Huỳnh Hữu Tài

Huỳnh Hữu Tài

Hồ Chí Minh, Vietnam

WeTransform mang đến bạn đọc những cuốn sách thuộc dòng sách xu hướng mới về công nghệ, quản trị, kinh doanh, marketing…

Danh sách 12 cuốn sách được Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform dịch sang tiếng Việt:

1. Chuyển đổi số doanh nghiệp theo định hướng dữ liệu:

https://play.google.com/store/books/details?id=LgPZDwAAQBAJ

2. Chiến lược mua bán và sáp nhập:

Google Play Books: https://play.google.com/store/books/details?id=_ubWDwAAQBAJ

Amazon Kindle: https://www.amazon.com/dp/B0871W9SN4

3. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dẫn đầu (AI in Practice)

Tiki: http://bit.ly/ungdungtrituenhantaodedandau

4. Cuộc cách mạng nền tảng (Platform Revolution)

Tiki: http://bit.ly/cuoccachmangnentang

Fahasa: https://bit.ly/cuoccachmangnentangfahasa

5. Cuộc dịch chuyển đại dương xanh (Blue Ocean Shift)

Tiki: http://bit.ly/cuocdichchuyendaiduongxanh

Fahasa: https://bit.ly/cuocdichchuyendaiduongxanhfahasa

wetransform.vn/loyalty