Village Sensation | Katalog Denmark

Page 1

K ATA L O G

For en stilfuld tilgang til din indgang


ONDERWERP

Contact

2

Adresse

Kontakt

Gooweg 13

+31 (0)252 53 44 55

221 XV Noordwijkerhout

info@village-sensation.com

The Netherlands

www.village-sensation.com

Følg os! Village Sensation


Indholdsfortegnelse

Forord

4

Ejeren, Willem Zandbergen, har ordet

Hvem er vi?

6

Vi tager os af dine bekymringer - en forklaring til vores koncept

Hvad gør vi?

7

God pleje har altid en positiv effekt på kvaliteten.

Planteskole

10

Planteskolen med vores ypperlige produkter

Bæredygtighed

12

Village Sensation tager hensyn til miljøet

Eksempler

14

Nogle få eksempler på vores omfattende assortiment

Produktinfo

54

En oversigt over vores omfattende assortiment

Kontakt

64

Kontaktoplysninger og betingelser

3


FORORD

planter gør mennesker lykkelige

Efter en lang vinterperiode ser man længselsfuldt frem til foråret og sommeren med duft, farve og pragt. Sommerblomstrende planter giver denne liflige følelse. I dette katalog kan du se, hvordan vi kan bidrage til indretningen af midtbyen, butikscentre eller uderum. Blomster og planter er meget vigtige for menneskers velbefindende. Smukke planter har en positiv virkning på menneskers gøren og laden. De bidrager til omgivelsernes velholdte, venlige og muntre udstråling og medvirker til at begrænse kriminalitet og forbedre miljøet. I denne brochure kan du få et indtryk af, hvordan vi gør og, hvilke muligheder der er. Hvis du gerne vil vide mere, kan du trygt kontakte os. Vores specialister hjælper dig gerne! Willem Zandbergen, Village Sensation

4


ONDERWERP

Personlig rådgivning Vores repræsentanter samarbejder med kunden om at finde den bedste løsning.

1

2

Gartneri Alle vores produkter er dyrket i vores eget gartneri.

Omhyggelig placering Produkterne leveres af kvalificeret personale, enten til et centralt sted eller direkte til det sted, hvor kunden ønsker dem.

4

3

Korrekt pleje Vi tilbyder flere vedligeholdelsesniveauer og samarbejder med kunden om at finde det, der passer bedst til dem og deres produkter.

5

Pålidelig service Alle vores produkter er omfattet af garanti

5


OM OS

Village Sensation

Hvem er vi? I årenes løb er man blevet mere og mere bevidst om betydningen af grønne omgivelser, og en stor del af befolkningen påskønner det. Verden omkring os er blevet meget forjaget, og derfor øges behovet for afslapning og ro. I vore dage betragtes grønne omgivelser som en meget vigtig del af et sundt og behageligt bo-, leveog arbejdsmiljø.

Siden 2007 har Village Sensation været specialisten i England, når det gælder farverige sommerblomstrende planter og stedsegrønne vinterplanter i potter på basis af leasing. Diverse kommuner, storbyer, lufthavne og citymarketing

Hvad er det, der gør Village Sensation så unik:

har allerede ladet sig inspirere af produkternes flotte

• Ingen bekymringer takket være formidabel service

farver og mange anvendelsesmuligheder i forskellige

• Vi står for alt lige fra dyrkning til vedligeholdelse

omgivelser. Uanset om du vil forskønne, dekorere eller

• Det specielle, ‘alt-i-et koncept’ efter kundens ønsker

fremhæve noget: Produkterne fra Village Sensation er

• Bredt assortiment af blomsterkummer til såvel

virkelige blikfang. Fantastisk flotte blomster i farverige

• Virkelig skræddersyet arbejde

giver en positiv atmosfære, ikke alene for beboerne men

• Vi har fokus på kvalitet og service

for eksempel også for turister, som med det samme føler

• Sikkert arbejde langs med vejen

sig velkomne. Desuden er planterne miljøvenlige, de bidrager bl.a. til et sundt klima. Planter optager meget CO2 og endda mikropartikler. Hvordan ser vi os selv Village Sensation ønsker at yde et bedrag til positive og innovative omgivelser. Det gør vi ved at være kundernes partner og yde et aktivt bedrag til et stemmingsfuldt og sundt levemiljø.

6

sommer som vinter

assortimenter giver det nuværende bybillede et løft. De


OM OS

Hvad gør vi Village Sensation er specialisten, når det gælder

Hvordan?

forbedring af nærmiljøet i bymidten, butikscentre og

Village Sensation er synonym for kvalitet. Fra stikling til

uderum ved hjælp af alt-i-et konceptet. Takket være

fuldt udvokset plante: ikke en eneste plante bliver sendt

mange års erfaring har Village Sensation udviklet et

fra virksomheden, uden at den er blevet gennemkontrolleret.

unikt system, som sikrer, at du kan glæde dig over en

Det kommer også til udtryk i referencerne om Village

plante med usædvanlige kvaliteter.

Sensation: merværdien ligger i den personlige kontakt, som sikrer en høj kvalitet og upåklagelig service.

Planten dyrkes i en plantebakke med en højde på 30 til

I hele sommerhalvåret rådgives der efter den enkelte

35 cm og et lille rækværk, som planten bindes op til.

kundes specielle behov. Fra uge til uge, afstemt efter

Plantens kraft sørger for, at hele søjlen på mellem 2 og

vejrforholdene på det pågældende tidspunkt. Og selvom

2,5 meter vokser til fuld størrelse og i fuldt flor. Og det

planterne ikke kræver megen pleje, er den rette pleje af

i kun én enkelt plantebakke. Det indebærer også, at

stor betydning for kvaliteten.

planten er mere modstandsdygtig over for sygdom og

Alt-i-et konceptet er et særdeles nyttigt supplement for

andre hæmmende faktorer.

kunder, som overhovedet ikke ønsker at tage sig planterne men alligevel vil være sikre på, at der står et kvalitativt

Til hvem?

godt produkt i hele perioden. Det er vores garanti!

firmaområder, hoteller, feriecentre, midtby-management, industriområder, ejendomme, borger- og naboinitiativer, kontorer butikscentre, kommuner, forlystelsesparker, boligforeninger

Parker

Lokal myndighed

Indkøbscentre

Hoteller

Industriejendomme

Boligforening

7


OM OS

Alt-i-et-koncept Village Sensation tilbyder mulighed for et Alt-i-et-koncept. Sammen med kunderne ser vi på, hvad der passer bedst til deres situation, og heri sørger vi for det alt sammen i hele leasingperioden.

Hvad indebærer dette koncept?

(planteaffald genbruges så vidt muligt).

Sammen med kunden ser vi på, hvilket produkt der

• 100% garanti for optimal udstråling.

egner sig bedst til den pågældende situation.

• Forsikring mod hærværk mod vores materialer.

• Leje af en komplet tilvokset plantebakke

• Sikkert arbejde. Village Sensation sørger for, at

eller hængekurv. • Placering og ophængning af produkterne. • Den komplette vedligeholdelse. Det indebærer blandt andet: vanding inklusive gødskning samt

medarbejderne kan arbejde så sikkert som muligt. • Det er et leasing- / leje-koncept, og derfor kan kunderne hvert år beslutte, hvad de ønsker med hensyn til antal, type planter, farver og former.

rengøring af produkterne.

8

• Udskiftning af eventuelt beskadigede planter.

Alt arbejde bliver udført i henhold til gældende

• indsamling af produkterne ved periodens slutning

lovgivning for arbejde i det offentlige rum.


OM OS

Vedligeholdelse Med Alt-i-et-konceptet sørger Village Sensation for hele vedligeholdelsen. Det bliver udført af kvalificeret personale. Der kan vælges mellem tre muligheder:

Sølv vedligeholdelse Visne blomster fjernes fra blomsterkummer og hængekurve to gange i løbet af sæsonen (begyndelsen af juli og midt i august). Planterne rengøres, gødskes og bindes op igen om nødvendigt. Guld vedligeholdelse Blomsterkummer og hængekurve vandes 1 eller 2 gange om ugen. Der gødskes et par gange i løbet af sæsonen. Platin vedligeholdelse Her leverer vi optimal pleje. Vi kommer på besøg to gange hver sæson for at fjerne visne blomster. Planterne rengøres og bindes op igen om nødvendigt. Desuden vandes blomsterpotter og søjler 1 til 2 gange om ugen, og de gødskes flere gange i løbet af sæsonen.

Sølv

To gange i løbet af sæsonen

Guld

Platin

Visne blomster fjernes

Komplet rengøring af kummer/kurve

Planterne gødskes

Bindes op igen om nødvendigt

1 til 2 gange om ugen

Planterne vandes

Med jævne mellemrum

Planterne gødskes

9


ONDERWERP

10


NURSERY

OM OS

Planteskole

I planteskolen har vi hundredvis at søjler og hængekurve, som venter på at blive leveret. Her bliver planterne fremavlet og vedligeholdt under de mest ideelle forhold af sagkyndigt personale. Planterne får således en god start, så de hos kunden kan gøre gader og pladser indbydende. På stedet fortsætter vi med at passe og pleje planterne, og det sikrer kontinuitet i vækst- og blomstringsprocessen. Det er styrken i Village Sensation: vi står for den totale vedligeholdelse af planterne, og derfor kan du bare glæde dig over vidunderlige omgivelser for publikum.

11


SUSTAINABILITY

OM OS

Bæredygtighed Bæredygtighed er af meget stor betydning i vores business. Som specialist stiller vi strengere krav end de nuværende standarder for miljø og samfund.

Miljøvenligt Village Sensation fokuserer på bæredygtig og miljøbevidst dyrkning af vores produkter. Vi gør vort bedste for at minimere brugen af pesticider. Vi anvender især naturvenlige produkter.

Egen bæredygtig dyrkning På Village Sensations gartneri dyrkes produkterne på den mest bæredygtige måde. Vores mål er Vugge til Vugge-anvendelse af de produkter, som vores organisation bruger. Bæredygtig dyrkning Vores produkter fremavles og bruges over flere år. Det indebærer flere bæredygtige fordele: • Hvor det er muligt, begrænses brugen af materialer. For eksempel bliver planterne ikke taget op af potten men bliver i hele levetiden i den samme potte. • Herved begrænses også unødvendig beskadigelse af planterne. • Det sparer naturligvis også tid, således at vi kan mindske lønudgifterne og skåne miljøet. • Bedre vækst, således at plantens volumen hurtigt øges.

Genbrug Vi begrænser mængden af affald, fordi vores produkter ikke bare bliver smidt ud efter et år men opbevares og vedligeholdes om vinteren, så de kan bruges igen det følgende år. Det affald, vi har, bliver komposteret og genbrugt.

12


ONDERWERP

Biodiversitet Ved at opmuntre bier, sommerfugle og andre insekter i byområder kan vi i fællesskab bidrage til at få bestandene tilbage på et højere niveau. Særlige planter i vores produkter tiltrækker bier, sommerfugle og andre insekter. Blomsterne giver ekstra føde og fremmer bestande af bier og sommerfugle. Planter kan føjes til vores sommer- og vinterprodukter for at øge biodiversiteten. Vidste du? Ud over at stimulere biodiversiteten sikrer vores planter opsamling af partikler, produktion af ilt og afkøling om sommeren.

13


PELARGONIUMSØJLE

Bredde 78x78x30 cm

Højde 200 cm

Pelargoniumsøjle TYPE: EXPORT

Unikke egenskaber

Pelargoniumsøjle type ‘Export’ er et meget yndet

• Skal kun vandes 1 gang om ugen

produkt. På grund af den ikke alt for store form kan

• Flytbar

den anvendes næsten overalt. Pelargonium er en

• Hærværksbestandig

meget rigtblomstrende plante til langt hen på efteråret.

• Trafikvejledende • Solid udstråling Pelargoniumsøjle type ‘Export’ kan leveres i farverne:

Rød

14

Lilla

Rosa

Hvid

Rød-lilla


ONDERWERP

15


ONDERWERP

16


PELARGONIUMSØJLE

Pelargoniumsøjle TYPE: EXPORT

Bredde 78x78x30 cm

Højde 200 cm

Pelargoniumsøjle type ‘Export’ er et meget yndet

Unikke egenskaber

produkt. På grund af den ikke alt for store form kan

• Skal kun vandes 1 gang om ugen

den anvendes næsten overalt. Geranium er en meget

• Flytbar

rigtblomstrende plante til langt hen på efteråret.

• Hærværksbestandig • Trafikvejledende • Solid udstråling

Pelargoniumsøjle type ‘Export’ kan leveres i farverne:

Rød

Lilla

Rosa

Hvid

Rød-lilla

17


PELARGONIUMSØJLE

Bredde 90x90x30 cm

Højde 200 cm

Pelargoniumsøjle TYPE: VOORBURG

Unikke egenskaber

Pelargoniumsøjle type ‘Voorburg’ er en flot, bred søjle,

• Skal kun vandes 1 gang om ugen

som er særdeles velegnet til steder, hvor der er lidt

• Flytbar

mere plads. Det er et meget yndet produkt. Geranium

• Hærværksbestandig

er en meget rigtblomstrende plante til langt hen

• Trafikvejledende

på efteråret.

• Solid udstråling Pelargoniumsøjle type ‘Voorburg’ kan leveres i farverne:

Rød

18

Lilla

Rosa

Hvid

Rød-lilla

Rød-hvid


ONDERWERP

19


ONDERWERP

20


PELARGONIUMSØJLE

Pelargoniumsøjle T Y P E : H I LV E R S U M

Bredde ∅ 110x35 cm

Højde 250 cm

pelargoniumsøjle type ‘Hilversum’ er den største af

Unikke egenskaber

vores søjler. Med en højde på 2,5 meter har den en

• Skal kun vandes 1 gang om ugen

imponerende udstråling. Pelargonium er en meget

• Flytbar

rigtblomstrende plante til langt hen på efteråret.

• Hærværksbestandig • Trafikvejledende • Solid udstråling

Pelargoniumsøjle type ‘Hilversum’ kan leveres i farverne:

Rød

Lilla

Rosa

Rød-lilla

21


ONDERWERP

Næstved Park & Vej Dette er Næstved Park & Vejs erfaringer med at handle med Village Sensation: • Altid gode priser på plantesøjlerne • Vi får altid en god service fra personalet hos Village Sensation • Hvis søjlerne er blevet ødelagt, tager du kun ganske få dage før søjlerne er bytte til nye søjler fra Holland. • Vi har altid fået Grundig og forståelig instruktion plejen af søjlerne. Signe Grimstrup Damm Driftsleder Næstved Park & Vej

22


ONDERWERP

23


PELARGONIUMKUGL E

Bredde ∅ 90x30 cm

Højde 90 cm

Pelargoniumkugle TYPE: MARLEEN

Unikke egenskaber

Pelargoniumkugle type ‘Marleen’ er den mindste type

• Skal kun vandes 1 gang om ugen

kugle. Takket være den maksimale højde på omkring

• Hindrer ikke overblikket

en meter kan den placeres næsten overalt. Det kunne

• Flytbar

være midterrabatter, rundkørsler og opholdssteder.

• Hærværksbestandig • Trafikvejledende Pelargoniumkugle type ’Marleen’ kan leveres i farverne:

Rød

24

Lilla

Rosa

Rød-lilla


ONDERWERP

25


ONDERWERP

26


PELARGONIUMKUGLE

Pelargoniumkugle T Y P E : H I LV E R S U M

Bredde ∅ 110x35 cm

Højde 120 cm

Med den ikke alt for store form giver geraniumkuglen

Unikke egenskaber

ekstra muligheder for at forskønne omgivelserne.

• Skal kun vandes 1 gang om ugen

Den bliver maksimalt 1,25 meter høj og er velegnet på

• Hindrer ikke overblikket

steder, hvor man skal bevare overblikket. Det kunne

• Flytbar

være midterrabatter, rundkørsler og opholdssteder.

• Hærværksbestandig • Trafikvejledende

Pelargoniumkugle type ‘Hilversum’ kan leveres i farverne:

Rød

Lilla

Rosa

Rød-lilla

27


MANDEVILLESØJLE

Bredde 90x90x30 cm

Højde 200 cm

Mandevillesøjle TYPE: VOORBURG

Unikke egenskaber

Mandeville kommer oprindeligt fra Sydamerika.

• Minimal vedligeholdelse, kun

Planten skal helst stå et lyst sted. Mandeville er

15 liter vand en gang om ugen

meget rigtblomstrende og står i blomst til langt

• Flytbar

hen på efteråret. De smukke, grønne blade giver

• Hærværksbestandig

en frisk udstråling.

• Trafikvejledende • Solid udstråling

Mandevillesøjle type ‘Voorburg’ kan leveres i farverne:

Rød

28

Lilla

Rosa

Hvid

Rød-lilla


ONDERWERP

29


ONDERWERP

30


MANDEVILLEKUGLE

Mandevillekugle T Y P E : H I LV E R S U M

Bredde ∅ 110x35 cm

Højde 120 cm

Mandeville kommer oprindeligt fra Sydamerika.

Unikke egenskaber

Planten skal helst stå et lyst sted. Mandeville er

• Minimal vedligeholdelse, kun

meget rigtblomstrende og står i blomst til langt

15 liter vand en gang om ugen

hen på efteråret. De smukke, grønne blade giver

• Flytbar

en frisk udstråling.

• Hærværksbestandig • Trafikvejledende

Mandevillesøjle type ‘Voorburg’

• Solid udstråling

kan leveres i farverne:

Rød-rosa

31


SURFINIAKUGLE

Bredde ∅ 90x30 cm

Højde 90 cm

Surfiniakugle TYPE: MARLEEN

Unikke egenskaber

Surfiniakugle type ‘Marleen’ er den mindste type kugle.

• Vandbuffer

Takket være den maksimale højde på omkring en meter

• Hindrer ikke overblikket

og de mange forskellige farver kan den placeres næsten

• Flytbar

overalt. Det kunne være midterrabatter, rundkørsler og

• Hærværksbestandig

opholdssteder.

• Trafikvejledende Surfiniakugle type ‘Marleen’ kan leveres i farverne:

Hvid

32

Lilla

Lilla-hvid

Blå-hvid

Lilla-rosa


ONDERWERP

33


ONDERWERP

34


SURFINIA BOWL

Surfiniakugle T Y P E : H I LV E R S U M

Bredde ∅ 110x35 cm

Surfinia er en enårig plante, der kommer fra Sydamerika.

Unikke egenskaber

Med de mange forskellige farver kan den placeres

• Vandbuffer

næsten overalt. Den bliver maksimalt 1,25 meter høj og er

• Hindrer ikke overblikket

velegnet på steder, hvor man skal bevare overblikket. Det

• Flytbar

kunne være midterrabatter, rundkørsler og opholdssteder.

• Hærværksbestandig

Højde 120 cm

• Trafikvejledende Surfiniakugle type ‘Hilversum’ kan leveres i farverne:

Hvid

Lilla

Lilla-hvid

Blå-hvid

Lilla-rosa

35


SURFINIASØJLE

Bredde 90x90x35 cm

Højde 200 cm

Surfiniasøjle TYPE: SPIJKENISSE

Unikke egenskaber

Surfinia er en enårig plante, der kommer fra Sydamerika.

• Vandbuffer

Med de mange forskellige farver kan den placeres

• Hindrer ikke overblikket

næsten overalt. På grund af sin højde på 2 meter og

• Flytbar

farverige blomster er denne søjle virkelig et blikfang i

• Hærværksbestandig

udendørsområdet.

• Trafikvejledende Surfiniasøjle type ‘Spijkenisse’ kan leveres i farverne:

Hvid

36

Lilla

Lilla-hvid

Blå-hvid

Lilla-rosa


ONDERWERP

37


38


BIODIVERSITETSSØJLE

Biodiversitetssøjle TYPE: SPIJKENISSE

Bredde 90x90x35 cm

Højde 210 cm

By encouraging bees, butterflies and other insects in

Unikke egenskaber

urban areas, we can jointly contribute to getting

• Hvert lag indeholder et vandreservoir

populations back to a higher level.

• Hindrer ikke overblikket • Flytbar

Special plants in our products attract bees, butterflies

• Hærværksbestandig

and other insects. The flowers provide extra food and

• Trafikvejledende

encourage bee and butterfly populations.

Biodiversitetssøjle type ‘Spijkenisse’ kan leveres i farverne:

Lilla-hvid

Blå-hvid

blandet og mange andre muligheder.

39


ONDERWERP

40


CASSIA PILLAR

Cassiasøjle T Y P E : H I LV E R S U M

Bredde ∅ 110x35 cm

Cassia kommer oprindeligt fra Sydamerika og hører til

Unikke egenskaber

ærteblomstfamilien. Cassia står i blomst til langt hen på

• Flytbar

efteråret, og med de nydelige grønstrengede blade giver

• Vandbuffer

den en frisk udstråling.

• Hærværksbestandig

Højde 250 cm

• Trafikvejledende • Solid udstråling

41


SKÅLE

Bredde Forskellige muligheder

Højde 150 cm

Unikke egenskaber

Village Sensation har et varieret udvalg af skåle. Vi har

• Flytbar

den rigtige størrelse til enhver anvendelse. I samarbejde

• Vandbuffer

med kunden ser vi på de rigtige planter til deres

• En bred vifte af forskellige

situation. Mange forskellige planter kan bruges til at

kombinationer mulige • Trafikvejledende • Solid udstråling

42

Skåle

øge biodiversiteten.


ONDERWERP

43


ONDERWERP

44


ONDERWERP

45


HÆNGEKURV

Bredde ø 70x30cm

Hængekurv TYPE: CORDOBA

Unikke egenskaber

Hængekurv Type “Cordoba” består af to halve kurve, som

• Unikt vandreservoir

hænges op på hver sin side af en lygtepæl. På den måde

• Ingen synlig konstruktion

er hængekurven pænt lukket. Det unikke vandreservoir

• Mulighed for mange

sikrer, at der kan vandes meget effektivt.

forskellige kombinationer • Særdeles velegnet til gågader

Hængekurven kan leveres i mange forskellige kombinationer: fra udelukkende med geranier til en mix af forskellige sorter planter i diverse farver.

46


ONDERWERP

( Op de rechterpagina een compilatie van 4 verschillende combinaties die ook een naam hebben)

47


ONDERWERP

48


HÆNGEKURV

Hængekurv

Bredde ø 52x25cm

TYPE: MONTEFLORIS

Hængekurv Type ‘Montefloris’ fastgøres til en lygtepæl

Unikke egenskaber

ved hjælp af en bøjle, så kurven hænger lidt ud fra

• Unikt vandreservoir

lygtepælen.

• Hænger lidt ud fra lygtepælen • Mulighed for mange

Der kan vælges en enkeltkurv eller en dobbeltkurv.

forskellige kombinationer

Med to kurve skabes der en overraskende udstråling.

• Særdeles velegnet til gågader

Hængekurven kan leveres i mange forskellige kombinationer: fra udelukkende med geranier til en mix af forskellige sorter planter i diverse farver.

49


HÆNGEKURV

Bredde 110x27x27 cm

Hængekurv TYPE: BRO

Unikke egenskaber

Hængekurv Type ‘Bro’ kan fastgøres på to forskellige

• unikt vandreservoir

måder. Den kan fastgøres såvel oven på som på siden af

• Forskellige fastgøringsmuligheder

rækværket. Med en størrelse på hele 110 cm giver den en

• Mulighed for mange

imponerende udstråling. Hængekurven kan leveres i

forskellige kombinationer

mange forskellige kombinationer: fra udelukkende med

• Giver broer en flot udstråling.

geranier til en mix af forskellige sorter planter i diverse farver.

50


ONDERWERP

51


ONDERWERP

52


VINTERBAKKER

Vinterbakker

VillageSensation har også et bredt assortiment af

Unikke egenskaber

vinterbakker. Disse bakker kan lejes i vinterperioden eller

• Flytbar

året rundt. Spørg til de forskellige muligheder.

• Vandbuffer • Hærværksbestandig • Trafikvejledende • Solid udstråling

Hederasøjle

Hederasøjle

Vintergrøn plantebakke

Type: Hilversum

Type: Spijkenisse

Type: Spijkenisse

Bredde ø 110x35cm

Højde 240 cm

Bredde 90x90x35 cm

Højde 200 cm

Bredde 90x90x35 cm

Højde 200 cm

53


Produktoversigt

Village Sensation har en bred vifte af blomsterbakker at vælge imellem, både til sommeren og til hele året rundt. Sommer Sommerblomsterbakkerne sættes på plads i midten af maj og står der til begyndelsen af oktober. Vinter Vinterblomsterbakker kan lejes i vinterperioden eller hele året. Hængekurve Vores hængekurve har en overvældende og farverig blomsterpragt. De kan leveres i forskellige former og størrelser. På de næste sider er der en oversigt over vores assortiment.

Det består af

Export 78x78x30 cm

54

Voorburg 90x90x30 cm

Marleen ∅ 90x30 cm

Spijkenisse 90x90x40 cm

Hilversum ∅ 110x35 cm


PRODUKTOVERSIGT

Pelargoniumsøjle

Pelargoniumsøjle

Type: Export

Type: Voorburg

En meget flot pyramide, som med sit omfang er

En pragtfuld blomsterpyramide, som er et

særdeles velegnet til gågader. Denne pyramide

formidabelt blikfang. Den er velegnet til både

kan fås i forskellige farver.

butikscentre og erhvervsejendommes udeområder. Denne pyramide kan fås i forskellige farver.

Egenskaber:

Egenskaber:

• Blomsterkasse (grøn) i forstærket polyester

• Blomsterkasse (grøn) i forstærket polyester

78x78x30cm, højde ca. 2,00 m

90x90x30cm, højde ca. 2,00m

• Beplantning: Pelargonium, dyrket i drivhus

• Beplantning: Pelargonium, dyrket i drivhus

• Minimal vedligeholdelse, kun 30 liter vand

• Minimal vedligeholdelse, kun 30 liter vand

en gang om ugen

en gang om ugen

Farver:

Farver:

Rød, Lilla, Rosa, Hvid & Rød-lilla

Rød, Lilla, Rosa, Rød-lilla & Rød-hvid

Farver:

Farver:

Farver:

Farver:

Rød

Lilla

Rød

Lilla

Farver:

Farver:

Farver:

Farver:

Rosa

Hvid

Rosa

Rød-lilla

55


PRODUKTOVERSIGT

Pelargoniumsøjle

Geraniumkugle

Type: Hilversum

Type: Marleen

Type Hilversum er den største og mest impone-

Geraniumkugle type ‘Marleen’ er den mindste

rende pyramide i vores assortiment. Den når en

type kugle. Takket være den maksimale højde

højde på over 2,40 m. Takket være det enorme

på omkring en meter kan den placeres næsten

omfang kan den ses på meget lang afstand.

overalt. Det kunne være midterrabatter,

Særdeles velegnet til store udeområder. Den

rundkørsler og opholdssteder.

kan fås i forskellige farver. Egenskaber:

Egenskaber:

• Blomsterkasse (grøn) i forstærket polyester

• Blomsterkasse (grøn) i forstærket polyester

ø 110x35cm, højde ca. 2,40 m

• Beplantning: Pelargonium, dyrket i drivhus

• Minimal vedligeholdelse, kun 30 liter vand

• Minimal vedligeholdelse, kun 30 liter vand

en gang om ugen

56

ø 90x30cm, højde ca. 90 cm

• Beplantning: Pelargonium, dyrket i drivhus

en gang om ugen

Farver:

Farver:

Rød, Lilla, Rosa & Rød-lilla

Rød, Lilla, Rosa & Rød-lilla

Farver:

Farver:

Farver:

Farver:

Rød

Lilla

Rød

Rosa

Farver:

Farver:

Rosa

Rød-lilla


PRODUKTOVERSIGT

Geraniumkugle

Mandevillesøjle

Type: Hilversum

Type: Voorburg

Med den ikke alt for store form giver gerani-

Mandeville kommer oprindeligt fra Sydamerika.

umkuglen ekstra muligheder for at forskønne

Planten skal helst stå et lyst sted. Mandeville er

omgivelserne. Den bliver maksimalt 1,25 meter

meget rigtblomstrende og står i blomst til langt

høj og er velegnet på steder, hvor man skal be-

hen på efteråret. De smukke, grønne blade giver

vare overblikket. Det kunne være midterrabatter,

en frisk udstråling.

rundkørsler og opholdssteder. Egenskaber:

Egenskaber:

• Blomsterkasse (grøn) i forstærket polyester

• Blomsterkasse (grøn) i forstærket polyester

ø 110x35cm, højde ca. 1,20 m

90x90x30cm, højde ca. 2,00m

• Beplantning: Pelargonium, dyrket i drivhus

• Beplantning: Mandeville, dyrket i drivhus

• Minimal vedligeholdelse, kun 30 liter vand

• Minimal vedligeholdelse, kun 15 liter vand

en gang om ugen

en gang om ugen

Farver:

Farver:

Rød, Lilla, Rosa & Rød-lilla

Rød, Lilla, Rosa, Hvid & Rød-lilla

Farver:

Farver:

Farver:

Farver:

Rød

Lilla

Rød

Lilla

Farver:

Farver:

Farver:

Farver:

Rosa

Rød-lilla

Rosa

Rød-lilla

57


PRODUKTOVERSIGT

Mandevillekugle

Surfiniakugle

Type: Hilversum

Type: Marleen

Mandeville kommer oprindeligt fra Sydamerika.

Surfiniakugle type ‘Marleen’ er den mindste

Planten skal helst stå et lyst sted. Mandeville er

type kugle. Takket være den maksimale højde

meget rigtblomstrende og står i blomst til langt

på omkring en meter og de mange forskellige

hen på efteråret. De smukke, grønne blade giver

farver kan den placeres næsten overalt. Det

en frisk udstråling.

kunne være midterrabatter, rundkørsler og opholdssteder.

Egenskaber:

Egenskaber:

• Blomsterkasse (grøn) i forstærket polyester

• Blomsterkasse (grøn) i forstærket polyester

ø 110x35cm, højde ca. 2,40 m

ø 90x30cm, højde ca. 0,90 m

• Beplantning: Mandeville, dyrket i drivhus

• Beplantning: Surfinia, dyrket i drivhus

• Minimal vedligeholdelse, kun 15 liter vand

• Minimal vedligeholdelse, 2 gange om ugen,

en gang om ugen

30 liter vand Farver:

Farver:

Lilla, Lilla-hvid, Blå-hvid & Lilla-rosa

Rød-rosa

Farver:

Farver:

Farver:

Rød-rosa

Lilla

Lilla-hvid

Farver: Lilla-rosa

58


PRODUKTOVERSIGT

Surfiniakugle

Surfiniasøjle

Type: Hilversum

Type: Spijkenisse

Surfinia er en enårig plante, der kommer fra

Surfinia er en enårig plante, der kommer fra

Sydamerika. Med de mange forskellige farver

Sydamerika. Med de mange forskellige farver

kan den placeres næsten overalt. Den bliver

kan den placeres næsten overalt. En pragt-

maksimalt 1,25 meter høj og er velegnet på

fuld blomsterpyramide, som er et formidabelt

steder, hvor man skal bevare overblikket. Det

blikfang. Den er velegnet til både butikscentre

kunne være midterrabatter, rundkørsler

og erhvervsejendommes udeområder. Denne

og opholdssteder.

pyramide kan fås i forskellige farver.

Egenskaber:

Egenskaber:

• Blomsterkasse (grøn) i forstærket polyester

• Blomsterkasse (grøn) i forstærket polyester

ø 90x30cm, højde ca. 90 cm

90x90x35cm, højde ca. 2,00m

• Beplantning: Surfinia, dyrket i drivhus

• Beplantning: Surfinia, dyrket i drivhus

• Minimal vedligeholdelse, 2 gange om ugen,

• Minimal vedligeholdelse, 2 gange om ugen,

30 liter vand

30 liter vand

Farver:

Farver:

Hvid, Lilla, Lilla-hvid, Blå-hvid, Lilla-pink

Hvid, Lilla, Lilla-hvid, Blå-hvid, Blå-rosa

Farver:

Farver:

Farver:

Farver:

Lilla

Hvid

Blå-hvid

Lilla-hvid

Farver:

Farver:

Farver:

Farver:

Lilla-hvid

Blå-hvid

Blå-rosa

Hvid

59


PRODUKTOVERSIGT

Biodiversitetssøjle

Cassiasøjle

Type: Spijkenisse

Type: Hilversum

Ved at opmuntre bier, sommerfugle og andre

Cassia kommer oprindeligt fra Sydamerika og

insekter i byområder kan vi i fællesskab bidrage

hører til ærteblomstfamilien.

til at få bestandene tilbage på et højere niveau.

Cassia står i blomst til langt hen på efteråret, og

Særlige planter i vores produkter tiltrækker bier,

med de nydelige grønstrengede blade giver den

sommerfugle og andre insekter. Blomsterne

en frisk udstråling.

giver ekstra føde og fremmer bestande af bier og sommerfugle. Egenskaber:

Egenskaber:

• Blomsterkasse (grøn) i forstærket polyester

• Blomsterkasse (grøn) i forstærket polyester

90x90x35cm + yderligere to lag, højde ca. 2 m • Beplantning: Mange, forkultiveret i drivhus

• Beplantning: Cassia, dyrket i drivhus

• Minimal vedligeholdelse, 2 gange om ugen,

• Minimal vedligeholdelse, kun 2 gange om

30 liter vand

60

ø 110x35cm, højde ca. 2,40 m

ugen, 30 liter vand

Farver:

Farver:

Lilla/hvid, Blå/hvid & mange andre muligheder.

Gul

Farver:

Farver:

Farver:

Mixed

Blå/hvid

Gul

Farver:

Farver:

Lilla/hvid

Mixed


PRODUKTOVERSIGT

Skåle

Vinterbakke

Village Sensation har et varieret udvalg af skåle.

VillageSensation har også et bredt assortiment

Vi har den rigtige størrelse til enhver anvendelse.

af vinterbakker. Disse bakker kan lejes i

I samarbejde med kunden ser vi på de rigtige

vinterperioden eller året rundt. Spørg til

planter til deres situation. Mange forskellige

de forskellige muligheder.

planter kan bruges til at øge biodiversiteten.

Egenskaber:

Hederasøjle

• Blomsterkasse (grøn) i forstærket polyester,

Type: Hilversum Farver: Grøn

forskellige størrelser

• Blomsterkasse (grøn) i forstærket

• Beplantning: valg af planter, forkultiveret i drivhus

polyester ø 110x35cm, højde ca. 2,50 m

• Minimal vedligeholdelse, vand kun en gang om ugen

• Beplantning: Hedera • Minimal vedligeholdelse, skal vandes 1 gang hver 4. - 5. uge

Farver: Mange farvekombinationer muligt Hederasøjle Type: Spijkenisse Farver: Grøn • Blomsterkasse (grøn) i forstærket polyester 90x90x40cm, højde ca. 2,00 m • Beplantning: Hedera • Minimal vedligeholdelse, skal vandes 1 gang hver 4. - 5. uge

Farver:

Farver:

Rød-lilla

Mixed

Vintergrøn plantebakke Type: Spijkenisse Farver: Grøn • Blomsterkasse (grøn) i forstærket polyester 90x90x40cm, højde ca. 1,75m • Beplantning bl.a.: Kristtjørn, Taks, tuja, Viburnum, hedera, o.l. • Minimal vedligeholdelse, skal kun vandes i tilfælde af meget tørt vejr

61


PRODUKTOVERSIGT

Hængekurv

Hængekurv

Type: Cordoba

Type: Montefloris

Hængekurv Type “Cordoba” består af to halve

Hængekurv Type ‘Montefloris’ fastgøres til en

kurve, som hænges op på hver sin side af en

lygtepæl ved hjælp af en bøjle, så kurven hænger

lygtepæl. På den måde er hængekurven pænt

lidt ud fra lygtepælen. Der kan vælges en

lukket. Det unikke vandreservoir sikrer, at der

enkeltkurv eller en dobbeltkurv. Med to kurve

kan vandes meget effektivt. Hængekurven kan

skabes der en overraskende udstråling. Hænge-

leveres i mange forskellige kombinationer: fra

kurven kan leveres i mange forskellige kombina-

udelukkende med geranier til en mix af

tioner: fra udelukkende med geranier til en mix

forskellige sorter planter i diverse farver.

af forskellige sorter planter i diverse farver.

Egenskaber:

Egenskaber:

• Blomsterkasse (grøn) i forstærket polyester

• Blomsterkasse (grøn) i forstærket polyester

halvrund 70x30cm, inkl. ophængsbøjler • Udvalg af planter, der først er dyrket i et drivhus • Minimal vedligeholdelse, vanding kun 2 gange om ugen

62

ø52x25cm, inkl. ophængsbøjler • Udvalg af planter, der først er dyrket i et drivhus • Minimal vedligeholdelse, vanding kun 2 gange om ugen

Farver:

Farver:

Nar valg

Nar valg


PRODUKTOVERSIGT

Hængekurv Type: Bro Hængekurv Type ‘Bro’ kan fastgøres på to forskellige måder. Den kan fastgøres såvel oven på som på siden af rækværket. Med en størrelse på hele 110 cm giver den en imponerende udstråling. Hængekurven kan leveres i mange forskellige kombinationer: fra udelukkende med geranier til en mix af forskellige sorter planter i diverse farver. Egenskaber: • Blomsterkasse (grøn) i forstærket polyester 110x27x27cm, inkl. ophængsbøjler • Udvalg af planter, der først er dyrket i et drivhus • Minimal vedligeholdelse, vanding kun 2 gange om ugen Farver: Nar valg

63


ONDERWERP

Willem zandbergen +31 (0)6 11 32 52 52 willem@village-sensation.com

64

Adresse

Kontakt

Gooweg 13

+31 (0)252 53 44 55

221 XV Noordwijkerhout

info@village-sensation.com

Nederländerna

www.village-sensation.com

Følg os! Village Sensation


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.