Lucrato jaarverslag 2021

Page 1

Jaar verslag 2021

Open je kansen. lucrato.nl


Wij maken mensen klaar voor werk én we maken werk klaar voor mensen.

We kijken terug op weer een heel bijzonder jaar. Veel stond opnieuw in het teken van de Coronacrisis. We zijn trots op alle collega’s van Werkleerbedrijf Lucrato. Zij hebben zich altijd ingezet voor onze betekenisvolle missie om inwoners van Apeldoorn, Epe en Heerde een duurzame plek op de arbeidsmarkt te gunnen.

We hebben ook grote waardering voor al die SW en Beschut Werk collega’s die ondanks de zorg over Corona, elke dag opnieuw weer hun beste beentje hebben voorgezet. Dank aan alle sociale ondernemers, dankzij hun hebben ook in 2021 weer veel mensen de waarde van werk mogen ervaren. En niet te vergeten onze samenwerkingspartners waarmee we mooie projecten zijn gestart. Zoals de TINT Apeldoorn, de eerste Technohub Inclusieve Technologie in Nederland, ontstaan door een krachtige samenwerking tussen innovatieve bedrijven, onderwijs en Lucrato. Ook zijn we samen met werkgevers, het onderwijs en kandidaten begonnen met werkleerlijnen in diverse kansrijke branches, zoals de horeca, zorg en beveiliging. Hulde aan allen! Maarten van Vierssen, Yasemin Cegerek, Erik Visser, bestuur Werkleerbedrijf Lucrato

2


Van vrachtwagenchauffeur naar 3D print operator Ronald Dat een carrière ineens anders kan verlopen dan verwacht, daarvan is de 47-jarige Ronald van Huffelen uit Epe een goed voorbeeld.

Een verrijking voor ons bedrijf!

Jarenlang zat hij met veel passie op de vrachtwagen. Totdat in 2014 een bedrijfsongeval roet in het eten gooide. “Ik kreeg een rolcontainer met 250 kilo kopieerpapier over me heen. Het bleef gelukkig bij een gebroken knieschijf en ruggenwervel maar het was wel meteen duidelijk dat ik mijn werk als chauffeur niet meer kon uitvoeren. Dat was wel even een flinke tegenslag.” Van het ene op het andere moment kwam hij thuis te zitten. Ronald ging echter niet bij de pakken neerzitten. “Ik kwam in gesprek met Margot, consulent bij Lucrato. Samen hebben we gekeken naar wat ik nog wel kan in plaats van wat ik niet kan en samen hebben we naar een passende oplossing gekeken. Vervolgens ben ik

een dag gaan proefdraaien bij SDD als 3D print operator. Dat houdt in dat ik met de 3D printer onderdelen maak voor andere printers. Ik werk daar nu met veel plezier en ik hoop dat ik hier nog heel lang kan blijven!”

3


De juiste persoon op de juiste plek SDD is een internationaal opererend bedrijf in printer onderdelen voor alle grote printerfabrikanten in de wereld. Roland Oudsen, CEO én oprichter van SDD: “Wij kunnen altijd goede medewerkers gebruiken en zetten ons in voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaald werk. Lucrato kent SDD heel goed, de consulenten van Lucrato nemen daar echt de tijd voor. Daardoor weten ze de juiste persoon op de juiste plek te plaatsen.” De vacature voor 3D print operator werd door SDD uitgezet bij Lucrato. Roland: “Na een dag proefdraaien kwam Ronald erachter dat hij het werk als 3D print operator erg leuk vindt en wij zijn heel blij met Ronald als werknemer. Kortom, een echte win-win situatie.” Margot IJzerman, consulent Lucrato: Als consulent zoeken we de juiste plek bij de juiste kandidaat en bieden we begeleiding en nazorg. Ronald is bij SDD heel goed opgevangen en hij heeft veel zelfvertrouwen gekregen. Voor mij als consulent heel mooi om te zien dat zowel werkgever als werknemer zo tevreden zijn.”

4


Onze resultaten in 2021 64%

39 %

Werkleerbedrijf Lucrato

Landelijk

Reguliere werkgever 64% van de SW-medewerkers van Werkleerbedrijf Lucrato werkt bij een reguliere werkgever (landelijk 39%).

WSW-medewerkers Aantal WSW-medewerkers

970

Waarvan via Begeleid werken:

Waarvan extern gedetacheerd:

Waarvan intern werkzaam bij Werkleerbedrijf Lucrato:

95 518 357

95 357

518

5


Bijstandsontwikkeling Respectievelijk Gemeente Apeldoorn, gerealiseerd samen met Activering & Inkomen:

Gemeente Apeldoorn

-108

Respectievelijk / onderwijs

Respectievelijk

Gemeente Epe (volledig/ gedeeltelijk):

Gemeente Heerde (volledig/gedeeltelijk):

Gemeente Epe

-34

Gemeente Heerde

-5

Uitstroom statushouders Uitstroom statushouders Epe naar werk/onderwijs:

Uitstroom statushouders Apeldoorn naar werk/onderwijs:

Gemeente Apeldoorn

85

Gemeente Epe

Uitstroom statushouders Heerde naar werk/onderwijs:

24

Gemeente Heerde

7 6


Beschut werk Banen gerealiseerd:

88

Gemeente Apeldoorn

72

Gemeente Epe

11

5

Gemeente Heerde

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

WSW in percentages:

Beschut werk:

2019

2020

2021

landelijk

2021

13,7%

13,1%

14,5%

16,6%

8,3% 7


Inkomsten

Saldo gewone bedrijfsvoering

In mln:

2019

2020

2021

36

36

35

2019

Positief

2020

Positief

2021

Positief

Verstrekte beschikking Loonkostensubsidie (LKS)

Gemeente Apeldoorn

198

Gemeente Epe

48

Gemeente Heerde

32 8


Werkleerbedrijf Lucrato Egerlaan 15 7334 AD Apeldoorn T. 055 5492500

Zandweg 2 8181 PE Heerde T. 0578 695040

E. info@lucrato.nl I. www.lucrato.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.