Krak?, Jaargang 14, nr4, 2021-2022, Dromenland in zicht

Page 1

Voor kapoenen, zeehondjes, zeewelpen, welpen, kabouters en iedereen die zich jong voelt.

Jaargang 14 — #4 juni 2022

Afzender: Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw — Wilrijkstraat 45, B-2140 Antwerpen driemaandelijks tijdschrift — juni-juli-augustus — Afgiftekantoor: Antwerpen X • P924571


Verzin je eigen kampvuurverhaal Op zoek naar iets spannends om te vertellen aan het kampvuur? Met hulp van dit woordraster zuig je de gekste verhalen uit je duim. Kies minstens drie willekeurige woorden en verwerk die in je vertelsel. Fantaseren maar!

Een clown

Een beer

Een circustent

Een schaap

Een dinosaurus

Een rivier

Een scoutsleidster

Een klok (geeft 12 u aan)

Mowgli

Een pot choco

Een pootafdruk van een hond

Een bij

Een pyramide


Je droomgerecht op kamp! Op kamp speel je de hele dag. En van zo veel spelen, krijg je honger. Lekker eten is dus superbelangrijk. Wat is jouw favoriete maaltijd op kamp? Mijn lievelingseten op kamp is macaroni! Ik eet vooral graag de pasta en de saus. Het liefst met spek. Op de Scouts maken ze dat met hespblokjes en dat is ook heel lekker. De oudere takken en leiding doen tijdens de macaroni op kamp ook een ‘boefwedstrijd’. Daar doe ik nog niet aan mee. Later ga ik dat wel doen en ga ik zeker 4 gamellen eten.

Finn (7) kapoen bij Scouts Sint Maarten, Wilsele

Ik vind hete bliksem de beste kampmaaltijd. Dat is puree met gehakt en appelmoes. Volgens mij is dat het lievelingseten van bijna alle zeehonden van onze groep. Soep vind ik echt niet lekker. Geef mij maar eten met weinig groentjes. Het liefst van al zou ik eens frietjes eten op kamp. Rube (7) zeehond bij zeescouts Toxandria, Turnhout

Ik vind al het eten op kamp lekker. Vooral de spaghetti! Dat zou ik wel elke dag kunnen eten. Maar dat is misschien wat te veel dan. Ik heb altijd veel honger en lust alles. Onze foeriers maken altijd lekker eten. Vooral de dessertjes lust ik graag. Die zijn nooit slecht. Pauline (8) zeewelp bij zeescouts Toxandria, Turnhout

Mijn lievelingseten op kamp is spaghetti. Ik eet eerst een portie met saus en nadien een zonder saus. Er is altijd te veel pasta en te weinig saus. Dan offer ik mij graag op. Stoofvlees vind ik minder lekker. Dat ziet eruit als wat je in de HUDO vindt. Bovendien maakt die smerige saus de frietjes wak! Als vieruurtje zou ik elke dag een suikerwafel met chocolade kunnen eten.

Nathan (10) welp bij Scouts en Gidsen Lede

Werkten mee aan dit nummer Yana Weets, Bruno Grigis, Marieke Vandamme, Eva Bens, Gitta Van Goethem, Lotte Pynaerts, Evelien Noyens • Illustraties Sarah W Vragen? Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, nationaal secretariaat, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen, tel. 03 231 16 20, info@scoutsengidsenvlaanderen.be, www.sc krijgt elk lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen automatisch Krak?Boem! Zijn er meerdere mensen op hetzelfde adres met dezelfde achternaam lid? Dan sturen we daarop inloggen. Meer info op: www.scoutsengidsenvlaanderen.be/uitschrijven-tijdschriften Jouw gegevens De persoonsgegevens van alle leden worden verw privacy. Je kan je gegevens altijd opvragen of veranderen via info@scoutsengidsenvlaanderen.be of per brief bij Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, Wilrijkstraat 45


Bij deze Krak? Boem! krijg je een kaartspel. Op de kaarten zie je prenten over de scouts. Je kan veel leuke dingen doen met deze kaarten. Ze bewonderen, er een kaartspelletje dat je al kent mee spelen … Of je kan er een goocheltruc mee doen! Op deze pagina leer je de truc van de gouden kaarten. De gouden kaarten: ZOEK DE 4 GOUDEN KAARTEN EN 4 EXTRA KAARTEN. LAAT DE 4 GOUDEN KAARTEN ZIEN EN VERSTOP DE 4 EXTRA KAARTEN ACHTER DE GOUDEN. LEG ZE OP DE STAPEL. ZORG DAT DE 4 EXTRA KAARTEN HELEMAAL VANBOVEN LIGGEN.

NU START JE MET JE TRUC! VERTEL DAT JE 4 GOUDEN KAARTEN EEN FEESTJE HOUDEN EN ELK IETS IN DE WINKEL GAAN KOPEN. • NEEM DE 1STE KAART EN STOP DEZE ERGENS IN DE STAPEL EN ZEG HIERBIJ DAT DEZE GOUDEN KAART SNOEP GAAT KOPEN. • DE 2DE GOUDEN KAART GAAT SLINGERS KOPEN. • DE 3DE GOUDEN KAART KOOPT DRINKEN. • DE 4DE GOUDEN KAART ZORGT VOOR EEN CADEAUTJE. ELKE KEER STOP JE DE BOVENSTE KAART ERGENS TUSSEN DE STAPEL.

3X

DRAAI NU 1 VOOR 1 DE 4 GOUDEN KAARTEN OM DIE BOVENAAN LIGGEN.

KLOP 3X OP DE STAPEL EN ZEG: HET FEESTJE BEGINT! DE GOUDEN KAARTEN KLOPPEN AAN OP DE DEUR…

Meer spelletjes en filmpjes over het Hier speelt een Scout-kaartspel vind je op onze website.

Wouters • Hoofdredactie Anton Schroyens • Eindredactie Janna Dergent • Drukkerij Graphius • Opmaak volta | vormgeving • V.U. Jan Van Reusel - Scouts en Gidsen V coutsengidsenvlaanderen.be, fb.com/scoutsengidsenvlaanderen.be, RPR Antwerpen - 0407.138.494 • Extra exemplaar? Omdat we onze leden graag op de hoogte houd e maar één exemplaar. Wil je minder of geen bijlages, liever een digitale versie of echt geen tijdschrift meer? Dat kan via https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen. werkt door Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. We gebruiken die gegevens voor het ledenbeheer en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Raadpleeg ons 5, 2140 Antwerpen. Informatie, verzoeken of klachten over de verwerking van persoonsgegevens? Mail naar privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be • Papier Krak?Boem! w


k terug thuis Kom jij na het kamp oo n de kleren die je met maar de helft va ze tips verlies je had ingepakt? Met de Probeer ze voor niets meer op kamp. uit. het kamp thuis al eens

Draag op kamp iedere dag dezelfde onderb roek. Zo raak je je gebruikte on derbroeken alvast niet meer kwijt.

Schrijf je eigen naam in je kleren (vraag hiervoor hulp aan je ouders).

Vlaanderen vzw - Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen - © 2022 • den van wat er reilt en zeilt bij Scouts en Gidsen Vlaanderen .be Iedereen die lid is van Scouts en Gidsen Vlaanderen kan zich s volledige privacybeleid via www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ wordt gedrukt op Circle Offset Premium White

je nen van et herken stapel h p o n Oefe rote aak een g elf, je oma kleren. M jez leren van u om je met de k ukt het jo den? L . a p a p en je te vin ren terug eigen kle

Neem ee n kussens loop of linnenz ak mee o p kamp wa ar je na h et omkleden m vuile klere eteen je n in stopt.


rond / 24. Sjorren / el / 51. Petanque met takken

Spelen met een tak Takken. Misschien wel het favoriete speelgoed van kapoenen, zeehondjes, kabouters en (zee)welpen. Met een tak kan je heel veel spelletjes spelen. Op deze tekening vind je maar liefst 51 ideeën. Kan jij elk spelletje vinden?

4

8

1 5

7

2

3

6


11 16 17 10

15

20

13 14 19 9 18

12

elen / 20. Chinese tuintjes maken / 21. Tak gebruiken als toverstok / 22. Takje springen (zoals touwtje springen) / 23. Tekenen op de 46.Mikkado spelen met takken / 47. Takken op je hoofd balanceren 48. Bal uit de boom slaan / 49. Zwaardvechten / 50. Vlaggens


24 21 26 22

23

delen met een knapzak / 17. Een brug bouwen / 18. Stappen in de richting die een tak aanwijst. / 19. Bezemsteel maken en heks s lopen met een tak / 41. Hinkelen / 42. Tekening maken met takjes / 43. Piñata stukslaan / 44. Nordic Walking / 45. Stokpaard make


29

36 35 28 34 33

27 25

30 31

Om ter verste gooien / 12. Boemerang / 13. Ferljeppen (polsstokspringen over water) / 14. Vissen / 15. Een dam bouwen / 16. Wa ak balanceren op je vinger / 36. Insecten zoeken / 37. Een omheining maken / 38. Katapult maken / 39. Drummen / 40. Majorette


41

44 43

40 39 32 42 38

37

een vogel bent / 6. Tak apporteren zoals een hond / 7. Pijl en boog maken / 8. Vlaggenzwaaien / 9. Speerwerpen / 10. Golfen / 11. eren / 30. Takken in je haar steken / 31. Limbo met een tak / 32. Vuur maken / 33. Marshmallows roosteren / 34. Oxo spelen / 35.


46 51 48 45

50 49 47

1. Tak ontschorsen / 2. Kamp bouwen / 3. Steltlopen / 4. Tak gebruiken als wandelstok / 5. Op een tak zitten en doen alsof je 25. Beeldjes maken met klei en takken / 26. Slalommen / 27. In de grond poken / 28. Versieren met je zakmes / 29. Mini pion


Dit zijn de winnaars van de wedstrijd in Krak? maart. Zij winnen een recycleerbare mok van Scouts en Gidsen Vlaanderen uit de Hopper Winkel

Finn (8) en Mats (6) van Scouts Sint Aloysius in Aalst oefenen op het eten uit een gamel. Voor Mats is dit de eerste keer, want deze zomer gaat hij voor de eerste keer mee op kamp.

Toen Laure (8) en Lucas (9) Van Scouts Oosteeklo in Krak? lazen dat ze hun favoriete maaltijd in een gamel konden serveren, waren ze meteen overtuigd om mee te doen

Heb jij ook een tof verhaal verzonnen met het dromenland in zicht-raster? Stuur je zelfverzonnen verhaal door voor 27 juni 2022 naar krakboem@scoutsengidsenvlaanderen. be. Je maakt kans op een zadelhoes van Scouts en Gidsen Vlaanderen uit de Hopper Winkel.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.