Page 1

Food Academy News

15 februari ‘12

De Boelelaan 1109, 1081 HV Amsterdam Colofon Food Academy News bericht over mbo en hbo opleidingen, projecten en onderzoeken binnen Food Academy A’dam. Aan- of afmelden kan door een e-mailbericht te sturen aan: food@wellant.nl Ook reacties op de nieuwsbrief zijn hier welkom. Eerdere nieuwsbrieven terugzien kan op www.wellant.nl en typ Food Academy News in zoekfunctie. Neem ook eens een kijkje op foodacademyamsterdam.nl Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen géén rechten worden ontleend.

www.foodacademyamsterdam.nl

Wat eten we in de toekomst? Afgelopen week is er in A’dam veel gediscussiëerd over wat we ‘morgen’ eten. Bij een bijeenkomst van Groen Links 3 feb stond groente van led-lampen en kweekvlees zowel voor oplossing als voor fabrieksvoer dat we niet zouden moeten willen. Tijdens ANF2.0 op 7 feb ANF2.0: Intensieve interactie voerde de noodzaak tot intensieve interactie in alle discussies de boventoon om met de vele initiatieven tot een doorbraak te kunnen komen. Een flink aantal trof elkaar ’s avonds weer in De Rode Hoed voor de debatreeks ‘It’s food, stupid!’. Staatssecretaris Bleker had een zakje haricots vert meegenomen. Gekocht in de supermarkt, afkomstig van een Nl boer in Kenia die hij had bezocht. Duurzame boontjes vond hij het die veel locale werkgelegenheid opleverde. De zaal was sceptisch. Bijval kreeg Carolyn Steel - in Nl ‘wereldberoemd!’ - met haar pleidooi voor de noodzaak van een nieuw sociaal ‘food’contract. Deze discussiereeksen maken een ding duidelijk: De vraag wat we willen eten nu én in de toekomst houdt ons bezig. We willen vooral ‘Baas op eigen bord’ zijn, zullen keuzes moeten maken én kiezen gemiddeld drie keer per dag. Met onze vork!

Food Academy biedt podium voor ketensamenwerking

Intensieve interactie voor gezonde metropool “Samenwerking is nodig om een doorbraak te versnellen in een diversiteit van voedselinitiatieven voor een mooier voedsellandschap. Food Academy neemt daarin nu het voortouw door samen met enkele kennisinstellingen de functie van ‘ketenmakelaar’ te vervullen”, meldt Inholland lector Woody Maijers in zijn slotbetoog tijdens symposium ANF2.0. Food Academy organiseerde voor de tweede keer het symposium 'Amsterdam's next Foodsteps’. Op deze dag kwamen ruim 120 mensen uit overheid, onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven bijeen om elkaar rond actuele foodthema's te ontmoeten. In de Randstedelijke omgeving worden nieuwe waarden rondom eten ontwikkeld. Dat geldt voor het omgaan, aanbieden en beleven van eten tot sociale communityvorming en aspecten als ‘eten en zorg’. “Vaak is sprake van beperkte verbinding tussen leveranciers uit de regio en de initiatiefnemers tot mooie innovaties in de stad”, vertelt Maijers. “Food Academy biedt nu een kenniswerkplaatsfaciliteit die beide werelden met elkaar verbindt. Hieruit ontstaat ook nieuwe kennis voor zowel het mbo als het hbo onderwijs waaronder ketenmarketing, stadsdistributie, E-business voor stadse consumptie, ketenverkorting en nieuwe business-modellen.” En het roept nieuwe vraagstukken voor wetenschappelijk en toegepast onderzoek op.” Vijftien sprekers en vier discussierondes leverden de ANF2.0 bezoekers veel inspiratie op.

De vier lectoren die de discussies leiden - Rik Eweg VHL,Gaston Remmers CAH en Olaf van Kooten en Woody Maijers van Inholland – waren aangenaam verrast door de vele enthousiaste reacties om samen te werken.

De volgende generatie duurzame ondernemers in de foodsector leverde overigens een belangrijke bijdrage aan deze dag. Leerlingen van Wellantcollege en studenten van Hogeschool Inholland zorgden samen voor een goed verloop van het symposium op alle terreinen! Van ontvangst van de gasten, tot het verzorgen van de catering, het bloemwerk, de verslaggeving en de inhoudelijke voorbereidingen. Voor hen is ook een belangrijke rol in de kenniswerkplaats weggelegd. Zij zullen – al dan niet samen in projectgroepen - aan de slag gaan met concrete vraagstukken!.

Food academy nieuwsbrief 19-2-2012  

food academy nieuwsbrief 19-2-2012

Advertisement