Page 1

LYS I ØST NYHETSMAGASIN FRA PYMS MISJON I EURASIA

2.2017

Hviterussland tester ut ny type misjonsskole SIDE 16

GLADE BARN ER KLARE FOR SOMMERENS LEIR SIDE 6-9


LYS I ØST NYHETSMAGASIN

Mange barn lever i barne­ fiendtlig miljø med alkohol og vold. På leir blir de kjent med voksne med kjærlighet og omsorg. Det kan forandre deres liv.

2.2017

FRA PYMS MISJON

I EURASIA

Hviterussland tester ut ny type misjonsskole SIDE 16

2.2017

GLADE BARN ER KLARE FOR SOMMERENS LEIR

18. ÅRGANG

SIDE 6-9

7

De ti dagene leiren varte forvandlet hele livet mitt, forteller 17årige Temo Khatridze. Nå skriver han lovsanger til Guds ære.

Han har delt ut mat og nødvendigheter til dårlig utstyrte ukrainske soldater. Men pastor Victor Kotyash har i det siste vært syk og sliten – men holder likevel et imponerende aktivitetsnivå.

12

11 Pastor Pavel Kalosha har nylig besøkt Norge. Gud kommer aldri for seint og han kommer aldri for tidlig, sa pastoren og delte eksempler fra Jesu liv og fra eget liv i utfordrende budskap.

Meld adresseendring

Vi oppfordrer Lys i østs lesere til å være nøye med å melde adresseendring når dere flytter. Stadig får vi blad i retur hvor postverket ikke finner adressaten. Det synes vi er synd og minner om viktigheten av å melde adresseendring. Meld endringen på mail til: oddwin@online.no Gud velsigne deg! Beste hilsen Redaksjonen

Innhold Leder: Et brysomt dilemma

4

Kristen leir ble livsforvandlende

5

Ungdomsleirer som forvandlet livet

6

Kristen leir – en verdifull opplevelse

8

Nå er tiden inne!

10

Syk, men i stor aktivitet

11

Sterke møter med Pavel Kalosha

12

Motstand i Georgia

13

Samarbeid over landegrenser

14

Evangeliserer gjennom litteratur

14

Rehab-senter for menn

14

Nye takter i Russland?

15

Bibelen til tartarene

15

Bilen ble konfiskert

15

Evangeliseringsiver i Russland

15

Tester ny type misjonsskole

16


Takk for julemataksjonen

Tekst: Oddvar Haugen,

Tusen takk til alle som gjorde det mulig å dele ut mat til mange spesielt vanskeligstilte familier i Hviterussland til jul! Til nå har ti kirker i Minskregionen mottatt hjelp som de har formidlet til slike familier i sine byer og landsbyer. Vi tar med et par av rapportene vi har fått. De viser hvor kjærkommen hjelpen er. Familien Papovich: Bestemor Valentina har alene omsorg for sitt barnebarn, Daniel. Guttens far er arbeidsløs, drikker og ikke-kristen. Han involverer seg ikke i sønnens liv. Moren etterlot gutten på en stadion i Minsk da han var ett år. Klokken seks om morgenen dagen etter ble gutten oppdaget av en mann på vei til jobb, krabbende alene rundt på stadion. Politiet fant bestemoren som er kristen og tok ansvar for gutten. Hun tok ham med i kirken så han fikk gå på søndagsskole. Nå er gutten 14 år og bestemor er 82. Til jul fikk de besøk av våre kontakter fra den lokale kirken. De ble så glade for all maten de fikk (se bilde). Våre kontakter fikk også anledning til å be for gutten og for bestemors helse, og gutten fikk tilbud om å komme på en tenbibelskole som kirken arrangerer denne våren.

emor Valentina Daniel og best fått besøk med Papovich har rivat. Begge foto: P matforsyning.

Familien Doubkoy: Bestemor Valentina og bestefar Arkadiy har omsorg for tre barnebarn: Anna på 10, Svetlana på 5 og Sophia på 20 mnd. Hvert barn har ulike fedre. Mor Tatyana har overlatt de tre barna til sine foreldre. Hun har ikke arbeid og er ikke hjemme. Av og til ringer hun for å fortelle at hun er i live. Barna synes dette er vondt. På bildet ser vi den yngste av jentene sammen med bestemor. Kampanjen er ennå ikke helt avsluttet fordi dere var så flinke til å gi helt fram til februar. Vi utvidet hjelpen til å omfatte mange familier i flere landsbyer enn vi opprinnelig hadde regnet med. Tusen Lille Sophia og bestemor takk for deres Valentina Dou bk ova fikk godt overveldende med mat til ju l. gavmildhet.

Redaksjonen i Lys i øst representerer Landutvalgene (LU) for Russland, Hviterussland, Ukraina og Georgia og øvrige land som tidligere var en del av Sovjetunionen: Hviterussland: Oddvar Haugen Pinsekirken, Kolbotn ohaugenpost@ gmail.com Tlf: 906 66 292

Ukraina: Ove Arnoldsen Elim, Kragerø ovearnoldsen@ gmail.com Tlf: 902 15 753

Russland: Rigmor Johnsen Salemkirken, Lørenskog rigmjo@frisurf.no Tlf: 900 80 407

Georgia: Leif Walmann Salem, Sandefjord leif@wera.no Tlf: 907 30 804

Regnskap: Nigel Erwin Pym-kontoret

Lys i øst – Nr. 2-2017

3


LEDER Oddwin Solvoll – Redaktør

Et brysomt dilemma eller velsignelse Iblant står man overfor situasjoner hvor man må ta valg, og uansett hva man velger, vil det på noe vis medføre et resultat en ikke ønsker. Vi kaller det et dilemma. I Jesu liknelse om mannen som ble overfalt av røvere (Luk 10,30-36), kan vi undres over at både presten og levitten, kirketjeneren, lot den forulykkede ligge i veien og skyndte seg videre. Ved å treffe en slik mann, kom de i et alvorlig dilemma. Presten og levitten var antakelig på vei til Jerusalem for å ta sin tørn og gjøre tjeneste i templet. Prester og levitter bodde i ulike deler av landet og kom til Jerusalem for å gjøre foreskrevet tjeneste. I Moseloven står det ettertrykkelig at en som gjør tjeneste i Guds hus ikke skal gjøre seg uren ved å røre et lik (3 Mos 21,1-3). Om den forslåtte mannen døde i armene deres, da hadde de forbrutt seg mot loven og ikke fulgt Guds påbud. Derfor var det tryggest å la ham ligge. Strengt tatt tok presten og levitten en riktig avgjørelse i forhold til lovens krav. I dilemmaet valgte Guds tjenere den delen som hadde minst konsekvens for dem selv. For forretningsmannen på reise, samaritanen, var også den forulykkede til bry, altså et dilemma. Men han tok seg bryet. Han stanset opp, brukte av sin tid, satt mannen på sitt esel, og måtte selv gå. Endelig måtte han betale for ham på vertshuset og garantere for ytterligere utgifter. Samaritanen mente det var bryet og kostnadene verd å redde mannens liv.

4

Lys i øst – Nr. 2-2017

På samme måte ble også Jesus utfordret av en mann med en sykdom som ikke tillot ham å være i byen. Han var spedalsk og måtte bo i ødemarken og rope «uren» når folk nærmet seg ham. Det var Moses’ lov som påbød dette (3 Mos 13 og 14), en god lov, gitt av Gud for å forhindre spredning av en grusom og ytterst smittsom sykdom. Ingen hadde lov å røre ved spedalske som var erklært urene av presten. Den spedalske henvendte seg til Jesus og spurte ydmykt: «Hvis du vil, kan du gjøre meg ren.» Det virket ikke som om han tvilte på Jesu guddommelige kraft og helbredende evne, men kanskje han tvilte på Jesu vilje til å bry seg med en ussel, uren og utstøtt mann som ham? Her stod Jesus overfor et dilemma. Ifølge Moseloven skulle ingen nærme seg en spedalsk og ikke berøre vedkommende. Jesus kunne valgt lovens vei, snudd seg bort og gått fra mannen. Det var en avgjørelse som kunne forsvares. Likevel valgte han å gå imot loven, berøre mannen og helbrede ham. Jesus hadde mer omsorg for mennesker enn for regler og bud. Vi kan og møte dilemmaer hvor det kan være behagelig å henvise til regler og bud, ja, til og med Skriften. Kanskje vi likevel burde ta kostnaden og bryet med å la omsorgen for mennesker være det sentrale? La oss bruke tid, penger og krefter på de svake blant oss. Det var Jesu måte å møte et dilemma. Det fører til velsignelse.


Lys i øst – Nr. 2-2017

5


GEORGIA

Innsamlingsaksjon sommeren 2017

18 år gamle Mariam:

Ungdoms­leiren forvandlet livet mitt En venninne snakket stadig om hvor fantastisk det var å være på den kristne ungdomsleiren. Det inspirerte Mariam til å bli med. Mitt navn er Mariam Niqabadze, jeg er 18 år gammel. Jeg bor i en liten by kalt Tkibuli i Georgia. Jeg ble med på en kristen ungdomsleir etter anbefaling fra en venninne. Vi har vært venner siden vi var små. Hun har ofte snakket om hvor mye fint hun har opplevd på barne- og ungdomsleirer arrangert av menigheten Kutaisi Evangelical Faith Church. Inspirert av min venninnes beretninger om hvor fantastiske dager hun hadde på den kristne leiren, bestemte jeg meg for å bli med min henne på sommerleir. Jeg ville oppleve det samme og for å se med egne øyne hva dette var. Jeg kommer aldri til å angre på min beslutning. Først av alt fikk jeg mange nye venner. Det har ikke vært lett for meg å få nye venner. Her gikk det av seg selv. Jeg opplevde uforglemmelige dager på leiren. Det har endret mitt indre liv. Vi hadde mange interessante diskusjoner om ulike temaer i livet. Jeg lærte også gjennom lek hvordan man kan løse problemer i livet ved Guds hjelp. Jeg er så glad at jeg fikk oppleve dette.

6

Lys i øst – Nr. 2-2017

Mariam Niqabadze ha r et stort ønske om å komme på kriste n ungdomsleir igjen. Der vil hun lære mer om Jesus. Foto: Privat.

Denne kristne ungdomsleiren førte meg nærmere Gud. Den lærte meg å skille mellom hva som er bra og dårlig. Det er mye jeg ser annerledes på nå etter denne leiren. Jeg håper jeg får anledning til å gå på den kristne sommerleiren igjen neste sesong, slik at jeg kan lære mer om Jesus, som vil lede meg på sin vei. Mariam Niqabadze (18)


Innsamlingsaksjon sommeren 2017

GEORGIA

Temo Khatridze:

Ungdomsleiren ga meg mulighet til å bruke mitt musikalske talent 17 år gamle Temo Khatridze visste ikke at ungdomsleiren skulle gi livet en ny retning. Han var en ivrig gitarist. På ungdomsleiren fikk han bruke sitt talen. Nå har han dedikert livet til lovsang og skriver egne tilbedelsessanger. Jeg heter Temo Khatridze og er 17 år gammel. Jeg bor i Kutaisi by i Georgia. Jeg dro på en kristen ungdomsleir etter å ha hørt min venn og klassekamerat, Saba Chankvetadze snakke om leiren. De ti dagene jeg var på ungdomsleiren har forandret hele livet mitt og mine tanker om Gud. Jeg likte absolutt alt på leiren. Måten leirdeltakerne var mot hverandre var helt forskjellig fra andre unge jeg kjente. Jeg ble overrasket over pastorens salvede taler og hvordan min gruppeleder ledet diskusjoner i gruppen etterpå. Det hadde innflytelse på meg og jeg mottok Jesus som min frelser. Den kristne ungdomsleiren ga meg en mulighet til å vise mitt musikalske talent. Jeg begynte å spille i lovsangsteamet som solo-gitarist. Lovsangsgruppen ble en stor inspirasjon for meg og jeg begynte å skrive tekster til tilbedelsessanger. Jeg ønsker å gå på den kristne ungdomsleiren igjen og se at nye ungdommer mottar Jesus som sin frelser, slik jeg gjorde. Jeg har dedikert meg selv til oppdraget å bringe gode nyheter til andre mennesker. Alt på grunn av ungdomsleiren.

Han var en ivrig gitarist. Men på ungdomsleiren fikk Temo Khatridze (17) bruke sitt talent. Det forandret livet hans. Foto: Privat.

Temo Khatridze (17)

Lys i øst – Nr. 2-2017

7


GEORGIA

Innsamlingsaksjon sommeren 2017

Kristne leirer er en positiv og verdifull opplevelse Det er mange faktorer som gjør kristne leirer til en positiv og verdifull opplevelse. Alle disse opplevelsene finnes til dels i den lokale menigheten, men de er sterkere til stede på kristne leirer. For det første er det i de fleste kristne leirer en omfattende eksponering for Guds ord. Heb 4,12 forteller oss at Bibelen er levende og kraftig. Denne gjentatte bruken av Guds ord over en ukes tid er svært verdifullt ved at Ordet får bo rikelig i barnas og stabens liv (Kol 3,16). På leir kan barna observere og lære av kristne mentorer (rådgivere, medarbeidere og forkynnere). Mange barn kommer fra ødelagte hjem eller vokser opp med ikke helt ideelle rollemodeller. Som rollemodeller viser lederne ubetinget kjærlighet og hvordan en gudfryktig kvinne eller mann oppfører seg. Det er ofte Guds ord som forandrer liv, men Gud bruker også eksemplets makt gjennom gode rollemodeller. En kristen leir er vanligvis støttet av lokale menigheter. Disse kirkene oppfordrer sine medlemmer til å be for leirdeltakerne, ansatte og forkynnere. Gud har lovet at en rettferdig manns (eller kvinnes) bønn utretter mye (Jak 5,16). En annen fordelaktig faktor er at på en kristen leir er det ikke så lett tilgang til TV, mobiltelefon, mp3-spiller, datamaskiner, videospill osv. Disse distraksjonene tjener til å avspore sinnet og holde unge mennesker fra å fokusere på de dypere spørsmålene i livet som «Hvorfor er jeg her?» «Hva skjer med meg når jeg dør?» «Har livet mitt mening?» Når forstyrrelsene er fjernet, er barna i et miljø som vender seg til Gud og de

8

Lys i øst – Nr. 2-2017

Deltakere og ledere på en leir i Georgia. Foto: Privat.

har tid til å tenke på Ordet på en dypere måte enn i hverdagen. En annen stor velsignelse er at på kristne leirer blir ens sirkel av fellesskap utvidet. Mange leirdeltakere møter nye venner og fortsetter vennskapet år etter år. Det blir livslange venner som de bryr seg om, ber for og oppmuntrer. Og det har skjedd mer enn én gang at en leirdeltaker møter sin fremtidige ektefelle mens han er på leir som deltaker eller leder. Gud har i stor grad brukt kristne leirer til å kalle folk til frelse og tjene ham som Herre, kanskje som misjonærer, pastorer eller like viktig, som «kristne på heltid». Fra nettstedet Christian camping Oversettelse: Oddwin Solvoll.


Innsamlingsaksjon sommeren 2017

GEORGIA

Nå er tiden inne! Årets sommerleire i Georgia er nå under full planlegging. Dette arrangementet er noe av det aller viktigste som foregår i løpet av sommeren. Det er pastor Spartaki Chankvetadze som leder arbeidet. Det samles i overkant av 100 barn og unge hver sommer. Det er deltakere fra menighetene, barn fra ikke-kristne familier og mange barn fra de aller fattigste familiene fra forskjellige deler av landet. De aller fattigste barna er ofte fra flyktningefamilier etter krigen i 2008, da Russland invaderte deler av Georgia. Resultatet av dette var at delrepublikkene Abkhasia og Sør-Ossetia forble under russisk styre. Disse barna får gratis opphold på leirene. Så er det en del av familiene som kan betale en egenandel, og også noen få familier som har mulighet til å betale hele oppholdet for sine barn. Totalkostnaden for hele arrangementet er ca. 100.000 kroner. Behovet for økonomisk støtte er stort. Så vi i Landutvalget for Georgia ber dere innstendig om å bruke vedlagte giroblankett! Hvert beløp vil være til stor hjelp. Ut fra de beregninger som er gjort, vil det koste om lag 1000 kroner for ett barn å delta. Da er det iberegnet transport, mat og leie av et passende leirsted. Dessverre har situasjonen i landet forverret seg i den siste tiden. Det er stor inflasjon. Som våre to unge venner skriver i sine innlegg, så er dette oppholdet av aller største viktighet for alle de som deltar. Mange gir seg over til Gud, og de får oppleve Jesu kjærlighet i sine liv. De opplever samfunnet med andre kristne, og de vokser i livet med Gud. De lærer å lese Bibelen og be, og iveren er stor. Dette er så stort, og vi vet jo at dette betyr alt i livet som ligger foran dem. Dette er evangelisering og dette er vekkelse. Er det ikke dette vi ber om til stadighet? Nå har vi alle en gyllen

En gruppe ledere og leirdeltakere diskuterer en aktuell problemstilling. Foto: Privat.

anledning til å være med og vinne disse barna og ungdommene for Jesus. Og husk å be for dem! Hilsen fra Landutvalget for Georgia Leif H. Walmann

Lys i øst – Nr. 2-2017

9


Pastorbrev fra Omelyan Hrytsyak:

Brev fra Ivan Hubenya:

Planter to nye menigheter

Startet året med leir

Kjære venner i Norge. Guds fred. Hjertelig takk for deres forbønn og økonomisk støtte.

Fred være med dere, kristne venner i Norge. Jeg er Ivan Hubenya fra Chernihiv-regionen i Ukraina.

Mitt hovedansvar er å være pastor for menigheten i Stetsteva, en menighet på 130 medlemmer. Jeg har også min tjeneste i menigheten i Zadubrivtsi, der det er 12 medlemmer samt i menigheten i Repuzbrivtsi. Jeg arbeider også med å starte mye menigheter i to andre landsbyer. Vi må bygge nytt lokale med sitteplasser til 350. Vi har fem klasser i søndagsskolen med 80 – 100 barn. Har også et prosjekt for kristen musikkskole for barn fra både kristne og ikke-kristne hjem. Vi har gode muligheter til evangelisering i forskjellige landsbyer. Vi får også besøke de statlige skolene. Til nå har vi besøkt 180 skoler i vårt fylke. Jeg er også regional pastor med ansvar for ca. 1000 medlemmer. Vi takker Gud for stor frihet til å evangelisere i Ukraina. Vi ønsker å se flere mennesker som opplever den levende Jesus som sin frelser. Igjen vil jeg takke dere for at vi kan stå sammen i Guds rike. Vi ber for dere i Norge og ønsker dere Guds rike velsignelse.

Først av alt vil jeg takke for støtte og forbønn. Jeg vil kort beskrive arbeidet i område der jeg virker. I begynnelsen av januar hadde vi en leir for barn der mesteparten var fra ikke-kristne familier. Det var 70 barn på leir. Vi hadde forestilling om julebudskapet, sanger, lek og konkurranser. Vi laget middag og delte ut gaver. Hver lørdag kommer barn og voksne sammen der vi har leksjoner fra Bibelen. Menighetene har fir tiden faste og bønn om en åndelig oppvåkning. Vi ber for landsbyene og for situasjonen i hele landet. Så kommer brødre og søstre fra andre deler av Ukraina og er med og tjener med Ordet og med sang. Må Gud styrke dere. Stor takk for at vi kan samarbeide. Må Gud velsigne dere. Hilsen Ivan Hubenya

Med hilsen Omelyan Hrytsyak.

yak har samlet hele

Pastor Omelyan Hryts familien sin.

10

Lys i øst – Nr. 2-2017

Ivan Hubenya og hans kone Luba er glad for samarbeidet med Norge .


Pastor Victor Kotyash, Chaplinka i Ukraina:

Syk, men i stor aktivitet

Pastor Viktor Kotyash har tatt med seg et team fra menigheten og holder friluftsmøte for soldater i en militærleir. Foto: Privat.

Pastor Victor Kotyash har vært sentral i arbeidet for å hjelpe ukrainske soldater med mat og annet, i tillegg til å gi dem evangeliet. Han har i det siste vært syk og sliten, men holder likevel imponerende aktivitet. Fra pastor Victor Kotyash, Chaplinka i Ukraina har vi mottatt en rapport fra arbeidet han står i. Chaplinka ligger nær grensen til Krim. Victor Kotyash skriver dette om sitt arbeid: Jeg fortsetter min pastortjeneste i kirken vår i Chaplinka. I år har det vært utfordrende. Mange fra vårt område flytter til andre regioner i Ukraina og utlandet. Hovedårsaken er økonomi og nærhet til Krim. Men det er en god tid for oss å forkynne evangeliet. Derfor har kirken forskjellige tjenester for å vise mennesker Jesus Kristus. I fjor begynte vi å forberede oss for feiringen av 500-årsdagen for reformasjonen. Vår president har utstedt et dekret om å feire denne

begivenheten på statsnivå. Vi vil benytte denne anledningen til å bringe evangeliet til vårt folk. Vi fortsetter vi å forkynne evangeliet og hjelpe de som har stort behov. Vi besøker ofte krigssonen i Øst- og Sør-Ukraina. Hver gang har vi hatt dusinvis med møter: på barnehjem, blant sivile, i militære enheter, og på militærsykehuset. Det var en unik sjanse til å fortelle folk om Jesus Kristus. Vi hadde også en tur til Vest-Ukraina til enker og foreldreløse. Vi har nå en unik mulighet å drive bibelskole. Vi underviser pastorer i regionen. Noen har allerede begynt på fjerde studieår. I fjor begynte også forberedelsen til bibelskole i hver menighet. Noen bibelskoler er allerede åpne og i gang. Noen holder fortsatt med å forberede seg. Jeg utvikler et program for menighetsbibelskoler. Temaene er fra det jeg personlig har lært i ulike bibelskoler, menigheter og på konferanser. Selv er jeg i gang med doktorgradsstudier. Be for tjenesten min og for landet vårt, avslutter Viktor Kotyash.

Lys i øst – Nr. 2-2017

11


Tekst og foto: Paul Kolbjørnsrud

Sterke møter med pastor Pavel Kalosha i mars En stor takk til Tabernaklet, Skien for at de inviterte pastor Pavel Kalosha fra deres vennskapsmenighet i Druzhny, Hviterussland. Besøket fra øst var til rik velsignelse. Vi har igjen hatt besøk av en venn og pastor fra Hviterussland. Pavel Kalosha kom alene, og han besøkte Filadelfia, Vestby; Gospelsenteret, Oslo; Betelkirken, Auli; Betel, Åmotsdal; Tabernaklet, Skien og Elim, Kragerø. I Tabernaklet, Skien deltok han på tre offentlige møter. Alle disse menighetene og flere til, har stått sammen med oss i samarbeidet med hviterussiske menigheter. Pastoren brakte flere utfordrende budskap til oss, blant annet om ikke å gi opp og ikke bøye seg for omstendighetene. Gud kommer aldri for seint og han kommer aldri for tidlig. Pastoren delte eksempler fra Jesu liv og fra eget liv. Pavel er barn nummer tre i en familie. Han har to eldre søstre, og hans mor hadde fått beskjed av legen sin at hun måtte ta abort da hun var på vei med Pavel. Legen gav beskjed om at både hennes og barnets liv sto på spill. Hans mor besluttet likevel å bære barnet fram. Hun gav barnet, Pavel, til Herren. Moren hadde ingen komplikasjoner under svangerskapet, og Pavel ble født 4,4 kg tung, og frisk. Han har hele livet ønsket å tjene Gud og å bli pastor. Han har en meget solid pastorutdannelse og underviser i dag på teologisk seminar i Minsk og flere andre steder. De siste seks årene har han også vært pastor i Druzhny som ligger 40 km fra Minsk. Druzhny er en by med vel 9.000 innbyggere, og opprinnelig bygd rundt et kjernekraftverk under oppføring. Kraftverket var bygd rundt samme

12

Lys i øst – Nr. 2-2017

lest som Tsjernobyl i Ukraina. Etter ulykken ble kjernekraftprosjektet i Druzhny stoppet, og det er i dag et elektrisk oppvarmet kraftverk i byen. Menigheten teller nå noe over 100 medlemmer, pluss barn. De viser stor oppfinnsomhet for å betjene lokalsamfunnet. De arbeider med et aldershjem, barnehjem og de arrangerer festivaler innenfor de rammer de har mulighet til. De har også sendt ut flere misjonærer som de forsøker å støtte, også økonomisk. Menigheten har bygd i over fire år på kirkebygget sitt. Bygget blir bra og praktisk for menigheten når de blir ferdige. De bygger etter hvert som de får midler, men de sliter med finansene. Det finnes ikke aktuelle lokaler i landsbyen, som de kan leie midlertidig. Pavel og menigheten lever i tro, og de bygger i tro. Pavel er nå hjemme igjen og i fullt arbeid. Han hilser og takker alle han møtte!

ørnsrud og Paul Kolbj Pavel Kalosha e hvordan den ny med et bilde av ny skal bli. kirken i Druzh


Usbekistan:

Religiøs motstand i Georgia

til Batumi som kan Mange turister kommer s lange strender. lokke med Svartehavet

Åndelig sett har det blitt tøffere i Georgia i løpet av de siste årene, mener pastor Garik Shakhnazariani, i Batumi. – Det er mye bevegelse inn og ut av byen vår. På sett og vis fungerer den som en port – også åndelig sett, forklarer pastor Garik Shakhnazariani. Han er pastor i en evangelisk menighet i Georgias tredje største by, Batumi, med rundt 100.000 innbyggere. Det subtropiske klimaet og nærheten til Svartehavet har gjort byen til et populært turistmål, især for russiske turister. Det ortodokse Georgia er omgitt av sterkt muslimske og dels islamistisk dominerte områder i Tyrkia, Russland og Aserbajdsjan. Batumi ligger nær den tyrkiske grensen og har Georias største havn. Garik Shakhnazariani er bekymret over situasjonen. På bare ti år har tyrkerne bygget femti koranskoler i hans område og hver by har sin moské. I tillegg har det poppet opp flere kasinoer i byen. Etter Sovjetunionens fall på 1990-taller sveipet en vekkelse over Georgia. Mengder av mennesker kom til tro, deriblant Garik. Men

tidene er forandret og det har blitt tyngre, mener han. – Før i tiden kom motstanden mot evangelisering fra KGB. For tiden kommer det fra muslimene og den ortodokse kirken, som ser Garik på oss som en sekt. Den Shakhnazariani åndelige motstanden er er pastor i hard, sier Shakhnazariani. Batumis eldste De evangeliske og største bevegelser i Georgia er pinsemenighet. relativt ung. Den første evangeliske bevegelsen som etablerte seg var baptistene. Det var de som bygde lokalet der pastor Gariks menighet nå holder til. – KGB var ikke så aktive i denne delen av Sovjet på den tiden. Derfor kunne de bygge kirken, meddeler han. Alle baptistpionerene som bygde kirken emigrerte siden til USA, forteller han. – Pinsemenigheten som holder til i kirken i dag, har en ganske spesiell historie, sier Garik og lyser opp. På 1950-tallet fikk pinsevenner rundt om i Sovjet visjoner og kall til Batumi. En etter en flyttet til byen. Her fant de hverandre og dannet pinsemenighet i 1959. Av de seks evangeliske menighetene i dagens Batumi, er Gariks menighet den eldste og største. Den har 250 medlemmer, både russere og georgiere. Menigheten driver et utstrakt arbeid i de muslimskdominerte byene som omgir Batumi. Der starter de små kristne forsamlinger. De hjelper hjemløse og har nylig tatt opp arbeid for døve. – Be for oss at vi finner nøkkelen til Batumi. Vi gir oss ikke. Vi vil se et forandret Batumi, avslutter Garik Shakhnazariani.

Lys i øst – Nr. 2-2017

13


SAMARBEID OVER LANDEGRENSER

Hjelpesending til Chernihiv, Ukraina Landutvalget for Ukraina ville gjøre noe for den regionen de sist hadde besøkt, Chernihiv. En hjelpesending fra Klippen, Sandnes var på vei til Rivne-området. En aktiv koordinering og samarbeid med stiftelsen «Den gode samaritan» i Rivne og menigheten i Pryluki gjorde at flere småmenigheter i Chernihiv mottok en del av hjelpesendingen for utdeling i sine fattige landsbyer. 235 sekker klær, 2 sykler, 30 kilo kjøkkenutstyr og 30 kilo leker. I tillegg kom menighetsmedlemmer i Rivne med noe matvarer, en sekk hvetemel og en sekk sukker. Dette var et flott samarbeid over landegrensene og en god begynnelse på praktisk nødhjelp til dette området.

Rigmor Johnsen

NYE TAKTER I RUSSLAND? En søndag i mars 2017 skjedde noe helt spesielt midt under formiddagsgudstjenesten i en bymenighet sentralt i Russland. Ca. 40 personer fra politi og sikkerhetstjenesten med flere, kom uanmeldt med dokumentert rett til å sjekke menigheten. Fremmøtte gudstjenestedeltakere ble utspurt og ingen fikk gå hjem før det ble kveld. Menighetens forskjellige rom ble saumfart, litteratur og menighetsdokumenter ble konfiskert. Prosedyren var ikke ferdig før seint på natten. Etter dette får ikke forskjellige lokale firmaer og organisasjoner lov til å gi de som er i menighetens rehabiliteringssentre arbeid. Det vil gå veldig utover menighetens inntekter til å drive rehabilitering. De står i fare for å måtte stenge rehabiliteringssenteret. Vi ber for Russland og menighetene der. Det er rapportert om mer kontroll av de evangeliske menighetene.

Fra Litauen: REHABSENTER FOR MENN «Teen Challenge» avdelingen «TC Pikeliai» er et uavhengig, levende, kristent hjem for menn som har problemer med avhengighet. Avdelingen er åpen 24 timer i døgnet, syv dager i uken. I løpet av andre halvdel 2016, hadde vi 16 studenter og to frivillige ved senteret. For øyeblikket har vi en student som har gjennomgått programmet og er, som vi kaller det, i ferd med å tilpasse seg livet. Han hjelper også i vårt senter nå. Hver dag har vi bibelstudier og bønn. Jeg underviser i Teen Challenge-programmet. I tillegg lærer vi våre studenter sosiale ferdigheter. To ganger i måneden besøker jeg fengselet for å dele gode nyheter med de innsatte. De er åpne for å høre evangeliet. Hver søndag går mennene som bor på senteret, til en lokal kirke. Noen ganger går vi til Kaunas kristne kirke. Vi inviterer barn fra fosterhjem til å komme til senteret for å spille spill og ha fellesskap. Sammen med lokale myndigheter har vi hatt noen arrangementer som åpnet muligheter for å dele evangeliet. All mottatt økonomisk støtte er brukt til senteret og til det folk trenger. Tusen takk for din velsignelse. Den kommer vel med da vi ikke får noe tilskudd fra litauiske myndigheter. Mange velsignelser til deg! Andrej Berseniov

Pym Barnehjelp Hjelp barn som har en tøff hverdag!

Gi din gave til 3000.24.00800 eller via Vipps til 25098, betalingsmerknad: «Pymbarn»

www.pymbarnehjelp.com

De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon

14

Lys i øst – Nr. 2-2017


notiser:

Fra Litauen: EVANGELISERER GJENNOM LITTERATUR

Usbekistan: FIKK BILEN KONFISKERT

Misjonærer i Jonava, Litauen, skriver til støttemenigheten i Norge. Først av alt vil vi takke dere for økonomisk støtte til misjonsarbeidet i byen Jonava. Vi har brukt støtten til å gi ut informasjon om pinsevennene og vår menighet i den lokale avisen. Vi brukte også noe til oppvarming, kristen litteratur og mat. Dessuten til å holde et spesielt arrangement for ungdommer. Vi kjøpte kristen litteratur som lærer ungdommene om vennskap, kjærlighet og ekteskap som er grunnet på Guds ord. Denne samlingen samlet 20 ungdommer, noen kristne og noen som ennå ikke er det. Vår nystartete menighet samles på søndag ettermiddag og onsdag kveld. Ungdommene samles på tirsdager for å lese Guds ord og samtale. Arvydas and Reda Slepikas, Misjonærer i Jonava

En protestantisk pastor i Usbekistan fikk bilen konfiskert etter at han ikke betalte bøter han fikk i august 2016. Pastoren hadde da delt ut religiøse bøker som var godkjente av staten. Han ble likevel bøtelagt. Han nektet å påklage bøtene og fikk etter en tid ytterligere bøter siden han ikke betalte de første.

STOR GLEDE BLANT TARTARER OVER ­BIBELEN PÅ EGET SPRÅK Etter 23 års hardt arbeid med oversettelser, fikk tartarene, med et språk som tilhører den tyrkiske språkfamilie, i mars i fjor hele Bibelen på sitt eget språk. En person som har truffet flere av dem som har mottatt en slik bibel, forteller at den har fått veldig god mottakelse. – Det er stor stolthet over Bibelen. En eldre bror gråt da han fikk den i sin hånd. Det er og fint å se at mange unge er interessert i å lese Bibelen på sitt eget språk. Personen oppfordrer til å be for tartarene og deres slektsfolk, basjkirene.

Da pastoren kom til sitt hjem den 19. januar, ble han møtt av en mann med begjæring om utleggsforretning. Sammen med fem kolleger konfiskerte de pastorens bil. Bilens verdi overgår langt verdien av pastorens bøter.

Ljus i öster

Russland: EVANGELISERINGSIVER TIL TROSS FOR ANTITERRORLOVER

De nye antiterrorlovene i Russland har vanskeliggjort evangeliseringsarbeidet for landets kristne. En av Ljus i Östers samarbeidspartnere forteller at det ikke har minsket deres menighets iver etter å nå ut til nye mennesker. I spesielle bønn- og evangeliseringsdager har en del stanset igjen i kirken og bedt mens for det meste ungdommer gikk ut på gater og torg for å fortelle om Jesus. Noen har til og med gått om bord i busser og spurt sjåføren om de fikk lese et bibelvers og dele noen tanker for de andre passasjerene. Ofte har de fått lov til det. I noen tilfeller har det ført mennesker til tro.

Ljus i öster

Ljus i öster SANGHEFTE

Tor Aamodt Utleie av lager

Gamleveien 108 1475 Finstadjordet Tlf. 67 90 22 77 Mobil 911 44 552 E-mail: aamodt2@online.no

Syng og spill med Broder Aage! 136 sanger med tekst og melodi av Aage Samuelsen kan bestil­les fra Wera forlag på telefon 35 51 64 10 eller e-post: post@wera.no

136 sanger av:

odi Tekst og mel

www.wera.no

Lys i øst – Nr. 2-2017

15


Returadresse: Grep Rødmyr avd. grafisk. Rødmyrvegen 57, 3735 Skien Returadresse: Wera AS, Postboks 167, 3901 Porsgrunn

LYS I HVERDAGEN

Hviterussland:

Tester ut ny type misjonsskole I Hviterussland er det høyt trykk på å få gå bibelskole. Utfordringen er å rekke å utdanne så mange som mulig og samtidig beholde god kvalitet. Tekst og foto: Linnéa Jaminez/Ljus i Öster – Det er et stort misjonspotensial i Hviterussland. Utfordringen er at de behøver utdannelse og støtte fra sine lokale menigheter. Flere var ute som misjonærer, men kom tilbake da de innså at de trengte mer utdannelse, sier Leonid Birjuk, misjonssekretær for den hviterussiske pinseunion. Han forteller at kallet til misjon begynte for alvor å vokse for 10, 12 år siden. I dag ligger de unådde på manges hjerter. På grunn av språket har hviterussere en fordel i mange øststater. Mange har reist til Russland, men i det senere reiser mange til det tidligere Jugoslavia. Montenegro er for eksempel et av verdens minst nådde land. Det slaviske språket i dette landet skiller seg klart fra hviterussisk, men siden det tilhører samme språkgruppe, er det mulig å kommunisere. I januar begynte 25 elever på en ny type misjonsbibelskole. I stedet for å gå to, tre måneder i strekk, blir utdannelsen oppdelt i et par uker per termin. På et og et halvt år kan fremtidige misjonærer få sin utdannelse. – Elevene skal studere alle emner som berører misjon, alt fra misjonshistorie og teologi til kulturforståelse og hvordan man best når muslimer eller mennesker med andre religioner, beretter Biruk.

Hviterussere innser at de trenger å gå misjonsskole før de reiser ut som misjonærer. – På denne måten håper vi å få mer tid til å lære elevene å kjenne og se dem vokse underveis. Når de ikke er på skolen får de oppgaver og blir involvert i misjonsarbeidet i lokale menigheter. Leonid Biruk forteller at årets elever skal være med på misjonsreiser og prøve livet som misjonærer. I løpet av studietiden har elevene tid på seg til å kontakte støttespillere som kan underholde dem så de kan være ute i misjon over lengre tid.

Leonid Birjuk

Gi din gave til Lys i øst 3000.16.85569

Profile for Wera AS

Lys i øst #2-2017  

Nyhetsmagasin fra PYM’s misjon i Eurasia

Lys i øst #2-2017  

Nyhetsmagasin fra PYM’s misjon i Eurasia

Profile for wera2010

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded