WinNova - pintakäsittelyalan esite (2020)

Page 1

MAALARI, LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ, PINTAKÄSITTELIJÄ PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO, 180 osp Pintakäsittelyyn kuuluvat maalaus ja erilainen pinnoittaminen sekä kemialliset ja sähkökemialliset pintakäsittelyt. Pintakäsittelyä ovat esimerkiksi maalaus, tapetointi, laatoitus ja pinnoittaminen sinkillä, kromilla ja nikkelillä. Ala on laaja ja kattaa lähes kaiken valmistuksen ja korjaustoiminnan.

OPINNOT Pintakäsittelyalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja opiskelu kestää 2,5-3 vuotta. Tutkinto koostuu ammatillisista, yhteisistä ja valinnaisista tutkinnon osista. Tutkintoon sisältyy työssäoppimista noin 1/3 ammatillisista opinnoista.

OSAAMISALAT

» Rakennusmaalauksen osaamisalan suorittanut maalari osaa tehdä korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöitä. Hän osaa myös tapetoinnin, tasoitetöiden ja ruiskumaalauksen perusteet.

» Lattianpäällystyksen osaamisalan suorittanut lattianpäällystäjä osaa tehdä lattianpäällystyksen esitöitä monipuolisesti sekä matto- ja lukkokiitostuotteiden asennuksia.

» Teollisen pintakäsittelyn osaamisalan suorittanut pintakäsittelijä voi työskennellä metallituotemaalamossa tai teollisen pintakäsittelyn tuotantolaitoksissa.

» Tuotemaalauksen osaamisalan suorittanut pintakäsittelijä osaa maalata, petsata ja lakata erilaisia tuotteita, mm. kiinteitä rakennusosia ja huonekaluja.

Toteutettava osaamisala määräytyy opiskelijaryhmän valinnan mukaan.

SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Pintakäsittelyalalla työskennellään teollisuudessa, pienyrityksissä, talonrakennustyömailla, ulkomailla kansainvälisissä rakennusprojekteissa, valtion ja kuntien palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä. Pintakäsittelyalan ammattilaisena voit työskennellä: • maalaus-, tapetointi-, laatoitus- ja lattianpäällystystöissä • tuotteiden ja rakennusosien ruiskumaalaus-, lakkaus-, sivellinmaalaus-, petsaus- ja vahaustöissä mm. puuteollisuudessa • ruisku-, jauhe- ja korroosionestomaalarina metalli- ja ajoneuvoteollisuudessa • alan myyntitehtävissä mm. maalikaupoissa.

WWW.WINNOVA.FI/PINTAKASITTELYALA


PINTAKÄSITTELYALAN AMMATTITUTKINTO Pintakäsittelyalan ammattitutkinnossa on kyse ammatillisesta lisäkoulutuksesta, jossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa. Tavoitteena on, että ammattitutkinnon suorittanut henkilö omaa perustutkintoa syvällisemmät tiedot alasta ja/tai hänen osaamisensa kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Hänellä on kokeneen ammattihenkilön pätevyys tehdä itsenäisesti rakennusmaalauksia, lattianpäällystyksiä, korroosionestomaalauksia tai teollisuuden pintakäsittelyjä. Lähtökohtana on, että ammattitutkinnon suorittamisen edellytyksenä on pintakäsittelyalan perustutkinto ja/tai vastaava määrä työkokemusta alalta. Ammattitutkinto soveltuu siten jo vuosien työkokemuksen omaavalle osaamisen tunnistamiseen ja päivittämiseen tai ammattitaidon kehittämiseen. Osaamisalat: rakennusmaalaus, lattianpäällystys ja teollinen pintakäsittely.

PINTAKÄSITTELYALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Pintakäsittelyn erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö omaa erittäin laajaa itsenäistä taidollista ja tiedollista osaamista sekä valmiutta pintakäsittelyalan ammatissa. Hänellä on myös suuntautumisensa mukaan valmiudet ja osaaminen vaativiin työnjohtotehtäviin. Erikoisammattitutkinto suuntautuu joko työnjohdolliseen tai taidolliseen vaihtoehtoon. Erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa tehdä ja ohjata laaja-alaisesti ammattialansa työt, myös vaativammat erikoistyöt. Tutkinnon suorittanut osaa tehdä tarvittavia suunnitelmia sekä pystyy tekemään materiaali- ja laitehankintoja. Hän asennoituu työhönsä erittäin vastuuntuntoisesti ja asiakaslähtöisesti. Osaamisalat: rakennusmaalaus, lattianpäällystys ja teollinen pintakäsittely

HAKEUTUMINEN Koulutuksiin hakeudutaan pääasiassa jatkuvassa haussa suoraan oppilaitokseen ja perustutkintoihin myös kevään valtakunnallisessa yhteishaussa. Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville sekä muille vailla ammatillista tutkintoa oleville. Lukion tai yo-tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakea yhteishaussa erikseen merkityille yo-paikoille. Yhteishaussa ei voi hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen, jos on jo aiemmin suorittanut ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Koulutuksen tiedoissa näkyvät valintaperusteet sekä koulutuksen haku- ja alkamisaika. Koulutuksiin voi tutustua ja hakea sivuillamme winnova.fi/koulutustarjonta. Lisätietoa koulutuksista, opintojen rahoituksesta ja muista sosiaalisista eduista sekä oppisopimuskoulutuksesta saat opinto-ohjaajilta, alan opettajilta, työ- ja elinkeinotoimistoista sekä WinNovan verkkosivuilta winnova.fi.

YHTEYSTIEDOT

Hakupalvelut HakuWinNova - hakupalvelut@winnova.fi - p. 044 455 8500

Professorintie 5, Pori winnova.fi/pintakasittelyala #SuuntaEteenpäin


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.