Page 1

TOOLING A/S

Totalleverandør af komponenter – til jern og maskinindustrien Total Supplier of components – iron and engineering industries


AVK Tooling A/S AVK Tooling A/S ønsker at være kundernes foretrukne leverandør af bearbejdede komponenter i stål, støbegods, aluminium og bronze. Vores mangeårige status som A-leverandør til automobilindustrien og andre krævende brancher gør os i stand til at løse selv de vanskeligste opgaver. Vi kan medvirke ved udvikling, varetage konstruktion, fremstilling af prototyper samt alle former for bearbejdning. For AVK Tooling er et nært partnerskab, præcision, kvalitet og tillid en selvfølge. Det handler om at opfylde kundernes krav og forbedre deres konkurrencekraft gennem høj kvalitet, lave omkostninger og hurtig levering.

2


AVK Tooling A/S AVK Tooling A/S’ objective is to be the customer’s preferred supplier of machined components in steel, castings, aluminium and bronze. Our many years of experience as an A-grade supplier to the automotive industry and other demanding sectors mean that we can handle even the most difficult tasks. We can assist in the product development process as well as in construction, prototype manufacture and all types of machining. For AVK Tooling a close working relationship to our customers is a must, and precision, quality and trust are a matter of course. We see our job as meeting customer requirements and improving competitiveness through high quality, low costs and rapid delivery.

3


Tradition for udvikling og nytænkning AVK Toolings historie går tilbage til 1915, hvor maskinfabrikken Pluto blev grundlagt. Virksomheden har altid været på forkant teknologisk, og vi har blandt andet udviklet Pluto-luftmotoren – nu kaldet PAM luftmotoren - som verden over er kendt for sin driftsikkerhed. AVK Tooling A/S er i dag et selvstændigt aktieselskab i AVK-koncernen, som beskæftiger over 2.000 medarbejdere og har aktiviteter over hele verden. Som en lille, selvstændig enhed i en global koncern er vi fleksible og effektive. Og med koncernen i ryggen er vi i stand til at indgå som totalleverandør. Samtidig kan vi købe billigt ind og få bearbejdet og fremstillet emner, hvor det er optimalt i forhold til den givne opgave. AVK Tooling A/S tæller omkring 80 medarbejdere og har domicil og produktion i Sæby samt produktion i Polen.

4


Tradition for development and innovation AVK Tooling can trace its history back to the founding of the Pluto machine factory in 1915. The company has always operated at the cutting edge of technology. The products we have developed include the Pluto air motor, now known as the PAM air motor and internationally renowned for its reliability. Today AVK Tooling A/S is an independent PLC in the AVK group of companies. AVK Group provide employment to over 2,000 people and have activities all around the world. As a small independent entity in a global group of companies we are both flexible and efficient. Plus, with the group backing us up, we’re able to provide 360° solutions. The group’s purchasing power means that we’re able to purchase raw materials at low prices, and we can machine and manufacture products where this is the optimal solution for the product in question. AVK Tooling A/S employ a workforce numbering some 80 people. The company is headquartered in Sæby, where it also has production facilities, and also has production facilities in Poland.

5


Kundernes foretrukne leverandør Når AVK Tooling er kendt som en pålidelig, fleksibel og innovativ samarbejdspartner, skyldes det i høj grad vores medarbejdere. De sætter en ære i at levere emner af høj kvalitet - til tiden. Vores dygtige og veluddannede medarbejdere er fleksible og ansvarsbevidste. De fleste har lang anciennitet i virksomheden, og vi lægger vægt på løbende kompetenceudvikling, og vi arbejder på at blive arbejdsmiljøcertificeret i henhold til OHSAS 18001. Medarbejderne har i samarbejde med ledelsen nedfældet fem bud, som vi prøver at efterleve for at sikre positionen som kundernes foretrukne leverandør: 1. Vi 2. Vi 3. Vi 4. Vi 5. Vi

gør det vi siger sætter kvalitet i centrum sætter mål for vækst samarbejder positivt udvikler vores medarbejdere

The customer’s preferred supplier AVK Tooling is well-known as a reliable, flexible and innovative partner. This reputation can to a large part be ascribed to our employees’ determination to deliver high quality products on time every time. Our trained and highly-skilled staff are flexible and responsible. Most of them have been with the company for a number of years and they benefit from the company’s life-long learning policy. AVK Tooling is currently working towards achieving OHSAS 18001 occupational health and safety accreditation. In cooperation with management, our employees have formulated 5 principles which we strive to live up to in order to ensure that we remain the customer’s preferred supplier: 1. We 2. We 3. We 4. We 5. We

6

do what we say are quality focused set targets for growth work together positively develop our employees


7


Optimal kvalitet og kontrol AVK Tooling arbejder kontinuerligt med at optimere vores processer og systemer for at sikre den bedste kvalitet og en minimal miljøpåvirkning. Derfor er vores forretningsgang, kontrol og dokumentation tilrettelagt udfra de strengeste krav. Løbende investeringer i nye maskiner og teknologi betyder, at vi er en fuldt moderne virksomhed. Og en målrettet uddannelse af alle medarbejdere sikrer, at de altid kan og vil efterleve angivne procedurer og kundekrav. PPAP og FMEA er en naturlig del af vores forretningsgang, og vi har blandt andet en særlig kontrolafdeling med en avanceret Zeiss 3K målemaskine. Vi arbejder konstant på at integrere informationsteknologi i alle virksomhedens processer. Dermed sikrer vi en hurtig og effektiv kommunikation med kunderne samt en nøjagtig produktionsplanlægning og styring af selv de vanskeligste opgaver fra råvareindkøb til levering af det færdige produkt. AVK Tooling er certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, og vi arbejder på at opnå en af verdens skrappeste certificeringer, TS 16949.

8


Optimal quality and control AVK Tooling work continuously to optimise our processes and systems to ensure that we provide the best possible quality with minimal environmental impact. Our business processes, controls and documentation are formulated on the basis of the most stringent requirements. Regular investment in new machinery and technology make us a cutting edge company. Whilst a full program of targeted employee training for each and every staff member ensures that we can always follow the required procedures and meet customer requirements. PPAP and FMEA are integral to our business processes, and, amongst other things, we operate a dedicated control division with an advanced Zeiss 3K measuring machine. We work continuously to integrate information technology in all company processes. This ensures that we can communicate rapidly and effectively with our customers as well as managing production planning of even the most difficult tasks effectively – all the way from raw material purchasing to the finished product. AVK Tooling are ISO 9001 and ISO 14001 certified and we are working to achieve one of the world’s most stringent certifications: TS 16949.

9


Komponenter specielt til dit behov AVK Tooling fremstiller specialkomponenter til industrien og PAMluftmotorer til den maritime industri og offshore-industrien. Vi er hurtige til at omstille os, og medarbejderne kan varetage selv de højeste tolerancekrav og de mest komplicerede opgaver. Desuden er vi trænede i at rådgive kunderne, så produkternes kvalitet bliver endnu højere, og produktionsomkostningerne minimeres. Med en bred vifte af højteknologiske maskiner behersker vi en lang række processer. Herunder blandt andet ultralydsvask, slibning, friktionssvejsning, induktionshærdning, præcisionsmåling, geometriske målinger og individuel afbalancering. Vi kan dreje emner med en diameter fra 20 til 680 mm og op til en længde på 1500 mm. Inden for fræsning kan vi bearbejde emner op til fem tons med følgende aksemål: X 2200 mm, Y 1500 mm, Z 1850 mm.

Components tailored to your needs AVK Tooling manufacture specialised industrial components and PAM air motors for the maritime and offshore industries. We can react quickly to meet customer needs and our staff can deal with the most stringent tolerance requirements and the most complicated projects. We are also trained to provide consultancy services for our customers – further improving quality and reducing production costs to the minimum. With a wide range of machines featuring cutting edge technology we master a large number of processes including, amongst others, ultrasound washing, grinding, friction welding, induction hardening, precision measurement, geometric measurement and individual balancing. We can turn items with a diameter of between 20 to 680 mm and a length of up to 1500 mm. We can mill items up to 5 tons in weight with the following axis measurements: X 2200 mm, Y 1500 mm and Z 1850 mm.

10


11


Verdens bedste kunder AVK Tooling leverer til en bred vifte af virksomheder. Blandt vores kunder er nogle af verdens mest krævende i forhold til præcision, kvalitet og service. Vi leverer for eksempel til vindmølleindustrien, den automotive industri, bygge- og anlægsbranchen og den maritime branche. Vi håber også, at vi i fremtiden kan løse spændende opgaver for din virksomhed.

Carl Zeiss tilbyder markedets bredeste program af målemaskiner: • • • • •

12

Optisk, taktil og røntgen-CT Scannende tasthoved er standard Laboratorie- eller produktionsmiljø Calypso CAD baseret målesoftware Pris fra kr. 389.000,- inkl. kursus

Læs mere på www.zeiss.dk

Brock & Michelsen A/S Blokken 76 • DK-3460 Birkerød • Telefon 7015 7015 info@zeiss.dk • www.zeiss.dk


The world’s best customers AVK Tooling service a wide range of companies including companies with some of the highest precision, quality and service standards in the world. The sectors we work with include the wind power industry, the automotive industry, the construction sector and the maritime sector. We also hope to help to meet your company’s challenges in the future.

13


TOOLING A/S

AVK Tooling A/S Granlyvej 2 9300 Sæby

E-mail Web

avktool@avktool.dk www.avktool.dk

Copyright©AVK Group A/S 2010

• www. jsdanmark.dk • 513410 • Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir • Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier • Koncept: JS Media Tools

Telefon +45 9846 1711 Telefax +45 9846 7061

AVK  

avk tooling

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you