The user logo

Huỳnh Hữu Tài

Hồ Chí Minh, Vietnam

http://wetransform.vn/loyalty

WeTransform mang đến bạn đọc những cuốn sách thuộc dòng sách xu hướng mới về công nghệ, quản trị, kinh doanh, marketing… Danh sách 12 cuốn sách được Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform dịch sang tiếng Việt: 1. Chuyển đổi số doanh nghiệp theo định hướng dữ liệu: https://play.google.com/store/books/details?id=LgPZDwAAQBAJ 2. Chiến lược mua bán và sáp nhập: Google Play Books: https://play.google.com/store/books/details?id=_ubWDwAAQBAJ Amazon Kindle: https://www.amazon.com/dp/B0871W9SN4 3. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dẫn đầu (AI in Practice) Tiki: http://bit.ly/ungdungtrituenhantaodedandau 4. Cuộc cách mạng nền tảng (Platform Revolution) Tiki: http://bit.ly/cuoccachmangnentang Fahasa: https://bit.ly/cuoccachmangnentangfahasa 5. Cuộc dịch chuyển đại dương xanh (Blue Ocean Shift) Tiki: http://bit.ly/cuocdichchuyendaiduongxanh Fahasa: https://bit.ly/cuocdichchuyendaiduongxanhfahasa

Publications

Podcast: Gen Z Stories


November 20, 2022

Lean Execution


July 30, 2021

Nhật ký Lockdown


July 29, 2021

Tư duy của một CEO


December 17, 2020

ERP and HCM Report 2020


December 3, 2020

e-Conomy SEA 2020


November 14, 2020

Hướng nghiệp du học


September 10, 2020

Design Thinking Handbook


September 10, 2020

Product Mindset


May 6, 2020

Digital Vietnam 2020


February 19, 2020

AI Talks


December 4, 2019