Page 1


Be e ss tt e e ll e e zz e e rr ,, B

WELKOM

Met de feestdagen in het vooruitzicht was het ook dit

Frank Dingenen vraagt zich dan weer af wat de borst schaft en

jaar onmogelijk om naast de acties van de voedsel-

in Gezond & Wel doorprikken we de mythen rond aspartaam.

banken te kijken. Wij hadden een gesprek met Johan

Wie niet beter weet, zou denken dat we de culinaire tour

Verminnen, al tien jaar het gezicht van de voedselbanken.

opgaan.

Verder in dit nummer garnalen. Anders dan verwacht zal je deze in dit magazine niet in een of ander recept

Veel leesplezier!

terugvinden, maar wel in de rubriek Animal Farm.

INHOUD

Interview met johan verminnen...........................................

04

++ Solozeiler in hart en nieren. gift shop.........................................................................................

10

gezond & wel................................................................................

12

04

++ Asparthaam: Het einde van angstaanjagende mythen? animal farm: garnalen als huisdier.....................................

14

travel to: noorwegen...............................................................

16

aan de balie: .................................................................................

20

sudoku's...........................................................................................

22

kruiswoordraadsel...................................................................

24

kortingen & wedstrijden.........................................................

26

frank dingenen...........................................................................

28

++ Wat schaft de borst? leden.................................................................................................

Verschijning: maandelijks Editie: Grimbergen Oplage: 9000 ex. Totale oplage 23500 ex. December 2008 Gratis aan huis bezorgd i.s.m. De Post

31

12

16

Redactie: Wart Van Schel, Jan Moens Om in Wieper Magazine te adverteren, contacteer Jan Moens / Lindenlaan 29 / 1861 Wolvertem.

++ Tel: 0479/700.759 ++ Fax: 02/303.42.62 ++ magazine@wieper.be ++ www.wiepermagazine.be

Een publicatie van Wieper bvba Verantwoordelijke uitgever: Wart Van Schel Wieper is niet verantwoordelijk voor de advertenties van haar adverteerders.


Johan Verminnen

Johan Verminnen (57) is afgevaardigd bestuurder van Sabam en volbloed artiest. Momenteel staat hij in Vlaanderen op de planken met zijn nieuwste tournee ‘Solozeiler’ en in Nederland dweilt hij samen met Willem Vermandere het land af met het programma ‘Vlaanderen Boven’. Tijdens een onbewaakt moment vond hij een gaatje in zijn drukke agenda om ons te woord te staan. WIEPER: Uw nieuwe tournee heet ‘Solozeiler’. Vanwaar komt die naam?

WIEPER: Hoe Solozeiler?

JOHAN: De mensen die de titel solozeiler lezen, zouden denken dat alles met de zee te maken heeft, maar dat is eigenlijk maar een beeld. In feite worden alle mensen geboren als solozeilers, want je wordt naakt geboren, je gaat door het leven en je sterft ook eenzaam. Wat ik dus in feite bedoel met solozeiler, is dat ik me voel als iemand die wars van alle trends veertig jaar heeft volgehouden te zijn wie hij wou zijn, namelijk iemand die vrij zingt en die zich niets van modes en trends aantrekt.

JOHAN: Ik ben de verkeerde persoon om dat aan te vragen, maar ik denk dat het publiek zeer positief reageert. Om een voorbeeld te geven, de zaal in Vilvoorde was al enkele maanden op voorhand uitverkocht. Dat wil toch zeggen dat er een publiek is.

WIEPER: Waarover gaat het optreden zelf?

JOHAN: ‘Vlaanderen Boven’ is een fantastische tour waarin Willem en ik in elkaars programma binnenbreken. Hij komt klarinet spelen in mijn deel van het programma en ik zing in zijn programmadeel.

JOHAN: Het gaat over iemand die zegt: “Kijk, ik ben 57 jaar en ik ben zanger vanaf mijn achttien jaar. Ik schrijf mijn eigen liedjes en ik ben door het leven gegaan terwijl ik aan mijn droom heb vastgehouden.” Dat heb ik mijn hele leven gedaan en daarom gebruik ik het beeld van solozeiler. Een solozeiler is eigenlijk iemand die op zichzelf is aangewezen en de oceanen oversteekt met alle gevaren van dien, maar dat zijn de gevaren van het leven ook. In het programma zet ik de mensen soms op het verkeerde been door liedjes over de zee te zingen. Ik ben wel een zeiler, maar geen grote. Ik ben meer een zoetwatermatroos, maar ik ben vooral iemand die vasthoudt aan zijn eigen koers. Het eerste lied heet dan ook ‘Solozeiler’ en het refrein zegt “Ik vaar mijn eigen koers en de zeilen zal ik nooit reven, want stemmingen zijn er genoeg.”. Dat is een mooie samenvatting van wat ik bedoel.

zijn

de

reacties

op

WIEPER: Je staat intussen ook in Nederland op de planken met ‘Vlaanderen Boven’. Een programma dat je samen met Willem Vermandere brengt.

WIEPER: Hoe kwam de samenwerking met Willem Vermandere tot stand? JOHAN: Dat komt door mijn Nederlandse manager die dacht dat Willem en ik geen slechte combinatie zouden zijn. Vorig jaar zijn er twee try outs gedaan en dat viel geweldig mee. In Vlaanderen Boven zingen twee zangers elk op hun eigen manier terwijl ze tegelijk toch een verbinding zoeken met mekaar. Dat lukt wonderwel en het is zeer boeiend voor de mensen. Ik speel eerst 45 minuten nummers uit mijn repertoire en net voor de pauze komt Willem Vermandere meespelen op zijn klarinet. In zijn programma zing ik aan het eind. Hij zingt een lied in zijn eigen taal, gebaseerd op het West-Vlaams en ik

zing dat dan in het Frans. Dat is eigenlijk een zeer Belgische connotatie. Aan het einde van het programma stellen we ons de vraag of België nog zou bestaan als we terugrijden. Dat is een komische maar tegelijkertijd ook serieuze bedenking en dus zegt Willem: “Ik ga mijn vriend uit het Brusselse erbij roepen om in de tweede taal van mijn land iets te zingen in de hoop dat het land nog bestaat als we met de auto terugrijden.”. WIEPER: Komt de titel ‘Vlaanderen Boven’ in Nederland niet over als een stellingname? JOHAN: Ik denk het niet. Mensen in Nederland hebben de perceptie van Vlaanderen als zijnde het land van melk en honing. Als een land waar bourgondisch gegeten wordt, waar je op je gemak een sigaret kan roken op café en waar de mensen in huizen wonen waar men in Nederland alleen maar van kan dromen. Wij onderschatten geweldig ons eigen land. Mensen hebben een exotische perceptie van Vlaanderen. WIEPER: U bent zelf afkomstig uit Wemmel. Volgt u de situatie rond Brussel-Halle-Vilvoorde hierdoor extra op? JOHAN: Absoluut. Ik volg dat op de voet. Het probleem van Brussel-Halle-Vilvoorde is volgens mij vooral een symbolisch politiek probleem, maar het is een probleem dat ik ken. Ik kom van Wemmel en heb Wemmel als een Vlaamse gemeente zien verfransen. Dat komt door het feit dat Wemmel vlak bij Brussel gelegen is pagina 7

4


en daar een heleboel mensen komen wonen. Natuurlijk respecteren niet alle mensen hun nieuwe omgeving en dat is misschien het grootste probleem. Als dat het probleem is van BHV, ligt dat probleem dus vooral bij de mensen die daar zijn komen wonen. Het politieke symbool BHV verlamt ons land en dat is heel pijnlijk, want er is heel veel werk aan de winkel. Er komt een grote economische crisis aan waar we op moeten reageren. Ik denk dat dat belangrijker zal zijn dan het symbool BHV. Hoewel ik veel begrip opbreng voor hen die zeggen dat er te weinig respect

congres namens de Vlaamse artiesten. Ik moest zeggen dat ik het woord niet kon voeren omdat we geen beroepsvereniging hadden. Toen is het idee ontstaan om een vereniging op te richten van de artiesten en om daar een spreekbuis van te maken. Onze doelstelling was het maken van een beter statuut voor artiesten en dat hebben wij voor elkaar gekregen. Vier jaar geleden is er een nieuw statuut voor artiesten gekomen waarvan ik aan de basis lag. Eens dat doel bereikt, moesten anderen het werk verderzetten,

“Laat anderen maar reizen. Ik zal wel werken.” getoond wordt door al de mensen die komen wonen in de rand. Het is waar. Als ik naar Namen ga, spreek ik automatisch Frans en als iemand uit Namen naar Antwerpen komt, zou die Nederlands moeten spreken of toch minstens een poging daartoe moeten doen, net zoals ik een poging doe tot het spreken van Frans. Dat zijn allemaal dingen waarvan je kan zeggen dat de opvoeding van de mensen een heel slecht resultaat heeft gehad. Ik denk wel dat het probleem uitvergroot wordt en men er tegelijk een symbool van een samenlevingsprobleem van maakt tussen twee taalgemeenschappen en twee verschillende culturen. Ik denk persoonlijk, en dat is een persoonlijke opvatting, dat het begrip België bestaat en dat het een vrolijk land is. De Leeuw van Waterloo is van even groot belang als de Zoo van Antwerpen. WIEPER: In 1992 heb je mee Zamu opgericht, een organisatie die ijverde voor een aangepast economisch en juridisch statuut voor kunstenaars. Ervaarde je zelf problemen die je hiertoe hebben gebracht? JOHAN: Nee. De oprichting van Zamu was eigenlijk een incident. Ik werd gebeld door een vereniging van platenproducenten in België om het woord te voeren op een

ik liveconcerten. De platenverkoop gaat wel naar beneden en dat heeft verschillende oorzaken. Ten eerste is de cd zelf misschien niet de drager van de toekomst. Dat wordt bewezen door het downloaden. Dat kan legaal, mits betaling van auteursrechten, en dat aandeel vergroot ook. Het probleem is dat het internet mondiaal en zeer moeilijk te controleren is door nationale autoriteiten. Wat kan België bijvoorbeeld ondernemen tegen een server in Hong Kong? Ik denk echter dat het downloaden meer en meer legaal gaat gebeuren. Servers die illegale downloads verspreiden, worden ook meer vervolgd. Het grote probleem is dus de drager. Ik denk dat de drager van de toekomst de eigen computer of ipod zal zijn. Op dit ogenblik is er onzekerheid en daardoor daalt de platenverkoop en dus de inkomsten van artiesten en platenmaatschappijen. Er vinden technologische veranderingen plaats en ik denk dat de problemen die deze met zich meebrengen van tijdelijke aard zijn. Ik kijk de toekomst dus positief tegemoet. WIEPER: Is het voor een artiest geen onnatuurlijke situatie om dagelijks in een kantoor te vertoeven, zoals je nu voor Sabam doet?

maar omdat het een onbezoldigde job was, waren er geen kandidaten. Op dat moment had ik de aanbieding om afgevaardigd bestuurder te worden van Sabam, de auteursrechtenvereniging waarin alle artiesten van België zijn vertegenwoordigd. WIEPER: Heb je het gevoel dat artiesten het door piraterij moeilijker hebben om te overleven? JOHAN: Er zijn veel problemen. Laat mij beginnen met iets positief te zeggen. Er is nog nooit zoveel werk geweest voor artiesten als nu. Daarmee bedoel

JOHAN: Dat is absoluut een onnatuurlijke situatie, maar ik ben ook heel veel buitenshuis. Ik ga naar congressen en dergelijke. Ik zit al negen jaar in het bestuur van Sabam en sinds twee jaar ben ik afgevaardigd bestuurder. Mijn taak is om er op toe te zien dat het bedrijf Sabam de strategie uitvoert die het bestuur heeft bepaald. Dat doe ik met veel plezier, maar het is niet altijd makkelijk om die te combineren met mijn artiest zijn en dat wil ik niet opgeven. Optredens zal ik in elk geval nooit laten vallen, want dat is de essentie van mijn zijn. Ik heb een moeilijk leven, maar ik heb een heel grote voldoening in wat ik doe. WIEPER: Al enkele jaren ben je het uithangbord van de voedselbanken. Hoe ben je hier bij terecht gekomen? JOHAN: Dat is een heel groot toeval. Een beheerder van de voedselbanken

7


heeft me gebeld en gevraagd of ik hun gezicht wou zijn. Ik wist toen niet eens wat de voedselbanken waren. Ik heb toen uitleg gekregen en ben een afdeling in Molenbeek gaan bezoeken. Daar heb ik gemerkt hoe mensen zich inzetten en voedsel verzamelen voor de minderbedeelden. Ik ben me er ook van bewust dat er meer dan honderdduizend

jaar en we hadden geen televisie in huis, zodat ik bij de buren moest gaan kijken – was Louis Neefs. Ik zei toen al tegen mijn moeder dat ik dat zou willen doen, maar ze dacht toen waarschijnlijk dat ik een beetje gek was. (lacht)

“Ik ben geen groot zeiler, eerder een zoetwatermatroos.”

JOHAN: Ik luister naar allerlei soorten muziek, waaronder heel veel jazz en klassiek. Ik luister echter evengoed naar Spaanse, Italiaanse of Portugese muziek. Ik vind dat de diversiteit op de radio, waar we vooral Angelsaksische muziek te horen krijgen, niet groot genoeg is. Idolen heb ik niet meer, maar ik luister nog wel graag naar goede liedjes.

mensen zijn die tussen de mazen van het net van de sociale voorzieningen vallen en elke dag een voedselpakket nodig hebben. Als je dat beseft, is het klein bier om je elk jaar één week in te zetten voor de voedselbanken. Dat doe ik al tien jaar en ik ben daar fier op. In feite probeer ik iets terug te geven aan de mensen die mij veel gegeven hebben.

WIEPER: Je bent de leermeerster van Stef Bos geweest, je eerste gitarist was Raymond Van het Groenewoud en je schreef de Clouseauhit ‘Laat me nu toch niet alleen’. Heb je nog contact met deze artiesten?

WIEPER: idolen

Wie toen je

waren jong

je was?

JOHAN: Ik heb heel veel idolen gehad. Ik ben een grote Beatlesfan geweest, maar ik ben natuurlijk vooral een fan van het Franse chanson. Léo Ferré, Jacques Brel en noem maar op. Daarvoor was ik ook fan van de Stones en van Amerikaanse singer-songwriters zoals Bob Dylan. Eén van mijn grootste voorbeelden in het Nederlandstalig gebied is Ramses Shaffy. WIEPER: geleerd

Heb

of

je

iets van hen overgenomen?

JOHAN: Zeker. Een zanger is het product van alle mensen die hem zijn voorgegaan en ik ben schatplichtig aan hele grote artiesten. Ik vergeet nooit meer het moment dat ik voor de eerste keer Ramses Chaffy zag zingen. Ik vond dat fantastisch en wou iets in die aard doen. De allereerste artiest waar ik bewondering voor had – ik was negen

8

WIEPER: Naar welke muziek luister je zelf?

JOHAN: Als je ooit eens samen gemusiceerd hebt, blijf je bevriend. Stef Bos heb ik al een hele tijd niet meer gezien en gisteren kwam ik zijn producer tegen. Ik zei: “Wat een ontrouwe vriend heb ik!” (lacht) Iedereen deelt zijn

leven in en Stef Bos zit heel veel in het buitenland. Als je mekaar tegenkomt, is dat echter een band die je niet kunt beschrijven. Die band blijft voor altijd. WIEPER: In 2004 ontving je een ZAMUaward als bekroning voor je hele carrière. Denk je al aan je pensioen? JOHAN: Een jeugdvriend liet me onlangs weten binnenkort te stoppen met werken om grote reizen te gaan maken. Ik heb hem veel succes gewenst, maar bij mij is het probleem dat ik de indruk heb dat hoe ouder ik word, hoe meer werk ik krijg. Ik doe dat ook graag. Laat anderen dus maar reizen. Ik zal wel werken. WIEPER: Je hebt al enkele boeken geschreven. In 2007 nog één over Brussel. Schrijf je je boeken zelf? JOHAN: Zeker en vast. Ik heb geen ghostwriter. Ik heb alleen een corrector voor het Nederlands.Op dit ogenblik schrijf ik geen boek, maar probeer ik liedjes te schrijven voor een nieuwe plaat. Daarvoor heb ik nu al zes van de veertien liedjes. Het is wel mijn droom om ooit een mooie roman of een ander boek te schrijven. WIEPER: je die

We hopen droom kan

alvast dat waarmaken!


Bij FOL bent u zeker van de nodige kennis en technologie om voor u de optimale audio- en video oplossing te bieden van huiskamer tot groot project! Het resultaat? Een indrukwekkende kijk- en luisterervaring.

*Actie geldig tot 31/12/2008

www.folweb.be


Gift Shop Elke maand stelt Wieper de laatste nieuwe originele geschenken voor. Om één van deze of andere leuke gadgets te winnen surf naar magazine.wieper.be Veel succes! Spinnenpakker Speciaal voor de ongetwijfeld grote groep lezers met een spinnenfobie, stellen we deze spinnenpakker voor. Met dit toestelletje kan je vanop veilige afstand spinnen, maar ook muggen, wespen, vliegen en andere ongewenste gasten grijpen en de deur uitzetten. De spinnenpakker vangt zijn prooien levend, maar niets houdt je tegen om ze alsnog met je schoenzool kennis te laten maken. Bij de spinnenpakker wordt een namaak testspin geleverd waarmee je kan oefenen of je huisgenoten de stuipen op het lijf kan jagen. Een leuk en eventueel nuttig gadget voor een bescheiden prijs en dus een leuke geschenktip. Prijs: € 12,95 http://www.originelegeschenken.be

Palm Plane De Palm Plane kan zowat de volwassen versie van de lichtgewicht vliegtuigjes van vroeger genoemd worden. Het bestaat nog steeds uit een licht piepschuim, maar het verschil met de vliegtuigjes die je moest werpen, is het motortje in het vliegtuigje en de afstandsbediening waarmee je het kan besturen. Net als de vliegtuigjes van vroeger is de Palm Plane van heel licht materiaal en dus zeer kwetsbaar. Het vliegtuigje is dan ook helemaal niet geschikt om buiten mee te vliegen. Het minste beetje wind brengt het al in de problemen. De besturing werkt met infrarood en niet met radiogolven. Prijs: € 19,95 http://www.megagadgets.nl

Sleutelvinder Met deze sleutelvinder wordt je sleutels terugvinden een fluitje van een cent. Deze uitdrukking mag je in dit geval gerust letterlijk nemen, want de sleutelvinder bevat een sensor waardoor het toestelletje piept en knippert wanneer het hoge tonen opvangt. Wanneer je sleutels zoek zijn, volstaat het dus om even te fluiten en op het geluid of licht af te gaan om ze terug te vinden. De sleutelvinder wordt als een handige sleutelhanger verkocht. Met een prijs van nog geen drie euro is het een echt koopje, al moet je opletten dat de verzendingskosten de prijs niet verdubbelen. Prijs: € 2,95 http://www.igadgets.be

TV-B-Gone Afstandsbediening De TV-B-Gone is een afstandsbediening waarmee je 99% van de televisies kan uitschakelen. Om een televisietoestel uit te schakelen, moet je gewoon richten en op de knop drukken. De afstandsbediening zal een gigantische selectie aan infraroodcodes versturen. Je moet blijven richten totdat de tv is uitgeschakeld. Meestal duurt dit proces zo’n 17 seconden. Voor de televisie is dit toestelletje niet schadelijk. Om te illustreren waar je de TV-B-Gone kan voor gebruiken deze recensie van op internet: “Grijnzzzzzz… Free Record Shop, Dixons, Expert, Mediamarkt en ga zo maar door... Kermis!” Prijs: € 19,95 http://www.gadgethouse.nl

10


a Step out of the crowd

de Bron van Bavalon

a secret place of the most wonderful things to keep and to give

KERSTHAPPENING vanaf - 14 - 20 - 21 dec 10u00 13 met o.a. Glühwein en hete cacao uit ‘Chocolat’ in december alle zondagen open

geschenken kerst decoratie juwelen mode-accessoires kunstige verlichting meubelen tuinornamenten geurwaren Meusegemstraat 118a - Wolvertem - 02/270.05.09 (baan N211 Wolvertem-Merchtem - aan tankstation MAES afslaan - 1,3km)

dinsdag tot zaterdag en iedere 1ste zondag van de maand van 13u30 tot 18u30 (zaterdag vanaf 10u00)

www.bavalon.be -20% op alle kerstdecoratie (zie bon p26)


Gezond & Wel

Aspartaam Het einde van angstaanjagende mythen? Aspartaam is de meest gebruikte en in de wereld meest omstreden zoetstof of ‘nepsuiker’. Onlangs hebben vooraanstaande internationale toxicologen een zeer uitgebreide stand van zaken opgemaakt met als uiteindelijk resultaat: alles is oké!

De puntjes op de i zetten Enkele maanden geleden zijn de beste internationale experten op gebied van kunstmatige zoetstoffen zoals aspartaam samengekomen en zij hebben 500 studies over aspartaam en zijn effect op de gezondheid gedurende de voorbije 25 jaar grondig onderzocht. De specialisten hebben duidelijke besluiten geformuleerd in de verschillende bestudeerde domeinen en alzo duidelijkheid geschapen, ook bij de grootverbruikers. De transformatieproducten van aspartaam (fenylalanine, aspartaamzuur en methanol) zijn allemaal op natuurlijke basis in de voeding aanwezig en de bijdrage via aspartaam is zwak tot te verwaarlozen. Een overschatte consumptie De consumptie van lightproducten is nergens zo hoog als in de Verenigde Staten. En toch, op basis van de meest recente consumptiegegevens, blijkt dat zelfs voor de grootste gebruikers van aspartaam de consumptie van de zoetstof duidelijk lager ligt dan de ADI (1), de Aanvaardbare Dagelijkse Inname. Deze werd in Europa vastgelegd op 40 mg per kilo lichaamsgewicht. Geen toxiciteit tot het bewijs van het tegendeel geleverd is De studies over de chronische toxiciteit van aspartaam en zijn ontledingsproducten zijn eveneens overduidelijk. Uitgevoerd op verschillende diersoorten, wijzen ze op geen enkel opspoorbaar toxisch effect voor hoeveelheden gaande tot 4.000 mg per kilo lichaamsgewicht,

12

hetzij 100 keer de ADI. Onnodig toe te voegen dat dit irrealistische doses zijn in een menselijke voeding. Hetzelfde besluit geldt ten opzichte van kanker. Tot op de dag van vandaag kan geen enkel aannemelijk bewijs de hypothese van een verband tussen aspartaam en kanker ondersteunen. In 2006, hebben de onderzoeken van een Italiaans laboratorium twijfel gezaaid, maar ondertussen werden hun bevindingen weerlegd (2) en werd het veilige karakter van aspartaam opnieuw bevestigd. Diabetes en obesitas: ook geen verband met aspartaam Aspartaam is een veilig product voor diabetespatiënten, ook wanneer er sprake is van nierproblemen. Het product kan bij diabetici zelfs bijdragen tot een suikervrij dieet. De verbanden tussen het gebruik van aspartaam en de ontwikkeling van obesitas zijn eveneens onbestaande. Integendeel, het gebruik van aspartaam in een vermageringsdieet én een voldoende mate van fysieke activiteit kunnen leiden tot de beheersing van het gewicht op lange termijn.

Een lang verhaal met een duidelijke aFLoop De eerste toelating om aspartaam te gebruiken dateert uit 1981. De meest recente onderzoeken bevestigen nogmaals dat het product veilig is voor alle bevolkingsgroepen. Bovendien hebben de overheden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om de situatie zo te houden. (1) De ADI is geen toxiciteitsgrens, maar een veiligheidsgrens. Deze grens komt overeen met de maximale hoeveelheid die gedurende een mensenleven mag verbruikt worden zonder dat er sprake is van opspoorbare schadelijke gevolgen. In de Verenigde Staten werd de Aanvaardbare Dagelijkse Inname van aspartaam vastgelegd op 50 mg per kilo lichaamsgewicht. (2) The EFSA Journal (2006), 356, 1-44. www.efsa.eu Nicolas Rousseau Bron: http://www.e-gezondheid.be


Animal Farm

Garnalen als huisdier Garnalen als huisdieren in een aquarium? Ook ik kon in eerste instantie een lach moeilijk bedwingen. Bij nader onderzoek bleken garnalen echter erg veelzijdig en bijzonder leuke diertjes te zijn.

Van visvoer tot huisdier Tot voor kort werden garnalen op kleine schaal gekweekt om levend, gedroogd of ingevroren aan grotere vissen te voeren. Niemand die eraan dacht om garnalen als huisdier te houden, tot de kwekers inzagen dat garnalen hele leuke dieren zijn. Inmiddels winnen garnalen steeds meer aan populariteit als een leuke aanvulling in een aquarium met vissen. De hele dag zijn de diertjes druk bezig met het zoeken naar voedsel. Ze zwemmen sierlijk door het water en bovendien maken ze zich nuttig door resten van planten, dieren en voedsel op te ruimen waardoor er minder vervuiling plaatsvindt. Garnalen eten ook graag van een aantal algensoorten en helpen deze op die manier in toom te houden Verzorging Om garnalen in een aquarium te houden, moet met een aantal zaken rekening gehouden worden. Om te beginnen staan garnalen op het menu van een heleboel vissoorten, zodat je op zoek zal moeten gaan naar de juiste combinaties. Als je garnalen samen met vissen in hetzelfde aquarium wil houden, moet er in elk geval voldoende mos aanwezig zijn. Garnalen hebben dit nodig om zich te kunnen verstoppen voor de vissen.

14

Daarnaast zijn garnalen heel gevoelig voor allerlei stoffen. Potjes en vilt om plantenwortels, alle metalen en producten tegen algen of slakken moeten in het belang van de garnalen uit het aquarium gehouden worden. Ook nitriet is dodelijk

voor garnalen. Als de bodem te vies is en wordt omgewoeld, dan kan er nitriet vrij komen waardoor de garnalen bij bosjes neervallen. Om de één tot twee weken het aquariumwater verversen en dode dieren

meteen uit het water halen, zijn dan ook een must. Het is echter ook niet aangewezen om al het vuil van de bodem weg te halen, want jonge garnalen voeden zich hiermee.

Voeding In de natuur zijn garnalen alleseters die leven van wat ze op de bodem kunnen vinden. Over het algemeen zijn dat plantenresten en algen. Wanneer garnalen echter in een aquarium gehouden worden, is het vooral opletten met dierlijke eiwitten. Hiervan wordt hun groei immers versneld, met als gevolg dat hun exoskelet niet kan volgen. Ze vervellen dan te snel met sterfte als gevolg. Garnalen in een aquarium krijgen dus best aangepast voer. Zo zijn er bijvoorbeeld wafers, speciaal korrelvoer voor garnalen en algentabletten voor bodemdieren op de markt. Het belangrijkste is dat het voer volledig uit plantaardig voedsel bestaat. Naast speciaal garnalenvoer, zijn ook het gedroogd herfstblad van de eik of van de beuk en gekookte groenten geschikt als voedsel voor garnalen. Crystal Red Eén van de meest geschikte en mooiste garnalen om in een aquarium te houden, is de rood-wit kleurige Neocaridina Serrata sp. Cristal Red of Rode Bijengarnaal. In het wild komt deze soort in Japan voor. Crystal Reds worden tot zo’n drie centimeter lang en kunnen de voor garnalen gezegende leeftijd van twee jaar bereiken. Het is goed te doen

om met ze te kweken, zodat de relatief hoge aankoopprijs, ze kosten drie tot vier euro per stuk, enigszins gecompenseerd wordt.

WEETJES

Exoskelet Garnalen zijn ongewervelde dieren en hebben dus geen wervelkolom of ruggengraat. Om zich te beschermen hebben ze wel een exoskelet. Dit pantser bestaat grotendeels uit kalk. Het exoskelet groeit niet mee met het lichaam van de garnaal met als gevolg dat garnalen vervellen als ze groter worden. Groepsdieren Wie garnalen wenst te kopen ter verrijking van zijn of haar aquarium, koopt er best minstens tien. Garnalen zijn immers echte groepsdieren die zich beschermd voelen door hun aantal en die zich natuurlijker gedragen als ze met meer zijn. Wanneer je maar een paar garnalen hebt, zul je ze bovendien nauwelijks zien.

Meer informatie

http://www.garnalenenzo.nl http://www.willemhartman.nl http://dier-en-natuur.infonu.nl/ dieren/3064-crystal-red-garnalen-in-hetaquarium.html Elke maand zet Wieper Magazine een huisdier in de kijker. Heeft u zelf ook een uniek dier waarvan u denkt dat het zijn plaats in deze rubriek waard is, stuur dan een foto en een beschrijving naar magazine@wieper.be met als onderwerp “animal farm”. Wie weet siert jouw huisdier volgende maand wel deze bladzijde!


KAPELLELAAN 520 1860 MEISE TEL: 023069669 www.vijvercenter.be info@vijvercenter.be OPENINGSTIJDEN

Ma tot Vrij. 14-18uur Zat 9-18uur Zon en feestdagen 10-15u Sluitingsdag Dinsdag

Uurwerken * Juwelen

UW�VIJVER�&�AQUARIUMSPECIAALZAAK DE�GROOTSTE�COLLECTIE� ZOETWATERGARNALEN�VAN�BELGIE Speciale eindejaarspromoties op vissen en toebehoren Twice as nice Leuvensestraat 71, 1800 Vilvoorde 02 251 70 46 Openingsuren: Di – vrij van 10:00 - 12:30 & van 13:30 - 18:00 Zaterdag van 10:00 tot 18:00 extra open op 21, 22, 28 en 29/12

15


Travel to

Noorwegen

Hoofdstad

Oslo

Taal

Noors, Samisch

Oppervlakte

385.155 km2

Inwoners

4.644.457

Religie

Lutheranisme

Munteenheid

Noorse kroon

Noorwegen is bij vele mensen bekend om de ijzige koude winters, de donkere dagen en de kille mensen. Het land is echter ook dat van indrukwekkende fjorden, van een prachtige natuur, van de Vikingen en van schilder Evrard Munch en schrijver Jostein Gaarder.

Geschiedenis De Vikingen

Omstreeks 800 na Christus groeide de bevolking van Noorwegen zo snel dat overbevolking dreigde. Noren uit het westen en zuiden van het land emigreerden en in 793 begon de vikingtijd met de plundering van het klooster van Lindisfarne aan de oostkust van Engeland. Deze periode zou duren tot 1066, het jaar dat Willem de Veroveraar Engeland veroverde. Gedurende deze tijd werd Noorwegen geregeerd door meerdere koningen en krijgsheren. Ze voerden expedities uit die oorspronkelijk als doel hadden om de handel te bevorderen, maar die naarmate de koningen meer macht kregen meer en meer op plunderingen gericht waren. Ondanks hun kleine aantal en de geringe aanwezigheid van grondstoffen wisten de Vikingen door hun superieure boten overal voor angst te zorgen. Over de oorsprong van het woord ‘Viking’ bestaan tal van theorieën. Zo zou het woord afkomstig zijn van het woord vic of wic, dat vertaald werd als fjord, baai, rover of handelaar.

16

Ook wordt het woord gelinkt met de West-Noorse term die gehanteerd werd op het einde van de Vikingperiode: vikingr en viking. Ze betekenen ‘iemand die op zee vecht’, ‘rover’, ‘schermutselingen’ en ‘oorlog op zee’. Waarom de Vikingen aan het eind van de achtste eeuw naar andere delen van Europa reisden, is niet echt bekend. Oorzaak zou de bevolkingsaangroei, in combinatie met de traditie dat de oudste zoon het gehele familiebezit erfde, kunnen zijn. De jongere zonen, die niets erfden, gingen in de zomermaanden op rooftocht om terug te keren met de rijkdom van een veroverde buit en het prestige van een dappere krijger.

Eénwording

Toen Noorwegen het tijdperk van de Vikingen inging, bestond het land uit allerlei kleine staatjes. Elk district had zijn eigen machtige familie aan het hoofd staan. Omstreeks het jaar 900 verkreeg koning Harald Hardhradi, of Harald Veelhaar, de macht over heel Noorwegen. Hij had

echter veel problemen met het Vestland (westen van Noorwegen), de thuishaven van de meeste Vikingen. Pas na een zeeslag in de Hafrsfjord te winnen, kon Harald zich koning van een verenigd Noorwegen noemen. Tot 1397 was Noorwegen een zelfstandig koninkrijk, waarna het in de Unie van Kalmar terechtkwam met Denemarken en Zweden. Zweden verliet de Unie in 1521 en Noorwegen werd al snel een provincie van Denemarken. Tijdens de vredesonderhandelingen in Kiel in 1813, werd Denemarken gedwongen om Noorwegen over te dragen aan Zweden. De Deense koning had echter geen intentie om dit te doen. De gouverneur van Noorwegen, Kroonprins Christian Frederick van Denemarken, organiseerde daarom een succesvolle oproer die was gericht tegen het verdrag van Kiel. Op 17 mei 1814 werd hij de eerste koning van een vrij en onafhankelijk Noorwegen. Doordat Noorwegen geen steun kreeg van de grote machten in Europa zag Zweden haar kans schoon en viel in juli van datzelfde jaar Noorwegen binnen. Al na veertien dagen oorlog trad Christian Frederick af en vormde Noorwegen weer een unie met Zweden.


Travel to Binnen deze unie had Noorwegen een eigen grondwet en een zekere vorm van zelfbestuur, zodat op het einde van de negentiende eeuw het Noorse parlement het heft in handen kon nemen. Toen uit een referendum bleek dat de meerderheid van de Noorse bevolking voor onafhankelijkheid was en Zweden geen zin had in een oorlog, werd Noorwegen op 18 november 1905 eindelijk zelfstandig. Prins Carl uit Denemarken werd gekozen tot koning en hij veranderde zijn naam in koning Haakon VII.

zijn gek op het plukken van bessen en paddenstoelen. Vanwege de lage bevolkingsdichtheid van Noorwegen leven er een groot aantal wilde dieren in de natuur. Zo vindt men in het wild onder andere rendieren, wolven, elanden, herten, beren, lynxen, bevers, otters en lemmingen. Door de talrijke aanwezigheid van de papegaaiduiker is Noorwegen bovendien ook interessant voor vogelliefhebbers.

Weetjes Europese Unie

Rotstekeningen van Alta

In 1972 stemde 52,2% van de Noorse bevolking tegen een lidmaatschap van de EEG. In 1994 werd lidmaatschap van de EU door een meerderheid in een referendum afgewezen en ook in 2001 lieten de Noren via opiniepeilingen weten geen voorstander te zijn van toetreding tot de Europese Unie. Vooral vissers, boeren en milieubewegingen zijn tegen. De Noorse regering staat echter niet geïsoleerd. Noorwegen maakt bijvoorbeeld wel deel uit van de NAVO en er zijn een heleboel verdragen opgesteld die er voor zorgen dat Noorse bedrijven vrijwel dezelfde rechten hebben als andere Europese bedrijven.

Natuur

De beroemde orka Keiko uit de Free Willy-films stierf in december 2003 aan een longontsteking in een Noorse fjord. De 26-jarige orka was de grote toeristische attractie van het dorpje Halsa. Keiko was na zijn filmcarrière overgebracht naar een aquarium in Mexico, maar onder druk van dierenrechtenactivisten naar IJsland gebracht, waar hij werd getraind om in het wild te overleven. Toen hij in 2002 werd vrijgelaten, trok hij naar de Noorse westkust.

Zeven Noorse monumenten maken deel uit van de lijst van Werelderfgoederen van de Unesco. Eén ervan is een belangrijke verzameling rotstekeningen in Alta, die bezoekers inzicht geeft in het leven en het wereldbeeld van de mensen die daar 6000 jaar geleden leefden. In 1973 werden bij toeval de eerste rotstekeningen in dit gebied ontdekt. Sindsdien zijn op vijf verschillende locaties in totaal ongeveer 3000 rotstekeningen gevonden. De oudste tekeningen werden meer dan 6200 jaar geleden in de rotsen gebeiteld, terwijl de jongste 2500 jaar oud zijn.

Fjorden

Iedereen kent Noorwegen als het land van de fjorden, maar wat zijn fjorden eigenlijk? Kenmerkend voor fjorden zijn bergachtige kusten met diepe insnijdingen en steile hellingen, die zich ook onder water voortzetten. Fjorden zijn vaak U-vormige dalen, ontstaan door de uitschuring van landijs tijdens de ijstijden. Geregeld komt het voor dat een fjord aan de monding minder diep is dan verder landinwaarts. Dit wordt veroorzaakt door de morene die de gletsjer achterliet bij zijn terugtrekking. Deze verhoging, in het Noors een fjordterskel genoemd, zorgt ervoor dat het water in een fjord zich rustiger gedraagt dan de zee erbuiten. Hierdoor zijn veel fjorden natuurlijke havens.

Fauna en Flora

Toen tienduizend jaar terug het klimaat langzaam verbeterde en de dikke ijslaag op Noorwegen verdween, verschenen de eerste planten. Met de eerste planten deden ook de eerste dieren hun intrede en meer bepaald Arctische dieren zoals wilde rendieren, vossen en wolven. In de bossen van Midden-Noorwegen zijn veel wilde vruchten te vinden: bosbessen, frambozen en wilde aardbeien. In de loof- en dennenbossen komen ook veel paddestoelen voor. De Noren

18

opheffen van dit unieke recht en dat zou een groot verlies betekenen.

Free Willy

Toerisme Gastronomie

Noorwegen staat bekend om zijn uitstekende verse producten zoals vis, zeevruchten en schaaldieren. In de meeste restaurants vind je gerookte zalm, gravlaks (gemarineerde zalm) en forel, maar je kan er ook genieten van versgevangen witvis, zoals kabeljauw, zeeduivel en heilbot. Voor wie het nog verser wil, loont het de moeite om in een havendorpje een zakje garnalen, vers van het vissersschip, te proeven. Voor de liefhebbers van vlees zijn rendier, eland, edelhert of korhoen aanraders. Een typisch Noorse specialiteit is brunost of bruine kaas, een op speciale wijze bereide geitenkaas. Deze bruine, zoete kaas is buiten Noorwegen niet erg bekend, maar Noren van alle leeftijden zijn er gek op.

Allemansrecht

Volgens dit gewoontegebruik, dat ontstaan is in een tijd dat er nog maar weinig wegen waren en er dus vaak gezocht werd naar de kortste weg, mag iedereen andermans grond betreden. Bordjes met ‘verboden toegang’ zult u dan ook zelden tegenkomen in Noorwegen. Ook de toerist mag van dit recht gebruik maken, maar het spreekt vanzelf dat u met zorg en voorzichtigheid gebruik moet maken van deze gastvrijheid. Toenemende vervuiling en beschadiging van de natuur zouden immers kunnen leiden tot het

Noorwegen in cijfers

Noorwegen is 11 keer zo groot als België en heeft een kustlijn van ruim 2.600 kilometer. Als je de talrijke fjorden die de kust bepalen meerekent, is de kustlijn zelfs 21.000 kilometer lang. Noorwegen telt ongeveer 15.000 eilanden, waarvan er bijna 2.000 bewoond worden. Tussen 1820 en 2000 emigreerden 1 miljoen Noren op zoek naar een beter leven. Door dit hoge aantal wonen er nu meer Noorse afstammelingen in het buitenland dan in Noorwegen zelf.

Meer informatie

http://www.noorwegen.be


Aan de balie

Elke maand beantwoordt Stijn Van Schel, advocaat aan de balie van Brussel en assistent personen- en familierecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven, vragen van onze lezers.

Heeft u zelf een vraag, stuur dan een briefje naar “Wieper Advocaat – Lindenlaan 29 – 1861 Wolvertem” of mail naar magazine@wieper.be. Voor meer informatie over de activiteiten van onze advocaat kan u terecht op http://vanschel.wieper.be.

Aanrijdingsformulier Deze maand een onderwerp waar ieder van ons vroeg of laat (uiteraard zonder dat ik het u toewens) eens mee te maken krijgt: een ongeval en het invullen van het aanrijdingsformulier. Uit de praktijk meen ik te kunnen afleiden dat mensen behoorlijk onvoorzichtig zijn wanneer het aankomt op het invullen van een gemeenschappelijke ongevalsaangifte. Men beschouwt dit als een loutere formaliteit die enkel belangrijk is om te weten waar het voertuig verzekerd is en wie de werkelijke eigenaar is. De trouwe lezers onder u, beginnen reeds aan te voelen dat ik op dit moment wel eens het tegendeel zou kunnen beweren. En ja, ook hier kom ik helaas weinig verrassend uit de hoek.

“ Respecteer de waardeverhoudingen alsook de positionering van de voertuigen ten opzichte van elkaar en de rijbaan. “ Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid voor een ongeval (laten we er van uitgaan dat er twee personenwagens betrokken zijn) zal een rechter immers veel aandacht schenken aan een aanrijdingsformulier

20

dat door de beide bestuurders is ingevuld en ondertekend. Meer nog, het zal in feite dienen als hoofduitgangspunt bij de beoordeling en zal zelfs primeren op het strafdossier dat eventueel later werd samengesteld na aangifte van het ongeval door één der bestuurders bij de politie. Wat voornamelijk enige aandacht verdient, zijn de rubrieken 10 tot en met 14 op het aanrijdingsformulier. In de rubrieken 10 en 11 is het uiterst belangrijk goed aan te duiden waar de schade zich aan het voertuig bevindt. Uit de plaatsen waar deze schade zich gemanifesteerd heeft, kunnen nuttige inlichtingen worden afgeleid aangaande de wijze waarop de aanrijding plaatsvond. Rubriek 12 (toedracht) is evenzeer een aanwijzing hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Zodoende komen we bij misschien wel de belangrijkste rubrieken: nl. 13 (schets) en 14 (opmerkingen). Maar al te vaak is de invulling van deze rubrieken doorslaggevend geweest in de beoordeling van de aansprakelijkheid, en dit vooral wanneer er weinig andere bewijsmiddelen (bvb. getuigen) voor handen zijn. Wees vooreerst bijzonder voorzichtig wat betreft de situatieschets: respecteer de waardeverhoudingen (bvb. breedte van de rijbaan vs. breedte van het voertuig) alsook de positionering van de voertuigen

ten opzichte van elkaar en de rijbaan. Door een voertuig in het midden van de rijbaan te tekenen, terwijl het zich daarentegen eerder tegen de middenstrook of juist tegen de goot bevond, kan je – zonder het goed te beseffen – het hele dossier in het voordeel van jezelf of de andere bestuurder (minder prettig) doen overhellen. Daarnaast is het zeker aan te raden het vakje “opmerkingen”, ofwel rubriek 14, in te vullen. Het klopt inderdaad dat er weinig plaats voorzien is, maar het verdient aanbeveling toch enige moeite te doen een opmerking te uiten. Wanneer je namelijk zonder enige opmerking de ongevalsaangifte laat invullen door de andere bestuurder en deze dan ook ondertekent, wordt er door de rechtbank vermoed dat je de visie van deze andere bestuurder bijtreedt. Het feit dat het aanrijdingsformulier vermeldt dat het geen erkenning van aansprakelijkheid inhoudt, doet daaraan geen afbreuk. Wees dus oplettend en laat je niet verleiden “snel even dat formulier in te vullen”.


Sudoku's ++ Starter

++ Doorbijter

5 3

9 5 3 4 3 6 7 8 5 1 5 2 6 3 9 1 4 7 4 8 2 6 3 1 2 4 3 9 7 6 9 1

6 4 8 2 1

3 9 6 2 4 8 1 7 5

5 7 4 1 3 9 2 8 6

8 1 7 4 2 9 5 6 3

2 9 5 6 3 7 1 8 4

8 2 1 7 6 5 9 3 4

4 3 6 1 8 5 7 2 9

2 5 3 9 7 1 6 4 8

7 8 2 9 1 6 3 4 5

2 7 1 6 9 8 3 4 5

6 8 9 3 5 4 7 1 2

5 4 1 8 7 3 2 9 6

3 4 6 7 5 1 2 8 9

1 4 7 6 8 2 3 5 9

9 6 3 2 5 4 8 7 1

6 8 9 1 4 5 7 3 2

7 3 8 5 2 6 4 9 1

1 7 4 5 9 2 6 3 8

4 5 7 3 8 2 6 9 1

9 6 5 4 1 7 8 2 3

3 5 9 7 6 8 4 1 2

1 2 3 9 7 6 4 5 8

4 1 2 8 9 3 5 6 7

6 2 8 3 4 1 9 5 7

7

5 9 8 4 2 3 1 7 6

5

7 6 4 8 1 9 5 2 3

2

2 8 2 6 7 3 1

9 3 5 2 6 4 8 1 7

5

7

8

4

3 5 9

4

8 1 2 5 3 7 9 6 4

1 3 8 7 6 1 9 4 1 2 3 6

4 5 2 4 1 3 8 3 7

++ Oplossingen

9

7

7

1

++ Kamikaze

2

2 5 3

B S B E S T K A N A R S O L O Y D A L E I D E G E B E D K S F A S P A V E R K E T R I A L A A S I N T T R A D O O R S M A T K R E K E O V B E L E I M A N G

E N I E O A N R A L I S E I D R R P O E E E B N E L L S D E L

L D I G G D E E R E N T O E O G R O T S N M D E E E C R O M R I N

O P G E R A N A S S D T R Z E I E R E E R A M O S S B A F A K O K A R K T E R R E W E Z T S E T J

T O N E E L S P E L E R T R A P E Z E

S L A N K T U N E S I E P P L O S

Afslanken?

Meer energie?

(gratis begeleiding en blijvend resultaat)

Snel, gemakkelijk en gezond ontbijt?

Betere sportprestaties? Veilinglaan 12 1861 Wolvertem 02/269 53 03 www.hairmode.be

WIJ BIEDEN EEN OPLOSS

ING!

Voor GRATIS lichaams- en voedingsanalyse zie bon pag. 26

BEL of SMS ‘info’ naar GERLINDE 0486/48.09.71 wellnesscoachmeise@yahoo.com


[MEDIJAN] [MEDIJAN] [MEDIJAN]

[MEDIJAN] [MEDIJAN]

[MEDIJAN] [MEDIJAN] [MEDIJAN] [MEDIJAN] [MEDIJAN]

[MEDIJAN]

DRUKWERK flyers – affiches – folders – magazines – stickers – visitekaartjes - ...

GRAFISCHE VORMGEVING logo’s – advertenties – alle layoutwerk

[MEDIJAN]

VERDELING DRUKWERK inplannen en opvolgen bedeling De Post – BD – enz.

COPYRIGHTING redactie reclameteksten

WEBSITES ontwerp en realisatie op maat

RECLAMESPOTS radiospots – ...

[MEDIJAN] Lindenlaan 29 1861 Wolvertem T F E W

02/303.42.61 02/303.42.62 info@medijan.be http://www.medijan.be


Groot kruiswoordraadsel Deze puzzel werd gemaakt door de redactie van ’De Puzzelaar’. De Zweedse-puzzelbundel: De Stad Stockholm en De Viking staan vol met gelijkaardige puzzels. gedorste halmen

f

zangstem duurzaam

f

gerecht

ca

vogelproduct

edelgas

a

a

a

draagbalk

f

verbruikt gewas

a

kunstproduct

c

papegaai

dun predikante

gebergte in Z-Am.

c

aanvoerder slaapplaats

c

brandstof

c

a

c

biersoort

a

a stadium

boom

c

eetlust

a

rente

ca

grondsoort

a

c slotwoord plaats in Japan

a twaalf dozijn vreemde munt steenmassa

g c

rivier in Italië

voorzetsel

brandgang

Europese hoofdstad

a

c

deel v.e. voet

ca

vrucht

a

jachtexpeditie

c

verkoopplaats

c

fors

omgeving

g

a

a

dof

theorie

g strijkwerktuig

24

zweefrek

ca

a opgeworpen heuvel zangnoot

c

windrichting

c

zangnoot

voegwoord

a

a

bedrag

c

c

lastdier

a

k muziekstijl

ongebonden

a

c

voorzetsel

lidwoord treksluiting

a c fatsoenlijk

c

per persoon

a

c

a filmploeg

bestuur

ca

c

a

g

Prinsenstraat 4 1850 Grimbergen

a

a

c

eer

c

c etenbereider zeevrouw

diameter

insect

Frans lidwoord

bastion

c getijde

c

beroep

rijstdrank

a

Chinese lengtemaat

c

a

c

wortel

g

deel van Afrika

a

c

c

motorwedstrijd

lokspijs

zon- en feestdagen

ca

ik

a

c

Gesloten op

Engelse titel

a

beeldbandapparatuur oogholte

ca

fakkel

zangstuk

g

6u - 13u / 14u - 18u

groot water vloerbedekking

a

c

g

plaats in België

zaterdag

c

zitje bij café

perceel

a

maandag tot en met

telwoord

c

Dagbladhandel

Openingsuren

achter

gezang pers. vnw. wereldtaal

g

uitbouw

grove pleister

’t Artikeltje

a

a

Europeaan

bijwoord

k

a

c

lang en fijn

spil

g

a

schrijfgerei acteur

zangvogel

alleenspel

e

c

op die wijze

c

02/262.40.22

nodig


kortingen en wedstrijden Gratis Voedings- en Lichaamsanalyse

Ten Cate slips 3+1

Wellnesscoach Meise Bel 0486/480971 voor een afspraak.

Anne Saterdag Markt 31 1840 Londerzeel

Niet cumuleerbaar

Niet cumuleerbaar

Geldig tot 31 december 2008

Geldig tot 31 december 2008

Gratis Lichaamsanalyse

20% korting op alle kerstdecoratie

Celluforma Mieregemstraat 30-32 1785 Merchtem Niet cumuleerbaar

Niet cumuleerbaar

Geldig tot 31 december 2008

Geldig tot 31 december 2008

50% korting op een verwenarrangement naar keuze

Gratis rugmassage

Fit&Relax Center Potaardestraat 42 1860 Meise Max. 1 bon per verwenarrangement.

Abonnement Powerplate te winnen! Vraag: Waarvoor kan je niet voor terecht

bij Celluforma?

Antwoorden: Hypoxi-afslanking Dieet Powerplate Edermologie

Celluforma Mieregemstraat 30-32

Deelnemen kan op WWW.WIEPER.BE 1785 Merchtem

26

Bron Van Bavalon Meusegemstraat 118a 1861 Wolvertem

Fit&Relax Center Potaardestraat 42 1860 Meise Max. 1 bon per persoon. Geldig tot 31 december 2008

Win een Wieper USB-stick van 1 Gigabyte!

Vraag: Wie interviewde Wieper Magazine voor het

nummer waarin Ann Van Elsen verscheen?

Antwoorden: Tom Boonen Frank Dingenen Erik Van Looy Johan Verminnen

Wieper Magazine Lindenlaan 29

Deelnemen kan op WWW.WIEPER.BE 1861 Wolvertem


NICO TAEYMANS KAAT TILLEY EDC

-

-

ONNO

LIZE MOMMAERTS JOSIANE DOUCHAMPS -

FOSSIL

-

-

XIOMA EM EN EL

SUENO

-

OIA

JÉH

-

ESPRIT

-

-

ETC ...

DIESEL - STORM - FOSSIL - ESPRIT - FESTINA - LOTUS - BOCCIA - AXCENT - PUMA CALYPSO - HELLO KITTY - BARBIE - FIORUCCI - NOON - PIERRE CARDIN - GUL - PHILIPPE STARCK - ETC ... KERSTMARKT ZATERDAG 20 DECEMBER -> open 10u – 23u

VANAF ZONDAG 14 DECEMBER: ALLE DAGEN OPEN VANAF 10U (uitgez. 25/11)

KERKSTRAAT 3 – MERCHTEM – 052 / 38 00 32


Frank Dingenen Wat schaft de borst vandaag? In het Brusselse zijn er nog cafés en tavernes waar je voor geen tien euro een degelijke dagschotel kunt bestellen. Dat je als alleenstaande de tafel moet delen met soms minder appetijtelijke gasten, neem je er graag bij. Zolang ze hun winden maar ophouden en hun tanden inhouden. Je kan je er aan alles verwachten, maar ik hoù wel van enige afleiding tijdens het eten. Toch was het effe slikken en stak ik van verbazing mijn vork haast in mijn neusgaten, toen ik gisteren een vrouw in de mot had die twee tafels verder zonder enige gêne haar linkerborst bovenhaalde. En het was een borst om U tegen te zeggen! Ze zat er enigszins mee te klungelen om ze met één hand volledig uit haar beha te krijgen, maar eenmaal verlost en in volle glorie tentoongesteld, zou het perfecte scenario zijn dat net op dit moment een liedje van Dolly Parton in de zaak zou weerklinken. Omdat de tafelgenoten tegenover mij het zicht enigszins belemmerden, kreeg ik pas een poos later in de gaten dat haar borst eigenlijk bedoeld was voor de baby die ze ter hoogte van haar rechterborst in de arm hield. De oude man naast mij had het tafereel ook gevolgd en ik vermoed dat hij écht alle moeite had om zijn tanden in te houden, zo stond hij er met open mond naar te kijken. Ik zag hem denken: ‘Zulke dagschotel wil ik ook!’. En dat terwijl de baby er duidelijk helemaal niet van wilde weten en hij met zijn kleine vingers in haar grote mooie tepel kneep. Hij zette zijn keel open, waardoor zowat iedere aanwezige ophield met eten en in de richting van de borstentafel staarde. Het lawaaierige café werd plots een museum waar de bezoekers als het ware in extase een schilderij van Rubens bewonderden, ‘Moeder met kind’. Geërgerd of gechoqueerd waren ze niet, integendeel. De meesten glimlachten of fezelden iets tegen elkaar, maar geen minuut later at iedereen rustig verder. Een gezamenlijke en respectvolle uiting van begrip: ‘Godja, dat kind moet ook eten!’. En de dagschotel ‘Ossentong in maderasaus’ was nu niet meteen iets wat je een baby voorschotelt. ‘Dit moet kunnen!’ zei de bejaarde dame tegenover

mij kordaat, zonder naar me op te kijken, ‘Ik heb àl mijn kinderen de borst gegeven. In de trein, in het park, in de kerk,… Zelfs in de Innovation! Als je voor borstvoeding kiest, moet je ook consequent zijn. En ik beklaag mijn keuze niet, want ik heb flinke kinderen, hè Madeleine!’. Zij tikte daarbij zo heftig tegen de elleboog van haar schrokkerige vriendin die naast ze zat, dat die zich verslikte in haar mes en dreigde haar eigen tong in de maderasaus te zien belanden. ‘Maar enfin zeg, Georgette!’ was al wat ze nog kon uitstamelen. Of beter gezegd, lispelen. Het volgende halfuur konden de oude man naast mij en ikzelf van de twee dames tegenover ons zowat alles opsteken over borstvoeding wat geen internetsite vermag. Ze waren tegen elkààr bezig, de madammen, maar af en toe keken ze een tikje hautain en geamuseerd naar ons, alsof ze wilden zeggen: ‘Jullie hebben natuurlijk gèèn borstvoeding gekregen, hè sukkels!’. Bij mijn weten en veeleer bij dat van mijn moeder zaliger heb ik dat wel, maar ik herinner me er niks van. Ik stond er ook nooit bij stil. Tot vandaag. De madammen schotelden mij alle puzzelstukjes voor: ‘Onzen oudste, Harry, is nu 43 jaar’ zei Georgette trots tegen Madeleine, ‘En die heeft nog nooit van z’n leven een druppel alcohol aangeraakt!’. Ze liet een pauzetje, haalde diep adem en zei dan met opgeheven hoofd: ‘Dankzij mij! In alle periodes dat ik borstvoeding gaf, heb ik op àlles gelet wat ik at en dronk. … Allez, ge kent de zatte Jef toch? De zoon van Hélène. Die zuipt en paft als geen ander, die graaft zijn eigen graf. Maar wat deed zijn moeder toen ze hem de borst gaf ? Hè? … Juist, paffen en zuipen!’ ‘De liefde voor je kind gaat langs de borst!’ merkte Madeleine droogjes op. Ik weet niet waar ze het haalde, maar het klonk als één of andere Oosterse wijsheid. Hoewel, Aziatische vrouwen hebben doorgaans kleine borsten, ja toch? Kùnnen zij überhaupt wel borstvoeding geven? In mijn fantasie zat ik even in Thailand. Wat de madammen zeiden, maakte in elk geval indruk op me, want vanaf dan durfde ik mijn kwartje wijn niet meer aanraken en moffelde ik mijn nicotinevingers van mijn rechterhand weg in de vuist van mijn linker.

‘In de moedermelk zit àlles!’, ging Georgette onverstoord verder, ‘En ik kan het weten, want Marc, onze jongste, had een gebrek aan proteïnen. Dat zei de dokter toch. Dus heb ik een paar dagen zelfgemaakte bonensoep gegeten, rijk aan eiwitten. Wil je nu geloven dat Markske een paar uur na de borst constant protjes liet? Straf, hè!’. Ik vermoed dat iederéén aan onze tafel op dat moment op zijn kaakranden beet, bang om het niet luidop uit te proesten van het lachen. Twee tafels verder bleek de baby zich nog altijd niet te verzoenen met de inhoud van de borst van zijn zogende moeder. Hij bleef maar huilen en God weet waarom. Georgette wist het alleszins ook, alsof het om een multiple choice vraag ging: ‘Ofwel heeft die mevrouw gisteren te veel look gegeten en heeft haar moedermelk een reukje of een smaakje, ofwel heeft ze haar borsten vanmorgen gewassen met een gel waaraan die kleine nog niet gewend is. Seffens begint hij nog zeepbelletjes te blazen!’ lachte ze nu zelf. Ze moest een halve draai maken om ook een glimp te kunnen opvangen van het tafereel achter haar. ‘Ofwel zijn het haar tepels… Jà, dat is het!’, zei ze deskundig nadat ze zich van de situatie had vergewist en ze zich weer tot Madeleine wendde. ‘Ze moet haar tepels verzorgen, ze zijn te hard. De mijne heb ik destijds altijd keurig gesoigneerd. Elke dag gemasseerd met ijsblokjes. Daarvan werden ze soepel en mijn kinderen waren er zot van! Kamiel, mijn ex-man, daarentegen…’ droomde Georgette voor zich uit met een verbeten trekje om haar mond. De oude man naast mij die zichtbaar van dit middagmaal had genoten, speelde met zijn glas cola, waardoor de ijsblokjes tegen elkaar tikten en sneller dooiden dan normaal. Tegelijk staarde hij in de richting van de borstentafel en smolt wellicht ook zijn hart. Zeker toen de baby plots ophield met huilen en gulzig zijn mondje rond mama’s tepel sloot. En de mama, ze knikte en keek verontschuldigend maar met enige trots naar de aanwezigen, ‘Het is gelukt!’… Precies op dat moment liet de ouwe man naast mij een flink boerke.


30


Leden VAN WIEPER.BE Fotograf ie

+ Fotostudio De Ryck Vilvoordsesteenweg 205 Grimbergen 1850 + Fotostudio Van den Brande Kerkstraat 25 Londerzeel 1840 + Portrait Studios Vilvoordsesteenweg 161 Meise 1860

Varia

+ Acad’Emo Westrodestraat 59 Westrode 1861 + Advocaten Johan & Stijn Van Schel Jan Hammeneckerstraat 75 Westrode 1861 + Arcadio Schoen- en Slotenmaker Huart Hamoirlaan 154 Schaarbeek 1030 + City Energy Mechelsestraat 162 Londerzeel 1840 + Cloots Ruitersport Beekstraat 44 Wolvertem 1861 + Cofcom (Heyda/Style Coffee) Wilgenlaan 52 Wolvertem 1861 + C-Sign Slozenstraat 52 Wolvertem 1861 + Ello Mobile Brusselsesteenweg 560 Overijse 3090 + Livwell / Spinalis Molenstraat 11 Londerzeel 1840 + LLivia Vastgoedmeting Jan Hammeneckerstraat 17 Westrode 1861 + Top Office Shop Molenstraat 11 Londerzeel 1840 + Was ’n Zo Klein Holland 29 Londerzeel 1840

Geschenken

+ Cadeau Center Design Romantico Vilvoordsesteenweg 205 Grimbergen 1850 + Roma Hogesteenweg 3 Grimbergen 1850 + Streekproductenwinkel P. Woutersstraat 1 Grimbergen 1850 + Via Bassa Lagesteenweg 40 Grimbergen 1850

Boekhouding en Fiscaliteit

+ EC Boekhouding en Fiscaliteit Breendonkstraat 3 Londerzeel 1840

Bank en verzekeringen

+ De Schrijver & Van Keer Malderendorp 1 Malderen 1840 + DVV De Winter Vlaanderenstraat 10/2 Vilvoorde 1800 + Eggermont & Cuyckens Breendonkstraat 3 Londerzeel 1840

Dagbladhandel

+ ’t Artikeltje Prinsenstraat 4 Grimbergen 1850

Informatica

+ Datarex Schaarbeeklei 152 Vilvoorde 1800 + Visionline Polderstraat 32 Londerzeel 1840

Reisbureau

+ All Travel Limbosweg 7 Meise 1860 + Vespucci Travel Hogesteenweg 22 Grimbergen 1850

Kapsalon

+ Hair Mode Veilinglaan 12 Wolvertem 1861 + Hairpoint A & C Stationsstraat 84 Londerzeel 1840 + New Style An Bogaerdstraat 41 Merchtem 1785

Auto

+ Sergoyne Car Parts Veilinglaan 18 Wolvertem 1861 + Stan Feyaerts Eikendreef 26 Buggenhout 9255

Horeca

+ Het Eiland Kardinaal Sterckxlaan 70 Meise 1860 + ’t Grijvenhof Steenhuffelstraat 96/98 Malderen 1840 + Pizza Ristorante Vera J. B. Nowélei 60 Vilvoorde 1800 + Salons de Romree Beiaardlaan 31 Grimbergen 1850

Meubels / Keukens

+ Euro Kitchen Bergensesteenweg 458 B Sint-Pieters-Leeuw 1600 + Euro Kitchen Weiveldlaan 29 Zaventem 1930 + SW Slaapadviseur Kasteelstraat 37 Buggenhout 9255 + Van Camp Keukens Vilvoordsesteenweg 383 Grimbergen 1850

Juwelen

+ Twice as Nice Leuvensestraat 71 Vilvoorde 1800 + ’t Uurke Juwelen Kerkstraat 3 Merchtem 1785

Elektronica / Multimedia

+ AllTools Meerstraat 104 Londerzeel 1840 + FOL Sound & Vision Jan Mulsstraat 73/75 Strombeek-Bever 1853 + Kris Sarens Steenhuffeldorp 53 Steenhuffel 1840 + Sarens M & Zo Mechelsestraat 31 Londerzeel 1840

Kleding en schoenen

+ Anne Saterdag Markt 31 Londerzeel 1840 + Bimbi Kerkstraat 30 Londerzeel 1840 + Camoso Industriepark 14/009 Drongen 9031 + CoolBAGs Stationsstraat 37 Londerzeel 1840 + Frans Herenmode Leuvensestraat 51 Vilvoorde 1800 + Karel & Co P. Woutersstraat 18 Grimbergen 1850 + L’Incontro Lagesteenweg 5 Grimbergen 1850 + Lingerie Valentijn Korte Ridderstraat 11 Merchtem 1785 + Liola Brusselsesteenweg 7 Grimbergen 1850 + Manhattan Bis Grote Markt 5 A Vilvoorde 1800 + Monika Lingerie Wemmelsestraat 6 Strombeek-Bever 1853 + Pirouette Kerkstraat 4 Londerzeel 1840 + Soho Concept Brusselsesteenweg 21 Grimbergen 1850 + Suikerbuikje Brouwerijstraat 2/1 Steenhuffel 1840 + Van Rensbergen Nieuwstraat 11 Merchtem 1785 + Zi Bo Hoogstraat 15 Wolvertem 1861

Welness

+ BodyMorfose Hoogstraat 21 Wolvertem 1861 + Celluforma Mieregemstraat 30 Merchtem 1785 + Go-Fit Londerzeel Gildenstraat 54 Londerzeel 1840 + La Beauté Driesstraat 25/1 Wolvertem 1861 + Luxor Molenveld 30 Londerzeel 1840

Decoratie / Bloemen

+ De Bron Van Bavalon Meuzegemstraat 118a Wolvertem 1861 + Coni-Roos Meerstraat 67 Londerzeel 1840 + Kunstparadijs De Leeuw Mechelsestraat 52 Vilvoorde 1800 + Quillaja Flowers Wolvertemsesteenweg 28 Grimbergen 1850 + Pottery Selleslagh Kleine Heide 19 Leest 2811 + Van Steenwinckel Decoratie Wolvertemsesteenweg 112 Grimbergen 1850

Tuinen

+ Tuinen Johan De Cock Breestraeten 276 Merchtem 1785 + Tuinmachines Marievoet Kerkstraat 6 Nieuwenrode 1880

Lid worden als onderneming kan door je te registreren op wieper.be of door contact op te nemen via klantendienst@wieper.be ++ 02/303 42 61

31


TOTALE UITVERKOOP WEGENS OVERNAME F CHINE C. JANSSEN D’EXTERIOR ARMANI STILLS ZUID BOSS

M ARMANI HUGO BOSS MUGLER LARDINI KENZO FABRIZIO DEL CARLO

GASPARI

ROBERT FRIEDMAN

PUPPICK

MILESTONE

...

...

K e r k s t r a a t 3 1 1 8 4 0 l o n d e r z e e l

Wieper Magazine Grimbergen 12/2008  

Wieper Magazine Grimbergen 12/2008 met Johan Verminnen, Frank Dingenen en veel meer.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you