Inner Circle Run krant 2019

Page 1

Woensdag 5 juni 2019 Tweede hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard

5

De drie zussen Emma, Sophie en Roos lopen De KidsRun

9

Jeugdspeelpark is blij met bijdragen Inner Circle Run

17

Editie

2019 donderdag 20 juni

INNER

CIRCLE Inner Circle verbindt

RUN

Een initiatief van

www.innercirclerun.nl

Oplage 35.350 exemplaren

Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Rijsoord, Heerjansdam, Oostendam

7e jaargang


De slaaptestweken

Wat is jouw SLAAP-DNA®?

Hoe weet jij welk bed voor jou het meest geschikt is? Doe de gratis slaaptest en ontdek binnen acht minuten jouw SLAAP-DNA®.

450.000 mensen zijn je voor gegaan!

Morgana de Heer H.I.Ambacht Veersedijk 89 078-6813447 www.morgana.nl/hiambacht

85 JAAR Sinds 1934

Boek de slaaptest op www.morgana-slaaptest.nl

Hendrik-Ido-Ambacht


INNER

3

Woensdag 5 juni 2019

CIRCLE

RUN

Van de Voorzitter…. Vorig jaar is Martijn de Vries begonnen in de rol van voorzitter, hoe kijkt hij terug op afgelopen jaar en wat kunnen we komend jaar verwachten ? Martijn vertelt u het u graag. Hij is klaar voor de derde donderdag in juni en kijkt uit naar wederom een prachtige editie van de Inner Circle Run…

We hebben afgelopen jaar zeker niet stil gezeten. We hebben de eerdere plannen die we hadden nog eens goed doorgenomen en besproken. We hebben evaluatie bijeenkomsten gedaan om te kijken wat dit jaar nog beter kan. We hebben overwogen om nu ook een apart 10 KM parcours op te zetten. Maar daar komt toch veel bij kijken. Veiligheid In februari 2018 heb ik mijn eerste kennis- staat op nummer 1 en bepaalde zaken hebmaking gehad met het bestuur. Het voelde ben gewoon extra aandacht nodig. Daarbij is meteen goed en de sfeer die het bestuur mij het ook noodzakelijk om voldoende vrijwilvertelde heb ik gevoeld en ervaren tijdens de ligers te hebben. We hebben besloten deze eerste kennismaking met alle vrijwilligers. De plannen dus voorlopig nog even vooruit te week voor het event en uiteraard de dag zelf schuiven, maar houden iedereen uiteraard was het meest spannend. En dan ervaar je via de social media kanalen op de hoogte ! pas echt wat je aan elkaar hebt. Maar ik kijk We houden dus voor de editie van 2019 het terug op een zeer geslaagde editie en ben bekende en prachtige parcours aan. nog steeds onder de indruk van de manier van samenwerken en de teamspirit die alle We hebben nog meer besproken en besloten afgelopen periode en inmiddels zijn de vrijwilligers hebben. eerste inschrijvingen weer een feit. Ook onze

Colofon De Inner Circle Run krant is een uitgave van

Uitgeverij

Nijverheidsweg 32 3341 LJ H.I.Ambacht Tel. 078 - 681 27 33 www.weekbladdebrug.nl Redactie:

Voorpaginafoto: Cees van Meerten, FotoExpressie Vormgeving:

06-24978881 info@innercirclerun.nl www.innercirclerun.nl

partners zijn weer vol frisse energie en zijn bereid weer alle hulp aan te bieden. We willen bepaalde zaken beter aanpakken en de dag nog beter organiseren. Met dezelfde inspanningen hopen we meer over te houden voor het goede doel, waar we het eigenlijk allemaal voor doen. Dit allemaal voor dezelfde goede doelen als andere jaren; Hospice de Cirkel en het Jeugdspeelpark. Afgelopen jaren hebben we vanuit de stichting deze twee instanties goed kunnen helpen. Maar daar is hulp voor nodig. Enerzijds genoeg sponsoren en uiteraard de deelnemers, anderzijds vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via https://www.innercirclerun.nl/vrijwilliger-mv/ Ik wens iedereen een geweldige Run toe op de derde donderdag in juni.

Martijn de Vries Voorzitter Bolidt Inner Circle Run

Hospice De Cirkel over de Bolidt Inner Circle Run

‘Een loopfeest met een prachtig doel’ Voor de achtste keer op rij staat Hendrik-Ido-Ambacht de derde donderdag in juni in het teken van de Bolidt Inner Circle Run. “Een geweldig initiatief waar we elk jaar opnieuw weer letterlijk en figuurlijk warm voor lopen,” aldus Ad van Driel, voorzitter van het bestuur van hospice De Cirkel. “Het is prachtig om te zien dat heel Ambacht en omgeving voor ons mooie doel komen lopen. Die verbondenheid voelt enorm goed en met de donatie die wij krijgen kunnen wij hele mooie dingen doen voor mensen die niet lang meer te leven hebben.” Een hospice is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal. Ze krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden en ze kunnen rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. Hospice De Cirkel is gevestigd in een vrijstaande woning aan de Vrouwgelenweg. “Tijdens de loop staat de waterpost bij ons voor de deur. Onze vrijwilligers delen het water uit,” vertellen Ester Grootenboer en Iris van Putten, coördinatoren van hospice De Cirkel.

en huiselijke omgeving en ondersteunen en begeleiden ook hun naasten. De Cirkel is er voor iedereen, ongeacht leeftijd en achtergrond. Sinds de oprichting in 2011 heeft De Cirkel kunnen rekenen op de brede en onmisbare steun in de lokale samenleving. Veel bedrijven, kerken, verenigingen, particulieren, serviceclubs en de gemeenten hebben de afgelopen jaren fondsen bijeengebracht. “Ondanks deze inkomsten, een bijdrage van de overheid en de inzet van vrijwilligers blijft De Cirkel grotendeels afhankelijk van donaties. Om geld bijeen te brengen dat nodig is om De Cirkel in stand te houden is de Stichting vrienden van hospice De Cirkel opgericht. Deze vrienden werven actief fondsen zodat De Cirkel de bewoners, hun familie en vrienden de intensieve zorg en begeleiding kan blijven bieden.

“We zijn dolblij met de donatie die we krijgen van de Bolidt Inner Circle Run,” zegt penningmeester Armand Tournois die evenals zijn collega-bestuurslid Annelies de Back elk jaar meedoet aan de Bolidt Inner Circle Run. “Ik vind het elk jaar een feestje om mee te mogen lopen en te zien hoe enthousiast iedereen bezig is met lopen, aanmoedigen of vrijwilligerswerk in en om het parcours.” Hij legt uit dat het geld wordt besteed aan enerzijds de exploitatie en de continuïteitsreserve van het hospice en anderzijds aan een Donaties Zo’n 80 vrijwilligers en twee coördina- aantal praktische zaken. “Net zoals toren bieden de bewoners een veilige thuis slijten onze gebruiksgoederen en

daarnaast zijn er altijd ideeën om het voor onze bewoners nog comfortabeler te maken. Afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld geïnvesteerd in een duobed, uitbreiding en vernieuwing van de opslagruimte, een overkapping, een gedenkplek in de tuin en nieuw meubilair. Al deze aankopen hebben we kunnen doen dankzij giften van bedrijven, stichtingen, organisaties en de donatie die we krijgen van de Bolidt Inner Circle Run. Het geld krijgt dus een goede bestemming en de organisatoren, sponsoren, lopers en andere betrokkenen bij de Bolidt Inner Circle Run leveren daarmee een belangrijke

bijdrage aan een fijne laatste levensfase van onze bewoners.” Bedankt Het bestuur, de vrienden, de coördinatoren en de vrijwilligers van hospice De Cirkel willen via deze weg iedereen die bijdraagt aan de Bolidt Inner Circle Run hartelijk bedanken voor de steun! “Wij hebben enorm veel zin in 20 juni en wensen iedereen heel veel succes met de voorbereidingen. Met elkaar maken we de laatste fase van mensen die niet lang meer hebben te leven een beetje mooier.”

Het bestuur, de coördinatoren en de vrijwilligers van hospice De Cirkel bedanken iedereen voor de steun. Op de foto v.l.n.r. Armand Tournois (bestuurslid), Ingrid Brouwer (vrijwilliger), Krista van Goudswaard (vrijwilliger) en Iris van Putten (coördinator). (Foto: Com’an)


platsingdor nzevakmens ! de

kozijnen specialist uit de de

kozijnen specialist uit de de

kozijnen specialist uit de

de

de

kozijnen specialist uit de VOORDEUREN, OPENSL A ANDE DEUREN, VOORDEUREN, OPENSLAANDE DEUREN,

kozijnen specialist Productie uit de Productie in in eigen eigen fabriek, fabriek, VOORDEUREN, OPENSLAANDE DEUREN,

SCHUIFDEUREN & KOZIJNEN SCHUIFDEUREN & & KOZIJNEN SCHUIFDEUREN KOZIJNEN

Productie in eigen fabriek, plaatsing door door onze plaatsing onze vakmensen! plaatsing door onzevakmensen! vakmensen! U bent van harte welkom in onze showroom!

U bent bent van van harte harte welkom welkom in in onze onze showroom! showroom! U Noordeinde 110, 3341LW Hendrik-Ido-Ambacht

Noordeinde Hendrik-Ido-Ambacht Tel. 078 - 682110, 30 403341LW www.timmerbedrijfpors.nl VOORDEUREN, OPENSLA ANDE DEUREN, Tel. 078 - 682 30 40 www.timmerbedrijfpors.nl

Ubentva hrtewlkominozeshowr m! SCHUIFDEUREN & KOZIJNEN

Productie in eigen fabriek, plaatsing door onze vakmensen! U bent van harte welkom in onze showroom!

Noordeinde 110, 3341LW Hendrik-Ido-Ambacht Tel. 078 - 682 30 40 www.timmerbedrijfpors.nl

VOORDEUREN, OPENSLA ANDE DEUREN, SCHUIFDEUREN & KOZIJNEN

Productie in eigen fabriek, plaatsing door onze vakmensen! U bent van harte welkom in onze showroom!

Noordeinde 110, 3341LW Hendrik-Ido-Ambacht Tel. 078 - 682 30 40 www.timmerbedrijfpors.nl


INNER

5

Woensdag 5 juni 2019

CIRCLE

RUN

Tweede hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard Hospice De Cirkel en de gemeente Papendrecht sluiten binnenkort een koopovereenkomst voor een perceel in de wijk Oostpolder. Op deze kavel die ligt aan de Noordkil/hoek Andoornlaan, gaat het hospice een tweede vestiging realiseren die zich richt op het westelijke gedeelte van de Alblasserwaard. Waard. Om de tweede vestiging te realiseren heeft het hospice een substantiële donatie gekregen van de stichting Fleur in Alblasserdam. Inmiddels is er ook al een aantal andere bedrijven en particulieren dat steun heeft toegezegd. “Dat vinden wij geweldig, want voor de bouw en exploitatie van een hospice is veel geld nodig. We hopen daarom dat nog meer bedrijven, instellingen en organisaties uit de regio onze plannen een warm hart toedragen en ons willen steunen bij de realisatie,” aldus bestuursvoorzitter Ad van Driel van De Cirkel.

meer mensen zich melden.” Hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard krijgt zes bewonerskamers. “Als er in het andere hospice geen plek is, kunnen mensen naar Papendrecht en vice versa. Overigens wonen er nu ook al regelmatig mensen uit de Alblasserwaard in ons hospice in Hendrik-Ido-Ambacht.”

Het nieuwe hospice valt onder hetzelfde bestuur en dezelfde Stichting vrienden. Naast sponsorbijdragen zoekt het hospice voor de AlblasserAlle steun is welkom Het hospice krijgt een regionale functie en richt waard nog vrijwilligers. “Hartverwarmend om zich op de West-Alblasserwaard. Het bestuur te ervaren dat nu al zo’n tien tot vijftien mensen hoopt dat het hospice in de nieuwe regio net zich spontaan hebben aangemeld. We hebben zoveel draagvlak krijgt als in de Zwijndrechtse er in totaal circa tachtig nodig en hopen dat nog

In 2020 open Er is voor gekozen om het huidige hospice De Cirkel als uitgangspunt te nemen bij het Programma van Eisen. “We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. We hebben inmiddels ervaring met het bouwen van een hospice en na bijna acht jaar succesvol operationeel te zijn,

In 2018 heeft een afvaardiging van hospice De Cirkel gesprekken gevoerd met onder anderen de burgemeesters van de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht. Zij omarmen het initiatief van harte en hebben meegedacht over een eventuele locatie. Vanwege de strategische ligging is uiteindelijk gekozen voor Papendrecht-Oost. Er is daar een mooi perceel beschikbaar dat een maatschappelijke bestemming heeft en prima geschikt is om een nieuw hospice conform het Programma van Eisen te laten bouwen. Ook is het goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer.

Bestuursvoorzitter Ad van Driel van hospice De Cirkel (links) en wethouder Kees de Ruijter van de gemeente Papendrecht op het perceel in de wijk Oostpolder. (Foto: Richard van Hoek) kennen we het klappen van de zweep. Uiteraard hebben we ook geleerd. Zaken die destijds minder soepel gingen, proberen we nu anders aan te pakken en bouwtechnische aspecten die in de werkpraktijk minder goed functioneren, passen we nu aan. Daarnaast speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol. Zo komen er zonnepanelen op het dak, kiezen we voor duurzame bouwmaterialen en zorgen we ervoor dat alles zo milieubewust en energievriendelijk wordt gerealiseerd,” aldus de voorzitter. Als alles volgens plan loopt, gaan in 2019 de eerste palen de grond in en opent hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard in 2020 zijn deuren.

Ideaal voor sporters Nieuw: innovatieve matrassen bij Morgana de Heer (H.I.Ambacht) Sport je vaak en vraag je fysiek veel van je lichaam? Dan is het juiste bed essentieel voor een goede en gezonde nachtrust. Met de unieke en gratis slaaptest van Morgana de Heer ervaar je binnen 8 minuten hoe 10 jaar goed en gezond slapen voelt. Met de slaaptest brengen we jouw unieke SLAAP-DNA® in kaart en kunnen we je een perfect passend slaapsysteem adviseren dat precies is afgestemd op jouw lichaamsprofiel en slaapvoorkeuren. Zo wordt je elke dag uitgerust wakker, zeker na een dag van lichamelijke inspanning!

Nieuwe innovatieve collectie Een goed bed begint bij de bodem. Een persoonlijk slaapsysteem geeft je de mogelijkheid om je heupen en schouders meer ruimte te geven, terwijl het je taille extra ondersteuning biedt. Met de juiste én volledig persoonlijke instelling van de bodem liggen je ruggenwervels in een neutrale stand en kan je lichaam optimaal ontspannen en herstellen. Stap twee is het juiste matras. Sinds kort heeft Morgana de Heer een volledig nieuwe en innovatieve collectie Ergosleep matrassen. Het matras blijft de basis van het comfort, maar is nu ook af te stemmen op jouw eigen lichaamsprofiel! Bij

de bepaling van jouw SLAAP-DNA® wordt ook ge- Uiteraard stoppen we daar niet, want ook het meten welk persoonlijk ondersteuningstype het juiste hoofdkussen en dekbed zijn per persoon verschillend en daarmee een wezenlijk onderbeste bij jouw aansluit. Denk hierbij aan: deel van een goede nachtrust. Ook hierin ad• Een correcte zonering van de matras: viseren we je graag. In onze slaapstudio kun je waar moet ruimte gemaakt worden voor vervolgens ons advies voor jou direct uitprobejouw schouders en heupen en heb je be- ren! hoefte aan een extra ondersteuning bij de Kom voor een persoonlijk slaapadvies langs en lende? • Een passende flexibiliteit van de matras: test de nieuwe collectie in onze winkel op de welke mate van tegendruk geeft de matras Veersedijk 89. Wil je zeker zijn dat er iemand in de diverse zones om het juiste comfort te voor jou beschikbaar is? Boek de slaaptest op www.morgana-slaaptest.nl. Lees ook even de bieden aan je lichaam? ervaringen van onze klanten op www.morgana.nl/ervaringen.

De Bolidt Inner Circle Run verbindt Ambachters De Bolidt Inner Circle Run op de derde donderdag van juni is een prachtige, sportieve traditie. Stichting Cascade is al sinds de start in 2013 betrokken bij dit loopevenement voor het goede doel. Met plezier stellen wij de Sophiahal beschikbaar voor alle lopers, vrijwilligers en medewerkers zodat zij gebruik kunnen maken van de faciliteiten van dit moderne sportcomplex in het hart van de Volgerlanden. Hiermee dragen wij graag een steentje bij aan dit mooie initiatief waarvan de opbrengst bestemd is voor Hospice de Cirkel en het Jeugdspeelpark.

De Ambachtse sporthallen De Sophiahal en De Ridderhal worden doorgaans intensief gebruikt door sportclubs en –verenigingen, door particuliere sporters en voor schoolsporten. Verder vinden hier regelmatig sportevenementen plaats en ook de activiteiten en voorstellingen in Cultureel Centrum Cascade trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Daardoor weten wij als geen ander wat er allemaal komt kijken bij het organiseren en uitvoeren van een groots evenement als de Bolidt Inner Circle Run. De enthousiaste vrijwilligers die de organisatie voor hun rekening nemen, verdienen dan ook een groot compliment voor hun inzet!

Natuurlijk is het belangrijk om op een plezierige en gezonde manier te sporten en te bewegen. Wat dit evenement zo bijzonder maakt, is dat de deelnemers naast het sportieve element ook oog hebben voor lokale organisaties. Hospice de Cirkel en het Jeugdspeelpark kunnen deze steun goed gebruiken. Wij wensen iedereen dan ook veel succes en sportplezier tijdens dit fantastische evenement op donderdag 20 juni!

Henk Kooiman

Algemeen Teamleider Stichting Cascade


Een gevarieerde collectie

TEGELS & SANITAIR

Vindt u het lastig uw badkamer tot in detail te ontwerpen? Met keuze uit alle opties in hedendaagse trends voor sanitair én tegels? Maak een afspraak en dan doen wij het samen, van ontwerp tot oplevering.

KOM OOK ZWEMMEN IN HET GROOTSTE ÉN GEZELLIGSTE ZWEMBAD VAN DE REGIO! Ons buitenbad is geopend op:

Bekijk onze vernieuwde website en volg ons ook op Facebook

Waar al uw

Maandag t/m vrijdag Zaterdag en zondag WO O N W E N S E N

tegels en sanitair

07.00 - 20.30 uur 10.00 - 17.00 uur

op het gebied van

WERKELIJKHEID WORDEN

Volg ons voor het laatste nieuws op Facebook: facebook.com/louwert

Maxwellstraat 5 | 3316 GP Dordrecht | Tel: 078 – 6512324 | www.vandijktegel.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur | zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

Hoge Kade 70 | 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht | T 078-6812260 E delouwert@optisport.nl | I www.optisport.nl/louwert

DE NIEUWE RX20

JUMBO

van Daalhuizen wenst alle lopers veel succes met de Inner Circle Run! Opnieuw weet STILL zijn eigen onnavolgbare klasse te verbeteren. De nieuwe RX 20 biedt alleen maar voordelen.

Electrifying:

… de hoogste omslagprestaties in zijn klasse … de grootste wendbaarheid … het grootste bereik op één batterijlading … het beste zicht rondom … de ruimste bestuurderscabine met de slimste bedieningseenheid

STILL Intern Transport B.V. Nijverheidsweg 5 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon: 078 684 52 00 www.still.nl/electrifying

first in intralogistics

STILL-2064 - RX20 Advertentie 92 mm x 127 mm.indd 1

25-04-18 11:53

Voor de echte puzzelaars! Lever onze speciale ‘Bolidt Inner Circle-puzzel’, die ook in deze krant staat, vóór donderdag 20 juni in bij Jumbo van Daalhuizen en maak kans op één van de drie gratis boodschappenpakketten.


or is een scanzuil geplaatst in de winkel waar je via het touchscreen de punt

kunt doneren aan de club van jouw keuze.

7

Woensdag 5 juni 2019

van Daalhuizen stelt voor deze actie een bedrag van € 4000 beschikbaar. De de Sponsoren t eind van actie wordt ditvan bedrag naar verhouding verdeeld over alle gedoneerde

de Kidsrun 2019 epunten enWisse uitgekeerd aan de deelnemende clubs. Wisse Makelaardij & Hypotheken voelt zich thuis in de levendige, frisse gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. En daarom verbinden we ons als sponsor graag aan mooie evenementen die in het dorp plaatsvinden, zoals de Inner Circle Run en alweer voor derde keer de Wisse Kidsrun!

Hendrik-Ido-Ambacht zoals de projecten Lof & Loof, Buytengewoon en de appartementen op de locatie van de voormalige Margrietschool nabij winkelcentrum ‘De Schoof’.

dat jouw favoriete club een zo groot mogelijke financiële bijdrage ontvangt? Verkoop We vinden niets leuker dan onze klanten met alle mogelijke service te begeleiden bij de succesvolle verkoop van hun woning. Goede kennis van de woningmarkt, ruime ervaring in het vak, inlevingsvermogen, enthousiasme, (pro) actief handelen; we doen ons werk met heel veel passie en plezier. En met uitstekend verkoopresultaat!

an zoveel mogelijk mensen op om hun boodschappen bij Jumbo van Daalhuizen te

Het sportieve en samenbindende karakter van het grootste hardloopfeest van Hendrik-Ido-Ambacht vinden wij ontzettend belangrijk. Daarnaast is de Wisse Kidsrun gekoppeld aan 2 goede doelen: met het sponsorgeld wat de kinderen met het lopen inzamelen worden het Jeugdspeelpark en Hospice de Cirkel ondersteund, 2 doelen die iets toevoegen aan ons mooie dorp. Aankoop Hypotheek De meerwaarde van een Wisse aankoopmake- Gewoon goed geregeld! Want dat wilt u. Geen Wij zijn dé actieve makelaar van Hen- laar betaalt zich altijd uit. Juist in een verko- (financiële) adders onder het gras. Uw perdrik-Ido-Ambacht en hebben álles in huis wat persmarkt is het fijn als er een deskundige naast soonlijke situatie glashelder in kaart, met al uw voor u van belang is voor de ver- of aankoop van u staat die reëel blijft en het ‘spel’ kent, objectief wensen en mogelijkheden. Ook op de langere uw woning. Van professionele fotograaf tot ver- is en rekening houdt met zaken die u wellicht termijn. Onze erkende, onafhankelijke hypoag is exclusief door de uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, vergeet. Heeft u specifi eke woonwensen? We theekadviseurs koopbrochure, vanwet hypotheekadvies tot gratis nemen alle tijd voor u en gaan weten het voor u te vinden in het (toekomstig) niet over één nacht ijs. Uiteraard zijn we volleverhuisbus. Alles onder één dak. envoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, woningaanbod! Vist u regelmatig achter het dig transparant over onze dienstverlening en de toegevoegde waarde van de kosten. We regelen het gewoon goed. Tot in de hebben verschillende nieuw- net? skaarten), Momenteel betaald en uit wij te keren statiegeld enOntdek emballage. bouwprojecten in voorbereiding in en rondom aankoopmakelaar. puntjes. Daar kunt u op rekenen!

n te sparen voor jouw club.

1 11

jden: 15 16 m Donderdag

2

3

4

5

6

12

26 31

32

43

9

14

30

39 45

44

54

53

62

zie facebook Jumbo en Hendrik Ido Ambacht, de Schoof 120 de Brug voor Jumbo, de uitslag.

34

40

41

46

47

50

49

58

Lever de oplossing van deze ‘Bolidt Inner Circle-puzzel’ vóór donderdag 20 juni 2019 in bij Jumbo van Daalhuizen en maak kans op één van de drie GRATIS boodschappenpakketten van Jumbo van Daalhuizen.

Openingstijden Maandag 08:00 - 2 Dinsdag 08:00 - 2 Woensdag 08:00 - 2 Donderdag 08:00 - 2 Vrijdag 08:00 - 2 Zaterdag 08:00 - 2 Zondag Gesloten

36

38

52

21 25

29

We hopen dat alle deelnemer(tje)s met veel plezier zullen deelnemen aan de Wisse Kidsrun en dat we er met elkaar een prachtig evenement van kunnen maken in ons dorp. Voel je thuis! Net als wij.

Voor de echte puzzelaars!

10

20

33

35 37

8

13 17 18 19 van 08.00 tot 20.00 van 08.00 23 tot 24 21.00 van 08.00 tot 20.00 28 27

22

7

Alle expertise die u nodig heeft, zit onder één dak. We helpen u graag. Maar thuis voelen gaat een stapje verder. Ontdek het zelf bij Wisse Makelaardij & Hypotheken.

42 48

51 55

59

56 60

Jumbo van Daalhuiz de Schoof 120 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon: 078-681141

57

De Schoof 120 www.jumbovandaalhuizen.nl

61

3341 EB Hendrik Ido Ambacht Winkelcentrum De Schoof www.jumbovandaalhuizen.nl

63

Horizontaal: 1 deel v.e. klok 6 dal 12 verbond 13 wijsje 15 regelmaat 17 kosten koper 19 per adres 20 ijshut 22 vrouwelijk dier 23 koordans 25 water in Utrecht 26 smart 28 zuil 30 zangstuk 31 hoeveelheid 33 naaigerei 35 roem 36 hoge berg 38 gedroogde vrucht 40 muziekinstrument 43 werpanker 45 visbeen 47 voeg 49 mannetjesbij 50 priem 51 plaaggeest 52 Ierland 54 ego 55 water in Friesland 57 naarling 58 honingbij 60 ploegsnede 62 rangtelwoord 63 jachtexpeditie. Verticaal: 2 speels 3 een zekere 4 onmeetbaar getal 5 eikenschors 7 gravin van Holland 8 Frans lidwoord 9 werkschuw 10 griezel 11 Europese taal 14 boekvorm 16 strafwerktuig 18 vervallen woning 19 schaakstuk 21 steensoort 24 oude lengtemaat 27 klein persoon 28 dood dier 29 maand 30 Europees gebergte 32 vlaktemaat 34 wier 37 soort slang 38 specerij 39 eetlust 40 vruchtbare plaats 41 smaad 42 woonplaats 44 gebouw in Amsterdam 46 reeds 48 bloeiwijze 53 voordat 54 een weinig 56 bijbelse figuur 57 jaartelling 59 motorschip 61 voegwoord.

Naam: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... Telefoonnummer: ...................................................................... Oplossing: 13

61

26

44

14

56

33

47

24

33


Voetscandagen D.V. woensdag 12 juni en donderdag 13 juni Heeft u voetklachten of last van uw enkel, knie of rug? Laat uw voeten vrijblijvend en deskundig onderzoeken en ontvang persoonlijk advies van onze therapeuten. Op deze dagen bent u van harte welkom zonder afspraak!

Algemene voetklachten (podologie)

Echografisch onderzoek

+PODOLOGIE

Sportpodologie (voetklachten bij hardlopen)

+PEDICURE

Voetklachten bij kinderen (kinderpodologie)

Steunzolen voor veiligheidschoenen

+SCHOENMODE

Plantageweg 45, 2951GN Alblasserdam (Gratis parkeren!) | Ma t/m Vr 8.30-17.00, Za 10.00-16.00 | www.vreeken-voetverzorging.nl

Bloei cursusjaar 2019 - 2020 gaat van start! Schrijf je in vόόr 1 september 2019 en ontvang 10% KORTING op een workshop of cursus naar keuze! Typ op het online inschrijfformulier actiecode: bloei1920 in om hier direct gebruik van te maken.

% 0 1 RTING

Bij Bloei kun je terecht voor diverse workshops en cursussen. Er is voor ieder wat wils, van baby tot volwassene, met de thema’s: Mooi & Gezond, Persoonlijke groei, Creativiteit en Algemene kennis.

KO

Nieuwsgierig geworden? Kijk voor ons zeer complete aanbod op www.bloeicursussen.nl


9

Woensdag 5 juni 2019

De drie zussen Emma, Sophie en Roos lopen De KidsRun Dit jaar krijgen de twee zussen Emma en Sophie van SOL Admiraal/Krommeweg gezelschap van de jongste telg van het gezin: Roos. De meiden zijn alle drie sportief. “Ik zit op hockey in het team E6 van Derby. We zijn daar al een paar keer kampioen mee geworden. We krijgen daar training van Maus, dat is de vader van één van mijn teamgenootjes. Eerst wilde ik eigenlijk op paardrijden, maar hockey vind ik ook heel leuk”, vertelt Sophie. Ook haar jongste zus, Roos, zou het liefst op de rug van een paard kruipen, maar ik denk niet dat de sport is waar ik op ga. Van papa en mama moest ik eerst mijn zwemdiploma’s halen voor ik op een sport mocht. Maar ik heb nu sinds kort mijn A en B-diploma. Ik denk dat ik ook voor hockey ga kiezen”, vertelt Roos die vorige week zes is

geworden. De oudste van de meiden is Emma. Zij zit bij meester Ruud en juf Claudia in groep 7B. “Ik zit op tennis en krijg bij Hiaten training van Paul en Ruben. Ik speel iedere zondag competitie.” Op de vraag waarom de meiden meelopen zijn ze eensluidend: “Het is gewoon leuk om mee te doen.” Emma loopt alweer voor de vijfde keer mee, terwijl haar zusje Sophie dit voor de vierde keer gaat doen. De twee jongste zussen hopen stiekem op een plekje in de top tien. Emma zegt echter heel nuchter: “Ik weet gewoon dat de kinderen die in groep 8 zitten sneller zijn, maar dat maakt me niks uit hoor.” Tot slot vertellen de drie meiden dat ze ook sponsors gaan zoeken bij hun familieleden, vrienden en buren. Foto en tekst: Ruud van der Wel

Naomi en Marnix van SOL De Watervlinder zijn fanatieke sporters Wie het gesprek aangaat met de tweeling Naomi en Marnix uit groep 5D van SOL De Watervlinder kan gerust even de tijd nemen. Aan woorden heeft het vrolijke tweetal uit de groep van de juffen Daniëlle en Marieke geen gebrek. Hoewel SOL De Watervlinder centraal in wijk De Volgerlanden staat, zijn broer en zus geen Ambachters. “Nee, we wonen net op de rand van Zwijndrecht, tegen De Volgerlanden aan.” In koor meldt de tweeling maar even direct dat ze dit jaar al weer voor de vijfde keer meedoen: “Jaahhaa, we zijn in groep 1

begonnen met de KidsRun en nu zitten we in groep 5.” De twee goedlachse kids zijn uiterst sportief. “We zitten alle twee op judo en op hockey”, neemt Naomi het voortouw. Vooral bij het judo is het duo vaak een gevreesde tegenstander. “We hebben de laatste wedstrijden steeds een medaille gewonnen”, gaat Marnix verder. Maar ook bij het hockey, wat ze beiden bij Derby spelen, zijn ze zeer succesvol. Naomi speelt in het meisjesteam E6 dat door haar vader Maurice getraind wordt. “We zijn op het veld en in de zaal kampioen geworden.”

Broer Marnix kon ook een feestje vieren nadat zijn team, jongens E4, succesvol was in de zaalcompetitie. De tweeling krijgt tijdens de KidsRun ook ondersteuning van hun oudere zus Phileine, die in groep 7 zit. Zowel Naomi als Marnix lopen mee met de KidsRun omdat zij het gewoon heel leuk vinden. “Je weet eigenlijk wel vooraf dat de winnaars kinderen zijn die aan wedstrijdrennen doen. Maar dat maakt ons echt niets uit hoor”, besluit de tweeling.

Foto en tekst: Ruud van der Wel

We hebben de laatste wedstrijden steeds een medaille gewonnen!

Bram en Kjeld gaan de 5 kilometer lopen De twee achtstegroepers Bram en Kjeld van SOL Villa Ambacht hebben zich een tijdje geleden door hun juf uit laten dagen. “Het begon allemaal tijdens een gesprek in de klas. De juf had het hardlopen weer opgepakt en liet foto’s zien. En eigenlijk daagde zij ons toen uit om tijdens de Bolidt Inner Circle Run mee te doen aan de vijf kilometer in plaats van de KidsRun”, vertelt de dertienjarige Kjeld.

die zich hebben aangesloten. “We hebben een speciale groepsapp en we gaan ook nog met elkaar oefenen”, vervolgt Kjeld. Veel loopervaring hebben de twee boys niet. Toch is vooral Bram heel positief gestemd over zijn te verwachte tijd over de 5 kilometer. “Ik denk dat ik hooguit een half uurtje nodig heb”, aldus Bram die van freerunnen en kickboksen houdt. Zijn klasgenoot Kjeld is wat milder in zijn verwachting. “Ik vind de tijd die ik er over ga doen eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. De gezelligheid van “Een aantal kinderen uit onze groep heeft toen het hele evenement staat gewoon voorop. Wel toegehapt”, vertelt zijn klasgenoot Bram. Die hoop ik dat ik de juf voor kan blijven”, aldus uitdaging leek de beide knapen wel leuk, om- Kjeld die onlangs is gestopt met Tang Soo Do dat zij eigenlijk altijd al hadden meegedaan en momenteel op zoek is naar een leuke sport. aan de KidsRun. Behalve de twee jongens zijn er dus nog een aantal leerlingen van groep 8 Foto en tekst: Ruud van der Wel


Scheiden, en nu? Neem contact op voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek om de mogelijkheden met elkaar door te nemen.

info@beersadvocatenkantoor.nl www.beersadvocatenkantoor.nl 078 - 6 823 626

OPENINGSTIJDEN Maandag: GESLOTEN Dinsdag: 08:30-18:00 uur Woensdag: 08:30-18:00 uur Donderdag: 08:30-18:00 uur Vrijdag: 08:30-21:00 uur Zaterdag: 08:30-17:00 uur Veersedijk 55 3341 LL H.I.Ambacht Tel. 078-6848100

WWW.DEFIETSENVANAMBACHT.NL

Wij zijn de sparringpartner voor ondernemers in de ontwikkeling van hun organisatie.

Accountancy • Bedrijfsadvies • Administratie • Belasting Salarisadministratie • Coaching

Dé Hardloopspecialist Hardloopspecialist van Dé van Zuid-Holland-Zuid Zuid-Holland-Zuide.o e.o Dé Hardloopspecialist van Zuid-Holland-Zuid e.o www.runnersworlddordrecht.nl info@runnersworlddordrecht.nl

www.runnersworlddordrecht.nl www.runnersworlddordrecht.nl

info@runnersworlddordrecht.nl info@runnersworlddordrecht.nl

Olijfgaarde 10, 3344 RP Hendrik-Ido-Ambacht tel. 078-3020600 WWW.TUUUR.NL

SERVICE BURO VERSCHOOR 0212666.pdf 1 0212666.pdf 1 0212666.pdf 1

8-6-2018 12:16:17 8-6-2018 12:16:17 8-6-2018 12:16:17

Reparatie en verkoop van witgoedapparaten Service Buro Verschoor is het adres voor reparatie en verkoop van witgoedapparaten zoals koelkasten, afwasautomaten, wasautomaten en drogers.

Uw pand is het visitekaartje van uw organisatie. Het is dan ook belangrijk dat uw pand er van binnen en van buiten verzorgd uitziet. Met Schoonmaakbedrijf Zoeteman heeft u hier geen omkijken naar.

Daarnaast hebben wij een breed assortiment kleine huishoudelijke apparaten én kunt u terecht voor een zeer uitgebreid assortiment onderdelen en accessoires. Onze specialiteit is het vervangen van inbouwapparaten. SERVICE BURO VERSCHOOR Veersedijk 105 3341 LL, Hendrik-Ido-Ambacht Tel: 078 - 6814674

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: Maandag t/m vrijdag: 13.30 - 17.30 uur Vrijdagavond: 19.00 - 21.00 uur Zaterdag: 09.00 - 12.30 uur

WWW.VERSCHOORWITGOED.NL

Een heldere zaak!

In onze werkwijze staan zorg, aandacht en heldere communicatie centraal en kiezen wij zorgvuldig een enthousiaste en betrouwbare medewerk(st)er uit die past bij uw bedrijf.

Al sinds 1973 een begrip!

U kunt bij ons terecht voor een volledig facilitair dienstenaanbod. Helder, efficiënt en gemakkelijk! Heeft u interesse? Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvende offerte.

Schoonmaakbedrijf Zoeteman BV Grotenoord 9 3341 LT Hendrik-Ido-Ambacht tel. 078-6814063 info@zoetemanschoonmaak.nl

www.zoetemanschoonmaak.nl


INNER

11

Woensdag 5 juni 2019

CIRCLE

RUN

Juf Marley loopt mee en support alle kinderen van SOL Met een verleden op nationaal niveau is het niet verwonderlijk dat juf Marley een fanatiek sportster is. Jarenlang sportte de 30 jarige juf van SOL Admiraal / Krommeweg op hoog niveau handbal (vijf jaar op eerste divisie niveau). De wekelijkse trainingen en wedstrijden eisten echter hun tol en dit noopte juf Marley na twee vervelende blessures aan schouder en kruisband te stoppen met de sport die zij al vanaf haar jeugd met veel plezier deed. Door allerlei ontstekingen in de knie verliep het herstel ook niet voorspoedig. De laatste tijd is Marley weer in training en dat gaat op dit moment heel lekker. “Het grote gevaar bij mij is altijd dat ik weer te snel te veel wil gaan doen”, vertelt de juf van kleutergroep 1/2D. “Nu train ik inmiddels weer drie keer per week. Ik ben ook steeds, bij elke training, bezig met het sterker maken van mijn beenspieren.”

Jaren geleden heeft juf Marley al eens meegelopen aan de Boldit Inner Circle Run, maar de laatste jaren kon dat niet vanwege een operatie en herstel van haar knie. “In mijn handbalperiode gingen we ook regelmatig naar het buitenland voor meerdaagse trainingsstages. Heel leuk was het om met mijn hele team in Barcelona een run mee te maken die dwars door Barcelona ging. In de tijd voor mijn blessures liep ik de vijf kilometer binnen de 26 minuten, maar dit jaar ben ik al blij als ik hem binnen een half uur loop”, lacht juf Marley. Voordat juf Marley zelf van start gaat met tal van collega’s is zij eerst als supporter van de kinderen aanwezig. “Ik vind het heel mooi dat er ook een KidsRun is. Ik sta dan als trotse juf alle kinderen van SOL Admiraal Krommeweg luidkeels aan te moedigen”, besluit Marley. Door: Ruud van der Wel

Saskia van der Steen

heeft het hardlopen weer opgepakt Stafmedewerker Saskia van der Steen werkt bij Kinderopvang Ambacht / SOL Ambacht en heeft sinds enige tijd het hardlopen weer opgepakt.

“Vroeger was ik echt wel een fanatieke, actieve hardloper. Ik ging gemiddeld wel drie tot vier keer per week een rondje lopen. Daar is eigenlijk een beetje de klad in gekomen sinds het moederschap”, vertelt de 41-jarige Saskia. “Je probeert altijd een goede balans te vinden tussen fulltime werken, het moederschap en actief sporten. Helaas lukte dit niet altijd even goed en schoot het hardlopen erbij in.” Saskia weet het prille begin van de Bolidt Inner Circle Run nog goed voor de geest te halen. “Het eerste jaar deed mijn broertje mee en dat vond ik echt leuk. Het jaar daarna stond ik langs de kant om mijn collega’s toe te juichen. Daarna ben ik gaan hardlopen om tijdens de derde editie zelf mee te kunnen doen. Ik vind het echt heel mooi om te zien dat de Bolidt Inner Circle Run is uitgegroeid tot een fantastisch evenement, dat elk jaar weer meer sponsors en deelnemers trekt”, gaat Saskia verder die nooit eerder aan andere runs heeft deelgenomen. “Eén keer had ik me voor de Color Run ingeschreven, maar liep ik twee weken voor de Run een blessure op. Wel ben ik trouw gebleven aan Inner Circle Run. Ik heb steeds de vijf kilometer gelopen en ik vind het eigenlijk wel eens tijd voor de tien kilometer. Maar eerlijk gezegd twijfel ik nog een beetje, want ongetraind de tien kilometer lopen is misschien wat hoog gegrepen. Ik bouw weliswaar snel conditie op, maar toch. Ik moet eigenlijk gewoon wat fanatieker gaan trainen.” Saskia houdt zich in het geheel niet bezig met de tijd die zij eventueel gaat lopen. “Ik beleef namelijk absoluut

geen plezier aan het sneller lopen van een afstand. Ik haal veel meer voldoening uit een kilometer langer lopen.” Saskia vindt het leuk om samen met haar collega’s te lopen. “We vertrekken natuurlijk allemaal op hetzelfde moment, maar iedereen loopt wel in zijn/haar eigen tempo. Ook de goede doelen die aan de Boldit Inner Circle Run verbonden zijn, vind ik echt heel goed. De Hospice werkt met alleen vrijwilligers en zij doen zulk goed werk, maar zeker ook emotioneel zwaar werk. Ik heb daar echt diepe bewondering voor. De donatie van het loopevenement is dan ook meer dan welkom bij De Hospice. En ook het Jeugdspeelpark is een goed doel om een deel van de opbrengst aan te doneren. Het Jeugdspeelpark is vorig jaar verhuisd naar een werkelijk schitterende locatie. Mijn dochtertje heeft inmiddels de leeftijd dat we daar van de zomer ook echt eens gaan kijken”, besluit de enthousiaste Saskia. Door: Ruud van der Wel

Bij meester Roy zit het sporten in het bloed Meester Roy is op SOL Admiraal / Krommeweg inmiddels al een bekend gezicht. Vanuit het bedrijfsleven heeft de 32 jarige Roy Kroon de overstap gemaakt naar het onderwijs. “En ik kan wel zeggen dat ik nog geen seconde spijt heb gehad van die overstap”, vertelt Roy. In het onderwijs een relatief nieuwe naam, in de volleybalwereld is Roy Kroon geen onbekende. Al vanaf zijn jeugdjaren sport hij al en een jaar of tien heeft hij dat met veel passie op landelijk niveau gedaan. In het eerste mannenteam van Sliedrecht Sport is menig duel op het scherpst van de snede uitgevochten. Inmiddels heeft Roy het vlaggenschip verlaten en is hij “met andere veteranen” actief in een lager team. “Maar ook daar zijn we allemaal nog bloedfanatiek hoor. En het mooie is dat we al-

lemaal clubmensen zijn en dus vele uurtjes per week in de hal te vinden zijn: als speler, trainer van een jeugdteam of als begeleider.” Behalve het volleybal is Roy altijd te porren voor een sportactiviteit en daarbij staan beachvolleybal en skiën hoog op het lijstje. Dat meester Roy meedoet aan de Boldit Inner Circle Run is dan ook niet verwonderlijk. “In de personeelskamer kwam het onderwerp ter sprake en tja dan is het voor mij eigenlijk niet meer dan normaal om lekker mee te doen. Je doet dat voor jezelf, maar je bent ook een voorbeeld voor de kinderen natuurlijk. En ook de goede doelen die ondersteund worden door de Bolidt Inner Circle Run vind ik fantastisch. Het is toch mooi om te zien hoe duizenden mensen in beweging komen hiervoor.”

Veel ervaring met het lange afstand lopen heeft Roy niet. “Ik heb wel al een paar keer meegedaan aan Strong Vikings Runs. Daar loop je niet veel kilometers achter elkaar. Steeds is er weer een uitdagende hindernis. Maar op het eind van de rit staat de teller toch wel op een kilometer of dertien. Maar ja, in de personeelskamer had ik een grote mond en zei dat ik die tien kilometer wel even zou doen. Dus ik heb me ingeschreven voor de 10 km. Ik hoop dat ik die afstand binnen het uur kan afronden, maar ik streef natuurlijk naar een PR”, besluit de sportieve Roy. Samen met ongeveer 40 collega’s van SOL Ambacht (SOL De Watervlinder, SOL Villa Ambacht en SOL Admiraal/ Krommeweg) gaat hij van start.

Door: Ruud van der Wel


If you want to grow

Florensis is een innovatief tweedegeneratie familiebedrijf sinds 1941, gespecialiseerd in veredeling van nieuwe plantengenetica en productie en verkoop van jonge planten en bloemzaden aan professionele kwekers. Ons assortiment bestaat uit eenjarigen, potplanten, primula’s, violen, vaste planten en snijbloemen. Florensis is gevestigd met hoofdkantoor en primaire productielocatie van ca 11 ha. in Hendrik-Ido-Ambacht. Florensis Cut Flowers in Rijsenhout is de grootste jonge planten leverancier van snijbloemen uit zaad in Europa. Florensis opereert internationaal met onze verkoopkantoren in België, Duitsland/Oostenrijk, Zwitserland, Polen en Italië en agenten in diverse andere landen. Drie eigen buitenlandse locaties in Kenia, Ethiopië en Portugal verzorgen de productie van onbewortelde stekken.

www.florensis.com

Ook in 2016/2017 Taxi uw de specialist Heer heeft

ruime luxe auto’s en busjes om uw vakantie of Verwerking administratie zakenreis • uw Loonadministratie •Ook in 2019/2020 specialist al bij uw•eigen voordeur te laten beginnen. Uiteraard Ook in 2016/2017 uw specialist verzorgen wij •ook uw retourrit vanaf de luchthaven naar uw • Jaarrekeningen • Belastingaangiften rwerking administratie • Loonadministratie • bestemming.advies • • Bedrijfseconomisch • Loonadministratie • • Fiscale•advisering Verwerking k in 2016/2017 uw specialist Ook inadministratie 2016/2017 uw specialist • Jaarrekeningen • Belastingaangiften • • Jaarrekeningen Belastingaangiften • ministratie • Loonadministratie •van Een greep de luchthavens die in de “favorietenlijst” administratie ••advies Loonadministratie • •Verwerking Ook in 2016/2017 uwOok specialist in 2016/2017 specialist de Heer heeft ruime luxe auto’s en busjes om uw vakantie of scale advisering • Bedrijfseconomisch • uwTaxi zakenreis al bij uw eigen voordeur te laten beginnen. Uiteraard van ons navigatiesysteem staan: Taxi de Heer heeft ruime • luxe en busjes om verzorgen wij advies ook uw retourrit vanaf auto’s de luchthaven naar uw Fiscale advisering • Bedrijfseconomisch • ningen • Belastingaangiften • Jaarrekeningen • Belastingaangiften • ng administratie • Loonadministratie de Heer heeft ruime luxe auto’s en busjes om uw vakantie of Verwerking • Loonadministratie • •administratie Schiphol Airport • Taxi Ook in •2016/2017 uw specialist bestemming. uw vakantie of zakenreis al bij uw eigen voordeur zakenreis al bij uw eigen voordeur te laten beginnen. Uiteraard te laten beginnen. •advies Rotterdam The Hague Airport ring • Bedrijfseconomisch • Een greep van luchthavens die in de “favorietenlijst” Fiscale advisering • Bedrijfseconomisch advies • • rrekeningen • Belastingaangiften • • Belastingaangiften verzorgen wij ook uwderetourrit vanaf de luchthaven naar uw • Jaarrekeningen rking administratie • Loonadministratie • van ons navigatiesysteem staan: • Eindhoven Airport bestemming. • Schiphol Airport 24/7 Airport service • Antwerpen Airport • Rotterdam The Hague Airport dvisering • Bedrijfseconomisch advies • Ook in 2016/2017 uw specialist Fiscale advisering • Bedrijfseconomisch advies • • aarrekeningen • Belastingaangiften • • Eindhoven Airport Business 24/7transfers Airport service • Brussel Airport • Antwerpen Airport • •Verwerking administratie • Loonadministratie Een greep van de luchthavens die in de “favorietenlijst” Business transfers • Brussel Airport • Charleroi Airport e advisering• Jaarrekeningen • Bedrijfseconomisch advies • Crew service van ons navigatiesysteem staan: • Charleroi Airport Crew service • Belastingaangiften • • Dusseldorf Airport • Dusseldorf Airport • Schiphol Airport Rolstoelvervoer • Frankfurt Airport Rolstoelvervoer advies • • Fiscale advisering • Bedrijfseconomisch • Frankfurt Airport • Rotterdam•The Hague Airport Taxi Parijs Airport • Eindhoven Airport Taxi service • Parijs Airport 24/7 Airport

• Antwerpen Airport Voor meer informatie: www.taxideheer.nltransfers Business • Brussel Airport Hendrik-Ido-Ambacht - Ridderkerk of 078-6813016 • Charleroi Airport Voor meer informatie: www.taxideheer.nl Crew service Voor meer informatie: • Dusseldorf Airport Rolstoelvervoer www.taxideheer.nl • Frankfurt Airport Taxi • Parijs Airport of 078-6813016 Hendrik-Ido-Ambacht - Ridderkerk


INNER

13

Woensdag 5 juni 2019

CIRCLE

RUN

Het team stelt zich voor:

Verkeersregelaar

SMOELENBOEK 2019 Martijn de Vries voorzitter

Jan van de Wetering penningmeester

Martin Matse Wedstrijdleider

Elbert Dekker Startcommissaris

Angelique van der Werff PR/Facebook

Rene Libeton Parcours en Veiligheid

Suze Libeton secretaris

Evelien van der Waal Kidsrun

Christa Hamels Vrijwilligers

Jan Leijenhorst ICT

Marco Sluijter vice-voorzitter

Marian Putter Vrijwilligers

Een mooie Ambachtse traditie

De derde donderdag van juni komt er weer Als wethouder Sport vind ik hardlopen de meest aan. De donderdag van de Bolidt Inner Circle toegankelijke en op de persoon toegesneden manier van bewegen. Je kunt het alleen doen of Run. samen met anderen. Je kunt het doen wanneer Dit evenement is, hoewel nog jong, inmiddels het jou uitkomt, ’s morgens of ’s avonds. In het verworden tot een mooie Ambachtse traditie. voor jou fijnste weertype. Je hoeft er geen duur En een traditie waarin een belangrijke Ambacht- abonnement voor af te sluiten en een paar loopse waarde centraal staat: omzien en zorgen voor schoenen is voldoende. Je kunt zelf een traielkaar! Ook dat is voor mij gewoon Ambacht. En ningsschema volgen, maar je kunt ook gewoon tegelijkertijd o zo bijzonder. Dat doen we dan voor de lol en je gezondheid een blokje om rendoor samen te sporten. Samen met oude beken- nen. Probeer het eens! En dan is de Bolidt Inner den die we tijdens dit evenement weer tegenko- Circle Run misschien wel een hele mooie gelemen, maar ook met de nieuwe contacten die je genheid om er een start mee te maken. tijdens zo’n mooi evenement legt.

GEZOCHT Bastiaan Veltman Kidsrun

Brigitte van Ast PR/Krant

Arie Alderliesten Parcours en Veiligheid

Desiree Groot jury

Erwin van Diemen microfinist

Renate Leeuwenstein Pr/Krant

Maurice van Bergen kidsrun

Erik Groot scheidsrechter

Natuurlijk is een goede tijd lopen voor sommigen onder ons ook leuk en belangrijk. En dat mag ook. Maar belangrijker nog is het verbindende element van de Bolidt Inner Circle Run. Mogelijk gemaakt door tal van Ambachtse bedrijven lopen we met z’n allen voor het goede doel. Dit jaar voor Hospice De Cirkel en het Jeugdspeelpark. Twee heel verschillende maar beide zeer waardevolle voorzieningen in onze mooie gemeente. Dit alles maakt voor mij dit evenement tot een prachtige traditie met een echt Ambachts DNA. Ik hoop dat iedereen op 20 juni volop geniet van dit prachtige evenement!

Vreeken Voetzorg & Schoenmode blijft ontwikkelen en uitbreiden ALBLASSERDAM • Vreeken Voetzorg & Schoenmode aan de Plantageweg 45 in Alblasserdam is na meer dan 25 jaar nog lang niet uitgegroeid en blijft ontwikkelen om mensen met voetproblemen zo goed mogelijk te helpen. Met name onze podologiepraktijk is in de afgelopen tijd flink uitgebreid en ontwikkeld. U kunt hier terecht wanneer u voetklachten ervaart of bijvoorbeeld last heeft van een hardloopblessure. Er worden naast algemene correctiezolen ook zolen gemaakt voor kinderen, zolen voor in

veiligheidsschoenen en sportzolen. Daarnaast is er ook echografie-apparatuur aanwezig, waarmee de binnenkant van de voet bekeken kan worden en klachten nog beter opgespoord kunnen worden. Op onze afdeling sportpodologie vindt u naast een collectie hardloopschoenen ook de mogelijkheden voor een (hard)loopanalyse en het aanmeten van sportzolen. We hebben geregeld mensen die hardlopen, maar na een aantal kilometers last krijgen van hun voeten. De juiste hardloopschoenen met sportzolen kunnen

dan uitkomst bieden.” Bij Vreeken Voetzorg & Schoenmode wordt er naar gestreefd een zo compleet mogelijk concept te kunnen bieden op het gebied van voetklachten. Daarom vindt u bij ons ook een schoenmodewinkel en een grote pedicurepraktijk. Ook wordt er samengewerkt met onder andere een fysiotherapeut en osteopaat, welke gevestigd zijn in hetzelfde gebouw. Op deze wijze kan iedereen met voetproblemen compleet geholpen kan worden. Voor meer informatie: www.vreeken-voetverzorging. nl.

De Stichting Verkeersregelaar Hendrik-Ido-Ambacht verzorgt binnen Hendrik-Ido-Ambacht en de Drechtsteden de verkeersveiligheid op en rondom evenementen. Ook bij de Innercirclerun zijn wij al jaren met veel van onze vrijwilligers aanwezig om de verkeersstromen rondom het evenement in goede banen te leiden. Naast onze ‘eigen’ vrijwilligers worden er ieder jaar ook zo’n 30 tot 40 vrijwiligers ingezet van buiten de Stichting om het verkeer rondom de Innercirclerun te regelen. Zij hebben speciaal voor de Innercirclerun de e-learning gevolgd om zo bevoegd te zijn om het verkeer te kunnen regelen. Omdat er steeds meer evenementen komen waar wij als Stichting gevraagd worden, zijn wij dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ben jij 18 jaar of ouder, werk je graag in een hecht team, ben je fysiek gezond, heb je een goede beheersing van de Nederlandse taal en vind je het leuk om buiten te werken op wisselende tijden? Reageer dan snel via de website www.verkeersregelaarhia.nl. De vergoeding bestaat uit de wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding. Wil je liever eerst even een dagje meelopen en kijken hoe het gaat? Dat kan natuurlijk ook, neem dan even contact op via de website. De Stichting is ook te volgen via twitter @ VerkeerHIA en via onze Facebookpagina ‘Stichting Verkeersregelaar Hendrik-Ido-Ambacht’. We zien ook dit jaar weer uit naar een mooi en vooral veilig evenement!


ADMINISTRATIEKANTOOR BELASTINGADVIESBUREAU

Op zoek naar Profiteert u al cloud efficiënte vanoplossingen? werken in de cloud?

Wilt u meer informatie?

VERWERKING ADMINISTRATIE

Meer informatie

PERIODIEKEN EN JAARRAPPORTAGE

wsb-solutions.nl/cloud

wsb-solutions.nl/cloud

SALARISADMINISTRATIE BELASTINGAANGIFTEN VOOR ONDERNEMER & PARTICULIER FISCALE ADVISERING WSB, that’s IT! Kolenbranderstraat 20a 2984 AT Ridderkerk 0180 410522 info@admvanderbijl.com

AUTOSERVICE BEL ONS 078-7070975

30 • 3371 EP Hardinxveld-Giessendam • info@wsb-solutions.nl Kade 30 • 3371Kade EP Hardinxveld-Giessendam • info@wsb-solutions.nl

0184 618 837 • www.wsb-solutions.nl 0184 618 837 • www.wsb-solutions.nl

Wij wensen alle lopers veel succes!

Woont u binnenkort in uw droomwoning? 8 twee-onder-een-kapwoningen

www.TenR-autoservice.nl TenR Autoservice | De Plaats 19, 3342 GL Hendrik-Ido-Ambacht

e G a H R e v IN DE VOLGERLANDEN

7 dagen per weeK geopend!

Schrijf u dan nu in via info@stemargroep.nl De Laantjes Hendrik-Ido-Ambacht

VERHAGE VOLGERLANDEN Lever deze voucher in bij VERHAGE Volgerlanden en geniet van een gratis kop koffie!

Sophiapromenade 162 3344 PM Hendrik-Ido-Ambacht (078) 682 2881 www.verhage.nu

De Veldoven 13 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht www.stemargroep.nl


INNER

15

Woensdag 5 juni 2019

CIRCLE

RUN

Looproute

Bolidt Inner Circle Run 2019

Looproute

Wisse KidsRun 2019

Op onze website www.innercirclerun.nl kunt u meer vinden over het programma van 20 juni 2019

INNER

CIRCLE

RUN

Prijs uitreiking en afterparty in T-beaune’s huiskamer

Uitslagen 2018 600m Puppyrun 1. Fayenne Munten 2. Thari de Vlieger 3. Lynn Fransen

00:02:50 00:02:50 00:02:51

1.2km 12-13 Jaar 1. Antonio Garcia 2. Sissy Wanrooij 3. Thomas Van Roosmalen

00:04:26 00:04:31 00:04:31

600m 6-7 Jaar 1. Timo Hotke 2. Mads v/d Heul 3. Aidan Hollem

00:02:19 00:02:25 00:02:26

5km 1. Nixon Fernandes 2. David Bouman 3. Rens de Ridder

00:16:03 00:16:58 00:17:04

600m 8-9 Jaar 1. Luuk Bosveld 2. Yerne Biesterveld 3. Marijn Bruggraaf

00:02:05 00:02:08 00:02:09

10km 1. Ivo Bijl 2. Patrick Kwist 3. Rody Kroon

00:32:25 00:32:58 00:33:41

1.2km 10-11 Jaar 1. Roan Chagas 2. Danine Markesteijn 3. Ruben Van Roosmalen

00:04:14 00:04:26 00:04:28

De prijsuitreiking en de After party van Inner Circle Run zal net als de afgelopen jaren in Hét restaurant van de Volgerlanden plaatsvinden, T-beaune’s Huiskamer. Samen met DJ Badjak willen we er met u een groot feest van maken op donderdag 20 juni! U bent de hele dag welkom voor een gezellig samenzijn met vrienden, familie of collega’s onder het genot van een lunch, een gezellige borrel, een lekkere snack of een heerlijk diner vóór, tijdens of na de run….

T-beaune’s huiskamer www.t-beaune.nl telefoonnummer: 078-6920815 Sophiapromenade 9 3344 PL Hendrik Ido Ambacht

Vrijwilligster Melanie helpt al 4 jaar mee Hallo, ik ben Melanie. Ik ben 31 jaar oud en help al de laatste 4 jaar mee bij de BICR. Ik ben zelf sportief maar vind de BICR zo leuk om mee te helpen. Ik wacht altijd met spanning op de nieuwe oproep. Die meiden doen dat leuk, ieder jaar is het net weer een beetje anders. We kennen elkaar niet persoonlijk maar we hebben toch een leuk contact.

FOTO: CEES VAN MEERTEN, FOTOEXPRESSIE

Wij hopen u graag te mogen ontvangen in onze huiskamer!

Ik doe ieder jaar iets anders, ben begonnen met het invoeren van gegevens van de deelnemers. Afgelopen jaar heb ik op woensdag bij de startnummers voor de kidsrun geholpen. Wat een feest..... Een hele rij kinderen die enthousiast zijn om mee te doen en hun sponsorgeld nog in komen leveren.

Leuk om te doen en gezellig met m’n collega vrijwilligers. Op donderdag heb ik de medailles uitgedeeld aan de finish, prachtig, die trotse gezichten. Dat is echt genieten. Bij de volwassenen is dat ook leuk, maar toch anders. hahaha, behalve die ene loper die over de finish kwam, die zegt ”een medaille is mooi, maar daar hoort natuurlijk wel een zoen bij”. Ja, het is echt leuk, ik heb er weer zin in, dit jaar ben ik verkeersregelaar, eerst de digitale instructie en dan post 18. Ik ben benieuwd welke lopers uit de buurt voorbij komen. Leuk om ze aan te moedigen. Het is toch ook echt een plaatselijk feest. Zie jullie weer op 20 juni!


INNER

16

Woensdag 5 juni 2019

CIRCLE

RUN

Esther en Sascha lopen samen de Inner Circle Run Legendarisch... Zo durf ik de 1ste editie van de Inner Circle Run wel te noemen. We hebben het er nog steeds over; Een wolkbreuk vlak na de start, de straten stonden binnen no time blank, een aantal 10 km. lopers hield het na een ronde van 5 km. voor gezien. Als herinnering, heel toepasselijk, een mooie Bolidt handdoek.

tijdens wedstrijden. Eind 2014 veranderde dat allemaal door een hersenschudding, in 2015 heb ik 9 maanden gerevalideerd en heb geleerd - ben nog steeds aan het leren - beter of liever gezegd anders met mijn visuele beperking om te gaan. Ik ben gaan hardlopen met een buddy, aan een touwtje lopen staat me nog steeds wat tegen, maar het is soms gewoon nodig.

Het jaar daarop stonden er bijna 2 keer zoveel deelnemers aan de start. Deze leuke loop voor het goede doel was op de kaart gezet! Het werd wederom een heldentocht; Vlak voor de start brak de zon door, nauwelijks wind en het was om 20.00 uur nog 25 graden.

Het vinden van een buddy, ofwel het vragen of iemand in mijn tempo wil lopen en wil kijken waar ik veilig kan lopen tijdens een wedstrijd, viel me moeilijk. Ook de vraag bij de organisatie of ik een gratis startnummer kan krijgen voor mijn buddy. De meesten doen daar helemaal niet moeilijk over, maar om het te vragen vind ik nog steeds lastig.

Op 19 juni 2014 was de 3de editie. Voor de gelegenheid hadden mijn loopmaatje en ik een mooi Inner Circle Run shirt aangeschaft, wij liepen de 10 km. in stijl. Vanaf dit jaar was het parcours iets anders en door de Atletiekunie gecertificeerd. Dus die 55 minuten die we liepen was echt over 10 km! Helaas heb ik het een 3-tal jaar laten afweten, er veranderde in die jaren zoveel voor mij. Vanaf mijn geboorte ben ik zeer slechtziend, door ervaring en veel trucjes heb ik me altijd aardig kunnen redden in de ‘ziende’ wereld en zo ook

Het klikte meteen en we hebben sindsdien een aantal leuke loopjes, variërend van 5 tot 21 km. gelopen. Op 21 juni 2018 stonden we samen aan de start van de 7de Inner Circle Run om 5 km. te lopen. Het was goed weer en er stonden geweldig veel deelnemers aan de start. Het was met ruim 1.300 deelnemers aan de 5 en 10 km. erg druk op het parcours, ik had de hulp van mijn buddy hard nodig, dankzij haar heb ik veilig de finish bereikt.

Het laatste stuk naar de finish vind ik wel het leukste deel van het parcours; Je neemt de bocht naar links en dan heb je een paar honderd meter brede weg, in één lijn naar de finish, perfect voor een eindsprint als deze er nog in zit. Donderdag 20 juni a.s. hopen we er weer bij te zijn. Sascha heeft al toegezegd, we gaan deze keer voor 10 km!

Met 10 à 12 km/u. erop vertrouwen dat iemand je nergens tegenaan laat lopen of laat struikelen. Stiekem denk je dat je het zelf ook wel ziet… Maar dat is het… Erop vertrouwen, net als dat ik mijn geleidehond vertrouw. En net als lopen met een geleidehond, moet je ook wennen aan lopen met een buddy. Wat wil je dat hij/ zij wel en niet zegt? Een teveel pratende buddy kan irriteren, maar als ze te weinig zeggen, is het ook niet goed. In 2016 bood Sascha aan mijn buddy te zijn.

Interview met Jolanda Scholten Runnersworld Dordrecht CardioBoxing Ambacht is een enthousiaste sportclub met veel fanatieke en gemotiveerde sporters. Vorig jaar liepen er maar liefst 80 CardioBoxers mee met de Bolidt Inner Circle Run. Allen om het goede doel te steunen en te teamsprit te promoten.

CardioBoxing Ambacht is niet alleen een sportclub. Door de leden wordt er naast sporten veel warmte en gezelligheid ervaren en er ontstaan mooie vriendschappen. Er wordt naast sporten gecoacht op voeding, afvallen, fitter worden, sterker worden, techniekverbetering en er wordt begeleid en gecontroleerd hierop. Hier Aangezien veel CardioBoxers geen ervaring worden grote successen behaald en gevierd. hadden in het hardlopen hadden werd hier meer aandacht aan besteed binnen de lessen Gezamenlijk lekker bezig zijn staat hoog in het en werden er buiten de lessen, hardlooptrainin- vaandel. Zo wordt er ingezet op obstacle runs, extreme weken en natuurlijk de Bolidt Inner gen georganiseerd door de CardioBoxers zelf! Bang zijn om alleen te moeten lopen of om in Circle Run. je eentje als laatst over de finish te gaan is er niet bij. Jolanda hield nauwlettend hun laatste De Ambachtse club is inmiddels zo populair dat lopers in de gaten en coachte hen gezamenlijk er een ledenstop is. Maar ook dit belemmert mensen niet om zich op de wachtlijst te plaatover de finish. Ook dit jaar is CardioBoxing Ambacht weer van sen zodat ze er straks wel aan de slag kunnen. de partij. Er wordt druk getraind om de 5 km of 10 km weer in de benen te krijgen en zo weer Jolanda wenst alle lopers van de Bolidt Inner Circle Run een inspiratievolle loop toe. met elkaar het leuke evenement te beleven.

Jou helpen bij het verbeteren van je hardloopprestaties: daar worden we bij Runnersworld Dordrecht erg enthousiast van. We geven graag zorgvuldig advies over de juiste hardlooptechniek en bieden we een professionele, persoonlijke loopanalyse.. Zo vinden we altijd voor iedereen de goede hardloopschoenen.

je resultaten. Heb jij een voorkeur voor ASICS hardloopschoenen, of juist die van Adidas, New Balance, Brooks, ON, of Nike? Het kan zomaar zijn dat je na onze loopanalyse een andere keuze maakt.

Onze hardloopanalyse is gericht op het vinden van de perfecte schoenen voor jou, met als doel minder blessures en een betere looptechniek Ook wanneer je op zoek bent naar hardlooptips en -prestaties. Door een intake, het analyseren of een uitdagende hardlooptraining ben je bij van je oude hardloopschoenen en een loopanaons aan het juiste adres. Speciaal voor de ge- lyse komen we tot een advies op maat. vorderde hardlopers hebben we professionele hardloopschema’s, met lengtes tot aan marathon-afstanden. De juiste loopschoenen kunnen een groot verschil maken als het gaat om het verbeteren van

Dé Hardloopspecialist van Zuid-Holland-Zuid e.o

www.runnersworlddordrecht.nl 0212666.pdf 1

info@runnersworlddordrecht.nl

8-6-2018 12:16:17


INNER

17

Woensdag 5 juni 2019

CIRCLE

RUN

De Bolidt Inner Circle Run 2019 en wel of geen nieuwe route Tekst: Rene Libeton Toen wij starten met het organiseren van de run was ik wel degene die hier veel werk in gestoken heb maar Ron was de man die de veiligheid op het parcours onder zijn hoede had. Ron is er helaas om prive redenen het tweede jaar al mee gestopt en toen was ik degene die dit opgepakt, en de route zoals die nu gelopen wordt uitgezet heeft. Volgens mij gaan we intussen het 8e jaar in met mij dus voor het 7e jaar als baasje van het team parcours & veiligheid. Als parcours&veiligheid baasje ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid van de lopers en de vrijwilligers op en rond het parcours. Ik moet eerlijk toegeven het is een leuke job maar wel erg druk. Je denk het is elk jaar hetzelfde maar hier vergist men zich toch behoorlijk in. Natuurlijk hoef ik niet meer na te denken hoe de lopers moeten rennen, dit gaat vanzelf. Waar ik wel het hele jaar mee bezig ben is met het rondkijken waar wordt er gebouwd, wat wordt er waar veranderd en aangepast. Als je dit vroeg genoeg zie dan wordt je ook niet verrast en kan je dit gelijk mee nemen voor het nieuwe jaar.

uit te g aan zoeken. Dit moet ik elk jaar weer helemaal na lopen of er veranderingen zijn, en geloof me die zijn er elk jaar weer. Ondanks dat we dezelfde route gebruiken.

Jullie merken dat we wel een nieuwe route willen maar dat het belangrijkste stukje, de veiligheid is.

In de maanden vooraf heb ik regelmatig overleg met de mensen van de gemeente Ambacht, zij werken gelukkig heel erg mee en zij denken niet in problemen maar zij denken gelukkig, mee, en in oplossingen. Dit maak je ook wel eens anders mee hoor. Voor elk probleem wordt een oplossing bedacht, en hier zijn wij heel blij mee. Omdat we tegenwoordig met brandjes, onwel wordingen, terreur, enz. te maken hebben moeten Bij mijn job hoort ook het maken van alle afslui- we bij onze run ook een calamiteiten/scenario tingen, het maken van informatie borden voor de omschrijving hebben. Dit betekend dat we vooraf bewoners om hun vroeg genoeg te informeren over een aantal problemen na moeten denken wanneer er wat gedaan wordt. Dit zijn de grote en dit op papier moeten hebben staan hoe we dit gele borden welke 2 tot 3 weken voor de run in oplossen. Ook dit moet elk jaar weer doorgenoAmbacht staan. Dan krijg je nog het maken van men worden en goedgekeurd worden door ons post specifieke informatie voor elke verkeers- bevoegd gezag, de gemeente. regelaar, we hebben er nu elk jaar 65 nodig. Dit doen we omdat de verkeersregelaar precies moet Het leuke is wel dat je op deze manier wel een weten wat hij op welke kruising wel of vooral niet hoop mensen leert kennen en je weet elkaar nu moet doen, hij hoeft dit dan niet zelf op de avond ook wel eens buiten deze run om te bereiken voor

informatie welke dan weer te maken heeft met mijn beroep. Doordat je de mensen ken via de run heb je vaak een ingang als ik met mijn werk op ons gemeentehuis moet zijn. Dit werkt dan weer twee kanten op en zo leer je elkaar op een andere manier te waarderen. We zijn het afgelopen jaar heel erg druk bezig geweest met het verzinnen van een nieuwe route. 1 aparte 5 en een aparte 10km ronde. Op papier waren we hier wel over uit dat we dit gevonden hadden maar hoe krijgen we dit voor elkaar. Hier hebben we eerst met een kleine groep eens de ronde gefietst, en we waren allen heel blij en over enthousiast. Daarna gingen we dit eens op papier uitwerken en “smoel” geven zoals dat heet. Hier komen dan toch wel de problemen merkten wij. Om dit goed en veilig te kunnen doen betekende dit al dat wij zeker 20 tot 25 extra verkeersregelaars moeten hebben. En hier was onze grootste zorg al gelijk duidelijk. HOE VINDEN WE ZOVEEL EXTRA VERKEERSREGELAARS? Elke uitvoering van de laatste 8 jaar is dit een probleem. We moeten elke keer weer schuiven en zoeken naar goede verkeersregelaars. Als wij nu besluiten om een nieuw parcours te gaan lopen dan moet dit wel veilig gebeuren en anders niet.

en pas daarna het nieuwe parcours moet gaan gebruiken. Om deze reden heb ik het starten met de nieuwe routes dan ook nog even in de ijskast gezet. Jullie merken dat we wel een nieuwe route willen maar dat het belangrijkste stukje, de veiligheid, is van wezenlijk belang of we dit wel of niet moeten doen. Hierbij komt ook nog even om de hoek kijken dat wij een team zijn met mensen die allemaal een voltijd baan hebben en het organiseren van deze run er “even” bij doen. Om alles voor de nieuwe route in orde te krijgen gaat hier denk ik even 4 tot 6 weken werk in zitten voor 1 persoon. In ons hele team is er niemand die klaagt over de hoeveelheid werk maat het moet wel haalbaar zijn. En in het geval van de nieuwe route lijkt dit haalbare het probleem te zijn. Wil je ons dus helpen als verkeersregelaar, vrijwilliger of heb je verstand van verkeerszaken meld je dan aan en help ons. Het aanmelden kan opinfo@innercirclerun.nl wij nemen dan contact met je op welke mogelijkheden er zijn.

Denk nu niet dat dit alles is want het zoeken naar sponsoren gaat het hele jaar door, het zoeken wie kan ons hekken leveren om veilig achter te Dit betekende afgelopen jaar dat wij al heel blij kunnen lopen is ook een klusje wat niet zo maar waren dat we nieuwe routes gevonden hebben, gedaan is. Het fijne is wel dat we een goed team en dit ook naar buiten gebracht hebben in ons hebben welke allemaal hun eigen specialismen enthousiasme maar hoe komen we aan die ver- hebben en elkaar daar waar nodig helpen. keersregelaars? We gaan er voor 2019 weer een leuke avond van Toen we ons deze vraag stelden waren de me- maken en ik hoop dat we met zijn allen weer een ningen verdeeld. De ene zei die vinden we wel hoop geld op kunnen halen voor ons goede doel, maar zelf had ik het gevoel dat we eerst een jaar Het Hospice en Jeugdspeelpark. moeten hebben dat we tegen mensen moeten Tot ziens ergens langs het parcours zeggen sorry, er zijn voldoende verkeersregelaars

Jeugdspeelpark is blij met bijdragen Inner Circle Run Op 7 juli heeft het nieuwe Jeugdspeelpark met een groot feest haar poorten geopend in het recreatiegebied Sandelingen Ambacht. Vanaf dag 1, mede door het prachtige weer, een groot succes. Kinderen hebben heerlijk gespeeld op de (nieuwe) toestellen, maar ook lekker in de ondiepe speelrivier. De bezoekers hebben met de nieuwe geitjes kunnen knuffelen , de alpaca’s kunnen bewonderen en natuurlijk de kleine dieren en de papegaaien in het dierenverblijf kunnen bekijken. Ook is er nu de mogelijkheid om een lekkere kop koffie, een ijsje en een broodje of tosti te nuttigen op het (overdekte) terras of binnen in de “horecagelegenheid”. Mede door de bijdragen van de Bolidt Inner Circle Run hebben we een uniek park kunnen creëren met al heel veel speel- en leermogelijkheden voor de kinderen. Natuurlijk zijn we nog niet helemaal klaar en volledig. Maar op zo’n groot project kan dat ook niet anders. Wensen zijn er zeker nog. Omdat de bezoekers lang blijven, zouden we graag nog een aantal picknicktafels willen aanschaffen en ook op het speeleiland moet er nog een leuk en uitdagend speeltoestel komen. De nieuwe planten en bomen die vlak voor de opening geplant zijn, hebben het behoorlijk moeilijk gehad met de hitte en vooral droogte. Uiteraard heeft het personeel zijn uiterste best gedaan om alles van water te voor-

zien, maar helaas heeft toch niet alles het gered. Dus zou het mooi zijn als we weer wat kunnen aanvullen. Daarom zijn we heel verheugd dat de BOLIDT Inner Circle Run ons ook dit jaar weer steunt. Op dit moment zijn we druk bezig om een mooi educatief programma in elkaar te zetten voor de basisscholen. Zo hopen we dat alle groepen leuke maar vooral leerzame lessen kunnen volgen op het Jeugdspeelpark. Doordat we heel zichtbaar zijn en goed bereikbaar, hebben we veel meer bezoekers dan op de oude locatie. En met alle positieve reacties van onze bezoekers en daardoor goede mond tot mond reclame zal dat alleen maar nog meer worden. De naamsbekendheid van het Jeugdspeelpark wordt tevens vergroot door 2 nieuwe ambassadeurs, Ohio en Kwint. De alpaca’s van het Jeugdspeelpark hebben de harten van al veel mensen gestolen. Zij zijn druk op weg een

Jeugdspeelpark

beroemd duo te worden. Sinds enkele maanden Het bestuur, personeel en vrijwilligers van het kun je ze tegenkomen in Hendrik-Ido-Ambacht. Jeugdspeelpark wensen alle lopers veel succes Een vrijwilliger van het Jeugdspeelpark laten met hun sportieve prestatie. Ohio en Kwint gewoon op straat uit. Het Jeugdspeelpark is gevestigd aan het Rossenburgpad 12 te Hendrik Ido Ambacht


Wij staan voor uw schade garant! Wij werken voor alle verzekeraars 100% originele onderdelen Altijd GRATIS vervangend vervoer GĂŠĂŠn eigen risico* (*Vraag naar de voorwaarden)

Neem contact met ons via het telefoonnummer 078 - 684 95 22 of mail naar info@fwadministraties.nl

Nijverheidsweg 24 3341 LJ H.I.Ambacht

078 - 6819051

vangorpautoschade.nl

Caravanschade Ruitschade


INNER

19

Woensdag 5 juni 2019

CIRCLE

RUN

Innoveren op producten én mensen Hoofdsponsor Bolidt zet hoog in op innovatie Week van de Innovatie Bolidt steekt veel energie in het innoveren van medewerkers. Dat begint bij kennisontwikkeling. Om zichzelf en het bedrijf te verbeteren, worden de medewerkers voortdurend opgeleid en getraind. Ook wordt twee keer per jaar de ‘Week van de Innovatie’ georganiseerd. Daarin krijgen medewerkers de gelegenheid om de innovatie waaraan ze werken, te delen met collega’s. Ook zijn er maandelijks ‘Lunch & Learn-sessies’, waarin medewerkers elkaar bijpraten over Vitale hoofdsponsor Als specialist in kunststof toepassingen opti- een innovatie. Dat kan een nieuw idee van Bolidt maliseert Bolidt de mogelijkheden om traditi- zijn of een innovatie van klanten, waarop ingeonele materialen te vervangen door kunststof speeld kan worden. en daardoor een verbetering te bieden aan de algehele leefomgeving en het milieu door con- Bolidt Academy en app tinu te innoveren en verbeteren. Bolidt biedt al- Kennis en kunde zijn cruciaal voor alle medeles onder één dak: van ontwikkeling, productie, werkers van Bolidt, ook de applicateurs die de verkoop tot applicatie overal ter wereld. Bolidt kunststofvloeren, slijtlagen en scheepsdekken is overtuigd hoofdsponsor van de Inner Circle over de hele wereld aanbrengen. Dat is echt een Run. “Omdat we het een fantastisch initiatief vak apart en wordt uitsluitend toevertrouwd vinden,” zegt Rientz Willem Bol - CEO van Bo- aan eigen vakmensen, die hiervoor een uitgelidt. “Maar ook omdat het hoofdsponsorschap breide opleiding volgen aan de Bolidt Academy. goed aansluit bij onze organisatie, waarin vi- Hier leren ze alles over de eigenschappen van taliteit een belangrijke rol speelt. Wij helpen de kunststofsystemen, de verwerking van de medewerkers om zo vitaal mogelijk te zijn en te materialen, de geschiktheid van de ondergrond blijven, lichamelijk én geestelijk. Bij Bolidt zitten en de invloed van klimatologische omstandigwe nooit stil en zijn we altijd bezig met nieuwe heden. Ook is speciaal voor medewerkers een ideeën, plannen en innovaties. Dat vraagt om kennisapp voor de smartphone ontwikkeld om vitale medewerkers, want wie gezond is heeft het kennisniveau nog verder te verhogen. Deze kennisapp leert medewerkers in een paar minumeer energie.” ten per dag spelenderwijs alles wat ze moeten weten en zorgt ervoor dat kennis nooit meer Bolidt Innovation Center Innovatie zit Bolidt in het DNA. Tijdens het be- vergeten wordt. Door gebruik te maken van denken van innovatieve kunststoftoepassingen, kunstmatige intelligentie weet de app precies het samenwerken met partners en het co-creë- wanneer de Bolidt-medewerker in kwestie dinren met opdrachtgevers. In het Bolidt Innovati- gen dreigt te vergeten, waardoor het bedrijf kan on Center komen deze ingrediënten samen on- voorkomen dat kennis verloren gaat. Kennis der één dak. De ontwikkelingen staan dan ook blijft daardoor top of mind, jaar in, jaar uit. Dat nooit stil. Bezoekers kunnen hier middels de is niet alleen leerzaam en leuk, de app zorgt ook modernste technologie de eindeloze mogelijk- voor verbinding doordat collega’s elkaar beter heden van kunststof en het DNA van Bolidt zelf leren kennen! ervaren.

&

‘If you don’t think about the future, you cannot have one.’ Deze gedachte was 55 jaar geleden een van de belangrijkste motivaties om Bolidt op te richten; de dag van morgen invullen met innovatieve toepassingen in kunststof. En na 55 jaar leeft deze gedachte nog altijd voort – meer dan ooit zelfs. Niet alleen als het gaat om vloer- en deksystemen, maar ook bij de ontwikkeling van medewerkers.

VOOR JOU VAN VERHAGE

Verhage Volgerlanden Sophiapromenade 162 H.I.Ambacht Tel: 078 - 682 28 81 &

Naam: Leeftijd: Woonplaats:

Telefoonnummer: Je kunt jouw kleurplaat inleveren t/m donderdag 20 juni voor een leuke prijs bij Verhage Volgerlanden. De prijsuitreiking volgt via weekblad De Brug


Wij zijn nr.1 in gepersonaliseerd DRUKWERK!

Oud huis ...

of nieuwbouw

Tuin ...

of dakterras

Een adviseur die alles regelt

of zelf online afsluiten?

Met gepersonaliseerd drukwerk kun je jezelf onderscheiden en ben je de rest voor!

Wat je ook kiest, je krijgt altijd ons advies www.hypotheker.nl

Interesse in onze producten? Informeer naar de mogelijkheden.

is een volledig open regionaal glas-

Drechtsteden glasvezelnetwerk. Door-

vezelnetwerk in de regio Barendrecht

dat het een regionaal netwerk is, ligt

Drechtsteden, Gorinchem en Leerdam.

onze focus dan ook in de regio. We zijn

Door de open architectuur van het

daardoor meer dan een aanbieder van

netwerk zijn er veel mogelijkheden

verbindingen. We zijn dichtbij, bereik-

voor

baar

specifieke

routes,

point-to-

en

persoonlijk

aanspreekbaar.

point verbindingen, speciale wensen,

Ons kantoor zit in Zwijndrecht en daar-

toepassingen en vooral: Maximale

mee midden in de regio.

veiligheid en transparantie.

VOOR U MET EEN KOP KOFFIE TEL: 078 - 762 08 98 | WWW.VITRUMNET.NL | INFO@VITRUMNET.NL

HÈT GLASVEZELNETWERK VOOR DE REGIO DRECHTSTEDEN, BARENDRECHT EN GORINCHEM

ED BY ER

BR

N

VitrumNet exploiteert het Breedband

CHTSTEDE

Het Breedband Drechtsteden netwerk

WIJ NEMEN GRAAG DE TIJD

RE

Het zakelijke glasvezelnetwerk van de regio

Zwijndrecht, Laan van Walburg 6 , (078) 612 22 22 Hendrik Ido Ambacht, De Schoof 180, (078) 711 1000

FIBER POW

Bel 078 - 681 27 33

EED BA ND

D


INNER

21

Woensdag 5 juni 2019

CIRCLE

RUN

Column

Sport is verbinding

Het begint al vanaf het moment van inschrijving. De training vooraf. Het vooraf ophalen van jouw startbewijs.... En dan op de avond zelf; Invoegen in het startvak. Vele bekende en soms gespannen gezichten. Poppelen om te beginnen. Aftellen, het startschot, onder de loopbrug door, daar gaan we! Eerst nog lopend, voorzichtig inhalen en zwaaien naar al die bekenden langs de kant, maar voordat we rechtsaf slaan zit het tempo er al in! De derde donderdag van juni, het is weer bijna zover. Tijd voor de jaarlijkse Inner Circle Run. Aan het begin van de avond alle basisleerlingen die zich hebben laten sponsoren en goed hebben geoefend om zoveel mogelijk geld bij elkaar te lopen, later op de avond volgt de 5 en 10 km loop. Niet alleen voor de lopers, maar ook voor al die vrijwilligers die nodig zijn om een evenement als dit te laten slagen, petje af! Een samensmelting van mensen die ieder op hun eigen manier, maar mĂŠt elkaar, zich inzetten en zorgen dat er zoveel mogelijk geld wordt opgehaald voor Hospice de Cirkel en het Jeugdspeelpark. Een paar tips vooraf om er volop van te genieten: 1.) Train in de weken voorafgaand aan het evenement. 2). Drink voldoende water, liefst een half uur voor de wedstrijd al. 3). Eet voldoende,liefst max. 1,5 uur van tevoren, niet te vet, niet te gekruid en voldoende koolhydraten zoals volkorenbrood, aardappelen, volkorenpasta of zilvervliesrijst. 4). Eet na de wedstrijd eiwitten met daarbij koolhydraten om jouw glycogeenvoorraad weer aan te vullen, een banaan en bijvoorbeeld een bakje kwark.

Inner Circle Run 2019

KidsRun 2019

en, s van Meert Foto’s: Cee sie FotoExpres

Sporten is gezond, maar doe het verantwoord. Nog leuker is sporten voor een goed doel. Door jouw sportieve inzet en prestatie geld verzamelen ten goede van de medemens. Aan alle lopers, organisatie en vrijwillgers: Zet hem op! Ik ga duimen voor mooi weer!

www.voedingscoachmarcha.nl


Kies voor de partij Wij wensen alledie deelnemers het verschil ELEKTRONICA veel succes ONDERHOUD maakt. tijdens de

Wenst alle deelnemers aan de Inner Circle Run veel succes!

R E PA R AT I E

Inner Circle Run!

INkOOPst!EN vERkOOP. Wij zorgen voor een positieve uitkom Benieuwd? Bel ons!

078 681 25 66

Internorm is leverancier van roestvaststalen producten. Naast een uitgebreid standaard programma is Internorm zeer sterk in het Internorm is roestvaststalen Internorm is leverancier leverancier van van roestvaststalen bieden van custom-made oplossingen. Internorm isNaast leverancier van roestvaststalen producten. een uitgebreid standaard producten. Naast een uitgebreid standaard producten. een uitgebreid standaard programmaNaast is Internorm zeer sterk in het

programma is Internorm zeer sterk in het programma is Internorm zeer sterk in het Keuken I van Sanitair I Laboratorium I bieden custom-made bieden van custom-made oplossingen. oplossingen. bieden custom-made oplossingen. Horeca I van Industrie

Keuken Laboratorium II Keuken II Sanitair Sanitair II Laboratorium Keuken I Sanitair I Laboratorium I Horeca Horeca II Industrie Industrie internorm roestvaststaal B.v. Horeca I Industrie Van Hennaertweg 2952 CA Alblasserdam internorm15 roestvaststaal B.v. internorm roestvaststaal B.v. internorm roestvaststaal B.v. Van6918783 Hennaertweg 15 2952 CA Alblasserdam tel.: 078 info@internorm.nl Van Hennaertwege-mail: 15 2952 CA Alblasserdam

De Schoof 154 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht Tel: 078 - 6817486 www.livera.com

VP_BRUG_2-2017-HR.pdf VP_BRUG_2-2017-HR.pdf WWW.E-R-V.nl4 18-10-2017 16:57:35

Van 2952 CA Alblasserdam tel.: Hennaertweg 078 6918783 15e-mail: info@internorm.nl tel.: 078 6918783 e-mail: info@internorm.nl tel.: 078 6918783 e-mail: info@internorm.nl

www.internorm.nl www.internorm.nl www.internorm.nl www.internorm.nl

VP_BRUG_2-2017-HR.pdf 4 18-10-2017 16:57:35

CC

MM

C

YY

M

CM CM

Y

CM

MY MY MY

CY CY CY

CMY CMY

KK

CMY

lle Wji wensen a Inner Circle Runners veel succes!

K

Bij ons kunt u onder andere terecht voor: •●Onderhoud CV-­‐ketel ventilatie; Onderhoud CV-ketel enen ventilatie •●Leidingwerk en sanitair sanitair; Leidingwerk en Dakgoten repareren enevervangen •●Dakgoten repareren n vervangen; ● Reparatie van uw kraan of ostortbak • Reparatie van uw kraan f stortbak; ● Opsporen van lekkages • Opsporen van lekkages. 078 - 68 12 151

Bouw- of verbouwplannen?

HEBBES

OPENINGSTIJDEN: Zaterdag 13 april van woensdag en donderdag 10.00 - 17.00 uur vrijdagtot 10.0014.00 - 17.00 uuruur 10.00 zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Wij zijn sterk in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie! Dakkapellen, kozijnen en aan- of opbouw bouwenonderhoudsbedrijfvankooten.nl 06-15642302

ICT Groep

Wij Wensen alle renners, teams, vrijWilligers en bedrijven een goede run!

verkoop van meubels, Brederodehof 66, tuinmeubels enz. in de 3341 VC Hendrik-Ido-Ambacht komloods ook eensaan kijken de in onze opslagloods aan de Veersedijk 267 Nijverheidsweg elke zaterdag van 10 - 16 62c uur. ( Tel: tegen over de 078 879 5965 Het team van nav maet teH magazijnen van Plus) Hetteam team van van nav maet teH Het Het team van rwenst eew raalle aj tirunners d srennudit r ejaar lla tsweer new

!VEEL SECCSUCCES! US LEEV VEEL SUCCES! SUCCES! !VEEL SVEEL ECCSUCCES! U S LEEV

alle dit jaar rwenst ewenst ewenst w raalle aalle j tirunners drunners srenndit udit r jaar ejaar lla weer tsweer weer new runners

WWW.SETON.NL

Café/Slijterij “De Landbouw” firma Van Der Stelt

Sfeervolle lokatie voor al uw feesten & partijen.

Dorpsstraat 62, 3342 BD H.I.Ambacht telefoon 078-6812003, fax 078-6821179 info@cafedelandbouw.nl, www.cafedelandbouw.nl

Crezée Crezée

Louwersplein 3 3343 RC Hendrik-Ido-Ambacht Louwersplein 3 Telefoonnummer: 078-6817584 3343 RC Hendrik-Ido-Ambacht Telefoonnummer: 078-6817584 info@apotheek-crezee.nl Louwersplein 3

info@apotheek-crezee.nl

www.hi5ambacht.nl

www.hi5ambacht.nl

lwww.hi5ambacht.nl n.thcabma5ih.www

WWW.AANBOUWNODIG.NL Hendrik-Ido-Ambacht - 078 6454678

Crezée

www.apotheek-crezee.nl 3343info@apotheek-crezee.nl RC Hendrik-Ido-Ambacht www.apotheek-crezee.nl Telefoonnummer: 078-6817584

lwww.hi5ambacht.nl n.thcabma5ih.www

- Uitvoerige begeleiding van plan tot oplevering - In 10 dagen geplaatst - Compleet All-in pakket

café-biljart-zaalverhuur

Openingstijden

WWW.lucrasoft.nl

Bonne Fleur H.I. Ambacht Louwersplein 43, 3343 RC Hendrik-Ido-Ambacht Bonne Fleur Zwijndrecht Kort Ambachtlaan 95 A, 3333EH Zwijndrecht

www.apotheek-crezee.nl Maandag t/m Openingstijden vrijdag van 08:00 - 17:30 uur Zaterdag van 10:00 - 13:00 uur uur Maandag t/m vrijdag van 08:00 - 17:30 Zaterdag van 10:00 - 13:00 uur

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 08:00 - 17:30 uur

Al 25 jaar specialist voor al uw schilderwerk, binnen en buiten. Tevens wandafwerkingen! Vrijblijvende offerte aanvraag.

Europaweg 25 3332 SE Zwijndrecht Telefoon: 06 - 481 98 231 E-mail: lderuiterschilderwerken@live.nl www.deruiterschilderwerken.nl


INNER

23

Woensdag 5 juni 2019

CIRCLE

RUN

Mohammed, Mara en Suzan staan te popelen om te rennen Met de HoogAmbacht KidsRun voor de deur sprak juf Daisy van kleutergroep ½ A van SOL Villa Ambacht met de kinderen over het thema ‘rennen’. “Voor de kinderen, hier op Unit B van SOL Villa Ambacht, maar natuurlijk geldt dat voor alle kinderen, is rennen iets heel natuurlijks. Kinderen op deze leeftijd hebben nu eenmaal veel behoefte om te bewegen en te spelen. Zodra de deuren open gaan, rennen de kinderen het plein op om met elkaar te gaan spelen”, vertelt een enthousiaste juf Daisy.

Trainingen Wisse Kidsrun Op donderdag 20 juni vindt de Bolidt Inner Circle Run plaats. Ook kinderen kunnen deelnemen aan de speciale PuppyRun en KidsRun met afstanden van 0,6 kilometer en 1,2 kilometer. Om de kinderen goed voorbereid aan de start te laten verschijnen organiseert Hi5Ambacht op maandag, dinsdag en donderdag speciale trainingen voorafgaand aan deze wedstrijd: • • • •

Maandag 3, 10 en 17 juni: 15:45 – 16:45 uur Verzamelen bij Baxfit in het Baxpark Dinsdag 4, 11 en 18 juni: 15:45 – 16:45 uur Verzamelen op het schoolplein van SOL Admiraal Dinsdag 4, 11 en 18 juni: 16:00 – 17:00 uur Verzamelen op het schoolplein van SOL de Watervlinder Donderdag 6 en 13 juni : 15:45 – 16:45 uur Verzamelen op het Schoolplein van SOL Krommeweg

Alle trainingen zijn gratis en je hoeft je niet van te voren in te schrijven. Tijdens de trainingen krijg je tips over een slimme warming-up en hoe je de race het beste kunt lopen en je energie kunt verdelen. We gaan ook oefenen met het hardlopen. Doe voor de trainingen makkelijk zittende kleding en sportschoenen aan. Hi5Ambacht • info@hi5ambacht.nl • 078-7370054 Volg ons ook op Facebook & Instagram

Een aantal kinderen vond het ook heel leuk om even iets te zeggen en vol trots op de foto te gaan. De sportieve Mohammed zegt: “Ik vind rennen leuk, want ik ben heel snel en ik kan heel hard rennen. Rennen is gezond, want daarmee krijg je veel vitaminen binnen.” Klasgenotje Mara staat ook te popelen om iets te kunnen zeggen: “ Ik vind rennen heel leuk, omdat je dan ergens sneller kan zijn en omdat je dan niet zo snel moe bent.” Tot slot is Suzan aan het woord: “Ik ben super snel als ik ga rennen.”

Ik vind rennen leuk, want ik ben heel snel!

Bolidt Inner Circle Run en de Lucrasoft HIAthlon 2 mooie sportevenementen die onze gemeente rijk is. De 1 is heel bekend en heeft zich al bewezen de ander is nieuw en moet zichzelf nog bewijzen. Maar wat hebben een hardloopwedstrijd en een Triathlon nu met elkaar gemeen? Meer dan je zou denken.

werkte ideeën. Waarom een triathlon? Omdat het kan. Omdat er mogelijkheden zijn. Omdat wij de regio willen uitdagen om buiten te sporten, in beweging te komen, leren genieten van Zon, Wind, Regen. De Lucrasoft HIAthlon kent 2 afstanden,

2 mooie sportevenementen die onze gemeente rijk is. De 1 is heel bekend en heeft zich al bewezen de ander is nieuw en moet zichzelf nog bewijzen. Maar wat hebben een hardloopwedstrijd en een Triathlon nu met elkaar gemeen? Meer dan je zou denken. We beginnen bij Cor Hamels en Marco Essenberg de geestelijk vaders van de Lucrasoft Hiathlon. zij zijn allebei trainers bij de Inner Circle Runners. De hardloop groep van Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Samen met een 10tal andere trainers verzorgen zij iedere Dinsdag-Donderdag en Zaterdag afwisselende trainingen om de atleten te helpen hun doel te bereiken of dat nu een eerste 5 kilometer is of de 50e (ultra)Marathon of Roparun iedereen kan hier op eigen niveau in een groep trainen. Cor uitte de wens om een cross te organiseren in het Sandelingen park, en De 1/8e afstand ofwel 550 meter zwemmen, 19 in een gesprek met Marco werd het al snel een kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen Zeer geschikt voor de beginnende triatleet, maar Triathlon. ook voor mensen die al wel regelmatig sporten De Hoofdsponsor van de HIAthlon is ook een maar nu eens een keer een triatlon willen proberen, de 1/8e triatlon is geschikt voor deelnemers sponsor van de Bolidt Inner Circle Run nl. Lucrasoft. Toen zij hoorden van de ideeën van vanaf 16 jaar. Tijdslimiet 115 minuten Cor en Marco waren zij direct zo enthousiast dat ze zich voor 3 edities aan het evenement wilden De Mini afstand ofwel 280 meter zwemmen 11 kilometer fietsen en 2,5 kilometer hardlopen. verbinden. Deze is zeer geschikt voor iedereen die een triHet goede doel staat voor op: de Bolidt Inner atlon wil proberen. De mini afstand is geschikt Circle Run haalt geld op hospice de Cirkel en voor deelnemers vanaf 12 jaar. het Jeugdspeelpark H-I-Ambacht, de Lucrasoft HIAthlon haalt geld op voor de Roparun. Stich- Je kunt op beide afstanden ook in Duo’s of Trio’s ting Sterk Staaltje, Roparun team 262 is opgezet deelnemen je doet dan allemaal 1 onderdeel bijv. door Marco en zij hebben dit jaar voor de 5e keer 1 zwemmen, 1 fietsen en 1 hardlopen. En met meegedaan aan de Roparun, 4 x gestart in Parijs elkaar een strakke tijd neer proberen te zetten. en 1 x gestart in Hamburg. Wil je het wel proberen maar je hebt geen raceDe Gemeente Hendrik Ido Ambacht, een ge- fiets en of supersonisch zwempak? geeft niets. meente die heel graag sportevenementen in Bij de HIAthlon mag je deelnemen met een fiets de gemeente heeft staat open voor goed uitge- die aan de wettelijke eisen voldoet. Dus een

stadsfiets, mountainbike, opoe fiets alles mag zolang er maar geen trapondersteuning is en de fiets voldoet aan de eisen van de wet. Een helm kun je bij de helmuitleen vragen op het evenementen terrein. Een zwempak heb je ook niet nodig wel badkleding en een lichte badmuts . de Badmuts in een lichte kleur krijg je in je goodie-bag. Hebben wij je over kunnen halen om 1 van de 300 startplaatsen te gaan bemachtigen? Kijk dan eens op www.hiathlon.nl Let op deelname is altijd op eigen risico. Aangezien er in beide gevallen een behoorlijk stuk gezwommen moet worden, moet je wel in het bezit zijn van zwemdiploma B. ben je wel enthousiast? Maar zie je het niet zitten om mee te doen We zoeken ook nog veel vrijwilligers die willen helpen om dit evenement te begeleiden. We zien je graag op 14 september in het Sandelingen Park. Als Deelnemer, als vrijwilliger, als supporter of als sponsor. Samen maken we er 1 groot feest van. Maar nu eerst de Bolidt Inner Circle Run. En wie een beetje oplet ziet misschien bekende gezichten.


Samen een topprestatie leveren! Wisse is trotse partner van de Inner Circle Kidsrun. Wij wensen alle deelnemertjes heel veel succes met de Wisse Kids Run op donderdag 20 juni!

Wat zijn ónze topprestaties? • • • • •

9,5

Uit 375 klantbeoordelingen scoren wij een De beste positie op Funda 202 verkopen in het afgelopen jaar Verkoop, aankoop en hypotheken onder één dak Aantoonbaar goede resultaten!

Daarom Wisse!

Makelaardij & Hypotheken

Wisse Makelaardij BV I De Schoof 82 I 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht I Telefoon: 078-6840292 I info@wisse.nl I wisse.nl Ad_Wisse_KidsRun_Brug_2019.indd 1

14-05-19(wk20) 14:42