Page 1

Jaarverslag Wellantcollege Mavo Stek

Schooljaar 2009 – 2010 Introductiedagen eerstejaars leerlingen

Wellantcollege Mavo Stek, Chico Mendesring 825a, 3315 WX Dordrecht, Tel. 078-6305200, e: stek@wellant.nl, www.wellant.nl


Dordrecht, september 2010

Jaarverslag Wellantcollege Mavo Stek 2009-2010 Inleiding: Dit schooljaar zijn wij gestart met een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe vestigingsdirecteur. Het managementteam bestaat uit: Dhr. E. Hoogeboom, waarnemend directeur, een teamleider onderbouw, mw. B. Vleugel, en een teamleider bovenbouw, dhr. R. Joosen. De teamleiders zijn vorig schooljaar gestart in hun functie als teamcoördinator en hebben zich in de praktijk kunnen ontwikkelen en de Academie heeft hen geschoold en ondersteund met de nodige theorie en praktijkopdrachten. Wellantcollege Mavo Stek heeft zich sterk gemaakt om deze naam te mogen voeren i.p.v. Wellantcollege VMBO Mavo Stek. Van oudsher staat de school bekend onder de naam Mavo Stek en staat zij bekend om de kleinschaligheid, in een sfeer en een leefklimaat waar een ieder zich veilig voelt. Ouders en leerlingen kiezen bewust voor deze school. Demografisch gezien daalt het leerlingaantal in Dordrecht dat de basisschool gaat verlaten. Toch kunnen we dit schooljaar 84 nieuwe leerlingen in de brugklas verwelkomen. Het resultaat van een goede relatie met de basisscholen, waar we ook zeker komend jaar weer veel aandacht aan zullen besteden.

Start brugklassen Alle eerstejaars leerlingen hebben onze school al een aantal keren bezocht gedurende het voorgaande schooljaar. Op deze manier hebben zij al kennis kunnen maken met bijv. docenten, het vinden van de leslokalen, andere nieuwe leerlingen, het wisselen van lokaal na het luiden van de bel etc. De eerste schooldag bestaat uit het kennismaken met de mentor, de klas en het lesrooster. De mentor vertelt de eerstejaars alles wat de nieuwe leerlingen moeten weten gedurende de eerste schoolweken. De eerstejaars starten niet direct met lessen volgen, maar met een introductiedag. Zij leren op een speelse manier samenwerken met andere nieuwe leerlingen, het verkennen van het gebouw, de gezichten van de docenten etc. Sommige onderdelen van de introductie, zoals karaoke, of een beroep of een werkwoord tekenen op het digibord leveren vaak hilarische situaties op.

Andere bijzondere gebeurtenissen van dit schooljaar:

Werkweek van de derde klassen Aan het einde van het tweede leerjaar mochten leerlingen zich opgeven welke bestemming hun voorkeur had: “survivalen” in de Belgische Ardennen of iets minder “heftig” naar Valkenswaard. Beide groepen kwamen razend enthousiast terug. Enkele reacties: “Het was geweldig en we hebben zo gelachen”.


“In het “gewone” leven zijn de docenten best leuk!” “Door deze reis heb ik andere leerlingen veel beter leren kennen” “Leerlingen waar ik nooit mee om ging, ga ik nu mee om” “We zijn een veel hechtere groep geworden” Belgische Ardennen

Valkenswaard

3e prijs op leerling-debat toernooi 2010 Vrijdag 12 februari jl. was de dag van het nationale vmbo debattoernooi 2010. De zenuwen gierden door de keel en niet alleen bij de leerlingen! Er waren 28 teams uit heel Nederland aanwezig. Voor deze dag was natuurlijk veel geoefend en onze leerlingen zijn getraind door trainers van het Nederlands Debat Instituut op vaardigheden zoals presenteren, argumenteren en kritisch luisteren. Het thema van het toernooi was: verantwoordelijk gedrag. De stellingen waren pittig, maar het team zette er hun tanden in, ze waren enthousiast en werkten goed samen. Ze argumenteerden respectvol en stonden “hun mannetje”. Na elke debatronde kwam de uitslag: 1e ronde, gewonnen, 2e ronde, gewonnen. De spanning liep hoog op, de zenuwen ook. Ook in de 3e ronde werd er goed samengewerkt en de debatstelling “reclame voor snoep moet verboden worden” was moeilijk, maar het team sprankelde van energie en zij konden de tegenstanders met goede argumenten overtuigen. Het leverde een 3e plaats op! Tijdens het napraten kwamen de leerlingen tot de conclusie dat als zij gedebatteerd zouden hebben tegen de 1e en 2e prijs winnaars, ze een goede kans hadden gehad om te winnen……., wellicht volgend jaar! Op school zijn de betreffende leerlingen in het zonnetje gezet en hebben de bokaal voor de 3e prijs in ontvangst genomen.


Project Radar: “Anders in de stad” In de derde klassen liep het project “Anders in de stad” o.l.v. de stichting Radar. De stichting Radar zet zich in tegen alle vormen van discriminatie. Het was dus geen verrassing dat dit project in het teken stond van discriminatie. Op donderdag kregen de leerlingen gastlessen over de verschillende soorten discriminatie. Wat het betekent om gediscrimineerd te worden en hoe je het kunt herkennen en voorkomen. Op vrijdag hebben de leerlingen op verschillende manieren uiting gegeven aan wat ze hebben gedaan, gezien, gehoord en geleerd hebben. De ouders van klas 3 waren uitgenodigd om te komen kijken naar de invulling van het project. Na het volgen van de workshops vond 86% van de leerlingen dat zij zich meer bewust zijn wat discriminatie betekent.

Verkiezingen voor de leerlingenraad Op de dag van de Gemeenteraadsverkiezingen werden er op Stek ook verkiezingen gehouden, nl. voor de leerlingenraad. Alle leerlingen konden zich opgeven en zichzelf presenteren met flyers, posters etc. Er hadden zich 40 kandidaten aangemeld. Na het tellen van de stemmen werd het duidelijk wie in de leerlingenraad de leerlingen mag vertegenwoordigen. De leerlingenraad zal als klankbordgroep voor het MT gaan werken.


Eindpresentatie theaterklas leerlingen Na 4 jaar theaterklas presenteren de leerlingen in de Dordtse Schouwburg Kunstmin hun eindstuk. Na de beoordeling door het theaterteam kunnen zij in het bezit komen van het felbegeerde theatercertificaat. Met een goede beoordeling kunnen zij gemakkelijk doorstromen naar een theaterhavo of een MBO theateropleiding. Tijdens deze avond laten de leerlingen zien hoe zij zich ontwikkeld hebben en wat vooral verrassend is hoe zij op dit grote podium staan en hun specialisatie uitvoeren. Fantastisch! Er werd van alles gepresenteerd: zang, dans, toneel, komedie, drama, een band etc. Chapeau! Eindpresentatie theaterklas 4


Kerstgala

Ohhhh, wat zijn ze ineens “groot” en zo mooi!

Grote Stek Quiz Voor alle brugklassers is “De Grote Stek Quiz”, een kennisquiz georganiseerd. Vanaf het begin zat de sfeer er goed in. De quiz werd enthousiast gepresenteerd door Mw. Vleugel. Elke klas had 3 vertegenwoordigers die de A,B of C vragen mochten beantwoorden, na overleg met hun klasgenoten. Er waren ook vragen waarop alle leerlingen konden antwoorden met staan of zitten. De vragen kwamen uit de vakken die alle eerstejaars leerlingen volgen. Uiteraard werden de antwoorden nauwkeurig bijgehouden door de jury, mw. Goud en dhr. Van der Wees. Tijdens de verschillende rondes en tussenstanden werd duidelijk dat het een spannende strijd was omdat de punten dicht bij elkaar lagen. Uiteindelijk werd de kennisquiz gewonnen door klas 1A. Zij ontvingen een prachtige, grote beker en natuurlijk eeuwige Stekroem! Ook werden er nog leuke prijzen uitgedeeld.

Bibliotheekbezoek n.a.v. “De Jonge Jury” Wij hebben onze leerlingen kennis laten maken met de Jonge Jury. Dit is een project waarbij jongeren van acht tot zeventien jaar kunnen stemmen op jeugdboeken (15 kerntitels) die zij het beste vinden. Hiervoor hebben alle eerste en tweede klassen een bezoek gebracht aan de openbare bibliotheek. Zij hebben geleerd hoe zij een passend boek uit kunnen kiezen. Tijdens één van de lessen Nederlands hebben zij gezamenlijk hun stem uitgebracht op één van de kerntitels van de Jonge Jury.


De eerste klassen zijn zelfs naar de prijsuitreiking gegaan in Scheveningen/Fortis Circustheater. De dag van de Jonge Jury werd geopend met een spectaculaire act door een creatieve breakdancegroep. De dansers beheersten alle dansstijlen zoals breaking, popping, locking en electric boogie. Er werden interviews met de schrijvers van de kerntitels gehouden en leerlingen konden workshops volgen zoals: tekenen, schrijven en breakdance. Je kon jezelf op de foto laten zetten als stripfiguur, je boek laten signeren door de schrijvers, handlezen, een lekker hapje eten enz. De prijs is gewonnen door Francine Oomen voor haar boek Hoe overleef ik mijn vriendje (en hij mij!)? Dit project is goed aangekomen bij de leerlingen. In de mediatheek is bijna geen kerntitel meer te vinden!

Sportdag In Nederland is het altijd lastig om buiten activiteiten te organiseren. Dit jaar waren de weergoden ons gunstig gezind. Wat een prachtig weer hadden wij tijdens onze sportdag. Het was een zeer sportieve dag met “grootse” prestaties.

NEMO Alle 2e klassers op excursie naar het NEMO in Amsterdam. Na een uitleg van één van de medewerkers van NEMO konden de leerlingen aan hun opdrachten op het gebied van natuur- en scheikunde en biologie beginnen. De leerlingen hebben de tijd volledig benut om alle proeven en experimenten uit te proberen.


Sinterklaasviering Ook dit jaar bezocht Sinterklaas met zijn Piet Mavo Stek. Voor zijn aankomst waren de leerlingen verwend met chocolademelk en speculaaspoppen. De Sint had in zijn grote boek aantekeningen over de leerlingen, maar ook de docenten stonden er in vermeld. Er waren prachtige gedichten. Maar ook wilde de Sint wel eens een gesprekje met de “Stek-stoeren”, het Stek-stelletje, de rappers etc. De Sint deelde cadeaus, maar ook opdrachten zoals: opdrukken, liedjes zingen, touwhangen etc.

Jubilea Jan Guilonard was 40 jaar in dienst van het onderwijs. Uiteraard hebben wij dit “doorzettingsvermogen” gevierd met een surprise party. Hij werd flink in het zonnetje gezet.

Kampioen NK Ritmische Gymnastiek Wij hebben een kampioen op onze school rondlopen. Maxine Molenberg uit 1T werd bij de junioren, klasse 2C, Nederlands Kampioen op de onderdelen bal en lint.


Open Dag + Onderwijsmarkt

Tijdens de Open Dag ca. 400 personen ontvangen. Bezoekers werden ontvangen met koffie en koek. De “toekomstige” leerlingen mochten kiezen voor een informatierondje aan tafel met aansluitend een rondleiding door een leerling of zelf rondkijken en leerlingen aanspreken (vragen stellen). De theaterklas leerlingen gaven gedurende de dag voorstellingen. De schoolband bracht liedjes ten gehore. Wij ontvingen complimenten van ouders die de ontvangst bijzonder waarderden, omdat het zo persoonlijk, warm en sfeervol was. De onderwijsmarkt in Dordrecht wordt georganiseerd door de Gemeente in een sporthal. Deze markt wordt altijd half januari georganiseerd. De voortgezet onderwijs scholen uit Dordrecht zijn hier allemaal aanwezig en alle groep 8 leerlingen ontvangen hiervoor een uitnodiging. De regionale tv zender was aanwezig om te filmen. Mw. van der Mijle, onze P.R. coördinator werd uitgebreid geïnterviewd op de stand en is gedurende een week lang elk uur op het nieuws geweest met een item over voortgezet onderwijs. Een enorme reclame voor Wellantcollege Mavo Stek. Heel veel mensen uit Dordrecht kijken naar deze zender omdat het “echt” Dordts nieuws is en mw. Van der Mijle ontving dan ook veel reacties.

Rendementen Het rendement van de onderbouw per 01-10-2009: 100%. De relatieve score is gemiddeld, wat het opbrengstenoordeel oplevert: voldoende. Het rendement van de bovenbouw per 01-10-2009: 85%. De relatieve score is gemiddeld, wat het opbrengstenoordeel oplevert: voldoende. Gemiddeld cijfer centraal examen, 2008/09: 6,1 Relatieve score 2008/09: voldoende Cijfer schoolexamen minus cijfer centraal examen: Verschil 2008/09: 0,38%. Oordeel: gering verschil Gemiddeld cijfer centraal examen – absoluut, 2008/09: 6,1%. Oordeel boven de norm. Onderbouw: De adviesstructuur na 2e leerjaar is 99%. 99% van de leerlingenzit in leerjaar 3 zonder zittenblijven.

Ongediplomeerd schoolverlaten 2009-2010 Leerlingen die in klas 4 zakken en de wettelijke verblijfsduur op het VO overschrijden bieden wij een hulpstructuur aan via het mbo, om zo toch een diploma te kunnen halen. Wij hadden 5 zakkers die bij ons gaan proberen hun diploma dit leerjaar te bemachtigen. Drie leerlingen zijn naar het mbo om via de hulpstructuur de mogelijkheid te hebben alsnog hun diploma te halen.


Examenkandidaten Dit schooljaar waren er 115 leerlingen die examen gedaan hebben. Geslaagd: 107 leerlingen (93%) Gezakt: 5 leerlingen, doen opnieuw examen op Stek Gezakt: 2 leerlingen, gaan in de hulpstructuur van het Da Vinci Gezakt: 1 leerling, hulpstructuur mbo in Breda

Begeleiding van (zorg) leerlingen Leerlingbegeleiding is zonder meer van goede kwaliteit. De overgang van basisonderwijs naar Mavo Stek gaat via “warme” overdracht. Dit kan zowel persoonlijk, schriftelijk als telefonisch zijn. Dit betekent dat wij al veel van onze leerlingen weten bij binnenkomst. Alle eerstejaars leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar toetsen op het gebied van rekenen, spelling en begrijpend lezen. Indien nodig krijgen leerlingen studiebegeleiding (extra begeleiding) gedurende een bepaalde tijd. Ook voor leerjaar 2 bestaat de mogelijkheid om studiebegeleiding te krijgen. Voor specifieke begeleiding is de mentor het eerste aanspreekpunt. Er is samenwerking met schoolmaatschappelijk werk, leerplichtambtenaar, een schoolarts en een goed werkend zorgadviesteam (ZAT). Hier worden leerlingen besproken die speciale aandacht vragen. Voorts hebben wij twee vertrouwenspersonen op school. Wij streven naar integrale leerlingbegeleiding en werken met een orthopedagoog en zorgcoördinator passend binnen deze keuze.

Betrokkenheid Dit schooljaar zijn er verkiezingen gehouden en is de leerlingenraad opgestart. Besproken punten zijn: inrichting van de aula, schoolwacht, kantine, schoolfeesten en het verkrijgen van broodjes. In het nieuwe schooljaar zijn wij gestart met de schoolwacht en de verkoop van broodjes. De bijeenkomsten staan 1 x per 6 weken ingepland. De leden van de ouderraad komen 4 x per jaar bij elkaar. De belangrijkste punten van het afgelopen jaar waren de WKK (Wellant Kwaliteits Kaart) en de uitkomst, personeelszaken, activiteiten van het betreffende schooljaar, de schoolwacht en de vrijwillige ouderbijdrage. Klankbordgroep personeel komen 1 x per 2 maanden bij elkaar. Besproken en goedgekeurd is de taakverdeling. Voor komende bijeenkomst staat de functiemix en beoordeling op de agenda.

Extra voorzieningen en activiteiten Er zijn diverse projecten en workshops georganiseerd in de verschillende klassen bij Stichting To Be (schilderen, graffiti spuiten, metaalbewerking, sieraden maken, pottenbakken, percussie etc.) Er waren excursies naar Blijdorp, bezoek aan de rechtbank, project Archeon, Nemo, Bezoek aan de Tweede Kamer en de Haagse Tribune, project Radar(discriminatie), debattrainingen en deelname aan het debattoernooi, werkweek Belgische Ardennen/Valkenswaard, Efteling, Snowworld etc. Voor de theaterklassen zijn er artiesten uit het vak ingehuurd om onze leerlingen de “kneepjes” uit het vak te leren.

Samenwerking Er is een goede samenwerking met de collega scholen in de wijde omgeving. We zijn o.a. vertegenwoordigd in “Steunpunt Onderwijs”. Dit jaar hebben we voor het eerst het sectorwerkstuk van leerlingen van klas 4 meer in dienst gesteld van de studie- en beroepskeuze. Dit werkstuk ging in samenwerking met het Da Vinci College. Alle leerlingen hebben het Da Vinci bezocht en zij hebben aan de hand van diverse opdrachten kennis


gemaakt met de verschillende vakgebieden en opleidingen. Door de enthousiaste reacties gaan we hier zeker mee door. Onderwijstijd Wij hebben in alle leerjaren voldaan aan de onderwijstijd.

Onze school Het team bestaat uit 34 medewerkers. We hebben 401 leerlingen school. Wij bieden vmbo-t. Aantal brugklassers: 84 leerlingen

Wellantcollege Mavo Stek Chico Mendesring 825a 3315 WX Dordrecht Tel. 078-6315200 e-mail: stek@wellant.nl www.wellant.nl

Vestigingsjaarverslag 2009-2010 Wellantcollege Mavo Stek  
Vestigingsjaarverslag 2009-2010 Wellantcollege Mavo Stek  

Horizontale verantwoording 2009-2010

Advertisement