkoitettu kaikille niille työelämän edustajille, jotka työssään toimivat työpaikkaohjaajina opiskelijoille ja/tai toimivat arvioijina tutkinnoissa. Koulutus on laajuudeltaan 5 osaamispistettä ja se sisältää lähiopetusta, etäopiskelua sekä oppimis- ja etätehtäviä sekä näytön. c) Leipomoalan lyhytkoulutukset

Leipomoalan erikoisammattitutkinnon raaka-aineiden käytön ja niiden ominaisuudet keskeiset valmistustekniikat leipomotuotteiden, konditoriatuotteiden tai leipomoteollisuuden tuotteiden valmistusprosessit asiakaslähtöisen tuotesuunnittelun ja tuotekehityksen Leipomoalan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö toimii leipomoissa valmistaen leipomotuotteita, konditoriatuotteita tai leipomoteollisuuden tuotteita. Leipomoalan erikoisammattitutkinnon suorittaneet työntekijät voivat mm. työskennellä tuotannon suunnittelu- ja ohjaustehtävissä, esimiestehtävissä tai tuotekehitystehtävissä.

HAKEUTUMINEN Koulutuksiin hakeudutaan pääasiassa jatkuvassa haussa suoraan oppilaitokseen ja perustutkintoihin myös kevään valtakunnallisessa yhteishaussa. Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Koulutuksen tiedoissa näkyvät valintaperusteet sekä koulutuksen haku- ja alkamisaika. Koulutuksiin voi tutustua ja hakea sivuillamme winnova.fi/koulutustarjonta. Lisätietoja koulutuksista, opintojen rahoituksesta ja muista sosiaalisista eduista sekä oppisopimuskoulutuksesta saat opinto-ohjaajilta, alan opettajilta, työ- ja elinkeinotoimistoista sekä WinNovan verkkosivuilta winnova.fi.

LYHYTKOULUTUKSET a) Hygieniapassikoulutus Hygieniapassia tarvitsevat kaikki, jotka toimivat työssä, jossa käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita. Hygieniapassin saa suorittamalla hygieniapassitestin ts. hygieniaosaamiskokeen.

Pystymme räätälöimään koulutuksia yritysten tarpeiden mukaan.

Hygieniapassikoulutuksia järjestetään WinNovassa Porissa, Raumalla ja Laitilassa sekä myös mahdollisesti muilla paikkakunnilla ja/tai työpaikalla. Koulutus kestää yhden päivän. Pelkkään testiin voi osallistua myös suoraan.

OTA SUUNNAKSI ELINTARVIKEALA

YHTEYSTIEDOT

WinNovan Hakupalvelut - hakupalvelut@winnova.fi - p. 044 455 8500

Tiedepuisto 3, 28600 Pori Satamakatu 19, 26100 Rauma winnova.fi/elintarvikeala #SuuntaEteenpäin #WinNova

WinNova Palvelualat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.