Page 1

b e e l d d o s s i e r D

e

n i e u w e

k u n s t h a l

w e s l e y

v e r h o e v e n


d i a g r a m

2

b e e l d

d o s s i e r

volume

functie

ruimte

structuur

context

situatie

organisatie

techniek

ensemble

expressie

articulatie

gevel

kenmerk

detail

venster

textuur


i n l e i d i n g

Tien weken ontwerpen samengevat in ĂŠĂŠn bundel.

3


Essay 1 : Visie

Maquette

Schets

Schets Maquette

Tekstueel

Essay 1 : Thema

Digitaal Tekstueel

Schets Maquette

Schets Maquette

Schets

Schakel semester 1

Analyse + inlezen opdracht

Concept + pitch

Referentieprojecten

Programma

Vormstudie

Programma + vormstudie

Voorkennis

Analyse context

Vertaalslag analyse

Voorkennis (uitbreiden)

Programma begrijpen

Vormstudie

Programma en vormstudie ontmoeten elkaar

Concept

Vorm


Tussenpresentatie

Essay 3 : ontwerp

Essay 4 : proces

Schets Maquette Digitaal

Schets

Schets

Schets

Digitaal

Digitaal

Digitaal

Interieur

Exterieur

Constructie Klimaat

Definitief Definitief lucht wordt op het dakontwerp binnengehaald. ontwerp Frisse Vuile lucht wordt uitgeblazen richting Westzeedijk

Digitaal

Maquette

Digitaal

Impressiebeelden

Eindmaquette

Presentatiemateriaal ontwerp

Presentatiemateriaal ontwerp

Gebruikte lucht wordt afgevoerd naar de verkeersruimte Frisse lucht wordt ingeblazen in het plafond bij de gevel (zie detail+plattegrond).

Warme lucht stijgt op wordt afgezogen en naar de WTW-installatie gebracht

Warmtepomp WTW-installatie

Verdieping ontwerp

Vegetatie in de verkeersruimte

Frisse lucht wordt ingeblazen in de vloer

Verdiepingzorgt voor een behaaglijk Verdieping Uitwerking binnenklimaat Gebruikte lucht wordt afgezogen in het plafond en afgevoerd naar de verkeersruimte. ontwerp ontwerp ontwerp

Verdieping

Uitwerking ontwerp

Uitwerking

Presentatie


a r t i f i c i a l

volume

functie

ruimte

structuur

context

sit

org

techniek

ensemble

exp

art

gevel

detail

venster

textuur

kenmerk

6

l a n d s c a p e

m a q u e t t e

d i g i t a a l

m o d e l s t u d i e


Gebouw als ontdekking Een artificieel landschap wordt gekenmekrt door dezelfde ruimte maar steeds een ander zicht op deze ruimte. Stel je voor in een bos waar het een grote ruimte is, maar op verschillende posities is deze ruimte verschillend.

7


Artificieel landschap door middel van kolommen (links) of door middel van wanden (rechts).

8


Artificieel landschap door middel van organische kolommen (links) of door middel van heuvels (rechts).

9


Bos landschap Gestructureerd bos

Heuvel landschap

Verdichting

!!

Zicht relatie

Kuil als interactie

!! !! ??

10

Omkadering

Diversiteit


!

?

!

Grot landschap Creeert nieuwsgierigheid

1 1


l i e f d e s b r i e f

volume

functie

ruimte

structuur

context

sit

org

techniek

ensemble

exp

art

gevel

kenmerk

detail

venster

textuur

12

t e k s t u e e l

v o o r b e r e i d i n g

e s s a y


DrieĂŤntwintig jaar Opeens stond jij daar... In het land dat van mij is. Jij kwam met jouw grijze vrienden, Ik kon niet opbotsen tegen jullie ivoren toren. Jij nam mijn plek in, Ik belandde op de achtergrond. Jij staat hier pas twintig jaar, Ik ruim honderdvijftig jaar. Jij staat voor verfrissing en postmodernisme, Ik ben oudbollig en neoclassistisch. Jij ontvangt de koning, Ik moet het doen met schreeuwende kinderen. Jij bent een icoon, Ik het decor. Ik was het Land van Hoboken, Jij bent de speeltuin van Rem Koolhaas. Het is tijd om terug te gaan naar het Land van Hoboken. Het is tijd om een landschap te maken van en voor iedereen! Het is tijd om de speeltuin te sluiten.

Het Natuurhistorisch Museum (Villa Dijkzigt)

13


m a q u e t t e

volume

functie

ruimte

structuur

context

sit

org

techniek

ensemble

exp

art

gevel

kenmerk

detail

venster

textuur

14

w o r k s h o p

m a q u e t t e

k u n s t h a l

r e p r e s e n t a t i e


Landscape voids Aan zowel de Westzeedijk als aan het Museumpark gaan de zalen een spel aan met haar omgeving. Aan het Museumpark wordt in zaal 1 de natuur doorgetrokken in de zaal, terwijl in zaal 2 dit gebeurd met de stad. Deze kenmerken worden ondezocht in de maquette.

15


1 6


17


A

volume

n a l y s e

functie

ruimte

structuur

k u n s t h a l

s c h e t s context

sit

org

techniek

ensemble

exp

art

gevel

detail

venster

textuur

kenmerk

18

t e k s t u e e l d i g i t a a l

a n a l y s e

d i v e r s e

s c h a l e n


Door de schalen heen Het Museumpark waar de Kunsthal zich in bevindt wordt gekenmerkt door haar complexe context. Niet alleen de aansluiting op de Westzeedijk is belangrijk ook het gebouw door de schalen heen. Wat zijn de kwaliteiten voor de stad, voor het museumpark en voor de locatie?

19


Locatie van de Kunsthal in de stad Rotterdam, gelegen in het overgebleven Land van Hoboken.

20


Het verdwenen land van Hoboken (stippel-groen) en het groen wat er momenteel overgebleven is. De stad ziet de groene wig als kwaliteit in Rotterdam.

21


tie

ita

Med he

isc

ant

Rom n

tui

Links de routing naar de Kunsthal van zowel het Musempark als de Westzeedijk. Rechts de verschillende sferen in het Museumpark, het NAI en de Kunsthal bedden het Museumpark in.

22

uin ingen n ent Roz & Beu ns

jma

Boi

aan

Urb

?


se u M

u

a mp

rk

T

a err

s

? s e W

e tz

e

jk i d

De kunsthal gaat met verschillende gebieden rondom een relatie, alleen keert het haar rug richting de Noorse kerk.

23


Relatie van de drie hoofdzalen met haar buitenruimte. Iedere ruimte heeft zijn eigen sferen.

24


Essentie en sferen van elke zaal.

25


p i t c h

volume

functie

ruimte

structuur

context

sit

org

techniek

ensemble

exp

art

gevel

detail

venster

textuur

kenmerk

26

m a q u e t t e

d i g i t a a l

i d e e

v o o r

e e n

k u n s t h a l


Landschap van iedereen De pitch bood ĂŠĂŠn minuut om een visie te presenteren op de nieuwe Kunsthal. De nieuwe kunsthal wordt benaderd als een landschap refererend naar het oorspronkelijke Land van Hoboken. De maquette laat het vervagen/overvloeien van natuur (Museumpark) en de Kunsthal als artificieel landschap.

27


28


Ho

b o k e n

1900

g e e n o p e n

Ho

b o k e n

2015

b o k e n

2030

l a n d s c h a p

ku n s t h a l g e e n

Ho

ku n s t h a l

o m a

l a n d s c h a p

ku n s ta l

a l s

l a n d s c h a p

29


E

volume

e n

functie

i d e e

ruimte

structuur

s c h e t s context

sit

org

techniek

ensemble

exp

art

gevel

detail

venster

textuur

kenmerk

30

t e k s t u e e l d i g i t a a l

i n t u 誰 t i e f

i d e e

v o r m e n


Een landschap Het Museumpark waar de Kunsthal zich in bevindt wordt gekenmerkt door haar complexe context. Niet alleen de aansluiting op de Westzeedijk is belangrijk ook het gebouw door de schalen heen. Wat zijn de kwaliteiten voor de stad, voor het museumpark en voor de locatie?

31


32


Onderzoek naar mogelijkheden Onderzoek naar de verschillende typeringen landschappen wat mogelijk terug kan keren in de nieuwe kunsthal.

33


A

r c h i t e c t u u r

volume

functie

ruimte

structuur

context

sit

org

techniek

ensemble

exp

art

gevel

detail

venster

textuur

kenmerk

34

b i b l i o t h e e k

t e k s t u e e l d i g i t a a l

r e f e r e n t i e

k a d e r


Japanse architecten Naar aanleiding van essay twee werd het referentiekader uitgebreid door inspiratie uit het werk van Ishigami, Fujimoto en Hirata te halen.

35


36


Junya Ishigami Spel tussen lichtheid, natuur en architectuur. Belangrijke invloed voor eigen ontwerp.

37


38


SANAA Spel tussen architectuur en ambigue ruimte.

39


40


Sou Fujimoto Spel tussen architectuur, natuur en ambigue ruimte.

41


P

volume

r o g r a m m a

functie

ruimte

structuur

s c h e t s context

sit

org

techniek

ensemble

exp

art

gevel

kenmerk

detail

venster

textuur

42

t e k s t u e e l

i n t e r p r e t a t i e

p r o g r a m a


Relatieschema Opzoek naar de juiste schakeling tussen programma onderdelen.

43


44


Ontmoeting van idee en programma.

45


S

volume

t u d y

functie

ruimte

structuur

o f

f o r m

s c h e t s context

sit

org

techniek

ensemble

exp

art

gevel

detail

venster

textuur

kenmerk

46

m a q u e t t e

d i g i t a a l

v o r m s t u d i e


Studie naar de juiste vorm Aan de hand van modellen worden mogelijkheden getest aan de situatie. Veelal intuitief werk.

47


48


Inventarisatie van huidige type bomen rondom locatie voor de Kunsthal.

49


50


Wisselwerking tussen schets en maquette voor vormstudie

51


52


53


V

volume

e r t a a l s l a g

functie

ruimte

structuur

a r c h

.

p r o g r a m m a

s c h e t s context

sit

org

techniek

ensemble

exp

art

gevel

detail

venster

textuur

kenmerk

54

t e k s t u e e l d i g i t a a l

o n t m o e t i n g

v o r m

-

p r o g r a m m a


Van idee naar plan Vertaalslag maken van vorm, idee naar realiteit. Rationaliteit komt meer voor dan intuitiie.

55


BEZOEKER

KUNSTENAAR

INSPIREERT

EXPOSITIE

56

CREEERT


Programma invulling, functies krijgen hun plek.

57


T

volume

u s s e n p r e s e n t a t i e

functie

ruimte

structuur

s c h e t s context

sit

org

techniek

ensemble

exp

art

gevel

detail

venster

textuur

kenmerk

58

d i g i t a a l

u i t w e r k i n g

v o r m

-

p r o g r a m m a


Tussenpresentatie Belangrijkste moment van de tussenpresentatie is dat er defintieve ontwerpbeslissingen gemaakt worden en niet blijft zweven in onmogelijkheden van het ontwerp.

59


60


61


I

n t e r i e u r

volume

functie

ruimte

structuur

v s

e x t e r i e u r

s c h e t s context

sit

org

techniek

ensemble

exp

art

gevel

detail

venster

textuur

kenmerk

62

d i g i t a a l

v e r d i e p i n g

o n t w e r p


Verdieping interieur/exterieur Na de tussenpresentatie wordt in de definiteve keuze van het ontwerp verdieping gezocht. Verdieping in interieur en exterieur.

63


Constructie van ‘willekeurig lijkende’ kollomen structuur.

64


Routing door het gebouw, basis voor plaatsing kolommen.

65


66


Idee achter de kolommen. Vanuit het Museumpark slank gedimensioneerd, in richting natuurhistorisch museum breder gedimensioneerd.

67


68


Eerste studie naar gevelelementen.

69


70


Referenties voor verdieping in het ontwerp.

71


D

e f i n i t i e f

volume

functie

ruimte

structuur

context

sit

org

techniek

ensemble

exp

art

gevel

detail

venster

textuur

kenmerk

d i g i t a a l

3 0 . 0 4 . 1 5 72

o n t w e r p

d e f i n i t i e v e

u i t w e r k i n g


Definitief Definitieve uitwerking van plattegronden, gevels en doorsneden.

73


74


75


KWP

KWP

KWP

Buitenruimte

Zaal 3

KWP

KWP

76

KWP


Kassa

Beeldentuin Restaurant

Workshopruimte

Bar

Winkel

Keuken/catering

Auditorium Opslag kantoor Lift

Tech.

Expeditie

Opslag keuken

Opslag Auditorium

Technische ruimte

77


Staalplaatvloer overspanning 5m 1/25 * 5 = 0,2m Vloerdikte 200mm

Vakwerken om de 5m voor oplegging beton staalplaatvloer

Vakwerk 1/25 max oversp 28m*0,04 = 1,12m

Stabiliteit door middel van vloeren en dak te koppelen aan de berg en kern.

Kolom zie berekening 500mmx100mm

Berg als constructieve schaalconstructie.

Betonnen schijf onder kolommen waaronder fundering . Vanwege de kolommen niet direct doorgedragen kunnen worden op fundering is een dikte nodig in de betonnen vloer

78


Presentatiemateriaal van gemaakte constructie en klimaat tekeningen.

79


Zomers taatsdeuren op begane grond te openen voor natuurlijke ventilatie verkeersruimte

Zaal 2 +11OOO

Zaal 1 +11OOO

(inblazen aan de gevel)

(inblazen aan de gevel)

afzuigen gebruikte lucht via verkeersruimte

Auditorium +O

(inblazen onder stoelen)

Zaal 3 +6OOO

(inblazen rand vd zaal)

80

Kantoor +3OOO

(inblazen via plafond)


Frisse lucht wordt op het dak binnengehaald. Vuile lucht wordt uitgeblazen richting Westzeedijk Gebruikte lucht wordt afgevoerd naar de verkeersruimte Frisse lucht wordt ingeblazen in het plafond bij de gevel (zie detail+plattegrond).

Warme lucht stijgt op wordt afgezogen en naar de WTW-installatie gebracht

Warmtepomp WTW-installatie Vegetatie in de verkeersruimte zorgt voor een behaaglijk binnenklimaat

Frisse lucht wordt ingeblazen in de vloer Gebruikte lucht wordt afgezogen in het plafond en afgevoerd naar de verkeersruimte.

81


D

volume

e t a i l s

functie

ruimte

structuur

s c h e t s context

sit

org

techniek

ensemble

exp

art

gevel

detail

venster

textuur

kenmerk

82

d i g i t a a l

u i t w e r k i n g

v a n

d e t a i l s


Detailleren Tot

in

het

detail uitwerking van het definitieve Materialisatie en ontmoetingen.

ontwerp.

83


84


85


86


87


P

r e s e n t a t i e

volume

functie

ruimte

structuur

context

sit

org

techniek

ensemble

exp

art

gevel

detail

venster

textuur

kenmerk

d i g i t a a l

3 0 . 0 4 . 1 5 88

p r e s e n t a t i e m a t e r i a a l


Presentatiemateriaal Impressiebeelden van het ontwerp.

89


90


91


92


93


94


95

Kunsthal Rotterdam - Beelddossier  

TU Delft, Architecture, Pre-master, museum in rotterdam

Kunsthal Rotterdam - Beelddossier  

TU Delft, Architecture, Pre-master, museum in rotterdam

Advertisement