Westerkrant wk 1705

Page 1

Zangeres Oes leest voor in Bieb Hoogkerk P3

Als malloten in ouwe brik door Europa P7

Voetbal weer van start gegaan P5

Wester

‘‘ krant 36

Sinds 19

Woensdag 1 februari 2017 - jaargang 81 - week 5 - nummer 4 - oplage 14.150 - laatste nieuws op www.westerkrant.nl

Ik heb nog nooit een kramsvogel: ‘Kramsvogel, kramsvogel!’ ­ho­ren roepen

westerkrant

Henk Dikkema, Beetsjes kijken, pagina 3

Onderzoek van hbo-studenten:

Weinig overlast biovergister Suiker Unie

’’

Hoogkerk - Omwonenden van Suiker Unie Vierverlaten ondervinden niet vaak last van geuroverlast van de biomassavergister. Driekwart van de ondervraagden ruikt de lucht zelden, tot een keer per maand. Dat blijkt uit onderzoek van studenten van de Hanzehogeschool. ‘De maatschappelijke acceptatie van de biovergister is goed. Er is draagvlak voor biovergisting in Hoogkerk’, concluderen de studenten. Suiker Unie bouwde een aantal jaren geleden een biovergister die van biologisch restmateriaal ‘groen gas’ kan maken. Dit restmateriaal is voor een groot deel afkomstig van Suiker Unie zelf, zoals de pulp van suiker­ bieten, maar er worden ook grond­ stoffen van buiten aangevoerd. Het geproduceerde gas wordt na bewerking toegevoegd aan het gas­ leidingnet, vlak bij MacDonald’s aan het Hoendiep. Achtergrond van de bouw van de biomassavergister is het streven van Suiker Unie om de productie­ keten sluitend te maken, waarbij er zo weinig mogelijk restmateriaal (afval) overblijft. Vooral in de beginperiode ­kwamen er bij Suiker Unie veel klachten over geuroverlast van de bio­­massa­vergister. Het bedrijf heeft sindsdien maat­ regelen genomen om de overlast terug te brengen. Naast technische maatregelen, richtte Suiker Unie een klankbordgroep met onder meer bewoners op en een panel dat reuktesten uitvoert. Omwonenden De studenten ondervroegen 105 mensen die binnen een straal van 750 meter van de biovergistings­ installatie wonen. Deze bewoners zien meer voor-

dan nadelen aan de biovergister in hun omgeving. Voordelen zien bewoners vooral op het gebied van milieu en duurzaamheid, bij de nadelen noemden zij vooral de geuroverlast, met als tweede het lawaai van de vrachtwagens die het gistmateriaal aanleveren. 80 procent van de ondervraagden is op de hoogte van het bestaan van de biomassavergister.

Onderschatting Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat zij onvoldoende geïnfor­ meerd zijn over de biomassavergis­ ter. Een grote meerderheid van de ondervraagden (86%) onderschat­ te het aantal huishoudens dat de biovergister van gas kan voorzien: zevenduizend. Ruim de helft van de respondanten geeft aan neutraal of positief tegenover de biomassaver­ gister te staan. Advertentie

Eindelijk het ijs op in Hoogkerk! Foto: Wina van der Hoeven

Eindelijk schaatsen! Henk Hazekamp Hoogkerk - De vrijwilligers van IJs­ vereniging Hoogkerk hadden er vele uren aan besteed om de baan in een puike conditie te krijgen. De nacht­ vorst hield aan, maar omdat het over­ dag dooide, duurde het lang voordat de ijsvloer het predikaat veilig kreeg. Donderdag was het dan eindelijk zover. Het sein ‘er kan geschaatst worden’ werd afgegeven. Vanaf een uur bonden de schooljeugd en hun juffen en meesters de smalle ijzers onder, gadegeslagen door ouders, oma’s en opa’s. De aanwezigen kre­ gen een fascinerend, sfeervol en uniek

Wester wauwel Harenaar (72) bedreigt gedeputeerde brouns

Ouder worden is een feit, laat uw dier elk jaar controleren op zijn gezondheid. Roden | Groningen T 050 501 55 00

www.dchopmans.nl

Hij zei niet te remmen als brouns op een zebrapad loopt... Daar moet je niet om lachen! zo’n scootmobiel is link hoor!

Spaar nu mee voor

schouwspel voor­geschoteld. Ondanks dat er in Nederland, de laatste jaren, maar weinig op natuurijs geschaatst kon worden toonde de jeugd behoor­ lijk bedreven te zijn, al bleef menig valpartij niet uit, in het ‘scheuveln’. Vrijwilliger Kees Brust kwam onge­ lukkig ten val. Hij moest naar het ziekenhuis, met een arm uit de kom. Nadat leerlingen en begeleiders schoolwaarts keerden, bleef de baan, inmiddels met plassen erop, nog tot in de avond open voor leden en overige schaatsliefhebbers. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. Helaas heeft de ijs- en schaatspret maar één dag mogen duren. Advertenties

Uw advertentie hier? Kijk op www.westerkrant.nl of bel 06-10207180

Deze Week Avond voor de oren in de Theresiakapel Pagina 3

Greet heeft het gehad met ‘All you can eat’ Pagina 6

Jong en oud snappen elkaar in Vinkhuizen Pagina 7

Trouwen op een bijzondere locatie? www.theresiakapel.nl Tel: 06-12899465

THERESIA KAPEL

55 BIJ EEN

e e k!

ew 19LDecember 29 Januari aatstt/m

VOLLE

SPAARKA

ART


2 Belangrijke telefoonnummers Politie-Brandweer-Ambulance Politie (geen spoed)........0900 8844 Ambulance/brandweer/politie .112 Apotheken Apotheek Hoogkerk Reddingiusweg 36a...........556 57 00 Mediq Apotheek Vinkhuizen Siersteenlaan 428/1.........573 09 04 Apotheek Paddepoel Dierenriemstraat 110......577 05 28 Huisartsen Spreekuur bij allen volgens afspraak. Medisch Centrum Ruskenborg Johan Dijkstralaan 3 R.J. Hage.................................317 65 10 A.E. Smith/N. Gerritsen...365 75 75 mw. A.R. Boddeus De Ploeglaan 31................ 556 59 57 Huisartsen De Vuursteen, Goudlaan 289 E.P. Berghuis/D.H. Croon.571 75 00 APJ Honderd-Tilstra/MM Engels­ man-Metsemakers.............577 99 77 PM Metternich, De Held 117...5772060 Huisartsenpraktijk Zonnelaan 26 M.J. Pronk/R. van Til.........577 57 22 Avond-, nacht- en weekenddien­ sten en tijdens feestdagen: Dokters Dienst Groningen.............0900 9229 Tandartsen Spreekuur bij allen volgens afspraak. Tandartsenpraktijk De Verbetering De Verbetering 10..............553 03 00 R Kooistra Reddingiusweg 60...............5530483 J. Baas, Jordenstraat 50....556 71 80 Tandarts Wely Hoendiep 1..577 92 58 F. de Bree Aquamarijnstr. 723.............577 49 63 Ziekenhuizen UMC Groningen, Hanzeplein 1 Bezoekuren: 15.00-20.00 uur Martini Ziekenhuis, V. Swietenplein 1 Bezoekuren: 11.00-20.00 uur Thuiszorg Dignis/Zorgpost Hoogkerk 24 uur per dag . ..........050-5561650 TSN Thuiszorg Groningen 24-uur per dag..................0900 8615 Verslavingszorg Noord Nederland Verslavingsproblematiek.522 52 22 Steunpunt Huiselijk Geweld ma-vr 9-17 uur:..........050-3180011 Mantelzorg Humanitas Spreekuur: ma 9:30-12:00 uur in Gabriël Woonzorg­centrum, Gabriël­ straat 2. Ondersteuning bij onder andere uw situatie, persoonsgebon­ den budget,opvangmogelijkheden, (her)indicatie en aanvragen profes­ sionele hulp. Meldingen woonomgeving E-mail: gemeente.groningen.nl/ contactformulier, tel: 14 050 (geen netnr.). WhatsApp: 06 12 82 39 73 (niet bellen of sms). G ­ emeente ­Groningen, Postbus 30026, 9700 RM. Urgent buiten kantooruren: Politie: 0900 8844 Advertenties

Contact

Zondag 5 februari • R.K. Kerk Salv. Mariaparochie, H.Siccamasingel 11:00 uur Eucharistieviering. pastor Arjen Jellema. • Protestantse Kerk in Nederland Dorkwerd 09:30 uur ds. H.C. Marchand, Nieuwerkerk a.d. IJssel Niekerk, Liudgerkerk 09:30 uur ds. W. Feenstra, doop­ zondag Hoogkerk, Elim 09:30 uur mw. ds. C. MinnaardMuller, Zuidhorn 19:00 uur dhr. K. Dijkshoorn, Open Deurdienst m.m.v. Gospelkoor Rejoice uit Zuidhorn Stad, De Fontein, Eikenlaan 255 09:30 uur ds. M.P. Baas wo 10.00-12.00 uur inloop-ochtend

• Gereformeerde Kerk (Vrijg.) Enumatil 09:00 uur ds. H. Meerveld, Harlingen 14:00 uur ds. Jt. Janssen, Zuidhorn Hoogkerk 09:30 uur ds. E.J. Meijer 14:30 uur ds. W.L. de Graaff, Gron.Zuid/Helpman

• Evangelische Kerken VEG De Rank, Paterswoldseweg 123 10:00 uur Charlton Marcos, thema­ dienst, verhaal 5 van 10 mooiste Bijbelverhalen van Groningen Vrije Baptistengem. Friesestraatweg 09:30 & 12:00 uur Arjan Zantingh Gem. van Jezus Christus, Plutolaan ma 6 feb 20:00 uur br. Gerke Oostra Chr. Gem. De Roeping, Plutolaan 329 10:00 uur dienst • Zorgcentra Platina, Platinalaan 279 17.00 uur ds. S.W. Bijl

• Radio Evang. radio-uitzending, zondag 9-10 uur via stream mga.fm; herh.: 12-13 via radioseagull.com en AM 747. Presentatie: pastor Gerhard Klaasen.

De informatiebron voor iedere dierenliefhebber Tel: 050-5530310 Diergeneeskundig-Centrum

www.diergeneeskundigcentrum.nl

Huiswerk saai? Niet bij ons!

1 februari 2017

Westerkrant

VinkHuisWerk

Betere resultaten in een leuke sfeer! Huiswerkbegeleiding en privébijles. Kijk op www.vinkhuiswerk.nl

’t Vinkhuys, Diamantlaan 94. Tel: 06-50258046. E-mail: info@vinkhuiswerk.nl

Toos en Jet van start in de haven

Bakkerij Toos en Jet is van start gegaan, met haar tweede vestiging in Reitdiephaven. De eerste dagen zijn lekker druk geweest, zeggen Toos en Jet. Twee jaar geleden begonnen Toos en Jet met hun eerste bakkerij, in Hoogkerk. Foto: Wina van der Hoeven

Aanloop KVH naar kampioenschap

Foto: Adrie Vaartjes Hoogkerk - Al tweemaal eerder trof Hoogkerk de Walden. In de vertrouw­ de ambiance van sporthal Hoogkerk is de wedstrijd voor de bezoekers, nummer twee op de ranglijst, de laat­ ste strohalm om zicht te houden op de eerste plek. De IJsberen komen bij winst vijf punten voor, waardoor het kampioenschap wel erg dichtbij komt met nog vier wedstrijden te spelen. Vanaf de eerste minuut is het een spectaculaire wedstrijd. Na 0-1 verzilvert topspits Patrick Hindriks een zelf meegekregen strafworp. Vervolgens is het stuivertje wisse­

len tot 7-6. Het zijn Eline Hofman en Douwe Quarre die voor de IJsberen het gaatje naar 9-6 slaan en vervol­ gens drukken Yvonne van der Velde en Patrick Hindriks door naar 11-6. De marge blijft intact tot de rust en met 15-11 gaan de teams naar de kleedkamer. De Friezen komen na de rust bin­ nen twee minuten en slechts vier kansen terug tot 15-14. In deze fase verslapt de focus van de suikerdor­ pers, wat zich vertaalt in passfou­ ten en matige schotkeuzes. Eline Hofman en Yvonne van der Velde tonen vervolgens hun waarde voor de ploeg met belangrijke scores, tussenstand 18-17. De laatste tien minuten slaat de thuisploeg steeds een gaatje van twee goals, waarna De Walden weer aanhaakt. Mede dankzij de reboundkracht van de thuisploeg, is het Patrick Hindriks die onder zware druk drie minuten voor tijd met zijn negende goal de verlossende 24-21 binnenschiet. Bij 25-23 fluit de scheidsrechter voor het eindsignaal en kunnen ploeg, coach en supporters van Hoogkerk/ Nanka Diamond Tools na een prach­ tige pot korfbal de winst vieren. Zaterdag speelt Hoogkerk uit in Lelystad tegen Exakwa. aanvang 17:25 uur.

Wij Achter de tweede poort van toekomst zag ik het. Het licht als een boog over een bolle horizon. Een plek waar je niet wil zijn, maar die je wel wil zien, als een knipoog van schoonheid, het mooie in het leven, ook in tijden waarin gedachtes het leven beheersen. Ik stond daar, in een weide met hoge kloeten gras en wilde staan, niet lopen. Het gras om mij heen bewoog in een soepele draaibeweging, met mijn voeten als as. Mijn evenwicht wankelde, mijn hoofd schommelde mee op de wijze van het carillon dat ‘Land van Maas en Waal’ speelde. Duiveltjes dansten op het gras als kinderen, met grimmig-stijve glimlachen, hun ogen groot van waanzin en wellust. Ze raakten me niet. Het kwaad dat je ziet, kun je aan, als je het goede wilt. Ik was van Wij, zij waren van Zij, de groep die er alleen mocht zijn, als Wij er geen last van hebben. Het schuurde, die afwijzing van wat leven was, niet het leven dat ik wilde of zelfs maar wilde zien, maar toch... leven. Ze kwamen dichterbij, eerst zwalkend, dan in een rechte lijn. De eerste ontweek ik, de tweede raakte mijn wang, de derde gooide me om. Ik vervloekte ze, de wezens die vonden dat zij Wij waren en wij Zij. Wat voor keuze heb je in dit leven? Wij willen Wij groter maken, maar Zij niet. En ook veel van Wij wil dat niet. Ik lig tussen draaiende pollen, zie de duiveltjes dansen tegen de draaiing in. Een van hen steekt zijn hand uit, helpt me overeind. Ze duwen hem weg, het duiveltje, naar mij toe. Hij kijkt als in een tenniswedstrijd van Zij naar mij. Hij springt, naar Zij, naar mij. Hij zakt door zijn hoeven. Zijn handen trekken aan zijn hoorns. Ik wil hem troosten, maar handen trekken mij weg, terug door de poort, naar nu. Allert van der Hoeven

Stiltedienst gaat zondag niet door

Hoogkerk - Zondag 5 februari komt de stiltedienst in de Theresia­kapel in Hoog­kerk te vervallen. Vanaf 12 februari vindt het weer plaats om 11:00 uur. Het eerste halfuur kunnen bezoekers dan in de kapel bij muziek tot rust komen, het tweede halfuur wordt een gezamenlijk kopje koffie of thee gedronken. Advertenties

Aannemersbedrijf

Boonstra

Leegeweg 3 9746 TA Groningen T 050-3125872

info@aannemerboonstra.nl Het adres voor iedere verbouwing www.aannemerboonstra.nl

zondag 12 februari 15.30 uur

wouter van oorschot leest voor: Tsjechov & Carmiggelt Culturele Zondagen in de kerk van Leegkerk

> www.blgroningen.nl

Colofon Verschijnt elke woensdag in: Hoog­ kerk, Vink­huizen, Aduard, Buiten­­hof, De Held, Den Horn, Enu­matil, Graven­­ burg, Lettelbert, Oostwold, Peizermade, Peizer­­wold, Reitdiep, Rusken­veen, Slapers­til, Vierverlaten, Zuidhorn-De Oostergast. Oplage: 14.150. Uitgave Westermare Uitgeverij, Zuiderweg 38, 9745 AD Hoogkerk, e: info@ westermare.nl, i: www.westermare. nl. Redactie en vormgeving Allert en Wina van der Hoeven, Aanleveren redactie tot vrijdag. Tel: 050-556 83 85, b.g.g: 06-10207180. e: redactie@ westerkrant.nl. Fotografie Wina van der Hoeven, Raoul La Crois. Uitgiftepunten Hoogkerk: Albert Heijn en Poiesz, Vinkhuizen: Cigo en Etos, Reitdiep: DIO The Read Shop De Haven en Jumbo. Bezoekadres Zuiderweg 38 (Theresiakapel). Bij afwezigheid, bel: 06-10 20 71 80. Advertenties Aanleveren voor vrijdag 9:00 uur. Familieberichten Tot ma 10:00 uur, e-mail: advertentie@westerkrant.net. Tel: 050-556 83 85 of 06-10207180. Internet Het laatste nieuws op www. westerkrant.nl Administratie: Wina van der Hoeven, administratie@ westerkrant.net. Bezorging Vragen of klachten: e-mail: info@westerkrant.net of bel met: 06-10 20 71 80.


1 februari 2017

3

Westerkrant

HOOGKERKER KOERIER (K)Linkavond ‘Durftevragen’

Gravenburg - Kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen bij openbare basis­ school Fenix in Gravenburg samen met hun ouders of verzorgers een uurtje in de kleuterklas komen kij­ ken en spelen. Deze middagen kunnen ouders en kinderen ook kennis maken met leerkrachten en met de directeur, Angèle van der Star. De kennismakingsmomenten zijn: dinsdag 7 februari 15:00 - 16:00 uur, donderdag 6 april, 15:00 - 16:00 uur, woensdag 7 juni, 15:00 - 16:00 uur. Meer informatie: www.defeniks. o2g2.nl of bel met 050-3210430. OBS de Feniks, Maresiusstraat 22.

Avond voor de oren in Theresiakapel Hoogkerk - De geluidenfabriek speelt vrijdag 10 februari in de Theresiakapel. Aanvang: 20:00 uur. Om 19.30 uur gaat de zaal open. Wist u dat de breinactiviteit van mensen die naar geïmproviseerde muziek luisteren groter is dan die van mensen die naar ingestudeerde muziek luisteren? Erna (zang en toetsen) en Simon van Weelden (al het andere) wer­ ken al achttien jaar muzikaal samen en hebben zich de afgelopen jaren groten­deels op improvisatie toege­ legd. Voor de pauze speelt de Geluiden­ fabriek en na de pauze versterken Anneke Hoekman (blokfluitiste) en Saskia Rozeveld (violiste) het twee­ tal. Kom genieten van een avond voor de oren en ga zinderend van nieuwe energie en ontspannen naar huis terug. U bepaalt zelf de entree­ prijs.

Oes leest voor in Bieb Hoogkerk

Hoogkerk - Het voorleesboek ‘De kleine walvis’ door Benji Davies gaat over een jongetje op een eiland. De tekeningen hebben eerst koele kleu­ ren, zoals grijs en blauw. Hierdoor voel je die harde zeewind bijna. Het thema is eenzaamheid, vriendschap en genegenheid. Oes, zangeres en moeder uit Gronin­gen, las voor in de bibliotheek Hoog­kerk op het Nationale Voorlees­-­ ontbijt op 25 januari. Boy woont met zijn vader en zes katten in een vissershuisje op een eiland. Zijn vader is meestal de hele dag weg, hij voor de kost moet ­vissen. Boy zich voelt zich dan erg alleen. Toch vermaakt hij zich, want hij zoekt graag naar achtergebleven spulletjes op het strand. Na een stormachtige nacht ziet hij een aangespoeld walvisje! Zand is natuurlijk niet goed voor het kleine dier. Daarom sjouwt Boy hem op zijn karretje en legt hem thuis in bad.

Zangers Oes leest voor uit ‘De kleine walvis’. Foto: Jan Arnold (VWH) Boy is heel blij dat hij een bijzon­ der vriendje heeft gevonden. Want Boy heeft geen moeder meer. Boy weet de walvis tot na het avondeten geheim te houden. Maar dan ontdekt zijn vader het walvisje. Boy moet iets doen wat hij

helemaal niet leuk vindt. Zijn vriend terugbrengen naar zee… Als papa eenmaal weet dat Boy zich vaak eenzaam voelt, doen ze meer leuke dingen samen, zoals picknicken op het strand. In de tekeningen is de lucht nu blauw in plaats van grijs.

Vensterschool Hoogkerk Zuiderweg 70 Loket burgerzaken (DIA) Iedere werkdag: 8:00-12:00 uur. Juridisch Spreekuur Dorpshuis Hoogkerk. Dinsdag 17:00-18:00 uur (met uit­loop). Telefonisch contact niet mogelijk.

RepairCafé NOVO Pleinhof Zaterdag is er weer een RepairCafé in NOVO Pleinhof, achter de bibliotheek aan de Jan Ensinglaan. Een enthousiaste groep vrijwilligers staan klaar om uw kleding en apparaten te repareren: stofzuigers, senseo’s en andere

koffiemachines, broeken, jassen, rollators, eigenlijk alles wat onder de arm mee kan. Kosten: een vrijwillige bijdrage. U bent ook welkom voor een kopje koffie. Foto: Jan Arnold (VWH)

Duidelijk dialect van de kramsvogel Beestjes kijken met henk Dikkema Loon - Zaterdag moest ik in het Drentse dorpje Loon zijn. Loon is een vrijwel authentiek dorpje ­tussen Taarlo en Assen. Nu is het er rustig, bijna uitgestorven. ’s Zomers is het anders, dan bruist het dorp van toeristenenergie. De auto’s worden op de kleine brink geparkeerd, in de berm, onder de oude eiken. De uitbater van het enige Loner café heeft het druk om dagelijks aan de wensen van de gas­ ten te voldoen. Een dag­loner dus. Daarna gaat het meestal op de fiets oostwaarts, richting Rolde. Halverwege, nadat je het Loonerdiep bent gepasseerd, kun je maar beter linksaf slaan, de Ramme­ringe­weg op. Einde weg rechts, richting Balloo. Na ongeveer een kilometer kun je linksaf naar de schaapskooi van de schaapskudde

Spreekuren voor klachten, vragen en advies

dat is toch geen klanknabootsing? Inderdaad, ik heb nog nooit een kramsvogel: ‘Kramsvogel, kramsvo­ gel!’ horen roepen. Nee, een krams­ vogel is geen poelifinario.

De kramsvogel ofwel Tjakker. Foto: Henk Dikkema van het Balloërveld. Doen! Maar zet de auto liever op de parkeerplaats bij de schaapskooi. Onematopee In de tuin van mijn model zaten er een stuk of zes, zeven misschien. Het waren onematopeeën. Maar dan

alleen in het Gronings. Vogelnamen zijn ook vaak onemato­ peeën. Grutto, kievit, wulp en ture­ luur, zij hebben hun naam te danken aan het geluid dat ze maken. Terug naar de klanknabootsing in de tuin. Daar zaten dus een stuk of zes kramsvogels. Ik zie u denken:

Ons dialect Alleen in het Gronings, schreef ik al. Kramsvogels heten in het Gronings en in meer dialecten ‘Tjakker’. Een prachtnaam! Als ze ruzie maken, en dat doen ze heel veel, dan roepen ze ‘Tjak, tjak, tjak!’ Als je dat doet, dan ben je een tjakker. Kramsvogels, ik houd me maar aan het algemeen beschaafd Nederlands, zijn lijstersoorten, net als de merel. Ze nestelen mondjes­ maat in ons land, zo’n dertig broed­ paartjes in 2014. Zoals gewoonlijk was ik te vroeg, waardoor er gelegenheid was deze prachtige wintergast voor u vast te leggen.

WIJ Hoogkerk Voor: • Ondersteuning en hulp • Informatie over activiteiten en voorzieningen in de wijk • Ontmoeting • Vrijwilligerswerk Adres: De Verbetering 3. Geopend op: Ma-vr: 9:00-17:00 uur. Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur, tel: 050-3674566 Zie ook: Wij.groningen.nl/hoogkerk

Colofon Hoogkerker Koerier Redactie-adres VWH-Kantoor: Zuiderweg 70/5 9744 AP Tel. 559 02 08 b.g.g. 5375 230 (balie Vensterschool Hoogkerk) E-mail: info@vwhoogkerk.nl Redactie: Jan Arnold Wijkwebsite Hoogkerk: www.hoogkerkgroningen.nl Redactie: Jan Arnold Redactie-adres: VWH-kantoor, zie boven. Kopij voor de volgende Koerier uiterlijk inleveren op donderdag 12:00 uur op het boven­ vermelde redactieadres. Kopij voor de wijkwebsite kunt u te allen tijde inleveren op info@vwhoogkerk.nl


4

1 februari 2017

Westerkrant

Collecte NL feesten

op het ijs van een sloot vlak bij de Saffierflat. Via info@westerkrant.nl of tel: 06-12899465 is het nummer van de huidige bezitter op te vragen.

Hoogkerk - Om de festiviteiten die rond Koningsdag en Sinterklaas door de Vereniging Nationale Feesten in stand te houden en te bekostigen, gaan vrijwilligers in de week van 6 - 10 februari collecteren. Draagt u hen een warm toe, leg het kleingeld dan vast klaar. Briefjes mogen ook.

Optreden Shantykoor

Kinderfiets gevonden

Vinkhuizen - Het Shantykoor ‘De Hunzevaarders’ treedt 3 februari op in woonzorgcentrum De Veldspaat vanaf 15.00 uur. De entree is gratis. Adres: Veldspaatstraat 368.

AUTO-DEMONTAGEBEDRIJF

International Motor B.V. Telefoon (050) Sloop: 5251904 Aduarderdiepsterweg 8-3 en 5277291 9745 EL Groningen E-mail: j.veenhuizen@wxs.nl Handel: 5275024

BILJARTEN?

Vinkhuizen - Er is een kinderfiets gevonden

Fit van start met Fajah

Dat’s gaaf!

Assortiment zie: www.tapijthalhoogkerk.nl

Biljarten is een sport. Geschikt voor alle leeftijden. Vereist techniek, taktiek en concentratie vermogen.

Nieuw bij Sus &zo: U kunt elke middag GRATIS

NIEUW

biljarten en op zaterdagmorgen pedicurebehandeling! GRATIS les krijgen. Hoe?

Pedicurebehandeling 45/60 min. voor

2000 ,

Wordt lid van het Biljartcentrum ‘77 € 27,50 of van één van de vijf aangesloten - nagels knippen verenigingen. Biljarten is ook ‘n sociaal - nagels polijsten gebeuren. Kom ‘ns langs en maak kennis met - verzorgen nagelriemen ons. U bent van harte welkom! Tel. 050-313 50 45 - verwijderen van eelt, likdoorns en/of

Geopend: ma 13:00-18:00 uur • di - do 9:00 - 18:00 • vr 9:00 - 20:00 uur • za 10:00 - 16:00 uur

Tapijthal Hoogkerk • Kerkstraat 133 Hoogkerk • Tel. 050 - 556 65 41

ingegroeide teennagelBILJARTCENTRUM’77 Protonstraat 6a Groningen - afsluitende voetmassage met (Industrieterrein Hoendiep t.o Verkeersschool Oosterpoort verzorgende crème Bruna winkelcentrum PADDEPOEL Mogelijk op maandag, donderdag en vrijdag tussen 9:30 en 17:30 uur. T 050-5530269

GRATIS parkeren op eigen terrein Dierenriemstraat 220

AANBIEDINGEN:

Vikorn ......................... van € 3,00 nú € Krentenbollen ............. van € 2,75 nú €

info@susenzo.nl • www.susenzo.nl

BILJARTEN? BILJARTEN? BILJARTEN? Dat’s leuk!

Dat’s gaaf!

Dat’s mooi!

< V ink huiz e n

BILJARTCENTRUM’77 Protonstraat 6a Groningen

Bel ons voor een afspraak! BILJARTCENTRUM’77 Protonstraat 6a Groningen (Industrieterrein Hoendiep)

(Industrieterrein Hoendiep)

t.o Verkeersschool Oosterpoort

t.o Verkeersschool Oosterpoort

GRATIS parkeren op eigen terrein

GRATIS parkeren op eigen terrein

BILJARTCENTRUM’77 Protonstraat 6a Groningen

GRONINGEN (Industrieterrein Hoendiep) Diamantlaan 1 (Woonboulevard Hoendiep) t.o Verkeersschool Oosterpoort www.kringloopplus.nl 050 305 10 30 + GRATIS parkeren op eigen terrein

Welkom bij van der Veen autogroep! Oók voor lease onderhoud staan wij voor u klaar! Bosch Car Service bij u in de buurt

www.vdveenautogroep.nl Autobedrijf van der Veen

Autobedrijf van der Veen

Autobedrijf Hoogkerk bv

‘t Oost 46 8431 LK Oosterwolde T (0516) 520 724

Badweg 20 8401 BL Gorredijk T (0513) 462 845

Hoendiep 159 9745 EA Groningen T (050) 313 77 38

Met een ruim aanbod aan occasions

Diamantlaan

Biljarten is EN een sport. Biljarten isVAN een sport. DE MOOISTE SCHOONSTE KRINGLOOPWINKEL GRONINGEN Geschikt voor alle leeftijden. Geschikt voor alle leeftijden. Vereist techniek, taktiek en Vereist techniek, taktiek en concentratie vermogen. concentratie vermogen. Kringloop+ is op zoek naar U kunt elke middag GRATIS U kunt elke middag GRATIS goederen u thuis heeft biljarten en opdie zaterdagmorgen biljarten en op zaterdagmorgen liggen enlesniet meer gebruikt. GRATIS krijgen. Hoe? GRATIS les krijgen. Hoe? Wordt lid van het Biljartcentrum ‘77 of Wordt lid van het Biljartcentrum ‘77 of van één van de vijf aangesloten clubs. van één van de vijf aangesloten clubs. Biljarten is ook ‘n sociaal gebeuren. Biljarten is ook ‘n sociaal gebeuren. Wij kunnen deze gratis ophalen Kom langs en maak kennis met ons. Kom langs en maak kennis met ons. van t/mwelkom! donderdag. U dinsdag bent van harte U bent van harte welkom! Tel. 050-313 50 45 Tel. 050-313 50 45

Biljarten is een sport. Geschikt voor alle leeftijden. Vereist techniek, taktiek en concentratie vermogen. U kunt elke middag GRATIS biljarten en op zaterdagmorgen GRATIS les krijgen. Hoe? Wordt lid van het Biljartcentrum ‘77 of van één van de vijf aangesloten clubs. Biljarten is ook ‘n sociaal gebeuren. Kom langs en maak kennis met ons. U bent van harte welkom! Tel. 050-313 50 45

2,50 2,25 Vruchtenkrakeling ...... van € 2,35 nú € 1,95 En ELKE maandag en dinsdag: 3 broden voor............................... € 5,75 (wit, bruin, fijn- en grof volkoren)

De aanbiedingen gelden zowel in Hoogkerk als in Reitdiephaven! Bakkerij Toos en Jet, Zuiderweg 1, Hoogkerk en Reitdiephaven 251, Groningen Tel: 5566333. Bakkerij Toos en Jet.

Snackkiosk Hoogkerk Voor telefonische bestellingen

050-5590172

Openingstijden:

Ma Di Gesloten Vr 12:00 - 20:00 uur Wo 16:00 - 20:00 uur Za 12:00 - 20:00 uur Do 12:00 - 20:00 uur Zo 16:00 - 20:00 uur

Feestje? Emmers patat, warme of

koude schalen, in overleg veel mogelijk.

Allergenen-informatie? Vraag het ons!

Graag tot ziens bij Geert en Pia Certificaat

Beter & gezonder frituren


1 februari 2017

Topscorers Top 10 1 Robert Oosterhof (Gruno, +2) 14 Reinier Schumer (Lycurgus) 13 David Kruizinga (Peize, +1) 13 4 Martijn Drent (Pelikaan S, +3) 12 5 Rutger Hofsteenge (HFC-za. +2) 11 6 Thijs Wesselink (Lycurgus, +2) 10 7 Loran Vrielink (Peize) 8 8 Dennie Moobroek (Gruno) 8 Freddy de Grooth (Pelikaan S,+1) 7 10 Jelle de Lange (HFC’15-zo.) 6 Frank Volkers (HFC’15-zo.) 6 Bartold Faber (HFC’15-za.) 6 Angelo Weggers (Gruno) 6 Robert de Vries (HFC’15,+1) 6

Henk Hazekamp Zaterdag Blauw Wit ’34-PKC’83 0-0 PKC’83 had opnieuw moeite met het scoren. Vooral in de slotfase van dit duel tussen twee gelijkwaardige tegenstanders, kreeg de uitploeg enkele uitstekende mogelijkheden om deze wedstrijd in hun voordeel te beslissen. Deze 0-0 was voor de Kring-bespelers alweer het achtste gelijke spel. ‘Met de uitslag kan ik best leven. De jon­ gens hebben er alles aan gedaan om de drie punten mee naar het kamp te nemen’, zegt PKC’83-trainer Marc van Meel. ‘Dit had ook gekund als we iets koelbloediger met de kansen waren omgesprongen. De laatste week voor de start van de tweede seizoenshelft was qua trai­ ningsmogelijkheden niet om over naar huis te schrijven. We hebben niet één keer op het veld kunnen trainen.’ Het meeste gevaar ont­ stond bij de gastheren uit spelher­ vattingen. Brian Inge had twee keer de mogelijkheid zijn team naar de overwinning te leiden, maar helaas voor de gasten liet hij dit na.

Zuidhorn-Gramsbergen 0-1 Opnieuw was het lot de ploeg van Kees Bouma niet gunstig gezind. Nu werd het duel tegen het stugge team van Gramsbergen met het kleinst mogelijke verschil verloren. Het was helemaal zuur voor de gastheren dat de eind­ stand pas ver in de blessuretijd (93e minuut) tot stand kwam. In dit duel kon Zuidhorn niet beschikken over de zeer ervaren doelman Marcel Oosterhof. Zijn plaats werd zeer verdienstelijk ingenomen door de achttienjarig ‘youngster’ Mark Striessenaui. Het publiek zag een spannende wed­ strijd met daarin bij vlagen goed voetbal, van beide kanten. Voor beide doelen ontstonden kansen, de meeste daarvan waren voor de thuisploeg, vooral voor Jaap Jacobs, Jordi Schuiling (2x) en Jos Schultinga. Helaas hadden zij het vizier niet op scherp staan. Gramsbergen speelde het spel­

WesterSport Westerkrant

Pelikaan S goed van start

De keeper van Groen-Geel stopt deze aanval van Freddy de Grooth. Foto: Raoul la Crois (www.raoullacroisfotografie.nl)

Wedstrijd van de week Pelikaan S-Groen Geel

4-1 Pelikaan S startte met de instelling dat het wat goed te maken had, na het 1-1-gelijkspel in de eerste wedstrijd na de winterstop. Fout uit­ verdedigen brak het goed spelende Groen Geel bij

de eerste goal op. De hard werkende Martijn Drent onderschepte de bal en kon scoren. Pelikaan S bleef kansen creëren om de score te verdubbelen en slaagde daarin met een prachtige goal. Wasim El Baroudi bereikte Anton Jongsma met een briljante pass. Die bereikte met een geweldige omhaal Martijn Drent, die schitterend

letje aluminium-schieten. Zowel de staander als de palen stonden een Gramsbergse treffer lang in de weg. Tot doelman Striessenaui in de 93e minuut werd verrast door een schot uit de tweede lijn. ‘Wederom laten wij na om de mogelijkheden te verzilveren’, zegt Zuidhorn trainer Kees Bouma. ‘Het voetbal kan altijd beter. In het duel tegen Gramsbergen toonden we bij vlagen goed, aanvallend voetbal, maar we vergeten ons te belonen. Het is zuur dat je dan in de slotfase nog een doelpunt om je oren krijgt. Een gelijkspel was in mijn ogen de juiste uitslag geweest.’ HFC’15-Stadspark 3-3 Het grootste deel van de wedstrijd (vooral de eerste helft) was HFC’15 veruit de beter voetballende ploeg. De ploeg gaf nagenoeg niets weg. HFC kwam

Westersport wordt mede mogelijk gemaakt door

afrondde. Vlak voor rust halveerde Groen Geel de achterstand uit een penal­ ty. Na rust bleef Pelikaan S bleef aandringen en via Danny Holband en Handrit Hoxhaj werd Freddy de Grooth bereikt, die koelbloedig scoorde. Hierna kregen beide ploegen kansen, waar­ van alleen Pelikaan S er nog een benutte. Anton

dan ook verdiend op voorsprong. Met een mooie steekpass stelde ‘spelmaker’ Hossein Roghani schutter Rutger Hofsteenge in staat de score te openen. Het was eigenlijk wachten op de 2-0, maar zoals zo vaak in het voetbal viel het doelpunt aan de andere kant. Hossein Roghani bracht bracht zijn tegenstander binnen de beruchte lijnen ten val. Doelman Sander Mulder was kansloos bij de goed ingeschoten penalty. Ook in de tweede helft overheerste HFC’15, Maar in een slappe peri­ ode van HFC, konden de gasten de wedstrijd op zijn kop zetten: 1-3. Hierna zetten de groenhem­ den de gasten de duimschroeven aan. Deze moesten uiteindelijk nog twee keer capituleren. Simon Cagelink was beide keren de aan­ gever. Eerst bediende hij Rutger Hofsteenge op maat. Even later werd Robert de Vries bereikt, hij kopte de gelijkmaker binnen. ‘Dit

Jansma kopte een verre trap van achteruit door naar Martijn Drent. Die omspeelde de keeper en scoorde zijn derde van deze middag. ‘De ploeg hield zich goed aan de afspraken, We gaven wei­ nig weg. We zijn groei­ ende, vooral als collectief en in de omschakeling’, zei een tevreden Pelikaan S-trainer Kurt Elshot.

gebeurde ons ook voor de win­ terstop regelmatig’, zegt HFC’15trainer Frans Brouwer. ‘We zet­ ten de wedstrijd volledig naar onze hand en vervolgens treedt er gemakzucht op, waarvan de tegen­ stander kan profiteren. Dit kost ons punten. Dat we uiteindelijk nog gelijk spelen stemt me tot tevredenheid.’

Lycurgus-FC LEO (Leens) 3-5 Het hooggeplaatste Lycurgus liet het in een foutenfestival lelijk afweten tegen het laag geklasseerde FC LEO. Het hoog geplaatste Lycurgus kon qua instelling een voorbeeld nemen aan LEO, dat voor elke meter grond streed. ‘Alles wat er maar verkeerd kon gaan, ging verkeerd’, zegt een gefrustreerde Lycurgustrainer Jan Potma. ‘De passing, de beleving, de organisatie, het ver­ dedigende werk en zo kan ik nog

5

Voetbalprogramma Zaterdag 4 februari 1E PKC’83-Winsum 14.30 2J Klazienaveen-Aduard 14.30 DZOH-Pelikaan S 14.30 De Weide-Zuidhorn 14.30 3C ONR-HFC’15 14.30 4C SV Haulerwijk-Lycurgus 14.30 Zondag 5 februari 2K Ruinerwold-Gron. Boys 14.00 Lemmer-Peize 14.00 3B HFC’15-Actief 14.00 4B Gruno-Nieuw Roden 14.00 wel even doorgaan. Onze doelstel­ ling is tot het einde van het sei­ zoen mee te doen voor promotie. Dat wordt zo een heel moeilijk verhaal.’ LEO opende de score uit een strafschop, waaraan zwak ingrij­ pen van verdediger Harmen Laan en invaller-doelman Wiebe Rinket vooraf ging. De 1e doelman Wim Beukema is geblesseerd. Lycurgus kwam gelijk via Thijs Wesselink. Hierna kwam LEO tot twee keer toe weer op voorsprong en even zo vaak maakte Lycurgus gelijk, via weer Tijs Wesselink en Jesse Boeinga. Hiermede was het kruit van de gastheren verschoten. LEO scoorde na een vermeende over­ treding van de Lycurgus doelman en door slecht verdedigingswerk viel ook nog de 3-5. Aduard 2000-DZOH afgelast. Zondag Groninger Boys vrij. Peize-DTD afgelast. Gomos-HFC’15 afgelast. Gorredijk-Gruno 2-2 Vol vertrouwen reis­ de Gruno af om de degens te kruisen met koploper Gorredijk. Het eerste duel, gewonnen door Gorredijk, had Gruno-trainer Gallid El Baroudi genoeg informatie opge­ leverd voor een strijdplan tegen de Friezen. Vooral in de eerste helft pakte dit zeer goed uit. De West Enders hadden geen kind aan Gorredijk en de Stadjers gingen met een 0-2-voorsprong rusten. Beide doelpunten waren van ‘goud­ haantje’ Robert Oosterhof. De tweede helft werd overscha­ duwd door rode kaarten. De eerste viel bij Gorredijk, nummer twee was voor Gruno-speler Haby Tolentino (2x geel) en 25 minuten voor het einde kreeg A-junior Sachja Wals rood voorgehouden. Gruno pro­ beerde in ondertal de voorsprong over de streep te trekken. Na de aansluitingstreffer nam de druk op het Stadse negental toe en in de slotminuut van de offi­ ciële speeltijd, moest Gruno toch capituleren, door een penalty, toen Baszar George een tegenstander met een overtreding een halt toe riep. Gruno-doelman Maikel Mast stopte de bal, maar in de rebound scoorde de penaltynemer alsnog. ‘De ploeg verdient een groot com­ pliment. De lijstaanvoerder kwam er in de eerste helft niet aan te pas. Maar toen wij met negen man op het veld stonden, was het voor ons alleen maar tegenhouden. Dit lukte gedeeltelijk. Al met al ben ik zeer tevreden met het gelijke spel’, zegt een opgetogen Gruno-trainer Gallid El Baroudi.


6

1 februari 2017

Westerkrant

Stadsrafels

WesterWeek Tegen een muur... Mexico is diep beledigd nu duide­ lijk is dat president Donald Trump de bouw van een muur tussen de Verenigde Staten en Mexico wil doorzetten. De muur moet betaald worden vanuit een ‘grensbelasting’, in de vorm van een importheffing van 20 procent. Trump kondigde ook aan immigranten uit zeven Ara­bische landen te weren: Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Sudan en Syrië.

Je kunt van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump denken wat je wilt, maar hij maakt ernst met zijn verkiezingsbeloften. De opdracht voor de muur bij Mexico is gegeven en er is een immigratiestop voor zeven Arabische landen.

Anit-krimpgeld

De provincies Groningen, Friesland, Gelderland, Limburg en Zeeland vragen het volgende kabinet om 7 tot 8 miljard euro over twintig jaar, voor de aanpak van krimpregio’s. Ook willen de provincies een struc­ turele, landelijke aanpak voor deze regio’s, waar door bevolkingsafna­ me en vergrijzing veel problemen ontstaan.

Van der Steur weg

Ard van der Steur treedt af als minister van Veiligheid en Justitie. Hij verdedigt zich nog wel voor de Tweede Kamer tegen de beschul­ diging dat hij informatie voor deze kamer verborgen had willen ­houden, maar hij had het gevoel dat het een verloren zaak was en hield de eer aan zichzelf. Hij is de vierde VVD’er die politiek sneuvelt op de zogenoemde Teevendeal. Minister Opstelten, staatssecretaris Teeven en Kamervoorzitter Van Milgenburg gingen hem voor. De Teevendeal ging om de betaling van een cri­ mineel voor het verstrekken van informatie. Bewindslieden ­hielden belangrijke informatie ­achter.

Brouns bedreigd Historische nieuwjaarsreceptie De Historische Vereniging Hoogkerk hield vrijdag haar nieuwjaarsreceptie, in woonzorgcentrum Gabriël. Veel Hoogkerkers kwamen toosten op de toekomst van de bewaarder van het verleden. Foto: Wina van der Hoeven

Motorclub verkast

Motorclub No Surrender Emmen heeft een nieuw clubhuis geopend in Duitsland, net over de grens bij Ter Apel. De politie vernietigde hun clubhuis in Emmen, na een inval

Eet van Greet ‘All you can eat’

Wat is het toch met die “all you can eat” restaurants waar we maar steeds op af blijven vliegen? De meeste zijn sushi- of de zogenaam­ de wereldrestaurants. Bij ons begint dat met lekker veel sushi kiezen en dan moet je eigen­ lijk ook nog wel wat anders, anders is het zonde van het concept. Dan heb je niet ‘all’ ge-’eat’ en dus ook geen maximale eetwinst. Dus toch nog maar een paar ­curry-triangels en yakitori-stokjes, ook al knap je op dat moment al bijna uit je voegen. Waarom? Is dit typisch Neder­ landse zuinigheid gecombineerd met algemene hebbe­righeid? Is het con­ cept in het buitenland ook zo’n hype?

In Gdansk, Polen, in ieder geval niet. Vorige zomer ging ik met een goed­ kope vlucht van airport Groningen met mijn vriendin een paar dagen naar Gdansk (aanrader – vooral als je van barnsteen houdt). We aten daar in een Japans res­ taurant. De naam ben ik even kwijt. Niks geen ‘all you can eat’-vreet­ schuurtoestanden daar. Gewoon een menukaart waar je uit kon ­kiezen. Elk twee gerechtjes, yakitori en heerlijke sushi. Wat een verade­ ming. Twee gerechten waaraan door de kok echt aandacht was besteed, gewoon voor een normale prijs, zonder buikpijn achteraf. Ik wou dat wij dat in Groningen hadden.

Lastig te verteren... Dierenbesognes Toen Jada bij ons in de praktijk kwam, had ze al langere tijd last van overgeven, diarree, hoge koorts, trillen en niet willen eten. Niet alle­ maal tegelijk: deze klachten wissel­ den elkaar af. Er was al heel veel onderzocht, maar nog geen oorzaak gevonden voor haar klachten. Jada kwam bij ons in de praktijk voor een echo van de buik. Inmid­dels was ze al erg slap. Op de echo waren aanwijzingen voor een verstopping. In overleg met de eigenaar is ervoor gekozen om haar te opereren. Haar buikorganen zagen er allemaal goed uit en in haar darmen konden we geen ‘gekke dingen’ vinden. Uiteindelijk kwamen we aan bij haar maag. Hier bleek iets heel erg groots in te zitten. Haar maag is

huisartsen laten afbreken. De huis­ arts mag voortaan ook de abortus­ pil verstrekken, in de eerste zestien dagen van de zwangerschap.

open gemaakt en daar kwam een enorme haarbal uit. Deze haarbal nam meer dan de helft van de ruim­ te in de maag in! De volgende dag zag Jada er direct al een stuk beter uit. Het heeft nog even geduurd voordat ze doorhad dat eten wél leuk is, maar na een paar happen te hebben genomen was het alsof ze het ineens begreep. Momenteel krijgt Jada nog wat medicijnen. Ze is nog niet hele­ maal de oude. Maar ze zoekt alweer speeltjes op in huis en begint te lijken op de oude Jada. We hopen dat haar herstel door zet en dat ze straks weer helemaal zichzelf is!

Wie niet weg is... ...is gechipt

vanwege verdenkingen van drugs­ gebruik en mishandeling.

Abortuspil

Vrouwen kunnen een ongewenste zwangerschap voortaan ook bij

De Groningse commissaris van de koning Paas heeft de politie afge­ stuurd op een 72-jarige inwoner van Haren. Die zei er niet om te treuren als iemand zich aan gede­ puteerde gedeputeerde Patrick Brouns zou vergrijpen. Ook zou hij niet voor Brouns remmen als die op een zebrapad loopt. De Harenaar is boos op de gedeputeerde, omdat die Haren wil onderbrengen bij grote buur Stad Groningen. De drei­ ger-op-leeftijd vindt het allemaal nogal opgeblazen. Hij rijdt alleen nog op een fiets...

Yakitori

750 gr K kebabs ipp 4 eetl. li endijvlees chte sojas aus 3 eetl. mir in 2 theel. s esa Scheut ge molie mb ½ eetl. kn ersiroop oflookpo eder Maizena Yakitori sau Handje g s of terryaki saus ehakte pin da’s

Yakitori kebabs Snij kip in stukjes. Meng met de soja, mirin, gembersiroop, knof­ lookpoeder en sesamolie. Rijg het vlees aan stokjes. Rol de kebabs

door de maïzena. Rol de kebabs nog snel een keer door de achter­ gebleven marinade. Olie in de Tefal pan medium heet laten worden. Bak de kebabs steeds omkerend langzaam bruin en gaar op laag vuur in ongeveer 30-40 minuten. Leg de kebabs op een schaal schenk over elke kebab een klein beetje kant en klare yakitori/ter­ ryaki saus, bestrooi met een beetje gehakte pinda’s. Lekker met witte rijst of mihoen en komkommersalade of geroer­ bakken spinazie.

Bombay calling De telefoon verstoort de stilte. Ik smijt het broodmes op het aanrecht. Het knalt tegen het theeglas dat omvalt. Mijn boterham drijft in een ontbijtbord vol groene thee. Ik reik naar de keukenrol. Dep de soppige ontbijtzooi en mik de natte tissue in de gootsteen. Dan ren ik, terwijl ik mijn handen aan mijn broek droogwrijf, naar de telefoon die aanhoudend overgaat. Mijn hart klopt in mijn keel. Mijn dochter is op school en Mijn Lief heeft de gevaren van de A28 al lang doorstaan. Toch? Ik zie de gecrashte Citroën ineens in de verwrongen vangrail bij afrit Haren. Een versplinterde voorruit en opgeblazen airbags. Oranje en blauwe waarschuwingslichten en een fluori­ se­rend gele ambulance. Ik knijp mijn ogen dicht en verdrijf het beeld van het groene fietskrat dat platgewalst onder de wielen van lijn 8 ligt op de hoek van de Aweg en de Westersingel. Mijn stem slaat over als ik opneem. Er ruist een slechte lijn. Op de achtergrond klinken kantoorgeluiden. ‘Hello, sir, I call from the Microsoft-headquarter,’ roept iemand met een vet on-Engels accent. Belt-ie uit Mumbay? De man ratelt door zonder mij iets te laten zeggen. Ik versta ‘password’, ‘virus’ en ‘account’ en denk: ‘fuck it’. Ik begrijp dat ik voor niets in de stress ben geschoten en vloek ongegeneerd. Ik gesel de ict-zwendelaar met mijn smerigste scheldwoorden. Wens hem de goorste ziektes toe. ‘I hope you’ll burn in hell, lousy scumbag’ overschreeuw ik mezelf. Dan valt hij stil en vraagt: ‘You allright sir?’ Gelukkig ziet hij mijn grijns niet. Het schelden lucht op. Zal ik hem mijn reactie uitleggen? Nee, in telefoonterreur blijf je in je rol, zoals beschreven in het draaiboek. Dus tap ik nog even verder uit mijn vaatje vol vervloekingen. Dan leg ik neer en drink wat thee, om rustig te worden. Albert-Jan Bosch

Eet smakelijk!

www.facebook.com/ eetvangreet

Roos broers gedichten ken

Boe

Top Tien

The Read Shop top tien van deze week 1 (2) Fajah Lourens, Killerbody dieet 2 (-) Tim Hofman, Gedichten van de broer van Roos 3 (4) Astrid Holleeder Judas. Een familiekroniek 4 (1) Fajah Lourens, Killerbody 2 5 (3) Han van Bree, Aanzien van 2016 6 (9) Rosita Steenbeek Heb uw vijanden lief 7 (10) Benji Davies, De kleine walvis 8 (5) Vico Olling & Martijn Haas De Kouwe Ouwe 9 (-) Mark Dakriet, Never nooit meer 10 (6) Hendrik Groen, Pogingen iets van het leven te maken

Uitgelicht: Tim Hofman, Gedichten van de broer van Roos U kent Tim Hofman waarschijnlijk als presentator van programma’s als ‘Je Zal Het Maar Hebben’ of ‘#BOOS’, de documentaires van ‘Spuiten & Slikken op Reis’ of anders als win­ naar van ‘Wie Is De Mol? 2016’. Maar, zoals hij zelf zegt, televisie overkwam hem gewoon, zijn eigen­ lijke passie is altijd de rijmkunst geweest: het lezen, maar vooral toch het schrijven ervan. En dat blijkt, want sinds zijn veertiende schrijft Tim al gedichten. Nu, veertien jaar later, is daar eindelijk een gebonden werk. Variërend van rijmpjes geschreven op de grap, tot heel technische stuk­ ken – maar gerust ook bijna lyrische gedichten die strak op rijm over liefde, de maatschappij of de dood

gaan – neemt hij je aan de hand mee zijn hoofd in. Soms light verse, soms klassiek. Soms gemakkelijk, soms een puzzel. Soms zwaar, soms licht. Maar elke keer raakt het iets. Een beetje om te lachen, een beetje om te huilen. Marco van Galen

Reitdiephaven 247-249


1 februari 2017

7

Westerkrant

Carbage Run: vijfduizend kilometer in auto van maximaal € 500,-

‘Met een stel halve malloten door Europa’ Vinkhuizen - Vijfduizend kilometer door Europa rijden, met een barrel van maximaal vijfhonderd euro. Dat is de Carbage Run. Ietse Zetstra van Zetstra Bouw Groningen en Edwin Scholtens van schilders- en glas­ zetbedrijf Restyle Noord vertrek­ ken zaterdag, voor hun vierde deel­ name. ‘De sfeer is geweldig. Met een stelletje halve malloten een week lang optrekken’, zegt Edwin lachend. ‘En iedereen helpt elkaar onder­ weg.’ De Carbage Run, afgekeken van Engelse rally’s met oude auto’s, bestaat sinds 2009. Snelheid is niet belangrijk. Centraal staan opdrach­ ten die de deelnemers dagelijks mee krijgen. ‘Zo moesten we een keer een deelnemer aan het tv-program­ ma Jambers opzoeken’, zegt Ietse. ‘Dat is toen nog gelukt ook. Soms kiezen we er ook voor om opdrach­ ten niet te doen. Je auto vol sneeuw gooien of op legoblokken zetten bij­ voorbeeld.’

Ietse en Edwin zijn goede vrienden. Ze doen al voor de vierde keer mee aan de wintereditie. Die is met drie­ honderd deelnemers kleiner dan de zomereditie, die 650 deelnemers trekt. Sinds twee jaar is er zelfs een brommereditie.

Edwin en Ietse voor hun Volvo uit 1989. Foto: Allert van der Hoeven Dit jaar gaat de Run door Scandinavië. De start is in Kopen­ hagen, daarna gaan de deelnemers

naar Noorwegen, naar Oslo, Bergen, dan door naar Sundsvall in Zweden en via Stockholm terug naar huis.

‘Winterbanden en sneeuwkettin­ gen zijn verplicht en die zullen ook zeker nodig zijn’, zegt Ietse.

omgaan met de naaimachine, ver­ schillende naaitechnieken zoals het kledingstuk in elkaar zetten, ritsen inzetten, zakken en kragen maken. Er zijn enkele naaimachines, diver­ se patroonbladen en een lockma­ chine beschikbaar. Zelf meenemen: patroonpapier, schaar, spelden, naal­ den, rijggaren, centimeter, potlood, tornmesje, stof en bijpassend garen. Meer informatie: www.vinkhuys.nl.

Vinkhuizen - Dinsdag 14 febru­ ari presenteren cursisten van de theater­cursus voor vijftigplussers een voorstelling in ’t Vinkhuys, gra­ tis te bezoeken. Met de theatervoorstelling Keuken­­ tafel­gesprekken in november in ’t Vinkhuys, trapte culturele organi­ satie Vrijdag het project ‘Vrijdag is in de Buurt!’ af: een theater­cursus voor vijftigplussers.

De deelnemers hebben met groot enthousiasme kennis gemaakt met theater, zang en dans. en onder begeleiding van theatermaker Fenna Besijn werd rond het thema ‘Verhalen van Vinkhuizen’ een klei­ ne theatervoorstelling gecreëerd.

Naaicursus Vinkhuys Gratis voorstelling Vinkhuizen - ’t Vinkhuys biedt op maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur en vrijdagochtend van 9:30 tot 11:30 uur een leuke naaicursus aan. Ook de minder ervaren belangstel­ lende is van harte welkom bij deze cursus. Samen met de docente wordt bekeken of je ontwerp uitvoerbaar is en/of haalbaar binnen de cursuspe­ riode. Er valt een hoop te leren: het

De voorstelling van dinsdag 14 februari begint om 16:30 uur, de entree is gratis.

Toeters en bellen De auto van Ietse en Edwin is een grote Volvo 740 GL-stationwagen uit 1989, met zo’n vierhonderd­ duizend kilometer op de teller. ‘Vol met toeters en bellen’, zegt Edwin. ‘Dat is ook deel van de lol: je auto moet er wel uitspringen.’ En of de auto het houdt? ‘Hij is natuurlijk helemaal nagekeken’, zegt Ietse. ‘Ik heb zelf niet zoveel verstand van auto’s. Edwin ietsje meer, maar dat houdt ook een keer op. Gelukkig zijn de deelnemers verplicht elkaar te helpen en daar is de sfeer ook naar. We hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt!’

Uitvaartcentrum Hoendiep

Vinkhuizen - De gemeente houdt woensdag 8 februari een inloop­ avond over de Uitvaartfaciliteit aan het Hoendiep. U kunt informatie krijgen over de aanleg en de bouw van het project en over het nieuwe bestemmingsplan. Deze inloop­ avond is van 19:00 tot 21:00 uur in ‘t Vinkhuys, Diamantlaan 94 in Groningen. U hoeft zich niet aan te melden.

Wederzijds begrip jong en oud in Vinkhuizen Geert Nijboer Vinkhuizen - Eenzaamheid onder ouderen tegengaan en tegelijker­ tijd leerlingen kennis laten maken met de praktijk: met deze ingre­ diënten hebben MFC ‘t Vinkhuys, Reitdiepcollege Leon van Gelder en woonzorgcentrum De Veldspaat de handen ineengeslagen. In het project Gedeelde Wereld maken bewoners van De Veldspaat contact met mede­ bewoners en middelbare scholie­ ren tijdens een wekelijkse activiteit. Leerlingen komen zo in aanraking met een doelgroep waarmee zij later misschien gaan werken. Dit project loopt nu anderhalf jaar. De bewoners genieten van de extra aandacht en de leerlingen doen prak­ tijkervaring op. Voor De Veld­spaat is het een mooie gelegenheid om een Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door

Samen aan de slag. Foto: Geert Nijboer extra activiteit aan te bieden waarin ze jongeren motiveren om in de toe­ komst met ouderen te gaan werken. ’t Vinkhuys nam vanuit het maat­ schappelijk debat over eenzaam­ heid onder ouderen, het initia­ tief om het project op te starten,

waarbij middelbare scholieren en ouderen uit Vinkhuizen met elkaar in ­contact komen. Marije de Vries treedt namens ’t Vinkhuys op als coördinator. Ze verzorgt de commu­ nicatie tussen de Leon van Gelder en De Veldspaat, zodat iedereen op

de hoogte is van alle mogelijkheden rond een activiteit. Daarnaast coördineert ze het ‘buddyschap’, waarbij een leerling wordt gekoppeld aan een bewo­ ner, om samen activiteiten te ver­ richten, zoals een winkelbezoekje of een wandeling. Daarbij gaan ze uit van de behoefte van de bewo­ ner. Zo bouwen ze een langdurige relatie op, met wederzijds begrip. Leerlingen die deelnemen aan het buddyschap ontvangen hiervoor een certificaat. Een van de leerlingen van de Leon van Gelder die deelneemt aan Gedeelde Wereld is Nzola. Ze zit in het laatste jaar van het VMBO en dit project biedt haar de kans om ervaring op te doen in de prak­ tijk. Ze overweegt namelijk om na de zomer verder te gaan met de

opleiding Verzorgende IG. In deze opleiding zal ze leren om zorg te bieden aan mensen met verschil­ lende achtergronden, waaronder ouderen. Tijdens de eerste keer dat ze meedoet lakt Nzola de nagels van een bewoonster. Hoewel ze toe­ geeft een beetje zenuwachtig te zijn, doet de tevreden glimlach van de bewoonster de zenuwen gelukkig gauw verdwijnen.

Colofon ‘Op ‘t Vinkentouw’ is een uitgave van de vereniging Wijkoverleg Vinkhuizen. Redactie Emma Bel Kopij-adres Postbus 2507 9704 CM Groningen. E-mail info@vinkhuizen.nl. Kopij ­inleveren uiterlijk de ­donder­dag vóór de woensdag dat de Wester­krant verschijnt. Kijk voor meer nieuws en het ­laatste nieuws op onze ­website:

www.vinkhuizen.nl

Webmaster Leendert Tholen.


8

1 februari 2017

Westerkrant

De hele maand februari

Inloopavond ontwerpbestemmingsplan

20% korting

op beelden van Amandla Zimbabwe, gemaakt van serpentijn

Wereldwinkel Hoogkerk, voor eerlijke handel Zuiderweg 50, Telefoon: 050 553 0345

Dierenarts www.dierenartsreitdiep.nl

Gratis naar de tandarts, wie wil dat niet?!

Reitdiep FEBRUARI:

Maand van de gebitsverzorging

Tijdens uw uitlaatrondje een gratis gebitscontrole! Hoe, wat, waar? Op 8 feb. zijn wij van 9-10 uur in park Selwerd. Of kom langs op de praktijk voor: - gratis gebitscontrole van hond, kat, knaagdier of konijn - gratis schriftelijk verslag inclusief advies - gratis goodiebag Kijk voor de inlooptijden op: www.dierenartsreitdiep.nl of bel 050 8700030

Reitdiephaven 352

Opel Smits

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Uitvaartfaciliteit Hoendiep’ ligt nog tot en met 22 februari a.s. ter inzage ligt bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak. U kunt het ontwerpbestemmingsplan tevens raadplegen op de gemeentelijke website, via https://gemeente. groningen.nl/bekendmakingen-bestemmingsplannen. Groningen, 25 januari 2017

Opel MOKKA

€ 23.850

1.0 TURBO BUSINESS+

13.000 Km!!

1.2 EDITION

Opel CORSA

Opel CORSA

Opel AGILA

2014 Design Ed.

Vinkhuizen

1.4 T COSMO

2014

€ 13.950

Zoals bekendgemaakt in de Stadsberichten van 11 januari jl. ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Uitvaartfaciliteit Hoendiep’ ter inzage van 12 januari 2017 tot en met 22 februari 2017. Het plan maakt een nieuw uitvaartcentrum mogelijk ter vervanging van het centrum aan de Esdoornlaan alsook een tweede crematorium in de stad. De gemeente Groningen houdt woensdag 8 februari een inloopavond over het project ‘Uitvaartfaciliteit Hoendiep’. U kunt daar informatie krijgen over het de aanleg en de bouw van het project en over het nieuwe bestemmingsplan. Deze inloopavond vindt van 19.00 tot 21.00 uur plaats in ‘t Vinkhuys aan de Diamantlaan 94 in Groningen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. U kunt op elk moment tussen de genoemde tijden binnenlopen. Het is mogelijk om tijdens de inloopavond een mondelinge zienswijze in te dienen.

Tandartspraktijk

NIEUW BIJ:

2015

Uitvaartfaciliteit Hoendiep

€ 13.450

2011

Volg ons nu ook op Facebook:

€ 9.350

Wij zijn een moderne tandartspraktijk met een breed aanbod tandheelkundige zorgverlening. In onze praktijk hebben wij een missie: ‘Tandheelkunde bedrijven zoals wij zelf behandeld willen worden.’

www.facebook.com/ OPELSMITS

12.000 KM TOURER 1.4 SPORTS

Opel ASTRA

€ 26.500

2016 Turbo

1.4 COLOR EDITION

Opel CORSA 2016

1.4 TURBO COSMO

Opel ASTRA 2011

1.4 TURBO

€ 15.650

Opel MERIVA 2011

€ 14.750

1.4 TURBO COSMO

€ 13.850

Opel ASTRA 2012

€ 13.650

Dat betekent voor ons: zorg van hoge kwaliteit en persoonlijke aandacht voor de patiënt. Ons team bestaat uit meerdere tandartsen, aangevuld met een mondhygiëniste en een preventie-medewerker. Wij bieden tandheelkundige zorg aan jong en oud en zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00. ◊ Facings van porselein en composiet ◊ Zenuwbehandelingen ◊ Kunstgebit op implantaten ◊ Pijnbestrijding op geleide van Tekscan ◊ Mondhygiëne en tandvleesbehandelingen

◊ Beugels en Invisalign ◊ Tanden bleken ◊ Kronen met CEREC in één dag ◊ Implantologie

Tandartspraktijk Vinkhuizen 1.4 TURBO COSMO

Opel INSIGNIA 2013

€ 19.850

Burg. Seinenstraat 24 Aduard Tel. (050) 403 15 66

Kijk voor info met foto’s op: www.opelsmits.nl

SMITS Autobedrijf Official Opel dealer

Smits heeft GEEN afleveringskosten!*

* met uitzondering van nieuwe auto’s

Aquamarijnstraat 723 9743 PT Groningen T 050 - 5774963 E tandartspraktijk_vinkhuizen@outlook.com I tandartspraktijkvinkhuizen.praktijkinfo.nl

Wij nemen doorlopend nieuwe patiënten aan.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.