Page 1

NISSEDAL JUBILERAR

jernbane-, kyrkje- og gruvehistorie

FISKETUR

på Felle

JETTEGRYTENE

naturens eige badeland

UT PÅ TUR

finn din tursti

SOMMARTIPS

kva skal me finne på?


NISSEDAL BEST HEILE ÅRET Vi har nå lagt bak oss ein verkeleg flott vinter. I år har vi fått valuta for investeringar i vinteraktivitetane. Det har vore ein vinter som gav oss snø tidleg, noko spesielt ungane og vintersportsinteresserte har nytt godt av. For oss som også er svært glade i den snøfrie delen av året, håper vi på ein like flott sommar, med temperaturar godt over 20 grader i lufta, og temperaturar på badevatna som alle kan leve med.

ÅRET RUNDT Eg er veldig stolt over slagordet "Nissedal BEST heile året". Dette slagordet er svært treffande, då me i Nissedal kommune har typiske sommar- og vinteraktivitetar innafor ein radius få andre plassar kan skilte med.

FOTO Wenche Grønås

OMSORG FOR ELDRE Omsorg for dei eldste har hatt eit

Dei typiske vintersport plassane, som for eksempel Gautefall, ligg i eit område som er svært aktivt og variert, også sommarstid. Her kan blant anna nemnast sykling, bading, fisking, turgåing, båtliv osv. Dette gjer at eg deler fullt ut synspunktet "Nissedal BEST heile året".

svært stort fokus i Nissedal kommune i mange tiår, og dette vil halde fram. Bruken av og behovet for dei fire nye, store romma på omsorgssenteret vil bli interessant og fylgje. Eg har stor tru på at desse romma vil vere med på og gje eit ytterlegare kvalitetslyft i dette tenestetilbodet.

<< 2013 blir eit hendingsrikt år i Nissedal kommune. I år er det både togjubileum og kyrkjejubileum. Dette vil bli tydeleg markert i kommunen.>>

UTVIKLING PÅ GAUTEFALL Den store satsinga på vatn og avløp til Gautefallheia, som Nissedal kommune gjer saman med Drangedal kommune, gjeng vidare. Dette er med på å sikre den utviklinga vi ynskjer skal fortsette på Gautefallheia. Det å trygge nødvendig infrastruktur er avgjerande for å nå dette målet.

FLEIRE TOMTER Eg ynskjer i dette nummeret av "Sommar

Arbeidet har hatt ein svært god start, der vi er så heldige at vi har lokale entreprenørar som har kompetanse, og som er konkurransedyktige til å gjennomføre slike store prosjekt.

i Nissedal" å framheve den store satsinga på tomteetableringar som skal gjennomførast i kommunen. Dette er basert på det gode arbeidet som bu- og næringsutvalet gjennomførte i fjor.

Det kommunale samarbeidet mellom dei to kommunane er svært godt, og det er dyktige folk frå kommunane som har styringa med dette store prosjektet.

Dette arbeidet har også resultert i at vi i 2013 vil sjå på moglegheitene vi har, for å få realisert nye attraktive prøvebustadar i kommunen.

Eg håpar at videooverføring av kommunestyremøta vil vere på plass om ikkje lenge. Då kan du lettare oppleve det politiske livet i Nissedal kommune.

NYTT TRIMROM Elles blir det svært spennande og fylje arbeidet med bygging av nytt trimrom i Tambagarommet i Fleirbrukshuset. Dette rommet som har fått namnet sitt inspirert av Nissedal kommune sitt venskapsforhold til byen Tambaga i Mali.

Beste helsingar Halvor Homme—Ordførar i Nissedal

Folkehelse er me gode på i Nissedal, og eg er sikker på at bygging av nytt trimrom vil auke aktiviteten ytterlegare.

Ansvarleg utgjevar:

BETRE SKULE Det blir også eit lyft for skulane i 2013. Det gode arbeidet som blir gjort av dei tilsette ved skulane i kommunen med tilpassa opplæring, er eit arbeid eg har stor tru på vil skape ein enda betre skule for våre ungar.

Nissedal kommune Nissedal næringslag

Kultureininga har også blitt styrka, og eg håpar dette vil gje eit endå betre og breiare tilbod i 2013. Nissedal er ein kommune med svært mange ulike idrett & kulturarrangement, så vi håpar at styrkinga av denne eininga vil bidra til at endå fleire kan nytte desse gode tilboda.

Framsidefoto: Simonas Fotostudio Utarbeidet av Caroline Soest, ctcsoest@gmail.com Grafisk produksjon: Reklamehuset Wera Porsgrunn 2


INNHALD 4-5

Interiørtips

8-9

Naturens eige badeland

11

Opnar butikken i Nissedal

13

Søppeldronningene

15

Kyrkjejubileum

17

Treungbanen 100 år

19

Nytt liv i Søftestad gruver

21

Spel: Nissedal til alle tider

22-23

Turtips og kart

25

Arrangementskalender

28-31

Sommeraktivitetar

33

Næringslaget/Raudekrossen

34-35

Gaupejakt & Fisketur på Felle

37

Du finn oss på nett

41

To som bygger

Utforsk Nissedal, der naturopplevingane står i kø

Discover Nissedal, where nature beckons you

∞ Toppturar i fjellet og tøff terrengsykling på fjellsvaer

∞ Mountain peak tracks and tough cross country cycling

∞ Mjuke sandstrender og badeliv i jettegryter

∞ Soft sandy beaches and bathing experience in the

∞ Klatre i Hægefjell og padle langs spennande kanalar

potholes

∞ Vandre gjennom mosegrodd trollskog og finne

∞ Climb Hægefjell or paddle through exciting canals

kulturskattar på nye skogsstiar

∞ Walk through moss overgrown troll woods and find cultural treasures on new forest trails

FOTO: Simonas Fotostudio

3


Eigen stil i lånt leiligheit Skap din eigen stil, sjølv om du leiger hus. - Planlegg innkjøpa og spar til noko du verkeleg har lyst på, rår to unge interiørarkitektar. << Eg sparar heller til eit ordentleg fint teppe, enn å kjøpe noko i full fart, seier Kathrine Aarak. >> Ho og kjærasten Gordon Brennan sit i den kvite, vesle sofaen i stoga. Dei leiger ei kommunal leiligheit i Treungen. Framleis er det litt ekkolyd i leiligheita. Paret har nemleg unngått gardiner i stoga. Det er jo så fin utsikt ned mot vatnet, så kvifor i all verda skjule den med gardiner? Det er difor Kathrine sparar til teppe, som luner og gjev betre akustikk i rommet. - The view is amazing, konkluderar Gordon.

DESIGNSTOL: Designaren Le Corbusier er Gordon Brennans favoritt. Stolen er Corbusier-merke, bordet frå Ikea, og 60-talshylla er kjøpt for 50 kroner på bruktbutikken i Åmli. Teppet er kjøpt på ei reise til Mexico.

FLOTT UTSIKT: Ingen vits med gardiner, når ein har så fin utsikt, synest Kathrine Aarak og Gordon Brennan.

4


TWO OF A KIND: Kathrine Aarak og kjærasten Gordon Brennan møttest som designstudentar i Dublin. No bur dei i Treungen og jobbar saman i arkitektfirmaet Point Design i Drangedal.

FOTO: Simonas Fotostudio. TEKST: Tone Lundeberg Reinholt

Møttest i Dublin Han er frå Dublin og det var der dei traff kvarandre. På Griffith College, som er kjent for sitt internasjonale skulemiljø. Kathrine bestemte seg for å ta dei to siste studieåra innan design ved colleget, og reiste dit saman med fleire andre norske studentar. -

Eg gjekk inn i eit rom og såg 30 norske jenter! Då kikka eg bort på kameraten min og smilte. Eg hugsar eg tenkte: This is really happening, fortel Gordon, og kikkar lurt bort på kjærasten.

Etter endt skulegang reiste dei på tur til søraust-Asia, Australia og New Zealand. Reisa enda opp i designeranes mekka, Paris, før dei vendte heim kvar til sitt. Gordon prøvde å finne arbeid i Dublin, medan Kathrine reiste rett til ny jobb i arkitektfirmaet Point design i Drangedal.

Heim til Treungen Det tok ikkje lang tid før Gordon bestemte seg for å kome etter til Noreg og Treungen. Fyrst arbeidde Gordon på det nye Z-museum, men no er han også tilsett i Point Design. Der arbeider dei mest med utforming av offentlege bygningar. Likevel - om det er ein stor skule, eller ein liten leiligheit som skal innreiast, så er prinsippa mykje det same.

<< Planlegg. Ta mål av rom og møblar. Tenk på kvar sollyset kjem inn. >> Katrine og Gordon har ikkje hasta med å innreie den kommunale leiligheita dei har flytta inn i. Dei har tatt rom for rom, og møbel for møbel. I tillegg er dei to ulike sjeler med sterke meiningar om kva som fungerar i eit hus, så her er det snakk om kompromiss og samarbeid.

Brukt og design I eine hjørnet av stoga står ein stor, svart stol. Den er designa av sveitsaren Le Corbusier, som er Gordons store designaridol. Like ved stolen står eit enkelt bord frå Ikea, og ved veggen eit skåp, som er kjøpt for 50 kroner på brukthandelen i nabobygda Åmli. På golvet ligg eit handlaga teppe i sterke fargar frå Mexico. -

Det treng ikkje vere nytt alt ein kjøper. Me kjøper fordi me likar designen, ikkje nødvendigvis fordi designaren er kjend, seier Kathrine.

Lag ein plan -

Kva bør ein tenke på dersom ein skal pusse opp eit rom, eller eit hus? Lage ein plan og tenke over kva funksjonar rommet skal ha. I dag skal «alle» ha ei øy på kjøkkenet sitt, men dei har eigentleg ikkje plass, svarar Kathrine. Sjå kva du har behov for. Tenk etter om du likar å sitje rundt ei øy, eller ved eit kjøkkenbord. Mange prøvar å stue inn for mange møblar i eit rom. Mål opp før du går ut og handlar. Me budde her ganske lenge, før me fann ut korleis me ville ha det, seier Kathrine.

5


6


7


Speed and fun at the potholes <Jettegrytene> At Eikhom , the potholes attract tourists from far and wide. The smooth, polished rock formations left by river Fyresåne, after it was dammed off, creates the perfect natural bathing paradise for young and old. Although not suitable for families with young infants, due to the slipperiness of the rocks, they are perfect for older children, teenagers and adults to enjoy a fun filled day. You can jump off the ledges or slide down the riverbed. Remember to check the water depth first. There are no lifeguards, so you must ensure your own safety. Don’t forget to pack a lunch or even dinner. Please take care not to light fires or barbeques on the rock surfaces as this splits the rocks. And do not forget to tidy up after you. Enjoy the special scenery and Nissedal’s natural bathing paradise. You can get to the potholes by following the RV 41 to Haugsjåsund familiecamping, from there you follow the signs Jettegrytene. Toll payment is required on this road.

Take note: The potholes can be closed temporarily due to maintenance at the power station. If unsure, contact the tourist office. Tel. +47 350 48 444 Engelsk oversetting: Simona van Tunen

BOBLEBAD: Prøv det naturlege boblebadet i Jettegrytene.

Velkomen til draumebutikken med eigen kaffibar i Treungen sentrum Ope:

Måndag – torsdag: 10-16 Fredag: 10 – 19:30 Laurdag: 10 – 15

«Lik» okkon på Facebook: Svigerinnenes Draum E-post: post@svigerinnenesdraum.no Tlf: 481 76 298 - Mi sender fraktfritt Merker mi fører: By Ti-Mo, Line of Oslo, Ciso, Wheat, Noa Noa Mini A Ture, Wik & Walsøe, Cecilie Melli, Snella & Petronella, Barfota, Hübsch, Bloomingville, Greengate, Rice, Falby, Lisbeth Dahl, Dixie og Helbak, Kaffi & te frå Lippe m.fl...

8


JETTEGRYTER: Elvevatnet har sett steinar og grus i roterande rørsler og laga det ein kallar jettegryter. Det mjuke, glatte berget er perfekt for badeleik og moro.

FOTO: Simonas Fotostudio TEKST: Tone Lundeberg Reinholt

Fart og moro i Jettegrytene Jettegrytene på Eikhom lokkar turistar frå fjern og nær. Den perfekte badeplassen for deg med tenåringar i familien. Ein varm sommardag kan med fordel nytast i Jettegrytene. Pakk bilen med god niste, gode teppe til å sitte på, badetøy og store handkle.

NB: Det kan vere ei utfordring å ha med seg dei aller minste barna på denne badeplassen. Den er ikkje det ein kan kalle barnevenleg.

Du tek av frå riksveg 41 ved Haugsjåsund familiecamping. Deretter er vegen skilta mot Jettegrytene. Hugs å ta med bompengar.

For dei unge For dei største barna, tenåringar og vaksne, er dette eit perfekt område. Ein kan hoppe ned i grytene og skli nedover elveleiet. Dei tøffaste hoppar ned i den største jettegryta. Men ver forsiktig. Undersøk grunnen før du hoppar.

Start tidleg På solrike dagar, kan det vere vanskeleg å få ein god parkeringsplass. Start tidleg og et heller frukosten framme ved målet. Du køyrer heilt fram til badeplassen.

Et gjerne lunsj og middagen her, men ver venleg: Ikkje tenn opp bål, eller eingongsgrill, rett på berget. Då sprekk det opp og den fine badeplassen blir øydelagt.

Jettegrytene ligg i eit privat område og det er ingen badevakt på plassen. Difor har du ansvaret for tryggleiken din sjølv. Pass særleg på når du går på berget, det kan vere farleg glatt.

Nyt det heilt spesielle landskapet og Nissedals naturlege badeland.

Viktig info

Det er også den mjuke, glatte steinen som skaper den gode badeopplevinga. Elva Fyresåna har snurra rundt stein i elveleiet, slik at det har laga seg store og små jettegryter.

NB! Av og til er vegen inn til Jettegrytene stengt på grunn av vedlikehaldsarbeid ved kraftverket. Vil du vere sikker på at vegen er open, kan du kontakte turistinformasjonen: 350 48 444.

Heilt naturleg Etter at elva blei demt opp for kraftproduksjon, kom jettegrytene til syne og folk byrja etter kvart å bruke det som badeplass. Ei naturleg vass-skile passar for store og små.

Jettegrytene er privat eigd. Gjer vel og rydd etter deg, slik at alle kan få lov å bruke badeplassen i mange år framover.

9


Velkommen til nye Nissedal Landhandel!

Nissedal landhandel kan tilby et rikt utvalg av dagligvarer, og kan skaffe det meste p책 bestilling. Vi har ogs책 drivstoff og post i butikk, og en god kopp kaffe kan vi ogs책 by p책. Nissedal landhandel ligger langs rv 41, ved siden av Kyrkjebygda oppvekstsenter.

Annonse Nissedal Landhandel

butikk@nissedallandhandel.no


Opnar nærbutikken i Nissedal

Dersom alt går etter planen, opnar daglegvarebutikken i Nissedal til påske. -

Me skal måle veggene, skifte ut lampene, lage ein ny kaffe-krok og legge nytt golvbelegg der det trengs.

Ian Parry-Jones peikar og forklarar. Når intervjuet blir gjort, er butikken kald og hyllene tomme. Dette skal endre seg, helst før påskeferien startar. Nye hyller og nye varer skal inn. I tillegg til «mjølk og brød», skal folk også kunne finne det vesle ekstra i vareutvalet. Dette skal vere ein matbutikk for dei som bur fast og for dei som har hytte i Nissedal.

<< Det var vel i grunnen få som hadde sett føre seg at eg skulle overta, innrømmer Cecilie. >>

Butikk for alle -

Grunnstamma er dei som bur her fast, så håpar me hyttefolket vil bli eit godt tilskot, seier Ian ParryJones.

<< I utgangspunktet tenkte me: Kva skal me leve av og kva skal me gjere her? Men så har det lagt seg til rette, seier Ian >>

Han og sambuaren Cecilie Hellum planlegg langope på fredag og gode opningstider laurdag. Med tid og stunder ønskjer dei også å ha ein web-butikk, helst ein der folk kan handle og betale på førehand. Dermed kan varene pakkast ferdige og vere klare til henting på butikken, eller til utkøyring. Butikken skal høyre til kjeden Nærmat i Norgesgruppen.

Overtek odelsgard Ian og Cecilie kjem frå storbylivet i Oslo, til gardsdrift i vesle Kyrkjebygda. Ian er frå Wales, men har budd 23 år i Oslo. Cecilie Hellum er født i Oslo og oppvaksen i Arendal. Som student flytta ho tilbake til Oslo, der ho traff Ian for fire år sidan. Butikkeventyret i Nissedal starta då spørsmålet om kven som skulle overta odelsgarden Austre Grimstvedt blei reist. Mor til Cecilie Hellum hadde odelen, og som neste kvinne i rekka, kunne Cecilie overta garden, om ho ville.

VELKOMNE: Ian Parry-Jones og Cecilie Hellum har flytta frå Oslo til Kyrkjebygda i Nissedal for å drive daglegvare.

Ein prosess -

Det var vel i grunnen få som hadde sett føre seg at eg skulle overta, innrømmer Cecilie. Det har vore ein prosess. I utgangspunktet tenkte me: Kva skal me leve av og kva skal me gjere her? Men så har det lagt seg til rette, seier Ian, og viser mellom anna til nærbutikken som trong nye drivarar.

Ian skal stå for den daglege drifta av butikken, medan Cecilie skal pendle til jobb i nabokommunen Fyresdal. Ho er utdanna antropolog og har fått jobb som integreringskoordinator ved Telemark Lys. Fyrste gong ho var på veg til jobb, såg ho både elg og rådyr på arbeidsvegen. Ingen tvil om at Cecilie Hellum har busett seg langt ute på landet.

TEKST: Tone Lundeberg Reinholt FOTO: Simonas Fotostudio

Ian Parry-Jones and Cecilie Hellum recently moved from Oslo to Nissedal, not only to take over Cecilie's family farm but also run the local grocery store in Nissedal. After refurbishments the couple hope to reopen the doors before the Easter holidays. The shelves, stocked with the usual bread and milk, will also have the little extras. They expect to have longer opening hours on Fridays and reasonable hours on Saturdays. In time they also hope to start up a web shop where you can order your groceries beforehand and have them ready packed for you when you come to pick them up. Engelsk oversetting: Simona van Tunen

11


Eigarar med hytte i IATA – kommunane

Ordning for avfall frå hytter Frå 01.01.2001 er det ikkje høve til å legge matavfall og anna våtorganisk avfall på deponi. Indre Agder & Telemark Avfallsselskap IKS, som syter for avfallshandteringa i Drangedal, Nissedal, Åmli og Nome, har tatt konsekvensen av dette og innfører sortering av avfall frå hytter. I dykkar felt er det bygd bu for sortering av avfall. I bua blir det plassert dunkar for dei ymse avfallstypane. Dunkane blir merka for det avfallet som skal i. Det er viktig at rett avfall blir lagt i rett dunk. Slik sorterer du avfall: Avfallstype: Døme: Matrestar: Frukt, grønsaker, teposar, bakevarer, ris, pasta Papir: Aviser, vekeblad, tidsskrift, reklame Papp: Pappaskar, brunt papir Plastemballasje: All emballasjeplast som flasker, kanner, plastboksar, plastbeger, plastfolie, bæreposar Glas/småmetall: Klart og farga glas/flasker med lokk skrudd av, vaska hermetikkboksar, metallok, metallkorkar Drikkekartong: Reingjorde kartongar til mjølk, juice, dessert, syltetøy, youghurt Restavfall: Avfall som blir att når du har kjeldesortert, t.d. hardplast bleier, keramikk, porselen

DETTE MÅ DU SJØLV BRINGE TIL MILJØSTASJONEN Husk me har laurdagsope 4. mai og 7. september kl 09:00-14:00 Trevirke, bygningsavfall, hageavfall, møblar. Bildekk og andre typar dekk. Jernskrap, kasserte elektriske og elektroniske produkt (TV, kjøleskap, komfyr, radio, støvsugar m.m). Bilbatteri. Ikkje set dette avfallet inne i eller på utsida av bua. Dersom bua blir nytta til avfall som ikkje skal vere der, vil kostnaden med fjerning av avfallet bli fakturert alle som soknar til bua. Avfallsbuene blir låst. Kvar hytte får tilsendt ein nøkkel. Avfallet blir henta av renovasjonsbilane til avfallsselskapet. I bua er det slått opp kalender som syner når dei ymse avfallstypane blir henta. Matrestar bør bli samla opp i eigna papir- elle bioposar på hytta. Dersom det er fleire som nyttar hytta, gjer ordninga kjent for alle. Heng denne informasjonen opp saman med nøkkelen til sorteringsbua. Sortering av avfallet starter ved kjelda. Ei tilrettelegging for kjeldesortering på kjøkkenet med oppsamlingseiningar kan difor ofte vere ein god start. Spørsmål om avfallshandteringa kan rettast til: IATA IKS, 3855 Treungen, Tlf: 35 04 83 50

NB!! Restar av måling, lakk, beis, lim, tynner, løysemidlar, spillolje og lyspærer, lysstoffrøyr, energipærer og oppladbare batteri og småelektronikk (mobiltlf, småradioar og liknande) er ikkje restavfall. Dette definerast som farleg avfall. Me vil køyre ekstra rute for oppsamling av farleg avfall 4 vender i året.

Langmoen Avfallsplass tlf. nr.35 04 83 50 - www.iata.no


Gamalt skrot blir som nytt Ein gamal utslagsvask, eit bulkete sinkfat, eit gamalt mjølkespann. Plukk dei opp av søpla og plant blomar i dei! -

Den må eg ha! Sjå på den gamle vasken.

Wenche Aronsen trippar rundt på høge støveletthælar i IATA sin søppelbutikk. Målbevisst leitar ho fram gamle bøtter og spann, ein kaffekjele og ei lita hylle. Venninna Turid Skjævestad er ikkje dårlegare. Ho lyfter på bokstablar og kikkar bak stolar og bord inne i bua. -

Sjå på det gilde bordet, Wenche. Det var jo kjempetøft, utbryt Turid. Ja, og denne sinkbalja. Det er slik eg vil plante blomster i til sommaren, veit du, seier Wenche.

ME FANN, ME FANN: Turid Skjævestad, Åsta Storkås og Wenche Aronsen fann mange skattar i gjenbruksbutikken på IATA.

Søppeldronninger Åsta Storkås er også med for å kikke etter skattar i søppelbutikken. Ho finn eit fint bord og ei blomsterpotte. I tillegg får ho ein haug med gode frå dei to rutinerte søppeldronningene, Wenche og Turid. Til dagleg driv Wenche driv bruktbutikk i Treungen, medan Turid arbeider i dottera Pernille Stephensen sin blomsterbutikk; Tveitsund blomar og gåver. Begge har pasjon for gjenbruk. Både Wenche og Turid er glade i å stoppe om møbler, og heime i husa deira er det svært få nykjøpte møblar.

Gildt med gjenbruk -

-

Du skjønnar; Gjenbruk, det er ingenting som er så gildt som det, seier Turid. Om eg hadde vore på bar bakke og skulle ha innreidd eit hus no, så skulle eg i løpet av ein månad ha innreia det tipp topp, bare med gjenbruk, legg ho til. Sjå her, seier Turid og viser fram eit stort kakefat. Dette er Hadeland, men det er eit lite skår i det, så det er ingenting verdt.

Wenche kjem drassande med restane av ei gamal springfjærmadrass. Perfekt som espalier til klematisen! Gamle treski kan bli fine hyller. Er dei retteleg gamle, er dei verdt ein god slump pengar også. Inne i gjenbruksbutikken til IATA finst mange skipar denne dagen. I tillegg til gamle stolar og bord, bøker, spel og porselen. Til og med ein fin turprimus frå 70-talet, eit kattebur og ei sag. Alt til ein billig penge. Alfred Eilefstjønn kjem ut for å ta imot pengar frå dei handlelystne damene. Så stappar dei bilen full av gilde gjenbruksfunn, og køyrer heim for å pusse og reinse skattane frå søpla. TEKST: Tone Lundeberg Reinholt FOTO: Simonas Fotostudio

13

BRUKTE SKI: Treng du ski? Eller bruke eit par gamle treski som hylle?


14


Kyrkjejubileum i Nissedal

2013 og 2014 Treungen kyrkje er 150 år 25. mars 2013. Det vert markert med jubileumsgudstenste palmesundag 24. mars og med jubileumsfest på Treungen dehus etterpå.

beJON EIKEMO FOTO: Nama

Til hausten vil det kome ut ei fin jubileumsbok som tek for seg kyrkja si historie i Nissedal frå tidlegare tider og fram til i dag, med hovudvekt på Treungen kyrkje og Nissedal kyrkje. Jubileumsboka bør vere ei soleklar jolegåve i 2013! Nissedal kyrkje er 250 år 12. september 2014. Det vert markert med jubileumsgudsteneste sundag 21. september i 2014 og med jubileumsmarkering etterpå. Elles vert det vist til kulturkalenderen for Nissedal kommune både i 2013 og 2014 om konsertar og andre arrangement som kvar på sitt vis er med å markere jubilea for kyrkjene våre. TEKST: Jon Inge Nordbø FOTO: Olav Jakob Tveit

Treungen kyrkje 1863

Nissedal kyrkje 1764

Treungen church celebrates its 150 years anniversary 25th March 2013. There will be a commemoration service on palm Sunday 24th of March and a party will be held in Treungen's pray house afterwards. In the autumn a book will be published which tells the history of the churches in Nissedal up to now, focusing on the Treungen and Nissedal churches. Nissedal chuch celebrates 250 years on the 12th of September 2014. A church service and party on the 21st of September 2014 will mark this historic day. A part of Nissedal`s cultural calendar, a number of concerts and events are planned for 2013 and 2014 to celebrate these anniversaries. Engelsk oversetting: Simona van Tunen 15


Kjelder og boktips: «Togbytte på Nelaug» av Thor Bjerke og Ove Tovås «Nissedal bygdesoge, kultursoga 1900 – 1999» av Kjell Åsen «Treungbanen» av Gottfred Lorentzen

100 years Treungen railway line It was a 100 years ago that people of Nissedal met the first train as it rolled into Treungen station. It became an important line for many in Nissedal. Søftestad mines were in use, it brought supplies and passengers from the city of Arendal to the small town of Treungen and met with the cargo boats Fram and Nisser for the shops, hotels and hostels in all the villages around the lake. It also brought the famous writer Knut Hamsum as summer guest for many summers. About 300 men built the railway line from Åmli to Treungen in 3 years. At Tjønnefoss a station was built, which is now a cafe, Tjørrullkroa and Lindas Bar. There were also stations at Ilekleiv and Haukerhyl. The end of the line was viewed by many to be in the wrong place, as a bridge had to be built over the strait where now the beautiful stone bridge Tveitsundbrua, which was finished in 1918, stands. The railway`s adventure lasted 54 years, and many who still live in Treungen and Nissedal remember the sad day when the last train left Treungen Station in 1967. Engelsk oversetting: Simona van Tunen

16


Treungbanens jubileumsår For 100 år sidan tok nissedølane imot det aller fyrste toget som rulla inn på perrongen ved Treungen stasjon. Det var på mange måtar ein gullalder for Nissedal. Søftestadgruva var i drift, toget rulla oppover frå Arendal by og ut på landet til Treungen stasjon, lastebåtane Fram og Nissen trafikkerte Nisser, det var butikkar, hotell og pensjonat i alle grender. Som ein kuriositet kan ein nemne at prominente gjester kom på besøk i dei dagar. Forfattaren Knut Hamsun var fast sommargjest på Tveitsund Turisthotel fleire somrar. Statsminister Gunnar Knutsen var ein moderne mann, som var for bygginga av Treungbanen. Han overnatta hjå småbrukaren Tjostolv Solli, som var ein av dei som sat i komiteen for å få ein smalspora jernbane opp til Treungen. Solli skal ha sagt seinare at ”Eg he kleine hus, men det he nå hysa ein statsminister.” Dei andre som sat i komiteen var Brynjulv Nordbø, Halvor T. Homme og Hans Kilen.

Tveitsund

Tveitsund stasjon

Tveitsund hotel

Bilda er lånt frå bildearkivet til Frank Lien TEKST: Tone L. Reinholt

Arbeid til mange Anlegget på banen frå Åmli til Treungen gav arbeid til både nissedølar og anleggsluskar utanfrå. I tre år arbeidde rundt 300 mann på banen. Skinnene blei fyrst lagt frå Åmli og fram til grustaket ved Bjorevja. Strekninga mellom Øy og Gaukås var vanskeleg. Eit ulent myrområde måtte sprengast vekk med dynamitt, før dei fylte i med steinmasse. Ved Tjønnefoss blei det bygd stasjon, same staden der det i dag er kafe; Tjørullkroa og Lindas Bar. Kommunestyret i Nissedal kravde også haldeplassar ved Ilekleiv og Haukerhyl. Endestasjonen blei lagt på «feil side av Tveitsund», meinte nokre. Enden på visa blei at ein måtte byggje bru over sundet, og i 1918 stod den fine, steinkvelvde Tveitsundbrua klar.

Siste tog frå Treungen Jernbaneeventyret varte i 54 år. Mange som bur i Treungen og Nissedal hugsar enno den triste avskjedsdagen i 1967, då siste toget gjekk ut frå Treungen stasjon. Gottfred Lorentzen frå Åmli, som var tilsett ved jernbanen i eit langt liv, skriv slik i publikasjonen «Treungbanen»: «Så dypt inntrykk gjorde denne siste turen på meg og alle de andre. Flere tok til tårene, noen bannet, noen svor, og sendte all verdens forbannelser over NSB og styresmaktene. Ja, en var nå så sint på NSB at han sparket i motorvogna før den la ut fra Treungen på den siste turen. Det var flere som brukte toget for å komme seg på arbeide, noen gikk på realskolen i Åmli andre gikk på skolen i Arendal. Flere om bord på toget hadde vært med på å bygge jernbanen. Ja, minnene som dukket frem var mange. Og ikke minst, minnene om den store trafikken som var ved banen til de store høytidene. Ja, da var det at de unge svermet rundt stasjonsområdet i spenning, og speidet etter fine jenter fra Sørlandet. Mye nytt blod kom til bygdene på denne måten. Og ikke å forglemme den sitring og forventningen vi unge hadde når vi så Osram og Phillips lyspærene lyse på fabrikktaket på Myrene når vi kom til byen. Nedleggelsen var på mange måter en spiker i kista for utviklingen av næringslivet mange år fremover.»

17


New life in the mines Søftestad Mines is a disused iron ore mine which lies 17 km from Treungen towards Vrådal. In 1916 A/S Søftestad Gruber was established and the company started test production. Houses and a slow path to the lake Nisser was built. As was the Treungen railway line to transport the ore to Arendal. A shaft of 150 meters was drilled to about 46 meter above the water line of lake Nisser. Work stopped in 1921. In 1937-38 the mines reopened after reorganisation and a contract signed for transport of the ore to Germany. Work was disrupted during WWII and resumed in 1946. The mine`s shaft nr 7 is about 350 m deep from the top of the hill. Shaft nr 3 lies below Nisser`s water level and shaft nr 11 is the deepest. In the 1950`s about 30.000 tons of ore was extracted per year. During the 50's- 60`s about 60 people worked in the mines. In the 60's production depleted as with the market. August 1st 1965 the mines closed, two years later the railway line. In 2008 the Søftestad Mines Friends' Society was formed to preserve the mines technical heritage. In the area is also the Amours Workshop run by blacksmith Russel Thomas. He recreates weapons and amour of high quality as they would have been in the Bronze Age, Roman, Viking and Medieval times.

18

The mine area is constantly under development, but will be opened for public from 23rd of June to 15th of August on Fridays, Saturdays and Sundays. Other days by appointment.


Nytt liv i Søftestad Gruber Søftestad Gruber er en nedlagt jernmalmgruve som ligger ca. 17 km. fra Tveitsund bru mot Vrådal. Det er vanskelig å tidfeste bestemt når forekomsten av jernmalm ble funnet, men den er kjent og nevnt av den danske statsminister Rewentlow ved hans reise her i 1811. Nes Jernverk eide forekomsten frem til 1916, da de overdro sine rettigheter til det nystiftede A/S Søftestad Gruber. Dette selskapet satte i gang prøvedrift i 1916-17. Det ble bygget en del hus samt bremsebane ned til Nisser-vannet. For transport av malmen til Treungen stasjon ble det bygget en lekter som skulle laste 100 tonn. Det ble i feltet drevet en ca. 150 meter lang stoll, ca. 46 meter over Nissers nivå. Driften varte frem til 1921 da alt arbeid ble innstilt. I 1937-38 ble arbeidet igjen opptatt med reorganisering av selskapet og dette lykkes slik at driften ble startet i april 1939 med diverse anleggsarbeider. Kontrakt om levering av malm til Tyskland var sluttet, men ble kansellert ved krigsutbruddet. Fra 1946 ble leveringene til Tyskland igjen opptatt. Malmen er en blanding av magnetitt og hematitt i forholdet ca. 60-40 %, og ved skjeiding med permanente magneter ble eksportgodset 53-56 % Fe og 1,1-1,3 % P. Gruvens såle 7 er ca. 350 meter dyp etter fallet fra toppen av åsen. Såle 3 ligger under Nisser, og såle 11 er gruvens dypeste. Produksjonen på 1950-tallet dreide seg om ca. 30 000 tonn i året. Transport av malmen i disse årene foregikk på 10-tonns biler til Treungen stasjon i tobber à 2 tonn. Der ble malmen lastet over på 12-tonns jernbanevogner som kjørte vel 9 mil til Arendal. Her gikk malmen til siloer på kaien og derfra på beltetransportør til båt for skiping til Tyskland. Søftestad Gruber hadde på 50 og 60-tallet opp i mot 60 ansatte. Fra Agderposten den 28. april 1962 kan vi lese at gruven kastet av seg en skatt lik en femtedel av Nissedal kommunes budsjett, og dekket i sin tid 80-90 prosent av Treungbanens kapasitet. Malmmarkedet ble på 60-tallet etter hvert svakere, og sammen med produksjonssvikt gjorde at gruven kom i likvide vanskeligheter. Den 1. august 1965 ble drifta ved A/S Søftestad Gruber innstilt. To år etter, i september 1967 var det også slutt for Treungbanen.

Fra gruva

til tobb

så på

bil til

jernbane og båt

I 2008 ble Søftestag Grubers Venneforening dannet med formål å bevare Søftestad Gruber som et teknisk kulturminne. I området er også The Armourers Workshop med smeden Russell Thomas etablert. Her gjenskapes det våpen og rustninger av høy kvalitet nært opptil slik de ble laget i bronsealder, romertiden, vikingetiden og middelalderen. Gruveområdet er stadig under utvikling, men er åpent for besøkende fra 23. juni til 15. august fredag, lørdag og søndager. Utover det etter avtale.

TEKST: Jon Ø. Aamo Leder av Søftestad Grubers Venneforening Engelsk oversetting: Simona van Tunen

19

før smelteverk


20


"NISSEDAL TIL ALLE TIDER" I samband med jubileumsåret 2013 har Nissedalkoret tatt på seg å framføre "Nissedal til alle tider" LAURDAG 9.november 2013 på FLEIRBRUKSHUSET i Treungen Tekst: Kjell Aasen Musikk: Sigvald Tveit, framført av profesjonelle musikarar. Regi: Tor Arne Ursin og Leif Arild Sanden( Grenland friteater) Kor og musikk leiet av Olav Svalastog.

Spelet tek for seg delar av Nissedal sin historie, frå dei tidlegaste tider og inn i det tjuvande år hundre. Eit av elementa er tverrkulturell påverknad også i dei dagar: Vi møter taterfylgje, sigøynarfamilie, rallarar, bønder, kvinnfolk som kan kjeftekunsten og ungdom med utferdslengten. Alt knyta til gruvedrift, vasskraft, jernbanen og utvandring til Amerika. Spelet vil bli framført av både profesjonelle og gode amatørar.

Sett av dagen NÅ ~ HJARTELEG VELKOMEN

21


Nissedal har mange fine turløyper. Utgangspunkt for kvar løype er markert på oversiktskartet. Nr på kartet viser til løypene du finn i oversikten under. Standard på merking kan variere noko, og ein gjer merksam på at ein går på eige ansvar. På heimesida til Nissedal kommune www.nissedal.kommune.no under "Turist" og "Turløyper" er ein del av løypene markert på kart og nøyare omtalt. Nissedal has many fine walks and treks. Each starting point of a trek is marked on the map, which corresponds to a num ber mentioned in the list below. The routes can vary in difficulty and marking, one must take care on each trip and at one's own risk. On the Nissedal website www.nissedal.kommune.no under "Turist" and "Turløyper” you can find more information and detailed maps for some of these routes.

Nr Løypenamn

Område

h.o.h / lengde

Merking

Standard

1. Ufshomfjell

Fjone

664

5km

Blå måling

Bratte parti

2. Vik

Fjone

576

2km

Blå måling

Lett løype

3. Raunåsen

Fjone

570

5km

Blå måling

Bratte parti

4. Solåsknatten

Fjone

494

3km

Blå måling

Relativt lett

5. Husfjell

Fjone

522

4km

Blå måling

Relativt lett

6. Lindefjell

Fjone

689

4km

Blå måling

Relativt lett

7. Hægefjell

Fjone

1021

8km

Enkelte bratte parti

8. Car Walk

Fjone

808

3km

Innovativ Fjellturisme "Gravhaugar"

9. Storefejll

Fjalestad

808

5km

Blå måling

Bratte parti

10. Støyldalen/

Håtveit

727

8km

Blå måling

Lett løype/bratt

Himmelstøyl

Lett løype

Terreng

11. Norkeåsen/

Treungen/

12. Røyrodden

Aarak

13. Liland

Treungen/

396

4km

14. Skuggenatten

Tveit Treungen

786

14km

15. Jernbanelina

Treungen

240

3km

16. Måvatn

Kyrkjebygda

665

8km

17. olkestien

Nissedal kyrjke

663 5,5km

"Folkestien"

18. Vikodden

Nordbygda

250

2km

"Friluftsområde

19. Dalsnipa

Haugsjåsund

620

3km

Bratt

20. Hjasufnatten

Treungen

802 2,5km

Bratt

21. Kronfjell

Fjone

925

22. Heigetilløypa

NissedalKyrkjebygdheia

23. Stefanstoga

Gautefall Felle -Skåli

24. Stisykling

Heimdal

373 3,2km 1,3km

Innovativ

Bratte parti

Fjellturisme

Lett løype Relativt lett

Godt merka

Lett/ God veg

Blå måling 20km

Bratt! Sykkelveg Lett terreng Lett løype

Dagstur, bratt Middels- krevjande

Lett løype

Pkt 24 er utgangspunkt for eit nett av løyper for stisykling/terrengsykling – utarbeiding av eigne kart. Havrefjell – og Gautefall Turlag har utarbeidd gode turkart – sjå nettsidene under DNT; www.turistforeningen.no/havrefjell eller www.turistforeningen.no/telemark Nr 24 is the start of a network of tracks for offroad cycling - an own map is being developed. Havrefjell - and Gautefall Trekking group has a good map with different routes. Look up www.turistforeningen.no/havrefjell or www.turistforeningen.no/telemark. Engelsk oversetting: Simona van Tunen 22


7

TURSTIAR I NISSEDAL KOMMUNE 16

6 18

9

5

17

8 4 10 3 2 22 1 21 20

11

12

13

15 14

24

19

23

23


Treungen nye leiligheter i sentrum STENSLAND Winther Larsen annonse

Beliggende i Tveitsund med gangavstand til fasiliteter som bank, kafeer, kommunehus, butikker, fleirbrukshus, skole og barnehage. Leilighetene er lettstelte og blir liggende i et område uten gjennomgangstrafikk og lite støy. Treungen er kommunesenteret i Nissedal med meget vakker natur. Området er perfekt for friluftsaktiviteter og har et aktivt nærmiljø både for voksne og barn.

Prosjektet: 12 leiligheter fordelt på 6 bygg Boligtype: Bolig eierform: Selveierleiligheter Soverom: 2 - 3 P-rom: 65 - 117 m2 BrA / BTA: 68 - 124 m2 / 77 - 139m2

Priser fra kr 1.690.000,-

Carl erik Winther Larsen carl@cewlas.no - Mob. 404 03 511 geir Pettersbakken geir@cewlas.no - Mob. 917 47 907 FInn-kode 38791849 www.stenslandco.no

Med gode muligheter for å tilpasse leiligheten etter ditt ønske!

24


Arrangementskalender Mars

10. mars Gaither friends, konsert i Treungen kyrkje kl 18.00 15. mars Opning av jernbaneutstilling på Z museum 16. mars Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland, konsert i Fleirbrukshuset kl 19.30 17. mars Bygdekveld med markering av språkåret på Mila med Jon Eikemo, Nissedal mållag arrangerer kl 17.00 23. mars Påskeope på Pipo Lekeland med stor teiknekonkurranse! www.pipo.no 24. mars Jubileumsgudsteneste i Treungen kyrkje kl 11.00

April

28. april "Den Gjerrige", teaterframsyning i Fleirbrukshuset, Grenland Friteater kl 17.00

Mai

10. mai Sykkelløp med prolog på Lina. Arr: Treungen IL. 12. mai Løp til beins på Lina. Arr: Treungen IL 18. mai Crossbanen på Pipo Lekeland opnar for sesongen. www.pipo.no

Juni

1. juni Skuggenatten opp, andre løpet i Noregs Friidrettsforbunds motbakkecup. Kl. 9 – 12: Start turklassa. Kl. 13: Start konkurranseklassa. Arr: Treungen IL. 9. juni: Topptur til Furenusteren. Oppmøte kl. 11 ved Tjørullkroa, me køyrer saman til startpunktet. Turguide: Unni Britt Hansen, Treungen IL. 22. juni “Gå på vatnet” på Pipo Lekeland opnar for sesongen. www.pipo.no

Juli

Onsdagane 10., 17. og 24. juli. Ettermiddagscruise i Treungen kl. 15.15 - 16.45. M/S Fram: Nisser på langs (Vrådal - Treungen) Frå Vrådal Frå Vik Camping Frå Nygaards Brygge Til Treungen

11.00 12.45 13.45 15.00

Frå Treungen Frå Vik Camping Til Vrådal

17.00 19.15 21.00

28. juli Olsokgudsteneste på Tveit gamle kyrkjegard med kyrkjevandring August

1.– 3. august Treungenfestivalen. www.treungen.no 3. august Nissedalsmarken kl. 10 – 17. Salsboder, tivoli, tryllekunstnar og underhaldning. Arr: Treungen IL 25. august: Heigeitildagen. Tur frå Holmevatn til Gautefall. 20 km. Arr: Gautefall Turlag

September

1. september Kyrkjevandring frå Felle til Treungen Kyrkje med havrefjell turlag og turgruppa i Treungen IL 7. september Telemarks Tøffaste, terrengultraløp og terrengmaraton. Arr: Treungen IL 8. september Arendalsbanens vener arrangerer tur frå Arendal til Treungen, med markering av jubileet 22. september. Konsert i Treungen kyrkje. "Frå bygdefolk til bygdefolk". Medverkande: Synne Sanden, Ådne Svalastog, Jo-Martin Grosås Nordbø, Åshild Reime, Johanne Flottorp m. fl. Kl 18.00

November

9. november "Nissedal til alle tider" spel i Fleirbrukshuset med blant anna Nissedalskoret, Harald Valle, Leif Arild Sanden og fleire. For meir informasjon om arrangementa sjå www.nissedal.origo.no

25


26


27


Kva skal me finne på i dag? Pipo playgrounds

Z-museum

Kva gjer me om sommaren når det regner? Og kvar er den beste badeplassen når sola skin? Her får du nokre tips

Lekeland

Eit innhaldsrikt museum i Treungen, med fokus på gamle veteranbilar og andre køyretøy. Stor samling av orientalske teppe, Noregs største samling av telefonapparat, eigen veteranbilverkstad. Opna sommaren 2012. Kafé. www.zmuseum.no

Eit leikeparadis i den gamle lokstallen i Treungen. Stort område med innandørs klatrestativ, kjempestor sklie for dei tøffaste, og ballbinge med leikeområde for dei minste. Utandørs kan du gå på vatnet inne i store luftballongar, eller prøve tøff minicrossbane. Kafé. www.pipo.no

A museum, not only filled with veteran cars and vehicles, with it own restoration garage, it also has a large collection of oriental carpets. The museum houses as well, Norway's largest collection of telephones. Café www.z-museum.no

A play paradise in the old locomotive garage in Treungen. Inside is a large area with climbing apparatus, a giant slide and a play area for the little ones. Outside you can walk on water in large balls, or try the mini quad course. Café. www.pipo.no

*** What can you do in the summer when it raining? Or where are the best bathing places when it's sunny. Her are some tips

FOTO: Simonas Fotostudio TEKST: Tone Lundeberg Reinholt Engelsk oversetting: Simona van Tunen

Keramikar John Skognes Pottemakaren på Fjone, som brenn leirkara sine i steinomn. Årets produksjon blir brent på våren. Det er alltid spennande sjå korleis krukker og kar blir forma inne i den intense varmen. John er ein av få vestlege keramikarar som årleg blir invitert til den store tradisjonelle tefestivalen i Sør-Korea, Mungyeong International Tea - Bowl Exhibition.

Pottery in Fjone. The years production of pots are baked in the spring in a stone oven. Always exciting to see how the pots are formed in the intense warmth. John is one of the few western potters who are invited to attend the traditional Mungyeong Internation Tea-Bowl Exhibition in South Korea.

28

Galleri Fasteraune Eit lite og heilt spesielt galleri i Nissedal, ope i sommarsesongen. Kunstnarparet Heidi Fasteraune (biletkunstnar) og Morten Øen (forfattar og fotograf), viser fram eigne verk og har gjesteutstillarar på besøk.

A small but special gallery in Nissedal. Open in the summer. Artist couple Heidi Fasteraune (painter, artist) and Morten Øen (author and photographer) exhibit their own work as well as guest exhibitors.


What can we do today? Søftestad Gruber I drift frå 1916 til 1965. Det blei frakta mellom 40 og 50 tusen tonn jernmalm årleg med tog frå Treungen stasjon til Arendal. Derifrå gjekk det vidare til Tyskland. Gruva gav arbeid til om lag 60 mann, er 600 meter djup og skal ha 1764 trappetrinn frå botn til topp. Om du kontaktar Russel Thomas, eller John Aamo, kan du få ei omvisning på eit avgrensa område i gruva: www.søftestadgruber.no

Fjoneferja MS Fram Prøv Noregs minste kabelferje over Fjonesundet. Den fraktar toppen tre bilar om gongen og går i fast rutetrafikk mellom Nissedal og Fjone. www.fjonesundet.no Try Norway's smallest cable ferry over Fjonesundet. Takes up to 3 cars at one time and travels according to schedule between Nissedal and Fjone. www.fjonesundet.no

This mine operated from 1916 to 1965, it transported between 40 to 50 thousand tonnes of iron ore by train from Treungen station to Arendal. From there it was sent on to Germany. About 60 men worked in the mines at one time and the shafts are 600m deep with 1764 steps down. Contact Russel Thomas or John Aamo for a tour in the restored areas. www.søftestadgruber.no

Klatring Når sola skin, er klatreveggen i Hægefjell ein populær stad for folk frå inn- og utland. I dette området finn du også store buldresteinar. Villmarkscamp ved foten av fjellet. Regner det, eller er du ein som ikkje er så røynd i fjellskortene? Nisser hyttegrend og camping har klatrevegg og utstyr. www.nisser.no When the sun shines the cliff face of Hægefjell is a popular place for people locally and abroad. Here you can also find boulder stones. Camp at the foot of the mountain. Rainy day or not into the dizzy heights? Nisser Hyttegrend og camping has also a climbing wall and equipment. www.nisser.no

Smeden MS FRAM

Russel Thomas

Nokre gonger kjem turistbåten Fram frå Vrådal til Treungen. Nyt dagen på Nisser, gjerne med bok og eit glas vin på dekk. Rutetider: www.straand.no

Ved gruva i Søftestad bur ein heilt spesiell smed. Russel Thomas lagar kopiar av gamle rustningar på bestilling. Når skuleklassene i Nissedal besøker gruva, får dei alltid ein omvisning i verkstaden til Russel, noko som er eit høgdepunkt på skuleturen.

Tarzanhuske Få eit adrenalinkick! Prøv Tarzan- og Janehuska ved Nisser hyttegrend og camping på Fjone. Ein kjempependel høgt over bakken. www.nisser.no Get an adrenaline kick! Try the Tarzan and or Jane swing at Nisser Hyttegrend og Camping in Fjone. A large pendulum swing high above ground. www.nisser.no

On occasion the tourist boat Fram will travel from Vrådal to Treungen. Enjoy the Nisser with a book or a glass of wine aboard. Schedule: www.straand.no

29

Adjacent to Søftestad mines, lives a very special blacksmith. Russel Thomas recreates amour from the middle ages.


Kva skal me finne på i dag? Canvashotel

Kva gjer me om sommaren når det regner? Og kvar er den beste badeplassen når sola skin? Her får du nokre tips

Turstiar

Prøv ei helg på hotellet ute i villmarka. På Heimdalsheia ligg det eit hotell du ikkje finn maken til nokon annan stad i landet. I tillegg til overnatting og gourmetmåltid, får du kurs og guiding på terrengsykkel på kilometerlange sykkelstiar, store strekningar på tørre svaberg. Her må du bestille god tid i førevegen, for dette er eit populært tilbod i sommarsesongen. www.canvashotel.no

Om det er sol eller regn, ein tur i skog og mark gjer godt for kropp og sjel. Sjå oversikt og kart på midtsidene. Sunny or raining, a hike in the nature is good for the body and soul. See the map in the centre of this book for routes.

Try a luxury weekend out in the wilderness. In Heimdalsheia lies a hotel you will not find anywhere else in the country. In addition to accommodation and gourmet dinners, you can take a guided course in off-road cycling over kilometres of rock terrain. Reservation beforehand is required as it is popular in the summer season. www.canvashotell.no

*** Sykkeltur offroad

What can you do in the summer when it raining? Or where are the best bathing places when it's sunny. Her are some tips

Ein av mennene bak Canvas hotell, grunneigar Per Kveim, har bygd kilometerlange sykkelstiar. Dette er gjort i samarbeid med Treungen IL, og slik sett kan alle bruke dei godt merka sykkelstiane. OBS: Du syklar sjølvsagt på eige ansvar, når du er ute aleine. Kart får du i turistinformasjonen. Tel: 350 48 444 Well marked cycle routes are found throughout Nissedal. Maps can be purchased at the tourist office. Tel: +47 350 48 4 44

Sykle Nisser rundt På fisketur Felle fiskelag sel fiskekort med tilgang til båt, sjå side 34-35. Fiskekort for resten av kommunen, får du kjøpt på ulike stader. MX Sport har god oversikt.

FOTO: Simonas Fotostudio TEKST: Tone Lundeberg Reinholt Engelsk oversetting: Simona van Tunen

Felle Fishing team sells fishing permits with access to a boat. See pages 34-35. You can buy fishing permits for the rest of Nissedal at various vendors. MX Sport has a good overview.

30

Leig sykkel på turistinformasjonen i Treungen og sykle Nisser rundt. Ta med niste og badetøy, ta pause på ei sandstrand på Fjone. Ta Fjoneferja over sundet til Nissedal. Take a bike trip around the lake. Hire a bike from tourist office in Treungen and cycle around the Nisser. With a picnic and swimwear, take a break on one of the beaches in Fjone. Cross the lake on the ferry to Nissedal.


What can we do today? Gravhaugar

Gode badeplassar / Bathing

Gamle fornminne finst mange stader i Nissedal. Gravrøyser og gravhaugar frå vikingtida finn du på Fjonesida (Kjempehaugane), og ved Røyrodden og Årak i Treungen.

 Jettegrytene på Eikhom kjenner dei fleste til. Meir info på side 8-9.  Sommarsletta i Treungen. Lita sandstrand nedanfor Pipo Playgrounds.  Sandnesodden camping på Fjone: Har den lengste samanhengande sandstranda i kommunen. Båtutleige.  Vik camping i Nissedal: Sandstrand. Båtutleige.  Saga camping i Treungen: Sandstrand. Båt- og sykkelutleige.  Haugsjåsund familiecamping, ved avkjørselen til jettegrytene: Lita sandstrand. Båtutleige.  Nisser hyttegrend og camping, Fjone: Fine, lange sandstrender tett ved. Båtog kanoutleige.  Tjørull hytter og camping, Tjønnefoss: Leig båt eller kano og padle ut til Paradisbukta på Tjørull. Eller gå på merka sti: Gul. Nydeleg område med furuskog og sandstrender.  Vikodden, Nissedal: Offentleg friluftsområde med tilrettelagt brygge for rullestol. Grill og tursti.  Kyrkjeneset camping, midt i Kyrkjebygda sentrum. Sandstrand. Båtutleige.

Prehistoric finds are found in many places in Nissedal. You can find burial mounds from the Viking era in Fjone or at Røyrodden and Årak in Treungen.

Langs Nisser finn du mange fine sandstrender og svaberg. Pakk niste og badetøy i bilen, eller på sykkelen, og reis på oppdagingsferd langs vatnet.  Jettegrytene in Eikhom. More info on page 8-9.  Sommersletta in Treungen. Public recreation area with a small beach by Pipo Playgrounds.  Sandnesodden camping in Fjone. The longest beaches in Nissedal. Boat rental.  Vik camping in Nissedal. Sand beaches. Boat rental  Saga camping in Treungen. Boat and bicycle rental  Haugsjåsund familiecamping, at the turnoff to Jettegrytene. Small sand beach and boat rental.  Nisser hyttegrend and camping, Fjone. Long white sand beaches. Boat and canoe rental.  Tjørull hytte og camping, Tjønnefoss. Rent a boat or canoe and paddle to Paradise Bay on the Tjørull lake. Or follow the yellow marked track. A idealic area with pine forest and sandy beaches.  Vikodden, Nissedal. Public recreation area with a wheelchair friendly jetty. Barbeque and nature walks.  Nes camping, in Kyrkjebygda centrum. Sandy beaches and boat rental.

Villmarkstur

Along the lake Nisser you can find many sand beaches and rock surfaces. Pack a picnic and swimwear, drive or cycle around the lake to discover your own little bathing spot.

Vil du gå utanfor oppmerka stiar? Sove under open himmel? Fiske i fjellvatn og nyte urørt natur? Telemark Naturguide tilbyr guide til grupper som vil ha ei heilt spesiell villmarksoppleving. Sy saman eiga pakke, etter dine behov. www.naturguide.no

Sandnesodden

Do you want to experience the wilderness? Sleep under the stars? Fish in mountain lakes. Telemark Naturguide offers guided trips for groups. You can put together your own activity package. www.naturguide.no

FOTO Tone L. Reinholt

31


Innleggss책ler av 100% norsk saueull Fredriksens Fabrikk AS 3855 Treungen Tlf: 350 45 366 Fax: 350 45 302 E-post: post@fredriksensfabrikk.no Web: www.fredriksensfabrikk.no


Næringsdrivande samarbeider i Nissedal Samarbeid og styrke er slagordet Nye Nissedal næringslag vil sette Nissedal på kartet. Laget er knapt eitt år gamalt og er slik sett framleis i oppstartfasen. Fokus er samarbeid til felles beste. Mange av bedriftene i kommunen er små, og difor er det viktig å bygge nettverk saman med andre. Alle typer næringsverksemder er representert! I januar starta laget såkalla lunsjmøte, som er samlingar av det meire uhøgtidlege slaget, men som gjer at bedriftene blir betre kjende med kvarandre. Ein god start for godt samarbeid.

Vakttelefon: 97 19 59 67

Nissedal næringslag skal:

arbeide for utvikling av eksisterande næringsliv i Nissedal kommune. Laget skal også ha som oppgåve å leggje til rette for ny etableringar.

arbeide for eit tettare samarbeid innan næringslivet i Nissedal, auka kompetanse innan laget og felles marknadsføring av Nissedal i dei høva det er naturleg.

Gjennom heile vinteren har vi sanitetsvakter på Gautefallheia saman med Drangedal Røde Kors. Kvar vinterferie og påske har vi døgnbemanna vakthytta vår ved Langmyr på Kyrkjebygdheia.

vere eit rådgjevande kontaktorgan mellom næringslivet og kommunen i saker som ligg naturleg til laget.

Ta gjerne turen innom oss for ein prat, ein kaffekopp, eller om ulukka er ute - ikkje nøl med å ta kontakt.

Nissedal Røde Kors vart stifta i 1983. Vi er eit aktivt lag med både besøksvenner og hjelpekorps. Vi har korpshus i Treungen og vakthytte på Kyrkjebygdheia.

Lagre vårt telefonnummer på din mobiltelefon – Vi er der for deg!

Interessert i meir informasjon om medlemskap, eller aktivitetar i laget? Ta kontakt med styret. Leiar:

Kjell Asbjørn Solberg

(hytteutbyggjarar)

Nestleiar:

Torgeir Aarak

(reiseliv, turisme og camping)

Kasserar:

Unni Løken

(industri og handverk)

Hovudinntekta vår kjem frå flaskepanten. Ein stor takk til alle som støttar oss med å gje oss panten i containerane våre som de finn ved hyttefelt og søppelbuer.

Styremedlem: Håvard Gaastjønn Tveit (handel og restaurant) Sekretær:

Kari Hagelia Olstad

(Nissedal kommune)

Vi ynskjer fleire aktive medlemmar på laget. Bli med! TEKST: Tone Reinholt

33


A lynx was felled in Nissedal early February. The last time was in the early 90's.

Fishing in Felle A fishing permit lets you fish on at least 20 lakes along with a boat and shelter. Worms as bait is the best way to fish, but that depends on who you ask. Other will use lures or flies, but the catch is the same. A nice trout up to 2 kilos is common in the lakes of Felle. But this was not always the case. In the 90's a large lime project was started to increase the fish population. Now some lakes are teeming with healthy trout.

The duration of a hunting season can be short and intense, depending on the number of females felled. In the beginning of February, a hunting party from East Agder and Telemark tracked and shot a large male cat close by Mjåget in Nissedal. It weighed 19 kilos, normally males weight between 18-26 kilos, while females around 13-18 kilos. Lynx hunting has always been part of Norway, one fur would bring up to 5 annual wages in the 1600's. Lynx were almost extinct in the early 1900's but now they are found throughout Norway. All sighting are checked and recorded by the authorities and a good overview is kept on the size and whereabouts of family groups. They are night hunters and are rarely out in open terrain. They are lightning quick with a short but effective sprint. Lynx hunt deer, roe deer in Telemark, foxes, hare, squirrels, with grazing sheep in particular.

You can buy a fishing permit from a box which hangs outside the closed shop in Felle. All you need to do is pay by using the envelopes from box. Rip of a receipt, put the money in the envelope and place it in the cash box. For a map of the area you can contact the number noted on the box. Many waters are easily accessible from the toll roads at Ljosevatn, Trælevatn and Orrevatn. One can drive straight up to the waters which are also accessible for wheelchair users. For other lakes you may need to walk a bit. All the proceeds from the fishing permits goes towards the upkeep of the lakes and the local fishing club has set up tipi's, shelters, seating and even toilets at some of the waters. You can also lend a boat for free, make sure you use the ones marked with Felle Fiskelag.

Engelsk oversetting: Simona van Tunen

Sjelden fangst

GAUPEFANGST: Jaktlagskoordinator Knut Oddvar Nes med den fyrste gaupa som er felt i Nissedal på 20 år. FOTO: Terje Nordbø

Fyrste veka i februar blei det felt gaupe i Nissedal. Sist gong var tidleg på 90-talet. Rovdyrjakta kan vere kort og intens. Det heile kjem an på om jegerane feller for mange hodyr. Er det hannar som blir felt, kan jakta vare lengre, og kanskje heile kvota kan fellast. Fyrste veka i februar leia Knut Oddvar Nes frå Treungen eit samansett jaktlag frå Aust-Agder og Telemark. Dei var på sporet etter gaupa, og felte det store kattedyret ved Mjågeto i Nissedal. Gaupa vog 19 kilo. Normalvekta på ei hanngaupe er omkring 18-26 kilo, medan hogaupa kan vere frå 13 til 18 kilo.

Eksklusivt skinn Gaupejakt har vore vanleg i Noreg i eldre tider. Eit gaupeskinn gav fem årsløner på 1600-talet, så motivasjonen for jakta på tida er ganske klar. Tidleg på 1900-talet blei gaupa nesten utrydda i Noreg, men gaupestamma har teke seg opp att dei seinare åra. I dag lever gaupa fast stort sett over heile landet. Statens naturoppsyn tek imot alle sporobservasjonar og kontrollerar desse. Norsk institutt for naturforsking samlar inn data og har god oversikt på kor mange familiegrupper som finst.

Nattejeger Gaupa jaktar om natta og er sjeldan ute i ope terreng. Studiar viser at gaupa smyg seg tett opptil byttet, før ho slår til. Lik huskatten manglar gaupa uthaldenheit til ei lengre jakt. Gaupa angrip lynraskt, i ein kort og effektiv sprint. På menyen står hjortedyr, særleg rådyr her i Telemark. Men gaupa et også rev, hare og ekorn. Ho kan ta husdyr, og i Noreg er sau som er ute på sommarbeite særleg utsett. (Faktakjelde: Wikipedia)

TEKST: Tone Lundeberg Reinholt

34


Eitt fiskekort gjev deg tilgang til 20 fiskevatn, med tilhøyrande båtar og gapahukar. Godt tilrettelagt av Felle Fiskelag. -

Det beste agnet er makk, men det kjem vel an på kven du spør, seier leiaren av Felle Fiskelag, Per Sandåker.

Sjølv likar han best å fiske med makk og duppe. Andre brukar slukar av ulikt slag, og nokre vil helst fiske med fluge. Fangsten er felles. Fin aure på opp mot to kilo finst i vatna på Felle. Men det har ikkje alltid vore flust av fisk på Felle. På 80-talet var det bare rumpetroll og nokre få tryter som fann hei-vatna levelege. Tidleg på 90-talet blei det sett i gang eit stortstilt kalkingsprosjekt i heile Nissedal kommune. Framleis sender fiskelaget på Felle inn vassprøver til Staten, som kalkar der det trengs.

AURE: Fiskekortet frå Felle Fiskelag gjev deg tilgang til 20 vatn med fin aure. FOTO Simonas fotostudio

Fisketur på Felle

Fin aure Resultatet er gode fiskevatn med mykje fisk. Nokre vatn er blitt såpass fisketette at fiskelaget gjerne låner ut garn, for å få fiska opp ein del. -

Nøkkelen er å fiske nok, så me fiskar hardt i vatna og dermed blir det fin fisk, seier Sandåker.

På veggen til den nedlagte butikken på Felle heng ei kasse der folk kan skaffe seg fiskekort. Opplegget er tufta på sjølvbetjening. Ein legg pengar i konvolutten, riv av ein kopi av fiskekortet til seg sjølv og puttar konvolutt med betaling i kassa. Kart over området kan ein få ved å ringe kontakttelefonen, som står på eit oppslag ved kassa.

Lett å kome til Deretter er det bare å sette seg i bilen og køyre innover bomvegen mot Ljosevatn, Trælevatn og Orrevatn, for å nemne nokre. Det er også fiskevatn på vegen mot Skåli. -

Ein kan køyre heilt fram til dei fleste vatna. Det er ikkje tilrettelagt spesielt for rullestol, men det er ingen problem for ein med rullestol og fiske her, lovar Sandåker.

Nokre vatn må ein gå inn til, og slik sett passar dette området både for dei som vil ha ein lett og komfortabel tur, og dei som gjerne vil gå litt i fred i heia.

Lån gapahuk og båt GAPAHUK: To glade fiskejenter på sommarens fiskekonkurranse. FOTO Ingrid Felli Sandåker

Alle inntektene som kjem inn på fiskekort, går tilbake til vatna. Fiskelaget har sett opp lavvo og bygd både gapahuk, sitjeplassar og utedoar ved nokre av vatna. Folk kan også låne båt, heilt gratis. Bare pass på at båten du tek er merka med Felle Fiskelag. -

Om sommaren har me fiskekonkurranse, og me tenker å arrangere isfiskekonkurranse også, fortel Sandåker.

Om sommaren parkerar både norske og tyske bubilar langsvegane for å fiske. Det kjem sportsfiskarar frå heile Sørlandet, i tillegg til hyttefolk og nissedølane sjølve. -

Her tek me imot alle med opna armar, forsikrar Per Sandåker, som håpar på endå fleire besøk i sommar.

35


36


Nissedal on your mobile. Now you can find events, dining places, various companies, attractions and activities about Nissedal on your mobile phone. With Iphone or an android phone, you can follow what is happening in Nissedal. Down load this app from visitnorway:

Nissedal på mobilen

Android

Nissedal has its own events calendar: www.origo/nissedal.no You can find information about Nissedal on visitNorway, or check out www.nissedal.kommune.no. You can also visit the information kiosk outside the tourist office and Best Service Station in Treungen.

Kva skjer i Nissedal?

Finn treningstider, konsertar, marknadar, basarar, dugnadar, politiske møte og kulturarrangement. Nissedal kommune har eigen arrangementskalender: www.origo/nissedal.no Du finn også mykje informasjon om du søker opp Nissedal på visitNorway, klikkar inn på www.nissedal.kommune.no, eller besøker infokioskane som står ved turistinformasjonen og Best-stasjonen i Treungen.

Fleire og fleire av butikkane og hyttefelta i kommunen lagar seg eigne sider på Facebook. Søk opp sidene og bli oppdatert på gode tilbod, opningstider og anna.

We are on Facebook. More and more shops and cabin parks in our municipality have their own Facebook page. Lookup and like these pages to be updated on good offers, opening hours etc. Not all companies have their own website but use Facebook instead. Some examples: Svigerinnenes draum, MX Sport, Jakob Tveit AS, Bygger'n Treungen, Tveitsund blomar og gåver, Tveitsund mat og vinstoge, Tjørullkroa, Treungen gjestgiveri, Galleri Fasteraune, Haukåsen hyttefelt, Nisser hyttefelt, Simonas Fotostudio, Pipo playgrounds, PVD Elektro, Canvas hotel, Nissedal - best heile året.

Med Iphone, eller ein android telefon, kan du følgje med på kva som skjer i Nissedal. Last ned denne appen frå visitnorway:

Iphone

What's happening in Nissedal? Find training schedules, concerts, markets, volunteer activities, political meetings and cultural events.

No finn du arrangement, serveringsstader, ulike bedrifter, attraksjonar og aktivitetar i Nissedal på mobilen.

Ikkje alle bedriftene har eigne heimesider, men brukar Facebooksida som erstatning. Søk opp den bedrifta du ønskjer meir informasjon om, og sjå om dei har laga si eiga side.

Nokre eksempel

Me er på Facebook

Municipal council, clubs and organisations. Nissedal municipal council also has its own Facebook page. Along with many clubs and organisations.

Med stor fare for at ein del blir utegløymde, tek me likevel sjansen på å ramse opp nokre bedrifter som er aktive på FB: Svigerinnenes draum, MX Sport, Jakob Tveit AS, Bygger’n Treungen, Tveitsund blomar og gåver, Tveitsund mat og vinstoge, Tjørullkroa, Treungen gjestgiveri, Galleri Fasteraune, Haukåsen hyttefelt, Nisser hyttefelt, Simonas fotostudio, Pipo playgrounds, PVD Elektro, Canvas hotel, Nissedal - best heile året.

Kommune, lag og organisasjonar Nissedal kommune har også eiga Facebookside. Det same har mange lag og organisasjonar.

TEKST: Tone Lundeberg Reinholt Engelsk oversetting: Simona van Tunen FOTO: Simonas Fotostudio

37


Tjørull ligger idyllisk til ved vannet. Hyttene har stor terrasse, 2 rom, sengeplass til 3-4 personer. Alle hyttene har kjøleskap, dobbel kokeplate, og det du trenger av kjøkkenutstyr. Utleie av båt og kano

Tjønnefoss 3855 Treungen

+47 3504 5989 Faks: +47 3504 5911

Treungen Rekneskapskontor v/aut. rekneskapsfører Augon Kåsa Telefon:35 04 52 14

I Treungen Laurdag 3. august 2013 KL. 10.00-17.00

Postboks 27, 3883 Treungen epost: post@treungen-rekneskap.no

911 09 838

v/ Andreas Lauvland

Stor og liten bil

38


Mat – Sport – Interiør

Stort utval av daglegvarer, kjøt- og fiskedisk, Rikstoto og Post i butikk. Velkomen til ein hyggeleg handel!

Fru Tveit

Fruene Tveit inviterer deg inn i sommarbutikken, som bugnar av interiør- og gåveartiklar. Opnar laurdag 1. juni kl. 10:00 MX Sport

- fiskeutstyr og fritidstøy Sommaren er sykkelsesong, og me har det du treng for ein fin sykkeltur i Nissedal.

Tel: 35 04 80 00

www.jakob-tveit.no 39


Gratis kaffe

Tveitsund blomar og gåver Man-fredag 10 - 17 Laurdag 10 - 15

Blomar, buketter, potteplanter, interiør, gåve-artiklar, sorgbinderi, brudebinderi Gubbe-tilbod kvar helg 3504 5170

Treungen

SØSTRENE WIK`S

HYTTEUTLEIE. på Fjone.

Godt utstyrte hytter/hus med båt ved Nisser, for inntil 10 personer. Hyttene ligger 100 meter fra badestrand og Nisser Camping. For mer informasjon, kontakt: Turine Wik Kåsa Tlf.: 350 47 270 Tlf.: 91 64 58 23 Tlf.: 90 73 65 62

40


Sommaren 2014 opnar Naurak

Sommaren 2014 blir det liv og røre på Naurak. Kanskje du har lagt merke til at våningshuset og låven på Naurak er pussa opp? Den tette skogen rundt husa er rydda vekk, og det er no ope heilt ned mot Nisser. På kvar side av garden ligg hyttefelta Haukåsen, Rypelia og Naurak. Naurak er ein gamal husmannsplass, som ligg på vegen mot Fjone. Perfekt plassert med strandlinje ned mot vatnet. Gamle flintfunn tyder på at det har vore busetjing på denne plassen heilt sidan steinalderen. Tone Lundeberg Reinholt frå Treungen samarbeider med grunneigarane Hege Homme Aarak og Tom Aslak Aarak om å skape ein koseleg plass, med aktivitetar for både store og små. Med tilskot frå Innovasjon Norge, skal Reinholt bruke 2013 til å førebu oppstart. Blei du litt nyskjerrig? Følg med på bloggen: www.naurak.blogspot.com

Spar bygger ut I sommar er det hektisk byggeaktivitet ved Spar i Treungen. Butikken skal bli ny og fin til opning i september. God parkering

Til hausten skal folk sleppe og stampe i kø mellom hyllene. God golvplass og tre betalingskasser skal gjere handleturen til ein fryd. -

Spar Treungen bygger ut på baksida av Jakob Tveit AS-bygget, ned mot Nisser. Der blir det nye lageret, medan butikklokala har front ut mot gata, som før. Tilbygget skal stå på pålar, slik at det blir god parkeringsplass under.

Med tre kasser blir det lettare å få gjennom kundane i helgene, i tillegg til påske- og joleferiane, seier Anne Tveit, som er ein av eigarane i Jakob Tveit AS.

Det blir ny profilering, med nye fargar på hyller, tak og veggar. Spar Treungen er ein av dei fyrste Sparbutikkane med den nye profileringa.

210 nye kvadrat bygger Jakob Tveit AS på baksida av Sparbutikken. Dermed blir totalarealet med lager på over 800 kvadrat. Sjølve butikkareal måler 575 kvadrat, noko kundane kjem til å merke godt. Ein stor og lekker frukt- og grøntdisk er teikna inn i butikken, i tillegg til at det blir større mjølkekjøle og betre lager.

Me trur dette blir veldig bra og ønskjer alle velkomne til ny daglegvarebutikk i september, seier Anne Tveit. TEKST: Tone Lundeberg Reinholt FOTO: Simonas Fotostudio

41


VED SELGES Tellef Eriksen 970 99 097

*

høgstandard hytter 5-14 pers., enkle camping hytter 4 pers., storgamme til 30 pers.

*

campingplass, selskapslokale

*

innandørs klatresenter, tarzanslynger og andre aktivitetar Anne og Bjarne Reime tlf. 350 47 867 bjarnereime@nisser.no

60 - 80 - 1000 liter RING FOR TILBUD

www.nisser.no

Tusen takk til alle som har annonsert og velkomen igjen som annonsør. Har du bedrift i Nissedal og ønsker annonse, ta kontakt med Caroline Soest på ctcsoest@gmail.com Trapper og rekkverk, tlf 35048880


Telemark! Annonse Bjønntjønn

Ring 415 45 500 for visning av hytter og tomter! tabloid4.indd 1

3/5/2012 10:23:02 AM


Avsender: Evangeliet Ut Til Folket, 4863 Nelaug

Returadresse: Nissedal kommune, 3855 Treungen

54b

bibelkurs

Bel­ gs­ visNiNl eriel

r di

alget e

lse â&#x20AC;&#x201C; v rbanne

fo se eller

el Velsign

Bibeltktu! rs

-

kr 240,

som selv lag! s 2. opptudium

en for kri

â&#x20AC;?LYKKEL

IG ER DEN SOM FINN ER DET MEN VISDOM, NESKE SOM VINN GOD INNS ER IKT.â&#x20AC;? -SALOMO S ORDSPR Ă&#x2026;K 3,13

, ykdom r? e et av s c n lasjone n e n r a i e m t r r t e u v r P o b k eller stadig lemer Blir du deg og e prob Kombina

Grunnvoll

grun nv ollen

av

ut til sĂĽ mange som mulig DEREK P RINCE

gru n n vollen for k ri sten li vs stil

sten livss

til

De

fra

rvisning

har gjort Dere k Prince til en

anerkjen

bibellĂŚre

t, internasjo

nal

r. Han har skrevet mer enn 40 bøke r, gitt ut et stort anta ll audio-ka ssetter og ingsvideoe

r,

til over 60 sprĂĽk.

DELSE,

FRAMGA

NG, LEDE LS

Eâ&#x20AC;Ś

BIBELKURS

se eller

ÂŤFor ingen kan enn den som legge en annen gru nnv er lagt, det er Jesus Kri oll stus.Âť â&#x20AC;&#x201C;1 Kor 3:11

tt!

â&#x20AC;?Anstreng deg for ĂĽ sĂĽ du kan stĂĽ din prøv vĂŚre en e framfor arbeider men legg som ikke Gud, er fram sann har noe ĂĽ hetens ord skamme seg over, uten ĂĽ bøye avâ&#x20AC;? 2. Tim . 2,15

2. utgave

pr ince

N O R G E

derek

-00-4

DPM bøk er... undervisnin g som fora ndrer ditt liv!

lget er di

ISBN 82-9 2373

lse â&#x20AC;&#x201C; va

Bibelstud iet â&#x20AC;˘ mennesker er lagt tilrette for: som ønsk â&#x20AC;˘ kristne med spørs er ĂĽ lĂŚre mer om den kristn mĂĽl om Den â&#x20AC;˘ kristne e tro som ønsk er ĂĽ grunn Hellige Ă&#x2026;nd, helbr e mer pĂĽ edelse etc. Guds Ord

DPM bøk erâ&#x20AC;Ś undervisn ing som fora ndrer ditt liv !

forbanne

Selv om du aldri tidligere og enke har lest lt ü bruke Bibelen, . Hvis du vil du finne gjøre det derimot dette selvs lettere for har vÌrt tudiet nyttig deg ü samt troende motta ledel i mange ale med se og ü ür, vil kurse Gud, ha vitne og oppleve fellesskap t vinne sjeler viktige endri med andre . Gjennom nger i ditt kanskje kristne, dette selvs liv aldri tidlig tudiet vil ere har opple og kunne utvikle du nÌrhet til vd. Gud som du

Derek Prin ce (1915 â&#x20AC;&#x201C; 2003 ) er anerkjent internasjo nalt i vĂĽr tid som en av de leden de bibellĂŚre re globalt. Han brukte mye av sin tid til ĂĽ skap e hunger hos sine bibel studenter og tilhørere slik at de kunne utvik le et nĂŚrere fellesskap med Gud. Derek Princ e har skrev et over 40 bøker og gitt ut 150 undervisn ingsvideoe r. Hans unde rvisningsprogram i radio send es ukentlig i mange land over hele verden.

li vs stil

undervisn

oversatt

HELBRE

Hvis du har spørs mĂĽl om Dette bibel Gud og kurset vil Bibelen, kan du finne gi deg svar pĂĽ spørs hjelp her. mĂĽl som: kan jeg vinne over â&#x20AC;˘ Hva er synden ? Guds plan for ĂĽ helbr â&#x20AC;˘ Hvord ede vĂĽre an kan jeg legemer ha vissh ? et for frelse â&#x20AC;˘ Hvord an blir jeg ? kjent med â&#x20AC;˘ Hva er Den Hellig Guds plan e Ă&#x2026;nd ? for framg â&#x20AC;˘ Hvord ang ? an kan jeg bli bønn hørt ? â&#x20AC;˘ Hvord an

, sykdom sjoner? nnet av rela overma r eller brutte stadig bleme Blir du og iske pro d deg te? økonom kker me elmessig mĂĽ skjer uly n reg skje det merkelig, me kan es ĂĽ r Elle en re? sker syn ilie pĂĽ n menne shet enn and din fam red rfor noe pĂĽ hvo s og tilf ignelser du deg sukses r lig liv: vels dre rt son Un i et hve onde. For i mer per virker inn andre til det Guds frels fĂĽ del kyttet fra esplan r at to krefter den gode, vĂŚre bes Den Hellce antyde er til det ignelser og ĂĽ virker. ene e Ă&#x2026;nd ten Den Derek Prin ige vels ikke s kref elser. annrede annelse e til Gud hvordan disse Helb og forb lse elen lser fra ford at en forb tĂĽ te av e fors mĂĽ ĂĽ i oppleve ikke vi Guds r, ĂĽ ha gled trenger pĂĽ en dramatisk lar oss fĂĽ del Ord e at de annelse oss Tilbe forb delse rene. Han over ĂĽ oppdag stning. ce viser og bønn ĂĽrhund et bela Derek Prin de mørke sker ble forbaus r sĂĽgar arvelig annelse Vinnrtro e frar en forb menne Guds plan er ove sjele heter elle igere met fra for eligheten der e omstendig et stam skje vikt en ganguheldig virkfram kan blem for Kristi gjen seg at pro generasjon. Og oppdage om satt fri var ofre komst t viste det gere kan ĂĽ bli rdan du hjelp til Tvert imo opphav i en tidli deg hvo liv og gir deg de viser han eget som had annet sĂĽ somhet i ditt enn noe i virk r. else er forbann Guds velsignelse og motta

Velsignel

s inistrie rince M

sjonen av

erfaring

og praktisk

for kr isten

nne boke ng Praktisk et sterkt, studiehe balans fo rk f lare te som d 14 leksjo u vil sett Den Hellir ggeruĂ&#x2026;nnv ner der mĂĽte? misk r med e ig k s d e k s u e ly p økono blir kjen oprpis ru elm pdĂĽels.e ongd stan det skje elig, men reg t ĂĽ i je S s k k e s b r n n a if se y a ten. rt pĂĽ over 50 rk rs Alt du tre Eller k e? en me nneske Skriften p n andr ilie pĂĽ n en me en g o ĂĽ origina t e n r e som ĂĽ h r s o v din fam f d it r e e r o f v o Ă&#x2026; il h m t S n d, Guds emner so ss og E L V S T U eg pĂĽ : e d v s li k u D f ÂŤ u d r rt I m G e s e U r ru ls : Helbred nnvollen fo M dre g esplan os et hv Undre bruk i bib ersonli enlsvĂŚerl, Den r er inn i v. Et stu den an â&#x20AC;˘ uu i mer p e g fter virk r til det gode, lg o ig gru H d re r r u ie k e p ls h fĂĽ del p to e e e t n f e a t r. â&#x20AC;˘ ig e e r u ls n e tm s S e e o d t v udiet er o m eerkgent uenrdenrvni n Guds r. Den ce anty a l e n ti ls rd ri e o e P â&#x20AC;˘ se n v g n k n h le s tt forstĂĽe ĂĽ en god Dere forba fordele forstĂĽ lig veile Alpha-ku f o â&#x20AC;˘ effekti elser og ĂĽ ha glede av r, trenger vi ĂĽ r t n s e ig t ls t r e v else til de s i menig v re r annelse nde. Fo somevahnagreliserifenragnsek at dehetBsoreg til det o skyttet fra forb kensi.lese pdage te at en an lar poengeb pg ĂĽ F o f e ullføorgt a m ĂĽ r s e it r k e rv s s b ennlig ning. v vearform e. H mati r. tilah henvisnin ĂĽ vĂŚre auset o vneerhole tfor undren r ble forbVelsignelse in ne virke r oss pĂĽ en dra Bibelkurs gsregiste rh e ĂĽ ft k eller Grunnvollen e s ld v . re jo e a k g rk r e r h n ø e for bibelv t om;fastta vise stnin opp em disse nnesk md en ers som hadde ro fra d k Prince elig bela der me grundig

Skriften

bibelunde

NORGE .com erekprince www.no.d

er benytte som ten120,-r sĂĽgar arv Dere an du er overt ghekr t i bok kristen livsstil kr 348,vord240,nnelse n deg hkr rbaforbannelse elle lse ikke lser fra virkeli ig r fo e te n n e a n e e satt h h a g a li r r rb e e fr b d v o is t n fo ĂĽ v e le N l te p ĂĽ ti m s â&#x20AC;&#x201C; s p m o m t lp i e o ta je l n s e h e n t ea me deg oss fĂĽ d fre for uheldig Derek Pri enn no t proble v og gir ro nce â&#x20AC;&#x201C; en et seg a nskje viktigere t i ditt eget li d te ikke va is biografi v e a t k h o g m o im O  s . RA k n ir ert @D=JOOeNnD v jo i s TREvB , r ra e 8 e 9 ePPHACAge e =N ls 1 e r n k ligere @KI en forban ÂŤâ&#x20AC;Śved h i en tid age(AO=oF=m   ans sĂĽr h nelser. pd ig p Derek Pr ls o e v n a a s r vi fĂĽtt le k ince ble b d etr otta Gu gedom.Âť lĂŚrerne i ince r P k den ka fri og m e r e

disinflask e

disin Flas

Den Sto re Legen har gitt bruksanvi alle tro sning for ende en god hel se. I "Gud's Medisin Flaske" hvorda oppdag n du kan er du ...... - finne Gud's spe sielle res - lytte ept til deg til Hans rettledni - lese ng instruksj onene nøy - handle e nøyaktig pü Hans veilednin g Nür du tar medis inen som erfare at det stür, Gud er vil du trofast Ord. og sann mot Sitt Han øns ker ü gje nop mentale, prette din emosjone fysiske, lle og ünd elige hel se.

Gud´s Me

kr 6

'UD|S

risma Jesaja 53 livshistori Den Store e berette ,5 Legen ha r om trett av re r gitt alle ligion, i m helse. an M troende e an vĂĽr sfield, fo rfatteren n bruBesøk ksanvisThne in Faith of G foreogrgoedW. arven etg nettbutikk pĂĽ ter Prin I ÂŤGud's ce, som h je ! m i Jerusa Medisin F lem. NYHET la skeÂť opp Boken ber etter om ceÂť â&#x20AC;˘ finne Gud dager du Pri som filoso 's spesiell rek Prin s fra n e e h k D v f og ateist o o d b rd e â&#x20AC;˘ r e a y e e m n n lv D ved ly r e er e d e n o t n ek s u e m t ib e e e ve PrincepĂĽ b D k p n t a v t d lm il n el a t a se h il r s t a m r deg og mye musikk ns rettledFlere bøker ens han om ase ntare tje under 2. n ÂŤGjenn 01 andaktepprmbuntring,g og komme â&#x20AC;˘ lese in verdensk rig og h m ing 1 in O o s n t v n tj r d a en n u e r e k es il j ĂĽ s te, som ko e g jo v n d best e e n m nsentrerte e nøye â&#x20AC;˘ handle systemat es bok isk under nøyaktig Salmen visning o . behovet e c p r N ĂĽ in e r ĂĽ av dĂĽpen hans veil r du tar m t hard-cov i Den He Derek P ĂĽ e le d it g e v g n e hender ing er nn etn pĂĽ og be e Haernutøinnsykdelig h dgisain il vseo c m e in au v for toriteten e om n er som det stĂĽr, vil d med derek pr til ĂĽ kaste komm ut dem perligr sĂĽ gje ll u o p e y p Boken e r p Âť r e f rette din n Komme slag og t ord for dage fysiske, m are at Gud er trof r i 2007 bokom ÂŤe a m e s o n t s t o a e t g le n , s a je e k n m n g osjonelle o . en kr Ut Til Folket og ĂĽndeli  mot sitt Ord. sboT ger Stiftelsen il ĂĽ nĂĽ andakt tneutnregdesknapdtEvangeliet ge helse. nr. helb Nordvik. NO-4863 Nelaug eskie dt egv/ Svein n o n g e r t e e m d els er nde Boken g søkeKontonr.: 1503.08.06058 e? istne o r k e k ik ÂŤEn t

dD ene me+ m l a s A@EO m Gjenno $H=OGAEJ

2373-01-

lednin â&#x20AC;&#x192; Vei tringâ&#x20AC;&#x192; ppmun nâ&#x20AC;&#x192; â&#x20AC;&#x192; O Visjo asjon In spir â&#x20AC;&#x192; â&#x20AC;&#x192; Styrke Indreâ&#x20AC;&#x192;

ene m l a ďż˝

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

ene �alm me d

derek

Prin ce

pe int til ĂĽ ska anerkjent esskap av sin tid 2003) er rere fell kte mye (1915 â&#x20AC;&#x201C; ikle et nĂŚ ningsHa n bru Pr Ince globalt. kunne utv ut 150 under vis Derek r ellĂŚrere slik at de gitt land ove ende bib tilhørere bøker og i ma nge av de led nter og over 40 ukentlig des skrevet bibelstude e sen har sin hos i radio Prince rogram d. Derek gsp Gu nin d me der vis Ha ns un r. eoe vid den. hele ver

om

pirasjon ing og ins de e, veiledn alle troen re sty rk elig for visjon, ind rt for tilgjeng po er ng en innga ste nheter som lske san til trøst, den dy pe en kilde r ned til de himme e er nĂĽ av n en att De som sk ed ord er no es bok. de mest ĂĽ forme Sa lmen e er en av ddel til gjennom . Sa lmen hjelpemi et tet jer og eh tilbedelse i mennesk l gse og len de som smerte til en kil . sĂĽ lenge med inn i Bibelen ikke fritt bøkene ince deg kk g til ĂĽ dr Derek Pr g innbli iterer de boken tar eÂť gir de e og inv andakts rek Princ tilbedels de s De d en vid I denne me Da ige, berik salmene r opp fra oppbyggel pe evighets jennom strømme imot. ÂŤG er som er dy s ta on n ten asj ka rif Sk tet hjertet 101 medit bretter ut ige majes es bok via Guds ev uk. Den tgang i Salmen erdagsbr tema: 1. med mo ske til hv syv hoved 4. I tider evighet. og prakti t gjennom ds veier 7. Tid og ds tiv, uttryk omhet Ă&#x2026; lĂŚre Gu ks 3. vir del av Gu i perspek ing t en sn de ed ogsĂĽ g 6. Or og lovpri t og derm 2. Bønn de omsor for intim s hjerte, t hjerte omfatten vid dit alt Da ne i ds en e ĂĽp 5. Gu asjonen fĂĽr. visdomm e i dit sin me tak e lle all Ved ĂĽ fĂĽ ryk ksfu tar seg av disse utt rde som hjerte, vil n store Hy som en p med de t i vĂĽr tid fellesska hunger ernasjonal

g

www.eutf.no

Du elsked e! Jeg ber om at du mĂĽ ha det godt i alle ting og vĂŚre ved god hel se, slik som ogsĂĽ din sjel har det godt. (3.Joh.bre v 1,2)

G jenn

IL FOLKET

2

ce

ISBN: 82-9

Derek Prin

visningsmateriell ĂĽ hjemmesiden

ke

an bestilles utf.no

Guds Me

Hytteinfo 2013  

Hytteinformasjon for Nissedal kommune

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you