Krak?, Jaargang 13, nr1, 2020-2021, 't Zal wel zijn

Page 1

‘T ZAL WEL ZIJN Er zit kleur in mijn hoofd. Soms voel ik mij groen. Soms ook rood. Of blauw. En dan weer geel. Maar op de scouts voel ik mij thuis.

Ik voel me rood.

Ik voel me geel.

Ik voel me groen.

Ik voel me blauw. Voel jij je ook soms rood? Of geel misschien? Iedereen voelt zich anders. En dat is oké. Er is geen foute kleur. We gaan op tocht langs de kleuren in ons hoofd. Kleur hoe jij je voelt:

In mijn groep Op school In het bos


© Deze strip werd bedacht en getekend door Lander Peeters, 2e-jaars jongverkenner van Scouts 26ste Sint-Joris Kokaz (Kontich Kazerne).

Werkten mee aan dit nummer Gitta Van Goethem, Ise Kenis, Stef Boogers, Jurian Kerstens, Tiemen De Meester • Taalcorrectie Joris Claus • Illus Wim Verschueren, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen • Vragen? Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, nationaal secretariaat, Wilrijkstraat 45, 2140 An onze leden graag op de hoogte van wat er reilt en zeilt bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daarom krijgt elk lid automatisch Krak? en Boem! Zijn Jouw gegevens: De persoonsgegevens van alle leden worden verwerkt door Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. We gebruiken die gegevens voor h info@scoutsengidsenvlaanderen.be of per brief bij Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen. Informatie, verzoeken of klach


Alles is nieuw!

Spa

nne

nd!

ing. Nieuwe vrienden. Een nieuw scoutsjaar. Nieuwe leid Wat spannend! Vind jij dat ook?

Duid aan hoe spannend je iets vindt. Krijg je er veel kriebels van in je buik? Kleur dan veel tekeningen in. Vind je het niet zo spannend? Dan kleur je er maar één of twee in.

Nieuwe leiding, dat vind ik...

Krassen op mijn benen na een bosspel, dat vind ik...

Spelen in het donker, dat vind ik...

Praten over de kriebels in mijn buik, dat vind ik...

Hoeveel tekeningen kleurde jij in? Vind jij het allemaal niet zo spannend? En hou je wel van nieuwe avonturen? Of heb je net kriebels in je buik voor het nieuwe scoutsjaar? Allemaal oké!

Praat er maar over: met je mama, papa, leiding of knuffel. Praat je er niet graag over? Laat dan gewoon jouw antwoorden zien. Helpt dat? ‘t Zal wel zijn!

!

straties Lander Peeters, Sarah Wouters • Hoofdredactie Anton Schroyens • Eindredactie Sabine De Schutter, Ise Kenis • Drukkerij Graphius • Opmaak volta | ntwerpen, tel. 03 231 16 20, info@scoutsengidsenvlaanderen.be, www.scoutsengidsenvlaanderen.be, fb.com/scoutsengidsenvlaanderen.be, RPR Antwerpen n er meerdere mensen op hetzelfde adres met dezelfde achternaam lid? Dan sturen we toch maar één exemplaar. Heb je daar vragen over? Dan kan je ma het ledenbeheer en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Raadpleeg ons volledige privacybeleid via www.scoutsengidsenvlaanderen.be/privacy. J hten over de verwerking van persoonsgegevens? Mail naar privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be • Papier Krak? en Boem! worden gedrukt op Circle Offset Pre


Hoe help jij nieuwe kapoenen, kabouters of welpen? Joepie een nieuw scoutsjaar! Met nieuwe leiding en nieuwe vrienden. Soms is het ook lastig. Zeker als je nog niemand kent. Wij vroegen Tibo, Eva, Louis, Janne en Corre om tips. Hoe helpen zij nieuwe leden om zich snel thuis te voelen? Corre (9): Als er nieuwe kinderen zijn, vraag ik wat ze graag spelen. En dan spelen we dat samen. Zo voelen ze zich snel op hun gemak. Hopelijk kunnen we vrienden worden.

welp bij Scouts en Gidsen Lint

Louis (10): Ik zou mezelf eerst voorstellen. En er dan gewoon een tijdje bijblijven. Zo hoeft hij of zij niet alleen te zijn.

Tibo (8): Mijn beste vriend van school was vorig jaar nieuw op de scouts. Op weekend was hij zijn hoofdkussen vergeten. Dus heb ik het mijne gegeven.

welp b ij Sint Leonar dussc Zoutlee outs uw Eva (10): Ik zou een praatje slaan met diegene die nieuw is. Het is altijd spannend om de eerste keer naar de scouts te komen.

welpen bij Scou ts Sint-Michiel Tu rnhout Janne (9): Ik wil graag meer weten over de nieuwe welpen. Wat hun naam is. En wat ze leuk vinden. En daarna vooral samen spelen.

vormgeving • Verantwoordelijke uitgever n - 0407.138.494 • Extra exemplaar? We houden ailen naar krakboem@scoutsengidsenvlaanderen.be Je kan je gegevens altijd opvragen of veranderen via emium White

kabouter bij de 40 Antwerpen Noord


Dit zijn de winnaars van de wedstrijd in Krak? juni. Zij winnen een brooddoos en beker. Sterk w

erk!

p Woe ! p e o w

Naam: Alexander (9)

Naam: Mila (7)

Groep: welp bij Scouts

Groep: elfje bij

Sint-Augustinus in

Gidsen Sint-Lucia in

Sint-Truiden

Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Hoe ben je zelf al eens geholpen? Door wie? En hoe? Mail je verhaal of tekening voor 20 september naar krakboem@scoutsengidsenvlaanderen.be. Je maakt kans op een jaarthema-T-shirt uit Hopper Winkel.


Voor kapoenen, zeehondjes, zeewelpen, welpen, kabouters en iedereen die zich jong voelt.

Jaargang 13 — #1 september 2020

Afzender: Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw — Wilrijkstraat 45, B-2140 Antwerpen driemaandelijks tijdschrift — sept-okt-nov — Afgiftekantoor: Antwerpen X • P924571


al? Stap je mee naar het scoutsloka We zijn allemaal wel eens boos. Soms voelen we ons alleen. . Of weten we niet wat we voelen Daarom wandelen we samen. En helpen we elkaar. rijven? Zin om er iets bij te tekenen of sch Doe gerust.