Issuu on Google+

Riešenie pre murivo Porotherm Profi Dryfix

brúsené tehly – superrýchle murovanie na penu Dryfix extra

Rozmery lxbxh

Pevnosť v tlaku

R 1)

(mm)

(N/mm )

(m .K/W)

(W/m .K)

(ks/m )

(m /dóza)

(ks/pal)

44 Ti Profi Dryfix

250 x 440 x 249

P10

3,81 1)

0,25

16

5

44 Ti Profi Dryfix K

250 x 440 x 249

P8

-

-

-

44 Ti Profi Dryfix 1/2 K

125 x 440 x 249

P8

-

-

44 Profi Dryfix R

187 x 440 x 249

P8

-

38 Ti Profi Dryfix

250 x 380 x 249

P10

38 Ti Profi Dryfix K

250 x 380 x 249

38 Ti Profi Dryfix 1/2 K

125 x 380 x 249

Názov výrobku

U 1)

Spotreba tehál v murive

Orientačná Počet tehál výdatnosť na palete peny 2)

Cena bez DPH

Cena s DPH

(EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2)

(EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2)

60

2,91

46,56

3,49

55,87

-

60

3,35

-

4,02

-

-

-

120

1,99

-

2,39

-

-

-

-

72

2,77

-

3,32

-

3,40 1)

0,28

16

5

60

2,47

39,52

2,96

47,42

P8

60

2,84

3,41

P8

120

1,68

2,02

2,11 2)

0,42

16

5

80

1,99

31,84

2,39

38,21

2,05

32,80

2,46

39,36

160

1,43

1,72

1,22 2)

0,68

10,7

5

60

2,43

26,00

2,92

31,20

2,50

26,75

3,00

32,10

2

2

2

2

2

tehly

tehly

Tehly pre obvodové steny

Tehly pre vnútorné nosné steny P10

30 Profi Dryfix

250 x 300 x 249

30 Profi Dryfix 1/2

125 x 300 x 249

25 Profi Dryfix

375 x 250 x 249

17,5 Profi Dryfix

375 x 175 x 249

P12

0,87 2)

0,88

10,7

5

84

2,13

22,79

2,56

27,35

14 Profi Dryfix

500 x 140 x 249

P8

0,79 2)

0,95

8

10

80

2,24

17,92

2,69

21,50

11,5 Profi Dryfix

500 x 115 x 249

P8

0,66 2)

1,09

8

10

100

1,95

15,60

2,34

18,72

8 Profi Dryfix

500 x 80 x 249

P8

0,46

1,41

8

10

120

1,53

12,24

1,84

14,69

P15 P10 P12 P15

Tehly pre nenosné priečky

44 Ti Profi ( 38 Ti Profi)

44 Ti Profi K 44 Ti Profi 1/2 K  ( 38 Ti Profi K) (38 Ti Profi 1/2 K)

30 Profi

44 R Profi

Porotherm AKU Profi Dryfix

30 Profi 1/2

akustické tehly – spoľahlivá ochrana proti hluku

Rozmery lxbxh

Pevnosť v tlaku

R

1)

1)

Spotreba tehál v murive

Orientačná Počet tehál výdatnosť na palete peny 2)

Cena bez DPH

Cena s DPH

(mm)

(N/mm )

(m .K/W)

(W/m .K)

(ks/m )

(m /dóza)

(ks/pal)

(EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2)

(EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2)

25 AKU Profi Dryfix

375 x 250 x 249

P12

0,39

1,54

10,7

5

45

3,32

35,52

3,98

42,63

20 AKU Profi Dryfix

400 x 200 x 249

P12

0,37

1,59

10

5

50

2,90

29,00

3,48

34,80

Názov výrobku

2

2

2

2

2

tehly

tehly

Dôležité: Na každých 5 m2 obvodových a vnút. nosných stien, t.j. od hrúbky steny 17,5 cm, resp. na každých 10 m2 nenosných priečok, t.j. hrúbky steny 14 a 11,5 cm, jedna dóza peny Dryfix extra zdarma. Pena navyše: za cenníkovú cenu – str. 13. Vysvetlivky: 1) Tepelnoizolačné parametre muriva v suchom stave s omietkami obvodová stena: • vonkajšia omietka 30 mm Porotherm TO + 5 mm Porotherm Universal • vnútorná omietka 15 mm Porotherm Universal vnútorná stena: • obojstranná omietka 2 x 15 mm Porotherm Universal 2) Uvedená výdatnosť peny Dryfix extra je orientačná. Skutočná výdatnosť peny závisí poveternostných podmienok, najmä od teploty obsahu dózy, ale aj od hrúbky nanášaného pásu peny. Teplota obsahu dózy by mala byť cca 20°C. °Nižšia teplota obsahu dózy môže mať za následok výrazne nižšiu výdatnosť peny. 3) Tehly Porotherm AKU Profi sa vypĺňajú betónom; čísla v zátvorke udávajú spotrebu výplňového betónu na m2 muriva 4) Murované na penu Dryfix extra; dutiny tehál vyplnené betónom; obojstranná vápennocementová omietka 2 x 15 mm

6

Cenník produktov a služieb 2014


Porotherm Profi Dryfix