Page 1

jaargang 2 | woensdag 15 januari 2020

I N T WE N T E R A N D

T O N E E L V E R E N I G I N G O P E N D O E K

N I E U WJ A A R B J D E H A M M E R D A M M E R

www.detorenvantwenterand.net

3

8

10

VRIEZENVEEN

Week3

WEEKBLAD

Gratis huis-aan-huis verspreid oplage 15.000

TWENTERAND

Gratis zaadmengsel voor Jubileumuitgave akkerranden voor boeren De Akker in ‘t Zilver

Boeren in de gemeente Twenterand kunnen tot en met 24 januari 2020 een aanvraag doen voor gratis zaadmengsels voor langs hun akkers. Daarnaast kan er door de agrarische ondernemers een insectenhotel worden aangevraagd om nog meer insecten aan te trekken. Vanuit het Ondernemersfonds Twenterand is er voor de jaren 2018, 2019 en 2020 jaarlijks een bijdrage beschikbaar om in te zetten voor projecten die ten goede komen aan de agrarisch ondernemers in Twenterand. Eerder al zijn er acties opgezet rond asbestsanering en het versterken van het positieve imago van boeren.

Bloemrijk grasland heeft zowel voor agrariërs als voor de omgeving positieve effecten. De bloemen en kruiden zorgen voor toename in biodiversiteit. Bloemrijk grasland trekt allerlei insecten aan, die nuttig kunnen zijn in het helpen bestrijden van plagen in het gewas. Bovendien kan in het bloemrijke grasland een insectenhotel geplaatst worden om nog meer insecten aan te trekken en beschutting te bieden. Deze insectenhotels worden door een sociale werkplaats in Twenterand gemaakt. De insectenhotels zijn 120 cm breed, 75 cm diep en 200 cm hoog in de nok. De insectenhotels kosten vierhonderd euro per stuk. Voor de insectenhotels wordt een eigen bijdrage van 100 euro gevraagd. Het ondernemersfonds vergoedt het resterende bedrag.

• Overhandiging van het jubileumuitgave De Akker in het zilver! aan het bestuur van de Akker en De Zaaier. Onder redactie van Hans Fokke en Germa Brink is het boek ‘Jubileumjaar: De Akker in het zilver!’ uitgegeven. De ontstaansgeschiedenis van De Akker en van De Zaaier is nu zorgvuldiger vastgelegd dan ooit en uitstekend verwoord door de diverse oprichters van het eerste uur. De fotografie is voor een groot deel van Bennie Schotman en verzameld uit eerdere jaren. Donderdag 9 januari vond de overhandiging plaats. Het is een prachtig boekwerk om samen door te lezen, om herinneringen op te halen en te koesteren en om samen heen en weer te bladeren. Een goed geslaagde afwisseling van woord en beeld, anekdotes; van feiten, belevenissen en verhalen. Vanuit verschillende invalshoeken en belevingssferen schetst dit boekwerk een mooie weergave van de doelstelling en activiteiten, waar De Akker en De Zaaier nu en in de nabije toekomst in Vriezenveen en omstreken voor staan. De jubileumuitgave werd uitgereikt aan het bestuur van de Akker en De Zaaier tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst met vrijwilligers. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst keek voorzitter Couzijn Bos van De Akker vooruit op komende Zilveren Akker-activiteiten voor het jubileumjaar. Vrijwel elke maand organiseert de jubileumcommissie op de winkelvloer of in CCK2 of Grote Kerk komend jaar aansprekende activiteiten voor de vrijwilligers en klantenkring. Zo is er op 25 januari een orgelconcert; op 14 februari een groot gospelkoren-event met medewerking van onder andere Clavis, Rejoice en Vision. Gedurende de lente is er voor alle klanten een Zonnebloem-winactie. Jubileumuitgave beschikbaar Alle vrijwilligers hebben de jubileumuitgave al ontvangen tijdens of direct na de nieuwjaarsbijeenkomst. De jubileumuitgave is in beperkte oplage te koop en beschikbaar in de winkel aan het Westeinde 305.

Drie zaadmengels Het zaad wordt in het voorjaar 2020 uitgedeeld om te zaaien langs de akkers of over de kuil te verspreiden. Er is keuze uit drie zaadmengels: zaadmengsel voor kuilbulten (graan en bloemen), akkerrandenmengsel (bloemen, zonnebloemen, erwten en verschillende kruiden) en bloemrijk mengsel (voor langs graspercelen, bermen, erf of tuinen). Met de zaadmengsels kan 500 vierkante meter ingezaaid worden. Daarnaast is het mogelijk om een informatie-/promotiebordje te ontwikkelen die bij de akkerrand geplaatst kan worden. Aanvragen Via dit formulier kunnen boeren in gemeente Twenterand gratis zaadmengels of een insectenhotel aanvragen.

Opbrengst Dorcas Voedselactie 2019 De voedselactie van Dorcas die gehouden werd op 8 november 2019 heeft in Vroomshoop het mooie bedrag van 148,80 euro aan giften opgebracht. Daarnaast zijn er 71 dozen met boodschappen gevuld bij supermarkt Super Coop. Ook de scholen hebben hun best gedaan en daar zijn 30 dozen gevuld. Hiermee zijn in 2019 in totaal 101 dozen vanuit Vroomshoop gevuld. De organisatie wil iedereen die op welke wijze dan ook aan deze actie heeft meegedaan bedanken.


2

de toren van twenterand

WOENSDAG 15 JANUARI 2020 // FAMILIEBERICHTEN

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119: 105

www.detorenvantwenterand.net

Medische diensten Kerkdiensten van zaterdag 18 en 19 januari

van zondag 19 januari

Door zijn Hemelse vader thuisgehaald mijn lieve man

Hendrik Aleidus Aalderink Henk 1 augustus 1932

11 januari 2020

Jannie Aalderink-Vogelzang

Vriezenveen, 11 januari 2020 Correspondentieadres: Huttensingel 18, 7688 RN Daarle De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden. Wij willen de medewerkers van De Weemelanden bedanken voor hun nooit aflatende zorg en aandacht. Dit was voor hem en ons hartverwarmend.

Huisartsen Patiënten met spoedeisende klachten in avond, nacht en weekend worden, na een telefonische afspraak via tel. 0900-3336333, verwezen naar Centrale Huisartsenpost Almelo, 088-5880588, avond-, nacht- en weekenddienst. Tandartsen WESTERHAAR, VROOMSHOOP, DEN HAM, VRIEZENVEEN: Algemeen nummer: 0900-1515. Apotheek WESTERHAAR/VRIEZENVEEN: Apotheek Bom, Koningsweg 38, Vriezenveen, 0546562422. Op zon- en feestdagen gesloten. Openingstijden op zaterdag van 15.00 tot 17.30 uur. Voor spoedgevallen buiten openingsuren dient u zich te wenden tot de dienstapotheek Almelo, 088-7084343 , naast de huisartsenpost in het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo. Om de dienst apotheek te bereiken volgt u de borden spoedpost. Dierenartsen VROOMSHOOP: Dierenartsenpraktijk voor landbouw/huisdieren en kleine huisdieren. Dierenartsen: M. Schaafsma en W. Poelma, telefoon: 0546-642700. SIBCULO-VRIEZENVEEN: Dierengezondheidscentrum Weemelanden-Twenterand, Koningsweg 22, Vriezenveen, 0546-567535.

VRIEZENVEEN: DAP Oosteinde, Oosteinde 164, Vriezenveen. Dierenartsenpraktijk voor kleine huisdieren, landbouwhuisdieren en paarden. Openingstijden: ma t/m vr 8.00 - 17.00 uur. Behandeling volgens afspraak. Ook zonder afspraak mogelijk tijdens inloopspreekuren: ma t/m vr 8.30 - 9.00 en di/do 19.0019.30. Voor spoedgevallen 24/7 bereikbaar op 0546-564796. DEN HAM: Dierenkliniek Den Ham, kliniek voor gezelschapsdieren, paarden, herkauwers en intensieve veehouderij. Voor info: www. dierenkliniekdenham.nl Daarleseweg 35a, 0546-672600. Behandeling volgens afspraak. 24-uurs bereikbaar. DEN HAM / TWENTERAND: Kliniek voor paarden, dierenarts Arthur Asveld, voor informatie www.arthurdierenkliniek.nl, behandeling volgens afspraak, 06-54623303. TWENTERAND: Dierengezondheidscentrum Weemelanden-Twenterand: kliniek voor gezelschapsdieren en herkauwers, J.T.M. Hermens dierenarts, Koningsweg 22 7672 GD Vriezenveen, 0546567535, 24 uurs bereikbaar, voor informatie www. dierengezondheidscentrum.info. Huisdieren gevonden of vermist Amivedi, neem contact op met meldpunt Hardenberg/Ommen, 088-0064653.

Wilt u een familiebericht plaatsen in De Toren van Twenterand? U kunt uw advertentie mailen naar: advertentie@detorenvantwenterand.net of inleveren bij de Bruna te Vriezenveen. Aanleveren kan tot dinsdagmiddag 12.00 uur. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar 0546-209001.

Nederlandse Hervormde Kerk WESTERHAAR: (Nederlands Hervormde Kerk): 09:30 uur, H. Bakhuis Hoogeveen, Voorbereiding Heilig Avondmaal; (Nederlands Hervormde Kerk): 19:00 uur, H. van Ark Wapenveld, Jongerendienst DEN HAM: 10:00 uur, ds. K.W.W. Borsje, Vriezenveen Protestantse Kerk Nederland AADORP: (Aakerk): 10:00 uur, ds. M.H. de Jong VROOMSHOOP: (Kerk. Centrum Het Anker): 09:30 uur, ds. J.A. Droogendijk; 19:00 uur, ds. F. Schipper VRIEZENVEEN: (Pollenkerk): 09:30 uur, ds. A. Prins Bevestiging ambstdragers; (Grote Kerk): 09:30 uur, ds. R.J. Kranen; (Grote Kerk): 14:30 uur, ds. A. Prins; (Grote Kerk): 19:00 uur, ds. G. Doorn Jongerendienst Gereformeerde kerk DEN HAM: 19:00 uur, jeugddienst, ds. R.D. van Hornsveld VRIEZENVEEN: (Ontmoetingskerk Vriezenveen): 09:30 uur, ds. P. ten Kleij - Nijverdal; (Ontmoetingskerk Vriezenveen): 19:00 uur, Orgel Muziek Commissie, Zangdienst WESTERHAAR: (De Bron ): 09:30 uur, ds. T.J.Oldenhuis uit Coevorden Gereformeerde kerk vrijgemaakt DAARLERVEEN: (De Kruiskerk): 09:30 uur, ds. H. J. Visser Themadienst; (De Kruiskerk): 14:30 uur, student R. van Ommen Zwolle

DEN HAM: (Kerkgebouw De Fontein): 10:00 uur, ds. D. de Jong; (Kerkgebouw De Fontein): 14:30 uur, ds. A.M. De Hullu Ommen- West VROOMSHOOP: (De Akker): 09:30 uur, ds. D.F. Ensing; (De Akker): 14:30 uur, ds. J. Zwart Rooms Katholieke Kerk VRIEZENVEEN: (Rooms Katholieke Kerk H. Pancratiusparochie Vriezenveen): 09:00 uur, Parochiele werkgroep, Woord en Communieviering met het gemengd koor Evangelische Gemeente DEN HAM: (Hebron): 10:00 uur, Henk Smelt Baptistengemeente VROOMSHOOP: 09:30 uur, Ds. E. van Duyl; 19:00 uur, ds. W. Munters WESTERHAAR: (Gebouw Baptistengemeente): 10:00 uur, Br. Michel Dethmers Hersteld Hervormde Gemeente VRIEZENVEEN: (Beth-El Kerk Vriezenveen): 19:30 uur, ds. IJ.R. Bijl, Bijbellezing; (Beth-El Kerk Vriezenveen): 09:30 uur, ds. IJ.R. Bijl; (Beth-El Kerk Vriezenveen): 14:30 uur, ds. IJ.R. Bijl Wijkgemeente van bijzondere aard VRIEZENVEEN: (Hervormd Centrum Stjäävelin): 10:00 uur, ds. M. Goudriaan B.A.; (Westerkerk): 09:30 uur, ds. G. Doorn; (Westerkerk): 19:00 uur, ds. R.J. Kranen


www.detorenvantwenterand.net

WOENSDAG 15 JANUARI 2020 // NIEUWS

de toren van twenterand

3


4

de toren van twenterand

WOENSDAG 15 JANUARI 2020 // NIEUWS

www.detorenvantwenterand.net


www.detorenvantwenterand.net

WOENSDAG 15 JANUARI 2020 // ADVERTENTIE

de toren van twenterand

5


6

de toren van twenterand

WOENSDAG 15 JANUARI 2020 // NIEUWS

VRIEZENVEEEN

VROOMSHOOP

Dorpsavond voor plannen De Vriezenhof

Gala-avonden bij De Smoezen

De Vriezenhof houdt op dinsdag 21 januari een bijeenkomst waarin het de bouwplannen presenteert. Deze dorpsavond start om 19.30 uur in de Vriezenhof. De Vriezenhof is bezig met de ontwikkelingen van de bouwplannen. Inmiddels is het gebouw eigendom en kunnen verdere stappen gezet worden. De Vriezenhof is van en voor Vriezenveen; een mooie plek waar Vriezenveners wonen en elkaar ontmoeten. Met de verbouwing wil men er voor zorgen dat dat in de toekomst ook zo blijft. Er zijn nog geen tekeningen om tijdens de bijeenkomst te laten zien, maar De Vriezenhof wil u graag informeren over de stand van zaken en u vragen om mee te denken. Hoe moet het gebouw er uit komen te zien? Welke uitstraling moet het hebben? Wat is belangrijk dat in het gebouw komt? Er ligt nog niets vast. Men hoort graag wat uw ideeën zijn voor een nieuwe Vriezenhof. Help meedenken en kom naar de dorpsavond.

Carnavalsvereniging De Smoezen uit Vroomshoop organiseert op 31 januari en 1 februari de jaarlijkse gala-avonden in activiteitencentrum Het Punt in Vroomshoop. Het beloven twee bijzondere avonden te worden met creatieve optredens vol humor en een verrassende kijk op de samenleving. Prins Alwin I (Alwin Sickman) en adjudant Coen (Coen Kolthof) hopen veel bezoekers te mogen begroeten tijdens deze avonden. De 65-plussers kunnen toegangskaarten kopen voor de gala-avonden bij ZorgSaam Twenterand. Van 15 tot en met 22 januari is het elke doordeweekse ochtend mogelijk voor leden én niet-leden om kaarten te bemachtigen. ZorgSaam Twenterand is gevestigd in Het Punt te Vroomshoop. De reguliere kaartverkoop zal op 25 januari 2020 bij nevenresidentie Café Kremer plaatsvinden. Voor meer informatie: www.desmoezen.nl.

VRIEZENVEEN

DAARLERVEEN

Samen zingen

Statiegeldflessen voor World Servants

Voor alle mensen die van zingen houden wordt er op 21 januari om 14.30 uur in Hervormd Centrum Stjaavelin aan de Krijgerstraat 57 in Vriezenveen een zangmiddag gehouden. U bent van harte welkom van 14.30 tot 16.00 uur, de koffie staat klaar. Er worden liederen gezongen uit: Johannes de Heer, Liedbundel of het Liedboek voor de Kerken.

www.detorenvantwenterand.net

Toen juf Melanie Lensink aankondigde dat ze in de zomervakantie voor World Servants naar het dorpje La-Atari in Ghana gaat om daar de plaatselijke school op te knappen en uit te breiden, ontstond er bij leerlingen van cbs De Veenbrug in Daarlerveen het idee om een actie te houden. Hiermee wilden ze geld inzamelen om aan juf Melanie mee te geven.

DEN HAM

Bus voor de deelnemers van dagbesteding

“Eén van de punten uit de visie van cbs De Veenbrug is dat we leerlingen vanuit persoonlijk eigenaarschap leren samenwerken en behulpzaam te zijn voor een ander. Deze actie, die door leerlingen is bedacht en uitgevoerd, is hier een goed voorbeeld van”. Uiteindelijk is het een actie geworden waarbij zes weken lang statiegeldflessen zijn verzameld. Het resultaat was overweldigend: ruim 2000 flessen zijn er in Daarlerveen en omgeving verzameld wat een bedrag van 568,70 euro heeft opgeleverd. Juf Melanie is door deze actie verder richting haar streefbedrag gekomen. U kunt haar ondersteunen via https://www.worldservants.nl/actieplatform/deelnemer/melanie. TWENTERAND

GBT heeft vragen over het Leerplichtverslag Gemeente Belangen Twenterand heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W gemeente Twenterand over het Leerplichtverslag 2018-2019 en dan met name over de meer kwetsbare leerlingen van het (speciaal) basisonderwijs.

• Vl.n.r. Auke Koops van ‘t Jagt, Herna Wind, Jerry Blekkenhorst, Johan Oordt, Joke Pasop en Erik Kuiper. Voor de deelnemers van de dagbesteding in Den Ham is een mooie bus beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de dagactiviteiten van Carintreggeland-Dagbesteding Den Ham. De aankoop van de bus werd gerealiseerd door de Stichting Voor Elkaar Twenterand, het Haringgilde en het Hammer Ondernemers Collectief (HOC). De oude bus is niet meer door de APK-keuring gekomen. Omdat er geen geld beschikbaar was voor een vervangende bus werd gekeken naar een oplossing. Deze werd gevonden doordat de drie organisaties forse donaties wilden doen. Met dank aan Autobedrijf Bertil Jansen die een goede en veilige bus had staan. Zij hebben de bus nog eens grondig nagezien. Vorige week werd de bus officieel aangeboden . Bij de dagbesteding aan het Goosenplein 1a in Den Ham komen bezoekers met diverse ondersteuningsbehoeftes. Er worden individuele- en groepsactiviteiten aangeboden waaraan bezoekers kunnen meedoen. Denk aan geheugentraining, braintrainer, creatief bezig zijn en bewegen. Er is altijd tijd voor individuele aandacht. Tussen de middag wordt er samen (warm) gegeten en vervoer van en naar huis wordt geregeld. Als u eens wilt komen kijken, loop dan gerust binnen. De bus kan een belangrijke ondersteuning bieden voor de dagactiviteiten. Zo kan de bus gebruikt worden voor bijvoorbeeld een bezoek aan de markt en museum. Of gewoon een (rond) rit in de natuur. Carintreggeland neemt de verzekering en belasting voor haar rekening. Er zijn vier vrijwilligers beschikbaar die op de bus kunnen rijden. De bus kan op aanvraag tegen vergoeding ook voor overige belangstellenden beschikbaar gesteld worden in Twenterand, mits de vrijwilligers kunnen.

Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet brengt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uit aan de gemeenteraad over de ontwikkelingen, het gevoerde beleid en de resultaten op het gebied van de handhaving van de Leerplichtwet en Kwalificatieplicht. Leerplichtverslag 2019 Zo ontving GBT het Leerplichtverslag van de gemeente Twenterand over het schooljaar 2018-2019. Hierin is te lezen dat Twenterand bij elkaar opgeteld 5.891 leerplichtige (5 - 16 jaar) en kwalificatie plichtige leerlingen (16 - 18 jaar) telt, die voornamelijk onderwijs genieten in het primair en voortgezet

onderwijs. Hier zijn de verzuimmeldingen met ruim 11 procent gedaald. Ook het totaal aantal vrijstellingen van de leerplicht daalt. Maar voor wie inzoomt op de meest kwetsbare leerlingen, die van (speciaal) basisonderwijs, zien ze een forse stijging van 1 naar 11 vrijstellingen (op een totaal aantal van 14 leerlingen). Reden van de vrijstelling: lichamelijke of psychische ongeschiktheid van de leerling (artikel 5 lid a). Forse stijging aantal vrijstellingen De fractie van GBT vraagt zich af waarom er niet ingegaan wordt op de forse stijging in het aantal vrijstellingen op basis van artikel 5 lid a voor speciaal basisonderwijs en hoe de gemeente Twenterand weet of de meldingen niet of minimaal zijn gedaan. Ook zou de GBT graag willen weten of de gemeente Twenterand hiermee verwacht of het aantal meldingen verder zal dalen door de extra inzet of zal het aantal meldingen stijgen vanwege de betere zichtbaarheid, meer bezetting en beschikbaarheid van

DEN HAM

Wethouder Harmsen pleit voor duurzame herbruikbare spandoeken Sinds de jaarwisseling hingen er enkele hoogwaardige kunstwerken aan de prachtige muziektent in het centrum van Brinkdorp Den Ham. Om bewuster om te gaan met grondstoffen wil wethouder Harmsen dan ook zijn steentje bijdragen aan het hergebruiken van deze spandoeken. Het eenmalig gebruik van duurzame stoffen ten behoeve van het uiten van zeer scherpe en uiterst humoristische teksten zou immers niet meer passen bij de tijd van nu. “Het zou zonde zijn om deze mooie stoffen slechts eenmalig te gebruiken en het dan aan te bieden bij het grofvuil. Na het uiten van deze teksten is het wassen van de spandoeken op 40 graden dan ook echt een verantwoorde keuze. Er hangt elk jaar wel weer een spandoek dus wat mij betreft gebruiken wij hier dan ook tekens weer hetzelfde stofje voor. Het kleedt de muziek-

• Wethouder Harmsen hoopt dat deze stoffen op een goede en duurzame manier hergebruikt worden. tent zo lekker af,” aldus wethouder Harmsen. De spandoeken zullen na het wasje van 40 graden weer heerlijk fris ruiken en netjes worden opgevouwen. Om het goede voorbeeld te geven heeft wethouder Harmsen dan ook zelf de moeite genomen om deze spandoeken te verwijderen en ze te wassen. “Ook voor dit soort klussen draai ik mijn hand niet meer om,” aldus de kernwethouder van Den Ham.


www.detorenvantwenterand.net

WOENSDAG 15 JANUARI 2020 // ADVERTENTIE

de toren van twenterand

7


8

de toren van twenterand

www.detorenvantwenterand.net

WOENSDAG 15 JANUARI 2020 // NIEUWS

Bedrijvigheid Informatieavond over gebruik natuurlijke producten In Het Punt in Vroomshoop is op dinsdag 21 januari om 19.30 uur een informatieavond over het gebruik van natuurlijke producten. Deze avond wordt georganiseerd door ondernemer Nick Lambers. Lambers opende een jaar geleden zijn eigen winkel aan de Julianastraat in Vroomshoop met onder meer de verkoop van het populaire CBD-olie (cannabidiol). “In de winkel krijgen we regelmatig vragen over het gebruik van deze natuurlijke producten. Mensen willen weten waar het vandaan komt, hoe ze het kunnen gebruiken en wat het betekent voor hun gezondheid. Om mensen meer inzicht en kennis te geven in het gebruik van deze natuurlijke producten, organiseren wij deze informatieavond”, zegt Nick Lambers. Populaire CBD-olie Lambers: “Wij verkopen bijvoorbeeld het populaire CBD-olie. Steeds meer mensen gebruiken dit vanwege het positieve effect op hun gezondheid. Maar we krijgen in de winkel ook veel vragen binnen van mensen die minder bekend zijn met deze natuurlijke producten en het gebruik ervan. Klopt het dat het gebruik van natuurlijke producten preventief jouw gezondheid kan beïnvloeden? Betekent dit dan dat je minder ziek gaat worden en je weerstand kan verhogen en de schadelijke bacteriën kan afbreken? Dit zijn vragen die we vaak horen en daarom organiseren wij voor iedereen deze informatieavond”. Ook krijgen belangstellenden een inkijkje in de herkomst van de producten. Voor iedere bezoeker is er gratis een leuke, gezonde attentie. Aanmelden is niet verplicht, maar kan vooraf wel via Nick Lambers nickvroomshoop@hotmail.com, 06-83170145. WESTERHAAR

VRIEZENVEEN

TWENTERAND

Mille Colori geeft open repetitie

Gemeente in gesprek met oud papierinzamelaars

Bewonerscommissie en Mijande Wonen werken samen aan plan voor De Oale Bouw De afgelopen periode spraken de bewonerscommissie en Mijande Wonen met elkaar over de stappen die partijen samen willen zetten om tot een plan voor De Oale Bouw in Westerhaar te komen. Het gezamenlijke doel is om dat met de bewoners van De Oale Bouw te doen. “Wij hebben de afgelopen periode goede gesprekken gevoerd met Mijande Wonen. Wij hebben zowel onze zorgen als onze ideeën gedeeld. Wij kijken er naar uit om samen te werken aan een nieuw plan voor De Oale Bouw en roepen bewoners op om in gesprek te gaan met Mijande Wonen om hun woonwensen te delen”, vertelt Yvonne Spijker, voorzitter van de bewonerscommissie De Oale Bouw. “De afgelopen tijd voerden we prettige en constructieve gesprekken met elkaar. Ik realiseer me dat we nog best een weg te gaan hebben met elkaar, maar ik kijk er naar uit om om met de bewonerscommissie en de bewoners te werken aan een plan voor een toekomstbestendige wijk”, licht Melanie Maatman, directeur-bestuurder van Mijande Wonen toe. Samenwerking Mijande Wonen onderzoekt samen met de bewonerscommissie welke mogelijkheden er zijn om tot een ander plan voor de wijk te komen. De bewoners van De Oale Bouw worden hierbij betrokken. Zij hebben zelf de keuze of en hoe zij met Mijande Wonen aan tafel willen. Bijvoorbeeld door een individueel gesprek en/of door deel te nemen aan een groepsgesprek. De bewoners ontvangen hier binnenkort meer informatie over. Gewenst resultaat De wensen en behoeften van bewoners en de uitgangspunten van Mijande Wonen worden naast elkaar gelegd, getoetst op haalbaarheid en zijn de basis voor het plan voor De Oale Bouw. Een plan dat moet leiden tot een duurzame wijk en dat aan de vraag van nu en de toekomst voldoet. De verwachting is dat dit plan er na de zomer ligt. Wat betekent dit voor bewoners? De bewoners uit De Oale Bouw zijn via een gezamenlijke nieuwsbrief van de Bewonerscommissie De Oale Bouw en Mijande Wonen geïnformeerd wat dit voor hen betekent. Voorlopig verandert er voor bewoners niets voor hun woonsituatie.

• Het Vrouwenkoor Mille Colori. In januari zijn er open repetitieavonden van Vrouwenkoor Mille Colori in Vriezenveen Als je van zingen houdt, altijd al hebt willen zingen in een koor of gewoon nieuwsgierig bent hoe het er aan toe gaat, dan is dit een kans om er nader kennis mee te maken. Heb je interesse, dan ben je van harte welkom op de maandagavond in gebouw Odeon, Schout Doddestraat 46b in Vriezenveen. De repetities beginnen om 20.00 uur en duren tot 21.45 uur.

Tijdens de laatst gehouden raadsvergadering schaarde de gehele gemeenteraad van Twenterand zich achter de motie die op initiatief van de SGP werd ingediend. Jan Jonker, raadslid SGP, drong eerder al tijdens het raadsdebat over het afvalbeleid aan bij de wethouder om in gesprek te gaan met de oud papier inzamelaars, maar wethouder Abbema hield de boot af. Jonker liet het er niet bij zitten en diende met succes een motie in. Het gesprek zal op korte termijn plaatsvinden. De motie vraagt het college, om op korte termijn een bijeenkomst te beleggen waarbij de gemeente en de oud papier inzamelaars van Twenterand met elkaar het gesprek kunnen voeren over de huidige situatie en afspraken maakt hoe in het vervolg, bij ingrijpende keuzes, het wel of niet wenselijk is om eerst het gezamenlijke overleg te voeren tussen de oud papier inzamelaars en de gemeente. En de gemeenteraad hierover te informeren. Volgens Raadslid Jonker is de gemeente en niet ROVA het aanspreekpunt voor de oud papier inzamelaars. “Er zitten naar onze mening haken en ogen aan, die wat ons betreft in een gezamenlijke bijeenkomst met alle papier inzamelaars besproken zullen moeten worden. Zoals het lijkt wordt er nu onder tijdsdruk een buitenkansje aangeboden, maar ik kan het niet anders zien dat hier ROVA strategisch de handel naar zich toetrekt”. De gemeenteraad nam ook unaniem een amendement van de SGP aan om geen geld uit te geven aan een keukenafvalbakje voor elk huishouden. Jonker: “We moeten onze inwoners niet opzadelen met een afvalprobleem en onze spaarzame centen gaan inzetten in verandering waarvan we weten dat het geld gaat kosten en niet weten wat het oplevert”.

DEN HAM

Open Doek speelt ‘De gouden theepot’ Op zaterdag 1 februari, vrijdag 7 februari en zaterdag 8 februari treedt toneelvereniging Open Doek uit Den Ham op in De Rank. Het stuk dat dit jaar gespeeld wordt is ‘De gouden theepot’ van D.J. Eggengoor. De aanvang is 19.45 uur. De leden van Open Doek hebben met veel enthousiasme en plezier geoefend om begin 2020 weer drie gezellige toneelavonden te kunnen bieden. Het stuk speelt zich af in op de boerderij ‘Ora et labora’ van Sicco Wolderink. Hij woont hier samen met zijn vrijgezelle dochter Aaltje. Sicco heeft het werk niet bepaald uitgevonden en brengt zijn tijd liever door in de bedstee dan op het land. Aaltje houdt met knecht Hendrik de boerderij draaiend. Hoewel er geld zat is, is de boerderij inmiddels wel wat in verval geraakt. Maar dat er geld zit, is in het dorp wel bekend. De vrijgezelle Aaltje wordt dan ook wel ‘de gouden theepot’ genoemd en lijkt dus een goede partij. Buurvrouw Koba Jager ziet haar zoon Tinus graag gekoppeld aan Aaltje. Maar als dat

• De cast van toneelvereniging Open Doek uit Den Ham. lijkt te gaan lukken komen er kapers op de kust. Een projectontwikkelaar die langs komt, hebberige familieleden en zelfs nog huwelijkskandidaten voor Sicco zelf lijken roet in het eten te gaan gooien. Hoe dat alles voor doldwaze situatie gaat zorgen ziet u op de toneelavonden. Kaartverkoop via de bekende adressen of via www.opendoek.com of ‘s avonds aan de zaal.


www.detorenvantwenterand.net

WOENSDAG 15 JANUARI 2020 // NIEUWS

OMMEN

VRIEZENVEEN

Cursus icoonschilderen

Natuurfotografen exposeren in de Peddemorsboerderij

In het voorjaar van 2020 is het weer mogelijk om in Ommen een weekcursus icoonschilderen te volgen. Onder leiding van Frea Zigterman en Ineke Brink uit Tolbert wordt de cursus van 16 tot en met 20 maart in één van de zalen van De Kern aan de Bouwstraat gegeven. Tijdens de cursus wordt er ook informatie gegeven over de achtergronden bij iconen. Er is nog plaats in de groep, beginnelingen zijn ook hartelijk welkom. Op donderdag 23 januari, van 19.30 tot 21.15 uur, is er een informatieavond in de Kern. Alle overige informatie vindt u op de website van het iconenatelier of u kunt bellen: 0594-516430 / 0594-512796. U kunt zich tot uiterlijk 24 februari aanmelden per mail bij info@ iconenachaia.nl, of via het contactformulier op de website www.iconenachaia.nl. TWENTERAND

Nieuwe Twentse werkwijze voor meldpunt Eind 2017 opende GBT een ‘Lokaal Digitaal Meldpunt Huishoudelijke Ondersteuning’. Dit naar aanleiding van de honderden bezwaren en klachten van hulpbehoevenden, mantelzorgers en medewerkers van thuiszorgorganisaties over de wijze waarop (her)indicaties tot stand kwamen. GBT vatte de vele, vooral (soms schrijnende) negatieve, ervaringen samen in een rapport met aanbevelingen hoe het beter kan. Dit heeft geleid tot een nieuwe, succesvolle werkwijze in Twenterand, want nul bezwaren en klachten tot zover. Zo succesvol dat de werkwijze ook in de rest van Twente wordt uitgevoerd. “Het valt allemaal wel mee”, zo werd de gemeenteraad in 2017 menigmaal voorgespiegeld door het toenmalige college. Om er vervolgens bij te vermelden dat “... de hulpbehoevenden of mantelzorgers anders maar de gang naar de bezwarencommissie moesten maken”. Welnu, die gang werd gemaakt. Maar liefst 206 bezwaren en klachten werden ingediend, een kwart van het totaal. GBT wilde weten hoe dit kwam en opende een meldpunt via social media. Duizenden inwoners staken hun mening niet onder stoelen of banken, honderden inwoners deelden hun persoonlijke ervaringen en gaven suggesties ter verbetering. Deze suggesties nam GBT mee in haar aanbevelingen en leverde een rapport in bij het college. Aanvankelijk werd er niets mee gedaan. Het werd ter kennisgeving aangenomen, om maar weer eens aan te geven hoe toen met onze (kwetsbare) inwoners werd omgegaan. Maar na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd alles anders. GBT-wethouder Mark Paters heeft bij zijn aantreden direct werk gemaakt van de aanbevelingen uit het rapport. Moest ook wel, want niet veel later zouden de nieuwe (her)indicaties starten. Nu, na zo’n 200 (her)indicaties, kan de balans worden opgemaakt. Het blijkt dat de nieuwe werkwijze als prettig wordt ervaren, ook al krijgen hulpbehoevenden niet altijd exact het aantal uren wat ze voor ogen hebben. Maar de manier waarop de gesprekken verlopen wordt gewaardeerd. Men heeft echt het gevoel dat er geluisterd wordt naar hun verhaal. Dit verrast GBT niet, want de keukentafelgesprekken en communicatie daaromtrent wordt nu uitgevoerd naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport. Zo is het taalgebruik in brieven vereenvoudigd en begrijpelijk. Met dank aan het Taalpunt. Andere verbeteringen: bij een keukentafelgesprek met een zorgconsulent is, naast de hulpbehoevende, nu altijd een mantelzorger of cliënt-ondersteuner aanwezig. Lees meer op www.detorenvantwenterand.net.

Vorig jaar deden aan de expositie 29 fotografen mee met ongeveer 250 prachtige natuurfoto’s uit de gemeente Twenterand. De expositie begint op donderdag 6 februari en eindigt op zaterdag 22 februari. Fotografen die mee willen doen kunnen zich opgeven tot en met 29 januari 2020, via e-mail expositie. eigenwerk@gmail.com of via mobiel 06-53932218, of tijdens de infoavond. De kosten van deelname zijn tien euro hiervoor krijgt de deelnemer een aantal munten voor koffie/thee. Infoavond Op woensdag 29 januari 19.30 uur is er een infoavond in de Peddemorsboerderij voor de fotografen die zich hebben opgegeven. Dit jaar is een opdracht van de fotografen gevraagd, om een foto in te leveren van ‘Twenterand bloeit’, een initiatief vanuit de gemeente Twenterand, afgedrukt op een a4. Tijdens de expositie kan het publiek kiezen welke foto zij het mooist vinden. De expositie is te bezichtigen op donderdagen 6, 13 en 20, vrijdagen 7, 14 en 21 en zaterdag 8, 15 en 22 februari 2020. De openingstijden zijn donderdag van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. (Meer nieuws op www.detorenvantwenterand.net) VRIEZENVEEN

Vjeans prooten op goundag Op woensdag 22 januari, om 19.30 uur, organiseert de Peddemorsboerderij weer de derde Vjeans prooten op goundag. Dit keer praten ze in de Vriezenvense taal over alle gebruiken en gewoonten rond de jaarwisseling. De entree bedraagt 3,50 euro waarbij passende consumpties zijn inbegrepen. DEN HAM

Hens Runhaar in Expositiehuis Op zaterdag 11 januari is in het Expositiehuis in Den Ham een nieuwe de tentoonstelling geopend. Deze keer werd Hens Runhaar uitgenodigd zijn werk ten toon te stellen.

VRIEZENVEEN

Nieuwjaarsconcert

VROOMSHOOP

Zowel het A-orkest onder leiding van Erik van de Kolk, als het A-slagwerkensemble onder leiding van Niek KleinJan treden op waarbij beide onderdelen van de harmonie ook het mannenkoor onder leiding van Henny Hoedeman zullen begeleiden. Voor de Vriezenveense Harmonie is dit het startsein voor een jaar vol muzikale activiteiten. Voor het mannenkoor is het de opmaat naar haar eeuwfeest, dat in september zal worden gevierd. De entree voor dit concert bedraagt vijf euro. Kaarten in de voorverkoop zijn verkrijgbaar bij Bruna Vriezenveen en boekhandel De Akker. Bij deze voorverkoopadressen kunnen donateurs hun donateurskaart inwisselen voor één entreebewijs. Donateurs zonder kaart of met een machtiging kunnen hun naam en adres mailen naar jubileum@vriezenveenseharmonie.nl. Dan wordt één entreekaart per donateur gereserveerd.

9

De Stichting Peddemorsboerderij organiseert in februari voor de vierde keer een expositie, die gaat over de natuur en dan vast gelegd door fotografen uit Twenterand. De fotogroep van de KNNV afdeling Vriezenveen gaat samen met de Stichting deze expositie organiseren.

Hens Runhaar is het meest bekend door zijn werk voor de Kunstkring Westerhaar. Als medeoprichter en docent heeft hij de afgelopen 47 jaar vele amateurschilders uit Twenterand en omgeving les gegeven. Het werd nu tijd om een andere kant van hem te belichten: het eigen kunstenaarschap. In het Expositiehuis van Den Ham, beter bekend als het Middendorpshuis hangt werk uit diverse series die de afgelopen jaren gemaakt zijn. Portretten, zoals uit de serie portretten van ouderen, schilderijen over vluchtelingen, landschappen en fijn geschilderde stillevens. De laatste op groot formaat. Tijdens de opening gaf Runhaar uitleg over het thema van de tentoonstelling ‘Reflecties

Onder het motto: ‘Al honderd jaar samen de toon gezet’ geven de Vriezenveense Harmonie en het Christelijk Mannenkoor Vriezenveen op zaterdag 18 januari, om 19.30 uur, een gezamenlijk nieuwjaarsconcert in de Ontmoetingskerk te Vriezenveen.

de toren van twenterand

• Veel belangstelling voor de expositie van Hens Runhaar. op jezelf en de wereld’. Aan de hand van een zelfportret en een schilderij van een oudere dame werd uitgelegd hoe confronterend ouder worden kan zijn. Meestal heeft men een beeld van zichzelf als jeugdiger persoon. Toch is het goed hierop te reflecteren en accepteren. Letterlijk reflecteren is te zien in twee grote vazen met fruit. Hierin zie je de maker als fotograaf van dit stilleven gereflecteerd in het glas.

‘Kop of Munt laat je zien dat er altijd een keuze is’ Kop of Munt!, dé theaterproductie over het aangrijpende levensverhaal van Arjan van Essen: de gokverslaafde die zichzelf speelt. Zaterdag 25 januari vertelt hij zijn verhaal in Het Punt in Vroomshoop. Na tien jaar vergeving vragen en sorry zeggen, is het tijd om uit te reiken naar anderen. Hoe een leven met twee gezichten ook twee waarheden kan bevatten. Arjan vergokte geld van anderen, tonnen in totaal. Schokkend, zeker als je een prominent politicus bent, met ook nog vooraanstaande rollen binnen kerk en andere stichtingen. In de tijd dat zijn gokverslaving zich openbaarde was hij een liefhebbende vader en echtgenoot, betrokken docent, gedreven politicus en goede vriend. Hoe heeft hij dit zo lang verborgen kunnen houden? “Doordat ik twee levens leidde, mijn verslaving speelde in een parellelle wereld. Op 11 november 2008 kwam ik met mijn verslaving naar buiten, en ben er toen

• Samen met Maretty van den Mosselaar brengt Arjan van Essen zijn verhaal naar het theater. ook abrupt mee gestopt”, zo verwoordt Van Essen. Van Essen heeft er binnen zijn godshuis schuldbelijdenis voor gedaan en onderwierp zich daarbuiten aan vijf jaar schuldsanering. Samen met Maretty van den Mosselaar brengt hij nu zijn verhaal naar het theater, voor iedereen die geïnteresseerd is in verslaving of er mee te maken heeft of heeft gehad.


10

de toren van twenterand

WOENSDAG 15 JANUARI 2020 // wedstrijdprogramma

VOETBAL V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Donderdag 16 januari Vroomshoopse Boys JO 19-1 - Hulzense Boys JO 19-1 ........................20:15 zaterdag 18 januari Vroomshoopse Boys VR1 - OZC VR2 ..................................................14:30 Vroomshoopseboys JO11-1 - JVC Dedemsvaart JO11-1 ........................09:15 Vroomshoopse Boys JO 19-1 - KVV Achilles’12 JO 19-1.......................15:00 Vroomshoopse Boys JO 17-1 - Raptim Jo 17-1.....................................12:00 SJO JCO JO12-1 - Vroomshoopse Boys JO 12-1 ...................................10:00 Vroomshopse Boys JO 19-2 - Vroomshoopse Boys JO 17-3 ................10:00 HSC’21 JO15-1 - Vroomshoopse Boys JO15-1 ......................................13:00 VroomshoopseBoys 3 - HHC3 ...........................................................14:30 Dinsdag 21 januari Vroomshoopse Boys JO 17-1 - Dedemsvaart JO 17-1 ..........................19:45

KORFBAL KV SDO (W) Zaterdag 18 januari NKC ‘51 E1 - SDO (W) E1 ................................................................... 09:00 Zwart Wit C2 - SDO (W) C2 ................................................................ 11:00 KIOS ‘45 D1 - SDO (W) D1 .................................................................. 11:05 Rigtersbleek B1 - SDO (W) B1 ............................................................ 14:10 Roreko F1 - SDO (W) F1......................................................................14:30 Olympia ‘22 1 - SDO (W) 1 .................................................................15:40 Oranje Zwart 3 - SDO (W) 2 ...............................................................19:00

WESTERHAAR

SDO verliest derby van KIOS’45

www.detorenvantwenterand.net

DEN HAM

Succesvol Nieuwjaarstoernooi bij De Hammerdammer Op zaterdag 11 januari werd het jaarlijkse nieuwjaarsdagdamtoernooi van de Hammerdammer gespeeld bij Harwig in Den Ham. Liefst 48 dammers kwamen op het evenement af. Er werd in drie verschillende klassen gespeeld, de hoofdklasse, eerste klasse en de tweede klasse. Na het openingswoord van de voorzitter Julian Arrindell barstte de strijd los in de verschillende klassen. Er werd met veel passie en plezier gepeeld door de deelnemers. Winnaars Op het eind van de dag kwamen in iedere klasse de twee beste deelnemers van hun poule in aanmerking voor een mooie vleesschotel of rollade. Eerste in de hoofdklasse A was E. van de Pol; tweede werd L. Peters. In de hoofdklasse B ging de eerste prijs naar S. Koopman; tweede werd hier A. Steenbergen. In de eerste klasse A was G. Brink het sterkst; tweede werd B. Nieboer. In de eerste klasse B ging de eerste prijs naar A. Noppers; J.Folkers werd tweede in deze klasse. Eerste in de eerste klasse D was M. Veltink; J. Slotman werd hier tweede. In de eerste klasse C was M. Zwiers de eerste; tweede werd H. Koenderink. De winst in de eerste klasse E ging naar J. Hart; H. Braakman legde beslag op de tweede plaats. In de eerste klasse F won K. Mondria; tweede werd G. Visscher. Tweede klasse In de tweede klasse A werd E. Weijman eerste; de tweede plaats

• Gert Brink en Adriaan Noppers met de gewonnen prijzen tijdens het Nieuwjaarstoernooi bij de Hammerdammer. was voor B. Meijerink. De eerste prijs in de tweede klasse B ging naar H. Bunskoek; tweede in deze klasse werd T. Orions . In de tweede klasse C bleek G. Lohues het sterkst; de tweede prjs ging in deze klasse naar G. Endeman. In de tweede klasse D ten slotte was J. Bonthuis de winnaar; D. Voort eindigde hier op de tweede plek. Nadat de prijzen waren verdeeld ging een ieder weer tevreden huiswaarts en bedankte de Hammerdammer haar sponsors.

VRIEZENVEEN

• SDO neemt de korf onder vuur in de wedstrijd tegen KIOS. Zaterdag 11 januari speelde het eerste team van SDO uit tegen KIOS 1 in Bergentheim. Deze bekende tegenstander stond bij aanvang van de wedstrijd twee plaatsen lager op de ranglijst met een wedstrijd minder gespeeld dan de Twentse ploeg. Voor de Westerhaarders dus een kans om de afstand verder te vergroten en de koppositie te behouden. Om 16.05 uur floot de scheidsrechter de wedstrijd in. Aan het begin van de wedstrijd was KIOS de sterkere partij. Dit leverde ook een 1-0 en 2-1 voorsprong op. Helaas wisten de Oranjehemden niet aan te haken aan het spel van KIOS. En liep de thuisploeg vrij snel weg. Dit beeld veranderde niet voor rust. Ruststand: 10-4. Na rust was het de taak voor de REAS/O&Oformatie om het gat te dichten, erop en erover was het plan. Dit mocht echter niet baten, KIOS nam vlot weer een voorsprong van acht doelpunten. Tot overmaat van ramp moesten twee spelers van SDO een gele kaart incasseren. Het was een totale offday voor SDO. De kansen werden niet benut en de ploeg haalde haar eigen niveau niet. Eindstand: 17-8. Op 25 januari speelt SDO tegen Olympia’22 in Borculo. De wedstrijd begint om 15.40 uur.

Amicitia opnieuw puntloos tegen AVO Het nieuwe jaar heeft vooralsnog weinig goeds in petto voor Amicitia. Na ruim drie weken zonder competitieverplichtingen stond afgelopen zaterdag de wedstrijd tegen AVO uit Assen op het programma. Tussentijds werd er nog wel enkele keren geoefend. Ook onderging de Toyota Drent formatie noodgedwongen een tweetal personele mutaties bij de dames. Na drie minuten spelen was het AVO dat de score opende. Beide ploegen bleken goed aan elkaar gewaagd, wat na vijf minuten leidde tot een 3-3 gelijke stand. Daarna toonde AVO zich de betere ploeg en was het gevaarlijker in de aanval (4-7). Maar omdat de Assenaren slordig in de afronding waren kon Amicitia terug in de wedstrijd komen (8-8). Er leek zelfs een opleving in de wedstrijd te komen toen Amicitia in de slotminuut voor rust de 10-9 scoorde. Het ontbrak de ploeg uit Vriezenveen echer aan voldoende zelfvertrouwen. Volgens coach Patrick Hage is dat onterecht. Hard werken en geloven in jezelf blijft daarom het devies. De

wil om te winnen moet er vanaf spatten om vervolgens de gewenste resultaten te kunnen bereiken. Toch was het opnieuw AVO dat de eerste score in de tweede helft op de klokken bracht (10-10). Kort daarna stond de ploeg uit Assen al weer op voorsprong, maar het lukte Amicitia meerdere keren om op gelijke hoogte te komen (15-15). Binnen tien minuten schakelde AVO een tandje bij en moest Amicitia het antwoord schuldig blijven (15-20). AVO was in die fase duidelijk de bovenliggende partij en had volop balbezit. Amicitia kon het verschil niet meer maken. Weliswaar kwamen de oranjekragen in de slotfase nog terug met drie treffers op rij, maar ook die hielden de punten niet in Vriezenveen. Eindstand 18-20. Volgende wedstrijd Komende zaterdag speelt Amicitia de thuiswedstrijd tegen DOS (W), een ploeg die dit weekend maar nipt verloor van koploper Unitas. De wedstrijd begint om 19.30 uur in sporthal De Stamper, om 18.05 uur voorafgegaan door de reserve ploegen van beide verenigingen.

TWENTERAND

VROOMSHOOP

Old Stars Twenterand beginnen actief

Zeperd voor Sportlust in eerste oefenwedstrijd

De Old Stars Twenterand hebben op vrijdagmorgen 10 januari de training hervat op het sportpark ‘t Twistveen bij vv Voorwaarts in Westerhaar. Meteen was er een goede opkomst van de wandelvoetballers, die zo de oliebollen en appelflappen eruit liepen. Er werd fanatiek getraind onder leiding van de nieuwe trainer Stef Lamberink uit Vroomshoop.

Voetbalvereniging Sportlust is op woensdagavond 8 januari thuis in de oefenwedstrijd hard onderuit gegaan tegen derdeklasser SVVN uit Nijverdal. Na een lange winterstop en met slechts de traditionele crossloop in de benen begon de voorbereiding op de tweede seizoenshelft ditmaal met een wedstrijd en niet met een training.

‘s Middags was er op 10 januari in De Klaampe een bijzonder gezellig en smakelijk buffet, waarvan met volle teugen werd genoten door de Old Stars Twenterand en hun partners. De komende maanden wordt er wekelijks op de vrijdagochtend getraind vanaf 10.00 uur.

Trainer Job Lamberink kon beschikken over een vrij complete groep waardoor er gestart kon worden met de vertrouwde namen. Dit wel in een andere formatie dan de laatste maanden voor de winterstop.

Kennismaken Voetballiefhebbers vanuit geheel Twenterand zijn van harte welkom om kennis te maken met deze snel groeiende tak van sport onder senioren. De Old Stars Twenterand hebben zich alweer ingeschreven voor de jaarlijkse strijd om de Almelo City Cup en ook voor andere toernooien. Ook worden er de nodige sociale activiteiten georganiseerd door en voor de Old Stars Twenterand, waar voetbalplezier, onderlinge ontmoeting en samen leuke activiteiten ondernemen hand in hand gaan.

Verzorgd voetballen was het devies Verzorgd voetballen was het devies en dit lukte bij vlagen ook aardig. Ware het niet dat Sportlust met SVVN een geduchte tegenstander had met veel bewegelijkheid in de ploeg. Het was dan ook de ploeg uit Nijverdal die al na zes minuten op een 0-1 voorsprong kwam. Een bal werd van net buiten het zestienmetergebied onberispelijk aan de goede kant van de linkerpaal geschoten. Na 28 minuten was het opnieuw raak voor de Nijverdallers toen een afgeslagen bal bij de tweede

paal eenvoudig kon worden binnengetikt waarmee de ruststand werd bereikt. Sportlust kwam goed uit de kleedkamer en had van meet af aan de overhand. Al in de 53e minuut werd dit beloond middels een doelpunt. Een kortgenomen vrije trap van Coen Kleinheerenbrink werd door Dennis Jozic met buitenkant rechts in de verre hoek geschoten. Sportlust zette door en leek via opnieuw Dennis Jozic op gelijke hoogte te komen. Dennis kreeg de harde voorzet van Toon van Dam op zeven meter van de goal echter te weinig onder controle en schoot over. Na een uur spelen zette SVVN uit het niets de marge weer op twee na een doorgeschoten vrije trap. Sportlust leek mentaal gebroken door deze tegenslag en liet de groenwitten in 23 minuten nog vijfmaal scoren waardoor de uitslag onnodig hoog opliep: 8-1. Eerste competitiewedstrijd In voorbereiding op de belangrijke eerste competitiewedstrijd tegen De Tubanters oefent Sportlust op zondag en woensdag opnieuw thuis tegen respectievelijk EMMS 2 (reserve eerste klasse) en Enter Vooruit 2 (reserve hoofdklasse).


www.detorenvantwenterand.net

de toren van twenterand

WOENSDAG 15 JANUARI 2020 // SPORT

VROOMSHOOP

VROOMSHOOP

Sportlust slaat terug in tweede oefenwedstrijd

Vroomshoopse Boys verslaat vv Hellendoorn

Sportlust Vroomshoop heeft zondag 12 januari sterk gereageerd op de forse oefennederlaag waarmee het de voorbereiding op de tweede seizoenshelft was begonnen. Tegen het tweede elftal van EMMS, uitkomend in de eerste klasse voor reserve teams, werd een klinkende 6-0 zege behaald. Vanaf de start van de wedstrijd liet Sportlust vele vloeiende aanvallen zien. Het kon zichzelf in die fase van de wedstrijd hooguit kwalijk nemen dat het lang duurde voordat de eerste treffer viel. Na een half uur spelen werd een corner strak aangesneden door Stefhan de Vries en de doelman van EMMS wist de bal niet goed te verwerken waardoor deze doel trof. Slechts een minuut later wist Toon van Dam met een schot van buiten de zestien de score te verdubbelen. Nog voor rust wist Dinand Hankamp knap weg te draaien bij zijn directe tegenstander en vervolgens hard binnen te schieten. Sportlust verdeelde de doelpunten gelijkwaardig over beide helften want ook in de tweede helft werd nog driemaal gescoord. In de 69e minuut werd Tim Spoor op links diep gestuurd en hij bracht Dinand in scoringspositie waardoor laatstgenoemde zijn tweede doelpunt wist te maken. Slechts luttele tellen later wist Tim Spoor zelf het net te vinden. Coen Sickman speelde Tim vrij op de linkerflank en hij koos zoals zo vaak voor een actie naar binnen. Het schot dat volgde werd van richting veranderd waardoor de doelman kansloos was. In de slotminuut viel het laatst doelpunt. Dinand Hankamp werd onreglementair onderuit gebracht waardoor een penalty werd toegekend. Sem Kosse speelt het hele seizoen al verdienstelijk maar wist tot dusver nog geen doelpunt te maken. Het team gunde Sem de strafschop en Sem stelde niet teleur want hij schoot de zesde treffer van de middag binnen. Jongeling Gijs Kleinheerenbrink verdient een eervolle vermelding vanwege een verdienstelijke debuutwedstrijd. Zonder enige ervaring bij het eerste elftal draaide Gijs zeer verdienstelijk 90 minuten mee en hopelijk is dit het begin van een mooie carrière bij het eerste elftal. VRIEZENVEEN

Vrimot verliest van Rijssen Vrimot ging vorige week voor de externe competitie op bezoek bij de schaakvrienden van en uit Rijssen. Halverwege de avond leek er nog niets aan de hand te zijn. Het was tot dan een gelijk opgaande strijd. Maar het liep toch uit op een eclatante nederlaag voor Vrimot. Alleen Humphrey Burer, Peter Burer en Henk KleinJan wisten ieder een half puntje te behalen. En daar bleef het ook bij. Edwin Burer, Boy Doeve en Henry Schoemaker lieten punten liggen waar er meer ingezeten had. Bij Jan van Vliet en Roy Doeve was de situatie niet helemaal duidelijk maar ook die partijen eindigden in verlies. Kortom: een nederlaag van 6,5 tegen 1,5. Voor de interne competitie hielden Jan Keus en Gerard KleinJan elkaar in evenwicht. Kom eens kijken op donderdagavond vanaf 20.00 uur in het jeugdhonk van de vv Deto of bezoek www.vrimot.nl. Wil je een partijtje meeschaken, meld je dan van tevoren even aan. REGIO

IJSTIJD! vriendjes- en vriendinnetjesweek In de week van 13 tot en met 19 januari wordt de IJSTIJD! vriendjes en vriendinnetjesweek georganiseerd. Kinderen die lid zijn van een ijsclub kunnen in die periode tijdens hun eigen trainingsuur vriendjes of vriendinnetjes meenemen, die mee mogen schaatsen. Meedoen is gratis, je moet je alleen even aanmelden via www.bctwente. nl/ijstijd. Het is heel leuk om een keer allerlei trainingsonderdelen mee te maken: diep zitten, glijden op één been of twee benen, valtechniek en hoe je weer opstaat, olifantsoren en beentje over voor de betere schaatsers en natuurlijk nog heel veel meer. Wedden dat je het leuk vindt? Deze activiteit wordt georganiseerd door de gezamenlijke ijsverenigingen die onder het motto IJSTIJD! samenwerken met ondersteuning van de KNSB. Het doel van deze samenwerking is om meer kinderen het schaatsen in clubverband te laten proberen. Hiervoor is de succesvolle Jeugd Schaats Run gehouden waar ruim 100 kinderen aan hebben meegedaan. Op 8 februari wordt een Jeugd-Elfstedentocht georganiseerd.

11

Bij voetbalvereniging Hellendoorn toonde tweedeklasser Vroomshoopse Boys zich donderdagavond 9 januari sterker dan de dit seizoen sterk acterende derdeklasser. De bezoekers kwamen met 0-2 voor, waarna de thuisploeg nog tot 2-2 terugkwam. Het uitspelende team van hoofdtrainer Jan-Peter Jonkman en trainer Henk Harmens stelde daarna orde op zaken: 2-4. De goals werden gemaakt door Jordy Harms, twee keer, en Ramon de Jong, terwijl een speler van vv Hellendoorn de bal in eigen doel werkte. Vroomshoopse Boys oefent zaterdag in Westerbork om 14.30 uur tegen eersteklasser zondag VKW, die oud-Boys-trainer Karlo Meppelink als hoofdtrainer kent. Afgelopen weekend namen velen van de Boys-familie afscheid van het op de leeftijd van 79 jaar overleden Boys-erelid en clubicoon Joop Lantink. Uit vele reacties bleek hoe geliefd de oud-voorzitter van de supportersvereniging en lid van de sponsorcommissie is geweest. Op zaterdag 1 februari wordt er bij de eerste thuiswedstrijd van het eerste elftal na de winterstop tegen WVF nader aandacht besteed aan het overlijden van het erelid Joop Lantink. De blauw-gele verenigingsvlag gaat halfstok, alle Boys-teams houden een minuut stilte en spelers van het eerste elftal dragen dan rouwbanden. De vacatures bij de jeugdafdeling van Vroomshoopse Boys zijn ingevuld. De aan het eind van dit voetbalseizoen scheidende

• Jordy Harms van Vroomshoopse Boys in actie. hoofdjeugdtrainer Stephan Bloemendal van Boys J019, die Reinier de Jong als opvolger weet, wordt de nieuwe trainer van Excelsior’31 uit Rijssen JO19-1. Wel zijn er nog vacatures voor trainer van de B-selectie van de senioren en coach van het in de eerste klasse spelende tweede elftal en trainer-coach van het derde elftal van Vroomshoopse Boys. De vele vrijwilligers van Vroomshoopse Boys worden komende vrijdagavond gefêteerd op de jaarlijkse vrijwilligersavond, die in de kantine ‘t Flierhuus plaatsvindt.

TWENTERAND / UITSLAGEN

VRIEZENVEEN

Bridgen

Vrivo vrouwen buigen het hoofd

Bridgekring Vroomshoop Bridgekring Vroomshoop speelde op dinsdag 7 januari, de derde zitting in de derde ronde. De uitslag was als volgt: A poule 1. Wim Lievers & Peter Heukels, 56,67%; 2. Gerrie Prinsen & Nico Rekers, 56,25%; 3. Gerard v.h. Bolscher & Oscar v. Gorselen, 55,00%. B poule 1. Yolanda Ravelli & Bert de Nobel, 64,17%; 2. Ellie Haverkort & Diny Jansen, 59,17%; 3. Marten Dijkstra & Gerrit Boom, 57,50%.

Bridgeclub Vriezenveen Bridgeclub Vriezenveen speelde op donderdag 9 januari de derde zitting in de derde ronde. De uitslag was als volgt: Poule A: 1. Jan Fokke en Jaap Jurriens, 65,44%; 2. Jan Brunekreef en Hans Kiekebelt, 61.00%; 3. Diane Zomer en Chris Stuut, 58.00%. Poule B: 1. Margriet Osse en Jan Prenger, 71.53%; 2. Monique en Wim Jellema, 61.75%; 3. Jozien ten Broeke en Mieke Mol, 61.06%. VRIEZENVEEN

Bingo bij DETO Twenterand Op vrijdag 24 januari is er in de DETO kantine weer een grandioze bingo avond. De eerste bingoavond van DETO begint om 20.00 uur en zoals gebruikelijk zijn er weer de mooiste prijzen te winnen. De kantine is vanaf 19.00 uur geopend. Iedereen van harte uitgenodigd.

Een zwakke start, een geweldig middendeel in de eerste set en een nipt en ongelukkig verlies in diezelfde set. Nog wel herstel in de tweede set, maar daarna was het bij de ‘big points’ over. Dat is de samenvatting van de vrouwenvolleybalwedstrijd in De Lutte, waar Vrivo met slechts één wissel op de bank het moest opnemen tegen het Losserse Volley ‘68 met heel veel lengte en slagkracht in de ploeg. Zelden speelde Vrivo zo goed als in het middendeel van de eerste set. De ploeg was snel op een flinke achterstand gekomen, maar knokte zich met veel passie terug in de wedstrijd. Het was fantastisch om te zien, hoe en wat er verdedigd werd en hoe de aanval vervolgens ook nog werd afgemaakt. Maar ook Volley ‘68 groeide in de wedstrijd en zo vochten de twee ploegen vanaf 20–20 om ieder punt. Helaas viel het kwartje bij 31–29 verkeerd voor Vrivo. In die fase had de Losserse ploeg niet te klagen over geluk. Maar Vrivo had er in het begin van de tweede set niet onder te lijden. Integendeel! Lang had Vrivo het initiatief en hield Volley ‘68 op flinke achterstand. Pas in de slotfase kwamen de vrouwen uit Losser terug, maar Vrivo drukte alsnog door (20–25). In de volgende sets hielden de ploegen elkaar tot 20-20 in evenwicht, maar door goed geplaatste en toch behoorlijk harde aanvallen maakten de vrouwen uit Losser een einde aan de Vriezenveense hoop. En Vrivo kon er door (letterlijk) achterblijvende passes te weinig tegenover stellen. Veel ballen gingen loos over het net en dat werd onmiddellijk afgestraft (25–20 en 25–21). Vrivo blijft nog wel aan kop, maar de eerste vijf ploegen in de eerste klasse B staan nu heel dicht bij elkaar.

VROOMSHOOP

Eerste plaats voor Jasmijn Op zaterdagmiddag 11 januari stond de Zandstuveloop in Vroomshoop op het programma. Dit is de derde wedstrijd van de Vechtdal Crosscompetitie. Jasmijn Lamberink doet mee met deze competitie. Bij de eerste wedstrijd was Jasmijn verhinderd, bij de tweede wedstrijd eindige Jasmijn als eerste in de competitie. Lijn doorzetten Zaterdagmiddag zette Jasmijn Lamberink de lijn van de afgelopen weken door en liep een prima wedstrijd. Ze hield bij de meisjes de koppositie vanaf het begin van de wedstrijd vast en finishte in een keurige tijd van 6.04 minuten over een afstand van 1.500 meter. Dus weer een eerste plaats. Jasmijn hield haar concurrenten op afstand. Hierdoor doet ze zeer goede zaken

• Jasmijn Lamberink op de hoogste trede van het podium in Vroomshoop. in de competitie en heeft nu al twee eerste plaatsen behaald. Laatste wedstrijd Op zaterdag 29 februari is de laatste wedstrijd in Ommen. Daar wordt de eindstand in de competitie bekend.


12

de toren van twenterand

WOENSDAG 15 JANUARI 2020

www.detorenvantwenterand.net

Profile for Weekblad De Toren

De Toren van Twenterand week 03 2020  

De Toren van Twenterand week 03 2020