Krak?, Jaargang 13, nr3, 2020-2021, 't Zal wel zijn

Page 1

KOM ER BIJ Soms voelen mensen zich niet zo goed. Dan zijn er er niet helemaal bij. En laten je niet ­zomaar dichtbij komen. Zoals een bij die je prikt wanneer je te dicht bij haar nest komt. Luisteren, warme woorden, een knuffel. Samen spelen. Het helpt!

Oh, dat lijkt me heel erg voor jou.

Zal ik gewoon even bij je blijven zitten?

Wat kan ik voor jou doen? De strip van Lander verhuist naar het tijdschrift Boem! Vanaf september 2021. Er is dus binnenkort een plaatsje vrij in Krak?. Heb jij zin om dit blad op te vullen met je eigen tekening, recept, knutselidee of gedichtje? Laat het ons weten via krakboem@ scoutsengidsenvlaanderen.be


© Deze strip werd bedacht en getekend door Lander Peeters, 2e-jaars jongverkenner van Scouts 26ste Sint-Joris Kokaz (Kontich Kazerne).

Werkten mee aan dit nummer Ise Kenis, Gitta Van Goethem, Marieke Van Broeckhoven, Fien Wallys en Alice Reyntjens • Taalcorrectie Ise Kenis • Illustraties Land Vragen? Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, nationaal secretariaat, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen, tel. 03 231 16 20, info@scoutsengidsenvlaanderen.be, www.sco van Scouts en Gidsen Vlaanderen automatisch Krak?Boem! Zijn er meerdere mensen op hetzelfde adres met dezelfde achternaam lid? Dan sturen we maar één e zich daarop inloggen. Meer info op: www.scoutsengidsenvlaanderen.be/uitschrijven-tijdschriften Jouw gegevens: De persoonsgegevens van alle leden worden privacy. Je kan je gegevens altijd opvragen of veranderen via info@scoutsengidsenvlaanderen.be of per brief bij Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, Wilrijkstraat 45, 2


Bang in het donker? Scouts en gidsen zijn stoer. Maar soms ook bang. Bijvoorbeeld in het donker. Wat je kan doen als je bang bent? Je leest het hier.

Als ik in mijn bed lig en het is donker, ben ik wel eens bang. Dan lees ik een boek of zing ik een liedje. Dan ben ik snel weer vrolijk. Bij de scouts ben ik nog nooit bang geweest. Daar ben ik altijd samen met mijn vrienden. Wij helpen elkaar, dus hoeven we nooit schrik te hebben. Samen zijn we sterk!

Jos (8) welp bij Scouts en Gidsen De Pinte

Ik vind het wel fijn om in het donker te spelen. Als we bij de scouts door het donker wandelen, wandel ik gewoon heel erg snel. Zo heb ik geen tijd om na te denken over het donker. Als ik toch bang ben in het donker, dan denk ik aan mijn lievelingseten: sushi. Ik vind het ook leuk om met een zaklamp te spelen. Spelletjes in het donker zijn plezant.

Dinand (7)

Rosie (7) kapoen bij Scouts 32/48 uit Mortsel

Als het donker is, heb ik meestal mijn zaklamp bij. En anders maak ik wel een kampvuur. Dan ben ik niet bang. Alleen als ik echt niets kan zien, ben ik een beetje bang. Als andere kinderen bang zijn in het donker, mogen ze mijn zaklamp gebruiken. Of ik geef hen goeie raad. Als er enge geluiden zijn, moet je bijvoorbeeld je oren dichthouden!

zeehondje, bij 2e Corneel Mayné BP Zeescouts Antwerpen

der Peeters, Sarah Wouters • Hoofdredactie Anton Schroyens • Eindredactie Sabine De Schutter • Drukkerij: Graphius • Opmaak volta | vormgeving • Verantwoordelijke uitge outsengidsenvlaanderen.be, fb.com/scoutsengidsenvlaanderen.be, RPR Antwerpen - 0407.138.494 • Extra exemplaar? Omdat we onze leden graag op de hoogte houden van exemplaar. Wil je minder of geen bijlages, liever een digitale versie of echt geen tijdschrift meer? Dat kan vanaf half februari 2021 via https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaander n verwerkt door Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. We gebruiken die gegevens voor het ledenbeheer en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Raadpleeg ons vo 2140 Antwerpen. Informatie, verzoeken of klachten over de verwerking van persoonsgegevens? Mail naar privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be • Papier Krak?Boem! wordt ge


is leuk. Zelf iets maken Probeer maar.

Bootje ei Gevuld met water

Uitgeblazen ei EĂŠn gaatje weer toe gekleefd Gebruik lij m tegen warmdie en vocht ka te n

Kan ook gewoon een plankje zijn

Van een champagnekurk.

ever Wim Verschueren, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen wat er reilt en zeilt bij Scouts en Gidsen Vlaanderen krijgt elk lid ren.be Iedereen die lid is van Scouts en Gidsen Vlaanderen kan olledige privacybeleid via www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ edrukt op Circle Offset Premium White

ers. et vier spijk Kan ook m

Welk bootje wil jij maken? Wat kan er nog drijven? Zijn er nog manieren om een boo t te maken? Wat zou je nog kunnen knutselen met een ei?


Dit zijn de winnaars van de wedstrijd in Krak? december. Zij wonnen een jaarthemabeker.

(10) Naam: Nina er bij Gidsen Groep: kabout ­ iltje ar heeft het u Red het uiltje. De tovena en. uss k ­ een op fd magisch vastgeklee en pakken Je moet het uiltje prober . De spelers ziet het and iem dat zonder en: "Hoever vrag Uil e Wijz de ­kunnen aan in aantal t ord wo ant is het nog?" De uil ter = een stap. ­kilometers. Een kilome

Pijpelheide

Spel:

bedacht het spel red het uiltje

Naam: Rob in (11) & Yentl (8) Groep: welpen bij Scouts Gisco Regenb oog uit Gistel

Spel:

bedachten het spel nootjes-tafel-hockey

Stuur een foto van wat je maakte naar­ krakboem@scoutsengidsenvlaanderen.be voor 4 april 2021 op en maak kans op een (zee)scoutshanddoek.


Voor kapoenen, zeehondjes, zeewelpen, welpen, kabouters en iedereen die zich jong voelt.

Jaargang 13 — #3 maart 2021

Afzender: Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw — Wilrijkstraat 45, B-2140 Antwerpen driemaandelijks tijdschrift — maa-apr-mei — Afgiftekantoor: Antwerpen X • P924571


Daar is de lente! Ben je het binnen zitten ook beu? Tijd om de ramen open te gooien en naar buiten te gaan. Met een dikke trui en een regenjas kan je ook nu al vaak buitenspelen.

Maak zelf een schuilhut.

he tg aat w


Schrijf een grappige kaart of brief naar iemand van de leiding.

n

ou wel v Ik h a m s oes-po e

een s Maak je eigen bootje.

wel weer-beer

ik hou van het bosvos

op de andere kant staan voorbeelden


Kan je echt niet buitenspelen? Probeer dan binnen wat extra te bewegen. Loop de trap een paar keer op en neer. Doe een dansje. Huppel door je kamer. Of maak een hinkelpad met touw. Je wordt daar meteen blij van.


't Z a

ijn on

el zijn k lw

Trek je laarzen aan en spring in de plassen.

o 't Kan ons b


ien koe n e oei

Bedenk een originele paraplu.


I

er

ben het h k zat-pad i