Krak?, Jaargang 15, nr3, 2022-2023, DAS Goesting

Page 1

Voor kapoenen, zeehondjes, zeewelpen, welpen, kabouters en iedereen die zich jong voelt.

Afzender: Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw — Wilrijkstraat 45, B-2140 Antwerpen driemaandelijks tijdschrift — maa-apr-mei — Afgiftekantoor: Antwerpen X • P924571 Bijvoegsel bij Over & Weer februari 2023 Jaargang 15 — #3 maart 2023

DAS talent!

Iedereen heeft talenten. Jij ook! Maar … Talent, wat is dat eigenlijk?

Een talent is iets waar je heel goed in bent. Misschien kan jij wel heel grappige moppen vertellen, kakelen als een echte kip of ben jij supergoed in mensen helpen.

Nowan en Frie zijn twee bosmuizen. Samen beleven ze spannende avonturen. Nowan kan goed mikken met zijn katapult. Zo jaagt hij slangen weg. Frie kan goed kaartlezen. Zo vindt ze altijd een veilige weg.

Shanti en Mowgli wonen in de jungle samen met Baloe, Bagheera en andere dieren. De boze tijger Shere Khan is hun vijand. Mowgli kan goed klimmen. Hoog in de boom is hij veilig voor Shere Khan. Shanti is superslim Ze bedenkt een plan om Mowgli te helpen.

Het verhaal van Sam

Sam voelt zich niet goed. Hij wordt gepest. Hij heeft niet altijd zin in de scouts

Gelukkig kan Sam terecht bij Akela. Sam vertelt zijn verhaal.

Akela is lief.

Ook de vriendjes van Sam zijn bezorgd.

Ze willen hem helpen.

Sommige welpen voelen zich schuldig. Sam mag niet altijd meespelen van hen. Fouten maken mag, er komt geen straf.

Akela is wel bezorgd om Sam en vraagt aan de anderen om hem te helpen.

De welpen spelen samen met Sam en roosteren samen marshmallows aan het kampvuur.

Wat kan je doen tegen pesten?

Ga eens met kinderen die je niet zo goed kent in een groepje. Dit is spannend, maar misschien maak je zo wel nieuwe vrienden.

Je kan lief zijn voor iemand die zich niet goed voelt. Dit kan door samen te spelen, samen te lachen of door te vragen of alles oké is.

Als je ziet dat iemand zich niet goed voelt, kan je samen naar de leiding gaan.

Werkten mee aan dit nummer Jules Dolhain, Geertrui Meeus, Aagje Rottiers, Sigrid Decorte • Illustraties Sarah Wouters • Hoofdredactie Anton Schroyens • Eindredactie nationaal secretariaat, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen, tel. 03 231 16 20, info@scoutsengidsenvlaanderen.be, www.scoutsengidsenvlaanderen.be, fb.com/scoutsengidsenvlaanderen.be, automatisch Krak?Boem! Zijn er meerdere mensen op hetzelfde adres met dezelfde achternaam lid? Dan sturen we maar één exemplaar. Wil je minder of geen scoutsengidsenvlaanderen.be/uitschrijven-tijdschriften Jouw gegevens De persoonsgegevens van alle leden worden verwerkt door Scouts en Gidsen Vlaanderen opvragen of veranderen via info@scoutsengidsenvlaanderen.be of per brief bij Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen. Informatie, verzoeken

Wat heb jij geleerd op de Scouts?

Naar de scouts gaan doe je niet alleen voor je plezier, je leert er ook nieuwe dingen! Al spelend ontdek je je eigen talenten. Wij vroegen aan Louise, Kamiel, Jonas en Laurien, wat zij geleerd hebben op de scouts.

Mijn leiding leerde mij op kamp vuur maken. Ik heb hier geen schrik meer voor. Soms ben ik wel wat te moedig. Zo klom ik eens in een boom en zat ik daar vast. Toen moest mijn leiding mij komen redden. Zo leerde ik wat ik wel en nog niet kan. Volgend kamp doe ik voor het eerst mijn belofte. Dat vind ik spannend. Gelukkig heb ik een leuke groep en kan ik altijd bij hen terecht voor goede raad of een babbel.

Vorig jaar hebben we een boomhut gesjord. Dat vond ik superleuk en nu kan ik dat ook goed. Ik ben dit jaar nestleider geworden. Dat doe ik heel graag. Zo kan ik andere welpen nieuwe dingen leren, zoals sjorren en vuur maken. Ik vind het leuk om anderen dingen aan te leren. Ik kijk ernaar uit om volgend jaar jongverkenner te worden. Vanaf dan worden de technieken echt belangrijk en helpen ze ons om dingen alleen te doen.

Jonas (7)

Kapoen bij Scouts O.L.V.

Van Troost & Gidsen Anne

Frank Heverlee

Ik speel graag Kiekeboe. Ik kan dat goed, omdat ik snel kan rennen. Ik loop dan weg om mij te verstoppen. Op de scouts ben ik nergens echt de beste in, maar ik ben wel goed in levende monopoly. We gebruiken dan een groot spelbord. Per vakje zijn er opdrachten, zoals bijvoorbeeld een eigen drankje maken. Mijn groepje had de meeste gebouwen gekocht en daarom waren we gewonnen.

Ik ben dit jaar van scoutsgroep veranderd. Voordien zat ik in de scouts in Lint, maar mijn vriendinnetjes op school gingen allemaal naar de scouts in Lier. Daarom ben ik dit jaar overgeschakeld. Ik vind het leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Door de scouts ben ik ook wel beter geworden in contact maken met anderen als ik niet echt mensen ken. Op de scouts leerde ik om meerdere dagen dezelfde onderbroek te dragen. Dat doe ik natuurlijk wel enkel op kamp.

Kabouter bij Scouts en Gidsen Lier

Louise (8) Kabouter bij Scouts Vremde Kamiel (10) Welp bij Scouts Vremde Laurien (10)
Eindredactie
• Drukkerij
• Opmaak volta | vormgeving • V.U. Jan Van Reusel -
Vlaanderen
- Wilrijkstraat
2140
• Extra exemplaar? Omdat we onze
graag
Janna Dergent
Graphius
Scouts en Gidsen
vzw
45,
Antwerpen fb.com/scoutsengidsenvlaanderen.be, RPR Antwerpen - 0407.138.494
leden
op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt bij Scouts en Gidsen geen bijlages, liever een digitale versie of echt geen tijdschrift meer? Dat kan via https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be Iedereen die lid is van Scouts en Gidsen Vlaanderen Vlaanderen vzw. We gebruiken die gegevens voor het ledenbeheer en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Raadpleeg ons volledige privacybeleid via www.scoutsengidsenvlaanderen.be/privacy. verzoeken of klachten over de verwerking van persoonsgegevens? Mail naar privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be • Papier Krak?Boem! wordt gedrukt op Circle Offset Premium

-

Stap 1

Kies de basis van jouw totempaal Je kiest best iets dat lang genoeg is. Bijvoorbeeld een toren van WC-rolletjes of een lege fles. Ander dingen kunnen natuurlijk ook.

Niets is zo leuk als complimenten. Dat zijn dingen die je goed kan, volgens anderen. Wil jij graag weten wat anderen denken dat jij goed kan? Maak dan een complimententotempaal.

Versier je totempaal

Bijvoorbeeld met verf of crêpepapier. Je kan er dieren op tekenen, of andere figuurtjes.

Stap 3

Verzamel complimentjes. Vraag aan je ouders, juf , boer, klasgenootjes of leiding om een compliment over jou op te schrijven.

Stap 4

Verzamel alle complimentjes op jouw complimententotempaal

Misschien krijg je zo veel complimentjes dat je paal te klein wordt. (Dan kan je hem natuurlijk ook groter maken).

© 2023 • Vragen? Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, Gidsen Vlaanderen krijgt elk lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen Vlaanderen kan zich daarop inloggen. Meer info op: www. www.scoutsengidsenvlaanderen.be/privacy. Je kan je gegevens altijd Premium White

Stap 5

Geniet van de complimentjes!

Stap2

Dit zijn de winnaars van de wedstrijd in Krak? december. Zij winnen een Scouts en Gidsen Vlaanderen-muts uit Hopper winkel.

Jaysen (7) van 99e Parsifal Scouts Wijnegem maakte een echte DAS Goesting-lantaarn.

DAS scoren!

Ilias (6) van Scouting Deinze maakte twee lantaarntjes. Gezellig zeg!

Heb jij zelf ook een complimententotempaal in elkaar geknutseld? Stuur een foto van het resultaat en de complimentjes die je kreeg, voor maandag 20 maart naar krakboem@ scoutsengidenslaanderen.be. Je maakt kans op een van de boeken De Steen van Nowan of Jungleavonturen van Shanti en Mowgli. Laat ons in je mail ook weten welk boek je het liefste krijgt.

Hier speelt een scout

Bij een vorige Krak? kreeg je een kaartspel van de scouts. Als je dit nog niet kreeg, zit het er normaal gezien nu bij. Dit kaartspel heb je nodig om aan de slag te gaan met deze achterkant.

Op de witte vlakken kan je een kaart leggen die past bij het vakje. Je kan zelf kiezen welke kaart dit is. Vertel aan iemand waarom je die kaart koos. Als je geen Hier speelt een Scout-kaarten hebt, kan je ook zelf een tekening maken in de vlakken.

Hierin wil ik beter worden

Dit kan ik goed
Dit is mijn favoriete scoutsactiviteit

Ikdroomervanditeenstedoen

Ditvindikbelangrijkopdescouts

Dit was mijn leukste moment ooit op de scouts

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.