Page 1

Riešenie pre murivo

1.2

The Look Cenník produktov a služieb 2014

infolinka: 0850 111 283 www.wienerberger.sk www.porotherm.sk

14.09.2012od 7. 1. 2014 Platný Cenník 2013

Wienerberger Building Material Solutions 1


Riešenie pre murivo Vývoj tehál Porotherm pre jednovrstvové obvodové steny Za posledných 20 rokov sa vzhľad tehál Porotherm neustále vyvíjal. Niektoré dnešné tehlobloky sme si v r. 1994 nevedeli ani predstaviť a v r. 2014 ich môžeme smelo označiť za revolučné novinky. Vývoj sa uberal dvoma smermi:  zlepšovanie tepelnoizolačných vlastností tehál, resp. muriva, pri zachovaní ostatných stavebnofyzikálnych parametrov na vyhovujúcej úrovni,  zjednodušenie a urýchlenie technológie murovania, úspora materiálu a zvýšenie kvality stavby. Najdôležitejšie medzníky tohto vývoja predstavujeme na príklade tehál pre hrúbku obvodovej steny 44 cm.

Klasika – maltová kapsa (1994) priečne dierované tehlobloky

Porotherm 44

počet radov dier: 25

 zvislý spoj: maltová kapsa vyplnená maltou  dierovanie kosoštvorcové  určené pre klasickú technológiu murovania na obyčajnú maltu (hr. ložnej škáry cca 12 mm)  možnosť murovania na tepelnoizolačnú maltu

Klasika – pero + drážka (1995) priečne dierované tehlobloky

Porotherm 44 P+D

počet radov dier: 25

 zvislý spoj: pero a drážka bez premaltovania  dierovanie kosoštvorcové  určené pre klasickú technológiu murovania na obyčajnú maltu (hr. ložnej škáry cca 12 mm)  možnosť murovania na tepelnoizolačnú maltu

Profi (2003), Profi Dryfix (2009) priečne dierované tehlobloky s brúsenými ložnými plochami

Porotherm 44 Profi

počet radov dier: 25

 ložné plochy upravené brúsením  murovanie na maltu Porotherm Profi alebo na penu Dryfix extra  úspora malty až 90%, resp. až 100 % v prípade Dryfix extra  menej stavebnej vlhkosti v murive  až o 30, resp. 50 % rýchlejšie murovanie v porovnaní s P+D  presné murovanie  zvislý spoj: pero a drážka bez premaltovania  dierovanie kosoštvorcové

Ti Profi, Ti Profi Dryfix (2011) priečne dierované tehlobloky s brúsenými ložnými plochami

Porotherm 44 Ti Profi

2

počet radov dier: 29

 všetky výhody brúsených tehál (viď časť Profi, Profi Dryfix)  zvislý spoj: pero a drážka bez premaltovania  dierovanie kombinované: trojuholníky a obdĺžniky

Cenník produktov a služieb 2014


Riešenie pre murivo TOP produkty pre jednovrstvovú obvodovú stenu EKO+ Profi (2012)

tenkostenné priečne dierované tehlobloky s brúsenými ložnými plochami

Porotherm 44 EKO+ Profi

 všetky výhody brúsených tehál (viď časť Profi, Profi Dryfix)  zvislý spoj: pero a drážka bez premaltovania  inovatívny tvar P+D – vzduchové dutiny aj v styčnej škáre  dierovanie obdĺžnikové  jedinečné riešenie detailov pomocou doplnkových formátov  vhodné pre nízkoenergetické domy

počet radov dier: 34

T Profi (2013)

tehly plnené minerálnou vlnou  všetky výhody brúsených tehál (viď časť Profi, Profi Dryfix)  sila spojenia dvoch prírodných materiálov  minerálna vlna hydrofobizovaná v celom objeme  keramická tvarovka – účinná ochrana tepelnej izolácie proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom  vysoká pevnosť muriva v tlaku vďaka masívnej keramickej tvarovke  tepelná izolácia v rámci hrúbky steny  difúzne otvorený systém  vhodné pre nízkoenergetické až pasívne domy

Porotherm 44 Ti Profi

Vývoj súčiniteľa prechodu tepla obvodovej steny hr. 44 cm z tehál Porotherm *) 0,46

STN 73 0540-2:2002

U (W/m ·K) 2

0,39 0,36

0,36 0,32

0,32

0,31

0,32

STN 73 0540-2:2012

0,28

0,27 0,21

44 Profi

44 Ti

44 Ti Profi

44 EKO+ Profi

44 T Profi

1994 maltová kapsa bez úpravy 25

1995 P+D bez úpravy 25

2008 P+D brúsené 25

2010 P+D bez úpravy 29

2011 P+D brúsené 29

2012 P+D brúsené 34

2014 P+D brúsené **)

44 Ti + TM

44 + TM

44 Ti + MM50

44 P+D

44 Profi

44

44 P+D + TM

44 T Profi

44 P+D + MM50

44 EKO+ Profi

rok zavedenia zvislý spoj ložné plochy počet radov dier

44 Ti Profi

Porotherm

44 + MM50

Porotherm

0,17

*) hodnoty U s omietkami a pri praktickej vlhkosti, **) nie je klasický typ priečne dierovanej tehly MM50 = murovacia malta Porotherm MM50; TM = tepelnoizolačná murovacia malta Porotherm TM; P+D = pero + drážka

Cenník produktov a služieb 2014

3


Riešenie pre murivo Porotherm T Profi Rozmery lxbxh

Pevnosť v tlaku

R1)

U1)

Spotreba tehál v murive

(mm)

(N/mm2)

(m2.K/W)

(m2.K/W)

248x500x249

P8

6,58

2x123x500x249

P8

248x440x249

44 T Profi 1/2+1/2 42,5 T Profi

Počet tehál na palete

(ks/m2)

0,15

16

3,6

48

5,65

48

6,08

P8

5,79

0,17

16

3,1

72

2x123x440x249

P8

248 x 425 x 249

P8

5,96

0,16

16

2 x 123 x 425 x 249

P8

248x380x249

P8

5,04

38 T Profi 1/2+1/2

2x123x380x249

P8

36,5 T Profi

248 x 365 x 249

Novinka 2014

50 T Profi

(ks)

90,4

6,78

108,48

4,87

77,920

5,84

93,504

72

5,24

6,29

3,0

40

4,87

77,920

5,84

93,504

40

5,24

6,29

0,19

16

2,7

72

4,07

65,120

4,88

78,144

72

4,92

5,90

P8

5,16

0,19

16

2,6

60

4,07

65,120

4,88

78,144

2 x 123 x 365 x 249

P8

60

4,92

5,90

248x300x249

P8

4,18

0,23

16

2,7

96

3,43

54,88

4,12

65,92

30 T Profi 1/2+1/2

2x123x300x249

P8

96

4,05

4,86

30 T Profi

248 x 300 x 249

P8

4,32

0,22

16

2,2

60

3,43

54,88

4,12

65,92

2 x 123 x 300 x 249

P8

60

4,05

4,86

50 T Profi 1/2+1/2 44 T Profi

42,5 T Profi 1/2 +1/2 Novinka 2014

Cena bez DPH Cena s DPH tehly tehál tehly tehál v m2 muriva v m2 muriva 2 (EUR/m2) (EUR/ks) (EUR/m ) (EUR/ks)

Orientačná spotreba malty v murive (l/m2)

Názov výrobku

38 T Profi

36,5 T Profi 1/2 +1/2 Novinka 2014

brúsené tehly plnené minerálnou vlnou – rýchle murovanie na maltu Porotherm Profi

30 T Profi

30 T Profi 1/2 +1/2

Formáty Porotherm 50, 44, 38 a 30 T Profi - 96 ks/pal vrátane doplnkov v predaji od 1.4.2014. Formáty Porotherm 42,5, 36,5 T a 30 T Profi - 60 ks/pal vrátane doplnkov sú výbehové produkty, v predaji do 1.4.2014, resp vypredania zásob. Dôležité: Na každé dve palety tehál Porotherm Profi 1 vrece malty zdarma. Malta navyše: za cenníkovú cenu – str. 13. Vysvetlivky: 1) Tepelnoizolačné parametre v suchom stave s omietkami: vonkajšia omietka 30 mm Porotherm TO + 5 mm Porotherm Universal obvodová stena: • vonkajšia omietka 30 mm Porotherm TO + 5 mm Porotherm Universal • vnútorná omietka 15 mm Porotherm Universal vnútorná stena: • obojstranná omietka 2 x 15 mm Porotherm Universal

50 T Profi

50 T Profi 1/2+1/2

44 T Profi

38 T Profi

30 T Profi

44 T Profi 1/2+1/2

38 T Profi 1/2+1/2

30 T Profi 1/2+1/2

Porotherm T Profi: dva prírodné materiály v jednom tepelná izolácia v rámci hrúbky steny tepelná izolácia chránené proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom vysoko nadštandardné tepelnoizolačné parametre už od hrúbky steny 300 mm vysoká pevnosť muriva v tlaku vďaka masívnej konštrukcii keramickej tvarovky vhodné pre nízkoenergetické až pasívne domy 4

Hydrofobizácia – účinná ochrana vlny proti vlhnutiu

Cenník produktov a služieb 2014


Riešenie pre murivo Porotherm EKO+ Profi Dryfix

U 1)

Spotreba tehál v murive

Orientačná Počet tehál výdatnosť na palete peny 2)

Cena bez DPH

Cena s DPH

Rozmery lxbxh

Pevnosť v tlaku

R 1)

(mm)

(N/mm2)

(m2.K/W)

(W/m2.K)

(ks/m2)

(m2/dóza)

(ks/pal)

(EUR/ks)

50 EKO+ Profi Dryfix

250 x 500 x 249

P8

5,40

0,18

16

5

40

3,45

55,20

4,14

66,24

50 EKO+ Profi Dryfix K

250 x 500 x 249

P8

40

3,97

4,76

50 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K

125 x 500 x 249

P8

80

2,35

2,82

50 EKO+ Profi Dryfix R

125 x 500 x 249

P8

80

2,93

3,52

44 EKO+ Profi Dryfix

248 x 440 x 249

P8

4,86

0,20

16

5

60

3,26

52,16

3,91

62,59

44 EKO+ Profi Dryfix K

250 x 440 x 249

P8

60

3,75

4,50

44 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K

125 x 440 x 249

P8

120

2,22

2,66

44 Profi Dryfix R

187 x 440 x 249

P8

72

2,77

3,32

Názov výrobku

Novinka 2014

brúsené tehly – superrýchle murovanie na penu Dryfix extra tehly

tehly tehál v m2 muriva (EUR/m2) (EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2)

Dôležité: Na každých 5 m2 obvodových a vnút. nosných stien, t.j. od hrúbky steny 17,5 cm, resp. na každých 10 m2 nenosných priečok, t.j. hrúbky steny 14 a 11,5 cm, jedna dóza zdarma. Pena navyše: za cenníkovú cenu – str. 13.

Porotherm EKO+ Profi Rozmery lxbxh

Pevnosť v tlaku

(mm)

(N/mm2)

50 EKO+ Profi

250 x 500 x 249

50 EKO+ Profi K

R

Orientačná Počet tehál spotreba na palete malty 2)

Cena bez DPH tehly tehál v m2 muriva (EUR/ks) (EUR/m2)

Cena s DPH tehly tehál v m2 muriva (EUR/ks) (EUR/m2)

U 1)

Spotreba tehál v murive

(m2K/W)

(W/m2.K)

(ks/m2)

(l/m2)

(ks/pal)

P8

5,40

0,18

16

5

40

3,20

51,20

3,84

61,44

250 x 500 x 249

P8

40

3,68

4,42

50 EKO+ Profi 1/2 K

125 x 500 x 249

P8

80

2,18

2,62

50 Profi R

125 x 500 x 249

P8

80

2,72

3,26

44 EKO+ Profi

248 x 440 x 249

P8

4,86

0,20

16

3,1

60

3,02

48,32

3,62

57,98

44 EKO+ Profi K

250 x 440 x 249

P8

60

3,48

4,18

44 EKO+ Profi 1/2 K

125 x 440 x 249

P8

120

2,06

2,47

44 Profi R

187 x 440 x 249

P8

72

2,57

3,08

Názov výrobku

Novinka 2014

brúsené tehly – rýchle murovanie na maltu Porotherm Profi 1)

Dôležité: Na každé dve palety tehál Porotherm Profi jedno vrece malty zdarma. Toto množstvo je určené na kontaktný spôsob nanášania malty len na rebrá tehál. Pre celoplošné nanášanie malty (viď str. 8) je potrebné dokúpiť ďalšie cca jedno vrece malty na dve palety tehál za cenníkovú cenu – str. 13. Vysvetlivky: 1) Tepelnoizolačné parametre muriva v suchom stave s omietkami: vonkajšia omietka 30 mm Porotherm TO + 5 mm Porotherm Universal 2) Uvedená výdatnosť peny Dryfix extra a spotreba malty Porotherm Profi sú orientačné. Skutočná výdatnosť peny závisí poveternostných podmienok, najmä od teploty obsahu dózy, ale aj od hrúbky nanášaného pásu peny. Teplota obsahu dózy by mala byť cca 20°C. °Nižšia teplota obsahu dózy môže mať za následok výrazne nižšiu výdatnosť peny.

44 EKO+ Profi (50 EKO+ Profi)

44 EKO+ Profi K (50 EKO+ Profi K) 

44 EKO+ Profi 1/2 K (50 EKO+ Profi 1/2 K) 

44 EKO+ Profi R (50 EKO+ Profi R)

Porotherm EKO+ Profi: inovatívny dizajn mriežky a spoja P+D veľké množstvo vzduchových dutín tenké keramické rebrá vynikajúce tepelnoizolačné parametre Cenník produktov a služieb 2014

5


Riešenie pre murivo Porotherm Profi Dryfix

brúsené tehly – superrýchle murovanie na penu Dryfix extra

Rozmery lxbxh

Pevnosť v tlaku

R 1)

(mm)

(N/mm )

(m .K/W)

(W/m .K)

(ks/m )

(m /dóza)

(ks/pal)

44 Ti Profi Dryfix

250 x 440 x 249

P10

3,81 1)

0,25

16

5

44 Ti Profi Dryfix K

250 x 440 x 249

P8

-

-

-

44 Ti Profi Dryfix 1/2 K

125 x 440 x 249

P8

-

-

44 Profi Dryfix R

187 x 440 x 249

P8

-

38 Ti Profi Dryfix

250 x 380 x 249

P10

38 Ti Profi Dryfix K

250 x 380 x 249

38 Ti Profi Dryfix 1/2 K

125 x 380 x 249

Názov výrobku

U 1)

Spotreba tehál v murive

Orientačná Počet tehál výdatnosť na palete peny 2)

Cena bez DPH

Cena s DPH

(EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2)

(EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2)

60

2,91

46,56

3,49

55,87

-

60

3,35

-

4,02

-

-

-

120

1,99

-

2,39

-

-

-

-

72

2,77

-

3,32

-

3,40 1)

0,28

16

5

60

2,47

39,52

2,96

47,42

P8

60

2,84

3,41

P8

120

1,68

2,02

2,11 2)

0,42

16

5

80

1,99

31,84

2,39

38,21

2,05

32,80

2,46

39,36

160

1,43

1,72

1,22 2)

0,68

10,7

5

60

2,43

26,00

2,92

31,20

2,50

26,75

3,00

32,10

2

2

2

2

2

tehly

tehly

Tehly pre obvodové steny

Tehly pre vnútorné nosné steny P10

30 Profi Dryfix

250 x 300 x 249

30 Profi Dryfix 1/2

125 x 300 x 249

25 Profi Dryfix

375 x 250 x 249

17,5 Profi Dryfix

375 x 175 x 249

P12

0,87 2)

0,88

10,7

5

84

2,13

22,79

2,56

27,35

14 Profi Dryfix

500 x 140 x 249

P8

0,79 2)

0,95

8

10

80

2,24

17,92

2,69

21,50

11,5 Profi Dryfix

500 x 115 x 249

P8

0,66 2)

1,09

8

10

100

1,95

15,60

2,34

18,72

8 Profi Dryfix

500 x 80 x 249

P8

0,46

1,41

8

10

120

1,53

12,24

1,84

14,69

P15 P10 P12 P15

Tehly pre nenosné priečky

44 Ti Profi ( 38 Ti Profi)

44 Ti Profi K 44 Ti Profi 1/2 K ( 38 Ti Profi K) (38 Ti Profi 1/2 K)

30 Profi

44 R Profi

Porotherm AKU Profi Dryfix

30 Profi 1/2

akustické tehly – spoľahlivá ochrana proti hluku

Rozmery lxbxh

Pevnosť v tlaku

R

1)

U

1)

Spotreba tehál v murive

Orientačná Počet tehál výdatnosť na palete peny 2)

Cena bez DPH

Cena s DPH

(mm)

(N/mm )

(m .K/W)

(W/m .K)

(ks/m )

(m /dóza)

(ks/pal)

(EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2)

(EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2)

25 AKU Profi Dryfix

375 x 250 x 249

P12

0,39

1,54

10,7

5

45

3,32

35,52

3,98

42,63

20 AKU Profi Dryfix

400 x 200 x 249

P12

0,37

1,59

10

5

50

2,90

29,00

3,48

34,80

Názov výrobku

2

2

2

2

2

tehly

tehly

Dôležité: Na každých 5 m2 obvodových a vnút. nosných stien, t.j. od hrúbky steny 17,5 cm, resp. na každých 10 m2 nenosných priečok, t.j. hrúbky steny 14 a 11,5 cm, jedna dóza peny Dryfix extra zdarma. Pena navyše: za cenníkovú cenu – str. 13. Vysvetlivky: 1) Tepelnoizolačné parametre muriva v suchom stave s omietkami obvodová stena: • vonkajšia omietka 30 mm Porotherm TO + 5 mm Porotherm Universal • vnútorná omietka 15 mm Porotherm Universal vnútorná stena: • obojstranná omietka 2 x 15 mm Porotherm Universal 2) Uvedená výdatnosť peny Dryfix extra je orientačná. Skutočná výdatnosť peny závisí poveternostných podmienok, najmä od teploty obsahu dózy, ale aj od hrúbky nanášaného pásu peny. Teplota obsahu dózy by mala byť cca 20°C. °Nižšia teplota obsahu dózy môže mať za následok výrazne nižšiu výdatnosť peny. 3) Tehly Porotherm AKU Profi sa vypĺňajú betónom; čísla v zátvorke udávajú spotrebu výplňového betónu na m2 muriva 4) Murované na penu Dryfix extra; dutiny tehál vyplnené betónom; obojstranná vápennocementová omietka 2 x 15 mm

6

Cenník produktov a služieb 2014


Riešenie pre murivo Porotherm Profi

brúsené tehly – rýchle murovanie na tenkovrstvovú maltu Porotherm Profi Rozmery lxbxh

Pevnosť v tlaku

R 1)

(mm)

(N/mm )

(m .K/W)

(W/m .K)

(ks/m )

(l/m )

(ks/pal)

44 Ti Profi

250 x 440 x 249

P10

3,81

0,25

16

3,1

44 Ti Profi K

250 x 440 x 249

P8

44 Ti Profi 1/2 K

125 x 440 x 249

P8

44 Profi R

187 x 440 x 249

P8

38 Ti Profi

250 x 380 x 249

P10

38 Ti Profi K

250 x 380 x 249

38 Ti Profi 1/2 K

125 x 380 x 249

Názov výrobku

U 1)

Spotreba tehál v murive

Orientačná Počet tehál spotreba na palete malty 2)

Cena bez DPH

Cena s DPH

(EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2)

(EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2)

60

2,70

43,200

3,24

51,840

60

3,10

3,72

120

1,83

2,20

72

2,57

3,08

3,40

0,28

16

2,7

60

2,29

36,640

2,75

43,968

P8

60

2,63

3,16

P8

120

1,56

1,87

2,11

0,42

16

2,1

80

1,82

29,120

2,18

34,944

1,87

29,92

2,24

35,84

160

1,31

1,57

1,22

10,7

1,8

60

2,18

23,326

2,62

27,991

2,25

24,08

2,70

28,89

2

2

2

2

2

tehly

tehly

Tehly pre obvodvé steny

Tehly pre vnútorné nosné steny P10

30 Profi

250 x 300 x 249

30 Profi 1/2

125 x 300 x 249

25 Profi

375 x 250 x 249

17,5 Profi

375 x 175 x 249

P12

0,87

10,7

1,3

84

1,87

20,009

2,24

24,010

14 Profi

500 x 140 x 249

P8

0,79

0,68

8

1,0

80

2,07

16,560

2,48

19,872

11,5 Profi

500 x 115 x 249

P8

0,66

1,09

8

0,8

100

1,79

14,320

2,15

17,184

8 Profi

500 x 80 x 249

P8

0,46

1,41

8

0,6

120

1,41

11,280

1,69

13,540

P15 P10 P12 P15

Tehly pre nenosné priečky

25 Profi

17,5 Profi

14 Profi

11,5 Profi

Porotherm AKU Profi

Rw = 58 dB 4)

20 AKU Profi Rw = 54 dB 4)

akustické tehly - spoľahlivá ochrana proti hluku

Rozmery lxbxh

Pevnosť v tlaku

R 1)

U 1)

Spotreba tehál v murive

(mm)

(N/mm2)

(m2K/W)

(W/m2.K)

(ks/m2)

25 AKU Profi

375 x 250 x 249

P12

0,39

1,54

10,7

20 AKU Profi

400 x 200 x 249

P12

0,37

1,59

10

Názov výrobku

25 AKU Profi

8 Profi

Orientačná Počet tehál spotreba na palete malty 2) (l/m2)

(ks/pal)

Cena bez DPH tehly tehál v m2 muriva (EUR/ks) (EUR/m2)

Cena s DPH tehly tehál v m2 muriva (EUR/ks) (EUR/m2)

1 (130)

3)

45

2,99

31,993

3,59

38,391

1 (100)

3)

50

2,61

26,100

3,13

31,320

Dôležité: Na každé dve palety tehál Porotherm Profi 1 vrece malty Porotherm Profi zdarma. Toto množstvo je určené na kontaktný spôsob nanášania malty len na rebrá tehál. Pre celoplošné nanášanie malty (viď str. 8) je potrebné dokúpiť ďalšie cca jedno vrece malty na dve palety tehál za cenníkovú cenu – str. 13. Vysvetlivky: 1) Tepelnoizolačné parametre muriva v suchom stave s omietkami obvodová stena: • vonkajšia omietka 30 mm Porotherm TO + 5 mm Porotherm Universal • vnútorná omietka 15 mm Porotherm Universal vnútorná stena: • obojstranná omietka 2 x 15 mm Porotherm Universal 2) Uvedená spotreba malty Porotherm Profi je orientačná. Skutočná spotreba malty závisí od konzistencie a spôsobu nanášania malty, od poveternostných podmienok a od pracovných návykov realizátora. 3) Tehly Porotherm AKU Profi sa vypĺňajú betónom; čísla v zátvorke udávajú spotrebu výplňového betónu na m2 muriva 4) Murované na maltu Porotherm Profi; dutiny tehál Porotherm Profi vyplnené betónom; obojstranná vápennocementová omietka 2 x 15 mm

Cenník produktov a služieb 2014

7


Riešenie pre murivo Spôsoby murovania z tehál Porotherm Profi:

1. na penu Dryfix extra pena sa nanáša pomocou aplikačnej pištole • u obvodových a vnút. nosných stien, t.j. od hrúbky steny 17,5 cm, v dvoch pásoch (šírka pásu cca 30 mm, vzdialenosť od okraja steny cca 50 mm), • u nenosných priečok, t.j. u stien hrúbky 14, 11,5 a 8 cm, v jednom páse v strede hrúbky steny.

+

=

Úspora času až 50 % oproti klasickému spôsobu murovania

Aplikačná pištoľ na penu Dryfix extra

Pena Dryfix extra

Pohľad na nanášanie peny Dryfix extra pomocou aplikačnej pištole

2. na maltu pre tenké škáry Porotherm Profi (lepiaca malta) kontaktným spôsobom – malta sa nanáša na rebrá tehál valcom určeným na tento spôsob nanášania. spotreba malty cca 7 l/m3

+ Malta pre tenké škáry Porotherm Profi

=

Úspora času až 30 % oproti klasickému spôsobu murovania

Valec na kontaktné nanášanie malty pre tenké škáry

Pohľad na kontaktný spôsob nanášania malty pre tenké škáry.

3. na maltu pre tenké škáry Porotherm Profi (lepiaca malta) celoplošným spôsobom – malta sa nanáša na ložnú plochu tehál v súvislej vrstve valcom určeným na tento spôsob nanášania spotreba malty cca 14  l/m3

+ Malta pre tenké škáry Porotherm Profi

= Valec na celoplošné nanášanie malty pre tenké škáry

Úspora času až 30 % oproti klasickému spôsobu murovania

Pohľad na celoplošný spôsob nanášania malty pre tenké škáry

Upozornenie: Aby sa pri celoplošnom nanášaní tenkovrstvová malta udržala v neporušenej súvislej vrstve (ako to vidno na obrázku), je veľmi dôležitá jej správna konzistencia. V mieste väčších otvorov na tehlách (napr. úchytné otvory) sa súvislá maltová vrstva nemusí udržať.

Cena palety, na ktorej sú výrobky balené, t. j. WST palety 1000x1180, 1000x1320 alebo EUR-palety 1200x800, je 10 EUR/ks bez DPH.

8

Cenník produktov a služieb 2014


Riešenie pre murivo Porovnajte si! Porotherm a Porotherm Profi Dryfix (bez DPH) Celková cena/úspora bez DPH

Cena tehly

Cena malty

Spotreba tehál v murive

Spotreba malty v murive

Prácnosť

(ks)

(EUR/l)

(ks/m2)

(l/m2)

(Nh/m2)

(EUR/m2)

(%)

44 Ti na PTH TM

2,30

0,23

16

36,0

1,30

55,870

44 Ti Profi Dryfix

2,91

0,00

16

0,65

51,955

-7,0

38 Ti na PTH TM

1,97

0,23

16

31,0

1,15

48,195

38 Ti Profi Dryfix

2,47

0,00

16

0,58

44,334

-8,0

30 PTH na MM50

1,45

0,23

16

24,0

0,92

36,356

30 Profi Dryfix

1,99

0,00

16

0,46

35,658

-1,9

balenie

Cena bez DPH

Cena s DPH

(ks)

(EUR/ks)

(EUR/ks)

1

943,00

1 131,60

Murivo

Vysvetlivky: Pena Dryfix extra sa dodáva ako súčasť dodávky tehál Profi, preto je cena 0,00 EUR TM – tepelnoizolačná murovacia malta MM50 – vápennocementová murovacia malta Cena práce 8,30 EUR/hod

Pracovné pomôcky a stenové spony

Nivelačná súprava na nanášanie zakladacej malty

1)

25 cm

1

295,00

354,00

30 cm

1

305,00

366,00

38 cm

1

312,00

374,40

44 cm

1

319,00

382,80

2)

44 cm

1

449,00

538,80

30 cm2)

1

399,00

478,80

Aplikačná pištoľ na nanášanie peny Dryfix extra

1

40,00

48,00

Čistič aplikačnej pištole – dóza s obsahom 500 ml

1

19,00

22,80

100 ks

0,50

0,60

Valce na kontaktné nanášanie lepiacej malty na rebrá tehál šírka valca

Valce na celoplošné nanášanie lepiacej malty

Stenové spony (ploché kotvy) z nerezovej ocele – rozmery 300 x 20 x 0,7 mm

Vysvetlivky: 1) Jedna nivelačná súprava obsahuje dve urovnávacie lišty, malú vodováhu a kufor na prepravu 2) Oba celoplošné valce majú meniteľnú šírku nanášania. Valec šírky 44cm je vhodný pre hrúbky muriva 44, 42,5, 38 a  36,5 cm. Valec šírky 30 cm je vhodný pre hrúbky muriva 30 a 25 cm.

Nivelačná súprava

Čistič aplikačnej pištole

Stenová spona (plochá kotva) z nerezovej ocele

Aplikácia stenovej spony v murive Porotherm Profi V mieste osadenia spony prebrúsiť pilníkom ložnú plochu tehál tak, aby nedošlo k nadvihnutiu tehál v ďalších radoch.

Cenník produktov a služieb 2014

9


Riešenie pre murivo Porotherm

murovanie na klasickú maltu hr. 12 mm

Názov výrobku

Rozmery lxbxh

Pevnosť v tlaku

(mm)

(N/mm2)

U

Spotreba tehál v murive

(m2.K/W)

(W/m2.K)

(ks/m2)

3,71

0,26

16

36

60

R

1)

1)

Orientačná Počet tehál spotreba na palete malty v murive 2) (l/m2) (ks)

Cena bez DPH

Cena s DPH

(EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2)

(EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2)

2,30

36,800

2,76

44,160

2,38

38,080

2,86

45,696

tehly

tehly

Tehly pre obvodové steny P8

44 Ti

250 x 440 x 238

44 Ti K

250 x 440 x 238

P8

60

2,64

3,17

44 Ti 1/2 K

125 x 440 x 238

P8

120

1,57

1,88

44 Ti R

187 x 440 x 238

P8

72

2,17

2,60

38 Ti

250 x 380 x 238

3,40

0,28

16

31

60

1,97

31,520

2,36

37,824

2,04

32,640

2,45

39,168

38 Ti K

250 x 380 x 238

P8

60

2,27

2,72

38 Ti 1/2 K

125 x 380 x 238

P8

120

1,34

1,61

1,86

0,47

16

24

80

1,45

23,200

1,74

27,840

1,51

24,160

1,81

28,992

160

0,87

1,04

1,78

19,046

2,14

22,855

1,83

19,581

2,20

23,497

P10

P8 P10

Tehly pre vnútorné nosné steny 30

250 x 300 x 238

30 1/2

125 x 300 x 238

25

375 x 250 x 238

17,5

375 x 175 x 238

P10 P15 P10 P12

– 1,14

0,71

10,7

20

60

P12

0,82

0,93

10,7

14

84

1,41

15,087

1,69

18,104

P15

Tehly pre nenosné priečky 14

500 x 140 x 238

P8

0,73

1,01

8

11

80

1,58

12,640

1,90

15,168

11,5

500 x 115 x 238

P8

0,61

1,15

8

9

100

1,39

11,120

1,67

13,344

8

500 x 80 x 238

P8

0,42

1,47

8

6

120

1,23

9,840

1,48

11,808

44 Ti

30

44 Ti K

30 1/2

44 Ti 1/2 K

25

44 R

17,5

38 Ti

14

38 Ti K

11,5

38 Ti 1/2 K

8

Vysvetlivky: 1) Tepelnoizolačné parametre muriva na tepelnoizolačnú maltu Porotherm TM v suchom stave s omietkami obvodová stena: • vonkajšia omietka 30 mm Porotherm TO + 5 mm Porotherm Universal • vnútorná omietka 15 mm Porotherm Universal vnútorná stena: • obojstranná omietka 2 x 15 mm Porotherm Universal 2) Spotreba klasickej malty je orientačná, počítaná pri úplnom premaltovaní ložnej škáry hrúbky 12 mm malty do otvorov v tehlách do hĺbky 10 mm v dolnom rade a do hĺbky 5 mm v hornom rade tehál pri podiele dierovania cca 55 %. Do spotreby malty nie je započítané stratné, ani prípadné premaltovanie zvislých škár a dutín.

Cena palety, na ktorej sú výrobky balené, t. j. WST palety 1000x1180, 1000x1320 alebo EUR-palety 1200x800, je 10 EUR/ks bez DPH.

10

Cenník produktov a služieb 2014


Riešenie pre murivo Porotherm AKU

akustické tehly - spoľahlivá ochrana proti hluku U

Spotreba tehál v murive

(m2.K/W)

(W/m2.K)

P20

2)

0,60

250 x 250 x 238

P20

30 AKU

250 x 300 x 238

25 AKU

Rozmery lxbxh

Pevnosť v tlaku

(mm)

(N/mm2)

30 AKU MK

200 x 300 x 238

25 AKU MK

Cena bez DPH

Počet tehál na palete

tehly

(ks/m2)

Orientačná spotreba malty v murive (l/m2)

(ks)

1,16

20

65

0,53 2)

1,27

16

P15

1,10

0,74

330 x 250 x 238

P15

0,94

17,5 AKU

375 x 175 x 238

P15

11,5 AKU

497 x 115 x 238

P15

Názov výrobku

Novinka 2014

R

1)

1)

Cena s DPH

(EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2)

(EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2)

60

2,56

51,200

3,07

61,440

40

60

2,46

39,360

2,95

47,232

16

24

60

3,09

49,44

3,71

59,36

0,83

13,3

20

48

3,19

42,43

3,83

50,94

0,73 2)

1,01

10,7

14

72

2,51

26,857

3,01

32,228

0,42 2)

1,47

8

9

96

1,81

14,480

2,17

17,376

tehly

Vysvetlivky: 1) Tepelnoizolačné vlastnosti v suchom stave s omietkami: obojstranná omietka 2 x 15 mm 2) murované na vápennocementovú maltu Porotherm MM 50, s obojstrannou vápennocementovou omietkou hr. 15 mm

25 AKU MK

30 AKU MK

Rw = 59 dB 2)

Rw = 61 dB 2)

30 AKU

25 AKU

Rw = 57 dB 2)

Rw = 56 dB 2)

11,5 AKU

Rw = 50 dB 2)

Rw = 47 dB 2)

Rez B-B: rozmiestnenie plochých kotiev

B

Príklad napojenie vnútornej akusticky deliacej steny z tehál Porotherm Akustik k ŽB skeletu

17,5 AKU

≤ 30

ŽB strop

trvalo pružný tmel korkový/ťažký asfaltový pás

minerálna izolácia

minerálna izolácia ploché kotvy

A

B

A

svetlá výška

ploché kotvy

korkový/ťažký asfaltový pás

Rez A-A: kotvenie vnútornej akusticky deliacej steny k ŽB stĺpom pomocou plochých kotiev z nehrdzavejúcej ocele

pripevnené nastrelením alebo skrutkou ŽB strop

≤ 30

250 15

trvale pružný tmel minerálna izolácia ŽB stĺp 250 x 250 mm

trvalo pružný tmel

15

korkový/ťažký asfaltový pás cca 20

ploché kotvy

minerálna izolácia

ploché kotvy ohnuté do tvaru L 200 x 100, osadené v každom druhom rade Upozornenie: pri naceňovaní akustických deliacich stien treba uvažovať aj s niektorými materiálmi potrebnými pre napojenie deliacej steny na ohraničujúce konštrukcie. V závislosti od konkrétneho riešenia to môže byť (viď príklady riešenia): – ťažký asfaltový (prípadne korkový) pás pod deliacou stenou, v prípade nenosných stien aj v mieste napojenia stropu – minerálna izolácia a stenové spony v mieste napojenia na zvislé konštrukcie (steny, stĺpy)

250

Cena palety, na ktorej sú výrobky balené, t. j. WST palety 1000x1180, 1000x1320 alebo EUR-palety 1200x800, je 10 EUR/ks bez DPH.

Cenník produktov a služieb 2014

11


Riešenie pre murivo Navrhovanie Konštrukčné detaily POROTHERM Konštrukčné detaily v obvodovej stene

POROTHERM 8 P+D PAROZÁBRANA SDK DOSKA STRMEŇ S CD PROFILOM TRVALE PRUŽNÝ TMEL

KROKVA

XPS vložka hr. 40 mm TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 80

120

200 40

ARMOVACIA SIEŤKA + STAVEBNÉ LEPIDLO (presah na murivo min. 150 mm) STUŽUJÚCI VENIEC MALTA POROTHERM Profi

OMIETKA POROTHERM UNIVERSAL OMIETKA POROTHERM TO MURIVO POROTHERM 44 EKO+ Profi OMIETKA POROTHERM UNIVERSAL

5 mm 30 mm 440 mm 10 mm

NÁŠĽAPNÁ VRSTVA CEMENTOVÝ POTER SEPARAČNÁ VRSTVA KROČAJOVÁ IZOLÁCIA STROP

ZVUKOVOIZOLAČNÁ PÁSKA (10 mm) 35

80 60 60

240

18 mm 50 mm 1 mm 50 mm 210-240 mm

10

POROTHERM VT 22 (23,8)

PREKLAD POROTHERM KP 23,8 7 ZAČISŤOVACÍ PROFIL

PREKLAD POROTHERM KP 7 23,8 TEPELNÁ IZOLÁCIA KOMPRIMOVANÁ PÁSKA ZAČISŤOVACÍ PROFIL (APU lišta)

TROJSKLO S NÍZKOEMISNÝM POKOVOVANÍM MEDZERY 16 mm (min. 14 mm) VYPLNENÉ ARGÓNOM

PUR + TESNIACA PÁSKA PUR + TESNIACA PÁSKA PRESAH RÁMU CEZ TEP. IZOLÁCIU MIN. 40 mm KOMPRIMOVANÁ PÁSKA

PARAPETNÝ PRIPOJOVACÍ PROFIL MALTA POROTHERM TM TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS

POROTHERM 44 EKO+ K Profi

DREVENÁ ZAČISŤOVACIA LIŠTA

PARAPETNÁ DOSKA MALTA POROTHERM TM

OMIETKA POROTHERM UNIVERSAL OMIETKA POROTHERM TO MURIVO POROTHERM 44 EKO+ Profi OMIETKA POROTHERM UNIVERSAL

5 mm 30 mm 440 mm 10 mm

NÁŠĽAPNÁ VRSTVA 18 mm CEMENTOVÝ POTER (vystužený) 50 mm SEPARAČNÁ VRSTVA 1 mm TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHY 200 mm IZOLÁCIA PROTI VODE, príp. 5 mm PROTIRADÓNOVÁ OCHRANA PODKLADNÝ BETÓN VYSTUŽENÝ 150 mm ŠTRKOVÝ PODSYP ZHUTNENÝ

MALTA POROTHERM Profi POROTHERM 30 Profi ODKVAPOVÁ LIŠTA

ZVUKOVOIZOLAČNÁ PÁSKA (10 mm) TEPELNÁ IZOLÁCIA

hydroizolácia min. 300 mm nad terénom

MOZAIKOVÁ OMIETKA SOKLA 3 mm ARMOVACIA SIEŤKA + STAVEBNÉ LEPIDLO 3 mm (min. 100 mm pod úroveň terénu) TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS 100 mm LEPIACA VRSTVA 4 mm (systémom terče + súv. pás po obvode dosiek) IZOLÁCIA PROTI VODE, príp. 5 mm PROTIRADÓNOVÁ OCHRANA BETÓNOVÝ ZÁKLAD

DREVENÝ PROFIL hr. min. 88 mm, S DRÁŽKOU pre zasklenie hĺ. min. 26 mm, SO STREDOVÝM TESNENÍM FUNKČNEJ ŠKÁRY

Vyobrazenia výrobkov v prospekte sú ilustračné. Zmena technických údajov vyhradená. Toto vydanie ruší platnosť všetkých predchádzajúcich vydaní. Aktuálnosť tohto vydania si overte na www.porotherm.sk.

12

58

Cenník produktov a služieb 2014


Riešenie pre murivo Murovacia pena, malty a omietky Porotherm Názov výrobku

Orientačná spotreba

Orientačná výdatnosť

Balenie

Počet vriec, dóz na palete

Cena bez DPH

Cena s DPH

(W/m.K)

(dóza/m2) (vrece/m2)

(l/vrece)

(kg/vrece)

(ks)

(EUR/vrece)

(EUR/vrece)

14

25

48

6,50

7,80

25

48

9,50

11,40

Maximálna veľkosť zrna

Pevnosť v tlaku (28d)

Súčiniteľ tepelnej vodivosti

(mm)

(N/mm2)

Pena Dryfix extra a murovacie malty Porotherm Profi zakladacia malta Porotherm Profi AM zimná zakladacia malta Porotherm Profi AM-W murovacia pena Dryfix extra malta pre tenké škáry Porotherm Profi

2

≥10

≤0,83

– 1)

2

≥10

≤0,83

– 1)

14

0,036

– 1)

5 m /dóza 10 m2/dóza 3)

750 ml

840

19,76

23,71

≥10

≤0,54

– 1)

21

25

60

11,26

13,51

2

≥5,0

≤0,19

– 1)

40

22,5

55

9,14

10,97

4

≥5,0

≤0,80

– 1)

25

40

35

4,41

5,29

2

>1,5

0,11

0,75 4)

40

18,5

55

8,47

10,16

1

>2,5

0,80

0,5 5)

20

25

48

6,61

7,93

2

2)

Murovacie malty Porotherm P+D tepelnoizolačná murovacia malta Porotherm TM murovacia malta Porotherm MM 50 Omietky Porotherm tepelnoizolačná omietka Porotherm TO omietka Porotherm UNIVERSAL

Vysvetlivky: 1) Spotreba peny Dryfix extra a mált závisí od hrúbky muriva, poveternostných podmienok, konzistencie malty a pracovných návykov realizátora. Orientačné hodnoty spotreby malty a peny Dryfix sú uvedené v jednotlivých tabuľkách pre tehly a v kalkulačných tabuľkách na str. 14 a 15. 2) Platí pre steny hrúbky 17,5 cm a viac. 3) Platí pre steny hrúbky 14, 11,5 a 8 cm. 4) Spotreba pri hrúbke omietky 30 mm 5) Spotreba pri hrúbke omietky 10 mm. Spotreby omietok sú uvedené bez uvažovania stratného a navýšenia z dôvodu nerovností steny a nedostatočného premaltovania ložných škár.

zakladacia malta Porotherm Profi AM

zimná zakladacia malta Porotherm Profi AM-W

Pena Dryfix extra

malta pre tenké škáry Porotherm Profi *)

*) Malta Porotherm Profi s možnosťou dvojakej aplikácie. Obsah vreca je možné zarobiť buď s 11 l alebo so 7 l vody. Redšia malta sa používa na kontaktné nanášanie na rebrá brúsených tehál pomocou štandardného nanášacieho valca. Hustejšia malta sa používa na celoplošné nanášanie malty na ložnú plochu brúsených tehál pomocou celoplošného nanášacieho valca. Spotreba malty pri celoplošnom nanášaní je cca dvojnásobná ako pri kontaktnom nanášaní. Možnosti aplikácie viď str. 8.

malta Porotherm TM

Cenník produktov a služieb 2014

malta Porotherm MM 50

omietka Porotherm TO

omietka Porotherm UNIVERSAL

13


Riešenie pre murivo Kalkulačné tabuľky Porotherm Profi Dryfix Názov výrobku

Rozmery lxbxh (mm)

murovanie na penu Dryfix extra 1)

Údaje o tehle Spotreba tehál Výdatnosť peny 3) Prácnosť Cena bez DPH na m3 na m2 na m3 tehly tehál v m2 tehál v m3 Pevnosť Hmotnosť Množstvo Hmotnosť na m2 muriva muriva muriva muriva muriva muriva v tlaku cca na palete palety cca 2 3 2 3 2 3 2 (MPa) (kg/ks) (ks/pal) (kg/ks) (ks/m ) (ks/m ) (m /dóza) (m /dóza) (Nh/m ) (Nh/m ) (EUR/ks) (EUR/m ) (EUR/m3)

50 EKO+ Profi 248 x 500 x 249

P8

20,1

40

839

16

32,0

5

2,5

0,70

1,40

3,45

55,200

110,400

44 EKO+ Profi 248 x 440 x 249

P8

17,4

60

1079

16

36,4

5

2,2

0,65

1,48

3,26

52,160

118,664

44 Ti Profi

250 x 440 x 249

P10

22,5

60

1385

16

36,4

5

2,2

0,65

1,48

2,91

46,560

105,924

38 Ti Profi

250 x 380 x 249

P10

18,5

60

1145

16

42,1

5

1,9

0,58

1,52

2,47

39,520

103,987

30 Profi

250 x 300 x 249

P10

14,8

80

1219

16

53,3

5

1,5

0,46

1,53

1,99

31,840

106,067

25 Profi

375 x 250 x 249

P12

17,8

60

1103

10,7

42,8

5

1,3

0,41

1,64

2,43

26,001

104,004

17,5 Profi

375 x 175 x 249

P12

12,6

84

1093

10,7

61,1

5

0,9

0,34

1,96

2,13

22,791

130,143

14 Profi

500 x 140 x 249

P8

12,7

80

1051

8

57,1

10

1,4

0,34

2,43

2,24

17,920

127,904

11,5 Profi

500 x 115 x 249

P8

11,6

100

1149

8

69,6

10

1,2

0,32

2,78

1,95

15,600

135,720

500 x 80 x 249

P8

8,6

120

1067

8

100

10

0,8

0,30

3,75

1,53

12,240

106,488

375 x 250 x 249

P12

13,2

45

629

10,7

42,8

5

1,3

0,41

1,64

3,32

35,524

142,096

20 AKU Profi4) 400 x 200 x 249

P12

12,7

50

670

10

50,0

5

1,0

0,36

1,80

2,90

29,000

145,000

8 Profi 25 AKU Profi

4)

murovanie na maltu Porotherm Profi 2)

Porotherm Profi Názov výrobku

Rozmery lxbxh (mm)

Údaje o tehle Spotreba tehál na m3 Pevnosť Hmotnosť Množstvo Hmotnosť na m2 muriva muriva v tlaku cca na palety palete cca (MPa) (kg/ks) (ks/pal) (kg/ks) (ks/m2) (ks/m3)

Spotreba malty 3) na m2 na m3 muriva muriva

Prácnosť tehly

(l/m2)

(l/m3)

(Nh/m2)

(Nh/m3) (EUR/ks)

Cena bez DPH tehál v m2 tehál v m3 muriva muriva (EUR/m2)

(EUR/m3)

50 T Profi

248 x 500 x 249

P8

21,3

48

1057

16

32

3,6

7,0

1,01

2,02

5,65

90,4

180,8

44 T Profi

248 x 440 x 249

P8

18,2

72

1380

16

36,4

3,1

7,0

0,91

2,07

4,87

77,920

183,599

38 T Profi

248 x 380 x 250

P8

15,7

72

1165

16

42,1

2,7

7,0

0,85

2,24

4,07

65,120

178,266

30 T Profi

248 x 300 x 249

P8

12,2

96

1205

16

53,3

2,2

7,0

0,75

2,5

3,43

54,880

182,820

50 EKO+ Profi 248 x 500 x 249

P8

20,1

40

839

16

32,0

3,5

7,0

1,06

2,12

3,20

51,200

102,400

44 EKO+ Profi 248 x 440 x 249

P8

17,4

60

1079

16

36,4

3,1

7,0

0,98

2,23

3,02

48,320

109,928

44 Ti Profi

250 x 440 x 249

P10

22,5

60

1385

16

36,4

3,1

7,0

0,98

2,23

2,70

43,200

98,280

38 Ti Profi

250 x 380 x 249

P10

18,5

60

1145

16

42,1

2,7

7,0

0,87

2,28

2,29

36,640

96,409

30 Profi

250 x 300 x 249

P10

14,8

80

1219

16

53,3

2,1

7,0

0,71

2,35

1,82

29,120

97,006

25 Profi

375 x 250 x 249

P12

17,8

60

1103

10,7

42,8

1,8

7,0

0,60

2,39

2,18

23,326

93,304

17,5 Profi

375 x 250 x 249

P12

12,6

84

1093

10,7

61,1

1,3

7,0

0,51

2,91

1,87

20,009

114,257

14 Profi

500 x 140 x 249

P8

12,7

80

1051

8

57,1

1,0

7,0

0,49

3,50

2,07

16,560

118,197

11,5 Profi

500 x 115 x 249

P8

11,6

100

1149

8

69,6

0,8

7,0

0,47

4,09

1,79

14,320

124,584

500 x 80 x 249

P8

8,6

120

1067

8

100

0,6

7,0

0,43

5,38

1,41

11,280

98,136

375 x 250 x 249

P12

13,2

45

629

10,7

42,8

0,5

2,0

0,60

2,39

2,99

31,993

127,972

20 Aku Profi4) 400 x 200 x 249

P12

12,7

50

670

10

50,0

0,5

2,5

0,54

2,72

2,61

26,100

130,500

8 Profi 25 Aku Profi

4)

Vysvetlivky: 1) Pri murovaní tehál Porotherm Profi na penu Dryfix extra je k tehlám pre nosné steny 1 dóza na 5 m2 muriva zdarma, k tehlám pre deliace priečky 1 dóza na 10 m2 muriva zdarma. Spotreba (výdatnosť) peny Dryfix extra vychádza z predpísaného spôsobu murovania, viď str. 8. 2) Tabuľka platí pre kontaktný spôsob nanášania malty Porotherm Profi, t.j. nanášanie na rebrá tehál. Pri tomto spôsobe je jedno vrece malty na dve palety zdarma. Pri celoplošnom spôsobe nanášania malty, t. j. pri nanášaní na ložnú plochu tehál v súvislej vrstve, je spotreba malty cca 2 krát vyššia. Rozdiel v spotrebe malty oproti kontaktnému spôsobu nanášania, teda ešte cca 1 vrece na dve palety tehál treba dokúpiť za cenníkovú cenu – str. 13. 3) Výdatnosť peny Dryfix extra a spotreba malty Porotherm Profi ako aj obyčajnej malty pri tehlách Porotherm P+D sú orientačné. Do spotreby malty nie je započítané stratné, ani prípadné premaltovanie zvislých škár. 4) Tehly Porotherm Profi 25 Akustik a 20 Akustik sa vypĺňajú betónom, spotreba betónu je 130, resp. 100 l/m2 (520, resp. 500 l/m3). V cene za m2, resp. m3 muriva nie je zahrnutá cena betónu. Nasledovné údaje v tabuľkách sú orientačné: hmotnosť tehál, hmotnosť palety, spotreba malty, výdatnosť peny

14

Cenník produktov a služieb 2014


Riešenie pre murivo Kalkulačné tabuľky Porotherm

Názov výrobku

murovanie na klasickú maltu Rozmery lxbxh (mm)

44 Ti

250 x 440 x 238

38 Ti

250 x 380 x 238

30

250 x 300 x 238

25

375 x 250 x 238

17,5

375 x 175 x 238

14

Údaje o tehle Spotreba tehál Pevnosť Hmotnosť Množstvo Hmotnosť na m2 na m3 v tlaku cca na palete palety muriva muriva cca (MPa) (kg/ks) (ks/pal) (kg/ks) (ks/m2) (ks/m3) P8

Spotreba malty 3) na m2 na m3 muriva muriva

Prácnosť tehly

(l/m2)

(l/m3)

(Nh/m2)

(Nh/m3) (EUR/ks)

Cena bez DPH tehál v m2 tehál v m3 muriva muriva (EUR/m2)

(EUR/m3)

2,30

36,800

83,720

2,38

38,080

86,632

1,97

31,520

82,937

2,04

32,640

85,884

1,45

23,200

77,285

1,51

24,160

80,483

1,78

19,046

76,184

1,83

19,581

78,324

19,5

60

1205

16

36,4

36,0

81,0

1,30

2,96

17,3

60

1073

16

42,1

31,0

81,0

1,15

3,03

14,7

80

1211

16

53,3

24,0

81,0

0,92

3,05

17,2

60

1067

10,7

42,8

20,0

81,0

0,82

3,28

P12

12,2

84

1060

10,7

61,1

14,0

81,0

0,68

3,91

1,41

15,087

86,151

500 x 140 x 238

P8

13,3

80

1099

8

57,1

11,0

81,0

0,60

4,28

1,58

12,640

90,218

11,5

500 x 115 x 238

P8

10,5

100

1085

8

69,6

9,0

81,0

0,54

4,70

1,39

11,120

96,744

8

500 x 80 x 238

P8

8,1

120

1007

8

100,0

6,0

81,0

0,50

6,25

1,23

9,840

123,000

P10 P8 P10 P10 P15 P12 P15

Porotherm AKU Názov výrobku

Rozmery lxbxh (mm)

murovanie na klasickú maltu Údaje o tehle Spotreba tehál Pevnosť Hmotnosť Množstvo Hmotnosť na m2 na m3 v tlaku cca na palete palety muriva muriva cca (MPa) (kg/ks) (ks/pal) (kg/ks) (ks/m2) (ks/m3)

Spotreba malty na m2 na m3 muriva muriva 3)

Prácnosť tehly

(l/m2)

(l/m3)

(Nh/m2)

(Nh/m3) (EUR/ks)

Cena bez DPH tehál v m2 tehál v m3 muriva muriva (EUR/m2)

(EUR/m3)

30 AKU MK

200 x 300 x 238

P20

20,0

60

1235

20

66,7

65,0

217,0

0,80

2,67

2,56

51,200

170,752

25 AKU MK

250 x 250 x 238

P20

20,0

60

1235

16

64,0

40,0

160,0

0,74

2,98

2,46

39,360

157,440

30 AKU

250 x 300 x 238

P15

16,5

60

1025

16

53,3

24,0

81,0

0,91

3,05

3,09

49,44

164,697

25 AKU

330 x 250 x 238

P15

20,4

48

1015

13,3

53,3

20,0

81,0

0,76

3,04

3,19

42,43

202,007

17,5 AKU

375 x 175 x 238

P15

14,0

72

1043

10,7

61,1

14,0

81,0

0,74

4,23

2,51

26,857

153,361

11,5 AKU

497 x 115 x 238

P10

16,6

96

1363

8

69,6

9,0

81,0

0,54

4,69

1,81

14,480

125,976

Porotherm tehly malých formátov

murovanie na klasickú maltu

Údaje o tehle

Spotreba tehál

Spotreba malty 3)

Prácnosť

Cena bez DPH

Rozmery lxbxh

Pevnosť v tlaku

Hmot-nosť cca

Množstvo na palete

Hmotnosť palety

na m muriva

na m muriva

na m2 muriva

na m3 muriva

(mm)

(MPa)

(kg/ks)

(ks/pal)

(kg/ks)

(ks/m2)

(ks/m3)

(l/m2)

(l/m2)

(Nh/m2)

(Nh/m3)

(EUR/ks)

(EUR/m2)

(EUR/m3)

PT 290

290 x 140 x 65

P20

4,1

288

1216

43,3

317,1

26,5

190

0,50

3,55

0,45

19,980

142,714

PT 250

250 x 120 x 65

P20

2,9

360

1079

50

416,7

23,0

192

0,52

4,31

0,33

16,500

137,500

250 x 120 x 65

P20

2,6

360

971

50

416,7

27,0

224

0,52

4,31

0,30

15,000

125,010

250 x 120 x 65

P35

3,8

360

1403

50

416,7

23,0

192

0,52

4,31

0,68

34,000

283,333

250 x 120 x 65

P35

3,3

360

1223

50

416,7

23,0

192

0,52

4,31

0,73

36,500

304,167

250 x 120 x 65

P35

3,3

360

1223

50

416,7

27,0

224

0,52

4,31

0,63

31,500

262,500

250 x 120 x 65

P35

3,3

360

1223

50

416,7

27,0

224

0,52

4,31

0,69

34,500

287,500

Názov výrobku

PT 250 odľahčená pivničná tehla plná pivničná tehla plná Antik pivničná tehla dierovaná pivničná tehla dierovaná Antik

Cenník produktov a služieb 2014

2

3

tehly

tehál v m2 tehál v m3 muriva muriva

15


Riešenie pre murivo Preklady Keramický predpätý preklad KPP 12 *) Rozmery prekladu v reze (š x v)

120 x 65 mm Novinka 2014

Orientačná hmotnosť

Cena bez DPH

Cena s DPH

(ks/bal.)

(kg)

(EUR/ks)

(EUR/ks)

48

10,5

5,09

6,11

750

48

14,0

6,88

8,26

125 (150)

1000

48

17,5

8,72

10,46

1500

125 (150)

1250

48

21,0

10,60

12,72

1750

125 (150)

1500

48

24,5

12,47

14,96

2000

125 (150)

1750

48

28,0

14,44

17,33

2250

125 (150)

2000

32

31,5

16,48

19,78

2500

125 (150)

2250

32

35,0

18,52

22,22

2750

125 (150)

2500

32

38,6

20,63

24,76

3000

125 (150)

2750

32

42,0

22,71

27,25

Dĺžka

Úložná dĺžka 1)

Svetlé rozpätie

Počet v balíku

Orientačná hmotnosť

Cena bez DPH

Cena s DPH

(mm)

(mm)

(mm)

(ks/bal.)

(kg)

(EUR/ks)

(EUR/ks)

1000

125 (150)

750

20

36,00

9,68

11,62

1250

125 (150)

1000

20

45,00

12,51

15,01

1500

125 (150)

1250

20

54,00

15,33

18,40

1750

125 (150)

1500

20

63,00

18,32

21,98

2000

200 (250)

1600

20

72,00

21,44

25,73

2250

200 (250)

1850

20

81,00

24,68

29,62

2500

250 (300)

2000

20

90,00

28,00

33,60

2750

250 (300)

2250

20

99,00

31,45

37,74

3000

250 (300)

2500

20

108,00

35,06

42,07

3250

250 (300)

2750

20

117,00

39,27

47,12

3500

250 (300)

3000

20

135,60

43,13

51,76

Dĺžka

Úložná dĺžka 1)

Svetlé rozpätie

Počet v balíku

(mm)

(mm)

(mm)

750

125 (150)

500

1000

125 (150)

1250

Keramický preklad KP 7 *) Rozmery prekladu v reze (š x v) 70 x 238 mm Horná hrana prekladu je zaoblená

Upozornenie: Keramické preklady KPP 12 a KP 7 sa smú zabudovať iba v polohe znázornenej na obrázkoch. Zabudovanie v inej polohe je neprípustné.

Roletový preklad KP VARIO Rozmery jednotlivých prvkov prekladu (š x v x d): – vnútorná časť A1: 125 x 238 x 1000 – 1750 – vnútorná časť A2: 70 x 238 x 2000 – 3500 – vonkajšia časť B: 240 x 240 x 990 – 3240 – rozmery schránky: 170 x 130 x 750 – 3000

Ozn. prvku

A1 A2 B

Úložná dĺžka

Svetlé rozpätie

Počet v bal.2)

Hmotnosť

Cena bez DPH3)

Cena s DPH3)

(mm)

(mm)

(ks/balíku)

(kg/m)

(EUR/m)

(EUR/m)

750 – 1 500

4

61

1 600 – 3 000

8

38

82,60

99,12

750 – 3 000

4

125 200/250

4)

5)

Vysvetlivky: *) čísla v označení predstavujú šírku prekladov v cm

vnútorná časť A2 (nosná)

vnútorná časť A1 (nosná)

vonkajšia časť B (tepelnoizolačná) materiál: EPS 200 S samozhášavý

Do roletových prekladov VARIO sú vhodné rolety typu Alupuc od firmy Plast-ex (www.plast-ex.sk).

16

1) Prvý údaj platí pre rovné ostenie, údaje v zátvorkách platia pre ostenie vytvorené pomocou koncových tehál. 2) Nosné časti A1 a A2 sú uložené na drevených hranoloch zviazané oceľovou páskou. Tepelnoizolačné prvky sú balené samostatne vo fólii a zviazané strečovou fóliou po 4 ks. 3) Cena za nosnú a tepelnoizolačnú časť spolu. 4) Úložná dlžka 200 mm platí pre preklady dĺžky 2 000 a 2 250 mm (svetlé rozpätie 1 600 a 1 850 mm). 5) Ako u častí A1 a A2 s výnimkou dĺžky 3 240 – tu je úložná dĺžka 120 mm.

Cenník produktov a služieb 2014


Riešenie pre murivo Stropný systém Keramický predpätý stropný nosník KPSN Prierez

Dĺžka

Svetlé rozpätie

(mm)

(mm) 1750 – 8000 po 250

(mm) 1500 – 7750

120 x 65

Orientačná hmotnosť

Počet v balíku

Cena bez DPH

Cena s DPH

(ks/bal.) 1750 – 5000: 16 5250 – 8000: 8

(EUR/m)

(EUR/m)

7,92

9,50

Spotreba nosníkov

Spotreba stropných vložiek

Cena stropu bez DPH*

Cena stropu s DPH*

(m/m2)

(ks/m2)

(EUR/m2)

(EUR/m2)

KSV 17/60

1,67

6,67

24,698

29,637

KSV 17/45

2,22

8,88

30,458

36,549

(kg)

Spotreba s použitím KSV 60 (m/m2)

Spotreba s použitím KSV 45 (m/m2)

16,0

1,67

2,22

Strop Použité stropné vložky

*) Cena len za prvky Porotherm

Keramické stropné vložky KSV Rozmery lxbxh

Orientačná hmotnosť

Spotreba vložiek

Počet na palete

Cena bez DPH

Cena s DPH

(mm)

(kg)

(ks/m2)

(ks)

(ks)

(ks)

KSV 17/60

250 x 520 x 170

14,0

6,67

60

1,72

2,06

KSV 17/45

250 x 370 x 170

10,5

8,88

75

1,45

1,74

KSV 10/60

250 x 520 x 100

9,2

6,67

80

1,74

2,09

KSV 10/45

250 x 370 x 100

6,9

8,88

120

1,45

1,74

Označenie

KSV 17/60

KSV 17/45

KSV 10/60

KSV 10/45

Upozornenie: KSV 10/60 a KSV 10/45 sú stropné vložky, pomocou ktorých je možné v strope vytvoriť zväčšený betónový (železobetónový) prierez. Takéto detaily sú napr. protiváha monolitickej balkónovej dosky, napojenie schodiskového ramena na stropnú konštrukciu, zosilnenie hrúbky betónu pod nenosnou priečkou, priečne stužujúce rebro a pod. Tieto stropné vložky nie sú vhodné na vyskladanie ucelených stropných polí.

Vencové tehly VT Rozmery

Pevnosť v tlaku

Spotreba tehál

Počet na palete

Cena bez DPH

Cena s DPH

(mm)

(kN/mm2)

(ks/m)

(ks)

(ks)

(ks)

VT 22

500 x 80 (140) x 220 *)

P10

2

100

2,54

3,05

VT 23,8

500 x 80 (140) x 238 *)

P10

2

100

2,74

3,29

Označenie

*) V zátvorke sú uvedené rozmery vrátane tepelnej izolácie

VT 22

VT 23,8

Použitie nových vencových tehál v závislosti od dĺžky nosníkov a hrúbky betónovej dosky: Hrúbka betónu

Vencová tehla

40 mm

VT22 pre všetky dĺžky nosníkov

50 mm 60 mm

hrúbka tepelnej izolácie 60 mm

70 mm

VT22 pre dĺžky nosníkov do 6,25 m VT23,8 pre dĺžky nosníkov nad 6,25 m VT22 pre dĺžky nosníkov do 3,25 m VT23,8 pre dĺžky nosníkov nad 3,25 m VT23,8 pre všetky dĺžky nosníkov

Cena palety, na ktorej sú výrobky balené, t. j. WST palety 1000x1180, 1000x1320 alebo EUR-palety 1200x800, je 10 EUR/ks bez DPH.

Cenník produktov a služieb 2014

17


Terca

Riešenie pre fasádu

Lícové tehly Terca Klinker 1) Lícová tehla Terca Klinker plná Názov výrobku

Terca Oxford

Rozmery lxbxh

Pevnosť v tlaku

Spotreba tehál v murive

(mm)

(N/mm )

(ks/m )

2

250 x 120 x 65

2

P60

Orientačná spotreba malty v murive (l/m2)

232)

502)

Počet tehál na palete

Povrch lícových plôch

Farba

Cena bez DPH tehly

(ks)

324

hladký

Cena s DPH

(EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2 )

tehly (EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2 )

0,96

48,000

1,15

57,600

červená tmavá červená pestrá červená svetlá

0,96

48,000

1,15

57,600

1,07

53,500

1,28

64,200

žltá

1,45

72,500

1,74

87,000

červená tmavá červená pestrá červená svetlá červená pestrá červená svetlá červená pestrá červená svetlá červená pestrá červená pestrá

0,76

38,000

0,91

45,600

0,76

38,000

0,91

45,600

0,83

41,500

1,00

49,800

0,83

41,500

1,00

49,800

0,85

42,500

1,02

51,000

0,92

46,000

1,10

55,200

0,95

47,500

1,14

57,000

0,83

41,500

1,00

49,800

0,95

47,500

1,14

57,000

Lícová tehla Terca Klinker dierovaná Oxford

250 x 120 x 65

P60

50

30

324

hladký

Westminster

250 x 120 x 65

P60

50

27

324

reliéf

Westminster Antik

250 x 120 x 65

P60

50

27

336

reliéf antik

Dublin

250 x 120 x 65

P60

50

27

324

reliéf

Dublin Antik

250 x 120 x 65

P60

50

27

336

reliéf antik

Vysvetlivky: 1) Lícové tehly Terca Klinker majú len tri využiteľné lícové plochy: jednu dlhú a dve krátke, na jednej dlhej lícovej ploche je vyrazené značenie výrobku. 2) Pri behúňovej väzbe. Hrúbka škár: vodorovná 12 mm, zvislá 10 mm.

Terca Oxford

Oxford

Westminster

Westminster Antik

Dublin

Dublin Antik

Malty pre lícové murivo Maximálna veľkosť zrna

Pevnosť v tlaku (28d)

Pevnosť v ťahu pri ohybe (28d)

Súčiniteľ tepelnej vodivosti

Orientačná výdatnosť

Balenie

Počet vriec na palete

Cena bez DPH

Cena s DPH

(mm)

(N/mm2)

(N/mm2)

(W/m.K)

(l/vrece)

(kg/vrece)

(ks)

(EUR/vrece)

(EUR/vrece)

Terca Klinker

4

>5,0

>1,5

0,80

15

25

48

4,90

5,88

Terca Standard

4

>5,0

>1,5

0,80

15

25

48

4,70

5,64

Názov výrobku

Dublin červená pestrá

červená pestrá antik

Cena palety, na ktorej sú výrobky balené, t. j. WST palety 1000x1180, 1000x1320 alebo EUR-palety 1200x800, je 10 EUR/ks bez DPH.

18

Cenník Porotherm 2014


Terca

Riešenie pre fasádu

Lícové tehly Terca Klinker

Oxford červená tmavá

červená pestrá

červená svetlá

žltá

Westminster červená pestrá

červená svetlá

červená pestrá antik

červená svetlá antik

Cena palety, na ktorej sú výrobky balené, t. j. WST palety 1000x1180, 1000x1320 alebo EUR-palety 1200x800, je 10 EUR/ks bez DPH.

Cenník Porotherm 2014

19


Terca

Riešenie pre fasádu

Lícové tehly a obkladové pásiky Terca Standard Obkladové pásiky 5) 6) 7) 8)

Lícové tehly 1) 2) 3) 4) rovné Odtieň

Počet tehál na palete

Cena bez DPH tehly

Cena s DPH

Cena bez DPH

rohové Cena s DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

(ks/pal)

(EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2)

Abote

652

0,86

49,88

1,03

59,86

0,85

49,30

1,02

59,16

1,52

19,76

1,82

23,71

Agate

680

0,78

45,24

0,94

54,29

0,80

46,40

0,96

55,68

1,42

18,46

1,70

22,15

Barock

612

0,75

43,50

0,90

52,20

0,80

46,40

0,96

55,68

1,41

18,33

1,69

22,00

Bijou

680

0,74

42,92

0,89

51,50

0,78

45,24

0,94

54,52

1,38

17,94

1,66

21,53

Blue Velvet

528

0,87

50,46

1,04

60,55

0,84

48,72

1,01

58,58

1,51

19,63

1,81

23,56

Cienna

528

0,85

49,30

1,02

59,16

0,84

48,72

1,01

58,58

1,50

19,50

1,80

23,40

Fogo

652

0,78

45,24

0,94

54,29

0,81

46,98

0,97

56,26

1,42

18,46

1,70

22,15

Kersebloesem

652

0,73

42,34

0,88

50,81

0,79

45,82

0,95

55,10

1,39

18,07

1,67

21,68

Milano

528

0,84

48,72

1,01

58,46

0,84

48,72

1,01

58,58

1,50

19,50

1,80

23,40

Orchidee

528

0,83

48,14

1,00

57,77

0,82

47,56

0,98

56,84

1,46

18,98

1,75

22,78

Pastorale

528

0,80

46,40

0,96

55,68

0,81

46,98

0,97

56,26

1,43

18,59

1,72

22,31

Topaas

680

0,82

47,56

0,98

57,07

0,82

47,56

0,98

56,84

1,46

18,98

1,75

22,78

tehly (EUR/ks)

tehál v m2 muriva (EUR/m2)

pásikov

pásikov v m2 pásikov pásikov v m2 pásikov obkladu obkladu (EUR/ks) (EUR/m2) (EUR/ks) (EUR/m2) (EUR/ks)

pásikov v bm rohu (EUR/m)

pásikov (EUR/ks)

pásikov v bm rohu (EUR/m)

Vysvetlivky - lícové tehly: 1) Lícové tehly Terca Standard majú využiteľné všetky štyri lícové plochy. 2) Rozmery tehál (l x b x h): 210 x 102 x 65 mm 3) Spotreba tehál v murive pri behúňovej väzbe je 58 ks/m2. 4) Orientačná spotreba malty je cca 20 l/m2 (pri behúňovej väzbe a hrúbke škár: vodorovná - 12 mm a zvislá - 10 mm). Vysvetlivky - obkladové pásiky: 5) Rozmery pohľadových plôch pásikov sú zhodné s rozmermi pohľadových plôch lícových tehál. Hrúbka pásikov (rovných aj rohových) je 23 mm. 6) Spotreba pásikov: rovné – 58 ks/m2; rohové – 13 ks/m. 7) Orientačná spotreba škárovacej malty je cca 4,5 l/m2 (pri behúňovej väzbe a hrúbke škár: vodorovná - 12 mm a zvislá - 10 mm). 8) Pásiky sú balené v krabiciach po 30 ks (rovné), resp. 16 ks (rohové). Na jednej palete je 20 krabíc.

Abote

Agate

Barock

Bijou

Cena palety, na ktorej sú výrobky balené, t. j. WST palety 1000x1180, 1000x1320 alebo EUR-palety 1200x800, je 10 EUR/ks bez DPH.

20

Cenník Porotherm 2014


Terca

Riešenie pre fasádu

Lícové tehly a obkladové pásiky TERCA Standard Blue Velvet

Cienna

Fogo

Kersebloesem

Milano

Orchidea

Pastorale

Topaas

Cena palety, na ktorej sú výrobky balené, t. j. WST palety 1000x1180, 1000x1320 alebo EUR-palety 1200x800, je 10 EUR/ks bez DPH.

Cenník Porotherm 2014

21


Riešenie pre murivo Porotherm - malé formáty Rozmery lxbxh

Pevnosť v tlaku

Spotreba tehál v murive 2)

(mm)

(N/mm2)

plná tehla 29

290 x 140 x 65

P20

plná tehla 25

250 x 120 x 65

P20

plná tehla 25 odľahčená

250 x 120 x 65

P20

pivničná plná tehla

250 x 120 x 65

P35

pivničná plná tehla Antik

250 x 120 x 65

P35

pivničná dierovaná tehla

250 x 120 x 65

P35

pivničná dierovaná tehla Antik

250 x 120 x 65

P35

pivničná dierovaná reliéf tehla Antik

250 x 120 x 65

P35

(ks/m2) 43,3 88,9 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100

Názov výrobku

Orientačná spotreba malty v murive 2) (l/m2) 26,5 63 23 55 27 64 23 55 23 55 27 64 27 64 27 64

Počet tehál na palete

Cena bez DPH tehly

Cena s DPH

(ks)

(EUR/ks)

tehál v m muriva 3) (EUR/m2)

288

0,45

19,980

0,54

23,976

360

0,33

16,500

0,40

19,800

360

0,30

15,000

0,36

18,000

360

0,68

34,000

0,82

40,800

360

0,73

36,500

0,88

43,800

360

0,63

31,500

0,76

37,800

360

0,69

34,500

0,83

41,400

360

0,69

34,500

0,83

41,400

2

tehly (EUR/ks)

tehál v m2 muriva 3) (EUR/m2)

Vysvetlivky: 1) Tehly malých formátov majú len tri využiteľné lícové plochy: jednu dlhú a dve krátke, na jednej dlhej lícovej ploche je vyrazené značenie výrobku. 2) Horný údaj platí pre behúňovú väzbu (hrúbka muriva 14, resp. 12 cm), dolný údaj platí pre priečnu väzbu (hrúbka muriva 29, resp. 25 cm). Hrúbka škár: vodorovná 12 mm, zvislá 10 mm. 3) Ceny pri behúňovej väzbe.

plná tehla 25 (29)

pivničná tehla plná hladká

plná tehla 25 odľahčená

pivničná tehla plná Antik

pivničná tehla dierovaná hladká

pivničná tehla dierovaná Antik

pivničná tehla dierovaná reliéf Antik

Pivničné tehly sú určené na zhotovenie tehlového lícového muriva v interiéri, alebo v prostredí chránenom proti poveternostným vplyvom.

pivničná tehla hladká

pivničná tehla Antik

pivničná tehla reliéf Antik

Cena palety, na ktorej sú výrobky balené, t. j. WST palety 1000x1180, 1000x1320 alebo EUR-palety 1200x800, je 10 EUR/ks bez DPH.

22

Cenník produktov a služieb 2014


Riešenie pre murivo Služby pre zákazníkov

1 Kalkulácia spotreby materiálu Názov služby

Cena

Kalkulácia spotreby materiálu Odborné poradenstvo

zdarma*)

Poznámka hodnota služby je inak 36 € s DPH

zdarma

*) pri objednaní tehlového systému Porotherm u zmluvného predajcu WST

Rozsah služby

Postup pri objednávaní

Potrebné údaje a podklady

• • • •

výpis materiálu Porotherm (okrem stropu) na hrubú stavbu výpis prvkov stropu Porothem len v prípade dodania kladačského plánu ceny materiálu Porotherm v cenníkových cenách kalkulácia spotreby materiálu sa zasiela na udanú e-mailovú adresu

• zaslať e-mail na adresu infolinka@wienerberger.com so žiadosťou o vypracovanie kalkulácie spotreby materiálu a cenovej ponuky (v cenníkových cenách) • spolu zo žiadosťou zaslať v elektronickej forme podklady potrebné na vypracovanie kalkulácie alebo v tlačenej forme doručiť prostredníctvom obchodného zástupcu alebo technického poradcu WST

• kontaktné údaje investora (meno a priezvisko, miesto stavby, č. tel., e-mail) • projektová dokumentácia stavby - stavebná časť výkresov v tlačenej alebo elektronickej forme (formát pdf, jpg alebo dwg, max. veľkosť všetkých príloh 8 MB) • upresnenie jednotlivých materiálov (tehly, preklady, malty a omietky) v  prípade, že nie sú presne špecifikované v PD, prípadne, že PD bola spracovaná pre iný druh materiálu

2 Statické posúdenie stropu Porotherm a kalkulácia spotreby materiálu Názov služby

Cena

Návrh a statické posúdenie stropu Porotherm Odborné poradenstvo

zdarma*)

Poznámka hodnota služby je inak 3 €/m2 s DPH

zdarma

*) pri objednaní stropného systému Porotherm u zmluvného predajcu WST

Rozsah služby

• návrh a statické posúdenie stropu z prvkov stropného systému Porotherm • vypracovanie kladačškého plánu z prvkov stropného systému Porotherm • výpis prvkov stropného systému Porotherm

Postup pri objednávaní

• kontaktovať zmluvného predajcu WST, ktorý dohodne realizáciu služby s regionálnym zástupcom WST • zaslať podklady potrebné pre návrh stropu v tlačenej alebo elektronickej forme zmluvnému predajcovi WST alebo obchodnému zástupcovi, resp. technickému poradcovi WST

Potrebné údaje a podklady

• kontaktné údaje investora (meno a priezvisko, miesto stavby, č. tel., e-mail) • projektová dokumentácia stavby – stavebná časť výkresov (pôdorysy jednotlivých podlaží, rezy, výkresy krovu, projekt statiky a pod.) v tlačenej alebo elektronickej forme (formát pdf, jpg alebo dwg)

Cenník produktov a služieb 2014

23


Riešenie pre murivo Služby pre zákazníkov

3 Asistenčná služba pri zakladaní Porotherm Profi Názov služby Asistenčná služba pri zakladaní Porotherm Profi

Cena bez DPH

Cena s DPH

Poznámka

100 € / podlažie

120 € / podlažie

platba v hotovosti pred začatím asist. služby *)

*) Asistenčná služba trvá nevyhnutný čas, maximálne však 5 hodín od príchodu stavebného technika na stavbu. Zrušenie asistenčnej služby je možné iba telefonicky na č. tel.: 0850 111 283, jeden pracovný deň pred realizáciou asistenčnej služby do 14.00 hod, v opačnom prípade je objednávateľ povinný uhradiť 120€ s DPH za zbytočný výjazd technika.

Rozsah služby

Asistencia pri založení prvého radu v rozsahu: • výškové zameranie základovej dosky s cieľom nájsť najvyššie miesto • ukážka práce s nivelačnou súpravou a nanesenie zakladacieho maltového lôžka v 2-3 pracovných záberoch • asistencia pri nanášaní maltového lôžka pracovníkmi dodávateľa, resp. investora stavby. Zaškolenie v murovaní ďalších radov v závislosti od zvolenej technológie murovania v rozsahu: • zásady založenia rohu obvodovej steny • zásady murovania na maltu pre tenké škáry Porotherm Profi s použitím nanášacieho valca (príprava malty, nastavenie a príprava nanášacieho valca, používanie a údržba nanášacieho valca), alebo • zásady murovania na penu Dryfix extra

Výbava stavebného technika počas asistenčnej služby

• • • • • •

nivelačný prístroj a nivelačná lata na výškové zameranie základovej dosky nivelačná súprava na nanášanie a urovnanie zakladacej malty hliníková lata na sťahovanie zakladacej malty ponorné miešadlo na miešanie lepiacej malty valec na nanášanie lepiacej malty, prípadne pištoľ na aplikáciu peny Dryfix extra bežné murárske náradie

Nivelačný prístroj, nivelačnú súpravu a nanášacie valce na ďalšie práce mimo asistenčného dňa si musí zabezpečiť investor stavby alebo stavebná firma! Potrebné vybavenie stavby

Postup pri objednávaní

24

Aby asistenčná služba na stavbe bola vôbec možná, je potrebné, aby stavba bola na založenie prvého radu náležite pripravená. Pod tým sa rozumie: • zabezpečená účasť pracovníkov, ktorí budú stavbu realizovať (minimálne 3 osoby, t.j. 1 murár a 2 pomocní robotníci, počas celej prítomnosti technika) • natavené izolačné pásy v miestach obvodových a vnútorných nosných stien • vytýčená presná poloha stien na izolačných pásoch • potrebný materiál a náradie: • tehly Porotherm Profi, • zakladacia malta Porotherm Profi AM (v zimnom obd. AM-W), alebo iná malta vhodná na založenie 1. radu tehál, • malta Porotherm Profi alebo murovacia pena Dryfix extra • bubnová miešačka • bežné murárske náradie (murárska lyžica, gumené kladivo, hliníková lata dĺžky 2 až 3 metre, dlhá a krátka vodováha, ponorné miešadlo)

• Asistenčnú službu si môžete objednať telefonicky na č. tel.: 0850 111 283

Cenník produktov a služieb 2014


Riešenie pre murivo Služby pre zákazníkov

4 Doprava a vykládka (platí pre územie SR) Názov služby

Prepravná vzdialenosť Cena bez DPH

Doprava celokamiónová *)

Doprava celokamiónová „just in time“ *)

Poznámka

zdarma

bez obmedzenia

Doprava celokamiónová „EXPRES“ *)

Cena s DPH

do 80 km **)

80 €/kamión

96 €/kamión

nad 81 km **)

120 €/kamión

144 €/kamión

do 80 km **)

40 €/kamión

48 €/kamión

nad 81 km **)

80 €/kamión

96 €/kamión

Doprava „neúplný kamión“ *)

individuálný výpočet ceny, podľa miesta určenia a hmotnosti tovaru

Zasielanie SMS a e-mailov o vyexpedovaní tovaru

zdarma

Vykládka a prekládka hydraulickou rukou

3,70 €/pal (bal)

4,44 €/pal (bal)

Vykládka na dvoch miestach v rámci okresu

30 €

36 €

Prestoje (čas vykládky nad 60 min)

5€

6€

• podmienkou je objednanie do 14.00 hod., • dodanie v priebehu nasledujúceho pracovného dňa po zaregistrovaní objednávky; • podmienkou je objednanie 2 pracovné dni vopred

• sms sa posiela osobe určenej na prebratie tovaru, e-mail zmluvnému partnerovi

• za každých začatých 15 min

*) Všetky druhy dopravy vopred prekonzultovať a dohodnúť s pracovníkmi vnútornej služby WST **) Vzdialenosť z expedujúceho závodu WST po prvé miesto vykládky

5 Zvoz paliet (platí pre územie SR) Názov služby

Prepravná vzdialenosť

Počet paliet

Cena bez DPH

do 80 km Zvoz paliet zo skladu nad 81 km

51 - 100 ks

Uskladnenie paliet na skladoch WST

Poplatok za manipuláciu s paletami

Cenník produktov a služieb 2014

36 €

WST zvoz nezabezpečuje

nad 251 ks

zdarma

101 - 250 ks

nad 251 ks bez ohľadu na 101 - 250 ks prepravnú vzdialenosť do 100 ks

Poplatok za vrátenie neroztriedených paliet

30 €

do 50 ks

do 100 ks Zvoz paliet zo stavby

Cena s DPH

zdarma

nad 101 ks

– do 14 dní

40 €

48 €

WST zvoz nezabezpečuje 60 €

72 €

100 €

120 €

WST zvoz nezabezpečuje 0,20 €/pal

Poznámka • Zvoz paliet objednáva zmluvný partner spoločnosti Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o. • kupujúci môže vrátiť len také množstvo paliet, aké nakúpil od WST • WST preberie len palety nepoškodené, čisté a uložené na sebe (nie do seba) po 12 ks • Palety musia byť už pri preberaní roztriedené podľa typu • Prepravnou vzdialenosťou sa rozumie vzdialenosť z miesta nakládky paliet po výrobný závod WST

0,24 €/pal

zdarma

nad 14 dní

8,70 €/pal

10,44 €/pal

1,30 €/pal

1,56 €/pal

• týka sa poškodených paliet a paliet nad saldo • jednorázový poplatok po prekročení 14 dní • odpočíta sa z nákupnej ceny paliet pri ich vrátení

25


Riešenie pre murivo

Predajné a dodacie podmienky WST 1. Záväzky Predajné a  dodacie podmienky WST platia pre všetky realizované obchodné prípady medzi Wienerberger slovenské tehelne, spol. s  r. o. (ďalej len WST) a  kupujúcim. Tieto podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom. Všetky ponuky spoločnosti WST, kúpne zmluvy, predaj a dodávky sa uskutočňujú na základe nasledujúcich predajných a  dodacích podmienok WST, ktoré po objednávke zaslanej kupujúcim spoločnosti WST, platia ako kupujúcim bez námietok prijaté a schválené a  sú ako pre kupujúceho, tak i  pre WST záväzné. Prípadné obchodné podmienky kupujúceho nezaväzujú WST k  ich dodržaniu. Ak kupujúci zašle objednávku s jeho vlastnými obchodnými a dodacími podmienkami, nebude nami táto objednávka.. Akékoľvek dojednania zmluvných strán nad rámec kúpnej zmluvy a/alebo týchto podmienok, doplnky alebo zmeny zmluvy a/alebo týchto podmienok, prípadne nákupu, sú záväzné vtedy, ak budú zo strany WST písomne potvrdené. 2. Vyobrazenia výrobkov a obchodného tovaru Vyobrazenia výrobkov a  obchodného tovaru prospektoch WST sú ilustračné. Vydanie nových prospektov ruší platnosť predchádzajúcich prospektov. Váhy výrobkov a obchodného tovaru WST a výpočty spotreby materiálu sú orientačné. 3. Ceny Pre predajné a dodacie podmienky platia ceny podľa aktuálnych cenníkov spoločnosti WST, pričom v prípade zmeny cien si WST vyhradzuje právo upraviť ceny podľa cien platných v deň expedovania tovaru zo závodov WST. Ceny uvedené v cenníku sú cenami za výrobky a obchodný tovar vrátane nakládky a dopravy na území SR. Cenové ponuky predávajúceho sú záväzné do 30 dní od dátumu vystavenia, ak nie je písomne dohodnuté inak. 4. Objednávka tovaru Zmluvné strany sa dohodli, že každá písomná objednávka kupujúceho doručená do WST mailom, faxom, poštou, kuriérom a/alebo osobne je pre kupujúceho záväzná. Zmluvné strany za akceptáciu písomnej objednávky kupujúceho doručenej do WST okrem jej písomného potvrdenia zo strany WST dohodli a  považujú aj uskutočnenie úkonov WST smerujúcich k  zabezpečeniu dodania objednaných výrobkov a  obchodného tovaru WST. 5. Dodávky a dodacie lehoty Dodávky výrobkov a obchodného tovaru WST realizuje spoločnosť WST na základe písomnej objednávky kupujúceho z výrobných závodov WST a  koncernových závodov podľa dohodnutých podmienok ustanovených v kúpnej zmluve a jej prílohách. V závislosti od disponibilných, výrobných a  prepravných kapacít WST dodržiava dohodnuté dodacie lehoty, za predpokladu nerušeného pracovného procesu, ako aj v  prípade, že sa nevyskytnú nepredvídateľné prekážky.

26

Dodacia lehota je 5 pracovných dní, čo odpovedá termínu ihneď od obdržania písomnej objednávky, pričom dodacia lehota začína plynúť dňom obdržania písomnej objednávky, ak táto bola zaslaná a zaevidovaná na oddelení odbytu maximálne do 14:00 hodiny. Deň obdržania objednávky sa do stanovenej lehoty nezapočítava v  prípade, ak objednávka bola zaslaná a zaevidovaná oddelením odbytu po 14:00 hodine, vtedy sa za prvý deň lehoty považuje deň nasledujúci po dni doručenia objednávky spoločnosti WST (dodacia lehota 5 pracovných dní sa týka výhradne celokamiónových dodávok na jedno miesto vykládky). Pokiaľ kupujúci požaduje na jedno miesto vykládky zrealizovať viac ako jednu dodávku v  priebehu jedného dňa, WST nie sú povinné v  tomto prípade dodržať požadovaný termín dodania. V  prípade výskytu udalostí spôsobených vyššou mocou, ako napr. prevádzkové poruchy, výpadky el. prúdu, dopravné alebo poveternostné problémy, ako aj úradné a iné zásahy, ktorým riadny obchodník akoukoľvek snahou nemôže zabrániť, sa vyššie stanovené lehoty predlžujú o  dobu trvania prekážok spôsobených vyššou mocou. Nedodržanie termínu dodania v týchto prípadoch neoprávňuje kupujúceho uplatniť si náhradu prípadných s  tým súvisiacich nákladov. Kupujúcemu sa v  takomto prípade odporúča priebežne sa informovať o možných termínoch dodania na oddelení odbytu WST 6. Kusový predaj obchodného tovaru Kusový predaj je možný u nižšie uvedených produktov a je spoplatnený nasledovným spôsobom: formou zníženia zľavy na faktúre o 10 % u výrobkov: • preklady Porotherm KP 7, KP 12 • keramické stropné vložky Porotherm KSV 10/60 a KSV 10/45 • malty Porotherm Profi, malty Terca Klinker a Terca Standard • lícové tehly a obkladové pásiky Terca Klinker a Terca Standard bez spoplatnenia (bez zníženia zľavy na faktúre) • preklady Porotherm VARIO • stropné nosníky Porotherm KPSN Manipulačný poplatok za neodobratie tovaru pripraveného na kusový predaj je 24 EUR s DPH za balenie.

Cenník produktov a služieb 2014


Riešenie pre murivo Rozdelenie predajných regiónov Predajný región ZÁPAD: Z01 – Z05 Z01 Z02 Z03 Z04 Z05

Predajný región východ: V01 – V04 V01 V02 V03 V04

CA BY PU PB

MT

TN MY

SE

NM

PN MA PK

TT

BN TO

ZM

NR

BA SC

GA

SA

SL PP

LM

BB ZH ZV

ZC

BJ

KK

SB

BS LV

SK SP ML

LE PO

SN

KA

NZ

DS

RK

TS

TR

PD

PE

HC

DK

ZA

IL SI

NO

KM

BR

VT

SV

HE

GL RA

DT PT

RV

KS

KE

MI

SO

TV RS

LC VK

KN

Obchodné poradenstvo Predajný región

Regionálny riaditeľ

Telefón

e-mail

Západ

Ing. Dušan Petrík

0905 744 683

dusan.petrik@wienerberger.com

Východ

Ing. Igor Tomáš

0905 456 630

igor.tomas@wienerberger.com

Predajná oblasť

Obchodný zástupca

Telefón

e-mail

Z01

Ing. Arpád Makák

0905 755 609

arpad.makak@wienerberger.com

Z02

Ing. Marián Hajtmaník

0905 703 805

marian.hajtmanik@wienerberger.com

Z03

Bc. Marián Halmo

0905 717 475

marian.halmo@wienerberger.com

Z04

Ing. Miroslav Gabčo

0905 803 806

miroslav.gabco@wienerberger.com

Z05

Ing. Drahoslav Dulay

0908 450 635

drahoslav.dulay@wienerberger.com

V01

Ing. Marcel Kresta

0915 496 930

marcel.kresta@wienerberger.com

V02

Mgr. Marek Centko

0905 456 631

marek.centko@wienerberger.com

V03

Ing. Róbert Lehotzký

0905 462 724

robert.lehotzky@wienerberger.com

V04

Ing. Ján Krnáč

0905 659 650

jan.krnac@wienerberger.com

Technické poradenstvo Kraj BA, TT NR, TN, ZA, BB KE, PO

Technický poradca

Telefón

e-mail

Ing. Marián Hajtmanik

0905 703 805

marian.hajtmanik@wienerberger.com

Ing. Ivan Vozárik

0905 997 370

ivan.vozarik@wienerberger.com

Ing. Marcel Kresta

0915 496 930

marcel.kresta@wienerberger.com

Cenník produktov a služieb 2014

27


Riešenie pre murivo Ďalšie informácie o systéme Porotherm Profi nájdete v prospektoch: Riešenie pre murivo

1.2

The Look Porotherm Profi Správna voľba profesionálov

2. vydanie, november 2013

Pýtajte si u vášho predajcu

Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.

Vyobrazenia výrobkov v prospekte sú ilustračné. Prípadné farebné rozdiely medzi skutočnými výrobkami sú dané rozdielnym zložením tehliarskej hliny v jednotlivých výrobných závodoch a neznamenajú vadu výrobku. Zmeny technických údajov vyhradené. Toto vydanie ruší platnosť všetkých predchádzajúcich. 14.09.2012 Aktuálnosť tohto vydania si overte na www.porotherm.sk

28

Wienerberger Building Material Solutions Cenník produktov a služieb 2014

2-163-06

Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce Infolinka 0850 111 283 info.sk@wienerberger.com www.porotherm.sk

Cenník platný od 7.1.2014  
Cenník platný od 7.1.2014