Krak?, Jaargang 14, nr3, 2021-2022, Dromenland in zicht

Page 1

Voor kapoenen, zeehondjes, zeewelpen, welpen, kabouters en iedereen die zich jong voelt.

Jaargang 14 — #3 maart 2022

Afzender: Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw — Wilrijkstraat 45, B-2140 Antwerpen driemaandelijks tijdschrift — maa-apr-mei — Afgiftekantoor: Antwerpen X • P924571


. ijd wel wat te beleven Bij de scouts is er alt sie beleef je er de Met een beetje fanta zotste avonturen. beuren op deze Wat zie jij allemaal ge naar volgende figuren: tekening? Ga op zoek ! De jaarthemaraket ! Een olifant ! Een duikboot ! Iemand verkleed ! Een hondje als vogel

Wat zij n de fig uren volgen s jou aan h et doe n?


Scoren bij je leiding Zin om indruk te maken op je leiding? Met deze tips word jij de ster van jouw groep en maak je de leiding helemaal dol op jou.

Vertel een leuke mop Geef je leiding complimentjes

"

Scoren ...

Schrijf een brief naar je leiding

Zeg het tegen je leiding wanneer je iets een leuk spel vond

PAS OP! Doe ook niet te veel je best. Voor je het weet doe je binnenkort misschien niets anders meer dan handtekeningen zetten en poseren voor foto’s tijdens de scoutsvergaderingen.

Werkten mee aan dit nummer Ise Kenis, Ilana Vantricht en Eva Bens • Illustraties Sarah Wouters en Eva Bens • Hoofdredactie Anton Schroyens • Eindredactie Janna Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen, tel. 03 231 16 20, info@scoutsengidsenvlaanderen.be, www.scoutsengidsenvlaanderen.be, fb.com/scoutsengidsenvlaanderen.be, RPR mensen op hetzelfde adres met dezelfde achternaam lid? Dan sturen we maar één exemplaar. Wil je minder of geen bijlages, liever een digitale versie of echt geen tijd Jouw gegevens: De persoonsgegevens van alle leden worden verwerkt door Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. We gebruiken die gegevens voor het ledenbeheer Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen. Informatie, verzoeken of klachten over de verwerking van persoonsgegevens? Mail naar privacy@


Op de scouts durf ik… Op de scouts zijn er andere regels dan thuis. Wij vroegen aan Felix en Flore wat ze op de scouts wel durven, maar nooit thuis zouden doen.

Felix (7) Kapoen bij Scouts en Gidsen Beringen centrum

Op de scouts spelen we soms spelletjes in het donker. Zo moesten we eens met een blinddoek voor onze ogen door het bos stappen. We konden de weg vinden via een touw dat we moesten vasthouden. In het begin vond ik dit wel spannend. Toen we terug uit het bos waren, vond ik het niet meer spannend.

Flore (10) Kabouter bij Scouts en Gidsen Beringen centrum

Ik ga soms tussen twee activiteiten door aan de leiding hangen. Ik grijp hen dan vast aan hun been. Hierdoor moeten ze mij voortslepen als ze willen stappen. Dat vind ik grappig. De leiding meestal ook. Thuis bij mijn mama doe ik dat niet. Ik denk dat die sneller boos zou worden dan de leiding. Voor we gaan eten op kamp, kloppen we met ons bestek op de tafel. Dat doe ik thuis ook niet.

a Dergent • Drukkerij: Graphius • Opmaak volta | vormgeving • Verantwoordelijke uitgever Jan Van Reusel - Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw - Wilrijkstraat 45 2140 Antwerpen • V R Antwerpen - 0407.138.494 • Extra exemplaar? Omdat we onze leden graag op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt bij Scouts en Gidsen Vlaanderen krijgt elk lid van Scouts dschrift meer? Dat kan via https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be Iedereen die lid is van Scouts en Gidsen Vlaanderen kan zich daarop inloggen. Meer info op: www.sco r en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Raadpleeg ons volledige privacybeleid via www.scoutsengidsenvlaanderen.be/privacy. Je kan je gegevens altijd opvragen o @scoutsengidsenvlaanderen.be • Papier Krak?Boem! wordt gedrukt op Circle Offset Premium White


Mis jij het lekkere eten van de foeriers op kamp ook wel eens? Maak dan een typische kampmaaltijd in je eigen keuken.

1

Kies je favoriete kampgerecht:

worst, appelmoes en aardappelen

fishsticks met spinaziepuree

Help jij met koken? Een handige sco ut kan wel m et een scherp mesje overw eg.

kip met rijst en currysaus

spaghetti

2

Haal je gamel nog eens uit de kast. Geen borden vandaag!

3

Zingen jullie op de scouts ook altijd een liedje voor het eten? Nu ook bij jullie aan tafel: 'Bikke bikke bik, hap hap hap. Eerst de soep en dan de pap ...'

4

Smullen maar!

Vragen? Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, nationaal secretariaat, en Gidsen Vlaanderen automatisch Krak?Boem! Zijn er meerdere outsengidsenvlaanderen.be/uitschrijven-tijdschriften of veranderen via info@scoutsengidsenvlaanderen.be of per brief bij

p is er geen En euh… Op kam Wat doe je met afwasmachine. je vuile gamel?


u het veilig. Pas wel op! Soms lukt dat niet. Ho

rechtdoortocht? Het idee is Heb jij al eens gehoord over een stappen. Maar je mag enkel simpel. Je moet ergens naar toe tegen komt. rechtdoor. Ook als je een hindernis

RechtdoortochtWelke hindernissen kom jij zoal tegen op pad? Hoe kan je die ontwijken?

Dit zijn de winnaars van de wedstrijd in Krak? december. Zij winnen een fluohesje van Scouts en Gidsen Vlaanderen van Hopper Winkel.

Naam

Lena (8) en Maud (8)

Groep

Scouts Poperinge

Lena en Maud knutselde samen hun nieuwe scoutsvriend ‘Fantje het olifantje’. Op de foto zie je Lena en Fantje die samen poseren terwijl ze in quarantaine zitten. Wie goed kijkt ziet ook een foto van Maud.

Naam

Juliette (9)

Groep

Scouts Evergem

Juliette knutselde een huis en een boot uit karton. Ze kreeg hiervoor de hulp van haar jongere broer Leon.

Welke typische scoutsmaaltijd tover jij thuis in je gamel? Stuur voor 13 april een foto van jouw gerecht naar krakboem@scoutsengidsenvlaanderen.be. Je maakt kans op een recycleerbare mok van Scouts en Gidsen Vlaanderen van Hopper Winkel. (hulp vragen aan mama en papa is toegelaten).