Stadskrant Weert December 2022

Page 28

STADSKRANT WEERT Winter 2022 | www.weertbeleeft.nl sport • leefstijl • cultuur • horeca • winkelen • recreatie MET LIEFDE GEKOCHT: IN WEERT 3 Samen Positief Gezond! www.weertinbeweging.nl weert in beweging Met deze ambitie streven we ernaar dat iedere inwoner van Weert een leven lang plezier kan beleven aan sport en bewegen. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie worden weggenomen. In Weert Weert scoort bovengemiddeld als het gaat om de beweegnorm. Om die reden is de ambitie in Weert juist om specifieke doelgroepen (nog) meer in beweging te brengen. Sportaanbieders willen graag nieuw aanbod creëren dat aansluit op de behoeften van de doelgroepen die nu niet bewegen en op die manier het lidmaatschap bij sportclubs een impuls geven. Meer en passend aanbod bij clubs zorgt voor een stijging van het Dit aanbod is dan met name bedoeld voor mensen met een beperking en/of een gedrags stoornis, senioren, jongeren en mensen met een Tenslotte is het van belang dat elke Weertenaar het sport- en beweegaanbod in de gemeente een actiepunt. Ambities Sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en/of een gedragsstoornis beter in kaart brengen en communiceren en waar nodig Sport- en beweegaanbod voor senioren beter in kaart brengen en communiceren en waar 1. SPORT EN BEWEGEN VOOR IEDEREEN Weert heeft de ambitie om kinderen meer te laten sporten en bewegen op en rondom scholen. In Weert Het is van belang dat de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven en sportaanbieders wordt geïntensiveerd. Scholen en voor- en naschoolse kinderopvang staan open om sportaanbod van clubs te integreren in het dagelijkse ritme van schoolgaande jeugd. Scholen zijn bereid tijdens de gymles sporten van omliggende verenigingen aan te bieden. Op die manier wordt geografisch een logische verbinding tussen clubs en scholen gelegd en Daarnaast willen partners graag een ‘bewegend leren programma’ ontwikkelen waarbij kinderen tijdens de les meer worden aangezet tot bewe gen. Schoolpleinen kunnen attractiever worden ingericht met spelmateriaal (van verenigingen) en speelvoorzieningen die aansluiten op het ver enigingsaanbod. Tenslotte is aandacht voor gezondheid, gezonde leefstijl, sporten en bewegen bij kinderen en hun ouders van belang. Een gezondheidscampagne in Weert kan hieraan bijdragen. Ambities Sportverenigingen meer betrekken bij 2. MEER BEWEGEN OP EN RONDOM SCHOOL We moeten kinderen meer stimuleren om te bewegen! Bewegen is namelijk leuk. Daarbij moeten we niet de rol van de ouders vergeten." Sport- en beweegaanbieders spelen een belang rijke rol in Weert. De ambitie is dat sportclubs voldoende kader en vrijwilligers hebben om (nieuwe) leden te werven en betrokken te houden bij de club. In Weert Tijdens de bijeenkomsten hebben diverse sport aanbieders aangegeven hulp nodig te hebben met modern besturen voor verenigingen vrijwilligersmanagement, vinden en behouden van vrijwilligers het binden en boeien van (nieuwe) leden het creëren van een gezonde(re) sportomge ving door gezonder aanbod in de kantine aan te bieden en beleid op roken en alcoholgebruik • didactische vaardigheden voor trainers, zodat zij met verschillende doelgroepen kunnen werken. Ambities Opleiden kader, vrijwilliger en bestuurders • Vinden en behouden van vrijwilligers Werven van nieuwe leden Gezonde(re) sportomgeving creëren 3. VITALE SPORT EN BEWEEGAANBIEDERS Dit thema richt zich op een intensievere samen werking en kennisdeling tussen sport- en bewee gaanbieders, zorg-, onderwijs-, en welzijnsinstel lingen en overheid. De betrokken organisaties staan erg open om samen te werken. In Weert Samenwerken is het overkoepelende thema in dit sportakkoord. Het draagt namelijk bij aan alle voorliggende thema’s. Vitale en toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders in Weert met sport- en beweegaanbod voor iedereen wordt bereikt door samen te werken. Veel partijen willen graag samenwerken en kennisdelen. Het is van belang dat deze organisaties elkaar periodiek Ambities Meer sport-overstijgend (bv. tussen hockeyen tennisvereniging) samenwerken Meer sport-specifiek (bv. tussen voetbalvereni gingen) samenwerken Meer verbinding en samenwerking tussen verenigingen, zorg-, onderwijs-, welzijnsinstel lingen, sportaanbieders en gemeente Periodieke ontmoetingen tussen alle partners organiseren De voortgang van ambities en acties uit het Weerter Sportakkoord monitoren 4. SAMENWERKEN Lokaal WEERT Sportakkoord WINBOXWEERT.NL WINBOXWEERT MET KERSTBOX 5 VIDEOSPEKTAKEL OP DE GEVEL VAN MUSEUM W 11 SPORTAANBOD VOOR VOLWASSENEN 19 Weert Marketing
1 7 & 1 8 D E C W i n k e l We e k e n d G L Ü H W E I N I N PA K S E R VI C E WI N EEN WI NT E R W EN S F R O S T Y D E S N OW M A N D I C K EN S O RK E S T WO R K S H O P S w w w.w i n t e rs w e e r t . n l Check alle activiteiten op

“Met liefde gekocht in WEERT!”

Terwijl de dagen steeds korter worden en temperaturen zakken, stijgt het warme familiegevoel binnen. De historische binnenstad van Weert vormt een slinger van licht met sfeervol verlichte straten en pleinen. In aanloop naar de feestdagen verras je je geliefde graag met een bijzonder cadeau. Een lokaal gekocht en met liefde verpakt cadeau is dan extra speciaal.

Shop Lokaal

‘Shop Lokaal’ wordt zó vaak genoemd, dat de waarde ervan bijna niet meer opvalt, maar dat maakt het niet minder essentieel. Met een lokaal gekocht cadeautje heb je dubbel resultaat; immers verras je de ontvanger én steun je er de lokale ondernemer mee. En het is juist dat laatste wat je aankoop zo waardevol maakt. Onze ondernemers zorgen er immers voor dat je ook in het stadscentrum terecht kunt voor een gevarieerd aanbod, gastvrije ontvangst en persoonlijk advies.

Winters winkelen weekend

In het weekend van 17 & 18 december is het extra gezellig in de binnenstad. Tijdens het doen van jouw kerstinkopen geniet je van diverse muzikale en theatrale activiteiten verspreid over de hele binnenstad, de zaterdagmarkt deelt gratis glühwein uit en je kunt een selfie maken met de échte kerstman.

Inpakatelier & workshops

Vanaf zaterdag 17 december vind je aan de Hoogstraat 4 een pop-up Inpakatelier waar je jouw cadeaus kosteloos mooi kunt (laten) verpakken. Tevens worden hier laagdrempelige houtbewerking workshops voor kinderen gegeven door Stichting Weerterlandhout. Drink lekker een kop koffie aan de overkant, terwijl jouw kind leert hoe je van hout een egelhuisje maakt.

Win een Winterwens

De kracht van Kerst is een momentje van rust en stilstaan bij datgene wat je het meest lief is. Daarom organiseert Weert Marketing samen met lokale horecaonder nemers de actie ‘Win een Winterwens’. Bezoekers van de Weerter binnenstad die tussen vrijdagavond 16 december en zondag 18 december genieten van een lekker hapje of drankje bij een van de deelnemende horecazaken krijgen een speciale wensvoucher. Wandel na je horecabezoek nog even langs de kerstboom op de Markt, waar je jouw mooiste Winterwens kunt inleveren. Wie weet hoor je een week later dat jouw wens uitkomt!

Voor meer informatie en programmadetails kijk je op www.wintersweert.nl

Wij wensen iedereen zalig Körsmes!

Winters Weert is dit jaar een initiatief van Stichting Weert Marketing en heeft bij het organiseren van alle activiteiten kunnen rekenen op de samenwerking met diverse partijen in de binnenstad.

Weert wordt daarom mede mogelijk gemaakt door alle lokale ondernemers, culturele instellingen en Gemeente Weert die zich weer met hart en ziel inzetten om er samen een mooie periode van te maken.

cmweert.nl COLOFON STADSKRANT WEERT | UITGEVER: Cindy Denessen-Bastiaans | Mobile: 06 - 207 49 885 REALISATIE: Weert Media Groep | Bastiaans Media Support Tungelerdorpstraat 43 • 6005 RH Weert E weertmedia@live.nl • I www.weertmediagroep.nl VERSPREIDING EN VERSCHIJNING: Huis aan huis Weert e.o. DRUK EN VERSPREIDING: Drukkerij Vorsselmans, Zundert GRATIS verspreiding. Ook rechtstreeks te bestellen bij de uitgever via: www.weertmediagroep.nl 10e jaargang | 2022 | © copyright Foto pagina 1 en 7: InWeert Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook. De uitgever stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen en/of inhoudelijke onjuistheden, die ondanks een zo correct mogelijke bewerking van de verstrekte gegevens en/of in de tekst van de uitgave toch mochten voorkomen. Stadskrant Weert | 2021 3 10 jaar 10 jaar 10 jaar
Winters
Glamz. Men & Women | Dames- & Herenmode Maasstraat 14 | Weert | Tel. 0495 - 451 104 www.glamz.nl Heerlijk genieten, voor iedereen in en om het water! skischoenen op maat 100% fit garantie .NL onderhoud klaar terwijl u wacht * HEMA restaurant Heerlijk ontbijtje, diverse maaltijden met keuze vlees, vis of vegetarisch. We bieden een gevarieerd aanbod en de producten worden de hele dag vers voor je neus klaar gemaakt. Ook bieden we verse soepen en maaltijdsalades. HEMA take away De lekkerste hotdogs, saucijzenbrood jes en rookworsten koop je al sinds jaar en dag bij ons. Nu ook vegetarisch saucijzenbroodjes of een broodje met onze nieuwe helft Ookworst. Ook kun je genieten van onze groente hotdog met meer dan 9 soorten groente! HEMA gebakjes en snacks Naast de beroemde HEMA tompouce en zijn nieuwe broertje tompouce donut, heeft HEMA de lekkerste appeltaart, muffins en andere lekker nijen voor elk moment van de dag uit eigen bakkerij. lekker eten bij HEMA Zin in lekker eten, maar niet om te koken? Dat komt goed uit, want bij HEMA hebben we verschillende mogelijkheden voor jou. Haal snel iets in een van onze HEMA take-away’s, of kom gezellig langs in een van onze restaurants voor een heerlijke snack of maaltijd. Ook wij doen mee met de Weertbeleeft Kerstbox actie! HEMA Weert Nieuwe Markt 7 Tel. 0495 - 524 311 www.hema.nl KERSTBOX Wilhelminasingel 8 6001 GT Weert 0495-587882 OOK JOUW • OUTDOOR www.kiwioutdoor.nl

WinboxWeert

ONGEKEND SUCCES VOOR DEZE ACTIE VAN WEERT MEDIA GROEP 10 JAAR!

Cindy Denessen van Weert Media Groep is de uitgever van o.a. het Stadsmagazine en de Stadskrant Weertbeleeft. Ze bedacht een prachtig idee om Weerter ondernemers onder de aandacht van het publiek te brengen. En daarnaast weet ze Weerter consu menten te verblijden met de succesvolle winboxactie. Mooier dan dit wordt het niet.

De Winbox Weert 2022

Op 28 september 2022 werd de eerste Winbox Weert uitgereikt door kermiswethouder Susanne Winters. De Winbox Weert is er in 2022 in een reeks van vier. Deze volgen in okt ber, november en december. Er is ook nog een speciale Kerst Winbox Weert te winnen. Dit is een echte Kerstknaller, deze box heeft een ongekende inhoud aan cadeaubonnen van meer dan 3.000 Euro! Volg Weertbeleeft op social media om ook mee te dingen naar een prachtige Winbox Weert!

De Winbox Weert, wat is dat dan? Allereerst zijn er de deelnemende ondernemers in het Stadsmagazine en Stadskrant Weert. Tesamen doneerden voor duizenden euro’s aan waarde in cadeaubonnen om weg te geven aan consumenten. Daar gaan dan meerdere mensen van profiteren. Zeker in deze moeilijkere tijden is de winbox echt een cadeautje waar je heel blij van wordt! De cadeaubonnen worden verdeeld over de winboxen waardoor er in iedere box een waarde van minimaal 1.000 euro in zit!

Foto: Cindy samen met Wim Paspont in De Shop Weert, zelf winnaar van een win box in 2021 en enthousiast deelnemer met cadeaubonnen in de WinboxWeert 2022. In het weekend van 17/18 december wordt de Kerst WinboxWeert uitgereikt, jawel door de Kerstman! Dit gaat een verrassing worden. Je kunt nog meedoen via de social media van

“Ik heb deze actie via de facebookpagina van weertbeleeft mee gekregen. De winbox ben ik vorig jaar ook al tegen ge komen en toen heb ik ook al de gok een paar keer gewaagd om mee te doen, maar toen niets gewonnen. Waarom ik nu weer mee heb gedaan? Ik dacht niet geschoten is altijd mis. En het is mooi als je in deze dure tijd een keer jezelf kunt verwennen. De eerste WinboxWert werd uitgereikt door kermiswethouder Suzanne Winters die het publiek super toesprak en har lof uitte over alle ondernemers die meedoen in de WinboxWeert. Mijn zoontje Timo heeft de WinboxWeert in ontvangst mogen nemen en we hebben een deel van de cadeau bonnen geschonken aan de weer ter minima groep.”

“Nou ik dacht ga ook eens mee doen en warempel ik won de geweldige WinboxWeert. Wij hebben samen al van een paar bonnen genoten ik heb al 3 mensen blij gemaakt met de sportbonnen!

Ik ken een vrouwtje dat een maagverkleining heeft la ten doen en die mag binnenkort beginnen met spor ten die heb ik benaderd en ze was er zooooo blij mee! Ja zegt ze want het is allemaal zo duur voor mij ,ik vind het ook heel fijn om daar andere mensen gelukkig mee te maken fijn gevoel. Ik heb er nog veel te gaan maar dat komt helemaal goed, nogmaals bedankt en wij gaan ver der genieten, groetjes, Josien en Jack.

Gewonnen

“Mijn naam is Sarah Beunenen ik woon mijn hele leven al in Weert. Ik vind het een erg leuke en gezellige stad. Ik woon sinds 2019 op mezelf in een appartement in Weert. De prijsvraag heb ik langs zien komen op WeertdeGekste en ik dacht ik zal eens meedoen en gaf het antwoord 2021 niet denkende dat ik zou winnen! Ik heb meegedaan om dat het mij leuk leek om de winbox te winnen en ook om dat ik het zelf nooit zo breed heb gehad vind ik dit super leuk dat ik dit heb gewonnen! Natuurlijk ga ik dit delen met mijn familie en ook voor mezelf. Ik ben hier super blij mee!”

WinboxWeert deelnemers: Active Personal Traininfg Averion Rental AZIE Restaurant BEAU HOME Weert Bruna Weert BUCO Wooncentrum COLADA De Bazaar De Bosuil De Gruyter De SHOP De Umbelder Deelen Stoffen fit20 Weert Gasterij de Heerlijckheid Glamz by Glams HEMA Weert Jacobs-Koppers Linnen en Slapen Jansen en Hermans Optiek KIWI Outdoor KOOKINGS MACDonalds Life Style Vitae Messcherp catering Muuëletentje Munttheater Weert Museum W Oude Markt Taverne de Oude Munt TOYS & SEASONS Tintoretto Top Chiro VanderFeesten Party & Dranken 5 WINBOXWEERT.NL Stadskrant Weert | 2021 5
Weertbeleeft op facebook en instagram. Volg weertbeleeft en deel het actiebericht van de Kerst WinboxWeert.
WinboxWeert nummer 1 kon je winnen via social media. Gewonnen door: Joyce, 37 jaar, woont in weert. Winbox Weert nummer 2 kon je winnen via social media. Gewonnen door: Josien Broens, 67 jaar, woont in Weert en is getrouwd met Jack. Winbox Weert nummer 3 kon je winnen via een prijs vraag op Weert De Gekste. door Sarah Beunen, 22 jaar, uit Weert.

Hense Koeëb Frans Strouxstraat 38, 6039 GK Stramproy telefoon (0495) 56 18 74 www.hensekoeeb.nl, info@hensekoeeb.nl

Schuttershoeve

Grote Steeg 10, 6006 TE Altweerterheide telefoon (0495) 53 39 84 www.schuttershoeve.nl, info@schuttershoeve.nl

Vissen

Noordervaart, Kanaal Wessem Nederweert, vijver Noorderlaan,Kasteelgracht, IJzeren Man, Zuid Willemsvaart, Geurtsven, Achtersteven, Graswinkel, Uffelse Beek, sierwateren Kampershoek, Tungelroyse beek en visvijver Heijkersbroek.

Vergunningen verkrijgbaar bij Hengelsport Weert, Maaspoort 26, 6001 BP Weert, telefoon (0495) 78 55 62

Wandelen

Zin in een Weerter moment je? Elk seizoen kan er van een Weerter momentje (koffie met echte Limburgse vlaai) worden genoten. Zodra het weer het toelaat wordt het terras opge steld. Is het koud of nat buiten dan wordt het terras verruild door de gezellige wintertuin. We hebben een uitgebreid as sortiment speciaal bier. Een hapje eten tijdens de lunch of een diner in ons restaurant, ook onze menukaart zal u verrassen.

Bij de VVV, Bruna Weert, Markt 11, 6001 EJ zijn diverse wandelroutes verkrijgbaar zowel door de natuur als door de stad. Het gehele jaar door worden er ook stadswandelingen georganiseerd o.l.v. stadsgidsen. Data bekend bij de VVV. Stadswandelingen op afspraak zijn altijd mogelijk.

Het is een uitdaging om het ie dereen zo goed mogelijk

nog lang in Weert te houden. Sjef, zoon van opa Bèr, is nog vaak bij ‘zijn Sluis’ te vinden en als u een gesprekje met hem aanknoopt dat merkt u al gauw dat hij een lopend geschiedenisboek is: Weet u hoe ‘opa Bèr’ het huidige gebouw in zijn bezit heeft gekregen? Door woningruil! Opa had voor - wat wij tegenwoordig een luttel bedrag vinden - een huis laten bouwen en ruilde dat met ‘Logement De Sluis’ van familie Van der Loo.

VVV Weert

Tijd voor een feestje? Het ver jaardagsfeest... een happening voor uw kind! Om ieder jaar weer een leuk kinderfeestje te organiseren blijkt voor veel ou ders een hele opgave.

De clientèle in 1930-1940 bestond vooral uit de schippers van de trekschepen die over het kanaal voeren. De Sluis was toen een logement waar deze schippers en hun mannen konden overnachten.

De Sluis werd in de volksmond ook wel ‘Het Rovershol’ genoemd. Botersmokkelaars sloegen hun buit op in de koude kelders van De Sluis. En dat het er serieus aan toeging blijkt uit het verhaal van de douanier die een smokkelaar achtervolgde en de regen kogels die boter op de kar verpestten.

Wie optimaal wil genieten van een verblijf in Weert moet beslist binnen wandelen bij de VVV gevestigd in de Bruna, Markt 11, 6001 EJ Weert. telefoon (0495) 53 42 11.

Ook de oorlog heeft

Geopend op maandag t/m vrijdag van 08.00-18.00 uur, donderdag tevens tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00-17.00 uur en koopzondagen van 13.00-17.00 uur.

de
herinneringen Werk samen met je vrienden,
of familie
gelijk op: fotoweert.webook.nl Markt 2 | Weert | 0495 533813 | fotoweert.nl | info@fotoweert.nl Werk samen met je vrienden, vereniging of familie aan een uniek foto-album.
maak je de mooiste herinneringen Werk samen met je vrienden, vereniging of familie aan een uniek foto-album. Start gelijk op: fotoweert.webook.nl Markt 2 Weert 0495 533813 fotoweert.nl | info@fotoweert.nl Samen maak je de mooiste herinneringen De leukste speelgoedwinkel van Weert! Langstraat 51 6001 CT Weert lunch | diner | bakery | take-away | trattoria | catering Gasterij De Heerlijckheid | Oelemarkt 22, Weert Tel: 0495 - 23 57 48 | info@gasterijdeheerlijkheid.nl www.gasterijdeheerlijkheid.nl Ouderwets Genieten! KERSTBOX Wij hebben meegedaan met de Weertbeleeft Winbox. Veel reacties op gehad! Daarom doen wij ook weer mee met de Weertbeleeft KERSTBOX! Roompot Vakantiepark Weerterbergen Trancheeweg 7,6002 ST Weert telefoon (0495) 58 47 77 www.weerterbergen.nl receptie.weerterbergen@roompot.nl
Werk samen met je vrienden, vereniging of familie aan een uniek foto-album. Samen maak je
mooiste
vereniging
aan een uniek foto-album. Start
Samen
www.metonsinweert.nl
Industriekade 58, 6006 SJ Weert | tel. 0495 452 549 | info@partycentrumdesluis.nl www.partycentrumdesluis.nl Eind dertiger jaren werd Partycentrum De Sluis overgenomen door Bèr Kreemers, opa van Annelies Haex. In 1976 nam Annelies Haex het roer weer over van ‘Tante Sien’, dochter van Bèrke. Zoon en dochter van Annelies, Robert en Miriam Beerens, zijn de volgende generatie ‘Sluisjes’. Beide zijn zeer gemotiveerd om het familiebedrijf
naar de zin te maken. De Sluis neemt u hierbij alle zorg uit handen. Geniet van de lekkere hapjes tijdens de Mini High Tea of bak je eigen popca kes... Wilt u ook zo een onvergetelijk kinderfeestje vieren? Graag reserveren.
niet gespaard. Zware bombardementen
omgeving zorgden
dat het dak er meerdere keren vanaf werd geschoten. En steeds weer moest ‘opa
zélf de herstelkosten betalen… Zin in een Weerter momentje? Dat krijgt u alleen bij De Sluis: een jezelf, het krantje of je partner, kopje luxe koffie, een buitengewoon uitstekende lunch of verrassend van de Weerter bakker staat altijd wilt u bowlen, barbecueën, feesten zen tijdens een wandel- of fietstocht? dat kan én iedereen is welkom. EEN WEERTER MONUMENT! Industriekade 58, 6006 SJ Weert tel. 0495 452 549 info@partycentrumdesluis.nl www.partycentrumdesluis.nl www.tramhaltweert.nl Wilt u een grote doelgroep bereiken in het Weerterland? Plaats een radiocommercial | radiospot of tv-commercial, die uitgezonden worden rondom programma’s via WeertFM. Voor meer informatie neem dan contact op via www.weertmediagroep.nl Gezellig eten en drinken op de oude markt in weert! McDonald’s Weert McDonalds Nederweert Markt 19 6001 EJ Weert 0495 - 450 741 Randweg West 1 6031 RS Nederweert 0495 - 634 682 Culinaire en eigentijdse bistro in de binnenstad van Weert, Markt 6-a. Gelegen in hartje Weert naast de kerk. Wij serveren lunch en diner. Lekker eten in een onge dwongen sfeer. Ook ruim terras. www.de-umbelder.nl
De Sluis
in de
ervoor
Bèr’
ZONDAG 18 DECEMBER! 14.00 u. Stadskrant Weert | 2021 7 KERSTKNALLER! meer dan € 3.000,in de kerstbox van december 2022 KERST WINBOXWEERT! Naam: Leeftijd: KERSTBOX WEERT De kleurplaat is af te halen bij deze ondernemers in de binnenstad: Bruna Weert COLADA De SHOP De Umbelder De Oude Markt Deelen Stoffen Gasterij de Heerlijckheid Glamz Men & Women Jacobs-Koppers Linnen en Slapen Jansen en Hermans Optiek KIWI Outdoor KOOKINGS Muuëletentje Taverne de Oude Munt TOYS & SEASONS Tintoretto WINBOXWEERT.NL viert KERST! Zondag 18 december a.s. komt de Kerstman naar het centrum van Weert. Tussen 14.00 - 15.00 u. mag jij jouw kleurplaat aan de Kerstman geven in speelgoedzaak Toys & Seasons in de Langstraat 51, Weert. Je mag dan ook samen met hem op de foto en je krijgt een kerstkadootje! Je papa of mama krijgt een lootje en maakt kans op de Kerstknaller WINBOX met een waarde van maar liefst € 3.000,- die zal de Kersman om 15.00 uur uitreiken. tip: versier de kleurplaat op originele wijze! Volg ons op facebook & instagram: Weertbeleeft KERSTBOX 2022 WAARDEBONNEN: Active Personal Traininfg 175,00 AVERION 4K Smart TV t.w.v. 800,00 AZIE Restaurant 25,00 BEAU HOME WEERT 500,00 Bruna Weert 10,00 BUCO Wooncentrum 100,00 COLADA 50,00 De Bosuil 40,00 De SHOP 25,00 De Stadskantien 25,00 De Umbelder 25,00 Deelen Stoffen & Gordijnen 50,00 fit20 Weert 500,00 Gasterij de Heerlijckheid 25,00 Glamz 25,00 HEMA Weert 25,00 Jacobs-Koppers Linnen & Slapen 50,00 Jansen en Hermans Optiek 100,00 KIWI Outdoor 25,00 KOOKINGS 25,00 MACDonalds 25,00 Life Style Vitae 35,00 Museum W 32,00 Muuëletentje 25,00 Oude Markt 25,00 RICK Raakt 60,00 Munttheater Weert 50,00 Taverne de Oude Munt 25,00 TOYS & SEASONS 30,00 Tintoretto 50,00 Top Chiro Weert 50,00 Vanderfeeesten Dranken 25,00

Museum W vormt de verbindende schakel in het historische verhaal over Weert en omgeving.

Het museum toont het verleden, maar ook het heden – en wellicht de toekomst - van de stad en haar cultuur.

Bezinning, zingeving en beleving, maar ook verwondering en het prikkelen van nieuwsgierigheid staan centraal in de artistiek inhoudelijke invulling van het museumprogramma.

Bij de presentatie is een uitgave verschenen met daarin alle verhalen rondom de collectie. Het boekje is gratis verkrijgbaar bij de receptie van Museum W.

Meer informatie: museumw.nl

MUSEUM W

Verwelkomt, prikkelt en verbindt

Midden in het centrum van Weert ligt een spiksplinternieuw heringericht museum in een prachtig historisch gebouw. In Museum W leg je een cultuurhistorische route af langs belangrijke le vensthema’s waarmee ieder mens, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt, mee te ma ken heeft of krijgt.

Wil je meer weten over hoe de mens in verleden en he den zijn leven op allerlei ge bied heeft vormgegeven, dan is Museum W een bezoek waard. Wat vormt je identiteit? Wat is voor jou van betekenis, waar door laat jij je beïnvloeden?

In totaal zijn in de collectiepre sentatie 11 levensthema’s uitge werkt: Lichaam, Gezin, Macht & Pracht, Weert, Geloven, Verhalen, Heiligen & Helden, Werk & Vrije tijd, Lijden & Dood, Feest.

Presentatie collectie Museum W

Aan de basis van de presentatie ligt een collectie die van oorsprong twee gezichten kent: regionaal en religieus. Van prehistorische ur nen tot prachtig zilverwerk in een spannend vormgegeven schat kamer. Schilderijen, beelden, ge bruiksvoorwerpen en bijzondere kleinoden uit meer dan zeven eeuwen komen aan bod. Kijk je ogen uit in onze museumzalen in verrassende kleuren en sferen.

Tentoonstellingen Museum W organiseert twee wis seltentoonstellingen per jaar en twee projecten buiten de muren van het gebouw. En in de prachtig gerenoveerde voormalige Raad zaal, de plek die eeuwenlang het machtscentrum van de stad was, kun je twee keer per jaar kleine exposities hedendaagse kunst uit de collectie bekijken. Op de LED-schermen in de gevel van Museum W zijn bijzondere videoanimaties te zien. Kijk op de web site www.museumw.nl voor het volledige programma.

Het gebouw

kent het gebouw en de collectie van binnen en buiten. John: “Het gebouw, ons grootste en belang rijkste collectiestuk, is rigoureus onder handen genomen. De ken merkende onderdelen, zoals de grote trappenhal en de oorspron kelijke indeling, zijn gebleven. De oorspronkelijke bakstenen lam briseringen van alle gangen zijn weer tevoorschijn gehaald en zo nodig hersteld. De oude raadzaal is grotendeels hetzelfde geble ven, alleen de wanden boven de lambrisering krijgen een volledig nieuwe bekleding. Gekozen is voor een textielbekleding met daarop de tekst van het privilege van het marktrecht uit 1414. Een belang rijk document in de stadswording van Weert. Door de manier waar op de presentatie is vormgegeven ontstaat er meer rust in de zalen. Dit betekent echter niet dat er

een concentratiekamppak vertelt iets over het verlies van identiteit, als je volledig opgaat in de massa met gelijk geklede medegevange nen. Wat vertelt een staande klok uit de 18e eeuw over de positie van de vrouw? Hoe komt het dat het schoonheidsideaal voor de man al eeuwenlang vrijwel het zelfde is, terwijl - tot op de dag van vandaag – de ideale vrouw telkens verandert. Hoe zie je dat terug in de kunst? Interessanter nog, hoe vertaal je dat naar de regio Weert?

minder te zien is, misschien zelfs wel meer door het ‘open’ zicht depot. Hier staan grote vitrines met pronkstukken uit de collectie die anders het daglicht niet zou den zien. Noem het een museale showroom.”

Verhalen Museum W is geen kunstmuseum. Het is een cultuurhistorisch mu seum. Het verhaal gaat over ons allemaal, over de manier waar op de wereld ons vormt tot wie we zijn. Dit wordt uitgebeeld in een opeenvolgende reeks van 11 thema’s. Daarin komen de meest uiteenlopende zaken aan de orde:

John: “Museum W is niet het zo veelste stadsmuseum. Nee, hier wordt op een unieke manier vorm gegeven aan vragen rond de iden titeit van de bezoekers door histo rie en hedendaags met elkaar te verbinden. Het museum is door de verbouwing in één keer bij de tijd gebracht. Er is veel moois te zien en zelf te ontdekken, het is sfeer vol gepresenteerd en prachtig uit gelicht. Museum W in twee woor den: verrassend en leerzaam!”

Loop gewoon eens binnen We maken je graag op een meer persoonlijke ma nier deelgenoot van de vele fascinerende verhalen van Muse um W. Een groepsrondleiding bij de collectiepresentatie of de tijde lijke tentoonstelling biedt je nieu we en verrassende invalshoeken. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via museumw@weert. nl We helpen je graag verder.

Museum W als unieke trouwlocatie Onze prachtig gerenoveer de, historische Raadzaal is een sfeervolle ruimte en daar door perfect geschikt voor het sluiten van een burgerlijk hu welijk. De prachtige monu mentale trap met fraai glas-in-loodramen is dé unieke plek voor bruidsfoto’s.

Voor het afspreken van een huwe lijk in het museum kun je contact opnemen met publiekszaken@ weert.nl. Of bel met 0495 - 575 000 en vraag naar de burgerlijke stand van de gemeente Weert. Meer informatie over Museum W: museumw.nl

Conservator John van Cauteren John van Cauteren, conservator Museum W
Stadskrant Weert | 2021 9
“Museum W in twee woorden: verrassend en leerzaam!”

Museum W Meikoel 2, Weert

Openingstijden di t/m zo van 11 tot 17 u.

Verhalen van en over mensen uit alle windstreken. Kleine, vaak persoonlijke vertellingen die – ondanks alle verschillen –universeel en herkenbaar zijn voor ons allemaal. Deze computeranimatie functioneert in de goud kleurige gevel van Museum W als tot leven gekomen glasin-loodvensters. Dagelijks te zien van 10 tot 21 uur.

Midden in het centrum van Weert ligt een spiksplinternieuw heringericht museum in een prachtig historisch gebouw. Het markante rijksmonument, voormalig stadhuis, is geheel gerestaureerd. Meest opvallend in het ontwerp van Maurice Mentjens is de goudkleurige gevel. Binnen ontdek je een gevarieerde verzameling cultuurhistorische objecten en kunst.

TELLING STORIES MARTIN EN INGE RIEBEEK ROB MOOREES X SPAARNESTAD PHOTO 18.11 — 16.04.23 A STAGE OF LUMINOSITY ARNO COENEN 20.11 — 12.03.23
ONTDEK
W KOM KIJKEN! RESHUFFLE #1 20.11 — 12.03.23
MUSEUM

TENTOONSTELLING TELLING STORIES

De collectiepresentatie van Museum W is opgebouwd rondom thema’s waarmee iedereen in zijn of haar leven te maken krijgt of heeft. Thema’s die je identiteit mee vormgeven, maar die vaak ook verbonden zijn met en zich verhouden tot ‘de geschiedenis’. Over het algemeen ervaren we ‘de geschiedenis’ als iets dat wordt bepaald door invloedrijke personen en belangrijke gebeurtenissen. Geschiedenis met een hoofdletter G.

In de korte en intieme videopor tretten van audiovisuele kunste naars Martin en Inge Riebeek vertellen mensen wat voor hen essentieel is in hun leven. Deze gefilmde ontmoetingen wor den getoond in de vorm van installaties, waarin ook enke le objecten uit de collectie van Museum W zijn opgenomen. Fotograaf Rob Moorees maakte een selectie van ruim 100 bijzon dere foto’s uit de collectie Spaar nestad van het Nationaal Archief. De 31 columns die Moorees bij de foto’s schreef, voegen een extra betekenislaag toe.

Al deze verschillende verhalen, direct ‘van de straat’, van vroe ger en nu, maken nieuwsgierig. Vol menselijke emoties, waarden, belangen en ideeën die, ondanks alle diversiteit, universeel en her kenbaar zijn voor ons allemaal. Op de website van Museum W zijn nog meer videoportretten en ar chieffoto’s met columns te vinden. Bij Telling Stories worden ook spe ciale rondleidingen en ontmoetin gen met de kunstenaars Martin &

Audiovisuele kunstenaars Martin & Inge Riebeek

Vanaf 2002 ontstond een ma nier van werken waarbij voorbij gangers heel direct werden be trokken. Dit mondde uit in korte filmische visies op het paradijs, getoond in interactieve installaties onder meer in KAdE Amersfoort (2009). In 2010 ontvingen Mar tin & Inge Riebeek de prijs voor hedendaagse kunst van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In datzelf de jaar maakten ze ook hun eer ste portret voor het project ‘The Essential’, vertrekkend vanuit de vraag: “Wat is voor jou de essentie van het leven?” Tot nu toe zijn er ca 600 portretten gemaakt in 24 landen.

De tentoonstelling in Museum W is de eerste presentatie van het werk van Martin en Inge Riebeek in Weert/Limburg. Voor Weert ko zen zij portretten die aansluiten bij twee thema’s uit de collectie presentatie: Macht en Madonna.

De portretten worden in een in stallatieachtige setting getoond, waarin ook door de Riebeeks ge kozen objecten uit de collectie van Museum W een rol spelen.

Fotograaf Rob Moorees

De keuze van Rob Moorees geeft een vaak curieus en ontroerend beeld van puur persoonlijke men selijke ervaringen van overal van daan. Veel van deze foto’s zijn afkomstig uit het geïllustreerde weekblad Het Leven Geïllustreerd (verschenen tussen 1906 en 1946). Dit tijdschrift bracht, in de jaren dat televisie en internet nog onzichtbaar ver in de toekomst lagen, een wonderlijke en fascine rende wereld tot in de Hollandse huiskamers.

Al met al verschillen deze veelal anonieme foto’s (gemaakt zon der enige artistieke pretenties) nauwelijks van de banale, vreem de, sensationele of soms ronduit gruwelijke beelden die ons te genwoordig via het internet over spoelen.

Kijk voor meer informatie op museumw.nl.

“In de nieuwe tentoonstelling TELLING STORIES staan juist verhalen van en over mensen uit alle windstreken centraal staan. Dit zijn niet de grote verhalen gemarkeerd door invloedrijke personen en belangrijke gebeurtenissen, maar kleine, vaak persoonlijke vertellingen.”

De tentoonstelling is te zien t/m zondag 16 april 2023.

Met werk van Martin & Inge Riebeek en Rob Moorees X Spaarnestad Photo.

Museum W, Meikoel 2, 6001 EE Weert www.museumw.nl

Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 17 u.

Inge Riebeek en fotograaf Rob Moorees georganiseerd.
Stadskrant Weert | 2021 11
Foto’s : Jostijn Ligtvoet

MUSEUM W VERWELKOMT.

MAAK JIJ HET MOGELIJK? WANT WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS DIE GASTVRIJHEID HOOG IN HET VAANDEL DRAGEN

Museum W heeft begin mei van dit jaar de deuren voor het publiek weer geopend. Inmiddels hebben we al meer dan 13.000 bezoekers mogen ontvangen! Daarvoor heb ben we een grote groep enthousiaste vrijwilligers nodig.

Wil je deel uitmaken van een pro-actief, betrokken en dienstverlenend team dat de bezoeker centraal stelt? Geïnteresseerd in kunst, cultuurhistorie en hier meer over leren? Ga je graag met mensen om en vind je het leuk in een team te werken waar de onderlinge samen hang sterk is? Dan zou het zomaar kunnen dat werken als vrijwilliger bij Museum W voor jou een ideale en ook zinvolle vrijetijdsinvulling is.

Je kunt gewoon eens binnenlopen, de sfeer proeven en de kaart aan de balie invullen als je interesse hebt.

Als vrijwilliger ben jij het eerste gezicht voor de bezoekers en zorg je dat alles voor hen op rolletjes loopt.

Je bent een echte ambassadeur voor Museum W en bent trots op het prachtige gebouw midden in de stad.

Je ontvangt de bezoekers, staat achter de kassa, je bent suppoost op een van de vloeren of je begeleidt bezoekers inhoudelijk door de presentaties.

Ook hebben we begeleiders nodig bij schoolklassen die de educatieve programma’s volgen.

Uiteraard word je goed geïnformeerd en geholpen met al jouw taken. Voor meer informatie kijk je op onze website.

SAMEN MAKEN WE ER EEN TOPTEAM VAN!

Dit

Wim Caus De Kunstenaar, 1991 keramiek en berkenhout

Collectie Museum W Wil je wat meer aan de weet komen over dit kunstwerk?

DOE JE MEE?

Heb je interesse of wil je nog wat meer weten?

Stuur ons een bericht per e-mail: museumw@weert.nl

Dit

Studio Martens & Visser

Reflecting Holons, 2021 oledstrips met motor Collectie Museum W

Wil je wat meer aan de weet komen over dit kunstwerk?

SCAN ME
kunstwerk hangt in de entree van Museum W SCAN ME
kunstwerk is nu al te zien in de vitrine aan de Meikoel

VIDEOSPEKTAKEL MET GLAS-IN-LOOD OP GEVEL MUSEUM W

Op de gouden gevel van Museum W is momenteel een bijzonder videokunstwerk te zien: A Stage of Luminosity. Het bestaat uit twee videoprojecties die een fascinerend spel vormen met kleuren, lichteffecten en patronen. Het is gemaakt door kunstenaar Arno Coenen (1972), die onder andere bekend is van het 11.000 m2 grote kunstwerk Hoorn des overvloeds dat hij samen met kunstenaar Iris Roskam realiseerde op het plafond van de Markthal in Rotterdam.

Eerbetoon

A Stage of Luminosity is een eerbetoon aan het ambacht van oude, Limburgse glas-in-lood kunst. Coenen dook hiervoor samen met curator Bart van den Boom van Viewmaster Projects in werk- en ontwerptekeningen van kerkelijke glas-in-loodramen uit het archief van F. Nicolas en zonen te Roermond, dat is on derzocht en gedigitaliseerd door het Sociaal Historisch Centrum Limburg. Coenen: “Viewmaster Projects kwam met de uitnodiging om vanuit dit archief verbindingen te leggen tussen het verleden en heden. Met de nieuwste compu terprogramma’s wilde ik er een visueel spektakel van maken, net zoals vroeger in de kerk. Daar wer den in de glas-in-loodramen aller lei Bijbelse verhalen uitgebeeld door het licht dat van buiten naar binnen kwam. Met A Stage of Luminosity halen we wat binnen in archieven verstopt zit juist naar buiten.”

dit rondreizende kunst- en erf goedproject. Hier gaat het kunst werk van Arno Coenen namelijk óók nog een dialoog aan met de architectuur van het museum. Het blinkende goud van de gevel com bineert prachtig met de kleurrijke video’s. Bovendien zijn de video’s nu voor het eerst min of meer naast elkaar te zien, als tot leven gekomen glas-in-loodramen.”

Reliekschrijn

Kunst- en erfgoedproject Het kunstwerk was eerder te zien op grote zuilen op pleinen in Maastricht, Roermond en Venlo. In Weert is het voor het eerst op een gevel te zien. Van den Boom: “Het is de perfecte afsluiting van

Ook ontwerper Maurice Mentjens, die de nieuwe ingang en inrich ting van Museum W bedacht, is verguld met het videokunstwerk: “Het past perfect bij mijn ontwerp. De gevel verwijst namelijk naar reliekschrijnen waarin vroeger de overblijfselen van heiligen be waard werden. Die werden altijd versierd met sculpturen of schil deringen die het verhaal vertel den van de heilige. Zo verwijst de gouden museumgevel met de vitrines en videoschermen ook naar de binnenkant, naar de museumcollectie. De vele luiken van de gevel kun je bovendien zien als vakjes uit een adventskalen der, met telkens weer een andere verrassing.”

A Stage of Luminosity is een ex

treem verticaal videokunstwerk, geïnspireerd op de hoge ramen van kerken. Dat sluit mooi aan bij de verticale led-schermen in de nieuwbouw van Museum W. “Reliekschrijnen zijn ook altijd ver ticaal opgebouwd. Bovendien wil de ik met die verticaliteit de toren van de Sint Martinuskerk op de achtergrond benadrukken”, aldus Mentjens.

Kerken Coenen en Mentjens zijn beiden groot fan van kerkelijke gebou wen. Coenen: “Hoe erg ik me ook probeer uit te dossen als een levende demoon, ik voel me eigenlijk erg thuis in kerken. Uiteindelijk gaan al die Bijbelse verhalen over geboorte, dood en het hiernamaals en dat fascineert me mateloos. Ik vind het leuk om in mijn kunst te spelen met verwij zingen daarnaar. In Weert past A Stage of Luminosity op een van

zelfsprekende manier bij de archi tectuur van het museum, net zoals bij kerken de architectuur, religi euze kunst, glas-in-loodramen en plafondschilderingen een eenheid vormen.”

Mentjens: “Ik vind kerken fan tastisch, vooral van die gotische kathedralen en romaanse kerken. Glas-in-loodramen spelen een be langrijke rol in de ruimtelijke erva ring van zo’n gebouw, dus ik vind het prachtig dat op ‘mijn’ gevel nu een moderne videoversie van glas-in-lood te zien is.”

Vuurwerkshow

Arno Coenen maakt bijna altijd kunstwerken voor de openbare ruimte. “Dan loopt tenminste ie deréén erlangs.” Coenen, die ook als VJ werkte, staat bekend om zijn laagdrempelige kunst vol ver wijzingen naar populaire cultuur. Over A Stage of Luminosity zegt

hij: “Ik hoop mensen te overdon deren, zodat ze een tijdje blijven kijken. Beide video’s duren acht tien minuten, maar waar je ook begint met kijken, ik heb gepro beerd het overal even interessant te laten zijn. Toch zit er wel dege lijk een opbouw in. Het begint met een engelverschijning en eindigt met een overgang naar een soort hiernamaals. Daartussen volgen de beelden elkaar in hoog tempo op, als een digitale vuurwerkshow. Het maken was een monniken werk, net als de glas-in-loodkunst van vroeger.”

Dit kunstwerk is tot en met 12 maart 2023 gratis en dagelijks te zien op de gevel van Museum W.

Meer info: museumw.nl

Stadskrant Weert | 2021 13
Foto’s: Jostijn Ligtvoet. Op de foto van links naar rechts Bart van den Boom, Maurice Mentjens en Arno Coenen.
“Een eerbetoon aan het ambacht van oude, Limburgse glas-in-loodkunst.”

Positieve Gezondheid gaat over hoe wij veerkrachtig en beteke nisvol kunnen leven. Het begrip gezondheid bestrijkt een veel breder gebied dan alleen maar ons lichamelijk functioneren.

Positieve Gezondheid gaat dus niet uit van ziekte en hetgeen niet goed gaat, maar vertrekt vanuit hetgeen er wél goed gaat. Positieve Ge zondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, als ook naar de kwaliteit van leven, maatschap pelijke participatie en dagelijks functioneren.

Met Weert Positief Gezond wil platform Weert in beweging Weerte naren inspireren en faciliteren voor een gezond en hoge kwaliteit van leven.

1. SPORT EN BEWEGEN VOOR IEDEREEN

2. MEER BEWEGEN OP EN RONDOM SCHOOL

3. VITALE SPORT EN BEWEEGAANBIEDERS

4. SAMENWERKEN

Met deze ambitie streven we ernaar dat iedere inwoner van Weert een leven lang plezier kan beleven aan sport en bewegen. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie worden weggenomen.

Sport- en beweegaanbieders spelen een belang rijke rol in Weert. De ambitie is dat sportclubs voldoende kader en vrijwilligers hebben om (nieuwe) leden te werven en betrokken te houden bij de club.

Dit thema richt zich op een intensievere samen werking en kennisdeling tussen sport- en bewee gaanbieders, zorg-, onderwijs-, en welzijnsinstel lingen en overheid. De betrokken organisaties staan erg open om samen te werken.

Weert Positief Gezond

POSITIEF GEZOND WEERT

weert in beweging

Weert Positief Gezond is bedoeld voor alle Weertenaren. Zowel zij die actief en gezond leven, als ook de mensen met een beperking, ziekte of met een zekere afstand tot de actieve maatschappij. Iedereen kan hier inspiratie opdoen. Zo is deze website ook interessant voor professionals in de zorg. En zij die werkzaam zijn in Sociale en maat schappelijke beroepen.

Weert Positief Gezond biedt voor bedrijven en de zorg- en welzijn sector een toolbox boordevol hulpmiddelen en tools om Positieve Gezondheid in de praktijk toe te passen.

De Positieve Gezonheidsprofessio nals in Weert die zich bij dit platform aangesloten hebben treft men op: www.weertinbeweging.nl/positief_ gezond/zoek-een-pg-professional

sporten en bewegen op en rondom scholen.

Tijdens de bijeenkomsten hebben diverse sport aanbieders aangegeven hulp nodig te hebben met

In Weert

het Weerter Sportakkoord krijgt de ambitie “Meer bewegen op en rondom school” vorm. Met diverse initiatieven en samenwerkingen willen we bereiken dat de jeugd meer in beweging komt

Weert scoort bovengemiddeld als het gaat om de beweegnorm. Om die reden is de ambitie in Weert juist om specifieke doelgroepen (nog) meer in beweging te brengen. Sportaanbieders willen graag nieuw aanbod creëren dat aansluit op de behoeften van de doelgroepen die nu niet bewegen en op die manier het lidmaatschap bij sportclubs een impuls geven. Meer en passend aanbod bij clubs zorgt voor een stijging van het aantal leden.

• modern besturen voor verenigingen

Het is van belang dat de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven en sportaanbieders wordt geïntensiveerd. Scholen en voor- en naschoolse kinderopvang staan open om sportaanbod van clubs te integreren in het dagelijkse ritme van schoolgaande jeugd. Scholen zijn bereid tijdens de gymles sporten van omliggende verenigingen aan te bieden. Op die manier wordt geografisch een logische verbinding tussen clubs en scholen gelegd en kunnen enthousiaste kinderen eenvoudig lid worden van de sportvereniging.

• vrijwilligersmanagement, vinden en behouden van vrijwilligers

Tenslotte is het van belang het sport- en beweegaanbod kent en weet te vinden. vindbaarheid van dat aanbod een actiepunt.

• het binden en boeien van (nieuwe) leden

Daarnaast willen leren programma’

tijdens de les gen. Schoolpleinen ingericht met en speelvoorzieningen enigingsaanbod.

Ambities

• het creëren van een gezonde(re) sportomge ving door gezonder aanbod in de kantine aan te bieden en beleid op roken en alcoholgebruik te maken.

Samenwerken is het overkoepelende thema in dit sportakkoord. Het draagt namelijk bij aan alle voorliggende thema’s. Vitale en toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders in Weert met sport- en beweegaanbod voor iedereen wordt bereikt door samen te werken. Veel partijen willen graag samenwerken en kennisdelen. Het is van belang dat deze organisaties elkaar periodiek ontmoeten en van elkaar leren.

Tenslotte is aandacht leefstijl, sporten ouders van belang. Weert kan hieraan

Sport- en beweegaanbod beperking en/of een gedrags kaart brengen en communiceren extra aanbod ontwikkelen.

Dit aanbod is dan met name bedoeld voor mensen met een beperking en/of een gedrags stoornis, senioren, jongeren en mensen met een migratieachtergrond.

• didactische vaardigheden voor trainers, zodat zij met verschillende doelgroepen kunnen werken.

Ambities

Bovenstaande opsomming draagt eveneens bij aan ambitie 1 ‘Sport en bewegen voor iedereen’.

• Sport- en beweegaanbod in kaart brengen en communiceren nodig extra aanbod ontwikkelen.

• Sportverenigingen bewegingsonderwijs naschools sport-

• Vernieuwend sport- en aanbieden aan jongeren.

• Ontwikkelen ‘bewegend

Stichting Toegankelijk Weert

Wie zijn wij

Stichting Toegankelijk Weert en haar vrijwilligers zetten zich in om ervoor te zorgen dat Weert een toegankelijke stad is voor iedereen.

Daarnaast willen we het bewustzijn bij mensen vergroten over de impact van leven met een beperking en hoe je daarmee om kunt gaan. Dit doen wij door het geven van gratis voorlich tingslessen op o.a. scholen, vereni gingen en bedrijven. Ook maken wij braille menukaarten voor de horeca en geven we advies over de toeganke lijkheid van (her-) en nieuwbouw en alles wat daarbij komt kijken.

In de afgelopen 5 jaren hebben we met een mooie groep vrijwilligers

GEZOCHT: KARTREKKER

Wij zoeken...

Stichting Toegankelijk Weert

• Sport(verenigingen) inzetten met een migratieachtergrond integreren.

• Attractievere op schoolpleinen.

• Inwoners beter informeren (de vindbaarheid van) en beweegaanbod.

samengewerkt om de toegankelijkheid van openbare ruimten en tgebouwen in kaart te brengen. Maar we willen graag nog meer...

Iemand die een passie heeft voor het verbeteren en toegankelijker maken van de inrichting van openbare we gen, gebouwen en ruimten. Maar ook iemand die het leuk vind om samen met de andere vrijwilligers te gaan kijken naar de mogelijkheden van het verbeteren van bijvoorbeeld een winkelinrichting en niet zo zeer naar de beperkingen.

We hebben ook nog plaats in de voor zittersrol. Ben jij een echte kartrekker, iemand die van aanpakken houdt en de schouders eronder steekt? Dan zoeken wij jou misschien wel. Neem gerust eens contact op met ons.

Tel. Esther van den Bor : 06- 20376890 E-mail: info@toegankelijk-weert.nl www.toegankelijk-weert.nl

• Bewustwordingscampagne ouders en kinderen bewegen.

• Realiseren kwalitatief onderwijs in

Sport- beweegaanbod voor senioren beter Vernieuwend sport- en beweegaanbod met een migratieachtergrond beter te laten (de vindbaarheid van) het Weerter sport1. SPORT EN BEWEGEN VOOR IEDEREEN Op die manier wordt geografisch een logische worden van sportvereniging. naschools sport- en beweegaanbod. Attractievere speelvoorzieningen en materialen ouders kinderen over het belang van onderwijs de buitenlucht. 2. MEER BEWEGEN OP EN RONDOM SCHOOL Bewegen is namelijk leuk. van de ouders vergeten." 3. VITALE SPORT BEWEEGAANBIEDERS 4. SAMENWERKEN Lokaal WEERT Sportakkoord Met deze ambitie streven we ernaar dat iedere inwoner van Weert een leven lang plezier kan beleven aan sport en bewegen. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie worden weggenomen. In Weert Weert scoort bovengemiddeld als het gaat om de beweegnorm. Om die reden is de ambitie in Weert juist om specifieke doelgroepen (nog) meer in beweging te brengen. Sportaanbieders willen graag nieuw aanbod creëren dat aansluit op de behoeften van de doelgroepen die nu niet bewegen en op die manier het lidmaatschap bij sportclubs een impuls geven. Meer en passend aanbod bij clubs zorgt voor een stijging van het aantal leden. Dit aanbod is dan met name bedoeld voor mensen met een beperking en/of een gedrags stoornis, senioren, jongeren en mensen met een migratieachtergrond. Tenslotte is het van belang dat elke Weertenaar het sport- en beweegaanbod in de gemeente kent en weet te vinden. Meer aandacht voor de vindbaarheid van dat aanbod is om die reden ook een actiepunt. Ambities Sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en/of een gedragsstoornis beter in kaart brengen en communiceren en waar nodig extra aanbod ontwikkelen. • Sport- en beweegaanbod voor senioren beter in kaart brengen en communiceren en waar nodig extra aanbod ontwikkelen. • Vernieuwend sport- en beweegaanbod aanbieden aan jongeren. Sport(verenigingen) inzetten om mensen met een migratieachtergrond beter te laten integreren. Inwoners beter informeren over (de vindbaarheid van) het Weerter sporten beweegaanbod. 6 1. SPORT EN BEWEGEN VOOR IEDEREEN Weert heeft de ambitie om kinderen meer te laten sporten en bewegen op en rondom scholen. In Weert Het is van belang dat de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven en sportaanbieders wordt geïntensiveerd. Scholen en voor- en naschoolse kinderopvang staan open om sportaanbod van clubs te integreren in het dagelijkse ritme van schoolgaande jeugd. Scholen zijn bereid tijdens de gymles sporten van omliggende verenigingen aan te bieden. Op die manier wordt geografisch een logische verbinding tussen clubs en scholen gelegd en kunnen enthousiaste kinderen eenvoudig lid worden van de sportvereniging. Daarnaast willen partners graag een ‘bewegend leren programma’ ontwikkelen waarbij kinderen tijdens de les worden aangezet tot bewe gen. Schoolpleinen kunnen attractiever worden ingericht met spelmateriaal (van verenigingen) en speelvoorzieningen die aansluiten op het ver enigingsaanbod. Tenslotte is aandacht voor gezondheid, gezonde leefstijl, sporten en bewegen bij kinderen en hun ouders van belang. Een gezondheidscampagne in Weert kan hieraan bijdragen. Ambities • Sportverenigingen meer betrekken bij bewegingsonderwijs van scholen en voor- en naschools sport- en beweegaanbod. Ontwikkelen van een nieuwe leerlijn ‘bewegend leren’ voor scholen. Attractievere speelvoorzieningen en materialen op schoolpleinen. Bewustwordingscampagne gericht op scholen, ouders en kinderen over het belang van bewegen. Realiseren kwalitatief en veilig bewegingsonderwijs in de buitenlucht. 7 2. MEER BEWEGEN OP EN RONDOM SCHOOL We moeten kinderen meer stimuleren om te bewegen! Bewegen is namelijk leuk. Daarbij moeten we niet de rol van de ouders vergeten." Sport- en beweegaanbieders spelen een belang rijke rol in Weert. De ambitie is dat sportclubs voldoende kader en vrijwilligers hebben om (nieuwe) leden te werven en betrokken te houden bij de club. In Weert Tijdens de bijeenkomsten hebben diverse sport aanbieders aangegeven hulp nodig te hebben met modern besturen voor verenigingen • vrijwilligersmanagement, vinden en behouden van vrijwilligers • het binden en boeien van (nieuwe) leden • het creëren van een gezonde(re) sportomge ving door gezonder aanbod in de kantine aan te bieden en beleid op en alcoholgebruik te maken. didactische vaardigheden voor trainers, zodat zij met verschillende doelgroepen kunnen werken. Bovenstaande opsomming draagt eveneens bij aan ambitie 1 ‘Sport en bewegen voor iedereen’. Ambities Opleiden kader, vrijwilliger en bestuurders Vinden en behouden van vrijwilligers Werven van nieuwe leden • Gezonde(re) sportomgeving creëren 8 3. VITALE SPORT EN BEWEEGAANBIEDERS Dit thema richt zich op een intensievere samen werking en kennisdeling tussen sport- en bewee gaanbieders, zorg-, onderwijs-, en welzijnsinstel lingen en overheid. De betrokken organisaties staan erg open om samen te werken. In Weert Samenwerken is het overkoepelende thema in dit sportakkoord. Het draagt namelijk bij aan alle voorliggende thema’s. Vitale en toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders in Weert met sport- en beweegaanbod voor iedereen wordt bereikt door samen te werken. Veel partijen willen graag samenwerken en kennisdelen. Het is van belang dat deze organisaties elkaar periodiek ontmoeten en van elkaar leren. Ambities Meer sport-overstijgend (bv. tussen hockeyen tennisvereniging) samenwerken Meer sport-specifiek (bv. tussen voetbalvereni gingen) samenwerken • Meer verbinding en samenwerking tussen verenigingen, zorg-, onderwijs-, welzijnsinstel lingen, sportaanbieders en gemeente • Periodieke ontmoetingen tussen alle partners organiseren De voortgang van ambities en acties uit het Weerter Sportakkoord monitoren 9 4. SAMENWERKEN Lokaal WEERT Sportakkoord WEGAANDOOR! Gemeente Weert heeft het proces om te komen tot een Sportakkoord aangejaagd. In dit sportakkoord zijn kansen, uitdagingen en acties beschreven die zijn gebaseerd op lokale behoeften en ambities en heeft een dynamisch karakter. Nieuwe actiepunten en organisaties kunnen worden toegevoegd en nieuwe initiatieven en samenwerkingen kunnen worden gestart. Dit sportakkoord bestaat uit vier thema’s: (1) Sport
(2) Meer
(3) Vitale sport-
(4) Samenwerken
en bewegen voor iedereen
bewegen op en rondom scholen
en beweegaanbieders
"We moeten kinderen meer stimuleren om te bewegen! Bewegen is namelijk leuk. Daarbij moeten we niet de rol van de ouders vergeten."
Ambities • Opleiden • Vinden • Werven • Gezonde(re)
1 2 3 4 Vanuit het sportakkoord is uitvoeringsbudget beschikbaar voor het realiseren van ideeën en acties, die aansluiten bij een van de vier thema’s. Er liggen verschillende mogelijkheden die passen bij het aanvragen van het uitvoeringsbudget. Benieuwd welke mogelijkheden er zijn? Neem contact op met met het sportplatform of de aanvoerder van een werkgroep of laat je hieronder inspireren door goede voorbeel den. Kijk op weertinbeweging.nl/sportakkoord. € Uitvoeringsbudget aanvragen... Verstuur het formulier naar sportakkoordweert@ gmail.com 2 Behandeling van de aanvraag 3 Ontvangst aangevraagd budget 4 Uitvoering van het initiatief 5 Vul het aanvraag formulier in 1 Ben je een vereniging? Geef eens een clinic op een school. Of schenk de overtollige spelmaterialen. Voor jouw club misschien verouderd, maar voor een school of buitenschoolse opvang nog helemaal goed! De eerste ballen en tafeltennistafel hebben hun weg naar de scholen al gevonden. Ben je een school? Bewegend leren is dan geen geheim. Met ons team zorgen we voor (fi nanciële) ondersteuning. Denk aan rekenen op het schoolplein, buiten gymlessen en het opleiden van docen ten. En ook hier kunnen verenigingen en scholen elkaar helpen. Samen Positief Gezond! www.weertinbeweging.nl weert in beweging Meer bewegen rondom scholen... Binnen
en dat met plezier een leven lang blijft doen. Heb je daar leuke ideeën over? Of heb je vragen? Laat het weten aan Punt Welzijn! Meer bewegen op en rondom school PuntWelzijn_ok.indd 1 11/25/21 10:58 PM Goedgekeurde projecten Weerter sportakkoord in 2022: • Aangepaste triatlon • Het bewegend kind • Vitale club tool • Bewegend rekenen op het VO • Build your dream • Peanuts basketbal happening • Peuter4daagse • 500ste Volksloop Weert • Bundeling app voor alle sportverenigingen • Bewegen op en rondom school in beeld www.puntwelzijn.nl 10 Kansen Positieve gezondheid voor bedrijven Positieve gezondheid plaatst onze gezondheid in een breed perspectief, want een mens meer dan alleen de onderdelen van het lichaam. Door alle elementen uit het model te belichten en bespreekbaar te maken, kun je er ook aandacht aan geven en de focus leggen op gezondheidsbevordering en iemands mogelijkheden, in plaats van alleen kijken naar ziekte en wat er niet meer kan. De uitwerking van Positieve gezondheid vindt vooral door de medewerkers zelf plaats. De werkgever kan er wel een sterke stimulerende en bewustwor dingsrol in hebben. Leefstijl Switch Positieve Gezondheid programma voor bedrijven De uitdaging voor elk bedrijf, maar ook voor elk individu, een aanpak kiezen die resultaat biedt, liefst duurzaam resultaat. Kijkend naar onderzoek op gebied van gedrags Positieve Gezondheid is een nieuwe kijk op gezondheid, ontwikkeld in opdracht van VWS door arts en onderzoeker Machteld Huber. De zes dimensies van Positieve Gezondheid zijn: Lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. LEEFSTIJL SWITCH POSITIEVE GEZONDHEID
www.weertinbeweging.nl
Samen Positief Gezond!

Sportakkoord Weert

SAMEN MET PLEZIER SPORTEN EN BEWEGEN

In Weert zijn mensen tevreden

belangrijke plek in het Sportakkoord Weert.

Het sportakkoord Weert heeft een dynamisch karakter. Nieuwe ac tiepunten en organisaties kunnen worden toegevoegd en nieuwe initiatieven en samenwerkingen kunnen worden gestart. Dit spor takkoord bestaat uit vier thema’s:

1. Sport en bewegen voor iedereen Elke inwoner moet met ple zier kunnen sporten en be wegen. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie worden weggenomen. De uitdaging in Weert is om speciale doelgroepen passend sport- en beweegaanbod via sportclubs te bieden. Soms is er passend be weegaanbod voor één van deze doelgroepen, maar kan de vind baarheid van die sport beter.

2. Meer bewegen op school Kinderen meer op en rond scho

len laten bewegen is een andere ambitie in Weert. Partners wil len slimme verbindingen leggen tussen de school en omliggende sportclub, enerzijds tijdens de gymles, maar ook bij voor- en na schoolse kinderopvang.

Sportclubs kunnen hun sport onder de aandacht brengen en schoolgaande kinderen enthou siasmeren voor de betreffende sport. Scholen willen daarnaast aan de slag om tijdens de lessen kinderen meer te laten bewegen. Uiteindelijk zorgen deze inspan ningen ervoor dat kinderen spor ten en bewegen (bij sportclubs weer) leuk gaan vinden. Ou ders worden in dit enthousias me meegenomen door middel van een bewustwordingscampagne.

3. Vitale sport en beweegaanbieders

Een vitale en toekomstbesten dige sportaanbieder is essenti

eel om de diverse doelgroepen in Weert met plezier te laten sporten en bewegen. Het kader, vrijwilligers en bestuurders van sportaanbieders worden met kennis en kunde ondersteund om het sportaanbod te verbete ren, nieuwe leden te werven én behouden en een gezonde(re) sportomgeving te creëren.

4. Samenwerking

Bovenstaande thema’s worden gerealiseerd als er efficiënt wordt samengewerkt tussen sportaan bieders, welzijn-, zorg- en onder wijsinstellingen en overheid, zo dat er sport- en beweegaanbod voor iedereen is. Partners staan open om kennis te delen, samen te werken en willen elkaar perio diek ontmoeten om acties te be spreken en ambities te realiseren.

Jaarlijks budget

Er is jaarlijks een budget beschik

baar voor sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, in stellingen uit het onderwijs, zorgen Welzijnsorganisaties of het be drijfsleven die een bijdrage willen bieden aan bovenstaande ambi ties. Heb je ideeën of wil je ook betrokken worden bij het sportak koord kijk op de pagina Sportplat form voor de contactgegevens.

Aanvraag budget Op basis van een beoordeling wordt er al dan niet een goedkeu ring gegeven voor de uitvoering van het project, met de bijbeho rende toekenning van het aange vraagde budget. Deze projecten worden besproken in het sport platform. De goedkeuring van een project biedt de betreffende werk groep de mogelijkheid en het bud get om het project uit te voeren. Projecten aanvragen kan middels onderstaand project aanvraag format en moet ten alle tijden

volgens een van de werkgroepen worden aangevraagd en door het Sportplatform zijn beoordeelt en goedgekeurd.

Borging

De borging van het Weerter Spor takkoord ligt bij de stichting Weert in Beweging. Dit platform is een vertegenwoordiging van sport en bewegen in Weert. Andere geïn teresseerde organisaties worden uitgenodigd om aan te sluiten bij dit platform om samen de voort gang van de acties te monitoren en de ambities te realiseren.

Voor meer info hierover kijk op de website www.weertinbeweging.nl

Om zeker op de hoogte te blijven van het Sportakkoord Weert volg je SportakkoordWeert op face book en instagram!

Lokaal WEERT Sportakkoord

4. SAMENWERKEN

3. VITALE SPORT EN BEWEEGAANBIEDERS gaanbieders, zorg-, onderwijs-, en welzijnsinstel

en sportaanbieders wordt geïntensiveerd. Scholen dagelijkse ritme van schoolgaande jeugd. Scholen zijn bereid tijdens de gymles sporten Op die manier wordt geografisch een logische verbinding tussen clubs en scholen gelegd en voldoende kader en vrijwilligers hebben om

In de Week voor de Gezonde Jeugd, van dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni, werd in Weert de peuter 4daagse georganiseerd. Punt Welzijn, Hoera Kindercentra, Humankind en kinderdagverblijf Hupsakee hebben vier dagen elke dag buiten met de peuters een rondje van 15 min gelopen. Met de peuter 4daagse ervaarde peuters en pedagogisch medewerkers hoe leuk en goed het voor iedereen is om dagelijks 15 minuten een ommetje maken rondom de eigen locatie, én dat de peuters het goede voor beeld zien dat hun begeleiders zelf ook bewegen en actief zijn. Jong geleerd, is oud gedaan. Ca. 550 peuters en 75 Pedagogische medewerkers hebben meegedaan. De Peuter4daagse in Weert is mede mogelijk

SV Laar 2. MEER BEWEGEN OP EN RONDOM SCHOOL We moeten kinderen meer stimuleren om te bewegen! Bewegen is namelijk leuk. Daarbij moeten we niet de rol van de ouders vergeten."

Een bijzondere aanvraag werd gedaan voor een unieke 1/8 triatlon voor mensen met een beperking en hun families in één team. Het ging tijdens dit evenement niet om de snelste tijd maar om alle teams een unieke ervaring te laten beleven. Elk team ging 500 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen.

In de vorm van een parcours met start en finish op locatie “het blauwe meertje”. Ze hoefden niet alle on derdelen helemaal zelf af te leggen, ze konden er ook voor kiezen om de onderdelen te verdelen in hun team. Dus bijvoorbeeld de vader zwemt 250 meter en de dochter zwemt de overige 250 meter.

Bij het zwemmen kon iemand die een beperking heeft er ook voor kiezen om in een bootje mee te doen, het fietsen mocht ook samen op een tandem en het lopen kon ook gezamenlijk.

In Weert Samenwerken het overkoepelende thema bestendige sport- en beweegaanbieders Weert met sport- en beweegaanbod voor iedereen van belang dat deze organisaties elkaar periodiek ontmoeten en van elkaar leren.

Ambities Opleiden Vinden Gezonde(re)

tijdens de les meer en speelvoorzieningen enigingsaanbod. ouders van Weert kan hieraan Sportverenigingen Ontwikkelen ‘bewegend leren’ In Weert Tijdens de bijeenkomsten hebben diverse sport vrijwilligersmanagement, vinden en behouden van vrijwilligers ving door gezonder aanbod in de kantine aan te bieden en beleid op en alcoholgebruik met verschillende doelgroepen kunnen werken. aan ambitie ‘Sport en bewegen voor iedereen’.

Stadskrant Weert | 2022 15
over het diverse sport- en beweegaanbod dat in de gemeente wordt aangeboden. Meer dan de helft van de Weerternaren voldoet aan de beweegnorm, daarmee scoren ze hoger dan het landelijk gemiddelde. Weertenaren blijven achter bij het landelijk gemiddeld als het gaat om lidmaatschap van een sportclub en wekelijks sporten. De sportclub heeft dus een In beweging met jou 17 september gemaakt door Punt Welzijn, Sportakkoord Weert, Hoera Kindercentra, Humankind, Kinderdagverblijf Hupsakeee, JOGG, de KWBN, Huis voor de Sport Limburg en de Provincie Limburg. Peutervierdaagse 8 - 10 juni SV Laar organiseerde voor Corona al enkele jaren dit succesvolle evenement. Zowel familie-teams als leden van andere voetbalverenigingen kunnen meedoen en maken vrienden-/ gemixte teams. In 2022 deden er 32 teams mee.
7 tegen 7 tournooi 25 juni beleven aan sport en bewegen. Belemmeringen sociale positie worden weggenomen. In Weert Weert scoort bovengemiddeld als het gaat om de beweegnorm. Om die reden is de ambitie meer beweging te brengen. Sportaanbieders willen graag nieuw aanbod creëren dat aansluit sportclubs een impuls geven. Meer en passend aanbod bij clubs zorgt voor een stijging van het mensen met een beperking en/of een gedrags Ambities beperking en/of een gedrags kaart brengen en communiceren Sport- en beweegaanbod in kaart brengen en communiceren aanbieden aan jongeren. Sport(verenigingen) inzetten 1. SPORT EN BEWEGEN VOOR IEDEREEN In Weert onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven
Het toernooi werd goed bezocht door de deelnemende teams en hun supporters. De spelers kwamen vanuit het hele land naar Weert om een sportieve strijd te voeren, maar vooral om een gezellige dag en avond met (oud)bekenden en vrienden te hebben. Het evenement trok gedurende de dag veel bezoekers, die gratis binnen kunnen lopen. Voor de kin deren was er een springkussen. Na de wedstrijden is er een verbroederings-afterparty met muziek en prijsuitreiking. De insteek is om hier een jaarlijks evenement van te maken. Bewustwordingscampagne Realiseren kwalitatief onderwijs in de

ondersteundend gewichtloos

ondersteundend gewichtloos

vormt naar het lichaam wordt de druk optimaal verdeeld. doorbloeding en minder draaien en woelen.

WOONCENTRUM: DESIGN DEPOT Met trots presenteren wij Design Depot van internationaal topniveau. Exclusief, hoge kwaliteit en eigentijds design. Nieuwgierig? We laten deze collectie graag aan je zien.

Wat is TEMPUR® ? TEMPUR® is een temperatuurgevoelig schuim dat door de NASA is ontwikkeld. Het schuim reageert op warmte en vormt zich naar de contouren van uw lichaam, waardoor u zich helemaal gewichtloos voelt. ondersteuning gewenst is en blijft lichaam volledig ontspannen en dag.

Hoogve dstraa 16 Weert T 0495 53 48 19 ww w buco wooncentrum n Hoogveldstraat 16 - Weert T. 0495 - 53 48 19 www.buco-wooncentrum.nl

Zo ondersteundend helemaal gewichtloos

Met trots presenteren wij Home Stories; een collectie van Passe Partout© Exclusief, hoge kwaliteit en eigentijds design. Nieuwsgierig? We laten deze collectie graag aan je zien.

optimaal verdeeld. zich voelt slaapcomfort

Kom Beleven! Alles voor een tevreden klant Als erkend 5-sterrenspecialist willen we u niet slechts een meubel stuk verkopen, maar juist een fijne aankoopbeleving garanderen. Wij zijn trots op onze collectie en op onze klanten. Als u wilt weten hoe onze service wordt ervaren? Bekijk dan onze klantbeoordelingen op: www.buco-wooncentrum.nl

Hoogveldstraat 16 Weert T.0495-534819 www.buco-wooncentrum.nl

zekerheid van het beste slaapcomfort

Wat is TEMPUR ? TEMPUR® is een temperatuurgevoelig schuim dat door de NASA is ontwikkeld. Het schuim reageert op warmte en vormt zich naar de contouren van uw lichaam, waardoor u zich helemaal gewichtloos voelt. ondersteuning gewenst is en blijft uw lichaam volledig optimaal ontspannen en nieuwe dag.

RESTAURANT TAKE AWAY CATERING

modern chinees

De zekerheid van het beste slaapcomfort

BIJ BUCO WOONCENTRUM Maak nu kennis met onze geheel vernieuwde woonafdeling Gecontroleerde klantbeoordelingen ww39_WeertRoermond_Buco.indd 1 20-04-2020 20:44 Wil jij ook fitter, sterker en gezonder worden in slechts 20 minuten per week? Vraag nu jouw gratis kennismakingstraining aan! Roompot Vakantiepark Weerterbergen Trancheeweg 7,6002 ST Weert telefoon (0495) 58 47 77 www.weerterbergen.nl receptie.weerterbergen@roompot.nl Hense Koeëb Frans Strouxstraat 38, 6039 GK Stramproy telefoon (0495) 56 18 74 www.hensekoeeb.nl, info@hensekoeeb.nl Schuttershoeve Grote Steeg 10, 6006 TE Altweerterheide telefoon (0495) 53 39 84 www.schuttershoeve.nl, info@schuttershoeve.nl Vissen Noordervaart, Kanaal Wessem Noorderlaan,Kasteelgracht, IJzeren Man, Zuid Willemsvaart, Geurtsven, Achter winkel, Uffelse Beek, sierwateren Kampers Tungelroyse beek en visvijver Heijkersbroek.

door worden er ook stadswandelingen georgaiseerd o.l.v. stadsgidsen. Data bekend bij de VVV. Stadswandelingen op afspraak zijn altijd mogelijk. VVV Weert en koopzondagen van 13.00-17.00 uur. www.metonsinweert.nl

Stationsstraat 20 | Weert +31 495 537 074 www.restaurantazie.nl

33

BUCO WOONCENTRUM Hoogveldstraat 16 | Weert | T. 0495 - 53 48 19 | www.buco-wooncentrum.nl
het lichaam wordt de druk optimaal verdeeld. doorbloeding en minder draaien en woelen.
Wat is TEMPUR ? TEMPUR® is een temperatuurgevoelig schuim
NASA is
Doordat TEMPUR zich vormt naar het lichaam wordt de druk optimaal verdeeld. Dit leidt tot een betere doorbloeding en minder draaien en woelen.
naar
ondersteundend dat u zich gewichtloos
dat door de
ontwikkeld. Het schuim reageert op warmte en vormt zich naar de contouren van uw lichaam, waardoor u zich helemaal gewichtloos voelt. ondersteuning gewenst is en blijft uw lichaam volledig ontspannen en nieuwe dag. zekerheid van het beste slaapcomfort
Wat is TEMPUR ? ®TEMPUR is een temperatuurgevoelig schuim dat door de NASA is ontwikkeld.
stevig waar
wordt
begint
energieker aan een nieuwe dag.
Het schuim reageert op warmte en vormt zich naar de contouren van uw lichaam, waardoor u zich helemaal gewichtloos voelt. Optimale drukverlaging en ondersteuning TEMPUR wordt zacht waar het gewenst is en blijft
het nodig is. Doordat uw lichaam volledig
ondersteund, kunt u optimaal ontspannen en
u
naar
het lichaam wordt de druk optimaal verdeeld. doorbloeding en minder draaien en woelen.
zekerheid van het beste slaapcomfort woelen.

HET GROOTSTE SLAAPCENTRUM van de regio

Weert

Je brengt een groot deel van je leven door in bed, ongeveer 35 procent. Een goede nachtrust is cruciaal om overdag goed te kunnen functioneren. Tijdens het slapen laad je jezelf weer even helemaal op. Er zijn veel factoren die een goede nachtrust kunnen beïnvloeden. Het hebben van een goed matras is er hier één van. Bij het uitzoeken van een goed matras is het belangrijk om te letten op een aantal factoren.Buco Woon centrum heeft een groot slaapcentrum met tal van boxsprings die u zelf kunt komen ervaren!

Een juiste gewichtsverdeling

Veel mensen zijn zich niet bewust van het belang van een goed ma tras voor de nachtrust. Een van de belangrijkste dingen is namelijk dat je lichaam goed moet kunnen ont spannen. Om dit te kunnen doen moet je gewicht op de juiste manier over je matras verdeeld worden. Welk matras je hebt heeft hier gro te invloed op. Wanneer je matras te hard is, wordt je doorbloeding namelijk snel afgekneld en krijgt je huid onvoldoende zuurstof. Hier door krijgen je hersenen het signaal om om te draaien. Dit zorgt ervoor dat je steeds omdraait, waardoor je onrustig slaapt.

Een te zacht matras waar je continu in wegzakt is natuurlijk ook niet ide aal voor je nachtrust. Dit biedt niet

voldoende steun. Om rustig te kun nen slapen is het dus belangrijk dat je een goed matras hebt waarop je gewicht goed is verdeeld.

De verdeling van je gewicht is ook afhankelijk van je slaaphouding.

Lig jij altijd op je rug, dan moet je matras niet te hard zijn. Je ruggen graat moet namelijk zijn natuurlijke S-vorm aan kunnen nemen. Slaap je liever op je zij, dan werkt een matras met verschillende comfort zones waarschijnlijk het beste voor je. Een dergelijk matras heeft niet over heel het oppervlak dezelfde hardheid, waardoor je lichaam op de juiste punten extra ondersteund wordt. Ben jij een van de weinige mensen die graag op je buik slaapt? Dan wordt een steviger matras ge adviseerd.

Ga voor kwaliteit

Niet alleen het soort matras, maar ook de kwaliteit van je matras is erg belangrijk.

Een goed matras heeft zo min mo gelijk drukpunten. Hoe beter je ge wicht wordt verdeeld, hoe minder drukpunten je hebt op het matras.

Je zou dus kunnen stellen dat het beste matras een matras is dat voor jouw lichaamsgewicht de juiste hardheid heeft, waardoor je zo min mogelijk drukpunten hebt en er niet in wegzakt.

Er zijn veel matrassen om uit te kie zen. Het is dan ook het beste een matras in de winkel goed uit te pro beren.

Showroom in Weert

Kom naar de showroom in Weert om de verschillende boxsprings

zelf uit te proberen. Laat u ad viseren door onze slaapspeci alisten en stel een boxspring samen die is afgestemd op uw lichaam en slaapvoorkeuren. Test de matrassen en bodems, bijvoorbeeld om een mooie en comfortabele boxspring of ledikant samen te stellen.

We werken met zeer duurza me materialen, die bijdragen aan een milieuvriendelijk karakter zonder afbreuk te doen aan ervaren kwaliteit en com fort voor zowel de matras

sen als de matrasbodems en matrastoppers.

Wist je dat...?

-Wij advies op maat geven?

-Wij meer dan 60 jaar ervaring hebben?

-Maatwerk een standaardmaat is?

-Wij jou ontzorgen van a-z?

-Woonspecialist zijn?

-Wij altijd een deskundige montage afleveren?

Kom beleven en proberen, de koffie staat klaar! www.buco-wooncentrum.nl

Succesformule fit20 in Weert: TRAINEN ONDER PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Fitter, sterker en gezonder door een training van 20 minuten per week? Dat kan toch niet? Zelfs mensen die niets met sporten hebben, houden trainen bij fit20 moeiteloos vol

De zeer effectieve en efficiënte formule fit20 wint in rap tem po aan populariteit. Steeds meer mensen ondervinden de positieve effecten van de gezond heidstraining c.q. oefentherapie. Men ervaart een sterke toena me in spierkracht en functionele kracht, maar ook van conditie en weerstand. Met name de bot dichtheid neemt toe en ook het immuunsysteem krijgt wekelijks een boost. Het is bovendien erg goed tegen allerlei fysieke en

mentale klachten, zoals onder rugklachten en stress. En dat met maar 20 minuutjes per week. En zonder te zweten.

Veilig en verantwoord fit20 is een personal training, waarbij de personal trainer élke seconde van de training bij je blijft. De training is veilig en ver antwoord en voor alle leeftijden toegankelijk. Tijdens de training kan niemand anders de studio be treden. fit20 is een besloten ruim

te en zorgt voor optimale privacy. Alle trainingen zijn op afspraak, dus je hebt een vast wekelijks rit me wat voor rust zorgt.

Trainen in slowmotion

Deze gezondheidstraining is laag drempelig en voor iedereen ge makkelijk vol te houden. Trainen kan gewoon in normale kleding, aangezien je bij fit20 niet gaat zweten. Douchen naderhand is dus ook niet nodig. Bij fit20 train je in slow motion, wat ervoor

zorgt dat de spieren optimaal geprikkeld worden. Je merkt aan alles dat de training goed is voor het complete lichaam, maar ook mentaal geeft het een zeer prettig gevoel. Men merkt alle voordelen in het dagelijks leven. fit20 zorgt

en gezonder ouder wordt. In de afgelopen periode is er vanuit de medische wereld steeds meer in teresse in fit20 en wordt onze trai ning ook steeds vaker aangeraden door specialisten.

“Aanbevolen door medici!”

ervoor dat je structureel veel minder klachten hebt - of preven tief klachten voorkomt - en fitter

Groots onderzoek

Kortgeleden heeft het grootste onderzoek in de geschiedenis van de bewegingswetenschappen plaatsgevonden, getoetst op fit20. Dit zeer unieke onderzoek - waar online ook een white paper van te lezen is en waar ook een artikel van is verschenen in de Washing ton Post - zorgt voor veel doorver wijzingen. Huisartsen en andere medisch specialisten zijn enthou siast en fit20’en zelf ook.

fit20 Weert zelf gratis en vrijblijvend ervaren in het oude gemeente huis (Cwartier)? Dat kan op www. fit20weert.nl. Hier kun je een kennismaking aanvragen en ver volgens neemt eigenaar Tom van Dooren zelf contact met je op. Een e-mailtje sturen kan ook: weert@fit20.nl.

Stadskrant Weert | 2021 17
Albert en Alain Buck van Buco Wooncentrum.

Tintoretto is er voor de vrouw die iets speciaals zoekt voor bijzondere gelegenheden, van feest tot zakenlunch, of gewoon omdat zij zich lekker voelt in op en top vrouwelijke kleding. Daarvoor bent u bij Tintoretto aan het juiste adres met topmerken zoals Beaumont, Angels, Bleu iV, Emily van den Berg, Marie mero enz.

Tintoretto is er voor de vrouw die iets speciaals zoekt. Daarvoor bent u bij Tintoretto aan het juiste adres met topmerken zoals Beaumont, Angels, Bleu iV, Emily van den Berg, Marie Mero en la féé Maraboutée.

U treft bij Tintoretto tevens een veelheid aan kledingaccessoires aan, zoals hoedjes, sjaals, tassen, ceintuurs die bijzonder goed te combineren zijn met de stijlvolle collecties.

Maat 34 t/m 46.

Laat u door ons verrassen en vooral van het resultaat genieten!

Vloerbekleding ruim assortiment o.a. Tapijt/Karpet | Vinyl | PVC vloer Ruim aanbod Stoffen & Fournituren Raambekleding de nieuwste trends in o.a. Duette | Rolgordijnen | Jaloezieën | Easyclick | Shutters | Lamellen
Deelen Stoffen & Gordijnen Het Goedkope Huis Maaspoort 58 | 6001 BR Weert Tel. 0495 - 533 552 WWW.DEELENSTOFFEN.NL
De sfeermaker in huis van ‘A’ tot ‘Deelen’
Warm, zacht tapijt of parket? Onderhoudsvriendelijk vinyl, comfortabel in geluid of toch een PVC Vloer, in uitstraling van hout of natuursteen? Wij hebben een zeer ruime keuze. Meetservice en advies desgewenst ook aan huis. En we hebben een razendsnelle maak- en montageservice. Voor ieder interieur en elk budget! Wij hebben een groot aanbod trendy raamdecoratie systemen en duizenden meters stoffen op voorraad in ‘tig’ kleuren. Wij verzorgen alles voor u, advies, meten, maken en hangen. Ook hebben wij trapbekleding en insectenwering, alles op maat.
Van Berlostraat 59 | Weert | Tel.
45 15 00
0495 -
www.tintoretto.nl

Sport en beweegaanbod

VOOR VOLWASSENEN

Eén van de startpunten in Weert om in beweging te komen is Punt Welzijn. Punt Welzijn besteedt veel aandacht aan een gezonde leefstijl, niet alleen in de vorm van sport en bewegen voor kinderen en jeugd maar ook aan volwassenen. En dan vooral aan diegenen die het minder breed hebben of andere beperkingen ervaren om in beweging te komen. Om deze doelgroep 18+ toch de mogelijkheid te geven (samen) het bewegen op te pakken, biedt Punt Welzijn diverse ondersteuning en activiteiten aan die in dit artikel worden belicht.

Beweegmakelaar

Mensen die graag in beweging komen, maar het lastig vinden de eerste stap te zetten, kunnen te recht bij Esther en Roel van Punt Welzijn. Zij zijn de beweegmake laars en verbinden vraag en aan bod op het gebied van sport & be wegen voor iedereen die het om wat voor reden dan ook niet zelf standig lukt. Denk hierbij aan bij voorbeeld financiële problemen of een beperking die het moeilijk maken om in beweging te blijven. Door het grote netwerk op het ge bied van zorg & welzijn, bedrijven, overheid en sportaanbod komen mooie verbindingen tot stand.

Bewegen op Maat

Bewegen op Maat is een sport- en beweegactiviteit voor iedereen vanaf 18 jaar. We werken tijdens de lessen aan conditie, kracht, coördinatie en lenigheid, ieder op zijn of haar niveau. De les vindt iedere dinsdag plaats van 9 tot 10 uur bij Keenter Hart.

Beweeggroep voor vrouwen Life Style Vitae heeft samen met Punt welzijn een beweeggroep opgezet, speciaal voor vrouwen tussen de 18 en 55 jaar die om wat voor reden dan ook niet met mannen willen sporten. Deze les vindt iedere woensdag van 09.00 tot 09.50 uur plaats bij Life Style Vitae. Elke les is anders qua opzet, wordt gegeven in een kleine groep en er is persoonlijke begeleiding aanwezig. Een proefles is altijd gratis. Tijdens deze proefles kun nen de vrouwen kennismaken met de lesgeefster en de activiteit.

Beweegmaatjes

Voor de mensen die moeite heb ben om zelfstandig in beweging te komen, biedt Punt Welzijn een beweegmaatje aan. Dit is een vrijwilliger die net even dat extra steuntje in de rug kan zijn om ie mand over die drempel heen te helpen. Samen kijken ze naar de wensen en mogelijkheden en gaan ze bijvoorbeeld wandelen, fietsen

Sport na school

of fitnessen in het bos maar ook het stukje begeleiding naar een sport- of beweegaanbieder is een belangrijke taak.

Wandelgroep

Wil jij iedere week lekker een uur tje wandelen met een gezellige groep mensen uit Weert en om geving? Dit kan op vrijdagmiddag en gebeurt onder begeleiding van 2 stagiaires. De startplek van de wandeling is iedere week ergens anders en deelname is vrijblijvend en gratis.

Weinig inkomen en toch sporten? Dat kan in Weert vanuit het Vol wassenfonds. Er zijn nog altijd mensen in Weert die geen geld hebben om te sporten. Esther van den Bor van Punt Welzijn weet daar alles van. “Ik krijg vaak men sen op gesprek die het vanwege hun financiële situatie lastig vin den om te gaan sporten. Mensen die een uitkering krijgen bijvoor beeld. Ze kunnen de contributie

ZODAT JE KIND LEKKER KAN BEWEGEN

Wil jouw kind graag eens kennisma ken met diverse sporten? Of heeft het gewoon zin om lekker te bewegen? Denk dan aan Sport na School.

Punt Welzijn stimuleert iedereen in Weert om het beste uit zichzelf te halen. Laat je kind ook in beweging komen door het mee te laten doen met Sport na School! Er wordt intensief samengewerkt met de Weerter Sportverenigingen.

Sportplezier

Uit onderzoek blijkt dat de juiste sportkeu ze en sportplezier een belangrijke bijdrage levert aan een leven lang bewegen en een gezonde leefstijl. Dus superleuk om mee te doen en lekker actief bezig te zijn. Het nieu we schooljaar is begonnen en dat betekent dat Punt Welzijn gaat starten met de na schoolse sport- en beweegactiviteiten voor kinderen uit groep 1 t/m 6.

Bij de groepen 1 en 2 is het doel van Sport na School om de kinderen motorisch en sociaal emotioneel sterker te maken en te laten zien hoe leuk bewegen is!

Deze lessen vinden plaats in 2 blokken van 10 weken in de speelzaal van diverse scho len. Bij de groepen 3 t/m 6 is het doel om op een speelse en leerzame manier kennis te maken met 10 verschillende sporten en te laten zien hoe leuk deze sporten zijn. Deze vinden plaats gedurende het hele school

jaar bij Gymzaal Markeent en Sporthal Aan de Bron Daarnaast worden dit schooljaar ook weer naschoolse programma’s georga niseerd bij verschillende Weerter sportver enigingen. Denk hierbij aan Hockey-, Hand bal-, Basketbal-, Zwemmen- en Atletiek na school.

Een beetje extra aandacht nodig?

Heeft jouw kind extra aandacht nodig om deel te kunnen nemen aan een naschools sport of cultuur aanbod? Club Extra is voor kinderen van 8 t/m 13 jaar die geen aanslui ting kunnen vinden bij het regulier sport- en cultuur aanbod. De kinderen kunnen een keuze maken tussen sport- en beweegactivi teiten of cultuuractiviteiten.

Bij de activiteiten zijn minimaal twee professionals aanwezig. In een klein groepje, met heel veel aandacht en persoonlijke be geleiding, beleven de kinderen plezier aan sport of cultuur. Deelname aan de activitei ten zorgt voor groeiontwikkelingen bij de kinderen. Vanaf oktober start in Weert ‘Club extra’, iedere woensdagmiddag van 16.0017.00 uur.

Wil jij mee doen of meer informatie kijk dan op www.puntwelzijn.nl/activiteit/clubextra Voor alle naschoolse lessen wordt een bij drage gevraagd. Het is mogelijk een beroep te doen op jeugdsportfonds/ Stichting Leer geld.

van een sportclub niet betalen en bewegen daardoor helemaal niet.”

Voor deze mensen is het Volwas senfonds Sport (onderdeel van het Volwassenfonds Sport & Cul tuur) in het leven geroepen. Van het geld worden de contributie of het lidmaatschap betaald en, als het budget het toelaat, ook eventueel sportmaterialen. “Bij voorbeeld een racket als iemand wil gaan tennissen”, zegt Esther. Hiermee hoopt het fonds om de drempel naar een gezonde leef stijl zo laag mogelijk te maken. En dat is belangrijk! Sporten draagt bij aan een gezond en gelukkig leven. Het maakt je lichaam fitter en je krijgt meer zelfvertrouwen door te bewegen. “Daarnaast ko men mensen door het sporten uit hun sociale isolement, ze leren andere mensen kennen. Dit fonds zorgt voor meer inclusiviteit in de gemeente”, aldus Esther. Iedereen die ouder is dan 18 jaar met een laag inkomen kan zich

aanmelden voor een gesprek. “We gaan samen kijken wat voor sport je leuk vindt. Zwemles, fitness of handbal, het kan van alles zijn. Ik maak daarna een aanvraag voor het Volwassenfonds Sport. Als al les wordt goedgekeurd gaat het verhaal naar de sportclub en krijg je bericht dat je kan starten.”

Meer weten? Neem contact op met Esther van den Bor e.vandenbor@ puntwelzijn.nl of Roel Meuwissen r.meuwissen@puntwelzijn.nl van Punt Welzijn, via telefoon 0495697900 of kijk voor meer informa tie op puntwelzijn.nl/activiteiten

Stadskrant Weert | 2022
19
Open Huis - 2022 17 oktober 18 oktober Philips van Horne Herenstraat 298, Weert Het College Weert en KOERS Parklaan 1a, Weert BRAVO! College Cranendonck Jan van Schoonvorststraat 1, Budel 19 oktober Het Kwadrant Thornstraat 7, Weert 20 oktober Meeloopmiddagen groep 8 op alle locaties van LVO Weert 08 februari 15 februari Meeloopmiddagen - 2023 Aanmeldavonden op alle locaties van LVO Weert 06 maart Aanmeldavonden - 2023 Philips van Horne, Het College Weert, Het Kwadrant, BRAVO! College Cranendonck en KOERS Ontdekkingstocht groep 7 05 juni Philips van Horne, Het College Weert 06 juni Kennismakingsavonden - 2023 Ontdekkingstocht - 2023 Het College Weert en KOERS Parklaan 1a, Weert 16 januari Philips van Horne Herenstraat 298, Weert 17 januari BRAVO! College Cranendonck Jan van Schoonvorststraat 1, Budel 18 januari Het Kwadrant Thornstraat 7, Weert Download gratis de opendag app en kies de school van jouw keuze. Beschikbaar via de App Store of Google Play. 19 januari Voorlichtingsavond groep 8 - 2023 Houd onze websites en apps in de gaten voor informatie over de voorlichtingsactiviteiten. Kom jij ook? Voorlichtingsactiviteiten 17.00 uur - 21.00 uur 17.00 uur - 21.00 uur 17.00 uur - 21.00 uur 17.00 uur - 21.00 uur 19.00 uur - 21.00 uur 07 maart juni Opendag A pp Opendag app KOO KINGS KOOKWINKEL WEERT K Koken, tafelen, natafelen, cadeaux en nog veel meer! Kookings Kookwinkel, Langstraat 46 in Weert. We hebben een zeer groot assortiment voor alles wat u in uw keuken nodig heeft. Teveel om hier op te noemen. Laat u bijzonder verrassen en kom ons bezoeken.We staan graag voor u klaar. Kookings Kookwinkel | Langstraat 46 | Weert | 0495 - 540 833 How te get a woman fishing! Meer dan 1000 vierkante meter winkelplezier in zowel schoenen als (winter-)sportartikelen dE GEZINSWINKEL VAN WEERT

Kies het onderwijs dat bij jou past!

LVO Weert maakt onder deel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet On derwijs en verbindt de Philips van Horne, Het Kwadrant, Het Colle ge Weert én het BRAVO! College Cranendonck. Deze vier scholen werken in tensief samen om het bre de onderwijsaanbod en de kwaliteit van het on derwijs in de toekomst te garanderen.

Levensecht leren

Leren doe je niet alleen uit een boek, maar ook door dingen zelf te ervaren. De scholen van LVO in Weert en Cranendonck hebben dit op allerlei manieren in hun onderwijs ingebouwd. Door ex cursies, gastdocenten, projecton derwijs, masterclasses en bedrijfs bezoeken. Zo gaan gymnasiasten al in een vroeg stadium aan de slag met de praktijk van weten schappelijk onderzoek en werken atheneumleerlingen binnen het Technasium in groepen aan uit dagende bèta-opdrachten. Voor mavo- en havo-leerlingen wordt ingespeeld op de belevingswereld van de leerling en maatschappe lijke thema’s. Zij maken binnen het vak Technologie bovendien op een praktische manier kennis met de zeven werelden van de techniek, terwijl vmbo-leerlingen een groot aantal praktijklessen en bedrijfsstages hebben. Het Prak tijkonderwijs is er voor leerlingen die gebaat zijn bij het leren in een praktijkomgeving. Door jarenlan ge samenwerking met bedrijven uit de regio zijn er veel mogelijk heden om ervaringen op te doen. Een goed voorbeeld van deze samenwerking is de meerjarige gecombineerde vmbo/MBO tech niekopleiding die zowel op Het Kwadrant als op het BRAVO! Col lege in nauwe samenwerking met

“Iedere leerling heeft talent”

het MBO en regionale bedrijfsle ven wordt aangeboden.

Talent

Iedere leerling heeft talent. De uitdaging is dat we samen met jou dat talent ontdekken. We dagen je uit om het beste uit jezelf te ha len en daar ook trots op te zijn! Dit doen we op meerdere ma nieren. Zo is er binnen het vmbo en de mavo veel aandacht voor loopbaanoriëntatie en -begelei ding. Maatwerk is erg belangrijk. Meer- en hoogbegaafde leerlingen worden gestimuleerd met uitda gende lesprogramma’s op maat. Het College Weert is zelfs gecer tificeerd als begaafdheidsprofiel school. Daarnaast zijn de scholen van LVO in Weert en Cranendonck Topsport Talentscholen. Zij bieden topsporters begeleiding in het combineren van hun studie met topsport. Voor leerlingen die ex

tra ondersteuning nodig hebben, hebben de scholen een uitsteken de zorgstructuur.

Koers Onderwijs Ben jij iemand die graag de ruimte krijgt om de dingen te doen die je graag wilt doen? Iemand die graag wil ontdekken waar je echt goed in bent? Die graag zelf bepaalt op welke manier je over een on derwerp wilt leren? Dan is Koers iets voor jou! Koers is een vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en vwo waarbij je als leerling zelf steeds meer de koers mag bepalen van jouw leerproces. Samen met de coach en de vakdo centen werken we aan jouw ont wikkeling en eigenaarschap t.o.v. het leerproces. Vanuit leerdoelen geven we je steeds meer de mo gelijkheid om keuzes te maken passend jouw eigen interesses en motivatie. Benieuwd? Kijk op

www.koersweert.nl voor meer in formatie.

Onderwijsaanbod

Op Het Kwadrant kunnen leer lingen terecht voor vmbo-basis, vmbo-kader of het Praktijkonder wijs. De Philips van Horne biedt zowel mavo aan als havo. Aanmel den voor atheneum en gymnasi um kan op Het College Weert. Op het BRAVO! College Cranendonck kunnen leerlingen terecht voor het volledige, vierjarige vmbo, de eerste twee leerjaren van athe neum en de eerste drie leerjaren van de havo. Tevens bieden het BRAVO! College en Het Kwadrant een meerjarige techniekopleiding aan.

Kijk voor het volledige onderwijs aanbod en onderwijskundige ex tra’s op: www.lvo-weert.nl.

Open Dag app:

Ook dit schooljaar organiseren wij diverse voorlichtingsactiviteiten voor leerlingen en ouders van groep 7 en 8. Wil jij tijdig op de hoogte zijn van alle activiteiten? Maak dan gebruik van onze app! Download de ‘Open dag App’ in de App Store of Google Play Store en zoek de school van jouw keuze.

Wij zien er naar uit om jou te ontmoeten!

Samenwerking

De scholen van LVO Weert werken intensief samen met basisscholen en het vervolgonder wijs. Zo zorgen we ervoor dat het onderwijs aan sluit bij wat de leerlingen gewend zijn vanuit het basisonderwijs en voorbereid op het onderwijs dat nog komen gaat.

Praktijkervaring

Leren doe je niet alleen uit een boek, maar ook door dingen zelf te ervaren. Door jarenlange sa menwerking met bedrijven uit de regio zijn er veel mogelijkheden om ervaringen op te doen aan de hand van stages, excursies en bedrijfsbe zoeken.

www.lvo-weert.nl
Stadskrant Weert | 2021 21
60 Days of Eye Care Een oogmeting cadeau. En meer weldadig voordeel voor uw ogen. * Hoogstraat 26 6001 EV Weert Tel. (0495) 53 36 18 www.jansenhermansoptiek.nl * Informeer bij ons naar de mogelijkheden 60 Days Eye Care Een oogmeting cadeau. En meer weldadig voordeel voor uw ogen. Kom gerust bij ons voor meer informatie! Hoogstraat 26 | 6001 EV Weert Tel. 0495 - 53 38 18 | www.jansenhermansoptiek.nl Ben jij klaar om je gezondheid een positieve boost te geven? lifestylevitae.nl Eerst kennis maken? Informeer vrijblijvend naar het 6 weken ‘Leefstijl Switch’ programma Ons team staat voor je klaar! Lekker buiten sporten Fitter worden Groepslessen Samen dikke fun infoteam@lifestylevitae.nl Kom kennismaken bij Life Style Vitae Leefstijlclub! Een proefles en proefweek is geheel gratis! lifestylevitae.nl Ben jij klaar om je gezondheid een positieve boost te geven? lifestylevitae.nl Eerst kennis maken? Informeer vrijblijvend naar het 6 weken ‘Leefstijl Switch’ programma Ons team staat voor je klaar! Fitness Sterker worden Bootcamp Cardio Fitter worden Groepslessen Kom kennismaken bij Life Style Vitae Leefstijlclub! Een proefles en proefweek is geheel gratis! sterke boxspring Auping Tone, onze met een kleurrijk karakter Maasstraat 26, Weert | jacobs-koppers.nl Auping introduceert een nieuwe boxspring: Auping Tone. Op het comfortabele matras met de topper droom je heerlijk weg. De opeenstapeling van kleurtinten in combinatie met de lage box geven Auping Tone een slanke uitstraling. Verkrijgbaar van € 4.805,- voor € 3.495,-

Nina en Fenna Zusterzeel

De zusjes Nina (14) en Fenna (12) Zusterzeel uit Weert zijn twee van deze topsporters. Nina zit in het derde jaar op Het College en Fenna in het eerste jaar. De mei den doen beiden aan wedstrijd zwemmen op nationaal niveau. Nina zwemt op nationaal niveau in de top 3 van Nederland. Op de Europese ranglijsten staat ze op dit moment in de top 10. Nina: “Ik ben op mijn zesde begonnen met zwemmen. Een vriendin van me zwom en het leek me een leuke sport. Toen ik zeven was zwom ik mijn eerste wedstrijd.” Fenna ontging het enthousiasme van haar zus na tuurlijk niet. Met haar c-diploma op zak begon ook zij op haar zesde met wedstrijdzwemmen.

Trainingen en wedstrijden Nina en Fenna hebben beiden een beloftenstatus en krijgen daarom vanuit Het College de begeleiding die zij nodig hebben om aan de trainingen en wedstrijden deel te nemen. In gesprek met Fenna ko men we er achter wat de combina tie van studie en topsport inhoudt. Fenna: “De combinatie tussen school en topsport vind ik goed te doen. Al ben ik daar wel pas net begonnen. Dhr. Van Erum is mijn topsportcoördinator op school. Hij houdt mij persoonlijk in de gaten en ik kan bij hem terecht als er iets geregeld moet worden. Vanuit het zwemmen word ik begeleid door Mitch Notten en Glen Le Clercq. Ik train vier keer per week in Eindhoven en een maal per week in Weert; negen uur in totaal. En ik heb twee tot drie wedstrij

den per maand.” Ook Nina gaat er goed mee om, al geeft ze aan dat het wel druk is. Nina: “Ik train van maandag tot en met zaterdag zeven keer per week en in totaal 13 uur. Op zondag is er vaak een wedstrijd en soms is er zelfs het hele weekend een toernooi. Door mijn beloftenstatus is dit gelukkig wel makkelijker te combineren met school. Ik mag vaak iets later in de les komen, omdat ik dan een ochtendtraining heb. Tijdens mid dagtrainingen mag ik eerder weg van school. Bovendien volg ik het vak gym niet meer. Dit uur gebruik ik voor mijn huiswerk.”

Bijzondere prestaties

De prestaties van de dames liegen er niet om. Ze hebben al veel gepresteerd in binnen- en buitenland. Nina: “Ik ben afgelo pen december op het NK korte baan tweede van Nederland ge worden op de 100m schoolslag en derde op de 200m schoolslag. In juni werd ik op het NK lange baan derde op de 100m school slag en bij het NK sprint werd ik derde van Nederland op de 50m schoolslag.” Ook Fenna heeft een hele lijst aan prijzen en prestaties: “In 2019/2020 werd ik benoemd tot sporttalent in de leeftijd 8 tot 12 jaar. In datzelfde jaar werd ik Nederlands kampioen op de 100m wisselslag, de 100m rug slag, de 100m schoolslag én de 50m vrijeslag. Een jaar later, in 2021, werd ik Nederlands kam pioen op de meerkamp bij de junioren 1 (korte baan) en in 2022 werd ik tweede op het meerkamp junioren 1 toernooi (lange baan). Europees gezien heb ik op diverse

afstanden een top 10 plek weten te bemachtigen in de leeftijdscategorie voor 12-jarigen.” Met deze prestaties op zak werden bei de dames gevraagd voor het oplei dingsprogramma van de KNZB in Eindhoven.

Ambities en dromen

Op dit moment bereiden de mei den zich voor op de kampioen schappen die nog op de planning staan. Nina: “Dit jaar is er weer een NK korte baan, een NK lange baan en een NK sprint. Ik wil heel graag Nederlands kampioen wor den op de 100m en 200m school slag. Ik kan dit jaar ook een limiet zwemmen voor het EYOF (Euro pean Youth Olympic Festival) op de 100m schoolslag. Dit toernooi is in Maribor (Slovenië)!” Voor Fenna is het meest belangrijke op dit mo ment de Nederlandse Junioren Kampioenschappen (NJK) korte baan in december 2022 in Eindho ven. Daarna richt ze zich op de NJK lange baan in 2023 in Eindhoven. Maar haar dromen reiken ver der dan dat. Fenna: “Ik wil graag doorgroeien in het zwemmen en ik hoop dat ik mij over een paar jaar kan plaatsen voor het EYOF (European Youth Olympic Festi val) en de Europese Jeugdkam pioenschappen (EJK).” Ook Nina heeft zo haar dromen: “Ik wil heel graag een internationale carrière met zwemmen. Naar een EK, WK of misschien zelfs de Olympische Spelen zou ik echt heel gaaf vin den. Voor nu zijn mijn doelen om Nederlands kampioen te worden en een limiet te zwemmen voor het EYOF. Maar voor later, zijn dit toch echt wel mijn dromen.”

Topsportstatus

De toekenning van

De scholen van LVO Weert voeren officieel de status van ‘Topsport Talentschool’. Topsporters worden gemotiveerd en gestimuleerd door ze aangepast onderwijs te bieden, waardoor ze hun studie en topsport kunnen combineren. Om in aanmerking te komen voor de Topsportfaciliteiten dien je in het bezit te zijn van een talentenstatus, toegekend door de sportbond. Ben je in het bezit van een topsportpas toegekend door Limburg Sport? Ook dan word je zoveel mogelijk begeleid. Voor de begeleiding van deze talenten werkt LVO Weert samen met Limburg Sport; één van de twaalf regionale Olympische Steunpunten. Welke faciliteiten een leerling krijgt, hangt af van wat hij of zij als sporter nodig heeft; maatwerk daar gaat het om.
www.lvo-weert.nl
Topsport vraagt veel tijd aan trainingen, wedstrijden en vooral reizen. Een Topsport Talentschool houdt rekening met jouw sportactiviteiten door extra faciliteiten aan te bieden. Welke faciliteiten je krijgt, hangt af van wat je als sporter nodig hebt. De scholen passen maatwerk toe voor elk geïndiceerd talent. de Topsportstatus is gekop peld aan de talentendatabase van NOC*NSF. Deze wordt gevuld door de sportbonden, zij leveren de namen van hun talenten aan bij NOC*NSF. Als je van jouw sportbond de status van [B] Belofte, [NT] Nationaal Talent of [IT] Internationaal Talent hebt gekregen, dan kom je in aan merking voor de Topsporftfaciliteiten. Deze faciliteiten zijn uiteraard alleen verkrijgbaar op een Topsport Talentschool. Op alle scholen van LVO Weert kun je met een Topsport status gebruik maken van de faciliteiten die de Topsport Talentscholen bieden. Nina Zusterzeel Foto: Kees-Jan van Overbeeke Nina Zusterzeel
Stadskrant Weert | 2022 23
Foto: Kees-Jan van Overbeeke Fenna Zusterzeel

Beekstraat in Weert. Naast alle producten hebben we ook een plek om elkaar te ontmoeten! We hebben een knusse en gezellige koffie- en theebar! Hier kun je heerlijk met elkaar bijkletsen of even uitpuffen na het doen van je boodschappen! We verwelkomen je graag op onze locatie!

Beweegprogramma’s UW WEG NAAR BETER BEWEGEN! Wij bieden een integrale aanpak aan waarbij uw functionele doelen centraal staan. Contact ons voor meer informatie, een afspraak of een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Fysiotherapie Fysiofitness Bedrijfsfysiotherapie Revalidatie Leefstijlcoaching Sportfysiotherapie Hart & Vaat Diabetes Artrose COPD Houtstraat 12, 6001 SJ Weert | Roermondseweg 58b, 6004 AT Weert www.fysiolifestyleweert.nl | 0495 - 54 37 10 Manuele therapie Echografie Covid-19 begeleiding werkbestand stadsmagazine 2022.indd 1 24-8-2022 12:22:16 Woning verduurzamen? Informeer naar de financiële mogelijkheden. | Hypotheken | Verzekeringen | Financieel advies | Bankzaken | zuiderhuis.nl werkbestand stadsmagazine 2022.indd 1 24-8-2022 12:22:16 Ut Muuëletentje de grootste Natuurvoedingswinkel in de Regio!
aan
TEAM UT MUUELETENTJE! Beekstraat 68 | 6001 GJ Weert | www.muuëletentje.nl
Taco en Wendy Zwart en hun team heten u van harte welkom in hun natuurvoedingswinkel
de

New Health programma

VOOR INWONERS VAN WEERT

In de afgelopen 3 jaar is een internationaal team van experts op gebied van sport, gezondheid en leefstijl, met ondersteuning van de Europese Unie, aan de slag geweest om een gevalideerde Leefstijlscan en een kort inspiratie en cursus programma te ontwikkelen voor de bewustwording en bevordering van een gezon dere leefstijl voor burgers van de EU. Dit heeft geresulteerd in een programma in 7 talen (Nederland, Frans, Engels, Portugees, Spaans, Slowaaks en Litouws) wat beschikbaar is via een website, via Youtube en via een app.

Primaire leefstijl thema’s Het programma is ontwikkeld op basis van een wetenschap pelijk gevalideerd werkmodel vanuit de Gecombineerde Leef stijl Interventie (GLI), waarin 3 leefstijl thema’s centraal staan:

1. Gezond bewegen

2. Gezonde voeding

3. Een gezonde mindset De Comenius Universiteit in Slo wakije deed onderzoek naar de evidentie en de essentiële inzich ten van deze 3 thema’s en deze output werd verwerkt naar het cursusprogramma wat via korte video’s gepresenteerd wordt.

Leefstijl richtlijnen van de WHO en Gezondheidsraad! Bij de samenstelling van het pro gramma is gebruik gemaakt van de meest recente leefstijl richtlij nen van de Gezondheidsraad en

de WHO, waardoor de adviezen aansluiten op de officiële nationa le adviezen op deze thema’s.

Oproep voor professionals en consumenten!

In het komende jaar hebben wij de opgave om zoveel als moge lijk professional in de zorg, in het onderwijs en binnen sport deze kennis gratis aan te reiken, als ken nisupdate gezonder leven, zodat zij deze kennis in hun praktijk toe kunnen passen en, daar waar no dig de Leefstijlscan in kunnen zet ten en de cursus of delen van de cursus aan leerlingen, patiënten, sporters en andere burgers aan kunnen bieden.

Leefstijl en preventie beweging!

Ook willen we zoveel als mogelijk burgers oproepen deze kennis op te doen, door de Leefstijlscan in te

vullen en het korte programma of delen van het programma te door lopen. Uit de testfase is gebleken dat de kennis opdoen, de bewust wording, een belangrijke voor waarde is om gezondere keuzes te kunnen maken.

Samen voor een gezonder Weert! Minder dan 10 procent van de Nederlanders eet de aanbevolen hoeveelheden groenten, peul vruchten, aardappelen en graan producten, en smeer- en berei dingsvetten (RIVM). Meer dan de helft van de Nederlanders be weegt te weinig (CBS). Bijna 9 op de 10 (88%) van de Nederlandser ondervindt dagelijks teveel stress! Onvoldoende lichaamsbeweging is de 4e belangrijkste risicofactor voor sterfte (WHO).

Gezien deze cijfers is het niet vreemd dat chronische aandoe

Gezonde voeding

Alles van Biologische/Biodynami

sche kwaliteit. Onbespoten, zon der onnodige toevoegingen en zorg voor de aarde, de dieren en een eerlijke prijs voor de boeren. Ecologisch en duurzaam.

Kennis

Het team staan klaar voor al uw vragen op gebied van voeding, kruiden en supplementen en pro beert de klant daar zo goed moge lijk mee te helpen met alle kennis die zij in huis hebben. De kennis van natuurvoedingsadviseurs, kruidengeneeskunde, drogisterij en ook vanuit de kennis en erva ringen als winkelier van een na tuurvoedingswinkel.

Kruidenadvies

Totaalplaatje

Een totaal plaatje met een natuur voedingswinkel, drogisterij, kof fie/theebar en een praktijk voor ostheopathie, fytotherapie en na tuurvoedingsadvies.

De winkel is voorzien van een breed assortiment aan droogwa ren, huishoudartikelen, persoon lijke verzorging, drogisterij en krui den. Alle versafdelingen kunt u bij ons vinden zoals; Brood en gebak, kaas, zuivel, vlees/vis en een ruim vegetarisch en veganistisch assor timent.

Voedingsadvies

Heb je een advies nodig in je leef patroon op gebied van voeding? Worstel je om vers te koken zon der zakjes en pakjes? Wil je meer weten over natuurvoeding? Wil je graag inspiratie of een nieuw recept. Dan helpen we je graag verder. Met een natuurvoedings adviseur en een team wat veel ervaring in natuurvoeding heeft en daar de nodige cursussen voor hebben gedaan, kunnen we u hierin adviseren. Vraag gerust in de winkel.

richtlijnen voor gezond leven van de WHO en het laatste onderzoek naar Leefstijlgeneeskunde en heeft deze informatie vertaald naar een gebruiksvriendelijk e learning en een kennis dossier voor gezond leven. De promotor Gezonde Leefstijl kan een sportprofessional, zorgprofessional, docent zijn, maar ook een maatschappelijk werker, lid van een sportorganisatie of vrijwilliger.

New Health reikt met dit programma en de leefstijlscan cruciale kennis aan, die eigenlijk ieder mens zou moeten hebben, over gezond eten, sport en bewegen de risico's van ongezond leven en een gezonde mindset. New Health zal een Europees netwerk van promotors van een gezonde levensstijl creëren en ondersteunen. Zo willen de projectpartners ervoor zorgen dat de kennis van de WHO en de Gezondheidsraad over gezond bewegen en gezonde voeding, maar ook de kennis over Positieve gezondheid en gedragsverandering, bekend en toegepast wordt in alle steden, dorpen en wijken in heel Europa.

Er zijn 3 onderdelen binnen het New Health programma;

1. over actief leven

2. over gezond eten en 3. over ontspanning

De eerste uitdaging is om uit deze drie een leefstijl SWITCH te kiezen.

ningen toe blijven nemen, overge wicht is vanaf 1950 toegenomen van 10% naar nu bijna 60%. Trek ken we die trend door dan hebben de nu opgroeiende generaties te maken met 90% overgewicht tus sen 2060 en 2070. Om het tij te keren is het noodzakelijk dat we als burger de essentiële inzichten van o.a. voeding, beweging, maar ook van mindset, meekrijgen, of wel, een effectieve kennisupdate om gezonde persoonlijke keuzes te KUNNEN maken.

Met die opdracht is een team van experts uit 7 landen in 2019 aan de slag gegaan om een gezond le ven mini video cursus te ontwikke len met de essentiële inzichten die elk mens zou moeten weten. Het resultaat is een mini video cursus op gebied van voeding, beweging en mindset en een unieke leef stijlscan, gebaseerd op de leefstijl

richtlijnen van de Gezondheids raad en WHO.

www.new health.eu info@new health.eu

Ben jij de volgende Healthy Lifes tyle practitioner?

Iedereen kan deelnemen aan de Healthy Lifestyle practitioner mini video cursus van New Health en door de bijdrage van de Europe se Unie is dit helemaal gratis! Als deelnemer ontvang je dus gratis de Healthy Lifestyle practitioner mini video cursus aangereikt en je kan in je eigen persoonlijke ac count de leefstijlscan doen.

Wordt een gezond leven coach van jezelf, en wellicht van anderen en start vandaag op https://new -health.eu/nl/register.

Ben je een professional in de zorg, binnen het onderwijs of binnen sport- en fitness, registreer dan als professional zie de QR Code.

KRUIDEN EN HOLISTISCHE THERAPIE

Ut Muuëletentje is specialist in verkoop van losse (geneeskrachti ge) kruiden. Met een heel assorti ment aan (geneeskrachtige) krui den en een fytotherapeut in huis kunnen we je voorzien van een advies met welke kruiden je aan de slag zou kunnen om je proces/ klachten te ondersteunen. Of wil je graag advies welke krui den je kan gebruiken in de keuken, welke bv. passen bij welke gerecht of welke te gebruiken zijn om hun rijke inhoudsstoffen.

Ontmoetingsplek

Onze ontmoetingsplek is een gele genheid om lekker neer te ploffen voor een drankje met eventueel iets erbij uit onze bakkerij. Onze specialisatie is glutenvrij, lactose vrij en/of vegan. Maar er is altijd iets lekkers voor iedereen. Want ook voor het ‘gewoon’ lekker is geruime keuze. Lekker; maar wel met biologische, duurzame en/of lokale ingrediënten. Ook hebben we een grote tafel waar je mag aanschuiven voor een praatje, een spar moment of een vraag. Het heet niet voor niks ontmoetings plek; daar waar de verbindingen, samenwerkingen en/of nieuwe ideeën mogen en kunnen ontstaan.

Kruiden thee op maat Met het ruime assortiment aan (geneeskrachtige) kruiden die we in huis hebben kunt je een thee op maat laten maken. Door in ge sprek te gaan samen en te kijken waar ondersteuning nodig is kan een persoonlijke thee worden sa mengesteld. Wil je het iemand ca deau doen, kunnen we het mooi ingepakt meegeven. Een andere mogelijkheid is om een thee-ca deaubon te geven. Dan kan de persoon waar je het cadeau aan geeft zelf een persoonlijke thee komen samen stellen. En het be drag is naar keuze in te vullen. Het kan uitgebreid worden met een klein kruiden consult.

Osteopathie Zwart

Een praktijk voor osteopathische behandelingen van Taco Zwart.

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een methode waar bij met manuele technieken het lichaam wordt onderzocht en be handeld. Door eerst het complete lichaam te onderzoeken, krijg ik een beeld van waar de kern van de klacht zich bevind.

Er wordt gezocht naar de weefsels met verminderde mobiliteit.

Daarna wordt met manuele tech nieken geprobeerd de beweeglijk heid van deze weefsels te verbete ren en/of te herstellen. Hierdoor zullen over het algemeen de klachten afnemen.

Meer informatie?

Kijk op www.osteopathiezwart.nl Of bel: 0626328903

Stadskrant Weert | 2022 Scan de QR-code
:
25

Ga jij voor de nieuwste generatie zakelijk glasvezel in Weert?

Wij zijn DELTA Netwerk: dé glasvezelexpert van Nederland. Wij willen alle bedrijven en woningen op de geselecteerde bedrijventerreinen in Weert voorzien van een dekkend gigasnel zakelijk glasvezelnetwerk. Wil jij ook gebruik maken van de nieuwste generatie glasvezel? Meld je dan aan voor een abonnement bij een van de landelijke of lokale telecomaanbieders. Sluit je voor 24 december 2022 een abonnement af? Dan bespaar je de vastrechtvergoeding t.w.v. 1570,25.

deltanetwerk.nl/zakelijk

GOOI Het concept sluit naadloos doelstellingen. als geen geleiden leefstijl 30 jaar Nicole naadloos haar klanten maken naar giek leven. of Duotraining bod aan Bij het wordt Nicole fanatieke Heidi van Groepstrainingen De groepstrainingen en toegankelijk als gevorderde keuze aan de week. trainingen • Outdoor • Functionele • KinetiCode • Bodyshape • Bodyshape • Step Training • Zumba • PiShape • SportFit • Bedrijfsfitness Samen Is het ten of nú op Personal energie, fitter, voordelen keihard waar
Meld je aan voor 24 december 2022

BLIJF STRESS DE BAAS!

We voelen vaak de druk om succesvol te zijn of hebben moeite om te gaan met onze hormo nale veranderingen. Een holistische benadering van onze gezondheid helpt ons de innerlijke balans te herstellen.

Sport verbetert de werking en het herstel van die onderdelen in je hersenen die jouw stressgevoel afremmen en daarmee ook de productie van stresshormonen. Er komen belangrijke stoffen vrij bij bewegen, waaronder serotoni ne, dopamine, BDNF en endorfine. De laatste twee stofjes ondersteu nen de werking van de hippocam pus. De hippocampus zit in je her senen en remt de aanmaak van het stresshormoon cortisol. Als je langere tijd teveel stress ervaart, gaat je hippocampus minder goed functioneren. Zorg er dan voor dat je hippocampus blijvend positief wordt ‘getuned’. Hoe doe je dat? Door te bewegen inderdaad! Daarnaast raad ik je aan om ook jouw persoonlijke stressfactoren op je werk en in je privésituatie goed onder de loep te nemen. Stel prioriteiten en probeer voor jezelf keuzes te maken in wat wel of niet noodzakelijk is. Probeer daarnaast om nieuwe gewoontes te integre ren in je dagelijks leven om stress te verminderen. Sporten is hierbij ontzettend belangrijk en dat is precies waar Active Personal en groepstraining jou bij kan helpen!

Beter uitgerust door sporten Het einde van het jaar is vaak een drukke periode voor veel mensen. De feestdagen staan voor de deur, maar ook op het werk moet nog

vanalles gebeuren. Daarnaast leg gen we de lat vaak hoog voor ons zelf en nemen te weinig tijd voor het ontladen van lichaam en geest. Door te sporten wordt je lichaam moe en ben je minder gestrest. Na het sporten voel je je ontspannen. De zorgen van alledag zijn uit je li chaam. Door te bewegen houd je je lichaam in vorm, je huid verbe tert en je spieren worden sterker. Je slaapt beter waardoor je de vol gende dag er weer fris tegenaan kunt. En als je jezelf krachtig voelt, straal je ook zelfvertrouwen uit.

Is het nog niet gelukt om te star ten met sporten of aan je gezond heid te werken? Maak dan nú goede voornemens en investeer in een leven vol energie, samen met Active Personal en groepstraining. Voel je fitter, sterker, gezonder en profiteer van de vele voordelen voor jouw lichaam en geest. Sa men keihard werken aan een ge zonde leefstijl. Dat is waar Active voor staat!

De stap naar een gezonder leven Met meer dan 30 jaar ervaring in de sportbranche sluit Nicole Timmerman naadloos aan op de wensen van haar klanten en helpt ze om de stap te maken naar een gezond, sterk en energiek leven. Nicole weet als geen ander hoe ze mensen kan begeleiden en mo

tiveren om actief hun leefstijl te veranderen. Of het nou gaat om Personal- of Duotraining of een gevarieerd aanbod aan groepsles sen, alles is mogelijk. Bij het aan bod aan groepstrainingen wordt Nicole ondersteund door twee fa natieke instructeurs: Joke Rutjens en Heidi van den Kerkhof.

De Studio

Bij Active Personal Training sport je in een mooie, moderne trai ningsstudio. De ruimte, met een afmeting van 200 m2, is precies geschikt voor het trainen in kleine re groepen. En dat is precies één van onze belangrijkste speerpun ten. Je krijgt altijd de persoonlij ke begeleiding en aandacht die jij verdient, ook in de groepslessen. Door de kleinere groepen kunnen we goed inspelen op individuele niveaus en alternatieven bieden als iemand last heeft van een bles sure.

Daarnaast biedt de studio de mo gelijkheid om te trainen buiten het zicht van andere mensen. Per sonal Training is bij Nicole dan ook écht 1 op 1.

Groepstrainingen

De groepstrainingen zijn afwisse lend en toegankelijk voor zowel beginnende als gevorderde spor ters. Er is een ruime keuze aan trainingen, op alle dagen van de

Samen is zoveel leuker dan alleen

Maar voor veel ouderen is samenzijn niet vanzelfsprekend.

Stichting Met je hart Weert laat ouderen die zich eenzaam voelen weer genieten: van mooie momenten én van nieuwe vriendschap pen. Dat doen we door waardevolle ontmoetingen voor hen te organiseren. Dankzij de geweldige inzet van restaurants, bedrijven, organisaties, zorginstellingen, serviceclubs, scholen en natuurlijk onze onmisbare vrijwilligers doen ouderen weer mee in hun eigen buurt.

94 procent van de Nederlandse 70-plussers woont zelfstandig. Een groot deel van deze groep komt amper de deur uit. Omdat ze een dierbare verloren hebben, met een lichamelijke beperking kampen óf de financiële middelen niet hebben om iets te ondernemen. Het voortdurend alleen zijn maakt hen ongelukkig en uiteindelijk zelfs ziek.Stichting Met je hart helpt eenzame ouderen letterlijk de drempel over. We brengen hen in contact met vrijwilligers én elkaar. Hierbij zetten we in op kwalitatief en blijvend contact. Alleen zo kunnen we eenzaamheid verzachten. En krijgen deze ouderen weer zin in het leven, en daar kunnen we alle hulp bij gebruiken.

Wil jij als vrijwilliger je steentje bijdragen, een financiële ondersteuning bieden of meer informatie over stichting Met je hart? Dan kan via judith.mooren@metjehart.nl

week. Daarnaast krijg je iedere week weer een nieuwe training, wat het verrassend en extra leuk maakt. Tijdens de groepslessen heb je geen last van andere toe schouwers, waardoor de trainin gen nog toegankelijker zijn voor iedereen die graag wil sporten. Al vele jaren draaien we met succes ook speciale lessen voor de leef tijdscategorie 55+.

Het huidige aanbod aan groeps trainingen bestaat uit:

• Outdoor Training (bootcamp)

• Functionele Circuittraining

• KinetiCode Pilates

• BodyShape

• BodyShape Barbell Training

• Step Training

• Zumba Fitness

• PiShape

• SportFit 55+

• Bedrijfsfitness en Bedrijfsclinics

Naast verschillende soorten abon nementen zijn er ook losse les kaarten verkrijgbaar.

Voedingsadvies, Sportvasten- & Vegan Switch coach Naast sporten is een gezonde en uitgebalanceerde voeding essenti eel om sneller resultaten te beha len en natuurlijk ook te behouden.

Bij Active Personal Training kun je terecht voor een voedingsadvies op maat, afgestemd op jouw per soonlijke doelstellingen.

Nicole Timmerman is tevens een gecertificeerd Sportvasten- en Ve gan Switch-coach en biedt bege leiding bij beide Fittergy-program ma’s. Samen met Nicole bepaal je wat jouw lichaam nodig heeft om, naast een goede ontwikkeling en betere prestaties, ook het herstel na het sporten te bevorderen.

Resultaten die je bij beide pro gramma’s kunt verwachten: • 2 tot 6 kg gewichtsverlies • ontgiften van je lichaam op een effectieve manier • 3 tot 7 cm minder buikomvang • meer kracht & energie • verbeterde sportresultaten

Meer informatie

Heb je interesse in Personal- of Duotraining, of wil je graag een gratis groepstraining proberen? Kijk dan voor meer informatie op www.activept.nl of neem contact op met Nicole Timmerman voor een persoonlijk gesprek. Je bent van harte welkom!

Samen keihard werken aan een gezonde leefstijl!
Team Active Personal Training
Stadskrant Weert | 2021 27
NIEUW PROGRAMMA ‘22/’23 Huub Stapel | Jon van Eerd | Waylon Richard Groenendijk | Yentl en de Boer Christel de Laat | Bumba | Jokie en Jet Loes Luca | Tineke Schouten | Brainpower Ellen ten Damme | The Kik | Pieter Derks Assepoester | Gerard van Maasakkers 3JS | Lucas Hamming | Het Zwanenmeer Dennis van Aarssen | Buddy Vedder Dominic Seldis & Francis van Broekhuizen Ashton Brothers | Alex Ploeg ... en nog veel meer! munttheater.nl/agenda Haal de nieuwe theaterbrochure op bij theaterkassa! Koop kaarten voor jouw favoriete voorstelling(en) via:

75 JAAR RICK

RAAKT ONS ALLEMAAL

Kunst amuseert, ontroert, verwon dert, verdiept en daagt uit. Het geeft zelfvertrouwen en brengt mensen bij elkaar. Al vijfenzeven tig jaar raakt RICK mensen met kunst- en cultuureducatie. Wat in 1948 klein begon, groeide door de jaren heen uit tot de bruisende instelling die RICK nu is. Klaar voor de toekomst.

Het verhaal van RICK gaat over mensen. Wellicht heb je er zelf een muziekinstrument leren spelen, een dansles gevolgd of de kneepjes van een ambacht geleerd? Heb je op de basis- of middelbare school les gehad van docenten van RICK? Was je er docent of ben je bij een van de vele optredens en voorstellingen geweest? Op allerlei manieren en in alle fasen van het leven brengt RICK mensen in beweging met kunst en cultuur.

De muziekschool in Weert Het beoefenen van kunst is van alle tijden. Al in het stenen tijd perk maakten grotbewoners tekeningen en bespeelden ze zelfgemaakte instrumenten. Ook in Weert werd door de eeuwen heen gemusiceerd, geschilderd, gebeeldhouwd, etc. Op 6 april 1948 richtten het Cultureel Ge nootschap Weert en diverse muziekverenigingen de Weerter Volksmuziekschool op. Een par ticuliere stichting met als doel

muziek, zang en volksdans in het land van Weert te bevorderen. Door het lage lesgeld kunnen vanaf dan ook leerlingen uit de arbeidsklasse muziekonderwijs krijgen. Enthousiaste mensen, zoals voorzitter W.F. Stoks en broeder Wendel Jordans bren gen het muziekonderwijs in Weert in een stroomversnelling. Dankzij de steun van de gemeen te Weert wordt in 1962 het eer ste eigen gebouw aan de Mo lenstraat in gebruik genomen. Het werkt stimulerend en het aantal leerlingen stijgt naar drie

dans kent dan ongeveer 1.200 leerlingen en groeit letterlijk uit haar jasje.

Stichting Vrije Uren Midden jaren zestig kondigt Joop den Uyl mijnsluitingen aan. Om de werkloze mijnarbeiders hun vrije tijd nuttig te laten be steden, worden er in Limburg meerdere stichtingen van Vrije Uren opgericht. Zo ook op 26 au gustus 1969 in Weert. Het doel is om mensen te stimuleren zich te uiten met beeldende kunst, dra ma & theater, fotografie & video.

Nederweert, Stramproy en Meijel. De cursisten van de stichting Vrije Uren komen steeds meer uit de omge ving van Weert. Het regionale karakter komt terug in de nieuwe namen: Stichting Vrije Uren Streekgewest Weert en de Stichting Streekmuziekschool. Als het Muntcomplex in 1997 een make-over krijgt, veran dert de stichting Vrije Uren haar naam in het Kunstcollege.

Academie voor Muziek en Dans In 2002 zoeken de Streekmu

– muziek, dans, beeldend en theater – worden bijeengebracht in het Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie (RICK). Op dat moment gaat RICK naast amateurkunst ook structureel in zetten op cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs. Door een wijziging in de taakbe schrijving van docenten, komt er meer ruimte voor het experi menteren met kunst in het soci ale domein. Bij de verhuizing in 2018 naar het huidige pand aan de Wilhelminasingel 12 in Weert, komen alle kunstvormen einde

honderd. In 1963 gaat de school verder onder de naam Weerter Muziekschool. Het cursusaan bod breidt uit en in 1968 komt er een aparte afdeling voor dans: ballet. De school voor muziek en

Voor het eerste cursusjaar 19691970 melden zich 132 mensen aan. Het gaat om cursussen te kenen/schilderen, werken met textiel, haken en breien, weven, houtwerken, bloemsierkunst en creatieve handvaardigheid. In 1975 neemt het aantal cursisten in Weert een ware vlucht naar 1.100.

Regionale steunfunctie

In 1973 veranderen zowel de stichting Vrije Uren als de stich ting Weerter Muziekschool hun naam als gevolg van het uitbreidende werkgebied. Zo wordt kunst- en muziekonder wijs gegeven in - de toen nog afzonderlijke - gemeenten Budel, Maarheeze, Leende, Someren,

ziekschool Weert, de Stichting Muziek- en Balletschool Aaltje Noordewier en de Vrije Acade mie uit Deurne elkaar op. Het leidt tot een overeenkomst, waarbij de gemeenten Asten en Deurne aangeven ook gebruik te willen maken van de dien sten van de Streekmuziekschool Weert. Deze uitbreiding ver sterkt de positie van de school in de regio. De instellingen gaan gezamenlijk verder onder de naam Academie voor Muziek en Dans.

RICK

In 2008 besluiten de Acade mie voor Muziek en Dans en het Kunstcollege met elkaar te fuseren. Alle kunstvormen

RICK trakteert!

RICK bestaat in cursusseizoen 2022-2023 maar liefst 75 jaar! Dit jubileum viert de cultuurpartner samen met de inwoners van Weert en de rest van de regio.

En bij feest horen ook cadeautjes. RICK trakteert het hele seizoen op bijzondere kunst en cultuur en reikt elke maand mooie prijzen uit! rickraakt.nl

lijk fysiek samen onder één dak bij RICK. Daarmee is RICK, anno 2022, niet meer weg te den ken als partner op het culturele speelveld in Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant. Of het nu gaat om amateurkunst, cultuuredu catie op school of kunstprojec ten in de maatschappij.

Wil je meer weten over de geschiedenis en ontwikkelingen van RICK?

www.rickraakt75jaar.nl.

Stadskrant Weert Beleeft | 2021
“RICK is een bruisende instelling en klaar voor de toekomst.”
Stadskrant Weert | 2021 29
Pand muziekschool Molenstraat. Première Special Danceteam. Foto: Frankhuizen Photography. Toneelvoorstelling Blauw bloed.
BEAU HOME | MEUBEL NIEUWE STIJL Roermondseweg 109 | 6004 AR Weert Telefoon: 0495 - 540 079 Email: info@beauhome.nl www.beauhome.nl ERIC KUSTER METROPOLIAN LUXURY Kom deze luxury style beleven in Weert. Kom inspiratie opdoen! samen in beweging Op elk punt in je leven... ...is er een plek in Weert waar je terecht kunt, om samen in beweging te komen. Punt Welzijn! puntwelzijn.nl Bezoekadres Beekstraat 54, 6001 GJ Weert Postadres Postbus 112, 6000 AC Weert E info@puntwelzijn.nl | T (0495) 69 7900 LED DISPLAYS NARROWCASTING AUDIOVISUELE INRICHTINGEN PROJECTADVIES EN BEGELEIDING VERKOOP EN VERHUUR VAN AUDIOVISUELE APPARATUUR AVERION is gespecialiseerd in audiovisuele oplossingen voor de industriële en professionelemarkt. Een snel veranderend vakgebied waarin de techniek oneindig veel mogelijkheden en toepassingen biedt. Juist daarom adviseren en begeleiden wij u graag bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van audiovisuele middelen en technieken. Professioneel beeld en geluid zijn niet meer weg te denken in de vergaderruimtes, instructieruimtes, collegezalen en multifuncionele ruimtes. AVERION wil uw partner in multimedia zijn, onze jarenlange ervaring stellen wij graag in dienst van uw persoon lijke wensen. Samen ontwikkelen en realiseren wij een audiovisueel plan op maat. Totaalpartner in multimedia

WeertFM: HIER HOOR JE THUIS!

Een nieuw hoofdstuk voor WeertFM, dé lokale omroep voor Weert en Nederweert. De medewerkers van WeertFM kennen jou en je omgeving. Dat hoor je en dat zie je. WeertFM: Hier hoor je thuis!

Live op de Weerter kermis werd de nieuwe slogan onthuld. Illusionist Nigel Otermans toverde een rode knop tevoorschijn in de studio. Vervolgens drukten Wethouder Martijn van de Heuvel (Weert) en burgemeester Op De Laak (Neder weert) op diezelfde knop. Na een spectaculaire opbouw kwam het Weerterland naar voren. Weert FM: Hier hoor je thuis.

Hier hoor je thuis

Bij WeertFM werken tientallen vrijwilligers dagelijks en wekelijks er aan om zoveel mogelijk mooie radio- en tv-uitzendingen te ma ken. Ook lees je op WeertFM.nl over actualiteiten uit het Weerter land en kijk je interviews terug die te horen/zien waren op Weert FM Radio of TV. De mensen van WeertFM weten waar jij woont, kennen jouw buurt en spreken de zelfde taal. En dat merk je.

WeertFM Radio en TV

Op WeertFM radio hoor je de DJ’s van WeertFM. Zij zorgen voor de

muziek tijdens je werkdag, vrije avond, weekend of wanneer je het nodig hebt. Voor meer informatie bekijk je de radiogids. Op Weert FM TV zie je wekelijks op vrijdag avond, om 19:15 uur, het Weer terland Journaal. Hét journaal van Weert en Nederweert. Daarnaast zijn er thema-uitzendingen rond om de politiek in Weert en Neder weert, carnaval en andere muzika le evenementen.

Deze zenders zijn uitermate ge schikt om uw (reclame)boodschap middels radio- en tv-commercials, naar een groot publiek te presen teren! Er zijn diverse varianten van 10 tot 30 seconden en kunnen vol ledig verzorgd worden.

Bereiksonderzoek WeertFM Radio

• 70% van alle Weerterlanders kent WeertFM als radiozender (bijna 47.000 mensen!)

• WeertFM radio heeft gemiddeld 10.000 luisteraars per dag (op een uitzendgebied van 67.000 inwoners).

• 1 op de 3 Weerterlanders luistert iedere week minstens één keer naar WeertFM radio.

• De gemiddelde luisteraar van WeertFM radio blijft 70 minuten luisteren per luisterbeurt.

• WeertFM radio heeft de hoog ste luisterdichtheid (luisteraars die telkens terugkomen en lang blijvenluisteren) tijdens kantooruren doordeweeks.

• Luisteraars van WeertFM radio beoordelen de zender met een mooie 7,7.

WeertFM beluister je in Weert op 107.5 FM en in Nederweert op 97.0 FM. Kijken kan via Ziggo kanaal 44, KPN 1417 en de andere providers 2064.

Recent marktonderzoek

Adverteren Adverteren op WeertFM radio en WeertFM TV zorgt ervoor dat jouw commercial dagelijks door duizen den mensen in het Weerterland gehoord of gezien wordt.

Radio Commercial Wilt u graag op een effec tieve manier adverteren? Wellicht is radio reclame wat voor u en uw bedrijf of organisatie. Radio com mercials zijn een goede manier om het juiste pu bliek te bereiken. Daarnaast wordt met reclame op de radio een groot publiek bereikt.

door No. 1 Markteffect uit Eindhoven:

TV Commercial

Wilt u graag adverteren op tv door middel van reclame/tv-commercial op lokale televisie?

Dit is dé ideale manier voor ondernemers om te adverteren in Limburg. WeertFM TV zendt een wekelijks nieuwsprogram ma uit met tv-commercials.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor u? Neem contact op met Weert Media Groep:

www.weertmediagroep.nl

Inwoners Weert - Nederweert

WeertFM TV gemiddeld per dag : ± 5.200 kijkers WeertFM gemiddeld per dag: ± 10.000 luisteraars Officieel rapport in te kijken op afspraak

Stadskrant Weert | 2021 31
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.