Page 16

De voorgeschiedenis van Westrand

Het groeit in de Wolfsputten achter 't park 16

F E S T I V A L S & E V E N T S

Het klonk in Dilbeek als een nieuwe lente en een nieuw geluid. Die lente was die van het jaar 1970 en het nieuwe geluid kwam uit de allereerste Westrandkrant. Meer dan drie jaar voor de officiĂŤle opening van Westrand en enkele maanden na de eerste steenlegging verscheen de Westrandkrant in Dilbeek en de omliggende gemeenten. Het doel was klaar en duidelijk: Dilbeek en de Westrandgemeenten warm maken voor een schitterend sociocultureel avontuur. De stijl was volmaakt origineel, de vorm baanbrekend, de spirit van Herman Bryssinck, ...

De werkgroep Westrand Brussel moest het dossier klaar stomen. Deze werkgroep kwam reeds tot stand einde 1966. Elke week werd er zeer efficiĂŤnt vergaderd, gepland en gediscussieerd onder leiding van Max Broes en met Alfons Hoppenbrouwers, Jan De Craen, Jef De Boodt, Edgard Goedleven en Philip Vergels. Andere leden waren Herman Baeyens van Mens en Ruimte en Jaak Vander Elst, die de sociologische studie over de Westrand maakte. De gordel van smaragd Voor minister Frans Van Mechelen vormde Westrand samen met het cultureel centrum van Strombeek de eerste schakel van de zogenaamde Gordel van Smaragd. In het voorwoord van het sociologisch onderzoek dat aan de basis lag van Westrand, schreef Van Mechelen: geen gordel om de grootstad te versmachten, maar een bijdrage tot de volwaardige uitbouw van onze Nederlandstalige cultuurgemeenschap aan de rand van en in de hoofdstad. Politieke Moed Dilbeek had in die jaren een openbloeiend verenigingsleven met jonge adviesraden voor cultuur, jeugd, sport en sociale zaken, maar geen vergaderzalen of toneelzalen die naam waardig. In verhouding tot het aanwezige socio-cultureel potentieel was de infrastructuur beneden alle peil. Ook in die tijd was er politieke moed nodig om grote budgetten voor cultuur vrij te maken. De jonge burgemeester Philip Vergels ging de uitdaging aan en kreeg een meerderheid in de gemeenteraad voor de bouw van Westrand. Een bouw in recordtempo Zelden werd een publiek gebouw met zo'n vaart gerealiseerd. Er verliepen nauwelijks 20 maanden tussen de princiepsbeslissing op de Gemeenteraad van 8 december 1967 en de eerste betonontkisting op 13 september 1969. Voor een complex dossier, met een originele maar complexe architectuur en met zo'n grote maatschappelijk impact was dit een absoluut record. Na enkele jaren doorgedreven sensibilisering opende de bibliotheek zijn

Westrandmagazine 09-10  

40 jaar Westrand - Choreograaf Thierry Smits over leven en werk - ‘Schudden’ van het lachen met Nederlands cabaret-duo

Westrandmagazine 09-10  

40 jaar Westrand - Choreograaf Thierry Smits over leven en werk - ‘Schudden’ van het lachen met Nederlands cabaret-duo

Advertisement