Krak?, Jaargang 15, nr1, 2022-2023, DAS Goesting

Page 1

Voor kapoenen, zeehondjes, zeewelpen, welpen, kabouters en iedereen die zich jong voelt.

Jaargang 15 - #1 september 2022

DAS

G o e s t in g

Afzender: Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw — Wilrijkstraat 45, B-2140 Antwerpen driemaandelijks tijdschrift — september- oktober - november — Afgiftekantoor: Antwerpen X • P924571 Bijvoegsel bij Over & Weer Augustus 2022


Scouts, da’s toch de beste hobby? Waarom ga jij naar de scouts? Of hoe ben je er terechtgekomen?

Ik voel me goed op de scouts

Mijn vrienden van sc hool gaan ook naar de scou ts

scouts is

tof!

ik moet van mijn ouders

Op de scouts mag ik dingen doen die ik go ed kan

Ik kan geen n instrumenten bespele

Welke kleuren heeft jouw das?

Ik vind de leiding leu k

een andere Of is er nog p! Schrijf ze o

reden?

Werkten mee aan dit nummer Eva Bens, Joost Capiau, Marjolein De Feyter • Illustraties Sarah Wouters • Hoofdredactie Anton Schroyens • Eindredactie Janna Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen, tel. 03 231 16 20, info@scoutsengidsenvlaanderen.be, www.scoutsengidsenvlaanderen.be, fb.com/scoutsengidsenvlaanderen.be Zijn er meerdere mensen op hetzelfde adres met dezelfde achternaam lid? Dan sturen we maar één exemplaar. Wil je minder of geen bijlages, liever een digitale uitschrijven-tijdschriften Jouw gegevens De persoonsgegevens van alle leden worden verwerkt door Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. We gebruiken die geg scoutsengidsenvlaanderen.be of per brief bij Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen. Informatie, verzoeken of klachten over de verwe


Bij je vorige Krak?Boem! kreeg je een kaartspel cadeau. Daar kan je veel leuke dingen mee doen. Ze bewonderen, er een spelletje mee spelen of een goocheltruc doen die je al kent … Een tip nodig? Hieronder lees je hoe je memory speelt met de kaarten.

Ben jij nieuw in de scouts en heb je nog geen kaarten ontvangen? Niet getreurd, jij krijgt jouw kaarten bij de volgende Krak?Boem!

1

Schud de kaarten.

2

Leg 20 kaarten op tafel met de achterkant naar boven.

5

Vind je niets? Dan draai je de kaarten terug om.

3

Tijdens jouw beurt draai je telkens 2 kaarten om.

6

4

Zoek een gelijkenis tussen die 2 kaarten.

Als je wel iets vond, mag je de twee kaarten houden. Dit zijn je punten!

7

Iets wat al gezegd is, mag je niet meer opnieuw gebruiken.

Op deze kaarten staat twee keer een vogel! spot jij de v

Diegene die op h einde h et mee et ste kaart en h eeft , wint!

ogel?

Dergent • Drukkerij Graphius • Opmaak volta | vormgeving • V.U. Jan Van Reusel - Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw - Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen - © 2022 • Vrag e, RPR Antwerpen - 0407.138.494 • Extra exemplaar? Omdat we onze leden graag op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt bij Scouts en Gidsen Vlaanderen krijgt e versie of echt geen tijdschrift meer? Dat kan via https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be Iedereen die lid is van Scouts en Gidsen Vlaanderen kan zich daarop gevens voor het ledenbeheer en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Raadpleeg ons volledige privacybeleid via www.scoutsengidsenvlaanderen.be/priva erking van persoonsgegevens? Mail naar privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be • Papier Krak?Boem! wordt gedrukt op Circle Offset Premium White


Waarom kom jij naar de scouts? Als kapoen, kabouter of welp kom je misschien pas net piepen in de scouts. Heb je je al eens afgevraagd hoe het komt dat jij naar de scouts komt? Wij vroegen het aan Mathijs, Maxim, Victor en Marcel. Ik ga graag naar de scouts omdat ik hier kan ravotten en nieuwe spelletjes leer kennen. Ook kampen bouwen en in het bos spelen, vind ik leuk. Ik ga graag op stap met de scouts en maakte al veel nieuwe vrienden. Mathijs (7) kapoen bij Scouts Brigands Sint-Joris-Weert

De scouts is leuk omdat ik er veel vriendjes heb. Ik zat eerst in de Chiro, maar daar had ik minder vrienden. Al mijn vrienden van school zaten in de scouts. Daarom heb ik ook voor de scouts gekozen. Ik ben gemotiveerd om te blijven komen door de leuke spelletjes en ook door het kamp. Ik vind het kamp leuk omdat ik de leiding daar een beetje kan plagen. Maxim (9) pionier bij Scouts Valaar, Wilrijk

Ik ben naar de Scouts beginnen gaan omdat mijn broer en zus dit ook deden. Ze vertelden thuis over de leuke spelletjes die ze er speelden. Ik was niet alleen gemotiveerd door de leuke verhalen van mijn broer en mijn zus, maar ook van mijn vrienden die al naar de scouts gingen. Victor (9) pionier bij Scouts Valaar, Wilrijk

Ik ben begonnen bij onze scouts omdat mijn nicht hier leiding is. Ik heb hier vrienden gemaakt en ben blijven komen. Eerst zat ik in de KSA. Daar werd ik gepest en op de scouts niet. Door de leuke activiteiten blijf ik komen.

gen? Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, nationaal secretariaat, elk lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen automatisch Krak?Boem! p inloggen. Meer info op: www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ acy. Je kan je gegevens altijd opvragen of veranderen via info@

Marcel (10) pionier bij Scouts Valaar, Wilrijk


Je das hangt bij de scouts steeds om je nek. Goesting om eens iets anders te doen met je das? Probeer deze ideeën eens uit. Verzin jij nog meer originele trucjes?

je haa r versier en me t j das als e mooie st rik

kn o p Bandana Das s enroof s

en

pel en

Ringen werp

Iemand blinddoe

linger maken Een vl aggens e das s en met meerder

en

ken

inden amenb s n e n Je be ls een pen zoa p a t s n e ing e tweel Siames


Dit zijn de winnaars van de wedstrijd van Krak? juni. Zij winnen een zadelhoes van Scouts en Gidsen Vlaanderen uit de Hopper Winkel.

Arne (9) van Scouts 26-46 Feniks uit Wilrijk bezorgde ons een spannend verhaal waarin 3 jongens het opnemen tegen een beer.

Felien (10) van Scouts de 44ste Sint-Maarten uit Kalmthout verzon een verhaal over Julien en Arnoud die met een boot naar dromenland varen en daar allerlei leuke dingen zien.

Win! Win! Win! Wat kan jij allemaal doen met een scoutsdas? Stuur je eigen originele DAS idee voor 10 oktober 2022 naar krakboem@ scoutsengidsenvlaanderen.be. Je maakt kans op een DAS Goesting jaarthema T-shirt van Scouts en Gidsen Vlaanderen uit de Hopper Winkel.


op Wat doe jij allemaal

de scouts?

Vind jij het ook soms moeilijk om uit te leggen wat de scouts juist is? Deze achterkant van krak helpt jou hierbij! Op de scouts doe je natuurlijk veel verschillende dingen. Sommige daarvan, vind je terug op deze tekening. Wat doe jij nog op de scouts dat niet op deze prent staat? Teken het er gerust bij!

keer Eerste schillen s e j t a t pa

n erhale naar v nt e in de t

ragen n zorg d eigen spulle e voor j

Kamp & weekend

luis


steren ekje een we thuis n a v g e w

asteel

bo

igen k uw je e

ridde met ee


een s

Expressie

len er spe k en ta

t et eers voor h staan m iu pod op het

ouwen

r rank b toverd


stok

en

eb ruik

stok g

ndel als wa

elkaar

helpen p stap

o samen

alen t e verh straff n na de toch e vertell

Tocht


Technieken s mallow marsh en op het r rooste vuur elen sprokk n e k k ta et vuur voor h

sp

gen

leg knopen ken

uur ma

kampv

t met et eers rken h r o o e v kmes w een za

ok eens

soms o

v


nen

es win

pelletj

en verliez

len

e valssp

Spelen

in spelen

der

de mod


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.