Page 1

Fjellheimnytt Nr. 1 2014

35. årgang

Organ for Fjellheim Bibelskole og Fjellheim Kurs- og Misjonssenter, Tromsø

Les om økonomi andakt kortkurs klipp fra Sør-Amerikabloggen Kautokeinotur tidspunkt/tema for MST mm


Rektors hjørne Vinterens store spørsmål på Fjellheim har vært dette? Hvor mye skal vi overbooke ved elevopptak i februar og mars for å sitte igjen med 50 elever ved skolestart i august? Utdanningsdirektoratet er tydelige på at vi ikke kan starte skoleåret med flere elever enn de 50 godkjente elevplassene vi har. Dette skoleåret har vi færre elever enn budsjettert. Noe skyldes at vi var for lite «modige» ved elevopptak sist vinter. Dette er en type «luksusproblem», sam­tidig som det betyr mye for skolens økonomiske drift om vi har helt fulle hus. Vi gleder oss stort over igjen å oppleve rekordstor søkning til bibel­ skolen (115 søkere). Mange søker via positive anbefalinger fra venner og oppgir som positivt at de slipper å velge «linje» når de søker Fjellheim. De skriver at skolen har et rykte om et godt kristent miljø og sterkt fokus på bibelundervisning. Det er et under fra Gud om dette positive ryktet kan fortsette i årene som kommer. Men da er det også et aktuelt spørsmål om skolen på nytt bør søke om utvidelse av elevtall som kan gå på Fjellheim. Det er gledelig å registrere at mange ungdommer har et tydelig ønske om å bruke mye tid med Guds Ord. Dette er et ønske som vi på Fjellheim gjerne vil være med å oppfylle. Samtidig vet vi at skolen ikke automatisk blir bedre med flest mulig «bibeltimer». Vi opplever også at elever på Fjellheim kan oppleve skoledagene for «kompakte» og teoretiske og at de mister motivasjonen for læring. På Fjellheim ønsker vi å ha mye, variert bibelundervisning med gjennomgang av mange bibelske skrifter. Målet er at det skapes kjennskap, tillit og kjærlighet til Guds Ord. Vi ønsker å formidle læremessig veiledning og overbevisning både for troen og livet. Det skapes overbevisning og ballast som skal bære, bevare og lede gjennom studier, arbeid og familieliv. Det aller viktigste er at det personlige forhold til Jesus avklares og styrkes. Det er stort når elever finner frelsesvisshet og hvile i evangeliet. Bibelskoleåret er samtidig så mye mer: livsvarige vennskap, utrolige natur­opplevelser, humor og alvor, møte med mennesker og kulturer i Nord og i andre deler av verden. For noen blir bibelskoleåret mulig­ heten til å «finne seg selv», til sjelesorgsamtaler om smerter og sår i livet. For andre blir bibelskole­året hjelp til å finne Guds vei med liv og framtid, til Kristusliv i hverdagen, til ulike former for misjonstjeneste. Takk til alle Fjellheim sine venner for forbønn for skolens innhold og framtid. Thor Fremmegård

«Forventet» underskudd i 2013 Driftsresultatet for Fjellheim Bibelskole ga et underskudd på ca 800 000,-. De viktigste årsakene til dette var noen færre elever enn budsjettert, oppstart av en ekstra klasse «Bibel og formidling», nytt kjøkken og store nødvendige vedlikeholdskostnader som påvirker vår husleie. I tillegg er vår likviditet svekket ved at vi har kjøpt inn internatbrakker. Etter flere år med overskudd er ikke dette resultatet noen krise for Fjellheim. Men det er viktig at vi i 2014 kan ha en drift i ballanse Thor Fremmegård

Store gaver i 2013 Også i år har Fjellheim sine venner gitt store gaver til skolen. Så når bibel­ skolen har et visst underskudd, så er det IKKE fordi giverne har sviktet. Det er i 2013 gitt kr. 1 800 718 til Fjellheim Bibelskole sin drift. I tillegg er det gitt kr. 118 408,- til Fjellheim Kurs- og Misjonssenter. Jeg vil så sterkt jeg kan si hver enkelt giver en inderlig takk for dine gaver til Fjellheim. Thor Fremmegård

Nytt kurs «Bibel og formidling» 2015-2016 På Fjellheim har vi en løpende vurdering om vi skal ha 2.årskurs «Bibel og formidling» hvert skoleår. Det er et krevende prosjekt samtidig som det dette året har vært til rik velsignelse både innad på skolen og rundt om i landet der «studentene» har vært ute i «forkynnerpraksis». Konklusjonen pr. i dag er at vi ønsker å satse skikkelig på dette hvert annet år og at vi starter en ny klasse høsten 2015.

Stor søkning til neste års bibelskoleklasse Vi opplever på nytt rekordsøkning til Fjellheim bibelskole for neste skoleår. Svært mange har bekreftet plass. Vi har god grunn til å forvente oppstart i august med 50 elever på Fjellheim.

Visste du at... ... Caroline Bjørndalen (03/04) og Lars Endre Eike har giftet seg? ... Katrine Gran (09/10) og Marius Andersen giftet seg på nyttårsaften? ...Tomas Krüger (08/09) og Josefine Konradson (12/13) giftet seg på nyttårsaften? ... Kari Birkedal (07/08) og Sveinung Skjørsæter har forlovet seg? ... Yngvild Ljøkjell og Ingar Gjøra (begge 11/12) har giftet seg? ... Kathrine (07/08) og Trond Gravem har fått en gutt som skal hete Andreas? ...Martha Elin Lid og Johannes Sæleseth (begge 09/10) har forlovet seg? Hvis du har informasjon om tidligere elever som du mener bør stå i denne spalten, må du gjerne tipse oss om dette.

2


Andakt

Herrens tenar, og i denne posisjonen må også vi vera for å kunna tena Herren. Guds barn har fått både ei læresveins-tunge og eit læresveins-øyra. Skal desse organa fungera rett, må øyra brukast før tunga. Då har tunga noko å tala som kan vera til nytte, til trøyst, formaning og oppbygging.

Å høyra som læresveinar høyrer ”Herren Herren har gjeve meg ei læresveins-tunge, så eg kan styrkja den trøytte med mine ord. Kvar morgon vekkjer han øyra mitt, han vekkjer det så eg skal høyra som læresveinar høyrer.” Slik står det i ein av songane om Herrens tenar (Jes 50,4). Det er altså Herrens tenar – Jesus, som uttalar dette. Han omtalar seg her med ordet ”læresvein” eller disippel. Han seier han har fått ei læresveinstunge, og med denne skal han tala ord til trøyst for den trøytte. Skal han kunna tala slike ord, må han få ord å tala. Difor vekkjer Herren øyra hans kvar morgon, slik at han kan høyra som læresveinar høyrer, og med det tena som læresvein. Ein læresvein må verta lært av Meisteren for at han skal kunna tena Meisteren og gjera hans gjerning. Læresveinen må motta av Meisteren for å ha noko å gje. I denne posisjonen plasserte Jesus seg som

Vi skal merka oss at når Jesus skal styrkja den trøytte, gjer han det med ord. Gud gjer all si gjerning ved ord. Slik starta ved skapinga då Gud uttalte skaparord, slik skjedde då Messias kom til jorda som Ordet, og slik skjer det ved at Gud frelser, helgar og utrustar gjennom forkynninga av evangeliet. Difor er det viktig at vi er på den staden der vi lyttar til Herrens ord, og difor er det viktig at tener ved å formidla Guds ord. Det er ei klok bøn å be Herren vekkja øyra vårt kvar morgon, slik at vi kan høyra som læresveinar høyrer. Gud vil at vi skal høyra alt han har gjeve oss i sitt ord, men han vil samstundes at vi skal høyra ut frå det sentrumet og det tyngdepunktet som ligg i Kristus Jesus, og han krossfest. Då høyrer vi evangeliet om kva Gud har gjort for oss i Kristus, og då gjer Herren si skapande gjerning i og ved oss.

Johannes Kleppa

I dette perspektivet er det viktig å lesa Bibelen, og det er viktig å ha sin plass i den kristne forsamlinga der Guds ord vert rett forkynt. I dette perspektivet er også ein bibelskule som Fjellheim uhyre viktig. Det er avgjerande for alt gudsliv at det er stader der læresveinar kan høyra, og at Guds folk har læresveins-øyro. Johannes Kleppa

Bli fast giver til Fjellheim BiBelskole! og bli med i trekningen av arktisk langweekend for 2 personer i tromsø – nordens paris. verdi ca kr 12 000,er du allerede fast giver, kan du øke din faste givertjeneste med minimum kr. 50 pr. mnd for å være med i trekningen. gå til fjellheimbibelskole.no for mer info og registrering

«Jeg blir nesten på gråten når jeg ser tilbake på fjellheimåret. Uforglemmelige opplevelser sammen med elever og lærere, og unikt god undervisning!» annonse og premie er sponset av fjellheimvenner og lokalt næringsliv!

Sondre Lidal

kampanjeperiode 1. mars–1. juni

3


Vinterferie med mening Kortkurs på Fjellheim Når de fleste av elevene drar til Bolivia, skulle man tro at personalet på Fjellheim ville unne seg noen rolige uker sammen med de 12 elevene som skal til Mongolia eller i praksis. Men den gang ei, så snart den solhungrige flokken har reist, bretter personalet opp ermene og tar fatt på neste prosjekt, og kanskje de mest hektiske ukene gjennom hele året; kortkurs. Det settes av tid til samtaler og sosialt samvær, og undervisning planlegges. De forlatte elevrommene ryddes og vaskes, senger res opp, og de beste av de beste oppskriftene tas fram slik at kortkursdeltakerne ikke bare skal få solid åndelig kost, men også godsaker for legemet. Og det ser ut som om Fjellheim har funnet suksessoppskrifta og at kortkurs har kommet for å bli, for har man først fått smaken på kortkurs vil man gjerne ha mer. Under årets andre uke på kortkurs har deltakere i alle aldre inntatt den vakre nordlysbyen, og stemninga er god. Med lave skuldre nyter vi tilværelsen og oppfører oss som om mora vår jobber her. Vi får sette oss ned og ta til oss av det som serveres både fra talerstol og kjøkken. Latteren sitter løst, rummy-spillet går nesten varmt og lett klirring fra strikkepinner fyller stua. Og selv om engasjement rundt daglige OL-bragder skaper høylydt jubel på klasserommet, er det undervisninga i møtesalen og det åndelige fellesskapet som er høydepunktet.

Ane Marte Mikalsen

Et levende bevis på at det er fort gjort å bli hekta når man har fått smaken på kortkurs er Marit Helene Nesse fra Haugesund. Hun er med for tiende gang, og i år skal hun være med på alle ukene. – Det er veldig god forkynnelse her, sier hun, hver dag er nesten som ei hel møteuke. – Det er en god plass å være, også sosialt, hele opplegget er bra. Hun forteller videre at hun gjennom kortkurs har fått gode venner fra andre steder i landet, og at det er flott å komme tilbake til miljøet her – kortkurs er et høydepunkt i året. Hanne Gjerpe Asp og Grete Stople er ukas vertskap. De har tatt turen nordover for å ta vare på deltakerne. De hjelper til der det trengs, sørger for at informasjon blir gitt, har ansvar for samlinger som bli-kjent-kveld og vitnemøte, passer på at det aldri mangler noe til kaffen og at søringene får sett litt av Tromsø, ikke minst det spektakulære nordlyset som trekker så mange turister hit for tida. Noen av de godt voksne deltakerne sier at de synes kortkurs er ekstra flott fordi de får være sammen med bibelskoleelever og andre unge her. Det ser ut til å være gjensidig, Ane Marte Mikalsen fra Alta var elev i fjor, og satte da pris på å være noen uker sammen med eldre under kortkurs. I år er hun ettåring i region Vest, og reiser i team sammen med tre andre, mest i Øygarden. Ettersom hun opplevde kortkurs som så positivt i fjor, hadde hun lyst til å komme i år også. – Som ettåring er det en stor utfordring å få høre nok forkynnelse for sin egen del. Det er veldig viktig å få lytte til Guds ord, derfor kom jeg hit, for å få påfyll.

Ingunn og Johan Jensen

En av kildene til mange smil og mye latter denne uka er Ingunn og Johan Jensen fra Oppdal. De har fulgt med Fjellheim siden oppstarten, og i år fikk de endelig være med ei uke på kortkurs. – Vi gleder oss over alt det som skjer på Fjellheim, og ser at elever som har gått her får bety mye der de er seinere. – Å være her ei uke er veldig kjekt for oss begge, fellesskapet og undervisninga gjør oss fulle av takknemlighet. – Kom på kortkurs, folk! Oppfordrer Ingunn. Ei uke på kortkurs går fort, og fredag ettermiddag er det med ett tid for avskjed. Rike på opplevelser, nye bekjentskap og mer åndelig ballast reiser de fleste hjemover igjen. Og for personalet begynner jobben med å gjøre klart til ei ny uke, slik at enda flere får komme til Fjellheim for fellesskap, påfyll og hvile. Takk for oss, og takk for at dere står på disse ukene hvert år! Åshild Alte Sagevik

4

To av årets elever, Trond Ivar og Lars Martin, koser seg på kortkurs


Klipp fra bloggen femtitredagerutenmor.blogg.no/ Fjellheim Bibelskole i Sør-Amerika 01.02.2014 Velkommen til Fjellheim Bibelskole sin SørAmerika-blogg 31 av elevene i 2013/2014-kullet har nå satt seg på flyet for å tilbringe 53 dager på den sørlige halvkule. Etter to måneder med mørketid i Tromsø er vi klare for å fylle opp de tomme D-vitaminlagrene. Målet med turen er først og fremst å formidle det gode budskap til flere folkegrupper. Møtet med en ny og annerledes kultur og natur er også noe vi ser frem til å oppleve. I løpet av turen skal vi oppholde oss i Rio de Janeiro, Brasil og i Santa Cruz og Cochabamba, Bolivia. Menighets-, barnehjem- og skolebesøk, utreisehelger, ferie og bibelundervisning er noe av det vi skal være med på. Oppdateringer publiseres fortløpende. Vi blogges!

14.02.2014 kvardagen i bolivia Kvardagslivet i Santa Cruz er i gang og det er faktisk ganske likt som det me har hatt i Tromsø dette skuleåret. Me har fri på måndag og undervisning i seks timar kvar dag frå tysdag til laurdag. På sundag er me med på møte i den lokale lutherske kyrkja. Elles er me med på ulike aktivitetar anten av eige initiativ eller i lag med ungdommane i menigheten. Nye bekjentskap og avslapping i regnværet har vore med på å prega den fyrste veka i Bolivia. Mange har også nytta høvet til å kjøpa billige dressar og kjolar.

KMS & AB

Sjølv om kvardagen på mange måtar minner om den me hadde i Noreg, er det også store forskjellar. Kulturen og språket gjer at me får fleire nye utfordringar både med tanke på kommunikasjon og forståing av samfunnet. For at me ikkje skal virka heilt sære, prøver Alfonso og Maria (lærarar/leiarar) å lære oss spansk og litt om korleis me skal oppføra oss:

10.02.2014 endelig bolivia 7. februar dro me fra solfylte Brasil til regnfylte Bolivia. Vi med jærske røtter takler dette strålende og det gjør egentlig resten av gjengen også.

1. Smil fint 2. Sei buenos días (god dag) til flest mulig 3. Snakk spansk og/eller bruk kroppsspråk 4. Gå med sko inne 5. Ikkje kast dopapir i do 6. Gå minst 3 saman. Minst ein gut 7. Kyss, klapp og klem nye fjes 8. Et opp maten. Uansett!

Då me ankom Bolivia vart me henta på flyplassen med et mindre elegant kjøretøy. All bagasjen vart lempa opp på lasteplanet til lastebilen, etterfulgt av alle elevane. Stemninga var på topp når me på ekte boliviavis kjørte gjennom gatene og vinka til alle som passerte. Vi såg kanskje meir ut som illegale, kvite flykningar enn bibelskuleelever på skuletur. Søndag morgen gjekk me til den luthersk evangeliske kyrkja her i Santa Cruz, etter møte vart me delt inn i grupper på 3–4. Kvar av gruppene spiste middag med ulike familiar i menigheten. Me har for lengst oppdaga at engelsk ikkje er så globalt som vi før trudde, og dette var en gyllen mulighet til å trosse dei språklige barrierane. Nokon av oss er ganske gode på spansk, andre bruker kroppsspråk, andre igjen bruker Maria eller nokon av dei andre ledarane. Alt i alt kan du kommunisere overraskande mykje med overraskande lite ord. Norske smaksløker er ikkje alltid like positive til alt som blir servert. Mange fekk kjempegod mat og andre fekk mat (me har fått streng beskjed av Maria å ikkje kritisere maten). Uansett var det bare å smile og nikke og fortelle på gebrokkent spansk hvor fantastisk maten var. Etter middag aktiviserte familiane oss på ulike måter: bingo, karaoke, uno, TV, tur i parken eller til elva. Så sa vi ciao (hade på spansk) og reiste tilbake til hotellet.

Anders Bø - Medlem av FFFB

21.02.2014 Menigheten i Santa Cruz Hei alle trofaste blogg-lesere! Her i Bolivia koser vi oss, og etter mange dager med regn, regn, regn, har de siste dagene vært preget av sol, sol og atter sol. Noe som har falt i smak både hos elever og lærere. Men vi er i Bolivia av andre grunner enn å jobbe med en gyllen brunfarge, nemlig å oppleve den Lutherske Kirken her i Sør-Amerika. Vi har deltatt på ungdomsmøtet som foregår på lørdager, og på vanlige søndagsmøter. Lovsangen foregår på spansk, og da det heller ikke er tekst, må man bare bruke fantasien og trå til med spansk-lignende ord som høres sånn nogen lunde OK ut. Her i Santa Cruz er det også populært med bevegelser til lovsangene. Møtene er fine, og med Maria som tolk, kan til og med de som ikke har lært hva “Hola” betyr, forstå innholdet i taler og beskjeder. Vi har blitt godt tatt imot her nede, så vi ser alle frem til flere møter med de flotte menneskene i menigheten! Margrethe Storhaug Medlem av FFFB

KL Medlem av FFFB (fjellheim freelancer forbund i Bolivia)

5


Elever på Samemisjonens vinterstevne En fredags formiddag starter turen nordover mot Kautokeino. Vi er på vei ifra Tromsø, og ved nærmere ettertanke skal vi faktisk litt sørover og et godt stykke mot øst. De av elevene som enda ikke har reist på utenlandstur, har fått en spesiell invitasjon til å være med på Samemisjonens vinterstevne i Kautokeino og omegn for en helg. Det er med store forventninger elevene Lars Martin Vik og Karen Jørgine Jensstuen, sammen med undertegnede, reiser til Kautokeino via Finland for vårt første vinterstevne. For en som aldri har vært i Finnmark tidligere er det med stor spenning Kautokeino skal bli mitt første møte med fylket. Mye av den samiske kulturen er bevart på dette stedet, og kulturforskjellen er merkbar når man møter mennesker i samekofter som hilser på samisk. I Kautokeino traff vi også igjen Mathias Eftevand som går på forkynnerkurset på Fjellheim. Han var der som en del av forkynnerpraksisen. Samemisjonens møtevirksomhet, i løpet av de tre og en halv ukene som vinterstevnet pågår, er enorm. Det er rundt femti møter i kapeller, kirker og gamlehjem. For det er hjemmene som er den viktigste arenaen for denne omfattende møteserien. På husmøtene samles familie, slekt, naboer og venner. Det synges salmer på samisk og Guds ord blir utlagt av forkynnerne og oversatt til samisk med hjelp av lokale tolker som er ansatt i Samemisjonen. I løpet av helgen fikk vi være med på to husmøter, et husbesøk, en ungdomskveld, en gudstjeneste og i tillegg to mer ordinære besøk. Jan-Morten, Mathias og Lars Martin på ungdomskvelden i Kautokeino

Reinkjøtt i forskjellige varianter og snøskuterkjøring var med på å toppe opp­levelsen. Etter en meget sen avreise på søndagskvelden, grunnet stor gjestfrihet blant det samiske folk, kunne vi trøtte og fornøyde på tur tilbake mot Tromsø konkludere med at dette hadde vært en unik opplevelse. Det skal godt gjøres å komme nærmere inn på det samiske folket og kulturen enn vi fikk gjøre denne helgen. Jan-Morten Osen, elev på bibelskolen

Fra menyen i Kautokeino – tørka reinkjøtt

Fra møte i Kautokeino. Mathias Eftevand med tolken Klemet J O Hætta

Ivrige tilskuerer til reinkappkjøring

6

Nordisk mesterskap i reinkappkjøring i Storgata i Tromsø


Aktuell veiledning Korsets budskap bekrefter evighetens alvor Spørsmål omkring evigheten er alltid aktuelt og krevende. Mange er forundret over at mennesker fortsatt tror Bibelens budskap om evig fortapelse. Det gudsbilde som folk flest har, virker uforenlig med det alvor vi leser om i Bibelen.

2. Jesus «vil at ALLE skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse» 1.Tim 2,4. Intet menneske, selv ikke Judas er tiltenkt/utvalgt til fortapelsen selv om han kalles «fortapelsens sønn» Joh 17,12. Men ethvert menneske kan bli en Judas.

For en kristen som tror at Jesu ord er absolutt sannhet, er det umulig å komme bort fra evighetens alvor. Ingen taler mer alvorlig om fortapelsen enn Jesus Kristus, han som elsker hvert menneske som er skapt til å tilhøre ham. I denne korte veiledningen understreker vi noen bibelske sannheter.

3. Fortapelsen er Gudsforlatthetens mørke, forbannet, borte fra den treenige Gud som er evig lys, bare lys 1.Joh 1,5. Jesus sier: «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild» Matt 25,41. Jesus, Guds Sønn opplever dette totale mørke på korset, da solen ikke lenger lyser og han roper under Guds vrede og straff: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg» Matt 27,46.

1. Jesus taler om «den evige ild som er beredt for Djevelen og hans engler» Matt 25,41. Dypest sett er ikke fortapelsen tiltenkt noe menneske, men stedet/tilstanden er forberedt for Djevelen og hans engler som er årsak til all ondskap i verden.

20.–25. juni

ødelagt av synden. Det sones, gjøres opp for hele verdens, alle mennesker sine synder 1.Joh 2,2. Forsoningen er total/fullstendig. 5. Uten at mennesket får høre korsets budskap, er menneske fortapt, uten Gud og uten håp Ef 2,12. Evighetens alvor er et sterkt kall til forkynnelse, til misjon, til å gjøre Guds uendelig kjærlighet kjent, for alle, men spesielt for de som aldri har hørt. Denne kjærlighet som er slik at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv Joh 3,16. Thor Fremmegård

4. Lovens forbannelse, fortapelsen, den rettferdige dom for all synd tar Jesus i vårt sted, i alle sitt sted Gal 3,13. Det holdes dom over verden, dvs. alt i Guds skaperverk som er

Midtsommertreff Tema: Kalt

Hva skjer? 27. mars Hjemreise fra Bolivia og Mongolia 3.–4. april Besøk fra Sverre Bø Fjellhaug IH 7.–11. april Fokus på arbeid blant muslimer 23. april Oppstart etter påske 25.–27. april Utreisehelg i Troms og Finnmark 28. april–1. mai Distriktsbibelskole (DB) i Lakselv Distriktsbibelskole (DB) i Harstad 3.–5. mai Utreisehelg i Troms og Finnmark 20.–25. mai Møteserie i Tromsø med Stein Solberg og BOF-klassen 30. mai–1. juni Regionsårsmøte i Sulitjelma, Nordland 1.–6. juni Avslutningsturné i Lofoten 7.–8. juni Avslutningshelg på Fjellheim

Gaver til Nord-Norge-teamet Hvert år siden 1994-1995 har vi hatt Nord-Norgeteam. Ungdommer som har «gitt» et år i misjonen og reist hovedsakelig i barne- og ungdomsarbeid i den nordlige landsdel. For Fjellheim Bibelskole har disse ungdommene betydd svært mye i rekruttering av nye elever. I dag er de utsendt av Fjellheim Kurs- og Misjonssenter. For at vi skal ha økonomisk mulighet til å fortsette med dette, trenger vi en årlig givertjeneste til teamet på ca. 300 000,-. Vi tror det er noen av Fjellheimnytt sine lesere som vil se dette som et særlig kall. Takk til deg som vil være med i denne tjenesten! Kontonummer 3000 26 86712. For Fjellheim Kurs- og Misjonssenter, Thor Fremmegård

7


RETURADRESSE: Fjellheim Bibelskole, Mellomveien 96, 9006 Tromsø

Glimt fra hverdagen

Mellomvegen 96, 9006 Tromsø Telefon: 77755560 E-post: post@fjellheimbibelskole.no Internett: www.fjellheimbibelskole.no Gaver til skolen: 0520 60 81343 NB! Nytt kontonr! Rektor: Thor Fremmegård Lærere: Jan Tore Olsen, Ingvald André Kårbø, Hanna Nilsen og Vidar ­Pettersen Adm.leder: Marit Gundersen Kjøkkenleder: Anne Britt Bjerga Internatleder: Dordi Anna Tollheim Vaktmester: Eivind Gagnat Ettåringer: Peter Ljøkjell, Maria Nøkland og Edith Marie Nævdal

Fjellheim Kurs- og Misjonssenter Internett: www.fjellheimbibelskole.no Gaver til kurs- og misjonssenteret: 3000 26 86712 Ansatte: Thor Fremmegård, Marit Gundersen og Dordi Anna Tollheim Ansvar for: Kortkursdrift, Nord-Norge-team og utleie av lokaler FJELLHEIMNYTT, kontaktorgan for Fjellheim Bibelskole og Fjellheim Kurs- og Misjonssenter, kommer ut 4 ganger pr. år. Red: Thor Fremmegård. Frivillig kontingent.

Fjellheim bibelskole har fått en selveiet hyttetomt i Sirdal i gave. Ved salg av tomten vil det utløse 250.000,- i gave til Fjellheim.

Støtt Fjellheim, kjøp tomt i Sirdal, Vest-Agder!

Opplev fjellet under alle årstider! Tomten ligger idyllisk til i Lindåsen hyttefelt og er omkranset av flott natur, fine turløyper og fiskevann. Vann, kloakk og strøm inn til tomten. Parkering ca. 200 m fra tomten sommerstid og ca. 400 m om vinteren.

Mulighet for påkobling fibernett ca 12.500,Pliktig medlemskap i velforening og årlige fellesutgifter til vann/kloakk og brøyting, samt vegvedlikehold. Ca. 20 minutter til flotte preparerte skiløyper og skitrekk (Tjørhomfjellet og Ålsheia). Det vil også bli noen skitraseer i hyttefeltet. Les mer om området på lindelandnaturpark.no. Kontakt Karin Tove Netland for nærmere informasjon: Mobil 92 41 91 42 eller epost: karintove@powermail.no

Miljømerket trykksak 241 711, 83131 Wera as

Prisantydning: Kr. 590.000,- + omk. (ca. 20.000,-). Størrelse: Ca 1,5 dekar

Fjellheimnytt nr. 1 2014  

Magasin for Fjellheim Bibelskole og Fjellheim Kurs- og Misjonssenter i Tromsø.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you