Page 1

Opvolger ‘Henk’ goed van start

Bluesavond in Dorpshuis Hoogkerk

P 10

Overtuigende overwinning Pelikaan S

P 13

Wester

P 15

‘‘ krant 36

Sinds 19

Dinsdag 25 februari 2014 - jaargang 78 - week 9 - nummer 7 - oplage 14.100 - laatste nieuws op www.westerkrant.net

Ik denk dat je nog steeds een boterham kan verdienen met kleding

volg ons @westerkrant

Hielke ten Hoor, 10 store, pagina 10

Elkaar vinden in plaats van discussie

Politici gaan dialoog aan in Hoogkerk

’’

Hoogkerk – Gemeentelijke politici gaan op vrijdag 7 maart in dialoog in de Theresiakapel. ‘We kiezen voor een dialoog in plaats van een debat’, zegt Dolf Risamena van de organiserende vereniging, Hart van Hoogkerk. ‘Politici doen voor de verkiezingen veel toezeggingen, maar ze moeten daarna in gesprek met andere partijen om zoveel mogelijk doelen te bereiken.’

De insteek van een dialoog past goed in de doelstellingen van de vereniging Hart van Hoogkerk. ‘Verbinden, mensen samenbrengen’, vat Dolf samen. Thema van de dialoog is ‘burger­ schap en ondernemerschap’. Met de terugtrekkende overheid komt er meer verantwoordelijkheid bij ­burgers te liggen. Die ­worden geacht een ondernemende burger te ­worden. De gemeente zorgt meer voor het mogelijk maken van de initiatieven van burgers. En ook ondernemers krijgen een grotere rol. Zo ­kruipen de verschillende par­ tijen, burgers, ondernemers en gemeente, dichter bij elkaar, stelt de vereniging. ‘We willen graag de politi­ci bevragen over deze nieuwe ontwik­ kelingen’, zegt Dolf. ‘En we dagen ze daarbij uit nu al te kijken naar wat

hen bindt, in plaats van wat hen verdeelt’, legt Dolf uit. CDA, PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie hebben al toegezegd mee te doen. Bewoners van Grunn West zijn welkom om de dialoog bij te wonen. Bewoners Tijdens de bijeenkomst krijgen bewoners veel gelegenheid om hun mening te geven of vragen te ­stellen. Ook daar ziet Dolf een belang­ rijk verschil met de traditionele debatten. ‘Ook van burgers wordt gevraagd mee te denken en de aan­ sluiting te zoeken, in plaats van poli­ tici als aparte ‘diersoort’ te zien.’ Politieke dialoog, vrijdag 7 maart in de Theresiakapel, Zuiderweg 38 in Hoogkerk. Aanvang: 19:30 uur. Entree: € 2,50. Organisatie: Vereni­ ging Hart van Hoogkerk.

Advertenties

Exclusief sanitair voor dumpprijzen

www.Sanitairdump-onlinewinkel.nl

Ook voor uw complete badkamer Atoomweg 6-1•Groningen•06-21818758 Week 9

Hoogkerster Anne Fleur Gronings kampioen De twaalfjarige Hoogkerkster Anne Fleur Heijmans is met de pony Ventje Gronings Kampioen geworden in de klasse B-pony’s (D/E), vorig weekend. vorig jaar werd ze nog 5e met een andere pony. Haar dertienjarige vriendin Celeste van der Poel uit De Poffert werd met haar pony Ronaldo tweede in de klasse M (D/E pony’s) met een verschil van 0,07 seconde op de nummer 1. Beider trainer/coach, René van der Heul, is supertrots! Foto: www.Draversfoto.nl.

Bijeenkomst Gravenburgers

Column Werken aan West

Gravenburg - Dinsdag 4 maart is er om 20:00 uur een bijeenkomst van de Bewonerscommissie van Graven­burg (inloop vanaf 19:45 uur). Enkele bewoners willen de levendigheid van de wijk vergroten vanuit deze commissie en zoeken daarvoor vrijwilligers. De bijeenkomst vindt plaats bij SKSG Lancelot (bijgebouw Venster­ school Gravenburg). Bij voorkeur aan­mel­den: info@gravenburg.info, tel: 06-27147940 of 050-8539269.

Grunn West - Deze week start er een nieuwe column in de Westerkrant, ‘Werken aan West’. Hierin vertelt Anneke de Koning over haar werk als aanjager van het project met diezelfde naam. Het project is een voortzetting van de bijeenkomsten rond de nieuwe Gebiedsvisie voor Groningen West. Hierin kwam naar voren dat er veel burgerinitiatieven leven in deze omgeving. De gemeen­ te wil helpen deze van de grond te krijgen. Zie pagina 15

Westerwijsheid Goede zorg en veilige sfeer, dat vindt u bij Hopmans zonder meer.

Spaar voor een bal van je eigen club. Gratis zegel bij elke € 10,aan boodschappen

www.dchopmans.nl

Zuiderweg 40 • Hoogkerk www.tjammevis.nl Tel. 050-5565987

Welkom bij Albert Heijn Hoogkerk

€ 3,98

Pagina 7

Mathijs Deen in kerk van Leegkerk Pagina 12

1 UUR GRATIS + 20% korting op materiaal! Aanbieding geldig tot 1 maart 2014

www.barendschilderwerken.nl 06 55555 602

Iedere zondag open van 12:00 - 17:00

Milka cake & choc, chocobiscuit, choco-

wafer, toffee, 2 pakken

+ gratis balzegel

vanaf

Kinderen Zilverlaan blij met spellen

Aanbieding: per werkdag

Wat koop je daarvoor?

kruidig, knoflook, bolognese, 2 zakken

Pagina 4

Parket

Eigen volk geeft je gelijk

Bertolli saus in zak, pittig,

Tafeltennisles voor iedereen van 18-80

Advertenties

Begrijp de ander

Roden | Groningen T 050 501 55 00

Deze Week

€ 3,78

+ gratis balzegel

+ GRATIS koektrommel

Albert Heijn Hoogkerk Zuiderweg 27 Groningen


2

Muziekconcert in De Fontein, met Carel van Aurich

Belangrijke telefoonnummers Politie-Brandweer-Ambulance Politie (geen spoed).................0900 8844 Ambulance/brandweer/politie ........112

Apotheken Apotheek Hoogkerk Reddingiusweg 36a....................556 57 00 Mediq Apotheek Vinkhuizen Siersteenlaan 428/1..................573 09 04 Apotheek Paddepoel Dierenriemstraat 110...............577 05 28

Huisartsen Spreekuur bij allen volgens afspraak Medisch Centrum Ruskenborg Johan Dijkstralaan 3 R.J. Hage..........................................317 65 10 A.E. Smith en N. Gerritsen.......365 75 75 mw. A.R. Boddeus De Ploeglaan 31.......................... 556 59 57 Gezondheidscentrum De Vuursteen Goudlaan 289 mw. N. v.d. Hoek/ mw. M. Tirtotaroeno..................577 40 00 E.P. Berghuis/D.H. Croon.........571 75 00 H. Lantinga.....................................577 99 77 P.M. Metternich, De Held 117..577 20 60 Huisartsenpraktijk Zonnelaan 26 I. Heij/R. van Til...........................577 57 22 Avond-, nacht- en weekenddiensten en tijdens feestdagen: Dokters Dienst Groningen.....................................0900 9229

Zondag 2 maart

Tandartsen Spreekuur bij allen volgens afspraak. Tandartsenpraktijk De Verbetering De Verbetering 10.......................553 03 00 R. Kooistra, Reddingiusw.60...553 04 83 Tandartspraktijk Hoogkerk Jordensstraat 50............................ 556 63 50 J. Baas, Jordenstraat 50.............. 556 71 80 Tandarts Wely, Hoendiep 1....... 577 92 58 F. de Bree, Aquamarijnstr.723..577 49 63 Tandartsenpraktijk Paddepoel Kometenstraat 13.......................571 23 50 Ziekenhuizen UMC Groningen, Hanzeplein 1 Bezoekuren: 15.00-20.00 uur Martini Ziekenhuis, Van Swietenplein 1 Bezoekuren: 11.00-20.00 uur Thuiszorg Dignis/Zorgpost Hoogkerk 24 uur per dag . ...................050-5561650 TSN Thuiszorg Groningen 24-uur per dag...........................0900 8615 Verslavingszorg Noord Nederland Verslavingsproblematiek.........522 52 22 Steunpunt Huiselijk Geweld ma-vr 9-17 uur:...................050-3180011 Advertenties

25 februari 2014

Westerkrant

• R.K. Kerk Salv. Mariaparochie, H. Siccamasgl 11:00 uur Woord- en communievie­ ring, pastor Tako de Wolff • Protestantse Kerk in Nederland Dorkwerd 09:30 uur ds. J. Noordam, Drachten Enumatil 11:00 uur ds. de Ruiter, Drachten Hoogkerk Elim 09:30 uur ds. A. Bruin 19:30 uur themadienst m.m.v. het koor Young Spirit uit Ulrum Stad, De Fontein, Eikenlaan 255 10.00 uur ds. Y.C de Groot, S&T Martinikerk, GSP 11:30 uur ds. M. Metzlar • Gereformeerde Kerk (Vrijg.) Enumatil 09:00 uur ds: P. Groen, Heerenveen 14:00 uur ds: T. Dijkema Hoogkerk 09:30 uur ds. S.M. Alserda 14:30 uur ds. N. Vennik, CGK Groningen • Evangelische Kerken VEG De Rank, Paterswoldseweg 123 10:00 uur dhr. P. Weeber, H.A. De Ontmoeting, gebouw De Pareloester, Parelstraat 256 10:00 uur dienst Vrije Baptistengemeente Groningen, Friesestraatweg 221 9:00 en 11:30 uur dienst Gemeente van Jezus Christus, Plutolaan 3 mrt: 20:00 uur Gellius Vochteloo • Zorgcentra Platina, Platinalaan 279 17.00 uur dhr. M. van Heijningen • Radio Evang. radio-uitzending Happy Hour op Radio Seagull. Zondag 10.0011.00 uur. AM 1602 kHz. Presentatie: pastor Gerhard Klaasen.

Selwerd - Op zondag 2 maart geeft organist Carel van Aurich weer een concert op het orgel van De Fontein. Onder het motto ‘Music for the Millions’ speelt hij muziek van Char­ pen­tier, Bach, Mozart en Beethoven, maar ook bijzondere stukken van heden­ daagse componisten, met een knip­ oog naar niet-klassieke muziek. Plaats: kerkgebouw De Fontein, Eikenlaan 255, Selwerd. Aanvang: 16.00 uur. Entree gratis. Er is wel een collec­te bij de uitgang, ter dekking van de onkosten.

Themadienst in Elim: ‘Stil’, met Young Spirit Hoogkerk - Zondag 2 maart is er ’s avonds om zeven uur een thema­ dienst in Elim, met gospelgroep Young Spirit uit Ulrum onder leiding van dirigent Martin Oldenhuis. Dit koor verzorgt het grootste deel van de dienst. Het thema is: ‘...STIL...’ Je hoort zo vaak: ‘Ik was er stil van’. Wat zie je om je heen gebeuren in de wereld? Ben jij wel eens stil? Ben jij wel eens niet bereikbaar? En moet je zelf niet stil zijn om te kunnen luisteren? Na de dienst is er koffiedrinken waarvoor iedereen van harte is uit­ genodigd. Themadienst zondag 2 maart 19:00 uur in ‘Elim’, Barkstraat

Contact

Hier gebeurt van alles

Cursus Valtraining Op dinsdag 11 maart start de cursus ‘Vallen verleden tijd’. De cursus bestaat uit 10 lessen van ca. 1,5 uur, 2x p/w, € 3,- p/l. Deelnemers, 55+, moeten: - zijn gevallen in het verleden, - angst hebben om te vallen, of - een verhoogd risico hebben om te vallen. Locatie: Spicastraat 198, tijd: 10:00-11:30 uur. Meer info:

www.datvaltbeter.nl

www.stip-groningen.nl

Bij nader inzien

Julianaschool in Anne Frankschool Hoogkerk - Vorige week stond er een artikel in de Westerkrant over de verbouwing van het school­ gebouw van de Julianaschool aan de Schouwstraat in Hoogkerk tot appartementen. In het bewuste artikel staat dat de Juliana­school is opgegaan in de Hoogkerker openbare De Ploeg­ school. Dat is niet juist, zo meldden ons enkele Hoogkerkers. De Juliana­school is opgegaan in de protestants-christelijke Anne Frank­school, ook in Hoogkerk.

De informatiebron voor iedere dierenliefhebber Tel: 050-5530310 Diergeneeskundig-Centrum

www.diergeneeskundigcentrum.nl

Pizzeria - Grillroom

OASE Adverteren? Kijk op www.westerkrant.net zondag 23 maart maart, 15.30 uur

mathijs deen schrijver ‘De Wadden’

Culturele zondagen

Grat blikje is drin bij on ken lin bestel e len

Advertentie

Mixed Grill (1 persoon) + 2 drankjes naar keuze + Dessertijs naar keuze slechts

€ 21,00

€ 17,50

(Niet bezorgd)

€ 15,00

in de kerk van Leegkerk

www.blgroningen.nl

Politiek spelletje Er bestaat geen opleiding tot politicus. Politicologie, oké, maar dat is een wetenschappelijke opleiding en geen beroepsopleiding. De meeste politici hebben dan ook iets anders gedaan: vaak geschiedenis en bestuurskunde, maar ook wel heel andere richtingen. Een kleine bloemlezing: Mark Rutte (VVD) - geschie­denis; Diederik Samsom (PvdA) - technische natuurkunde; Sybrand Buma (CDA) - rechten; Emile Roemer (SP) - pedago­ gische academie (HBO); Geert Wilders (PvdV) - rechten (Open Universiteit). Dit bonte gezelschap zorgt zelf voor de interne opleiding tot politicus. Veel praten zonder wat te zeggen is een van de lessen. Slim overkomen zonder door de mand te vallen ook. En ook: mensen naar de mond praten. En: ­dingen beloven zonder deze waar te maken en daarmee weg te komen. Waar is de opleiding tot kiezer? Hoe doorzien wij de woordspelletjes, hoe prikken wij door de loze taal heen? Journalisten zijn daarvoor opgeleid. Maar die ­lijken weer een bij-opleiding te hebben gehad: zwaar kritische vragen stellen, waarop de politicus dan weer een non-antwoord klaar heeft. Politici en journalisten ­zitten zo in een eigen versie van een paringsdans. Aan het einde gaan beiden tevreden naar huis. ‘Goed dat je die vraag stelde’, zegt de collega tegen de journalist. ‘Knap eruitgedraaid’, lacht de fractiegenoot tegen de politicus. Het zou toch mooi zijn als die vicieuze cirkel eens doorbroken wordt. Vrijdagavond 7 maart wordt er een serieuze poging gedaan, door de Vereniging Hart van Hoogkerk. Er komt dan een politieke dialoog in de Theresiakapel, waar politici en publiek worden uitgedaagd de aansluiting te vinden in plaats van de tegenstelling. Aanrader! Allert van der Hoeven

Tel: 050-5567453 ~ www.oasehoogkerk.nl ~ Verbindingsstr.1

Colofon

Verschijnt elke dinsdag in: Hoog­kerk, Vink­huizen, Buiten­­hof, Dork­werd, De Held, Den Horn, Enu­matil, Graven­­burg, Oostwold, Peizermade, Peizer­­wold, Reitdiep, Rusken­veen, Slapers­til, Vierverlaten, Zuidhorn-De Oostergast. Oplage: 14.100. Uitgave Westermare Uitgeverij, Zuiderweg 18, 9745 AD Hoogkerk, e-mail: info@westermare.nl, website: www.westermare.nl. Redactie en vormgeving Allert en Wina van der Hoeven, Nynke Doevelaar. Aanleveren bijdragen voor vrijdag 9 uur. Tel: 050556 83 85, bgg: 06-10207180. E-mail: redactie@westerkrant.net (geen .nl!). Fotografie Wina van der Hoeven, Raoul La Crois. Uitgiftepunten De Westerkrant is te verkrijgen bij Luna, Albert Heijn en Poiesz in Hoogkerk en bij Cigo en Etos in Vinkhuizen. Inlooptijden kantoor Dinsdag 9-12 uur, donderdag 9-12 uur. Advertenties Aanleveren voor vrijdag 9:00 uur. Familieberichten Tot ma 10:00 uur, e-mail: advertentie@westerkrant.net. Tel: 050-556 83 85 of 06-10207180. Internet Het laatste nieuws op www.westerkrant.net Administratie: Wina van der Hoeven, administratie@westerkrant.net. Bezorging Vragen of klachten: Santibri, tel: 0598-63 17 17 of mail naar info@westerkrant.net.


25 februari 2014

Westerkrant

HOOGKERKER KOERIER

Vergadering Hoogkerk Zuid Hoogkerk - Donderdag 6 maart komt de VWH-dorpscommissie Hoog­kerk-Zuid bijeen. Als u ­vragen of opmerkingen hebt voor de dorps­ commissie, kunt u die indienen tot en met 6 maart bij de VWH, Zuiderweg 70, 9744 AP of via info@ vwhoogkerk.nl. U kunt ook de ver­ gadering bijwonen. Gaarne wel van te voren melden bij de VWH, tele­ fonisch op 0505375230 (receptie, gaarne uw telefoonnummer achter­ laten).

Verslag uit Wijkcommissie Zuid 3 oktober 2013 (publieksversie) Op 3 oktober is bekend geworden dat de DIA in Hoogkerk open mag blijven. Commissie Zuid geeft een dikke pluim voor het verzamelen van ruim 7200 handtekeningen. Het heeft schijnbaar toch indruk gemaakt op de gemeente Groningen.

De Leihof De parkeerplaats naast de ‘bieb’ wordt aangepakt. Er zijn schuine kanten aangebracht om het leed te verzachten. De parkeerplaats wordt opgenomen in de schouw. Bij twee lantaarns voor de Leihof stond het schijnpunt verkeerd, ze zijn gedraaid, maar nu zijn de schuurtjes te donker. De huismeester lost het op. Wegversmalling. Het verdwijnen van de borden in de Jan Ensinglaan. Dit punt ligt nog bij de verkeerscommissie en zal in onze volgende vergadering weer worden besproken.

Wijkschouw. Er is een burgerwijkschouw gedaan door Alie Pastoor en Tita Huisman. Zij hebben foto`s genomen ter ver­ duidelijking. Beide melden zich aan om de volgende burgerschouw wederom te lopen. Over het punt van de ernstige verwaarlozing van het park achter de Nico Bulderstraat meldt Claas Moesker dat het maaien niet of

3

Spreekuren voor klachten, vragen en advies Vensterschool Hoogkerk Zuiderweg 70

Loket burgerzaken (DIA) Iedere werkdag: 8:00-12:00 uur. Juridisch Spreekuur Dorpshuis Hoogkerk. Dinsdag 17:00-18:00 uur (met uit­loop). Telefonisch contact is niet mogelijk. Buurtmaatschappelijk Werk (Buurt) maatschappelijk ­werker Paul Kelly, Zuiderweg 70. Spreek­uur: woensdag 9:30-10:30 uur. Tel: (050) 5775104. E-mail: p.kelly@mjd.nl. Geen gehoor? Laat een bericht achter. Zie ook www.mjd.nl.

De Leihof met onder meer de bibliotheek, een deel van de Anne Frankschool en begeleid wonen (NOVO). Foto: VWH niet voldoende wordt gedaan. Het was aangelegd als een natuurlijk parkgedeelte waar kinderen kon­ den spelen, Van dit alles komt niets terecht. Ook het waterspeeltuig op zonne-energie werkt niet meer en oogt vies en verwaarloosd.

Speeltuin Jordensstraat. In de Jordensstraat voetbalden veel kinderen in de leeftijdscategorie van acht à negen in de speeltuin. Deze is daar echter niet voor bedoeld en veel ballen kwamen in de ­tuinen van omwonenden terecht. Dit is opge­ lost door de kinderen een stukje verderop te laten voetballen op de weinig of niet gebruikte parkeer­ plaats. Kinderen kwamen toen met het verzoek dit legaal te maken of dat er een voetbalvoorziening in de straat kan komen. Hiervoor hebben de kinderen handtekeningen opge­ haald bij bewoners. Tita Huisman en Alie Pastoor nemen contact op met Peter van der Kooi. Bomen rond de Leihof Novo heeft dit in uitvoering en het planten gaat gebeuren zo rond half

november. Bewoners nemen het onderhoud op zich, Donker Groen voert het uit. In het voorjaar komen er planten­bakken. Ook wil men graag een bankje. Er komt een feestelijke opening in samenwerking met de kunstcommissie. Jongerenvoorziening Het thema jeugd was tijdens de Wijkvisie belangrijk. Veel zaken zijn toen beloofd, maar is alles in de doofpot terecht gekomen? Er zou immers een jeugdfeest komen? Er zou gesproken worden over een container, die dan zo snel mogelijk geplaatst zou worden. Deze gesprek­ ken zijn nooit voortgezet. Wat kan de VWH betekenen voor de jeugd?

Overlast Uit de wijk kwamen meldingen van overlast door de jeugd en over schade tijdens Oud en Nieuw. De commissie heeft de klachten doorgegeven aan de wijkagent. Er is een klacht bin­ nengekomen over het parkeren en het in de ­ochtend een uur stationair ­draaien, van vrachtwagens in de wijk. Dit veroorzaakt behalve overlast, ook

veel ergernis. Er is geen duidelijke aangewezen plaats door de gemeen­ te om vrachtwagens te parkeren in Hoogkerk. Overlast kunnen bewoners melden bij de politie. Vrachtwagens horen niet in de wijk, maar kunnen bij Yankee Doodle op de parkeer­ plaats terecht of in Westpoort.

Nieuws van de VWH. 1. Er zijn nieuwe plannen met de wet WMO. De VWH gaat onderzoe­ ken wat dit voor Hoogkerk betekent. Het onderzoek is gericht op de leef­ baarheid in Hoogkerk en hoeveel Hoogkerkers gebruik maken van voorzieningen. De conclusie wordt gedeeld met Wijkcommissie Zuid.

2. Rutger Noordam (Verkeerscom­ mis­sie) komt het laatste nieuws vertellen over de proble­men rond de A7. Plan is om de zuidelijke ring­ weg om te bouwen voor 650 mil­ joen, zodat deze toekomstbestendig is. Hoogkerk Zuid valt net buiten de begrenzing. Rutger wil probe­ ren Hoogkerk binnen te loodsen en heeft een brief gestuurd naar de gemeente.

STIP Hoogkerk Steun- en informatiepunt voor vragen en advies over wonen, welzijn en zorg. Ga­briel­ straat 2-2, 9744 KC Hoogkerk. Tel: 050-5561660. Ma, di, do van 9:00 - 12:00 uur. Wo en vr gesloten. Mantelzorg Humanitas Spreekuur: ma 10:00-12:00 uur bij Stip in Gabriël Woonzorg­ centrum, Gabrielstraat. Ondersteuning bij onder andere uw situatie, persoonsgebonden budget,opvangmogelijkheden, (her)indicatie en aanvragen professionele hulp. Centrum voor Jeugd en Gezin Joh. Dijkstralaan 7 (MC Rusken­ borg). Voor ontmoeting, activi­ teiten, informatie & advies over opvoeding, opgroeien en gezondheid. Huiskamer open: ma-wo 8.30-11.30 uur, do 13.0015.00 uur. Inloopspreekuur consultatiebureau: di 13-13.30 uur (verpleegk.). CJG-consulent: Mirjam Prins, 06 10496002. m.prins@­cop-groningen.nl. Zie: www.cjg.groningen.nl/ hoogkerk.

Colofon Redactie-adres VWH-Kantoor: Zuiderweg 70/5 9744 AP Tel. 5375 244 b.g.g. 5375 230 (balie Vensterschool Hoogkerk) E-mail: info@vwhoogkerk.nl Redactie: Jan Arnold

Smurfen vieren feest

Naaicursus laatste les

Peuterschool Hoogkerk heet vanaf 1 januari weer peuterschool De Smurf. Toen de school twee jaar geleden verhuisde, werd gekozen voor een nieuwe naam, Peuterschool Hoogkerk. Maar veel ouders wilden terug naar de oude naam en daaraan heeft de school gehoor gegeven. De nieuwe oude naam werd donder­ dag gevierd met koffie en taart en een cadeautje voor de kinderen. De kinderen lieten zich de taart goed smaken! Foto: Jan Arnold (VWH)

Dinsdag 17 februari was het de laatste les van de eerste Naaicursus in de Naschoolse activiteiten in Hoogkerk. De kinderen konden hier een tas ma­ ken of hoesje voor je mobiel. Voor vragen over Naschoolse activiteiten kun je contact opnemen met de Coördinator Kinderwerk: Theresa Nanninga, e-mail: t.nanninga@sksg.nl, (06) 49493793. Het overzicht van de Naschoolse Activitei­ ten kun bekijken op: www.hoogkerkgroningen.nl onder de knop NSA Prikbord links of rechts onder Naschoolse Activiteiten. Foto: Jan Arnold (VWH)

Wijkwebsite Hoogkerk: www.hoogkerkgroningen.nl Redactie: Jan Arnold Redactie-adres: VWH-kantoor, zie boven. Kopij voor de volgende Koerier uiterlijk inleveren op donderdag 12.00 uur op het boven­ vermelde redactieadres. Kopij voor de wijkwebsite kunt u te allen tijde inleveren op info@vwhoogkerk.nl


4

25 februari 2014

Westerkrant

Julia slaat terug en hard! Bjorn van Leyden woont in het brugwachtershuisje op de Hoog­ kerkster brug. Hij onderzoekt de geheimen van zijn moeder. Via zijn vriend Rico weet Bjorn dat zijn moeder begin jaren zeventig in Hoogkerk uitging en verdween nadat ze een kind kreeg. Ze ­hebben ontdekt dat er op de geboorte­datum van Bjorn een kind is aangegeven door George van Assouw. George heeft verteld dat zijn dochter een kind heeft gekregen dat later is geadopteerd. Alles wijst erop dat Bjorns moeder niet zijn biologische moeder is. Julia wil op het Suikerveld een pretpark beginnen. Na een nacht met Bjorn samen verdwijnt ze zonder iets te zeggen. Ze laat een briefje op het kussen achter. Kijk voor meer informatie over het verhaal, de makers en denk mee over het verloop van het feuilleton op www.facebook. com/pulpwesterkrant of op www. boschrijft.nl/pulp.. Tekst: Albert-Jan Bosch illustratie: Grietje Willemsma Bjorn slaat een arm om Georges schouders en leidt hem naar de boot. Overal in Hoogkerk staan reportagewagens van de regionale en nationale media. Journalisten overspoelen het dorp. Ze zijn alle­ maal op zoek naar George. Het bericht dat is doorgebeld aan de Westerkrant is ingeslagen als een bom. ‘Ik heb dit nog nooit meege­ maakt,’ zucht de journalist van de plaatselijke krant. ‘Maar het is ook nogal wat. Poging tot omkoping.’ De Hoogkerkse journalist is meegelo­

pen naar de boot en helpt Bjorn met het losmaken van de trossen. ‘We varen naar het Suikerveld om te schuilen voor alle journalisten,’ bepaalt Bjorn. ‘Prima. Wil je dat ik mee ga?’, vraagt de jour­ nalist die aan­ geboden heeft om George te helpen met de pers­ aandacht. Bjorn neemt het aanbod aan. Hij start de motor en ze varen weg. Bij het brugwachtershuisje staat een camerateam. Het licht van de

camera strijkt over het Hoendiep als een zoeklicht. Op de motor vaart Bjorn zijn jacht Hoogkerk uit. Als ze bij het Suikerveld zijn aangekomen, legt de journa­ list zijn plan uit. ‘We beleggen een persconferentie. George leest een verklaring voor en beantwoordt vragen.’ Bjorn knikt. De journalist gaat verder. ‘We vertellen dat de gemeente benaderd is door een partij die met steekpenningen het democratisch ­proces wilde omzei­

Ik wil niet praten met de pers. Ik wil naar huis

len. In ruil voor de financiering van het Forum wilde Julia zonder vergunningen haar gang gaan met dat pretpark, zoiets. We richten ons op Julia, zij is de kwade genius. Het lijkt me slim om de focus op de gevolgen voor Hoogkerk te leg­ gen. Door de dreigende omkoping zou de bevolking de dupe worden.’ Opnieuw knikt Bjorn en stelt hij een vraag. ‘Moet George dat vertellen?’ Hij kijkt naar George die geschrok­ ken voor zich uit staart. De man lijkt niet in staat ook maar iets te verkla­ ren. Zijn ­handen bibberen. Hij ziet lijkbleek. De man zit ineengedoken op de bank. Even richt hij zijn hoofd

PULP

op.‘Ik wil niet praten met de pers. Ik wil naar huis.’ Dan zwijgt hij weer. Bjorn schudt zijn hoofd. ‘U hoeft niets te vertellen, wij doen dat wel, maar u moet er wel bij zijn.’ George perst zijn lippen stijf tegen elkaar. Een irritant piepje verstoort de stilte. De journalist beantwoordt zachtjes het telefoontje. Bjorn hoort iets over ‘geheim’, ‘ onbetrouwbaar’ en ‘misdaad’. De journalist gebaart Bjorn mee naar buiten te gaan. Op het dek vertelt hij fluisterend wat hij net heeft gehoord. ‘Julia heeft tweets gestuurd. Kijk maar.’ Bjorn ziet op het scherm van de smart­ phone het twitteraccount van Julia. Bjorn scrollt door de tweets: ‘Benieuwd naar ware gezicht van @George van Aaschauw?‘ ‘Hoe betrouwbaar is klokkenlui­ der van het #Suikerveld?’ ‘Wat weet #GeorgevanA van ver­ dwijning op #Suikerveld?’ ‘Heb jij enig idee waar ze op doelt?’ Bjorn kan niet anders beden­ ken dan de geschiedenis van de baby maar hij aarzelt of hij dit aan de journalist moet vertellen. ‘Ik heb geen idee, verdwijning? Nee, echt niet.’ Bjorn probeert gewoon te klin­ ken, maar zijn stem slaat over. Hij begrijpt dat Julia haar research naar George beter heeft uitgevoerd dan hij. Wat weet zij? Wat gaat Julia verklaren over een verdwijning? Zal de persconferentie doorgaan? Bedenk antwoorden op deze vragen en geef ze door op de Pulpfacebook-pagina: www.facebook. com/pulpwesterkrant. Of kijk op www.boschrijft.nl/pulp.

Nieuwe tafeltenniscursus in Vinkhuizen Vinkhuizen - Vrijdag 7 maart start de tafeltennisvereniging Vinkhuizen een cursus voor volwassenen. Zoekt u een gezonde, veilige, uitdagende en speelse manier van bewegen om lek­ ker fit te blijven? Of gaat u komende zomer naar de camping en wilt u goed voorbereid zijn op de camping­ pingpongtafel? In tien lessen komen alle onder­ delen van deze snelle sport aan de orde, waarbij het aanleren van de juiste techniek op de voorgrond staat. Bijvoorbeeld hoe je een goede forehand en backhand slaat en hoe je het beste effect kunt geven. Maar ook aan enkele handige trucs, aan het serveren en aan het voetenwerk wordt aandacht besteed. Dit wordt je aangeleerd middels oefeningen en door de zogenaamde

meerballentraining, waarbij je veel ballen op dezelfde plaats krijgt aange­ speeld en een bepaalde slag goed kunt

oefenen. Dat tafeltennis zeer gezond is en goed is voor de reflexen, is mooi meegenomen. Verder is deze

sport veilig: blessures komen in het tafeltennis nauwelijks voor. Er is geen fysiek contact tussen de spor­

Hoogkerk - Dorpshuis Hoogkerk heeft in maart en april de volgende activiteiten. Glasmozaïek (5x) Op dinsdag 4 maart, van 19:0021:30 uur start er weer een ­cursus Glasmozaïek. In deze cursus leer je alles over de benodigde gereed­ schappen en materialen en ga je aan de slag met een eigen werkstuk. Je kunt kiezen uit bijvoorbeeld een tableau van 30 x 30 centimeter,

een dienblad of een spiegel. Eigen ideeën zijn ook welkom, mits ze bin­ nen deze cursus passen. Opgave bij Jolanda Oosterop, tel. 06 57155242, jolanda@­ mozaiekprojecten.nl. Kosten € 50,voor vijf keer. Sieraden maken Op woensdagochtend 12 maart van 9:30-12:00 en donderdagavond 27 maart van 19:00-22:00 uur is er een cursus sieraden maken.

Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u terecht bij docent Annemarie Draaijer tel. 06 20547687, annemariedraaijer@gmail.com. Creatief op de donderdagochtend Vanaf donderdag 6 maart van 9:0011:30 uur kunt u creatief aan de slag met diverse materialen, zoals fiets­ banden, kralen, gaas, zeepjes. De cursisten mogen zelf weten wat ze willen maken, in overleg met docent Gienie Meijer, tel. 050 5565010.

Voor meer informatie en aanmel­ ding: gieniemg47@gmail.com. Kosten €10,- per les, inclusief mate­ rialen en een kop koffie. Haakclub Elke maandagavond, ook in de Krokusvakantie, van 19:30-21:30 uur is er een gezellige en leerzame haakclub. Haken is hip en leuk! Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het haken. Leuke sleutelhan­ gers, gelukspoppetjes, slingers, kle­

Tafeltenniscursus, voor jong en oud. Eigen foto

ters en de bewegingen zijn wel­ iswaar snel maar op een vlakke ondergrond, waardoor de kans op blessures uiterst klein is. Er wordt gespeeld op nieuwe tafels en de cursus wordt gegeven door een trainer die zelf op hoog niveau speelt. Goede batjes en balle­tjes zijn volop aanwezig. Hiervan kan de hele cursusperiode gebruik van worden gemaakt. Er is plaats voor maximaal tien deelnemers. Gevorderde spelers kunnen een uur later terecht. Voor meer informatie kunt u bellen met Gert Jan Huiskes, tel. 06-24149856. Tafeltenniscursus voor volwasse­nen, vrijdag 7 maart tot en met vrijdag 23 mei in de gymzaal aan de goud­ laan 5 in Vinkhuizen, van 19:0020.00 uur. Kosten: € 32,50. Opgave: gertjanhuiskes@online.nl.

Activiteiten in het Dorpshuis Hoogkerk den en cadeaus. Het kost € 7,50 per keer. Gezellig aanschuiven is € 5,-. Breisters die willen aanschuiven, zijn ook van harte welkom. Informatie en opgave bij Zelda Sambrink, tel. 06 52020022, zeldasambrink@gmail.com. Dorpshuis Hoogkerk, Zuiderweg 70-4, 9744 AP Groningen, tel. 050-5375230. www.dorpshuishoogkerk.nl


25 februari 2014

Fietstas nodig?

5

Westerkrant

Fietstassen-direct.nl

Of een voordelige fiets?

UW EIGEN REISADVISEUR Graag help ik u met uw perfecte vakantie, waar en wanneer het u schikt. MARJAN HARTLIEF T 050-2805736 M 06-22903427 marjan.hartlief@travelcounsellors.nl www.travelcounsellors.nl/marjan.hartlief

Openingstijden Ma: 16:00 – 22:00 Di: gesloten Wo-Za: 11:30 – 22:00 Zo: 13:00 – 22:00

Zuiderweg 12 9745 AD Groningen Tel.nr: 050-3641650

*Geen minimum aankoopbedrag *Geldt voor raspatat of frikandel zonder ** Milkshake actie geldt tot april 2014

STELT U ZICH EENS VOOR...

Discountfietsen.nl

Stopet CV en sanitair

Baby- & kinderkleding van bekende merken

Nieuwe

Help mensen met epilepsie. Help Marte.

snackkiosk Hoogkerk Voor telefonische bestellingen:

Nu ook voor al uw installatiewerk

Tel: 5567558 • info@stopet.nl •J. Dijkstralaan 10 Hoogkerk. Webshops: www.stopet-sanitair.nl www.stopet-cvmaterialen.nl

! Z8 is binnen collectie

Laatste opruimingsweek: 60% Korting! Reitdiephaven 259 (naast de Jumbo) tel: 38919185. E: info@harbourkidz.nl

050-5590172 Roelofsstraat 29, Openingstijden winter: ma gesloten, di en zo: 16:00 20:00 uur, Wo-za 12:00 - 20:00 uur

Profiteer van het voordeel & gemak van al uw geldzaken onder één dak.

Stopper

Kies drie voordelen op regiobank.nl en maak kans op een fiets- of wandelweekend met twee overnachtingen t.w.v. € 190.

Bij RegioBank… Collecteer ook mee! De collecteweek is begin juni. Meld u aan via www.ikgacollecteren.nl of bel met 030 634 40 63.

Assortiment zie: www.tapijthalhoogkerk.nl Geopend: ma 13:00-18:00 uur • di - do 9:00 - 18:00

1

bent u geen rekeningnummer, maar wordt u geholpen door iemand die u kent.

2

krijgt u gewoon een goede rente en iemand die alles voor u regelt.

• vr 9:00 - 20:00 uur • za 10:00 - 16:00 uur

3

kunt u terecht voor betalen, sparen, alles.

4

Tapijthal Hoogkerk • Kerkstraat 133 Hoogkerk • Tel. 050 - 556 65 41

kiest u zelf hoe u uw geldzaken regelt: gewoon bij ons op kantoor, thuis via internet of met onze mobiele app.

5

brengen we uw financiële vragen terug tot begrijpelijke oplossingen en gewoon goede producten.

6

zorgen we er samen voor dat uw geldzaken op orde zijn.

7

vindt u geen marmeren vloeren en mannen in dure pakken. Wij zijn een nuchtere bank in de buurt.

8

belt u niet naar 0900-nummers, maar gewoon naar een lokaal telefoonnummer.

9

kunt u altijd even binnenlopen voor advies en een kop koffie.

10

vindt u vertrouwde gezichten op de bekende plekken. Wij blijven in de buurt.

Assurantie Adviesburo A. Adema Reddingiusweg 10 9744 BL GRONINGEN (HOOGKERK) T (050) 556 59 08 E info@ademaverzekeringen.nl I www.ademaverzekeringen.nl

Zuiderweg 35-39 9745 AB Hoogkerk Tel. 050-556 58 80 www.rijwielzaakhamstra.nl

Ga vóór 2 1 maart naar regio b en doe mank.nl ee!

Openingstijden Ma t/m vr 10:00 - 12:30 en 13:00 - 16:00 uur Na deze tijden ook op afspraak mogelijk voor het openen van een rekening of advies.

Hamstra maakt fietsen leuker


6

25 februari 2014

Westerkrant

De populariteit van Winkelcentrum Vinkhuizen

Voor al uw dagelijkse boodschappen

Zaterdag 22 22 december december in in ons ons winkelcentrum: winkelcentrum: Zaterdag

Kerstmarkt en levende Eigen gezicht enkerststal sociaal TTV Vinkhuizen bedankt ‘Op ’t Vinkentouw’

Kortom, kom kijken en Zo is is er er de de jaarlijkse jaarlijkse kerstmarkt uit de regio de mooiste en Zo genieten op zaterdag Fotofonie en is lekkerste artikelen aan. 22 december in Winkelcentrum en is er er ook ook weer weer een een levende Vinkhuizen! kerststal te Op karakter en het gratis parkeren, dat stellen kerststal te bewonderen. bewonderen. ‘De ruime opzet, het open Een wijkrant zoals ‘Op ’t winterweer? de kerstmarkt bieden zowel de kerstmarkt bieden mensen erg op prijs’, zegtde HenkFris Koopman van Fotofonie. ‘En daarbij Vinkentouw’ kan alleen maar Laat u lekker opwarmen met winkeliers als de marktkooplui winkeliers de marktkooplui hebben wealsnaast de bekende ketens ook echte speciaalzaken,

Apotheek Mediq

wij namens het bestuur en onze leden de redactie bedanken voor jullie inzet. Ook bedanken we Noordpers Uithuizen die samen met de redactie zorgde dat ‘Op ’t Vinkentouw’ gevuld werd met nieuws uit de wijk. En uiteraard bedanken we de bezorgers die zorgden dat de wijkkrant op de mat kwam te liggen. Bedankt!

Drogisterijen Etos Vinkhuizen en Kruidvat

Een w Vinke besta gers. ging omda zonde pijn i deze besta

Laatste w

Wij wensen u een fijne jaarwisseling en een gezond Kerstkransjes traktatie en 2014 voortgang Resto Zondag 23 december Zondag 23gelukkig december Betreft

bestaan met de nodige vrijwillzoals stomerij Hendorette en bloemenzaak Kremer. Dat geeft hetWij als tafeltennisverenigers. winkelcentrum een eigen gezicht.’ ging snappen dit maar al te goed En natuurlijk Henks eigen fotozaak. In die branche zijn bijnaomdat alle winkels ook onze vereniging niet verdwenen. ‘Je moet wel meegaan met je tijd’, zegt Henk. ‘Wij doenkan. Het is dan ook met zonder pijnen in het hart om te zien dat nu veel met het restaureren van foto’s, het afdrukken van grote afwijkende formaten en het maken van maatwerklijsten.’ deze wijkkrant ophoudt te bestaan. Langs deze weg willen ‘Ook het maken van goede pasfoto’s voor paspoorten en rijbewijzen

TT ‘O

Bloemen (en meer) Bloemenstudio Kremer Op 't Vinkentouw is een uitgave van het Wijkoverleg Vinkhuizen en ver Dierenspeciaalzaak A.W. Stobbe

een heerlijke heerlijke kop kop erwtensoep erwtensoep Winkelcentrum Vinkhuizen Vinkhuizen pakt pakt weer weer flflink ink uit uit met met een Winkelcentrum met spek en roggebrood. U Door de crisis en door de opkomst van internet met spek en roggebrood. U sluiten veel kerst. Op zaterdag 22 december zorgen de winkeliers kerst. Op zaterdag 22 december zorgen de winkeliers gratis aangeboden aangeboden door de winkels hun deuren. Winkelcentrum Vinkhuizen blijft echter gratis door de net als als voorgaande voorgaande jaren voor allerlei leuke en gezellige net winkelierservoor ! sterk. Hoe zorgen de winkeliers dat de klanten blijven activiteiten voor hun klanten. activiteiten komen?

En meer...

Eten en drinken Bamboe Garden, Eetcounter Het Vinkennest, Café Vinkhuizen Fietsen Belga

Fotozaak Fotofonie

Kappers Hairpoint en Style Hair Professionals Kleding Zeeman Optiek/optometrie Moritsz Schelwald Supermarkten Albert Heijn, Lidl Stomerij Hendorette Tandtechniek en tandarts Dijkstra en Alting

Be Va

Resto lopen Warenhuis Blokker succe trum: diver werd het winkelend publiek eetta in ons winkelcentrum met wat lekkers verrast. het n Chinees restaurant Bamboe Garden Moritsz Schelwald Optiek/Optometrie een heerlijke kop erwtensoep Een traktatie die door betre met spek en roggebrood. U Zeeman textiel Supers B.V. Kruidvat Resto VanHarte heeft de afge- menig ring in komt, anders zijn wij tot bezoeker en gratis aangeboden door de in con Kapsalon Style – hairprofesionals Bloemenstudio Kremer Siersteenlaan 430, 9743 ES Groningen winkeliers ! lopen jaren in Groningen veel winkelpersoneel onze grote werdspijt genoodzaakt om saties & Gall Cigo – Vinkhuizen Siersteenlaan 430, 9743 ES Groningen email:Gall coop193@coop.nl succesvolle ontmoetingen tussengewaardeerd. per 1 januari 2013 (tijdelijk) te sport email: coop193@coop.nl Kortom, kom kijken en Mediq Apotheek Vinkhuizen Stomerij Hendorette diverse aan de sluiten. We horen het graag wangenieten op zaterdag cultu Belga Fietsen Vinkhuizen BV Blokkerbuurtbewoners BV 22 december in Winkelcentrum eettafel mogelijk neer u goede ideeën heeft of wijze Kapsalon Hairpoint Dierenspeciaalzaak A.W. Stobbegemaakt. Door Vinkhuizen! HEndorEttE stomerij het netwerk uit de stad actief uw te ***** hulp kunt bieden bij het vinden Dijkstra Tandheelkunde Etos reerd HEndorEttE uw ***** stomerij betrekken bij de gasten, zijn zij van financiering om dit Resto te Vinkennest Bar Bakkerij van Esch neme inAlbert contact kunnen voortzetten. Alvast Zet ’m in je agenda Vinkennest eetcorner Heijngekomen met organidinge saties op het gebied van welzijn, bedankt. Fotofonie Als het gaat om uw ogen is het dat b Zet ’m in je agenda van hetgaat grootste belangis het de sport, cultuur, wonen, religie & Namens bestuur stichting Als het om uw ogen er nie bvan e s t e heto ogrootste gzorg t ebelang k i e z ede n. cultuur. Gasten werden op deze VanHarte, Fred Beekers. Dames gezichtsverzorging* Bamboe Garden Albert Heijn en m Bove n d i e n z o u u uw ogen beste oogzorg te kiezen. wijze geïnformeerd en/of geïnspi- Namens Resto VanHarte Dames Alle varianten, m.u.v. reiniging re g e l m a t i g zou m o eut e nuw logen aten gezichtsverzorging* bij te Bovendien ‘Altijd een constante kwaliteit. ‘Winkelen is hier in Vinkhuizen een sociaal controleren. Wij geven u graagWe reerd om weer actiefgebeuren’, deel te zegt Groningen, Alle varianten, m.u.v. reiniging regelmatig moeten laten werk na een uitgebreide (GRATIS) maken alles zelf’, Ling bedrijfsleider Kaspernemen Groen van Albert Heijn. hier Emanuels. controleren. Wij zegt gevenJoyce u graag in de wijk. Deze‘Klanten verbin-komenErna ren e oogmeting vrijblijvend objectief Etos Vinkhuizen na een uitgebreide (GRATIS) aties klaar terwijl u wacht van advies. chinees-indisch restaurant graag, voor een gesprekje een kopje koffie.gezorgd Onze service medewerkers Waar en snelheid dingenenhebben erkwaliteit, voor tie en oogmeting vrijblijvend objectief Naast Garden. de oog(druk)meting rdiging van kunstgebitten nog standaard is.snelheid Bamboe ‘Prima sfeer hier maken graag een praatje. Je hebt hier kwaliteit, een unieke, gemêleerde ‘Wij zijn helemaal gericht op onze klant 37 en jaar andersom’, zegt Chris wijkkrant Op Na bijna is dit de laatste ’t dat buren elkaar weer kennen, Waar service en advies. zinvo wo rd t s t a n d a a rd o o k h e t kgebitten Naast de gemeten. oog(druk)meting Vinkentouw. nieuweenvrienden gemaakt zijn hoor’, zegt een vrouwelijke klant. signaleren bevolking, ouderen, er gezinnen studenten. Voor allen hebben onze Bruining van Etos Vinkhuizen. ‘Wij vinden het fijn dat de klant bij ons nog standaard is. gezichtsveld Het vroegtijdig van verhoogde te do www.stomerij-hendorette.nl ntaten wordt kan standaard het oogziekten beperken. Zeker oogdruk de kans ook op ernstige Dit houdt in dat er vanaf januari 2013 geen wijken men het gevoel heeft er weer ‘Ze zijn altijd vriendelijk hier’, vult mensen hier een luisterend oor. Dat wordt gewaardeerd.’ komt en dat merken zij! En we houden van ons vak als drogisterij en Resto gezichtsveld verhoogde www.stomerij-hendorette.nl Siersteenlaan 442, 9743 ES Groningen, tel: 050-5776189 als u ouder gemeten. bent dan Het 40 vroegtijdig jaar is dit signaleren belangrijk. Bezoek onze CIGO van VINKHUIZEN krantkunnen meer verschijnt in deze oogdruk de kans oplachtend: ernstige Zeker bij te horen. Resto VanHarte p één adres! een winkel vaste klant aan. onze adviserende rol die wij hierin spelen. Vergeet ookvorm. ons gratie enkanlaat uwEn, ogen metenoogziekten door eenbeperken. gediplomeerd 24-uurs service mogelijk Siersteenlaan 440 Siersteenlaan 442,scholie9743 ES Groningen, tel: 050-5776189 als u ouder bent dan 40 jaar is dit belangrijk. Bezoek onze werkt met vrijwilligers, opticien/optometrist. mens ‘We winkel krijgenen altijd een lolly hier.’ fantastische team niet. We doen het samen en dat stralen we ook uit.’ Op de foto van links naar rechts: Anje, Piet, Anita, Kasper en Kim Groningen ren en mensen vanuit laat10.00 uw -ogen door9743 een ES gediplomeerd 24-uurs service mogelijk maHEndorEttE t/m do 10.00 - 17.00uw uur, ***** vrij 12.00 meten uur re-integrastomerij aan d opticien/optometrist. tie en participatietrajecten om vorm RA TANDHEELKUNDE GRONINGEN BV zinvol werk en werkervaring op Zet ’m in je agenda sprin BESTEL UW VUURWERK, VANAF 1 DECEMBER, ONLINE VIA: Siersteenlaan 428/5, 9743 ES Groningen te doen. Het is gebleken dat tel. (050) 577 79 44, dijkstrattl@gmail.com same Euroweg 2B, 9351 EN Leek, tel. (0594) 51 71 44 Dames gezichtsverzorging* Resto VanHarte door de re-inteinspa Alle varianten, m.u.v. reiniging KORTING KORTING gratie en participatietrajecten Bij aanschaf van nog n een complete bril mensen kansen geeft om weer + lekkere taart cadeau en/of KORTING KORTING Waar kwaliteit, service en snelheid Bij aanschaf van HEndorEttE ***** stomerij aanuw de slag te gaan. Daarmee UNIEK VERZAMELWERK nog standaard is. en be een Schelwald complete DE MOOISTE OPTISCHE ILLUSIES Moritsz Optiekbril Olaz Total Effects, Regenerist,* Maximaal Complete + lekkere taart cadeau vormt Resto VanHarte een OMETRIE/OOG NU CADEAU BIJ EEN BRIL MET HOYA GLAZEN 6 stuks per persoon. www.stomerij-hendorette.nl om R en Anti-Rimpel gezichtsverzorging alle eck springplank naar de CIGO terug VINKHUIZEN 442, 9743 ES Groningen, tel: 050-5776189 heid-ch24-uurs zondSiersteenlaan finan Moritsz Schelwald Optiek service mogelijk * Maximaal 6 stuks per persoon. varianten Ondanks440 onze Siersteenlaan Kijk op www.schelwaldoptiek.nl voor de vergoeding van uw zorgverzekering samenleving. Wij h t lopen wij nog meer voorop CIGOES VINKHUIZEN inspanningen isGroningen het tot op heden 9743 e techniek op het gebied van Siersteenlaan 440 Kijk op www.schelwaldoptiek.nl voor de vergoeding van uw zorgverzekering nog niet ie, dankzij de aanschaf van de gelukt om (landelijk n OCT 3D Scanner. Met deze 9743 ES Groningen en/of lokaal) fondsen te werven laser maken we door middel Moritsz Schelwald Optiek handdoeken Chris en Gytha Bruining van een digitale foto een en bedrijven teUW enthousiasmeren BESTEL VUURWERK, VANAF 1 DECEMBER, ONLINE VIA: spaarsticker Optometrie | Brillen | Contactlenzen oorsnede van o.a. het netvlies tel. 050 - 573 4067 om Resto VanHarte Groningen t/m 29 december 2013 service en snelheid i n k e l c e n t r u m V i n Moritsz k h u i z e n -Schelwald S i e r s t e e n lOptiek a a n 4 2 Waar 8 - 1 6 - G kwaliteit, roningen eren we het oog als hetW ware * Chris en Gytha Bruining BESTEL UW VUURWERK, VANAF 1 DECEMBER, ONLINE VIA: Testaar, l . 0 5 0 - 5 7 7 2 1 1 2 - wO w w. s c h e l w a l d o p t i e k . n l G R AT I S PA R K E R E N ! e buiten. Oogziektes als financieel te steunen voor 2013. nog standaard is. p t o m e t r i e | B r i l l e n | C o n t a*cMaximaal t l e n z e n 6 stuks per persoon. coom maar ook bijvoorbeeld tel. 050 - 573 4067 CIGO VINKHUIZEN Whet i n k e l cBoek e n tbestaande r u m Vuiti n320k hpagina’s u i z emet n 365 - Sfulli ecolour r s t e e n l a a n 4 2 8 - 1 6www.stomerij-hendorette.nl - G r o n i n g e n Wij hopen dat hier nog verandedegeneratie (slijtage van trekt veel klanten. En we hebben veel producten eromheen, zoals printercartridges.’

Op een regenachtige zaterdag op een van de laatste dagen van het jaar…

zijn evende kerststal zijn wij wij open open van van VanHarte Groningen 13:00 13:00 tot tot 18:00 18:00 uur uur

KORTINGKNALLER KORTINGKNALLER

O P TO M E T R I E O P TO M E T R I E

Het mooiste vuurwerk

50,50,-

KORTINGKNALLER

Het mooiste vuurwerk Het mooiste vuurwerk

Waardebon Waardebon

*

*

Alleen geldig bij inlevering van deze bon Geldt niet in combinatie met andere acties actie geldig t/m december 2012

Alleen geldig bij inlevering van deze bon Geldt niet in combinatie met andere acties actie geldig t/m december 2012

Het mooiste vuurwerk

50% korting

Siersteenlaan 440

. 0 5 0 - 5afbeeldingen. 7 7 2 1 1 Een 2 -uitgebreid, w w w.actueel s c h en e l compleet waldoptiek.nl zijn met de scanner alTe in l een van vooraanstaande autoriteiten op het 9743 ES Groningen overzicht gebied van optische illusies en gezichtsbedrog. adium op te sporen. Met deze Zolang de voorraad strekt. erscan kan gericht onderzoek edaan worden bij klachten of UW VUURWERK, VANAF 1 DECEMBER, ONLINE VIA: tief. Ter BESTEL introductie kost zo’n vullend onderzoek nu tijdelijk 25 euro in plaats van 55 euro.

+EXTRA

- G R AT I S PA R K E R E N !

Siersteenlaan 442, 9743 ES Groningen, tel: 050-5776189

Chinese Specialiteiten Restaurant

Chris en Gytha Bruining tel. 050 - 573 4067

Chinese Specialiteiten Restaurant

van gezichtsverzorgingsproducten. twee Vichy gezichtsverzorgingsproducten. *Bij aankoop*Bij vanaankoop twee Vichy Op=op. Op=op.

24-uurs service mogelijk Comfortabel de winter door CADEAUTJE BIJhuid Inbrekers met een verzorgde EEN OOGMETING Comfortabel de winter door • Reparaties klaar terwijl u wacht forceren met een verzorgde huid • Vervaardiging van kunstgebitten ga G Voor bloemen

Bamboe Garden RATIS terwijl u wacht Bijvoorbeeld Anti-Rimpel Mature kelderboxen Winterc je naar • Vervaardiging Implantaten van kunstgebitten Skin dagcrème 50 ml Kremer Bamboe Garden ENU DIJKSTRA GRoAmTfoIrStset ANDM MA en klikgebitten 12 06 t .w in Vinkhuizen 15* TANDTECHNIEK Alles op één adres! Garden 8 4 Winte.vr.c15Bamboe r 2 personen, met 7 gerechten voo • Implantaten om,forts U50 EN6, DM AN MA etDM InEN de nacht van 19 november U €1 r AN aa m t.w.v. 1MA or Geopend: ma t/m do 10.00 17.00 uur, vrij 10.00 12.00 uur vo Alles één adres! hten voor 2 personen, met 7 gerechten opop dinsdag) zijn er 5perso 7 gerec ,15* nen, met(maandag voor 2 • Reparaties klaar en klikgebitten Chinese Specialiteiten Restaurant

• Reparaties klaar terwijl u wacht • Vervaardiging van kunstgebitten Last van condens hinder bij bepaalde activiteiten, en klikgebitten zoals sporten, koken of sterke temperatuurswisselingen? Poets uw glazen na het reinigen met het • Implantaten Clear-it doekje en ze zijn vele uren gewapend tegen

Alles op één adres!

beslaan. (t.w.v. € 5,95). Zolang de voorraad strekt.

Clear-it

Geopend: ma t/m do 10.00 - 17.00 uur, vrij 10.00 - 12.00 uur

DIJKSTRA TANDHEELKUNDE Moritsz Schelwald Optiek GRONINGEN BV

Siersteenlaan | B r i l l e n428/5, | C o n t9743 a c t l e nAANDACHT zES e n Groningen VOOR AL JOUW GEZONDHEIDSVRAGEN tel. (050) 577 79 44, dijkstrattl@gmail.com Euroweg 2B, 9351 EN Leek, tel. (0594) 51 71 44

Optometrie

Winkelcentrum Vinkhuizen - Siersteenlaan 428-16 - Groningen Te l . 0 5 0 - 5 7 7 2 1 1 2 - w w w. s c h e l w a l d o p t i e k . n l - G R AT I S PA R K E R E N !

AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDSVRAGEN

kelderboxen in de ,50 €16 DIJKSTRA TANDHEELKUNDE GRONINGEN BV voor maar drie Geopend:opengebroken. ma t/m do 10.00 -Uit 17.00 uur, vrij 10.00 - 12.00 uur Siersteenlaan

In de (maa drie k Siers één v trisch politi inbre door Beha ontvr Stadj de we check goed Bron:

Wijkkrantbezorgers de bloemetjes geze

Siersteenlaan 428/5, 9743 ES Groningen Diamantlaan 47/2, 9743 BA Groningen, tel: 050 - 57 789 33 of 050 - 57 932 99, één van deuur,boxen een (050) 577 79elek44, dijkstrattl@gmail.com fax: 050 - 57 933 00. Geopend dinsdag t/m zondag van 11:00 - 22:00 ook op tel. werd feestdagen. Bezorgen in regio Vinkhuizen, Rietdiep, Paddepoel,DIJKSTRA Selwerd en De Held TANDHEELKUNDE GRONINGEN Euroweg 2B, 9351De EN Leek, tel. (0594) 51 71 44 trische meegenomen. gratis bij een besteding vanaf C11,–, voor de andere wijken gratisfiets bezorgen bij een besteding vanaf C15,–. Siersteenlaan 428/5, 9743 ES Groningen politie onderzoekt de zaak. De tel. (050) 577 79 44, dijkstrattl@gmail.com * geldig t/m 5 januari 2014 inbrekers kwamen naar binnen Euroweg 2B, 9351 EN Leek, tel. (0594) 51 71 44

door de deuren te forceren. Behalve de fiets werd er niets ontvreemd. De politie adviseert Stadjers om te controleren via de website: www.123inbraak-

voor maar €16,50

Diamantlaan 47/2, 9743 BA Groningen, tel: 050 - 57 789 33 of 050 - 57 932 99, fax: 050 - 57 933 00. Geopend dinsdag t/m zondag van 11:00 - 22:00 uur, ook op Moritsz Optiek feestdagen. Bezorgen in regio Vinkhuizen, Rietdiep,Schelwald Paddepoel, Selwerd en De Held gratis bij een 47/2, besteding C11,–, O pvoor t otel: mde e 050 t randere i e - |57Bwijken r i l l e33 ngratis Cbezorgen o n-t 57 a c t 932 l e bij n z 99, eeen n Diamantlaan 9743vanaf BA Groningen, 789 of| 050 besteding C15,–.van 11:00 - 22:00 uur, ook op Chris enfax: Gytha 050Bruining - 57 933 00. Geopend dinsdag vanaf t/m zondag Moritsz Rietdiep, Schelwald Optiek hét adres tel.feestdagen. 050 - 573 4067 Bezorgen in regio Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd en De Held gratis bij een besteding vanaf C11,–, voor de andere wijken in Groningen waargratis u bezorgen terechtbij een kunt besteding vanaf C15,–.

Inb for ke in

BV

voor de beste oogzorg en brilmode. U bent hier altijd verzekerd van de beste (GRATIS) oogmeting, advies, service en kwaliteit.Als gediplomeerd hbo-optometrist is

Moritsz Schelwald niet alleen gespecialiseerd in het aanmeten van


25 februari 2014

7

Westerkrant

Workshops Tijd Spellen van Zilverlaan ingewijd Voor Toekomst TV Vinkhuizen bedankt

Op 't Vinkentouw is een uitgave van het Wijkoverleg Vinkhuizen en verschijnt 10 keer per jaar. | jaargang 37 | december 2012 | nr. 10

Emma Bos

Op ’t Vinkentouw’

Laatste wijkkrant

‘Jeugd en Gezin’

Vinkhuizen - WoensdagOp5 'tmaart - Vorige week rschijnt 10Vinkhuizen keer per jaar. | jaargang 37woens­ | december 2012 | nr. 10 Vinkentouw is een uit start de workshop voor vrouwen dag om twee uur namen drie van de wijkrant zoals ‘Op ’t wij namens het bestuur en onze ‘Tijd voor toekomst’. Heb je een vijf leden van de pleincommissie kentouw’ kan alleen maar leden van de redactie bedanken voor tijdlang vooral voor je kinderen het ‘derde pleintje’ aan de Zilverlaan aan met de nodige vrijwilljullie inzet. Ook bedanken we gezorgd en je hebt nu wat meer prachtig en gloednieuw spelmateri­ Wij als tafeltennisvereniNoordpers Uithuizen die samen snappen dit al te goed met de redactie zorgde dat ‘Op ’t tijd voor Je wilt meer bui­ aal maar in ontvangst: Milly Strijdhaftig, Op 't Vinkentouw is een uitgave van hetjezelf? Wijkoverleg Vinkhuizen e at ook onze vereniging niet tenshuis doen het maar je weet nog Marcel Nijhof en Achmed.Vinkentouw’ gevuld werd met Een wijkrant zoals ‘Op ’t wij namens bestuur en onze Vinkentouw’ kan alleen maar niet wat? leden de redactie bedanken er kan. Het De is dan ook met uit de wijk. En uiteraard Misschien weer aanvoor het spullen bestondennieuws uit een bestaan met de nodige vrijwilljullie inzet. Ook bedanken we in het hartgrote om te zien dat werk of vrijwilligerswerk? Of een tafeltennistafel, eenbedanken mobiele we de bezorgers die gers. Wij als tafeltennisvereniNoordpers Uithuizen die samen wijkkrantbasket ophoudt te aantal kleinere zorgden ging snappen dit maar al te goed met de redactie zorgde dat ‘Op ’t opleiding? en een spel­dat de wijkkrant op de aan. Langslen deze weg willen mat kwam te liggen. Bedankt! omdat ook onze vereniging niet Vinkentouw’ gevuld werd met De workshops bieden je de gele­ zoals een houten vier-op-eenzonder kan. Het is dan ook met nieuws uit de wijk. En uiteraard om we meer duidelijkheid rij, een disc-de-luxe, een ringwerp­ pijn in het hart om te zien dat genheid bedanken de bezorgers die deze wijkkrant ophoudt te de wijkkrant op de voor zorgden je zelf tedat krijgen en te ontdek­ spel en blikgooien. Speciaal om de bestaan. Langs deze weg willen mat kwam te liggen. Bedankt! ken waar je kwaliteiten liggen. kleinere spellen in op te bergen, De workshops zijn voor ­vrouwen werd een houten, waterdichte kist en worden gegeven door Zohrer gemaakt door Werk Pro. Een wijkrant zoals ‘Op ’t wij namens het bestuur en onze Salim vanuit het Centrum voor Elk plein heeft een budget voor Vinkentouw’ kan alleen maar leden de redactie bedanken voor o VanHarte heeft de afge-ontvangen. ring in‘We komt, anders zijn wij tot Jeugd en Gezin (CJG). De work­ spelmateriaal bestaan de nodige vrijwilljullie inzet. Ook bedanken we n jaren in mochten Groningen onze grote genoodzaakt om tien in totaal, vinden zelfveel bepalen hoe wemet dat spijt Resto VanHarte heeft de afge- shops, ring in komt, anders zijn wijweke­ tot esvolle ontmoetingen tussen per 1 januari 2013 (tijdelijk) te grote om gers. Wij als tafeltennisvereniNoordpers Uithuizen die samen lopen jaren in Groningen veel lijks onze plaats opspijt degenoodzaakt woensdagoch­ gingen besteden en hebben dat succesvolle ontmoetingen tussen per 1 januari 2013 (tijdelijk) te rse buurtbewoners sluiten. We horen het graag wantend. Er zijn geen kosten aan eerst aan aan de de kinderen gevraagd’, ging snappen dit maar al te goed met de redactie zorgde dat ‘Op ’t diverse buurtbewoners aan de sluiten. We horen het graag wanafel mogelijk gemaakt. neer u goede ideeën heeft of verbonden. Er zijn nog een vertelt Achmed.Door eettafel mogelijk gemaakt. Door neer u goede ideeën heeft of paar omdat ook vereniging niet Vinkentouw’ gevuld werd met netwerk uit de stad actief te hulp kuntonze bieden bij het vinden het netwerk uit de stad actief teplaatsen hulp open. kunt bieden bij je hetnog vinden Je kunt aan­ De pleincommissie is al ruim betrekken bij de gasten, zijn zij van financiering om dit Resto te ekken bij de gasten, zijn zijzonder van kan. financiering omdan dit Resto te Het is ook met nieuws uit de wijk. En uiteraard melden! twee jaar actief. ‘Alles draait om het Kinderen hebben de materialen snel ingewijd. Foto: Emma Bos in contact gekomen met organikunnen voortzetten. Alvast ontact gekomen met organi-pijn kunnen voortzetten. Alvast in bedanken we de bezorgers die saties op het gebied van welzijn, bedankt. welzijnvan van welzijn, de kinderen’, bedankt. zegthet Milly.hart om te zien dat es op het gebied sport, cultuur, wonen, religie & Namens bestuur stichting werker Maarten Jan Bos kwamen langere tijd wat aan hebben’, vertelt borg (bijvoorbeeld een sleutel of Zij heeft haar schuur als opslag­ deze wijkkrant ophoudt te zorgden dat de wijkkrant op de t, cultuur, wonen, religie & Namens bestuur stichting cultuur. Gasten werden op deze VanHarte, Fred Beekers. wijze geïnformeerd geïnspi- Namens Resto VanHarte daarom vanmiddag zelf ooken/of langs Maarten Jan Bos B-Slim. Bedankt! mobieltje) inleveren. Die krijgen zemat voor grote materialen ter Fred uur. Gastenruimte werden opdedeze VanHarte, Beekers. bestaan. Langs deze weg willen kwam te van liggen. reerd om actief deel te Groningen, om het materiaal te weer bekijken. terug als ze het geleende spel terug­ beschikking e geïnformeerd en/of gesteld. geïnspi- Namens Resto VanHarte nemen in de wijk. Deze verbinErna Emanuels. d om weer actief deelomgaan te Groningen, De aanwezige kinderen waren Bekijken Over het en beheer van brengen. dingen hebben er voor gezorgd Na bijna dat buren elkaar weer kennen, en in de wijk. Deze verbinEmanuels. tafeltennistafel, de Het spelmateriaal op de drie Samen met MJD is het idee verder erg blij. De de materialen heeft de Erna pleincom­ Vinkento er nieuwe vrienden gemaakt zijn en hebbenmissie er voor het blikgooispel en eengezorgd aantal spelregels opge­ ­pleinen aan de Zilverlaan is gefi­ uitgewerkt. Jongerenwerker Martijn mobiele basket, Dit houd en men het gevoel heeft er weer Na bijna 37 jaar is dit de laatste wijkkrant Op ’t We zijn nog aan het onderzoeken hoe wij u kunburen elkaar weer kennen, krant me bij te horen. VanHarte Vinkhuizen - Lunch om de Hoek zijnResto al helemaal steld. Zoals: kinderen kunnen het nancieerd door B-Slim. ‘We wilden Noya, buurtopbouwwerker Evert het ringwerpspel vrijwilligers, scholie- uiteraard staat het laatVinkentouw. nenmet blijven informeren, euwe vrienden gemaakt zijn als ze een iets aan de wijk schenken waar ze Dagelet (beide MJD) en buurtsport­ ingewijd. werkt materiaal gebruiken verzorgt thematisch lunches voor ennieuws mensen vanuit re-integraDit houdt in dat er vanaf januari 2013 geen wijk- renste op www.vinkhuizen.nl men het gevoel heeft er weer tie en participatietrajecten om Vinkhuizen. Koks en bediening krant meer verschijnt in deze vorm. e horen. Resto VanHarte zinvol werk en werkervaring opbestaan uit vrijwilligers. Daarnaast kt met vrijwilligers, scholiete doen. Het is gebleken dat Resto VanHarte door de re-inte-zijn er vaste koks en gastkoks. en mensen vanuit re-integragratie en participatietrajecten Heidi Verwey van Centraal Buurt­ Resto VanHarte heeft de afgering in komt, anders zijn wij tot n participatietrajecten om mensen kansen geeft om weer We zijn nog aan het onderzoeken hoe wij u kunol werk en werkervaring oplopen jaren in Groningen veel onze grote spijt genoodzaakt om aan de slag te gaan. Daarmee beheer is daar een van. Woensdag informeren, uiteraard staat het laat26 februari gaat zij weer voor vormt Resto VanHarte een oen. nen Het blijven is gebleken dat succesvolle ontmoetingen tussen per 1 januari 2013 (tijdelijk) te springplank terug naar de “Op -o VanHarte ste nieuws opde www.vinkhuizen.nl ons ‘tkoken. Deze keerisworden door re-inteVinkentouw” een het Ondanks onze sluiten. We horen het graag wan- samenleving. e en participatietrajecten diverse buurtbewoners aan de uitgave van de vereniging b ­ ruine bonen, met daarin verwerkt: inspanningen is het tot op heden sen kansen geeft om weer eettafel mogelijk gemaakt. Door nog niet gelukt om (landelijkWijkoverleg Vinkhuizen. krabbe­tjes, hamschijf, en rookworst neer u goede ideeën heeft of en/of lokaal) fondsen te werven de slag te gaan. Daarmee Postbus 2507 bouwt nieuwe WTC inte New York.hulp kunt bieden bij het vinden Vinkhuizen - Van het 10-16netwerk maart is er uit en het soepgerecht is het deze keer dehetstad actief en bedrijven te enthousiasmeren mt Resto VanHarte een 9704 CM Groningen bij ZINN locatie Platina, Platinalaan Julliene-soep. om Resto VanHarte Groningen betrekken bij de gasten, zijn zij van financiering om dit Resto te financieel te steunen voor 2013. ngplank terug www.vinkhuizen.nl 279 naar een de themaweek Kunst en Woensdag 12 maart Emile Struwer, een oude bekende, Wij hopen dat hier nog verandeenleving. Ondanks onze in contact gekomen met organikunnen voortzetten. Alvast Informatie via deze5 site ofThaise * Koffieochtend 10:00 – 11:30 uur ­cultuur. Zie ook www.zinnzorg.nl. maakt op woensdag maart “Op ‘t Vinkentouw” is een anningen is het tot op heden e-mail: saties op het gebied bedankt. * Bewegenvan 10:45welzijn, – 11:30 uur mihoen klaar maken. Hij heeft jaren­ niet gelukt om (landelijkuitgave van de vereniging secretaris@vinkhuizen.nl * Groninger Bingo met hapjes 14:30 Alle bijeenkomsten vinden plaats in lang in Thailand gewoond en zal dit sport, cultuur, wonen, religie & Namens bestuur stichting Wijkoverleg Vinkhuizen. f lokaal) fondsen te werven – 16:00 uur de Grote zaal. gerecht zo authentiek mogelijk klaar Postbus 2507 edrijven te enthousiasmeren cultuur. Gasten werden op deze VanHarte, Fred Beekers. Eindredactie: maken. Mihoen is rijst­vermi­celli. In 9704 CM Groningen Resto VanHarte Groningen Janny Wassens wijze geïnformeerd en/of geïnspi- Namens Resto VanHarte www.vinkhuizen.nl Donderdag 13 maart Maandagvoor 10 maart een melange van onder andere kip, ncieel te steunen 2013. Emma Bel reerd om weer actief te– 11:30 uur Groningen, Informatie via deze* Koffieochtend site of deel 10:00 hopen dat *hier nog verandeKoffieochtend 10:00 – 11:30 uur koriander, Tom Knijffvissaus en geraffineerde e-mail: * Sjoelvereniging 'De Schoevers'Erna Emanuels. * Bibliotheek 10:00 – 11:30 uur kruiden laat Emiel u met de Thaise nemen in de wijk. Deze verbinIn de nacht van 19 novemberDemi Kwast (maandag op dinsdag) zijn erHarry 09:30 – 11:30 uur * Diavoorstelling,secretaris@vinkhuizen.nl het landschap van keuken kennis­ Koningmaken. dingen hebben er voor gezorgd drie kelderboxen in de * Lezing over vogels, met als thema Groningen 14:30 – 16:00 uur Locatie: Jan Siersteenlaan opengebroken. Uit Benes Na bijna 37 jaar is ditDedeGoudvink, laatsteGoudlaan wijkkrant Op dat buren elkaar weer kennen, Eindredactie: Leven is kiezen, ook voor vogels 297. lunchtijd: 12:00-13:00 uur. één van de boxen werd een elekJanny Wassens Vinkentouw. er nieuwe vrienden gemaakt zijn trische fiets meegenomen. De 14:30 – 16:00 uur Dinsdag 11 maart Reserveren tot dinsdag 12:00 Prachtige schalen met Marokkaans eten. Foto: Aukje Heys Opmaak en kan lay-out politie onderzoekt de zaak. De Emma Bel uur gevoel heeft er weer Dit houdt in dat er vanaf januari e-mail: 2013 geen w en * Koffieochtend 10:00 –men 11:30 het uur. Tel: 06-51732149, Noordpers Uithuizen inbrekers kwamen naar binnen Tom Knijff door de deuren te forceren. Vrijdag 14 maart * ZINNtours - opgave via de flyer h.w.a.krafft@rug.nl. len meegenomen. De Marmita zag Vijf weken lang worden er recep­ krant meer verschijnt in deze vorm. bij te horen. Resto VanHarte Demi Kwast Behalve de fiets werd er nietsAdvertenties Stadrondrit door Groningen, 13:00 * Koffieochtend 10:00 – 11:30 uur uit op deDe schalen. Het ten uit de hele wereld in de er prachtigontvreemd. politie adviseert Harry Koning werkt met vrijwilligers, scholieNoordpers Uithuizen * Klassieke concerten via Youtube, uur vertrek. smaakte heerlijk er prach­ Kinderkeuken in Buurtcentrum de Stadjersen omzag te controleren via Jan Benes ren en mensen vanuit Vivaldi, re-integrade website: www.123inbraak0595-437777 bijvoorbeeld Haydn en de moeder van wie Tel:Colofon Wende gemaakt. Vorige week stond tig uit, dankzij e nacht van 19 november De wijkkrantbezorgers zijn door de redactie check.nl, of een woning of schuur Postbus 17 het rondbrengenis van tie en participatietrajecten om Zandfeest in Antwerpen 14:30 – Nationalezijn en er internationale archi­ we de schalen mochten lenen. Wie de Marokkaanse Kinderkeuken op ‘Op ‘t Vinkentouw’ een de wijkkrant. Van lin andag op dinsdag) goed beveiligd is tegen inbraak. Opmaak en lay-out bedankt! 9980 AA Uithuizen Bron: Websiteook OOGTV. kelderboxen in deen kunstenaars 16:00 u tecten hebben thuis deze gerechten eens wil het programma. uitgave van de vereniging zinvol werk en werkervaring op Noordpers Uithuizen E-mail: steenlaan opengebroken. hun stempel opUit stad gezet. De kinderen maakten Marmita en maken, kan Aukje Heys mailen voor Wijkoverleg Vinkhuizen. tededoen. Het is gebleken dat kranterij@noordpers.nl van de boxen werd een elekDe Italiaanse architect Mendini - Zaterdag 15 maart Marokkaanse appeltaart. Een meis­ de recepten. Redactie Emma Bel Kopij-adres Advertenties Resto VanHarte door de re-intehe fiets meegenomen. DeNoordpers Koffieochtend 10:00 – 11:30 uur Groninger museum, de Nederlandse je van Marokkaanse achtergrond Aukje Heys, coördinator Kinderwerk Postbus 2507, 9704 CM Groningen Uithuizen Kopij adres wijkkrant ie onderzoekt de zaak. gratie en participatietrajecten Tel: 0595-437777 architect Rem De Koolhaas - flats en Snert eten - opgave via de flyer leverde het recept voor Marmita Jeugdteam Vinkhuizen SKSG, E-mail info@vinkhuizen.nl. Postbus 2507 ekers kwamen naar binnen Postbus 17 kansen – 17:00 uur weer kunstwerken, Daniël Libeskind – 15:30 en zij had van huis prachtige scha­ a.heys@sksg.nl / 06 103 32 530 Kopij inleveren uiterlijk de mensen geeft om 9704 CM Groningen de deuren te forceren. 9980 AA Uithuizen d ­ onder­ d ag vóór de dinsdag dat aan de slag te gaan. Daarmee E-mail: alve de fiets werd er nietsE-mail: de Wester­ k rant verschijnt. Deze pagina is mede vinkentouw@vinkhuizen.nl reemd. De politie adviseertvormt Resto VanHarte een kranterij@noordpers.nl gemaakt jers om temogelijk controleren via door

TTV Vinkhuizen bedankt ‘Op ’t Vinkentouw’

wijkkrant

TTV Vinkhuizen bedankt etreft voortgang Resto ‘Op ’t Vinkentouw’

VanHarte Groningen

Laatste

Betreft voortgang Resto VanHarte Groningen

Lunchen om de hoek 26 februari en 5 maart

Betreft voortgang Resto VanHarte Groningen

Kunst en cultuur in Platinaflat

Marokkaans koken Colofon in de Wende

Colofon

Inbrekers forceren kelderboxen in Vinkhuizen

brekers rceren elderboxen Vinkhuizen

s in et

La

Wijkkrantb de bloeme

Wijkkrantbezorgers in de bloemetjes gezet

website: www.123inbraak- springplank terug naar de Kopij adres wijkkrant De wijkkrantbezorgers zijn door de redactie in de bloemetjes gezet voor hun maandelijkse inzet bij samenleving. Ondanks onze k.nl, of een woning of schuur Postbus 2507 het rondbrengen van de wijkkrant. Van links naar rechts: Patrick, Ankie, Aline, Jan en Antoon, d beveiligd is tegen inbraak. inspanningen is het tot op heden 9704 CM Groningen bedankt! : Website OOGTV. nog niet gelukt om (landelijk E-mail: vinkentouw@vinkhuizen.nl en/of lokaal) fondsen te werven

en bedrijven te enthousiasmeren

Kopij inleveren

www.vinkhuizen.nl

Kopij inleveren Voor het nieuws Vóór dealvierde vanover de Vink­ maand huizen. Webmaster Hans ten Berge.


8

Onderweg

25 februari 2014

Westerkrant

Schadenet Bathoorn Dwazzieweg 9, 9301 ZR Roden Tel. (050) 501 64 98 Fax (050) 501 37 03

Auto in de kreukels? Geen probleem, Bathoorn nemen! - Uitdeuk-, spuit- en moffelinrichting - Richtwerk - Uitdeuken zonder spuiten - Ruitreparatie - Kenteken graveren - Inbouw zonnedaken

AUTO-DEMONTAGEBEDRIJF

International Motor B.V. Telefoon (050) Sloop: 5251904 Aduarderdiepsterweg 8-3 en 5277291 9745 EL Groningen E-mail: j.veenhuizen@wxs.nl Handel: 5275024

- Schadetaxaties, berging - Leenauto - Kunststofreparatie - Spotrepair - Uitlijnen en balanceren - Inbouw startonderbreker

Gratis apk bij een grote beurt - APK en onderhoud voor elk merk en type (bij grote beurt APK gratis)

- Verkoop van circa 70 occasions AUTO HOOGKERK BV - Ook verkoop nieuwe auto; wat u ook zoekt, wij helpen u graag WIj DOEN AllES VOOR UW AUTO

- Vervangen van autoruiten (voor elke verzekeringsmaatschappij)

GRATIS WINTERCHECK - Sterreparatie vanaf € 0,= eigen risico

laat uw auto nu controleren! - Wasstraat - Reparatie/onderhoud van uw lease-auto (voorWINTERBANDENACTIE elke leasemaatschappij)

profiteer nu!voor reparaties! - Wij zijn zaterdags ook geopend OOK VOOR APK, ONDERHOUD EN lEASE ONDERHOUD

Auto Hoogkerk B.V. Hoendiep 159 | 9745 EA Groningen Tel. 050-3137738 | Peter v/d Veen 06-51659995 peter@autohoogkerkbv.nl | www.autohoogkerkbv.nl

Wij doen alles voor uw auto

Autobedrijf Huizinga

Schoenerstraat 2-a 9745 BJ Hoogkerk Tel: 050 - 556 77 03. Open: ma - vr 8:00-17:30 uur

www.huizinga-hoogkerk.nl V.O.F.

Schoenerstraat 2-a 9745 BJ Hoogkerk (Gron.)

ADUARD • Verkoop van nieuw en gebruikte auto’s • Reparatie/APK alle merken • GRATIS leenauto

Kom gerust eens langs, de koffie staat klaar! Autohuis Aduard

Friesestraatweg 22 • 9831 TD Aduard Telefoon: 050-4032124 • www.autohuisaduard.nl


25 februari 2014

9

Westerkrant

Opel Agila 1.2i Edition Style 5-drs € 12.950 2010 AUTOMAAT

Opel Agila 1.2i incl. beurt en APK € 4.950 2005 Flexx Cool

Opel Corsa 1.4i ‘111’Edition 5-drs € 12.999 2011 4.000 KM

Opel Corsa 1.4 ‘111’Edition 5-drs € 10.999 2010

Opel Corsa 1.4i Enjoy 5-drs € 7.999 2007

Opel Meriva 1.4i Turbo 120 Pk € 16.950 2011 Edition

Opel Meriva 1.4i Turbo 120 Pk € 14.950 2010 Cosmo

Opel Meriva 1.4i Turbo 140 Pk € 17.750 2011 Cosmo

Opel Meriva 1.6i Cosmo € 13.500 2010

Opel Meriva 1.6i Temptation € 10.950 2008 AUTOMAAT

SMITS Autobedrijf Official Opel dealer

Burg. Seinenstraat 24 Aduard Tel. (050) 403 15 66

Autoservice visser voor al uw reparaties en apk’s

Per 1 APril 2014... ...is onze nieuwe locatie aan het Hoendiep 174-7 [ Achter reynholt auto’s ]

Openingstijden: Maandag : 8.00 - 17.30 Dinsdag : 8.00 - 17.30 woensdag : 8.00 - 17.30 Donderdag : 8.00 - 17.30 vrijdag : 8.00 - 17.30

Contact: autoservice visser Hoendiep 174-7 9745 ea Hoogkerk tel: 050-5565233 email: info@autoservicevisser.nl

www.autoservicevisser.nl

Smits heeft GEEN afleveringskosten!

Kijk voor info met foto’s op: www.smits-autos.nl


10

25 februari 2014

Westerkrant

10 store, vertrouwd en toch heel anders Nynke Doevelaar Hoogkerk - Begin dit jaar start­ te Hielke ten Hoor een nieuw kleding­bedrijf met vestigingen in Slagharen, Dokkum, Musselkanaal en Hoogkerk, 10 store. In de panden en met de mensen van het eind vorig jaar failliet verklaarde ‘Henk’. Hielke ten Hoor werkte al sinds het begin van zijn loopbaan in het familiebedrijf van zijn vader Henk ten Hoor. De laatste 20 à 25 jaar was hij verantwoordelijk voor de inkoop van het bedrijf. Toch wordt 10 store een ander soort winkel dan Henk was. Het wordt een modezaak voor dames en heren. Met een jeans-afdeling waar je favoriete broek altijd op voorraad is, met een maandelijks wisselende trendy collectie én met een kopje koffie voor de metgezel­ len van de klanten. Een zaak waar je winkelt. ‘Om dat te kunnen realiseren moet ik keuzes maken’, vertelt Ten Hoor. ‘De kinderkleding gaat eruit. We hebben simpelweg niet genoeg vierkante meters om alles goed te doen. We kregen duidelijk vraag naar meer mode voor volwassenen, daar spelen we op in.’ Assistent-filiaalhoudster Frouktje

Agenda van de speeltuinclub VHJ

En in de nieuwe winkel krijgen de dames ook een andere rol, ze ­moeten zich meer met de klanten bezig gaan houden, advies geven. De presentatie van de kleding vraagt meer tijd. Het wordt hard werken.’ Frouktje ziet er niet tegenop. ‘Het werkt fijn, we hebben heel direct contact met Hielke en met de colle­ga’s van de andere filialen. En ik word heel enthousiast van de ­plannen van Hielke.’

Oudgediende Frouktje, stagiair Leonie en Hielke ten Hoor. Foto: Nynke Doevelaar Nieborg-Smit beaamt dat. ‘En ook jongeren kunnen hier straks terecht als ze de kindermaatjes ontgroeid zijn. Tot nu toe hadden we ze nooit zo veel te bieden. Hielke heeft me net wat laten zien van de spijker­ broeken en dat is echt mooi spul.’

Frouktje en haar collega Mia zijn dolblij dat ze bij hun nieuwe werkgever weer samen aan de slag mochten. ‘Wij zijn niet de goed­ koopste krachten natuurlijk, maar wel van plan de 25 jaar hier vol te maken’, lacht Frouktje.

Ten Hoor heeft in alle filialen gekozen voor het vertrouwde per­ soneel. ‘Ik vraag best veel van ze. Het is een spannende onderneming en we moeten het samen doen. De winkel opnieuw inrichten, zoveel mogelijk buiten de openingsuren.

Expositie over suikerproductie Vanuit het Noorderlicht-project The Sweet and Sour Story of Sugar ontwikkelden studenten aan de Academie Minerva in een acht weken durende vakklas eigen werk. De hier­ opvolgende tentoonstelling heeft als thema de aanwezigheid van de sui­ kerproductie in de regio Groningen haar geschiedenis. Daarbij zijn veel foto’s te zien van de impact van de suikerfabriek op Hoogkerk. De expo­ sitie is in Noorderlicht, A­kerkhof 12, op woensdag tot en met zondag van 12:00-18:00 uur, toegang gratis. De expositie duurt tot en met 13 april. Foto: Jan Arnold (VWH)

Hoogkerk - Agenda Speeltuin­ vereniging Voor Hoogkerks Jeugd, Noorderstraat 14, Hoogkerk. Di 18:30 Doedelzakb. Mac Dowell Wo 14:00 Kindermiddag 20:00 Vrouwenbond FNV Do 09:30 Handwerkclub 13:30 Volksdansen 20:00 Schietclub Hoogkerk Vr 20:00 Volwassenen Bingo Za 20:00 Kaarten en sjoelen Ma 13:30 Countrydansen 20:00 Klaverjassen Harten Aas

Derde woensdag Bingoavond in Gabriëlflat

Hoogkerk - Iedere derde woens­ dagavond van de maand wordt er in de Gabriëlflat, in de Cor Roeterszaal, een gezellige Bingoavond georgani­ seerd voor alle vijftigplussers van Hoogkerk en omstreken. Iedereen is van harte welkom. De avond begingt om half acht. Op één avond worden er zeven rondes gedraaid met drie prijzen per ronde en er zijn leuke prijzen te winnen. De inleg is vijf euro, inclusief ­koffie met koek. Opgeven is niet nodig. De data voor 2014 zijn: 19 maart, 16 april, 17 september, 15 oktober, 19 november en 17 december. Voor meer inlichtingen kunt u bellen met Willie Kalfsbeek, tel. 5566529.

Korte lijntjes Die is zelf ook blij met de korte lijntjes: ‘De dames hebben speciaal een nieuwe telefoon aangeschaft, zodat ze mee konden doen in de groeps-whats-app. Henk had zestig filialen, nu zijn we met zijn elven in totaal. Maar Henk heeft naar mijn mening geen eerlijke kans gekre­ gen van de investeerder. Na amper negen maanden werd de stekker eruit getrokken. We werkten daar al langer aan de koerswijziging die ik in 10 store voortzet, maar koers­ wijziging is bij zo’n groot bedrijf lastiger. Dit jachtje stuur je makke­ lijker bij dan een tanker. Ik denk nog steeds dat er een boterham te verdienen is in de kledingbranche. Het is spannend, maar wij hebben er allemaal vertrouwen in.’

Dojo Kokoro weer succesvol bij NK Vinkhuizen - Sportschool Dojo Kokoro uit Vinkhuizen heeft vori­ ge week zaterdag goed gepres­ teert bij de IBF Nederlandse Kampioenschappen van 2014. Met dertien deelnemers is Kokoro actief geweest in zowel Forms als Fights. De meeste deelnemers behaalden een prijs. Nederlands kampioenen zijn: Julia (Junioren Fights Dames) en Jihad (Senioren Fights Dames). Nederlandse Kampioenen Team Fights Dames zijn: Julia, Nazli en Jihad. Tweede plaatsen (zilver) zijn er voor: Zalal (Jeugd Fights), Nazli (Senioren Fights Dames) en Daniël (Senioren Fights Heren). Een derde plaats (brons) behaal­ den: Damian (Junioren Forms), Saayel (Jeugd Fights), Damian (Junioren Fights) en Han (Senioren Fights). ‘Coaches en begeleiders onder ­leiding van Christian zijn zeer tevre­

De NK-deelnemers van Dojo Kokoro. Eigen foto den over de behaalde resultaten’, aldus Dojo Kokoro. ‘We zijn van plan nog veel meer prijzen te winnen op volgende toernooien!’

De IBF is een sportbond waarin meerdere vechtsporten en vecht­ kunsten zijn onder gebracht. Bij hun toernooien strijden deelnemers van

al deze uiteenlopende stijlen tegen elkaar. Men noemt dit ‘All Style Semi Contact’.


25 februari 2014

11

Westerkrant

In en om het huis

Keukens • Inbouwapparatuur • Werkbladen

Eigen ! montage

Laat uw keuken onze zorg zijn!

Tel. 06-51393434 U.T. Delfiaweg 10, Hoogkerk

Het moet natuurlijk wel professioneel!

TRABES Bouwkundig advies tekenwerk

Samen met u tel: 050 - 2 800 800 werken wij aan de www.trabes.nl perfecte bouwtekening Alle verbouwingen, renovatie en nieuwbouw. Ook voor uw dakkapel en serre.

Hoogkerk (Groningen)

Bad Kijk Exclusief knippen.pdf 1 15-02-13 Adverteren? op www.westerkrant.net

-

16:12

NIEUWE COLLECTIE WAND- & VLOERTEGELS ALLE SOORTEN EN MATEN , INCLUSIEF MOZAIEK ALLES TE ZIEN IN ONZE TOONZAAL, OOK DIVERSE INTRODUCTIE AANBIEDINGEN UITERAARD OOK ALLE SOORTEN SANITAIR / KRANEN

Atoomweg 6-2 Groningen www.badexclusief.nl tel: (050) 311 36 99

Architect voor uw ‘eigenzinnige’ badkamer


12

Mathijs Deen te gast in de kerk van Leegkerk Leegkerk - Zondag 23 maart is de eerste Culturele Zondag van 2014 in de kerk van Leegkerk. Gast in de middeleeuwse kerk is auteur en VPRO-radiopresentator Mathijs Deen. Hij vertelt dan over zijn boek ‘De Wadden’. Dat boek is het verhaal van boeren en vissers, Romeinse krijgs­ heren, Vikingen, piraten, vluchtelin­ gen, gelukszoekers, schipbreukelin­ gen, bezetters en badgasten, die zich allen op hun eigen manier schikten naar de wetten van water, wind en zand. De eilanden werden niet alleen een haven voor onverstoorbare zeelieden of een jachtterrein voor ­jutters, maar ook een wijkplaats voor vervolgden, een nachtmerrie voor strategen en een plek waar vastelanders de lasten en verplich­ tingen van het dagelijks bestaan van zich af voelen glijden. Deen beschrijft deze unieke geschiedenis poëtisch, zijn historische blik scherp en zijn verhaal meeslepend. Mathijs Deen werd in 1962 geboren in Hengelo, studeerde in Groningen en woont momenteel in Amsterdam. Hij was tot voor kort verbonden aan het VPROradioprogramma OVT. Kerk van Leegkerk, Leegeweg 38, Zondag 23 maart, 15:30 uur (­deuren open: 15.00 uur). Entree: € 5,-. Kaarten: Hanze Huis (Akerkhof 2) en Boekhandel Van der Velde (Akerkhof 45-47).

25 februari 2014

Westerkrant

Zwemdiploma’s bij Zwemschool Oostwold

Daantje Indiaantje

Dennis Hofman leest voor uit eigen werk op de openbare basisschool De Ploeg, donderdag. Op zaterdag 1 maart leest Dennis Hofman voor in de Theresiakapel uit zijn boeken over Daantje Indiaan­tje. Om 14:00 uur begint de eerste ronde

en om 15:00 uur volgt een tweede. Daantje Indiaan­tje deel 1 en 2 zijn dan ook te koop. ­ Dennis heeft beloofd een pen mee te nemen om de verkochte exemplaren te signeren. Foto: Nynke Doevelaar

Schietclub Hoogkerk 2e Westerkwartier Schietvereniging Hoogkerk is vrijdag tweede geworden bij de wedstrijd om de Wester­kwartier­bokaal, met gemiddeld 101,2 punten. Jacque­ line van Rossum neemt de prijs in ontvangst. Winnaar werd SV Tolbert. Riekele Meijer van Hoogkerk behaalde een eerste plaats met het pistool. Foto: Tjeerd Annema

Advertentie

De Kuyper

Dropshot, Hotshot of Bigshot

879

Heerlijk Genieten! Sonnema Berenburg

Hartevelt

Jonge Jenever of Vieux

Hartevelt Berenburg

Fles 0.7 Liter

Vodka 40%

11 1129 10

Jozef Israelsplein 4 9718 EN Groningen T 050 3123300

1.0 Liter

Malt Whiskies

1.0 Liter

Canapi 0.75Ltr

Nero d’Avola, Grillo of Rosé

5.99 29.99

of 6 flessen

Italië

0.7 Ltr

0.7 Ltr

Scotch Whisky

1.0 Liter

0.7 Ltr

0.7 Ltr

Black Rum

29

0.7 Ltr

0.7 Ltr

Spiced Gold

959

0.7 Ltr

1.0 Ltr

Exotic Fruit Liqueur

Wilde Bramen of Vlierbessen

0.7 Ltr

0.7 Ltr

Coffee Liqueur

Als beoordelingscommissie was aanwezig N. Niestijl en als leiding­gevende was aanwezig H. Garrelds.

Boomsma

0.7 Ltr

0.7 Ltr

Acties zijn geldig van 24 februari t/m 8 maart 2014

10.89 Tia Maria 99 13. Safari 12.99 Captain Morgan 11.89 Captain Morgan 12.49 Yacht Club 9.99 Magic Crystal

Allen nogmaals gefeliciteerd met het behalen van het diploma.

Fles 1.0 Liter

99

Gedistilleerd

Leek/Oostwold - Zaterdag 15 februari had Zwemschool Oostwold het maandelijks diplomazwemmen in Zwemkasteel Nienoord te Leek. Er hebben die dag 44 kinderen hun diploma gehaald. De geslaagden voor diploma A zijn: Alma Bruining, Bart Siero, Daniël Havinga, Jesse Koopsen, Joris Nomden, Justin Heida, Leon Petter, Melina Ytsma, Nynke Veldhuizen, Rick Hoeksma, Sophie Huynh, Xavi Pentury en Yash Mohan. De volgende kinderen zijn geslaagd voor diploma B; Beau de Raad, Bryan Possemis, Dewi de Wit, Emma Ganzeveld, Isabel Hunziker, Jim Hoyer, Leonie Vinkers, Linde Idema, Machteld Veenstra, Melvin Heida, Max Leuning, Niek Kappert, Sirius Eldering, Sven v/d Berg, Thirsa Douwes en Tim Hermsen. En voor diploma C zijn geslaagd; Anna Verbree, Connor v. Gelderen, Danique Roggeveld, Dillon Begemann, Eline Hut, Elisa Linker, Giovanni Kallenkoot, Isa Struik, Kristan v/d Leeuw, Laura Bos, Lisa Boekema, Lize Lotte Kest, Marieke Bongers, Wessel Reuver en Leony Rijkens.

Lagavulin

DE 2013 OP=OP!

Cragganmore

DE 2013 OP=OP!

Dalwhinnie

DE 2013 OP=OP!

Caol Ila

DE 2013 OP=OP!

Talisker Storm

Talisker

Port Ruighe

71.99 50.99 55.99 55.99 42.99 44.99

Hoendiep 217 9745 EE Groningen T 050 5530575


25 februari 2014

Rob Geus opent snackbar De Ideale buurman Reitdiep – Woensdag 26 februari komt Rob Geus van het bekende tv-programma De Smaakpolitie de nieuwe snackbar De Ideale Buurman in Reitdiephaven ope­ nen. ‘Hier gaan we een echt fees­ telijke dag van maken’, zegt Arvid Jongkamp van De Ideale Buurman. ‘’s Middags van twee uur tot vijf uur is er gratis frites, als het weer het toelaat, is er een springkussen. En de nieuwe Zeilschool Reitdiep gaat met kinderen zeilen door de haven.’ Feestelijke opening snackbar De Ideale Buurman, woensdag 26 febru­ ari. Lintje doorknippen door Rob Geus: 12:00 uur. De Ideale Buurman, Reitdiephaven 255, tel: 050-850 2266. Website: idealebuurman.nl.

13

Westerkrant

Blues avond Hoogkerk Hoogkerk - Zaterdagavond 22 maart is er in het Dorpshuis Hoog­kerk, Zuiderweg 70, voor het eerst een echte Blues-avond. ‘We hebben voor die avond drie fantastische bands kunnen vast­ leggen met muzikanten die hun sporen in de Blues muziek al dik hebben verdiend’, aldus de organi­ satoren. De bands die optreden, zijn: Up in Smoke, een swingende bluesband, The  4 Horsemen, blues met een vleugje rock ‘n roll en The Blues Gallery, met onder andere Gallery Blues. De eerste band begint om 20:30 uur. De zaal is open vanaf 19:45 uur. Kaarten voor die avond zijn in de voorverkoop € 10,- en aan de deur € 12,50. De voorverkoop­ adressen zijn: balie en kantine

The 4 horsemen. Eigen foto Dorpshuis Hoogkerk, Zuiderweg 70 (tel: 050-5375240), familie Joosten, De Sanstraat 26, Groningen (tel: 050-5567000) en de familie Muller,

Turfringen 24, Peize (tel: 0508539126). Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij het Dorpshuis en bij de familie Joosten.

patiemaatschappij’, aldus Erwin. ‘We willen plekken ­bieden aan ­mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Voor ­mensen met een beperking creëren we werkgelegen­ heid en werk­-ervaringsplaatsen.’ ‘Doet u ook mee? Als vrijwilli­ ger komt u in een warm team van betrokken mensen. Wij hebben nog steeds mensen nodig voor verschil­ lende afdelingen.’ U kunt contact opnemen met Erwin Sturing op 06 40561173 of per mail­ adres erwin@sturing.info. Blijf op de hoogte door de Facebook pagi­ na te liken: www.facebook.com/ Kringloopplus.

Erwin Sturing. Foto: Westerkrant

Kringloop+ gaat zaterdag open Vinkhuizen - Zaterdag 1 maart opent de nieuwe kringloopwinkel Kringloop+ zijn deuren! Met vele vrijwilligers word er hard gewerkt om de eerste klanten te kunnen verwelkomen. Zaterdag 1 maart is een speciale voorverkoop­ dag zijn. De officiële opening is later in het jaar. Na 1 maart kunnen klanten van dinsdag tot zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur in de winkel terecht, ook voor het inbrengen van spullen. ‘Er staan nu al hele mooie spullen maar er kan zeker meer bij!’, aldus initia­ tiefnemer Erwin Sturing. Kringloop+ gaat spullen inzame­

len die nog bruikbaar zijn. De winkel selecteert, sorteert en repareert de goederen en verkoopt wat geschikt is in de winkel aan de Diamantlaan 1. Hiermee wil de winkel het storten van afval beperken en het herge­ bruik van producten en materialen stimuleren. Naast kringloopgoede­ ren is er een kleine afdeling met outlet-meubelen voor lage prijzen.

Afstand tot de arbeidsmarkt ‘Met dit nieuwe initiatief willen wij een sociale en maatschappelijke onderneming oprichten die gaat bij­ dragen aan de opgave om ­mensen mee te laten doen aan onze partici­

Nieuwe lading ITSDF naar West-Afrika Hoogkerk - De Stichting ITSDF van Hoogkerker Marten Knol heeft weer een mooie trailer met bruikbare spullen naar West-Afrika gescheept. Knol wil met zijn stichting de bedrij­ vigheid in deze regio bevorderen, zodat de mensen op eigen benen kunnen staan. ITSDF staat voor International Technical, agricultural and Social Development Foundation. Een hele mond vol, maar de achtergrond is eenvoudig. Door mensen zelf vaar­ digheden te leren en economisch te leren denken, kan een arm gebied als West-Afrika tot ontwikkeling komen. Marten begon met zijn stichting toen hij op zoek was naar nieuwe vis­ soorten voor zijn bedrijf, palingroke­ rij Knol in Hoogkerk. Hij zag toen dat er met relatief weinig hulpmiddelen veel kon worden bereikt.

Scheetjes Er lopen nu verschillende projecten. Een daarvan is voedselveiligheid en hygiëne. ‘Daar zijn wij in ons bedrijf altijd heel strikt in. Daar lachten ze me uit toen ik ze vertelde waar­ om die plassen water zo stonken. Bacteriën die scheetjes lieten, had ik ze verteld. Je hebt materiaal nodig om duidelijk te maken hoe dat alle­ maal werkt.’ Marten zette daarom een bescheiden opleidingscentrum op, waar mensen cursussen konden

Op het terrein van Nijdam aan de Peizerweg wordt de trailer gevuld. Eigen foto krijgen over voedselveiligheid en –hygiëne. Een tweede project dat de ITSDF steunt, is het jongerenproject van de plaatselijke pasteur Daniël. Die heeft een loods waar jongeren aller­ lei vormen van expressie kunnen

doen, met muziekinstrumenten, computers, naaimachines. Als ze daarmee bezig geweest zijn, krij­ gen ze een certificaat. ‘Je ziet dat dat helpt bij een sollicitatie’, zegt Marten. Hij heeft bij de Rabobank oude computers en bij het UMCG

monitors gekregen voor de pasteur. Om de visserij te ondersteunen, ontwierp Marten een eigen vissers­ bootje, van 3,50 bij 1,30 groot. ‘Ze gebruiken daar bij het vissen een soort uitgeholde boomstam. Dit bootje is stabiel en ze kunnen er de

Kijk ‘ns aan Niet meer Op een maandagochtend zit ik op de bank met om mij heen grote stapels was. Ik kijk televisie en vouw een week weg. Olympische Spelen, sporters die teleurgesteld zijn omdat ze geen goud, maar slechts zilver wonnen. Bij koffietijd een BN-er die vertelt hoe geweldig hij het vindt om vader te zijn en hoe hij het allemaal combineert. Op de BBC mensen die in Australië gaan proberen het beter te krijgen. Bij Tell Sell een Chinese wonder­ dokter met een simpel apparaatje om alle pijn en spanning weg te masseren. Overal dezelfde boodschap: succes is een keuze en een kwestie van hard werken. We ­kunnen sneller, beter, hoger, ­harder. Ik zap en vouw verder. Een autoreclame: ‘Foto’s en filmpjes, we willen ons leven vastleggen en delen, maar om dat te kunnen doen, moet je wel eerst een leven hebben!’ En dat leven krijg je dus met die auto, dan trek je erop uit, op avontuur met je vrienden en geliefden en iedereen lacht! Ik krijg er al bijna zin in, maar ja, ik zit de was te vouwen. En nee, dat zet je niet op de foto en ook niet op Facebook. Dat doe je, omdat het moet. Als het klaar is, dan begint je leven. Toch? Nou nee dus, dit is het leven, mijn leven. En wat is het mooi. Al die hemdjes en broekjes. Genoeg voor iedere dag schoon en fris. Een bank, een televisie. Kasten om de kleren in te leggen een machine voor het wassen, een zolder om ze te drogen. Helemaal niks te klagen. Behalve die gekmakende stemmetjes binnenin en buiten me die blijven beweren: het moet hoger, harder, beter, sneller. Ik heb het geprobeerd, maar ik kan niet meer. Mijn leven is geen reclamespot, maar het is mijn leven en ik wil ervan houden. Dus ik streef naar minder streven. Nynke Doevelaar

vis beter op vervoeren. En er kan zelfs een buitenboordmotor aan. De stichting is ook bezig met soci­ ale woningbouw. ‘We hebben wat kavels aangeschaft. Daar willen we woningen bouwen naar westerse maatstaven, met een woonkamer, drie slaapkamers, een wc en een keukentje. Die kunnen we voor rond de tienduizend euro maken. Dat kan een mooi groot project worden. Maar daarvoor hebben we eerst financiers nodig.’ Naast sponsoren, heeft de ­stichting ook veel vrijwilligers nodig, die hier bijvoorbeeld mee­helpen bij het zoe­ ken naar sponsoren of naar bruik­ bare spullen. Mensen die interesse hebben, kunnen mailen naar martenknol@itsdf.eu.


14

25 februari 2014

Westerkrant

Stadsrafels

WesterWeek Oekraïne verdeeld Nadat de oproerpolitie tientallen demonstranten dood in de hoofd­ stad Kiev, wordt het president Janoekovitsj toch te heet onder de voeten. Hij vlucht naar het oos­ ten. Het parlement zet de president af, maar die erkent de afzetting niet. Het land lijkt tot op het bot verdeeld. Er loopt een scheidslijn tussen het pro-Westerse westelijke deel en het pro-Russische oostelij­ ke deel van het land. Een ­scheuring dreigt, al is het nationalistische Oekraïense gevoel ook erg sterk.

De situatie in Oekraïne is flink uit de hand gelopen. Veel demonstranten vonden de dood toen de oproerpolitie het vuur opende. De demonstranten hielden vol en door de aanhoudende druk koos Janoekovitsj eieren voor zijn geld. Hij vluchtte oostwaarts.

Olympisch succes

De voor Nederland succesvolste Olympische winterspelen ooit zijn ten einde. 24 medailles nemen de oranjehemden uit Sotsji mee naar huis. Kritisch nootje is dat 23 daar­ van zijn weggekaapt bij het lange­ baanschaatsen. Bij de andere dis­

Toch nog schaatsen Het wordt niks met de winter, maar in Reitdiephaven kon er toch even geschaatst worden, zaterdag. Supermarkt Jumbo had een mooie kunststo­ fijsbaan voor de deur neergezet. Veel kinderen maakten hier gebruik van. Ze pakten daarbij het voordeel van het milde weer! Eigen foto ciplines was er alleen een bronzen medaille voor Sjinkie Knegt (short­ track, brons). Maar dat mag de pret voor de schaatsers niet drukken: 23 van de mogelijk 32 medailles gaan

Eet van Greet Spaghettistrijd Als ze vragen: ‘Wat eten we van­ daag?’, durf ik bijna niet meer toe te geven dat het antwoord ‘spaghetti’ is. Het is het begin van een enorme strijd. Het begint er mee dat het geen viergranenspaghetti mag zijn – laat staan volkorenspaghetti. Dan de details. De een wordt hele­ maal blij van ‘rode’ spaghetti – d.w.z. spaghetti Bolognese met gehakt in tomatensaus. De ander duldt alleen ‘witte’ spaghetti – dat mag simpel

FC Groningen verliest in een mati­ ge wedstrijd uit tegen FC Utrecht, met 1-0. Kansen genoeg op meer, maar het zat er niet in deze week. Ajax neemt afstand van de con­ currente met een ruime 4-0-over­ winning op AZ. Daarmee poetsen de Amsterdammers de afstraffing in de Europa League eerder deze week enigszins weg. Donderdag verloor Ajax in die league thuis met 0-3 van ...even opzoeken... Red Bull Salzburg.

Pieterburen

Zwembadpedofiel

De pedofiele zwemleraar Benno L. mag in de aan hem toegewe­ zen ouderenflat in Leiden blijven wonen. Op eigen verzoek gaan vrij­ willigers hem in de gaten houden, zodat hij niet opnieuw in de fout gaat.

Groningen onderuit

zijn met alleen gerookt spek en ei tot uitgebreid met champignons, knoflook, uien en room. Verder hebben we nog het feno­ meen ‘al dente’ – wat ‘met nog wat bijt’ betekent. Iedereen, behalve ik, haat dat. Ze willen spaghetti die net nog niet het stadium ‘pap’ heeft bereikt! Barbaren zijn het!! Ik heb nu eindelijk het ideale spaghet­tirecept bedacht, waarvan iedereen blij wordt: rode spaghetti met room, gehakt, ham en salami.

mee naar huis! Hen wacht thuis een geweldige ontvangst, met huldiging naar huldiging. Op de valreep wint thuisland Rusland het medailleklas­ sement. Nederland wordt vijfde.

s i roomsau t t e h g a p s Roze

Olijfolie erd p esn. 1 ui gesnip ls bleekselderij fijng e paar steng een gesnipperd t k o lo f 1 kno dkope ham iddl bijv.) e o g je (L 1 pak oensalami 50 gr. kalk om half gehakt jes 250 gr half ampignons in plak ch 1/2 bakje to frito of andere a m o t . p 1/2 us a s n e t toma groom nglife) sla no 1 pakje (lo er; 1/2 theel. orega ik s 1 theel. su saanse geraspte kaa e rm a P s wat e kaa g) geraspt zakje (jon e of gedroogde rs 750 gr. ve spaghetti

In de pan roer ik er van tevoren wat vers geraspte Parmezaanse kaas door (want dat haten ze en dan zien ze het niet), zodat ik er zelf van kan genieten. Op tafel zet ik geraspte jonge kaas.

Het gedonder in de Zeehonden­ crèche Pieterburen houdt aan. In naam is Lenie ‘t Hart allang weg, maar haar invloed doet zich nog steeds gelden. De voormalige staatssecretaris Henk Bleker moet orde in de chaos scheppen. Hij gaat met Lenie praten, maar Bleker krijgt van Lenie geen zegen mee. ‘Geen gevoel voor de dieren’, stelt zij. Lenies beleid staat onder vuur van veel van haar (ex-)medewer­ kers. Zij wil de zeehondjes goed gevoed en met flink wat antibiotica terugzetten. Haar opponenten stel­ len dat dat niet goed is voor de zeehondenpopulatie.

Stiekem zorg ik er voor dat we nog wat groente krijgen door uien, bleek­ selderij en champignons superfijn te snijden. Probeer het onderstaande recept en ik garandeer dat er geen gezeur is. Gewoon ‘Vrede aan tafel’. Roze spaghetti roomsaus met gehakt en ham (4 personen) Verwarm de olijfolie in een ruime pan. Bak de ui, bleekselderij en knof­ look tot ze glazig zijn en zacht. Maak kleine blokjes van de ham en salami en bak ze kort met de uien. Voeg het gehakt toe en bak het rul, samen met de plakjes champignons. Voeg de tomatensaus en slagroom toe. Laat het kort sudderen met ietsje suiker, oregano en Parmezaanse kaas. Kook ondertussen de spaghetti. Serveer met de geraspte kaas op tafel. Eet smakelijk! www.eetvangreet.nl/ www.facebook.com/eetvangreet

Echte straffen Het liefst doen ze het zelf wel, die lui voor de flat in Leiden. Rijen dik stonden ze voor zijn woning. Je hoort ze uit hun nek kletsen: ‘Die hele rechtspraak is fake. Zo’n rechter met zijn mooie prietpraat is veel te soft. Die laat zich inpakken door wat psychologische rapporten vol smoesjes. Verschrikkelijk dat een advocaat geld verdient aan het leed van een ander. Dat zo’n schoft verdedigd moet worden is ongelooflijk.’ Een ander knikt en schreeuwt: ‘De politiek moet zorgen voor echte straffen. Geen gedoe met papierprikken of schoffelen. De enige keer dat zo’n kinderlokker echt straf krijgt is in de cel. Daar weten ze wat ze met zo’n engerd moeten doen. Keihard aanpakken, elke dag. Geen moment rust gunnen ze hem daar. Helaas te kort, want een straf in Nederland hoef je nooit uit te zitten, je mag halverwege al naar buiten. Zelfs als je de toekomstige premier van Nederland omlegt, mag je na een jaar of tien alweer op proefverlof, zo’n land zijn we geworden.’ Geruststellend klopt de eerste man hem op de schouder: ‘Maar ook die krijgt zijn echte straf als ie vrijgelaten worden. Binnen twee dagen staan ze voor zijn deur.’ Ze staan inderdaad zo voor je deur als je vrijkomt. Net als in Leiden met die badmeester. Natuurlijk werd bekend waar hij een flatje gekregen had. Sommige kranten nemen hun taak heel serieus: informatie geven. En dus trok men naar zijn nieuwe woning om hem duidelijk te maken dat hij nooit rustig kon doorleven. Dat zijn boetedoening nooit klaar zou zijn. Dat ze hem zouden opjagen tot het einde der tijden. Het liefst hadden ze hem uit zijn flat gesleept en van de gaanderij gegooid. Logisch toch? Als de staat het niet doet, doet de straat het wel. Logisch? Beschaving is zelfbeheersing tonen, ook in wraakgevoelens. Albert-Jan Bosch

Alle gekheid op een stokje Dierenbesognes In deze tweewekelijkse rubriek vertellen dierenartsen van ­Hopmans over hun ervaringen. Pebbles is een Cairn Terriër van 11,5 jaar oud. Ze heeft al een jaar last van een wond op haar rug. Bij haar dierenarts zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd en er heb­ ben verschillende behandelingen plaatsgevonden, maar helaas is de wond nooit echt dicht geweest. Pebbles is in januari bij ons aan­ geboden met dit verhaal. Bij een huidwond die niet reageert op

behandeling moeten we denken aan een onderliggende oorzaak. Soms kan het gebeuren dat een ontste­ king diep in het lichaam zijn weg naar buiten zoekt en via de huid naar buiten komt. Dit noemen we een fistel. We zien dit nog wel eens gebeuren bij een ontsteking van de anaalklier of bijvoorbeeld bij reac­ tie op achtergebleven hechtdraad in de buik. De natieve röntgenfoto’s van Pebbles lieten geen abnormaliteiten zien. Vervolgens is er contrast in de huidwond aangebracht. Wanneer er een fistelkanaal is, zal de contrast­ vloeistof zich via het fistelkanaal

verplaatsen naar de oorspronkelij­ ke ontsteking. Het contrast heeft op de röntgenfoto een witte kleur. Na het beoordelen van deze rönt­ genfoto heeft Pebbles een buik­ operatie ondergaan om te kijken waar de ontsteking vandaan kwam. Uiteindelijk is er vlak achter de rechternier een ‘vreemd voorwerp’ verwijderd. Een vreemd voorwerp is een voorwerp dat normaal niet in het lichaam van een dier of mens hoort te zitten. In het geval van Pebbles bleek dit een satéprikker te zijn! Deze saté­ prikker lag in een kapsel van ont­ stekings- en bindweefsel, dus het

Pebbles. Eigen foto was nog behoorlijk zoeken naar de indringer. Waarschijnlijk heeft Pebbles vorig jaar vrolijk meegedaan met de

barbecue en een lekker satéspiesje opgepeuzeld. Deze stokjes (saté­ prikker/cocktailprikker) kunnen door de darm prikken en door de buik gaan zwerven. Dit proces zorgt natuurlijk voor ontstekingsreacties, omdat het lichaam wel merkt dat dat stokje een ‘vreemd voorwerp’ is. Bij Pebbles is de satéprikker succes­vol verwijderd en het gaat heel goed met haar. Voorlopig maar even geen barbecue!

Wie niet weg is... ...is gechipt


25 februari 2014

Programma van ‘t Vinkhuys

15

Westerkrant

Pelikaan S wint ruim

Vinkhuizen - Activiteiten in mul­ tifunctioneel centrum ’t Vinkhuys,

Rectificatie Vinkhuizen - In net artikel over de wedstrijd van VV Gruno vorige week stond dat de Gruno-keeper een rode kaart zou hebben gekre­ gen voor een kopstoot. Dit is niet juist. De rode kaart werd gegeven vanwege het hard neerhalen van een doorgebroken speler.

Zelf je kleding repareren Woensdag 26 februari 13:30 - 16:00 uur. Kosten: € 3,- per keer. HCC-SeniorenAcademie Hoe gebruik ik mijn Tablet opti­ maal? Woensdag 26 februari, 10:00 - 12:00 uur.

Verloren parelketting

Countrylinedanceavond Vrijdag 28 februari, 20:00-0:00 uur is er weer een countrylinedance avond. Iedereen is welkom! De entree bedraagt €2,50.

Hoogkerk - 2,5 week geleden is mevrouw Wilting haar parelketting verloren in Hoogkerk. De ketting heeft twee rijen parels en een vier­ kant slotje. Degene die hem heeft gevonden, kan bellen met 5566070.

Handwerkcafé Iedere vrijdag, 9.30 - 11.30 uur Deelname is gratis.

Naaicursus Maandag 3 maart, 19:00 uur of woensdag 5 maart, 9:00 uur. Schildercursus Dinsdag 4 maart 19:30 -22:00 kan er weer ingestroomd worden! Meer info: ‘t Vinkhuys, Diamantlaan 94, www.vinkhuys.nl email: info@ vinkhuys.nl, tel. 050 5770770.

Overtreding Gruno-keeper:

Het eerste van voetbalvereniging Pelikaan S uit Oostwold boekte zaterdag een fraaie overwinning op TEO: 5-1. Na bijna een halfuur scoorde Anne Elzinga vallend vanaf ‘randje 16’ zomaar raak. Even daarna schoot Handrit Hoxhaj een vrije trap van 25 meter ineens in de goal: 2-0. Nog voor rust speelde Rafael Bianco Hoxhaj in, die vanaf twintig meter hard in de korte hoek schoot: 3-0. Na rust

kon TEO wat terugdoen na een misverstand tussen de broertjes Kuiper: 3-1. Even later speelde Hoxhaj Bianco in op randje strafschopgebied, de Italiaan maakt met prachtige trap, net onder de lat, de honderdste goal voor de ploeg van trainer Pascal Mulder, 4-1. Vlak voor tijd kopte Anne Elzin­ga een voorzet van Joni Assouline via de grond in: 5-1. Foto: www.raoullacroisfotografie.nl

Katten vergiftigd in Hoogkerk

Hoogkerk - Vorige week zondag zijn drie katten uit één gezin aan de Bernhardlaan in Hoogkerk vergif­ tigd. Door wie of met wat is onbe­ kend. Twee van de drie katten zijn overleden. De eigenaren hebben aangifte gedaan bij de politie.

‘Bruiloft’ in de Theresiakapel Bij ‘De Bruiloft’ van theatergroep Van Ravensteijn was het chaos troef. De bruidegom bleek alleen op geld uit, de priester bleek de dochter van de bruid bezwangerd te hebben... Gelukkig was daar het publiek, dat in het theater­ stuk meedeed als familie en vrienden van het bruidspaar. Uiteindelijk kan een ieder trouwen dankzij de afval­ lige priester en twee mensen uit het publiek die als bruid en bruidegom (op de foto: Peter ten Hoove) invallen. Eind goed al goed, ook voor de bijna vijftig bezoekers van het eerste thea­ terstuk in het Hart van Hoogkerk. Foto: Wina van der Hoeven

Veel prijzen voor Tapilatu Bij de Nederlandse kampioenschappen W.A.K.O (World Association Karate Organisation) in Oudekerk a/d Amstel werd Joel van Santbrink Nederlands kampioen tuls en kata, Remco de Maree werd tweede, Saskia Koopmans derde. Bij de sparring werd Kim van der Veen Nederlands kampioen. Eline en Joel van Santbrink en Saskia Koopmans werden tweede, Leon Tjemmes en Remco de Maree werden derde. Eigen foto

Gemeente en burgers maken samen de stad Werk aan West Anneke de Koning

en wil het niet alleen én bewoners willen meer ruimte en meer verant­ woordelijkheid voor hun eigen leef­ omgeving. Deze ontwikkeling is in gang gezet en niet meer te stoppen. Het gaat om een nieuwe manier van samenwerken, waarmee in Groningen West ervaring wordt opgedaan. Nu in kaart is gebracht hoe bewoners, ondernemers en pro­ fessionals denken over de ontwik­ keling van Groningen West, is de tijd aangebroken voor de volgende fase. Hoe worden de ideeën uitgewerkt, de dromen gerealiseerd en de projecten geconcretiseerd? Op 4 februari is voor een aantal projecten de aftrap gegeven aan dia­ loogtafels waar initiatiefnemers hun idee hebben voorgelegd en deelne­ mers hebben meegedacht en steun hebben toegezegd voor de realisatie. Na praten, overleggen, afwegen en afstemmen volgt het doen! Veel initiatieven worden uitgewerkt, sommige initiatiefnemers weten sinds 4 februari welke partijen moe­

ten worden ingeschakeld om hun resultaat voor elkaar te krijgen. Er zijn ook projecten die een zetje nodig hebben. Of ideeën die nog niet zijn opgenomen in Werkboek West. Is dat bij u het geval? Voor de komende periode kunt u voor informatie, advies en extra onder­ steuning een beroep doen op mij, Anneke de Koning. De gemeente heeft mij als aanjager co-creatie ingeschakeld voor Groningen West. Ik kan met u onderzoeken welke partijen en welke contacten u ver­ der kunnen helpen bij het realise­

ren van uw droom. Contactgegevens: Anneke de Koning, e-mail: werkaanwest@gmail.com, mobiel: 0652795075. Wilt u een exemplaar van Werkboek West ont­ vangen (digitaal of op papier) dan kunt u hiervoor ook contact met mij opnemen. Wilt u weten hoe het verder gaat met Werk aan West? In deze krant zal ik regelmatig verslag uitbrengen over de voortgang van projecten. Bezoek ook Facebook 050West. Achtergrondinformatie is te vinden op de wijkwebsite van de gemeente Groningen.

De weg naar co-creatie: geen werkwijze, maar een houding…. De oude weg -> De nieuwe weg Op basis van problemen -> Op basis van een droom Naar binnen kijken -> Naar buiten kijken Kijken naar zwakte -> Kijken naar sterkte Discussie -> Dialoog Meningen en belangen -> Ontdekking, interesse en verdieping Mededelen -> Vragen Kennis is macht -> Kennis delen Expertise -> Eigendom Kopen en verkopen -> Geven en nemen Bron: Dr. P. Everts

Co-creatie: gemeente en burgers maken samen stad en wijken. Zo moet het worden, te beginnen in Groningen West. In de afgelopen anderhalf jaar hebben bewoners, professionals, ondernemers en gemeenteambte­ naren tijdens gebiedsvisie-avonden gewerkt aan een toekomstvisie voor de wijken Reitdiephaven, Gravenburg, De Held, Hoogkerk en De Buitenhof, kortom: Groningen West.

Wat blijkt: deze wijken bruisen van de plannen, ideeën, projecten en dro­ men. Overal zie je mensen initiatie­ ven nemen voor sport, buurt­activi­ teiten voor jong en oud, cultuur in huiskamers, helpen bij snoeien in de wijk, en ga zo maar door. Een weerslag van al deze idee­ ën en initiatieven is opgenomen in Werkboek West. Het resultaat van de intensieve samenwerking op de gebiedsvisie-avonden. Op een bijzondere bijeenkomst op 4 februari in het voormalige pand van Waterborg in Reitdiephaven is Werkboek West gepresenteerd. Anneke de Koning, schrijfster dezes en bewoonster van De Buiten­hof, en Peter Wijnsma, stadsdeelcoördina­ tor gemeente Groningen, hebben Werkboek West overhandigd aan wethouder Roeland van der Schaaf. De wethouder verwoordde nog eens dat de gemeente burgers wil betrekken bij de ontwikkeling van de buurt, wijk en stad. Om verschil­ lende redenen. De gemeente kan


16

Westerkrant

25 februari 2014

Westerkrant week 1409 lr  

Westerkrant week 1409 lr