Page 1

2009 2010 JAARVERSLAG Westvliet

Edith Petri directeur Wellantcollege Westvliet oktober 2010

“Als je mensen in beweging wilt krijgen, moet je weten wat hen beweegt” Professor Clare W. Graves, april 1974


Inleiding Een spannend en uitdagend jaar. Het is begonnen in de zomervakantie van 2009, waarin de verhuizing uiteindelijk in gang is gezet. Een overgang van een nieuwe directievoering en een veranderde samenstelling van het managementteam. Een innovatief onderwijsmodel, waar we in het oude gebouw al de eerste ervaringen mee opgedaan hebben. Dit alles is uiteindelijk in- en uitgevoerd in een ultiem mooie omgeving. Het werken aan een professionele cultuur is één van de speerpunten geweest. Andere speerpunten waren: het op orde brengen van de financiële huishouding, zorgen dat de rendementen en de opbrengsten stijgen, tevredenheid onder leerlingen, ouders, basisscholen en medewerkers. Een hele uitdaging en opgave, mede gezien de grote investering die het bestuur in Westvliet heeft gedaan, middels het neerzetten van een splinter nieuw gebouw. In dit jaarverslag aandacht voor onder meer het nieuwe gebouw, de een uitdagende leeromgeving, de organisatie en cultuur, de ontwikkelingen rondom het onderwijsmodel, de diverse activiteiten, het toetsingskader, de kwaliteit en de rendementen, de instroom, de begeleidings- en zorgstructuur, de examens en de betrokkenheid van diverse geledingen. Tenslotte is er aandacht voor de tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers. 1.Het nieuwe gebouw

1.1.

Verhuizing

Eindelijk, …………………………………. juli 2009, het nieuwe pand kon betrokken worden. Het bouwproces heeft tegenslagen gekend, waardoor de oplevering niet volgens planning in mei 2009 kon plaatsvinden. Gezien de omstandigheden in het oude pand, de hoge kosten en het onderwijs, heeft de bestuursraad i.o.m. de directie het besluit genomen dat er in de zomervakantie verhuisd zou worden. Dit traject heeft grote inspanningen gevergd, in de zomervakantie en bij het begin van het nieuwe schooljaar; het was een grote uitdaging! De drive van het team is groot, een nieuw gebouw, een nieuwe directie en een nieuwe start met een innovatief onderwijsmodel. Met de inspanning van het hele team is het seizoen goed gestart in het nieuwe gebouw.

__________________________________________________________________________ JAARVERSLAG

2

WESTVLIET


1.2.

Impact van een leeromgeving

”Een krachtige en dynamische leeromgeving” heeft invloed op het gedrag van leerlingen. Dit is geen loze uitspraak. Het gebouw en de inrichting hebben daadwerkelijk invloed op jongeren, dit geldt ook voor VMBO-leerlingen. Dagelijks ondervinden wij dat de leerlingen in het vorige gebouw andersoortig gedrag vertoonden dan in dit nieuwe gebouw. Omgeving, inrichting en het professioneel handelen van het team hebben dus –positieveimpact op gedrag van leerlingen. Een oase van rust............! “Eilandjes met echte palmbomen, omgeven door water met reuze vissen”……..Dit paradijsje, ook wel ‘Dôme’ genoemd, is een oase van rust en bron van inspiratie. De architect en Wellantcollege zijn erin geslaagd om de juiste combinatie te maken. De architect Bert van Breugel: ”Als je samen met je kind van 12 jaar op zoek gaat naar een geschikte middelbare school, ben je als ouder vooral geïnteresseerd in het schoolklimaat. Wat voegt de school extra toe aan de ontwikkeling van mijn kind? Is alles goed geregeld en is de kwaliteit van het onderwijs op niveau? Kinderen kiezen intuïtiever. Zij stellen de simpele vragen: Hoe is de sfeer? En… ontmoet ik hier mijn vrienden? Stel….je kiest Wellant Westvliet……wat is dan je eerste indruk? ‘Het is niet belangrijk welk kind de school ingaat, maar hoe hij of zij de school als mens verlaat…’ zo begint jullie schoolgids. De website opent vervolgens met ‘Iedereen heeft een talent’. In de afgelopen jaren heb ik ontdekt dat dit bij Wellant Westvliet geen holle woorden zijn, maar dat jullie werkelijk bijdragen aan de ontwikkeling van jonge mensen. Waar zit dat dan in? Ik denk dat dit besloten ligt in de woorden ‘optimisme’ en ‘respect’. Zie je vooral de problemen van de jeugd of heb je juist oog voor de kansen? Is je methode gebaseerd op controle op kennis en vaardigheden of op ontwikkelen en vertrouwen? Het VMBO vervult op veel plaatsen in Nederland een voorbeeld voor de vernieuwing in het onderwijs. Er is een wil om te innoveren. Dat zie je ook bij Wellant. Helaas is dat schaars in een tijd waarin het gewoon geworden is dat wij als maatschappij, en met ons de media, liever praten over de problemen van kleine groepen dan over de vooruitgang van grote groepen. Het gevolg is dat we met elkaar zijn beland in een periode van negativiteit. We zijn in Nederland behoudend. We kijken liever terug dan vooruit. Het is hard nodig dat wij samen dat veranderen en daarom inspireert het mij dat we hier staan in een school die iets heel anders voorstaat. Duurzaam investeren in de toekomst van de maatschappij begint namelijk bij de jeugd. En hier…begint dat al bij de voordeur. De teamleiders Frits en Amber verwelkomen jullie als leerlingen ’s morgens bij de deur. Jullie schudden elkaar dagelijks de hand. We hadden een school kunnen bedenken waar je elkaar ontmoet omdat je tegen elkaar opbotst in te smalle gangen. We hadden ook een school kunnen maken die ‘hufterproof’ is. Er mag vooral niets kapot gaan! Dat hebben we niet gedaan, en heel bewust zelfs. We hebben een school bedacht die rust uitstraalt, ook al is het overal open. Een school zonder gangen. Het interieur is expres kwetsbaar. Het beeld wordt bepaald door veel licht, mooie materialen, vrolijke meubels, echte planten en bijzondere vissen. Maar wat vooral opvalt zijn de kleurrijke kinderen. Werkt het dan wel? Kijk en luister zelf maar. Liggen er colablikjes in de vijver? Zijn de banken stuk? Is het een ‘klereherrie’ tijdens de

__________________________________________________________________________ JAARVERSLAG

3

WESTVLIET


pauzes? Nee dus. Ik ben trots op het resultaat, trots op de durf van het team en trots op hoe jullie als leerlingen het gebouw bewonen”. 2.

De organisatieverandering en cultuur

In de eerste helft van 2009 heeft er een cultuuronderzoek plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek zijn het start- en vertrekpunt voor de directeur. Er is gewerkt aan deze cultuur, aan het professioneel omgaan met elkaar. De rol die je hebt als medewerker – docent in de organisatie, moet passen bij wie je bent. Het onderwijs vraagt veel van het personeel. Het moet een duidelijke keuze zijn om in het onderwijs te gaan werken. Het creëren van deze openheid en transparantie heeft geleid tot vertrouwen. Maar ook tot individuele keuzes van docenten. De focus richtte zich op; ◊ het primaire proces; ◊ de secundaire processen; ◊ aansturing van bedrijfsprocessen; ◊ de planning & organisatie;

◊ cultuur en personele kwaliteit;

3.

-het onderwijs en de kwaliteit -, -leerlingzorg, mentoraat, decanaat etc.-, -ondersteunende diensten, etc.-rapportages , management contract, strategisch beleid, beleid vanuit inspectie, maar ook de interne planning en de communicatie-professioneel handelen en weten wat er van je verwacht wordt bij Westvliet en bij Wellantcollege,-

Het onderwijsmodel Westvliet

Leerlingen moeten niet alleen uitdagend en aansprekend onderwijs krijgen, zij moeten ook gestimuleerd en geïnspireerd worden waardoor zij meer gemotiveerd zijn en zich welkom voelen in hun school.

3.1.

Uitgangspunten in het onderwijsmodel zijn: -

-

kwalitatief goed onderwijs; gerichte instructie; werken in kleine groepen; directe en persoonlijke aandacht, signalering en sturing; ruimte voor overleg en reflectie; het bieden van structuur en veiligheid; gericht op onderwijsrendementen, maar ook op competenties / persoonlijke ontwikkeling (zelfkennis); leerlingen trots zijn op wat zij presteren (zelfvertrouwen);

__________________________________________________________________________ JAARVERSLAG

4

WESTVLIET


4.

Activiteiten in het schooljaar

Door het innovatieve onderwijsmodel en het schitterende gebouw is er veel aandacht voor Westvliet. 4.1.

Wellantcollege Westvliet opent feestelijk nieuw schoolgebouw

Op woensdag 25 november heeft Wellantcollege vmbo Westvliet Den Haag feestelijk haar nieuwe schoolgebouw geopend. De openingshandeling werd verricht door D66 partijleider en fractievoorzitter Alexander Pechtold. In zijn toespraak sprak Pechtold onder andere over het opleiden van leerlingen voor een goede instroom op de arbeidsmarkt. Hij zag ook uitdagingen voor groen onderwijs zoals de jeugdwerkloosheid en het reflecteren van de veelzijdigheid van de samenleving in het leerlingenbestand. Pechtold noemde het nieuwe schoolgebouw indrukwekkend en transparant. Architect Bert van Breugel van het bedrijf Inbo prees het team van Wellantcollege voor hun lef en de wil te innoveren. De architect heeft in het gebouw het onderwijsconcept vertaald naar een open, transparant gebouw. 4.2.

Receptie, een open huis

’s Avonds was er een open huis waar meer dan 500 bezoekers gebruik van hebben gemaakt; oud-leerlingen, leerlingen met familie, oud-collegae, basisscholen, enkele VOscholen, bedrijven etc. 4.3.

Vervolg……

Een onverwacht telefoontje naar de directeur voegde er een bijzondere activiteit aan toe. D66 fractievoorzitter Alexander Pechtold was verkozen tot ‘politicus van het jaar’ en wilde met een filmploeg van Netwerk opnamen maken in het nieuwe gebouw van Wellantcollege Westvliet. De transparantie binnen het VMBO onderwijs op Westvliet, alsmede het vernieuwde onderwijsconcept lijken goed te passen bij de onderwijsvisie van D66. De uitzending van Netwerk was te zien op woensdag 30 december op Nederland 2. 4.4. De eerste bijeenkomst met andere scholen van Wellantcollge in de regio: Den Haag, Oegstgeest en Rijnsburg Eerste bijeenkomst van vier bijeenkomsten van docenten in de regio. Waarbij het programma is uitgevoerd en er een rondleiding door het gebouw is gegeven door de docenten van Westvliet. 4.5.

Open dagen

De nieuwbouw en de verhalen over Westvliet hebben een enorme aantrekkingskracht. Op

__________________________________________________________________________ JAARVERSLAG

5

WESTVLIET


vrijdag en zaterdag 22 en 23 januari waren er meer dan 800 bezoekers. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een groot aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen. 4.6.

Bezoek van de bestuursraad van het ministerie van Landbouw

Bezoek Bestuursraad LNV aan GKC (groene kenniscoöperatie) op 12 februari 2010. ”Een prachtig programma met stimulerende discussies. Dit smaakt naar meer”. Dat zei een zichtbaar tevreden secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit na zijn bezoek aan Wellantcollege VMBO Westvliet te Den Haag op 12 februari 2010. André van der Zande, de hoogste ambtenaar van het ministerie, was daar te samen met de directeurengeneraal Annemie Burger en Anita Wouters om met het bestuur van de GKC, programmaleiders en GKC bureauleden van gedachten te wisselen over de huidige en toekomstige Meer Jaren Afspraak. Een rondleiding door de school was ook onderdeel van het programma. De middag verliep in goede, ongedwongen sfeer in een mooie school. De vergaderlocatie was door vierdejaars studenten aangekleed met fraaie bloemstukken. 4.7.

Voorjaarsmarkt

Op de stralende zaterdag 24 april 2010 was de school open voor het drinken van een kopje koffie of thee. Leerlingen hadden gebakjes gemaakt en er werden plantjes verkocht. Ook was er het nodige materiaal vanuit de creatieve hoek. Verder was er een schapenscheerder; het afgeschoren wol werd direct gesponnen op een spinnewiel en werd gebruikt om kleren te maken. Voor de meesten een eyeopener. Veel mensen uit de omgeving, zowel omwonenden als langsfietsende, en ook ouders en andere familieleden hebben onze voorjaarsmarkt bezocht. 5.

Leerlingen activiteiten

Gedurende het schooljaar worden diverse activiteiten georganiseerd. Dit op het gebied educatie, persoonlijke interesses, talentontwikkeling, groepsdynamica, sociale omgang, grens verleggen, etc. Hieronder een dwarsdoorsnee van de diverse activiteiten. In de schoolgids en ook op het internet zijn deze activiteiten te zien op een aantal foto’s’. 5.1.

Een kleine opsomming

Er waren tal van activiteiten rond de kerstdagen, zoals bezoek van leerlingen aan de kerstmarkt in Keulen, de kerstmarkt op school met een groot aantal bezoekers, het kerstontbijt en – diner met leerlingen. De vierde klas is naar Euro-Disney geweest. Onderwijs gerelateerde activiteiten zoals het bezoek aan Blijdorp, de projectweek en de CKV activiteiten. Grensverleggende activiteiten zoals: het lopen van de

__________________________________________________________________________ JAARVERSLAG

6

WESTVLIET


�GIJS� (gruwelijk ijselijke strandwandeling) een nachtelijke survivaltocht. Naast de sport+ vinden er diverse sportactiviteiten plaats zoals het voetbaltoernooi in Den Haag, Zumba-dansen e.d. Het is met name in deze tijd belangrijk - in het kader van gezond leven - dat kinderen zich meer gaan bewegen. Westvliet nodigt ze daartoe uit. Schoofeesten voor en door de leerlingen zijn georganiseerd; naast veel plezier, kunnen leerlingen hun kwaliteiten inzetten om mee te doen aan het opzetten van deze feesten. Een goed leerproces voor hen.

______________________________________________Schoolfeesten

__________________________________________________________________________ JAARVERSLAG

7

WESTVLIET


Project – activiteitenweek

6.

Het succes van onze leerlingen en resultaten van het team 6.1.

Toetsingskader

De inspectie beoordeelt jaarlijks de kwaliteit van het onderwijs. In september 2009 is er een zelfevaluatie uitgevoerd. Hieruit zijn acties voortgekomen. Op basis hiervan heeft de inspectie geconstateerd dat het onderwijs voldoet aan de verwachtingen. De rendementen zijn en blijven een aandachtspunt, daar wordt binnen de teams in geĂŻnvesteerd. Echter, de resultaten worden gemeten over de drie afgelopen jaren en die waren wel stijgend maar nog niet op alle fronten voldoende. 6.2.

Rendementen, acties en resultaten

Er zijn diverse acties uitgezet om de rendementen van de school te verhogen;

__________________________________________________________________________ JAARVERSLAG

8

WESTVLIET


• • • •

De toelatingsprocedure is voor 2009-2010 opgesteld; dossieranalyses zijn grondig uitgevoerd. Er wordt, meer dan in het verleden, gekeken, naar het niveau van de leerlingen bij binnenkomst, met name de vraag ‘is het basisschooladvies conform onze analyses van het onderwijskundige rapport’ staat centraal. De Cito-VAS is ingevoerd en is een bruikbaar instrument in de begeleiding en het determinatieproces. Na twee jaar is er een vergelijk gemaakt; hieruit komt naar voren dat er in alle leerwegen een duidelijke stijging zit. Het determinatieproces (de leerwegkeuze) is bijgesteld en scherper neergezet. De toetsing en examinering heeft een nadrukkelijke basis gekregen in het onderwijs in alle leerjaren. Bewustwording en effecten: teamleiders zijn in gesprek met medewerkers (docenten) waar de opbrengsten bij achter blijven. Investeren in de kwaliteiten van docenten op het gebied van o.a. in teamscholing.

Het innovatieve onderwijsmodel geeft een daadwerkelijke verandering in houding bij leerlingen te weeg. Docenten en klassenmanagers werken in wisselende groepen van drie samen. Om succesvol het onderwijsmodel uit te diepen, vraagt dit wat van de competenties van docenten en klassenmanagers. Een goed personeelsbeleid met een verdere professionaliseringsslag zijn voorwaarden hierin. Na één jaar werken met het team en investeren in elkaar is het ook belangrijk om te scoren. De bestuursraad riep in januari 2010 ”het is vijf voor twaalf”, doelend op de rendementen en de opbrengsten van het onderwijs. Alle bovengenoemde acties hebben geleid tot een grandioos resultaat in de examenuitslagen van 2010. Dit is uitgedrukt in de tabel hieronder. Het verschil tussen het centraal examen en het schoolonderzoek mag niet te groot zijn (0,5). De verhouding van het centraal examens op de vestiging afgezet tegen het landelijke gemiddelde moet gelijk dan wel positief zijn.

__________________________________________________________________________ JAARVERSLAG

9

WESTVLIET


6.3.

Instroom leerlingen

Na een daling van de leerlingaantallen in de afgelopen jaren, is met het oog op het intrekken in een nieuw gebouw, dit omgezet in een sterke groei. Voor het schooljaar 2009-2010 zijn er 393 leerlingen en wel 138 nieuwe eerstejaars. Deze aanmeldingen doorzetten leidt tot 550 leerlingen. Dit blijkt niet in het huidige gebouw te passen. Er is een besluit genomen om in de zomer van 2010 een interne verbouwing te laten uitvoeren, om zodoende het gebouw beter te laten renderen en alle theorielokalen aan te laten sluiten bij het onderwijsmodel. Dit leidt er toe dat er een kleine 500 leerlingen in het gebouw kunnen. Dat betekent dat wij voor elk nieuw schooljaar rond de 124 leerlingen kunnen aannemen. Gezien het strategisch beleid van Wellantcollege is er een keuze gemaakt tussen een balans van basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- en gemengde leerweg in de aanmeldingen van nieuwe eerstejaars leerlingen. Helaas heeft dit ertoe geleid dat wij een groot aantal ouders en leerlingen moesten teleurstellen omdat niet alle aangemelde leerlingen geplaatst konden worden.

7.

Het is niet belangrijk welk kind de school in gaat, maar welk mens de school verlaat.

Dit jaar is er een aantal acties genomen (zie hiervoor) om het voortijdige schooluitval te beperken. De school richt zich op het leren. Dit betekent dat wij als school niet alle maatschappelijke en sociale problemen kunnen oplossen. Dit vraagt een inspanning van de school, het team, en ook van de ouders. Wij hechten veel waarde aan de driehoek; ouders – school - leerling. Als deze samenwerking niet goed werkt, gaat dit meestal ten koste van het kind. Daarnaast moet het onderwijs uitnodigen om leerlingen te motiveren. Persoonlijk ontwikkeling is hierbij ook essentieel. In de voorgaande jaren is te nadrukkelijk gedacht elke leerling binnen…., dat is er één. Dat is een mooi streven. De voorwaarden zullen er dan ook geschapen moeten worden en dat was het probleem. De kwaliteit van het onderwijs moet goed zijn. Als de balans in het team onvoldoende is waardoor de kwaliteit in het gedrang komt dient dit bijgesteld te worden. Daarnaast speelt de nieuwe strategie van Wellantcollege ook een rol. Westvliet is nu in omstandigheid om daarop in te spelen. De leerlingbegeleiding richt met name op de didactische kant. Voor de sociale kant huren wij expertise binnen het samenwerkingsverband. Er is een ZAT (zorgadviesteam) die leerlingen bespreekt.

__________________________________________________________________________ JAARVERSLAG

10

WESTVLIET


7.1.

Begeleidings- en zorgstructuur

Er is dit jaar gewerkt aan de structuur van de leerlingbegeleiding; dit wordt vertaald in het Zorgplan 2010-2014. 1. Het primaire proces: de leerling-opvang gebeurt zoveel mogelijk in het primaire proces bij docenten en klassenmanagers. Deze worden gecoacht door het team Leerling-zorg. 2. De mentor heeft/krijgt daar een nadrukkelijke rol in de begeleiding; het volgen en het welzijn van leerling, het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. 3. Er is één zorgcoördinator, de spin in het web; deze maakt deel uit van het ZAT, aanname zorgleerlingen, hulp bij opstellen handelingsplannen, hulp bij vervanging bovenschoolse voorziening. 4. Er is een team van een aantal docenten, ”het Team Leerling-zorg”; ieder heeft een bepaald specialisme in zijn/haar pakket; a. Decaan, doorstroming MBO en VO b. Topper- en examenvreestraining, uitgevoerd door twee docenten c. Dyslexie onder- en bovenbouw, muiswerk, dyscalculie d. Cito, Cito/VAS en rekenproblemen e. Twee vertrouwenspersonen (M/V) 5. Orthopedagoog; aanname zorgleerlingen, observatie, cluster 2,3, en 4 en opstellen van handelingsplannen. We werken in het samenwerking met SWV Zuid-Holland West. Vanaf 2009 zijn er 12 leerlingen tussentijds uitgestroomd en hebben een nieuwe start gemaakt bij collega VO-scholen. Daarnaast zijn er 14 leerlingen geplaatst binnen het samenwerkingsverband voor tijdelijke opvang, het zogenoemde “instroomloket”, dan wel gespecialiseerde opvang zoals Compact, Rebound, Knooppunt, Jutters, VAVO etc. 7.2.

Examenresultaten en uitstroom MBO / ROC

Ook dit schooljaar waren de resultaten van de examens zeer mooi. BBL 33 kandidaten allen geslaagd 28 herprofileerders 23 cijfers verbeterd KBL 21 kandidaten allen geslaagd 11 herprofileerders 9 cijfers verbeterd GL 24 kandidaten 23 geslaagd 11 herprofileerders 10 cijfers verbeterd Totaal 78 kandidaten 77 geslaagd 50 herprofileerders 42 cijfers verbeterd Van de 23 geslaagde GL-kandidaten hebben 13 leerlingen een extra theorievak gevolgd en daarmee de mogelijkheid gecreëerd om hun GL diploma om te zetten naar een TLdiploma Alle leerlingen hebben de school verlaten, ook degene die gezakt is, zij is ingestroomd in het MBO Groen. De uitstroom naar het MBO Groen is zo’n 26 %. Verder is er een uitstroom naar verschillende 74% ROC’s. 8.

Betrokkenheid van ouders, leerlingen en medewerkers

8.1.

Communicatie intern en extern

We streven er naar zo’n zes keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen bestemd voor ouders /verzorgers van leerlingen. In deze nieuwsbrief staan de bijzonderheden van de afgelopen periode, nieuws over personeel en ontwikkelingen etc. De interne communicatie loopt o.a. via het weekbulletin Karper Diem, ”Een speelse naam voor onze informatievoorziening. Onze mooie vijver heeft ons hierbij geïnspireerd.

__________________________________________________________________________ JAARVERSLAG

11

WESTVLIET


Bedoeld als voer voor collega`s die zich als een vis in het water voelen bij Westvliet. En die binnen de gestelde en nog te stellen kaders deze informatie gebruiken om hun eigen professionele invulling te geven aan het onderwijsproces op onze school. En daarbij ook elke dag weten te genieten van wat we daarbij met elkaar weten te bereiken ! ” 8.2.

Ouderraad

De school heeft een actieve ouderraad/adviescommissie. In het schooljaar 2008-2009 had dit een wat informele karakter. De nieuwe ouderraad (2009-2010) is ingesteld met een aantal nieuwe leden, komend uit ouders van diverse leerjaren. Insteek is dat de ouderraad zich bezighoudt en klankbord is voor de directie, aangaande het beleid van Wellantcollege en de specifiek inrichting in de vestiging Westvliet. Daarnaast zijn zij bij diverse activiteiten van de school betrokken en aanwezig om het team te ondersteunen. De ouderraad is afgevaardigd in de klankbordgroep voor ouders, Wellantcollege breed. Algemeen Het is van wezenlijk belang goede contacten tussen schoolleiding en ouders te onderhouden voor het goed functioneren van Wellantcollege “Westvliet”. Die contacten vinden veelal op individuele basis plaats. Maar daarnaast is er een actieve Ouderraad. De Ouderraad is voor de schoolleiding ondermeer een klankbord voor het bespreken van onderwijsontwikkelingen en allerhande lopende zaken op de school. De Ouderraad is de schakel tussen de gezamenlijke ouders en de school en behartigt de algemene belangen van ouders door de schoolleiding, zowel gevraagd als ongevraagd, advies te geven. In de Ouderraad wordt voortdurend getracht een wisselwerking op een opbouwende manier tot stand te brengen. In de vergaderingen reageren de ouders op ideeën van de schoolleiding en de schoolleiding reageert op ideeën van de ouders. Om die rol goed te kunnen vervullen wil de Ouderraad een open oor zijn voor alle ouders, en ook voor de schoolleiding. De Ouderraad is er echter niet voor bemiddeling bij individuele vragen: die kunnen immers veel beter worden opgelost in direct overleg met de mentor. Mocht daar het probleem niet opgelost kunnen worden, kan de ouder zich wenden tot de teamleider van de leerling. Verder probeert de Ouderraad de schoolleiding zoveel mogelijk te helpen, bijvoorbeeld door op scholenmarkten en Open Dagen informatieve vragen van geïnteresseerden zo goed mogelijk te beantwoorden. Mede hierdoor is de Ouderraad ook een onmisbaar orgaan voor de school. Iedereen die kinderen op school heeft, kan lid worden van de Ouderraad. Speciale kennis van de school of van het onderwijs is niet nodig. De Ouderraad is er om een goed evenwicht te vinden tussen de vakbekwaamheid van de school en de betrokkenheid van de ouders bij de opleiding van hun kinderen.

De Ouderraad vergadert één keer per 6 weken. In de vergaderingen wordt altijd door de

__________________________________________________________________________ JAARVERSLAG

12

WESTVLIET


schoolleiding mededeling gedaan van ontwikkelingen die voor de ouderraad van belang kunnen zijn. Activiteiten De Ouderraad ondersteunt regelmatig de school bij allerlei activiteiten die betrekking hebben op de school en onze kinderen. De kerstmarkt en de plantjes/bloemenverkoop zijn twee voorbeelden. Zo is er ook in de afgelopen jaren gesproken over de onderwijsvisie en over veiligheid op school. Workshops over (internet) cyberpesten en andere onderwerpen worden in nauw overleg verweven in de activiteitenweken van de school. Ook is ze erg betrokken geweest bij de nieuwbouw van de school die in 2009 is opgeleverd; activiteiten om ouders en leerlingen bij de voortgang van de werkzaamheden te betrekken worden ontplooid. De leden van de ouderraad (tussen haakjes de klas van hun kinderen): Voorzitter Susan Kalkman (2d), Bart Borsboom (1d), Sonja van Venrooij (2c), Nicoline Klein (3e), Monique Schaarsberg (3e), Marry Vollebregt (1h), Marga Besling (1b), Fia de Weger (1c), Deborah Italiaander (2d), Cors Severs (2c), Carolien Joris (1g), Annet Torbijn (2d), Sabine Buhrs (3e/1h), Coby van der Lans (4d/2d) 8.3.

Leerlingenraad

De school kende nog geen leerlingenraad en besloten is om deze per schooljaar 20102011 te installeren. Leerlingen zijn erg zelfstandig met het organiseren van disco en verzorgen het geluid en muziek bij diverse activiteiten. 8.4.

Klankbordgroep medezeggenschapsraad personeel

De klankbordgroep personeel bestond in 2009-2010 uit twee leden, te weten Theo Selhorst en Onno Zijlstra. In het schooljaar 2009-2010 is de MR professioneler ingericht. Er zijn verkiezingen uitgeschreven, gekozen zijn Theo Selhorst en Chris Blommenstijn. Zij vertegenwoordigen het team Westvliet in de MR klankbordgroep, Wellantcollege breed. 9.

Onderwijstijd

Ondanks enkele langdurige ziektegevallen, is de lesuitval beperkt gebleven en hebben de leerlingen binnen de norm onderwijs ontvangen. Ouders worden middels nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte gesteld van algemene ontwikkelingen en worden per brief geĂŻnformeerd over de personele mutaties. 10. Het bedrijfsleven en de omgeving Op school draait van oudsher een goed systeem van stageplaatsen (leerlingen kennen drie stagesperiodes van een week) en sinds 2 jaar is de maatschappelijke stage (MAS) opgezet. 11. Kwaliteitszorgsysteem, tevredenheid leerlingen, ouders en andere scholen Er zijn in het schooljaar 2009-2010 geen Wellantbrede enquĂŞtes afgenomen. Leerlingen en zeker ouders zijn over het algemeen zeer positief. In de omgeving hebben basisscholen in de loop der tijd een ander beeld gekregen van Westvliet.

__________________________________________________________________________ JAARVERSLAG

13

WESTVLIET


12. Vrijwillige ouderbijdrage oftewel extra voorzieningen en activiteiten De school vraagt een vrijwillige bijdrage aan schoolkosten. Deze bijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten op school. De vergoeding die wij krijgen van de overheid, is daar niet voldoende voor. De extra activiteiten die ingezet worden met de ouderbijdrage zijn mede belangrijk om de leerling goed onderwijs te geven. Daarnaast zijn het activiteiten die ook belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de leerling, zowel individueel als in groepsverband. De extra activiteiten die wij organiseren zijn onder andere: excursies, projecten, activiteiten buiten school, etc. Ook bieden wij een aantal diensten aan: huur locker, schoolpas, etc. De school is afhankelijk van de steun en bijdrage van de ouders om te zorgen dat de leerling een fijne schooltijd heeft. Mede door deze bijdrage en de inzet van het team, kunnen er extra activiteiten georganiseerd worden en goed onderwijs verzorgd worden. De overheid vindt dat de vergoeding die zij aan scholen geeft, voldoende is. Daarom is er pasgeleden een wet aangenomen. In deze wet staat dat wij ieder schooljaar aan alle ouder(s)/verzorger(-s) een overeenkomst sturen waarin duidelijk geschreven staat waar de ouderbijdragen aan uitgegeven worden. Wij beseffen dat deze bijdrage ook verplichtingen met zich mee brengt. Aan het einde van het schooljaar laten wij aan onze Ouderraad zien waar wij de ouderbijdragen aan uitgegeven hebben. In schooljaar 2009-2010 zijn de volgende activiteiten georganiseerd: introductiekamp, kerstmarkt, kerst- en sinterklaas activiteiten, GIJS, voorjaarmarkt, skikamp, Eurodisney, disco’s, sportactiviteiten etc. Verder zijn er excursie geweest op culturele vlak (CKV), naar de kerstmarkt in Duitsland, Blijdorp etc. Zoals hierboven beschreven organiseert de school veel activiteiten en feesten voor leerlingen; dit overstijgt de ouderbijdrage. Er zijn ook veel onderwijsgebonden excursies. Ons motto is dat alle leerlingen mee kunnen doen ongeacht de financiÍle situatie thuis. De ooievaarspas biedt voor Haagse leerlingen een uitkomst. Dit geldt niet voor de Voorburgse en Leidschendamse leerlingen. Regelingen kunnen getroffen worden met de directie op voorwaarden van aantoonbaarheid. 13. Kengetallen Het team bestond in 2009-2010 uit 52 medewerkers. Gedurende het schooljaar is er afscheid genomen van 4 personeelsleden. Aan het einde van het schooljaar hebben 5 medewerkers de school verlaten. Twee hiervan hadden de leeftijdsgrens van 65 jaar al overschreden. In het totaal zaten er 393 VMBO-leerlingen op school (1-10-2009) In 2009-2010 zijn 138 nieuwe leerlingen op school begonnen in de eerste klas (en enkele tientallen zij-instromers in de tweede en derde klas). Er zijn 124 nieuwe eerste jaar aangenomen voor het schooljaar 2010-2011. 14. VMBO en de leerwegen De volgende leerwegen worden aangeboden: de Basisberoepsgerichte leerweg (BB), Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) Gemengde leerweg (GL). Zie ook hierboven, de mogelijkheid om een 7e vak te kiezen voor het Theoretische diploma.

__________________________________________________________________________ JAARVERSLAG

14

WESTVLIET


Wellantcollege VMBO Westvliet Den Haag Westvlietweg 42 2491 EC Den Haag www.wellantwestvliet.nl

__________________________________________________________________________ JAARVERSLAG

15

WESTVLIET

vestigingsjaarverslag_2009-2010_VMBO-Westvliet-Den-Haag  

Horizontale verantwooring Wellantcollege Westvliet in Den Haag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you