Page 1


Missie ondersteunen van het toerisme in West-Vlaanderen als economische sector ďƒź koopkracht van buiten de regio aantrekken met aantrekkelijke toeristische producten ďƒź West-Vlaanderen promoten op relevante markten


Missie Ondersteunen van bovenlokale openluchtrecreatie in West-Vlaanderen via marktconforme producten en doelgerichte communicatie


Missie in opdracht van de provincie WestVlaanderen, het toeristisch-recreatief beleid voorbereiden en helpen uitvoeren


Cijfers 2011 Omzet Werkgelegenheid Logiesaanbod Aankomsten Overnachtingen

â‚Ź 3,5 miljard ca. 51 700 VTE 611 719 bedden 7,5 mio 36 mio

Bron Westtoer


Recreatie in cijfers

4 fietsnetwerken  2 600 km  656 knooppunten

9 wandelnetwerken  1 166 km  923 knooppunten

36 fietsroutes

55 wandelroutes

22 000 bewegwijzeringsobjecten


Visie Meerwaarde voor West-Vlaanderen

   

provincie gemeenten consumenten toeristische ondernemers


Strategie 1. integrale aanpak op bovenlokaal niveau 2. filosofie van dienstverlenend bedrijf 3. selectieve benadering 4. moderne managementbenadering 5. kennis ontwikkelen en delen 6. sterker positioneren binnen ruimere omgeving


Financiering

begroting 2013

Provincie 23,60%

Steden en gemeenten 0,63% 0,70%

Verkoop 2,34% 58,47%

2,40%

Toerisme Vlaanderen Anderen

11,85%

Beheersovereenkomst Diverse inkomsten Projecten

Totale inkomsten Westtoer â‚Ź 11 270 000


82 Medewerkers Directie Personeel, Administratie & FinanciĂŤn

Toeristische Ontwikkeling

Kenniscentrum

Recreatie Marketing Regiowerking


Directie

Stefaan Gheysen Algemeen Directeur

Lieven Verdonck Personeel, Administratie & FinanciĂŤn

Magda Monballyu Kenniscentrum

Luc Abbeloos Marketing


Teams

Josephine Fassaert Teammanager Toeristische Ontwikkeling

Tim Provoost Teammanager Recreatie

Lien Phlypo Teammanager Regiowerking en Regionale Strategische Planning


Personeel, administratie & financiĂŤn


HRM • Personeelsadministratie • Rechtspositieregeling (afgestemd op de provincie)

• Competentiemanagement • Veiligheid & preventie


Administratie • ICT • Logistiek

• Overheidsopdrachten


Financiën • Boekhouding – Bedrijfsboekhouding (ERP-pakket) – Jaarrekening: RvB mei – Begroting: RvB oktober

• Grote impact projecten


Corporate Communicatie • • • • • •

Interne communicatie Onthaal Corporate marketing Bedrijfsevenementen Vorming Distributie


Kenniscentrum


Kenniscentrum Onderzoeksafdeling die onafhankelijk en op continue basis strategische, beleidsgerichte informatie kan verzamelen

• Continue dataverzameling via steekproef en tellingen

• Periodieke onderzoeken

via bevragingen met eigen middelen of in projecten


Kennis delen • Kerncijfers toerisme West-Vlaanderen, jaarlijks • 5 Trendrapporten toerisme & recreatie, per regio + Brugge, jaarlijks • Binnen project KiTS – Monitoringrapporten 10 kustgemeenten + Brugge, 3x per jaar – Trendrapporten 10 kustgemeenten + Brugge, jaarlijks • Publicatie onderzoeksresultaten www.westtoer.be • Persberichten en communicatie met de pers


Ruimtelijke planning • Opvolgen visies, plannen en wetgeving rond ruimtelijke planning relevant voor toerisme en recreatie • Voorstellen voor ruimtelijk beleid voor toerisme en recreatie voor de provincie West-Vlaanderen

• Adviezen vanuit sector toerisme en recreatie rond deelgebieden, gemeenten en projecten in de PROCORO


Toeristische Ontwikkeling


Onthaal & attracties Begeleiden bij infrastructuur & werking • Adviesverlening & ondersteuning • Visieontwikkeling • Projectbegeleiding (consultancy)

• Projectcoördinatie


Sector & logies Ondersteunen van de private sector • Algemeen aanspreekpunt & overlegstructuren • Kwaliteitstrajecten • Projectcoördinatie • Adviseren van kleinschalige logies • Samenwerking met vzw Logeren in Vlaanderen


Fondsen & thema’s Impulsfondsen • Provincie & Toerisme Vlaanderen • Adviesverlening & beoordeling Bovenlokale thema’s

• 100 jaar Groote Oorlog • Iedereen Flandrien


Recreatie


Recreatie • Beleidsvoorbereiding & advies – Strategisch beleidsplan Openluchtrecreatie 2009-2018 – Adviescomité Openluchtrecreatie

• Recreatieve productontwikkeling – Routes en netwerken voor wandelaars, fietsers, ruiters en autotoeristen

– Recreatieve randinfrastructuur


Recreatie • Beheer van recreatieve producten – 600 vrijwillige peters en meters – Routechirurg – Toeristisch-Recreatief Informatie Systeem (TRIS) – 4 technisch medewerkers met uitrusting


9 wandelnetwerken 55 wandelroutes 21 erfgoedwandelroutes


4 fietsnetwerken 530 000 netwerkkaarten 36 fietslussen Kustfietsroute 17 thematochten


Marketing


Marketingcampagnes  Boodschap en kanaal aanpassen aan timing  Vooraf inspirerend

persbewerking

veel in print

Keywords (SEA), Acties, ...

praktische info

gepersonaliseerd

steeds meer online

VOOR

Op de trein (heen) Heenreis

1

3

Campagnes inspireren, doen wegdromen,… Internet verkeer

Direct, zoekmachines, verwijzende sites

Leefwereld van het merk Aangepaste communicatie

“Moments of truth”, op elk moment van de reis

 Ter plaatse •

2

Beslissing tot reizen Promoties, Banners,

Stationsinformatie, Gepersonaliseerde Realtimeover info de informatie SMS, Parking info bestemming

persona’s

NA

boeking = eindpunt campagne

distributie info ter plaatse

Beleving 4 ter plaatse Bestemmin

Ervaringen live delen Aankomst, met vrienden Beleving (sociale media Uitchecken uit hotel

Verhoogde klantenintimiteit “top of mind”

 Belangrijke rol logiesuitbater

Nuttige informatie Staren (naar het landschap) tijdens de Puzzels, reis (fietsLezen, Muziek, Liedjes zingen, Praten, en wandelroutes, De conducteur, events, leuke … adresjes, Webstrijden kustweerbericht,… TIJDENS

Het vertrek website (planning) Beslissing Via Informatie, doelgericht naar Boeking dienstregeling, tot reizen boeking biljet kopen

6

5 Terugreis Op de trein (terug) Ervaringen delen met vrienden

Stationsinformatie, (wachten) op het perron, Realtime info

Herbeleving Herbeleving


Regiocampagnes VOORAF | inspirerend  Persbewerking / Media

TER PLAATSE | informerend  Regiokaart met highlights

 Televisie

 Pocket met informatie

 Kranten / Magazines

 Brochures voor doelgroepen

 Eigen publicaties

 Campagnes offline  Campagnes online  Website / E-Zines

 Mobiele websites  Digitale applicaties  Reisgids op maat

 Dagboek ‘14 – ‘18  WOI-Autoroutes

 Budget promotiepool & projecten


Productlijnen VOORAF | inspirerend  Persbewerking / Media  Vlaanderen Vakantieland, West-Vlinderen

TER PLAATSE | informerend  Routekaarten  Digitale applicaties

 Campagne Iedereen Flandrien

 West-Vlinderen

 Campagne Het Lekkere Westen

 Iedereen Flandrien

 Website / E-Zines

 Fietsen / Wandelen: andere provincies profileren zich op dit thema  Gastronomie: voorsprong vertalen naar toeristische troef  Groepen: aanbod innoveren en promoten


Beheer / ontsluiting toeristische data Websites

App’s

Widgets

Externe partners

Datahub

WIN - databank

AX

TRIS

Gemeenten / Logiessector

 Eenvoudige situatie waarbij 1 databank (WIN) 4 regio-sites aanstuurt is voorbij  Data wordt via datahub ontsloten naar websites, app’s, externe partners,… 

Samenwerking Westtoer – gemeenten om goede data bijeen te brengen

Service aan de gemeenten voor ontsluiting van hun data

 Realisatie slechts mogelijk dankzij diverse projecten


Regiowerking


Regiowerking = bovenlokaal en gebiedsgericht werken

4 toeristische regio’s • • • •

Het Brugse Ommeland De Kust De Leiestreek De Westhoek


Regioteam • • • •

Regiomanager Regiomedewerker Medewerker regiomarketing 1 of meerdere projectmanagers


Aanspreekpunt

Evy Van Schoorisse Brugse Ommeland

Geert Hoorens Kust

Dieter Depraetere Leiestreek

ValĂŠrie Heyman Westhoek


Taken regiowerking • Aanspreekpunt

• Beheer promotiepool + coördineren van bovenlokale regiocampagnes • Initiëren en coördineren van projecten op vlak van toeristische en recreatieve productontwikkeling • Opmaak regionaal strategisch beleidsplan + jaarlijkse actieplannen


Strategisch beleidsplan Westhoek (1999 / 2008) Kust (2002 / 2009) Leiestreek (2003 / 2011) Brugse Ommeland (2004 / 2013)


Toppers 2013


Iedereen Flandrien

1


Het lekkere Westen

2


Groen-blauw netwerk

3


2013 = wandeljaar

4


Sea & Shops

5


Innovatie @ de Kust

6


De Groote Oorlog

7


Westhoek KD’s

8


Speed dates Leiestreek

9


Fietsen & Feesten Leiestreek

10


Strategisch Beleidsplan Brugse Ommeland

11


Vélo Baroque

12


Westtoer bedrijfspresentatie 2013 pdf  

Blader door de Westtoer-bedrijfspresentatie en maak kennis met onze werking.